Συγγραφέας:Κώτση, Αγαπούλα
 
Τίτλος:Νοσολογία των παιδικών ηλικιών και της νεολαίας (20ός αιώνας)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:46
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2008
 
Σελίδες:311
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:20ός αι.
 
Περίληψη:Η μελέτη «Νοσολογία των παιδικών ηλικιών και της νεολαίας» επιχειρεί να προσδιορίσει την ταυτότητα της ελληνικής νεολαίας κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα σε ένα θέμα ιδιαίτερα κρίσιμο για τις ηλικίες αυτές, αλλά και για την ποιότητα της μελλοντικής τους ζωής, ένα θέμα διαχρονικά επίκαιρο και κοινωνικά ευαίσθητο. Επιχειρεί αφενός μεν να αποτυπώσει την κατάσταση της υγείας της ελληνικής νεολαίας και τα νοσολογικά δεδομένα κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, αφετέρου δε να ξεκαθαρίσει σχέσεις και εξαρτήσεις με τις ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις της εποχής. Η όσο το δυνατόν πληρέστερη συγκέντρωση και αξιοποίηση του διαθέσιμου πληροφοριακού υλικού από διάφορες πηγές και κατά το δυνατόν η ενιαία παρουσίαση του, ώστε να είναι εφικτές συγκρίσεις, αποτέλεσε επίσης αυτοτελώς ένα σημαντικό στόχο της μελέτης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 8.14 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 245-264 από: 314
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/245.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακες ΠΙ - Π7

Π.1 Θανόντες (%) κατά ηλικία και αιτία θανάτου, 1921-1938,1956,1961,1971, 1981,1991,2000

Π.2 Κατανομή θανόντων κατά ηλικία και αιτία θανάτου, 1921-1938,1956, 1961,1971,1981,1991,2000

Π.3 Θνησιμότης βρεφών (έως 1 έτους) κατά κατηγορίες νόσων κατά την περίοδο 1921-1930

Π.4 Θνησιμότης βρεφών (έως 1 έτους) κατά κατηγορίες νόσων κατά την περίοδο 1931-1937

Π.5 Ειδικά ποσοστά θνησιμότητας παιδιών και νέων κατά κατηγορίες νόσων και ηλικία, 1928. Θάνατοι σε πληθυσμό 100.000 ατόμων της αντίστοιχης ηλικίας

Π.6 Ειδικά ποσοστά θνησιμότητας παιδιών και νέων κατά κατηγορίες νόσων και ηλικία, 1961. Θάνατοι σε πληθυσμό 100.000 ατόμων της αντίστοιχης ηλικίας

Π.7 Εξελθόντες ασθενείς παιδιά και νέοι κατά ομάδες ηλικιών και φύλο, 1963,1971,1981,1991,2000

Σελ. 245
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/246.gif&w=600&h=393

ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 1

Θανόντες (%) κατά ηλικία και αιτία θανάτου, 1921-1938,1956,1961,1971,1981,1991,2000

1921

Ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

19,2

8,7

22,6

17,2

35,3

34,0

34,8

39,8

41,7

40,8

24,6

2

Νεοπλάσματα

1,3

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,3

0,5

0,4

0,1

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 1,2

0,7

1,4

1,1

4,6

5,2

4,9

3,1

2,2

2,6

2,1

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

4,0

0,3

0,2

0,3

0,7

1,6

1,1

2,0

1,6

1,8

0,7

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

21,7

18,1

25,1

22,4

22,3

20,0

21,4

20,9

19,6

20,2

21,8

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

5,5

23,6

11,9

16,4

0,3

0,5

0,4

0,7

0,7

0,7

10,7

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

1,8

0,4

0,5

0,5

2,0

2,2

2,1

1,2

1,6

1,4

0,9

11

Επιπλοκές της κυήσεως, του τοκετού χαι της λοχείας

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

3,4

2,0

0,4

14

Συγγενείς ανωμαλίες

3,5

21,2

7,3

12,7

0,9

0,5

0,7

0,0

0,0

0,0

8,2

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

11,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,5

0,8

0,9

0,9

2,8

5,1

3,7

6,2

6,5

6,4

2,4

Άλλαι ασθένειαι

7,9

8,5

7,5

7,9

9,0

8,4

8,7

8,0

8,2

8,1

8,1

Νόσοι άγνωστοι κ.λπ.

