Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = ''). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 661-680 TEXT_OF 730
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/661.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

επιτυγχάνονται ή των ρήξεων που δημιουργούνται, Τα συμπεράσματα αφορούν κατά κανόνα τις ιδέες και τις αντιλήψεις που κυριάρχησαν ή που εξέλιπαν μέσα στο ίδιο το πρωτοποριακό κίνημα.

Εκείνο που επείγει, ωστόσο, να γίνει είναι να μετρηθεί ο πρωτοποριακός χαρακτήρας μιας ομάδας ή ενός κινήματος "ανάποδα", με βάση, δηλαδή, το μέγεθος της αντίστασης που πρόβαλλε ή ίδια ή κοινωνία απέναντι σε ό,τι εξέφραζε αυτή ή ομάδα και το οποίο ενδεχομένως να διατάραζε τις υπάρχουσες κοινωνικές και πολιτισμικές ισορροπίες.

Για να διερευνηθεί ή περίπτωση της Φοιτητικής Συντροφιάς ως πρωτοποριακού σωματείου μ' αυτόν τον τρόπο, προτείνω να μελετηθούν τα εξής ζεύγη: α) Φοιτητική Συντροφιά και Πανεπιστήμιο, β) Φοιτητική Συντροφιά και φοιτητικό σώμα και γ) Φοιτητική Συντροφιά και κοινή γνώμη.

Η αντιπαράθεση των ζευγών αυτών φαίνεται καθαρά σε δύο παραδείγματα. Τα παραδείγματα αντλούνται από τα παρακάτω πολιτικά γεγονότα που σημειώθηκαν κατά την περίοδο που έδρασε ή Φοιτητική Συντροφιά: Το Μάρτιο του 1910, μέσα στο γενικό πλαίσιο των εκκαθαριστικών αιτημάτων που είχε διατυπώσει ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος και σύμφωνα με το Νόμο ΓΨΛΑ/ 31-3-1910 αποφασίστηκε ή εκκαθάριση του καθηγητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με ειδική πράξη του Υπουργείου Δημοσίας Εκπαιδεύσεως απολύθηκαν μετά από τρεις μήνες περίπου 17 καθηγητές από τους 54. Στη διάρκεια του τριμήνου ο σάλος που δημιουργήθηκε ήταν μεγάλος. Η Φοιτητική Συντροφιά δήλωσε αμέσως, στο πρώτο της μάλιστα δημοσίευμα, ότι τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ των εκκαθαρίσεων.6 Τα τρία άλλα σύνολα που αναφέρθηκαν παραπάνω αντέδρασαν ως εξής: Το Πανεπιστήμιο αρνήθηκε ακόμη και τη δυνατότητα που του έδινε ο νόμος να συστήσει γνωμοδοτικές επιτροπές, οι όποιες θα έκριναν τους απολυτέους, δηλώνοντας ότι αφήνει την Κυβέρνηση να αναλάβει μόνη τη βαρειά ευθύνη μιας τέτοιας ενέργειας, Το φοιτητικό σώμα ή μερίδα του φοιτητικού σώματος που δεν έχει σταθεί δυνατόν να εξακριβώσουμε το μέγεθος αλλά πάντως τόση ώστε να δημιουργεί ταραχές στους δρόμους, πραγματοποίησε δύο διαδηλώσεις με επικεφαλής τον καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής Γεώργιο Μιστριώτη και υπέβαλε υπόμνημα στη Βουλή και στον Υπουργό, με το οποίο ζητούσε να παραμείνουν οι καθηγητές στις θέσεις τους.

Η στάση της κοινής γνώμης είναι βέβαια δυσκολότερο να περιγραφεί. Ωστόσο από τις αθηναϊκές εφημερίδες, μόνον ή φιλοκυβερνητική Ακρόπολις και ο περιθωριακός Νουμάς έδωσαν κάποια μάχη για να στηριχτεί η κυβερνητική ενέργεια. Οι άλλες εφημερίδες, π,χ, Αθήναι και Χρόνος αφιερώνουν κατά μέσο όρο ένα άρθρο την ήμερα, σε διάρκεια δύο περίπου μηνών, σφυροκοπώντας

6. Βλ. π. Ο Νουμάς, φ. 384, 21 του Μάρτη 1910, σ. 4.

TEXT_PAGE_SHORT661
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/662.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

το νόμο περί εκκαθαρίσεων του Πανεπιστημίου. (Ας σημειωθεί σε παρένθεση ότι εκείνη την περίοδο ψηφίζονται και άλλοι νόμοι που αφορούν εκκαθαρίσεις άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών, π.χ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι όμως δεν προκαλούν καθόλου την ίδια αντίδραση.) Στα επικριτικά δημοσιεύματα για τις πανεπιστημιακές εκκαθαρίσεις γίνεται αναφορά και σε κάποιους φοιτητές που δήλωσαν το Θαυμασμό τους για την ενέργεια αυτή του Υπουργού Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Η εφημερίδα Αθήναι ζητάει να "παυθούν από φοιτηταί".

To γεγονός ότι ή Φοιτητική Συντροφιά τάσσεται αλληλέγγυα σε μια κυβερνητική ενέργεια δεν πρέπει να προκαλεί σύγχυση. Οι πανεπιστημιακές εκκαθαρίσεις του 1910 αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός φαινομένου όχι σπάνιου, κατά το οποίο οι κοινωνικές αντιστάσεις αποδεικνύονται ισχυρότερες από τις πολιτικές αποφάσεις. Έτσι, μέσα σε μία διετία περίπου και με κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου επαναδιορίστηκαν οι περισσότεροι από τους καθηγητές που είχαν απολυθεί.

Το δεύτερο παράδειγμα από το οποίο φαίνεται ή αντιπαράθεση της Φοιτητικής Συντροφιάς με τα τρία κοινωνικά και θεσμικά σύνολα που αναφέρθηκαν καθώς και ή ισχύς της αντίστασης που προβλήθηκε από αυτά είναι τα όσα συνέβησαν τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 1911 γύρω από τη συνταγματική κατοχύρωση της καθαρεύουσας από τη B' Αναθεωρητική Βουλή.

Οι θέσεις των παραπάνω ζευγών απέναντι σ' αυτά τα γεγονότα ήσαν οι εξής: Η Φοιτητική Συντροφιά κυκλοφορεί εν", μονόφυλλο, το Οποίο υπογράφει μια τριμελής Διοικούσα Επιτροπή (Μίλτος Κουντουράς, Μάνος Βατάλας, Μιχάλης Γκιώνης) και με ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 1911, δύο μέρες, δηλαδή, μετά την έναρξη της συζήτησης για το γλωσσικό άρθρο στη Βουλή. Το μονόφυλλο έχει τίτλο "Διαμαρτυρία της Φοιτητικής Συντροφιάς" και υπότιτλο, "Προς το λαό". Η διαμαρτυρία αυτή δεν αναφέρεται άμεσα στη συνταγματική διάταξη, αλλά αποτελεί μανιφέστο, στο οποίο εκφράζεται ή αγανάκτηση για τις κατηγορίες που αποδίδονται στη Φοιτητική Συντροφιά, ως προδοτική και αντεθνική οργάνωση και δηλώνεται ή πίστη στη "γλώσσα του λάου": "Δεν είμαστε όργανα ξένων", γράφουν, "ούτε παίρνουμε χρήματα από κανένα, μα από αγάπη προς την πατρίδα υποστηρίζουμε τη γλώσσα του Λαού... Αγαπούμε περισσότερο από κάθε άλλον την Πατρίδα μας και το Λαό, αφού γράφουμε τη γλώσσα που μιλεί ο Λαός. Δεν είμαστε προδότες και χυδαίοι, όπως δεν είτανε βέβαια προδότες και χυδαίοι, ούτε ο Σολωμός ούτε ο Βαλαωρίτης".

Χωρίς σαφή αναφορά στη συζήτηση που γινόταν στη Β' Αναθεωρητική Βουλή, το μονόφυλλο ωστόσο μοιράστηκε, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που διαθέτουμε, στις φοιτητικές και άλλες διαδηλώσεις που οργανώθηκαν επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της γλωσσικής συζήτησης. Ο Νουμάς, μάλιστα, αναδημοσιεύει από πατρινή εφημερίδα σχετικό περιστατικό διανομής του μονόφυλλου

TEXT_PAGE_SHORT662
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/663.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

της Φοιτητικής Συντροφιάς σε συγκέντρωση που έγινε στην Πάτρα με αφορμή την άφιξη εκεί του Γ. Μιστριώτη, ο οποίος περιόδευε τότε σε επαρχιακές πόλεις για να ενισχύσει το λαϊκό αίσθημα υπέρ της συνταγματικής περιφρούρησης της καθαρεύουσας.

