Συγγραφέας:Κυρτάτας, Δημήτρης Ι.
 
Τίτλος:Παιδαγωγός
 
Υπότιτλος:Η ηθική διαπαιδαγώγηση στην ύστερη ελληνική αρχαιότητα
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:24
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1994
 
Σελίδες:183
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Late Antiquity
 
Χρονική κάλυψη:Ύστερη αρχαιότητα
 
Περίληψη:Θέμα του βιβλίου δεν είναι η Ηθική αλλά η ηθική διαπαιδαγώγηση στην ύστερη αρχαιότητα, δηλαδή αναφέρεται όχι τόσο στις ηθικές αρχές αλλά στις πρακτικές μετάδοσης της ηθικής και στις αντιλήψεις των συγγραφέων της εποχής για τις πρακτικές αυτές. Ο συγγραφέας έχει βασισθεί στο έργο εθνικών φιλοσόφων, ρητόρων, αλλά και αποστόλων της χριστιανικής θρησκείας, προκειμένου να οδηγηθεί, κατά το δυνατόν, από τον κόσμο των ιδεών στον κόσμο της καθημερινής πρακτικής, διασταυρώνοντας συνεχώς τα διαθέσιμα στοιχεία. Αναζητήθηκαν τα κοινά σημεία των στοχαστών της εποχής, καθώς οι κοινοί τόποι των στωικών, των νεοπλατωνικών και των χριστιανών συγκροτούν αυτό που θα ονομάζαμε νοοτροπίες μιας εποχής, και η κατανόηση των νοοτροπιών αυτών μας φέρνει πιο κοντά στη σκέψη και τη ζωή των απλών ανθρώπων.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 5.26 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 167-186 από: 186
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/167.gif&w=600&h=915 24. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Σελ. 167
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/168.gif&w=600&h=915 24. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 168
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/169.gif&w=600&h=915 24. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

Αβραάμ 21-3, 138

Αδάμ 102

Άδραστος 88

Αθανάσιος Αλεξανδρείας (295-373), Βίος Αντωνίου 120

Αθήνα, Αθηναίοι 35-8, 41, 44, 49, 71, 83-4, 105, 107-10, 139

Αθηναγόρας, χριστιανός συγγραφέας (2ος αι.). Πρεσβεία περί χριστιανών 96

Αθήναιος, εθνικός συγγραφέας (2ος-3ος αι.), Δειπνοσοφισταί 106, 108

Αθήναιος, ιατρός (1ος μ.Χ. αι.) 150

Αίγυπτος, Αιγύπτιοι 43, 53, 72, 100, 137

Αίλιος Αριστείδης, ρήτορας (117-180) 13, 34-9, 46, 50-1, 150· Εις Ρώμην 34-9, 42, 49, 53· Παναθηναϊκός 35-6

Αίσωπος 113-4· Βίος Αισώπου 66, 83, 103, 111, 114

Ακύλας, χριστιανός 69

Αλεξάνδρεια 27-8, 43, 70, 141

Αλέξανδρος ο Μέγας 40-1, 50

Αλκιβιάδης 88

Αμώς 60

Ανανίας, χριστιανός 25

ανάσταση 151

αναχωρητές 27

Άννα, μητέρα του Σαμουήλ 138

Αντιόχεια 17,143

Αντώνιος, ασκητής (251-350) 120

Αποκαλύψεις, απόκρυφες 151

Αποκάλυψις Ιωάννου 21-3, 51, 60-1, 63

Σελ. 169
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/170.gif&w=600&h=91524. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

Αποκάλυψις Πέτρου 151

Αππιανός, χριστιανός 77

Αριστείδης, χριστιανός συγγραφέας (2ος αι.), Απολογία 29

Αριστοτέλης 12, 41, 43, 80, 137· Ηθικά Νικομάχεια 108-9, 136· Πολιτικά 40, 68, 86, 101, 105-7, 109· Ψευδο-Αριστοτέλης, Οικονομικά 109

