Συγγραφέας:Ρηγίνος, Μιχάλης
 
Τίτλος:Μορφές παιδικής εργασίας στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία (1870-1940)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:27
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1995
 
Σελίδες:173
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Μαθητεία και εργασία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1870-1940
 
Περίληψη:Η μελέτη αυτή έχει ως αντικείμενο την απασχόληση των παιδιών και των νεαρών ατόμων στη βιομηχανική και τη βιοτεχνική παραγωγή στην Ελλάδα κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού. Η έρευνα κινείται προς δύο κατευθύνσεις. Αρχικά εξετάζεται η θέση των παιδιών στον καταμερισμό της εργασίας, τόσο στην παραδοσιακή βιοτεχνία όσο και στο νέο εργοστασιακό σύστημα. Μέσω της ανάλυσης των παραγωγικών δομών σκιαγραφούνται οι παράγοντες που διαμόρφωναν τη ζήτηση της παιδικής και νεανικής εργασίας στη δευτερογενή παραγωγή. Κατόπιν η έρευνα στρέφεται προς την κατεύθυνση της προσφοράς εργασίας, για να εντοπιστούν οι όροι και οι συνθήκες που οδηγούσαν τα παιδιά στο βιοτεχνικό εργαστήριο ή το βιομηχανικό εργοστάσιο, σε απασχολήσεις όχι κατ’ ανάγκην εναλλακτικές. Τέλος, αναζητείται απάντηση στο ερώτημα, κατά πόσον οι νέες βιομηχανικές συνθήκες διαφοροποίησαν την αρνητική θέση που κατείχε η μισθωτή εργασία στο σύστημα συλλογικών αξιών και τροποποίησαν τις οικογενειακές προσδοκίες και στρατηγικές για επαγγελματική αποκατάσταση και κοινωνική ανέλιξη των νεαρών, αρρένων κυρίως, μελών τους.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 19.54 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 143-162 από: 178
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/143.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Α. Πίνακες κειμένου

1. Κατανομή των εργατριών στα κλωστοϋφαντουργεία του Πειραιά κατά ηλικίες, 1921 ........................................... 45

2. Διάρκεια απασχόλησης των εργατριών στα κλωστοϋφαντουργεία του Πειραιά, 1921 ............................................ 45

3α. Άνδρες εργαζόμενοι στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία της Αθήνας, 1926 ............ 47

3β. Γυναίκες εργαζόμενες στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία της Αθήνας, 1926 .......... 47

4. Οικογενειακή κατάσταση των εργατριών στη βιομηχανία, 1926 ... 48

5. Εργαζόμενοι στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, 1875 ............ 52

6α. Κατανομή των εργαζομένων κάτω των 18 χρόνων κατά βιομηχανικούς κλάδους (σύνολο), 1920 ................................ 54

6β. Κατανομή των εργαζομένων κάτω των 18 χρόνων στους βιομηχανικούς κλάδους, κατά μέγεθος επιχειρήσεων, 1920 ................ 55

7α. Εργαζόμενοι στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, 1930 ............ 59

7β. Κατανομή των εργαζομένων στους βιομηχανικούς κλάδους, 1930 60

8. Κατανομή των εργαζομένων κάτω των 18 χρόνων στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, κατά ειδικότητα, Αθήνα-Πειραιάς, 1930 ........... 63

9. Εμπορική και επαγγελματική εκπαίδευση, 1930-1933 ........... 81

10. Εργατικά ατυχήματα, 1927 ................................. 86

11. Ημερομίσθια εργατών και μαθητευόμενων ηλικίας 10-19 χρόνων στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, Αθήνα-Πειραιάς, 1930 ............ 102

Β. Διαγράμματα κειμένου

1. Οικογενειακή κατάσταση δείγματος 15.015 εργατριών, 1926 ..... 48

2. Κατανομή εργαζομένων ηλικίας κάτω των 18 χρόνων, κατά βιομηχανικούς κλάδους, 1920

α. Άνδρες ................................................ 56

β. Γυναίκες .............................................. 56

Σελ. 143
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/144.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

3. Κατανομή εργαζομένων ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στους βιομηχανικούς κλάδους, κατά μέγεθος επιχειρήσεων, 1920

α. Άνδρες ................................................ 57

β. Γυναίκες .............................................. 57

4. Κατανομή εργαζομένων ηλικίας κάτω των 18 χρόνων κατά βιομηχανικούς κλάδους, 1930

α. Άνδρες ................................................ 61

β. Γυναίκες .............................................. 61

5. Κατανομή εργαζομένων ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στους βιομηχανικούς κλάδους, κατά ειδικότητα, 1930

α. Άνδρες ................................................ 64

β. Γυναίκες .............................................. 64

6. Ημερομίσθιο μαθητευόμενων ηλικίας 10-19 χρόνων ............. 103

7. Ημερομίσθιο εργατών ηλικίας 10-19 χρόνων ................... 103

8. Σχέση του ημερομισθίου εργατών ηλικίας 10-19 χρόνων προς το μέσο ημερομίσθιο

α. Άνδρες ................................................ 105

β. Γυναίκες .............................................. 105

Γ. Πίνακες παραρτήματος

1. Μαθητευόμενοι, εργάτες, υπάλληλοι, σύνολο Ελλάδας, 1930

α. Άνδρες ................................................ 117

β. Γυναίκες .............................................. 118

2. Μαθητευόμενοι, εργάτες, υπάλληλοι, Αθήνα, 1930

α. Άνδρες ................................................ 119

β. Γυναίκες .............................................. 120

3. Μαθητευόμενοι, εργάτες, υπάλληλοι, Πειραιάς, 1930

α. Άνδρες ................................................ 121

β. Γυναίκες .............................................. 122

4. Μαθητευόμενοι, εργάτες, υπάλληλοι, Θεσσαλονίκη, 1930

α. Άνδρες ................................................ 123

β. Γυναίκες .............................................. 124

5. Εργαζόμενοι ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις που απασχολούν 1-5 άτομα, 1920 ........................ 125

6. Εργαζόμενοι ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις που απασχολούν 6-25 άτομα, 1920 ....................... 126

