Συγγραφέας:Κορασίδου, Μαρία
 
Τίτλος:Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους
 
Υπότιτλος:Φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα το 19ο αιώνα
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:29
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1995
 
Σελίδες:263
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδ, Αθήνα
 
Χρονική κάλυψη:19ος αι.
 
Περίληψη:Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η εξέταση των διαφόρων προσπαθειών μιας κατηγορίας μορφωμένων ανθρώπων, προερχόμενων από τα μεσαία στρώματα της Αθήνας, που σκοπό είχαν τη διαχείριση της ζωής του φτωχού πληθυσμού της πρωτεύουσας τον 19ο αιώνα. Η φιλανθρωπική δραστηριότητα, που αναπτύσσεται στην Αθήνα, κυρίως κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, που οργανώνεται, μέσω συλλόγων και, εταιρειών και που ιδρύει, νέους θεσμούς περίθαλψης για τα φτωχά παιδιά και τις γυναίκες, αποτελεί προνομιακό πεδίο για τη μελέτη της πρακτικής εφαρμογής αυτών των προσπαθειών. Οι απόπειρες αυτές γνωρίζουν μια διαδικασία εξέλιξης, της οποίας τα αρχικά στάδια ανάγονται, στα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Την εξέλιξη αυτή παρακολουθεί το βιβλίο, προσπαθώντας να απαντήσει σε ερωτήματα όπως: Ποιοι ήταν αυτοί οι ζητιάνοι και φτωχοί; Ποια ήταν η καταγωγή τους; Πώς ξαφνικά εισέβαλαν στο αθηναϊκό τοπίο; Ποιος ήταν ο τρόπος ζωής τους; Τι έλεγαν οι ίδιοι για τη ζωή τους και πως τους έβλεπαν οι άλλοι;
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 6.34 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 149-168 από: 266
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/149.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

πιστεύει ότι "η αδιάλειπτος πραότης της διευθύνσεως, μετά της άγρυπνου επιτηρήσεως",115 η παιδαγωγική δηλαδή μέθοδος που εφαρμόσθηκε στο Ορφανοτροφείο Χατζηκώνστα, επιφέρει πολύ πιο ουσιαστικά αποτελέσματα. Έτσι, καταλήγει να προτείνει την παραπάνω μέθοδο σε όλους όσοι ασχολούνται με την "παιδαγωγίαν".

Η κοινωνική αποκατάσταση των ορφανών παιδιών

Η Διοικούσα Επιτροπή του Αμαλιείου έπαιζε το ρόλο του κηδεμόνα των ορφανών κοριτσιών, φροντίζοντας για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και εξακολουθώντας να δείχνει ενδιαφέρον για την τύχη τους ακόμη και μετά την αποχώρηση τους από το ίδρυμα. Πολλά κορίτσια, με τη διαμεσολάβηση της Επιτροπής, τοποθετήθηκαν ως υπηρέτριες ή παιδαγωγοί στα σπίτια εύπορων οικογενειών στην Αθηνά η το εξωτερικό. Πριν την αποχώρηση τους, τα κορίτσια ήταν υποχρεωμένα, αν οι ανάγκες του ιδρύματος το απαιτούσαν, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για δύο χρόνια έναντι αμοιβής.116

Κατά την αποχώρηση τους τα κορίτσια έπαιρναν ως προίκα ένα χρηματικό ποσό. Το ποσό αυτό προερχόταν από το "ταμείο των εργόχειρων", του οποίου οι πόροι συγκεντρώνονταν από την πώληση των χειροτεχνημάτων των κοριτσιών στην ετήσια έκθεση του ιδρύματος στις 21 Νοεμβρίου, ημέρα της επίσημης γιορτής του Αμαλιείου. Ένα μέρος από τα έσοδα των πωλήσεων (το ένα τρίτο μέχρι το μισό) προοριζόταν για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του ιδρύματος, ενώ το υπόλοιπο κατετίθετο στην Εθνική Τράπεζα, προκειμένου να διατεθεί στη συνέχεια γιοι την προικοδότηση των κοριτσιών.117

Σε πολλές περιπτώσεις, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής φρόντιζαν να βρουν σύζυγο στα ορφανά κορίτσια, αφού προηγουμένως συγκέντρωναν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέλλοντα σύζυγο,

115. Στο ίδιο.

116. Κανονισμός Φιλανθρωπικής Κυριών Εταιρίας του Αμαλιείου Ορφανοτροφείου, Αθήνα 1856, αρθρ. 17.

117. Στο ίδιο, αρθρ. 16.

Σελ. 149
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/150.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

την οικονομική του κατάσταση, την "ηθικήν διαγωγήν και την τιμιότητα του χαρακτήρας" του ίδιου και της οικογενείας του. Από τη στιγμή που αποφασιζόταν ο γάμος, η Επιτροπή χορηγούσε την προίκα (χρηματικό ποσό, ρουχισμό, χρήσιμα αντικείμενα για το νοικοκυριό) και υπέγραφε το σχετικό προικοσύμφωνο.118 Δεν ήταν σπάνιο επίσης το φαινόμενο, η Επιτροπή να δέχεται αιτήσεις ανδρών που ζητούσαν σύζυγο ανάμεσα στις οικοτρόφους. Η Επιτροπή απαντούσε στις αιτήσεις αυτές, υποδεικνύοντας για σύζυγο εκείνη που της φαινόταν ως η πιο κατάλληλη για τον αιτούντα. Ο Α. Παπαδόπουλος παραθέτει μια χαρακτηριστική επιστολή του Παν. Δρασσά, Έλληνα μετανάστη καταγόμενου από το Ναύπλιο, ο οποίος γράφει από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας:

"Παρακινούμενος εκ των συχνάκις μεταξύ των πατριωτών μας ενταύθα συζητήσεων και καλών συστάσεων περί του εν Ελλάδι καταστήματος των ορφανών κορασίων, λαμβάνω το θάρρος και γράφω προς υμάς όπως, ει δυνατόν, πληροφορηθώ περί του ακολούθου ζητήματος. Εάν μοι είναι επιτετραμμένον να νυμφευθώ μίαν εκ των ορφανών κορασίων και επιστρέψω εις την Αυστραλίαν και εάν μοι είναι επιτετραμμένον να εκλέξω την γυναίκα ή αι αδελφαί μου αντ' εμού.

[...]. θα ήμην τρελλός να ζητώ ματαίως να θυσιάσω 5.000 δραχμάς δι,' έξοδα και εκτός της ζημίας εκ της απουσίας εκ του έργου μου διά να έλθω να πάρω γυναίκα Ελληνίδα, ενώ εδώ μας παρακαλούσαν αι ξέναι Αγγλίδες, εάν δεν υπήρχεν ο κίνδυνος του ατομικού και εθνικού μου συμφέροντος, όπερ διά της μεθ' Ελληνίδας νυμφεύσεως ζητώ να σώσω [...]. Εις το ορφανοτροφείον δε προσφεύγω εξ ανάγκης, επειδή ανεπτυγμένην γυναίκα εκ του τόπου μου θα είναι δύσκολον, νομίζω, να μοι δώσουν, ενώ μέλλω να επιστρέψω εις την

118. Ο Α. Παπαδόπουλος δημοσιεύει το κείμενο ενός τέτοιου προικοσύμφωνου, που φέρει ημερομηνία 7 Μαΐου 1864. Το προικοσύμφωνο υπογράφουν η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Ζωή Σούτσου, τα μέλη Σουλτάνα Κωστή, Ρ. Μελά, Ε. Ν. Θεοχάρη, ο έφορος Γεώργιος Κ. Τυπάλδος και ο γραμματέας Α. Λεονάρδος. Το προικοσύμφωνο αφορά το γάμο της Γεωργούλας Σιδέρη με τον Δημήτριο Βελεγγή· βλ. Α. Παπαδόπουλος, ό.π., σ. 52-54.