Ασία 21, 37, 40, 53

ασκητές, ασκητισμός 27, 68, 77-80, 119-20, 138, 143-4

Αυγουστίνος, Confessiones 80, 85-6· De civitate Dei 86

Αύγουστος, αυτοκράτωρ (63 π.Χ.-14 μ.Χ.) 50, 52, 114

Αχιλλεύς 88

Βαρνάβα, επιστολή 33, 118

βασιλεία του Θεού/των ουρανών 22, 26, 42, 51, 62, 141, 151

Βασίλειος Καισαρείας (330-379) 80· Εις την αρχήν των Παροιμοιών 85· Επιστολή κανονική Α' προς Αμφιλόχιον 121· Όροι κατά πλάτος 121

Βασιλειών Δ' 60

Βίβλος 21, 129, 137-8

Βιθυνία 21

Βίων, κυνικός φιλόσοφος (3ος αι. π.Χ.), Περί δουλείας 117

Βλανδίνα, χριστιανή μάρτυρας 121-2

Γαλατία 21

γέεννα 137, 150-1· βλ. και κόλαση

Γένεσις 21, 23

γνωστικοί, γνωστικισμός 63, 132

Δανιήλ 60

Δευτερονόμιον 100

Δίας 44, 59

Διαταγαί Αποστόλων 54, 78

Διδαχή Αποστόλων 29, 118, 130

Σελ. 170
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/171.gif&w=600&h=91524. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

Διογένης Λαέρτιος (3ος μ.Χ. αι.), Φιλοσόφων βίοι 40, 44, 104, 107, 109, 112, 117

Διογένης ο κυνικός (400-325) 40-1, 44, 59, 107, 109

Διόγνητον, επιστολή προς 32, 48, 94

Διοκλητιανός, αυτοκράτωρ (284-305) 11

διωγμοί χριστιανών 94, 120, 122, 151

Δίων Χρυσόστομος, ρήτορας (1ος-2ος μ.Χ. αι.) 13, 102· Περί δουλείας και ελευθερίας 102, 104, 111-2

δουλοδιδάσκαλος 107, 110

Ελλάς, Έλληνες 24, 35-7, 40-1, 43, 47-9, 53, 76, 83-4, 94, 98, 139, 151

ελληνικά 43, 142-3

Έξοδος 29, 100

Επαφράς/Επαφρόδιτος, χριστιανός 59-60

Επίκουρος (341-270) 104, 109-10, 112

Επίκτητος, στωικός φιλόσοφος (π. 55-135) 11, 17, 50, 112· Διατριβαί 41, 45-6, 59, 102, 104, 111

Ερμάς, χριστιανός προφήτης (2ος αι.), Ποιμήν (Οράσεις, Εντολαί, Παραβολαί) 25, 27-30, 63, 67, 73, 82, 95, 99

Έρμιππος Βηρύτιος, συγγραφέας (2ος μ.Χ. αι.), Περί των εν παιδεία διαπρεψάντων δούλων 112-3

Έσδρας Β' 60

Εύα 102

Ευαγγέλια 25, 27-8, 31, 73, 76

Ευαγγέλιον κατά Λουκάν 25, 42, 129, 141

Ευαγγέλιον κατά Μάρκον 21, 24, 26, 129

Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον 25-6, 42, 60, 63-7, 73, 129, 141

Ευριπίδης, Ελένη 116· Μήδεια 117

Ευρώπη 37, 53

Ευσέβιος Καισαρείας, εκκλησιαστικός ιστορικός (π. 280-340), Εκκλησιαστική ιστορία 22, 30, 33, 52, 70-1, 122· Ευαγγελική προπαρασκευή 52· Μάρτυρες Παλαιστίνης 77

Σελ. 171
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/172.gif&w=600&h=91524. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

Ζήνων ο Κιτιεύς (4ος-3ος αι.) 44, 111

Ζώπυρος 88

Ηρόδοτος 113

Ηρώδης ο Αττικός (π. 101-177) 40

Ησαΐας 21, 23, 122

Ησίοδος, Έργα και Ημέραι 74, 103, 131

Θεμιστοκλής 88

θεογονία 131

Θεοδώρητος Κύρρου (393-466), Ερμηνεία της προς Κορινθίους Α' 121

Θεόφραστος, Χαρακτήρες 136

Θηβαίοι 36

Θουκυδίδης 34-5, 135

Θράκη 114

θυέστεια δείπνα / οιδιπόδειοι μίξεις 96

Θωμάς, απόστολος 30-1

Ιακώβου, επιστολή 25, 29, 61, 129

Ιγνάτιος Αντιοχείας (2ος αι.) 120· Μαγνησιεύσιν 63· προς Αντιοχείς 63· προς Εφεσίους 30, 63· προς Πολύκαρπον 99-101, 121· Ρωμαίοις 119-20· Σμυρναίοις 63- Φιλαδελφεύσιν 63