7. Εργαζόμενοι ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 25 άτομα, 1920 .......... 127

8. Εργαζόμενοι 12-18 χρόνων στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, 1921 (δείγμα επιχειρήσεων) ...................................... 128

Σελ. 144
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/145.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

9. Εργαζόμενοι 12-18 χρόνων στα βιοτεχνικά εργαστήρια της Αθήνας, 1921 (δείγμα εργαστηρίων) ................................. 129

10. Κατανομή των γυναικών κατά ηλικίες στη βιοτεχνία της Αθήνας, 1921 (δείγμα εργαστηρίων) ................................. 130

11. Άνδρες εργαζόμενοι στη βιοτεχνία της Αθήνας, 1921 (δείγμα εργαστηρίων) .... 131

12. Θάνατοι ανδρών ηλικίας 15-19 χρόνων, κατά επάγγελμα, 1929,1935 132

13. Εγγράμματοι κατά την απογραφή του 1907 ................... 133

14. Εγγράμματοι κατά την απογραφή του 1920 ................... 133

15. Εγγράμματοι κατά την απογραφή του 1928 ................... 134

16. Εγγράμματοι πρόσφυγες κατά την απογραφή του 1928 .......... 134

17. Ασφαλισμένοι κατά ηλικίες στο Ι.Κ.Α. (υποκατάστημα Αθήνας), 1938 ............ 134

18. Ατυχήματα εργατών έως 18 χρόνων, 1933 ..................... 135

Δ. Διαγράμματα παραρτήματος

1. Κατανομή των εργαζόμενων ανδρών ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στις επιχειρήσεις που απασχολούν 1-5 άτομα ...................... 136

2. Κατανομή των εργαζόμενων ανδρών ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στις επιχειρήσεις που απασχολούν 6-25 άτομα ..................... 137

3. Κατανομή των εργαζόμενων ανδρών ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 25 άτομα ........ 138

4. Κατανομή των εργαζόμενων γυναικών ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στις επιχειρήσεις που απασχολούν 1-5 άτομα .................. 139

5. Κατανομή των εργαζόμενων γυναικών ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στις επιχειρήσεις που απασχολούν 6-25 άτομα ................. 140

6. Κατανομή των εργαζόμενων γυναικών ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 25 άτομα .... 141

Σελ. 145
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/146.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 146
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/147.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πηγές

Α. Έντυπα και περιοδικά δημοσιεύματα κρατικών φορέων και τραπεζών

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Οικονομική Επετηρίς της Ελλάδος, 11 τόμοι, Αθήνα 1929-1939.

Εργατικόν Κέντρον Αθηνών, Οι εργάται της Ελλάδος προς την Διπλήν Βουλήν των Ελλήνων, Αθήνα 1911.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Δελτίον του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, τεύχ. 1-4, Απρίλιος-Δεκέμβριος 1914.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Τμήμα Εργασίας, Εργασία γυναικών και ανηλίκων. Νόμοι, Βασιλικά Διατάγματα, Εγκύκλιοι, Αθήνα 1919.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας/ Επιθεώρησις εργασίας, Έρευναι επί των συνθηκών εργατικής κατοικίας των πόλεων Αθηνών-Πειραιώς, 1921, Αθήνα 1922.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις του προσωπικού Επιθεωρήσεως Εργασίας επί της εφαρμογής των εργατικών νόμων το έτος 1921, Αθήνα 1923.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Επιθεώρησις εργασίας, Εκθέσεις και πεπραγμένα Σώματος Επιθεωρήσεως Εργασίας επί της εφαρμογής των εργατικών νόμων και των συνθηκών εργασίας εν Ελλάδι κατά το 1931, Αθήνα 1934.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Επιθεώρησις εργασίας, Εκθέσεις και πεπραγμένα Σώματος Επιθεωρήσεως Εργασίας επί της εφαρμογής των εργατικών νόμων και των συνθηκών εργασίας εν Ελλάδι κατά το 1933, Αθήνα 1935.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Επιθεώρησις εργασίας, Εκθέσεις και πεπραγμένα Σώματος Επιθεωρήσεως Εργασίας επί της εφαρμογής των εργατικών νόμων και των συνθηκών εργασίας εν Ελλάδι κατά το 1934, Αθήνα 1936.

Β. Δημοσιεύματα της Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

1. Γενικά Δημοσιεύματα

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Μηνιαίον Στατιστικόν Δελτίον, Αθήνα 1929-1940.

Σελ. 147
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/148.gif&w=600&h=91527. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος, Αθήνα 1930-1939.

2. Πληθυσμός

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστικά αποτελέσματα της γενικής απογραφής του πληθυσμού κατά την 27ην Οκτωβρίου 1907, Αθήνα 1908.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Απογραφή του πληθυσμού κατά την 19ην Δεκεμβρίου 1920. Γενικά στατιστικά αποτελέσματα, τεύχ. 5, Αθήνα 1924.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928, τ. III, τεύχ. 2: Επαγγέλματα, Αθήνα 1932.

3. Βιομηχανία

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής των εργατών Αθηνών-Πειραιώς ενεργηθείσης την 25ην Φεβρουαρίου 1917, Αθήνα 1917.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Απογραφή βιοτεχνικών και βιομηχανικών καταστημάτων την 18-12-1920, Αθήνα 1926.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Απογραφή των καταστημάτων των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων ενεργηθείσα τον Σεπτέμβριον του 1930, Αθήνα 1934.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Απογραφή των εργατών και υπαλλήλων των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων ενεργηθείσα τον Σεπτέμβριον του 1930 και ημερομισθίων αυτών εν συγκρίσει και προς τα παλαιότερα και νεώτερα στοιχεία, Αθήνα 1940.

Γ. Βουλή των Ελλήνων

"Έκθεσις της επιτροπής της Βουλής επί του νομοσχεδίου περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων", Παράρτημα της Εφημερίδος της Β' Διπλής Αναθεωρητικής Βουλής, τεύχ. Β', Αθήνα 1912.