Σελ. 150
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/151.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

Αυστραλίαν [...]. Είναι, δε και αληθές ότι. εγώ ζητώ σύντροφον γυναίκα ανεπτυγμένην και ολίγον εύμορφον διά πατριωτικήν επίδειξιν, προ πάντων διά φως εις τους πατριώτας μας, οίτινες κατά χιλιάδας χάνονται εδώ και εν Αμερική. Η ηλικία μου είναι 34 προς 35 χρόνους και έχω ένδεκα έτη εν Αυστραλία εργασθείς εις τας κυριωτέρας πόλεις".119

Η Διοικούσα Επιτροπή του Αμαλιείου απάντησε, με επιστολή που φέρει ημερομηνία 15 Ιουνίου 1889, ως εξής:

"[Η Διοικούσα Επιτροπή] αποκρινομένη εις τας διά της επιστολής ταύτης απευθυνομένας αυτή ερωτήσεις πληροφορεί υμάς ότι πας ο τυγχάνων αναπτύξεως τίνος και φιλοπόνως μετερχόμενος βιοποριστικόν έργον ικανοποιούν αυτόν να πλάση οίκον δύναται να ζητήση σύντροφον του βίου του εκ των εν τω Αμαλιείω εν ώρα γάμου ορφανών, την αρέσκουσαν αυτώ και εις τούτο συγκατανεύουσαν, κατά μείζονα δε λόγον υμείς οι τυχόντες, ως εκ της επιστολής υμών προκύπτει, ανωτέρας ανατροφής και τρέφοντες τοσούτον γενναία αισθήματα.

"Επιτρέπεται εις τους συγγενείς υμών να επισκεφθώσι το Ορφανοτροφείον, όπως διαφωτίσωσιν υμάς προς επιτυχή λύσιν τοσούτον σπουδαίου ζητήματος. Γνωρίζει, εν τούτοις υμίν η Διοικούσα Επιτροπή ότι εκ των εν τω Αμαλιείω εν ώρα γάμου κορασιών υποδεικνύεται ως αρμόζουσα υμίν η εκ Πατρών κόρη Μαρία Σταθοπούλου, ετών 22, μάλλον ευειδής την όψιν, ξανθή, φυσιογνωμίας συμπαθούς, αναστήματος μάλλον υψηλού, συμπεριφοράς αρίστης και διαγωγής αμέμπτου. Διελθούσα "πάσας τας κατά τον κανονισμόν του Ορφανοτροφείου τάξεις μετ' επιμέλειας και διαμένουσα από δώδεκα ετών εν αυτώ διεκρίθη και τελευταίον διδάσκει μετ' επιτυχίας εις μίαν των τάξεων του Ορφανοτροφείου. Ανήκει εις καλήν οικογένειαν των Πατρών, έχει αδελφόν καθηγητήν γυμνασίου και έτερον υπάλληλον παρά τω σιδηροδρόμω Λαυρίου και ερωτηθείσα εδηλωσεν ότι ευχαρίστως αποφασίζει να σύνδεση την τύχην της μεθ' υμών. Αι παρατηρήσεις

119. Η επιστολή φέρει ημερομηνία 27/9 Απριλίου 1889' βλ. Α. Παπαδόπουλος, ό.π., σ. 72-73.

Σελ. 151
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/152.gif&w=600&h=915 29. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

αύται, και η σύστασις υποβάλλονται, υμίν, διότι ούτως είθισται εν τη διοικήσει του Αμαλιείου, ουχί δε επί σκοπώ να περιορισθή το της εκλογής δικαίωμα του αιτούντος σύντροφον εκ των εν τω Αμαλιείω ορφανών.

»Εν τέλει προσθέτομεν ότι τα κοράσια προκειμένου ν' αποκατασταθώσι λαμβάνουσιν ως προίκα χρηματικόν ποσόν ανάλογον της επιμελείας και εργασίας και της εν τω Αμαλιείω διατριβής των».120

Το διοικητικό συμβούλιο του Ορφανοτροφείου Χατζηκώνστα, «καθ' ο φυσικός κηδεμών των υποτρόφων»,121 φρόντιζε για την επαγγελματική αποκατάσταση των ορφανών παιδιών μετά το τέλος της μαθητείας τους. Κατά την αποχώρηση τους από το ίδρυμα, τους επιστρεφόταν το χρηματικό ποσό που τους αναλογούσε, από τα καταθεμένα στην Τράπεζα χρήματα. Τα χρήματα αυτά προέρχονταν από τις αμοιβές τους για την εργασία που προσέφεραν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Ορφανοτροφείο, καθώς και από τα χρηματικά βραβεία που τους απονέμονταν στις διάφορες εκθέσεις έργων, τις οποίες διοργάνωνε το ίδρυμα.

Την κοινωνική σπουδαιότητα του όλου έργου που πραγματοποιείται στο Ορφανοτροφείο Χατζηκώνστα, αποδίδει ο Σπυρίδων Παγανέλης με τα ακόλουθα λόγια: Ο οικότροφος «εξερχόμενος εις την κοινωνίαν τίμιος, εργατικός, καρτερικός, σεμνός το ήθος και την ψυχήν, με τας στοιχειώδεις γραμματικάς γνώσεις, είνε περιζήτητος ου μόνον ως εργάτης, αλλά και ως εταίρος [...]. Συνάπτει εν τη κοινωνία δεσμούς ιερούς, γίνεται πατήρ και γεύεται της οικογενειακής ευδαιμονίας ης εθεωρείτο απόκληρος και εστερημένος».122

120. Στο ίδιο, σ. 74-75.

121. «Διοργανισμός του εν Αθήναις ορφανοτροφείου Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα», αρθρ. 24 στο Ορφανοτροφείον Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα (1856-1908), ό.π., σ. 10.

122. Σπ. Παγανέλης, «Η φιλανθρωπία εν Αθήναις. Το Ορφανοτροφείον Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα», Εστία 444 (1 Ιουλίου 1884), σ. 416.

Σελ. 152
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/153.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

Γ. Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ "ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ"

Ο Φιλολογικός Σύλλογος "Παρνασσός" ιδρύθηκε το 1865. Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Βοβολίνη, συντάκτη του χρονικού του "Παρνασσού", η πρωτοβουλία για την ίδρυση του Συλλόγου ανήκε στα τέσσερα νεαρά αγόρια του επιφανούς νομισματολόγου και εκδότη, το 1850, μιας σημαντικής συλλογής δημοτικών τραγουδιών Παύλου Λάμπρου: στον Μιχαήλ (16 ετών), τον Σπυρίδωνα (14 ετών), τον Κωνσταντίνο (12 ετών) και τον Διονύσιο (11 ετών).123

Πρώτος πρόεδρος αυτού του "ορμητικού νεανικού σωματείου"124 υπήρξε ο Μιχαήλ Λάμπρος. Μέσα στα τριάντα χρόνια που ακολούθησαν την ίδρυση του, ο "Παρνασσός" αναδείχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της πολιτιστικής ζωής στην Ελλάδα.