Οι αντιδράσεις των τριών συνόλων απέναντι στα γεγονότα είναι οι εξής: α) Από το Πανεπιστήμιο: συγκροτείται με πρωτοβουλία του Μιστριώτη η "Επιτροπεία προς έννομον άμυναν της Εθνικής Γλώσσης", με επίτιμους προέδρους δύο Μητροπολίτες, πρόεδρο τον ίδιο τον Μιστριώτη και μέλη της, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλους καθηγητές του Πανεπιστημίου, β) Από το φοιτητικό σώμα: συγκροτείται η "Μεγάλη των Φοιτητών Επιτροπεία", η οποία και αποτελεί τον κύριο υποκινητή -υπό την εποπτεία της Επιτροπείας του Μιστριώτη- των ταραχών που σημειώθηκαν επί ένα τρίμηνο με στόχο την επιβολή της γλωσσικής διάταξης στο Σύνταγμα. Στο πανηγυρικό, μάλιστα, κείμενο που δημοσίευσε η "Επιτροπεία" αυτή στις εφημερίδες καταγγέλλεται ρητά πια και η Φοιτητική Συντροφιά: "Οι φοιτηταί του Εθνικού Πανεπιστημίου", λέει το κείμενο, "πρωτοστατήσαντες προς διάσωσιντων ιερών κειμηλίων, της Γλώσσης και της Θρησκείας (...) αποδοκιμάζουσι μετ' αγανακτήσεως και παραδίδουσιν εις το αιώνιον ανάθεμα της πατρίδος πάντας τους εχθρούς και πολεμίους της Εθνικής ημών γλώσσης, τους αντιπροσώπους του Ελληνικού λαού, οίτινες ετόλμησαν από του σεμνού βήματος του Εθνικού Συνεδρίου να υπερμαχήσωσι της ακαθάρτου λαλιάς των Μαλλιαρών και τη Φοιτητική Συντροφιά, το αίσχος του Εθνικού Πανεπιστημίου και ολοκλήρου του Ελληνισμού (...).7

Όσο για τη στάση της κοινής γνώμης, δεν θα αναφερθώ σ' αυτή την περίπτωση στην καταμέτρηση των δημοσιευμάτων του τύπου, από την οποία προκύπτει πράγματι μεγάλος αριθμός κειμένων που ζητούν την αυστηρή συνταγματική κατοχύρωση της καθαρεύουσας, αλλά σε μιαν άλλη καταμέτρηση που θα πρέπει να γίνει προσεκτικότερα απ' ό,τι έχει γίνει ως τώρα. Πρόκειται για την καταμέτρηση του συσχετισμού δυνάμεων που υπήρχε μέσα στη Β' Αναθεωρητική Βουλή του 1911. Στη Βουλή αυτή έχει χρεωθεί ο περίφημος γλωσσικός "συμβιβασμός" τον οποίο ο ίδιος ο Βενιζέλος, τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1915, δικαιολόγησε ως απαραίτητο για την αποκατάσταση της εθνικής ομοψυχίας ενόψει κυρίως της προετοιμασίας για τους Βαλκανικούς πολέμους.8

7. Βλ. εφ. Χρόνος, φ. της 3 Μαρτίου 1911.

8. Εξηγήσεις για τη στάση του στη Β' Αναθεωρητική Βουλή έδωσε 6 Βενιζέλος σε ομάδα δημοτικιστών που συνάντησε τον Απρίλιο του 1915 στην Αλεξάνδρεια. Βλ. την περιγραφή της συνάντησης στο π. Νέα Ζωή, τ. 9, 1914, σ. 379-382.

TEXT_PAGE_SHORT663
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/664.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

Η ερμηνεία αυτή φαίνεται εύλογη και έχει επικρατήσει λίγο-πολύ ως σήμερα. Πρόκειται, ωστόσο, για μια άποψη που στοιχειοθετήθηκε με βάση την εκ των υστέρων ανάλυση της τακτικής που ακολούθησε εκείνη την περίοδο ο Βενιζέλος προκειμένου να εξασφαλίσει τις συνθήκες που θα επέτρεπαν τη διεξαγωγή εθνικών αγώνων κι ενισχύθηκε, βέβαια, από τις "εξομολογήσεις" που έκανε ο ίδιος πάνω στο θέμα αυτό, στην Αλεξάνδρεια, το 1915.

Όμως η καταμέτρηση των δυνάμεων που συνέθεταν τη Β' Αναθεωρητική Βουλή αποδεικνύει πως ο "συμβιβασμός", τον οποίο χρεώθηκε ή Βουλή αυτή και o ίδιος ο Βενιζέλος δεν αφορούσε μόνο κάποιες αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις αλλά κι ένα μεγάλο τμήμα του βενιζελικού χώρου. Αν, δηλαδή, δει κανείς με πόση ένταση υποστηρίχθηκε ή ψήφιση του σχετικού άρθρου του Συντάγματος από βουλευτές του κόμματος των Φιλελευθέρων και κυρίως πόσοι και ποιοι ήσαν εκείνοι που αντιτάχθηκαν στη συνταγματική ρύθμιση του θέματος θα συμπεράνει τα εξής: α) ότι η υποχώρηση δεν έγινε μόνο για να επιτευχθεί μια υπερκομματική ενότητα αλλά και για να σωθεί η εσωκομματική συνοχή και β) ότι η κοινή γνώμη που τόσο πιεστικά ζήτησε τη συνταγματική κατοχύρωση της καθαρεύουσας δεν διαμορφώθηκε μόνον από τα παλαιοκομματικά στοιχεία και το εξεγερμένο από τον Γεώργιο Μιστριώτη πλήθος των φοιτητών αλλά και από μία μεγάλη μερίδα του βενιζελικού κόσμου.

Από τα αριθμητικά στοιχεία που διαθέτουμε σχετικά με τη σύνθεση της Β' Αναθεωρητικής Βουλής προκύπτει πως το κόμμα των Φιλελευθέρων είχε ουσιαστικά τον πλήρη έλεγχο: στο σύνολο των 346 εδρών που προβλέπονταν, το κόμμα αυτό μετά την αποχή των Γ. Θεοτόκη, Δ. Ράλλη και Κ. Μαυρομιχάλη, είχε εξασφαλίσει τις 260. Όμως, από αυτούς τους 260 βουλευτές, μόνο 18 εκδηλώθηκαν εναντίον της ψήφισης του γλωσσικού άρθρου με επικεφαλής τους πέντε βουλευτές του κόμματος των "Κοινωνιολόγων", οι οποίοι είχαν μεν εκλεγεί με τους βενιζελικούς συνδυασμούς αλλά, όπως είχαν δηλώσει, διατηρούσαν την κομματική τους αυτοτέλεια. Εκτός, δηλαδή, από την Ομάδα των "Κοινωνιολόγων" μόνον άλλοι 13 από τους 260 του κόμματος των Φιλελευθέρων έδωσαν τη μάχη να μην περιληφθεί η γλωσσική διάταξη στο Σύνταγμα. και αυτοί είχαν το κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι εκλέγονταν για πρώτη φορά στη Βουλή.

Είναι φανερό ότι οι δυνάμεις που αντιτάχθηκαν στη συνταγματική κατοχύρωση της καθαρεύουσας ήσαν εξαιρετικά ολιγάριθμες κι επομένως δεν μπορούσαν από μόνες τους να στηρίξουν την ενδεχόμενη πρόθεση του Βενιζέλου να αποφύγει την ψήφιση του άρθρου. Από την άλλη πλευρά ήσαν κι εντελώς νέες όχι μόνο στον πολιτικό στίβο αλλά και στις ιδέες που εξέφραζαν. To τελευταίο αυτό -συνδυασμένο μάλιστα με το γεγονός ότι ένα μέρος των ιδεών αυτών προερχόταν από το "ξένο" σώμα που αποτελούσαν οι "Κοινωνιολόγοι"- πρέπει να δημιουργούσε σοβαρές επιφυλάξεις στη μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών

TEXT_PAGE_SHORT664
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/665.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

του Βενιζέλου που προέρχονταν από μια πιο μακρόχρονη κοινοβουλευτική ζωή.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω, ο Βενιζέλος πέρα από τους πολιτικούς του αντιπάλους, τις φοιτητικές ταραχές και τη βίαιη στάση του Τύπου και της Εκκλησίας, είχε να αντιμετωπίσει κι ένα επιπλέον πρόβλημα: ένα πρόβλημα ισορροπίας που έπρεπε να διατηρηθεί στο χώρο των Φιλελευθέρων ανάμεσα στις νέες δυνάμεις που είχαν εμφανιστεί και στα πολύ πιο πολυάριθμα παλαιότερα κομματικά στοιχεία που τον είχαν στηρίξει. Επομένως, το βάρος αυτών των στοιχείων και η πρόθεση του Βενιζέλου να διαφυλάξει τις ισορροπίες και την εσωκομματική συνοχή πρέπει να ήταν από τους κυριότερους παράγοντες που τον οδήγησαν σε μια διφορούμενη στάση μέσα στη Βουλή, η οποία άφησε ανοιχτό το δρόμο για την υπερψήφιση της διάταξης.

