Συγγραφέας:Κορασίδου, Μαρία
 
Τίτλος:Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους
 
Υπότιτλος:Φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα το 19ο αιώνα
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:29
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1995
 
Σελίδες:263
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδ, Αθήνα
 
Χρονική κάλυψη:19ος αι.
 
Περίληψη:Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η εξέταση των διαφόρων προσπαθειών μιας κατηγορίας μορφωμένων ανθρώπων, προερχόμενων από τα μεσαία στρώματα της Αθήνας, που σκοπό είχαν τη διαχείριση της ζωής του φτωχού πληθυσμού της πρωτεύουσας τον 19ο αιώνα. Η φιλανθρωπική δραστηριότητα, που αναπτύσσεται στην Αθήνα, κυρίως κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, που οργανώνεται, μέσω συλλόγων και, εταιρειών και που ιδρύει, νέους θεσμούς περίθαλψης για τα φτωχά παιδιά και τις γυναίκες, αποτελεί προνομιακό πεδίο για τη μελέτη της πρακτικής εφαρμογής αυτών των προσπαθειών. Οι απόπειρες αυτές γνωρίζουν μια διαδικασία εξέλιξης, της οποίας τα αρχικά στάδια ανάγονται, στα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Την εξέλιξη αυτή παρακολουθεί το βιβλίο, προσπαθώντας να απαντήσει σε ερωτήματα όπως: Ποιοι ήταν αυτοί οι ζητιάνοι και φτωχοί; Ποια ήταν η καταγωγή τους; Πώς ξαφνικά εισέβαλαν στο αθηναϊκό τοπίο; Ποιος ήταν ο τρόπος ζωής τους; Τι έλεγαν οι ίδιοι για τη ζωή τους και πως τους έβλεπαν οι άλλοι;
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 6.34 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 223-242 από: 266
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/223.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Από την καταστολή και τον κοινωνικό αποκλεισμό των ζητιάνων, από τη σχεδόν ολοκληρωτική απουσία περίθαλψης για τους φτωχούς κατά τη διάρκεια των πρώτων μετεπαναστατικών χρόνων, περνάμε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα με την προσπάθεια κοινωνικής ενσωμάτωσης τους, μέσω της ίδρυσης προστατευτικών θεσμών και έργων πρόνοιας. Έτσι μπορούμε να συνοψίσουμε τη διαδικασία εξέλιξης που γνωρίζουν οι διάφορες απόπειρες, καταρχήν των δημοσίων αρχών, και στη συνέχεια μιας κατηγορίας μορφωμένων ανθρώπων των μεσαίων στρωμάτων, οργανωμένων σε φιλανθρωπικούς συλλόγους και εταιρείες, για την αντιμετώπιση του ζητήματος των φτωχών στην Αθήνα.

Τους "οκνηρούς" αέργους της πρώτης περιόδου, που είχαν ήδη αρχίσει να προκαλούν το φόβο των δημοσιών αρχών, διαδέχονται στη δεύτερη περίοδο οι "ημι-βάρβαροι και άγριοι", οι "αμόρφωτοι" και "ανήθικοι", οι οποίοι έπρεπε να "εκπολιτισθούν", προκειμένου να διαμορφωθεί η "ευρωπαϊκή" εικόνα της ελληνικής κοινωνίας και να μπορέσει να πραγματοποιηθεί το όνειρο της "Μεγάλης Εθνικής Ιδέας", κυρίως όμως, για να περιοριστεί ο "επικίνδυνος" χαρακτήρας, που εν δυνάμει περιείχε η εξαθλίωση για τη δημόσια τάξη και την κοινωνική ειρήνη, και να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό, που αντιπροσώπευε ο φτωχός πληθυσμός, σε παραγωγικούς σκοπούς. Έτσι διαγράφονται σε γενικές γραμμές οι στόχοι της φιλανθρωπικής δραστηριότητας, που αναπτύσσεται στην ελληνική πρωτεύουσα τον περασμένο αιώνα.

Οι μεταρρυθμιστικοί αυτοί στόχοι, που παρουσιάστηκαν ως "θεραπεία",

Σελ. 223
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/224.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

πρωτίστως όμως ως πρόληψη κατά της "φυσικής αρρώστιας" της φτώχειας, μπόρεσαν να βρουν πρόσφορο πεδίο εφαρμογής στους θεσμούς και τα έργα περίθαλψης, που λειτούργησαν ως "παραδειγματικό κοινωνικό εργαστήριο".1 Μέσω της "ηθικοποίησης" των παιδιών και των φτωχών γυναικών, οι φιλάνθρωποι επιχείρησαν να καταπολεμήσουν την επαιτεία, την περιπλάνηση και την εγκατάλειψη των παιδιών, την "αγριότητα" και τον επικίνδυνο χαρακτήρα των φτωχών στρωμάτων της Αθήνας.

Υποκαθιστώντας τις δημόσιες αρχές στον τομέα της πρόνοιας, η φιλανθρωπική παρέμβαση συνέβαλε καθοριστικά στη γέννηση ενός νέου πεδίου κοινωνικής δράσης: ο θεσμικός χώρος των ιδρυμάτων χρησιμοποιήθηκε ως υποκατάστατο του οικογενειακού περιβάλλοντος των φτωχών παιδιών και συγχρόνως ως προνομιακό μέσο για την προσέγγιση του λαϊκού σπιτιού, που θεωρήθηκε πηγή όλων των παρεκκλίσεων. Πρωταρχικός στόχος της φιλανθρωπικής παρέμβασης υπήρξε η μετατροπή των συνηθειών, της κοινωνικής συμπεριφοράς και του τρόπου ζωής της οικογενείας του φτωχού πληθυσμού και η μετάδοση σ αυτήν των κυριάρχων στους κόλπους των μεσαίων στρωμάτων της Αθήνας κοινωνικών αξιών και κανόνων ζωής.

