Συγγραφέας:Διεθνές Συμπόσιο
 
Τίτλος:Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:1
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Συντελεστές:Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:725
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Διεθνή Συμπόσια
 
Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Μαθητεία και εργασία
 
Νεανικά έντυπα
 
Νεανικές οργανώσεις
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ευρώπη
 
Χρονική κάλυψη:Μεσαίωνας-20ός αιώνας
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό περιέχει τα πρακτικά του πρώτου επιστημονικού συμποσίου που διοργάνωσε η επιτροπή του ΙΑΕΝ σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Το συμπόσιο, με θέμα «Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας», έγινε στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τη 1 έως τις 5 Οκτωβρίου 1984.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 28.86 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 369-388 από: 730
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/369.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

1115. Schmidt, Egon, Die deutsche Kinder- und Jugendliteratur von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts, Berlin 1974.

1116. Stambak, Mira, et al., Les bébés entre eux, Paris 1983.

1117. Verdon, Jean, Les loisirs au Moyen Age, Paris 1980.

10. Επανάσταση ή ανατροπή;

1118. Allmendinger, David F., Jr., Paupers and Scholars: the Transformation of Student Life in XlXth-Century New England, New York 1975.

1119. Bates Ames, Louise, Ilg, Frances L., L'enfant de cinq ans, Paris 1983.

1120. Ben-Ami, S., "La rébellion universitaire en Espagne (1927 - 1931)," Revue d'histoire moderne et contemporaine, t. 26, 1979.

1121. Binfield, Clyde, George Williams and the Young Man's Christian Association. A Study in Victorian Social Attitudes, London 1973.

1122. Bridgen, Susan, "Youth and the English Reformation", Past & Present, n° 95, 1982.

1123. Burke, Colin B., American Collegiate Population: A Test of the Traditional View, New York 1982.

1124. Cohen, Habiba S., Elusive Reform. The French Universities, 1968 - 1978, London 1980.

1125. Fishman, Sterling, The Struggle for German Youth. The Search for Educational Reform in Imperial Germany, 1890 - 1914, New York 1976.

1126. Gabriel, Astrik L., "The House of Poor German Students at the Medieval University of Paris", Friedrich Prinz, éd., Geschichte in der Gesellschaft, Festschr. f. Karl Bosl..., Stuttgart 1974.

1127. Gagé, Jean, "Les organisations de 'iuvenes' en Italie et en Afrique du début du Hie siècle au 'bellum Aquileiense' (238 ap. J.-C.)". Historia (Wiesbaden), vol. 19, 1970.

1128. Gaignebert, Claude, Le folclore obscène des enfants, Paris 1974.

1129. Gal, Lajos, éd., Unissez-vous, jeunesse! Documents choisis de l'histoire des mouvements de jeunesse, octobre 1944 - mars 1948 (en hongrois), Budapest 1973.

1130. Hahn, Ernst J. C., "The Junior Faculty in 'Revolt': Reform Plans for Berlin University in 1848", American Historical Review, vol. 82, n° 4, 1977.

1131. Jaczynowska, Maria, Les associations de la jeunesse romaine sous le haut Empire. Trad, du polonais, Worclaw 1978.

1132. Jarausch, Konrad H., "Students, Sex and Politics in Imperial Germany", Journal of Contemporary History, 2, 1982.

1133. Knight, F., University Rebel, the Life of William Freud, 1757 - 1841, London 1971.

Α 24

Σελ. 369
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/370.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

1134. Krapf, Gotthold, Die Kämpfe um proletarischen Jugendunterricht und proletarische Jugendweihe am Ende des 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag z. d. Anfängen d. Sozialist. Erziehung d. Arbeiterkinder in d. 2. Hauptperiode d. deutsch. Arbeiterbew., Berlin 1977.

1135. Lamon, Lester C., "The Black Community in Nashville and the First University Student Strike of 1924 - 1925", Journal of Southern History, vol. 40, n° 2, 1974.

1136. Lipset, Seymour Martin, Rebellion in the University, Boston 1972.

1137. Moore, Kathryn McDaniel, "The War With the Tutors: Student-Faculty Conflict at Harvard and Yale, 1745 - 1771", Hist. Educat. Quarterly, vol. 18, n° 2, 1978.

1138. Novak, Sreven J., The Rights of Youth: American College and Student Revolt, 1798 - 1815, Cambridge, Mass. 1977.

1139. Reul, Th., "L'origine des associations catholiques d'étudiants aux PaysBas" (en néerlandais), Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, vol. 17, 1975.