Τούτο είναι και το τελευταίο παράδειγμα από το οποίο φαίνεται πόση σημασία έχει ή καταμέτρηση του συγκεκριμένου κάθε φορά συσχετισμού δυνάμεων προκειμένου να περιγράψουμε και να εκτιμήσουμε τον πρωτοποριακό χαρακτήρα των ενεργειών μιας ομάδας σαν τη Φοιτητική Συντροφιά. Με τον τρόπο αυτό ανακαλύπτουμε πρωτοποριακά στοιχεία όχι μόνο στις μείζονες ενέργειες του σωματείου σαν κι αυτές που αναφέρθηκαν αλλά και στις δευτερεύουσες.

Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να γίνει και μια επανεκτίμηση του όρου "συμβιβασμός", ο οποίος τόσο συχνά χρησιμοποιείται, όπως ξέρουμε, από τη βιβλιογραφία όταν περιγράφεται η σταδιακή και πράγματι γεμάτη αναστολές πορεία του κινήματος του εκπαιδευτικού δημοτικισμού, προς το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και η Φοιτητική Συντροφιά. Ίσως είναι, άλλωστε, ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να αποφευχθεί ο κίνδυνος να προσεγγίζουμε τα πρωτοποριακά φαινόμενα άλλων εποχών με τις ιδέες και τις εικόνες που προκύπτουν εκ των υστέρων.

Β 19

TEXT_PAGE_SHORT665
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/666.gif&w=600&h=915 1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

TEXT_PAGE_SHORT666
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/667.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

Ο "ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ"

ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(1925-1936)

ΓΙΩΡΓΟΣ Γ. ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

Ο "Ακαδημαϊκός Όμιλος" της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1925-1936), υπήρξε ένας προοδευτικός φοιτητικός σύλλογος, που κινήθηκε στα πλαίσια του δημοτικισμού. Πολλά από τα μέλη του επρόσφεραν αργότερα λαμπρές υπηρεσίες ως εκπαιδευτικοί και άλλα εξελίχθηκαν σε διαπρεπείς επιστήμονες και ανθρώπους των γραμμάτων.

Ο "Ακαδημαϊκός Όμιλος" ιδρύθηκε στις 21 Ιανουαρίου 1925 -τότε εγκρίθηκε το Καταστατικό του- και λειτούργησε ως τον Φεβρουάριο του 1936, συνολικά έντεκα χρόνια. Εμεσολάβησαν όμως και μεγάλα διαστήματα, στα οποία ο σύλλογος έδειξε αδράνεια ή ανυπαρξία. Από το πρώτο Καταστατικό του "Ομίλου"1 μαθαίνουμε ότι αυτός είχε σκοπό "την επιστημονικήν εις τον κύκλον των φιλολογικών επιστημών και γενικώτερον εγκυκλοπαιδικήν ανάπτυξιν των μελών του" (άρθρο 1), και ότι για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού διοργάνωνε ομιλίες ή μαθήματα "επιστημονικού ή φιλολογικού περιεχομένου" -το "φιλολογικού" νομίζω πως έχει την έννοια του "λογοτεχνικού"-, εκδρομές και ό,τι άλλο έκρινε σκόπιμο (άρθρο 2). Οι ομιλίες και τα μαθήματα εγίνονταν ή από καθηγητές και άλλους γνωστούς επιστήμονες και λογίους ή από μέλη του "Ομίλου". Μετά τις ομιλίες ακολουθούσε συζήτηση (άρθρο 3).

Ο "Ακαδημαϊκός Όμιλος", όταν ιδρύθηκε, δεν είχε πολιτικό ή κοινωνικό προσανατολισμό ούτε γλωσσικό χρωματισμό. Το άρθρο 4 του Καταστατικού του απαγόρευε τις πολιτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις και τις γλωσσικές συζητήσεις: "Ο Όμιλος μόνον σκοπόν έχει την ανάπτυξιν των μελών

1. Δημοσιεύτηκε ολόκληρο στο περ. Δελτίον Ακαδημαϊκού Ομίλου Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου, αρ. 1, Ιανουάριος 1926, σ. 29-30.

TEXT_PAGE_SHORT667
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/668.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

[του], απέχει, δε από πάσης πολιτικής, κοινωνικής ή γλωσσικής εκδηλώσεως. Συζήτησις περί του νεωτέρου γλωσσικού ζητήματος απαγορεύεται". Κατά το άρθρο 5 ο "Όμιλος" μπορούσε να έλθει σε επικοινωνία με άλλους φοιτητικούς συλλόγους και ιδίως με το Σύλλογο των φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής, "η επικοινωνία όμως αυτή", προσθέτει το άρθρο, "πρέπει να περιορίζηται εις το επιστημονικόν επίπεδον και μόνον".

Οι περιοριστικές αυτές διατάξεις του Καταστατικού δείχνουν βέβαια κοινωνικό και γλωσσικό συντηρητισμό· πρέπει όμως να δηλώσω από την αρχή ότι, παρά τις διατάξεις αυτές, στις ομιλίες και τα δημοσιεύματα των μελών του ο "Όμιλος" άφηνε απόλυτη γλωσσική ελευθερία. Αυτό φαίνεται από τις μελέτες των τεσσάρων τευχών του Δελτίου του, 1926, (θα μιλήσω παρακάτω γι' αυτό) και επιβεβαιώνεται από το ακόλουθο σημείωμα στο πρώτο τεύχος του Δελτίου αυτού (Ιανουάριος 1926, σ. 31): "Αναγκαία υπόμνησις. Ο Όμιλος, διά να προχωρή ταχύτερον εις τον σκοπόν του, από της πρώτης του ημέρας έθεσεν ως αρχήν να είναι ξένος προς πάσαν έκδήλωσιν πολιτικήν, κοινωνικήν ή γλωσσικήν (βλ. Καταστατ. άρθρ. 4). Δια τούτο με τας δηλώσεις του, τα έγγραφα του, τας προσκλήσεις του κτλ., δεν ηθέλησε ποτέ να θίξη και το γλωσσικον ζήτημα. Το εθεώρησε απ' αρχής ζήτημα ασυζήτητον, χωρίς τέλος αποτελεσματικόν, και δι' αυτό το απέκλεισε και από το Καταστατικόν του. Όπως κατά τας συγκεντρώσεις του Ομίλου οι ομιληταί μεταχειρίζονται την γλώσσαν η οποία τους αρέσει, ούτω και αι διατριβαί του 'Δελτίου' θα γράφωνται εις την γλώσσαν την οποίαν προτιμά ο γράφων".

Παρ' όλ' αυτά στο θέμα της γλώσσας ο "Ακαδημαϊκός Όμιλος" έκλινε από την αρχή προς το δημοτικισμό. Ήδη ο τίτλος του, "Ακαδημαϊκός Όμιλος", δείχνει επίδραση από τον "Εκπαιδευτικό Όμιλο" του δημοτικισμού (1910 κ.ε.), και ο τίτλος του περιοδικού που εξέδωσε το 1926, Δελτίον Ακαδημαϊκού Ομίλου, θυμίζει το Δελτιο του Εκπαιδευτικού Ομίλου (1911-1924, τόμοι 11), Δεν αποκλείεται μάλιστα οι περιοριστικές διατάξεις του Καταστατικού που είδαμε προηγουμένως να είχαν πολιτική σκοπιμότητα, να μην εμποδιστεί δηλ. ή αναγνώριση του Συλλόγου σε μια εποχή δύσκολη για τη χώρα. Γιατί το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα της εποχής που ιδρύθηκε ο "Όμιλος" καθώς και της πρώτης περιόδου του (1925-1926) χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανωμαλία και αστάθεια, με τα συνεχή πραξικοπήματα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922: προσφυγιά, επανάσταση του Στρατοί (Πλαστήρας), εκτέλεση των έξι, Μεταξικό κίνημα Λεοναρδόπουλου - Γαργαλίδη (Οκτώβριος 1923), εκθρόνιση του Γεωργίου Β' (18.12.1923), ανακήρυξη της Δημοκρατίας από τη Βουλή στις 25 Μαρτίου 1924 (με κυβέρνηση Αλέξανδρου Παπαναστασίου) και τέλος δικτατορία του Θεόδωρου Πάγκαλου (21 Ιουνίου 1925 ως 21/22 Αυγούστου 1926· τον ανέτρεψε ο Κονδύλης). Για τι πνευματικό κλίμα της εποχής αρκεί να αναφέρω μόνο τα "Μαρασλειακά" του

TEXT_PAGE_SHORT668
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/669.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

1925-1926.2 Αλλά για το δημοτικισμό του "Ακαδημαϊκού Ομίλου" θα μιλήσουμε και παρακάτω.