Η κοινωνική προστασία των φτωχών παιδιών και των γυναικών, καθώς και η ανάπτυξη του ιατρικού και παιδαγωγικού λόγου, που καθιστά το ζεύγος μητέρα-παιδί τον κύριο πόλο της οικογενειακής ζωής, αποτελούν δύο παράλληλες διεργασίες που εγγράφονται στο ίδιο κίνημα αναβάθμισης της οικογενείας κατά τον 19ο αιώνα.

Σίγουρα, η φιλανθρωπική δραστηριότητα αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την "αναμόρφωση" της οικογενείας στους κόλπους του φτωχού πληθυσμού της πρωτεύουσας. Είναι προφανές ότι για να κατανοήσουμε όλη την έκταση της επιχείρησης α αναμόρφωσης" της λαϊκής οικογένειας, η έρευνα πρέπει

1. Catherine Duprat, "Punir et guérir. En 1819, la prison des philanthropes", L'impossible prison (Recherches sur le système pénitentiaire au XIXe siècle réunies par Michelle Perrot), Παρίσι 1980, σ. 77.

Σελ. 224
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/225.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

να προχωρήσει σε άλλα πεδία, που θα μπορούσαν να μας προσφέρουν νέα στοιχεία σχετικά, τόσο με τις ίδιες τις κοινωνικές πρακτικές των λαϊκών οικογενειών, όσο και με τις άξιες, τις στάσεις και τις σχέσεις που αυτές διατηρούν με τις άλλες κοινωνικές ομάδες τον περασμένο αιώνα, θα μπορούσαμε τότε να ανιχνεύσουμε τη διαδικασία μέσω της οποίας η οικογενειακή ζωή μετατράπηκε σε καθολική αξία, σε κατεξοχήν δηλαδή χώρο οργάνωσης της κοινωνικής ζωής. Σε μια γενικότερη προοπτική, μια τέτοια διερεύνηση της λαϊκής οικογενείας θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου, με τον οποίο "ο λαός" αναγορεύτηκε σε οντότητα και οικοδομήθηκε γύρω από αυτόν ένα ολόκληρο σύστημα σκέψης, πράγμα που "αποτέλεσε ένα πρώτο βήμα πολιτικής αναγνώρισης μιας ιδιαίτερης υπόστασης του λαού που δεν διέθετε προηγουμένως".2

2. Geneviève Bollème, Le peuple par écrit, Παρίσι 1986, σ. 72.

Σελ. 225
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/226.gif&w=600&h=915 29. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 226
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/227.gif&w=600&h=915 29. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

ΠΗΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σελ. 227
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/228.gif&w=600&h=915 29. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 228
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/229.gif&w=600&h=915 29. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

ΠΗΓΕΣ

Α' Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.)

Οθωνικόν Αρχείον-Υπουργείον Εσωτερικών, φάκελος 141 φάκελος 191

Οθωνικόν Αρχείον-Υπουργείον Παιδείας, φάκελος 12

Ανακτορικά - Αυλαρχείον - Ανακτορικόν Ταμείον, φάκελος 142 (1835-1856) φάκελος 302 (1856-1862)

Β' Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής

Α' Σύνοδος της Α' Βουλευτικής Περιόδου,

Συνεδρίαση ΡΜΓ' (11 Μαΐου 1844) Β' Σύνοδος της Α' Βουλευτικής Περιόδου,

Συνεδρίαση ΡΚΘ' (25 Ιουλίου 1846) Γ' Σύνοδος της Α' Βουλευτικής Περιόδου,

Συνεδρίαση 70 (3 Μαρτίου 1847) Ε' Σύνοδος της Β' Βουλευτικής Περιόδου,

Συνεδρίαση ΜΓ (18 Φεβρουαρίου 1849)

Συνεδρίαση της 23ης Φεβρουαρίου 1849

Συνεδρίαση ΜΗ' (25 Φεβρουαρίου 1849)

Συνεδρίαση Μθ' (26 Φεβρουαρίου 1849)

Γ' Νόμοι

Ποινικός Νόμος 18/30 Δεκεμβρίου 1833.

Σελ. 229
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/230.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

"Περί Δήμων", 27 Δεκεμβρίου 1833 (8 Ιανουαρίου 1834), Ε.τ.Κ. 3 (10 Ιανουαρίου 1834).

"Περί προικοδοτήσεως των ελληνικών οικογενειών", 26 Μαΐου 1835, Ε.τ.Κ. 2 (19 Ιουνίου 1835).

"Περί Διοικητικής Αστυνομίας εις τους Δήμους Αθηνών και Πειραιως", 12/13 Μαρτίου 1849, Ε.τ.Κ. 11 (15 Μαρτίου 1849).

"Περί κληρονομικού δικαιώματος των χηρών και ορφανών των εις προικοδότησιν υπαγομένων και αποβιωσάντων στρατιωτικών και ναυτικών", 3 Οκτωβρίου 1849.

Δ' Βασιλικά Διατάγματα

"Περί διαλύσεως των άτακτων στρατευμάτων", 2/14 Μαρτίου 1833, Ε.τ.Κ. 6 (8/20 Μαρτίου 1833).

"Περί εξετάσεως των ατομικών εκδουλεύσεων και. περιστάσεων των αξιωματικών των διαλυθέντων άτακτων στρατευμάτων", 13/25 Μαρτίου 1833.

