Συγγραφέας:Διεθνές Συμπόσιο
 
Τίτλος:Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:1
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Συντελεστές:Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:725
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Διεθνή Συμπόσια
 
Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Μαθητεία και εργασία
 
Νεανικά έντυπα
 
Νεανικές οργανώσεις
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ευρώπη
 
Χρονική κάλυψη:Μεσαίωνας-20ός αιώνας
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό περιέχει τα πρακτικά του πρώτου επιστημονικού συμποσίου που διοργάνωσε η επιτροπή του ΙΑΕΝ σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Το συμπόσιο, με θέμα «Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας», έγινε στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τη 1 έως τις 5 Οκτωβρίου 1984.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 28.86 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 299-318 από: 730
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/299.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ... \

τις 30. Πέρα από το γεγονός ότι οι κανόνες συμπεριφοράς, εδώ, είναι πιο εξελιγμένοι, πρέπει να λάβουμε υπόψη και την έστω διάσπαρτη παρουσία τους σε αλφαβητάρια, παιδαγωγίες και λοιπά. Υπάρχει όμως ένα ακόμη στοιχείο που αλλοιώνει καθοριστικά τις εντυπώσεις των αριθμών. Οι "μεταφράσεις του Σοάβιου" αποδίδονται από όλους ανεξαιρέτως τους συντάκτες - μεταφραστές σε απλή νεοελληνική γλώσσα, ή οποία, όπως είναι φανερό, παρέχει - μεγαλύτερες δυνατότητες αφομοίωσης των κανόνων συμπεριφοράς, δυνατότητες τις οποίες ελαχιστοποιούσε ή αρχαιοπρεπής γλώσσα της Χρηστοήθειας. Η υπόθεση που θα μπορούσε να διατυπώσει κανείς είναι πως στα σαράντα χρόνια που προηγούνται από την επανάσταση του 1821 παρατηρείται μια κίνηση προς την κατεύθυνση εκπολιτισμού των συμπεριφορών ή οποία επιταχύνεται με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους.

Από μια πρώτη προσέγγιση της εξέλιξης που εμφανίζουν οι επιμέρους κανόνες συμπεριφοράς από την πρώτη, χειρόγραφη, εμφάνιση της Χρηστοήθειας έως τα τέλη του 19ου αιώνα, προκύπτει ότι οι ρυθμοί εμφανίζονται εξαιρετικά βραδείς. Ακόμη, διαφορετικοί τομείς της συμπεριφοράς εμφανίζουν και διαφορετικούς ρυθμούς. Μπορεί να υποθέσει κανείς πως οι διαφορές στους ρυθμούς εξέλιξης καθώς και οι παλινδρομήσεις που παρατηρούνται στην εξέλιξη μερικών από τους κανόνες, αποτυπώνουν ρυθμούς αφομοίωσης. Αν όμως ή εξέλιξη των κανόνων αυτών ακολουθεί μία πορεία που αντιστοιχεί σε αυτήν που διαμορφώνεται στην πραγματικότητα, τηρείται παράλληλα και μία πάγια απόσταση - ιδιαίτερα ανάμεσα στις πόλεις και στην ύπαιθρο. Εδώ υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας· μπορεί όμως κανείς να έχει υπόψη του τη μόνιμη διαφοροποίηση ως προς τις συμπεριφορές ανάμεσα στα διάφορα κοινωνικά στρώματα, διαφοροποίηση την οποία, όπως είδαμε, αναπαράγουν και οι ίδιες οι χρηστοήθειες.

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, ή διδασκαλία των συμπεριφορών του σώματος φεύγει σιγά - σιγά από τη δικαιοδοσία ενός δημόσιου φορέα, όπως είναι το σχολείο, για να περάσει στη δικαιοδοσία του κλειστού οικογενειακού πυρήνα. Ταυτόχρονο είναι και το πέρασμα τους στο χώρο των κοινωνικών προκαταλήψεων και ο εξοβελισμός τους από το λόγο.

Σελ. 299
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/300.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 300
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/301.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ

JOSÉ GENTIL DA SILVA

Γενικές μελέτες γύρω από την παιδική ηλικία και τη νεότητα

1. Beales, Ross W., "In Search of the Historical Child: Miniature Adulthood and Youth in Colonial New England", American Quarterly, 1975.

2. Bergamasco - Lenarda, Lucia, "La naissance et la petite enfance en Nouvelle Angleterre à l'époque coloniale, 1630 - 1750", Revue d'histoire moderne et contemporaine, t. 31,1984.

3. Bremmer, Robert, éd., Children and Youth in America. A Documentary History, Cambridge, Mass., 1970.

4. Dyhouse, Carol, Girls Growing Up in Late Victorian and Edwardian England, London 1981.

5. Pass, Paula S., The Damned and the Beautiful: American Youth in the 1920's, New York 1977.

6. Flandrin, Jean - Louis, "L'attitude à l'égard du petit enfant et les conduites sexuelles dans la civilisation occidentale. Structures anciennes et évolution", Annales de démographie historique, 1973.

7. Fleming, Stanford, Children and Puritanism. The Place of Children in the Life and Thought of the New England Church, 1620 - 1847, New Haven, Conn., 1933.

8. Gesell, A., France, L. J., Le jeune enfant dans la civilisation moderne, Paris 1971.

9. Gillis, John R., Youth and History: Tradition and Change in European Age Relations, 1770 - Present, New York, 1974.

H Βιβλιογραφική Συναγωγή αποτελεί παράρτημα της μελέτης του José Gentil Da Silva που δημοσιεύεται στις σελίδες 37 - 78.

Σελ. 301
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/302.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

10. Graven, Philip J., Jr., The Protestant Temperament. Patterns of ChildRearing, Religious Experience, and the Self in Early America, New York 1977.

11. History of Childhood Quarterly. The Journal of Psycho - history, New York 1973.

12. Kent, Joseph F., "Adolescence and Youth in XlXth Century America", Journal of Interdisciplinary History, vol. 2,1971.

13. Kett, Joseph, Rites of Passage, Adolescence in America, 1790 to the Present, New York 1977.

14. Lancashire, I., éd.. Two Tudor Interludes: Youth and Hick Scorner, Manchester 1980.

15. Laslett, Peter, "L'attitude à l'égard de l'enfant dans l'Angleterre du XIXe siècle d'après les sources littéraires, politiques et périodiques", Annalesdé démographie historique, 1973.

16. Mause, Lloyd de, éd., The History of Childhood, New York 1974.

17. Mendel, Gérard, Pour décoloniser l'enfant, Paris 1971, 61979.

18. Morel, Jean - Paul, "Sur quelques aspects de la jeunesse à Rome", Mélanges J. Heurgon. L'Italie pré - romaine et la Rome républicaine, Roma 1976, vol. 2.