1140. Richperati, Giuseppe, "L'Università di Torino e le polemiche contro i professori in una relazione di parte curialista del 1731", Bolletino storico bibliografico subalpino, a. 66, 1966.

1141. Rivier, André, "Perspectives et problèmes du réformisme étudiant", Histoire et Sociologie. Études et travaux offerts... à Jean-Charles Blaudet..., Cahiers Vilfredo Pareto, n° 22 - 23, 1970.

1142. Rossiaud, J., "Fraternités de jeunesse et niveaux de culture dans les villes du Sud-Est à la fin du Moyen âge", Cahiers d'histoire, n° 1 - 2, 1971.

1143. Sanders, Jane, Cold War on the Campus: Academic Freedom at the University of Washington, 1946 - 1964, Seattle 1979.

1144. Soucy, Robert, "Centrist Fascism: the Jeunesses Patriotes", Journal of Contemporary History, n° 2, 1981.

1145. Vaughan, Micheline, Archer, Margaret Scotford, Social Conflict and Educational Change in England and France, 1789 - 1848, London 1971.

1146. Wolters, Raymond, The Negro on Campus: Black College Rebellions of the 1920s, Princeton, N.J. 1975,

1147. Zagarrio, Vito, "Giovanni e apparati culturali a Firenze nella crisi de regime fascista", Studi storici, a. 21, n° 3, 1980.

Σελ. 370
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/371.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α΄ ΤΟΜΟΥ

Πρόγραμμα του συμποσίου 9 - 22

Εναρκτήρια συνεδρία 23 - 33

Η πολλαπλότητα των προσεγγίσεων, Ι 35 - 153

José Gentil Da Silva, Η ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας στην πρόσφατη ιστορική παραγωγή 37 - 78

Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη, Νίκος Σιδέρης, Συγκρότηση και διαδοχή των γενεών στην Ελλάδα στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα: η δημογραφική τύχη της νεότητας 79 - 89

Αριστοτέλης Σταυρόπουλος, Στοιχεία και προβληματισμοί για τη νοσολογία της νεότητας του 19ου αιώνα μέσα από δύο επιστημονικές προσεγγίσεις της εποχής 91 - 114

Ugo Fabietti, Η «οικοδόμηση» της νεότητας : μία ανθρωπολογική προοπτική 115 - 123

Κατερίνα Μαρινάκη-Βασιλειάδη, Ελληνικές φυλακές ανηλίκων: η εξέλιξη του θεσμού (1924 - 1982) 125 - 129

Gerard Mauger, Η κατηγορία της νεότητας: προσπάθειες δόμησης κοινωνιολογικών αντικειμένων 131 - 146

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: Χάρης Μπαμπούνης 147 - 153

Η πολλαπλότητα των προσεγγίσεων, II 155 - 215

Michele Dean, Η νεολαία στους χώρους της βιομηχανικής και μεταβιομηχανικής πόλης 157 - 168

Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τον 19ο αι. 169 - 175

Σελ. 371
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/372.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

Κωνσταντίνα Μπάδα-Τσομώκου, Παιδικοί-νεανικοί ενδυματολογικοί κώδικες και το κοινωνικό-ιστορικό τους ισοδύναμο στην Ήπειρο 177 - 191

Αλέξης Πολίτης, Ηλικίες, χρόνος, ώρα στον κώδικα του προφορικού πολιτισμού 193 - 199

Paulette Couturier, Το παιδί και ο λύκος: από την πραγματικότητα στο μύθο 201 - 215

Στον μεγάλο ιστορικό χρόνο: Πρακτικές, νοοτροπίες, αναπαραστάσεις 217 - 299

Στέλλα Γεωργούδη, Νέοι, νέες και ζωικός κόσμος: στοιχεία του αρχαιοελληνικού λόγου για τη νεότητα 219 - 225

Jacques Le Goff, Ο βασιλιάς παιδί στη μοναρχική ιδεολογία της μεσαιωνικής Δύσης 227 - 248

Reyna Pastor, Η εικόνα και ο ρόλος της "juventus" στη μεσαιωνική Ισπανία 249 - 260

Evelyne Patlagean, Η ενηλικίωση στο Βυζάντιο στο 13ο και 14ο αιώνα 261 - 269

Ηλίας Αντωνόπουλος, Προλεγόμενα για μια τυπολογία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας στη βυζαντινή εικονογραφία 271 - 286