"Περί του σχηματισμού και της αρμοδιότητος της επί των Εσωτερικών Γραμματείας", 3/15 Απριλίου 1833.

"Περί της εξετάσεως των ατομικών εκδουλεύσεων των μέχρι τούδε αξιωματικών του Ναυτικού", 21 Απριλιου/3 Μαΐου 1833.

"Περί της αρμοδιότητος των Νομαρχών, και περί της κατά τας Νομαρχίας υπηρεσίας", 26 Απριλίου/8 Μαΐου 1833, Ε.τ.Κ. 17 (4/16 Μαΐου 1833).

"Περί συστάσεως ιατρών κατά Νομούς και περί των καθηκόντων αυτών", Ε.τ.Κ. 7 (8/20 Φεβρουαρίου 1834).

"Περί των μη εν ενέργεια αξιωματικών, υπαξιωματικών, στρατιωτών και ναυτών του στρατού της ξηράς και της θαλάσσης", 20 Μαΐου/1 Ιουνίου 1834, Ε.τ.Κ. 22 (16 Ιουνίου 1834).

"Περί συστάσεως ιατροσυνεδρίου", Ε.τ.Κ. 24 (12 Ιουλίου 1834).

"Περί συστάσεως θεωρητικού, πρακτικού καταστήματος περί χειρουργίας, φαρμακοποιίας και μαιευτικής", Ε.τ.Κ. 23 (19 Μαΐου 1835).

"Περί των εσωτερικών του Κράτους διαβατηρίων", 28 Μαρτίου 1835, Ε.τ.Κ. 24 (20 Μαΐου 1835).

Σελ. 230
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/231.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

ΠΗΓΕΣ

"Περί εισαγωγής του εμβολιασμού και της δαμαλίδος", Ε.τ.Κ. 15 (11/23 Μαΐου 1835).

Δηλοποιήσεις της επί των Οικονομικών Γραμματείας της Επικρατείας "Περί απονομής συντάξεων, προικοδοτήσεων και βοηθειών εις απομάχους χήρας και ορφανά", 26 Σεπτεμβρίου 1835, Ε.τ.Κ. 9 (2 Οκτωβρίου 1835).

"Περί δημοτικής αστυνομίας", 31 Δεκεμβρίου 1836, Ε.τ.Κ. 85 (31 Δεκεμβρίου 1836).

"Περί προικοδοτήσεως των φαλαγγιτών", 1/13 Ιανουαρίου 1838.

"Περί συστάσεως σχολής διά τοις μαίας", Ε.τ.Κ. 9 (26/10 Μαρτίου 1838).

"Περί παραχωρήσεως γαιών εις τους πυρπολιστάς, ναύτας και ναυκλήρους κατά το 1822", 25 Μαρτίου 1842.

"Περί αμοιβής των υπέρ πατρίδος αγωνισαμένων και θυσιασάντων", 18 Νοεμβρίου 1845, Ε.τ.Κ. 28 (19 Νοεμβρίου 1845).

"Περί τροποποιήσεως άρθρων τινών του οργανισμού της εν Αθήναις φιλανθρωπικής εταιρίας των Κυριών (Αμαλιείον ορφανοτροφείον)", Ε.τ.Κ. 188 (8 Δεκεμβρίου 1882).

Ε' Εγκύκλιοι, της Διεύθυνσης της Διοικητικής Αστυνομίας Αθηνών και Πειραιώς

"Περί υπηρετών, υπηρετριών, τροφών και υπηρετομεσιτών", αρ. 39 (25 Νοεμβρίου 1870).

"Περί υπηρετών, υπηρετριών, τροφών και υπηρετομεσιτών", αρ. 121 (12 Νοεμβρίου 1879).

ς' Δημοτικόν Βρεφοκομείον Αθηνών

Κανονισμός του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Αθήνα 1866.

Κανονισμός του Νηπιακού Ορφανοτροφείου του Δήμου Αθηναίων, Αθήνα 1874.

Κανονισμός του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηναίων, Αθήνα 1890.

Σελ. 231
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/232.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

Βιβλίο Α' των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Αδελφάτου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (1860-1884).

Αναστάσιος Ζίννης, Έκθεσις των κατά το Δημοτικόν Βρεφοκομείον Αθηνών, Αθήνα 1861.

Α. Ζίννης, Έκθεσις των κοιτά το Δημοτικόν Βρεφοκομείον Αθηνών, Αθήνα 1866.

Α. Ζίννης, Έκθεσις των κατά το Νηπιακόν Ορφανοτροφείον Αθηνών διά το έτος 1876, Αθήνα 1877.

Α. Ζίννης, Έκθεσις των κατά το Νηπιακόν Ορφανοτροφείον Αθηνών διά το έτος 1880, Αθήνα 1881.

Απολογισμός του Νηπιακού Ορφανοτροφείου του Δήμου Αθηναίων διά το έτος 1883, Αθήνα 1884.

Απολογισμός του Νηπιακού Ορφανοτροφείου του Δήμου Αθηναίων διά το έτος 1884, Αθήνα 1885.

Συγκριτικός πίναξ της κινήσεως και των δαπανών (του Βρεφοκομείου) κατά τας δύο τελευταίας πενταετίας 1895-1899 και 1900-1905, Αθήνα 1905.

Ζ' Τα Ορφανοτροφεία

Κανονισμοί

"Σχέδιον κανονισμού Φιλανθρωπικής Εταιρίας Κυριών - Κεφαλαιώδη άρθρα", χ.χ.

Κανονισμός Φιλανθρωπικής Κυριών Εταιρίας του Αμαλιείου Ορφανοτροφείου, Αθήνα 1856.

