Συγγραφέας:Κυρτάτας, Δημήτρης Ι.
 
Τίτλος:Παιδαγωγός
 
Υπότιτλος:Η ηθική διαπαιδαγώγηση στην ύστερη ελληνική αρχαιότητα
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:24
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1994
 
Σελίδες:183
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Late Antiquity
 
Χρονική κάλυψη:Ύστερη αρχαιότητα
 
Περίληψη:Θέμα του βιβλίου δεν είναι η Ηθική αλλά η ηθική διαπαιδαγώγηση στην ύστερη αρχαιότητα, δηλαδή αναφέρεται όχι τόσο στις ηθικές αρχές αλλά στις πρακτικές μετάδοσης της ηθικής και στις αντιλήψεις των συγγραφέων της εποχής για τις πρακτικές αυτές. Ο συγγραφέας έχει βασισθεί στο έργο εθνικών φιλοσόφων, ρητόρων, αλλά και αποστόλων της χριστιανικής θρησκείας, προκειμένου να οδηγηθεί, κατά το δυνατόν, από τον κόσμο των ιδεών στον κόσμο της καθημερινής πρακτικής, διασταυρώνοντας συνεχώς τα διαθέσιμα στοιχεία. Αναζητήθηκαν τα κοινά σημεία των στοχαστών της εποχής, καθώς οι κοινοί τόποι των στωικών, των νεοπλατωνικών και των χριστιανών συγκροτούν αυτό που θα ονομάζαμε νοοτροπίες μιας εποχής, και η κατανόηση των νοοτροπιών αυτών μας φέρνει πιο κοντά στη σκέψη και τη ζωή των απλών ανθρώπων.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 5.26 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 155-174 από: 186
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/155.gif&w=600&h=915 24. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σελ. 155
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/156.gif&w=600&h=915 24. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 156
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/157.gif&w=600&h=91524. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

Alföldy G., Ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας, Αθήνα 1988.

Asmis Ε., «The Stoicism of Marcus Aurelius», ANRW II 36.3, Βερολίνο / Νέα Υόρκη 1989, σ. 2228-52.

Athanassiadi-Fowden P., Julian and Hellenism: An intellectual biography, Οξφόρδη 1981.

Barker Ε., The Political Thought of Plato and Aristotle, Νέα Υόρκη 1959.

Barnard L. W., Athenagoras: A study in second-century Christian apologetic, Παρίσι 1972.

Bartchy S. S., «Community of goods in Acts: Idealization or social reality?», στο Β. A. Pearson (επιμ.). The Future of Early Christianity: Essays in honor of Helmut Koester, Μινεάπολις 1991, σ. 309-18.

Behr C. Α., «Studies on the biography of Aelius Aristides», ANRW II 34.2, Βερολίνο / Νέα Υόρκη 1994, σ. 1140-233.

Bernstein Α., The Formation of Hell: Death and retribution in the ancient and early Christian worlds, Λονδίνο 1993.

Bonner S. F., Education in Ancient Rome: From the elder Cato to the younger Pliny, Λονδίνο 1977.

Bradley Κ. R., «Seneca on slavery». Classica et Mediaevalia 37 (1986) σ. 161-72.

Bradley Κ. R., «Wet-nursing at Rome: A study in social relations», στο Rawson (επιμ.). The Family in Ancient Rome, σ. 201-29.

Bradley Κ. R., Discovering the Roman Family: Studies in Roman social history, Νέα Υόρκη / Οξφόρδη 1991.

Brown P., «Aspects of the Christianization of the Roman aristocracy», Journal of Roman Studies 51 (1961) σ. 1-11.

Brown P., The Body and Society: Men, women and sexual renunciation in early Christianity, Λονδίνο / Βοστόνη 1988.

Brunt P., «Aspects of the social thought of Dio Chrysostom and of the Stoics», Proceedings of the Cambridge Philological Society, 199, n.s. 19 (1973) σ. 9-34.

Σελ. 157
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/158.gif&w=600&h=915 24. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

Bultmann R., Primitive Christianity in its Contemporary Setting, Νέα Υόρκη 1956.

Bultmann R., History and Eschatology, Εδιμβούργο 1957.

Bultmann R., The History of the Synoptic Tradition, Οξφόρδη 1972.

Cambiano G., «Aristotle and the anonymous opponents of slavery», στο Μ. I. Finley (επιμ.), Classical Slavery, Λονδίνο 1987, σ. 22-41.