Έμη Βαϊκούση, Χρηστοήθειες και διαμόρφωση της συμπεριφοράς των νέων στην ελληνική κοινωνία (18ος - 19ος αι.) 287 - 299

José Gentil Da Silva, Βιβλιογραφική συναγωγή 301 - 370

Σελ. 372
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/373.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 373
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/374.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 374
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/375.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

Ο Α' ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ

ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΑΛΗΒΟΓΙΑΝΝΗ

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ

ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΝΟΥΤΙΟΣ

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗ ΜΕ EΠIMEΛEIA ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 1986

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Σελ. 375
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/376.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 376
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/377.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 377
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/378.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 378
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/379.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Σελ. 379
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/380.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΛΙΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

© ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Πανεπιστημίου 25, Γ΄ όροφος, τηλ. 3238025

Σελ. 380
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/381.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΑΘΗΝΑ, 1-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1984

ΤΟΜΟΣ Β'

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 1986

Σελ. 381
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/382.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 382
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/383.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

Η εργασία και η εκμάθηση

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 1984

Πρωινή συνεδρία

Πρόεδρος: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΑΟΣ

Σελ. 383
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/384.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 384
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/385.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΖΩΗ

ΣΤΗΝ ΕΘΙΜΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ 1368-1789

MARCEL COUTURIER

Η ανακοίνωση αυτή θα ήθελε να παρουσιάσει, ορισμένα αποτελέσματα μιας προσωπικής έρευνας, που έγινε εδώ και είκοσι χρόνια, από την οποία συγκρατώ μόνο ό,τι αφορά την παιδική ηλικία και τη νεότητα από την άποψη της ένταξης των νέων στην ενεργό κοινωνική ζωή. Από πολύ νωρίς η εργασία έθεσε σαν στόχο να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πληροφορική, στο μέτρο που ήταν δυνατή η χρήση υπολογιστή. H ανακοίνωση θα παραχωρήσει μια θέση στα μεθοδολογικά προβλήματα που μια τέτοια πορεία αποκάλυψε στα χρόνια που πέρασαν.

H ΜΕΘΟΔΟΣ

H έρευνα βασίστηκε στη χρήση χρονολογικών σειρών τεκμηρίων μεγάλης διάρκειας (1368-1789). Πρέπει να θυμίσουμε ότι μία σειρά αποτελείται από τεκμήρια του ίδιου τύπου ως προς τη δομή και το περιεχόμενό τους, τα οποία έχουν συγκροτηθεί με σταθερό τρόπο στις λεπτομέρειες τους και για τον ίδιο χρηστικό σκοπό. Επιλέξαμε αυτή την διαδικασία για να καθορίσουμε με βεβαιότητα τα συμβάντα και να τα ποσοστοποιήσουμε επακριβώς. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται προφανώς με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Τα δελτία που χρησιμοποιήθηκαν είναι απόθεμα δεδομένων που συγκεντρώθηκε από το 1960, επεξεργάσθηκε με μηχανικά μέσα από το 1964 και μετασχηματίσθηκε σε μικροτράπεζα δεδομένων από το 1968. Σ' αυτό το πληροφορικά επεξεργασμένο τμήμα, προστέθηκε ένα σύνολο παραδοσιακών δελτίων, γιατί το σύστημα επεξεργασίας της πληροφορίας γίνεται, όπως πάντα μέχρι σήμερα, με τον συνδυασμό των παραδοσιακών δυνατοτήτων, του ερευνητή

Σελ. 385
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/386.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

και την εισφορά σε ικανότητα μνήμης, ταχύτητας εκτέλεσης και αυτοματισμού, εν τέλει, του υπολογιστή.

ΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Το γεωγραφικό πεδίο της έρευνας ήταν η εθιμική Γαλλία, δηλ. το τμήμα της χώρας που βρίσκεται βόρεια και ανατολικά της γραμμής, που εκτείνεται από την εκβολή του Λίγηρα μέχρι, τη Σαβοΐα· εξυπακούεται ότι η γραμμή αυτή παρουσιάζει επί τόπου πολλές α-κανονικότητες.