Κανονισμός του Αμαλιείου Ορφανοτροφείου, Αθήνα 1856.

Κανονισμός της εσωτερικής διοικήσεως του εν Αθήναις Εθνικού Ορφανοτροφείου των κορασιών, Αθήνα 1881.

Κανονισμός της εσωτερικής υπηρεσίας του Ορφανοτροφείου Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζή-Κώνστα, Αθήνα 1900 (ανατύπωση του Κανονισμού του 1879).

Εκθέσεις

Έκθεσις Γεωργίου Τυπάλδου-Κοζάκη επί των πεπραγμένων της διοικούσης

Σελ. 232
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/233.gif&w=600&h=915 29. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

επιτροπής του Αμαλιείου Ορφανοτροφείου των κορασιών από 1 Νοεμβρίου 1887 - 31 Οκτωβρίου 1888, Αθήνα 1888.

Ορφανοτροφείον Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζή-Κώνστα (18561908), Αθήνα 1908.

Η' Παρνασσός

Κανονισμοί - Λογοδοσίες - Εκθέσεις

Κανονισμός του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, Αθήνα 1875.

Λογοδοσία Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, 7ο έτος (15 Οκτωβρίου 1872), Αθήναι 1873.

Λογοδοσία Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, 8ο έτος (14 Οκτωβρίου 1873), Αθήνα 1874.

Λογοδοσία Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, 10ο έτος (28 Δεκεμβρίου 1875), Αθήνα 1876.

Λογοδοσία Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, 11ο έτος (19 Νοεμβρίου 1876), Αθήνα 1877.

Λογοδοσία Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, 1883-1884, Αθήνα 1885.

Έκθεσις περί της σχολής Αθηνών (1 Σεπτεμβρίου 1879 - 31 Αυγούστου 1880), Αθήνα 1881.

Έκθεσις περί των έργων του Συλλόγου (1875-1888), Αθήνα 1888.

Τα πεπραγμένα κατά την τελευταίαν δεκαετίαν (1889-1899), Αθήνα 1900.

Η Πεντηκονταετηρίς των Σχολών των Απόρων παίδων Παρνασσού, Αθήνα 1923.

θ' Ελεήμων Εταιρεία

Κανονισμός της Ελεήμονος Εταιρείας, Αθήνα 1864.

Έκθεσις των παρά της Ελεήμονος Εταιρείας κατά το τρίτον έτος της συστάσεως της πεπραγμένων, Αθήνα 1868.

Σελ. 233
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/234.gif&w=600&h=915 29. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

Γ Σύλλογος Κυριών υπέρ της γυναικείας παιδεύσεως

Έκθεσις των πεπραγμένων 27 Απριλίου 1872 - 27 Απριλίου 1873, Αθήνα 1873.

Έκθεσις των πεπραγμένων 27 Απριλίου 1873 - 27 Απριλίου 1874, Αθήνα 1874.

Έκθεσις των πεπραγμένων 27 Απριλίου 1874 - 26 Απριλίου 1875, Αθήνα 1875.

Έκθεσις περί των πεπραγμένων από της 1 Απριλίου 1877 μέχρι της 31 Μαρτίου 1878, Α&ήνα 1878.

Έκθεσις περί των πεπραγμένων από 1 Απριλίου 1878 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1879, Αθήνα 1880.

Έκθεσις των πεπραγμένων από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 1880, Αθήνα 1881.

Προσφώνησις της αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου επί τη κατά την 11 Απριλίου 1882 τελεσθείση δεκαετηρίδι του Συλλόγου (11 Απριλίου 1882), Αθήνα 1882.

ΙΑ' Άσυλον της Αγίας Αικατερίνης

Καταστατικόν του Ασύλου της Αγίας Αικατερίνης, Αθήνα 1893.

Σελ. 234
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/235.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βιβλιογραφία για την Ελλάδα

Αβδελά Έφη - Ψαρρά Αγγελικά, Ο φεμινισμός στην Ελλάδα του μεσοπολέμου: Μια ανθολογία, Αθήνα 1985.

Αβδελά Έφη, "Το αντιφατικό περιεχόμενο της κοινωνικής προστασίας: η νομοθεσία για την εργασία των γυναικών στη βιομηχανία (19ος-20ός αιώνας)", Τα Ιστορικά 11 (1989).

Αβδελά Έφη, Δημόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού. Καταμερισμός της εργασίας κατά φύλα στον δημόσιο τομέα, 1908-1955, Αθήνα 1990.

Αγγελομάτης Χρ., Ελληνικά ρωμαντικά χρόνια ( Άνθρωποι, ιδέες, ζωή), Αθήνα χ.χ.

Αγριαντώνη Χριστίνα, Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Αθήνα 1986.

"Αμαλιείον Ορφανοτροφειον", Πανδώρα 6, τχ. 130 (1855).

"Αμαλιείον - Εθνικόν Ορφανοτροφείον κορασιών", Οικονομική Επιθεώρησις 28 (1875).

Αμπού Εντμόντ, Η Ελλάδα του Όθωνος. "Η σύγχρονη Ελλάδα 1854", Αθήνα χ.χ.

Ασδραχάς Σπύρος, "Μακρυγιάννης και Παναγιώτης Ζωγράφος. Το ιστορικό της εικονογραφίας του Αγώνα", Ελληνική κοινωνία και οικονομία (IH' και Ιθ' αιώνες), Αθήνα 1982.

Ασώπιος Ειρηναίος, "Πολιτειογραφικά", Αττικόν Ημερολόγιον του 1873, Αθήνα 1872.

Ασώπιος Ειρηναίος, "Η γυνή εν Ελλάδι και εν τη Εσπερία", Αττικόν Ημερολόγιον του 1883, Αθήνα 1882.