Cameron A., «The Theotokos in sixth-century Constantinople: A city finds its Symbol», Journal of Theological Studies n.s. 29 (1978) σ. 79-108.

Chadwick Η., Early Christian Thought and the Classical Tradition, Οξφόρδη 1966.

Chadwick Η., «The relativity of moral codes: Rome and Persia in late antiquity», στο W R. Schoedel / R. L. Wilken (επιμ.). Early Christian Literature and the Classical Intellectual Tradition, Παρίσι 1979, σ. 135-53.

Chadwick Η , «Christian and Roman universalism in the fourth century», στο L. R. Wickham / C. P. Bammel (επιμ.), Christian Faith and Greek Philosophy in Late Antiquity: Essays in tribute to George Christopher Stead, Λέιντεν κ.α. 1993, σ. 26-42.

Cohn Ν., The Pursuit of the Millennium: Revolutionary millenarians and mystical anarchists of the Middle Age, Οξφόρδη 2 1970.

Cohn Ν., Cosmos, Chaos and the World to Come: The ancient roots of apocalyptic faith, Νιου Χέιβεν / Λονδίνο 1993.

Cox P., Biography in Late Antiquity: A quest for the holy man, Μπέρκλεϊ 1983.

Crook J. A., «Women in Roman succession», στο Rawson (επιμ.). The Family in Ancient Rome, σ. 58-82.

Dodds E. R., «Tradition and personal achievement in the philosophy of Plotinus», Journal of Roman Studies 50 (1960) σ. 1-7.

Dodds Ε. R., Pagan and Christian in an Age of Anxiety, Κέμπριτζ 1965.

Dodds Ε. R., Οι Έλληνες και το παράλογο, Αθήνα 1978.

Dombrowski D. Α., «Asceticism as athletic training in Plotinus», ANRW ΙΙ 36.1, Βερολίνο / Νέα Υόρκη 1987, σ. 701-12.

Dover Κ. J., Greek Popular Morality in the Time of Plato and Aristotle, Οξφόρδη 1974.

Dragona-Monachou Μ., «Divine providence in the philosophy of the empire», ANRW ΙΙ 36.7, Βερολίνο / Νέα Υόρκη 1993, σ. 4417-90.

Σελ. 158
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/159.gif&w=600&h=91524. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

Ellis Ε. Ε., Prophecy and Hermeneutic in Early Christianity: New Testament essays, Τιβίγγη 1978

Eyben Ε., «Fathers and sons», στο Rawson (επιμ.). Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome, σ. 114-43.

Fallon F. T., The Enthronement of Sabaoth: Jewish elements in Gnostic creation myths, Λέιντεν 1978.

Finley Μ. Ι., The Ancient Economy, Λονδίνο 1973.

Forbes C. A., «The education and training of slaves in antiquity». Transactions of the American Philological Association 86 (1955) σ. 321-60.

Φουκώ Μ., Ιστορία της σεξουαλικότητας: 2. Η χρήση των απολαύσεων, Αθήνα 1989.

Φουκώ Μ., Ιστορία της σεξουαλικότητας: 3. Η μέριμνα για τον εαυτό μας, Αθήνα 1993.

Foucault Μ., Technologies of the Self, Λονδίνο 1988.

Garlan Y., «War, piracy and slavery in the Greek world», στο Μ. Ι. Finley (επιμ.). Classical Slavery, Λονδίνο 1987, σ. 7-21.

Garlan Υ., Η δουλεία στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα 1988.

Goguel Μ., The Primitive Church, Λονδίνο 1964.

Gomperz Th., The Greek Thinkers, Λονδίνο 1969.

Goody J., The Development of the Family and Marriage in Europe, Κέμπριτζ 1983.

Grant R. Μ., Early Christianity and Society, Λονδίνο 1978.

Grant R. Μ., «Charges of "immorality" against various religious groups in antiquity», στο R. van den Broek / Μ. J. Vermaseren (επιμ.), Studies in Honor of Gilles Quispel, Λέιντεν 1981, σ. 161-70.

Griffin M. T., Seneca: A philosopher in politics, Οξφόρδη 1976.

Gunther J. J., St. Paul's Opponents and Their Background: A study of apocalyptic and Jewish sectarian teaching, Λέιντεν 1973.

Hägg T., Το αρχαίο μυθιστόρημα, Αθήνα 1992.

Harnack A. von, Monasticism: Its ideals and history, Λονδίνο 1901.

