Συγγραφέας:Διεθνές Συμπόσιο
 
Τίτλος:Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου «Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία»
 
Υπότιτλος:Ιστορική διάσταση και προοπτικές
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:19
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:657
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ευρώπη
 
Χρονική κάλυψη:13ος-20ός αι.
 
Περίληψη:Στους δύο τόμους του βιβλίου αυτού περιέχονται τα Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συμποσίου που διοργάνωσε το ΙΑΕΝ σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, με θέμα Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία.Ιστορική διάσταση και προοπτικές. Το Συμπόσιο έγινε στην Αθήνα από τις 21 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 1987 και συνέπεσε με τον εορτασμό των 150 χρόνων του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 22.49 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 7-26 από: 662
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/7.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Σπύρος Ασδραχάς

Γιάννης Γιαννουλόπουλος

Φίλιππος Ηλιού

Κώστας Λάππας

Νώντας Παπαγεωργίου

Μαρία Σκιαδαρέση

Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Χριστίνα Κουλούρη

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

COMITÉ D' ORGANISATION DU COLLOQUE

Spyros Asdrachas

Philippe Iliou

Costas Lappas

Nontas Papageorgiou

Triantafyllos Sclavenitis

Maria Skiadaressi

Yannis Yannoulopoulos

SECRÉTARIAT

Christina Koulouri

ORGANISÉ PAR L'ASSOCIATION DES ÉTUDES NÉOHELLÉNIQUES

Σελ. 7
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/8.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

9.00 Υποδοχή Συνέδρων.

9.30 Προσφωνήσεις :

― Τόνια ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, Πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού.

― Τριαντάφυλλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Εκπρόσωπος της Επιτροπής Ιστορίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

― José Gentil DA SILVA.

― Γιώργος ΣΕΦΕΡΤΖΗΣ, Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

10.00 Κ. Θ. Δημαράς, Ιδεολογήματα στην αφετηρία του ελληνικού Πανεπιστημίου.

10.30 Διάλειμμα.

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Πρόεδρος: Gunnar HERING

11.00 Alberto Tenenti, Η άνθηση των Πανεπιστημίων στην Ευρώπη: 13ος-16ος αι.

11.20 Ρίκα Μπενβενίστε, Τα μεσαιωνικά Πανεπιστήμια: κοινωνικές όψεις και πολιτικός ρόλος.

11.40 Maurice Godelier, Η συγκρότηση της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας σε επιστημονικό κλάδο και διδακτικό αντικείμενο.

12.00 Συζήτηση.

13.00 Λήξη της συνεδρίας.

Σελ. 8
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/9.gif&w=600&h=915 19. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

PROGRAMME DU COLLOQUE

LUNDI 21 SEPTEMBRE

9.00 Accueil des congressistes.

9.30 Allocutions:

— Tonia KlOYSSOPOULOU, Présidente de l'Association des Études Néohelléniques.

— Triantafyllos SCLAVENITIS, Représentant du Comité d'Histoire auprès du Secrétariat Général à la Jeunesse.

— José Gentil DA SlLVA.

— Georges SEFERTZIS, Secrétaire Général à la Jeunesse.

CONFÉRENCE INAUGURALE

10.00 G. Th. Dimaras, Constructions idéologiques aux débuts de l'Université grecque.

10.30 Pause.

SÉANCE DU MATIN

LES DÉBUTS DE L'UNIVERSITÉ EN EUROPE OCCIDENTALE

Président: Gunnar HERING

11.00 A. Tenenti, L'essor des Universités en Europe: XIIIe - XVIe siècles.

11.20 Rika Benveniste, Les Universités médiévales: aspects sociaux et rôle politique.

11.40 Maurice Godelier, La constitution de l'Anthropologie Sociale comme discipline scientifique et objet d'enseignement.

12.00 Discussion.

13.00 Clôture de la séance.

Σελ. 9
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/10.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Πρόεδρος: Αλέξης ΠΟΛΙΤΗΣ

17.30 Αλόη Σιδέρη, Εν Εσπερία τα φώτα.

17.50 Στέριος Φασουλάκης, Γερμανικές καταβολές του ελληνικού πανεπιστημίου και ελληνικές αμφισβητήσεις τον γερμανικού πανεπιστημίου.

