Συγγραφέας:Κόκκωνας, Γιάννης
 
Τίτλος:Οι μαθητές του Κεντρικού Σχολείου (1830-1834)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:31
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1997
 
Σελίδες:809
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1830-1834
 
Περίληψη:Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι διαθέσιμες αρχειακές μαρτυρίες για 700 εφήβους και νέους που φοίτησαν στο πρώτο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα του ελληνικού κράτους, το Κεντρικόν Σχολείον, που λειτούργησε στην Αίγινα από το 1830 ως το 1834. Τα στοιχεία που παρέχει το βιβλίο δίνουν τη δυνατότητα να εξετασθεί ένας-ένας και όλοι μαζί αυτοί οι έφηβοι και νέοι των αρχών της δεκαετίας του 1830, ως μαθητές ενός σχολείου, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο λόγω της μοναδικότητας του και της θέσης του στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και λόγω του τρόπου με τον όποιο το αντιμετώπισαν η το χρησιμοποίησαν όσοι σχετίσθηκαν με αυτό καθ’ οιονδήποτε τρόπο: κυβέρνηση, αντιπολίτευση, διδάσκαλοι, μαθητές, γονείς, τύπος, τοπικές κοινωνίες. Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη: αρχίζει με μία ιστορική εισαγωγή, συνεχίζεται με τα βιογραφικά σημειώματα των μαθητών, όπως αυτά βρέθηκαν στα μαθητολόγια, ακολουθούν πανομοιότυπα δείγμάτων γραφής των περισσοτέρων από τους μαθητές αυτούς, και, τέλος, παρατίθενται περί τα 400 ανέκδοτα έγγραφα που τους αφορούν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 43.66 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 751-770 από: 816
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/751.gif&w=600&h=915 31. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σελ. 751
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/752.gif&w=600&h=915 31. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 752
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/753.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Α. ΠΙΝΑΚΕΣ

1. ΟΙ 541 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ο αριθμός της πρώτης στήλης είναι ο αριθμός μαθητολογίου· κάποιες ανωμαλίες στην αρίθμηση οφείλονται είτε στη διαγραφή κάποιων μαθητών και στη χρησιμοποίηση των ιδίων αριθμών σε άλλες εγγραφές, είτε σε εκ παραδρομής σφάλματα των διδασκάλων· δύο μαθητές, ο Ιωάννης Παπαγεωργίου από την Αταλάντη και ο Χαράλαμπος Χρυσοχόος, είναι γραμμένοι δύο φορές ( 179 και 313, 221 και 489 αντιστοίχως ). η ημερομηνία είναι ημερομηνία εγγραφής στο μαθητολόγιο και όπως έχει διευκρινισθεί ( σ. 76 ) συμπίπτει κατά κανόνα μέ την ημερομηνία προσέλευσης από τον αριθμό 301 κ.έ. Στίς αρχές Σεπτεμβρίου 1830 η Β΄ τάξη χωρίστηκε σε δύο, που ονομάσθηκαν Α΄ και Β΄ Κεντρικού, ενώ οι προκαταρκτικές τάξεις Γ΄ και Δ΄ Ονομάσθηκαν Α΄ και Β΄ Προκαταρκτικού.

Β΄ τάξη, διδάσκαλος Γ. Γεννάδιος

1

Σαρής Δημήτριος

5.8.1830

31

Φιλιππίδης Αλέξανδρος

7.8.1830

2

Φραγκόπουλος Θεμίστιος

5.8.1830

32

Λαμπαδάριος Εμμανουήλ

7.8.1830

3

Καμπάνης Πέτρος

5.8.1830

33

Ευμορφόπουλος Λεωνίδας

7.8.1830

4

Εμμανουήλ Δημήτριος

5.8.1830

34

Καλβοκορέσιος Σταμάτιος

7.8.1830

5

Δούκας Αντώνιος

5.8.1830

35

Κόκκαλης Λημήτριος

7.8.1830

6

Δοβροδόσκος Αναστάσιος

5.8.1830

36

Βαλτηνός Σπυρίδων

7.8.1830

7

Παπανικολόπουλος Νικόλαος

5.8.1830

37

Οικονόμου Ιωάννης

7.8.1830

S

Τσεκούρας Παναγιώτης

5.8.1830

38

Καριτηνός Θεόδωρος

7.8.1830

9

Μάρκου Δημήτριος

5.8.1830

39

Λογοθέτου Άγγελος

7.8.1830

1ο

Γουβέλης Ευθύμιος

5.8.1830

40

Σταματαρας Γεώργιος

7.8.1830

11

Τσουκόπουλος Φίλων

5.8.1830

41

Χωματιανός Αριστοφάνης

7.8.1830

12

Καμπάνης Αλέξανδρος

6.8.1830

42

Χωματιανός Σπυρίδων

7.8.1830

13

Μισαραλιώτης Θωμάς

6.8.1830

43

Χριστόπουλος Χαράλαμπος

8.8.1830

14

Γλαράκης Ιωάννης

6.8.1830

44

Λυκούρης Ελευθέριος

7.8.1830

15

Κοντός Γεώργιος

6.8.1830

45

Γεωργίου Άνθιμος

8.8.1830

16

Χωματιανός Σπυρίδων

6.8.1830

46

Κρίκος Λάμπρος

8.8.1830

17

Παπαδημητρόπουλος Παν.

17.8.1830

47

Κράνειος Νικόλαος

8.8.1830

18

Αθανασιάδης Νικόλαος

6.8.1830

48

Ηρειώτης Δημήτριος

8.8.1830

19

Ηλιόπουλος Ηλίας

6.8.1830

49

Βίκος Δημήτριος

8.8.1830

20

Οίκονομίδης Βασίλειος

20.8.1830

50

Φίλωνος Γεώργιος

8.8.1830

21

Βενιζέλος Αντώνιος

7.8.1830

51

Δαμιανού Ιωάννης

8.8.1830

22

Στρειφτόπουλος Γεώργιος

7.8.1830

52

Τσακανίκας Δημήτριος

8.8.1830

23

Φενερλής Ιωάννης

7.8.1830

53

Σπανόπουλος Θεοδόσιος

8.8.1830

24

Καλαμογδάρτης Ηλίας

7.8.1830

54

Ριζόπουλος Ιωάννης

8.8.1830

25

Νικητάδης Εμμανουήλ

7.8.1830

55

Δομεστίνης Γεώργιος

8.8.1830

26

Κρητικίδης Εμμανουήλ

7.8.1830

56

Βόκος Θεοφάνης

8.8.1830

27

Βάρβανος Νικόλαος

7.8.1830

57

Χριστόπουλος Γεώργιος

8.8.1830

28

Σαβιδόπουλος Νικόλαος

7.8.1830

58

Στεφανόπουλος Θωμάς

8.8.1830

29

Ησαίας Δημήτριος

7.8.1830

59

Βάθης Ελευθεριος

8.8.1830

30

Μητσόπουλος Ηρακλής

7.8.1830

60

Πρώιος Νικόλαος

8.8.1830

Σελ. 753
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/754.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