Έκθεσις της επί της Εθνικής Οικονομίας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί του σχεδίου νόμου "περί ρυθμίσεως της αγοράς εργασίας", Αθήνα 1931.

Δ. Προξενικές εκθέσεις (τυπωμένες)

Foreign Office, Miscellaneous Series, Reports on subjects of general and commercial interest.

Σελ. 148
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/149.gif&w=600&h=91527. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

1. Γαλλία

Foreign Office, 1891, Miscellaneous Series, No 213, Reports on subjects of general and commercial interest. France, Report on present state of the labour question in France, Λονδίνο 1891.

2. Ρωσία

α) Foreign Office, 1887, Miscellaneous Series, No 62, Reports on subjects of general and commercial interest. Russia, Report on pauperism, benevolent institutions and industrial establishements in Russia, Λονδίνο 1887.

β) Foreign Office, 1892, Miscellaneous Series, No 217, Reports on subjects of general and commercial interest. Russia, Report on the condition of labour in Russia, Λονδίνο 1892.

3. Αυστροουγγαρία

α) Foreign Office, 1889, Miscellaneous Series, No 126, Reports on subjects of general and commercial interest. Austrie-Hungary, Summary of Reports of Governement inspection of factories in Hungary, Λονδίνο 1889.

β) Foreign Office, 1889, Miscellaneous Series, No 128, Reports on subjects of general and commercial interest. Austrie-Hungary, Summary of the Report of the chief inspector of factories in Hungary, Λονδίνο 1889.

Ε. Εφημερίδες, περιοδικά (αναφέρονται μόνο τα έτη που χρησιμοποιήθηκαν)

1. Εφημερίδες

Νέα Εφημερίς, Αθήνα, 1880-1896.

Πατρίς, Ερμούπολις, 1902.

2. Περιοδικά

Ο Αγώνας της Γυναίκας, Αθήνα, 1924-1929.

Βιομηχανική και βιοτεχνική επιθεώρησις, Αθήνα, 1914-1930.

Εργασία, Αθήνα, 1930-1940,

Εφημερίς της ελληνικής γεωργίας, Αθήνα, 1855.

Ο Μέτοχος, Αθήνα, 1908-1917.

Οικονομική επιθεώρησις, Αθήνα, 1873-1889.

Οικονομικός ταχυδρόμος, Αθήνα, 1926-1938.

Πλούτος, Αθήνα, 1914-1924, 1929-1937.

L'économiste français, Παρίσι, 1891-1910.

Σελ. 149
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/150.gif&w=600&h=91527. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

Γενικά έργα

Α. Ελληνόγλωσσα

Αβραμίδης Δ., "Πρόσφυγες και επαγγελματικός πληθωρισμός", Εργασία, 22-3-1930.

Αγριαντώνη Χριστίνα, Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Αθήνα 1986.

Αναπλιώτης Ι., "Έρευνα επί του προσωπικού του εργαζομένου εις τα κλωστήρια και υφαντήρια Αθηνών, Πειραιώς, Καλλιθέας, Μοσχάτου, Ν. Φαλήρου ως προς την οικογενειακήν κατάστασιν, εκπαιδευτικήν βαθμίδα και τιμήν ημερομισθίου", Βιομηχανική και βιοτεχνική επιθεώρησις, 1928.

Αναπλιώτης Ι., "Επαγγελματική εκπαίδευσις", Η Εμπορία, 11-6-1922.

Αναπλιώτης Ι., "Τα εργατικά ατυχήματα εν Ελλάδι", Βιομηχανική και βιοτεχνική επιθεώρησις, 1928.

Αναστασόπουλος Γ., Ιστορία της ελληνικής βιομηχανίας 1840-1940, Αθήνα 1940.

Αντύπας Σπ., Ελληνική εργατική νομοθεσία, Αθήνα 1938.

Ανώνυμος, "Περί της ελληνικής γεωργίας", Εφημερίς της ελληνικής γεωργίας, τ. Α', αρ.2, Νοέμβριος 1855.

Ανώνυμος, "Εργατικοί παίδες", Οικονομική επιθεώρησις, 1874.

Ανώνυμος, "Η συντεχνία του λαού Ο ξυλουργός'", Νέα Εφημερίς, 4-2-1895.

Ανώνυμος, "Εργασία και ημερομίσθια των παιδιών εν Γερμανία και Αυστρία", Βιομηχανική και βιοτεχνική επιθεώρησις, 1914.

Ανώνυμος, "Η υγιεινή των εργατών", Βιομηχανική και βιοτεχνική επιθεώρησις, 1915.

Ανώνυμος, "Η τήρησις των εργατικών νόμων εις τα βιομηχανικά εργοστάσια", Βιομηχανική και βιοτεχνική επιθεώρησις, 1916.

Ανώνυμος, "Οι ηλικιωμένοι εργάτες", Βιομηχανική και βιοτεχνική επιθεώρησις, 1919.

Ανώνυμος, "Η ελληνική αντιπροσωπεία εις την διεθνήν διάσκεψιν εργασίας", Βιομηχανική και βιοτεχνική επιθεώρησις, 1919.

Ανώνυμος, "Οι πρόσφυγες εν Ελλάδι", Πλούτος, 30-12-1922.

Ανώνυμος, "Η προσεχής XVη διεθνής διάσκεψις εργασίας", Βιομηχανική και βιοτεχνική επιθεώρησις, 1930.

Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο, Έρευνα και γνωμοδότησις επί των βιομηχανιών βάμβακος, Αθήνα 1937.

Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο, Η ελληνική οικονομία κατά το έτος 1937, Αθήνα 1938.

Αποστολόπουλος Ν.Π., "Η τεχνική εκπαίδευσις", Βιομηχανική επιθεώρησις, 1934.

Σελ. 150
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/151.gif&w=600&h=91527. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

Ασδραχάς Σπ., Ζητήματα Ιστορίας, Αθήνα 1983.

Ασδραχάς Σπ. (επιμ.), Η οικονομική δομή των Βαλκανίων, Αθήνα 1979.

Ariès Ph., Αιώνες παιδικής ηλικίας, μετ. Γιούλη Αναστασοπούλου, Αθήνα 1990.

