Συγγραφέας:Κόκκωνας, Γιάννης
 
Τίτλος:Οι μαθητές του Κεντρικού Σχολείου (1830-1834)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:31
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1997
 
Σελίδες:809
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1830-1834
 
Περίληψη:Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι διαθέσιμες αρχειακές μαρτυρίες για 700 εφήβους και νέους που φοίτησαν στο πρώτο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα του ελληνικού κράτους, το Κεντρικόν Σχολείον, που λειτούργησε στην Αίγινα από το 1830 ως το 1834. Τα στοιχεία που παρέχει το βιβλίο δίνουν τη δυνατότητα να εξετασθεί ένας-ένας και όλοι μαζί αυτοί οι έφηβοι και νέοι των αρχών της δεκαετίας του 1830, ως μαθητές ενός σχολείου, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο λόγω της μοναδικότητας του και της θέσης του στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και λόγω του τρόπου με τον όποιο το αντιμετώπισαν η το χρησιμοποίησαν όσοι σχετίσθηκαν με αυτό καθ’ οιονδήποτε τρόπο: κυβέρνηση, αντιπολίτευση, διδάσκαλοι, μαθητές, γονείς, τύπος, τοπικές κοινωνίες. Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη: αρχίζει με μία ιστορική εισαγωγή, συνεχίζεται με τα βιογραφικά σημειώματα των μαθητών, όπως αυτά βρέθηκαν στα μαθητολόγια, ακολουθούν πανομοιότυπα δείγμάτων γραφής των περισσοτέρων από τους μαθητές αυτούς, και, τέλος, παρατίθενται περί τα 400 ανέκδοτα έγγραφα που τους αφορούν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 43.66 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 779-798 από: 816
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/779.gif&w=600&h=915 31. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Σελ. 779
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/780.gif&w=600&h=915 31. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 780
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/781.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Αβραμιάδης Αθανάσιος 25 (σημ. 23), 65

Αγαθάγγελος διδ. 103

Αγαθάγγελος επίσκ. Θηβών 241

Αγαθάγγελος επίσκ. Λοκρίδος 92

Αγαθόνικος διδ. 115, 116, 171, 175, 195, 208, 219, 227, 267, 295

αγάπη προς αλλήλους 391

Αγαπητός διάκονος Παραινετικά κεφάλαια 50, 200, 215, 273, 279

Αγγελικάκης Βασίλης 587

'Αγγελόπουλος Αγγελής 84

Αγγελόπουλος Α. και Ν., τυπογράφοι της εφημ. ο Εθνικός 68, 684, 700· βλ. και τυπογραφία της εφημ. ο Εθνικός

Αγία Γραφή 483, 743, 745· βλ. και Καινή Διαθήκη, Παλαιά Διαθήκη

Αγία Μαύρα βλ. Λευκάδα

Αγίας Λαύρας μονή 151

Αγίας Σοφίας ναός (Ναύπλιο) 404

Άγιον Όρος 307

Άγιος Ανδρέας Καρπενησίου 271

Άγιος Βασίλειος Λακωνίας 88

Άγιος Γεώργιος Κορινθίας 83, 230, 261, 278

Άγιος Γεώργιος Ναυπλίου (ναός) 311

Άγιος Ευστράτιος 199, 240

Άγιος Πέτρος 173, 523· Αγίου Πέτρου Δημογεροντία 551, 574

Άγιος Σπυρίδων Ναυπλίου (ναός) 311

Αγκίστρι 171, 225

Αγκώνα 144

Άγναντα Τζουμέρκων 189

Άγραφα 131, 173, 301- επαρχία 512· πρόκριτοι 512,513

Αγρίδιον Καλαβρύτων 83

Αγρίνιο (Βραχώρι) 86, 447

αγών ιερός 665· βλ. και Επανάσταση· ανεξαρτησίας αγών· εθνικός αγών

Αδραμμύτιον 311

Αδριανούπολη 99, 279, 669

Αηδόνια Άνδρου 251

Αθανάσιος επίσκ. Δημητριάδος 158, 215

Αθανασέας Γιάννης 557

Αθανασιάδης Γεώργιος 394

Αθανασίου Νικόδημος 145

Αθανασίου Σπυρίδων 47

Αθηνά (έφημ.) 43, 53, 699,707

Αθήνα, Αθηναίοι 13, 26 (σημ. 26), 35 (σημ. 49), 43 (σημ. 83), 45, 51, 59, 70, 84, 88, 98,95,101-103,109,118,121,124,126,128, 135,142,143,154,157,161,163,164,168, 176, 177, 179, 181, 183, 199, 200, 206, 207, 213, 218, 219, 221, 226, 235, 237, 246, 268, 270, 271, 281, 287, 288, 295, 296, 298, 306, 309, 310, 466, 746- Ακρόπολη 98- Αλληλοδιδακτικό Σχολείο 142, Π6, 197, 227, 306· Γυμνάσιο 70, 74, 161, 168, 19Ο, 203, 211· πολιορκία 659

Αθηναίου Δειπνοσοφισταί 267

Αίγινα 13,17, 22 (σημ. 20), 26, 39, 42, 45, 47, 62, 65, 95, 88, 90, 91, 93, 94,102, 106-109, 111,115,116,118, 119,121,124,128,130, 133,135,137,141-147,151-158,160, 162-

Επειδή η κατάταξη των βιογραφικών σημειωμάτων είναι αλφαβητική και επειδή στα βιογραφικά σημειώματα υπάρχουν παραπομπές στα έγγραφα που αφορούν τον κάθε μαθητή, τα ονόματα των μαθητών του Κεντρικού Σχολείου δεν εύρετηριάζονται, με εξαίρεση τα πολύ λίγα που αναφέρονται στην Εισαγωγή· δεν εύρετηριάζονται επίσης οι τόποι σύνταξης των δημοσιευόμενων εγγράφων. η Αίγινα εύρετηριάζεται μόνον ως τόπος καταγωγής η (καί) φοίτησης σε σχολεία άλλα, προγενέστερα του Κεντρικού. ο αναγνώστης ας έχει υπ' όψιν ότι στα βιογραφικά σημειώματα οι τόποι καταγωγής δηλώνονται στις πλείστες των περιπτώσεων με πατριδωνυμικά (Αθηναίος, Βοστιτσάνος, Κουντουριώτης κλπ.), από τα οποία εξάγονται τα αντίστοιχα τοπωνύμια.

Σελ. 781
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/782.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

164,166-168,170-172,174-176,178-181,183, 186, 187, 189, 19Ο, 192-201, 203, 204, 206, 207, 213, 217, 218, 219, 221, 223, 224, 225, 226, 228, 230, 235-238, 240, 245, 246, 248, 250, 252, 254, 255, 257, 259, 260, 263, 264, 266-268, 270-276, 280, 281, 283, 285, 287290, 292, 295, 296, 298-301, 304, 306, 308311, 394, 430, 448, 490, 521, 523, 536, 554, 572, 584, 596, 647, 666, 677, 678, 694, 699, 704, 706, 726· Αλληλοδιδακτικό Σχολείο 200· Αστυνομία 466-468, 532, 533, 546, 564· δασμοτελώνης 175· Δημογεροντία 17, 389, 677, 678- Δημοσία Σχολή 17- έκτακτος διοικητής 635· ειρηνοδίκης 727· Ελληνικό Σχολείο 70· μητροπολίτης 181, 389, 730· μητροπολιτικός ναός 106, 490· προσωρινός διοικητής 389, 490· Πρωτόκλητο Δικαστήριο 699, 672· Υγειονομείο 138

Αιγιναίας (εφημ.) έκδοση και διανομή 553

Αίγιο (Βοστίτζα) 90 92, 148, 211, 238, 241, 260, 307

Αιγύπτιοι (Άραβες) 549

Αίγυπτος 47

Αιλιανός 51· Ποικίλη Ίστορία 121, 139, 483

Αίλιος Αριστείδης 51· Μονωδία Σμύρνης κειμένης 215

Αινιάν Γεώργιος 397, 400, 406, 655

Αίνος 279

Αισθητική 432

Αισχίνης 50, 743· Κατά Δημοσθένους 125· Κατά Κτησιφώντος 172, 239, 269· Περί της Παραπρεσβείας 253

Αισχύλος 51· Επτά επί Θήβας 158

Αισώπου βίος 234, 311- βλ. και Πλανούδης Μάξιμος

Αισώπου Μύθοι 50, 83, 88, 90, 93, 94, 97, 100, 101,108-110, 113-115,117,120-123,126, 132-134, 137, 139, 144, 158, 164, 166,172, 174, 177, 182, 185, 19Ο, 193, 195, 200, 205, 211, 215, 218, 220, 224, 226, 228, 229, 230, 234, 238, 241, 243, 253, 255, 261, 265, 269, 270, 273, 277, 279, 285, 291, 292, 302, 305, 311, 483

αιτήσεων και αναφορών αποφωνήσεις βλ. αποφωνήσεις αιτήσεων και αναφορών

Αιτωλικό  ( Ανατολικόν ) 297, 405, 503, 594

Αιτωλοακαρνανία 46

αιχμαλωσία 411

αιχμαλώτων εξαγορά 96, 140, 246, 497,696

Ακαδημία (ονομασία σχεδιαζόμενου κατά την Επανάσταση ανώτερου σχολείου) 15, 16

Ακαδημία Ιόνιος βλ. Ιόνιος Ακαδημία

Ακαρνανία 190

Ακρόπολη βλ. Αθήνα

Άλγεβρα 49,187, 230, 484, 486

Αλεξάνδρεια 47, 94, 96. 136, 140, 222, 262, 279, 293, 293,749

Αλεξανδρείας πατριάρχης 727

Αλεξανδρίδης Δημήτριος 743

Αλέξης Γεώργιος 70 (σημ. 156)

αληθείας έρως 444

Αλληλοδιδακτικά σχολεία 14, 25, 30, 71, 392, 647, 657

Αλληλοδιδακτική μέθοδος 49, 83, 88, 89, 102,116,124,131,165,175,179,181,183, 183, 185, 200, 214, 271, 289, 290, 303, 397, 399, 439, 475, 471, 523, 525, 554, 562, 571, 572, 573, 610, 647, 652, 657

αλληλοδιδακτικής διδασκάλων προετοιμασία 435, 438, 480

αλληλοδιδακτικοί πίνακες 657

Αλμέιδα βλ. Almeida A.