61

Μαύρος Ιωσήφ

8.8.1830

86

Βαίνος Γεώργιος

11.8.1830

62

Λαμβίκης Νικόλαος

8.8.1830

87

Ιατρού Δημήτριος

11.8.1830

63

Γεωργίου Βασίλειος

8.8.1830

88

Βουλπιώτης Γεώργιος

11.8.1830

64

θεολόγος Αστέριος

8.8.1830

89

Κακκουλίδης Νικόλαος

11.8.1830

65

Βέριος Θεόδωρος

9.8.1830

90

Τέτσης Αθανάσιος

11.8.1830

66

Βέριος Σωτήριος

9.8.1830

91

Καμπούρογλος Γεώργιος

11.8.1830

67

Βέριος Αναστάσιος

9.8.1830

92

Πριμηκύριος Ιωάννης

11.8.1830

68

Κοτζας Ιωάννης

9.8.1830

93

Χόρτας Σπυρίδων

11.8.1830

69

Λεονάρδου Σπυρίδων

9.8.1830

94

Καλλίερος Αναστάσιος

11.8.1830

70

Ταρποχτσής Θεόδωρος

9.8.1830

95

Βαιτάνης Δημήτριος

11.8.1830

71

Βερούσης Εμμανουήλ

9.8.1830

96

Χριστοδουλου Ιωαννίκιος

12.8.1830

72

Πολιτόπουλος Αθανάσιος

9.8.1830

97

Μαγιόρος Ιερόθεος

12.8.1830

73

Δελαγραμμάτικας Γεώργιος

9.8.1830

98

Γεωργοπαπάς Κωνσταντίνος

12.8.1830

74

Φραντσόζας Νικόλαος

9.8.1830

99

Ζέρβας Ανδρέας

12.8.1830

75

Φανδρίδης Γεώργιος

9.8.1830

100

Δούλης Χρίστος

13 8.1830

76

Νάκος Δημήτριος

9.8.1830

101

Τουβλόπουλος Γεώργιος

13.8.1830

77

Κριτοβουλίδης Αντώνιος

9.8.1830

102

Τοπαλόπουλος Γεώργιος

19.8.1830

78

Οικονόμου Ευστάθιος

11.8.1830

103

Παπανικολάου Αναγνώστης

19.8.1830

79

Ίαννακόπουλος Κυριακός

11.8.1830

104

Δέδης Αναστάσιος

19.8.1830

80

Κηκκίδης Χρήστος

16.8.1830

105

Αδάμ Δημήτριος

25.8.1830

81

Πραγματευτάκης Στέφανος

11.8.1830

106

Οικονόμου Γεώργιος

25.8.1830

82

Βόειος Νικόλαος

11.8.1830

107

Ζαχαρίου Αλέξανδρος

25.8.1830

83

Ξάνθος Ιωάννης

11.8.1830

108

Σκορδίλης Δημήτριος

25.8.1830

84

Σιμονάτος Σωτήριος

11.8.1830

109

Χάμπας Θεοδόσιος

25.8.1830

85

Βιβιλακης Εμμανουήλ

11.8.1830

11ο

Αγκωνάκης Ιωάννης

25.8.1830

Γ΄ τάξη, διδάσκαλος Ιωσήφ Διστομίτης

111

Ρίζος Ευστάθιος

16.8.1830

125

Κάπαρης Σταμάτης

16.8.1830

112

Σγαντσαλάκος Ευθύμιος

16.8.1830

126

Στεφάνου Νικόλαος

16.8.1830

113

Ήρειώτης Δημήτριος

16.8.1830

12?

Πιέρος Κωνσταντίνος

16.8.1830

114

Δημί8ης Γεώργιος

16.8.1830

128

Κωλοκαύτης Ιωάννης

16.8.1830

115

Λουμάκης Γεώργιος

16.8.1830

129

Ματσούνης Αθανάσιος

16.8.1830

116

Κόκκαλης Γεώργιος

16.8.1830

130

Μακρυας Ανδρέας

16.8.1830

117

Καλμάνης Ιωάννης

16.8.1830

131

Οικονομίδης Κυπριανός

16.8.1831

118

Βίκος Γεώργιος

16.8.1830

132

Νάκος Νικόλαος

16.8.1830

119

Τρικκαλιώτης Στάμος

16.8.1830

133

Αργύρης Δημήτριος

16.8.1830

120

Δομεστίνης Μιχαήλ

16.8.1830

134

Τσακανίκας Κωνσταντίνος

16.8.1834

121

Μαυροκορδάτος Αριστείδης

16.8.1830

135

Κόκκινος Δημήτριος

16.8.1830

122

Παλαιολόγος Σταμάτης

16.8.1830

136

Χριστόπουλος Μιχαήλ

16.8.1830

123

Νεοχωρίτης Ιωάννης

16.8.1830

13?

Διδασκάλου Ανδρέας

16.8.1830

124

Ζαχαρίτσας Σταμάτης

16.8.1830

138

Γερμανός Ιωάννης

16.8.1830

Σελ. 754
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/755.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

139

Σταμάτου Αναγνώστης

16.8.1830

165

Αμπράζης Χρήστος

17.8.1830

140

Γλαράκης Βασίλειος

16.8.1830

166

Βόκος Κωνσταντίνος

17.8.1830

141

Λιανοσταφίδας Ματθαίος

16.8.1830

167

Λεονάρδου Μιχαήλ

17.8.1830

142

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

16.8.1830

168

Λεονάρδου Παύλος

17.8.1830

143

Δομεστίνης Νικόλαος

16.8.1830

169

Τσουτσος Ματθαίος

17.8.1830

144

Μερίκας Σπυρίδων

17.8.1830

170

Βουλπιώτης Δημήτριος

17.8.1830

145

Οίκονομίδης Γεώργιος

17.8.1830

171

Χωματιανός Ιωάννης

17.8.1830

146

Βώτης Γεώργιος

17.8.1830

172

Κοντός Ανδρέας

17.8.1830

147

Αργύρης Γεώργιος

17.8.1830

173

Γεωργίου Χαράλαμπος

17.8.183α

148

Χατζηλουκα Νικόλαος

17.8.1830

174

Δημητρόπουλος Δημήτριος

17.8.1830

149

Αναστασίου Νικόλαος

17.8.1830

175

Οικονόμου Πανάγος

17.8.1830

150

Σαλούμης Γεώργιος

17.8.1830

176

Πανταζής Γεώργιος

17.8.1830

151

Χρηστίδης Παντολέων

17.8.1830

17?

Δούκας Γεώργιος

17.8.1830

152

Σοφιανόπουλος Στέφανος

17.8.1830

178

Κάλκος Ιωάννης

17.8.1830

153

Κορομηλάς Νικόλαος

17.8.1830

179

Παπαγεωργίου Ιωάννης

17.8.1830

154

Σαρής Γεώργιος

17.8.1830

180

Παναγιώτου Διονύσιος

17.8.1830

155

Ρίζος Γεώργιος

17.8.1830

181

Κακκουλίδης Αριστοτέλης

17.8.1830

156

Οίκονομίδης Μιχαήλ

17.8.1830

182

Ήρειώτης Κωνσταντίνος

17.8.1830

15?

Πλαπούτας Δημήτριος

17.8.1830

183

Βετσαχτσής Μιχαήλ

17.8.1830

158

Σπυρίδωνος Διονύσιος

17.8.1830

184

Δήμου Αθανάσιος

26.8.1830

159

Ταβανάκης Γεώργιος

17.8.1830

185

Κριεμάδης Γεώργιος

26.8.1830

160

Ευστρατίου Θεόδωρος

17.8.1830

186

Μουρμούρης Δήμος

26.8.1830

161

Λένος Γεώργιος

17.8.1831

187

Μουρμούρης Ιωάννης

26.8.1830

162

Βουρέκας Ανδρέας

17.8.1830

188

Βενιζέλος Νικόλαος

26.8.1830

163

Παπανδρέας Ανδρέας

17.8.1830

189

Λουκαρης Ηλίας

28.8.1830

164

Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος

17.8.1830

190

Λεονάρδου Σωτήριος

28.8.1830

Δ΄ τάξη, διδάσκαλος Κωνσταντίνος Οικονομίδης

191

Χριστοδούλου Ελευθέριος

18.8.1830

204

Σακκιώτης Κωνσταντίνος

18.8.1830

192

Κουκούλης Παναγής

18.8.1830

205

Σκριβάνος Αντώνιος

18.6.1830

193

Ήρειώτης Νικόλαος

18.8.1830

206

Λεκούρης Βασίλειος

18.8.1830

194

Κομματας Κωνσταντίνος

18.8.1830

207

Λινός Δημήτριος

18.8.1830

195

Σταμάτης Γεώργιος

18.8.1832

208

Λαλαούνης Διονύσιος

18.8.1830

196

Γκίκας Νικόλαος

18.8.1830

209

Θεοδώρου Δημήτριος

18.8.1830

197

Γεροντής Νικόλαος

18.8.1830

210

Βέλλης Αντώνιος

18.8.1830

198

Χαντσόγλου Μιχαήλ

18.8.1830

211

Παπαγεωργίου Ευστράτιος

18.8.1830

199

Βαβέσης Γεώργιος

18.8.1830

212

Πανταζής Πέτρος

18.8.1830

200

Καλαμαράς Παναγής

18.8.1830

213

Ζωγράφος Σπυρίδων

18.8.1830

201

Καλαμάρας Διονύσιος

18.8.1830

214

Ζαχαρίτσας Γρηγόριος

18.8.1830

202

Αρβανίτης Γεώργιος

18.8.1830

215

Καλογρίτσης Μικέλλης

18.8.1830

203

Πέπας Σωτήριος

18.8.1830

216

Ξάνθου Αριστείδης

18.8.1830

Σελ. 755
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/756.gif&w=600&h=915 31. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

217

Μπότσαλης Γεώργιος

18.8.1830

259

Ανδρέου Ιωάννης

19.8.1830

218

Καπαρέλλης Ιωάννης

18.8.1830

260

Κομνηνός Μαρκής

19.8.1830

219

Καναριώτης Παναγής

19.8.1830

261

Ιωάννου Ηλίας

19.8.1830

220

Αλέξης Γεώργιος

19.8.1830

262

Κορομηλας Αντώνιος

19.8.1830

221

Χρυσοχόος Χαραλάμπος

19.8.1830

263

Σκαρβούλης Αναστάσιος

19.8.1830

222

Χρίστου Στέφανος

19.8.1830

264

Φωτόπουλος Άργυριος

19.8.1830

223

Καντσιλλιέρης Παναγής

19.8.1830

265

Γεωργίου Λάμπρος

19.8.1830

224

Βουγικλής Νικόλαος

19.8.1830

266

Ίωαννούλης Παντελής

19.8.1830

225

Δημητρίου Ιωάννης

19.8.1830

267

Κωνσταντίνου Παναγιώτης

19.8.1830

226

Χατζηαναγνώστου Γεώργιος

19.8.1830

268

Ευσταθίου Νικόλαος

19.8.1830

227

Χατζηαναγνώστου Άθ.