18,7

17,6

22,6

20,6

21,9

22,4

22,1

17,3

14,0

15,6

20,0

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

76.407

8.058

12.771

20.829

3.480

2.260

5.740

2.804

3.159

5.963

32.532

Σελ. 246
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/247.gif&w=600&h=393

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

20,1

8,2

23,1

17,6

38,0

36,1

37,2

45,1

47,4

46,3

25,5

2

Νεοπλάσματα

1,4

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,3

0,2

0,3

0,1

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 1,1

0,5

1,2

0,9

3,0

4,7

3,7

3,6

2,0

2,8

1,7

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

4,0

0,2

0,2

0,2

0,8

1,7

1,2

1,8

1,3

1,5

0,6

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

20,1

15,8

24,6

21,3

21,1

19,0

20,3

16,6

17,1

16,8

20,4

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

7,0

31,5

14,2

20,7

0,5

0,2

0,4

0,6

0,7

0,6

14,1

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

2,1

0,1

0,8

0,6

2,2

1,8

2,1

1,7

1,6

1,6

1,0

11

Επιπλοκές της κυήσεως, του τοκετού και της λοχείας

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

3,0

1,9

0,3

14

Συγγενείς ανωμαλίες

2,9

18,9

4,3

9,7

0,3

0,2

0,3

0,0

0,0

0,0

6,6

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

10,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,5

0,6

1,0

0,8

2,7

5,0

3,6

6,4

5,8

6,1

2,2

Άλλαι ασθένειαι

9,5

7,8

10,8

9,7

10,3

12,0

10,9

8,5

7,9

8,2

9,6

Νόσοι άγνωστοι κ.λπ.

17,7

16,3

19,8

18,5

21,0

19,2

20,3

14,9

13,0

13,9

18,0

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

81.716

9.024

15.060

24.084

3.531

2.273

5.804

2.905

3.029

5.934

35.822

Σελ. 247
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/248.gif&w=600&h=393

1923

Ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

26,2

10,7

29,2

23,0

45,4

43,7

44,7

50,8

52,0

51,4

31,7

2

Νεοπλάσματα

1,3

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,1

0,2

0,3

0,3

0,1

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 1,0

0,5

0,9

0,8

2,6

3,9

3,1

3,3

2,0

2,6

1,5

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

3,8

0,3

0,1

0,2

0,6

1,5

1,0

1,5

1,1

1,3

0,5

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

18,4

15,8

22,3

20,1

19,0

16,3

17,9

14,6

16,2

15,5

18,9

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

6,9

31,9

13,2

19,4

0,2

0,5

0,3

0,6

0,7

0,7

12,8

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

2,4

0,2

0,9

0,7

2,5

2,4

2,5

1,5

2,2

1,9

1,2

11

Επιπλοκές της κυήσεως, του τοκετού και της λοχείας

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

2,9

1,7

0,3

14

Συγγενείς ανωμαλίες

3,3

23,6

4,3

10,7

0,5

0,2

0,4

0,0

0,0

0,0

7,0

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,1

0,7

0,7

0,7

1,9

3,9

2,7

4,5

4,0

4,2

1,7

Άλλαι ασθένειαι

9,8

4,1

13,1

10,1

10,5

10,1

10,3

9,4

7,8

8,5

9,9

Νόσοι άγνωστοι κ.λπ.

14,3

12,3

15,3

14,3

16,6

17,4

16,9

13,1

10,9

11,9

14,4

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

102.042

10.433

20.965

31.398

5.077

3.339

8.416

3.923

4.376

8.299

48.113

Σελ. 248
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/249.gif&w=600&h=393

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

23,1

10,9

27,7

20,6

39,3

40,9

40,0

49,7

50,5

50,1

29,0

2

Νεοπλάσματα

1,4

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,4

0,3

0,4

0,1

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 1,0

0,6

1,1

0,9

3,0

3,8

3,3

2,9

1,7

2,3

1,6

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

4,1

0,2

0,3

0,2

0,6

1,6

1,0

1,9

1,4

1,6

0,6

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

20,6

17,4

24,4

21,4

21,7

16,8

19,7

16,0

16,2

16,1

20,2

9

Νοσήματα του πεπτικοί) συστήματος

6,3

29,0

10,4

18,3

0,4

0,9

0,6

0,8

0,8

0,8

12,3

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

2,4

0,2

0,9

0,6

2,1

2,6

2,3

2,0

1,9

2,0

1,1

11

Επιπλοκές της κυήσεως του τοκετού και της λοχείας

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

4,3

2,5

0,5

14

Συγγενείς ανωμαλίες

3,9

25,9

4,3

13,4

0,3

0,1

0,2

0,0

0,0

0,0

8,9

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,1

0,6

1,0

0,8

2,7

5,0

3,7

4,6

4,0

4,3

1,9

Άλλαι ασθένειαι

9,8

4,4

12,2

8,9

12,0

12,7

12,3

10,5

9,4

9,9

9,6

Νόσοι άγνωστοι κ.λπ.