Harnack A. von. Mission and Expansion of Christianity in the First Three Centuries, Λονδίνο 1908.

Harnack A. von. Militia Christi: The Christian religion and the military in the first three centuries, Φιλαδέλφεια 1981.

Harrill J. Α., «Ignatius, Ad Polycarp. 4.3 and the corporate manumission of Christian slaves». Journal of Early Christian Studies 1/2 (1993) σ. 107-42.

Σελ. 159
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/160.gif&w=600&h=91524. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

Hengel Μ., Property and Riches in the Early Church, Φιλαδέλφεια 1974.

Hennecke Ε. / Schneemelcher W. (επιμ.), New Testament Apocrypha, (2 τ.), Τάουερμπριτζ 1973, 1975.

Hershbell J. P., «The Stoicism of Epictetus: Twentieth-century perspectives», ANRW ΙΙ 36.3, Βερολίνο / Νέα Υόρκη 1989, σ. 2148-63.

Hoek A. van den, Clement of Alexandria and his Use of Philo in the Stromateis: An early Christian reshaping of a Jewish model, Λέιντεν 1988.

Hopkins Κ , «Brother-sister marriage in Roman Egypt», Comparative Studies in Society and History 22/3 (1980) σ. 303-54.

Hopkins K., «Taxes and trade in the Roman Empire», Journal of Roman Studies 70 (1980) σ. 101-25.

Horst P. W. van der, Aelius Aristides and the New Testament, Λέιντεν 1980.

Howgego C., «The supply and use of money in the Roman world 200 B.C. to A.D. 300», Journal of Roman Studies 82 (1992) σ. 1-31.

Inwood Β., Ethics and Human Action in Early Stoicism, Οξφόρδη 1985.

Jackson B. S., «Biblical laws of slavery: A comparative approach», στο L. Archer (επιμ.), Slavery and Other Forms of Unfree Labour, Λονδίνο / Νέα Υόρκη 1988, σ. 86-101.

Jaeger W., Paideia: The ideals of Greek culture, τ. 1, Οξφόρδη 1947.

Jaeger W., Early Christianity and Greek Paideia, Οξφόρδη 1969.

Jagu A., «La morale d'Epictète et le christianisme», ANRW ΙΙ 36 3, Βερολίνο / Νέα Υόρκη 1989, σ. 2164-99.

Jeffers J. S., Conflict at Rome: Social order and hierarchy in early Christianity, Μινεάπολις 1991.

Jones A. Η. M., The Greek City: From Alexander to Justinian, Οξφόρδη 1940.

Jones A. Η. M., «The social background of the struggle between paganism and Christianity», στο A. Momigliano (επιμ.), The Conflict Between Paganism and Christianity in the Fourth Century, Οξφόρδη 1963.

Jones A. Η. Μ., The Later Roman Empire 284-602, (2 τ.), Οξφόρδη 1973.

Klingshirn W., «Charity and power: Caesarius of Arles and the ransoming of captives in sub-Roman Gaul», Journal of Roman Studies 75 (1985) σ. 182-203.

Koyré A., Φιλοσοφία και πολιτεία: Εισαγωγή στην ανάγνωση τον Πλάτωνα, Αθήνα 1990.

Σελ. 160
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/161.gif&w=600&h=91524. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

Κυρτάτας Δ , «Ιερείς και προφήτες στον πρώιμο χριστιανισμό», στο Β. Κάλφας κ.ά., Τα εσόμενα: Η αγωνία της πρόγνωσης τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, Αθήνα 1990, σ. 95-118.

Κυρτάτας Δ., Επίκρισις: Η κοινωνική δομή των χριστιανικών κοινοτήτων από τον πρώτο έως τον τρίτο αιώνα, Αθήνα 1992.

Κυρτάτας Δ., «Από την αρχαία ελληνική στη ρωμαϊκή ιστορία». Τα Ιστορικά 17 (1992) σ. 301-26.

Κυρτάτας Δ., Η Αποκάλυψη τον Ιωάννη και οι επτά εκκλησίες της Ασίας, Αθήνα 1994.

Kyrtatas D., «Prophets and priests in early Christianity: Production and transmission of religious knowledge from Jesus to John Chrysostom». International Sociology 3/4 (1988) σ. 365-83.

Kyrtatas D., «The transformations of the text: The reception of John's Revelation», στο A. Cameron (επιμ.). History as Text: The writing of ancient history, Λονδίνο 1989, σ. 146-62.