Ο Μπάμπης Άννινος χαρακτηρίζει τον "Παρνασσό" ως "το φυτώριον όπου εκαλλιεργήθη πάσα σχεδόν η κατόπιν ακμάσασα φιλολογική και επιστημονική βλάστησις".125

Στο λόγο που εκφώνησε με την ευκαιρία του εορτασμού των είκοσι πέντε χρόνων του "Παρνασσού", ο Σπυρίδων Λάμπρος υποστηρίζει, ότι τη στιγμή της ίδρυσης του συλλόγου υπήρχε έντονη η ανάγκη "αβίαστου προαγωγής των γραμμάτων, αληθούς εις απάσας τας κοινωνικάς τάξεις εξικνουμένης διαδόσεως της παιδείας, ελευθέρας του πνεύματος και του χρήματος συναναμίξεως, προοδευτικής των ηθών επιλεπτύνσεως, μορφώσεως και αναμορφώσεως. Το δ' έθνος ησθάνετο την ανάγκην της μακράς εκείνης προς την μεγάλην εθνικήν αποκατάστασιν προπαρασκευής, ήτις δεν είνε έργον της κυβερνήσεως,

123. Κωνσταντίνος Βοβολίνης, Το χρονικόν του "Παρνασσού" (1865-1950), Αθήνα 1951, σ. 1.

124. Κ.Θ. Δημαράς, Ελληνικός ρωμαντισμός, Αθήνα 1985, σ. 400.

125. Η Πεντηκονταετηρίς των Σχολών των Απόρων παίδων Παρνασσού, Αθήνα 1923, σ. 6.

Σελ. 153
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/154.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

αλλά των ατόμων, της ησύχου και αθορύβου, αλλά μεμελετημένης και σκόπιμου μεταλαμπαδεύσεως των ελληνικών γραμμάτων μέχρι των εσχατιών των ελληνικών χωρών, εκεί όπου η εθνική πάλη των φυλών πολλάκις εκδηλούται διά του υπέρ της γλώσσης και. παιδείας αγώνος".126

Η παραπάνω θεώρηση αντικατοπτρίζει με σαφήνεια τη νέα εθνική τροπή που προσλαμβάνει, στη δεκαετία του 1860, το εθνικό ζήτημα στα πλαίσια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Μια νέα πολιτική υιοθετείται, που προδιαγράφει, την προοπτική του εκπολιτιστικού προορισμού του ελληνικού έθνους στην Ανατολή. Ευθυγραμμιζόμενος λοιπόν ο "Παρνασσός" με μια τέτοια προοπτική, θέτει ως στόχο την "δια της διαδόσεως των γραμμάτων διανοητική, ηθική και κοινωνική του λαού βελτίωσιν".127 θεωρώντας ότι "η πόλις των Αθηνών, η Ελλάς άπασα, ως ποτέ το πάλα·., δυνατά·, και οφείλε1, ειπέρ ποτέ νυν να καταστή η ήρεμος εστία των φώτων, η τιτθίς του πολιτισμού, η πνοή της ημερώσεως των γειτόνων λαών",128 επιδόθηκε στην επίτευξη του στόχου του "δια δημοσίων μαθημάτων, δι' αναγνώσεως διατριβών συμφώνων προς τον σκοπόν, δι' εκδόσεως βιβλίων χρησίμων τω λαώ, δι' εκδόσεως περιοδικού συγγράμματος και διαφόρων άλλων δημοσιεύσεων, διά καταρτισμού βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου, διά συζητήσεων θεμάτων συμφώνων προς τον σκοπόν, διά συστάσεως σχολών και ιδίως σχολών απόρων παίδων και ενισχύσεως υπαρχουσών, διά συστάσεως διαγωνισμών".129

Τα θέματα των "δημοσίων αναγνωσμάτων και μαθημάτων" αφορούσαν "εις πάντας τους κλάδους της μαθήσεως": χριστιανική

126 Σπ. Λάμπρος, "Λόγος επί τη εικοσιπενταετηρίδι του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός", Παρνασσός, Απρίλιος 1892, σ. 457.

127. Κανονισμός του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, Αθήνα 1875, αρθρ. 1.

128. Έκκληση "Τοις ευπλούτοις  Έλλησι και πάση φιλανθρώπω καρδία", Λογοδοσία Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, 8ο έτος (14 Οκτωβρίου 1873), Αθήνα 1874, σ. 109-110.

129. Κανονισμός..., ό.π., αρθρ. 2.

Σελ. 154
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/155.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

Ηθική, ελληνική ιστορία, ποινικός νόμος, πολιτική οικονομία, συνταγματικό δίκαιο, φυσικό δίκαιο, αρχές φυσικών επιστημών, γεωγραφία.130 Τα "μαθήματα" αυτά κατά την περίοδο 1875-1888 έφθασαν περίπου τα 300,131 ενώ κατά την περίοδο 1889-1899 τα 359.132

Η ιδέα της "κοινωνικής και εθνικής προόδου" αποτελεί την κινητήρια δύναμη, που ωθεί και εμπνέει τα μέλη του συλλόγου στην προσπάθεια τους για την επεξεργασία ενός διευρυμένου προγράμματος κοινωνικής δράσης.

Η ίδρυση της Σχολής των Απόρων Παίδων του "Παρνασσού"

Την πρόταση για την ίδρυση μιας σχολής για τα άπορα παιδιά υπέβαλαν, στις 2 Ιουνίου 1872 στη συνέλευση του "Παρνασσού", 22 μέλη του. Εισηγητής ήταν ο νεαρός ποιητής Σπυρίδων Βασιλειάδης. Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή και μια ενδεκαμελής επιτροπή εκλέχθηκε προκειμένου να συντάξει, τον κανονισμό της σχολής και να τον υποβάλει στη συνέχεια προς συζήτηση στην ολομέλεια του Συλλόγου.133

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης γύρω από τον κανονισμό, τα

130. Στο ίδιο, αρθρ. 96.

131. Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, Έκθεσις περί των έργων του Συλλόγου (1875-1888), Αθήνα 1888, σ. 3

132. Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, Τα πεπραγμένα κατά την τελευταίαν δεκαετίαν (1889-1899), Αθήνα 1900, σ. 2.

133. Την επιτροπή αυτή αποτέλεσαν ο Δημήτριος Μαυροκορδάτος, Λέων Μελάς, Ιωάννης Περβάνογλους, Αριστείδης Λάσιος, Σπυρίδων Βασιλειάδης, Φίλιππος Παρασκευαΐδης, Μιχαήλ Λάμπρος, Δημήτριος Κορομηλάς, Νικόλαος Πολίτης, Μιχαήλ Deffner, Νικόλαος Λεβίδης. Η σύνταξη του κανονισμού ανατέθηκε από τα μέλη της επιτροπής στον Σπυρίδωνα Βασιλειάδη, Δημήτριο Κορομηλά και Νικόλαο Λεβίδη· βλ. Λογοδοσία: Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, 7ο έτος (15 Οκτωβρίου 1872), Αθήνα 1873, σ. 21-22.

Σελ. 155
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/156.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

μέλη της επιτροπής που ανέλαβαν τη σύνταξη του, υποστήριξαν ότι κύριος στόχος της σχολής έπρεπε να είναι η ηθική κυρίως διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ένας άλλος όμως αριθμός μελών υποστήριξε τη "διανοητικήν και γραμματικήν αυτών ανάπτυξιν εν ίση μοίρα προς την ηθικήν αυτών διάπλασιν".134 Τελικά, υπερίσχυσε η άποψη της επιτροπής και αποφασίστηκε ότι η διδασκαλία έπρεπε να περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα: Ηθική, ελληνική ιστορία, γεωγραφία, φυσική ιστορία, κοσμογραφία, φυσική, χημεία, πολιτική οικονομία, εξήγηση του πολιτεύματος και του ποινικού νόμου, υγιεινή.135

Τη διοίκηση της Σχολής ανέλαβαν ο Αλέξανδρος Μανσόλας ως έφορος και οι Σπ. Βασιλειάδης, Α. Βαμπάς και Αν. Στούπης ως κοσμήτορες.