Αλμυρός 615

Αλμυρού μάχη 549

αμαθείας βόρβορος 394

Αμβρόσιος μητροπολίτης Σταγών 307

Αμερικανοί ιεραπόστολοι 35 (σημ. 49)

Αμερική 493

Αμπάζης Κωνσταντής 512

Αμπάτης Ιωσήφ 520

Αμπελάκια 104,165,292

Άμφισσα (Σάλωνα) 47, 87, 88, 90, 92, 96, 116, 124, 132, 144, 151, 166, 170, 171, 206, 225, 227, 247, 248, 267, 292· Ελληνικό Σχολείο 198

Ανάγνωσις (τρόπος διδασκαλίας Αρχαίων Ελληνικών) 21,419

Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 617, 618

Ανακρέων 34 (σημ. 48)

Ανανίας ιερομόναχος διδ. Λιβαρτζίου 560, 579

Αναστασέας Αναγνώστης 557

Αναστασίου Ιωάννης 136

Ανατολικής Ελλάδος έκτακτος επίτροπος 611· Πρωτόκλητο Δικαστήριο 235

Ανατολικόν βλ. Αιτωλικό

Ανατολικών Σποράδων Επιτροπεία 440

Σελ. 782
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/783.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

ανατροφή 390

Ανάφη 215

Ανδρέας ιατρός 189

Ανδριέττης υποταγματάρχης 678

Ανδρίτσαινα 128,305,306

Άνδρος 127, 154,162, 218, 251, 268· Αλληλοδιδακτικό Σχολείο 113

Ανδρούβιστα 393,522

Ανδρούσα 237

Ανδρούσης επισκοπής εισοδήματα 414

ανεξαρτησίας αγών 628. 659, 660, 667, 689· βλ. και Επανάσταση· αγών ιερός· εθνικός αγών

Άνθιμος επίσκ. Κυκλάδων 158

Άνθιμος επίσκ. Πλάτζας 522

Ανθρωπολογία 63 (σημ. 129), 589, 625, 627, 634, 637,716, 717,730

Ανθρωπολογία Φιλοσοφική 487

Αντιβασιλεία 43,656, 666,683, 689

αντιγραφή ελλείψει διδακτικών βιβλίων 42, 409, 634,637, 709, 724

αντιπολίτευση 25 (σημ. 2), 35, 36, 39, 39, 40, 61, 62, 466, 527, 528, 561,615, 708, 715

Αντωνέας Ιωάννης 556

Αντωνιάδης Εμμανουήλ 160

Αντωνιάδης Παναγιώτης 70 (σημ. 156)

Αντωνίου Δαυίδ 35 (σημ. 48), 79, 248

Αντωνίου Ιωάννης 426, 434

Αντωνόπουλος Μιχαήλ 305

Αξιώτης Αλέξανδρος 506, 508

Αξιώτης Κωνσταντίνος 501, 502

Απατούρια Άνδρου 127

Απολλόδωρος .βιβλιοθήκη 483,743

Απόλλων ( εφημ. ) 35 (σημ. 49). 561,699, 700

αποστήθιση 483-485

Αποστολάρας 247

Αποστολίδης - Κοσμητής Γ. 466, 467

αποφωνήσεις αιτήσεων και αναφορών

ο δούλος σας 540, 608, 664· η ελαχίστη δούλη σας 592· ελάχιστος δούλος 504, 505, 517, 580· ευπειθής δούλη 617· ευπειθής δούλος 394, 547· ευπειθέστατος δούλος 428, 405, 462, 529, 578, 585· ευπειθέστατος και προθυμότατος δούλος 491- ο πρόθυμος δούλος σας 465· η ταπεινή δούλη 612· ο ταπεινός δούλος σας 473, 536 • Umilissimo ed ubidientissimo servitore 410· δούλος Σας ταπεινότατος 448· ταπεινόταται δούλαι 475· ταπεινότατος δούλος 398, 530, 599, 670· ταπεινοτατος και ευπειθέστατος δούλος 630· ταπεινός και υποκλινέστατος δούλος 494· υποκλινεστάτη και ευπειθής δούλη 618· υποκλινέστατος και ευπειθής δούλος 396· οι ύποκλινείς δούλοι σας 556· δούλος υποκλινέστατος 534· υποκλινέστατοι δούλοι 447· υποκλινέστατος δούλος 388, 607· ο υποκλινέστατος 437· ο πολίτης 479, 516, 628, 631, 665, 697, 699· η ευπειθής πολίτις 493· η ευπειθής πολίτισσα 549· ευπειθής πολίτης 395, 436, 479, 498, 522, 651· ο ευπειθής πολίτης και μαθητής 653· ευπειθέστατος πολίτης 387, 422, 445, 524, 545· ευπειθής και υπήκοος πολίτης 682· ταπεινός και ευπειθής πολίτης 516· ο ευπειθέστατος υπήκοος 715· ο ευπειθής ορφανός 520· ο ευπειθής 669, 681, 727· ευπειθέστατος 411, 422, 441, 563, 587, 622, 666, 731· εις τας προσταγάς σας έτοιμος 655· εις τους ορισμούς σας όλος 631· ευχέτης διάπυρος 456· ευχέτης ένθερμος και των επιταγών 442· ο ευχέτης και των επιταγών 414

Αππιανός 484

Άραβες βλ. Αιγύπτιοι

Αράχοβα Παρνασσίδος 147, 222

Αρβανιτέας Ηλίας 556

Αρβανίτες της Μεγαρίδας 68. 85

Αρβανιτόπουλος Παναγιώτης 556

Αργολίδα 46· έκτακτος επίτροπος 398

Άργος 14, 15, 17, 45, 83, 101, 149, 160, 179, 214, 231, 294· Αλληλοδιδακτικό Σχολείο 289, 441,461· Αστυνομία 213

Αργύρης Ιωάννης 564

Αρεόπολη (Τζίμοβα) 208, 307

αρετή 406,474

αρετή ηθών 506

αρετής οδός 695

Αριθμητική 49, 50, 85, 87, 106, 110, 120, 133, 144, 146, 161, 162, 165, 185, 187, 189, 198, 202, 229, 230, 241, 248, 257, 273, 294, 297, 300, 303, 408, 409, 431, 483, 484, 486, 589, 609, 716, 731, 730, 739

Αριστόβουλος Σταύρος 417, 427, 434

Αριστοτελης Ηθικά 735· Πολιτικά 735

Αρκαδία 46

Αρκαδιά βλ. Κυπαρισσία

Σελ. 783
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/784.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Αρριανός 743

Άρτα 47, 87. 110, 110, 235, 274

Αρτεμών Σίφνου 101, 147

Αρχαία Ελληνικά 13, 15,17-19, 21, 25, 29, 31, 33 (σημ. 46), 40 (σημ. 64), 47, 49, 50, 68, 392, 397, 486, 523, 525, 561, 564, 621, 654, 683, 714-717, 730, 749, 459· Άνάγνωσις 21, 419· διδακτική 29, 418· Εξήγησις 418, 483, 484, 730, 731· Ετυμολογικόν 87, 97, 117,143,144,158,175,215,218,229,261, 307, 408, 484, 486· Θεματογραφία 97, 215, 485, 486· Μάθημα 21, 418, 483, 484, 487· Ορθογραφικον 231· Παράφρασις 432· Συντακτικόν 87, 92, 97, 110, 113, 114, 118, 125, 144,147,158, 169, 193,198,202,208,212, 214, 215, 229-231, 239, 241, 252, 269, 271, 273, 286, 294, 298, 307, 432, 484, 486, 487, 730· Τεχνολογία, Τεχνολογικόν 21, 83, 90, 92,99-101,109,110,117,120,123,125,126, 139,144,147,166,169,182,184,193,198, 202, 207, 214, 216, 220, 230, 231, 239, 241, 252, 255, 269, 271, 273, 282, 291, 297, 298, 300, 307, 308, 408, 484, 730, 731

Αρχαιολογία 262,730

αρχαιότητες 444

Ασδραχάς Σπύρος 79

Ασπροπόταμος 151, 252, 260

Αστέριος διδ. στη Σκόπελο 230

Άστιγγξ βλ. Hastings F. A.

Αστρονομία 485

Αστυπάλαια 113, 215

Ασώπιος Κωνσταντίνος 16,657, 684

Αταλάντη ( Ταλάντι ) 226, 240, 242· καταστροφή 404

Αττική 46· βασιλικός έφορος 746· Νομαρχία 730

Αττικοί Ρήτορες 742

Αυγού μονή 89

Αυλοποτάμου έπίσκ. 279

Αυτάλης Κωνσταντίνος 525

αυτόχθονες 737

Αχαΐα 46

Almeida A. 687

Βαίνος 54

Βαϊτάνης Δημήτριος 47

Βαϊωνάς Ζαχαρίας 572

Βαλάνου σχολείον βλ. Μπαλάνου σχολείον

Βαλτηνός Ανδρέας 98

Βαμβακού 69 (σημ. 155)

Βαμβούκης Χαράλαμπος βλ. Παμπούκης Χαραλάμπης

Βάος Απόστολος 69 (σημ. 155)

Βαρβάκης Ιωάννης 15, 188, 512

Βαρδαλάχος Κωνσταντίνος 111, 489· Συντακτικόν 307

Βαρθολομαίος επίσκ. Κυναίθης 83, 151, 275

Βαρθολομαίος επίσκ. Μοσχονησίων 209

Βασίλειος Κυδωνιεύς 399

Βασίλειος ο Μέγας 50, 233, 241· Εις Βαρλαάμ μάρτυρα 234, 308· εις τους αγίους τεσσαράκοντα μάρτυρας 177, 247, 308· Εις τύ "καθελω μου τοις άποθήκας" 230· εις το " πρόσεχε σεαυτώ " 308· εις τον άσωτον 205· εις την αρχήν των Παροιμιών 231· Κατά μεθυόντων 117, 147, 215, 229, 230, 234, 269· Κατά οργιζομένων 100· Προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων 97, 99, 100, 112, 114, 147, 207, 215, 220, 232, 273, 302, 484· Επιστολαί 117

Βασίλειος Σελευκείας 51· εις την Εξαήμερον 215· εις την πλάσιν του Αδάμ 215· εις τον Μωϋσήν 215

Βασιλείου Αντώνιος 570

Βασιλείου Δαμιανός 70 (σημ. 156)

βασιλεύς 718, 724, 738· βλ. και Όθων

Βασσαράς 492

Βατζουνιώτου Αργυρός 512

Βαυαρία 160, 161· διδακτικά βιβλία 724

Βάφας Χρήστος 656

Βελισσάριος Ιωάννης 616

βελτίωσις ηθική και σωματική 391

Βενέδικτος διδ. 261

Βενετζανάκης Θωμάς 522

Βενετία 133,300

Βενθύλος Ιωάννης 13, 17,19, 21-26, 29, 31, 3335, 44, 51-54, 59, 74 (σημ. 160), 145, 237, 247, 254, 263, 271, 294, 389-391, 408, 418, 419, 431, 432, 466, 714

Βενιζέλος Αλέξανδρος 69

Βενιζέλος Μιλτιάδης 53

Βεράτι 45, 171, 191, 233, 294, 302

Βέρβαινα 116

Βερολίνο 38 (σημ. 54)!

Βεσσαραβία 255, 291, 292

Σελ. 784
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/785.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Βετρινίτσα 303

Βηλαράς Ιωάννης 53 (σημ. 96)

Βησσαρίου παπα Ιωάννης 512

Βιβιλάκης Εμμανουήλ 24

βιβλία 22, 408, 423, 431, 455, 526, 557, 584, 585, 589, 595, 598, 601, 624, 626, 627, 675, 698, 707, 709, 718-720, 722, 724, 726, 729, 731, 734, 735, 745,747, 748

Βιβλιοθήκη Εθνική 43 (σημ. 83), 595, 640, 653, 720

Βίκης Γεώργιος 69 (σημ. 155)

Βιρβίλης Δημήτριος 54

Βιργίλιος 22

Βλαντής Σπυρίδων Λεξικόν πρόχειρον της Ελληνικής (1821) 724

Βλαχία 48,96,121

Βλαχογιάννης Ιωάννης 30 (σημ. 40)

Βλαχούτσικος Ηλίας 90

Βλαχόπουλος Δημήτριος 47, 107

Βόγιος Α. 564

Βόγιος Νικόλαος 54

Βόειος Νικόλαος 54

Βοιωτία 46

Βόνιτσα 189,214

Βόρος Ανδρέας 463, 465, 518, 539, 552, 558, 566, 589, 593, 611, 613, 614, 615

Βοστίτζα βλ. Αίγιο

Βότσαρις Σπυρίδων 54

βουκολικοί ποιητές 488

Βουκουρεστίου Λύκειο 21, 564

Βούλγαρης Γουσταύος 614

Βουλευτικό 14,16

Βούλπη Αγράφων 110,111

Βουλπιώτης Μήτρος 563

Βουλπιώτη Κωνσταντίνου χήρα 541

Βουλπιώτης Κωνσταντίνος 540, 611

Βουρδών βλ. Bourdon Μ.