Kyrtatas D., «Eroticism in early Christianity and its relation to prophecy». Αριάδνη 7 (1994) σ. 61-76.

Laistner M. L. W., Christianity and Pagan Culture in the Later Roman Empire, Νέα Υόρκη 1951.

Lane Fox R., Pagans and Christians in the Mediterranean World from the Second Century A.D. to the Conversion of Constantine, Νέα Υόρκη 1986.

Lapidge Μ., «Stoic cosmology and Roman literature, first to third centuries A.D.», ANRW II 36.3, Βερολίνο / Νέα Υόρκη 1989, σ. 1379-429.

Leach E., «Why did Moses have a sister?», στο E. Leach / D. A. Aycock, Structuralist Interpretations of Biblical Myth, Κέμπριτζ 1983, σ. 33-66.

Lewis Ν., Life in Egypt Under Roman Rule, Οξφόρδη 1983.

Liebeschuetz J. Η. W. G., Antioch: City and imperial administration in the Later Roman Empire, Οξφόρδη 1972.

Lieu J. / North J. / Rajak Τ. (επιμ.), The Jews Among Pagans and Christians in the Roman Empire, Λονδίνο / Νέα Υόρκη 1992.

Lilla S. R., Clement of Alexandria: A study in Christian Platonism, Οξφόρδη 1971.

Long A. Α., Η ελληνιστική φιλοσοφία: Στωικοί, επικούριοι, σκεπτικοί, Αθήνα 1987.

MacMullen R., Christianizing the Roman Empire (A.D. 100-400), Νιου Χέιβεν / Λονδίνο 1984.

11

Σελ. 161
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/162.gif&w=600&h=91524. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

Malherbe A. J., «Hellenistic moralists and the New Testament», ANRW ΙΙ 26.1, Βερολίνο / Νέα Υόρκη 1992, σ. 267-333.

Manning C. Ε., «Stoicism and slavery in the Roman empire», ANRW ΙΙ 36.3, Βερολίνο / Νέα Υόρκη 1989, σ. 1518-43.

Marrou Η. I., Histoire de l'éducation dans l'antiquité, Παρίσι 1950.

Martin D. B., Slavery as Salvation: The metaphor of slavery in Pauline Christianity, Νιου Χέιβεν / Λονδίνο 1990.

Meeks W. Α., The First Urban Christians: The social world of the apostle Paul, Νιου Χέιβεν / Λονδίνο 1983.

Meeks W. Α., The Moral World of the First Christians, Λονδίνο 1987.

Meeks W. A. / Wilken R. L., Jews and Christians in Antioch in the First Four Centuries of the Common Era, Missoula 1976.

Mitsis P., «Natural law and natural right in post-Aristotelian philosophy: The Stoics and their critics», ANRW II 36.7, Βερολίνο / Νέα Υόρκη 1993, σ. 4812-50.

Mohler S. L., «Slave education in the Roman Empire», Transactions of the American Philological Association 71 (1940) σ. 262-80.

Momigliano Α., «Popular religious beliefs and the late Roman historians», στο D. Baker (επιμ.). Studies in Church History 8, Κέμπριτζ 1971, σ. 1-18.

Momigliano Α., «The historian's skin». The New York Review of Books, 21.12.1974, σ. 33-5.

Momigliano Α., «Freedom of speech and religious tolerance in the ancient world», στο S. C. Humphreys, Anthropology and the Greeks, Λονδίνο κ.α. 1978, σ. 179-93.

Momigliano A , «The disadvantages of monotheism for a universal state». Classical Philology 81/4 (1986) σ. 285-97.

Momigliano Α., The Development of Greek Biography (Β' έκδοση που περιλαμβάνει το «Second thoughts on Greek biography»), Κέμπριτζ (ΗΠΑ) / Λονδίνο 1993.

Μπαγιόνας Α. Μ., «Η αρχαία σοφιστική και ο θεσμός της δουλείας», Αθηνά 68 (1965) σ. 115-68.

Μπουραζέλης Κ., Θεία δωρεά: Μελέτες πάνω στην πολιτική της δυναστείας των Σεβήρων και την Constitutio Antoniniana, Αθήνα 1989.

Murray G., Five Stages of Greek Religion, Οξφόρδη 1930.

Musurillo Η. (επιμ.), The Acts of the Christian Martyrs, Οξφόρδη 1972.