18.10 Σπύρος Τρωϊάνος, Το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1879/1880, όπως το είδε ένας Γερμανός επισκέπτης.

18.30 Διάλειμμα.

19.00 Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αθηνών (19ος αιώνας).

19.20 Χρήστος Λούκος, Επίπεδο ζωής ενός καθηγητή Πανεπιστημίου στα μέσα του 19ου αιώνα: Αλέξιος Πάλλης.

19.40 Κώστας Λάππας, Το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών τον ΙΘ΄ αιώνα.

20.00 Συζήτηση.

20.30 Λήξη της συνεδρίας.

ΤΡΙΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ:

ΣΧΟΛΕΣ - ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Πρόεδρος: Κώστας ΛΑΠΠΑΣ

9.30 Αγγελική Φενερλή, Σπουδές και σπουδαστές στο Πολυτεχνείο (1860-1870).

Σελ. 10
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/11.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

LES PREMIÈRES DÉCENNIES DE L'UNIVERSITÉ GRECQUE

Président: Alexis POLITIS

17.30 Aloè Sideri, Les Lumières en Occident.

17.50 Sterios Fassoulakis, Origines allemandes de l'université grecque et contestations grecques de l'université allemande.

18.10 Spyros Troïanos, L'Université d'Athènes en 1879/1880 vue par un visiteur allemand.

18.30 Pause.

19.00 Triantafyllos Sclavenitis, La bibliothèque de l'Université d'Athènes (XIXe siècle).

19.20 Christos Loukos, Le niveau de vie d'un professeur d'Université au milieu du XIXe siècle: le cas de Alexios Pallis.

19.40 Costas Lappas, Les enseignants de l'Universtité d'Athènes au XIXe siècle.

20.00 Discussion.

20.30 Clôture de la séance.

MARDI 22 SEPTEMBRE

SÉANCE DU MATIN

RÉALITÉS UNIVERSITAIRES:

DISCIPLINES - ÉQUILIBRES - FINANCES

Président: Costas LAPPAS

9.30 Angheliki Fenerli, Études et étudiants de l'École Polytechnique (1860-1870).

Σελ. 11
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/12.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

9.50 Ελένη Καλαφάτη, Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο γύρισμα του αιώνα: επαγγελματικές διέξοδοι των αποφοίτων και θεσμικό καθεστώς του ιδρύματος.

10.30 Διάλειμμα.

11.00 Γεράσιμος Η. Πεντόγαλος, Ιδεολογία καθηγητών και φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Οθωνικού Πανεπιστημίου.

11.20 Αριστοτέλης Κ. Σταυρόπουλος, Γεωγραφία των ιδεών και διαμόρφωση της ιατρικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

11.40 Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου, Οι ενδοπανεπιστημιακές ισορροπίες και η ανατροπή τους (1910-1926).

12.00 Βάσω Θεοδώρου, Οι δωρεές των Ελλήνων του εξωτερικού στο Πανεπιστήμιο τον 19ο αιώνα: η εξέλιξη μιας πρακτικής.

12.20 Αλίκη Βαξεβάνογλου, Άνθρωποι των επιχειρήσεων και Πανεπιστήμιο.

12.40 Συζήτηση.

13.30 Λήξη της συνεδρίας.

ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ

Πρόεδρος: Γιάννης ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

9.30 Χρήστος Λάζος, Ένοπλα φοιτητικά σώματα (1862-1897), Η περίπτωση της "Πανεπιστημιακής Φάλαγγας".

9.50 Nadja Danova, Οι βούλγαροι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τον 19ο αιώνα.

Σελ. 12
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/13.gif&w=600&h=915 19. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

9.50 Hélène Kalaphati, L'École Polytechnique Nationale au tournant du siècle: débouchés professionnels des diplômés et statut institutionnel de l'établissement,

10.30 Pause.

11.00 Gerassimos Pentogalos, L'idéologie des professeurs et des étudiants de l'École de Médecine de l'Université Othonienne.

