Συγγραφέας:Διεθνές Συμπόσιο
 
Τίτλος:Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:1
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Συντελεστές:Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:725
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Διεθνή Συμπόσια
 
Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Μαθητεία και εργασία
 
Νεανικά έντυπα
 
Νεανικές οργανώσεις
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ευρώπη
 
Χρονική κάλυψη:Μεσαίωνας-20ός αιώνας
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό περιέχει τα πρακτικά του πρώτου επιστημονικού συμποσίου που διοργάνωσε η επιτροπή του ΙΑΕΝ σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Το συμπόσιο, με θέμα «Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας», έγινε στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τη 1 έως τις 5 Οκτωβρίου 1984.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 28.86 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 537-556 από: 730
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/537.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

7. Τυπολογική ανάλυση της αφήγησης του Μικρού ήρωα. Στα προηγούμενα κεφάλαια είδαμε κυρίως τις ιστορικές συνθήκες που ρυθμίζουν τους όρους παραγωγής και κυκλοφορίας του λαϊκού αφηγήματος, ειδικότερα των παιδικών σειρών που μας απασχολούν, και στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκαν οι πρώτες γενικές παρατηρήσεις στους χαρακτήρες και στο ύφος των αφηγήσεων. Παρ' όλο που το κύριο θέμα σ' αυτήν την ανακοίνωση δεν είναι τα υφολογικά χαρακτηριστικά των αφηγήσεων που μελετάμε, μερικά πράγματα ακόμη είναι απαραίτητο να ειπωθούν.

Θεωρώντας κάθε αφήγημα ως μέσον επικοινωνίας ανάμεσα σ' ένα πομπό (τον συγγραφέα) κι ένα (ή πολλούς) δέκτη (τον αναγνώστη), ας εξετάσουμε τώρα με ποιον τρόπο κωδικοποιούνται τα μηνύματα που ο πρώτος στέλνει στον δεύτερο. Οι αφηγηματικές τεχνικές είναι οι μηχανισμοί παραγωγής αυτών των νοημάτων, συνεπώς όσα ιδεολογικά στοιχεία αναζητούμε με την μελέτη μας θα πρέπει να τα αναζητήσουμε μέσα σ' αυτούς τους μηχανισμούς, κι όχι να τα επινοήσουμε.

Στην κατεύθυνση αυτή στηριζόμαστε σε μεθόδους της σύγχρονης αφηγηματολογίας, όπως κυρίως εξελίχθηκε μετά τις μελέτες των Vl. Propp, Cl. Brémond, Tz. Todorov, A.- J. Greimas, Cl. Chabrol κ.α.5 Ο Propp υπήρξε ο θεμελιωτής αυτής της κατεύθυνσης που αναζητά σε κάθε αφήγηση το γενικό μοντέλο λειτουργιών, πέρα απ' τα επί μέρους συγκεκριμένα μοτίβα. Κάθε αφήγηση αντιμετωπίζεται σαν πορεία δράσης με στόχο την εξάλειψη μιας στέρησης, π.χ. την απώλεια προσώπου, πολύτιμου αντικειμένου κλπ. Οι σταθερές λειτουργίες που συγκεκριμενοποιούνται σε κάθε αφήγηση είναι όσον αφορά π.χ. στα ρωσσικά παραμύθια 31 και στο πρώτο επίπεδο (την αφήγηση που ακούμε ή διαβάζουμε) παρουσιάζονται με διάφορους τρόπους. Η στέρηση π.χ. παίρνει άλλοτε την μορφή απώλειας πολύτιμου αντικειμένου (δαχτυλίδι κλπ.), άλλοτε δηλώνεται σαν απώλεια ελευθερίας ή σαν αρρώστια, κλπ. κλπ. Οι λειτουργίες αυτές εντοπίζονται από τον αφηγηματολόγο στο κείμενο (και αν πρόκειται για σειρά παραλλαγών, πολλά δείγματα, οι εκτιμήσεις είναι εγκυρότερες) και τοποθετούνται στη χρονική σειρά που εμφανίζονται, αποτελώντας τελικά το γενικό μοντέλο/σχήμα αφήγησης. Αναζητώνται στην συνέχεια οι αξίες (values) που αντιπροσωπεύονται από κάθε λειτουργία ή από κάθε μοτίβο, και τελικά ή σχέση του μοντέλου που προέκυψε με το κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό περιβάλλον, ή και με άλλα ανάλογα μοντέλα από άλλο είδος αφηγήσεων. Έτσι, π.χ., μια τυπική σειρά αφηγηματικών λειτουργιών είναι η ακόλουθη (Brémond, 1964:9):

5. Εκτενή περιγραφή των μεθόδων τυπολογίας της αφήγησης του Propp δες στο Brémond: 1964. Συγκριτική μελέτη των απόψεων και μεθόδων που δυνατόν να εφαρμοσθούν στην έγκυρη μελέτη του Γρ. Γκιζέλη (1975) και στις πρότυπες εφαρμοσμένες μελέτες του Ερ. Καψωμένου (1978, 1980 κ.ά.).

Β 11

Σελ. 537
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/538.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

A' Ο κακός προκαλεί μια ζημιά σ' ένα μέλος της οικογένειας.

Β' Γίνεται γνωστή ή επελθούσα συμφορά. Ο ήρωας καλείται ή διατάσσεται να επανορθώσει.

Γ' Ο ήρωας δέχεται ή αποφασίζει την επανόρθωση του προβλήματος.

Δ' Ο ήρωας φεύγει απ' το σπίτι,

Ε' Ο ήρωας υφίσταται μια πρώτη δοκιμασία και αποκτά ένα μαγικό βοηθό-συνεργάτη.

ζ' Ο ήρωας αντιδρά στις πράξεις του μελλοντικού δωρητή.

Ζ' Ο μαγικός βοηθός τίθεται στη διάθεση του ήρωα.

Η' Ο ήρωας προσεγγίζει το αντικείμενο που αναζητά.

Θ' Ο ήρωας και ο κακός έρχονται αντιμέτωποι σε κανονική μάχη-

IA' Ο ήρωας δέχεται πλήγμα ή στίγμα.

ΙΒ' Ο κακός νικάται.

ΙΓ' Το κακό διορθώνεται.

ΙΔ' Ο ήρωας incognito κερδίζει ακόμη κάτι ή επιστρέφει σπίτι του.

ΙΕ' Ένας ψεύτικος ήρωας ισχυρίζεται πως είναι αυτουργός του κατορθώματος.

Ις' Ένα δύσκολο έργο προτείνεται στον ήρωα,

ΙΖ' Ο ήρωας αναγνωρίζεται.

IH' Ο ψευδοήρωας ή ο κακός αποκαλύπτεται.

ΙΘ' Ο ήρωας παίρνει νέα μορφή.

Κ' Ο ψευδοήρωας ή ο κακός τιμωρείται.

ΚΑ΄ Ο ήρωας παντρεύεται και/ή ανέρχεται στον θρόνο.

Τέτοια ανάλογα μοντέλα γίνεται προσπάθεια να εξαχθούν για τα παραμύθια και άλλων λαών, ώστε η συγκριτική αφηγηματολογία να γίνεται σε κάποια συγκεκριμένη βάση.

Όπως αναφέρθηκε πριν, ή μελέτη των λαϊκών αναγνωσμάτων μπορεί κι αυτή να εφαρμόσει τέτοιες μεθόδους, αφού ο στόχος των λαϊκών αναγνωσμάτων είναι η αποκατάσταση επικοινωνίας με το μέγιστο δυνατό κοινό - γι' αυτό και χαρακτηρίζονται από εμπρόθετη εφαρμογή τέτοιων αφηγηματικών λειτουργιών. Η αποκατάσταση τέτοιας επικοινωνίας (όπως συμβαίνει π.χ. με τις πετυχημένες σειρές) είναι στο πραγματολογικό επίπεδο μια επικοινωνία με κοινούς κώδικες πομπού-δέκτη - ανάλογη δηλαδή με την επικοινωνία σε παραδοσιακές κλειστές κοινότητες. Εξ ου και η καταλληλότητα των τυπολογικών μεθόδων ανάλυσης των αφηγηματικών μηχανισμών.

Στις σειρές που μελετάμε, τα αφηγηματικά μοντέλα καθεμιάς είναι δηλωτικά τόσο της σχετικής ικανότητας του συγγραφέα να τα παράγει όσο και του κοινού τους να τα αντιλαμβάνεται και να τα αποδέχεται. Συγχρόνως, του συστήματος αξιών και των δύο.

Σελ. 538
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/539.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

Για λόγους οικονομίας, ας περιορισθούμε εδώ στην εξέταση του μοντέλου της πιο πετυχημένης σειράς, του Μικρού ήρωα.

ΗΡΩΕΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ: Παιδί-Φάντασμα, Κατερίνα, Σπίθας, λοιποί βοηθοί. ΟΜΟΛΟΓΟΙ ΚΑΚΟΙ: Πράκτορες Γερμανών ή Ιταλών ή Γιαπωνέζων, ακούσιοι και εκούσιοι συνεργάτες τους.

ΣΤΕΡΗΣΗ: Πρόσωπο εκ των ηρώων ή των βοηθών ή των συνεργατών υφίσταται πλήγμα από τον κακό (αιχμαλωσία ή κίνδυνος της υπόθεσης του πολέμου, θάνατος κλπ.).

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ: Επιστροφή του προσώπου ή απόδοση αναλόγου χτυπήματος στον εχθρό.

Όπως σε κάθε αφήγηση, ή πορεία των λειτουργιών είναι τέτοια ώστε την αρχική κανονική κατάσταση διαδέχεται ή στέρηση, ενώ όλες οι λειτουργίες που ακολουθούν τείνουν στην επαναφορά της αρχικής ηρεμίας. Η σειρά των λειτουργιών στις περιπέτειες των ηρώων του Μικρού ήρωα είναι:

α' κανονική κατάσταση: Οι ήρωές μας βρίσκονται στο καταφύγιο τους στο διάλειμμα μιας περιπέτειας.