Ιερουσαλήμ 23

Ιησούς του Ναυή 23

Ινδία 30-1

Ιούδα, επιστολή 61

Ιουδαίοι, ιουδαϊσμός 12, 21-4, 31, 38, 43, 47-8, 51, 59-60, 64, 74, 78, 82, 84, 94, 100-1, 129, 146, 151-2

Ιουλιανός, αυτοκράτωρ (361-363) 12, 45, 137· Κατά Γαλιλαίων 55, 95, 129· Προς Ηράκλειον 114, 133· προς ιερέα 133, 139, 151

Ιουστίνος ο Μάρτυς (2ος αι.). Απολογία Α' 96· Απολογία Β' 53, 77, 81-3· Διάλογος προς Τρύφωνα 80

Σελ. 172
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/173.gif&w=600&h=91524. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

Ιππόλυτος Ρώμης, χριστιανός συγγραφέας (3ος αι.), Εις τον Δανιήλ 52

Ισοκράτης, Παναθηναϊκός 36· Πανηγυρικός 35-6

Ισραήλ 31, 34, 100

Ίστρος 113

Ιταλία 42

Ιωάννης ο Βαπτιστής 34

Ιωάννης Χρυσόστομος (π. 345-407) 12, 17, 54, 78, 138, 142-3, 145-7, 152-3· Εις την Γένεσιν 118, 121· Εις το ρητόν "καυχώμεθα εν ταις θλίψεσιν" 119· Εις τον πτωχόν Λάζαρον 144, 147, 151-3· Κατήχησις 143· Λόγος εις τας Καλένδας 148-9· Περί κενοδοξίας 85, 88, 113, 128, 132-4, 137-8, 151· Περί μετανοίας 34· Περί παίδων ανατροφής 85· Προς τους εγκαλέσαντας υπέρ του μήκους των προοιμίων 148· Προς τους εγκαλούντας υπέρ του μήκους των ειρημένων 147· Υπόμνημα εις Εφεσίους 76-7, 99, 130, 139, 143· Υπόμνημα εις Θεσσαλονικείς Β' 133, 135

Ιώβ 138

Ιωνάς 60

Καινή Διαθήκη 11, 21, 25, 29-30, 49, 61, 63, 68-9, 71, 93, 99, 132, 138

Καίσαρ 24-5, 45

Καππαδοκία 21

Κέλσος, εθνικός συγγραφέας (2ος αι.) 76

Κικέρων, ρωμαίος φιλόσοφος (106-43) 13, 102· De natura deorum 62· Paradoxa stoicorum 102, 104

Κλήμης Αλεξανδρεύς, χριστιανός δάσκαλος (π. 150 - π. 215) 12, 28, 143· Παιδαγωγός 16, 27, 53, 86, 88-9, 118, 128, 138, 142, 145-6, 149· Στρωματείς 70, 80· Τις ο σωζόμενος πλούσιος 26-7, 76, 105, 141

Κλήμης Ρώμης, χριστιανός συγγραφέας (1ος αι.) 63· Κλήμεντος Α' προς Κορινθίους 28, 33, 86, 96, 130· Κλήμεντος Β' (νόθος) 25, 31, 152

Σελ. 173
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/174.gif&w=600&h=915 24. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