11.20 Aristotelis Stavropoulos, Géographie des idées et institution de l'enseignement médical en Grèce.

11.40 Rena Stavridi-Patrikiou, Les équilibres universitaires et leur renversement (1910-1926).

12.00 Vasso Théodorou, Les donations des Grecs de l'étranger à l'Université au XIXe siècle: l'évolution d'une pratique.

12.20 Aliki Vaxevanoglou, Hommes d'affaires et Université.

12.40 Discussion.

13.30 Clôture de la séance.

APRÈS-MIDI LIBRE

MERCREDI 23 SEPTEMBRE

SÉANCE DU MATIN

ÉTUDIANTS: MOBILITÉS ET MOUVEMENTS

Président: Yannis YANNOULOPOULOS

9.30 Christos Lazos, Corps armés d'étudiants (1862-1897). Le cas de la «Phalange Universitaire».

9.50 Nadja Danova, Les étudiants bulgares à l'Université d'Athènes au XIXe siècle.

Σελ. 13
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/14.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

10.10 Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Φοιτήτριες στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας (1890-1925): πρώτες προσπάθειες, κοινωνική σύνθεση, διεκδικήσεις.

10.30 Διάλειμμα.

11.00 Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Κοινοτική κινητικότητα και φοιτητικός πληθυσμός στον 19ο αιώνα.

11.20 Γιώργος Μαργαρίτης, Πανεπιστήμιο και ηρωικός θάνατος (1897-1922): Ιδεολογία, συμβολισμοί, τελετουργίες.

11.40 Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, Ο αγώνας των φοιτητών της Θεολογίας το 1962 και το φοιτητικό κίνημα.

12.00 Σπύρος Λουκάτος, Η φοιτητική κοινότητα στο β' μισό του 19ον αιώνα. Ιδεολογικοί προσανατολισμοί και οι σύμφυτες προς αυτούς δραστηριότητες, ενέργειες και γεγονότα.

12.15 Αντώνης Λιάκος, Σκέψεις για την ιστορία τον φοιτητικού κινήματος.

12.30 Συζήτηση.

13.30 Λήξη της συνεδρίας.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΙ

Πρόεδρος: Βασίλης ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

17.30 Vǎrban Todorov, Κύριες φάσεις στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου της Σόφιας.

17.50 Jorgo Bulo, Η εμπέδωση της εθνικής ταυτότητας και το Πανεπιστήμιο στην Αλβανία.

18.10 Aleco Minga, Το Πανεπιστήμιο και ο ρόλος του για την κοινωνική πρόοδο και την πνευματική χειραφέτηση της αλβανικής κοινωνίας.

Σελ. 14
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/15.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

10.10 Roula Ziogou-Karastergiou, Étudiantes à l'Université d'Athènes (1890-1925): premiers efforts, appartenance sociale, revendications.

10.30 Pause.

11.00 Constantin Tsoukalas, Mobilité sociale et population estudiantine au XIXe siècle.

11.20 Georges Margaritis, Université et mort héroïque (1897-1922): Idéologie, symbolismes, rituels.

11.40 Georges Metallinos, La lutte des étudiants de la Faculté de Théologie en 1962 et le mouvement étudiant.

12.00 Spyros Loucatos, La communauté estudiantine pendant la seconde moitié du XIXe siècle. Orientations idéologiques, activités et faits.

12.15 Antonis Liakos, Suggestions sur l'histoire du mouvement étudiant.

12.30 Discussion.

13.30 Clôture de la séance.

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

PATRIOTISMES BALKANIQUES

Président: Vassilis PANAYOTOPOULOS

17.30 VǎrbanTodorov, Main Stages in the Development of Sofia University.

17.50 Jorgo Bulo, L'affirmation de l'identité nationale et l'Université en Albanie.

18.10 Aleko Minga, L'Université et son rôle dans le progrès social et l'émancipation spirituelle de la société albanaise.

Σελ. 15
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/16.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

18.30 Ivan Djuric, Η ιστορική αλήθεια, βαλκανικοί πατριωτισμοί και εθνογενέσεις στην παιδεία.

18.50 Διάλειμμα.

19.10 Βικτωρία Γ. Σολομωνίδη, Ιωνικό Πανεπιστήμιο Σμύρνης: συμβολή στην ειρηνική συνύπαρξη.

19.30 Σπύρος Μαρκέτος, Ο ακαδημαϊκός επταετής πόλεμος: η ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως κριτική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

19.50 Συζήτηση.

20.30 Λήξη της συνεδρίας.