β' διαπίστωση κινδύνου: Είτε διαπιστώνουν ότι το σπίτι διατρέχει κίνδυνο, είτε κάποιο μέλος της παρέας αργεί να επιστρέψει, είτε ο ασύρματος μεταδίδει μήνυμα του Αρχιστρατήγου σχετικά με κίνδυνο που απειλεί τους συμμάχους και την Ελλάδα.

γ' αποδοχή καθήκοντος: Όλοι μαζί ή κάποιος από τους εναπομείναντας αποφασίζουν να δράσουν.

δ' έξοδος: Οι ήρωες βγαίνουν από το σπίτι ή από την Ελλάδα.

ε' πρώτη δοκιμασία: Οι ήρωες υφίστανται την πρώτη αναμέτρηση με τον κακό ή εκπρόσωπό του. Η αρχική στέρηση ανταλλάσσεται ή μεγεθύνεται.

ς' καθοριστική δοκιμασία: Οι ήρωες μετά από συντονισμένη προσπάθεια έρχονται σε κανονική μάχη με τον κακό.

ζ' νίκη: Ο κακός ηττάται.

η' ηρεμία: Η κανονική κατάσταση επανέρχεται ή εξισορροπείται.

Το μοντέλο που παρουσιάζεται παραπάνω είναι πολύ γενικευμένο και δεν αντικατοπτρίζει όλα τα μοτίβα που παρουσιάζει κάθε περιπέτεια. Κι αυτό γιατί

1. ο συγγραφέας συχνότατα αντιστρέφει την διαδοχή των λειτουργιών, είτε

2. αντιπαραθέτει στους ήρωες όχι τους ομόλογους πράκτορες (κακός) αλλά ισοδύναμα μεγέθη,

3. πολλαπλασιάζονται οι αρχικές δοκιμαστικές συγκρούσεις,

4. γίνεται επαναληπτικός κύκλος της περιπέτειας γιατί ο κακός δεν είχε

Σελ. 539
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/540.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

νικηθεί οριστικά (ψεύτικος θάνατος) ή γιατί η στέρηση παίρνει άλλη μορφή κατά την διάρκεια της δράσης.

Ας σημειωθεί επίσης ότι αντίστοιχος με τον ρόλο του μαγικού πράκτορα των παραμυθιών6 στις αφηγήσεις αυτές είναι είτε οι υπερβάλλουσες ικανότητες του βασικού ήρωα, του Γ. Θαλάσση, είτε οι τυχαίες (αλλά στο τέλος αποφασιστικές) ενέργειες των συνεργατών του (κυρίως του Σπίθα), είτε, σπανιότατα, υπερφυσικές ικανότητες (π.χ. η δυνατότητα να βλέπει στο σκοτάδι, ένα παράξενο σφύριγμα που ηρεμεί τα άγρια σκυλιά κλπ.).

Κατά κανόνα δηλαδή το εξωδραματικό στοιχείο είναι περιορισμένο, συνεπώς ή ευθύνη και ή τελική επιτυχία της κάθε αποστολής χρεώνεται αποκλειστικά στις ικανότητες των ηρώων.

Οι ικανότητες αυτές αποτελούν το πρώτο σημαντικό ιδεολογικό στοιχείο των αφηγημάτων, και βέβαια δεν είναι άλλες παρά ή γενναιότητα, ή ψυχραιμία στις δύσκολες περιστάσεις, ή ταχύτητα στις αντιδράσεις, ή ικανότητα υπολογισμού της συμπεριφοράς του αντιπάλου, κλπ. Έτσι το μαγικό στοιχείο στον Μικρό ήρωα αντικαθίσταται από μια σειρά ιδιότητες που προβάλλονται ως θετικές αφού αποτελούν το κλειδί της κάθε επιτυχίας των ηρώων.

Δεύτερο στοιχείο που αποδίδει ιδεολογικές πληροφορίες είναι ή κατά την πορεία της αφήγησης υποκατάσταση της στέρησης των προσώπων από στέρηση ευρύτερης σημασίας αξιών. Η στέρηση δηλ. της ελευθερίας του ήρωα είναι πάντα προσωρινή και αμέσως αντικαθίσταται από στέρηση των κάποιων σημαντικών μέσων επίτευξης του ευρύτερου στόχου, όπως π.χ. η πιθανή επιτυχία ενός σαμποτάζ, ή διαρροή απορρήτων εγγράφων στους εχθρούς κλπ. Έτσι δηλώνεται ή υποταγή των προσωπικών αξιών σε άλλες γενικότερες. Υπάρχει δηλ. ένα υπερσύστημα, έξω από τον άμεσο συσχετισμό της κάθε αφήγησης, το οποίο και είναι υπέρτατη αναφορά. Οι διαδοχικές αυτές μεταθέσεις των αξιών παίρνουν τη μορφή:

ΠΡΟΣΩΠΑ/ΗΡΩΕΣ → ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ → ΛΑΟΣ ΚΑΙ/Ή ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠ' ΑΥΤΕΣ

Αντίστοιχη αναγωγή μπορεί να γίνει και στην συμπεριφορά των κακών, οπότε καταλήγουμε στην αντιπαράθεση δύο μεγεθών, πράκτορες των οποίων στην αφηγηματική δράση είναι τα πρόσωπα. Τα μεγέθη αυτά είναι απ' την μια οι λαοί που θέλουν να έχουν την ελευθερία τους και απ' την άλλη αυτοί που προσπαθούν να υποτάξουν τους πρώτους με κάθε μέσο.

Ποιοι μπορεί λοιπόν να είναι αυτοί οι δύο κόσμοι που υπαινίσσεται η αφήγηση σε κάθε περιπέτεια του Μικρού ήρωα; Υπάρχουν αρκετά στοιχεία

6. πβ. Γκιζέλης 1975:425 κ.εξ.

Σελ. 540
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/541.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

από το πραγματολογικό επίπεδο που μπορούν να συνδυασθούν με τα συντακτικά (υφολογικά). Τέτοια είναι τα εξής:

- Γενικό ιστορικό πλαίσιο των περιπετειών είναι ο αγώνας κατά των Γερμανών κατακτητών. Αυτός ο αγώνας του ελληνικού λαού στις δεκαετίες του '50 και του '60 εθεωρείτο αναμφισβήτητα αγώνας της Αριστεράς, Οι άλλες πολιτικές δυνάμεις δεν κάνουν μνεία αυτής της περιόδου ή την συνδυάζουν με τον εμφύλιο που ακολούθησε, για να την μειώσουν.

- Οι ήρωες των περιπετειών παίρνουν συχνά αποστολές για λογαριασμό των Συμμάχων αλλά αυτό γίνεται πάντα γιατί ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν στις χώρες τους είναι σημαντικός για το σύνολο των απελευθερωτικών αγώνων κατά του Άξονα, Συγχρόνως ή ανάληψη της αποστολής από "Έλληνες δείχνει την ποιοτική αδυναμία των Συμμάχων.

Μ' αυτές τις παρατηρήσεις οδηγούμεθα στο ενδεχόμενο να θεωρήσουμε τον αγώνα των ηρώων μας όχι μόνο αγώνα κατά των κατακτητών Γερμανών κ.α., αλλά εναντίον κάθε κατακτητή. Αλλά ποιος είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως κατακτητής στις δεκαετίες που κυκλοφορεί ο Μικρός ήρως; Και ποιος, αντίστοιχα σαν διεθνής σύμμαχος του αγώνα εναντίον των κακών; Οι Δυτικοί (στις χώρες των οποίων οι ήρωές μας καλούνται συχνά να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις) παρουσιάζονται αδύναμοι, ανοργάνωτοι, με υπηρεσίες εύθραυστες και ανεύθυνες. Οι (σημερινοί) Ανατολικοί δεν χαρακτηρίζονται καθόλου. Άρα σε μια υποτιθέμενη ιδεολογική αντιπαράθεση -όπως γίνεται στο βάθος της αφηγηματικής δομής- τα δύο μεγέθη δεν είναι ίδια: Το ένα μένει αλώβητο, ενώ οι δυτικοί σύμμαχοι παρουσιάζονται με μικρά αλλά αποφασιστικά μειονεκτήματα. Η λεπτή αυτή διαταραχή της ισορροπίας, γίνεται αφορμή αξιολόγησης προς προφανή κατεύθυνση.