Σελ. 162
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/163.gif&w=600&h=91524. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

Neill S., Α History of Christianity in India: The beginning to AD 1707, Κέμπριτζ κ.α. 1984.

Nock A. D., Conversion, Οξφόρδη 1933.

North J., «The development of religious pluralism», στο Lieu κ.ά. (επιμ.), The Jews Among Pagans and Christians in the Roman Empire, σ. 174-93.

Nussbaum M. C., The Therapy of Desire: Theory and practice in Hellenistic ethics, Πρίνστον 1994.

Ο'Neill J. G., «The origins of monasticism», στο R. Williams (επιμ.), The Making of Orthodoxy: Essays in honour of Henry Chadwick, Κέμπριτζ 1989, σ. 270-87.

Oliver J. Η., The Ruling Power: A study of the Roman Empire in the second century after Christ through the Roman oration of Aelius Aristides, Φιλαδέλφεια 1953.

Osiek C., «The ransom of captives: Evolution of a tradition». Harvard Theological Review 74/4 (1981) σ. 365-86.

Osiek C., Rich and Poor in the Shepherd of Herrnas, Ουάσιγκτον 1983.

Pagels E., The Gnostic Gospels, Λονδίνο 1979.

Perry Β. Ε., The Ancient Romances: A literary-historical account of their origins, Μπέρκλεϊ / Λος Άντζελες 1967.

Rajak T. / Noy D., «Archisynagogoi: Office, title and social status in the Greco-Jewish synagogue», Journal of Roman Studies 83 (1993) σ. 75-93.

Rajak T., «The Jewish community and its boundaries», στο Lieu κ.ά. (επιμ.). The Jews Among Pagans and Christians in the Roman Empire, σ. 9-28.

Rawson Β., «Family life among the lower classes at Rome in the first two centuries of the empire». Classical Philology 61 (1966) σ. 71-83.

Rawson B. (επιμ.). The Family in Ancient Rome: New perspectives, Λονδίνο / Σίντνεϊ 1986.

Rawson Β. (επιμ.). Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome, Οξφόρδη κ.α. 1991.

Rouselle Α., Porneia: On desire and the body in antiquity, Οξφόρδη 1988.

Saller R., «Slavery and the Roman family», στο M. L Finley (επιμ.), Classical Slavery, Λονδίνο 1987, σ. 65-87.

Saller R., «Corporal punishment, authority, and obedience in the

Σελ. 163
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/164.gif&w=600&h=91524. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

Roman household», στο Rawson (επιμ.), Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome, σ. 144-65.

Schlaifer R., «Greek theories of slavery from Homer to Aristotle», Harvard Studies in Classical Philology 47 (1936) σ. 165-204.

Shaw Β. D., «The family in late antiquity: The experience of Augustine», Past and Present 115 (1987) σ. 3-51.

Smith Μ., Clement of Alexandria and the Secret Gospel of Mark, Κέμπριτζ, (ΗΠΑ) 1973.

Ste Croix G. Ε. Μ., «Why were the early Christians persecuted?». Past and Present 26 (1963) σ. 6-38.

Ste. Croix G. E. Μ., «Early Christian attitudes to property and slavery», στο D. Baker (επιμ.), Studies in Church History 12, Κέμπριτζ 1975, σ. 1-38.

Ste. Croix G. Ε. Μ., The Class Struggle in the Ancient Greek World, from the Archaic Age to the Arab Conquest, Λονδίνο 1981.

Ste Croix G. Ε. Μ., «Slavery and other forms of unfree labour», στο L. Archer (επιμ.), Slavery and Other Forms of Unfree Labour, Λονδίνο / Νέα Υόρκη 1988, σ. 19-32.

Stertz S. Α., «Aelius Aristides' political ideas», ANRW 34.2, Βερολίνο / Νέα Υόρκη 1994, σ. 1248-70.

Tarn W. / Griffith G. T., Hellenistic Civilization, Λονδίνο 1952.

Treggiari S., «Divorce Roman style: How easy and how frequent was it?», στο Rawson (επιμ.), Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome, σ. 31-46.

Versnel Η. S., Ter Unus. Isis, Dionysos, Hermes: Three studies in henotheism, Λέιντεν 1990.

Veyne P., «Vie de Trimalchion», Annales 16/2 (1961) σ. 213-47.

Veyne P., «La famille et l'amour sous le haut-empire romain». Annales 33/1 (1978) σ. 35-63.