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ

Πρόεδρος: Παναγιώτης ΜΟΥΛΛΑΣ

9.30 Αποστόλης Ανδρέου, Η μετεκπαίδευση των δασκάλων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1922-1964).

9.50 Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου, Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης (1880-1970).

10.10 Χαράλαμπος Νούτσος, Πείραμα και ψυχή: ή άγονη μεταφύτευση του θετικισμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

10.30 Διάλειμμα.

11.00 Βασίλης Τσοκόπουλος, Επιλογή σπουδών και παραγωγικές δυνάμεις: μια περιοδολόγηση (1837-1930).

11.20 Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη, Η συμβολή των νομικών σπουδών στη διαμόρφωση των ελίτ: από τα πορίσματα μιας έρευνας.

11.40 Μαρία Ηλιού, Το διδακτικό προσωπικό των ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων: ταυτότητα και εξέλιξη.

Σελ. 16
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/17.gif&w=600&h=915 19. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

18.30 Ivan Djuric, La vérité historique, patriotismes balkaniques et ethnogénèses dans l'enseignement.

18.50 Pause.

19.10 Victoria G. Solomonides, L'Université d'Ionie à Smyrne: contribution à la coexistence pacifique.

19.30 Spyros Marketos, La guerre académique de sept ans: la fondation de l'Université de Thessalonique en tant que contestation de l'Université d'Athènes.

19.50 Discussion.

20.30 Clôture de la séance.

JEUDI 24 SEPTEMBRE

SÉANCE DU MATIN

ASPECTS PÉDAGOGIQUES ET SOCIAUX

Président: Panayotis MOULLAS

9.30 Apostolis Andréou, Le recyclage des instituteurs à l'Université d'Athènes (1922-1964).

9.50 Panayotis Papaconstantinou, L'Université d'Athènes et la formation pédagogique des enseignants du second degré (1880-1970).

10.10 Charalambos Noutsos, Expérimentation et psyché: la transplantation stérile du positivisme à l'Université d'Athènes.

10.30 Pause.

11.00 Vassilis Tsokopoulos, Orientation des études et forces de production: une périodisation (1837-1930).

11.20 Ionna Lampiri-Dimaki, La contribution des études en droit à la formation des élites: résultats d'une enquête.

11.40 Marie Eliou, Le personnel enseignant universitaire en Grèce: identité et évolution.

2

Σελ. 17
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/18.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

12.00 Παρεμβάσεις:

― Χάρης Μπαμπούνης, Η τριτοβάθμια Εκπαίδευση στα βιβλία Ιστορίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

12.30 Συζήτηση.

13.30 Λήξη της συνεδρίας.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΟΥ ΥΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Πρόεδρος: Γιώργος ΔΕΡΤΙΛΗΣ

17.50 Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης, Η κωδικοποίηση τον κοινωνικού γίγνεσθαι στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση. Όψεις των εξελίξεων από το 1920 έως σήμερα.

18.10 Παναγιώτης Νούτσος, Η Φιλοσοφική Σχολή ως "Πανδιδακτήριον". Επιστημολογικές και ιδεολογικές συνιστώσες των προτάσεων για την αναμόρφωση των πανεπιστημιακών θεσμών στην Ελλάδα.

18.30 Διάλειμμα.

19.00 Κώστας Β. Κριμπάς, Επιστημονική έρευνα στην ημιπεριφέρεια: ο μηχανισμός παρεμπόδισης από τη μητρόπολη.

19.20 Βασίλης Κρεμμυδάς, Δωρεάν Παιδεία ή η "εκπαίδευση" του Μεσοστρώματος.

19.40 Συζήτηση.

20.30 Λήξη της συνεδρίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

Πρόεδρος: Τριαντάφυλλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

9.30 Παντελής Αργύρης, Πανεπιστημιακές έριδες: η περίπτωση του Δημ. Βερναρδάκη και του Κ. Κόντου.

Σελ. 18
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/19.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

12.00 Interventions:

― Charis Babounis, L'enseignement supérieur dans les livres d'histoire de l'enseignement secondaire.

12.30 Discussion.

13.30 Clôture de la séance.

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

UN PASSÉ QUI PÈSE SUR L'AVENIR

Président: Georges DERTILIS

17.50 Alexandros-Andréas Kyrtsis, La codification du devenir social dans l'enseignement supérieur grec. Aspects de l'évolution de 1920 à nos jours.