Βατία, "Πρέπει, να εργαζόμεθα", Νέα Εφημερίς, 24-3-1893.

Βοβολίνης Κ., Το χρονικόν του Παρνασσού, 1865-1950, Αθήνα 1951.

Βογιατζής Γ., «Η καπνοβιομηχανία "Νέστος", μία από τας μεγαλυτέρας καπνοβιομηχανίας», Η εργαζομένη Ελλάς. Εμπόριον και τράπεζαι, διεύθ. Β. Γαβριηλίδου, τ. γ', χ.χ.

Βογιατζής Γ., "Η ελληνική εταιρία βιομηχανίας καπνού", Η εργαζομένη Ελλάς. Εμπόριον και τράπεζαι, διεύθ. Β. Γαβριηλίδου, τ. γ', χ.χ.

Βογιατζής Γ., "Η καπνοβιομηχανία Άτλας", Η εργαζομένη Ελλάς. Εμπόριον και τράπεζαι, διεύθ. Β. Γαβριηλίδου, τ. γ', χ.χ.

Γόντικας Κ., "Ανεργία και αστυφιλία", Εργασία, 20-9-1930.

Γραικός Π., "Το πρόβλημα της αστυφιλίας", Εργασία, 12-4-1930.

Cipolla C., Η Ευρώπη πριν από την Βιομηχανική Επανάσταση. Κοινωνία και οικονομία 1000-1700 μ.Χ., μετ. -Πέτρος Σταμούλης, Αθήνα 1988.

Couturier Μ., "Η ένταξη των νέων στην ενεργό ζωή στην Εθιμική Γαλλία, 1368-1789", Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, Αθήνα 1986.

Δασκαλάκης Γ.Δ., "Τα εργαζόμενα κορίτσια", Εργασία, 21-6-1930.

Δερτιλής Γ., Ελληνική οικονομία και Βιομηχανική Επανάσταση, Αθήνα 1984.

Δημητρίου Μ., Το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα, τ. Α', Αθήνα 1985.

Duby G., "Κοινωνική ιστορία και ιδεολογίες των κοινωνιών", Το Έργο της Ιστορίας, 3 τ., μετ. Κλαίρη Μιτσοτάκη, Αθήνα 1988.

Ερ., "Μια ακμάζουσα εθνική επιχείρησις. Νεώριον και μηχανουργεία Σύρου", Πατρίς, 24 Αυγούστου 1902.

Eberrhardt Η., "Πρόχειρος έκθεσις περί των εν Αθήναις και Πειραιεί βιοτεχνικών σχολών", Δελτίον του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας, έτος Α', τεύχ. Β', Ιούλιος 1914.

Engels Fr., Η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία, μετ. Λευτέρης Αποστόλου, τ. 2, Αθήνα 21989.

Ζάκκας Α., "Η διάσκεψις της εργασίας και αι βιωτικαί συνθήκαι των εργαζομένων", Εργασία, 25-6-1933.

Ζολώτας Ξ., Η Ελλάς εις το στάδιον της εκβιομηχανίσεως, Αθήνα 1926.

Ζωγράφου Ευγενία, "Πώς εργάζονται αι γυναίκες μας", Δημοσιεύματα, Αθήνα 1903.

Ηλιάδης Γ., "Η καπνοβιομηχανία", Εργαζομένη Ελλάς. Αι νέαι βιομηχανίαι της Ελλάδος, διεύθ. Β. Γαβριηλίδου, τ. Α', Αθήνα χ.χ.

Hobsbawm E.J., Η εποχή των επαναστάσεων 1789-1848, μετ. Μαριέτα Οικονομοπούλου, Αθήνα 1990.

Σελ. 151
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/152.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

Hobsbawm E.J., Η εποχή του κεφαλαίου 1848-1875, μετ. Δημοσθένης Κούρτοβικ, Αθήνα 1994.

Κ..., «Η εν Βερολίνω διεθνής υπέρ των εργατών συνδιάσκεψης», Κλειώ 15/27 Απριλίου 1890.

Καλύβας Ι., «Η έλλειψις τεχνιτών εν τη μηχανουργική βιομηχανία και τα προς περιορισμόν αυτής μέσα», Βιομηχανική και βιοτεχνική επιθεώρησις, 1916.

Καμπούρογλου Π., Ιστορία του Πειραιώς από του 1833-1882 έτους. Γενική κατάστασις - Κίνησις εμπορίου - Ναυτιλία - Βιομηχανία, Αθήνα 1883.

Κονδυλάκης Ι., Οι Άθλιοι των Αθηνών, Αθήνα 1895.

Κοντάς Π., «Το χωριατόπουλο», Εργασία, 15-3-1930.

Κορδάτος Γ., Εισαγωγή εις την ιστορίαν της ελληνικής κεφαλαιοκρατίας, Αθήνα 1930.

Κορδάτος Γ., Ιστορία του εργατικού κινήματος, Αθήνα 31972.

Κορώνης Σ., «Παρατηρήσεις τινές επί του αριθμού των εν Ελλάδι εις τας βιομηχανικάς, μεταλλευτικάς, και υπαιθρίους εργασίας, απασχολουμένων παιδιών, νεαρών προσώπων και γυναικών», Δελτίον του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, τεύχ. 4, Δεκ. 1914.

Κορώνης Σπ., Η εργατική πολιτική των ετών 1909-1918, Αθήνα 1944.

Κουρτίδης Α., «Αι εργάτιδες των Αθηνών», Εστία, 2-10-1883.

Κωνσταντινόπουλος Χρ., Η μαθητεία στις κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου, Αθήνα 1987.

Λεονταρίτης Γ., «Το ελληνικό εργατικό κίνημα και το αστικό κράτος», Μελετήματα γύρω από τον Βενιζέλο και την εποχή του, Αθήνα 1979.

Ληξουριώτης Γ., «Προστατευτικός νομοθετικός παρεμβατισμός και η εμφάνιση του εργατικού δικαίου στην Ελλάδα. Η περίπτωση της παιδικής εργασίας», Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, επιμ. Γ.θ. Μαυρογορδάτος, Χ. Χατζηιωσήφ, Ηράκλειο 1988.