Βουρλά Λακωνίας 226

Βουσάκης Ιωάννης 285

Βρατσάνος Ν. 616

Βραχώρι βλ. Αγρίνιο

Βρέμη 42,715

Βριζάκης Βασίλειος 70 (σημ. 156)

Βρούλης Μ. 584

Βυζάντιον (η Κωνσταντινούπολη ειρωνικά) 450

Βυζάντιος Αντώνιος Χρηστοήθεια 86, 112, 125,185,190,205,215,230,239,268,279, 282

Βυζάντιος Δημήτριος 613, 648, 649

Βυζάντιος Ιωάσαφ βλ. Ιωάσαφ Βυζάντιος

Βυτίνα 27 (σημ. 29), 89, 227, 248, 261, 286, 298, 305

Becker λεξικό Λατινικής 724

Bourdon Μ. Αριθμητική 85

Bröder Christian Gottlob Lectiones Latinae 724

Byron 22

Γαβριήλ επίσκ. Ζαρνάτας 267

Γαβριήλ επίσκ. Νάξου 215

Γαβριήλ μητροπολίτης Ιωαννίνων 190

Γαβρίου Μύθοι 51,234

Γαζής Άνθιμος 14

Γαζής Θεόδωρος Γραμματική 97

Γαλαξίδι 200

Γαλάτσι 141

Γαλεομυομαχία 215

Γαλλίας πρόξενος 472

Γαλλικά, 13, 19, 21, 29, 39, 40, 49, 50, 60, 63, 64,92,108,125,136,144,160,161,241, 244, 262, 293, 294, 296, 392, 408, 431, 486, 487, 525-528, 610, 620, 621, 624, 625-627, 633, 634, 636-647, 645, 654, 656, 661, 682-685, 714

Γαλλική Ρητορική 487

Γάλλοι 687

Γανοχωρίτης Ματθαίος βλ. Ματθαίος Γανοχωρίτης

Γαργαλιάνοι 414· κοινό σχολείο 414

Γαρέλης Ι. 615

Γάσπαρις βλ. Gaspari Adam

Γαστούνη 140,229,570

Γενατάς Ιωάννης 446

Γενική Εφημερίς της Ελλάδος 13, 24, 25, 29, 392, 490, 542, 563

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 30 (σημ. 40)

Γεννάδιος Ιωάννης 30 (σημ. 40)

Γεννάδιος Γεώργιος 13, 15-17, 19, 21, 22, 24 (σημ. 21), 25 (σημ. 24), 26, 27, 29, 31, 33 (σημ. 45), 34, 40-44, 47, 48, 51-54, 59-61, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 74, 96, 157, 208, 248, 261, 389, 391, 397, 407, 408, 416, 432, 434, 437, 452, 480, 489, 526, 530, 531, 533, 541, 562, 564, 583, 595, 615, 616, 625, 626, 627, 629, 633, 636, 637, 642-644, 655, 672, 673, 698, 699, 700, 707, 708, 714-719, 722, 725, 728-730, 734, 740, 744-747, 749· Γραμματική

Σελ. 785
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/786.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

674· Γραμματικής εκτύπωση, μέγεθος, τιμή 542· χφ. Συνόψεως Ιεράς Ιστορίας 409

Γενοβέλης Κωνσταντίνος 115, 697, 702

Γένος 510

Γεράκης Γεώργιος 70 (σημ. 156)

Γεράρδος βλ. Gérard

Γερμανία 15,102, 749· πανεπιστήμια 33 (σημ. 46)

Γερμανικά 19, 42, 49, 146, 148, 160, 161, 715717, 721, 722, 729-731, 734

Γερογιάννης χιλίαρχος 651, 659

Γέροντος μονή 180

ΓεροστάΘης 47, 87

Γεωγραφία 13,15, 19, 49, 50, 85, 87,118, 133, 139, 146, 157, 161, 165, 187, 198, 202, 248, 255, 257, 269, 294, 300, 392, 408, 409, 484, 487, 714, 730, 735· Νεωτέρα 483· εποπτικά μέσα διδασκαλίας 724

Γεωγράφων μικρών συλλογη Δημ. Αλεξανδρίδη 743

Γεωδαισία 488

Γεωμετρία 49, 187, 189, 202, 230, 484-487, 589, 730

Γεωργαντάς Αντώνιος 196

Γεωργέας Παναγιώτης 556

Γεώργιος Δ΄, βασιλεύς της Αγγλίας 490

Γεώργιος ιερεύς Ταλαντινός 403, 472

Γεωργίου Αντώνιος 454, 455

Γεωργίου Νικολής 177

Γεωργίου Στυλιανός 467

Γεωργίου Χριστόφορος 158

Γεωργούλας Στέρανος 132

Γιαννακόπουλος Δ. 569

Γιαννέας Αθανάσιος 556

Γιαννέας Στρατήγης 557

Γιαννίτσης Ανδρέας 60, 61, 111, 526, 530, 538

Γιαννόπουλος Χρυσανθάκης 560

Γιάννουκλας Δημήτριος 69 (σημ. 155)

Γιαννουλέας Ιωάννης 522

Γιαννούσης Διονύσιος 434

Γιούργας Δ. 616

Γιωργητζέας Ηλίας 557

Γκούρα Κορινθίας 231

Γκύζης Γεώργιος 511

Γλαράκης Γεώργιος 61, 65, 610, 620

Γλαράκης Γεώργιος έμπορος 122

Γλυπτική 25 (σημ. 23)

Γλώσσες ξένες 18, 19· βλ. και Γαλλικά, Ιτα-

λικά, Γερμανικά, Ρωσικά

Γορτυνία 89

Γοτίστα Ηπείρου 143

Γούλας Στέφανος 124

Γούσης Νικόλαος 96, 222, 262

Γραμβούσα 137,515

Γραμματεία Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Παιδεύσεως 60, 395, 397, 399, 412, 416, 417,430, 442,448, 453, 456, 460, 473, 478, 479, 481, 493, 500, 506-508, 514, 515, 518, 523, 535, 539, 547, 548, 550-554, 557-559, 566, 570, 571, 578, 580-583, 585, 588, 589, 591, 592, 600, 604, 608, 612, 614, 623-625, 627-630, 632-634, 636, 639, 642, 644-652, 656, 658-664, 666, 667, 669, 670, 672, 673, 677, 680, 681-683, 685, 686, 688, 689-691, 693-696, 698, 700-703, 705, 706, 709, 715, 716, 718-722, 727-729, 734, 736-738, 742, 745-748

Γραμματεία Επικρατείας 452

Γραμματεία Ναυτικών 184

Γραμματεία Οικονομίας 58, 491, 604, 608, 629, 631, 650, 652, 658, 662, 663, 667, 671, 679, 686, 690, 691, 696, 701-703, 706, 746

Γραμματεία Πολεμικών / Στρατιωτικών 146, 448, 697

Γραμματική 21, 40 (σημ. 64), 137, 147, 153, 154, 167, 174, 176, 177, 182, 200, 218, 221, 224, 226, 229, 235, 238, 241, 252, 279, 282, 298, 306, 408, 483-487, 739· βλ. και Άρχαία Ελληνικά Ετυμολογικόν, Συντακτικόν, Τεχνολογικόν· γαλλική 486, 626, 627, 640- γερμανική 724· λατινική 724, 734· της λαλουμένης 409 Γρεβενά 180

Γρηγόρα Ρομίνα 79

Γρηγοριάδης Αθανάσιος 555

Γρηγόριος επίσκ. Αιγιαλίας 241

Γρηγόριος επίσκ. Αίνου 279

Γρηγόριος επίσκ. Μενδενίτσης 92

Γρηγόριος ο Θεολόγος 51· Εις Καισάριον τον εαυτού αδελφόν επιτάφιος 234· Περί ιεροσύνης 215, 487

Γρηγόριος ο Νύσσης Εις Πουλχερίαν παραμυθητικός λόγος 234

Γρηγόριος Σκοπελίτης διδ. 233

Γριζιώτης 35 (σημ. 49)

Γριμάλδης Γεώργιος 157

Γρυπάρης Θεόδωρος 464, 469, 482, 507

Σελ. 786
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/787.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Γύθειο ( Μαραθωνήσιον ) 197, 586

Γυμναστική 19,725

γυναικείου φύλου εκπαίδευσις 391

Church R. 594

Courrier de Smyrne, Le 564

Δάγκα Κυριακή βλ. Κόλια Κυριακή

Δάγκας Κόλιας βλ. Κόλια Κόλιας

Δαδί Λιβαδιας 227, 239, 293

Δαλματία 47,87

Δαμάλας Σταμάτης 164

Δαμηράλης Μ. 551

Δαμισίκας 455

Δαναστάσης 749

Δανιήλ βλ. < Κεραμεύς > Δανιήλ 230

Δανιήλ επίσκ. Τριπόλεως 236, 261

Δάρβαρης Δημήτριος 744· Κατήχησις 484

Δαρδανέλια 132

Δασκαλάκης Απόστολος 14 (σημ. 2), 15 (σημ. 5), 25 (σημ. 24)

Δαυίδ Κύπριος 683

Δέδης Αναστάσιος 85

Δελλαπόρτας Παύλος 220, 615

Δημαγγελεας Κωνσταντής 557

Δημαράς Κ. θ. 53

Δημητρακόπουλος Π. 388

Δημητρέας Σαράντος 557

Δημητριάδης Κωνσταντίνος 128, 528, 529, 542

Δημητριάδης Σπυρίδων 279

Δημήτριος διδ. στην Ύδρα 109

Δημήτριος μάγειρος του Τοσίτσα 140

Δημητρίου Παναγιώτης 426, 434

Δημητρίου Σπυρίδων 540

Δημητρόπουλος Ηλίας 447

Δημητσάνα 156· σχολή 413

Δημίδης Ευστράτιος 130

Δημίδης Παναγιώτης 130

Δημόκριτος 99,106,111, 114, 119-121, 125, 128,136,141,142,150,153,189,191,198, 208, 209, 211, 216, 229, 232, 242, 249, 250252, 257, 258, 284, 299, 301

Δημοσθένης 50, 147,220, 487- Κατά Αισχίνου 125· Κατά Κτησιφώντος 271· Ολυνθιακοί 87,92, l00, 113, 114,144,154,158, 205, 208, 214, 215, 233· Περί στεφάνου 114, 135, 158, 189, 268, 271, 286 Περί παραπρεσβείας 298· Υπέρ Μεγαλοπολιτών 83- Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας 83· Φιλιππικοί 100,101,205,144, 207, 215, 239

Διαγραφική 486

Διαιτητική 19

διαμαρτύρησις των μαθητών 61 (σημ. 118)

Διαφωτισμός 52

Δίβρη 103

διδασκαλικόν επάγγελμα, 13, 25, 55, 69, 392, 395, 470, 582, 647, 655, 660, 724, 737, 749