Στα έντεκα χρόνια ζωής του "Ομίλου" διακρίνουμε τέσσερις περιόδους:

1925-1926,1928-1929,1930-1933 και 1935-1936,

Α' Περίοδος: 1925-1926.- Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του "Ομίλου" -πενταμελές κατά το Καταστατικό του- το αποτέλεσαν οι Διονύσιος Α. Ζακυθηνός, Λίνος Ν. Πολίτης,3 Θεοφύλακτος Παπακωνσταντίνου, Μάρκος Τσούρης4 και Αλεξάνδρα Ηλιού. Η σφραγίδα του "Ομίλου" έγραφε: "Ακαδημαϊκός Όμιλος Φιλοσοφικής Σχολής. Αθήναι 1925". Δεν υπήρχε ανάγκη για ειδικότερο προσδιορισμό -"του Πανεπιστημίου Αθηνών"-, γιατί τότε δεν υπήρχε άλλο Πανεπιστήμιο στη χώρα (το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ελειτούργησε το 1926). Δεν ξέρω αν σώζονται τα Πρακτικά της περιόδου αυτής -όσους ερώτησα δεν μπόρεσαν να με πληροφορήσουν- και έτσι, εκτός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ανέφερα προηγουμένως, δεν είμαι σε θέση να αναφέρω αλλά ονόματα μελών της τότε εποχής εκτός από τα εξής: Ν. Π. Ανδριώτης,5 ΣοφίαΜαυροειδή,6 Στυλιανός Καψωμένος,7 Σοφία Γεδεών, Ευάγγελος Φωτιάδης, Παντελής Φορμόζης, Κώστας Φτυαράς και Γ. Σαμψών.

Στην περίοδο 1925-1926 ή επιστημονική δραστηριότητα του "Ομίλου" γινόταν, καθώς είπαμε, με ομιλίες και μαθήματα, Στα τέσσερα τεύχη του Δελτίου του (1926) αναφέρονται ως ομιλητές οι καθηγητές Θεοφάνης Κακριδής, Κ. Άμαντος και A. Wilhelm (του Πανεπιστημίου της Βιέννης), και οι

2. Βλ. Τα Μαρασλειακά. Έκθεσις Γεωργίου Αντωνακάκη, αρεοπαγίτου. Εν Αθήναις 1926.

3. Πέθανε στις 21 Δεκεμβρίου 1982. Βλ. Γιώργου Κεχαγιόγλου, "Λίνος Ν. Πολίτης (1906-1982)", Ελληνικά, τ. 34, 1982-83, σ. 7-22, όπου αναφέρονται και όλα τα σχετικά με το θάνατό του δημοσιεύματα.

4. Πέθανε στις 7 Σεπτεμβρίου 1982. Βλ. Ενός συνεργάτη [= Γιώργου Γ. Αλισανδράτου], "Μνήμη Μάρκου Τσούρη (1904/1905-1982)", εφημ. Το Βήμα, 6 Νοεμβρίου 1983, σ. 12.

5. Πέθανε στις 29 Σεπτεμβρίου 1976. Βλ. Κώστα Ρωμαίου, "Νικόλαος Ανδριώτης", Νέα Εστία, τ. 100, 1976, σ. 1379-1381. Βασίλειου Δ. Φόρη, "'Αντιχάρισμα' στον καθηγητή Νικόλαο Π. Ανδριώτη", Νέα Εστία, αυτόθι, σ. 1584. Toυ ίδιου, "Νικόλαος Π. Ανδριώτης (1906-1976)", Ελληνικά, τ. 29, 1976, σ. 426-430. Στυλιανού Γ. Καψωμένου, "Νικόλαος Ανδριώτης", Βυζαντινά, τ. 9, 1977, σ. 513-524.

6. Πέθανε το 1976. Βλ. Δημήτρη Γιάκου, "Σοφία Μαυροειδή-Παπαδάκη", Νέα Εστία, τ. 100, 1976, σ. 956-957. Επίσης Έλλης Αλεξίου, Έλληνες Λογοτέχνες, Αθήνα 1982, σ. 139-147 ("Σοφία Μαυροειδή-Παπαδάκη, ένας σπάνιος άνθρωπος").

7. Πέθανε στις 15 Μαΐου 1978. Βλ. Εμμ. Κριαρά, "Στέλιος Καψωμένος (1907-1978)", Νέα Εστία, τ. 103,1978, σ. 823-825. Επίσης [Διαφόρων], Φιλολογικό μνημόσυνο Στυλιανού Καψωμένου, (από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Θεσσαλονίκη 1983.

TEXT_PAGE_SHORT669
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/670.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

Λίνος Πολίτης, Ι. Συκουτρής, Διονύσιος Ζακυθηνός, Ι. Θ. Κακριδής, Πύρρος Μπαμίχας και Π. Καμαρινέας. Τις εκδηλώσεις αυτές τις παρακολουθούν πολλοί καθηγητές και άλλες προσωπικότητες: Γεώργιος Σωτηριάδης, Χρήστος Τσούντας, Θεοφάνης Κακριδής, Κ. Άμαντος, Αντώνιος Κεραμόπουλλος, Σωκράτης Κουγέας, Σίμος Μενάρδος, Ερρίκος Σκάσσης, Π. Λορεντζάτος, Αδαμάντιος Αδαμαντίου, Ι. Καλλιτσουνάκης, Νίκος Βέης, Δημ. Καμπούρογλου, Μανόλης Τριανταφυλλίδης, Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς, Κωστής Παλαμάς, Π. Φουρίκης και A. Σιγάλας. Επίσης ο "Όμιλος" οργάνωνε και εκδρομές σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους, στις οποίες παίρνουν μέρος και διδάσκουν τα σχετικά οι καθηγητές Γεώργιος Σωτηριάδης, Αντώνιος Κεραμόπουλλος, κυρίως αυτός, Κ. Άμαντος, Π. Λορεντζάτος, Σωκράτης Κουγέας, Αδαμάντιος Αδαμαντίου και Σίμος Μενάρδος.

Εκτός από την παραπάνω δράση του, ο "Όμιλος" εξέδωσε το 1926 και ένα μικρό φιλολογικό περιοδικό με τίτλο, καθώς είπαμε, Δελτίον Ακαδημαϊκού Ομίλου Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου. Το Δελτίον αυτό ήταν ένα καθαρά επιστημονικό περιοδικό. Εκδόθηκαν τέσσερα τεύχη, από τον Ιανουάριο ως το Μάιο του 1926, σελίδες ενόλω 120, στα οποία δημοσιεύτηκαν τρεις μελέτες καθηγητών: του Χρήστου Τσούντα, του Κ. Αμάντου και του A. Wilhelm, και έξι μελέτες μελών του "Ομίλου" ή νέων φιλολόγων (με τη σειρά που δημοσιεύτηκαν): του Ι. Συκουτρή, του Δ. Ζακυθηνού, του Πύρρου Μπαμίχα, της Σοφίας Γεδεών, του Θεοφύλακτου Παπακωνσταντίνου και του Γ. Σαμψών. Επίσης ένα ποίημα του Παλαμά αφιερωμένο στο Ι. Θ. Κακριδή, τρία ανέκδοτα ποιήματα του Λασκαράτου παρουσιασμένα από το Διονύσιο Ζακυθηνό, και βιβλιοκριτικά σημειώματα των N.Z., Θεοφύλακτου Παπακωνσταντίνου, Λίνου Πολίτη και Ι. Συκουτρή. Τέλος δημοσιεύονται διάφορα σημειώματα για τη δράση του "Ομίλου" και για ορισμένα γεγονότα της Φιλοσοφικής Σχολής. Από την όλη συγκρότηση του Δελτίου και από την αρτιότητα των μελετών που δημοσιεύονται σ' αυτό γίνεται αμέσως φανερή η πρόθεση των μελών του "Ομίλου" για σοβαρές επιστημονικές επιδόσεις.

Με το τεύχος 4-5 του Δελτίου (Μάιος 1926) σταμάτησε ή εκδοτική δραστηριότητα του "Ομίλου" και ίσως και ή λειτουργία του. Στα έτη 1926-1927 και 1927-1928 δε φαίνεται να λειτούργησε.