Σελ. 235
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/236.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

Ασώπιος Ειρηναίος, "Αθήναι", Αττικόν Ημερολόγιον του 1889, Αθήνα 1888.

Ασώπιος Ειρηναίος, "Αι γυναίκες εν τη ταχυδρομική και τηλεγραφική υπηρεσία", Αττικόν Ημερολόγιον και Ημερολόγιον των Κυριών του 1890, Αθήνα 1889.

Βαλσαμάκης Ν., "Πλούσιοι και πένητες", Οικονομική Επιθεώρησις 30 (Αύγουστος 1875).

Βάμβας Κωνσταντίνος, "Περί ιδρυμάτων της προβλεπτικότητος", Παρνασσός 13 (Μάρτιος 1890).

Βαρίκα Ελένη, Η εξέγερση των κυριών. Η γένεση μιας φεμινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα. (1833-1907), Αθήνα 1987.

Βασιλειάδου Ανθή, "Διατροφή των βρεφών", Ημερολόγιον της Εφημερίδος των Κυριών του 1900, Αθήνα 1899.

Βεργόπουλος Κώστας, Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα. Το πρόβλημα της κοινωνικής ενσωμάτωσης της γεωργίας, Αθήνα 1975.

"Βιοποριστικόν στάδιον της γυναικός", Οικονομική Επιθεώρησις 136 (Μάιος 1888).

Βοβολίνης Κωνσταντίνος, Το χρονικόν του Παρνασσού (1865-1950), Αθήνα 1951.

"Η γυνή ως εργάτης και ως μήτηρ", Οικονομική Επιθεώρησις 142 (Νοέμβριος 1888).

Δερτιλής Γιώργος, Το ζήτημα των τραπεζών, Αθήνα 1980.

Δερτιλής Γιώργος, Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση (1880-1909), Αθήνα 1985.

Deschamps Gaston, La Grèce d'aujourd'hui, Παρίσι 1897.

Δημαράς Κ. θ. (επιμ.), Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Προλεγόμενα, Αθήνα 1970.

Δημαράς Κ. θ., Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 1985. Δημαράς Κ. θ., Ελληνικός Ρωμαντισμός, Αθήνα 1985.

Δημητρίου Μιχάλης, Το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα, τ. Α' Από τους ουτοπιστές στους μαρξιστές, Αθήνα 1985.

Διαβάζω, τχ. 101, αφιέρωμα Μακρυγιάννης (5-9-1984).

Δούαρ Μαίρη, "Υγιεινή των νεογνών", Ημερολόγιον της Εφημερίδος των Κυριών του 1899, Αθήνα 1898.

Σελ. 236
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/237.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

Δραγούμης Κωνσταντίνος, "Η νόσος χολέρα εν Ελλάδι, κατά το έτος 1854", Μηνιαίον παράρτημα της εφ. Αθήναι, Αύγουστος 1911.

Δραγούμης Νικόλαος, Ιστορικαί αναμνήσεις (1876), Αθήνα 1973.

Droulia Loukia, "The cancellation of the international congress of literary societies for the furthering of hellenic studies. Constantinople, 1886", Actes du Ile congrès international des études du sud-est européen, τ. Δ' (Linguistique et littérature), Αθήνα 1978.

H εικοσιπενταετηρίς της Εταιρίας των Φίλων του Λαού (1865-1891), Αθήνα 1891.

"Ελεήμων Εταιρία, Αθήναιον, Εταιρία των φίλων του λαού", Πανδώρα 16, τχ. 383 (1 Μαρτίου 1866).

Ευταξίας Ιωάννης, "Πτωχολογία", Οικονομική Επιθεώρησις 19 (Σεπτέμβριος 1874).

Ερμής, "Αι Αθήναι του 1881", Αθηναϊκόν Ημερολόγιον του 1881, Αθήνα 1880.

Εξερτζόγλου Χάρης, Προσαρμοστικότητα και πολιτική ομογενειακών κεφαλαίων. Έλληνες τραπεζίτες στην Κωνσταντινούπολη: το κατάστημα "Ζαρίφης Ζαφειρόπουλος", 1871-1881, Αθήνα 1989.

Ζίννης Αναστάσιος, Η εν Αθήναις θνησιμότης των βρεφών, Αθήνα 1877.

Ζίννης Αναστάσιος, De la prophylaxie des maladies contagieuses: variole, scarlatine, etc., Αθήνα 1878.

Ζίννης Αναστάσιος, Étude sur les principales causes lethiferes chez les enfants au-dessous de cinq ans et plus spécialement chez ceux de 0-1 an a Athènes, Αθήνα 1880.

Ζίννης Αναστάσιος, Principale cause de l'excessive mortalité chez les Enfants Trouves et moyens d'y remédier, Αθήνα 1881.

Ζίννης Αναστάσιος, Περί των προσφορωτέρων προφυλακτικών μέσων από των οξέων νοσημάτων των αναπνευστικών οργάνων παρά τοις παισίν, Αθήνα 1882.

Ζίννης Αναστάσιος, Περί της επιρροής της οδοντοφυΐας επί των νόσων της βρεφικής ηλικίας, Αθήνα 1883.

Ζίννης Αναστάσιος, Du traitement de la diarrhée chronique chez les enfants, Αθήνα 1885.

Ζιώγου-Καραστεργίου Σιδηρούλα, Η μέση εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), Αθήνα 1986.

Σελ. 237
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/238.gif&w=600&h=915 29. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

Ζωγράφου Ευγενία, «Πώς εργάζονται αι γυναίκες μας», Δημοσιεύματα, Αθήνα 1901.