19.8.1830

269

Χαλκοκονδύλης Νικόλαος

19.8.1830

228

Μουσουδάκης Γεώργιος

19.8.1830

270

κρίκος Δημήτριος

19.8.1831

229

Κάκνας Νικόλαος

19.8.1830

271

Κρίκος Χριστόδουλος

19.8.1830

230

Αθανασίου Γεώργιος

19.8.1830

272

Σαράτσογλος Γεώργιος

19.8.1830

231

Ιωάννου Νικόλαος

19.8.1831

273

Παπαδημητρίου Νικόλαος

19.8.1830

232

Λεοντής Νικόλαος

19.8.1830

274

Διονυσόπουλος Ευθύμιος

19.8.1830

233

Ιωάννου Κωνσταντίνος

19.8.1830

275

Μουτσάτσος Νικόλαος

20.8.1830

234

Γεωργίου Χρίστος

19.8.1830

276

Εύμορφόπουλος Μάρκος

20.8.1830

235

Χωματιανός Αριστείδης

19.8.1830

277

Πολυζώη Νικόλαος

20.8.1830

236

Καντσιλλιέρης Σπυρίδων

19.8.1830

278

Πολυζώη Δημήτριος

20.8.1830

237

Καρογλάνης Νικόλαος

19.8.1830

279

Παγκαλάκης Αντώνιος

20.8.1830

238

Αναστόπουλος Δημήτριος

19.8.1830

280

Λιμπερίου Κωνσταντίνος

20.8.1830

239

Νικολάου Χριστόφορος

19.8.1830

281

Μπουσάκης Κωνσταντίνος

23.8.1830

240

Κοκκαλης Ευστάθιος

19.8.1830

282

Μαντας Γεώργιος

23.8.1830

241

Νικολάου Θεόδωρος

19.8.1830

283

Πέτρου Αλέξανδρος

25.8.1830

242

Άργυρου Αναστάσιος

19.8.1830

284

Εμμανουήλ Χριστοδουλος

25.8.1830

243

Μπεζιανής Παναγής

19.8.1830

285

Νικολάου Γεώργιος

25.8.1830

244

Γούναρις Σπυρίδων

19.8.1830

286

Τσάτσος Ιωάννης

25.8.1830

245

Ζωγράφος Νικόλαος

19.8.1830

287

Χριστόπουλος Σπυρίδων

25.8.1830

246

Καλογέννητος Κωνσταντίνος

19.8.1830

288

Τριαντάφυλλου Νικόλαος

25.81830

247

Εμμανουήλ Θεοδόσιος

19.8.1830

289

Φωτόπουλος Τρύφων

25.8.1830

248

Παλταδόρου Ανδρέας

19.8.1830

290

Σκαπέσος Δημήτριος

25.8.1830

249

Κουρουσόπουλος Ευθύμιος

19.8.1830

291

Λεονάρδου Γεώργιος

26.8.1830

250

Παπαϊωάννου Χρίστος

19.8.1830

292

Σακκας Ιωάννης

26.8.1830

251

Παξινός Οδυσσεύς

19.81830

293

Μοναστηριώτης Γεώργιος

26.8.1830

252

Λουμάκης Ανδρέας

19.8.1830

294

Κουτσουρης Ιωάννης

26.8.1830

253

Βόβολος Δημήτριος

19.8.1830

295

Ιωαννούλης Διονύσιος

28.8.1830

254

Ξυπόλητος Ελευθέριος

19.8.1830

296

Δημίδης Αθανάσιος

28.8.1830

255

Σκαλτσάς Ιωάννης

19.8.1830

297

Βενιζέλος Μιλτιάδης

28.8.1830

256

Ριζόπουλος Αναστάσιος

19.8.1830

298

Δούκας Γεώργιος

28.8.1830

257

Καραλιμπαίος Ιωάννης

19.8.1830

299

Τσαμούταλος Γεώργιος

28.8.1830

258

Ριζόπουλος Απόστολος

19.8.1830

300

Τσουρίδης Μελχισεδέκ

28.8.1830

Σελ. 756
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/757.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Προσελθόντες μετά τις εξετάσεις του Α΄ εξαμήνου και καταταχθέντες σε διάφορες τάξεις· τις εγγραφές σε όλες τις τάξεις, κανονικές και προκαταρκτικές, έκανε ο Γ. Γεννάδιος

301

Τακούσης Ιωάννης

29.8.1830

339

Μελετίου Μελέτιος

5.9.1830

302

Καλαφάτης Αναστάσιος

29.8.1830

340

Παπααντωνίου Παντολέων

6.9.1830

303

Παπανικόλα Νικόλαος

29.8.1830

341

Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος

5.9.1830

304

Βελλίνης Αλέξιος

29.8.1830

342

Κονταρίνης Ιωάννης

9.9.1830

305

Κωστορίζος Ιωάννης

29.8.1830

343

Βάλινδας Ιωάννης

9.9.1830

306

Σομάκης Νικόλαος

30.8.1830

344

Δεάγγελης Μιχαήλ

9.9.1830

307

Μακρής Χαράλαμπος

30.8.1830

345

Πιπίνης Κωνσταντίνος

9.9.1830

308

Άναστασίου Σεραφείμ

30.8.1830

346

Στεμπίλης Νικόλαος

9.9.1830

309

Σκλαβουνόπουλος Αθανάσιος

30.8.1830

347

Παπαανδρίκου Ιωάννης

10.9.1830

310

Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

30.8.1830

348

Μονός Γεώργιος

10.9.1830

311

Χρυσοστόμου Δημήτριος

30.8.1830

349

Νόνης Ανδρέας

10.9.1830

312

Παπαρρηγόπουλος Πέτρος

30.8.1830

350

Νόνης Κυριάκος

10.9.1830

313

Παπαγεωργίου Ιωάννης

30.8.1830

351

Δέδης Παναγής

10.9.1830

314

Άναγνώστης Ιωάννης

30.8.1830

352

Οικονόμου Γεώργιος

10.12.1830

315

Θεοδώρου Δημήτριος

30.8.1830

353

Οικονόμου Παύλος

11.9.1830

316

Βότσαρις Σπυρίδων

30.8.1830

354

Γυαλίστρας Σωτήριος

15.9.1830

317

Τσάτσος Ιωάννης

30.8.1830

354

Μέλας Γεώργιος

15.9.1830

318

Τσάτσος Αριστοτέλης

30.8.1830

355

Ναδόπουλος Ιωάννης

15.9.1830

319

Βουρίκης Ιωάννης

30.8.1830

356

Δότης Αχιλλεύς

17.9.1830

320

Αντωνιάδης Γεώργιος

30.8.1830

357

Κωστόπουλος Αθανάσιος

21.9.1830

321

Κριτοβουλίδης Εμμανουήλ

30.8.1830

358

Κοσμά Βασίλειος

21.9.1830

322

Γοζαδίνος Αντώνιος

30.8.1830

χ.Α.

Διδυμιώτης Νικόλαος

22.9.1830

323

Φωκάς Αλέξανδρος

31.8.1830

359

Βιρβίλης Δημήτριος

22.9.1830

324

Μονόπωλις Νικόλαος

318.1830

360

Σκαβέντζος Ιωάννης

23.9.1830

325

Σμυρναίος Σπυρίδων

31.8.1830

361

Βασιλείου Δαμιανός

22.9.1830

326

Βουλαλας Ιωάννης

31.8.1830

362

Τριγούρης Ιωάννης

24.9.1830

327

Λούλης Σπυρίδων

1.9.1830

363

Τσολάκης Δημήτριος

25.9.1830

328

Καλιοντζής Δημήτριος

1.9.1830

364

Τσολάκης Χριστόδουλος

25.9.1830

329

Πούλιας Ιωάννης

2.9.1830

365

Πολύχρονη Ιωάννης

25.9.1830

330

Δημητρόπουλος Αντώνιος

3.9.1830

366

Γκούμας Αθανάσιος

25.9.1830

331

Σακκελαρόπουλος Αναστάσιος

3.9.1830

367

Ευσταθίου Κώστας

25.9.1830

332

Επισκόπου Σπυρίδων

3.9.1830

368

Χατζηστρατηγόπουλος Γρ.

