Συγγραφέας:Διεθνές Συμπόσιο
 
Τίτλος:Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:1
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Συντελεστές:Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:725
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Διεθνή Συμπόσια
 
Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Μαθητεία και εργασία
 
Νεανικά έντυπα
 
Νεανικές οργανώσεις
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ευρώπη
 
Χρονική κάλυψη:Μεσαίωνας-20ός αιώνας
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό περιέχει τα πρακτικά του πρώτου επιστημονικού συμποσίου που διοργάνωσε η επιτροπή του ΙΑΕΝ σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Το συμπόσιο, με θέμα «Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας», έγινε στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τη 1 έως τις 5 Οκτωβρίου 1984.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 28.86 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 363-382 από: 730
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/363.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

1014. Le Roy Ladurie, E., Zysberg, André, "Anthropologie des conscrits français (1868 - 1887)", Ethnologie française, t. 9,1979.

1015. Urlanis, Boris, Guerres et population, Moscou 1972.

5. Εγκατάλειψη και περιθωριοποίηση των παιδιών

1016. Bardet, Jean - Pierre, "Enfants abandonnés et enfants assistés à Rouen dans la seconde moitié du XVIIIe siècle". Sur la population française au XVIIIe siècle. Hommage à Marcel Reinhard, Paris 1973.

1017. Billot, C., "Les enfants abandonnés à Chartres à la fin du Moyen âge", Annales de démographie historique, 1975.

1018. Bolognesi, Dante, Giovanni, Caria, "Gli esposti a Ravenna fra sette e ottocento", Città e controllo sociale fra sette e ottocento, Milano 1982.

1019. Bussini, Odoardo, "L'infanzia abbandonata a Camerino nei secoli XVIII e XIX: alcune osservazioni preliminari", La demografia storica delle città italiane, Bologna 1982.

1020. Bussini, O., "Caratteristiche dell'esposizione dei fanciulli nell'ospedale di S. Maria della Pietà di Camerino nei secoli XVIII e XIX", Istituto di statistica. Università di Perugia, Quaderno n° 6.

1021. Cappelletto, Giovanna, "Infanzia abbandonata e ruoli di mediazione sociale nella Verona del Settecento", Quaderni storici, fasc. 53, 1983.

1022. Cavallo, Sandra, "Strategie politiche e famigliali intorno al baliatico. Il monopolio dei bambini abbandonati nel Canavese tra Sei e Settecento", Quaderni storici, fasc. 53,1983.

1023. Chamoux, Antoinette, "L'enfance abandonnée à Reims à la fin du XVIIIe siècle", Annales de démographie historique, 1973.

1024. Corsini, C. A., "Materiali per lo studio della famiglia in Toscana nei secoli XVII - XIX: gli esposti", Quaderni storici, n° 33, 1976.

1025. Corsini, Carlo A., "Nome e classe sociale. Gli esposti", La demografia storica delle città italiane, Bologna 1982.

1026. Corsini, C. A., "L'enfant trouvé: note de démographie différentielle", Annales de démographie historique, 1983.

1027. Cortes Cortes, Fernando, "Extremadura en el sigio XVII. Los niños espósitos", Alminar (Badajoz), fasc. 32, 1982.

1028. Da Molin, Giovanna, "La mortalité des enfants abandonnés en Italie pendant le XVIIIe et le XIXe siècle", U.I.E.S.P., Congrès général, Manille 1981.

1029. Da Molin, G., "Illegitimi ed esposti in Italia dal Seicento all'Ottocento", La demografia storica delle città italiane, Bologna 1982.

1030. Da Molin, G., "Natalità illegitima ed esposizione nel regno di Napoli

Σελ. 363
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/364.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

in Età Moderna: Fonti e valutazioni demographiche", Quaderni. Istituto di Scienze storico - politiche (Bari), 1982.

1031. Da Molin, G., "Les enfants abandonnés dans les villes italiennes aux XVIIIe et XIXe siècles", Annales de démographie historique, 1983.