Οι μάγκες του Ρολογιού

Ποια όμως ήταν αυτά τα άπορα παιδιά, που θέλησε να διαπαιδαγώγησε·, ηθικά η Σχολή των Απόρων Παίδων του "Παρνασσού";

" Ήσαν οι διαβόητοι μάγκες του Ρολογιού, του Ωρολογίου της Παλαιάς Αγοράς, το οποίον βαναύσως είχε προσφέρει εις τας Αθήνας ο Λόρδος Έλγιν εις αντάλλαγμα των κλαπέντων ανεκτίμητων καλλιτεχνημάτων του Παρθενώνος και του Ερεχθείου. Εις τους περί τον πυργίσκον του Ωρολογίου στενούς και βορβορώδεις δρομίσκους της τότε αγοράς, ελίμναζον παιδία μέχρι εφήβων και νεανίσκων ημίγυμνα, με τας σάρκας διαφαινομένας διά μέσου μόλις συγκρατουμένων ρακών, ρυπαρά, εκ γενετής άπλυτα, ασκεπή και γυμνόποδα απόζοντα σωματικώς και ψυχικώς, άεργα, έχοντα διαρκώς δοσοληψίας μετά της αστυνομίας, εκτελούντα, αν συγκατετίθεντο, κανέν θέλημα, αναίσχυντα την μορφήν, άσεμνα τας κινήσεις, με το στόμα πλήρες βωμολοχιών και βλασφημιών, αναιδώς καπνίζοντα, αποζώντα

134. Λογοδοσία..., 8ο έτος..., ό.π., σ. 75.

135. Στο ίδιο, σ. 76.

Σελ. 156
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/157.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

εκ της τύχης, όπως οι κύνες της αγοράς, δεχόμενα λακτίσματα ως αυτοί, αλλ' έτοιμα να δαγκάσουν ως αυτοί".136

Αυτές οι εξαθλιωμένες υπάρξεις, που θεωρούνταν ότι δεν εμπνέοντα·, από την "υψηλήν ιδέαν της ηθικής και την φλογεράν της δικαιοσύνης αγάπην", "τον ακάθεκτον της εργασίας πόθον, το ευγενές της τιμής αίσθημα, τα καθήκοντα, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτου",137 επρόκειτο να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μελών του "Παρνασσού", θεωρώντας ότι ζουν στον αιώνα της "καθολικής προόδου", κατά τη διάρκεια του οποίου "του παρελθόντος αι δοξασίαι κατέρρευσαν και πας τις ζη μεν υπέρ εαυτού, αλλά και υπέρ πάντων",138 θα πιστεύσουν ότι αποτελεί κοινωνικό χρέος τους να αναλάβουν "πάση δυνάμει την ηθικοποιησιν των ταλαιπώρων εκείνων, αναλαμβάνοντες να καταργησωσι σιωπηρώς το ικρίωμα και ν' αποδώσωσι τοις αθλίοις τους ανθρωπίνους τίτλους, ους περ η τύχη ανάρπαστους εποίησε".139

Τα μέλη του "Παρνασσού" δεν θέλουν να δεχτούν ότι το μόνο θεραπευτικό μέσο για τη σωτηρία των αθλίων είναι το "δεσμωτήριον η η μάχαιρα των δημίων". Αντίθετα, δηλώνουν με βεβαιότητα ότι "η ίασις είναι δικαία, ότι η ίασις είναι κατορθωτή διά της παιδιόθεν διδασκαλίας της τε ηθικής και των άλλων εκείνων γνώσεων, αίτινες διακρίνουσιν ημάς από των αγρίων".140 Πιστεύουν ότι ο άνθρωπος τη στιγμή της γέννησης του δεν είναι ούτε καλός ούτε κακός, αλλά ότι διαμορφώνεται σταδιακά και γίνεται το προϊόν των συνθηκών μέσα στις όποιες ζει. Η απόπειρα τους αποβλέπει κατά συνέπεια στο να ασκήσουν μια θετική επίδραση πάνω σ' αυτές τις συνθήκες μέσω της ηθικής διαπαιδαγώγησης, που, κατά τη γνώμη τους, αποτελεί το πιο αποτελεσματικό όπλο στον αγώνα για την καταπολέμηση του "κακού",

136. "Λόγος του κοσμήτορος των σχολών Αριστοτέλους Κουρτίδου" στο Πεντηκονταετηρίς των Σχολών των Απόρων παίδων Παρνασσού, ό.π., σ. 15-16.

137. Λογοδοσία..., 7ο έτος..., ό.π., σ. 22.

138. Στο ίδιο

139. Στο ίδιο.

140. Στο ίδιο, σ. 23.

Σελ. 157
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/158.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

που στην περίπτωση των παιδιών του δρόμου μπορεί να προσλάβει τη μορφή του εγκλήματος. Όπως υπογραμμίζουν, "μία των πηγών του εγκλήματος, η δαψιλεστέρα των πάντων, θεωρείται η τάξις των απροστάτευτων και. ηθικώς εγκαταλελειμμένων παιδιών".141

Η επιχείρηση των μελών του "Παρνασσού" αποβλέπει, λοιπόν, στον "εξανθρωπισμό" αυτών των παιδιών, προκειμένου να καταπολεμήσουν το έγκλημα: "Οι μη εξανθρωπίζοντες έστω και κατ' ολίγον, όσους είτε η τύχη είτε αι πράξεις συνέτριψαν επί της δυστυχίας, διαιρούσι την κοινωνίαν, και μετά ταύτα πίπτουσι. θύματα εκείνων ους δεν εξημέρωσαν [...]. Αι δε αναγκαίαι πολιτικαί μεταβολαί δεν παρουσιάζουσα τότε επί σκηνής μεγαλόψυχον Βρούτον, ίνα μας κατάπληξη και τους μεγαλοπράγμονας Γράκχους ίνα μας σώσωσι, αλλ' αγέλαι αποτεθηριωμέναι, υπό δημαγωγών κακοβούλων ωθούμεναι και υπό του δαίμονος της αμάθειας οιστρηλατούμεναι, εισβάλλουσι τότε εις το θέατρον, φέρουσαι μεθ' εαυτών την σφαγήν και το πυρ και τον όλεθρον. Και αι κοινωνίαι σαλεύονται και αφανείς κατέρρευσαν".142

Τα. παραπάνω λόγια αποτελούν άραγε απλώς μεγαλόσχημη ρητορεία ή εκφράζουν έναν πραγματικό τρόμο; Είναι, στ' αλήθεια τόσο επικίνδυνοι, αποτελούν πράγματι μια τόσο σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη και την κοινωνική ισορροπία αυτοί "οι απόβλητοι παίδες των οδών";143

Σε ποιο βαθμό η κυρίαρχη θέση που κατέχει στα πλαίσια του λόγου αυτού, η αναπαράσταση των παιδιών των δρόμων ως εν δυνάμει εγκληματιών, μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε ότι το έγκλημα κατείχε μια εξίσου σημαντική θέση και, στην κοινωνική πραγματικότητα της καθημερινής ζωής των φτωχών του τελευταίου τέταρτο του 19ου αιώνα; Το πιθανότερο θα ήταν να υποθέσουμε ότι πρόκειται περισσότερο για έκφραση του ανομολόγητου φόβου των κυρίαρχων

141. Η Πεντηκονταετηρίς..., ό.π., σ. 8.

142. Λογοδοσία..,, 7ο έτος..., ό π., σ. 23.

143. Σπ. Λάμπρος, "Λόγος επί τη εικοσιπενταετηρίδι..", ό π , σ. 468.

Σελ. 158
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/159.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

ομάδων απέναντι στην ανατρεπτική δύναμη που θεωρούσαν ότι αντιπροσωπεύουν τα παιδιά αυτά.