Κοϊντιλιανός, ρωμαίος ρήτορας (1ος μ.Χ. αι.) 85

κόλαση 17, 133, 150-1· βλ. και γέεννα

Κόρινθος, Κορίνθιοι 33, 41

Κουμράν, ιουδαϊκή κοινότητα 60

Κρέων 82

Κροίσος 88

κυνικοί 41, 50-1, 102, 143

Λακεδαιμόνιοι 36-7· βλ. και Σπαρτιάτες

Λατίνοι, λατινικά 12-3, 142

Λευιτικόν 100

Λιβύη 53

Λοξίας 59

Λούγδουνον (Λυών) 121

Λουκιανός, σοφιστής (2ος μ.Χ. αι.). Βίων πράσις 41

Λυκούργος 83

Μακεδόνες 35,40

Μακρίνα, αδελφή M. Βασιλείου 80

Μαρία, η παρθένος 63

Μαριανδυνοί 106

Μάρκος Αυρήλιος, αυτοκράτωρ (161-180) 13, 51, 150

μάρτυρες, μαρτύριο 31, 33, 68, 71, 77, 86, 120-3, 138

Μαρτύριον Αγάπης 77

Μαρτύριον Κάρπου 130

Μαρτύριον Μαξιμιλιανού 71

Μαρτύριον Πολυκάρπου 31, 33

Ματθαίος, απόστολος 30

Μελίτων Σάρδεων, χριστιανός συγγραφέας (2ος αι.) 52

Μένανδρος, Δύσκολος 82

Μεσαίωνας 114

Μεσόγειος 35

Μικρά Ασία 97

Μιχαίας 73

Σελ. 174
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/175.gif&w=600&h=91524. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

μοναχοί 27, 33, 77, 79-80, 120, 138, 144-5

Μουσώνιος Ρούφος, στωικός φιλόσοφος (1ος μ.Χ. αι.) 96, 112

μυθιστόρημα / αφήγημα / παραμύθι, ελληνικό 105, 113, 131-4, 137

Μυς, δούλος του Επίκουρου 112

μωσαϊκός νόμος 88, 95, 130

Μωυσής 23, 43-5, 60, 138, 145

Νέα Κωμωδία 83, 135

νεοπλατωνισμός 14

Ξενοφών, Απομνημονεύματα 101, 105· Λακεδαιμονίων Πολιτεία 83, 128· Οικονομικός 96, 101,109

Όλυμπος 151

Όμηρος 131· Ιλιάς 38

Ορειβάσιος, έλληνας ιατρός (325-403), Συναγωγή 150

ουρανοπολίτης 34, 50

παιδεραστία 145

παιδονόμος 83

Παλαιά Διαθήκη 12, 122, 132, 135

Παπίας Ιεραπόλεως, αποστολικός Πατέρας (2ος αι.) 22

παράδεισος 17, 151

παρθενία 145

Παρθία 30

Παροιμίαι 84, 86

Παύλος, απόστολος και συγγραφείς ομώνυμων επιστολών 47-8, 60, 63, 69, 100, 120, 138, 151· προς Ρωμαίους 21, 44, 69, 97, 100, 129· προς Κορινθίους A' 47, 60-1, 66, 69, 74-5, 81, 98, 120-1, 138, 148-9· προς Κορινθίους Β' 29-30, 119, 152· προς Γαλάτας 47-8, 88, 146· προς Εφεσίους 34, 71-2, 89, 100, 110, 118, 130, 152· προς Φιλιππισίους 31, 60, 63, 98· προς

Σελ. 175
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/176.gif&w=600&h=91524. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

Κολοσσαείς 47, 59-60, 65, 73, 118· προς Τιμόθεον A' 78, 97, 132· προς Τιμόθεον Β' 69· προς Τίτον 96, 103, 132· προς Φιλήμονα 63· προς Εβραίους 23, 25, 86

Παχώμιος, Βίος Παχωμίου 68, 78, 80

πειρατεία 105, 113

Πεντάτευχος 129

Περικλής 35

Πέρσες 53

Πέτρος, απόστολος 21, 30, 138

Πέτρου Α' 21, 75, 93-5, 97-9, 121-2, 152

Πέτρου B' 61, 99, 132

Πετρώνιος, Σατυρικόν 115

Πλάτων 11-2, 17, 107-8, 132, 137, 152· Νόμοι 40, 108· Πολιτεία 40, 84, 87, 101, 105, 113, 131-2, 134· Πρωταγόρας 84, 127, 130-1, 135-6· Συμπόσιον 80, 105, 145· Φαίδων 105