Θεοδώρου Βάσω, «Ευεργετισμός και όψεις της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις παροικίες (1870-1920)», Τα Ιστορικά 7 (1987).

Θεοδώρου Βάσω, «Φιλανθρωπία και πόλη. Ορφανοί και άστεγοι παίδες στον Πειραιά γύρω στο 1875», Μνήμων 14 (1992).

Θεοτοκάς Νίκος, «Το αποτύπωμα του ζωντανού και του ονείρου στα κείμενα του Μακρυγιάννη», Τα Ιστορικά 4 (1985).

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 13 και 14, Αθήνα 1977.

Καιροφύλλας Γιάννης, Η Αθήνα και οι Αθηναίοι, Αθήνα 1983.

Καλαφάτη Ελένη, Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1821-1929), Αθήνα 1988.

Καρούζου Εύη, «Ζητήματα κατοχής εθνικών γαιών (1833-1871)», Μνήμων 12 (1989).

Κεφαλληναιου Ευγενία, «Εντυπώσεις ξένων περιηγητών από την Αθήνα στα χρόνια 1830-1834», Νέα Εστία 1379 (Χριστούγεννα 1984), αφιέρωμα Αθήνα 1834-1984.

Κολιόπουλος Γιάννης, Ληστές, Αθήνα 1979.

Κοντογιάννης Παντελής, Εθνικοί ευεργέται, Αθήνα 1908.

Κονδυλάκης Ιωάννης, Οι άθλιοι των Αθηνών (1894), Αθήνα 1964.

Κούζης Αριστοτέλης, Αι μετά την ίδρυσιν του βασιλείου της Ελλά8ος πρώται παρ' ημίν αρχαί υγειονομικής πολιτικής και οργανώσεως της δημοσίας υγιείας, Αθήνα 1947.

Κουρτίδης Αριστοτέλης, «Αι εργάτιδες των Αθηνών», Εστία 405 (2 Οκτωβρίου 1883).

Κωφός Ευάγγελος, «Νέοι προσανατολισμοί του Ελληνισμού», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 13, Αθήνα 1977.

Λάμπρος Μιχαήλ, «Απόρων παίδων βίος και έθιμα», Παρνασσός 13 (Απρίλιος 1890).

Λάμπρος Σπυρίδων, «Λόγος επί τη εικοσιπενταετηρίδι του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός», Παρνασσός (Απρίλιος 1892).

Λεβίδης Νικόλαος, Μελέτη. Πώς ακριβώς ιδρύθη η Σχολή των απόρων παίδων του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, Αθήνα 1933.

Σελ. 238
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/239.gif&w=600&h=915 29. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

Λιάκος Αντώνης, Η ιταλική ενοποίηση και η Μεγάλη Ιδέα (1859-1862), Αθήνα 1985.

Ληξουριώτης Γιάννης, Οι κοινωνικές και νομικές αντιλήψεις για το παιδί τον πρώτο αιώνα του νεοελληνικού κράτους, Αθήνα 1986.

Λούκος Χρήστος, «Επιδημία και κοινωνία. Η χολέρα στην Ερμούπολη της Σύρου (1854)», Μνήμων 14 (1992).

Λυτ Χριστιάνα, Μια Δανέζα στην Αυλή του Όθωνα, Αθήνα 1981.

«Μαιευτικόν Νοσοκομείον εις τας Αθήνας», Ο Ελληνικός Ταχυδρόμος (23 Φεβρουαρίου 1839).

Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα, Αθήνα 1972.

Μακρυνιώτη Δήμητρα, Η παιδική ηλικία στα αναγνωστικά βιβλία (18341919), Αθήνα 1986.

Μανσόλας Αλέξανδρος, «Απογραφή της πόλεως Αθηνών», Παρνασσός (1881).

Μάσσωνος Μπέση, «Η οικογένεια», Αττικόν Ημερολόγιον του 1889, Αθήνα 1888.

Μαστρογιάννης Ιωάννης, Ιστορία της Κοινωνικής Πρόνοιας της Νεωτέρας Ελλάδος (1821-1960), Αθήνα 1960.

Μελισσηνός Μ., Το βρέφος, Αθήνα 1904.

Μητσάκης Μιχαήλ, «Αθηναϊκού σελίδες, θέρος», Εστία 595 (1877).

Μητσάκης Μιχαήλ, «θεάματα του Ψυρρή», Αττικόν Μουσείον 10 (10-91890), επανέκδοση στο Πεζογραφήματα, επιμ. Μανόλης Αναγνωστάκης, Αθήνα 1988.

Μητσάκης Μιχαήλ, «Το γατί», Ακρόπολις (5 Φεβρουαρίου 1893), επανέκδοση στο Πεζογραφήματα, επιμ. Μανόλης Αναγνωστάκης, Αθήνα 1988.

Μοσχάκης Ιγνάτιος, «Η μήτηρ», Παρνασσός 11 (1888).

Μόσχου-Σακορράφου Σ., «Γυναικεία δράση στην Αθήνα», Νέα Εστία, τχ. 1379 (1984), αφιέρωμα Αθήνα 1834-1984.

Μουλλάς Παναγιώτης, «Η λογοτεχνία από το 1880 ως τον Α' παγκόσμιο πόλεμο», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 14, Αθήνα 1977.

Μπακαλάκη Αλεξάνδρα - Ελεγμίτου Ελένη, Η εκπαίδευση «εις τα του οίκου» και τα γυναικεία καθήκοντα (Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929), Αθήνα 1987.

Σελ. 239
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/240.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

Μπαφούνης Γιάννης, "Ο σχηματισμός του εργατικού δυναμικού στον Πειραιά", Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας: Νεοελληνική πόλη. Οθωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κράτος, τ. Β', Αθήνα 1985.