19. Pinchbeck, Ivy, Hewitt, Margaret, Children in English Society, I. From Tudor Times to the XVIIIth Century, London 1969, II. From the XlXth Century to the Children Act, 1948, London 1973.

20. Short, R. V., "L'évolution de la reproduction humaine", E. Sullerot, éd., Le fait humain, Pans 1978.

21. Slater, Peter J., Children in the New England Mind: in Death and in Life, Hamden, Conn., 1977.

22. Smith, S. R.; "Religion and the Conception of Youth in XVIIth Century England", History of Childhood Quarterly, II, 1974 - 5.

23. Stockwell, Edward, éd., The Methods and Materials of Demography, Orlando, Flo., 1976.

24. Tenfelde, Klaus, "Grosstadtjugend in Deutschland vor 1914. Eine historische demographische Annäherung", Vierteljahrschrift für Sozial - und Wirtschaftsgeschichte, vol. 69, fasc. 2, 1982.

25. Thomson, Thea, Edwardian Childhood, London 1982.

26. Viderman, Serge, La construction de l'espace analytique, Paris 1970.

Σελ. 302
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/303.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

Ι. Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΠOY ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΝΕΟ

1. Καταναγκασμοί αποδιδόμενοι στο γυναικείο μονοπώλιο

27. Audibert, Agnès, Le matriarcat breton, Paris 1984.

28. Blanchet, Didier, Blum, Alain, "Naissance, coût de l'enfant et activité de la mère: un modèle", Population, a. 39, n° 2, 1984.

29. Breckenridge, Mary Β., Age, Time, and Fertility, Orlando, Flo., 1983.

30. Bridenthal, Renate, "Beyond Kinder, Küche, Kirche: Weimar Women at Work", Central European History, vol. 6, n° 2, 1973.

31. Browne, R. E., "Breast Feeding in Modern Times", American Journal of Clinical Nutrition, 1973.

32. Dunn, F. J., "Consistency and Change in Styles of Mothering", CIBA Foundation Symposium, n° 35.

33. Fauve - Chamoux, Antoinette, "La femme devant l'allaitement", Annales de démographie historique, 1983.

34. Filer, L. J., "Infant Feeding in the XIXth Century", Pediatrics, 1971.

35. Gelis, J., Läget, M., Morel, M. - F., Entrer dans la vie, naissances et enfants dans la France traditionnelle, Paris 1978.

36. Hait, H., Bax, M., Jenkins, S., "Community Influences in Breast Feeding", Children Care, Health and Development, 1980.

37. Hanna, J. C., "Breast Feeding Versus Bottle Feeding in Relation to Oral Habits", Journal of Dent. Children, 1967.

38. Henry ,Louis, Houdaille, Jacques, "Célibat et âge au mariage aux XVIIIe et XIXe siècles en France, I. Célibat définitif", Population, a. 33, n° 1, 1978.

39. Henry, L., Houdaille, J., "Célibat et âge au mariage aux XVIIIe et XIXe siècles. II. Age au premier mariage", Population, n° 2, 1979.

40. Hill, J. F., "Infant Feeding: Historical and Current Views", Pediatry in Clinics in Northern America, 1967.

41. Hofstee, E. W., "Naissance, alimentation et mortalité des nourrissons dans leurs différences régionales" (en néerlandais), Bevolking en Gezin (La Haye), 1983, vol. 2, supplément.

42. Judy, Nina, Production, Reproduction, and the Status of Women, Ph. D. 1980, The University of New York at Stony Brook.

43. Klapisch - Zuber, Christiane, "La 'mère cruelle'. Maternité, veuvage et dot dans le Florence des XIVe - XVe siècles", Annales, E.S.C., vol. 38, fasc. 5, 1983.

Σελ. 303
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/304.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

44. Knibiehler, Yvonne, Fouquet, C., L'histoire des mères du Moyen Age à nos jours, Paris 1981.

45. Knodel, John, "Breast - Feeding and Population Growth", Science, n° 198, 1978.

46. Laget, Mireille, Naissance. L'accouchement avant l'âge de la clinique, Paris 1982.

47. Laget, M., "Note sur la réanimation des nouveaux - nés (XVIIIe - XIXe siècles)", Annales de démographie historique, 1983.

48. Laget, M., Morel, M. F., Entrer dans la vie. Naissance et enfance dans la France traditionnelle, Paris 1978.

49. Laslett, Peter, "Le rôle des femmes dans l'histoire de la famille occidentale", E. Sullerot, éd., Le fait féminin, Paris 1978.

50. Lesthaeghe, R., "L'allaitement comme explication des différences régionales dans la fécondité et la mortalité des nourrissons: les Pays - Bas et la Belgique" (en néerlandais), Bevolking en Gezin, vol, 2, supplément, 1983.

51. Lewis, Joan, The Politics of Motherhood. Child and Maternal Welfare in England, 1900 - 1939, Beckenham, 1980.

52. Lithell, Ula - Britt, "Breastfeeding, Infant Mortality and Fertility", Journal of Family History, n° 6, 1981.

53. Lithell, Ulla - Britt, "Breast Feeding and Reproduction: Studies in Marital Fertility and Infant Mortality in XlXth Century in Finland and Sweden", Studia Historica Upsaliensia, fasc. 120, 1981.

54. Mineau, Géraldine, Trusseli, James, "A Signification of Marital Fertility by Parent Age. Age at Marriage and Marriage Duration", Demography, vol. 19, fasc. 3,1982.

55. Morel, M. F., "Théories et pratiques de l'allaitement en France au XVIIIe siècle", Annales de démographie historique, 1976.

56. Rich, Α., Naître d'une femme, la maternité en tant que expérience et institution, Paris 1980.

57. Rollet, Catherine, "L'allaitement artificiel des nourrissons avant Pasteur", Annales de démographie historique, 1983.

58. Ronsin, Francis, La grève des ventres. Propagande néo - malthusienne et baisse de la natalité française, XIX - XXe siècles, Paris 1980.

59. Sand, Ε. Α., "L'évolution de l'allaitement maternel en Occident", E. Herbine, éd., D'amour et de lait..., Paris 1980.

60. Schnucker, R. V., "The English Puritanism and Pregnancy, Delivery and Breast Feeding", History of Childhood Quarterly, 1974.

61. Shorter, Edward, "Female Emancipation, Birth Control, and Fertility in European History", American Historical Review, vol. 78, n° 3, 1973.