Β' Περίοδος: 1928-1929.-Ύστερ' από δύο και πλέον χρόνια διακοπή ο "Όμιλος" ελειτούργησε ξανά το έτος 1928-1929. Επειδή έτυχε να είμαι ο τελευταίος γραμματέας του συλλόγου (1935-1936), βρίσκονται στα χέρια μου τα Πρακτικά των επόμενων ετών, δύο βιβλία, το πρώτο από 16 Δεκεμβρίου 1928 έως 15 Μαρτίου 1932 και το άλλο από 23 Μαρτίου 1932 ως 25 Φεβρουαρίου 1936, ότε γίνεται και η τελευταία εγγραφή. Από τα βιβλία λοιπόν αυτά προκύπτουν τα εξής:

Στις 16 Δεκεμβρίου 1928 γίνεται Γενική Συνέλευση και εκλέγεται Διοικητικό

TEXT_PAGE_SHORT670
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/671.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

Συμβούλιο από τους Γιώργο Καλαματιανό, πρόεδρο, Σοφία Καλλέργη, αντιπρόεδρο, Ευθύμιο Κουρούκλη, γραμματέα, και Ανδρέα Εύθυμιάδη, Σ. Λίποβατς και τις φοιτήτριες Ε. Βορηά και Ει. Διαμαντοπούλου, μέλη. Η δράση του "Ομίλου" εκδηλώνεται και πάλι με διαλέξεις, συζητήσεις και εκδρομές. Ομιλητές αναφέρονται ο καθηγητής Σωκράτης Κουγέας και οι φοιτητές Κ. Φωτιάδης, Ευθύμιος Κουρούκλης, Μανόλης Πρωτοψάλτης, Α. Ευθυμιάδης, Ν. Λιμπέρης και Γ, Καλαματιανός. και στις εκδρομές παίρνουν μέρος οι καθηγητές Κεραμόπουλλος, Βέης, Πεζόπουλος, Αρβανιτόπουλος, και ο λαογράφος Δημήτριος Λουκόπουλος.

Τον Απρίλιο του 1929 ο "Όμιλος" εκδίδει ένα τεύχος του Δελτίου του, στο οποίο συνεργάζονται οι καθηγητές Άμαντος, Κεραμόπουλλος και Αντώνιος Σιγάλας (του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης). Δίνουν και οι τρεις μακρές απαντήσεις σε μια έρευνα του "Ομίλου" για το ζήτημα της "Αγραμματοσύνης", που είχε απασχολήσει τότε την κοινή γνώμη εξαφορμής των εισιτηρίων εξετάσεων στα δύο Πανεπιστήμια (Αθηνών και Θεσσαλονίκης) το 1928. Επίσης συνεργάζονται ο λαογράφος Δημ. Λουκοπουλος και τα μέλη του "Ομίλου" Γιώργος Καλαματιανός, Ευθύμιος Κουρούκλης, Σοφία Καλλέργη και Ανδρέας Ευθυμιάδης.

Εντωμεταξύ όμως είχε γίνει σημαντική μεταβολή στο γλωσσικό και κοινωνικό προσανατολισμό του "Ομίλου". Στο άρθρο 4 του Καταστατικού, που αναδημοσιεύεται μαζί με άλλα άρθρα στο Δελτίον του Απριλίου 1929 (σ. 47), δεν υπάρχει ή απαγόρευση για γλωσσικές εκδηλώσεις που υπήρχε άλλοτε στο Καταστατικό· και αυτό χωρίς να γίνεται καμία δήλωση ότι έγινε σχετική τροποποίηση. Και κάτι άλλο, ενδεικτικό της εποχής: Στα "Χρονικά" του τεύχους αυτού (σ. 48) υπάρχει ένα θαρραλέο σημείωμα για την αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Σοφία Καλλέργη, που -αντιγράφω- "εκλήθη ενώπιον της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου..., όπως απολογηθή διά την κομμουνιστικήν της δράσιν!!".

Γ΄ Περίοδος: 1930-1933.- Στις 23 Φεβρουαρίου 1930 αρχίζει νέα δραστηριότητα του "Ομίλου", η οποία και θα διαρκέσει ως το Νοέμβριο του 1933, με έξαρση στην περίοδο Φεβρουάριος 1932-Μάρτιος 1933. (Πρέπει να σημειώσω ότι από το έτος 1932-33 είμαι και ο ίδιος φοιτητής και επομένως έχω και τις προσωπικές μου αναμνήσεις.) Στα Πρακτικά συναντούμε τα ακόλουθα ονόματα μελών του "Όμίλου", που ήταν κατά καιρούς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στα τριάμισι αυτά χρονιά της έντονης δράσης: Γιώργος Καλαματιανός και Ευθύμιος Κουρούκλης, που αποχωρούν το 1930, γιατί τέλειωσαν τις σπουδές τους,8 Κατόπιν με χρονολογική σειρά οι εξής: Σ. Λίποβατς,

8. Ο Ευθύμιος Κουρούκλης υπηρέτησε κατόπιν με λαμπρή απόδοση στη Μέση Εκπαίδευση, αλλά εκτελέστηκε από τα Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχής το Φεβρουάριο του

TEXT_PAGE_SHORT671
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/672.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

Μανόλης Χατζηδάκης, Νίκος Σβορώνος, Ε. Βορηά, Βοσταντζής Έξαρχος, Νίκος Ζαφειρόπουλος (για μακρό διάστημα γραμματέας: 22 Μαρτίου 1930 - 21 Νοεμβρίου 1931), Αγλαΐα Λουκοπούλου, Θανάσης Λυκογιάννης (για μακρό διάστημα πρόεδρος: 29 Απριλίου 1930 - 15 Απριλίου 1932), Φαραντάτος, Ν. Μ. Κοντολέων,9 Σπύρος Χαιρετάκης, Νίκος Σούλιας, Παν. Δορμπαράκης, Χρίστος Σωτ. Θεοδωράτος10 (για μακρό διάστημα γραμματέας και πρόεδρος: 27 Νοεμβρίου 1931 - 13 Νοεμβρίου 1932), Κ. Πετράκη, Πάνος Ξένος, Απόστολος Χατζηεμμανουήλ, Σοφία Καλλέργη, Νάσος Δετζώρτζης, Θεόφιλος Παπαγεωργίου, Κώστας Δημακόπουλος (για μακρό διάστημα πρόεδρος: 13 Νοεμβρίου 1932 - 1 Νοεμβρίου 1933), Μπάμπης Φλωράτος,11 Φανή Ζαφειρίδου, Αντώνης Μπρούσαλης (για αρκετό διάστημα γραμματέας: 13 Νοεμβρίου 1932 - 17 Φεβρουαρίου 1933, όταν αποβλήθηκε από τη Σχολή),12 Αλεξάνδρα Παππά, Γιάννης Βασιλείου,13 Αντώνης Μωραΐτης,14 Νίκος Γκάτσος, Ελένη Γαζή, Έφη Φερεντίνου και Παύλος Ιωακειμίδης.15

Και ως απλά μέλη αναφέρονται οι εξής: Ρ. Καθαρείου, Ανδρέας Ευθυμιάδης, Πίκουλας, Τάσος Γριτσόπουλος, Σωτηρίου, Κ. Ηλιόπουλος, Καρούκης,

1942 στη Θεσσαλονίκη. Βλ. Έλλης Αλεξίου, Βασιλική Δρυς, τ. Β', Αθήνα 1981, σ. 317-321 και 467. Αγγελο-Διονύση Δεμπόνου, "Ο δάσκαλος... Ευθύμιος Κουρούκλης. Σαράντα χρόνια από το θάνατό του", Κεφαλονιά και Ιθάκη, τχ. Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 1982, σ. 13-17. Γιώργου Γ. Αλισανδράτου, "Μνήμη Ευθύμιου Γ. Κουρούκλη (1909-1942)", στο ίδιο περιοδικό, τχ. Μαρτίου-Απριλίου 1982, σ. 5-8. Του ίδιου, "Συμπληρωματικό σημείωμα για τον Ευθύμιο Γ. Κουρούκλη", ό.π., τχ. Μαΐου-Ιουνίου 1982, σ. 15-16.

9. Πέθανε το 1975. Βλ. Ν. Β. Δρανδάκη, "Νικόλαος Κοντολέων", Νέα Εστία, τ. 98, 1975, σ. 1119. [Διαφόρων, έκδοση Ε.Κ.= Ευρυδίκης Κοντολέοντος], Στήλη, Αθήνα 1975.

10. Πέθανε το 1974. Βλ. Θεόδωρου Ξύδη, "Χρίστος Σ. Θεοδωράτος", Νέα Εστία, τ. 96, 1974, σ. 1115-1116. Δημ. Σ. Λουκάτου, "Χρίστος Θεοδωράτος (1910-1974)", Δελτίον της Ιονίου Ακαδημίας, τ. Λ', Κέρκυρα 1977, σ. 190-195.

11. Πέθανε το 1982. Βλ. Ν. Κ. Λούρου, "Χαράλαμπος Φλωράτος", Νέα Εστία, τ. 111, 1982, σ. 817-818.

12. Σημείωση γραμμένη μετά το Συμπόσιο. Ο Αντώνης Μπρούσαλης πέθανε στις 14 Νοεμβρίου 1984. Βλ. ανώνυμη νεκρολογία του στην εφ. Ριζοσπάστης, 15 Νοεμβρίου 1984, σ. 1. Επίσης αφιέρωμα της εφ. Ρίζος της Δευτέρας, 19 Νοεμβρίου 1984, σ. 16, με σύντομα άρθρα των: Πάνου Ξένου, Γ. Κ. Τσαπόγα, Βάσου Γεωργίου και Σπύρου Μαρκαντώνη για το θάνατο του.

13. Σκοτώθηκε στον πόλεμο της Αλβανίας.