Διδασκάλου Γεώργιος Αναγνώστης 131

Διδότος βλ. Didot

Δίδυμα Ερμιονίδος 132

Δίκαιο 18

δικαιοσύνης έρως 444

δικαστηρίων έλλειψις 679

Διογένης Λαέρτιος 50, 120, 134, 153, 160, 169, 179,190, 206, 229, 230, 232, 234, 258, 267, 269, 277, 290

Διόδωρος Σικελιώτης 484

Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος 34 (σημ. 47), 39, 40, 55, 609, 611, 613, 621, 628, 629, 631, 632, 649, 650, 652, 658, 659, 662, 663, 667-671, 680, 685, 686, 689, 690, 693, 697, 700-703, 705, 706

Διονύσιος Αλικαρνασσεύς 484

Διονύσιος διδ. εκ Κραβάρων 414

Διονύσιος επίσκ. Άνδρου 218

Διονύσιος επίσκ. Άρκαδουπόλεως 311

Διονύσιος επίσκ. Εφέσου 311

Διονύσιος επίσκ. Κυνουρίας 154, 204

Διονύσιος επίσκ. Μαντινείας 90, 261

Διονύσιος τύραννος Συρακουσών 561

Διονυσόπουλος Γεώργιος 132

Διοργανισμός Λυκείου Φιλολογικού 30, 482489

Διστομίτης Ιωσήφ 26, 27, 42, 71, 74, 403, 409, 625, 626, 636, 641, 643, 672, 716-719, 722, 725, 728, 729, 740,749

Δίων ο Χρυσόστομος Διογένης η Περί αρετής 51,169

Δομπόλης Ιωάννης 536

Δούκας Αντώνιος 69 (σημ. 155)

Δούκας Νεόφυτος 66, 198, 262, 654, 742, 743, 744

Δουόπουλος Ανάστασης 569

Δουράκης Αλεξανδρής 522

Δουραμάνης Δημήτριος 42, 715, 716-719, 722, 725, 728, 729,740, 749

Σελ. 787
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/788.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Δραγαμέστο Ξηρομέρου, 119

Δραγούμης Νικόλαος 14 (σημ. 2)

Δράπαλου Δημήτρης 512

Δυοβουνιώτης Γ. 221

Δυρράχιο 177,194, 212, 212

Δυτική Ελλάς 594· Πρωτόκλητο Δικαστήριο 503

δυτικό δόγμα 124

Δωδεκάνησα 46

Δωρόθεος πνευματικός Νεοχωρίου Μάνης 556

Didot 403

Εθνική Βιβλιοθήκη βλ. Βιβλιοθήκη Εθνική

Εθνική Εφημερίς βλ. Εφημερίς Εθνική

εθνική κυβέρνησις 630, 657

εθνική σημαία 389

Εθνική Τράπεζα βλ. Τράπεζα Εθνική

Εθνική Τυπογραφία βλ. Τυπογραφία Εθνική

εθνική φιλοτιμία 657

εθνικής ανατροφής σχέδιον 17

Εθνικόν Ταμείον βλ. Ταμείον Εθνικόν

Εθνικός, ο ( εφημ. ) 65-68, 671, 673, 684, 693, 695, 699, 704, 707, 708

εθνικός αγών 653, 670· βλ. και Επανάσταση

εθνικών πραγμάτων κατάστασις 679

έθνος 405, 427, 441, 447, 474, 503, 511, 525, 619, 621, 622, 629, 630, 632, 635, 636, 638, 639, 649, 653, 672· εκπολιτισμός 462· αναγέννησις 7041 ανεξαρτησία 668· ανόρθωσις 387· βελτίωσις 462, 615, 718· δούλευσις 401· εκπαίδευσις 718, 722· ελευθερία 668· ένδεια , 470· ηθική βελτίωσις 724· πατέρες 622· πατρική κυβέρνησις 669· φωτισμός 388, 737

Ειρηναίος 220

εκβαρβάρωσις 391

Έκθεσις Ιδεών 484

Εκκλησία της Ελλάδος 725, 739

Εκκλησιαστικό Σχολείο Πόρου 18, 61, 106, 159, 387, 420, 444, 445, 496, 609

Εκκλησιαστικόν Ταμείον βλ. Ταμείον Εκκλησιαστικόν

ελευθερία 390, 405, 509, 515, 587, 616, 628, 698,700

ελευθερίας αγών 627· βλ. και Επανάσταση

ελευθερίας κώδων 448

ελευθεροτυπία 694, 699,700, 679

Ελευθεροχώρι Λαμίας 223

Ελευσίνα 85

Ελλάς 390, 393, 395, 405, 407, 425, 436, 479, 529, 542, 543, 562, 565, 570, 616, 619, 657, 667, 668, 669, 671, 672, 675, 683, 700, 708, 717, 718, 722,723, 724· αναγεννωμένη 493αρχαία 389, 409· δουλεύουσα 714· ελευθέρα 450,714

Έλλην, Έλληνες 391,394, ess, 671,673

Έλληνες αρχαίοι 625,627 Ελληνικά Σχολεία 14, 30, 71, 657 ελληνικαί διάλεκτοι (αρχαία και νέα ελληνικά) 407

Ελληνική Μέλισσα (εφημ.) βλ. εφημερίδα εκδιδόμενη στη Σύρο

ελληνική νεολαία 636· βλ. και νεολαία

ελληνικόν όνομα 391

Ελληνικός Καθρέπτης, Ο ( εφημ. ) 68 (σημ. 147), 699,705-708

ελληνικού λαού πολιτική αναγέννησις 474

Ελώνης μονή 204

Εμμανουήλ Δημήτριος 63

εμφύλιος πόλεμος 39, 521

Εξάμπελα Σίφνου 286

επαγγέλματα γονέων 48

Επανάσταση 14-16, 47, 48, 52, 94, 104, 105, 107,174, 184, 202, 209, 228, 238, 246, 274, 280, 300, 305, 309, 310, 395, 399, 405, 413, 422, 448, 464, 494, 497, 502, 509, 515, 517, 518, 529, 536, 543, 545, 569, 570, 575, 584, 587, 592, 594, 603, 627, 628, 630, 632, 651, 653, 659, 660, 665, 668, 670, 682, 689, 727, 739· βλ. και αγών ιερός· ανεξαρτησίας αγών, εθνικός αγών· ελευθερίας αγών

Επιδάμνιος Ιωσήφ 191, 302

Επίδαυρος 136,249

Επικρατείας Γραμματεία βλ. Γραμματεία Επικρατείας

Επίκτητος Εγχειρίδιον 51, 100, 486

Επιστημών Στοιχεία 17

επιστολών κατάσχεση 446

επιστολών συνθετική 485

Επτάνησα 45-47

Ερκουλίδης Αναστάσιος 29, 39-41, 60, 6365, 100, 167, 194, 272, 525-528, 610, 620, 621, 624, 625-627, 633-647, 654, 656, 661, 682, 685, 688,714,715

Ερμής ο Λόγιος 21

Σελ. 788
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/789.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Ερμιόνη 125, 132· Δημογεροντία 502

Ερμούπολης Γυμνάσιο 70,74

Εταιρεία Φιλανθρωπική βλ. Φιλανθρωπική Εταιρεία

ετερόχθονες (ξένοι) 638, 671, 673, 723, 737

Ετυμολογικόν βλ. Αρχαία Ελληνικά

Ευαγγέλιον 485· βλ. και Καινή Διαθήκη

Εύβοια 17, 45,46, 197, 276, 280, 295, 469, 545

Ευγενίδης Ιωάννης 585, 586, 591

Ευγένιος επίσκ. Κομάνων 83

ευδαιμονία 389, 474, 560, 612,619

Ευελπίδων Σχολή 410 (Colllegio militare), 511, 513, 529, 530, 579, 586, 687- βλ. και Κεντρικόν Πολεμικόν Σχολείον

ευζωία 418

Ευμορφόπουλος Ιωάννης 138, 257

Ευμορφόπουλος Λεωνίδας 138

Εϋνάρδος βλ. Eynard J.-G.

Ευριπίδης 33 (σημ. 45), 34 (σημ. 48), 50· Εκάβη 83, 125, 154, 230· Μήδεια 297

Εύριπος βλ. Χαλκίδα

Ευρυτανία 46

Ευρώπη 105,124, 399, 405, 416, 450, 543, 749

Ευσταθίου Ιωάννης 90, 249

Ευσταθίου Παντελής 664

Ευστρατίου Παναγιώτης 70 (σημ. 156)

ευταξία 390,696

Εύφημος 53

εφημερίδα φιλολογική (σχεδιαζόμενη) 657

εφημερίδα εκδιδόμενη στη Σύρο ( Ελληνική Μέλισσα; ) 683

Εφημερίς Εθνική 620, 626, 636, 645, 704, 707,709

Eynard J-G. 35,36

Fabvier Ch. 211

Fallmerayer Jacob Philipp 24

Finlay George 63,615

Gaspari Adam Chr. Γεωγραφία 118

Gérard 403

Ζαγορά 147,279

Ζαγοροχώρια 121, 139, 179, 255, 291, 304

Ζαΐμης Ανδρέας 650, 659, 660, 662, 663, 668, 670, 687, 689, 690, 693, 701, 703, 705

Ζάκυνθος 104,109, 120, 138, 156,185, 257, 309, 309, 310, 571

Ζαρουχλα 278

Ζάτουνα 195, 196, 253, 399, 548

Ζαφείρης καπετάνος 569

Ζαφειρακόπλος Αναγνώστης 525, 570

 Ζαφειρακόπουλος Αναστάσιος 560

Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 551

Ζαχαρίας επίσκ. Χαλκηδόνος 307

Ζαχαρίτσας Νικολάκης 142

Ζεβρόπουλος Γιώργης 569

Ζέλη Μακεδονίας 187

Ζεραλόπουλος Κωνσταντίνος 557

Ζήνων 408

Ζητούνιον βλ. Λαμία

Ζιλιγονόπουλος Γιάννης 556

Ζιλιγονόπουλος Δημητράκης 556

Ζουπάνι Γρεβενών 180

Ζοχιός Γεράσιμος βλ. Ζωχιός Γεράσιμος

Ζυγού Μάνης επαρχία 498, 556, 572· Δημογεροντία 522, 557

Ζωγραφική 25 (σημ. 23)

Ζωγράφος Παναγής 143

Ζωγράφος Χαράλαμπος Γ. 47

Ζωοδόχου Πηγής Πόρου μονή 580

Ζωρογιαννόπουλος Α. 512

Ζωσιμάδες 720

Ζώτος Στυλιανός 70 (σημ. 156)

Ζωχιός Γεράσιμος 30, 31, 60, 408, 621, 633, 714

Ηθική 49, 187, 202· Φιλοσοφική Ηθική 488

ηθική βελτίωσις 624, 629,660,725

Ηλεία 46

Ηλίας Θεόδωρος 540,552

Ηλιοδώρα 89

Ηλιόπουλος Γεώργιος 151

Ηλιόπουλος Ηλίας 70 (σημ. 156)

Ηλιόπουλος Πρόδρομος 434

Ηλιού Φίλιππος 52

Ήπειρος, Ηπειρώτες 46, 134, 143,149, 190, 541

Ηράκλειο 198

Ηρειώτης Νικόλαος 70 (σημ. 156)

Ηρόδοτος 50, 125, 154, 214, 215, 239, 307, 485, 487

Ηρωδιανός 484

Σελ. 789
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/790.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Ησαΐας Αλέξανδρος 146, 428, 431, 476-477, 524, 652