26.9.1830

333

Κοιλερτζής Χρίστος

3.9.1830

369

Κουτσογιάννης Κοσμάς

29.9.1830

334

Αργυρόπουλος Δημήτριος

3.9.1830

370

Νάκος Δημήτριος

29.9.1830

335

Βουκηνας Σπυρίδων

3.9.1830

371

Νάκος Νικόλαος

29.9.1830

336

Κονδύλης Στέφανος

4.9.1830

372

Σιταρας Γεώργιος

29.9.1830

337

Καζαντζής Στάμος

5.9.1830

373

Μαριετής Παναγιώτης

29.9.1830

338

Χρυσοβέργης Αλέξανδρος

5.9.1830

374

Νικολάου Χαράλαμπος

30.9.1830

Σελ. 757
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/758.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

375

Μαρκίδης Μάρκος

30.9.1830

416

Σακκελαρίου Στέφανος

5.11.1830

376

Οικονόμου Σπυρίδων

30.9.1830

417

Στεκούλης Γεράσιμος

10.11.1830

377

Βαρκλαντής Παναγιώτης

30.9.1830

418

Ζώτου Δημήτριος

17.11.1830

378

Κριεζής Δημήτριος

2.10.1830

419

Ζώτου Στυλιανός

17.11.1830

379

Γουλιέλμος Πέτρος

30.9.1830

420

Κουτρούλης Ευστάθιος

17.11.1830

380

Λεβαντής Αντώνιος

4.10.1830

421

Κομνάκης Νικόλαος

17.11.1830

381

Χάρτας Γεώργιος

7.10.1830

422

Περδίκας Νικόλαος

17.11.1830

382

Διοσκορίδης Ιωάννης

4.10.1830

423

Ίτζκαλιώτης Δημήτριος

17.11.1830

383

Βαλτηνός Γεώργιος

7.10.1830

424

Παναγιώτου Αθανάσιος

21.11.1830

384

Άθανασίου Γαβριήλ

8.10.1830

425

Γιαννακόπουλος Θεόδωρος

21.11.1830

385

Ταβολάρης Ζαφείρης

12.10.1830

426

Κολονέλος Νικόλαος

3.12.1830

386

Πεγκλόπουλος Δημήτριος

13.10.1830

427

Μυλωνάς Αλέξανδρος

8.12.1830

387

Πεταλας Πέτρος

13.10.1830

428

Γυΐσης Βαρθολομαίος

8.12.1830

388

Κουρουκαφάς Λεωνίδας

13.10.1830

429

Οικονόμου Ευθύμιος

9.12.1830

389

Κρητικός Παναγιώτης

16.10.183o

430

Γαλανόπουλος Πέτρος

10.12.1830

390

Καράλης Σταμάτης

16.10.1830

431

Τσολάκου Ιωάννης

14.12.1830

391

Γαροφάλος Νικόλαος

16.10.1830

432

Βράσκας Θεοδόσιος

1o.12.1830

392

Ταξιάρχη Κωνσταντίνος

20.10.183o

433

Τσερτίδης Σωτήριος

18.12.1830

393

Ταξιάρχη Αγγελής

20.10.183o

434

Χαραλάμπης Ασημάκης

18.12.1830

394

Καλογερόπουλος Ιωάννης

21.10.183o

435

Καππαριανός Νικόλαος

29.12.1830

395

Καλογερόπουλος Περικλής

21.10.183o

436

Παπαγεωργίου Ιωάννης

3.12.1830

396

Καλογερόπουλος Αριστείδης

21.10.1830

437

Πρασακάκης Λεωνίδας

3.12.1830

397

Καλογερόπουλος Λουκάς

21.10.183o

438

Παπαδημητρίου Γεώργιος

3.12.1830

398

Πλαπούτας Κωνσταντίνος

23.10.1830

439

Σακκελαρίου Ιωάννης

5.1.1831

399

Κάριος Ιωάννης

23.10.1830

440

Κοκκίνης Λάζαρος

5.1.1831

400

Βέλλης Δημήτριος

23.10.1830

441

Σκρεπετός Κυριακός

5.1.1831

401

Κορφιωτάκης Αναστάσιος

27.10.1830

442

Βυζάντιος Νικόλαος

5.1.1831

402

Καραβέλας Ιωάννης

27.10.1830

443

Σταύρακας Ιωάννης

8.1.1831

403

Ροδόπουλος Συμεών

27.10.1830

444

Ζαχαρός Γεώργιος

9.1.1831

404

Οικονόμου Θεόδωρος

29.10.1830

445

Δάγκας Δημήτριος

13.1.1831

405

Βαβαλόπουλος Δημήτριος

29.10.1830

446

Καβίλιας Νικόλαος

14.11831

406

Ευστρατίου Παναγιώτης

30.10.1830

447

Χατζηκυριάκου Γεώργιος

14.1.1831

407

Παπου Παναγής

30.10.1830

448

Βογιατζόγλος Χρίστος

14.1.1831

408

Θεολάης Ιωάννης

3.11.1830

449

Αγγελόπουλος Νικόλαος

16.1.1831

408

Οικονόμου Πανάγος

3.11.1830

450

Μαντείνιας Απόστολος

16.1.1831

409

Μάρκελλος Γεώργιος

3.11.1830

451

Καλαρας Αρμόδιος

16.1.1831

410

Μάρκελλος Κωνσταντίνος

3.11.1830

452

Παπακυριακου Χριστόδουλος

19.1.1831

411

Λένος Ιωάννης

3.11.1830

453

Παπακυριακού Χριστόδουλος

19.1.1831

412

Χρονιάδης Θεόδωρος

4.11.1830

454

Βουλπιώτης Χαράλαμπος

19.1.1831

413

Φωτίλας Ανδρέας

5.11.1830

455

Μούκας Δημήτριος

26.1.1831

414

Κυριτσόπουλος Σπυρίδων

5.11.1830

456

Πατεστέλης Γεώργιος

28.1.1831

415

Παπαζαφειρόπουλος Παναγής

5.11.1830

457

Ερνέρος θεοχάρης

28.1.1831

Σελ. 758
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/759.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

458

Βαρσαμής Κωνσταντίνος

28.1.1831

496

Γεωργός Νικόλαος

1.4.1831

459

Πετρίτσης Νικόλαος

28.1.1831

497

Πετσοπούλης Σάββας

1.4.1831

460

Λιμβρίτης Γεώργιος

3.2.1831

498

Βατσακτζής Δημήτριος

4.4.1831

461

Ίατρού Ευστράτιος

3.2.1831

499

Προκόπιος αρχιδιάκονος

6.4.1831

462

Κυβέλος Βενετσάνος

4.2.1831

500

Χαντζάρας Δημήτριος

8.4.1830

463

Μαυρομιχάλης Κυριακούλης

4.2.1831

501

Δημητριάδης Ιωάννης

8.4.1831

461

Γεωργίου Πέτρος

4.2.1831

502

Βάος Απόστολος

13.4.1831

462

Σπόρτος Δημήτριος

6.2.1831

503

Ρειζης Μιχαήλ

22.4.1831

463

Στάικος Ιωάννης

13.2.1831

504

Ζαχαρία Δημήτριος

24.4.1831

464

Αγγελόπουλος Γεώργιος

16.2.1831

505

Ματουκάς Γεώργιος

28.4.1831

465

Βαλάνος Ιωάννης

16.2.1831

506

Ίωαννίδης Βασίλειος

28.4.1831

466

Κριτσούτας Γεώργιος

18.2.1831

507

Γιρδίνης Σταμάτης

30.4.1831

467

Τεντζερες Δημήτριος

23.2.1831

508

Ματουκάς Χρίστος

1.5.1831

468

Καιρης Λεονάρδος

2.3.1831

509

Τέτσης Βασίλειος

2.5.1831

468

Καρπουζόπουλος Ιωάννης

3.3.1831

510

Ριζόπουλος Γεώργιος

9.5.1831

469

Παπανικολάου Χριστόδουλος

4.3.1831

511

Οίκονομίδης Περικλής

11.5.1831

470

Διδασκαλοπουλος Ιωάννης

7.3.1831

512

Αθανασίου Σπυρίδων

12.5.1831

471

Πρωτοπαπά Αλέξιος

7.31831

513

Βράκας Μιχαήλ

11.5.1831

472

Λάβδας Ιωάννης

8.3.1831

514

Κτένας Δημήτριος

19.5.1831

473

Λάβδας Αναστάσιος

8.3.1831

515

Γιάννουκλας Δημήτριος

26.5.1831

474

Χατζηπίκκολη Δημήτριος

8.3.1831

516

Κωνσταντόπουλος Χαράλ.