14. Πέθανε το 1981. Βλ. Κώστα Γεωργουσόπουλου, "Αντώνης Μωραΐτης", Νέα Εστία, τ. 110, 1981, σ. 1616-1617. Βλ. επίσης το τεύχος της "Εταιρείας Σπουδών" της Σχολής Μωραΐτη "Μνήμη Αντώνη Μωραΐτη (1914-1981)", [Αθήνα 1982], όπου δημοσιεύονται κείμενα των: Νίκου Σβορώνου, Στέλλας Μαραγκουδάκη, Αλέξη Δημαρά, Νίκου Χουρμουζιάδη, Βίκτορα Θ. Μελά, Έλενας Πατρικίου και Μιχ. Δ. Στασινόπουλου.

15. Ο συμφοιτητής και πολύτιμος φίλος μου κ. Αλκιβιάδης Μαργαρίτης, που παρακολούθησε την ομιλία, με πληροφόρησε στο διάλειμμα -και το ανακοίνωσα στο ακροατήριο- ότι και ο Παύλος Ιωακειμίδης εκτελέστηκε από τα Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχής.

TEXT_PAGE_SHORT672
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/673.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

Βάσος Ροδάκης,16 Ι. Κουσκουνάς, Σοφία Αναστασιάδου, Παπαζαφείρη, Δασκαλάκη, Κωνσταντουδάκη, Κ. Καραβίτου, Καλομοίρη, Σιδηροπούλου, Σκούταρη, Αντώνης Κατσουρός, Μιχάλης Σακελλαρίου, Παπαλάμπρος, Μπάμπης Περδικάρης, Παρασκευαΐδης, Κ. Μοσχόπουλος, Αναγνωστόπουλος, Γρηγόρης Οικονομάκος, Κατσαρέας, Γιώργος Ζευγώλης, Μάνεσης, Βαμβουρέλη, Βασίλης Λαούρδας,17 Ιουστινιάνης, Καρβελά, Πάνος Ροντογιάννης, Αλιβιζάτος, Σπύρος Μουρελάτος, Λώρα Μπαχώμη, Αθηνά Βιτσικουνάκη, Μαρίκα. Στρομπούλη, Χαριτάκη, Φρούσιος, Βασίλης Μοσχόβης, Μεγαρίτου, Αντωνιάδου, Ματζώρος, Παναγούλιας, Ιωάννου, Γιώργος Κοτζιούλας,18 Κώστας Παυλίδης, Κώστας Προυσής, Κρασούλης, Αθανάσιος Φλώρος, Παπαλεξανδρής, Καλού, Χάννα, Μολφέτα, Διαμαντίδου, Κόκκοτας, Κώστας Ρωμαίος, Σοφίκα Δοανίδου, Ηρώ Κορμπέτη, Μανωλάκου, Σόλων Βογιατζάκης,19 Μαΐλης, Μίμης Ηλ. Φερέτος, Κατούσα Παπαδημητριού, Τασία Μικρώνη, Νίτσα Χαρβάτη και Σταμάτης Καρατζάς.

Από άποψη αριθμού μελών στην περίοδο αυτή έχουμε τα εξής δεδομένα: Στη Γενική Συνέλευση της 21ης Μαρτίου 1930 ψηφίζουν 20, στις 8 Απριλίου 1930 23, στις 14 Δεκεμβρίου 1930 27, στις 15 Φεβρουαρίου 1931 40, στις 3 Απριλίου 1931 63, στις 15 Νοεμβρίου 1931 37, στις 13 Νοεμβρίου 1932 35, στις 12 Δεκεμβρίου 1932 31 και στις 12 Ιανουαρίου 1933 41.

Εντωμεταξύ όμως η δράση του "Ομίλου" γίνεται ζωηρότερη, πυκνότερη; και με φανερά νέους προσανατολισμούς. Τώρα συντελούνται εσωτερικές διεργασίες στα μέλη του συλλόγου με απόχρωση γλωσσικά και κοινωνικά πιο προχωρημένη - θα έλεγα αριστερή, αλλά αυτό δεν ήταν γενικό. 'Οργανώνονται, όπως και πριν, διαλέξεις εξωτερικές με θέματα φιλοσοφίας, φιλολογίας, λογοτεχνίας και κοινωνιολογίας. Μάλιστα το έτος 1931-1932 έγιναν πολλές· μίλησαν

16. Πέθανε στη Λήμνο στις 24 Φεβρουαρίου 1933. Βλ. περ. Μελέτη-Κριτική, αρ. 7, Μάρτιος 1933, εξώφυλλο, σ. γ'.

17. Πέθανε το 1971. Βλ. Κώστα Ε. Τσιρόπουλου, "Βασίλειος Λαούρδας", Νέα Εστία, τ. 89, 1971, σ. 477. G. Tsourcas και άλλων, "Basil Laourdas (1912-1971)", Balkan Studies, τ. 12,1971, σ. 1-26. Επίσης John Papingis, "Basil S. Laourdas Basic Bibliography", αυτόθι, σ. 27-40 (υπάρχει και ανάτυπο των δημοσιευμάτων αυτών του Balkan Studies). Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτη, Βασίλειος Σ. Λαούρδας (1912-1971). Μνήμη [Πειραιάς 1972]. Θεόδωρου Ξύδη, "Βασίλειος Λαούρδας. (Τριετία από τον θάνατό του)". Νέα Εστία, τ. 96, 1974, σ. 1328-1332. Συλλογικός τόμος Μελετήματα ατή μνήμη Βασιλείου Λαούρδα, Θεσσαλονίκη 1975, οι σελίδες 1-94. Κ. Μητσάκη, Το φιλολογικό έργο του Βασίλη Λαούρδα (1912-1971). Έκδοση του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη 1976.

18. Πέθανε το 1956. Βλ. Δημήτρη Γιάκου, "Γιώργος Κοτζιούλας", Νέα Εστία, τ. 60, 1956, σ. 1299-1300. Μ. Δ. Στασινόπουλου, "Λίγα λόγια για τον Κοτζιούλα", αυτόθι, σ. 1439-1440· Π.Χ. [= Πέτρου χάρη], "Ένα χρέος", αυτόθι, σ. 1440.

19. Πέθανε το 1942. Βλ. Βασ. Λαούρδα, "Σόλων Βογιατζάκης", Νέα Εστία, τ. 32, 1942, σ. 889-890.

TEXT_PAGE_SHORT673
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/674.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

με τη σειρά οι εξής: Θρασύβουλος Βλησίδης, Ν. Λούβαρις (δύο φορές), Ι. Χρυσαφής (τρεις φορές), Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Τέλλος Άγρας, Σπύρος Μαρινάτος, Ι. Ν, Θεοδωρακόπουλος, Π, Λορεντζάτος, Ρόζα Ιμβριώτη, Ι. Συκουτρής, Στίλπων Κυριακίδης και Εμ. Κριαράς,20 Επίσης γίνονται εσωτερικές συγκεντρώσεις με ανάπτυξη αντίστοιχων θεμάτων και ενδιαφέρουσες συζητήσεις (λειτουργούν δύο κύκλοι, ένας φιλολογικός και ένας φιλοσοφικός). Γίνονται ακόμη επιστημονικές εκδρομές με καθηγητές (Κεραμόπουλλος, Οικονόμου). Αλλά οι νέες ιδέες κυριαρχούν όλο και περισσότερο.

Τώρα το πρώτο θέμα που απασχολεί τον "Όμιλο" είναι ο γλωσσικός χρωματισμός του. Το ζήτημα τίθεται για πρώτη φορά στη Γενική Συνέλευση της 7ης Απριλίου 1930, συζητείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 1930 και επανέρχεται εντονότερα στη Συνέλευση της 14ης Δεκεμβρίου 1930, ύστερ' από πρόταση του γραμματέα του συλλόγου Νίκου Ζαφειρόπουλου. Η πλειοψηφία θέλει το δημοτικισμό, οι συντηρητικοί υποστηρίζουν την καθαρεύουσα (Ηλιόπουλος, Φαραντάτος, Κουσκουνάς, Γριτσόπουλος, Οικονομάκος)· αλλά και αρκετοί προοδευτικοί δε θέλουν το χρωματισμό για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ξανασυζητάει το θέμα (στις 30 Μαρτίου 1931) και τέλος στη Γενική Συνέλευση της 3ης Απριλίου 1931 προτείνει την τροποποίηση του Καταστατικού. Γίνεται έντονη συζήτηση και ή Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 4 ως εξής: "Ο Όμιλος μόνον σκοπόν έχει την ανάπτυξιν των μελών του, απέχει δε από πάσης πολιτικής και κοινωνικής εκδηλώσεως [έτσι ήταν και προηγουμένως· τα υπόλοιπα όμως αλλάζουν]. Ως προς το γλωσσικόν ζήτημα τάσσεται υπέρ του δημοτικισμού. Η δημοτική γλώσσα είναι αποκλειστικόν όργανον των μελών του, όχι όμως και σκοπός του Ομίλου".21 Στα Πρακτικά διαβάζουμε ότι εψήφισαν "52 υπέρ του χρωματισμού και 11 κατά" - ο μεγαλύτερος αριθμός μελών που συναντούμε σε Γενική Συνέλευση.