Υπάρχει επίσης κι άλλος τρόπος να εξαχθούν συμπεράσματα από την υφολογική μελέτη του Μικρόν ήρωα. Όπως π.χ. ότι η σειρά και ή πλοκή των αφηγηματικών λειτουργιών, είναι ενδεχομένως πολύ κοντινή με πολλές που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμικό χώρο που εκφράζει το αναγνωστικό κοινό του. Αυτό μπορεί να φανεί μέσα από μια συγκριτική ανάλυση των λαϊκών αφηγηματικών τεχνικών της εποχής, όπως φαίνονται σε παραμύθια και μύθους. Προς το παρόν όμως μια τέτοια συγκριτική προσέγγιση είναι αδύνατη, αφού δεν υπάρχουν ακόμη ανάλογες έρευνες σε τέτοια κατεύθυνση.7

7. Το παρόν δημοσίευμα είναι περίληψη ευρύτερης μελέτης που γίνεται εδώ και καιρό. Οι αναλύσεις των αφηγηματικών προτύπων του Μικρού ήρωα και των άλλων σειρών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και, εν πάση περιπτώσει, είναι αδύνατο να δημοσιευθούν στα πλαίσια οικονομίας ενός ενημερωτικού δημοσιεύματος, όπως αυτό. Η έλλειψη αναλόγων αναλύσεων για άλλες μορφές λαϊκού αφηγηματικού λόγου, προδικάζει ωστόσο, τις δυσκολίες

Σελ. 541
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/542.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

8. Η "ελληνοποίηση" των ηρώων. Γενικεύσεις. Οι άλλες σειρές, σε αντίθεση με τον Μικρό ήρωα, έλκουν το αφηγηματικό μοντέλο τους από τα ξένα πρότυπα του είδους, αυτά που τελικά επιβάλλονται μετά το 1967. Οι αφηγηματικές λειτουργίες είναι λιγότερες, τείνοντας στην σχηματοποιημένη διάταξη που αφαιρεί όσες λειτουργίες είναι ιδιόρρυθμες. Για μια βιομηχανική -κι όχι απλώς βιοτεχνική- παραγωγή, ή μείωση των αφηγηματικών λειτουργιών είναι αναγκαία εφ' όσον συντελεί στην εξουδετέρωση των πολιτισμικών ιδιομορφιών των αναγνωστών/πελατών, ομαδοποιώντας ευκολότερα όποια τμήματα της αγοραστικής μάζας αποκλίνουν. Όταν όμως τα ίδια μοντέλα μεταφέρθηκαν εδώ, το "ελάττωμα" αυτό αναπληρώθηκε με την φόρτιση των ιδεολογικών χαρακτηριστικών των ηρώων. Γι' αυτό και οι ήρωες ελληνοποιούνται ή υποβαθμίζονται δίπλα σε συμπληρωματικούς χαρακτήρες, με ελληνική καταγωγή και "ελληνοπρεπή" συμπεριφορά. Η μέθοδος αυτή, όπως αποδείχθηκε, είχε κάποια σχετική επιτυχία, όχι όμως τόση όση ο Μικρός ήρως. Οι ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στον Μικρό ήρωα και τις άλλες σειρές είναι, ότι ο συγγραφέας του πρώτου δεν έκανε μια μηχανική μεταφορά των ξένων μοντέλων, ούτε μια απλή προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά ότι πέτυχε να δημιουργήσει αφηγηματικά μοντέλα με βάση τις παραδοσιακές τεχνικές που ταίριαζαν τότε στα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των παιδιών (όσων τουλάχιστον τον διάβαζαν). Η οικειότητα των προσώπων και το ενδιαφέρον των μικρών αναγνωστών για τόσο χρόνο και σε τόση έκταση για τις περιπέτειες των μικρών ηρώων, μόνο με την αναγωγή σ' αυτούς τους μηχανισμούς μπορεί να εξηγηθεί.

Ωστόσο και ο Μικρός ήρως και τα άλλα σχετικά περιοδικά στο τέλος της δεκαετίας του '60, γνωρίζουν κάθετη πτώση στις πωλήσεις τους. Ούτε η δημιουργική αναγωγή σε βαθειά ριζωμένες αφηγηματικές τεχνικές, ούτε ή τεχνητή ελληνοποίηση των ηρώων μπόρεσε να παρατείνει την ευκαιριακή, μεταβατική τους υπόσταση. Ήδη το ελληνικό κοινό είναι μια περιθωριακή αλλά ενδιαφέρουσα πελατεία για τις αντίστοιχες σειρές του εξωτερικού, που τώρα παράγονται βιομηχανικά και που αναζητούν νέες αγορές. Εκτός από τις Η.Π.Α., η Γαλλία και, κυρίως, η Ιταλία, αναπτύσσουν την παραγωγή των κόμικς, τα οποία τώρα γίνονται εύκολα αποδεκτά, καθώς η τηλεόραση και ο κινηματογράφος έχει γίνει από καιρό το κυρίαρχο μέσο επικοινωνίας. Για την τοπική συντεχνία ή πρωτότυπη παραγωγή τέτοιων σειρών είναι οικονομικά αδιανόητη.

τελικής σύγκρισης των προτύπων των παιδικών σειρών με αυτά που χαρακτηρίζουν τις αφηγήσεις πριν και μετά την περίοδο που εξετάζουμε.

Εννοείται ότι οι απ' ευθείας πραγματολογικές αξιολογήσεις (π.χ. η αξιολόγηση της απαγόρευσης των περιοδικών στους σχολικούς χώρους, η καταδίκη τους απ' την Αριστερά κλπ.) είναι εξίσου σημαντική πλευρά προσέγγισης, η οποία εδώ παραλείπεται, ενώ, βέβαια, στα πλαίσια της επιχειρούμενης ευρείας μελέτης έχει την σειρά της.

Σελ. 542
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/543.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

καθώς και η προσαρμογή τους. Έτσι τα ξένα προϊόντα απλώς μεταφράζονται εδώ και εκδίδονται μάλιστα από τους ίδιους συγγραφείς/εκδότες των προηγουμένων σειρών (Ανεμοδουράς, Στρατίκης, κ.ά.), Το ίδιο εξάλλου συμβαίνει με τα αστυνομικά και αισθηματικά βιβλία τσέπης, με τα τηλεοπτικά σίριαλ, και όλα γενικώς τα τυποποιημένα αφηγηματικά προϊόντα. και θα ήταν κοινοτυπία ν' αναφερθούμε κι εδώ στην αλλοτριωτική λειτουργία (σε ατομικό και σε εθνικό επίπεδο) που έχει η κατανάλωση αφηγημάτων με πασπαρτού αφηγηματική δομή: Η κατανάλωση τους βαθμηδόν υποβαθμίζει (μέσα από την αχρηστία) τις εθνικές ιδιαιτερότητες όπως αυτές αποτυπώνονται στα αφηγηματικά μοντέλα του κάθε πολιτισμού και οι νεότερες γενιές κάθε κοινωνικής τάξης και κάθε χώρας εξομοιώνονται τεχνητά στους νέους σχηματικούς τρόπους αντίληψης. και όπως είναι γνωστό στους κοινωνικούς ανθρωπολόγους, τα εθνικά αφηγηματικά μοντέλα, είναι μηχανισμοί όχι μόνο παραλαβής νοήματος άλλα και τρόπος παραγωγής του. Ο τρόπος σκέψης, με απλά λόγια, γίνεται το ίδιο απλοϊκός και σχηματικός, όσο και τα υποδείγματα απ' τα οποία διαμορφώθηκε. Μήπως λοιπόν θ' άξιζε τον κόπο να εξετάσουμε και άλλες εκδηλώσεις της ιδεολογίας των νέων (π.χ. τον δημοσίως εκφερόμενο λόγο τους στα χρόνια του '70 και του '80) μ' αυτό το κριτήριο;

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βελουδής, Γ., 1983: "Το σύγχρονο λαϊκό μυθιστόρημα", στον δικό του τόμο: Αναφορές, Αθήνα, Φιλιππότης, σ. 102-136.

Brémond, Cl., 1964: "Le message narratif", Communications, 4, Paris, Seuil, σ. 4-32.

Γκιζέλης, Γρ., 1975: "Οι σύγχρονοι μέθοδοι αναλύσεως της έντεχνης αφηγηματικής επικοινωνίας: Μελέτη μιας περιπτώσεως", Σπείρα, 4, σ. 408-429.

Καμπουρίδης, Χ., 1984: "Αισθητικός κώδικας και Ιστορία", στον τόμο Σημειωτική ή Ιστορία (τυπών.), Θεσσαλονικη. Παρατηρητής.

Καψωμένος, Ερ., 1978: "Σεφέρη "Μυθιστόρημα, Γ"': Δομική Ανάλυση", Κώδικας/Code: An Intern. Journal of Semiotics, I, 1, σ. 50-77. Lisse: The P. de Ridder Press.

Καψωμένος, Ερ., 1980: "Η αντίθεση φύση vs κουλτούρα στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι", τ. Σημειωτική και Κοινωνία, Αθήνα, Οδυσσέας, σ. 227-233.

Μαρτινίδης, Π., 1982: Συνηγορία της παραλογοτεχνίας, Αθήνα, Πολύτυπο

Μπουκουβάλα-Αναγνώστου, Ι., 1984: Συνέντευξη στο περιοδ. Διαβάζω, τχ. 100, σ. 30-38.

Πλατής, Ν., 1978: "Από το "Μικρό Μπιμπίκο" στο "Πίνκ Μάους"", Αντί, 115, σ. 38-40.

--, 1979α: "Η παραφιλολογία της ληστοκρατίας", Αντί, 131-132, σ. 25-30.

--, 1979β: "Το "Συνδικάτο του εγκλήματος"...", Αντί, 137, σ. 29-31 και 139, σ. 36-41.

--, 1980: "Οι Έλληνες βασιλείς της ζούγκλας", Αντί, 144, σ. 38-41.

Propp, Vl. 1965 (1928): Morphologie du conte, Paris, Seuil.

Todorov, Tz., 1969: Introduction à la littérature fantastique, Paris, Seuil.

Χανός, Δ., 1980: Το αστυνομικό μυθιστόρημα και ο περιοδικός τύπος, Αθήνα, περ. Ωλήν, 1982: "Γ. Θαλάσσης Φάντασμα: o χιλιομετροδείκτης της μεταπολεμικής αγωνίας". (Στο ίδιο τεύχος συνέντευξη του Θ. Αστρίτη).