1032. Delasselle, Claude, "Les enfants abandonnés à Paris au XVIIIe siècle", Annales, E.S.C., a. 30, n° 1,1975.

1033. Della Feruta, Franco, "Infanzia e famiglia nella prima metà dell'Ottocento", Studi storici, a. 20, n° 3,1979.

1034. De Rosa, Gabriele, "L'emarginazione sociale in Calabria nel XVIII secolo: il problema degli esposti", La Calabria dalle Riforme alla Restaurazione. Atti del VI Congresso storico calabrese, Catanzaro, 29 ottobre - 1 novembre 1977, I, Salerno - Catanzaro 1981.

1035. Dodi Osnaghi, Luisa, "Ruota e infanzia abbandonata a Milano nella prima metà dell'Ottocento", Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna, Crernona 1982.

1036. Doriguzzi, Franca, "I messagi dell'abbandono: bambini espositi a Torino nell' 700", Quaderni storici, fasc. 53, 1983.

1037. Fine-Souriac, Agnès, "Amour et parenté adoptive: l'intégration familiale des enfants de l'Assistance Publique au Pays de Sault, 1900 - 1940", Annales de démographie historique, 1983.

1038. Fujita, Sonoko, "L'abandon d'enfants légitimes à Rennes à la fin du XVIIIe siècle", Annales de démographie historique, 1983.

1039. Gorni, Mariagrazia, Peiligrini, Laura, Un problema di storia sociale. L'infanzia abbandonata in Italia nel secolo XIX, Firenze 1974.

1940. Grandi, Eduardo, "Pauperismo e Albergo dei Poveri nella Genova del Seicento", Rivista storica italiana, a. 87, 1975.

1041. Helin, E., "Le sort des enfants trouvés au XVIIIe siècle", Bulletin de la Société Royale Le Vieuw - Liège, n° 100, 1953.

1042. Helin, E., "Une sollicitude ambiguë: L'évacuation des enfants abandonnés", Annales de démographie historique, 1973.

1043. Molinier, Alain, "Enfants trouvés, enfants abandonnés et enfants illégitimes en Languedoc aux XVIIe et XVIIIe siècles", Sur la population française au XVIIIe siècle. Hommage à Marcel Reinhard, 1973.

1044. Povolo, Claudio, "L'infanzia abbandonata nel Veneto nei primi secoli dell'età moderna. Primi risultati e riflessioni intorno ad un tema di storia sociale", La demografia storica delle città italiane, Bologna 1982.

1045. Robins, Joseph, The Lost Children: a Study of Charity Children in Ireland, 1700 - 1900, Dublin 1980.

1046. Sandrin, Jean, Enfants trouvés, enfants ouvriers (XVIIIe - XIXe siècles), Paris 1982.

Σελ. 364
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/365.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

1047. Schiavoni, Claudio, "Gli 'esposti' (o 'projetti') alla ruota dell'archiospedale di Santio Spirito in Sassia di Roma dal 1700 al 1821", La demografia storica delle città italiane, Bologna 1982.

1048. Tainturier, C., "L'assistance aux enfants abandonnés à Dijon au XVIIIe siècle", Actes du 95e congrès national des Sociétés savantes, Reims 1970, Histoire moderne et contemporaine, t. 2, Paris 1974.

1049. Trexler, R. C., "The Foundlings of Florence, 1395 - 1455", History of Childhood Quarterly, I, 1973.

1050. Turin, Yvonne, "Enfants trouvés, colonisation et utopie. Étude d'un comportement social au XIXe siècle", Revue historique, t. 244, 1970.

1051. Vigni, Laura, "Aspetti del fenomeno dell'infanzia abbandonata e mobilità territoriale degli esposti all'ospedale senese di S. Maria della Scala nel XVIII secolo", La demografia storica delle città italiane, Bologna 1982.

1052. Vinyoles I Vidai, Teresa Maria, Gonzalez, Betlinski Margarida, "Les enfants abandonnés aux portes de l'hôpital de Barcelone, 1426 - 1439" (en catalan), La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña medieval, Barcelona 1982.

6. Ta νόθα και η νομιμοποίησή τους

1053. Given - Wilson, C., Curteis, A., The Royal Bastards of Medieval England, London 1984.

1054. Hargot, M., "L'essor des bâtards nobles au XVe siècle" Revue historique, 1975.

1055. Henriques, V. R. Q., "Bastardy and the New Poor Law (1834)", Past & Present, n° 37, 1967.

1056. Hollmgsworth, T. H., "The demography of the British Peerage", Population Studies, 1964 n° 2, Supplément.

1057. Kuleczka, Gérard, "Les enfants illégitimes dans l'Etat et le droit romain du Haut - Empire" (en polonais), Czasopismo Prawno - Historyczne, vol. 88, fase. 1, 1966.