Biris Costas, "La société d'Athènes au temps du roi Georges I", L'Hellénisme contemporain, Μάρτιος-Απρίλιος 1950.

Μπίρης Κώστας, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20όν αιώνα, Αθήνα 1966.

Britch Amedée, La jeune Athènes, Παρίσι 1910.

Νούτσος Παναγιώτης, Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα από το 1875 ως το 1974, τ. Α' Οι σοσιαλιστές διανοούμενοι και η πολιτική λειτουργία της πρώιμης κοινωνικής κριτικής (1875-1907), Αθήνα 1990.

Οποίος εστίν ο Φιλολογικός Σύλλογος Βύρων, Αθήνα 1875.

"Ορφανοτροφειον Γεωργίου και Αικατερίνης Χ. Κώνστα", Πανδώρα 7, τχ. 149 (1856).

Παγανέλης Σπυρίδων, "Η φιλανθρωπία εν Αθήναις. Το νηπιακόν Ορφανοτροφείον", Εστία 441 (1884).

Παγανέλης Σπυρίδων, "Η φιλανθρωπία εν Αθήναις. Το Ορφανοτροφείον Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα", Εστία 444 και 445 (1884).

Παγανέλης Σπυρίδων, "Η φιλανθρωπία εν Αθήναις. Το Αμαλιείον Ορφανοτροφείον", Εστία 451, 452 και 453 (1884).

Παγανέλης Σπυρίδων, "Η φιλανθρωπία εν Αθήναις. Το Εργοστάσιον των απόρων γυναικών", Εστία 457 και 458 (1884).

Παγανέλης Σπυρίδων, "Η φιλανθρωπία εν Αθήναις. Το Πτωχοκομείον", Εστία 473 και 474 (1885).

Παναγιωτόπουλος Βασίλης, "Η βιομηχανική επανάσταση και η Ελλάδα (1832-1871)" στο συλλογικό έργο Εκσυγχρονισμός και βιομηχανική επανάσταση στα Βαλκάνια τον 19ο αιώνα, Αθήνα 1980.

Πανουριάς Ηρακλής, Γενική Συλλογή των νόμων κλπ. περί συντάξεων του κράτους, Αθήνα 1873.

Παπαδόπουλος Α., Το Αμαλιείον Ορφανοτροφείον Κορασίων επί τη εκατονταετηρίδι του (1855-1954), Αθήνα 1954.

Παπαδοπούλου Αγγελική, Συζύγου καθήκοντα, Πειραιάς 1880.

Παπαπαναγιώτου Αλκιβιάδης, "Η θνητότης των παίδων εν Αθήναις", Ημερολόγιον Εφημερίδος των Κυριών του 1891, Αθήνα 1890.

Σελ. 240
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/241.gif&w=600&h=915 29. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

Παρρέν Καλλιρρόη, «Τα ορφανά και η φιλανθρωπία», Εφημερίς των Κυριών 2, αρ. 57 (1888).

Παρρέν Καλλιρρόη, «Μεταρρυθμίσεις Αρσακείου Παρθεναγωγείου και Αμαλιείου Ορφανοτροφείου», Εφημερίς των Κυριών 2, αρ. 71 (1888).

Παρρέν Καλλιρρόη, «Και πάλιν περί των ορφανών», Εφημερίς των Κυριών 2, αρ. 97 (1889).

Παρρέν Καλλιρρόη, «Σπουδαιότατον οικογενειακόν ζήτημα. Αι υπηρέτριαι και η Αστυνομία», Εφημερίς των Κυριών 3, αρ. 107 (1889).

Παρρέν Καλλιρρόη, «Το Αμαλιείον Ορφανοτροφείον», Εφημερίς των Κυριών 3, αρ. 127 (1889).

Παρρέν Καλλιρρόη, «Αι Παρισινού υπηρέτριαι και αι ιδικαί μας», Εφημερίς των Κυριών 3, αρ. 131 (1889).

Παρρέν Καλλιρρόη, «Η Σχολή της Κυριακής», Εφημερίς των Κυριών 3, αρ. 135 (1889).

Παρρέν Καλλιρρόη, «Η Σχολή της Κυριακής των απόρων γυναικών», Εφημερίς των Κυριών 3, αρ. 138 (1889).

Παρρέν Καλλιρρόη, «Αι μεταρρυθμίσεις εν τω Αμαλιείω Ορφανοτροφείω», Εφημερίς των Κυριών 3, αρ. 152 (1890).

Παρρέν Καλλιρρόη, « Έναρξις των μαθημάτων της Σχολής της Κυριακής», Εφημερίς των Κυριών 3, αρ. 152 (1890).

Παρρέν Καλλιρρόη, «Δυστυχείς εργάτιδες», Εφημερίς των Κυριών 4, αρ. 191 (1890).

Παρρέν Καλλιρρόη, «Η Βασίλισσα εις το Κυριακόν Σχολείον», Εφημερίς των Κυριών 5, αρ. 206 (1891).

Παρρέν Καλλιρρόη, «Αι άποροι εργάτιδες και το Κυριακόν σχολείον», Εφημερίς των Κυριών 5, αρ. 232 (1891).

Παρρέν Καλλιρρόη, «Πώς να υπηρετώμεθα μόναι», Εφημερίς των Κυριών 6, αρ. 270 (1892).

Παρρέν Καλλιρρόη, «Το Εργαστήριον των απόρων γυναικών Α'», Εφημερίς των Κυριών 6, αρ. 281 (1892).