Σελ. 543
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/544.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 544
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/545.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 1830-1944

ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

ANNA ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΡΥΑΤΟΓΛΟΥ ΟΝΤΕΤ ΒΑΡΩΝ

Στα πλαίσια του προγράμματος ερευνών του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας, που υποκινεί το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς, εντάσσεται και η συγκρότηση καταλόγου των εντύπων της νεολαίας από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους μέχρι τις μέρες μας*. Η έρευνα αποβλέπει στη συγκρότηση σωμάτων τεκμηρίων από έντυπα προερχόμενα από τη νεολαία ή απευθυνόμενα σ' αυτή. Έχει καθοριστεί ως κριτήριο η σαφής αναφορά στους νέους, είτε αυτή γίνεται στον τίτλο είτε στον υπότιτλο. Δεν θεωρούνται δηλαδή νεανικά μόνο τα έντυπα που εκδίδονται από νέους ανθρώπους, αλλά και όσα έχουν τη βούληση είτε ν' απευθυνθούν σε νεαρά άτομα, είτε να προβάλουν τη νεανική ιδιότητα των συντακτών τους. Όσα, τελικά, χρησιμοποιούν την ιδιότητα της νεαρής ηλικίας σαν ιδιαίτερο κανάλι επικοινωνίας. Αυτά μπορεί να είναι λογοτεχνικά, θρησκευτικά, φοιτητικά, προσκοπικά ή πολιτικών νεολαιών,

Η συγκρότηση αυτού του καταλόγου θα βοηθήσει στην προσέγγιση του φαινομένου της νεαρής ηλικίας, με την έννοια ότι μέσα απ' αυτά τα έντυπα έχουμε τεκμήρια για τη διπλή διάσταση του πως βλέπουν οι νέοι τον εαυτό τους και του πως τους αντιμετωπίζουν και τους απευθύνονται οι άλλοι.

Για κάθε ένα από αυτά τα έντυπα καθορίστηκε να γίνεται ένα δελτίο, το οποίο περιλαμβάνει την ταυτότητα του εντύπου, δηλαδή τα εξής στοιχεία: Τίτλο, Υπότιτλο, Μόττο, Τόπο έκδοσης και Τυπογραφείο, Εκδότη και Διευθυντή, Tirage, Τιμή, Σχήμα, Αριθμό σελίδων.

Εκτός από τα παραπάνω, καθαρά βιβλιογραφικά, στοιχεία, δίνεται και μια περιγραφή του περιοδικού που βασίζεται, σε χαρακτηρισμό, όπου περιλαμβάνονται

* Στην παραπάνω έρευνα του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς συμμετέχουν οι: Μάρθα, Καρπόζηλου, Κώστας Τσικνάκης, Αγγελική Πανοπούλου, Οντέτ Βαρών.

Σελ. 545
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/546.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

καίρια αποσπάσματα των ίδιων των συντακτών για τους σκοπούς του περιοδικού τους, και γίνεται αναφορά στα περιεχόμενα και στους συντάκτες, όσο το δυνατόν αναλυτικότερη. Ακολουθεί ο εντοπισμός των φύλλων κάθε περιοδικού στις διάφορες βιβλιοθήκες (δημόσιες και ιδιωτικές), γίνεται φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του πρώτου τεύχους και θα ακολουθήσει μικροφωτογράφηση.

Για ορισμένες κατηγορίες εντύπων αντιμετωπίζονται ειδικά προβλήματα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των παράνομων εντύπων της κατοχής η συγκρότηση σώματος είναι σχεδόν αδύνατη για τα περισσότερα, γιατί ελάχιστα φύλλα τους έχουν διασωθεί και αυτά διάσπαρτα σε διάφορες βιβλιοθήκες ή προσωπικά αρχεία, στα οποία η πρόσβαση δεν είναι πάντοτε εύκολη. Παράλληλα με την προσέγγιση στο ίδιο έντυπο γίνεται και μια έρευνα στη σχετική μ αυτό βιβλιογραφία. Εδώ οπωσδήποτε γίνεται αισθητή η έλλειψη τέτοιων βιβλιογραφικών ερευνών αλλά και γενικότερων μελετών γύρω από το φαινόμενο του τύπου. Έτσι βαδίζουμε αρκετά εμπειρικά, στηριγμένοι στο πρωτογενές υλικό.

Το ίδιο το υλικό προσφέρεται σε περαιτέρω επεξεργασία, που να φανερώνει την αντίληψη της νεολαίας κάθε εποχής για το ίδιο το έντυπο καταρχήν και έπειτα για τις δυνατότητες της γενικότερης κοινωνικής του απήχησης. Με το εφήμερο που το χαρακτηρίζει, παράλληλα με την επικαιρότητα και την ευρεία του διάδοση, το περιοδικό έντυπο είναι από τα κατεξοχήν μέσα που ανταποκρίνονται στην επιθυμία της νεολαίας για έκφραση και επικοινωνία. Αντανακλά και ταυτόχρονα διαμορφώνει τα ρεύματα -πολιτικά, πολιτιστικά και άλλα- των νεολαιίστικων πρωτοποριών που βρίσκουν έτσι τρόπο έκφρασης. Εκεί όπου οι άλλοι δρόμοι είναι κλειστοί και τα εμπόδια αξεπέραστα, το περιοδικό δίνει πάντα τη δυνατότητα για μια άλλη, λιγότερο ελεγχόμενη, έκφραση.

ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 1830-1914

ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΑΟΥ

Η έκδοση του πρώτου περιοδικού στον ελλαδικό χώρο συμπίπτει με την υπογραφή του πρωτοκόλλου του Λονδίνου που κηρύσσει την Ελλάδα ανεξάρτητο κράτος. Βεβαίως το περιοδικό Η Ηώς1 που βγαίνει στο Ναύπλιο τον

1. Η Ηώς, σύγγραμμα περιοδικόν ασχολούμενον περί την φιλολογίαν, φιλοσοφίαν, περί τας επιστήμας, τέχνας, γεωργίαν, εμπόριον και τ.λ.π., εκδιδόταν από τον Εμμανουήλ Αντωνιάδη (1791-1863) από την 1 Φεβρουαρίου 1830 ως τις 25 Απριλίου 1831. Βλ. M.

Σελ. 546
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/547.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

Φεβρουάριο του 1830 δεν είναι το πρώτο ελληνικό περιοδικό, αφού είχαν προηγηθεί τα ονομαζόμενα προεπαναστατικά περιοδικά, που όμως στο σύνολό τους τυπώνονταν στα εκδοτικά κέντρα της Ευρώπης, Ανάμεσα στα ευρωπαϊκά-ελληνικά περιοδικά (Ερμής ο Λόγιος, Ειδήσεις διά τα Ανατολικά Μέρη - Ελληνικός Τηλέγραφος - Φιλολογικός Τηλέγραφος, Αθηνά, Καλλιόπη, Μέλισσα, Το Μουσείον)2 και στα ελληνικά περιοδικά που βγαίνουν στο ελληνικό κράτος από το 1830 και μετά, υπάρχει μια βασική διαφορά. Τα πρώτα χαρακτηρίζονται από μια ομοιογένεια όσον αφορά τους στόχους τους, τα περιεχόμενα τους και τη λειτουργία τους, ενώ τα δεύτερα παρουσιάζουν από την αρχή μια αξιόλογη ειδολογική ποικιλία, ποικιλία που αντικατοπτρίζει τις καινούριες και διαφορετικές συνθήκες και ανάγκες του νεοσύστατου κράτους. Έτσι, ενώ τα προεπαναστατικά περιοδικά είναι φορείς του Διαφωτισμού κι έχουν ως στόχο τους την αφύπνιση του γένους, τα ελλαδικά περιοδικά από την αρχή της έκδοσης τους εκφράζουν τη μετασχηματιζόμενη σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι μέσα στα δεκαπέντε πρώτα χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους διαμορφώνονται τουλάχιστον δεκατρείς ξεχωριστές κατηγορίες περιοδικών εντύπων που φυσικά καλύπτουν και ανταποκρίνονται σε

Παπαϊωάννου, "Η Εβδομαδιαία εφημερίς του Ναυπλίου Η Ηώς'", Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά, τ. 5, 1961, σ. 137-146. Με παρόμοιο τίτλο κυκλοφόρησε στην Αθήνα για έναν περίπου χρόνο (7 Φεβρουαρίου 1836 - 15 Μαρτίου 1837) το περιοδικό Ηώς, σύγγραμμα περιοδικόν φιλολογίας., επιστημών, βιομηχανίας και πολιτειογραφίας. Εκδότες του ήταν οι Ι. Ν. Λεβαδιεύς (1800-1871) και o Εμμ. Αντωνιάδης που στο μεταξύ είχε εγκατασταθεί στην Αθήνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο περιοδικά έχουν κοινό motto τη ρήση του Σολομώντα "Πενίαν και ατιμίαν αφαιρείται παιδεία".

2. Τα προεπαναστατικά περιοδικά έχουν ευρετηριαστεί στο σύνολό τους από το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών βλ Τα Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά. Ευρετήρια, Α' : Αθηνά, Καλλιόπη, Μέλισσα, Το Μουσείον. Επιμ. Αγγελική Γαβαθά-Παναγιωτοπούλου, Αθήναι 1971. Β': Ερμής ο Λόγιος (1811-1821). Επιμ. Εμμ. Ν. Φραγκίσκος, Αθήνα 1976. Γ': Ειδήσεις διά τα Ανατολικά Μέρη (1811), Ελληνικός Τηλέγραφος (1812-1836), Φιλολογικός Τηλέγραφος (1817-1821). Επιμ. Ρωξάνη Αργυροπούλου-Άννα Ταμπάκη, Αθήνα 1983. Εξάλλου το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο έχει προγραμματίσει την ανατύπωσή τους και ήδη έχει εκδοθεί ο πρώτος τόμος της σειράς· βλ. Μέλισσα ή Εφημερίς Ελληνική, Αθήνα 1984. Για τη Μέλισσα βλ. επίσης Σταμάτης Καρατζάς, "Ο Αγαθόφρων Λακεδαιμόνιος και το παρισινό περιοδικό 'Μέλισσα'", Πελοποννησιακά, τ. 3-4, 1958-1959, σ. 241-262. Για το περιοδικό Ερμής ο Λόγιος ή Φιλολογικαί Αγγελίαι βλ. Αικατερίνη Κουμαριανού, "Η πρώτη ελληνική φιλολογική εφημερίδα, 'Ερμής ο Λόγιος ή Φιλολογικαί Αγγελίαι' 1811-1813 και 1816-1821", Ελεύθερα Γράμματα (25 Μαρτίου 1947) αρ. 63, σ. 83-84 και (Απρίλιος 1947) αρ. 64, σ. 108· της ίδιας, "Λόγιος Ερμής, κοσμοπολιτισμός και εθνικός χαρακτήρας". Εποχές (Οκτώβριος 1964) αρ. 18, σ. 24-28· της ίδιας "Λόγιος Ερμής. Αθησαύριστα κείμενα 1813-1815", Ο Ερανιστής, τ. 7, 1969, σ. 33-112 και Γ. Λάιος, Ο Ελληνικός Τύπος της Βιέννης, Αθήνα 1963, σ. 92-118.