Ληξουριώτης Γ., Κοινωνικές και νομικές αντιλήψεις για το παιδί τον πρώτο αιώνα του νεοελληνικού Κράτους, Αθήνα 1986.

Λιάκος Α., Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του μεσοπολέμου. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και η ανάδυση των κοινωνικών θεσμών, Αθήνα 1993.

Le Goff J., «Ο Βασιλιάς παιδί στη μοναρχική ιδεολογία της Μεσαιωνικής Δύσης», Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, Αθήνα 1986.

Le Goff J., Ο Πολιτισμός της Μεσαιωνικής Δύσης, μετ. Ρίκα Μπενβενίστε, Θεσσαλονίκη 1993.

Μακροπούλου Άννα, «Από την εργασία της γυναίκας και του παιδιού», Ο Αγώνας της Γυναίκας, τεύχ. 50-51, Αύγουστος 1927.

Μακροπούλου Άννα, «Η γυναίκα στην εργασία. Οι όροι της εργασίας των γυναικών εις τα μεταξουργεία», Ο Αγώνας της Γυναίκας, τεύχ. 70, Ιούνιος 1928.

Σελ. 152
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/153.gif&w=600&h=91527. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

Μακροπούλου Άννα, "Η γυναίκα στην εργασία. Πώς εργάζεται η Ελληνίδα σε 5 μεγάλες βιομηχανίες", Ο Αγώνας της Γυναίκας, τεύχ. 70, Ιούνιος 1928.

Μανσόλας Α., Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος, Αθήνα 1867.

Μανσόλας Α., Απογραφικαί πληροφορίαι περί των εν Ελλάδι ατμοκινήτων βιομηχανικών καταστημάτων, Αθήνα 1876.

Μητσάκης Μ., "Έν βιομηχανικόν κατάστημα", Εστία, 29-3-1887.

Μικέλης Ν., "Αι μηχανολογικαί της Ελλάδος βιομηχανίαι", Αρχιμήδης, τεύχ. 4, 1924.

Μπεναρόγιας Α., Η πρώτη σταδιοδρομία του ελληνικού προλεταριάτου, Αθήνα 1975.

Μπίρης Κ., Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Αθήνα 1957.

Νάκου Λιλίκα, "Τα εργαζόμενα παιδιά", Εργασία, 1-3-1930.

Νάκου Λιλίκα, Γη της Βοιωτίας, Αθήνα 1964.

Ξενόπουλος Γρ., "Παιδιά που κερδίζουν το ψωμί τους", Η Διάπλασις των παίδων, τ. 14, αρ. 4, 23 Δεκεμβρίου 1906.

Ξενόπουλος Γρ., "Τα επαγγέλματα των μικρών", Η Διάπλασις των παίδων, τ. 15, αρ. 28, 7 Ιουνίου 1908.

Ξενόπουλος Γρ., "Τα καϋμένα τα παιδάκια", Η Διάπλασις των παίδων, τ. 18, αρ. 28, 11 Ιουνίου 1911.

Π.Ι.Κ., Κοινή γνώμη περί εργοστασίου Ασπιώτη και πραγματικότητες, Κέρκυρα 1896.

Πανταζής Γ., "Η επαγγελματική εκπαίδευσις", Βιομηχανική επιθεώρησις, Ιούλιος 1936.

Παναγιωτόπουλος Β., "Αγροτική έξοδος και σχηματισμός της εργατικής δύναμης στην ελληνική πόλη", Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας, Νεοελληνική πόλη, Οθωμανικές κληρονομιές και Ελληνικό Κράτος, τ. Β', Αθήνα 1985.

Παπαγεωργίου Γ., Η μαθητεία στα επαγγέλματα, 16ος-20ός αιώνας, Αθήνα 1986.

Παπαγιαννάκης Α., "Ζητήματα σχηματισμού εθνικής αγοράς", 37η Συνάντηση των ερευνητών του Ιστορικού Αρχείου της Ε.Τ.Ε., Αθήνα 24-11-1983.

Παρρέν Καλλιρρόη, "Αι γυναίκες εν τη ελληνική βιομηχανία", Εφημερίς των Κυριών, τεύχ. 28, 13-10-1887.

Παρρέν Καλλιρρόη, "Δυστυχείς εργάτιδες", Εφημερίς των Κυριών, τεύχ. 191, 9-12-1890.

Πιζάνιας Π., "Η αγροτική παραγωγή στον ελληνικό 19ο αιώνα: Σχέσεις και εισοδήματα", Τα Ιστορικά, τεύχ. 3, Μάιος 1985.

Πιζάνιας Π., Οι φτωχοί των πόλεων. Η τεχνογνωσία της επιβίωσης στην Ελλάδα το μεσοπόλεμο, Αθήνα 1993.

Πολίτης Α., "Ηλικίες, χρόνος, ώρα στον κώδικα του προφορικού πολιτισμού",

Σελ. 153
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/154.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, Αθήνα 1986.

Patlagean Evelyne, «Η ενηλικίωση στο Βυζάντιο στο 13ο και 14ο αιώνα», Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, Αθήνα 1986.

Ρέπουλης Εμμ., Μελέτη μετά σχεδίου νόμου περί μεταναστεύσεως, Αθήνα 1912.

Ρηγίνος Μ., «Οι διακυμάνσεις των βιομηχανικών ημερομισθίων στην Ελλάδα, 1912-1936», Τα Ιστορικά, τεύχ. 5, Ιούνιος 1986.

Ρηγίνος Μ., «Μορφές παιδικής εργασίας στην ελληνική βιομηχανία-βιοτεχνία», Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, Αθήνα 1986.

Ρηγίνος Μ., Παραγωγικές δομές και εργατικά ημερομίσθια στην Ελλάδα, 1909-1936. Βιομηχανία-βιοτεχνία, Αθήνα 1987.

Ρηγίνος Μ., «Οικογενειακές στρατηγικές και προσφορά παιδικής εργασίας στην ελληνική βιομηχανία-βιοτεχνία», Αφιέρωμα στη Μνήμη του Ν. Σβορώνου, επιμ. Στ. Παπαγεωργίου, Αθήνα 1992.