1058. Kurylowicz, Marek, "L'arrogation des propres enfants illégitimes dans le droit romain classique" (en polonais), Czasopismo Prawno-Historyczne, vol. 21, fasc. 2, 1969.

1059. Laslett, T. P. R., Bastardy and its Comparative History, London 1980.

1060. Lee, W. R., "Bastardy and the Socioeconomic Structure of South Germany", Journal of Interdisciplinary History, vol. 7, n° 3, 1977.

1061. Moreno, Humberto Baquero, Subsides pour l'étude de l'adoption au Portugal au Moyen âge (en portugais), Lisboa 1965.

Σελ. 365
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/366.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

1062. Morene, H. B., "Subsides pour l'étude de la légitimation au Portugal au Moyen âge, sous Alfonso III et Duarte" (en portugais). Revista dos estudos gérais universitarios de Moçambique (Lourenço Marques), 1967.

1063. Viegas, Valentino, Subsides pour Îétude des légitimations sous le roi Joâo I, 1383 - 1412 (en portugais), Lisboa 1984.

7. Παιδική και νεανική εγκληματικότητα

1064. Chevalier, Louis, Classes laborieuses et classes dangereuses, Paris 1978. Rééd.

1065. Farge, Ariette, Le vol d'aliments à Paris au XVIIIe siècle: délinquance et criminalité, Paris 1974.

1066. Gejl, Ib, Sous le conseil tutélaire. Enfants abandonnés et "criminels" à Arhus, de 1905 à 1915 (en danois), Arhus 1967.

1067. Hair, P. E. H., "Deaths from Violence in Britain: a XXth-Century Survey", Population Studies, 7, 1971.

1068. Hawes, Joseph, Children in Urban Society: Juvenile Delinquency in XlXth-Century America, London 1972.

1069. Herrera Puga, P., Sociedad y delincuencia en el Sigio de Oro, Madrid 1974.

1070. Levade, Maurice, et al., La délinquance des jeunes en France, 1825 - 1968, Paris 1972, 2 vol.

1071. Peveri, Patrice, "Les pickpokets à Paris au XVIIIe siècle", Revue d'histoire moderne et contemporaine, t. 29, 1982.

1072. Schlossman, Steven L., Love and the American Delinquency. The Theory and Practice of "Progressive" Juvenile Justice, 1825 - 1920, Chicago 1977.

1073. Schnapper, Bernard, "La correction paternelle et le mouvement des idées au XIXe siècle, 1789 - 1935", Revue historique, a. 104, t. 263, 1980.

1074. Thomson, F. M. L., "Social Control in Victorian Britain", Economic History Review, 2e sér., 33, 1981.

8. Το σώμα

1075. Atkinson, Clarisse, "Precious Balsam in Fragile Class: The Ideology of Virginity in the Later Middle Ages", Journal of Family History, vol. 8, fasc. 2, 1983.

1076. Crawford, P., "Attitudes to Menstruation in XVIIth-Century England", Past & Present, n° 91, 1981.

1077. Dover, K. J., Greek Homosexuality, Cambridge, Mass. 1978.

Σελ. 366
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/367.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

1078. Duffy, John, "Masturbation and Clitoridèctomy. A XlXth Century View", Journal of the American Medical Association, vol. 186, n° 3, 1963.

1079. Ernster, Virginia Lee, Attitudes and Expectations about Menstruation among Girls of Mensachal Age, Ph. D., 1977, Columbia University.

1080. Fishrnan, Sterling, "The History of Childhood Sexuality", Journal of Contemporary History, 2, 1982.

1081. Imhof, Arthur E., Der Mensch und sein Körper von der Antike bis Heute, München 1983.

1082. Imhof, A. E., "Leib und Leben in der Geschichte der Neuzeit. Vorträge eines internationalen Colloquiums, 1981", Berliner historische Studien, vol. 9, 1983.