Σελ. 304
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/305.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

62. Sjolin, S., "Present Trends in Breastfeeding", Current Medical Research and Opinion, supplément 1,1976.

63. Sokolova, Z. P., "Age au mariage parmi les Khauts et les Mansis" (en russe), Sovetskaja Etnografija, fasc. 2, 1982.

64. Sussman, G. D., "The Wet - Nursing Business in XIXth Century France", French Historical Studies, 1975.

65. Sussman, G. D., "The End of the Wet - Nursing Business in France 18741914", Journal of Family History, II, 1977.

66. Sussman, George D., Selling Mother's Milk: The Wet - Nursing Business in France, 1715 - 1914, Champaign, Univ. of Illinois, 1982.

67. Vahlquist, B., "Evolution of Breastfeeding in Europe", Journal of Tropical Pediatry Environment and Children Health, 1975.

68. Van de Walle, Etienne, Van de Walle, Francine, "Allaitement, stérilité et contraception: les opinions jusqu'au XIXe siècle", Population, a. 27, n° 4 - 5,1972.

69. Weber - Kellermann, Ingeborg, Frauenleben in 19. Jahrhundert. Empire u. Romantisch, Biedermeier, Gründerzeit, München 1983.

70. Zurfluh, Chantal, La femme face à l'allaitement : approche psycho - sociologique, Thèse, Université de Nice, 1983.

2. H τέχνη του πατέρα

71. Amann - Gainotti, M., Badolato, G., Cudini, S., "La paternité: Nouvelles perspectives de la recherche", Enfance, n° 2, 1984.

72. Bonerman, Ernst, Le Patriarcat, Paris 1979.

73. Cloud, J. D., "Parricidium: From the Lex Numae to the Lex Pompeia de parricidiis", Zeitschrift der Savigny - Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, vol. 88,1971.

74. Delaisi de Parseval, G., La part du père, Paris 1981.

75. Klapisch - Zuber, C., "Zacharie ou le père évincé. Les rites nuptiaux toscans entre Giotto et le concile de Trente", Annales, E.S.C., n° 6, 1979.

76. Mosk, Carl, Patriarchy and Fertility. Japan and Sweden 1880 - 1960, Orlando, Flo. 1983.

77. Roche, Daniel, "L'amour paternel à Paris au XVIIIe siècle", Annales de démographie historique, 1983.

78. Schnapper, Bernard, "La correction paternelle et le mouvement des idées au XIXe siècle (1789 - 1935)", Revue historique, t. 263, fasc. 1, 1980.

79. Starage, G., La paternità, Milano 1983.

80. This, Bernard, Le père: acte de naissance, Paris 1980.

Α 20

Σελ. 305
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/306.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

3. Τα χρήσιμα παιδιά

81. Anderson, Michael, Family structure in XIXth Century Lancashire, London 1971.

82. Anderson, M., Approaches to the History of the Western Family, 1500-1914, London 1980.

83. Ariès, Philippe, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Paris I960,1973.

84. Barbagi, Maurizio, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo, Bologna 1984.

85. Bennett, Neil G., Sex Selection of Children, Orlando, Flo. 1983.

86. Busfield, J., "Family Ideology and Family Pathology", N. Armistead, éd., Reconstructing Social Psychology, Harmondsworth 1974.

87. Collomp, Alain, La maison du Père. Famille et village en Haute - Provence aux XVIIe et XVlile siècle, Paris 1983.

88. Gonze, Werner, éd., Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas. Neue Forschungen, Stuttgart 1976.

89. Del Campo, Salustiano, La evolución de la famìlia espanola en el sigio XX, Madrid 1982.

90. Del Maire, Bernard, "Le livre de famille des Le Borgne (Arras 13471538). Contribution à la démographie historique médiévale", Revue du Nord, vol. 65,1983, p. 257.

91. Demos, John, A Little Commonwealth: Family Life in Plymouth Colony, New York 1970.

92. Demos, J., Becock, S. S., éd., "Turning Points: Historical and Sociological Essays on the Family", American Journal of Sociology, 1978, supplément,

93. Duby, George, Medieval Marriage. Two Models from Xllih Century France, Baltimore 1978.

94. Dupâquier, Jacques, La population française aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris 1979.

95. Evans, Richard J., Lee, W. R., The German Family, Beckenham 1981.

96. Farber, Bernard, Guardians of Virtue: Salem Families in 1800, London 1972.

97. Fine-Souriac, Agnès, "La famille - souche pyrénéenne au XIXe siècle, Quelques réflexions de méthode", Annales, E.S.C., n° 3, 1977.

98. Flandrin, Jean-Louis, "La cellule familiale et l'oeuvre de procréation dans l'ancienne société", XVIIIe siècle, n° 102 - 103, 1074.

99. Ganiage, Jean A., "Aux confins de la Normandie. Structure de la natalité dans cinq villages du Beauvaisis", Annales de Normandie, a. 23, n° 1, 1973.

Σελ. 306
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/307.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

100. Gélis, Jacques, "De la mort à la vie. Les 'sanctuaires de répit' ", Ethnologie française, vol. 11, fasc. 3, 1981.

Ι0Ι. Gélis, J., "La mort du nouveau - né et l'amour des parents: Quelques réflexions à propos des pratiques de 'répit' ", Annales de démographie historique, 1983.

102. Gélis, J., "La mort et le salut spirituel du nouveau - né. Essai d'analyse et d'interprétation du 'Sanctuaire à répit' (XVe - XIXe siècles)", Revue d'histoire moderne et contemporaine, XXXI, 1984.

103. Gittins, Diana, Fair Sex. Family Size and Structure, 1900 - 1939, London 1982.

104. Goody, Jack, The Development of the Family and Marriage in Europe, Cambridge 1983.

105. (Greven, P., The Protestant Temperament: Patterns of Child - Rearing, Religious Experience and the Self in Early America, New York 1977.

106. Gutman, Herbert G,, "Le phénomène invisible: la composition de la famille et du foyer noir après la guerre de Sécession", Annales, E.S.C., a. 27,1972.

107. Hajnal, J., "European Marriage Patterns in Perspective", D. V. Glass, D. E. Eversley, éd., Population in History, London 1965,21969.

108. Hareven, T. K., éd., Transition: The Family and the Life Course in Historical Perspective, London 1978.

109. Hareven, Tamara K., Vinovskis, Maris Α., Family and Population in XlXth Century America, Princeton 1978.

110. Heiskanen, Veronica Stolte, "Social Structure, Family Patterns and Interpersonal Influence" (Thèse, Helsinki), Transactions of Westermarck Society, vol. XIV, 1967.

111. Héritier, F., "Fécondité et stérilité: la traduction de ces notions dans le champ idéologique au stade pré - scientifique", E. Sullerot, éd., Le fait féminin,Parìs 1978.