Σαπουνάκη-Δρακάκη Λυδία, «Η εκπαίδευση της εργατικής τάξης στον Πειραιά τον 19ο αιώνα», Τα Ιστορικά, τεύχ. 6, Δεκέμβριος 1986.

Σβώλου Μαρία, «Η ελληνίδα εργάτρια», Ο Αγώνας της Γυναίκας, τεύχ. 7, Νοέμβριος 1924.

Σβώλου Μαρία, «Η γυναίκα στην εργασία. Τα ημερομίσθια των εργατριών στην βιομηχανία», Ο Αγώνας της Γυναίκας, τεύχ. 39, Φεβρ. 1927.

Σβώλου Μαρία, «Οι εργάτριες ταπητουργίας», Ο Αγώνας της Γυναίκας, τεύχ. 41, Μάρτιος 1927.

Σβώλου Μαρία, «Η γυναίκα στην εργασία», Ο Αγώνας της Γυναίκας, τεύχ. 42, Απρίλιος 1927.

Σβώλου Μαρία, «Το εργαζόμενο παιδί», Α' Πανελλήνιον Συνέδριον προστασίας μητρότητας και παιδικών ηλικιών, Αθήνα 19-26 Οκτωβρίου 1930.

Σούτζος Α., «Περί τεχνικής εκπαιδεύσεως», Πανδώρα, φ.379, τ. 16,1865-1866.

Σοφιανός Κ., Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας 1833-1900, Αθήνα 1988.

Στεφάνου Σ.Ι., «Η βιομηχανική κρίσις εν Ελλάδι, Η βιοτεχνική εκπαίδευσις», Το Μέλλον 4 1922.

Τσουκαλάς Κ., «Η εξέλιξη των ημερομισθίων στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Μια πρώτη προσέγγιση ενός ανοικτού προβλήματος», Ο Πολίτης, τεύχ. 31, 1979.

Τσουκαλάς Κ., Κράτος, Κοινωνία, Εργασία στη μεταπολεμική Ελλάδα, Αθήνα 1988.

Todorov Ν., Η βαλκανική πόλη, 15ος-19ος αιώνας, μετ. Έφη Αβδελά, Γεωργία Παπαγεωργίου, Αθήνα 1986.

Σελ. 154
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/155.gif&w=600&h=91527. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

"Υπόμνημα των επιμελητηρίων Αθηνών και Πειραιώς", Τα ελληνικά χρεώγραφα, αρ. 6, 1929.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, "Γενικαί εκθέσεις των επιθεωρητών εργασίας του έτους 1913", Δελτίον του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, εργασία και πρόνοια, τεύχ. 4, 11 Δεκεμβρίου 1914.

Χαριτάκης Γ., Η ελληνική βιομηχανία, Αθήνα 1927.

Β. Ξενόγλωσσα

Andréadès Α., La législation ouvrière en Grèce, Γενεύη 1922.

Ashton T.S., The industrial revolution 1876-1830, Οξφόρδη 1986.

Bafounis Y., La formation d'une ville nouvelle, le Pirée au XlXeme siècle (18351879), διδακτορική διατριβή 3ου κύκλου, Πανεπιστήμιο Paris IV, Παρίσι 1986.

Block Μ., "Le mouvement économique et social en Allemagne", L'économiste français, 6-12-1896.

Braudel F., Civilisation Matérielle, Économie et Capitalisme, XVe-XVIIIe siècle. Les structures du quotidien, Παρίσι 1967.

Dobb M., Études sur le développement du capitalisme (μετ. Liane Mozère), Παρίσι 1981.

Dunlop G.J./Denman R.D., English apprenticeship and child labour, Λονδίνο 1912.

Fohlen C., Bedarida F., Histoire générale du travail. L'ère des révolutions (1765-1914), Παρίσι 1964.

Fourcaut Ann, Femmes a L'usine en France dans l'entre-deux-guerres, Παρίσι 1982.

Hauser H., Ouvriers du temps passé (XVème-XVIème siècles), Παρίσι. 1899,1982 (επανέκδοση).

Hobsbawm E.J., Worlds of labours. Further studies in the history of labour, Λονδίνο 1984.

Hobsbawm E.J., Industry and Empire. From 1750 to the present days, Λονδίνο 1984.

Korassidou Maria, Les Misérables d'Athènes et leurs Thérapeutes. Pauvreté et philanthropie dans la Capitale Grecque au XIXe siècle, διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Paris VII, Παρίσι 1991.

Mantoux P., La révolution industrielle au XVIIIème siècle, Παρίσι 1979.

Martin P.F., La Grèce nouvelle (γαλλική μετ.), Παρίσι 1911.

Monmollin Μ. (de) Pastre Ο. (επιμ.), Le Taylorisme, Παρίσι 1984.

Niveau M., Histoire des faits économiques contemporains, Παρίσι 1969.

Noiriel G., Les ouvriers dans la société française, XlXème-XXème siècle, Παρίσι 1986.

Perrot Michelle, Les ouvriers en grève (France 1871-1890), Παρίσι 1974.

Σελ. 155
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/156.gif&w=600&h=91527. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

Perrot Michelle (επιμ.), "Travail des femmes dans la France du XlXème siècle", Le mouvement social, Παρίσι, Οκτώβριος 1978.

Roberts Elizabeth, Women's work (1840-1940), Λονδίνο 1988.

Royaume de Belgique, Ministère de l'Interieure, Enquête la condition des classes ouvriers et sur le travail des enfants, Βρυξέλλες 1848.

Sandrin J., Enfants trouvés, enfants ouvriers (17ème-19ème siècle), Παρίσι 1982.

Sapounakis-Drakakis Lydia, La Grèce urbaine et rurale (1835-1875): consommations et revenus, διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Paris Ι, Παρίσι 1989.

Smith Α., Wealth of Nations, έκδ. Andrew Skinner, Pelican Classics, Λονδίνο 1973.

Société des Nations, L'établissement des réfugiés en Grèce, Γενεύη 1926.

Solinas P., "La famille", La Méditerranée. Les hommes et l'heritage, Παρίσι 1986.