Σ' αυτή τη Βορειοανατολική Γαλλία ο νόμος παρουσιάζει την ιδιομορφία να μην έχει διατυπωθεί σε γραπτό κείμενο, παρά μόνον αργά (16ος αι.) και να διαφέρει από τη μια δικαστική περιφέρεια στην άλλη. To πνεύμα των παλαιών προφορικών εθίμων διατηρήθηκε ζωντανό σχεδόν παντού μέχρι το 1789, πράγμα που δεν διευκολύνει καθόλου τη σύσταση ομοιογενών βάσεων τεκμηρίωσης,

Η πραγματική βάση της τεκμηρίωσης συγκροτείται από πηγές, από τις οποίες πρέπει να εξαχθεί ό,τι αφορά τη νεότητα και την παιδική ηλικία, για να συσταθούν ομοιογενείς σειρές χρήσιμων γεγονότων. Η ανακοίνωση αυτή θα περιορισθεί σε ό,τι προσφέρουν οι πηγές που αφορούν τα εδάφη μεταξύ Σηκουάνα και Λίγηρα.

Ο μεγαλύτερος όγκος προέρχεται από γραφείς και συμβολαιογράφους. Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν αρχίζουν από το 1368 στο Châteaudun, το 1448 στη Chartres, και περίπου στα 1500-1520 σε κάποια χωριά της περιοχής. Υπάρχουν και λίγο πιο παλαιές σε διάφορα μέρη της Γαλλίας, αλλά δεν ανέτρεξα σ' αυτές. Αυτές οι συμβολαιογραφικές πηγές παρέχουν σειρές για μαθητείες από το 1400, σειρές για κηδεμονίες και για δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τους κατά νόμο ανήλικους και τ' αγαθά τους. Μια άλλη πηγή προέρχεται από τις δικαστικές αποφάσεις, αλλά τα αποθέματα τεκμηρίωσης, μερικά από τα οποία ανέρχονται στο τέλος του 14ου αι., παρουσιάζονται πολύ συχνά ως ασυνεχείς μαρτυρίες.

Λίγο-πολύ μπορούμε να δεχθούμε την ύπαρξη "σειρών", με την πραγματική έννοια του όρου, κατά το 1500 αν και συχνότερα πρέπει να περιμένουμε έως το 1650. Τα αρχεία των νοσοκομείων, συνήθως με τη μορφή λογιστικών βιβλίων, είναι πολύ πιο πλούσια. Τα λογιστικά βιβλία της Chartres λειτουργούν από το 1348, του Châteaudun από το 1500 περίπου, σε ορισμένες περιοχές συναντάμε πολύ παλαιότερες χρονολογίες. Παράλληλα συναντάμε αρχεία ειδικών ιδρυμάτων (φιλόπτωχων ταμείων ιδιαίτερα) από τη δημιουργία τους, συνήθως κατά τα μέσα του 16ου αι. Η εικόνα πρέπει να συμπληρωθεί με τη συμβολή των ενοριακών καταστίχων που σπανίζουν πριν το 1550, ακόμα και πριν το 1600, και μας παρέχουν πληροφορίες για γενικά δημογραφικά χαρακτηριστικά.

Σελ. 386
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/387.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα τεκμήρια αυτά δεν αφορούν όλο τον πληθυσμό. Η τάξη των ευγενών απουσιάζει, ενώ αντιπροσωπεύει το 1% του πληθυσμού. Οι πράξεις, όσον αφορά τους συμβολαιογράφους ή τη δικαιοσύνη, συνδέονται με την ύπαρξη αγαθών ή οικονομικών μέσων, με μερικές εξαιρέσεις για τα εγκαταλειμμένα παιδιά. Πράγματι, οι απόκληροι της κοινωνίας δεν αντιπροσωπεύονται παρά από τους πολύ φτωχούς, που προκαλούν τη φιλανθρωπία, για τους οποίους δεν υπάρχει ενδιαφέρον παρά για τη διατήρηση της κοινωνικής τάξης ή για το σεβασμό της χριστιανικής ηθικής. Πράγματι μας διαφεύγει σχεδόν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, πολύ φτωχό για να ενδιαφέρει συμβολαιογράφους και δικαιοσύνη, πολύ καλοστεκούμενο για να ανήκει στις αρμοδιότητες του φιλανθρωπικού ιδρύματος. O προσδιορισμός του τμήματος αυτού θα αποτελούσε μόνος του αντικείμενο έρευνας.