112. Herlihly, D., Klapisch - Zuber, Ch., Les Toscans et leurs familles, Paris 1978.

113. Hildesheimer, Françoise, "L'organisation familiale à Nice au XVIIe siècle", Revue d'histoire du droit français et étranger, sér. 4, a. 54, 1976.

114. Holmes, G. S., "Gregory King and the Social Structure of Pre - Industrial England", Transactions of the Royal Historical Society, vol. 27, 1977.

115. Hum, D., Lobdell, R., Spencer, B., "Plantations, Staple Exports and Seasonability of Births in Jamaica, 1880 - 1938", Social and Economic Studies (Jamaica), vol. 26, 1977.

116. Hunt, David, Parents and Children History: The Psychology of Family Life in Early Modern France, New York 1970.

Σελ. 307
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/308.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

117. Ingleby, David, A contrução social da doença mental, Revista critica de Ciencias Sociais, n° 9,1982.

118. Johanson, Sheila Ryan, "Sex and Death in Victorian England: An Examination of Age and Sex - Specific Death Rates, 1840 - 1910", Martha Vicinius, éd., A Widening Sphere: Changing of Victorian Women, Bloomington, Ind. 1977.

119. Kashamura, Α., Famille, sexualité et culture, Paris 1973.

120. Katz, Michel B., The People of Hamilton, Canada West: Family and Class in a Mid - XIXth Century City, Cambridge, Mass. 1975.

121. Kern, Stephen, "Explosive Intimacy: Psychodynamics of the Victorian Family", History of Childhood Quarterly, I, 3, 1974.

122. Klep, P. M. M., "Le ménage dans le Brabant du nord occidental: structures et développement, 1750 - 1849" (en néerlandais), Afdeling agrarische geschiedenis, Bijdragen, vol. 18,1973,

123. Knodel, J., Van de Walle, E., "Lessons from the Past: Policy Implications of Historical Fertility Studies", Population and Development Review, vol. 5, n° 2,1979.

124. Lenz, K., "Vorindustrielle Grossfamilie, ein ahistorisches Konzept. Zur Korrektur eines familiensoziologischen Konzeptes durch die historische Familienforschung", Schweizerische Zeitschrift für Soziologie, vol. 8, fasc. 2,1982.

125. Levine, David, Family Formation in an Age of Nascent Capitalism, London 1977.

126. McKlin, Eleanor D., Rubin, Roger, H., éd., Contemporary Families and Alternative Life Styles, London 1983.

127. McLaughlin, Mary Martin, "Survivors and Surrogates: Children and Parents from the IXth to the XIIIth Centuries", The History of Childhood Quarterly, II ,1974.

128. Marchini, Antoine, Méditerranéens: Famille, Individu, Cycle de vie, dans les aléas de la transition: le cas de la Casinca (Corse), XVIIIe - XIXe siècle. Thèse, 1984, Université de Nice.

129. Marongiu, A., Matrimonio e famiglia nell'Italia Meridionale, Bari 1976.

130. Mitterauer, Michael, "Vorindustrielle Familienformen. Zur Funktionsentlastung des 'Ganzen Hausen' im 17. und 18. Jahrhundert", Wiener Beiträge zur Geschichte d. Neuzeit, vol. 2, 1975.

131. Mitterauer, M., Sieder, R., Vom Patriarcat zur Partnerschaft zum Struktur wandel Familie, München 1977.

132. Moran, Gerald F., "Religious Power, Puritan Tribalism and the Family in XVIIth Century Mildford, Connecticut", William and Mary Quarterly vol. 35, n° 2, 1979.

Σελ. 308
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/309.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

133. Morgan, Edmund S., The Puritan Family, Religious and Domestic Relations in XVIIth Century England, New York 1944,21966.

134. Mosely, Philip E., Communal Families in the Balkans: The Zadruga. Ed. Robert F. Burnes, Introd. Margaret Mead, Notre Dame, Ind. 1976.

135. Mousnier, Roland, La famille, l'enfant et l'éducation en France et en Grande Bretagne du XVIe au XVIIIe siècle, Paris 1975, 2 vol.

136. Muchemblad, Robert, "Famille, amour et mariage: mentalité et comportement des nobles artésiens à l'époque de Philippe II", Revue d'histoire moderne, t. 22, 1975.

137. Ozment, Steven, "The Family in Reformation Germany: The Bearing and Rearing of Children", Journal of Family History, vol. 8, fasc. 2, 1983.

138. Perrenoud, Alfred, La population de Genève, du XVIe au début du XIXe siècle, Genève 1979.

139. Piasecki, Edmund, "Le problème de l'analyse de la structure des familles en démographie" (en polonais), Przeszlosc Demograficzna Polski, vol. 14,1983.

140. Plakans, Andrejs, "The Family Context of Early Childhood in Baltic Serf Society", Family Forms in Historic Europe, Cambridge Univ. Press, 1983.

141. Pulluck, Linda Α., Forgotten Children: Parent - Children Relations, 1500-1900, Cambridge Univ. Press, 1983.

142. Rabb, Theodore K., Rotberg, Robert I., The Family in History, New York 1973.

143. Rawson, Beryl, "Family Life among the Lower Classes at Rome in the First Two Centuries of the Empire", Classical Philology (Chicago, III.), vol. 61, n° 2,1966.

144. Rosenbaum, Heidi, Formen der Familie: Untersuchungen zum Zusammenhang von Familienverhältnissen, Sozialstruktur und Sozialen Wandel in der deutschen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, Frankfurt a. M. 1982.

145. Roussel, L., Le mariage dans la société française contemporaine. Faits de population, données d'opinion, Paris 1975.

146. Roussel, L., Bourguignon, O., Générations nouvelles et mariage traditionnel, Paris 1979.

147. Sbranna, Carla, Traina, Rosa, Sonnino, Eugenio, Fonti per lo studio della popolazione di Roma. Gli stati delle anime a Roma delle origini al secolo XVI. Origini, consistenza, contenuti. Con appendice sulle altre registrazioni parrocchiali, Roma 1977.

148. Scull, A., Museums of Madness: The Social Organization of Insanity in XlXth Century England, London 1979.

Σελ. 309
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/310.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

149. Shorter, Edward, The Making of the Modern Family, New York 1975. Trad.: Paris 1977.

150. Smith, Daniel S., "Parental Power and Marriage Patterns: an Analysis of Historical Trends in Hingham, Massachusetts", Journal of Marriage and Family, vol. 35,1973.

151. Stannard, David E., The Puritan Way of Death: A Study in Religion Culture and Social Change, New York 1977.

152. Stella, P., Da Molin, G., "Offensiva rigoristica e comportamento demografico in Italia (1600 - 1860): Natalità e mortalità infantile", Salesianum, 40, 1978.