Veyne P., «The Roman Empire», στο Ph. Ariès κ.ά. (επιμ.), A History of Private Life: 1. From Pagan Rome to Byzantium, Κέμπριτζ (ΗΠΑ) / Λονδίνο 1987, σ. 5-234.

Vlastos G., «Slavery in Plato's thought». Philosophical Review 50 (1941) σ. 289-304.

Walbank F. W., Polybius, Μπέρκλεϊ κ.α. 1972.

Weaver Ρ. R. C., Familia Caesaris: A social study of the emperor's freedmen and slaves, Κέμπριτζ 1972.

Σελ. 164
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/165.gif&w=600&h=915 24. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

Wilken R. L., The Christians as the Romans Saw Them, Νιου Χέιβεν / Λονδίνο 1984.

Wilken R. L., «Early Christian chiliasm, Jewish messianism, and the idea of the Holy Land», Harvard Theological Review 79/1-3 (1986) σ. 298-307.

Williamson R., Jews in the Hellenistic World: Philo, Κέμπριτζ κ.α. 1989.

Σελ. 165
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/166.gif&w=600&h=915 24. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 166
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/167.gif&w=600&h=915 24. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Σελ. 167
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/168.gif&w=600&h=915 24. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 168
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/169.gif&w=600&h=915 24. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

Αβραάμ 21-3, 138

Αδάμ 102

Άδραστος 88

Αθανάσιος Αλεξανδρείας (295-373), Βίος Αντωνίου 120

Αθήνα, Αθηναίοι 35-8, 41, 44, 49, 71, 83-4, 105, 107-10, 139

Αθηναγόρας, χριστιανός συγγραφέας (2ος αι.). Πρεσβεία περί χριστιανών 96

Αθήναιος, εθνικός συγγραφέας (2ος-3ος αι.), Δειπνοσοφισταί 106, 108

Αθήναιος, ιατρός (1ος μ.Χ. αι.) 150

Αίγυπτος, Αιγύπτιοι 43, 53, 72, 100, 137

Αίλιος Αριστείδης, ρήτορας (117-180) 13, 34-9, 46, 50-1, 150· Εις Ρώμην 34-9, 42, 49, 53· Παναθηναϊκός 35-6

Αίσωπος 113-4· Βίος Αισώπου 66, 83, 103, 111, 114

Ακύλας, χριστιανός 69

Αλεξάνδρεια 27-8, 43, 70, 141

Αλέξανδρος ο Μέγας 40-1, 50

Αλκιβιάδης 88

Αμώς 60

Ανανίας, χριστιανός 25

ανάσταση 151

αναχωρητές 27

Άννα, μητέρα του Σαμουήλ 138

Αντιόχεια 17,143

Αντώνιος, ασκητής (251-350) 120

Αποκαλύψεις, απόκρυφες 151

Αποκάλυψις Ιωάννου 21-3, 51, 60-1, 63

Σελ. 169
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/170.gif&w=600&h=91524. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

Αποκάλυψις Πέτρου 151

Αππιανός, χριστιανός 77

Αριστείδης, χριστιανός συγγραφέας (2ος αι.), Απολογία 29

Αριστοτέλης 12, 41, 43, 80, 137· Ηθικά Νικομάχεια 108-9, 136· Πολιτικά 40, 68, 86, 101, 105-7, 109· Ψευδο-Αριστοτέλης, Οικονομικά 109

Ασία 21, 37, 40, 53

ασκητές, ασκητισμός 27, 68, 77-80, 119-20, 138, 143-4

Αυγουστίνος, Confessiones 80, 85-6· De civitate Dei 86

Αύγουστος, αυτοκράτωρ (63 π.Χ.-14 μ.Χ.) 50, 52, 114

Αχιλλεύς 88

Βαρνάβα, επιστολή 33, 118

βασιλεία του Θεού/των ουρανών 22, 26, 42, 51, 62, 141, 151

Βασίλειος Καισαρείας (330-379) 80· Εις την αρχήν των Παροιμοιών 85· Επιστολή κανονική Α' προς Αμφιλόχιον 121· Όροι κατά πλάτος 121