Αξίζει άλλωστε να σημειώσουμε ότι οι παραπάνω ιδέες εκφράζονται λίγο μετά τα γεγονότα της Κομμούνας του Παρισιού και ότι είναι επομένως πολύ πιθανό, ο απόηχος των γεγονότων αυτών να προκαλεί φόβους που ενσαρκώνονται, στο πρόσωπο των εξαθλιωμένων παιδιών της Αθήνας.

Ο λόγος των διανοουμένων του "Παρνασσού" χαρακτηρίζεται ακόμη από την εξαιρετικά μεγάλη ευκολία με την οποία γίνεται, το πέρασμα από τη φτώχεια στην εγκληματικότητα. Πολύ συχνά μάλιστα οι δύο έννοιες παρουσιάζονται πλήρως ταυτισμένες. Σύμφωνα με τους διανοούμενους του "Παρνασσού", η φτώχεια διακρίνεται από μια σειρά ηθικών ελλείψεων. Το έγκλημα, από την άλλη, προϋποθέτει την έλλειψη ηθικών αρετών και αισθημάτων. Εύκολα συνεπώς καταλήγουν να εξισώσουν τη φτώχεια με το έγκλημα.

Τα άπορα παιδιά αποτελούν, σύμφωνα με αυτούς, φορείς "φυσικών" ενστίκτων που δεν δέχτηκαν ακόμη την ευεργετική επίδραση της "ηθικής" και του "πολιτισμού" και κινδυνεύουν άρα να μετατραπούν σε πραγματική απειλή για την κοινωνική ειρήνη. Η απόπειρα των "πολιτισμένων" ανθρώπων αποβλέπει κατά συνέπεια στον έλεγχο αυτών των "φυσικών" και "άγριων" ενστίκτων. Η σχέση την οποία επιθυμούν να διαμορφώσουν ανάμεσα στους ίδιους και τα φτωχά παιδιά, είναι εκείνη του εξημερωτή, του εκπολιτιστή, του θεραπευτή των "εξαθλιωμένων άγριων". Το εκπολιτιστικό αυτό έργο θα αναλάβει η Σχολή των απόρων παίδων.

Οι διανοούμενοι του "Παρνασσού" δεν έχουν την πρόθεση να παρέμβουν προκειμένου να καταπολεμήσουν οριστικά αυτό καθαυτό το φαινόμενο της φτώχειας. Στο λόγο τους δεν συναντάμε καμιά αναφορά ούτε στα οικονομικά δεδομένα που συνθέτουν την κατάσταση της φτώχειας, ούτε στις εμφανείς κοινωνικές ανισότητες της νεοελληνικής κοινωνίας. Στο κοινωνικό τους όραμα, η φτώχεια δεν καταργείται. Το ζήτημα που τίθεται για κάθε πολίτη, είναι να γνωρίζει καλά ποια είναι η κοινωνική του θέση και να μην επιδιώκει να ξεπεράσει τα όρια της. Αυτή την αρχή θα επιχειρήσουν να μεταδώσουν στα φτωχά παιδιά μέσω της ηθικής τους διαπαιδαγώγησης: "Να μορφωθώσι

Σελ. 159
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/160.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

χρήσιμα και παραγωγικά της κοινωνίας μέλη, εργάται υπομονητικοί, πεφωτισμένοι και ευσεβείς, τιμώντες την ευτυχίαν και ευλογούντες την πενίαν".144

Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Σχολής των απόρων παίδων

Τα εγκαίνια της Σχολής έγιναν στις 3 Δεκεμβρίου 1872. Τα μαθήματα γίνονταν τις βραδινές ώρες (7-9 μ.μ.). Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών λειτουργίας της Σχολής, η προσέλευση των μαθητών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ήταν σε τέτοιο σημείο πολυάριθμη, ώστε να μην επαρκεί πλέον ο χώρος των αιθουσών και να αναγκαστεί η εφορία της Σχολής να προχωρήσει στην προσωρινή αναστολή νέων εγγραφών.

Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας της Σχολής, πολλοί ήταν οι γονείς που οδηγούσαν τα παιδιά τους εκεί, όχι με σκοπό την εκπαίδευση τους, αλλά επειδή είχαν μάθει ότι διανέμονταν ρούχα και παπούτσια στους μαθητές. Πράγματι, η εξαιρετικά μεγάλη φτώχεια των παιδιών, "η εντελής αθλιότης περί την ενδυμασίαν και η γύμνωσις",145 ανάγκασαν τη Σχολή να διανείμει σε 90 περίπου παιδιά πουκάμισα, καπέλα και παπούτσια. Οι φτωχοί, λοιπόν, γονείς "ήρχοντο και απήτουν και εφώναζον και πολλάκις εγινόμεθα μάρτυρες κωμικών επεισοδίων ως εκείνο της γραίας γυναικός, ήτις εγκαταλείπουσα ημίν το τέκνον έλεγε ότι τώρα πλέον είναι ήσυχος αφού ημείς θα φροντίζωμεν και περί της διατροφής αυτού".146

Από τα 350 παιδιά που γράφτηκαν αρχικά, "τινές μεν ως υπερήλικες απεπέμφθησαν, τινές δε ως ανεπίδεκτοι βελτιώσεως και μάλλον προσκόμματα εις την αρμονικήν των παίδων συνδιαίτησιν φέροντες

144. "Λόγος του εφόρου Α. Μανσόλα, εκφωνηθείς στα εγκαίνια της Σχολής, στις 3 Δεκεμβρίου 1872", Λογοδοσία..., 8ο έτος,.., ό,π., σ. 120.

145. Λογοδοσία...., 8ο έτος..., ό.π., σ. 79.

146. Στο ίδιο, σ. 104.

Σελ. 160
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/161.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

απεβλήθησαν, και τινές τέλος οίκοθεν απεσύρθησαν ορρωδούντες ίσως προς το επίπονον του έργου".147 Έτσι, παρέμειναν οι "τακτικώτεροι, οι ευφυέστεροι των παίδων και οι πράγματι εφιέμενοι της εαυτών βελτιώσεως".148 Ο κυριότερος όμως λόγος της απομάκρυνσης των παιδιών αποδείχθηκε ότι ήταν η "πολυτελής και δύσπεπτος πνευματική τροφή",149 που αποτελούσε το σύστημα διδασκαλίας. Η ατέλειωτη σειρά μαθημάτων κούραζε τα παιδιά. Οι υπεύθυνοι της Σχολής παραδέχονται ότι το "πείραμα απέτυχε" και ότι είναι ανάγκη να προχωρήσουν στην τροποποίηση του συστήματος διδασκαλίας, δικαιώνοντας έτσι. την άποψη των μελών εκείνων του "Παρνασσού" που είχαν υποστηρίξει, αρχικά ότι κύριος στόχος της Σχολής έπρεπε να είναι η στοιχειώδης εκπαίδευση των παιδιών παράλληλα με την ηθική. Πράγματι, η δραστηριότητα της Σχολής προσανατολίζεται, στο έξης, σχεδόν αποκλειστικά, στη διδασκαλία της ανάγνωσης, της γραφής και της αριθμητικής. Τα υπόλοιπα μαθήματα περιορίζονται πλέον στα πιο απλά: ελληνική ιστορία, γεωγραφία, φυσική, χημεία και Ηθική.

Από τα 80 παιδία και έφηβους, ηλικίας 10 έως 20 χρονών που παρέμειναν τελικά στη Σχολή, 10 ήταν ορφανά και από τους δύο γονείς, ενώ 20 ορφανά μόνο από μητέρα η πατέρα. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, είτε οι γονείς τους δεν κατοικούσαν στην Αθήνα, είτε αυτοί ζούσαν σε τέτοια κατάσταση ένδειας, ώστε ήταν υποχρεωμένοι να επιβιώνουν από την εργασία των παιδιών τους.