Βλέπουμε ήδη ότι μ' αυτούς τους όρους η σύνταξη σειρών τεκμηρίωσης, με τη στατιστική έννοια του όρου, είναι άθλος ή εξαρτάται από την τύχη. Το γεγονός επιδεινώνεται από μια δικαιική τομή οφειλόμενη στη σύνταξη των εθίμων του 16ου αι. Στο παρελθόν o νόμος ήταν προφορικός και στενά τοπικός, Δίκαιο ανηλίκων και νομική ενηλικίωση εποίκιλαν από το ένα σημείο της επικράτειας στο άλλο. Στη βασιλεία του Φραγκίσκου του Α', η σύνταξη, δηλαδή o γραπτός προσδιορισμός συνοδεύτηκε από μια μεταρρύθμιση με τάση ενοποίησης των ουσιωδών διατάξεων στο σύνολο της επικράτειας. Η μεταρρύθμιση δεν επικράτησε παντού και αυτή η αποτυχία συνιστά έναν επί πλέον παράγοντα αναστάτωσης των σειρών τεκμηρίωσης από την άποψη της στατιστικής τους διερεύνησης. Τα πράγματα επιδεινώθηκαν από την αργοπορία των τοπικών θεσμών να υποταχθούν στους καινούργιους κανόνες και από την τάση τους να χρησιμοποιούν τους κανόνες αυτούς σαν απλό ένδυμα παλαιότερης συμπεριφοράς. Έτσι για παράδειγμα το "μισθωτήριο-ενοικιοστάσιο" της γιαγιάς του συγγραφέα Ανατόλ Φρανς κατακυρώθηκε σε πλειστηριασμό του 1797 με μορφή και πνεύμα συγγενικά με αυτά του 1 5ου αι. στον τομέα της δικαιοσύνης, ενώ το γεγονός ήταν τυπικά απαγορευμένο από το νόμο εδώ και διακόσια πενήντα χρόνια. Ενώ η συχνότητα του γεγονότος ποικίλλει κατά τόπο και χρόνο, παρατηρούμε ότι τίθεται σε αμφιβολία η ομοιογένεια κάθε σειράς τεκμηρίωσης σχετικής με την παιδική ηλικία και τη νεότητα και ότι θα πλήττεται γι' αυτό η στατιστική εγκυρότητα κάθε αποτελέσματος.

Ειδικότερα, οι διαφορετικοί αυτοί μηχανισμοί δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα ανάλογα με τις οικογένειες, πλούσιες ή φτωχές, όπου ανήκουν τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι. Για να εξαλειφθούν οι αβεβαιότητες της γνώσης που προέρχονται απ' αυτήν την επί πλέον δυσκολία, θα έπρεπε να συγκεντρώσουμε ένα μεγαλύτερο αριθμό πραγματικών περιστατικών, με άλλα λόγια να επεκτείνουμε

Σελ. 387
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/388.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

σημαντικά τη συλλογή εγγράφων στα αρχεία: αυτό βέβαια σημαίνει εργασία που προέρχεται περισσότερο από την προσπάθεια διαδοχικών γενεών ερευνητών παρά από τη μοναχική προσπάθεια ενός ατόμου.

Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ

Αυτές οι γενικές συνθήκες της βάσης τεκμηρίωσης που αφορά την παιδική ηλικία και τη νεότητα καθώς και τα χρονικά όρια της ανακοίνωσης, με οδηγούν να περιορίσω το λόγο μου στα φαινόμενα της εκμάθησης και να συμπεριλάβω προχωρώντας ορισμένες συνέπειες αναφορικά με τη διαιώνιση των κοινωνικών οικογενειακών κατεστημένων.

Σ' αυτό τον τομέα η τεκμηρίωση αποτελεί μια σχετικά σωστή σειρά από το τέλος του 14ου αι. μέχρι την επανάσταση του 1789 και ορισμένα χρόνια μετά.

Πρόκειται για μια άφθονη σειρά, που μόνο της πρακτικό μειονέκτημα είναι ότι βρίσκεται διάσπαρτη στο σωρό των πρωτοκόλλων των γραφέων και στα πρωτότυπα των συμβολαιογράφων. Στην καλύτερη περίπτωση μπορούμε να σημειώσουμε κάποια δικαιική εξέλιξη. Στα τέλη του 14ου αι. και μέχρι, τα μέσα του 16ου αι., ίσως και αργότερα, τις υποχρεώσεις με τον μελλοντικό εργοδότη του τις συνάπτει και τις συνομολογεί ο μελλοντικός μαθητευόμενος, είτε είναι 11-12 χρόνων είτε έχει ήδη αποκτήσει την κατ' έθιμο ενηλικίωση. Οι γονείς ή οι επίτροποι του δεν εμφανίζονται παρά ως μάρτυρες, σπάνια ως εγγυητές. Τον 17ο αι. η κατάσταση αλλάζει. Οι γονείς συμβάλλονται και φέρονται ως εγγυητές του παιδιού ή του κηδεμονευομένου τους. Η ουσία ωστόσο παραμένει ίδια.