13,9

10,8

17,6

14,7

17,9

15,5

16,9

10,6

9,3

9,9

14,3

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

93.320

11.412

15.652

27.064

3.948

2.766

6.714

3.531

3.758

7.289

3.758

Σελ. 249
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/250.gif&w=600&h=393

1925

Ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

22,4

10,6

27,9

19,6

39,1

43,5

40,8

49,5

50,2

49,9

27,4

2

Νεοπλάσματα

1,8

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,5

0,3

0,4

0,1

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 1,0

0,5

1,3

0.9

3,0

4,0

3,4

2,9

1,7

2,3

1,5

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

4,4

0,3

0,2

0,3

0,7

1,8

1,1

1,9

1,6

1,7

0,6

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

20,2

17,6

27,1

22,5

24,8

18,6

22,4

15,9

16,1

16,0

21,5

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

7,9

30,6

10,6

20,2

0,3

1,1

0,6

0,9

1,0

0,9

14,3

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

2,5

0,2

0,9

0,6

1,8

1,9

1,9

1,8

2,6

2,2

1,0

11

Επιπλοκές της κυήσεως, του τοκετού και της λοχείας

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

4,5

2,7

0,4

14

Συγγενείς ανωμαλίες

4,7

25,1

3,8

14,0

0,3

0,1

0,2

0,0

0,0

0,0

9,8

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

10,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,6

0,5

0,9

0,7

2,8

6,0

4,1

6,4

6,0

6,2

2,1

Άλλαι ασθένειαι

9,3

4,8

11,3

8,2

11,8

11,1

11,5

8,7

7,7

8,2

8,7

Νόσοι άγνωστοι κ.λπ.

12,1

9,8

15,9

13,0

15,2

11,8

13.9

10,7

8,4

9,5

12,5

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100.0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

88.633

14.085

15.329

29.414

3.529

2.292

5.821

3.286

3.545

6.831

42.084

Σελ. 250
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/251.gif&w=600&h=393

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

22,1

10,3

27,7

19,2

39,6

42,6

40,8

51,9

51,3

51,6

27,3

2

Νεοπλάσματα

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,5

0,6

0,6

0,1

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 1,0

0,7

1,3

1,0

3,6

3,3

3,5

2,6

1,6

2,1

1,5

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

4,8

0,2

0,2

0,2

1,3

2,2

1,6

1,9

1,6

1,8

0,7

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

18,7

18,2

23,5

20,9

22,6

19,4

21,4

14,5

13,0

13,7

19,8

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

8,8

34,1

12,4

23,0

0,4

0,8

0,5

1,1

0,8

0,9

16,5

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

2,5

0,2

0,9

0,6

2,3

2,6

2,4

1,9

2,4

2,2

1,1

11

Επιπλοκές της κυήσεως, του τοκετού και της λοχείας

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

5,3

3,3

0,5

14

Συγγενείς ανωμαλίες

4,0

20,4

3,9

12,0

0,3

0,2

0,3

0,0

0,0

0,0

8,5

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

10,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,6

0,6

1,1

0,9

3,3

5,4

4,1

6,2

5,6

5,9

2,1

Άλλαι ασθένειαι

10,1

5,8

11,7

8,9

12,1

12,7

12,4

10,5

9,7

10,1

9,5

Νόσοι άγνωστοι κ.λπ.

11,4

9,4

17,2

13,4

14,4

10,7

13,0

8,2

8,0

8,1

12,5

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

84.136

13.628

14.213

27.841

3.115

1.988

5.103

2.941

3.440

6.381

39.330

Σελ. 251
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/252.gif&w=600&h=393

1927

Ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

21,3

11,3

26,7

19,3

39,5

39,7

39,6

51.7

51,5

51,6

25,9

2

Νεοπλάσματα

2,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,4

0,9

0,7

0,1

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 0,9

0,6

1,2

0,9

4,3

4,2

4,3

2,7

1,6

2,1

1,4

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

4,6

0,2

0,3

0,2

1,1

2,3

1,5

1,9

1,7

1,8

0,6

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

20,9

21,1

26,0

23,6

23,2

19,7

22,0

15,5

14,6

15,0

22,3

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

9,4

33,4

12,4

22,5

0,5

0,7

0,6

1,4

0,9

1,1

17,2

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

2,5

0,2

0,9

0,6

2,4

2,4

2,4

1,9

2,1

2,0

1,0

11

Επιπλοκές της κυήσεως, του τοκετού και της λοχείας

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

5,2

3,2

0,4

14

Συγγενείς ανωμαλίες

3,7

17,8

3,0

10,1

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

7,6

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

10,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,6

0,6

1,5

1,1

3,8

6,2

4,6

6,4

5,4

5,9

2,1

Άλλαι ασθένειαι

9,5

4,4

11,8

8,2

11,2

13,8

12,1

9,5

9,0

9,2

8,8

Νόσοι άγνωστοι κ.λπ.