1083. Leon, Pedro de, Grandeza y miseria en Andalucia. Testimonio de una encrucijada historica, 1578 - 1616, éd. Pedro Herrera Fuga, S.I., Granada 1981.

1084. McDonald, Robert H., "The Frightful Consequences of Onanism", Journal of the History of Ideas, vol. 26, 1967.

1085. Manniche, E., "Age at Menasche: Nicolai Edward Ravn's Data on 3.385 Women in Mid-XIXth Century Denmark", Annals of Human Biology, vol. 10, fasc. 1, 1983.

1086. Pelicier, Yves, Thuillier, Guy, "Pour une histoire des enfants idiots en France, 1830 - 1914", Revue historique, a. 103, t. 261, n° 259, 1979.

1087. Pouchelle, Marie-Christine, Corps et chirurgie à l'apogée du Moyen âge. Savoir et imaginaire du corps chez Henri de Mondeville, chirurgien de Philippe le Bel, Paris 1983.

1088. Rauch, André, "La politique scolaire en matière de gymnastique au XIXe siècle", Janus ou lanus bifrons. Revue universitaire de l'adolescence (Strasbourg), n° 4, 1981.

1089. Rauch, Α., Le souci du corps. Histoire d'un territoire pédagogique, 1740 - 1920, Thèse, Lettres, Paris 1981, éd. s. le titre: Le souci du corps. Histoire de l'hygiène en éducation physique, Paris 1983.

1090. Rey, Michel, "Du péché au désordre: Police et sodomie à Paris, au XVIIIe siècle", Revue d'histoire économique et sociale, t. 29, 1982.

1091. Rossiaud, Jacques, "La prostitution dans les villes françaises au XVe siècle", Communications, n° 35, 1982.

1092. Roussel, Louis, "La cohabitation juvénile en France", Population, a. 33, n° 1, 1978.

1093. Sergent, Bernard, L'Homosexualité dans la mythologie grecque, Paris 1984.

Σελ. 367
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/368.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

1094. Shorter, Edward, "L'âge des premières règles en France, 1750 - 1950", Annales, E.S.C., a. 36, n° 3, 1981.

1095. Shorter, E., A History of Women's Bodies, New York 1982. Trad, française: Paris 1984.

1096. Spitz, René Α., "Authority and Masturbation. Some Remarks on a Bibliographical Investigation", Psychanalistic Quarterly, vol. 21, 1952.

1097. Tarczylo, Théodore, Sexe et liberté au siècle des Lumières, Paris 1983.

1098. Thibault, Jacques, Les aventures du corps dans la pédagogie française: étude historique critique, Paris 1977.

Ι099. Trexler, Richard C., "La prostitution florentine au XVe siècle", Annales, E.S.C., n° 6, 1981.

9. Παιχνίδια, βιβλία και ελεύθερος χρόνος

1100. Bailey, P. C., Leisure and Class in Victorian England: Rational Recreation and the Contest for Control, 1830 - 1885, London 1978.

1101. Baker, W. J., "The Leisure Revolution in Victorian England: A Review of Recent Literature", Journal of Sport History, 6, 1979.

1102. Bettelheim, B., Psychanalyse des contes de fées, Paris 1976.

1103. Boiraud, Henri, Contribution à l'étude historique des congés et des vacances scolaires en France du Moyen âge à 1914, Paris 1971.

1104. Bollême, Geneviève, Andries, Lise, Les contes bleus, textes présentés par..., Paris 1983.

1105. Cunningham, H., Leisure in the Industrial Revolution, London 1980.

1106. Despinette, Janine, "La littérature pour la jeunesse dans le monde. Les prix littéraires et leurs finalités", Enfance, n° 3 - 4, 1984.

1107. Heers, Jacques, Fêtes des fous et Carnavals, Paris 1983.

J108. Hurrelmann, Bettina, Jugendliteratur und Bürgerlichkeit. Soziale Erziehung in d. Jugendlit. d. Aufklärung am Beispiel v. Christian Felix Weises "Kinderfreund", 1776 - 1782, Padeborn 1974.