18.10 Panayotis Noutsos, La Faculté des Lettres en tant que "Pandidaktérion". Composantes epistémologiques et idéologiques des propositions pour la réforme des institutions universitaires en Grèce.

18.30 Pause.

19.00 Costas B. Krimpas, La recherche scientifique dans les pays "semipériphériques": le mécanisme d'inhibition produit par la métropole.

19.20 Vassilis Kremmydas, Gratuité de l'enseignement ou l' «éducation» des couches moyennes.

19.40 Discussion.

20.30 Clôture de la séance.

VENDREDI 26 SEPTEMBRE

SÉANCE DU MATIN

LITTÉRATURE, IDÉOLOGIE ET POLITIQUE

Président: Triantafyllos SCLAVENITIS

9.30 Pantelis Argyris, Querelles universitaires: le cas de D.Vernardakis et de C. Kontos.

Σελ. 19
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/20.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

10.00 Βενετία Αποστολίδου, Ο Κωστής Παλαμάς και το Πανεπιστήμιο.

10.30 Διάλειμμα. 

11.00 Ερασμία-Λουΐζα Σταυροπούλου, Το Πανεπιστήμιο και οι φοιτητές στη νεοελληνική πεζογραφία.

11.20 Άννα Φραγκουδάκη, Η πανεπιστημιακή γλώσσα.

11.40 Παναγιώτης Μουλλάς, Ποίηση και ιδεολογία: οι αθηναϊκοί πανεπιστημιακοί διαγωνισμοί (1851-1877).

12.00 Συζήτηση.

13.00 Λήξη της συνεδρίας.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

18.00 Στρογγυλή Τράπεζα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Συντονιστής: Σπύρος ΑΣΔΡΑΧΑΣ

Εισηγητές : Maurice AYMARD

Έλλη ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ

José Gentil DA SILVA

Ivan DJURIC

Alberto TENENTI

Σπύρος ΑΣΔΡΑΧΑΣ

20.00 Λήξη των εργασιών του Συμποσίου.

———————

Οι συνεδρίες έγιναν στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Σελ. 20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/21.gif&w=600&h=915 19. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

10.00 Venetia Apostolidou, Costis Palamas et l'Université.

10.30 Pause.

11.00 Erasmie-Louise Stavropoulou, L'Université et les étudiants dans la littérature néohellénique.

11.20 Anna Frangoudaki, Le langage universitaire.

11.40 Panayotis Moullas, Poésie et idéologie: les concours poétiques (1851-1877).

12.00 Discussion.

13.00 Clôture de la séance.

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

18.00 Table ronde.

DIDACTIQUE ET HISTOIRE

Coordinateur: Spyros ASDRACHAS

Rapporteurs: Maurice AYMARD

José Gentil DA SlLVA

Ivan DJURIG

Alberto TENENTI

Elli YIOTOPOULOU-SICILIANOU

Spyros ASDRACHAS

20.00 Fin des travaux du Colloque.

———————

Les séances ont eu lieu dans l'amphithéâtre de la Fondation Nationale de la Recherche Scientifique.

Σελ. 21
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/22.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

Χριστίνα Αγγελίδη, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα.

Παρασκευή Αλευρά, Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Θησέως 11, 175 62 Παλαιό Φάληρο.

Ελένη Αναγνωστοπούλου, φιλόλογος, Ιστορικό Αρχείο Δήμου Πειραιά, Εθνάρχου Μακαρίου 111, 164 52 Αργυρούπολη.

Παρασκευή Ανδρεάκου, καθηγήτρια, Δωδεκανήσου 17, 185 40 Πειραιάς.

Αποστόλης Ανδρέου, εκπαιδευτικός, Προξένου Κορομηλά 10, 546 23 Θεσσαλονίκη.

Δαυίδ Αντωνίου, φιλόλογος, Ζαΐμη 14, 106 83 Αθήνα.

Δημήτριος Ανωγιάτης-Pelé, ιστορικός, Ηπείρου 4, 157 71 Αθήνα.

Βενετία Αποστολίδου, Ε.Μ.Υ. Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γαβριηλίδου 13, 546 55 Θεσσαλονίκη.