10,9

10,3

16,2

13,3

13,7

10,9

12,8

7,7

7,1

7,4

12,4

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

100.020

17.745

19.062

36.807

3.567

1.794

5.361

3.130

3.591

6.721

48.889

Σελ. 252
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/253.gif&w=600&h=393

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

24,1

13,1

31,5

22,4

45,4

42,7

44,6

53,3

52,1

52,6

29,4

2

Νεοπλάσματα

2,0

0,0

0,1

0,1

0,2

0,3

0,2

0,2

0,5

0,4

0,1

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 0,9

0,6

1,3

1,0

2,9

4,1

3,3

2,6

1,7

2,1

1,4

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

5,1

0,3

0,2

0,3

0,7

1,9

1,1

1,8

1,6

1,7

0,6

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

19,0

19,5

24,2

21,9

19,6

17,3

18,9

13,5

13,0

13,3

20,3

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

8,3

30,6

10,9

20,7

0,4

1,0

0,6

1,2

1,1

1,2

15,0

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

2,7

0,2

0,8

0,5

1,7

2,2

1,9

2,3

2,7

2,5

1,0

11

Επιπλοκές της κυήσεως, του τοκετού και της λοχείας

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

1,0

5,8

3,6

0,5

14

Συγγενείς ανωμαλίες

3,7

19,5

2,2

10,8

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

7,9

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

10,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,6

0,7

1,7

1,2

4,4

6,9

5,2

6,1

5,8

5,9

2,4

Άλλαι ασθένειαι

9,0

3,7

9,3

6,5

10,9

13,0

11,6

11,2

9,8

10,5

7,7

Νόσοι άγνωστοι κ.λπ.

11,3

11,7

17,7

14,7

13,7

10,5

12,7

6,7

5,9

6,3

13,3

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

105.665

17.737

18.141

35.878

3.831

1.835

5.666

3.306

3.735

7.041

48.585

Σελ. 253
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/254.gif&w=600&h=393

1929

Ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

20,5

11,3

30,3

20,8

43,0

39,5

41,9

46,7

45,9

46,3

26,8

2

Νεοπλάσματα

2,0

0,0

0,1

0,0

0,2

0,3

0,2

0,3

0,8

0,5

0,1

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 0,9

0,5

1,2

0,9

2,7

4,3

3,2

3,3

2,0

2,6

1,4

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

4,7

0,2

0,2

0,2

0,7

1,9

1,1

1,8

1,2

1,5

0,5

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

23,8

21,5

26,9

24,2

25,6

19,8

23,8

18,9

18,6

18,7

23,4

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

8,9

30,6

13,1

21,9

0,3

0,9

0,5

1,1

1,0

1,1

16,5

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

2,6

0,2

0,9

0,5

2,1

2,4

2,2

2,0

2,1

2,0

0,9

11

Επιπλοκές της κυήσεως, του τοκετού και της λοχείας

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

5,8

3,4

0,5

14

Συγγενείς ανωμαλίες

4,3

22,3

2,1

12,2

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

9,1

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

10,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,6

0,4

1,5

1,0

3,3

6,5

4,3

6,7

6,6

6,7

2,1

Άλλαι ασθένειαι

9,1

4,5

9,5

7,1

10,2

14,4

11,5

11,6

10,5

11,1

8,1

Νόσοι άγνωστοι κ.λπ.

9,2

8,4

14,1

11,3

12,0

9,9

11,3

6,8

5,5

6,1

10,5

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

115.561

20.156

20.259

40.415

4.219

1.945

6.164

3.688

3.966

7.654

54.233

Σελ. 254
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/255.gif&w=600&h=393

Ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

23,2

13,8

34,9

24,3

45,8

39,5

43,9

50,3

49,5

49,9

29,9

2

Νεοπλάσματα

2,3

0,0

0,1

0,0

0,3

0,4

0,3

0,6

0,7

0,6

0,1

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 1,1

0,5

1,3

0,9

3,3

5,2

3,9

3,5

2,2

2,8

1,5

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

4,7

0,2

0,2

0,2

0,8

2,0

1,2

1,8

1,5

1,6

0,5

8

Νοσήματα του αναπνευστικοί) συστήματος

20,8

21,1

25,2

23,1

20,5

17,1

19,5

14,7

14,7

14,7

21,6

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

9,2

29,7

11,1

20,4

0,5

0,9

0,6

1,4

1,4

1,4

15,7

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

3,0

0,3

1,2

0,7

2,7

3,1

2,8

2,7

2,8

2,7

1,2

11

Επιπλοκές της κυήσεως του τοκετού και της λοχείας

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

5,8

3,7

0,5

14

Συγγενείς ανωμαλίες

3,6

17,0

2.0

9,6

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0.0

7,2

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

9,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,7

0,3

1,6

1,0

3,5

7,0

4,5

6,7

7,1

6,9

2,2

Άλλαι ασθένειαι

9,8

4,7

9,9

7,3

12,6

16,7

13,8

11,7

10,1

10,9

8,5

Νόσοι άγνωστοι κ.λπ.