153. Stone, Lawrence, "Marriage amongst the English Nobility", Comparative Studies in Society and History, III, 1961.

154. Stone, L., The Family, Sex and Marriage in England, 1500-1800, London 1977, 1979.

155. Sundström, Hans, "Habitations et population dans le nord de la Suède au XVe siècle et au début du XVIe. Remarques critiques sur les sources et les méthodes" (en suédois), Scanala, vol. 40, 1974 (résumé en anglais).

156. Todorova, Maria, "Population Structure, Marriage Patterns, Family and Household (According to Ottoman Documentary Material From NorthEastem Bulgaria in the 60s of the XIXth Century)", Études balkaniques, n° 1,1983.

157. Tracer, James F., Marriage and the Family in XVlIIth Century France, London 1980.

158. Trumbach, R., The Rise of the Egalitarian Family. Aristocratic Kinship and Domestic Relations in XVIIIth Century England, London 1978.

159. Vinovskis, Maris A., Studies in American Historical Demography, London 1980.

160. Vitz, Erika, "Das Eigentumsinteresse des Mittelalterlichen Stadtbürgertums und seine Wirkung auf die Veraenderung der Stellung der Frau in Familie und Gesellschaft bis zum Ende des 13. Jahrhunderts", Wissenschaftliche Pädagogische Hochschule "Erich Weinert" (Magdburg), vol. 19, fasc. 5 - 6, 1982.

161. Vlasolva, J. V., "Structure et importance numérique des familles des paysans russes de la Sibérie aux XVIIe - début du XIXe siècles" (en russe), Sovetskaja Etnografija, n° 3, 1980.

162. Vovelle, Michel, "Y a-t-il un modèle de la famille mériodionale?", Provence historique, t. 25, fasc. 101,1975.

163. Wachter, Kenneth W. et al., Statistical Studies of Historical Social Structure, New York 1978.

Σελ. 310
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/311.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

164. Weiner, Nella Fermi, "Baby Bust and Baby Boom: A Study of Family Size in a Group of University of Chicago Faculty Wives Born 19001934", Journal of Family History, vol. 8, fasc. 3, 1983.

165. Wolf, Stephanie Gramman, Urban Village: Population, Community, and Family Structure in Germantown, Pennsylvania, 1683 - 1800, Princeton, N. J. 1977.

166. Zarnowska, Anna, "La famille et le statut familial des ouvriers et des domestiques dans le royaume de Pologne au déclin du XIXe siècle", Acta Poloniae Historica, vol. 35,1977.

167. Zurfluh, Anselm, Une population alpine dans la Confédération: Uri aux XVIIe - XVIIIe siècles. Démographie et mentalités, Thèse, Université de Nice, 1983.

4. Παράνομοι έρωτες

168. Bajohr, Stefan, "Uneheliche Mütter im Arbeitsmilieu. Die Stadt Braunschwig, 1900 - 1930", Geschichte und Gesellschaft, vol. 7, 1981.

169. Blasco, Daniel, A travers les registres paroissiaux : Essai d'histoire morale des gens de Cannes au XVIIIe siècle. Thèse, Université de Nice, 1981.

170. Gaspard, Pierre, "Conceptions prénuptiales et développement du capitalisme dans la Principauté de Neuchâtel (1678 - 1820)", Annales, E.S.C., a. 29, n° 4,1974.

171. Dupâquier, Jacques, "Nos ancêtres étaient-elles vertueuses?'', Gé - magazine, 1982.

172. Fischer, Kay Pamela Justman, Precocious Pregnancies: Patterns of Sexuality Among White Adolescent Women in the Rural South", Ph, D., 1979, The Univ. of Florida.

173. Grimmer, Claude, La femme et le bâtard. Amours illégitimes et secrètes dans l'ancienne France, Paris 1983.

174. Hopkins, K., "Brother - Sister Marriage in Roman Egypt", Comparative Studies in Society and History, vol. 20, 1980.

175. Laslett, Peter, Family Life and Illicit Love in Earlier Generations. Essays in Historical Sociology, London 1977.

176. Leboutte, René, "La vie quotidienne dans la banlieue industrielle liégeoise à la fin du siècle dernier à travers une chronique villageoise", Revue belge d'histoire contemporaine, vol. 12, fasc. 4, 1983.

177. Maclaren, Angus, Sexuality and Social Order: The Debate over the Fertility of Women and Workers in France, 1770 - 1920, New York 1983.

178. Mitterauer, Michael, Ledige Mütter. Zur Geschichte illegitimer Geburten in Europa, München 1983.

Σελ. 311
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/312.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

179. Smith, D. S., Hindus, M. S., "Premarital Pregnancy and America 16401971 : An Overview and Interpretation", Journal of Interdisciplinary History, 5,1975.

5. Εξώγαμα παιδιά

180. Bertoli, Bruno, "Illegittimi registrati nel Veneto durante la Restaurazione", Economia e società nelle storia dell'Italia contemporanea, 1983.

181. Carter, I - , "Illegitimate Births and Illegitimate Inferences", Scotish Journal of Sociology, 1,1977.

182. Fernandez Carrion, Rodrigo, "Comportamientos demográficos marginales. Aproximación metodológica al estudio de la ilegitimidad en la Baja Andalucia a fines del Antiguo Regimen", Actas del II Coloquio; Historìa de Andalucia, vol. 1, 1983.

183. Frykman, J., "Sexual Intercourse and Sexual Norms; A Study of Illegitimate Births in Sweden, 1831 - 1933", Ethnologica Scandinavia, III, 1975.

184. Leneman, Lrah, "The Study of Illegitimacy from Kirk Session Records: Two XVIIIth Century Perthshire Parishes", Local Population Studies, vol. 31, 1983.

185. Pia Alberola, Primitivo J., "La natalidad ilegitima en el condado de Cocentania siglos 16 al 19", Revista de historia moderna. Anales de la Universidad de Alleante, vol. 3, 1983.

186. Sabean, D., "Unehelichkeit. Ein Aspekt sozialer Reproduktion kleinbäuerlicher Produzenten. Zu einer doerflicher Quellen um 1800", Berdahl, éd., Klassen und Kultur, 1982.

6. Το ανεπιθύμητο παιδί

187. Bideau, Alain, "Les mécanismes autorégulateurs des populations traditionelles", Annales, E.S.C., a. 38, n° 5, 1983.

188. Biller, P. P. A., "Birth-Control in the West in the XlIIth and Early XlVth Centuries", Past & Present, n° 94, 1982.

189. Detragiache, Denise, "Un aspect de la politique démographique de l'Italie fasciste: la répression de l'avortement", Mélanges de l'Ecole Française de Rome. Moyen Age. Temps modernes, t. 92, 2, 1980.