Βασιλειών Δ' 60

Βίβλος 21, 129, 137-8

Βιθυνία 21

Βίων, κυνικός φιλόσοφος (3ος αι. π.Χ.), Περί δουλείας 117

Βλανδίνα, χριστιανή μάρτυρας 121-2

Γαλατία 21

γέεννα 137, 150-1· βλ. και κόλαση

Γένεσις 21, 23

γνωστικοί, γνωστικισμός 63, 132

Δανιήλ 60

Δευτερονόμιον 100

Δίας 44, 59

Διαταγαί Αποστόλων 54, 78

Διδαχή Αποστόλων 29, 118, 130

Σελ. 170
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/171.gif&w=600&h=91524. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

Διογένης Λαέρτιος (3ος μ.Χ. αι.), Φιλοσόφων βίοι 40, 44, 104, 107, 109, 112, 117

Διογένης ο κυνικός (400-325) 40-1, 44, 59, 107, 109

Διόγνητον, επιστολή προς 32, 48, 94

Διοκλητιανός, αυτοκράτωρ (284-305) 11

διωγμοί χριστιανών 94, 120, 122, 151

Δίων Χρυσόστομος, ρήτορας (1ος-2ος μ.Χ. αι.) 13, 102· Περί δουλείας και ελευθερίας 102, 104, 111-2

δουλοδιδάσκαλος 107, 110

Ελλάς, Έλληνες 24, 35-7, 40-1, 43, 47-9, 53, 76, 83-4, 94, 98, 139, 151

ελληνικά 43, 142-3

Έξοδος 29, 100

Επαφράς/Επαφρόδιτος, χριστιανός 59-60

Επίκουρος (341-270) 104, 109-10, 112

Επίκτητος, στωικός φιλόσοφος (π. 55-135) 11, 17, 50, 112· Διατριβαί 41, 45-6, 59, 102, 104, 111

Ερμάς, χριστιανός προφήτης (2ος αι.), Ποιμήν (Οράσεις, Εντολαί, Παραβολαί) 25, 27-30, 63, 67, 73, 82, 95, 99

Έρμιππος Βηρύτιος, συγγραφέας (2ος μ.Χ. αι.), Περί των εν παιδεία διαπρεψάντων δούλων 112-3

Έσδρας Β' 60

Εύα 102

Ευαγγέλια 25, 27-8, 31, 73, 76

Ευαγγέλιον κατά Λουκάν 25, 42, 129, 141

Ευαγγέλιον κατά Μάρκον 21, 24, 26, 129

Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον 25-6, 42, 60, 63-7, 73, 129, 141

Ευριπίδης, Ελένη 116· Μήδεια 117

Ευρώπη 37, 53

Ευσέβιος Καισαρείας, εκκλησιαστικός ιστορικός (π. 280-340), Εκκλησιαστική ιστορία 22, 30, 33, 52, 70-1, 122· Ευαγγελική προπαρασκευή 52· Μάρτυρες Παλαιστίνης 77

Σελ. 171
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/172.gif&w=600&h=91524. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

Ζήνων ο Κιτιεύς (4ος-3ος αι.) 44, 111

Ζώπυρος 88

Ηρόδοτος 113

Ηρώδης ο Αττικός (π. 101-177) 40

Ησαΐας 21, 23, 122

Ησίοδος, Έργα και Ημέραι 74, 103, 131

Θεμιστοκλής 88

θεογονία 131

Θεοδώρητος Κύρρου (393-466), Ερμηνεία της προς Κορινθίους Α' 121

Θεόφραστος, Χαρακτήρες 136

Θηβαίοι 36

Θουκυδίδης 34-5, 135

Θράκη 114

θυέστεια δείπνα / οιδιπόδειοι μίξεις 96

Θωμάς, απόστολος 30-1

Ιακώβου, επιστολή 25, 29, 61, 129

Ιγνάτιος Αντιοχείας (2ος αι.) 120· Μαγνησιεύσιν 63· προς Αντιοχείς 63· προς Εφεσίους 30, 63· προς Πολύκαρπον 99-101, 121· Ρωμαίοις 119-20· Σμυρναίοις 63- Φιλαδελφεύσιν 63

Ιερουσαλήμ 23

Ιησούς του Ναυή 23

Ινδία 30-1

Ιούδα, επιστολή 61

Ιουδαίοι, ιουδαϊσμός 12, 21-4, 31, 38, 43, 47-8, 51, 59-60, 64, 74, 78, 82, 84, 94, 100-1, 129, 146, 151-2

Ιουλιανός, αυτοκράτωρ (361-363) 12, 45, 137· Κατά Γαλιλαίων 55, 95, 129· Προς Ηράκλειον 114, 133· προς ιερέα 133, 139, 151