Σχετικά με το επάγγελμα των μαθητών, 38 ήταν υπηρέτες στην αγορά, 26 λούστροι, 7 λιθοξόοι, 4 σιδηρουργοί, 2 ξυλουργοί, ένας πωλητής υφασμάτων και ένας οικιακός υπηρέτης. Ο τόπος καταγωγής τους διέφερε: 38 προέρχονταν από την Κόρινθο, 17 από την Κρήτη, 9 από την Τρίπολη, 5 από την Αθήνα, 3 από το Αργός, 2 από την Κέα, 1 από την Τήνο, 1 από την Άνδρο, 1 από τις Σπέτσες,

147. Στο ίδιο, σ. 77.

148. Στο ίδιο, σ. 78.

149. Στο ίδιο.

Σελ. 161
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/162.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

1 από την Πολύκανδρο, 1 από τη Θεσσαλία και 1 από την Αλεξάνδρεια.

Οι πρώτες χρηματικές συνδρομές προήλθαν από το "Σύλλογο προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων", το Υπουργείο Παιδείας, την Επιτροπή προς εμψύχωσιν της Ελληνικής Βιομηχανίας, το Υπουργείο των Εσωτερικών κα·. το Δήμο της Αθήνας.

Το 1875, η Σχολή διαιρέθηκε σε τρεις τάξεις και αποφασίστηκε η εισαγωγή της νέας προκαταρκτικής μεθόδου στην πρώτη τάξη για την ταχύτερη εκμάθηση της ανάγνωσης και των στοιχειωδών γνώσεων.150 Το 1883, προστέθηκε και τέταρτη τάξη. Έτσι, η Σχολή εξομοιώθηκε πλήρως με τα δημόσια δημοτικά σχολεία.151

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων παιδιών, στα χρόνια που ακολούθησαν την ίδρυση της Σχολής, εξελίχτηκε ως εξής:152

1874 : 170 1882 : 585 1890 : 1082 1896 : 1291

1876 : 250 1883 : 620 1892 : 1233 1897 : 1339

1877 : 223 1884 : 857 1893 : 1186 1898 : 1492

1878 : 273 1888 : 1000 1894 : 1332 1899 : 1549

1879 : 255 1889 : 1044 1895 : 1397 1900 ·. 1979

Αυτό όμως που σταθερά παρατηρείται σχεδόν κάθε χρόνο, είναι μια σημαντική απόκλιση ανάμεσα στον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών και όσων τελικά παρακολουθούν τακτικά τα μαθήματα. "Μετά μικρόν οκνούντες προ του κόπου και βαρυνόμενοι ίσως την εν τη σχολή τάξιν και πειθαρχίαν, μη έχοντες δε και τινα όπως προτρέπη και βιάζη αυτούς προς την εις την σχολήν τακτικήν φοιτησιν",153

150. Λογοδοσία του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, 10ο έτος (28 Δεκεμβρίου 1875), Αθήνα 1876, σ. 54-55.

151. Λογοδοσία του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, 1883-1884, Αθήνα 1885, σ. 9.

152. Νικόλαος Λεβίδης, Μελέτη. Πώς ακριβώς ιδρύθη η Σχολή των απόρων παίδων του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, Αθήνα 1933, σ. 10-11.

153. Λογοδοσία του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, 11ο έτος (19 Νοεμβρίου 1876), Αθήνα 1877, σ. 48.

Σελ. 162
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/163.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

εγκαταλείπουν τη Σχολή. "Εισί δε και τίνες, αλλ' ευτυχώς ελάχιστοι τον αριθμόν, αποτρεπόμενοι της εις την σχολήν φοιτήσεως υπό των κηδεμόνων ή οπωσδήποτε προϊσταμένων αυτών, φοβούμενων αγροίκως την παίδευσιν ως αποτρεπτικήν της εξασκήσεως του βιοποριστικού επαγγέλματος των παίδων, και τούτο ενώ μάλιστα και εις τους αέργους παρέσχεν επιτήδευμα η σχόλη, και το ήθος και ο χαρακτήρ των εν αγυιαις διαφθειρομένων παίδων εβελτιώθη σπουδαίως εν αύτη".154

Το 1889, ο αριθμός των παιδιών που παρακολουθούσαν τα βραδινά μαθήματα έφτανε κατά μέσο όρο τα 220. Το 1899, ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 508. Από τα επαγγέλματα που ασκούσαν τα παιδιά, τα κυριότερα ήταν του οψοκομιστή, του λούστρου, του εφημεριδοπώλη, του υπηρέτη σε σπίτια ή καταστήματα. Υπάρχουν ακόμη τεχνίτες, κυρίως υποδηματοποιοί, σιδηρουργοί, ράφτες, ξυλουργοί, "πηλοκομισταί" και "χρίσται".155 Ο τόπος καταγωγής τους ποικίλλει: Ο μεγαλύτερος αριθμός παιδιών προέρχεται από τη Μεγαλόπολη και όλα σχεδόν ασκούν το επάγγελμα του λούστρου. Τα παιδιά που προέρχονται από την Κορινθία, είναι οψοκομιστές, ενώ εκείνα που προέρχονται από τη Γορτυνία είναι εφημεριδοπώλες. Υπάρχουν ακόμη παιδιά που προέρχονται από την Αθηνά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.156

Τα Υπνωτήρια της Σχολής

Το 1879, ο "Παρνασσός" αποφάσισε τη δημιουργία υπνωτηρίων για τους μαθητές της Σχολής των απόρων παίδων. Για την αναζήτηση των απαραίτητων οικονομικών πόρων, συγκροτήθηκε μια επιτροπή, την οποία αποτέλεσαν ο έφορος της Σχολής Α. Κυριάκος, οι κοσμήτορες

154. Στο ίδιο.

155. Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, Έκθεσις περί των έργων τον Συλλόγου (1875-1888), Αθήνα 1888, σ. 23.

156. Στο ίδιο, σ. 24.

Σελ. 163
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/164.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

Κ. Λαμπαδάριος, Γ. Δουρούτης, Κ. Βάμβας, Ν. Καζάζης και Σ. Ναύτης, δύο μέλη του "Παρνασσού", ο Ε. Ραγκαβής, ο Ε. Παρασκευαΐδης και ο γιατρός Ι. Βάμβας. Ο Ν. Καζάζης συνέταξε έκκληση, που φέρει ημερομηνία 3 Νοεμβρίου 1879 και την οποία απηύθυνε "προς τους κατοίκους της ελληνικής πρωτευούσης" για να ζητήσει τη χρηματική τους συνδρομή.157

Στην έκκληση αύτη αναφέρεται, ότι ο Σύλλογος αποφάσισε τη σύσταση υπνωτηρίων από μέριμνα για την προστασία της φυσικής υγείας των απόρων παιδιών:

"Η φυσική υγεία, ο μόνος του πένητος πλούτος, κινδυνεύουσα υπό την άξενον στέγην της ελευθέρας φύσεως, θέλει περιφρουρήθη εν τω ασύλω, το οποίον η κοινωνία μεριμνούσα εξ ίσου περί όλων των μελών του οργανισμού αυτης, οφείλει να παράσχη εις τον στερούμενον τοιούτου".158