Σελ. 547
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/548.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ενδιαφερόντων και αναζητήσεων.3 Η ίδρυση του πανεπιστημίου και των επιστημονικών εταιρειών στα μέσα της δεκαετίας 1830-1840 (παρ)ακολουθείται από περιοδικά που καλύπτουν τους τομείς της αρχαιολογίας, της ιατρικής, της νομικής και της φιλολογίας. Η εκπαιδευτική πολιτική του Καποδίστρια και του Όθωνα συνοδεύεται από ορισμένα εκπαιδευτικά-παιδαγωγικά περιοδικά, ενώ ένα μέρος της στρατιωτικής τάξης που δημιουργήθηκε με τη συνεχή εμπόλεμη κατάσταση στη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας (υπο)στηρίζει τα στρατιωτικά και ναυτικά έντυπα που κυκλοφορούν. Εξάλλου η νέα πολιτική κατάσταση καθώς και οι αλλαγές που γνωρίζει η χώρα, δίνουν αφορμή για την έκδοση των πολιτικών περιοδικών. Στην κατηγορία αυτή των πολιτικών περιοδικών θα πρέπει να συμπεριληφθούν και ορισμένα από τα σατιρικά που ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με τα πολιτικά καθέκαστα. Μια άλλη ομάδα περιοδικών που επίσης εμφανίζεται στα πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους καταπιάνεται με θέματα της πολιτικής επιστήμης και προβλήματα γύρω από την κοινωνική κατάσταση, περιοδικά που σήμερα θα τα ονομάζαμε "κοινωνικών επιστημών". Φυσικά η Εκκλησία αντιπροσωπεύεται με τα δικά της εκκλησιαστικά και θρησκευτικά έντυπα, ενώ την ίδια εποχή έχουμε την εμφάνιση των γενικών περιοδικών που αποτελούν τους πρόδρομους αν όχι τα πρώτα δείγματα του φιλολογικού/οικογενειακού περιοδικού, του είδους δηλαδή που έμελλε να γνωρίσει μεγάλη άνθηση και εξέλιξη στην Ελλάδα, από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά.

Τέλος, και ανάμεσα στις κατηγορίες των περιοδικών που αναφέρθηκαν παραπάνω, έχουμε τον Σεπτέμβριο του 1S36 την έκδοση του πρώτου ελληνικού παιδικού περιοδικού, την Παιδική Αποθήκη: Περιοδικόν Σύγγραμμα εκδιδόμενον δις του μηνός διά τα παιδία της Ελλάδος υπό Δ. Πανταζή, Αθηναίου. Η Παιδική Αποθήκη έβγαλε όλα κι όλα δύο τεύχη. Το στοιχείο αυτό, δηλαδή η βραχυβιότητα της έκδοσης, είναι ένα από τα κύρια εξωτερικά γνωρίσματα των περισσότερων περιοδικών στην περίοδο 1830-1845. Η σύντομη ζωή των περιοδικών είναι άμεσα συναρτημένη με τα πενιχρά ως άθλια οικονομικά τους και την έλλειψη ευάριθμου και σταθερού επιτελείου συνεργατών. Οι δύο αυτοί παράγοντες οπωσδήποτε επιδρούσαν αρνητικά στην εδραίωση και στη μακροβιότητα των περιοδικών, που στην πλειονότητα τους ήταν τα εγχειρήματα και προϊόντα της πρωτοβουλίας και της δουλειάς ενός ή δύο ατόμων και που κυκλοφορούσαν σ' ένα μικρό αριθμό αντιτύπων αφού το δυνάμει αναγνωστικό κοινό τους ήταν εκ των πραγμάτων περιορισμένο.

Av αφήσουμε κατά μέρος τα επιστημονικά και τα ειδικά περιοδικά που

3. Με τον ελληνικό περιοδικό τύπο της περιόδου 1830-1846 έχω ασχοληθεί αναλυτικά σε ιδιαίτερο κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής που ετοιμάζω με θέμα "Τα φιλολογικά/ οικογενειακά περιοδικά του 19ου αιώνα".

Σελ. 548
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/549.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

απευθύνονται σ' ένα συγκεκριμένο και λίγο-πολύ ομοιογενές κοινό και περιοριστούμε στα περιοδικά που απευθύνονται στο ευρύ αναγνωστικό κοινό, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι το κύριο εσωτερικό τους γνώρισμα, που εκφράζει και την ιδεολογική τοποθέτηση των εκδοτών τους, είναι η πρόθεση να ωφελήσουν τον αναγνώστη τους, προσφέροντάς του σκόρπιες χρήσιμες πληροφορίες και πρακτικές γνώσεις που θα ανέβαζαν το βιοτικό του επίπεδο. Από την άποψη αυτή, τα περιοδικά στα πρώτα χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους λειτουργούν ως υποκατάστατα του σχολικού εγχειριδίου, ιδιαίτερα προορισμένα για τη γενιά που ανδρώθηκε μέσα στην επανάσταση και στον αγώνα και δεν είχε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να μορφωθεί στο σχολείο. Με την εξάπλωση όμως του σχολικού δικτύου και τις αλλαγές που παρατηρούνται στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας 1840-1850, τα περιοδικά αναλαμβάνουν ένα πιο σύνθετο ρόλο που συνοψίζεται με δυο λόγια στην προσφορά ωφέλειας και τέρψης. Ο μέσος αναγνώστης δεν φαίνεται να ικανοποιείται πλέον από τις πρακτικές γνώσεις και τις χρήσιμες συμβουλές που του πρόσφεραν ως τότε τα περιοδικά, αλλά μαζί με την γενική ακαθόριστη εγκυκλοπαιδική μόρφωση που την ταυτίζει με την ωφέλεια, ζητά ταυτόχρονα και τη διασκέδαση που σε μεγάλο βαθμό του παρέχεται με το διήγημα και το μυθιστόρημα. Από την πλευρά τους, οι εκδότες προσπαθούν να επιτύχουν μια ισοσταθμία ανάμεσα στο "σοβαρό" μέρος της ύλης, που οι ίδιοι θεωρούν σημαντικό και κατά συνέπεια ωφέλιμο, και στο "ελαφρό" μέρος της ύλης που οι ίδιοι το χαρακτηρίζουν ως τερπνό.

Το δεύτερο κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των περιοδικών του 19ου αιώνα που συνδέεται άμεσα με το πρώτο, δηλαδή με τον συνδυασμό της ωφέλιμης και τερπνής ύλης, είναι η ιδιάζουσα σύνθεση του κοινού στο οποίο απευθύνονται. Η επιθυμία των εκδοτών να πλησιάσουν και να. επηρεάσουν ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό είναι ολοφάνερη σε όλη την πορεία και εξέλιξη του περιοδικού τύπου και καθοριστική στη διαμόρφωση του. Η προσδοκώμενη οριζόντια ποικιλία του αναγνωστικού κοινού, δηλαδή η διάδοση του περιοδικού σε όλες τις κοινωνικοοικονομικές τάξεις του πληθυσμού συμπορεύεται με την επιθυμητή κάθετη ποικιλία του κοινού, δηλαδή την ανάγνωση του περιοδικού από όλα τα μέλη της οικογενείας (ενότητα που παραδοσιακά αντιπροσωπεύει όλες τις ηλικίες). Από αυτή την οπτική γωνία, κάθε γενικό/ποικίλης ύλης/φιλολογικό περιοδικό σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, ανάλογα με τον ιδιαίτερο προσανατολισμό του κάθε εντύπου, αποτείνεται και στην ελληνική νεολαία.

Το στοιχείο αυτό, πιστεύω, είναι η κυριότερη αιτία για την πενιχρή αντιπροσώπευση -τόσο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά- του παιδικού και νεανικού περιοδικού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. To γεγονός ότι το φιλολογικό/οικογενειακό

Σελ. 549
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/550.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

περιοδικό αναλαμβάνει να καλύψει τουλάχιστον ένα μέρος από τις ανάγκες του παιδιού και του νέου, λειτουργεί ανασταλτικά στην έκδοση εξειδικευμένων παιδικών περιοδικών με αποτέλεσμα να παρατηρείται ένα δεκαπεντάχρονο κενό ανάμεσα στην έκδοση της Παιδικής Αποθήκης, που έτσι κι αλλιώς αποτελεί μια μεμονωμένη ατομική και δίχως ιδιαίτερες αξιώσεις πρώτη προσπάθεια του Δημητρίου Πανταζή και στο δεύτερο παιδικό περιοδικό την Εφημερίδα των Μαθητών που την εκδίδει ο ίδιος, το 1852.4

Με τα σημερινά δεδομένα και ως αποτέλεσμα της έρευνας που επιχειρείται με αντικείμενο την καταγραφή των νεανικών περιοδικών, στα πλαίσια του προγράμματος του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας, για την περίοδο 1830-1914 έχουν εντοπιστεί 41 νεανικά περιοδικά και εφημερίδες, Στον αριθμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται έντυπα που μόνον οι τίτλοι τους θα μας οδηγούσαν να τα εντάξουμε στην κατηγορία του νεανικού περιοδικού, ενώ τα περιεχόμενα τους δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό του είδους που είναι: περιοδικά και εφημερίδες που απευθύνονταν αποκλειστικά στην ελληνική νεολαία είτε ήταν δικά της δημιουργήματα είτε όχι.