Ιουστίνος ο Μάρτυς (2ος αι.). Απολογία Α' 96· Απολογία Β' 53, 77, 81-3· Διάλογος προς Τρύφωνα 80

Σελ. 172
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/173.gif&w=600&h=91524. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

Ιππόλυτος Ρώμης, χριστιανός συγγραφέας (3ος αι.), Εις τον Δανιήλ 52

Ισοκράτης, Παναθηναϊκός 36· Πανηγυρικός 35-6

Ισραήλ 31, 34, 100

Ίστρος 113

Ιταλία 42

Ιωάννης ο Βαπτιστής 34

Ιωάννης Χρυσόστομος (π. 345-407) 12, 17, 54, 78, 138, 142-3, 145-7, 152-3· Εις την Γένεσιν 118, 121· Εις το ρητόν "καυχώμεθα εν ταις θλίψεσιν" 119· Εις τον πτωχόν Λάζαρον 144, 147, 151-3· Κατήχησις 143· Λόγος εις τας Καλένδας 148-9· Περί κενοδοξίας 85, 88, 113, 128, 132-4, 137-8, 151· Περί μετανοίας 34· Περί παίδων ανατροφής 85· Προς τους εγκαλέσαντας υπέρ του μήκους των προοιμίων 148· Προς τους εγκαλούντας υπέρ του μήκους των ειρημένων 147· Υπόμνημα εις Εφεσίους 76-7, 99, 130, 139, 143· Υπόμνημα εις Θεσσαλονικείς Β' 133, 135

Ιώβ 138

Ιωνάς 60

Καινή Διαθήκη 11, 21, 25, 29-30, 49, 61, 63, 68-9, 71, 93, 99, 132, 138

Καίσαρ 24-5, 45

Καππαδοκία 21

Κέλσος, εθνικός συγγραφέας (2ος αι.) 76

Κικέρων, ρωμαίος φιλόσοφος (106-43) 13, 102· De natura deorum 62· Paradoxa stoicorum 102, 104

Κλήμης Αλεξανδρεύς, χριστιανός δάσκαλος (π. 150 - π. 215) 12, 28, 143· Παιδαγωγός 16, 27, 53, 86, 88-9, 118, 128, 138, 142, 145-6, 149· Στρωματείς 70, 80· Τις ο σωζόμενος πλούσιος 26-7, 76, 105, 141

Κλήμης Ρώμης, χριστιανός συγγραφέας (1ος αι.) 63· Κλήμεντος Α' προς Κορινθίους 28, 33, 86, 96, 130· Κλήμεντος Β' (νόθος) 25, 31, 152

Σελ. 173
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/174.gif&w=600&h=915 24. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

Κοϊντιλιανός, ρωμαίος ρήτορας (1ος μ.Χ. αι.) 85

κόλαση 17, 133, 150-1· βλ. και γέεννα

Κόρινθος, Κορίνθιοι 33, 41

Κουμράν, ιουδαϊκή κοινότητα 60

Κρέων 82

Κροίσος 88

κυνικοί 41, 50-1, 102, 143

Λακεδαιμόνιοι 36-7· βλ. και Σπαρτιάτες

Λατίνοι, λατινικά 12-3, 142

Λευιτικόν 100

Λιβύη 53

Λοξίας 59

Λούγδουνον (Λυών) 121

Λουκιανός, σοφιστής (2ος μ.Χ. αι.). Βίων πράσις 41

Λυκούργος 83

Μακεδόνες 35,40

Μακρίνα, αδελφή M. Βασιλείου 80

Μαρία, η παρθένος 63

Μαριανδυνοί 106

Μάρκος Αυρήλιος, αυτοκράτωρ (161-180) 13, 51, 150

μάρτυρες, μαρτύριο 31, 33, 68, 71, 77, 86, 120-3, 138

Μαρτύριον Αγάπης 77

Μαρτύριον Κάρπου 130

Μαρτύριον Μαξιμιλιανού 71

Μαρτύριον Πολυκάρπου 31, 33

Ματθαίος, απόστολος 30

Μελίτων Σάρδεων, χριστιανός συγγραφέας (2ος αι.) 52

Μένανδρος, Δύσκολος 82

Μεσαίωνας 114

Μεσόγειος 35

Μικρά Ασία 97

Μιχαίας 73

Σελ. 174
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Παιδαγωγός
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 155
    24. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