Σε ένα σημείωμα που προλογίζει το πρώτο τεύχος του νέου περιοδικού του "Ομίλου" Μελέτη-Κριτική, Φεβρουάριος 1932, σ. 1 (θα μιλήσω παρακάτω γι' αυτό), ή γλωσσική αλλαγή ανακοινώνεται με τα εξής: "Απ' τις αρχές του 1930 βάζονται οι βάσεις μιας νέας εργασίας μέσα στο σύλλογο μας. Ο σκοπός του μένει πάντοτε ο ίδιος, ο παλιός: επιδίωξη της επιστημονικής μόρφωσης των μελών του, μα αλλάζει ο τρόπος επίτευξης του σκοπού αυτού. Η μόρφωση θα γίνεται πια με τη δημοτική γλώσσα, που είναι ή μόνη εθνική", και στη σ. 23 του ίδιου τεύχους υπάρχει το ακόλουθο σχόλιο για τη Συνέλευση της 3ης Απριλίου 1931: "Είχε πια κατανοηθεί απ' όλα σχεδόν τα

20. Βλ. περ. Μελέτη-Κριτική, αρ. 1, Φεβρ. 1932, σ. 24, αρ. 2, Μάρτιος 1932, σ. 24, αρ. 3, Απρίλιος 1932, σ. 24, αρ. 4, Μάιος 1932, σ. 27.

21. Βλ. περ. Μελέτη-Κριτική, αρ. 1, Φεβρουάριος 1932, σ. 23.

TEXT_PAGE_SHORT674
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/675.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

μέλη πως δεν ήταν δυνατό, αν ήθελε o Όμιλος να ζήσει, να μην έχει πάρει μια στάση απέναντι στο γλωσσικό ζήτημα. Η παράδοση του Ομίλου ήταν παράδοση σωματείου δημοτικιστικού, αν και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού του απαγόρευε την ανάμιξη του Ομίλου στο ζήτημα το γλωσσικό. Το ζήτημα το γλωσσικό, όσο κι αν θέλουν μερικοί να διδάσκουν πως δεν είναι σπουδαίο, χωρίς να το πιστεύουν, έχει τεράστια σημασία εθνική και κοινωνική, Όπως τόσο σοφά ετόνισε ο καθηγητής κ. Άμαντος τώρα τελευταία σε μια επιφυλλίδα του στην εφημερίδα "Πολιτεία", Αν ο Όμιλος δεν έπαιρνε τη στάση που έπρεπε απέναντι στην ατράνταχτη αλήθεια του γλωσσικού ζητήματος, αργά ή γρήγορα δεν θα τον περίμενε τίποτ' άλλο παρά μαρασμός. Στη Συνέλευση λοιπόν εκείνη άλλαξε το σχετικό άρθρο του Καταστατικού του κι ο Όμιλος καθόρισε σαν γλωσσικό του μέσο τη γλώσσα τη δημοτική".

Οι προοδευτικές διεργασίες που γινόντουσαν μέσα στον "Όμιλο" -γλωσσικές και κοινωνικές- φαίνονται και από τη στάση που τηρεί το Διοικητικό Συμβούλιο απέναντι στους άλλους φοιτητικούς συλλόγους της εποχής αυτής (από την όποια μαθαίνουμε και τις αποχρώσεις των συλλόγων αυτών).

Χαρακτηριστική είναι ή απόφαση της 21ης Νοεμβρίου 1931. Αντιγράφω από τα Πρακτικά: «ε') Γίνεται συζήτηση για τη στάση τον Ομίλου απέναντι των άλλων φοιτητικών συλλόγων. Αποφασίζεται να τήρηση φιλική στάση προς όλους τους επαγγελματικούς, ειδικά δε με το Σύνδεσμο Φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής, και να επιδίωξη κατόπιν επαφή, αν γίνη τούτο δυνατό, με τους συλλόγους της Φυσικομαθηματικής Σχολής. Εχθρική στάση θα τήρηση απέναντι του Συλλόγου της "Ακαδημαϊκής Προόδου" και του "Εθνικού Παμφοιτητικού Συλλόγου", θα ασκήση δε πολεμική εναντίον τον τελευταίου, εφ' όσον πρόκειται για ζητήματα γλωσσικά ή επιστημονικής ελευθερίας. Για τη "Φοιτητική Συντροφίά"22 και την "Ομάδα Πρωτοπόρων φοιτητών"

22. Για τη "Φοιτητική Συντροφιά" και την "Ακαδημαϊκή Πρόοδο" βλ. τα εξής μικρά δημοσιεύματα: Λίνου Πολίτη, "Η 'Φοιτητική Συντροφιά' και η ιστορία της", Νέα Εστία, τ. 22, 1937, Χριστουγεννιάτικο τεύχος, σ. 75-79. Αλκ. Μαργαρίτη, "Φοιτητικοί Σύλλογοι", Νέα Εστία, τ. 23, 1938, σ. 129 (συμπληρώνει το άρθρο του Πολίτη). Λίνου Πολίτη, "Τα φοιτητικά σωματεία", Νέα Εστία, αυτόθι, σ. 200 (άπαντα στην επιστολή του Μαργαρίτη). Τάκη Ταχτικού, "Ο Ακαδημαϊκός Όμιλος'", Νέα Εστία, αυτόθι, σ. 200-201.

Ο Τάκης Ταχτικός συμπληρώνει το πρώτο άρθρο του Πολίτη με τα περί "Ακαδημαϊκού Ομίλου", έχει όμως υπόψη του τη δράση του "Ομίλου" μόνο από το 1928 κ.ε. αλλά μας πληροφορεί για τη δράση της "Ακαδημαϊκής Προόδου". Ιδού: «Την παλιά "Φοιτητική Συντροφιά" διαδέχτηκε ο "Ακαδημαϊκός Όμιλος" της Φιλοσοφικής Σχολής, που και επιστημονικές διαλέξεις αρκετές, και ταχτικές ενδιαφέρουσες συγκεντρώσεις των μελών του, κι εκδρομές αρχαιολογικές διοργάνωσε, και περιοδικό δελτίο εξέδωκε, τη "Μελέτη-Κριτική",

TEXT_PAGE_SHORT675
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/676.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

στο επιστημονικό επίπεδο θα διάκειται ευνοϊκά, χωρίς να έχη καμμιά ανάμιξη στις πολιτικές και κοινωνικές επιδιώξεις τους. Απλή φιλική στάση θα έχη απέναντι τον "Πανεπιστημιακού Ομίλου Αθηνών διά την Βαλκανικής Συνεννόησιν". Τα μέλη του "Ακαδημαϊκού Ομίλου" είναι ελευθέρα να ανήκουν σε οποιονδήποτε φοιτητικό σύλλογο, εκτός από την '"Ακαδημαϊκή Πρόοδο" και τον "Εθνικό Παμφοιτητικό". [Υπογραφές:] Ο Πρόεδρος Θανάσης Λυκογιάννης. Ο γραμματέας Νίκος Σ. Ζαφειρόπουλος. Τα μέλη: Κ. Πετράκη, Θεόφιλος Παπαγεωργίου, Χρίστος Θεοδωράτος, Κώστας Δημακόπουλος, Μπάμπης Φλωράτος».

Εξάλλου, για να έχει ο "Όμιλος" μεγαλύτερη επίδραση στους φοιτητές, αποφασίζεται ή επανέκδοση του περιοδικού του. To ζήτημα αυτό αρχίζει να συζητείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της 17ης Νοεμβρίου 1931. Στις 30 Νοεμβρίου συζητείται ποιος θα είναι ο χαρακτήρας του περιοδικού και αποφασίζεται να είναι περιοδικό ((μελέτης και κριτικής, δηλ. να μην είναι στενώς επιστημονικό, αλλά μάλλον ένα θεωρητικό φύλλο" - λένε τα Πρακτικά· και στις 13 Δεκεμβρίου αποφασίζεται "η γραμμή που θα κρατήση να είναι και προοδευτική".