1109. Joy, N., Maiden Ober: a Short History of Women's Cricket, London 1980.

1110. Lowerson, J., Myerscough, M., Time to Spare in Victorian England, Sussex 1977.

1111. Mangan, J. A., Athletism in the Victorian and Edwardian Public School, Cambridge 1981.

1112. Rauch, André, Histoire et principes de l'entraînement, Paris 1982.

1113. Sandiford, Κ. Α. D., "The Victorian at Play: Problems in Historiographie Methodology", Journal of Social History, 15, 1981.

1114. Sandiford, Keith Α. D., "Cricket and the Victorian. A Historiographical Essay", Historical Reflections. Réflexions historiques, vol. 9, n° 3, 1982.

Σελ. 368
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/369.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

1115. Schmidt, Egon, Die deutsche Kinder- und Jugendliteratur von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts, Berlin 1974.

1116. Stambak, Mira, et al., Les bébés entre eux, Paris 1983.

1117. Verdon, Jean, Les loisirs au Moyen Age, Paris 1980.

10. Επανάσταση ή ανατροπή;

1118. Allmendinger, David F., Jr., Paupers and Scholars: the Transformation of Student Life in XlXth-Century New England, New York 1975.

1119. Bates Ames, Louise, Ilg, Frances L., L'enfant de cinq ans, Paris 1983.

1120. Ben-Ami, S., "La rébellion universitaire en Espagne (1927 - 1931)," Revue d'histoire moderne et contemporaine, t. 26, 1979.

1121. Binfield, Clyde, George Williams and the Young Man's Christian Association. A Study in Victorian Social Attitudes, London 1973.

1122. Bridgen, Susan, "Youth and the English Reformation", Past & Present, n° 95, 1982.

1123. Burke, Colin B., American Collegiate Population: A Test of the Traditional View, New York 1982.

1124. Cohen, Habiba S., Elusive Reform. The French Universities, 1968 - 1978, London 1980.

1125. Fishman, Sterling, The Struggle for German Youth. The Search for Educational Reform in Imperial Germany, 1890 - 1914, New York 1976.

1126. Gabriel, Astrik L., "The House of Poor German Students at the Medieval University of Paris", Friedrich Prinz, éd., Geschichte in der Gesellschaft, Festschr. f. Karl Bosl..., Stuttgart 1974.

1127. Gagé, Jean, "Les organisations de 'iuvenes' en Italie et en Afrique du début du Hie siècle au 'bellum Aquileiense' (238 ap. J.-C.)". Historia (Wiesbaden), vol. 19, 1970.

1128. Gaignebert, Claude, Le folclore obscène des enfants, Paris 1974.

1129. Gal, Lajos, éd., Unissez-vous, jeunesse! Documents choisis de l'histoire des mouvements de jeunesse, octobre 1944 - mars 1948 (en hongrois), Budapest 1973.

1130. Hahn, Ernst J. C., "The Junior Faculty in 'Revolt': Reform Plans for Berlin University in 1848", American Historical Review, vol. 82, n° 4, 1977.

1131. Jaczynowska, Maria, Les associations de la jeunesse romaine sous le haut Empire. Trad, du polonais, Worclaw 1978.

1132. Jarausch, Konrad H., "Students, Sex and Politics in Imperial Germany", Journal of Contemporary History, 2, 1982.

1133. Knight, F., University Rebel, the Life of William Freud, 1757 - 1841, London 1971.

Α 24

Σελ. 369
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/370.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

1134. Krapf, Gotthold, Die Kämpfe um proletarischen Jugendunterricht und proletarische Jugendweihe am Ende des 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag z. d. Anfängen d. Sozialist. Erziehung d. Arbeiterkinder in d. 2. Hauptperiode d. deutsch. Arbeiterbew., Berlin 1977.

1135. Lamon, Lester C., "The Black Community in Nashville and the First University Student Strike of 1924 - 1925", Journal of Southern History, vol. 40, n° 2, 1974.

1136. Lipset, Seymour Martin, Rebellion in the University, Boston 1972.

1137. Moore, Kathryn McDaniel, "The War With the Tutors: Student-Faculty Conflict at Harvard and Yale, 1745 - 1771", Hist. Educat. Quarterly, vol. 18, n° 2, 1978.

1138. Novak, Sreven J., The Rights of Youth: American College and Student Revolt, 1798 - 1815, Cambridge, Mass. 1977.

1139. Reul, Th., "L'origine des associations catholiques d'étudiants aux PaysBas" (en néerlandais), Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, vol. 17, 1975.