πλατωνισμός 43-4, 85, 94, 103

Πλίνιος ο Νεότερος (π. 61 - π. 112) 24

Πλούταρχος (π. 50 - π. 120) 11, 41, 85, 143· Γαμικά παραγγέλματα 76· Ερωτικός 145· Περί παίδων αγωγής 84-5, 87-8, 128, 131-2, 134, 136-7, 140-1· Περί του Σωκράτους δαιμονίου 105· Τιβέριος Γράκχος 42

Πλωτίνος, νεοπλατωνικός φιλόσοφος (205-270) 46, 119

Πολύβιος, ιστορικός (2ος αι. π.Χ.) 36-7, 135

Πολυδεύκης, λεξικογράφος (2ος μ.Χ. αι.), Ονομαστικόν 61

Πόντος 21

Πορφύριος, νεοπλατωνικός φιλόσοφος (233-304), Κατά χριστιανών 94· Πλωτίνου βίος 46· Προς Μαρκέλλαν 110, 116, 119

Ποσειδώνιος, στωικός φιλόσοφος (π. 135 - π. 51) 106

Πράξεις Θωμά 30, 31

Πράξεις των αποστόλων 22-3, 26, 68-9

Πρίσκιλλα / Πρίσκα, χριστιανή 69

προφήτες 59-60

Πρωταγόρας 127, 130, 135-6

Passio Perpetuae 68, 77, 138

Σελ. 176
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/177.gif&w=600&h=91524. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

Ρώμη, Ρωμαίοι 22-5, 29, 33, 35-40, 42-3, 45, 47, 49-50, 52-3, 70-1, 107, 110, 119

Σαλούστιος, εθνικός φιλόσοφος (4ος μ.Χ. αι.), Περί θεών και κόσμου 137, 140

Σαμαρείτης 138

Σάμος 113

Σαπφείρη, χριστιανή 25

Σατανάς 122

Σενέκας, ρωμαίος φιλόσοφος (4-65) 13, 85, 102, 106, 115, 117-8· De beneficiis 117

Σίκιννος 88

Σίλας, χριστιανός 69

Σκύθες 47

Σμύρνη 33

Σόδομα 137

Σούδα 61, 113

Σοφία 63

Σοφιστές 116

Σοφοκλής, Αντιγόνη 82· Οιδίπους τύραννος 59

Σπάρτη, Σπαρτιάτες 36, 83, 106· βλ. και Λακεδαιμόνιοι

Στέφανος, πρωτομάρτυρας 22-3, 138

Στοβαίος, γραμματικός (5ος μ.Χ. αι.) 117

στωικοί, στωικισμός 12-4, 41, 43-4, 50, 94, 102-4, 110-2, 117, 150

συναγωγή Ιουδαίων 24

Συρακούσες 107, 109

Συρία 30

Σωκράτης 41, 45, 101, 105, 127-8, 131

Τάρταρος 151

Τατιανός, χριστιανός συγγραφέας (2ος αι.), Προς Έλληνας 53

Τειρεσίας 59

12

Σελ. 177
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/178.gif&w=600&h=91524. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

Τερτυλλιανός, χριστιανός συγγραφέας (π. 150-222), Apologeticus 54, 75, 96· De idololatria 25-6, 97

Τιβέριος Γράκχος, δήμαρχος Ρώμης (162-133) 42

Τιμόθεος, χριστιανός 60

Τριμαλχίων, ήρωας του Σατυρικού 115, 117

τρωικά 131

Τυχικός, χριστιανός 59-60

Φαίδρος, λατίνος μυθογράφος (π. 15 π.Χ. - π. 65 μ.Χ.) 114-5

Φερεκράτης, κωμωδιογράφος (5ος αι. π.Χ.), Δουλοδιδάσκαλος 107,110

Φιλομήλιον 33

Φιλόστρατος, σοφιστής (π. 170 - π. 245), Βίοι σοφιστών 40· Βίος Απολλωνίου 105

Φίλων, ιουδαίος φιλόσοφος (π. 15 π.Χ. - 50 μ.Χ.) 12, 43-4, 46, 51· Βίος Μωυσέως 43· Περί της κατά Μωυσέα Κοσμοποιίας 43-4, 102· Περί του πάντα σπονδαίον ελεύθερον είναι 104, 111