26.5.1831

475

Ιωάννου Χριστόδουλος

9.3.1831

51?

Σακκελαρίου Αναγνώστης

28.5.1831

476

Ιωάννου Πέτρος

9.3.1831

518

Ηρειώτης Μιχαήλ

28.5.1831

477

Άντωνής Γεώργιος

9.3.1831

519

Γιαννακόπουλος Βασίλειος

28.5.1831

478

Στρατουδάκης Κωνσταντίνος

10.3.1831

520

Κουμουντουράκης Δημήτριος

1.6.1830

479

Φωκάς Δημήτριος

12.3.1831

521

Κουμουντουράκης Αλέξανδρος

1.6.1831

480

Κούρας Κωνσταντίνος

13.3.1831

522

Παπανικολάου Εμμανουήλ

12.6.1831

481

Οίκονομίδης Ηλίας

14.3.1831

523

Κομνηνός Αθανάσιος

26.6.1831

482

Μέξης Δημήτριος

16.3.1831

524

Μαυρομμάτης Ιωάννης

27.6.1831

483

Οικονόμου Ιωάννης

16.3.1831

525

Οίκονόμου Λουκάς

3.9.1831

484

Ζάνης Σπυρίδων

16.3.1831

526

Κολέας Νικόλαος

3.9.1831

485

Παύλου Παναγιώτης

16.3.1831

527

Φίλεας Μιχαήλ

4.9.1831

486

Μαυρομμάτης Νικόλαος

16.3.1831

528

Λαγουμτζής Κανέλλος

11.9.1831

487

Γαρόφαλος Κωνσταντίνος

16.3.1831

529

Λαγουμτζής Δημήτριος

11.9.1831

488

Δουλφής Δημήτριος

17.3.1831

530

Μηναίος Κωνσταντίνος

16.9.1831

489

Χρυσοχόος Χαράλαμπος

18.3.1831

531

Μηναίος Αναστάσιος

16.9.1831

490

Νικολάου Αντώνιος

18.3.1831

532

Φακιόλος Αλέξανδρος

19.9.1830

491

Τριαντάφυλλος Αυγερινός

20.3.1831

533

Αθανασίου Δημήτριος

19.9.1831

492

Γεωργίου Πέτρος

18.3.1831

533

Σαπουντζής Ιωάννης

21.9.1831

493

Πετρικας Γεώργιος

23.3.1831

534

Παντελή Γκίκας

27.9.1831

494

Σκαπέσος Νικόλαος

30.3.1831

535

Λέκας Μωυσής

6.10.1831

495

Βίκης Θεοδόσιος

23.3.1831

536

Πέτρου Κωνσταντίνος

9.10.1831

Σελ. 759
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/760.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

2. ΟΙ 159 ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Γιατί δεν είναι γραμμένοι στο μαθητολόγιο και πως εντοπίσθηκαν βλ. στην Εισαγωγή (σ. 74). η κατάταξη θέλει κατά κάποιον τρόπο να προσεγγίσει τή σειρά προσέλευσης· οι ημερομηνίες δείξουν άλλοτε το πότε συντάχθηκαν τα έγγραφα στα οποία αναφέρονται, ως μαθητές, άλλοτε, όταν αυτό είναι γνωστό, πότε ακριβώς πήγαν η θα έπρεπε να έχουν πάει στο σχολείο και άλλοτε το διάστημα κατά το οποίο φοίτησαν.

Αβράμιος ιερομόναχος

1ο 6μηνο

Καραγιαννόπουλος Κωνσταντίνος

2.7.1831

Βενιζέλος Αλέξανδρος

1ο 6μηνο

Λαμπρινίδης Λάμπρος

1831

Βίκης Γεώργιος

1ο 6μηνο

Λιβαδίτης

1831

Δεληλάμπρος Ζήσης

1ο 6μηνο

Λουτζάκης Νικόλαος

1831

Δημητρακόπουλος Αναστάσιος

1ο 6μηνο

Χιουρέας Γεώργιος

1831

Ιωάννου Δημήτριος

1ο 6μηνο

Χρυσοβέργης Παντολέων (;)

1831

Κομνηνός Αλέξανδρος

1ο 6μηνο

Δραγάτζης Αντώνιος

4.1.1832

Κονοφάγος Σπυρίδων

1ο 6μηνο

Κουμουντουράκης Δημήτριος Άθ.

27.3.1832

Κουτσός Κωνσταντίνος

1ο 6μηνο

Δρακόπουλος Θεόδωρος

18.4.1832

Κωνσταντινίδης Παρασκευάς

1ο 6μηνο

Μάουκας Γ.

18.4.1832

Λεωλίδης Αγγελής

1ο 6μηνο

Πριμηκύριος Κωνσταντίνος

12.7.1832

Μενεΐδης Αντώνιος

1ο 6μηνο

Χατζίσκος Κωνσταντίνος

27.7.1832

Μενεΐδης Κωνσταντίνος

1ο 6μηνο

Βασιλείου Παναγιώτης

12.8.1832

Μετύλιας Νικόλαος

lo 6μηνο

Καρλαζήκης Αντώνιος

12.8.1832

Μισαραλιώτης Παναγής

1ο 6μηνο

Κωνσταντινίδης Δημήτριος

12.8.1832

Μοναστηριώτης Αθανάσιος

1ο 6μηνο

Λεβέντης Α.

12.8.1832

Μοσχάκης Ιωάννης

1ο 6μηνο

Σκυλοδήμος Ιωάννης

12.8.1832

Πανταζής Δημήτριος

1ο 6μηνο

Παπασταυρόπουλος Κωνσταντίνος

14.10.1832

Πέπας Παύλος

1ο 6μηνο

Αναστασίου Κωνσταντίνος

14.12.1832

Ποθητός Αντώνιος

1ο 6μηνο

Γενοβέλης Αθανάσιος

31.12.1832

Σκαραμαγκας Ι.

1ο 6μηνο

Ανδριάνας Νικόλαος

1832

Τρικκαλιανός Δημήτριος

1ο 6μηνο

Νικολάου Ιούλιος

19.1.1833

Φυλακτού Νικόλαος

1ο 6μηνο

Τετραμέλης Ιωάννης

19.1.1833

Χαμάρτος Πετρος

1ο 6μηνο

Αναστασίου Ιωάννης

3.3.1833

Χρυσανθόπουλος Λεωνίδας

1ο 6μηνο

Αλεξάνδρου Χριστόφορος

23.3.1833

Σαρδέλης Παναγιώτης

13.3.1830

Αντωνιάδης Παναγιώτης

23.3.1833

Διαμαντόπουλος Γεώργιος

30.5.1830

Βάρβης Αλέξανδρος

23.3.1833

Τσάκωνας Αναγνώστης

30.5.1830

Γελαδάκης Δημήτριος

23.3.1833

< Καρώνης > Νικόλαος

10.6.1830

Γεωργίου Κωνσταντίνος

23.3.1833

Κωστόπουλος Κωνσταντίνος

1830-1833

Γκολέμης Χρηστος

23.3.1833

Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος

1830-1833

Δημητρίου Ιωάννης από Κόρινθο

23.3.1833

Κωνσταντίνος απόγονος Ι. Βαρβάκη

4.12.1830

Ελευθερίου Δημήτριος

23.3.1833

Τέτσης Ιωάννης

20.12.1830

Ευσταθίου Ιωάννης

23.3.1833

Μακρής Νικόλαος

25.12.1830

Ευσταθίου Φίλιππος

23.3.1833

Μαγκλάρας Σωτήριος

29.1.1831

Ζωγράφος Χαράλαμπος Ηπειρώτης

23.3.1833

Αγγελόπουλος Γεώργιος

16.2.1831

Ηλιάδης Γ.

23.3.1833

Καραγιαννόπουλος Ιωάννης

2.7.1831

Θεοχαρόπουλος Αντώνιος

23.3.1833

Σελ. 760
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/761.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Καβίλιας Ιωάννης

23.3.1833

Κεχαγιάς Ευθύμιος

1834

Κάκνας Γεώργιος

23.3.1833

Κλεάνθους Ζήσης

1834

Καντσιλλιέρης Νικόλαος

23.3.1833

Μαλανδρινός Δρόσος

1834

Καραογλάμος Ηλίας

23.3.1833

Μεσσηνέζης Ιωάννης

1834

Κομμινός Γεώργιος

23.3.1833

Νικοθέου Θεοδόσιος

1834

Κόταρος Γεώργιος

23.3.1833

Νικολαιδης Γεώργιος

1834

Κουρελιας Μιχαήλ

23.3.1833

Παναγιώτου Δημήτριος

1834

Κουτσοδοντης Αγγελής

23.3.1833

Παπαδόπουλος Αντώνιος

1834

Κράκαρης Γεώργιος

23.3.1833

Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

1834

Κρομμύδας Λάμπρος

23.3.1833

Παπάζογλος Θεοδόσιος

1834

Κωστόπουλος Δημήτριος

23.3.1833

Σμυρναίος Μιχαήλ

1834

Λαμπαδάριος Εμμανουήλ του Κυρ.