Τα υπνωτήρια έρχονται να υποκαταστήσουν την οικογενειακή στέγη και να προσφέρουν στα παιδιά προστασία από τους φυσικούς και ηθικούς κινδύνους του δρόμου, θα πρέπει, να γίνουν το ασφαλές καταφύγιο για το παιδί εκείνο, που μετά την κοπιαστική δουλειά της ημέρας και την παρακολούθηση των βραδινών μαθημάτων στη Σχολή, "εστερημένον μητρός, έρημον οικογενειακής μερίμνης και περιθάλψεως, μέλλει να κοιμηθή αναμφιβόλως υπό την ύπαιθρον του ουρανού, ανέστιον και άστεγον, ευτυχές εάν αντί στέγης επιτύχη μεμακρυσμένην τινά στοάν ημικρύμνου ερειπίου, αδιάφορον αν ο άνεμος συρίζη εκεί ψυχρότατος, αδιάφορον αν η βροχή πίπτη ραγδαία, αν η χιών επαπειλή αν το καλύψη υπό την νεκρικήν αυτής σινδόνα".159

Ανάμεσα στους πρώτους αρωγούς για την ίδρυση των υπνωτηρίων υπήρξε ο Ανδρέας Συγγρός, "ο ένθερμος προστάτης παντός αγαθοεργού ιδρύματος". Πρόσφερε 6000 δραχμές, ποσό που, σύμφωνα

157. Έκθεσις περί της σχολής Αθηνών (1 Σεπτεμβρίου 1879 - 31 Αυγούστου 1880), σ. 25.

158. Στο ίδιο.

159. Στο ίδιο, σ. 26.

Σελ. 164
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/165.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

με τους υπολογισμούς της επιτροπής, αρκούσε να καλύψει, τα έξοδα συντήρησης των υπνωτηρίων για ένα χρόνο. Άλλες συνδρομές ήρθαν από την Εθνική Τράπεζα, την Πιστωτική Τράπεζα, το Υπουργείο Παιδείας, το βασιλιά, τη Μαρία Ράλλη από τη Μασσαλία κ.ά. Τα Υπνωτήρια άρχισαν να λειτουργούν στην οικία Λαγά, στην οδό Αθηνάς. Τα εγκαίνια έγιναν στις 2 Δεκεμβρίου 1879.160

Τα παιδιά που διανυκτέρευαν εκεί, πλήρωναν 5 λεπτά τη βραδιά. Από τις 2 Δεκεμβρίου 1879 μέχρι τις 31 Αυγούστου 1880, δηλαδή για ένα διάστημα 273 ημερών, τα έσοδα των υπνωτηρίων από τις διανυκτερεύσεις ανήλθαν στις 568,35 δραχμές. Υπήρξαν κατά συνέπεια 11.137 διανυκτερεύσεις, δηλαδή 41 παιδιά κοιμήθηκαν κάθε νύχτα στα υπνωτήρια.161

Η ηθικοποίηση των απόρων παιδιών μέσω της αποταμίευσης

Το 1880-1881, άρχισε να λειτουργεί στη Σχολή των απόρων παίδων ένα σχολικό ταμιευτήριο, όπου τα παιδιά μπορούσαν να καταθέτουν τις μικρές τους αποταμιεύσεις. Τα αποτελέσματα της ίδρυσης του ταμιευτηρίου, όπως υποστηρίζεται στην Έκθεση περί των έργων του Συλλόγου (1875-1888)^ υπήρξαν "λαμπρά". "Διότι εκτός της διασώσεως του χρήματος των παίδων, χρησιμοποιουμένου εις παραγωγικούς σκοπούς εν τω μέλλοντι, κατωρθώθη ν' αποτραπώσιν ούτοι από των τυχηρών παιγνιδιών και ιδίως του ανά τας οδούς άλλοτε παρατηρουμένου, της διά των λίθων αναστροφής των πεντάλεπτων και δεκαλέπτων".163

Οι μαθητές μπορούσαν να καταθέτουν τα χρήματα τους στο Ταμιευτήριο κάθε Σάββατο, και ο κάθε καταθέτης διέθετε το δικό του

160. Στο ίδιο, σ. 25-27.

161. Στο ίδιο, σ. 41.

162. Έκθεσις περί των έργων του Συλλόγου (1875-1888), Αθήνα 1888, σ. 11.

163. Στο ίδιο.

Σελ. 165
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/166.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

βιβλιάριο. Τα ποσά που είχαν κατατεθεί επιστρέφονταν στα παιδιά με τόκο 6% το χρόνο. Κατά το χρονικό διάστημα 1881-1888, 1600 περίπου μαθητές της Σχολής των απόρων παίδων κατέθεσαν στο ταμιευτήριο το συνολικό ποσό των 24.627,47 δραχμών.164

Η ιδέα για την ίδρυση αυτού του ταμιευτηρίου ήταν του Κωνσταντίνου Βάμβα, ο οποίος δημοσίευσε και σχετική μελέτη στο περιοδικό του συλλόγου.165 Η μελέτη αύτη αποτελεί ένα από τα λίγα κείμενα της εποχής, όπου διατυπώνονται, με τόση σαφήνεια οι βασικές ιδέες και αρχές που εμπνέουν τη φιλανθρωπική δραστηριότητα στην Ελλάδα του 19ου αιώνα.

Στην παραπάνω μελέτη, ο Κωνσταντίνος Βάμβας υποστηρίζει ότι αυτό που χαρακτηρίζει, τη φτωχή κατηγορία του πληθυσμού, είναι η έλλειψη προνοητικότητας: "Ολίγιστα εκ των μελών της φροντίζουσι περί της αύριον, οι άλλοι ζώσι διά την σήμερον μόνον, μη σκεπτόμενοι, άλλο τι η πως να ικανοποιησωσι τας στιγμιαίας ορέξεις των, παραδίδονται εις ματαίας δαπανάς, αίτινες αν εγένοντο μετά τίνος περισκέψεως θα τοις άφινον, όσον μέτριαι και αν ήναι αϊ πρόσοδοι των, υπόλοιπόν τι, το όποιον θα τους ενίσχυε να παλαίσωσι μετ' επιτυχίας κατά πολλών εναντιοτήτων, εις τας όποιας είναι εκτεθειμένοι και τας όποιας τοις φέρει αφεύκτως το γήρας".166

θεωρεί κατά συνέπεια ότι το καλύτερο μέσο, προκειμένου να καταπολεμηθεί η έλλειψη προνοητικότητας των φτωχών στρωμάτων, είναι η ίδρυση Ταμιευτηρίων. Προς ενίσχυση της πρότασης του, επικαλείται το παράδειγμα διαφόρων δυτικών χωρών, όπου η ύπαρξη πολυάριθμων ταμιευτηρίων "είναι σπουδαίον όργανον εις την ηθικοποίησιν των κοινωνιών, διότι προλαμβάνει το έγκλημα, ελαττόνει την πολλήν πτωχείαν και ανακουφίζει τα βάρη του λαού".167

Η έννοια της προνοητικότητας συνεπώς και η δημιουργία "ιδρυμάτων

164. Στο ίδιο.

165. Κωνσταντίνος Βάμβας, "Περί ιδρυμάτων της προβλεπτικότητος", Παρνασσός 13 (Μάρτιος 1890), σ. 147-168.

166. Στο ίδιο, σ. 149.

167. Στο ίδιο, σ. 151.