1140. Richperati, Giuseppe, "L'Università di Torino e le polemiche contro i professori in una relazione di parte curialista del 1731", Bolletino storico bibliografico subalpino, a. 66, 1966.

1141. Rivier, André, "Perspectives et problèmes du réformisme étudiant", Histoire et Sociologie. Études et travaux offerts... à Jean-Charles Blaudet..., Cahiers Vilfredo Pareto, n° 22 - 23, 1970.

1142. Rossiaud, J., "Fraternités de jeunesse et niveaux de culture dans les villes du Sud-Est à la fin du Moyen âge", Cahiers d'histoire, n° 1 - 2, 1971.

1143. Sanders, Jane, Cold War on the Campus: Academic Freedom at the University of Washington, 1946 - 1964, Seattle 1979.

1144. Soucy, Robert, "Centrist Fascism: the Jeunesses Patriotes", Journal of Contemporary History, n° 2, 1981.

1145. Vaughan, Micheline, Archer, Margaret Scotford, Social Conflict and Educational Change in England and France, 1789 - 1848, London 1971.

1146. Wolters, Raymond, The Negro on Campus: Black College Rebellions of the 1920s, Princeton, N.J. 1975,

1147. Zagarrio, Vito, "Giovanni e apparati culturali a Firenze nella crisi de regime fascista", Studi storici, a. 21, n° 3, 1980.

Σελ. 370
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/371.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α΄ ΤΟΜΟΥ

Πρόγραμμα του συμποσίου 9 - 22

Εναρκτήρια συνεδρία 23 - 33

Η πολλαπλότητα των προσεγγίσεων, Ι 35 - 153

José Gentil Da Silva, Η ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας στην πρόσφατη ιστορική παραγωγή 37 - 78

Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη, Νίκος Σιδέρης, Συγκρότηση και διαδοχή των γενεών στην Ελλάδα στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα: η δημογραφική τύχη της νεότητας 79 - 89

Αριστοτέλης Σταυρόπουλος, Στοιχεία και προβληματισμοί για τη νοσολογία της νεότητας του 19ου αιώνα μέσα από δύο επιστημονικές προσεγγίσεις της εποχής 91 - 114

Ugo Fabietti, Η «οικοδόμηση» της νεότητας : μία ανθρωπολογική προοπτική 115 - 123

Κατερίνα Μαρινάκη-Βασιλειάδη, Ελληνικές φυλακές ανηλίκων: η εξέλιξη του θεσμού (1924 - 1982) 125 - 129

Gerard Mauger, Η κατηγορία της νεότητας: προσπάθειες δόμησης κοινωνιολογικών αντικειμένων 131 - 146

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: Χάρης Μπαμπούνης 147 - 153

Η πολλαπλότητα των προσεγγίσεων, II 155 - 215

Michele Dean, Η νεολαία στους χώρους της βιομηχανικής και μεταβιομηχανικής πόλης 157 - 168

Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τον 19ο αι. 169 - 175

Σελ. 371
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/372.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

Κωνσταντίνα Μπάδα-Τσομώκου, Παιδικοί-νεανικοί ενδυματολογικοί κώδικες και το κοινωνικό-ιστορικό τους ισοδύναμο στην Ήπειρο 177 - 191

Αλέξης Πολίτης, Ηλικίες, χρόνος, ώρα στον κώδικα του προφορικού πολιτισμού 193 - 199

Paulette Couturier, Το παιδί και ο λύκος: από την πραγματικότητα στο μύθο 201 - 215

Στον μεγάλο ιστορικό χρόνο: Πρακτικές, νοοτροπίες, αναπαραστάσεις 217 - 299

Στέλλα Γεωργούδη, Νέοι, νέες και ζωικός κόσμος: στοιχεία του αρχαιοελληνικού λόγου για τη νεότητα 219 - 225

Jacques Le Goff, Ο βασιλιάς παιδί στη μοναρχική ιδεολογία της μεσαιωνικής Δύσης 227 - 248

Reyna Pastor, Η εικόνα και ο ρόλος της "juventus" στη μεσαιωνική Ισπανία 249 - 260