Νότα Αποστόλου, καθηγήτρια αγγλικών, Θήρας 14, 112 57 Αθήνα.

Παντελής Αργύρης, δικηγόρος, ιστορικός, Μόρια Λέσβου.

Ρωξάνη Αργυροπούλου, επιστημονική συνεργάτις Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., Γ. Σισίνη 31, 115 28 Αθήνα.

Σπύρος Ασδραχάς, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., Σεβαστείας 14, 171 22 Νέα Σμύρνη.

Όλγα Αυγουστάτου, φιλόλογος, Κανάρη 5, 106 71 Αθήνα.

Maurice Aymard, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 54, Bd. Raspail, 75006 Paris.

Νάσος Βαγενάς, καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τσάκωνα 20, Ρέθυμνο 741 00.

Αλίκη Βαξεβάνογλου, ιστορικός, Χερσώνος 6, 106 72 Αθήνα.

Βγένα Βαρθολομαίου, καθηγήτρια, Ασκληπιού 117, 114 72 Αθήνα.

Οντέτ Βαρών, ιστορικός, Καλλιδρομίου 92, 114 72 Αθήνα.

Μαρία Βελλιώτη, εθνολόγος, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Βασ. Αλεξάνδρου 1, 211 00 Ναύπλιο.

Jorgo Bulo, vice-directeur de l'Institut de Linguistique et de Littérature de l'Académie des Sciences, Tirana, Albanie.

Σελ. 22
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/23.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

Δημήτρης Γεωργόπουλος, φιλόλογος-εκπαιδευτικός, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Βασ. Αλεξάνδρου 1, 211 00 Ναύπλιο.

Στέλλα Γεωργούδη, chef de travaux, École Pratique des Hautes Études (Ve section), 79-81, av. Pierre Brossolette, Montrouge 92120, France.

Γιάννης Γιαννουλόπουλος, επίκουρος καθηγητής Παντείου ΑΣΠΕ, Αθανασίας 17, 116 35 Αθήνα.

Γιώργης Γιατρομανωλάκης, επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σιθωνίας 30, 115 22 Αθήνα.

Έλλη Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου, καθηγήτρια Πανεπιστημίου, 491 00 Κέρκυρα.

Αθαν. Ε. Γκοτοβός, αναπληρωτής καθηγητής Παιδαγωγικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ε. Παπανούτσου 1, 450 01 Ιωάννινα.

Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, λέκτωρ, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Βαλανίου 6-8, 185 36 Πειραιάς.

Άννα Γουήλ-Μπαδιεριτάκη, λέκτωρ Λαογραφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημητρέσσα 7-9, 115 28 Αθήνα.

Πάρις Γουναρίδης, ιστορικός, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., Μεγασθένους 10, 116 32 Αθήνα.

Θόδωρος Γραμματάς, επίκουρος καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σακελλαρίου 1, 453 33 Ιωάννινα.

Σοφία Δασκαλοπούλου-Καπετανάκη, κοινωνική ανθρωπολόγος, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, Ακαδημία Αθηνών, Λομβάρδου 22, 114 73 Αθήνα.

Γιώργος Δερτιλής, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σωκράτους 22, 145 61 Κηφισιά.

Άγγελος Δευτεραίος, ερευνητής Κέντρου Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών, Λεωφ. Συγγρού 129, 117 45 Αθήνα.

Κ. Θ. Δημαράς, καθηγητής Πανεπιστημίου, Μουρούζη 12, 106 74 Αθήνα.

Θεώνη Δημητροπούλου, τραπεζικός υπάλληλος, Μύσωνος 29,117 43 Αθήνα.

Στέφανος Διαλησμάς, φιλόλογος, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αγίας Φωτεινής 45, 171 21 Νέα Σμύρνη.

Σπύρος Δοξιάδης, πρόεδρος Ιδρύματος Ερευνών για το Παιδί, Αμαλίας 42, 105 58 Αθήνα.

Μαργαρίτα Δρίτσα, κοινωνιολόγος-ιστορικός, Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Δερβενίων 43, 106 81 Αθήνα.

Λουκία Δρούλια, ιστορικός, διευθύντρια του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών

Σελ. 23
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/24.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα.