9,3

12,3

12,6

12,4

9.9

8,1

9,4

5,3

4,4

4,8

11,1

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

103.811

19.815

19.612

39.427

4.278

1.834

6.112

3.234

3.513

6.747

52.286

Σελ. 255
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/256.gif&w=600&h=393

1931

Ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

21,1

13,4

31,8

20,6

44,4

39,5

43,0

49,6

50,2

49,9

26,6

2

Νεοπλάσματα

2,4

0,0

0,0

0,0

0,3

0,4

0,3

0,6

0,7

0,6

0,1

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 0,9

0,5

1,2

0,8

3,1

5,2

3,7

3,3

2,1

2,6

1,3

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

4,8

0,2

0,2

0,2

0,9

2,1

1,2

2,3

1,6

1,9

0,5

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

20,6

20,7

23,7

21,9

18,1

17,0

17,8

13,7

14,5

14,1

20,5

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

10,6

29,6

14,9

23,8

0,6

1,2

0,8

1,3

1,2

1,3

18,5

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

3,2

0,3

1,6

0,8

3,9

3,8

3,9

3,1

2,8

2,9

1,4

11

Επιπλοκές της κυήσεως, του τοκετού και της λοχείας

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

5,6

3,8

0,5

14

Συγγενείς ανωμαλίες

4,0

16,4

1,3

10,5

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

8,1

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

8,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,5

0,3

2,0

1,0

4,1

6,4

4,8

7,3

6,6

6,9

2,1

Άλλαι ασθένειαι

10,0

4,1

11,9

7,1

14,1

16,1

14,7

11,6

10,1

10,8

8,4

Νόσοι άγνωστοι

10,1

14,6

11,4

13,3

10,4

8,3

9,8

5,7

4,6

5,1

11,9

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

114.369

26.661

17.023

43.684

4.438

1.812

6.250

3.196

3.803

6.999

56.933

Σελ. 256
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/257.gif&w=600&h=393

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

22,6

13,7

33,7

22,3

50,8

44,9

49,2

50,2

49,0

49,5

29,3

2

Νεοπλάσματα

2,5

0,1

0,1

0,1

0,3

0,5

0,3

0,7

0,8

0,7

0,2

3

Ενδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα, διαταραχές

της θρέψεως και ανοσολογικές διαταραχές

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,1

0,2

0,2

0,0

5

Ψυχικές διαταραχές

0,7

0,4

0,7

0,5

1,0

1,2

1,0

1,1

1,1

1,1

0,7

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 5,2

1,2

2,2

1,6

4,8

8,1

5,7

5,4

4,0

4,6

2,5

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

3,9

0,3

0,6

0,4

1,6

3,6

2,2

3,5

2,9

3,1

1,0

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

21,8

21,2

24,6

22,7

18,2

14,9

17,4

16,6

16,6

16,6

21,2

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

11,8

25,8

21,8

24,1

4,1

5,5

4,4

4,6

4,5

4,5

19,0

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

4,1

0,3

1,9

1,0

5,1

6,4

5,5

3,9

4,4

4,2

2,0

11

Επιπλοκές της κυήσεως, του τοκετού και της λοχείας

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

5,2

3,3

0,4

12

Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού

0,3

0,4

0,2

0,3

0,4

1,1

0,6

0,6

0,4

0,5

0,4

14

Συγγενείς ανωμαλίες

4,5

21,8

0,2

12,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,3

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

8,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,6

0,6

2,2

1,3

3,8

6,1

4,4

7,4

6,4

6,9

2,4

Νόσοι άγνωστοι

10,4

14,1

11,9

13,2

9,9

7,6

9,3

5,2

4,5

4,8

11,6

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

117.593

23.875

18.017

41.892

5.259

1.908

7.167

3.220

4.171

7.391

56.450

Σελ. 257
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/258.gif&w=600&h=393

1933

Ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

20,2

13,4

30,9

20,4

43,3

40,8

42,5

49,1

47,4

48,1

26,7

2

Νεοπλάσματα

2,8

0,0

0,1

0,1

0,4

0.5

0,4

0,8

0,7

0,8

0,2

3

Ενδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα,

διαταραχές της θρέψεως και ανοσολογικές διαταραχές

0,3

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,3

0,3

0,3

0,1

5

Ψυχικές διαταραχές

0,8

0,4

0,9

0,6

1,6

1,9

1,7

1,1

0,9

1,0

0,8

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 5,4

1,3

2,0

1,6

6,1

8,2

6,7

5,0

3,8

4,3

2,6

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

4,2

0,4

0,5

0,4

1,7

4,6

2,6

4,0

2,6

3,2

1,0

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

26,4

26,3

33,3

29,1

24,6

19,4

23,0

18,9

19,1

19,0

27,1

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

10,1

21,2

17,2

19,6

4,5

4,1

4,4

3,9

4,2

4,1

15,7

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

4,0

0,3

2,0

1,0

5,0

4,9

5,0

3,5

3,8

3,7

1,8

11

Επιπλοκές της κυήσεως του τοκετού και της λοχείας

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

5,3

3,4

0,5

12

Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού

0,3

0,3

0,2

0,3

0,5

1,5

0,8

0,6

0,3

0,4

0,3

14

Συγγενείς ανωμαλίες

4,7

22,4

0,1

13,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,1

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

8,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,4

0,6

1,9

1,1

4,1

6,4

4,8

6,6

6,4

6,5

2,2

Νόσοι άγνωστοι

9,2

13,5

10,7

12,3

8,3

7,5

8,0

5,5

5,0

5,2

10,9

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100.0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