Strong F., Greece as a Kingdom, Λονδίνο 1842.

Tompson E.P., The making of the English Working Class, Λονδίνο 1963.

Valleroux H., "La crise de l'apprentissage", L'économiste français, 26-6-1909.

Villermé L.R., Tableau de l'état physique et moral des ouvriers, employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie, Παρίσι 1840.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Les conditions de travail des salariés de l'industrie et du commerce et leurs consequences au point de vue sanitaire, Αρχείο Ε. Βενιζέλου, φάκ. 68.

Wilson Stephen, "The myth of motherhood a myth: The historical view of European child - searing", Social History 9 1984.

Σελ. 156
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/157.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Σελ. 157
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/158.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 158
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/159.gif&w=600&h=91527. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

Αγγλία 20, 21, 24, 26, 91, 94

Αγροτική έξοδος 26

Αθήνα 27, 28, 29, 46, 49, 53, 78, 80, 84, 88, 107

Αλευροβιομηχανία 108

Αλευρόμυλοι 35

Αμερική 27

Ανάπλι 29

Άνδρος 28

Ανθρακείς 73

Αρκαδία 20, 29, 44

Αρτοποιεία 44, 53, 70

Ασπιώτης 44, 74, 90

Ατυχήματα, εργατικά 85, 86

Αυστρία 26

Βαμβακουργεία 51, 68

Βαμβακουργία 24, 26, 35, 36

Βαφείς 72

Βέλγιο 27, 94

Βιβλιάριο εργασίας 96, 98

Βιομηχανία

δέρματος· βλ. Βυρσοδεψία

ενδυμάτων 38, 53, 58, 62, 65, 104, 111

καπνού 26, 38, 40, 58, 62, 73, 74, 93, 104, 106,110

ξύλου 38, 53, 62,104, 111

τροφίμων 38, 53, 104

τσιμέντου 106

χαρτιού 38, 40, 58, 62, 73, 106,110

χημική 38, 40, 62, 110

Βιομηχανική Επανάσταση 20, 24

Βιομηχανικό προλεταριάτο 39

Βιοτεχνία πλεκτών 26

Βόλος 80

Βουλγαρία 94

Βουλή των Ελλήνων 16, 69

Βυζάντιο 12

Βυρσοδεψεία 44, 53, 83

Βυρσοδέψες 44

Βυρσοδεψία 38, 53, 58, 62

Βύρωνας 88

Γαλλία 22, 92, 94

Γερμανία 26, 92, 94

Γεωργοί 33

Γορτυνία 29

Γραφείο Εργασίας 49

Διεθνείς Σοσιαλισταί 92

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 99

Εκπαίδευση 11, 14, 32, 112

τεχνική 42, 76, 77-82, 113

Ελληνική Ατμοπλοΐα 68

Ελληνική Εριουργία 88

Εργασία

αγροτική 11, 20

γεωργική 95

δασική 95

κτηνοτροφική 20, 95

οργάνωση της 24-25, 72, 89

Εργαστήρια

ενδυμάτων 50

ενδυμάτων γυναικείων· βλ. Ραφεία γυναικείων ενδυμάτων

Εργατικό Κέντρο Αθήνας 93

Εργατικό νοικοκυριό 107

Εφημεριδοπώλαι 29

Ζαχαροπλαστεία 84

Ηλεκτροτεχνίτες 70

Θερμαστές 73

Θεσσαλία 44

Θεσσαλονίκη 75

Ιατρεία 28

Ισπανία 94

Ιταλία 20, 94

Καισαριανή 88

Σελ. 159
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/160.gif&w=600&h=91527. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

Καλλέργης, Σταύρος 92

Καλλιθέα 80

Καλογρέζα 88

Καλτσοποιεία 49

Καπνεργάτες 93

Καπνεργοστάσια 75, 93

Καπνοβιομηχανία

Άτλας 75

Νέστος 75

Καπνός 21

Καφεπώλαι 33

Κέα 28

Κεντρικός Σοσιαλιστικός Όμιλος 92

Κεραμοποιεία 43

Κέρκυρα 44, 74

Κλωστές 73

Κλωστήρια 53

Κλωστοϋφαντουργεία 45, 46

Κλωστοϋφαντουργία· βλ. Υφαντουργία

Κοινωνία

αγροτική 11, 19, 20

παραδοσιακή 13, 19, 20

προβιομηχανική 19

των Εθνών 49

Κομπανίες μαστόρων 23

Κορινθία 29

Κρανίδι 28

Κρήτη 28

Κρίση του 1929 93, 99

Κτίστες 29, 44

Κυνουρία 28

Κυτιοποιεία 43, 49, 73

Λάρισα 87

Λαχειοπώλες 30

Λεβητοποιεία 39

Λιβαδειά 51, 90

Λιθοξόοι 29

Λιπαντές 73

Λούστροι· βλ. Στιλβωταί υποδημάτων

Λυγινός, κλωστήριο 44, 53, 89

Μάντσεστερ 75

Μεγαλόπολη 29

Μεσαιωνική Δύση 11, 12

Μεσσηνία 44

Μεταλλουργία 26

Μετανάστευση 36

Μεταξουργεία 50

Μηχανικοί 73

Μηχανουργεία 39, 53, 100

Μηχανουργία 38, 53, 58, 62, 71, 104, 111

Μηχανουργοί 70

Μικρά Ασία 49, 58

Μικρασιατική καταστροφή 37, 62, 99, 107

Μικροπωλητές 30

Μοδίστρες· βλ. Ράπτριες

Μολάοι 30

Μονεμβασία 30

Μπέρμινχαμ 21

Νέα Ιωνία 88

Νέο Φάληρο 88

Νεώριον Σύρου 100

Ξάντες 73

Ξυλουργεία 53, 78

Ξυλουργοί 29, 70

Οδοντιατρεία 28

Οικογένεια 41, 112

αγροτική 19, 27, 95, 109

αστική 14, 27

εργατική 107

Οικογενειακό εισόδημα 106

Οικοδομικές κατασκευές 62, 104

Οικοδόμοι· βλ. Κτίστες

Οινοπώλαι 33

Ορυχεία 26, 27, 96

Ορφανοτροφείο

Αίγινας 17

Ελένης Ν. Ζάννη 78

Χατζη-Κώστα 78

Οψοκομισταί 29

Παιδική ηλικία 11, 15, 16, 17

Πανεπιστήμιο 32

Παντοπώλαι 33

Παντοπωλεία 28, 40

Παπούλιας Δ. 29

Σελ. 160
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/161.gif&w=600&h=91527. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