Για την περίοδο 1830-1914, όπως ήδη αναφέρθηκε, έχουν ως τώρα εντοπιστεί 41 περιοδικά και εφημερίδες. Αναλυτικότερα ανά δεκαετία, υπολογίζοντας την πρώτη ημερομηνία έκδοσης, για το χρονικό διάστημα:

1831-1840 έχουμε 1 έντυπο

1841-1850 κανένα

1851-1860 2 έντυπα

1861-1870 5 "

1871-1880 10 "

1881-1890 7 "

1891-1900 7 "

1901-1914 9 "

Σύνολο 41 τίτλοι εφημερίδων και περιοδικών.

Από τα 41 έντυπα σώζονται σε δημόσιες και ιδιωτικές βιβλιοθήκες της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των Ιωαννίνων συνολικά 23 περιοδικά και εφημερίδες σε πλήρη ή μερικά σώματα. Για τα υπόλοιπα 18 η έρευνα συνεχίζεται,

4. Η Εφημερίς των Μαθητών (Φιλολογική και των Ειδήσεων) μετά από 3 χρόνια έκδοσης (1852-1855) αλλάζει τίτλο, περιεχόμενα και μορφή και ως Εφημερίς των Φιλομαθών σταδιοδρομεί ως το 1881. Η αλλαγή αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί σαν ένα επιπλέον αποδεικτικό στοιχείο ως προς την αδυναμία του κοινού να στηρίξει ένα μαθητικό-παιδικό περιοδικό γιοι μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον ως το τέλος της δεκαετίας 1860-1870, οπότε εμφανίζεται η Εφημερίς των Παίδων.

Σελ. 550
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/551.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

αλλά οι πιθανότητες ανεύρεσης τους είναι μάλλον περιορισμένες. Οι γνώσεις μας για τα περισσότερα από τα λανθάνοντα περιοδικά βασίζονται και περιορίζονται σε βιβλιογραφικές μνείες και αναφορές και συνήθως εκτείνονται στον τίτλο, τόπο έκδοσης και χρονολογικές ενδείξεις.

Οι πόλεις στις οποίες μοιράζονται τα 41 έντυπα της περιόδου 1830-1914 είναι: η Αθήνα, όπου εκδίδονται 25 έντυπα (κατέχει δηλ. η πρωτεύουσα το 61% της συνολικής εκδοτικής παραγωγής του νεανικού τύπου, ποσοστό που συμβαδίζει και με τα εκδοτικά πράγματα του περιοδικού τύπου γενικότερα), η Κωνσταντινούπολη, όπου βγαίνουν 4 περιοδικά, η Αλεξάνδρεια και η Πάτρα με 3 έντυπα η κάθε μια και τέλος το Ηράκλειο, η Σμύρνη, ο Πειραιάς, η Ερμούπολη, η Λεμεσός και το Άργος, όπου εκδίδεται από ένα περιοδικό.

Αναφορικά με τη διάρκεια της έκδοσης του κάθε περιοδικού και κατά προέκταση του συνολικού μέσου όρου ζωής των παιδικών-νεανικών εντύπων, οι υπολογισμοί μας θα πρέπει να βασιστούν μόνο στα 23 έντυπα για τα οποία ως τώρα έχει γίνει αυτοψία. Με βάση, λοιπόν, αυτά τα δεδομένα, παρατηρούμε ότι ολόκληρος ο 19ος αιώνας σχεδόν μονοπωλείται από δύο περιοδικά, την Εφημερίδα των Παίδων (1868-1893) και την Διάπλασι των Παίδων που αρχίζει την έκδοση της το 1879 και συνεχίζει ως τα μέσα του 20ού αιώνα. Όλα τα υπόλοιπα έντυπα είναι βραχύβια, με μέση διάρκεια ζωής γύρω στο ένα έτος. Πιο μεγάλη διάρκεια παρουσιάζουν τα έντυπα που κυκλοφορούν στις αρχές του 20ού αιώνα, για τα οποία ο μέσος όρος ζωής είναι γύρω στα 2 χρόνια.

Η συνολική συγκομιδή για την περίοδο 1830-1914 δεν είναι ιδιαίτερα πλούσια, τουλάχιστον όσον αφορά τον αριθμό των εντύπων και τη διάρκεια της εκδοτικής τους ζωής. Όμως με τον εντοπισμό και την ανάδειξη ενός αισθητά μεγαλύτερου αριθμού εντύπων από εκείνον που ως τώρα είχαμε υπόψη μας, συντελείται το πρώτο στάδιο για την υλοποίηση της μελέτης του νεανικού περιοδικού τύπου στο σύνολο του. Με βάση τα καινούρια δεδομένα, γίνεται δυνατή η τοποθέτηση του παιδικού-νεανικού περιοδικού μέσα στα ιστορικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά πλαίσια της εποχής του, καθώς επίσης και η παρακολούθηση της πορείας και εξέλιξης του.

ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΘΩΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΝΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η εφημερίδα της οθωνικής περιόδου αποτελεί για τον ερευνητή ένα μωσαϊκό πληροφοριών και ή λειτουργία της ενσωματώνεται στις πράξεις και στις πολιτικές συμπεριφορές που συμβαίνουν στο νεοελληνικό κράτος στα χρόνια αυτά.

Σελ. 551
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/552.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

Η ποσοτική προσέγγιση του αριθμού των εντύπων της περιόδου (εφημερίδων και περιοδικών) λαμβανομένης υπ' όψη της διάρκειας έκδοσης τους, περιέγραψε μια σειρά από σχέσεις που συνθέτουν εν τέλει δυο βασικές διαπιστώσεις: ένα μεγάλο αριθμό εκδιδομένων εντύπων από την μια κι έναν ελάχιστο αριθμό εκδιδομένων εντύπων με διάρκεια έκδοσης μεγαλύτερη, ας την ορίσουμε, από τα 10 χρόνια.

Οι πρακτικές γύρω από την ανάγνωση και την διακίνηση των εφημερίδων είναι ενδεικτικές του προορισμού τους. Σχηματικά η διάρθρωση περιγράφεται από ένα περιορισμένο εγγράμματο κοινό,5 πράγμα που οδηγεί στον μικρό αριθμό συνδρομητών προερχόμενο από συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα (λόγιοι, έμποροι, ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι), στο περιορισμένο tirage και στην μεγάλη κυκλοφορία των εφημερίδων μέσω των καφενείων, όπου και συνηθίζεται η μεγαλόφωνή τους ανάγνωση. Έτσι καθορίζεται η αποδοχή του έντυπου στο θεσμοθετημένο χώρο του ελληνικού καφενείου, αποδοχή που προσδιορίζεται από μιαν όλως κατ' ανάγκην ιδιότυπη διαδικασία: η εφημερίδα αποτελεί ένα από τα κίνητρα συγκέντρωσης στο καφενείο, είναι μια αιτία πολιτικού λόγου.

Η εφημερίδα, αιχμάλωτη του πολιτικού της κατ' αρχήν ρόλου,6 και το περιοδικό, με τον γενικό φιλολογικό του χαρακτήρα, κρύβουν μέσα τους μια πλούσια θεματολογία που μόνο μια συστηματική ανάλυση του περιεχομένου, η καταμέτρηση των άρθρων, των τίτλων, των λέξεων και των συμβόλων θα μπορούσε να προσδιορίσει και να θέσει σε κίνηση την επεξεργασία των θεμάτων που υπολανθάνουν στην διασκορπισμένη αρθρογραφία του 19ου αιώνα.

Αυτός που έρχεται σήμερα ν' αναρωτηθεί για την ύπαρξη "παιδικών" ή "νεανικών" περιοδικών στα χρόνια 1833-62, θα διαπιστώσει μιαν ελάχιστη ποσοτική αντιπροσώπευση των εντύπων για το παιδί πάντα σε σχέση με τον συνολικό αριθμό εντύπων αλλά και με τον αριθμό αυτών που έχουν έναν ειδικό προορισμό (presse spécialisée) : τρεις τίτλοι μόνο μπορούν να εντοπιστούν για όλη την περίοδο, γεγονός που μας κάνει να στραφούμε στο φιλολογικό περιοδικό, που μέσα από την πλατειά του ποικιλία ύλης αναφέρεται και σε ζητήματα ανατροφής, αγωγής, εκπαίδευσης και που πολλές φορές προσφέρει και αναγνώσματα

5. Στα 1840 το 12,5% του ανδρικού πληθυσμού είναι εγγράμματοι. Βλ. D. Dakin Η ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1982, σ. 444. Αυτό το ποσοστό μεταφράζεται σε 52.823 εγγράμματους· για τον συνολικό πληθυσμό βλ. Στατιστικαί Μελέται, 1821-1971, ΕΚΚΕ, Αθήνα 1972, σ. 126.

6. Όλες σχεδόν οι εφημερίδες της εποχής χαρακτηρίζονται σαν πολιτικές μέσα από τους υπότιτλούς τους· ενδεικτικό είναι ότι η διάταξη της ύλης έχει καθιερωθεί ώστε τα Εσωτερικά (: η πολιτική θέση της εφημερίδας στην επικαιρότητα) καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του 4σέλιδου, ενώ τα Εξωτερικά και τα Διάφορα παραμένουν κατά κανόνα περιορισμένα σ' όλη την οθωνική περίοδο.