Evelyne Patlagean, Η ενηλικίωση στο Βυζάντιο στο 13ο και 14ο αιώνα 261 - 269

Ηλίας Αντωνόπουλος, Προλεγόμενα για μια τυπολογία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας στη βυζαντινή εικονογραφία 271 - 286

Έμη Βαϊκούση, Χρηστοήθειες και διαμόρφωση της συμπεριφοράς των νέων στην ελληνική κοινωνία (18ος - 19ος αι.) 287 - 299

José Gentil Da Silva, Βιβλιογραφική συναγωγή 301 - 370

Σελ. 372
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/373.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 373
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/374.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 374
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/375.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

Ο Α' ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ

ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΑΛΗΒΟΓΙΑΝΝΗ

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ

ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΝΟΥΤΙΟΣ

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗ ΜΕ EΠIMEΛEIA ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 1986

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Σελ. 375
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/376.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 376
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/377.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 377
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/378.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 378
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/379.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Σελ. 379
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/380.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΛΙΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

© ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Πανεπιστημίου 25, Γ΄ όροφος, τηλ. 3238025

Σελ. 380
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/381.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΑΘΗΝΑ, 1-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1984

ΤΟΜΟΣ Β'

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 1986

Σελ. 381
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/382.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 382
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 363
  1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

  1014. Le Roy Ladurie, E., Zysberg, André, "Anthropologie des conscrits français (1868 - 1887)", Ethnologie française, t. 9,1979.

  1015. Urlanis, Boris, Guerres et population, Moscou 1972.

  5. Εγκατάλειψη και περιθωριοποίηση των παιδιών

  1016. Bardet, Jean - Pierre, "Enfants abandonnés et enfants assistés à Rouen dans la seconde moitié du XVIIIe siècle". Sur la population française au XVIIIe siècle. Hommage à Marcel Reinhard, Paris 1973.

  1017. Billot, C., "Les enfants abandonnés à Chartres à la fin du Moyen âge", Annales de démographie historique, 1975.

  1018. Bolognesi, Dante, Giovanni, Caria, "Gli esposti a Ravenna fra sette e ottocento", Città e controllo sociale fra sette e ottocento, Milano 1982.

  1019. Bussini, Odoardo, "L'infanzia abbandonata a Camerino nei secoli XVIII e XIX: alcune osservazioni preliminari", La demografia storica delle città italiane, Bologna 1982.

  1020. Bussini, O., "Caratteristiche dell'esposizione dei fanciulli nell'ospedale di S. Maria della Pietà di Camerino nei secoli XVIII e XIX", Istituto di statistica. Università di Perugia, Quaderno n° 6.

  1021. Cappelletto, Giovanna, "Infanzia abbandonata e ruoli di mediazione sociale nella Verona del Settecento", Quaderni storici, fasc. 53, 1983.

  1022. Cavallo, Sandra, "Strategie politiche e famigliali intorno al baliatico. Il monopolio dei bambini abbandonati nel Canavese tra Sei e Settecento", Quaderni storici, fasc. 53,1983.

  1023. Chamoux, Antoinette, "L'enfance abandonnée à Reims à la fin du XVIIIe siècle", Annales de démographie historique, 1973.

  1024. Corsini, C. A., "Materiali per lo studio della famiglia in Toscana nei secoli XVII - XIX: gli esposti", Quaderni storici, n° 33, 1976.

  1025. Corsini, Carlo A., "Nome e classe sociale. Gli esposti", La demografia storica delle città italiane, Bologna 1982.

  1026. Corsini, C. A., "L'enfant trouvé: note de démographie différentielle", Annales de démographie historique, 1983.

  1027. Cortes Cortes, Fernando, "Extremadura en el sigio XVII. Los niños espósitos", Alminar (Badajoz), fasc. 32, 1982.

  1028. Da Molin, Giovanna, "La mortalité des enfants abandonnés en Italie pendant le XVIIIe et le XIXe siècle", U.I.E.S.P., Congrès général, Manille 1981.

  1029. Da Molin, G., "Illegitimi ed esposti in Italia dal Seicento all'Ottocento", La demografia storica delle città italiane, Bologna 1982.

  1030. Da Molin, G., "Natalità illegitima ed esposizione nel regno di Napoli