Σελ. 166
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/167.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

της προβλεπτικότητος" θεωρείται, ότι συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της προσωπικής ευθύνης και της ατομικής πρωτοβουλίας και δράσης. Η έννοια αυτή αποτελεί βασική κατευθυντήρια αρχή του φιλελεύθερου ρεύματος τον περασμένο αιώνα. Ο Κωνσταντίνος Βάμβας δηλώνει ότι. τάσσεται "υπό την σημαίαν της σχολής ταύτης" και ότι αντιτίθεται, στον "κοινωνισμό", ο οποίος επιδιώκει την παρέμβαση του κράτους "δια να βελτίωση την ηθικήν και οικονομικήν κατάστασιν των εργατικών τάξεων".168

Η δημιουργία "ιδρυμάτων της προβλεπτικότητος" είναι, λοιπόν, αναγκαία, κατά τη γνώμη του, επειδή μέσω αυτών είναι δυνατό να επιτευχθεί η "ανανέωσις των ηθών, η προσπάθεια του να ενταχθή εις τα πνεύματα των ανθρώπων τούτων η προβλεπτικότης και έξεις υγιέστεραι και καλλίτεραι, η βελτίωσις και η ηθικοποίησις των αδυνάτων, η βοήθεια και η ενθάρρυνσις των προσπαθειών των προς εργασίαν και τάξιν".169

Παράλληλα, αυτό που θεωρεί ως τον πιο σημαντικό "κλάδον της ανατροφής του λαού",170 είναι η ίδρυση Σχολικών Ταμιευτηρίων. Μέσω αυτών τα παιδιά συνηθίζουν στην προνοητικότητα, μαθαίνουν να έχουν μια "τακτικήν ζωήν και η τακτική ζωή κάμνει τον άνθρωπον εργατικόν, τίμιον και καλόν", ενισχύεται τέλος "η αγάπη της ιδιοκτησίας".171 Μ' αυτόν τον τρόπο, τα Σχολικά Ταμιευτήρια συμβάλλουν στην προώθηση της κοινωνικής ειρήνης και την άμβλυνση των ταξικών διαφορών: "Μικρόν οικονόμον παιδίον θα μάθη να εξακολουθή να οικονομή όταν θα γείνη ανήρ και εργάτης, και αντί να σπαταλά εις το καπηλείον ό,τι χρήμα του περισσεύει από τοις τακτικάς του δαπανάς, θα το φέρει εις το Ταμιευτήριον, και ούτω έσεται ευτυχής και δεν θα μισή τους πλουσίους, όπερ πρέπει να προσπαθώμεν να διδάσκωμεν τον λαόν, αν πράγματι τον θέλομεν ευτυχή".172

168. Στο ίδιο, σ. 159-160.

169. Στο ίδιο, α. 159.

170. Στο ίδιο, σ. 153.

171. Στο ίδιο, α. 154.

172. Στο ίδιο, σ. 159.

Σελ. 167
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/168.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

Η πιο σημαντική όμως συμβολή των Σχολικών Ταμιευτηρίων, σύμφωνα πάντα με τον Κωνσταντίνο Βάμβα, είναι η δυνατότητα που παρέχουν για τη μεταβολή των συνηθειών ολόκληρης της λαϊκής οικογένειας. Με την ανάπτυξη του πνεύματος της προνοητικότητας στα φτωχά παιδιά, μπορεί να επιτευχθεί η ηθικοποίηση όχι μόνο των ίδιων αλλά και των γονιών τους. Τα παιδιά, όντας "έξοχοι αγωγοί παντός κοινωνικού νεωτερισμού", "μεταφέροντα οίκαδε ό,τι εν τω Σχολειω περί Ταμιευτηρίων διδάσκονται, κατηχούσιν ανεπαισθήτως τους γονείς των και τους καθιστώσι πελατας των Ταμιευτηρίων ηθικοποιούντα αυτούς".173

Απολογισμός του έργου της Σχολής των απόρων παίδων

Οι υπεύθυνοι της Σχολής των απόρων παίδων προβάλλουν δύο εικόνες: πριν από την ίδρυση της Σχολης, τα παιδιά ήταν "άγριοι την μορφήν και την περιβολήν", "πλουτίζοντες διαρκώς τα αστυνομικά κρατητήρια", "ταράσσοντες διαρκώς και ταρασσόμενοι". Μετά την ίδρυση της Σχολής, βλέπει κάνεις τα παιδιά αυτά "ειτε εν τη αγορά προθύμους εις υπηρεσίαν, είτε ανά την πάλιν περιάγοντας όρθρου βαθέος έτι το κιβώτιον του στιλβώματος, είτε την εφημερίδα προς πώλησιν, ήμερους, ταπεινούς, καθάριους την μορφήν και την ψυχήν, εν τη ώρα δε της αργιας η της αναπαύσεως σύροντας το εν τω χιτώνι κεκρυμμένον βιβλίον, ίνα μελετήσωσι το μάθημα της εσπέρας".174

Αύτη η δεύτερη ειδυλλιακή εικόνα, που, σύμφωνα με τους υπεύθυνους της Σχολής, μπορεί να αποδώσει τη σπουδαιότητα του ηθικοποιητικού έργου της, σκιαγραφεί συγχρόνως το στόχο της: την ηθική κάθαρση των φτωχών παιδιών και τη μετατροπή τους σε πειθαρχημένους, τακτικούς και επιμελείς εργάτες.

173. Στο ίδιο, σ. 155.

174. Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, Έκθεσις περί των έργων του Συλλόγου (1875-1888), Αθήνα 1888, σ. 9.

Σελ. 168
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 149
  29. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

  πιστεύει ότι "η αδιάλειπτος πραότης της διευθύνσεως, μετά της άγρυπνου επιτηρήσεως",115 η παιδαγωγική δηλαδή μέθοδος που εφαρμόσθηκε στο Ορφανοτροφείο Χατζηκώνστα, επιφέρει πολύ πιο ουσιαστικά αποτελέσματα. Έτσι, καταλήγει να προτείνει την παραπάνω μέθοδο σε όλους όσοι ασχολούνται με την "παιδαγωγίαν".

  Η κοινωνική αποκατάσταση των ορφανών παιδιών

  Η Διοικούσα Επιτροπή του Αμαλιείου έπαιζε το ρόλο του κηδεμόνα των ορφανών κοριτσιών, φροντίζοντας για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και εξακολουθώντας να δείχνει ενδιαφέρον για την τύχη τους ακόμη και μετά την αποχώρηση τους από το ίδρυμα. Πολλά κορίτσια, με τη διαμεσολάβηση της Επιτροπής, τοποθετήθηκαν ως υπηρέτριες ή παιδαγωγοί στα σπίτια εύπορων οικογενειών στην Αθηνά η το εξωτερικό. Πριν την αποχώρηση τους, τα κορίτσια ήταν υποχρεωμένα, αν οι ανάγκες του ιδρύματος το απαιτούσαν, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για δύο χρόνια έναντι αμοιβής.116

  Κατά την αποχώρηση τους τα κορίτσια έπαιρναν ως προίκα ένα χρηματικό ποσό. Το ποσό αυτό προερχόταν από το "ταμείο των εργόχειρων", του οποίου οι πόροι συγκεντρώνονταν από την πώληση των χειροτεχνημάτων των κοριτσιών στην ετήσια έκθεση του ιδρύματος στις 21 Νοεμβρίου, ημέρα της επίσημης γιορτής του Αμαλιείου. Ένα μέρος από τα έσοδα των πωλήσεων (το ένα τρίτο μέχρι το μισό) προοριζόταν για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του ιδρύματος, ενώ το υπόλοιπο κατετίθετο στην Εθνική Τράπεζα, προκειμένου να διατεθεί στη συνέχεια γιοι την προικοδότηση των κοριτσιών.117

  Σε πολλές περιπτώσεις, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής φρόντιζαν να βρουν σύζυγο στα ορφανά κορίτσια, αφού προηγουμένως συγκέντρωναν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέλλοντα σύζυγο,

  115. Στο ίδιο.

  116. Κανονισμός Φιλανθρωπικής Κυριών Εταιρίας του Αμαλιείου Ορφανοτροφείου, Αθήνα 1856, αρθρ. 17.

  117. Στο ίδιο, αρθρ. 16.