Ελένη Δρούλια-Μητράκου, φιλόλογος, Βασ. Σοφίας 62Α, 115 28 Αθήνα.

Nadja Danova, maître de recherches, Institut d'Études Balkaniques, 7, rue Kalojan, Sofia 1000, Bulgarie.

José Gentil Da Silva, professeur à l'Université de Nice, 14, rue Paul Déroulède, 06000 Nice.

Ivan Djuric, professeur associé à l'Université Paris VIII-Vincennes, 29, rue des Saints Pères, 75006 Paris.

Maurice Godelier, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 65, rue de l'Amiral Mouchez, 75003 Paris.

Αλέξανδρος Ζάννας, κοινωνιολόγος, Πινότση 17β, 117 41 Αθήνα.

Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, λέκτωρ Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Λεων. Ιασονίδου 15, 546 35 Θεσσαλονίκη.

Μαρία Ηλιού, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αλφειού 9, 115 22 Αθήνα.

Φίλιππος Ηλιού, ιστορικός, Αλφειού 9, 115 22 Αθήνα.

Gunnar Hering, professeur à l'Université de Vienne, Dornbacher str. 25/3/1, Vienne A 1170.

Γιώργος Θανάτσης, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - καθηγητής Μ.Ε., Μιχ. Πικραμένου 16, 852 00 Κάλυμνος.

Βασιλική Θεοδωροπούλου-Αυλωνίτη, ιστορικός, Αναμορφώσεως 14, 141 22 Νέο Ηράκλειο.

Βάσω Θεοδώρου, ιστορικός-κοινωνιολόγος, Ελευθ. Βενιζέλου 25, 172 34 Δάφνη.

Σοφία Ιωαννίδη-Ματθαίου, ιστορικός, Ιουστινιανού 14, 114 73 Αθήνα.

Viviane Isambert-Jamati, professeur à l'Université René Descartes, 122 av. Aristide Briand, 92120 Montrouge, France.

Θεοφάνης Ι. Κακριδής, καθηγητής Πανεπιστημίου, Ανοίξεως 7, 145 64 Ν. Κηφισιά.

Σελ. 24
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/25.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

Δημήτρης Καλαμάκης, ιστορικός-ερευνητής, Αιόλου 18,175 61 Παλαιό Φάληρο.

Ελένη Καλαφάτη, ιστορικός, Βουλγαροκτόνου 72, 114 73 Αθήνα.

Παναγιώτα Καλόγρη, ιστορικός-οικονομολόγος, Κίου 17, 113 64 Αθήνα.

Μαρία Καμονάχου, νομικός, Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας, 491 00 Κέρκυρα.

Πιπίνα Καμπούρμαλη, ιστορικός, Μέλητος 20, 162 31 Αθήνα.

Εύη Καρούζου, ιστορικός, Ίμβρου 15, 172 37 Δάφνη.

Μάρθα Καρπόζηλου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Στρ. Πετροτσοπούλου 2, 453 33 Ιωάννινα.

Σπύρος Καρύδης, ιστορικός, Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας, 491 00 Κέρκυρα.

Δέσποινα Κατηφόρη, ιστορικός, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παπαδιαμαντοπούλου 60, 157 73 Αθήνα.

Κώστας Ν. Κατηφόρης, νομικός, Παπαδιαμαντοπούλου 60, 157 73 Αθήνα.

Όλγα Κατσιαρδή-Hering, λέκτωρ Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρυσοστόμου Σμύρνης 6, 176 71 Αθήνα.

Ηρώ Κατσιώτη, φιλόλογος-θεατρολόγος, Κώστα Κρυστάλλη 43, 16231 Βύρωνας.

Παναγιώτης Κιμουρτζής, φοιτητής Πολιτικού Τμήματος Νομικής Σχολής Αθηνών, Θεοφίλου Καΐρη 21, 171 22 Νέα Σμύρνη.

Τόνια Κιουσοπούλου, ιστορικός, Παναγή Μπενάκη 13, 114 71 Αθήνα.

Φώτιος Κλώπας, εκπαιδευτικός, Γεννηματά 8, 115 24 Αθήνα.

Γιάννης Κόκκωνας, φιλόλογος, Αιθαλιδών 7-9, 118 51 Αθήνα.