23.3.1833

Τσάτσος Αλέξανδρος

1834

Λατσός Ιωάννης

23.31833

Φανόπουλος Αθανάσιος

1834

Λιβερόπουλος Αριστείδης

23.3.1833

Φιλτέας Γεώργιος

1834

Λιδωρίκης Κωνσταντίνος

23.3.1833

Ψαριανός Γρηγόριος

28.5.1834

Λυκούρης Αντώνιος

23.3.1833

Παναγιώτου Ησαίας

29.5.1834

Μαμούνης Νικόλαος

23.3.1833

Αγγελετόπουλος Στέφανος

31.5.1834

Μαυρομμάτης Αναστάσιος

23.3.1833

Παπαγεωργίου Προκόπιος

31.5.1834

Νικολαΐδης Δημήτριος

23.3.1833

Παπαδημητρίου Μακάριος

31.5.1834

Οικονόμος Ιωάννης

23.3.1833

Στέφανος ιεροδιάκονος

31.5.1834

Παπαευσταθίου Χαράλαμπος

23.3.1833

Οίκονομόπουλος Φιλόθεος

3.6.1834

Παπακωνσταντίνου Σταμάτης

23.3.1833

Ανυφαντής Νεόφυτος

6.6.1834

Πασχάλης Ευστάθιος

23.3.1833

Παπααλεξίου Κοσμάς

7.6.1834

Ρούσσος Πανταζής

23.3.1833

Γεωργίου Νεόφυτος

10.6.1834

Σμιλάρης Νικόλαος

23.3.1833

Καζάκος Ιερεμίας

10.6.1834

Σολωμός Διονύσιος

23.3.1833

Χρυσικάκης Ιωαννίκιος

10.6.1834

Σπανόπουλος Γεώργιος

23.3.1833

Κωνσταντάς Ιωακείμ

13.6.1834

Στεφάνου Ιωάννης

23.3.1833

Καλλιάρχης Μακάριος

16.6.1834

Τσάβας Κυριακός

23.3.1833

Μορφινός Νάρκισσος

16.6.1834

Τσακανίκας Γεώργιος

23.3.1833

Μανολάκη Νικόδημος

18.6.1834

Τσούκας Παυσανίας

23.3.1833

Γολφίνου Ναθαναήλ

25.6.1834

Φωτιάδης Αθανάσιος

23.3.1833

Πανάγου Κοσμάς

25.6.1834

Χλωρός Δημήτριος

23.3.1833

Σασανάς Διονύσιος

25.6.1834

Αδάμ Μελέτιος

1834

Σγαρδέλης Αμφιλόχιος

25.6.1834

Βριζάκης Βασίλειος

1834

Σπυρίδωνος Προκόπιος

25.6.1834

Δενδρινός Παναγής

1834

Ιωάννου Αγαθάγγελος

2.7.1834

Δούκας Αλέξανδρος

1834

Κωστόπουλος Χριστόφορος

7.7.1834

Ευαγγελινός Νικόλαος

1834

Αναγνωστόπουλος Αγάπιος

12.7.1834

Ιγνάτιος ιεροδιάκονος Ηπειρώτης

1834

Μπίστης Λεόντιος

29.7.1834

Ιωαννίδης Νικόλαος

1834

Ξύδης Ευστράτιος

19.9.1834

Καλογερόπουλος Πέτρος

1834

Στρειμμένος Πανταζής

29.10.1834

Καμαρότης Νικόλαος

1834

Ιατρού Γεώργιος

5.11.1834

Κενσαλής Κωνσταντίνος

1834

Σελ. 761
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/762.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

3. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Γνωρίζουμε ότι θέλησαν να φοιτήσουν ως υπότροφοι ( πλην του Ν. Παπάζογλου που θα σπούδαζε με δικά του έξοδα ), φαίνεται όμως ότι δεν το κατόρθωσαν· ορισμένοι από εκείνους που αναφέρονται στα έγγραφα αρ. (42) και (52) ενδέχεται είτε να φοίτησαν κατά το πρώτο εξάμηνο στο Κ. Σχολείο είτε να ζητούσαν οικονομική ενίσχυση για να μάθουν γράμματα γενικώς, δηλαδή όχι οπωσδήποτε στο Κ. Σχολείο· ο Γ. Κωνσταντίνου εμφανίζεται σε καταλόγους αξίων βοηθείας αλλά δεν ξέρουμε αν φοιτούσε στο Κεντρικό Σχολείο η σε κάποιο από τα σχολεία του Ορφανοτροφείου.

'Ονοματεπώνυμο

Καταγωγή

Ημερομηνία αίτησης

Αρ. εγγρ.

Αγγελικάκης Βασίλης

Χανιά

30.5.1831

255

Αντωνίου Ιωάννης

Λέσβος

3.1830

(42)

Αριστόβουλος Σταύρος

Δρυϊνούπολη

3.1830

33, (42)

Βασιλείου Αντώνιος

Γαστούνη

28.4.1831

230

Βουλπιώτης Μήτρος

5.4.1831

223

Γεωργίου Αντώνιος

5.1830

(82)

Γιαννούσης Διονύσιος

Κρήτη

3.1830

(42)

Δημητρίου Παναγιώτης

Κύπρος

3.1830

(42)

Ιακώβου Δημήτριος

Κρητη

3.1830

(42)

Καλκαντής Σταυριανός

Γύθειο

25.5.1831

(254)

Καμπάνης

Νάξος

11.1830

142

Καστανιάς Χριστόφορος

Χίος

13.9.1830

121

Κιαδημήτριος Γεώργιος

4.1830

(52)

Κοντογεωργόπουλος Γεώργιος

Βραχώρι

23.5.1830

72

Κοντούμας Κωνσταντίνος

16.12.1830

162

Κωνσταντίνος

Άρτα

3.1830

(42)

Κωνσταντίνου Γεώργιος

Λάρισα

16.5.1830

64, (82)

Κωνσταντίνου Σταμέλος

Λιβαδιά

13.3.1830

30

Μάνθου Γεώργιος

Κράβαρα

30.1.1830

7

Μαρίτσας Ιωάννης

Κέρκυρα

16.7.1830

105

Μαριέλης Ιωάννης

Λακωνία

3.1830

(42)

Ματακής Θεόδωρος

Σαμος

21.7.1830

109

Μεθενίτης Γεώργιος

23.5.1831

246

Μυκονέας Αναστάσιος

Μάνη

4.6.1831

259

Μπαμπηνιώτης

Ξηρόμερο

26.10.1830

136

Νικολαΐδης Αντώνιος

Θερμιά

10.6.1830

89

Παναγιωτάκης Παναγής

Μέθανα

25.12.1830

165

Παναγιώτου Νικόλαος

5.1830

(82)

Παντελής Π.

9.12.1830

158

Παπααποστόλου Αγάπιος

8.9.1830

119

Παπάζογλου Ν.

9.1830

120

Παπακωνσταντινου Γεώργιος

Αδριανούπολη

24.11.1832

337

Σελ. 762
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/763.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Ονοματεπώνυμο

Καταγωγή

Ημερομηνία αίτησης

Αρ.

έγγρ.