Στη συμφωνία αυτού του τύπου, ένας τεχνίτης προσλαμβάνει για μαθητευόμενο ένα παιδί από 11 ως 13 χρόνων, υποχρεώνεται να του παρέχει στέγη, διατροφή, συχνά ρουχισμό, πάντα ή σχεδόν πάντα να το φροντίζει, να του μάθει τη δουλειά «όσο το επιτρέπει το μυαλό του». Ο μαθητευόμενος, απ' την πλευρά του, υποχρεώνεται «να προσφέρει υπηρεσίες για κάθε τι νόμιμο και τίμιο». Στην πραγματικότητα, με τη συμφωνία αυτή το παιδί εγκαταλείπει την οικογένειά του για να μπει προσωρινά στην οικογένεια του αφεντικού: τρώει στα τραπέζι του, κοιμάται στο σπίτι του, τον βοηθάει στη δουλειά του. Πρόκειται, για εκμάθηση της ζωής έξω από την πατρική οικογένεια και συγχρόνως για την εκμάθηση τέχνης. Το ενδιαφέρον συνίσταται στην παρατήρηση των αποχρώσεων των αμοιβαίων δεσμεύσεων στο πέρασμα των αιώνων. Το γενικό νόημα των υποχρεώσεων παραμένει το ίδιο: πρόκειται για συμβόλαιο μαθητείας με τους πρακτικούς όρους για τον καθορισμό του πλαισίου της μαθητείας αυτής από την πλευρά του αφεντικού, που έχει ως σκοπό από κοινού με την πρακτική εξάσκηση, να εξασφαλίσει την εκμάθηση του επαγγέλματος

Σελ. 388
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 369
  1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

  1115. Schmidt, Egon, Die deutsche Kinder- und Jugendliteratur von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts, Berlin 1974.

  1116. Stambak, Mira, et al., Les bébés entre eux, Paris 1983.

  1117. Verdon, Jean, Les loisirs au Moyen Age, Paris 1980.

  10. Επανάσταση ή ανατροπή;

  1118. Allmendinger, David F., Jr., Paupers and Scholars: the Transformation of Student Life in XlXth-Century New England, New York 1975.

  1119. Bates Ames, Louise, Ilg, Frances L., L'enfant de cinq ans, Paris 1983.

  1120. Ben-Ami, S., "La rébellion universitaire en Espagne (1927 - 1931)," Revue d'histoire moderne et contemporaine, t. 26, 1979.

  1121. Binfield, Clyde, George Williams and the Young Man's Christian Association. A Study in Victorian Social Attitudes, London 1973.

  1122. Bridgen, Susan, "Youth and the English Reformation", Past & Present, n° 95, 1982.

  1123. Burke, Colin B., American Collegiate Population: A Test of the Traditional View, New York 1982.

  1124. Cohen, Habiba S., Elusive Reform. The French Universities, 1968 - 1978, London 1980.

  1125. Fishman, Sterling, The Struggle for German Youth. The Search for Educational Reform in Imperial Germany, 1890 - 1914, New York 1976.

  1126. Gabriel, Astrik L., "The House of Poor German Students at the Medieval University of Paris", Friedrich Prinz, éd., Geschichte in der Gesellschaft, Festschr. f. Karl Bosl..., Stuttgart 1974.

  1127. Gagé, Jean, "Les organisations de 'iuvenes' en Italie et en Afrique du début du Hie siècle au 'bellum Aquileiense' (238 ap. J.-C.)". Historia (Wiesbaden), vol. 19, 1970.

  1128. Gaignebert, Claude, Le folclore obscène des enfants, Paris 1974.

  1129. Gal, Lajos, éd., Unissez-vous, jeunesse! Documents choisis de l'histoire des mouvements de jeunesse, octobre 1944 - mars 1948 (en hongrois), Budapest 1973.

  1130. Hahn, Ernst J. C., "The Junior Faculty in 'Revolt': Reform Plans for Berlin University in 1848", American Historical Review, vol. 82, n° 4, 1977.

  1131. Jaczynowska, Maria, Les associations de la jeunesse romaine sous le haut Empire. Trad, du polonais, Worclaw 1978.

  1132. Jarausch, Konrad H., "Students, Sex and Politics in Imperial Germany", Journal of Contemporary History, 2, 1982.

  1133. Knight, F., University Rebel, the Life of William Freud, 1757 - 1841, London 1971.

  Α 24