Ησίοδος Εργα και ήμέραι 247· Θεογονία 408

ησυχία (πολιτική ομαλότητα) 543, 639, 674, 676,678,694, 695

Hastings F. A. 167

Θαλασσινός Σπυρίδων 286

θεματογραφία βλ. Αρχαία Ελληνικά

Θεμίστιος Περί φιλίας 50, 92, 110, 117, 153, 166, 169, 215, 302

Θεμιστοκλής 390

Θέογνις Ελεγείαι 101, 161,183

Θεοδόσιος μητρ. Λαρίσης 242

Θεοδόσιος Περγαμηνός βλ. Περγαμηνός Θεοδόσιος

Θεοδοσίου Ηλίας 602

Θεοδοσίου Κωνσταντίνος 567

Θεοδωρακόπουλος Αλέξιος 473

Θεοδωρόπουλος Θανάσης 525

Θεόδωρος Πρόδρομος 51· Τετράστιχα 99, 158, 200, 292

Θεοδώρου Ιωάννης 515, 540

Θεόκλητος ιερομόναχος 556

Θεοτόκης Νικηφόρος Κυριακοδρόμιον 745, 748

Θεόφραστος Χαρακτήρες 51, 125, 202, 255, 486

Θερμιά βλ. Κύθνος

Θεσσαλία 46,47

Θεσσαλονίκη 83,136, 148, 281, 447

Θήβα 180,288

Θηβαίος Γιάννης 33 (σημ. 45)

Θουκυδίδης 33 (σημ. 45), 50, 92, 97,125,158, 210, 230, 231, 241, 255, 261, 269, 486, 487, 742

Θράκη 46

Θράσυλλος 53

θρησκείας σέβας 622

θρησκευτικά 19· βλ. και Κατήχησις

Θωμέας Γιάννης 556

Θωμόπουλος Δημήτρης 556

Ιακώβου Δημήτριος 427, 434

Ιακωβσίου Ελληνικά μαθήματα Βλ. Jacobs Friedrich, Στοιχεία της Ελληνικής Γλώσσης (μετάφραση Θεόκλητου Φαρμακίδη)

Ιατρική 30,102

Ιγνάτιος επίσκ. Ερυμανθίας 89

Ιδεολογία Φιλοσοφική 488

Ιερά Σύνοδος 83, 89, 92, 117, 151, 154, 158, 187, 190, 204, 215, 218, 229, 237, 239, 241, 242, 262, 267, 268, 279, 307, 726, 727, 736, 738, 739

ιερατείον βλ. κλήρος Ιερατικό Σχολείο βλ. Εκκλησιαστικό Σχολείο Πόρου

Ιερόθεος πατριάρχης Αλεξανδρείας 93

Ιεροκλής Αστεία 51, 273, 483

Ιθάκη 212, 228, 229, 234, 277, 405

ιματισμού κόστος 607

Ιμπραήμ 89, 413, 594

Ιόνιος Ακαδημία 16, 42, 621

Ιονίων Νήσων Αρμοστεία 405

Ίος 256,453

Ιπποκράτης 485,487

Ισοκράτης 50, 202· Αρεοπαγιτικος 117, 154, 159,216,485· Αρχίδαμος 100· εις Ευαγόραν 100, 144, 224, 230, 255, 290, 307· Παναθηναϊκός 165· Πανηγυρικός 158, 210, 233, 255· Πλαταίκός 27, 28,100, 207, 214, 407-409· Προς Δημόνικον 83, 86, 90, 92, 99-101, 109, 114, 117, 129, 132, 143, 144, 153, 158, 164, 182, 184, 185, 189, 194, 206, 210, 220, 224, 226, 229, 230, 232, 233, 234, 253, 254, 261, 271, 280, 285, 290, 300, 307, 484· Προς Νικοκλέα 87, 97, 131, 132, 144, 153, 158, 176, 205, 210, 233, 234, 244, 253, 258, 269, 285, 296, 298· Προς Φίλιππον 210· Συμμαχικός 144

Ιστορία 13, 15, 19, 24 (σημ. 21), 31 (σημ. 42), 59, 198, 262, 300, 485, 486, 526, 714 730· Αρχαία 484· Γενική 408, 717· Εκκλησιαστική 736· Ελληνική 392, 730· Ιερά 49, 165, 409, 483, 484, 731· Μέση 486· Νεωτέρα 487· Πολιτική και διπλωματική 18· της Φιλοσοφίας 488

Ιταλία 47,187,241,739

Ιταλικά 17, 49, 50, 86, 92, 97, 106, 124, 133, 144, 146, 157, 185, 187, 216, 241, 244, 246, 248, 293, 297, 298, 300, 303

Ιχνογραφία 19, 25 (σημ. 23), 60, 409, 431, 486-487, 725

Ιωακείμ Γεροντιανός 180

Ιωάννης ο Χρυσόστομος 50, 89, 233, 261, 598·

Σελ. 790
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/791.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

εις Ευτρόπιον 271· Εις Παύλον 83· Εις την Κυριακήν του Θωμά 205· εις την Κυριακήν του Πάσχα 205· εις την παραβολήν του ασώτου 110· Περι προσευχής 97, 100, 101, 126, 132, 158, 182, 205, 207, 230, 236, 238, 244, 253, 261, 269, 271, 273, 282, 303· Προς Ευτρόπιον 83, 238

Ιωαννίκιος επίσκ. Μηλέας 522

Ιωαννίκιος επίσκ. Λιδωρικίου 239

Ιωάννινα 134,135,189, 190, 216, 268, 275, 304

Ιωάννου Ανανίας 42 (σημ. 74)

Ιωάννου Δημήτριος 312

Ιωάννου Διαμαντής 748

Ιωαννούσης Διονύσιος 427

Ιωάσαφ επίσκ. Βιζύης 268

Ιωάσαφ Βυζάντιος 83, 261

Ιωσήφ Ανδρούσης 89,117, 151,168, 267, 412, 413, 420, 421, 442, 456, 460

Ιωσήφ Επιδάμνιος βλ. Επιδάμνιος Ιωσήφ

Jacobs Friedrich, Στοιχεία της Ελληνικής Γλώσσης (μετάφραση Θεόκλητου Φαρμακίδη) 143, 165, 182, 224, 229, 234, 271, 655,724

Jacobs-Dörring Λατινικά 724

Καθ' ημάς Ανατολή 45

Καινή Διαθήκη Κατά Ματθαίον 209, 262, 266, 268, 311· Κατά Ιωάννην 123, 190, 237, 307· Παύλου Προς Θεσσαλονικείς Β΄ 91, 138, 147, 296- Προς Ρωμαίους 275 Προς Φιλιππησίους 242, 279' Ιακώβου επιστολή Α΄ 236· Ιωάννου επιστολή Α΄ 241

Καΐρης Θεόφιλος 26 (σημ. 26)

Καισαν βλ. Κεσάνι

Καίσαρ Ιούλιος 646

Κακκουλίδης Ιωάννης 444

Καλάβρυτα 84, 186, 243, 249, 284, 297, 300· διοικητής 559· Κοινόν Σχολείον 151

Καλαμάκι 227

Καλαμογδάρτης Γεώργιος 501

Κάλαμος 47, 48, 97, 110-112, 235, 274, 306· Αλληλοδιδακτικό Σχολείο 243

Καλαράς Αρμόδιος 53

Καλαράς Γεώργιος 53 (σημ. 96)

Καλαρρύτες 219

Καλαφάτης Αναστάσιος 246

Καλιακούδας Γεωργάκης 560

Καλκαντής Βασίλειος 585

Καλκαντής Σταυριανδς 585, 586, 596

Καλλιάρχης Μακάριος 190

Καλλιγραφία 49, 144,160,161, 483, 725

Καλλίνικος βλ. Καμπάνης Καλλίνικος

Καλλίπολη 132

Καλλιφρονάς Μιχαήλ 40 (σημ. 66)

Καλογέννητος Παύλος 160

Καλογήρου Μαρία 203

Καμπάνη Ευφροσύνη 507

Καμπάνης Καλλίνικος 84, 217, 280, 311

Καμπάνης Λεόντιος 40 (σημ. 64), 162, 167, 218, 232, 254, 651

Καμπάνης Πέτρος 251

Κάμπος Σταυροπηγίου Μάνης 99

Καμτζέας Γεώργιος 556

Κανάρης Γεώργιος 564

Κανάρης Κωνσταντίνος 167, 565, 584, 616, 676, 677, 679

Κανόνες δεσποτικών εορτών 51, 83, 177, 308· βλ. και Τροπάρια δεσποτικών εορτών

Κανούσης Ν. 651

Καπανδρίτι 188

Κάπαρης Ανδρέας 164

Κάπαρης Κώνστας 569

Καποδίστριας Αυγουστίνος 39, 47, 62, 87, 252, 610, 615,617, 618-620

Καποδίστριας Βιάρος 293, 387, 401, 402, 447, 450, 472, 516, 517, 533, 563, 411

Καποδίστριας Ιωάννης 16-18, 23 (σημ. 20), 27, 31 (σημ. 43), 33, 34, 55, 58-60, 120, 167, 213, 232, 243, 275, 387, 391-3%, 398403, 405, 410, 412, 414-417, 420, 422, 424, 427-431, 434-439, 441, 444, 445, 449, 451, 454, 456, 461, 462, 471, 472, 478, 490-492, 494-496, 497-500, 503-505, 507, 509, 510, 512, 513, 515-520, 524-527, 529-533, 535, 537, 538, 542, 544, 547, 556, 563, 565, 566, 568, 571, 573, 574, 577, 579, 584, 585, 587, 588, 594, 595, 600, 604, 613, 615, 674, 675, 697, 700, 708· χαρακτηρισμοί σε αιτήσεις η αναφορές πολιτών: άλλος Θεμιστοκλής, άλλος Αριστείδης 404· αγαθός και κοινός πατήρ 475· άλλος πατήρ 388· κοινός πατήρ 529, 453, 575, 598· κοινός πατήρ της ορφανής και δυστυχούς νεολαίας 509· κοινός πατήρ των ορφανών 493· κοινός

Σελ. 791
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/792.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

φιλόστοργος πατήρ των Ελλήνων 498· φιλόστοργος πατήρ 490· τρισσέβαστος πατήρ 447· φιλάγαθος και γνήσιος πατήρ 474· πατήρ της πατρίδος 404· πατήρ του έθνους 619· πατήρ των ορφανών 510- έξοχος φιλόμουσος 505· ευεργέτης της Ελλάδος 617, 618· ευεργέτης της ταλαίνης Ελλάδος 404· ευεργέτης της ελληνικής νεολαίας 505· εύσπλαγχνικώτατος 417· καλοθελητής του έθνους 525· μόνος υπερασπιστής των ενδεών ορφανών 505· προστάτης της παιδείας και υπερασπιστής των Μουσών 396· προστατης των ορφανών και της παιδείας 563· σοφός και ενάρετος ανήρ 570· σωτήρ και προστάτης της Ελλάδος 453· φιλάνθρωπος 417· φιλανθρωπότατος 404· φιλόμουσος και φιλάγαθος ψυχή 461· φιλόπτωχος προστάτης 420