111.447

23.268

15.633

38.901

4.395

1.861

6.256

2.857

3.929

6.786

51.943

Σελ. 258
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/259.gif&w=600&h=393

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

20,9

13,2

29,6

19,3

46,2

44,9

45,8

53,4

52,5

52,9

26,5

2

Νεοπλάσματα

3,4

0,0

0,2

0,1

0,6

1,0

0,7

1,0

1,0

1,0

0,3

3

Ενδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα, διαταραχές

της θρέψεως και ανοσολογικές διαταραχές

0,3

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,1

0,2

0,4

0,3

0,1

5

Ψυχικές διαταραχές

0,8

0,4

1,0

0,6

1,8

2,5

2,0

1,4

0,8

1,1

0,8

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 5,9

1,4

2,2

1,7

5,1

7,1

5,7

5,5

4,4

4,8

2,5

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

4,9

0,4

0,6

0,4

2,7

4,8

3,4

3,5

3,0

3,2

1,1

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

19,9

22,0

28,3

24,3

20,0

12,2

17,6

12,4

12,8

12,7

22,1

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

12,4

25,2

22,6

24,2

4,6

4,9

4,7

4,5

3,8

4,1

19,5

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

4,1

0,3

1,6

0,8

4,6

4,7

4,7

3,3

3,7

3,6

1,5

11

Επιπλοκές της κυήσεως, του τοκετού και της λοχείας

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

6,1

4,3

0,5

12

Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού

0,3

0,3

0,2

0,2

0,9

2,0

1,2

0,6

0,2

0,4

0,4

14

Συγγενείς ανωμαλίες

5,3

22,8

0,2

14,5

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

11,1

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

8,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,9

0,7

2,7

1,4

4,6

8,4

5,8

8,6

6,6

7,4

2,6

Νόσοι άγνωστοι

9,0

13,3

10,8

12,4

8,7

7,2

8,2

3,8

4,7

4,3

10,9

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

100.651

23.329

13.646

36.975

3.682

1.647

5.329

2.485

3.699

6.184

48.488

Σελ. 259
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/260.gif&w=600&h=393

1935

Ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών

Κατηγορίες νόσων Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

19,0

11,1

26,7

16,9

42,9

42,8

42,8

49,4

51,7

50,8

24,2

2

Νεοπλάσματα

3,3

0,0

0,2

0,1

0,7

0,9

0,7

0,9

1,0

0,9

0,3

3

Ενδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα, διαταραχές της

θρέψεως και ανοσολογικές διαταραχές

0,4

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,5

0,2

0,3

0,2

4

Νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων

0,5

0,3

0,8

0,5

0,9

1,0

0,9

0,6

0,7

0,6

0,6

5

Ψυχικές διαταραχές

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,2

0,1

0,0

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 2,0

1,2

2,2

1,6

6,3

7,1

6,5

4,9

3,8

4,2

2,5

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

9,2

0,4

0,9

0,6

3,2

6,3

4,2

4,6

3,3

3,8

1,4

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

21,4

25,2

29,1

26,6

20,7

15,5

18,9

14,2

13,4

13,7

24,1

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

11,8

24,5

22,8

23,9

5,5

4,5

5,2

5,6

4,6

5,0

19,3

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

4,5

0,3

2,0

0,9

4,4

5,8

4,9

4,2

3,9

4,0

1,8

11

Επιπλοκές της κυήσεως, του τοκετού και της λοχείας

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

4,7

3,4

0,5

12

Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού

0,2

0,4

0,2

0,3

0,1

0,4

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

13

Νοσήματα του μυοσκελετικού συστήματος και του

συνδετικού ιστού

0,4

0,0

0,1

0,1

1,5

2,9

2,0

1,2

0,4

0,7

0,4

14

Συγγενείς ανωμαλίες

2,8

13,0

0,2

8,3

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

6,3

15

Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται

από την περιγεννητική περίοδο

2,0

9,5

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

18,6

13,4

11,7

12,8

8,4

6,1

7,6

4,3

4,3

4,3

11,1

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

3,0

0,5

3,0

1,4

5,3

6,5

5,7

8,3

7,5

7,8

2,8

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο 101.416

21.708

12.686

34.394

3.273

1.631

4.904

2.350

3.685

6.035

45.333

Σελ. 260
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/261.gif&w=600&h=393