190. Fine-Souriac, Agnès, "La limitation des naissances dans le sud-ouest de la France: fécondité, allaitement et contraception au pays de Sault du milieu du XVIIIe siècle à 1914", Annales du Midi, t. 90, n° 137, 1978.

191. Flandrin, J. - L., L'Eglise et le contrôle des naissances, Paris 1970.

192. Flandrin, J. - L., "Contraception, mariage et relations amoureuses dans l'Occident chrétien", Le Sexe et l'Occident, Vans 1981.

Σελ. 312
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/313.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

193. Flandrin, J. - L., Familles, parenté, maison, sexualité dans l'ancienne société, Paris 1976.

194. Flandrin, J. - L., Un temps pour embrasser. Aux origines de la morale sexuelle occidentale, 6e - lle siècle, Paris 1983.

195. Forster, Frank M. C., "The Collins Prosecution, the Windeyer Judgement and Early Publications in Australia on Birth Control", Australia 1888, vol. 10, 1982.

196. Freika, Tomas, "Induced Abortion and Fertility. A Quarter Century of Experience in Eastern Europe", Population and Development Review, 3, 1983.

197. Gorman, Michael J., Abortion and the Early Church: Christian, Jewish and Pagan Attitudes in the Greco-Roman World, Downers Grove 1982.

198. Gossage, Peter, "Absorbing Junior: the Use of Patent Medicine as Abortifacientes in XlXth Century Montréal", The Register (Montreal), vol. 3, fasc. 1,1982.

199. Gouesse, Jean - Marie, "En basse Normandie aux XVIIe et XVIIIe siècles: le refus de l'enfant au tribunal de la pénitence", Annales de démographie historique, 1973.

200. Henripin, Jacques, "From Acceptance of Nature to Control: the Demography of the French Canadians since the XVIIth Century", M. Horn, R. Sabourin, éd., Studies in Canadian Social History, Toronto 1974.

201. Hopkins, K., "Contraception in the Roman Empire", Comparative Studies in Society and History, vol. 8,1965 - 1966.

202. Kikassa, Mwanalessa, "Le planning familial et le concept de naissances désirables au Zaïre", Zaïre-Afrique, fasc. 174, 1983.

203. Knodel, J., et al, "The Decline of Non - Marital Fertility in Europe 1880-1941", Population Studies, 25,1971.

204. Lachiver, Marcel, "Fécondité légitime et contraception dans la région parisienne", Sur la population française au XVIIIe et au XIXe siècle. Hommage à Marcel Reinhard, Paris 1973.

205. McLaren, Angus, Birth Control in XlXth Century England, Beckenham 1978.

206. McLaren, Angus, "Birth Control and Abortion in Canada, 1870 - 1920", Canadian History Review, vol. 59, 1978.

207. Musallam, B. F., Sex and Society in Islam. Birth Control Before the XlXth Century, Cambridge 1983.

208. Noonan, J. T., Contraception. A History of his Treatment by the Catholic Theologians and Canonists, Cambridge, Mass. 1966.

209. Page, H. J., Lesthaeghe, R., Child-Spacing in Tropical Africa. Traditions and Change, Orlando, Flo. 1981.

Σελ. 313
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/314.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

210. Perrenoud, Alfred, "Malthusianisme et protestantisme. Un modèle démographique weberien, Annales, E.S.C., a. 29, n° 4, 1974.

211. Ranum, O.A., Ranum, P., Popular Attitudes Towards Birth Control in Pre-Industrial France and England, London 1973.

212. Ramirez De Arellano Annette, B., Steipp, Conrad, Colonialism, Catholicism, and Contraception: a History of Birth Control in Puerto Rico, Chapel Hills 1983.

213. Soloway, R. A., Birth Control and the Population Question in England, 1877-1930, Chapel Hills 1982.

214. Stengers, J., "Les pratiques anticonceptionnelles dans le mariage au XIXe et au XXe siècle: Problèmes humains et attitudes religieuses", Revue belge de philologie et d'histoire, n° 49, 1971.

215. Wrigley, Ε. Α., "Family Limitation in Pre-Industrial England", Economie History Review, 19,1966.

216. Zanotti, Michel, La population de la paroisse da Sé à Lisbonne (1582-1610), Nice 1984.

7. Παιδική θνησιμότητα

217. Alduc - Le Bagousse, Armelle, "Un problème de paléodémographie. La mortalité des jeunes en Basse-Normandie au haut Moyen-Age", Annales de Normandie, 1982.

218. Andersen, Otto, "Les conditions de la mortalité au Danemark, 17311839" (en danois, résumé en anglais) Nationalokonomisk Tijdsskrift, t. 111,1973.

219. Armstrong, W. A., "The Trend of Mortality in Carlisle Between the 1780s and the 1840s: Α Demographic Contribution to the Standard of Living Debate", Economic History Review, 2e ser., vol. 34, n° 1, 1981.

220. Belletini, Athos, Samoggia, Alessandra, "Premières recherches sur les tendances de longue durée de la mortalité infantile dans la campagne de Bologne", Genus, vol. 38, fasc. 1 - 2, 1982.

221. Belletini, A., Samoggia, A., "Evolution différentielle et mouvement saisonnier de la mortalité infantile et enfantine dans la banlieue de Bologne (XVII - XIXe siècles)", Annales de démographie historique, 1983.

222. Bideau, A., "L'envoi de jeunes enfants en nourrice. L'exemple d'un petite ville: Thoissey-en-Dombes, 1740-1840", Sur la population français au XVIIIe et au XIXe siècle. Hommage à Marcel Reinhard, Paris 1973.

223. Bideau, A., "Variables familiales de la mortalité infantile", A. E. Iraho éd., Mensch und Gesundheit in der Geschichte, Husum 1980.

224. Bideau, A., Brunet, Guy, Desbos, Roger, "Variations locales de la

Σελ. 314
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/315.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

mortalité des enfants. L'exemple de la châtellenie de Saint-Trivier-en-Dombes, 1730 - 1809", Annales de démographie historique, 1978.

225. Biraben, Jean-Noël, Legare, Jacques, "Nouvelles données sur la mortalité et la fécondité au Canada", Population, a. 22, n° 2, 1967.

226. Bougard, Jean-Paul, Lequeu - Bourgeuil, A., "La mortalité infantile à Mons à la fin de l'Ancien régime et à l'époque française", Analectes d'Histoire du Hainaut. Recueil d'études offertes à Maurice A. Arnould, vol. 2, Quaregnon 1982.

227. Bougard, J.-P., Lequeu - Bourgueil, Anne-Marie, "Enfants en nourrice et mortalité infantile à Mons, à la fin de l'Ancien régime, 1779 - 1795", Recueil d'études d'histoire hainusyère offertes à Maurice A. Arnould, Mons 1983.