καποδιστριακό κόμμα 65, 673, 676

Καραβέλης Ιωάννης 236

Καραγιαννόπουλος Α. 551

Καραϊσκάκης Γεώργιος 53,196, 246· ορφανά του Καραϊσκάκη 272

Καρακωνσταντή Κρύσταλλα 296

Καραμάνος Γεώργιος 273, 654

Καρλόβασι 107.181.256

Κάρπαθος 247

Καρπενήσι 123, 168, 214, 228, 229, 234, 288, 288, 288, 289

Καρτερία (πλοίο) 167

Κάρυστος 411

Καρύταινα 129, 131, 167, 233, 253· Αλληλοδιδακτικό Σχολείο 568

Καρώνης Ιωάννης 414, 420

Κάσος 224

Κασσάνδρα 247

Καστάνια οικογένεια από τή Χίο 492

Καστέλι Κισάμου 184

Καστόρχης Καλλίνικος 261

Καστρίτσι Αχαΐας 92

Κάστρον Κρήτης βλ. Ηράκλειο

Καταρτζής Δημήτριος 21

Κατεβατή Σίφνου 98

Κατζιμίχας Νικολάκης 569

Κατζίρος Γιάννης 525

Κατήχησις 146, 202, 484, 485,610, 731

Κατούνα Ξηρομέρου 209

Κέα 42,128

Κέβης ο Θηβαίος Πίναξ 50,100,113,129,158, 200, 227, 280

Κεντρικό Σχολείο

αναλυτικό πρόγραμμα (1830) 30, 482489· απουσιολόγιο 432· διάρκεια σπουδών 482· διακοπές 39, 600, 626, 627· διακοπή λειτουργίας-επαναλειτουργία 39, 63, 620, 621, 624-626· διδάσκαλοι 17, 1922, 26, 27, 30, 31, 35, 38, 40-42, 396, 403, 466, 467, 544, 622, 624, 625, 633, 654, 657, 659, 671, 673-676, 678, 683, 694, 705, 707, 708, 714, 715, 716, 718, 719, 721, 722, 727, 728, 731, 734, 736, 737, 738, 742, 746· διδασκάλων συνεδρίαση 642· έδρα 17· έναρξη 22, 389-391· εξετάσεις 27, 407, 544, 603, 728, 729, 730, 742· επιστάτης 393· κανονισμός λειτουργίας 36-38, 39 (σημ. 55), 548, 550, 553, 626· κτήριο 21, 22, 35, 36, 661, 716, 737, 407, 435· μαθητολόγιο 27 (σημ. 30), 31, 51, 71-73· μεταφορά στην Αθήνα 42, 43, 70, 723, 737· προγράμματα 17, 20, 25, 30, 36, 41, 42, 408, 431, 432, 525, 625, 625, 626, 709, 716, 729· τάξεις 26, 41, 42,728· υπηρέτες ( επιστάται ) 684, 691, 693,696, 719· βλ. και μαθητές

Κεντρικόν Πολεμικόν Σχολείον 697, 702· βλ. και Ευελπίδων Σχολή

Κεντρική Φυλακή 658

< Κεραμεύς > Δανιήλ 230

Κέρκυρα ( Κορφοί ) 47,87,109,123,160,174, 181, 472

Κερνίτσης μονή 89

Κερπινή 244,249,279,649,663

Κέρτεζη 280

Κεσάνι Αδριανουπόλεως 669

Κεφάλας Ανδρέας 167

Κεφάλας Αργύριος 468

Κεφαλληνία 214, 219, 251, 277, 297

Κηκκίδης Ιωάννης 168

Κία βλ. Κέα

Κιαδημήτριος Ιωάννης 434

Κίγκ Ιωνάς 656- σχολή 143

Κιουταχής 651

Κιτζιγιαννέας Στρατήγης 557

Κιτζιγιάννης Δημάκης 557

Κιτρινιάρης Στρατήγης 522

Κλεάνθης Σταμάτης 35· οικία 43 ( σημ. 83 )

Κλεοβούλου σύστημα 523

κληρικοί άγαμοι 726, 736

Σελ. 792
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/793.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

κληρικοί υπότροφοι 42, 43, 68, 70, 736, 740, 742, 745, 746· αυτόγραφα 738, 739· διάρκεια σπουδών 740· κατάλογος 738, 741, 747· τροφεία 746· κλήρου αμάθεια 42-43· βελτίωσις 725· δουλικά φρονήματα 726· εκπαίδευσις 725· ένδεια 726

Κοζάνη 231,241,727

Κοζίτσα Κραβάρων 172

κοινή ησυχία βλ. ησυχία

Κοκκινάκη Νένα 79

Κοκκινάκης Κωνσταντίνος 22, 302

Κόκκινος Γεώργιος 569

Κοκκώνης, Ιωάννης 15 (σημ. 2), 31 (σημ. 43), 40 (σημ. 64), 54, 59-61,185, 227, 243, 434, 437, 452, 489, 525, 530, 531, 533, 568

Κοκολυγκόπουλου Δημήτριος 312

Κόλια Κυριακή 502

Κόλια Κόλιας 502

Κολοκοτρώνης Θεόδωρος 399, 610

Κομμητας Στέφανος Εγκυκλοπαιδεία 50, 83, 121, 125, 139, 585,735

Κομνάκης Νικόλαος 288

Κονομάτης Χριστόδουλος 53 (σημ. 96)

Κοντογεωργόπουλος Γεώργιος 447

Κοντούμας Κωνσταντίνος 518

Κοραής Αδαμάντιος 33 (σημ. 46), 34 (σημ. 48), 50, 61 (σημ. 121), 64, 409, 487, 674, 675, 718, 734, 735· Κατήχησις 202· Πρόδρομος Ελληνικής Βιβλιοθήκης 50 (σημ. 88)· βλ. και Σύμμιχτα Ελληνικά

Κορδίας Π. 83

Κορδούλη Αικατερίνη 23 (σημ. 20), 27 (σημ. 31), 75 (σημ. 160)

Κόρθιον Άνδρου 162

Κορινθία 46

Κόρινθος 83, 128,144,156, 186, 224, 238, 268, 584· Αλληλοδιδακτικό Σχολείο 577· ειρηνοδίκης 179· επίσκοπος 261·

Κορνήλιος Ιάκωβος 498, 499, 505, 508, 521, 549, 561, 565

Κορομηλας Ανδρέας 176

Κορυδαλλευς Θεόφιλος Επιστολάριον 189, 215

Κορφοί βλ. Κέρκυρα

Κορώνη 307

Κοσμάς Κυνουρίας 204

κοσμιότης 418,696

Κοτζάς Ιωάννης 177, 246

Κοτζιρέας Ιωάννης 557

Κοτζιρέας Παναγιώτης 556

Κότρωνας Μάνης 498,499

Κούμας Κωνσταντίνος 189, 202, 269, 483-485

Κουμουνδουράκης Αθανασούλης 549,617,618· χήρα του 617, 618, 620

Κουμουνδουράκη Ανδρέα χήρα 549, 561, 565, 566, 577,611, 613, 619, 620

Κούντουρα Μεγαρίδος 85, 126, 210, 264

Κουντουριώται 35 (σημ. 49)

Κουρκουλέας Γιάννης 556

Κουρουσόπουλος Βασίλειος 179

Κουτζός Παναγιώτης 569

Κουτήφαρη Μάνης 149, 508

Κούτρος Θωμάς 238

Κούτρος Παναγιώτης 560

Κουτρούλης Ευστάθιος 48 (σημ. 86)

Κουτσονίκα Πανάγιο 474

Κράβαρα Ναυπακτίας 172, 257, 395, 628

Κράνειος Νικόλαος 70 (σημ. 156)

Κρανίδι 89, 117, 132, 142, 157, 171, 213, 215, 225, 239, 246, 263, 272, 282, 398, 655, 660

Κρανιδιώτες μαθητές 62 (σημ.122)

Κρήτη 45, 46, 105, 137,143,160,184,198, 201, 216, 217, 279, 280, 294, 399, 520, 587

Κρητικός Γεώργιος 494

Κριτική (μάθημα) 432

Κριτοβουλίδης Κυριακός 184

Κυβέλος Παναγιώτης 498, 522

Κυδωνιές 130,137, 152, 155, 187, 207, 209, 249, 302, 727· σχολή 26 (σημ. 26)· 209

Κυδωνιεύς Βασίλειος βλ. Βασίλειος Κυδωνιεύς

Κύθηρα 48, 85, 148, 294, 303, 307, 309, 310

Κύθνος (Θερμιά) 97, 126, 174, 193, 195, 211, 211, 253, 264, 443, 444, 459

Κυκλάδες 45, 47

Κύμη 180

Κυναίθης επίσκ. 123,237

Κυπαρισσία ( Αρκαδία ) 592, 599

Κυπριανός διδ. 219

Κυπριανός Μανουήλ 502

Κύπρος, Κύπριοι 45, 46, 105, 228, 252, 265, 293, 300, 470

Κυρήνης επίσκ. 389

Κυριακίδης Δ. 387

Κυριακοδρόμιον Νικηφόρου Θεοτόκη 745, 748

Κυριακόπουλος Γρηγόριος 186

Κυριάκου Κωνσταντίνος 565

Σελ. 793
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/794.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Κύριλλος επίσκ. Αργολίδος και Κορινθίας 229, 261, 279, 311

Κυρίτσης Παναγιώτης 79

Κωλέττης Ιωάννης 47, 53, 62 (σημ.122), 68, 107, 181, 273, 439, 455. 462, 610, 650, 659, 660, 662, 663, 668, 670, 687, 689, 690, 693, 700, 701, 703, 705

κωμικοί ποιητές 488

Κωνσταντάς Γρηγόριος 15-17, 40 (σημ. 66), 54, 95, 189, 280, 290, 295, 299, 434, 437, 450, 452, 488, 631, 654,720,734, 735

Κωνσταντινόπουλος Χρήστος 22 (σημ. 20)

Κωνσταντίνου Αδάμ 441

Κωνσταντίνου Γεώργιος 56, 441, 454, 455, 567, 602

Κωνσταντίνου Σταμέλος 415

Κωνσταντινούπολη 46, 53, 62 (σημ. 121), 89, 90,99,108,113,116,117,134,162,165,173, 187, 192, 197, 208, 219, 242, 244, 248, 250, 251, 257, 258, 268, 271, 274, 279, 294, 295, 304, 395, 446, 494, 497, 543, 562, 600, 609· βλ. και Βυζάντιον

Κωνστάντιος ιερεύς 525

Κωστόπουλος Αθανάσιος 70 (σημ. 156)

Κωστόπουλος Κωνσταντίνος 70 (σημ. 156)

Λαγκάδια 229

Λακωνία 46, 211, 236

Λάλα μάχη 448

Λαλαίοι 253

Λαμβίκης βλ. Λαμπίκης Χαραλάμπης

Λαμία (Ζητούνιον) 193, 260

Λαμπίκης Χαραλάμπης 137, 220

Λάππας Κώστας 79

Λάρισα 47, 87, 94,107,141, 208, 242, 265

Λάσκαρις Κωνσταντίνος Γραμματική 83, 101, 110, 126, 158, 236, 241, 261, 273, 279, 282, 291, 300, 308, 598

Λάστα Γορτυνίας 89

Λατινικά 15, 18,19, 42, 49, 87,133, 148,186, 187,248, 262, 298, 487, 488, 488, 656, 684, 715-717, 721, 722, 729-731, 734,738

Λεβίδης Νικόλαος, έφορος του Νομισματοκοπείου 41,709

Λεβαντής οικονόμος θερμίων (Κύθνου) 387

Λεβιδίου μάχη 54, 280, 594

Λεγένδρος βλ. Legendre A.