Σελ. 552
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/553.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

που απευθύνονται, στους νέους.7 Τι θα μπορούσαμε λοιπόν να αποκαλέσουμε "νεανικό τύπο" για την εποχή αυτή; Μια πρώτη προσέγγιση είναι η δημιουργία ενός corpus, η συναγωγή του κάθε εντύπου και η επιλογή των αναγνωσμάτων που με τις προθέσεις τους και με το περιεχόμενο τους "απευθύνονται" ή "ασχολούνται" με τα παιδιά και τους νέους.

Η ανάγνωση και μόνον όμως των τίτλων και των αγγελιών έκδοσης είναι πολλές φορές παραπλανητική· Ένα παράδειγμα είναι ή έκδοση της εφημερίδας Εφημερίς των Μαθητών, τίτλος που προσδιορίζει ένα θέμα κι ένα κοινό, που φαίνεται, πως έρχεται να φέρει στο χώρο της εφημεριδογραφίας ένα νεωτερισμό· ο σκοπός της όπως αναφέρεται στο πρώτο φύλλο "είναι να χρησιμεύση ως ωφέλιμος ανάγνωσις της Κυριακής".8 Το περιεχόμενο της εφημερίδας περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: α') αρχαιολογικά και φιλολογικά, β') βιογραφίες, κυρίως από την αρχαιότητα,9 γ') Μυθολογία, δ') Φυσική ιστορία και "Περίεργα της Φύσεως", ε') "Επιστήμαι και Τέχναι" και στ') Βιβλιοκρισίες. Έτσι η Εφημερίς των Μαθητών έρχεται να προβάλει έναν εξιδανικευτικό τύπο μαθητικού-νεανικού αναγνώσματος: το τι θα πρέπει να διαβάζουν οι μαθητές πέρα από τα διδακτικά τους εγχειρίδια στις ελεύθερες ώρες τους με σκοπό την "κοινωνική" γνώση:10 "(...) Επειδή δε δεν πρέπει να μένωσιν αδαείς (:οι νέοι) και των οίκοι και των θύραθεν γεγονότων (... )".11 Η διακίνηση της εφημερίδας φαίνεται πως γίνεται κυρίως μέσω των σχολείων12 και φυσικά δεν είναι τυχαίο πως ο εκδότης της εφημερίδας είναι ο Δημ. Πανταζής, συγγραφέας διδακτικών εγχειριδίων για τα σχολεία του κράτους και εκδότης της Παιδικής

7. Ένα παράδειγμα προσφέρει η ανάγνωση της εφημερίδας του Ανδρέα Λασκαράτου ο Λύχνος, που εκδίδεται στην Ζάκυνθο από το 1859 με υπότιτλο: εφημερίδα οικογενειακή με σκοπό να δίνη ωφέλιμες ανάγνωσες εις τες οικογένειες. Ο Λύχνος προβάλλει μέσα από τις "ωφέλιμες (του) ανάγνωσες" και τις ανάγκες του παιδικού αναγνώσματος: α) με την δημοσίευση παραμυθιών, μικρών ιστοριών, προσευχών μεταφρασμένων κυρίως από τα αγγλικά και τα ιταλικά, β) με την παρουσίαση κειμένων που αναφέρονται στο παιδί ή στους γονείς, γραμμένων από τον ίδιο, την γυναίκα του ή τις κόρες του. Τέλος ίσως και να προσφέρει μια λύση παροτρύνοντας τα παιδιά να στέλνουν στην εφημερίδα τις φιλολογικές τους προσπάθειες.

8. Αρ. 1/19 8βρίου 1852.

9. Το 1852, 13 βιογραφίες αναφέρονται στην αρχαιότητα, 6 στο Βυζάντιο και μόνο 1 στους νεώτερους χρόνους.

10. Η χρήση του όρου "κοινωνική" επιβάλλει την παρατήρηση: πιστεύουμε ότι ή κοινωνική γνώση που Θέλει ή εφημερίδα ταυτίζεται με τον εγκυκλοπαιδικό φιλολογικό χαρακτήρα των άρθρων της. Τελικά ή χρήση και προβολή αυτού του χαρακτηριστικού δεν διαφοροποιεί την εφημερίδα από τα υπόλοιπα φιλολογικά περιοδικά της εποχής.

11. Εφημερίς των Μαθητών, αρ. 1/19 8βριου 1852.

12. Εφημερίς των Μαθητών: Αι συνδρομαί γίνονται παρά τοις ΚΚ. διδασκάλοις και τοις επιστάταις των Ταχυδρομείων εν τη ημεδαπή.

B 12

Σελ. 553
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/554.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

Αποθήκης.13 Πολύ γρήγορα όμως γίνεται φανερό πως ο τίτλος της εφημερίδας δεν δικαιολογεί την ύπαρξή του: στην προκειμένη περίπτωση το κοινό των συνδρομητών (= αναγνωστών). Έτσι από το τεύχος 11614 η Εφημερίς των Μαθητών μετονομάζεται σε Εφημερίς των Φιλομαθών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διατύπωση της ειδοποιήσεως του εκδότη: "Η Εφημερίς των Μαθητών ευτυχήσασα να έχη συνδρομητάς και αναγνώστας αυτής ου μόνον μαθητάς αλλά και διδασκάλους και καθηγητάς και πολλούς λογίους άνδρας, θέλει από του προσεχούς 117 αριθμού αυτής και εξής ονομάζεσθαι, αδεία της αρμοδίας αρχής και γνώμη των πλείστων συνδρομητών αυτής, Εφημερίς των Φιλομαθών (... )".

ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 1862-1899

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΡΥΑΤΟΓΛΟΥ

Οι εφημερίδες της Νεολαίας στη διάρκεια του 19ου αιώνα είναι, συγκριτικά με τις πολιτικές, ελάχιστες. Ίσως αυτό είναι αποκαλυπτικό και του ρόλου της στις γενικότερες εξελίξεις της εποχής. Στη διάρκεια της Β' Μοναρχίας και ειδικότερα στα χρόνια 1862-1899 αναφέρονται οι ακόλουθες:

α. Η Νέα Γενεά

β. Εφημερίς των Παίδων

γ. Ήβη

δ. Πανεπιστήμιον

α. Η Νέα Γενεά θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 1862 μέσα στη δίνη των πολιτικών διαδηλώσεων για την ανατροπή του Όθωνα, γι' αυτό θα γνωρίσει και αρκετές διώξεις. Πληροφορίες απολογητικού χαρακτήρα με εξάρσεις αυτοπροβολής του φύλλου έχουμε αρκετές (π.χ. το φ, 4 31 Ιαν. 1862, το φ. 5 19 Μαΐου 1862),

Ο αντιπολιτευτικός της ρόλος και το έντονο πολιτικό χρώμα της καθημερινής αρθρογραφίας της δεν θα αφήσει περιθώρια για καλλιέργεια νεανικών ενδιαφερόντων του τύπου και περιεχομένου που θα συναντήσουμε σε άλλες νεανικές εφημερίδες.15 Στρατεύει τη Νέα Γενιά ή τουλάχιστον το επιχειρεί και

13. 'Αποθήκη Παιδική: Στην ΕΒΕ υπάρχει μόνον ένα φυλλάδιο του περιοδικού: αρ. 2/τη 30 Σεπτεμβρίου 1836.

14. Βλ. Εφημερίς των Μαθητών, αρ. 116/14 Μαΐου 185S, σ. 468.

15. "Η Ήβη θα απέχη πάσης άλλης πολιτικής.. .", Ήβη, αρ. 1, Αθήναι, Μάρτιος 1874.

Σελ. 554
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/555.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

δίνει φυσικά κάποιες εξηγήσεις για την απόπειρα κινητοποίησης των νέων της εποχής σε ώρες ταραγμένες για την πολιτική ζωή του τόπου. Θα πρέπει μάλιστα να υπάρχουν και πυκνά συμπτώματα δυσφορίας μπροστά σε φαινόμενα πολιτικοποίησης της νεολαίας, όταν γράφει η εφημερίδα στο α' φύλλο κυκλοφορίας της ή σε πρωτοσέλιδο άρθρο με τίτλο "Η νέα γενιά": "Τι ζητεί ή νέα γενεά ως επί της πολιτικής παλαίστρας; τι θέλει, και αναμιγνύει τας παραφοράς και την απειρίαν της εις την διοργάνωσιν και πορείαν της πολιτείας; διά τι, εγκαταλείπουσα τας σπουδάς ή το στάδιόν της, πολυπραγμονεί περί αντικειμένων, εφ' ων, ως εκ της ηλικίας της μεν δεν έχει δικαίωμα, ως εκ της απειρίας της δε δεν δύναται να εκφέρη ορθήν και ώριμον γνώμην, διά τι δεν εμπιστεύεται της πολιτείας την ανατροφήν εις την πεπειραμένην και ώριμον ηλικίαν; είναι αι ερωτήσεις των ολιγάριθμων16 εκείνων, οίτινες φοβούνται της νεολαίας την αυταπάρνησιν και τον ενθουσιασμόν, οίτινες φθονούν το ύφος και την ευγένειαν των φρονημάτων της".17

Στη συνέχεια του άρθρου, γίνονται κάποιες αναγκαίες αναφορές στις ελληνικές και διεθνείς εξελίξεις, όπου πρωταγωνιστής είναι η νεολαία: "λησμονούν ότι, των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, των ριζικών των πολιτειών αναπλάσεων, αρχηγός και σημαιοφόρος υπήρξε παρά πάσι τοις έθνεσιν η νέα γενεά... λησμονούν ότι της νεαράς αναπλάσεως της Ιταλίας αυτή υπήρξεν η πρωτεργός... λησμονούν, ότι και της εθνικής ημών παλιγγενεσίας η νέα γενεά υπήρξε ο αρχηγέτης και θεμελιωτής...".18

Αξίζει, νομίζουμε, να υπογραμμιστεί και η αντίληψη της εφημερίδας, για το κοινωνικό περιεχόμενο του όρου: "Η νέα γενεά δεν είναι μόνη η σπουδάζουσα νεολαία· η νέα γενεά είναι το άνθος του στρατού· η νέα γενεά είναι το άνθος των εμπόρων, των γαιοκτημόνων και των βιομηχάνων· η νέα γενεά είναι τριάκοντα χιλιάδες ναυτών, οίτινες διασχίζουν τας θαλάσσας όλης της σφαίρας· η νέα γενεά είναι όλον το έθνος, το έθνος το νεάζον, το πλήρες ζωής, οργασμού και δραστηριότητος".19 Έτσι o όρος παύει να είναι ο παθητικός δέκτης κάποιων μηνυμάτων ηθικοπλαστικού περιεχομένου και φιλοδοξεί να στεγάζει όλα εκείνα τα προοδευτικά κοινωνικά και πολιτικά στοιχεία που θα υποσχεθούν: αυτοκυβέρνησιν του έθνους διά των κοινοβουλευτικών και δημοτικών αρχών του, και συμπλήρωσιν του εθνικού μεγαλείου διά της αναπτύξεως και διοργανώσεως των εθνικών στοιχείων.20

16. Θα άξιζε να υπογραμμιστεί η έμμεση προσπάθεια του Διευθυντή να υποβαθμίσει το ρόλο των σχετικών αντιδράσεων σε μια πιθανή συμμετοχή των νέων στις εξελίξεις.