228. Boulanger, Paul-Marie, Tabutin, Dominique, éd., La mortalité des enfants dans le monde et dans l'histoire, Liège 1980.

229. Brandström, Anders, Sundin, Jan, "Infant Mortality in a Changing Society: The Effects of Child Care in a Swedish Parish, 1820 - 1894", A. Brandström, J. Sundin, éd., Tradition and Transition, Umea 1981.

230. Brostoem, Goeran, Brandström, Anders, Persson, Lars-Aake, "The Impact of Breast-feeding Patterns on Infant Mortality in a XlXth Century Swedish Parish", Newletter (Umea), fasc. 1, 1984(7).

231. Bruegelmann, Jan, "Die Medikalisierung von Säuglings - und Erwachsenenalter in Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf Grund von medizinischen Topographien", Berliner historische Studien, vol. 9, 1983.

232. Corsini, C., "Structural Changes in Infant Mortality in Tuscany between the XVIIIth and the XlXth Century", Quaderni del Dipartimento di Statistica (Firenze), 16,1981.

233. Denis, Marie-Nouelle, "Attitudes des parents face à la mort de leurs enfants en Alsace aux XVIIIe et XIXe siècles", DH. Bulletin d'information, n° 37, 1983.

234. Dinet, Dominique, "Statistiques de mortalité infantile sous le Consulat et l'Empire", Sur la population française... Hommage à Marcel Reinhard, Paris 1973.

235. Fauve-Chamoux, A., "Les facteurs culturels de la mortalité différentielle des enfants dans le passé", Congrès de l'UIESP, Manille 1981, vol. 2, Liège 1981.

236. Fay-Sallois, F., Les nourrices à Paris au XIXe siècle, Paris 1980.

237. Finlay, R., "Differential Child Mortality in Pre-Industrial England: The Example of Castmel, Cumbria, 1600 - 1750", Annales de démographie historique, 1981.

Σελ. 315
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/316.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

238. Ganiage, J., "Nourrisons parisiens en Beauvaisis", Sur la population française... Hommage à Marcel Reinhard, Paris 1973.

239. Horvath, Robert, "Les facteurs de la mortalité des enfants durant l'époque pré-statistique en Hongrie" (en hongrois), Demografia, vol. 25, fasc. 2 - 3, (Budapest) 1982.

240. Houdaille, J., "La mortalité des enfants dans la France rurale de 1690 à 1779", Population, a. 39, n° 1, 1984.

241. Imhof, Arthur E., "La mortalité infantile différentielle en Allemagne du XVIIIe au XXe siècle. Résultats de recherches. Certitudes et hypothèses", Population et famille, vol. 50 - 51, n° 2 - 3, (Bruxelles) 1981.

242. Imhof, A. E., "Unterschiedliche Säuglingsterblichkeit in Deutschland, 18 - 20. Warum?", Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, vol. 7, fasc. 3, 1981.

243. Jeanne, Michel, "Les nourrissons de Drocourt (Yvelines) et Saint-Cyr-en Arthies (Val d'Oise), en Vexin français au XVIIIe siècle". Annales d'histoire montoise, 9-10, 1981.

244. Jones, R. E., "Further Evidence on the Decline in Infant Mortality in Pre-Industrial England: North-Shropshire, 1561 - 1810", Population Studies, vol 34, fasc. 2, 1980.

245. Klapisch-Zuber, Ch., "Parents de sang, parents de lait. La mise en nourrice à Florence (1300 - 1530)", Annales de démographie historique, 1983.

246. Knodel, J., "Child Mortality and Reproductive Behaviour in German Village. Population in the Past: A Micro - Level Analysis of the Replacement Effect", Population Studies, vol. 36, fasc. 2, 1982.

247. Knodel, J., "Seasonal Variations in Infant Mortality. An Approach with Applications", Annales de démographie historique, 1983.

248. Knodel, J., Kinter, H., "The Impact of Breastfeeding Patterns of Infant Mortality", Demography, vol. 14, n° 4, 1977.

249. Lantoine, Catherine, Pressat, Roland, "Nouveaux aspects de la mortalité infantile", Population, a. 39, n° 3,1984.

250. Larquié, Claude, "La mise en nourrice des enfants madrilènes au XVIIe siècle", Bulletin de la Société d'histoire moderne, vol. 19, 1983.

251. Lewis, Milton, "Some Infant Health Problems in Sydney, 1880 - 1939", Journal of the Royal Australian Historical Society, vol. 68, fasc. 1, 1982.

252. Lockwood, Rose Ann, "Birth, Illness and Death in XVIIIth Century New England", Journal of Social History, vol. 12, n° 1,1978.

253. Masuy - Stroobant, Godeliève, "La surmortalité infantile des Flandres au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. Mode d'alimentation ou mode de développement?", Annales de démographie historique, 1983.

Σελ. 316
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/317.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

254. Masuy - Stroobant, G., Poulain, Michel, "La variation spatiale et temporelle du déclin de la mortalité infantile dans nos régions", Espace. Population. Sociétés, vol. 1, 1983.

255. Pitkaenen, Kari, "Infant Mortality Decline in a Changing Society", Yearbook of Population Research in Finland, vol. 21, 1983.

256. Poulain, M., Tabutin, D., "Mortalité aux jeunes âges en Belgique de 1840 à 1970", Population et famille, n° 3, 1977.

257. Poulain, M., Tabutin, D., "La surmortalité des petites filles en Belgique au XIXe siècle et au début du XXe", Annales de démographie historique, 1981.

258. Rollet, C., "Allaitement, mise en nourrice et mortalité infantile en France à la fin du XIXe siècle", Population, a. 33, n° 6, 1978.

259. Rollet, C., "Variole et mortalité des enfants au XVIIIe siècle", Cahiers d'histoire, t.23, l97S.

260. Rollet, C., "L'impact démographique des premières campagnes de vaccination jenneriennes dans la ville de Besançon", Population, vol. 23, fasc. 2, 1983.

261. Sardon, Jean-Paul, "Le mouvement saisonnier de la mortalité infantile: une mesure impossible?". Population, col. 38, fasc. 4 - 5, 1983.

262. Schofield, Roger, Wrigley, E. A., "Infant and Child Mortality in England in the Late Tudor and Early Stuart Periods", Ch. Webster, éd., Health, Medicine and Mortality in the XVIth Century, Cambridge 1979.

263. Stykovatka, A., Rychtarikova, J., "Naissances vivantes et décès de moins d'un an selon le poids à la naissance en République socialiste tchèque de 1950 à 1980", Population, a. 39, n° 3, 1984.