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

20,8

14,4

32,4

21,7

43,5

43,6

43,5

50,7

53,8

52.5

27,8

2

Νεοπλάσματα

3,5

0,0

0,1

0,1

0,9

1,4

1,0

1,2

0,9

1,0

0,3

3

Ενδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα, διαταραχές

της θρέψεως και ανοσολογικές διαταραχές

0,3

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,0

5

Ψυχικές διαταραχές

0,9

0,5

1,3

0,8

1,8

2,8

2,2

1,7

1,3

1,4

1,0

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 6,3

1,4

2,2

1,7

6,9

7,0

7,0

5,8

4,5

5,0

2,7

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

5,0

0,4

0,5

0,4

2,5

5,7

3,6

5,3

2,9

3,9

1,2

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

18,7

21,1

24,6

22,5

18,2

13,6

16,7

10,8

12,4

11,7

20,6

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

12,5

25,8

23,6

24,9

6,6

5,6

6,3

5,3

4,2

4,7

20,4

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

4,7

0,4

1,7

0,9

5,4

4,8

5,2

4,9

3,2

3,9

1,7

11

Επιπλοκές της κυήσεως, του τοκετού και της λοχείας

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

4,7

3,2

0,4

12

Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού

0,3

0,4

0,3

0,3

0,8

1,6

1,1

0,7

0,3

0,5

0,4

14

Συγγενείς ανωμαλίες

4,8

22,8

0,1

13,6

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,5

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

9,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,9

0,4

2,4

1,2

5,1

8,2

6,1

8,2

7,9

8,0

2,6

Νόσοι άγνωστοι

8,7

12,6

10,6

11,8

8,2

5,4

7,3

4,2

3,7

3,9

10,3

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

105.005

22.074

14.890

36.964

3.501

1.763

5.264

2.341

3.479

5.820

48.048

Σελ. 261
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/262.gif&w=600&h=393

1937

Ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

18,8

12,6

28,6

18,6

42,8

40,8

42,1

51,4

49,8

50,4

25,0

2

Νεοπλάσματα

3,5

0,0

0,1

0,1

0,7

1,2

0,9

1,3

0,7

0,9

0,3

3

Ενδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα, διαταραχές

της θρέψεως και ανοσολογικές διαταραχές

0,4

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,1

0,4

0,2

0,2

0,1

5

Ψυχικές διαταραχές

0,8

0,4

1,1

0,7

1,8

1,9

1,9

1,7

1,0

1,3

0,9

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων

6,2

1,1

2,4

1,6

6,0

9,3

7,2

6,0

4,9

5,3

2,6

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

5,4

0,4

0,7

0,5

2,5

4,0

3,0

3,5

3,4

3,5

1,1

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

24,5

30,7

34,2

32,0

22,3

18,4

20,9

13,6

17,0

15,7

28,8

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

11,0

22,2

19,2

21,1

5,2

6,0

5,5

4,4

4,3

4,4

17,4

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

4,5

0,2

1,8

0,8

4,7

5,0

4,8

3,7

4,1

3,9

1,6

11

Επιπλοκές της κυήσεως, του τοκετού και της λοχείας

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

3,9

2,8

0,3

12

Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού

0,3

0,4

0,2

0,3

0,9

1,9

1,3

0,5

0,2

0,3

0,4

14

Συγγενείς ανωμαλίες

4,3

20,3

0,1

12,8

0,2

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

9,9

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,6

0,5

2,5

1,2

6,0

6,4

6,1

8,4

7,4

7,8

2,6

Νόσοι άγνωστοι

7,5

11,1

9,1

10,4

6,9

4,7

6,1

4,1

3,1

3,5

9,1

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

105.674

22.469

13.317

35.786

3.223

1.795

5.018

2.170

3.451

5.621

46.425

Σελ. 262
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/263.gif&w=600&h=393

Ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

18,7

12,7

30,4

18,9

42,6

41,0

42,0

47,9

52,5

50,6

25,9

2

Νεοπλάσματα

4,3

0,0

0,3

0,1

0,8

1,5

1,0

1,7

0,9

1,2

0,4

3

Ενδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα, διαταραχές

της θρέψεως και ανοσολογικές διαταραχές

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,3

0,2

0,2

0,0

5

Ψυχικές διαταραχές

0,9

0,5

1,3

0,8

2,0

2,1

2,0

1,4

1,4

1,4

1,0

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων

7,1

1,2

2,8

1,7

7,1

9,1

7,9

6,3

4,8

5,5

3,0

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

6,2

0,4

0,7

0,5

3,8

5,2

4,3

4,7

3,8

4,2

1,5

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

21,3

26,0

29,5

27,2

20,4

14,5

18,1

13,2

13,1

13,1

24,2

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

10,4

21,3

20,7

21,1

5,0

6,3

5,5

6,4

5,0

5,6

17,1

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

4,9

0,3

1,7

0,8

4,4

4,5

4,4

3,9

3,4

3,6

1,6

11

Επιπλοκές της κυήσεως, του τοκετού και της λοχείας

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

3,4

2,3

0,3

12

Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού

0,3

0,4

0,3

0,4

0,8

2,0

1,3

0,7

0,4

0,6

0,5

14

Συγγενείς ανωμαλίες

4,8

24,5

0,1

16,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

12,0

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

9,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,9

0,6

3,8

1,7

6,2

8,2

7,0

9,0

7,9

8,4

3,3

Νόσοι άγνωστοι

7,4

12,2

8,4

10,9

6,8

5,5

6,3

3,6

3,1

3,3

9,3

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

93.766

18.345

9.827

28.172

2.756

1.723

4.479

2.154

2.909

5.063

37.714

Σελ. 263
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/264.gif&w=600&h=393

1956

Ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών

Κατηγορίες νόσων Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

5,4

10,7

18,4

12,1

16,6

11,3

14,3

9.2

13,1

11,5

12,2

2

Νεοπλάσματα

12,7

0,4

5,7

1,4

12,8

11,6

12,3

7,0

8,9

8,1

3,3

3

Ενδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα, διαταραχές

της θρέψεως και ανοσολογικές διαταραχές

0,9

0,0

0,2

0,0

0,8

0,6

0,7

0,9

0,9

0,9

0,2

4

Νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων

0,4

0,4

4,1

1,1

3,8

3,6

3,7

1,0

0,6

0,8

1,3

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων

10,2

1,5

1,9

1,5

1,9

3,0

2,4

2,6

2,8

2,7

1,8

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

15,0

0,4

1,6

0,6

5,0

8,6

6,6

10,3

9,3

9,7

2,4

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

5,5

18,0

19,6

18,3

9,4

4,1

7,2

2,8

0,9

1,7

14,9

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

3,9

7,5

5,8

7,2

2,1

2,5

2,3

1,7

3,0

2,5

6,1

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

2,6

0,2

1,6

0,4

1,5

1,9

1,7

2,6

3,5

3,1

0,9

11

Επιπλοκές της κυήσεως του τοκετού και της λοχείας

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

3,0

2,0

0,3

13

Νοσήματα του μυοσκελετικού συστήματος και

του συνδετικού ιστού

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,8

0,4

1,2

0,5

0,8

0,2

14

Συγγενείς ανωμαλίες

0,6

4,7

1,9

4,2

1,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

3,3

15

Ορισμένες καταστάσεις περιγεννητικής περιόδου

4,4

40,6

4,3

33,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26,1

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

24,7

8,1

8,9

8,2

8,0

9,4

8,6

8,2

7,8

8,0

8,2

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

4,7

1,1

14,9

3,7

25,8

30,4

27,8

40,8

35,1

37,5

10,5

Μη δηλωθείσες αιτίες

0,6

2,3

1,5

2,1

0,4

0,3

0,4

0,2

0,2

0,2

1,7

Άλλες νόσοι

8,1

4,2

9,4

5,2

10,9

11,9

11,3

10,8

10,5

10,6

6,5

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

59.460

6.128

1.389

7.517

477

362

839

573

809

1.382

9.738

Σελ. 264
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Νοσολογία των παιδικών ηλικιών και της νεολαίας (20ός αιώνας)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 245
  

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  Πίνακες ΠΙ - Π7

  Π.1 Θανόντες (%) κατά ηλικία και αιτία θανάτου, 1921-1938,1956,1961,1971, 1981,1991,2000

  Π.2 Κατανομή θανόντων κατά ηλικία και αιτία θανάτου, 1921-1938,1956, 1961,1971,1981,1991,2000

  Π.3 Θνησιμότης βρεφών (έως 1 έτους) κατά κατηγορίες νόσων κατά την περίοδο 1921-1930

  Π.4 Θνησιμότης βρεφών (έως 1 έτους) κατά κατηγορίες νόσων κατά την περίοδο 1931-1937

  Π.5 Ειδικά ποσοστά θνησιμότητας παιδιών και νέων κατά κατηγορίες νόσων και ηλικία, 1928. Θάνατοι σε πληθυσμό 100.000 ατόμων της αντίστοιχης ηλικίας

  Π.6 Ειδικά ποσοστά θνησιμότητας παιδιών και νέων κατά κατηγορίες νόσων και ηλικία, 1961. Θάνατοι σε πληθυσμό 100.000 ατόμων της αντίστοιχης ηλικίας

  Π.7 Εξελθόντες ασθενείς παιδιά και νέοι κατά ομάδες ηλικιών και φύλο, 1963,1971,1981,1991,2000