Λειψία 724- Ακαδημία 102

Λέκας Παντελής 68 (σημ. 147)

Λεμεσός 265

Λεμπεγλέρ Λαρίσης 242

Λενίδι βλ. Λεωνίδιο

Λένος Θεόδωρος 195

Λεονάρδος Αγάπιος 27 (σημ. 29)

Λεοναρδόπουλος Λεονάρδος 548

Λεοντάρι 122

Λέρος 222

Λευκάδα (Αγία Μαύρα) 210

Λευκωσία 105,252

Λεωνίδιο 69 (σημ. 155), 112, 149, 150, 176, 231, 554

Λεωσθένης 53

Λήμνιος Κωνσταντίνος 114, 616

Λήμνος 114

Ληξούρι 251

Λιβαδιά 47,104,106, ίο?, 116, us, 130,135, 137, 139, 147, 158, 160, 183, 185, 196, 197, 202, 220-223, 225, 226, 244, 260, 263, 265, 270, 294, 415, 666, 668- επαρχία 469, 472

Λιβαδίτης Ιωάννης 592, 596, 600

Λιβαδίτης Πέτρος 130

Λιβαδίτου Μαρία 592

Λιβάνιος 50, 90· Μελέται 169· Περί λάλου γυναικός 90, 215- Πρεσβευτικός Α Ί82, 207, 230, 233, 268· Προγυμνάσματα 305

Λιβάρτζι 119, 290, 524, 525, 559, 562, 568, 579, 581- δημογεροντία 560, 570- οίκονόμος 525, 569, 560· πρωτοπαπάς 525· σακελλάριος 525· σκευοφύλαξ 569

Λιβερόπουλος Λιβέριος, έπαρχος Αιγίνης 728, 729-731,

Λιδωρίκι 198

Λιπενίτσα Ασπροποτάμου 285

Λογική 49, 187, 269, 485, 488, 589,730

Λογιωτατίδης Γεώργιος 597

Λογκανίκος 149

Λογοθετόπουλος 700

Λογοθέτου Ζώτος 500

Λομόνδ βλ. Lhomond Ch. F.

Λουκιανός 50, 293· Αποκηρυττόμενος 234, 268- Ενύπνιον 97, 110, 112, 122, 144, 147, 160,164,165,172,175,182,200, 215,241, 269, 271, 308· Νεκρικοί διάλογοι 92, 97, l00, 109,112,115,117,12ο, 124,126,134, 144,147,153,158,160, 172,174,182,189, 205, 210, 218, 220, 227, 232, 238, 241, 253, 255, 271, 277, 279, 285, 290, 291, 292, 302,

Σελ. 794
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/795.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

305, 308, 414· Πατρίδος εγκώμιον 290, 307, 408· Περί του μή ραδίως πιστεύειν διαβολή 109, 117, 234, 252, 302, 307, 484· Τίμων 269· Τόξαρις η φιλία 408, 423, 431· Τυραννοκτόνος 234· Χάρων 230

Λουκόπουλος Αλέξιος 101, 185

Λουκόπουλος Γιώργης 556

Λουτζάκης Εμμανουήλ 520, 521, 555, 558, 559

Λύκειο 1ο Πειραματικό Αθηνών 74

Λύκειον Φιλολογικόν 27 (σημ. 30), 30, 482

Λυκούργος Κατά Λεωκράτους 261, 718

λυρικοί ποιητές 488

Λυσίας 50, 202· Επιτάφιος 100, 207, 233, 302, 485· Κατά Ερατοσθένους 100, 207· Υπέρ Ερατοσθένους 207

Legendre A. Γεωμετρία 455

Lhomond Ch. F. γραμματική της Λατινικής 724

Μάγνης Δημήτριος 83

Μαγούλαινα βλ. Μαγούλιανα

Μαγούλιανα Γορτυνίας 94, 166, 232, 242, 254

Μαδεμοχώρια 57, 230, 233

Μαζαράκης-Αίνιαν Ιωάννης 548

Μαθηματικά 15, 18, 19, 31, 38, 60, 160, 262, 269, 392, 486-488, 525-528, 621, 633, 645, 714, 715, 717, 721, 722· όργανα 725

μαθητές

μαθητών αναφορές 39, 63, 621, 636-639, 645· μαθητών αποβολές 450, 451, 454, 515, 535, 574, 575, 605· μαθητές Άξιοι βοηθείας βλ. ΒΠ 4· μαθητών αποχή 525, 526-528, 530-533, 535, 538, 541-542, 544, 546, 547, 553, 554· μαθητών αριθμός 13, 26, 30, 31, 35, 39, 40-42, 408, 425, 433, 523, 621, 625, 626, 714, 723, 742· μαθητές αριστούχοι 729, 731-733, 742-744· μαθητών επαγγελματικός προσανατολισμός 13, 69-71, 724· μαθητών κατάλογοι (1833) 709-714- μαθητών παράπονα 29, 36, 5960, 418, 431, 525, 621, 633, 634, 636, 683, 715' μαθητή περιγραφή 446· μαθητές προγυμναστές αρχαρίων 717, 721, 722, 732, 739· μαθητές υπότροφοι βλ. ΒΠ 4· μαθητή φυλάκιση 727

μαθητογραμμάτιον (μαθητική ταυτότητα - δελτίο φοίτησης) 36-38, 603

Μακάριος επίσκ. Μεθώνης 307

Μακεδονία 46,165,187, 601

Μακελαριάς μονή 92

Μακρίνο Ζαγορίου 304

Μαλανδρίνο Δωρίδας 203, 554

Μάλτα 148,410,422,511

Μαμούνης Ι. 616

Μαμούνης Κυριακός 62 (σημ. 125), 616

Μαμούρη τάγμα 283

Μανακίδης Γεώργιος 470, 480, 610

Μάνη (Σπάρτη), Μανιάτες 68, 149, 150, 178, 185, 208, 303, 307, 393, 394, 498, 499, 505, 508, 521, 535, 556, 572, 586,612

Μάνθου Γεώργης 395

Μανουσαρίδης Χρίστος 79

Μαντινεία Καλαμάτας 267

Μαντσούφας 53

Μαραθωνήσιον βλ. Γύθειο

Μαραμπέας Ανάστασης 556

Μαργαρίτης Κυρίτσης 616

Μαριέλης Ιωάννης 427,434

Μαρίτζας Αντώνιος 472

Μαρίτζας Ιωάννης 472

Μάρκος Αυρήλιος Τα εις εαυτόν 51, 486

Μάρκου Νικόλας 248

Μαρμαράς θεοδώρητος 268

Μαρούκης Δημήτριος 616

Ματακής Θεόδωρος 479

Ματακίδης Χριστόδουλος 479

Ματζουνέας-Πετρόπουλος Σ. 557

Ματζουνόπουλος Νικόλαος 557

Ματθαίος μοναχός Αιγινήτης 187

Ματθαίος Γανοχωρίτης Γραμματική Εισαγωγή 215· Εγχειρίδιον περί Συντάξεως 87

Ματουκάς Γεώργιος 70 (σημ. 156)

Μάτσας Κωνσταντίνος 568

Μαυρίκος Παύλος 617,618

Μαυροβουνιώτης Βάσος 545

Μαυρογένης Γεωργάκης 256

Μαυροκεφαλος Αναστάσιος 256

Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος 35 (σημ. 49), 65, 448, 676, 679

Μαυροκορδάτος Αριστείδης 53

Μαυρολιθαρίτης Ν. 651

Μαυρομιχαλαίοι 63, 606, 615

Μαύρος Ιωσήφ 70 (σημ. 156)

Μαυροσκούφης Δημήτρης 14,15 (σημ. 2)

Μέγα Ρεύμα 162,187,727

Σελ. 795
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/796.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Μεγάλου Σπηλαίου μονή 123, 237, 598

Μέγαρα 129,180,219

Μεγαρίδα 85

Μεδρενίτσα Μαλαδρίνου Δωρίδας 238

Μέθανα 245,520

Μεθενίτης Γεώργιος 580

Μεθώνη 69 (σημ. 155), 233, 311, 413· Αλληλοδιδακτικό Σχολείο 572, 630· επίσκοπος 311

Μελιγού Κυνουρίας 153

Μελέτιος επίσκ. Αχαΐας 92

Μελέτιος επίσκ. Λαρίσης 166

Μένανδρος Γνώμαι Μονόστιχοι 102,104,192, 226, 267, 283

Μενεΐδης Κωνσταντίνος 69 (σημ. 155)

Μεσαριά Άνδρου 154

Μεσημβρία 307

Μεσολόγγι 47, 97, 110,111,144,174, 275, 391, 401, 534, 575, 628· έξοδος 472· καταστροφή 96· πολιορκία 112,441,510,627

Μεσσηνία 46

Μεσσήνη (Νησίον) 117, 237, 413, 414· Αλληλοδιδακτικό Σχολείο 414

Μεταξάς Ανδρέας 490, 650, 659, 660, 662, 663, 665, 668, 670, 687, 689, 690, 693, 701, 703, 705

Μεταξάτα Κεφαλληνίας 214

Μεταφυσική 488

Μετρική 31 (σημ. 42), 49, 125, 418, 488,730

Μέτσοβο 287,306

Μετύλιας Νικόλαος 28

Μηλέα Μάνης 185

Μήλος 150,152

Μητρόπλος Παναγιωτάκης 569

Μητσόπουλος Ηρακλής 70 (σημ. 156)

Μιαούλης Δημήτριος 35 (σημ. 49)

Μικρά 'Ασία 45

Μιλτιάδης 390,699

Μιλτιάδης (κορβέτα) 616

Μισαραλιώτης Δημήτριος 213

Μισαραλιώτης Παναγής 58, 59

Μιχαηλίδης Ηλίας 554

Μιχαλόπουλος Γεώργιος 104

Μιχόπουλος Κώστας 525

Μοναστήρι Μακεδονίας 184

Μοναστηριώτης Γιαννάκης 417

Μοναστηριώτης Πάνος 214

Μοναστηριώτης Χρηστάκης 417

Μόναχο 262,597,614,749

Μονεμβασία 234

μοναστήρια βλ. Αγίας Λαύρας, Αυγού, Γέροντος, Ελώνης, Ζωοδόχου Πηγής Πόρου, Κερνίτσης, Μακελαριάς, Μεγάλου Σπηλαίου, Παλαιάς Παναγίας, Πανάχραντου, Φανερωμένης

Μόντης βλ. Monti V.

Μόρντο Άλκηστη 79

Μουδανιά 308

Μουσαι (παιδεία) 388, 396, 498,704

Μουσική 19, 25, 65,162, 284, 610, 611· εκκλησιαστική 49, 90, 116, 648, 649· οργανική 49,148· " φωνική " 725

Μουστοξύδης Ανδρέας 17-19, 21-23, 26, 27 (σημ. 31), 29, so, ai, ss-se, 38-41,44,51, 54, 55, 60,61, 62 (σημ. 123), 74 (σημ. 160), 146, 181,182, 194, 220, 252, 300, 389, 390, 396, 399, 400-402, 406, 407, 412, 415, 416, 423, 424, 427, 429-435, 437-440, 442-446, 449-460, 462-464, 466-468, 471-473, 478481, 489-493, 495, 4%, 500, 504, 506, 507, 509, 511-515, 518-520, 523, 524, 526-528, 530-535, 537, 539, 544, 547, 548, 550-555, 557-559, 562, 566, 568, 571-574, 577, 578, 580-583, 585, 588, 589, 592, 594-606, 608, 612-614, 621, 624, 633, 643, 699, 719

Μπακαλόπουλος Α. 551

Μπαλάνος Ιωάννης 48

Μπαλάνου σχολείον 304

Μπαμπηνιώτης Στυλιανός 503

Μπαμπούνης Χαράλαμπος 14

Μπαραπέας Παναγιώτης 556

Μπαρπετζέας Παναγιώτης 556

Μπασάνος 616

Μπάυρον βλ. Byron

Μπάφας Χ. βλ. Βάφας Χ.