17. Φυλ. 1, 20 Ιαν. 1862.

18. Η Νέα Γενεά, φύλ. 1, 20 Ιαν. 1862.

19. Στο ίδιο.

20. Στο ίδιο.

Σελ. 555
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/556.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

β. Εφημερίς των Παίδων. Σε άλλα πλαίσια, τελείως διαφορετικά, θα κινηθεί η Εφημερίς των Παίδων (όπως και η επόμενη: Ήβη). Από τα σταθερά περιεχόμενα του φύλλου.

1. Σύντομες ιστορίες που καταλήγουν σε ηθικολογικού τύπου συμπεράσματα παραινετικά ή αποτρεπτικά.

2. Προβολή χριστιανικών αρετών με πλούσιες αναφορές στη Βίβλο.

3. Διαγωνισμοί (Ιερογραφικαί ερωτήσεις), με βραβεία και επαίνους στους καλούς συνδρομητές.

4. Αναγνώσματα εγκυκλοπαιδικού ενδιαφέροντος (Χελιδονόψαρον, Κέδρος -Ζήνων ο Στωικός, Επαμεινώνδας o Θησαίος κ.ά.).

5. Σύντομα άρθρα που συνθέτουν μια αρετολογική κλίμακα, απαραίτητο εφόδιο για την αυριανή ζωή των μικρών φίλων της εφημερίδας.

γ. Ήβη. Βαθύτερες τομές στη σχέση έντυπου - νεαρών αναγνωστών επισημαίνει κανείς στην Ήβη. Εδώ, όχι με έμμεσο και παραβολικό τρόπο, αλλά άμεσα με προτρεπτικές προτάσεις και προστακτικές προβάλλονται μοντέλα νεανικών συμπεριφορών. Σε πρωτοσέλιδο άρθρο αριθ. 4 (Ιούνιος 1875) με τίτλο "Πρόγραμμα των Νέων" διαβάζουμε: "Άριστε νεανία! Θέλεις να θεμελίωσης στερεώς τον ακρογωνιαίον λίθον της εν τω βίω ευδαιμονίας σου; Σιώπα, όταν αίσθημα τι εμπαθές ζητή να σε κυριεύση, (...) βοήθει τους όμοιους σε εν ταις δυστυχίαις αυτών (...) εις δε την εκλογήν των φίλων πρόσεχε (...). Έσο προσεκτικός προ πάντων εις την μετά του γυναικείου φύλου συναναστροφήν σου (...). Χρηστέ νεανία, έσο ή τιμή του οίκου σου, το καύχημα των συγγενών και των φίλων σου, το εγκαλλώπισμα και ή δόξα της πατρίδος σου".

Και στην Ήβη υπάρχουν ιστορικά αναγνώσματα (Τόλμη Γυναικός, H Νέα Ελληνίς εν τη Αυλή του Νέρωνος, Ραφαήλ), Ποιήματα, Αινίγματα, Στατιστικές κ.ά.

Ολοκληρώνοντας σύντομα την παρουσίαση αυτής της Εφημερίδας αξίζει ν' αναφέρουμε το πρωτοσέλιδο άρθρο του φυλ, 6 (Αύγουστος 1874) με τίτλο "Προς τας Νεανίδας": "Νεανίδες μεταχειρισθήτε την δύναμίν σας προς καλόν· εξασκήσατε την επιρροήν σας επί των νέων μεθ' ων έρχεσθε εις συνάφειαν ουχί δεικνύσσαι εις αυτούς ότι ο νους σας αποκλειστικώς περιστρέφεται εις αλλαγάς φορεμάτων, εις κόσμον κόμης και προσώπου (...) αλλά υψούσαι αυτούς εις σφαίρας υψηλάς διά της επιδείξεως αγνών αισθημάτων και (...)"

δ. Πανεπιστήμιον. Είναι φυσικά φοιτητική εφημερίδα και στα άρθρα του μοναδικού φύλλου που είχαμε στη διάθεσή μας υπάρχει ένα πνεύμα μαχητικό ("Υπέρ των θεσμών και του Δικαίου", "Φοιτηταί και τύπος").

Σελ. 556
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 537
  1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

  7. Τυπολογική ανάλυση της αφήγησης του Μικρού ήρωα. Στα προηγούμενα κεφάλαια είδαμε κυρίως τις ιστορικές συνθήκες που ρυθμίζουν τους όρους παραγωγής και κυκλοφορίας του λαϊκού αφηγήματος, ειδικότερα των παιδικών σειρών που μας απασχολούν, και στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκαν οι πρώτες γενικές παρατηρήσεις στους χαρακτήρες και στο ύφος των αφηγήσεων. Παρ' όλο που το κύριο θέμα σ' αυτήν την ανακοίνωση δεν είναι τα υφολογικά χαρακτηριστικά των αφηγήσεων που μελετάμε, μερικά πράγματα ακόμη είναι απαραίτητο να ειπωθούν.

  Θεωρώντας κάθε αφήγημα ως μέσον επικοινωνίας ανάμεσα σ' ένα πομπό (τον συγγραφέα) κι ένα (ή πολλούς) δέκτη (τον αναγνώστη), ας εξετάσουμε τώρα με ποιον τρόπο κωδικοποιούνται τα μηνύματα που ο πρώτος στέλνει στον δεύτερο. Οι αφηγηματικές τεχνικές είναι οι μηχανισμοί παραγωγής αυτών των νοημάτων, συνεπώς όσα ιδεολογικά στοιχεία αναζητούμε με την μελέτη μας θα πρέπει να τα αναζητήσουμε μέσα σ' αυτούς τους μηχανισμούς, κι όχι να τα επινοήσουμε.

  Στην κατεύθυνση αυτή στηριζόμαστε σε μεθόδους της σύγχρονης αφηγηματολογίας, όπως κυρίως εξελίχθηκε μετά τις μελέτες των Vl. Propp, Cl. Brémond, Tz. Todorov, A.- J. Greimas, Cl. Chabrol κ.α.5 Ο Propp υπήρξε ο θεμελιωτής αυτής της κατεύθυνσης που αναζητά σε κάθε αφήγηση το γενικό μοντέλο λειτουργιών, πέρα απ' τα επί μέρους συγκεκριμένα μοτίβα. Κάθε αφήγηση αντιμετωπίζεται σαν πορεία δράσης με στόχο την εξάλειψη μιας στέρησης, π.χ. την απώλεια προσώπου, πολύτιμου αντικειμένου κλπ. Οι σταθερές λειτουργίες που συγκεκριμενοποιούνται σε κάθε αφήγηση είναι όσον αφορά π.χ. στα ρωσσικά παραμύθια 31 και στο πρώτο επίπεδο (την αφήγηση που ακούμε ή διαβάζουμε) παρουσιάζονται με διάφορους τρόπους. Η στέρηση π.χ. παίρνει άλλοτε την μορφή απώλειας πολύτιμου αντικειμένου (δαχτυλίδι κλπ.), άλλοτε δηλώνεται σαν απώλεια ελευθερίας ή σαν αρρώστια, κλπ. κλπ. Οι λειτουργίες αυτές εντοπίζονται από τον αφηγηματολόγο στο κείμενο (και αν πρόκειται για σειρά παραλλαγών, πολλά δείγματα, οι εκτιμήσεις είναι εγκυρότερες) και τοποθετούνται στη χρονική σειρά που εμφανίζονται, αποτελώντας τελικά το γενικό μοντέλο/σχήμα αφήγησης. Αναζητώνται στην συνέχεια οι αξίες (values) που αντιπροσωπεύονται από κάθε λειτουργία ή από κάθε μοτίβο, και τελικά ή σχέση του μοντέλου που προέκυψε με το κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό περιβάλλον, ή και με άλλα ανάλογα μοντέλα από άλλο είδος αφηγήσεων. Έτσι, π.χ., μια τυπική σειρά αφηγηματικών λειτουργιών είναι η ακόλουθη (Brémond, 1964:9):

  5. Εκτενή περιγραφή των μεθόδων τυπολογίας της αφήγησης του Propp δες στο Brémond: 1964. Συγκριτική μελέτη των απόψεων και μεθόδων που δυνατόν να εφαρμοσθούν στην έγκυρη μελέτη του Γρ. Γκιζέλη (1975) και στις πρότυπες εφαρμοσμένες μελέτες του Ερ. Καψωμένου (1978, 1980 κ.ά.).

  Β 11