Ξενοφών Α. Κοκόλης, επίκουρος καθηγητής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καρόλου Ντηλ 23, 546 23 Θεσσαλονίκη.

Αγγελική Κοντινή, πολιτική επιστήμων-ιστορικός, Σαρανταπόρου 1, 111 44 Αθήνα.

Μαρία Κορασίδου, Ιστορικός, Στουρνάρα 53, 104 32 Αθήνα.

Τερέζα Κουβαρά-Νίδερ, ιστορικός, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτους 33, 106 80 Αθήνα.

Ελένη Κούκκου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, ιστορικός, Ιπποκράτους 64, 11521 Αθήνα.

Χριστίνα Κουλούρη, ιστορικός, Κλειούς 55, 155 61 Χολαργός.

Αικατερίνη Κουμαριανού, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Σορβόννης, Αναπήρων Πολέμου 14, 115 21 Αθήνα.

Σελ. 25
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/26.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

Νίκος Κουρκουμέλης, πτυχιούχος Νομικής, Λέοντος 15, 491 00 Κέρκυρα.

Αλέξης Κράους, ιστορικός, Αρχείο ΣΥΕΤΕ, Αναγνωστοπούλου 40, 106 73 Αθήνα.

Βασίλης Κρεμμυδάς, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Αγίου Ισιδώρου 14-16, 114 71 Αθήνα.

Γεώργιος Η. Κριμπάς, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα.

Κώστας Β. Κριμπάς, καθηγητής Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής, Μαρασλή 34, 106 76 Αθήνα.

Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρείας 25, 546 43 Θεσσαλονίκη.

Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης, κοινωνιολόγος, Χερσώνος 7, 106 72 Αθήνα.

Χρήστος Λάζος, συγγραφέας, ιστορικός, Νικηταρά 6, 106 78 Αθήνα.

Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Κανάρη 20, 106 74 Αθήνα.

Κώστας Λάππας, ιστορικός, Κέντρο Ερεύνης Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, Ακαδημία Αθηνών, Αναγνωστοπούλου 14, 106 73 Αθήνα.

Γεώργιος Λεονταρίτης, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Λουΐζης Ριανκούρ 69, 115 23 Αθήνα.

Γεώργιος Ν. Λεοντσίνης, ιστορικός, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Βαλανίου 8, 185 36 Πειραιάς.

Αντώνης Λιάκος, ιστορικός, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ανδριώτη 34, 543 51 Θεσσαλονίκη.

Ευτυχία Λιάτα, ιστορικός, Ανακρέοντος 24, 162 31 Αθήνα.

Σπύρος Λουκάτος, ιστορικός, Ιω. Δροσοπούλου 204, 112 55 Αθήνα.

Χρήστος Λούκος, ιστορικός, Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού, Ακαδημία Αθηνών, Αναγνωστοπούλου 14,106 73 Αθήνα.

Δέσποινα Λούκου, δημ. υπάλληλος, Διστόμου 75, 185 34 Πειραιάς.

Κωνσταντίνος Λούλος, ιστορικός, Αν. Κατάρα 19, 136 71 Αχαρνές.

Χρύσα Μαλτέζου, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης, Αλεξ. Σούτσου 11, 106 71 Αθήνα.

Κυριακή Μαμώνη, διδάκτωρ φιλολογίας, Μομφερράτου 37, 114 74 Αθήνα.

Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη, ιστορικός, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Χατζηκωνσταντή 1, 115 24 Αθήνα.

Σελ. 26
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου «Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία»
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 7
  19. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

  Σπύρος Ασδραχάς

  Γιάννης Γιαννουλόπουλος

  Φίλιππος Ηλιού

  Κώστας Λάππας

  Νώντας Παπαγεωργίου

  Μαρία Σκιαδαρέση

  Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Χριστίνα Κουλούρη

  ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

  COMITÉ D' ORGANISATION DU COLLOQUE

  Spyros Asdrachas

  Philippe Iliou

  Costas Lappas

  Nontas Papageorgiou

  Triantafyllos Sclavenitis

  Maria Skiadaressi

  Yannis Yannoulopoulos

  SECRÉTARIAT

  Christina Koulouri

  ORGANISÉ PAR L'ASSOCIATION DES ÉTUDES NÉOHELLÉNIQUES