Παρρέν Καλλιρρόη, «Το Εργαστήριον των απόρων γυναικών Β'», Εφημερίς των Κυριών 6, αρ. 282 (1892).

Σελ. 241
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/46/gif/242.gif&w=600&h=91529. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

Παρρέν Καλλιρρόη, " Άσυλον απόρων εργατίδων Αγίας Αικατερίνης", Εφημερίς των Κυριών 6, αρ. 286 (1892).

Παρρέν Καλλιρρόη, " Άσυλον Αγίας Αικατερίνης διά τας απόρους εργατίδας και υπηρέτριας", Εφημερίς των Κυριών 6, αρ. 289 (1893).

Παρρέν Καλλιρρόη, "Επίκλησις. Άσυλον Αγίας Αικατερίνης", Εφημερίς των Κυριών 7, αρ. 305 (1893).

Παρρέν Καλλιρρόη, "Τι γίνεται εις το Κυριακών Σχολείον" (Λόγος απαγγελθείς υπό της Καλλιρρόης Παρρέν κατά τας εξετάσεις του Κυριακού Σχολείου), Εφημερίς των Κυριών 8, αρ. 348 (1894).

Παρρέν Καλλιρρόη, "Εν κοινωνικόν πρόβλημα. Επί τη επετείω του Ασύλου", Εφημερίς των Κυριών 9, αρ. 420 (1895).

Παρρέν Καλλιρρόη, "Λόγος απαγγελθεις υπό Καλλιρρόης Παρρέν επί τη ευκαιρία της ενάρξεως των μαθημάτων του Κυριακού Σχολείου", Ημερολόγιον Εφημερίδος των Κυριών του 1891, Αθήνα 1890.

Παρρέν Καλλιρρόη, "Μελέτη αναγνωσθείσα υπό της Καλλιρρόης Παρρέν εις το εν Σικάγω Διεθνές Συνέδριον των Γυναικών περί των Γυναικείων εν Ελλάδι σωματείων", Ημερολόγιον Εφημερίδος των Κυριών του 1894, Αθήνα 1893.

Περάρ Μαρία, "Εις τας νέας μητέρας", Ημερολόγιον της Εφημερίδος των Κυριών του 1900, Αθήνα 1899.

"Περί των παίδων του δρόμου", Οικονομική Επιθεώρησις 5 (Ιούλιος 1873).

Petropulos John, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο (1833-1843), Αθήνα 1985.

"Πολιτειογραφικά", Αττικόν Ημερολόγιον του 1869, Αθήνα 1868. "Το πρώτιστον καθήκον της μητρός", Πανδώρα, 1858.

"Πτώχεια και Ιονική Πρόνοια", Οικονομική Επιθεώρησις 34 (Δεκέμβριος 1875).

"Πώς τρέφονται τα νήπια", Οικογενειακόν Ημερολόγιον του 1905, Αθήνα 1904.

Ροΐδης Εμμανουήλ, "Το παράπονο του νεκροθάπτου", Άπαντα, τ. Ε' (1894-1904), Αθήνα 1978.

Σαπουνάκη-Δρακάκη Λυδία, "Η εκπαίδευση της εργατικής τάξης στον Πειραιά τον 19ο αιώνα", Τα Ιστορικά 6 (1986).

Σβορώνος Νίκος, Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, Αθήνα 1983.

Σελ. 242
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 223
  29. Κορασίδου, Άθλιοι των Αθηνών

  ΕΠΙΛΟΓΟΣ

  Από την καταστολή και τον κοινωνικό αποκλεισμό των ζητιάνων, από τη σχεδόν ολοκληρωτική απουσία περίθαλψης για τους φτωχούς κατά τη διάρκεια των πρώτων μετεπαναστατικών χρόνων, περνάμε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα με την προσπάθεια κοινωνικής ενσωμάτωσης τους, μέσω της ίδρυσης προστατευτικών θεσμών και έργων πρόνοιας. Έτσι μπορούμε να συνοψίσουμε τη διαδικασία εξέλιξης που γνωρίζουν οι διάφορες απόπειρες, καταρχήν των δημοσίων αρχών, και στη συνέχεια μιας κατηγορίας μορφωμένων ανθρώπων των μεσαίων στρωμάτων, οργανωμένων σε φιλανθρωπικούς συλλόγους και εταιρείες, για την αντιμετώπιση του ζητήματος των φτωχών στην Αθήνα.

  Τους "οκνηρούς" αέργους της πρώτης περιόδου, που είχαν ήδη αρχίσει να προκαλούν το φόβο των δημοσιών αρχών, διαδέχονται στη δεύτερη περίοδο οι "ημι-βάρβαροι και άγριοι", οι "αμόρφωτοι" και "ανήθικοι", οι οποίοι έπρεπε να "εκπολιτισθούν", προκειμένου να διαμορφωθεί η "ευρωπαϊκή" εικόνα της ελληνικής κοινωνίας και να μπορέσει να πραγματοποιηθεί το όνειρο της "Μεγάλης Εθνικής Ιδέας", κυρίως όμως, για να περιοριστεί ο "επικίνδυνος" χαρακτήρας, που εν δυνάμει περιείχε η εξαθλίωση για τη δημόσια τάξη και την κοινωνική ειρήνη, και να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό, που αντιπροσώπευε ο φτωχός πληθυσμός, σε παραγωγικούς σκοπούς. Έτσι διαγράφονται σε γενικές γραμμές οι στόχοι της φιλανθρωπικής δραστηριότητας, που αναπτύσσεται στην ελληνική πρωτεύουσα τον περασμένο αιώνα.

  Οι μεταρρυθμιστικοί αυτοί στόχοι, που παρουσιάστηκαν ως "θεραπεία",