264. Trapp, P. Gène, Mielke, James H., Jorde, Lynn B., Erokson, Aldur H., "Infant Mortality Patterns in Aaland, Finland (1751 - 1935), Human Biology (Detroit), 55,1,1983.

265. Terpeinen, O., "Infant Mortality in Finland, 1749 - 1865", Scandinavian Economic History Review, n° 27,1979.

266. Vallin, Jacques, La mortalité par générations en France depuis 1899 Paris 1973.

267. Van Den Broeke, C., Van Poppel, F., Van Der Woude, A. M., "Le développement séculaire de la mort aux jeunes âges dans le territoire du Bénélux", Annales de démographie historique, 1983.

268. Van Den Broeke, C., Van Poppel, F., Van Der Woude, A. M., "Les nourrissons et la mortalité infantile en Belgique et aux Pays-Bas dans une perspective historique" (en néerlandais), Bevolking en Gezin, vol. 2, 1983.

Σελ. 317
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/318.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

269. Van De Walle, E., Preston, Samuel, "Mortalité de l'enfance au XIXe siècle à Paris et dans le département de la Seine", Population, a. 29, n° 1, 1974.

270. Van Poppel, F., "Relations entre la situation sociale et économique et la mortalité infantile et junévile" (en néerlandais), Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, vol. 8, fasc. 27, 1982.

271. Veenstra, G., La mortalité infantile aux Pays - Bas, 1840 - 1950 (en néerlandais), Groningen 1982.

272. Vinard, P., "The Decrease in Infant Mortality on the Dayes Plateau (South-West Togoland) from 1930 to 1976", African Historical Demography (Edinburgh), vol. 2, 1981.

273. Winter, J. M., "Aspects of the Impact of the First World War on Infant Mortality in Britain", Journal of European Economic History, vol. 11, fasc. 3, 1982.

274. Wirth, Jean, La jeune fille et la mort. Recherches sur les thèmes macabres dans Vari germanique de la Renaissance, Genève 1979.

8. Το παιδί σκοτώνει

275. Bardet, J. - P., Lynch, G. P., Hainsworth, M., Skolnik, M., "Mortalité maternelle autrefois. Une étude comparée (de la France de l'Ouest à PUtah), Annales de démographie historique, 1981.

276. Bideau, A., "Accouchement naturel et accouchement à haut risque: Châtellenie de Thoissey-en-Dornbes, 1660 - 1814", Annales de démographie historique, 1981.

277. Dobbie, B. M. W., "An Attempt to Estimate the True Rate of Maternal Mortality, XVIth - XVIIIth Century", Medical History, vol. 26, 1982.

278. Gutierrez, Hector, Houdaille, Jacques, "La mortalité maternelle en France au XIXe siècle", Population, a. 38, n° 6,1983.

279. Imhof, A. E., "La surmortalité des femmes mariées en âge de procréation, un indice de la condition féminine au XIXe siècle", Annales de démographie historique, 1981.

280. Imhof, A., "Women, Family and Death. Excess Mortality of Women in Child- Bearing Age in Four Communities in XlXth - Century Germany", Richard Evans, W. R. Lee, éd., The German Family. Essays on the Social History of the Family in the XIXth - XXth C. Germany, London 1981.

281. Perrenoud, Alfred, "Surmortalité féminine et condition de la femme (XVIIe et XIXe siècles). Une vérification empirique", Annales de démographie historique, 1981.

Σελ. 318
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 299
  1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ... \

  τις 30. Πέρα από το γεγονός ότι οι κανόνες συμπεριφοράς, εδώ, είναι πιο εξελιγμένοι, πρέπει να λάβουμε υπόψη και την έστω διάσπαρτη παρουσία τους σε αλφαβητάρια, παιδαγωγίες και λοιπά. Υπάρχει όμως ένα ακόμη στοιχείο που αλλοιώνει καθοριστικά τις εντυπώσεις των αριθμών. Οι "μεταφράσεις του Σοάβιου" αποδίδονται από όλους ανεξαιρέτως τους συντάκτες - μεταφραστές σε απλή νεοελληνική γλώσσα, ή οποία, όπως είναι φανερό, παρέχει - μεγαλύτερες δυνατότητες αφομοίωσης των κανόνων συμπεριφοράς, δυνατότητες τις οποίες ελαχιστοποιούσε ή αρχαιοπρεπής γλώσσα της Χρηστοήθειας. Η υπόθεση που θα μπορούσε να διατυπώσει κανείς είναι πως στα σαράντα χρόνια που προηγούνται από την επανάσταση του 1821 παρατηρείται μια κίνηση προς την κατεύθυνση εκπολιτισμού των συμπεριφορών ή οποία επιταχύνεται με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους.

  Από μια πρώτη προσέγγιση της εξέλιξης που εμφανίζουν οι επιμέρους κανόνες συμπεριφοράς από την πρώτη, χειρόγραφη, εμφάνιση της Χρηστοήθειας έως τα τέλη του 19ου αιώνα, προκύπτει ότι οι ρυθμοί εμφανίζονται εξαιρετικά βραδείς. Ακόμη, διαφορετικοί τομείς της συμπεριφοράς εμφανίζουν και διαφορετικούς ρυθμούς. Μπορεί να υποθέσει κανείς πως οι διαφορές στους ρυθμούς εξέλιξης καθώς και οι παλινδρομήσεις που παρατηρούνται στην εξέλιξη μερικών από τους κανόνες, αποτυπώνουν ρυθμούς αφομοίωσης. Αν όμως ή εξέλιξη των κανόνων αυτών ακολουθεί μία πορεία που αντιστοιχεί σε αυτήν που διαμορφώνεται στην πραγματικότητα, τηρείται παράλληλα και μία πάγια απόσταση - ιδιαίτερα ανάμεσα στις πόλεις και στην ύπαιθρο. Εδώ υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας· μπορεί όμως κανείς να έχει υπόψη του τη μόνιμη διαφοροποίηση ως προς τις συμπεριφορές ανάμεσα στα διάφορα κοινωνικά στρώματα, διαφοροποίηση την οποία, όπως είδαμε, αναπαράγουν και οι ίδιες οι χρηστοήθειες.

  Από τις αρχές του 20ού αιώνα, ή διδασκαλία των συμπεριφορών του σώματος φεύγει σιγά - σιγά από τη δικαιοδοσία ενός δημόσιου φορέα, όπως είναι το σχολείο, για να περάσει στη δικαιοδοσία του κλειστού οικογενειακού πυρήνα. Ταυτόχρονο είναι και το πέρασμα τους στο χώρο των κοινωνικών προκαταλήψεων και ο εξοβελισμός τους από το λόγο.