Παπασκαρλάτου Δημήτριος

Πέργαμος

29.10.1830

138

Παρουνας Κωνσταντίνος

Λιβαδιά

3.1830

(42)

Παυσιάδης Γεώργιος

4.1830

(52)

Πιεράκης Παναγιώτης

4.1830

(52)

Σισίνης Δημήτριος

Γαστούνη

28.4.1831

230

Σπύρου Πάνος

Άγιος Πέτρος

1830

169

Στογιάκοβαλης Ιωάννης

Θεσσαλονίκη

23.5.1830

72

Χαρόπουλος Γεώργιος

4.1830

(52)

Χαρόπουλος Παναγιώτης

4.1830

(52)

4. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Α. Αιτήσεις και συστατικές επιστολές

η παραπομπή γίνεται σε αοξοντες αριθμούς εγγράφων οι αριθμοί με μαύρα στοιχεία παραπέμπουν σε αιτήσεις νέων που φαίνεται ότι δεν φοίτησαν επειδή δεν πήραν υποτροφία

1

2

6

7

8

11

12

13

15

19

21

22

25

26

28

30

33

34

36

37

38

39

44

50

56

59

62

63

64

65

66

69

72

73

74

81

85

89

92

93

97

103

105

106

108

109

118

119

121

123

124

129

130

131

134

135

136

138

147

149

151

158

159

160

162

165

167

169

171

178

179

i83

186

193

195

197

199

205

206

208

215

219

220

223

225

229

230

240

241

243

245

246

252

254

255

261

263

267

280 285 290 290α 290β 297 302 314 316 317 329 330 331 335 336 337 344 351 362 363 364 366 383

Β. Υπηρεσιακή αλληλογραφία

Οι αριθμοί με μαύρα στοιχεία παραπέμπουν σε έγγραφα μέ πληροφορίες για τα χρηματικά ποσά που διατέθηκαν για τροφεία η έκτακτη οικονομική βοήθεια σε μαθητές του Κεντρικού Σχολείου

4

9

10

16

17

18

19α

20

23

27

29

32

41

42

43

45

46

47

48

49

52

53

54

57

61

67

68

70

75

78

79

80

82

83

84

86

87

88

90

91

94

95

96

99

100

101

102

104

107

111

112

114

117

120

122

125

126

127

128

133

137

139

140

141

142

143

144

145

150

152

153

154

155

156

157

159

161

163

164

166

170

184

187

188

189

190

192

200

201

203

207

209

21ο

214

216

217

218

226

227

231

232

233

237

238

239

242

244

248

249

250

251

253

256

257

258

259

262

264

265

266

267

268

269

270

272

273

275

276

277

279

281

282

283

284

286

288

292

298

299

300

303

304

305

312

332

334

338

339

345

348

350

353

354

355

357

360

364

367

368

369

370

373

374

402

Σελ. 763
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/764.gif&w=600&h=915 31. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

5. ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ (1830-1832)

Ονοματεπώνυμο και θέση η ιδιότητα

Μισθός (Φοίνικες)

Α. Μουστοξύδης, πρόεδρος της Επιτροπής του Ορφανοτροφείου, διευθυντής του Εθνικού Μουσείου, έφορος του Κ. Σχολείου

200

Γεώργιος Γεννάδιος, διδάσκαλος Κεντρικού Σχολείου

200

Ιωάννης Βενθύλος, διδάσκαλος Κεντρικού Σχολείου

200

Νικόλαος Χορτάκης, διδάσκαλος Μαθηματικών στο Κ. Σχολείο

200

Ι. Π. Κοκκώνης, μέλος της Επιτροπής Προπαιδείας

160

Αναστάσιος Ερκουλίδης, διδάσκαλος Γαλλικών στο Κ. Σχολείο

150

Αθ. Αβραμιαδης, διδ. Μουσικής Ορφανοτροφείου και Κ. Σχολείου

150

Ιωσήφ Διστομίτης, υποδιδάσκαλος στο Κεντρικό Σχολείο

120

Γ. Μανακίδης, διδ. Αλληλοδιδακτικής στο Πρότυπο Σχολείο

120

ιατρός του Ορφανοτροφείου

120

Κωνστ. Οικονομίδης, υποδιδάσκαλος στο Κεντρικό Σχολείο

100

Ι. Ν. Οικονομίδης, γραμματέας του Α. Μουστοξύδη

l00

Νεόφυτος Νικητόπλος, «διευθυντής της Αλληλοδιδακτικής»

80*

Μαρία Κλεοβούλου, διδασκάλισσα των κορασιών

72

Πέτρος Χαλικιόπουλος, διδ. Ιχνογραφίας στο Ορφανοτροφείο και το Κεντρικό Σχολείο

60*

Γεράσιμος Ζωχιός, διδάσκαλος Μαθηματικών

60*

αντιγραφέας και βοηθός του Α. Μουστοξύδη

60

εφημέριος Ορφανοτροφείου

44

ράφτης Ορφανοτροφείου

40

βιβλιοδέτης Ορφανοτροφείου

40

επιστάτης Ορφανοτροφείου

30

Α΄ νοσοκόμος Ορφανοτροφείου

24-30

Α΄ μάγειρος Ορφανοτροφείου

28

Β΄ νοσοκόμος Ορφανοτροφείου

20-28

Β΄ μάγειρος Ορφανοτροφείου

24

υπότροφος Κεντρικού Σχολείου

18-24

κηπουρός Ορφανοτροφείου

12-18

ψάλτης Ορφανοτροφείου

18

υπηρέτης Κεντρικού Σχολείου

18

θυρωρός Ορφανοτροφείου

16

σαρωτης Ορφανοτροφείου

16

* Κατοικούσαν και έτρωγαν στο Ορφανοτροφείο.

Σελ. 764
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/765.gif&w=600&h=915 31. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

6. ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ (1830-1832) Α. Τρόφιμα

Είδος

Τιμή σε φοίνικες

Μονάδα μέτρησης

αυγά

0,03-0,06

το ένα

βούτυρο

2-2,80

Οκά

ελιές

0,48-0,50

»

κοκκινογούλια

0,10

»

κολοκύθια

0,07-0,24

»

κουκιά

0,22-0,32

»

κρέας

0,58-0,72

»

κρασί

0,16-0,34

»

λάδι

0,904,20

»

λάχανα

0,06-0,12

»

λεμόνια

0,01-0,03

το ένα

μέλι

1,10

όκά

μελιτζάνες

ο,οι

η μία

μπάμιες

2,15

η χιλιάδα

μπιζέλια

0,24

Οκά

ντομάτες

0,12-0,14

»

ξύδι

0,17-0,40

»

πατάτες

0,28

»

πιπέρι

0,50

100 δράμια

ρεβύθια

0,22-0,26

Οκά

ρύζι

0,55-0,60

»

σαλιγκάρια

0,30

»

σέλινο

0,08

»

σουπιές

1-1,10

»

σπανάκι

0,07

»

σταφύλια

0,10-0,12

»

σύκα

0,09

»

τυρι

0,72-1,20

»

φακές

0,26

»

φασόλια

0,21-0,40

»

φιδές

1-1,20

»

χταπόδι

0,64-0,70

»

ψάρια

0,72-1

»

Σελ. 765
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/766.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Β. Διάφορα

Αγαθά και υπηρεσίες

Τιμές σε φοίνικες

Μονάδα μέτρησης

βδέλες

1-1,20

οι 100

εξαγωγή δοντιού

0,30

κάππα

6

καλαμάρι πήλινο

ο,ω

το ένα

καλαμάρι τενεκεδένιο

1,60

το ένα

κονδύλι

0,02-0,03

το ένα

ξύλα

0,80

οι 100 οκάδες

πανί για βρακί η ζακέτα

0,50

πήχυς

πανί αμερικάνικο για πουκάμισο

0,63

πήχυς

παπούτσια

1,20-2

ζευγάρι

ποτήρια

0,22-0,24

το ένα

ραφτικά για ένα βρακί η μία ζακέτα

0,15-0,20

ραφτικά για ένα πουκάμισο

0,50

σαπούνι

1,16

οκά

φλεβοτομία

0,30

φορεσιά γιορτινή

18

φορεσιά καθημερινή

13

Πηγή των πινάκων με τους μισθούς, τα τροφεία και τις τιμές στην Αίγινα είναι οι λογαριασμοί που κατέθεταν κάθε μήνα στη Γραμματεία Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Παιδεύσεως ο επί της Οικονομίας του Ορφανοτροφείου Γρηγόριος Κωνσταντάς και ο διευθυντής των ιδρυμάτων της Αίγινας Α. Μουστοξύδης. Τρεις χρήσιμες πληροφορίες από τα ίδια έγγραφα: για την τροφή καθενός από τα τέσσερα παιδιά που εργάζονταν στο ραφείο του Ορφανοτροφείου ξοδεύονταν 30 λεπτά την ημέρα η 9 φοίνικες το μήνα, για ενοίκιο μιάς Μανιάτισσας και των δύο γιων της, μαθητών του Κεντρικού Σχολείου, χρειάζονταν 5 φοίνικες το μήνα, η " εξοικονόμησις " του Παναγιώτη Ευστρατίου για 15 ημέρες τον Αύγουστο του 1830 κόστισε 11,40 φοίνικες, θυμίζω ότι οι περισσότεροι υπότροφοι έπαιρναν 18 φοίνικες το μήνα, και μερικοί ευνοημένοι 24.