Φοίνικας 88

Χαναάν 21-3

Χάρις 63

Χετταίοι 21

χιλιαστές 22-3

Χρύσιππος, στωικός φιλόσοφος (280-206) 117

Ψαλμοί 21,23

Ωριγένης, χριστιανός συγγραφέας (π. 185-254) 71, 83, 151· Κατά Κέλσου 32, 52-3, 76· Περί ευχής 61

Σελ. 178
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/179.gif&w=600&h=915 24. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

D. J. KYRTATAS

PAEDAGOGOS

Moral edification in later Greek antiquity (Abstract)

Chapter one traces Christian and pagan ideological responses to the establishment of the Roman world order. The first Christians regarded themselves as belonging to isolated communities in expectation of the eschatological events. Social and political distinctions, they argued, meant little to them. What really mattered was religious conversion, which gave them a sense of belonging to a privileged group, detached from the present world. The present world belonged to the social and political elite. Roman citizenship was granted to a small number of people in every city of the empire. A new identity, the propagandists of the new world order claimed, uniting them all over the empire, prevailed over their local identities. The impact of the newly created multinational empire was also strongly felt by members of various philosophical schools. The Cynics and some Stoics, in particular, claimed that real freedom was a property of the soul, not the body. Such philosophers presented the wise man as a "citizen of the world", whose freedom was guaranteed by his indifference to material goods and privileges.

With the conversion of the empire in the fourth century, the Christians —some isolated ascetics apart— abandoned their stance of detachment from the world. Their language

Σελ. 179
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/180.gif&w=600&h=915 24. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

started resembling the language of the propagandists of Rome. In their liturgy they made use, for the first time, of the pagan philosophical concept "citizen of the world"; it was applicable, they thought, to men in general. Christian moralists had now to address themselves to a wide audience, and potentially to the Roman world at large.

Moral edification in antiquity, it is argued in chapter two, was the responsibility of the whole family. Parents were often directly involved in the training of their children. Obedience to parents was regarded by Jews, pagans and Christians alike as the basis upon which all moral edification rested. Furthermore, Christians regarded the family as the major vehicle for religious conversion. The conversion of the head of a household was ideally followed by all its members, including its slaves — although this was not always the case. In wealthier families, children were normally supervised by household slaves, who had to be carefully chosen, as they often exercised a great influence upon free children. Above all, such slaves had to be edified themselves.

The moral edification of slaves is the subject of chapter three. According to some pagan philosophers, slavery could be beneficial to slaves, as it protected them from unrestricted desires. Even free people who were slaves to their passions should attend to the instructions of virtuous teachers, obeying them as masters, in order to improve their character. Christians took over the idea and added that obedience to masters, even pagan and perverse masters, was the religious duty of slaves.

In the ancient world, however, philosophers and other teachers were mostly concerned with the moral edification of adults, not children and slaves. In principle, moral ideals were common to all free adults, but in practice few had the background and the leisure to practice them. As it is argued in chapter four, confronted with the problem of mass 

Σελ. 180
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/181.gif&w=600&h=915 24. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

conversion and mass edification in the fourth century, Christian preachers developed new training techniques. Moral edification was no longer regarded as a philosophical inquiry but as obedience to a divine moral code, universally applicable. Christian preachers were thus able to diffuse the essentials of an upper-class morality to a wide section of the population, including peasants, the poor of large cities and some household slaves who had been actually ignored by pagan philosophers and teachers.

Σελ. 181
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/182.gif&w=600&h=915 24. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 182
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/183.gif&w=600&h=91524. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Ι. ΚΥΡΤΑΤΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Η ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ ΠΑΛΗΒΟΓΙΑΝΝΗ,

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΑΝΟΥΤΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗ

ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1994

ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Σελ. 183
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/184.gif&w=600&h=915 24. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 184
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/185.gif&w=600&h=915 24. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ

Σελ. 185
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/41/gif/186.gif&w=600&h=915 24. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 186
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Παιδαγωγός
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 167
    24. Κυρτάτας, Παιδαγωγός

    ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