Παραγωγής, οργάνωση 39, 104, 110

Παραγωγική διαδικασία 22, 39, 69, 110

Πάτρα 68, 82

Πειραιάς 27, 28, 29, 35, 44, 46, 49, 53, 68, 78, 84, 90, 107

Πειραϊκός Σύνδεσμος 79

Πελοπόννησος 27, 36

Περιστέρι 88

Πιλοποιεία 71

Ποδονίφτης 88

Πολυτεχνείο 32, 76

Πόρος 53

«Προμηθεύς»· βλ. Σχολή Ελλήνων Μηχανικών

Πρόσφυγες 39, 46, 49, 58, 75, 99, 107

Ράπτες 29

Ραπτική 79

Ράπτριες 31

Ραφεία ανδρικών ενδυμάτων 43, 87

Ραφεία γυναικείων ενδυμάτων 42, 65, 71, 87, 101

Ρετσίνα, Αφοί 36, 73, 86, 91, 107

Ρωσία 27

Σιγαροποιητικές μηχανές 74, 75, 93

Σιδηρόδρομοι 21

Σιδηροπωλεία 21

Σιδηρουργεία 53, 78

Σιδηρουργοί 29, 69, 93

ΣΠΑΠ 21

Σπάρτη 30

Σπέτσες 28, 53

Στιλβωταί υποδημάτων 29

Σύλλογος «Παρνασσός» 29

Συνδικάτο 24

Συντεχνιακοί κανονισμοί 22, 67

Συντεχνίες 23, 24, 67

Σύρος 100

Σχολείο

Καλών Τεχνών 76

Πολυτεχνικό· βλ. Πολυτεχνείο

Σχολή

Απόρων Παίδων 29

Διπλάρειος, Νυκτερινή 80

Ελλήνων Μηχανικών «Ο Προμηθεύς» 79

Επαγγελματική, Ενώσεως Ελληνίδων 80

Επαγγελματική, Τεγεατικού Συνδέσμου 80

Εσπερινή Βιοτεχνική, Αθηνών 79

Μηχανικών Πανθεσσαλικής Ενώσεως 80

Μηχανικών Πειραϊκού Συνδέσμου 79

Ρουσοπούλου 79

Σεβαστοπούλειος 79

Σιβιτανίδειος 80

Τριάντειος 82

Σωματεία, εργατικά 91, 93

Ταπητουργεία 49, 50, 70

Τεγεατικός Σύνδεσμος 78

Τήνος 28

Τοσκάνη 20

Τροιζήνα 28

Τυπογραφία 62, 79, 104, 106

Tixier A. 49

Ύδρα 28, 53

Υπάλληλοι 33

Υπηρέτες 21, 28, 29, 33

Υπηρέτριες 28, 29, 31

Υποδηματοποιεία 50, 53, 78, 84

Υποδηματοποιοί 29

Υφαντές 73

Υφαντουργία 26, 38, 40, 53, 62, 73, 85, 87, 90, 101, 104, 106, 108, 110

Φανελοποιεία 70

Φυλακές Συγγρού 17, 79

Χαλβαδοποιεία 84

Χειροτεχνικό εργαστήριο 24

Χρυσαλλίς, μεταξουργία 88

Χυτήρεια 39

Ψηκτροποιία 79

Ώρες εργασίας 86-87

Σελ. 161
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/44/gif/162.gif&w=600&h=915 27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 162
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Μορφές παιδικής εργασίας στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία (1870-1940)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 143
  27. Ρηγίνος, Παιδική εργασία

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  Α. Πίνακες κειμένου

  1. Κατανομή των εργατριών στα κλωστοϋφαντουργεία του Πειραιά κατά ηλικίες, 1921 ........................................... 45

  2. Διάρκεια απασχόλησης των εργατριών στα κλωστοϋφαντουργεία του Πειραιά, 1921 ............................................ 45

  3α. Άνδρες εργαζόμενοι στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία της Αθήνας, 1926 ............ 47

  3β. Γυναίκες εργαζόμενες στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία της Αθήνας, 1926 .......... 47

  4. Οικογενειακή κατάσταση των εργατριών στη βιομηχανία, 1926 ... 48

  5. Εργαζόμενοι στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, 1875 ............ 52

  6α. Κατανομή των εργαζομένων κάτω των 18 χρόνων κατά βιομηχανικούς κλάδους (σύνολο), 1920 ................................ 54

  6β. Κατανομή των εργαζομένων κάτω των 18 χρόνων στους βιομηχανικούς κλάδους, κατά μέγεθος επιχειρήσεων, 1920 ................ 55

  7α. Εργαζόμενοι στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, 1930 ............ 59

  7β. Κατανομή των εργαζομένων στους βιομηχανικούς κλάδους, 1930 60

  8. Κατανομή των εργαζομένων κάτω των 18 χρόνων στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, κατά ειδικότητα, Αθήνα-Πειραιάς, 1930 ........... 63

  9. Εμπορική και επαγγελματική εκπαίδευση, 1930-1933 ........... 81

  10. Εργατικά ατυχήματα, 1927 ................................. 86

  11. Ημερομίσθια εργατών και μαθητευόμενων ηλικίας 10-19 χρόνων στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, Αθήνα-Πειραιάς, 1930 ............ 102

  Β. Διαγράμματα κειμένου

  1. Οικογενειακή κατάσταση δείγματος 15.015 εργατριών, 1926 ..... 48

  2. Κατανομή εργαζομένων ηλικίας κάτω των 18 χρόνων, κατά βιομηχανικούς κλάδους, 1920

  α. Άνδρες ................................................ 56

  β. Γυναίκες .............................................. 56