Σελ. 766
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/767.gif&w=600&h=39331. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

7. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Στοιχεία για 153 από τους 700 μαθητές του Κεντρικού Σχολείου

Ονοματεπώνυμο

Γυμνάσιο

Πανεπιστήμιο

Σχολή

Επάγγελμα

Αγγελετόπουλος Στέφανος

Ναυπλίου

Αδάμ Μελέτιος

Αθηνών

Αθανασίου Γαβριήλ

Αθηνών

Αθανασίου Γεώργιος

Αθηνών

Αθηνών

Φιλοσοφική (1837)

Ελληνοδιδάσκαλος, καθ. Γυμνασίου Πατρών

Αλεξάνδρου Χριστόφορος

Αθηνών

Αθηνών

Ιατρική (1847, πτυχίο 1857)

Αλέξης Γεώργιος

Αθηνών

Αναγνωστόπουλος Αγάπιος

Ναυπλίου

Αντωνιάδης Γεώργιος

Λειψίας

Ιατρική (1840)

Αντωνιάδης Παναγιώτης

Αθηνών

Αθηνών

Φιλοσοφική (1837)

Ελληνοδιδάσκαλος, καθ. Γυμνασίου Ερμουπόλεως

Ανυφαντής Νεόφυτος

Ναυπλίου

Αργύρου Αναστάσιος

Αθηνών

Βαλτηνός Σπυρίδων

Αθηνών

Βάος Απόστολος

Αλληλοδιδάσκαλος

Βάρβης Αλέξανδρος

Αθηνών

Πίζας (1838)

Βασιλείου Δαμιανός

Αθηνών

Αθηνών

Θεολογική (1837)

Βέλλης Αντώνιος

Ερμουπόλεως

Διδάσκαλος (1841-1880)

Βενιζέλος Αλέξανδρος

Μονάχου (1830-31), Λειψίας (1831-32), Βερολίνου (1832-1834), Χαϊδελβέργης

Φιλοσοφική, Φυσικές Επιστήμες, Χημεία, Ιατρική

Γραμματέας στο ελληνικό προξενείο της Λειψίας, γιατρός, καθ. Πειραματικής Χημείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1843), Πρύτανης (1846-1847)

Βενιζέλος Αντώνιος

Λειψίας, Βερολίνου

Φιλοσοφική (1831-1833)

Σελ. 767
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/768.gif&w=600&h=39331. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Ονοματεπώνυμο

Γυμνάσιο

Πανεπιστήμιο

Σχολή

Επάγγελμα

Βενιζέλος Μιλτιάδης

Αθηνών

Αθηνών, Βερολίνου

Ιατρική (1840, 1846-1848)

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Βενιζέλος Νικόλαος

Αθηνών

Αθηνών

Ιατρική (1846)

Βιβιλάκης Εμμανουήλ

Μονάχου (1834-37), Λειψίας (1837), Βερολίνου (1838-1840)

Φιλοσοφική, Νομική

Εκδότης της εφημερίδας

Ραδάμανθυς (1841-1880)

Βίκης Γεώργιος

Αλληλοδιδάσκαλος, εκδότης της εφημερίδας Ήλιος (1833)

Βουκηνάς Σπυρίδων

Ερμουπόλεως

Βριζάκης Βασίλειος

Αθηνών

Γεωργίου Νεόφυτος

Ναυπλίου

Γεωργίου Πέτρος (άρ. 101)

Ερμουπόλεως

Γιάννουκλας Δημήτριος

Αλληλοδιδάσκαλος

Γοζαδίνος Αντώνιος

Αθηνών

Γολφίνου Ναθαναήλ

Αθηνών,

Ναυπλίου

Αθηνών

Θεολογική (1840)

Ελληνοδιδάσκαλος, Ιεροκήρυκας Αχαΐας και Ήλιδος

Δεληλάμπρος Ζήσης

Αθηνών

Αθηνών

Φιλοσοφική (1843)

Ελληνοδιδάσκαλος

Δούκας Αλέξανδρος

Αθηνών

Δούκας Αντώνιος

'Αλληλοδιδάσκαλος

Δούκας Γεώργιος από τη Λιβάδια

Αθηνών

Αθηνών. Συμπλήρωσε τις σπουδές σε: Ρώμη, Παρίσι, Λονδίνο

Φιλοσοφική

Καθηγητής Γυμν. Πατρών, Ερμουπόλεως, Ναυπλίου

Εμμανουήλ Δημήτριος

Αθηνών

Επισκόπου Σπυρίδων

Αθηνών

Ευαγγελινός Νικόλαος

Αθηνών

Ευστρατίου Παναγιώτης

Αθηνών

Μονάχου

Φιλοσοφική (1837-1843)

Καθηγητής Γυμν. Ναυπλίου και Αθηνών, καθηγ. της Ριζαρείου. Γενικός Εφορος Αρχαιοτήτων (1864-1884)

Σελ. 768
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/769.gif&w=600&h=39331. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Ζωγράφος Σπυρίδων

Αθηνών

Ζωγράφος Χαράλαμπος

Αθηνών

Ζώτου Στυλιανός

Αθηνών

Αθηνών

Νομική (1837)

Ηλιόπουλος Ηλίας

Αθηνών

Αθηνών

Νομική (1837)

Ηρειώτης Δημήτριος του Γ.

Αθηνών

Ηρειώτης Κωνσταντίνος

Αθηνών

Ηρειώτης Νικόλαος

Αθηνών

Θεοδώρου Δημήτριος

Αθηνών

Δημοδιδάσκαλος

Θεολόγος Αστέριος

Αθηνών

Μονάχου

Νομική (1833)

Καθηγ. Γυμν. Ερμουπόλεως

Ιατρού Γεώργιος

Αθηνών

Ιωαννίδης Νικόλαος

Λειψίας

Φιλοσοφική (1837, 1839)

Ιωάννου Αγαθάγγελος

Ναυπλίου

Καζάκος Ιερεμίας

Ναυπλίου

Αθηνών

Θεολογική (1839)

Ελληνοδιδάσκαλος Ναυπλίας

Καλαμάρας Διονύσιος

Αθηνών

Καλαμογδάρτης 'Ηλίας

Υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών, μεταφραστής και ποιητής, από τους πρώτους που έγραψαν στη Δημοτική, στιχουργός δημοφιλών λαϊκών ασμάτων

Καλλίερος Αναστάσιος

Δημοδιδάσκολος

Καλογερόπουλος Αριστείδης

Αθηνών

Καλογερόπουλος Λουκάς

Αθηνών

Καλογερόπουλος Πέτρος

Αθηνών

Καμπάνης Αλέξανδρος

Σχ. Ευελπίδων

Αθηνών

Φιλοσοφική

Ελληνοδιδάσκαλος

Καμπάνης Πέτρος

Μονάχου

Νομική (1835-37)

Καντσιλλέρης Σπυρίδων

Αθηνών

Αθηνών

Φιλοσοφική (1839)

Καρογλάνης Νικόλαος

Αθηνών

Σελ. 769
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/770.gif&w=600&h=393 31. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Ονοματεπώνυμο

Γυμνάσιο

Πανεπιστήμιο

Σχολή

Επάγγελμα

Καρπουζόπουλος Ιωάννης

Δημοδιδάσκαλος

Κενσαλής Κωνσταντίνος

Αθηνών

Κεχαγιάς Ευθύμιος

Αθηνών

Σημαίνον στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας (Πρωτοκολλιστής, λογιστής, ταμίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, υποδιοικητής), βουλευτής, υπουργός Οικονομικών

Κλεάνθους Ζήσης

Αθηνών

Κόκκινος Δημήτριος

Ναυπλίου

Αθηνών

Ιατρική (1838)

Κομμινός Γεώργιος

Αθηνών

Κουμουντουράκης Δημήτριος

Λύκειο Παρρη-σιάδη (Μόναχο)

Μονάχου, Erlangen

Φιλοσοφική (1836-37), Θεολογική (1839-1840)

Κράνειος Νικόλαος

Αθηνών

Αθηνών

Φιλοσοφική (1837)

Κρητικίδης Εμμανουήλ

Αθηνών

Ιατρική (1851)

Αλληλοδιδάσκαλος και ελληνοδιδάσκαλος

Κρίκος Λάμπρος

Αθηνών

Κριτοβουλίδης Εμμανουήλ

"Αθηνών

Κωστόπουλος Αθανάσιος

Αθηνών

Αθηνών

Φιλοσοφική (1837)

Καθ. Γυμνασίου Αθηνών

Κωστόπουλος Δημήτριος

Αθηνών

Αθηνών

Ιατρική (1842)

Κωστόπουλος Κωνσταντίνος

Αθηνών

Κωστόπουλος Χριστόφορος

Αθηνών

Αθηνών

Θεολογική (1841)

Λαμπρινίδης Λάμπρος

'Αθηνών

Λεονάρδου Μιχαήλ

Αθηνών

Ελληνοδιδάσκαλος

Λιβεροπουλος Αριστείδης

Αθηνών

Λιδωρίκης Κωνσταντίνος

Αθηνών

Λιμπερίου Κωνσταντίνος

Διδάσκαλος Γαλλικής

Λούλης Σπυρίδων

Αθηνών

Σελ. 770
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Οι μαθητές του Κεντρικού Σχολείου (1830-1834)
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 751
    31. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

    ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