Μπελέας Νικόλας 556

Μπελιά Ελένη 14 (σημ. 2)

Μπελιτζίκος Γιώργης 556

Μπενεδιώτης Π. 730,731

Μπενιζέλος Ιωάννης 53

Μπένος 54

Μπεσκανάτας 53

Μπιρμπίλης 54

Μπότσαρη Δεσπω 474

Μπότσαρης 53, 54

Μπουκέας-Λογοθέτης Γ. 522, 557

Μπουκουβαλέας-Τρουπάκης Π. 522

Μπράσκας Ιωάννης 510

Σελ. 796
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/797.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Μπρατζάνος Ν. βλ. Βρατσάνος Ν.

Μπώκος Γιώργος 79

Μυθολογία 19,31 (σημ. 42), 208,408,431,484, 625, 627, 634, 637· θεωρία Μυθολογίας 419

Μυκονέας Αναστάσιος 591

Μύκονος 124, 158, 162, 195, 218, 246, 256, 277, 293, 428· αλληλοδιδάσκαλος 175- δημογεροντία 511

Μυλωνάς Κωνσταντής 525, 569

Μυρίνης επίσκ. 218

Μυστραίος Παναγιώτης 552

Μυστράς 100, 120, 148, 176

Μυτιλήνη, Μυτιληναίοι 110,134,140, 188, 191, 192, 209, 255, 268, 273, 297, 302, 470, 597

Monti V. 22

Νάκου Τατιανή 113

Νάξος 84,116,136, 164, 169, 174,183, 215, 252, 254, 277, 299, 399, 438, 520- διοικητής 507, 555, 558, 559· Υγειονομείο 174

Ναύπακτος 110

Ναύπλιο 39, 45, 47, 83, 90, 97, 101, 104, 109, 112,120,122,132,142,146,148,149,179, 181, 187, 202, 209, 210, 211, 214, 220, 221, 231, 236, 240, 243, 256, 275, 278, 285, 286, 289, 290, 298, 303, 305, 306, 3Ü, 399, 404, 428, 446, 448, 450, 523, 529, 530, 533, 543, 578, 598, 613, 615, 624, 630, 633, 726· Αλληλοδιδακτικό Σχολείο 109, 146, 240, 285, 428, 431, 474-478· Αστυνομία 417· Γυμνάσιο 43, 70, 74· δημόσιος μνήμων 256·Υγειονομείο 303

Ναυτικών Γραμματεία βλ. Γραμματεία Ναυτικών

Νέα Ελληνικά 19, 26, 409, 484-487

Νέαι Πάτραι 173, 19Ο, 255· επαρχία 303, 630632· βλ. και Υπάτη ( Πατρατζίκι )

Νεγάδες Ζαγορίου 121, 139, 255

Νεόκαστρον βλ. Πύλος

Νεοκάστρου πολιορκία 592

νεολαία, νεότης 440, 493, 505, 525, 512, 543, 576, 586, 598, 637, 657, 695· εκπαίδευσις 609, 624, 628, 636· ηθική διάπλασις 509· πρόοδος 680· φωτισμός 388, 398, 529

Νεόφυτος επίσκ. Ταλαντίου 182, 389

Νεόφυτος επίσκ. Φωκίδος 239

Νεοχώρι Ζυγού Μάνης 303, 556

Νεοχώρι Κωνσταντινουπόλεως 258

Νησί βλ. Μεσσήνη

Νησιά Αιγαίου 45,469

Νησιά  Ανατολικού Αιγαίου 46

Νησιά Αργοσαρωνικού 45, 47

νησιώτες μαθητές 523

νησιώτες υπότροφοι 493, 514, 518, 524, 539, 552, 558, 566, 589, 593, 601, 604, 605, 608, 611,612

Νίκας Αντώνιος 302

Νικητάδης Γεώργιος 222

Νικητόπλος Νεόφυτος 31, 59, 131, 285, 289

Νικηφόρος ήγούμενος Ζωοδόχου Πηγής Πόρου 580

Νικηφόρος επίσκ. Αμυκλών και Τριπολιτσας 413

Νικόδημος ναύαρχος 91,698

Νικόδημος ο Αγιορείτης 598

Νικολαΐδης Αντώνιος 459

Νικολαΐδης Σταύρος 591

Νικόλαος έμπορος 226

Νικόστρατος 53

Νομική 15,30

Νομισματοκοπείο 41, 58, 198, 628, 631, 632, 650, 652, 658-660, 663, 664, 667, 670, 679, 684, 686, 690,692,701, 702,705, 709

νόμος, νόμοι 390, 642-644, 646, 679, 704, 706

νοσήλια 491,611

Ντουντούμης Αναγνώστης 525, 560

Ντρούκας Δημήτριος 525

Nimayer 485

ξένες γλώσσες 19, 400· βλ. και Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρωσικά

Ξένος Θεόδωρος 302

Ξενοφών 50, 485· Αγησίλαος 485· Απολογία Σωκράτους 125, 143, 165, 214· Απομνημονεύματα 83, 90,109,114,133,140, 143, 144, 148, 154, 161, 169, 172, 203, 207, 208, 212, 216, 220, 221, 226, 229, 230, 233, 241, 243, 255, 261, 274, 291, 300, 485- Ελληνικά 214· Κύρου ανάβασις 97, 114, 123, 139, 165, 202, 215, 239, 276, 291, 307, 666- Κύρου παιδεία l00, 111, 117, 129, 158, 160, 165, 182, 202, 211, 215, 218, 233, 241, 279, 484- Οικονομικός 219, 269, 485

Σελ. 797
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/798.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Ξενοφωντιάδης Ιωάννης 93

Ξηρομερίτης Ιωάννης 481, 482

Ξηρόμερο 119, 208, 209, 503

Ξηροχώριον Ευβοίας 280

Οδησσός 95, 165, 181, 244, 248, 258, 271, 494· Αλληλοδιδακτικό Σχολείο 214, 307· Λύκειον 248· Σχολή 564

Όθων 715, 725· βλ. και βασιλεύς

Οικονομίας Γραμματεία βλ. Γραμματεία Οικονομίας

Οικονομίας Επιτροπή 620

Οικονομίδης Βασίλειος 36 (σημ. 53), 70 (σημ. 156)

Οικονομίδης Κωνσταντίνος 27, 42, 74, 227, 303, 399, 466, 577, 578, 625, 626, 634, 636, 641, 643, 644, 672, 716-719, 722, 725, 728, 729, 740, 744, 747, 749

Οικονόμος Κωνσταντίνος 557

Οικονόμου Αναγνώστης 230

Οικονόμου Γεώργιος Ν. 70 (σημ. 156)

Οικονόμου Νίκη 79

Οικονόμου Παύλος 57

Όμηρος 50, 92, 206, 255· Ιλιάς 137,158, 182, 230, 235, 239, 269, 488· Οδύσσεια 488

ονόματα βαπτιστικά 53 (σημ. 95)

ονόματα αρχαία ελληνικά 53

Ορθογραφία 51, 52, 233, 483, 717, 740

Ορφανοτροφείο 22-23 (σημ. 20), 25, 84, 88, 95, 116, 129,130,131,147,159,162,163, 167, 183, 186, 199, 204, 207, 217, 218, 224, 225, 233, 242, 243, 251, 254, 277-279, 280, 284-286, 290, 293, 302, 311, 392, 450, 451, 454, 463, 482, 490, 496, 514, 539, 594, 631, 654,664,669, 725· Αλληλοδιδακτικό 280, 564, 589· αποθήκη 162· αρχείο 27 (σημ. 31), 75 (σημ. 160)· βιβλιοθήκη 589· διδάσκαλοι 609· Ελληνικό Σχολείο 66, 400, 480, 653· Επιτροπή 661, 665· μαθητές 435· ναός 116, 389· τρόφιμοι 65· τροφίμων όριο ήλικίας· τυπογραφία 403, 408, 425· υπότροφοι μαθητές του Κεντρικού Σχολείου 425, 465, 482, 493, 500, 514, 518, 539, 425, 552, 558, 566, 589, 593, 601, 604, 605, 609, 611, 613, 614

Ουγγαρία 148

Ουλερίχος Ερρίκος βλ. Ulrich Heinrich

oφθαλμία 224

Παγκαλάκη Αργυρώ 422

Παγκαλάκης Γεώργιος 422

Παγκαλάκης Νικόλαος 34 (σημ. 48), 234, 422

Παγών Γεώργιος 725

Παιδαγωγική 19, 488· Παιδαγωγική μεθοδική 488

παιδεία 388, 389, 392, 504-506, 563, 587, 598, 636, 657, 664, 724· αγαθά 543, 619· αγαθά αποτελέσματα 669· αληθής οδός 619, 629, 660, 666· γλυκύτης 396· διάδοσις 479· επιθυμία 560· Ιρως 515, 395, 407, 420, 424. 453, 478, 597, 601, 622, 653, 659, 662, 669, 681, 698· ζήλος 388, 440, 474, 543, 585, 680· καλά 421· κόσμος 441· μετάδοσις 388· νάματα 519, 681· πόθος 396, 397, 559, 628, 660· σάλπιγξ 545· φώτα 413, 418, 436, 447, 570, 670

Παΐσιος επίσκ. Θηβών 242

Παΐσιος επίσκ. Σμύρνης 311

Παΐσιος ηγούμενος Σοφικου 497

Παλαιά Διαθήκη 52, 598· Εξοδος 164· Τωβίτ 103, 200· Ψαλμοί 142· Παροιμίαι 85, 90, 93, 94, 121, 127, 129, 137, 141, 157, 170, 174, 184, 202, 203, 214, 215, 217, 225, 230, 239, 246, 264, 265, 271, 272, 273, 274, 282, 297, 299, 301· Σοφία Σολομώντος 529, 543· Σοφία Σιράχ 88, 92,93,96,97,100-107, 109, 113, 115, 118, 122, 123, 126, 129, 131, 133, 139, 140, 146, 149, 155,158,159, 163, 164, 166, 170, 171, 175, 176, 181, 182, 187, 191, 195, 197, 201, 203, 207, 208, 210, 217, 221, 222, 227, 228, 231, 234-237, 239, 240, 244, 248, 253, 255, 257, 260, 266, 268, 274, 277, 278, 280, 281, 284, 287, 288, 290, 293, 302, 304, 305, 308, 310, 456

Παλαιάς Παναγίας μονή 153

Παλαιογραφία 19

Παλαμήδι 687

Παλανόπουλος Αθανάσιος 556

Παλούμπα 253

Παμπούκης Χαραλάμπης 17, 88, 93, 95, 98, 102,103,106,113, 116, 118,123,133,135, 145,158,169,171, 175,181,183,186,187, 193, 195, 196, 200, 203, 207, 208, 222, 225, 235-237, 254, 266, 267, 270, 274, 275, 288, 292, 293, 296, 309, 399

Παναγέας Νικολής 556

Παναγιωτάκης Παναγιώτης 520

Σελ. 798
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Οι μαθητές του Κεντρικού Σχολείου (1830-1834)
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 779
    31. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

    ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