Αμέσως αρχίζει η νέα εκδοτική δραστηριότητα του "Ομίλου". Το περιοδικό αλλάζει τίτλο· γίνεται Μελέτη-Κριτική. Μηνιαίο όργανο τον "Ακαδημαϊκού Ομίλου". Όπως το λέει και ο τίτλος, αποτελείται από δύο μέρη: στο πρώτο δημοσιεύονται μελέτες και στο δεύτερο βιβλιοκρισίες. Το περιοδικό, γράφουν οι εκδότες του, "έρχεται σαν κορύφωμα να πούμε της όλης εργασίας [του "Ομίλου"]. Η δουλειά μας μέσα σ' αυτό θα είναι αρνητική και θετική μαζί (Κριτική), θετική και δημιουργική (Μελέτη). Μ' αυτό οι φοιτητές όχι μόνο θα παίρνουν μια θέση απέναντι στα διάφορα επιστημονικά ζητήματα (Κριτική), μα θα είναι και δημιουργικοί, βέβαια στο μέτρο των δυνάμεων τους. To φύλλο δεν θα έχη στενά επιστημονικό χαρακτήρα, άλλωστε σ' αυτό το σημείο ελάχιστα θα μπορούσαν να προσφέρουν οι φοιτητές, μά θα είναι πλατύτερα επιστημονικό".23

Εκδόθηκαν ενόλω επτά τεύχη, τέσσερα το έτος 1931-1932 (Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος 1932) και τρία το 1932-33 (Δεκέμβριος 1932, Ιανουάριος,

που στις στήλες της συνεργάστηκαν εκλεκτοί καθηγητές και φοιτητές. Ο "Ακαδημαϊκός Όμιλος" των φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής έδρασε από το 1928 και δώθε με αξιόλογα αποτελέσματα. Μα η αντίδραση δεν έλειψε ποτέ. Άλλη ομάδα φοιτητών, οπαδών της νεκρής καθαρεύουσας, είχε οργανωθεί γύρω από μιαν "Ακαδημαϊκή Πρόοδο", που θέλησε να κινηθεί με παράλληλο πρόγραμμα, κυρίως από αντίδραση προς τον "Ακαδημαΐκόν Όμιλο", χωρίς να καταλαβαίνει πως αντιδρώντας υποβοηθούσε το πρόγραμμά του. Τού εκέντησε τη φιλοτιμία και του εδημιούργησε ωφέλιμη άμιλλα».

23. Βλ. περ. Μελέτη-Κριτική, αρ. 1, Φεβρουάριος 1932, σ. 1.

TEXT_PAGE_SHORT676
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/677.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

Μάρτιος 1933),24 συνήθως από 24 σελίδες το καθένα. Συνεργάτες είναι (με τη σειρά των τευχών) οι καθηγητές: Π. Λορεντζάτος, Σωκράτης Κουγέας, Κ. Άμαντος και Χαράλαμπος Θεοδωρίδης, η Ρόζα Ιμβριώτη, οι Ν. Π. Ανδριώτης, Γ. Βαλέτας, Άγγελος Προκοπίου, Δημ. Μοραΐτης, και οι φοιτητές: Κώστας Παυλίδης (πέντε συνεργασίες), Κώστας Προυσής (τρεις), Νίκος Κυρήνος, Γιώργος Κοτζιούλας (δύο), Χρίστος Θεοδωράτος (δύο), Νίκος Γκάτσος, Σάββας Κωνσταντόπουλος (δύο), Τάσος Γριτσόπουλος (δύο), Αλκιβιάδης Προβατάς, Γιάννης Ριβίνης (δύο), Κ. Προσπέριος, Κώστας Δημακόπουλος (δύο), Νίκος Ζαφειρόπουλος, Αντώνης Μπρούσαλης (δύο), Αντώνης Μωραΐτης (δύο), Κώστας Μπαρδέλιας, Γιάννης Βασιλείου, Θ. Βαγενάς, Παύλος Ιωακειμίδης (δύο), Σπύρος Χαιρετάκης και Νίκος Σούλιας, Αρκετά από τα μελετήματα των φοιτητών αυτών δείχνουν σοβαρότητα και επάρκεια που υπόσχονται πολλά. Τα "Σχόλια" που υπάρχουν στο τέλος κάθε τεύχους δείχνουν τις πνευματικές ανησυχίες των μελών του "Ομίλου" και το ενδιαφέρον τους για τα ζητήματα του Πανεπιστημίου,

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η έρευνα που έκαμε τότε ο "Όμιλος" με το ερώτημα "Ποιες πνευματικές κατευθύνσεις νομίζετε ότι πρέπει να ακολουθήσουν οι νέοι", Ο "Όμιλος" απευθύνθηκε στους καθηγητές και υφηγητές Θεόφιλο Βορέα, Κωνσταντίνο Λογοθέτη, N. Λούβαρι, Χαράλαμπο Θεοδωρίδη, Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο, Ιωάννη Συκουτρή, Παναγιώτη Κανελλόπουλο. Δ. Βεζανή και στους N. Καρβούνη, Φώτο Πολίτη και Δημήτρη Γληνό.25 Έλαβε απαντήσεις από τους Ν. Λούβαρι, Ν. Καρβούνη, Ι. Θεοδωρακόπουλο, Π. Κανελλόπουλο, Ι. Συκουτρή και Δημήτρη Γληνό, τις οποίες και δημοσίευσε στα τεύχη 1, 2, 4 (Φεβρουάριος, Μάρτιος και Μάιος 1932) του περιοδικού του με τίτλο "Ποιοι δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας". Η έρευνα αυτή, με τις συγκεκριμένες απαντήσεις από διαφορετικές προσωπικότητες, είχε τότε μεγάλη απήχηση στους φοιτητές.

Μια άλλη χαρακτηριστική εκδήλωση του "Ομίλου" στην περίοδο αυτή (1932-1933) ήταν η ανοιχτή συζήτηση που οργάνωσε με τον υφηγητή 'Ιωάννη Συκουτρή για το κρίσιμο τότε Θέμα "Η σύγχρονη αντιπολεμική λογοτεχνία", Μάρτιος 1933,26 συζήτηση που προκάλεσε το ζωηρό ενδιαφέρον των φοιτητών και είχε επίσης θερμή απήχηση στις ιδεολογικές τους αναζητήσεις.

Αναφέρω δύο ακόμη περιπτώσεις, που δείχνουν τα σημεία των καιρών (μετά την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, 30 'Ιανουαρίου 1933): Στο τεύχος 7, Μάρτιος 1933, της Μελέτης-Κριτικής, σ. 20, δημοσιεύεται σημείωμα διαμαρτυρίας

24. Αρχείο Γιώργου Γ. Αλισανδράτου.

25. Βλ. περ. Μελέτη-Κριτική, αρ. Ι, Φεβρουάριος 1932, σ. 19.

26. Βλ. περ. Μελέτη-Κριτική, αρ. 7, Μάρτιος 1933, εξώφυλλο, σ. γ'.

TEXT_PAGE_SHORT677
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/678.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

του "Ομίλου" για τη διετή αποβολή του γραμματέα του Αντώνη Μπρούσαλη, που "είχε το θάρρος να παρουσιάσει μια κακή κατάσταση που βασιλεύει μέσα στη Σχολή μας". Και στο πρώτο Διοικ. Συμβούλιο του Απριλίου 1933 συζητείται γράμμα της "Φοιτητικής Συντροφιάς", που καλούσε τον "Όμιλο", "καθώς και όλα τα άλλα προοδευτικά σωματεία σ' έναν ενιαίο αγώνα μέσα στο Πανεπιστήμιο εναντίον τον φασισμού", γράφουν τα Πρακτικά. Αλλά το Συμβούλιο διχάστηκε και από τα Πρακτικά δε φαίνεται αν εδόθηκε απάντηση.

Στο έτος 1933-1934 γίνεται μόνο μια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 11 Νοεμβρίου 1933 - η τελευταία της περιόδου αυτής. Ύστερα ο "Όμιλος" περιέπεσε σε αδράνεια.

Δ' Περίοδος: 1935-1936.- Στις αρχές του 1935 έγινε μια προσπάθεια να ξαναζωντανέψει ο "Όμιλος". Στις 14 Φεβρουαρίου γίνεται Επανιδρυτική Συνέλευση, όπως γράφουν τα Πρακτικά, με πρωτοβουλία των φοιτητών Σόλωνα Βογιατζάκη, Βασίλη Λαούρδα και Γιώργου Τσούλιου. Εψήφισαν 33 και αναδείχτηκε Διοικητικό Συμβούλιο από τους Σόλωνα Βογιατζάκη, πρόεδρο, Σταμάτη Καρατζά, αντιπρόεδρο, Γιώργο Αλισανδράτο, γραμματέα, Κατούσα Παπαδημητρίου, ταμία, και Γιώργο Τσούλιο, Αλέκο Παπαγεωργίου27 και Παύλο Ιωακειμίδη, συμβούλους. Νέα μέλη στην περίοδο αυτή αναφέρονται στα Πρακτικά τα εξής: Γρυμπογιάννης, Ελένη Ζάκκα, Ευτυχία Πρίντζου,28 Εύα Μάργαρη, Τάσος Βουρνάς, Ισιδώρα Καμαρινέα και Κώστας Μανιαδάκης.

Από το Φεβρουάριο του 1935 ο "Όμιλος" ελειτούργησε ως το Φεβρουάριο του 1936, αλλά ή δράση του στο διάστημα αυτό του ενός χρόνου ήταν πολύ περιορισμένη, αν όχι πενιχρή. Γίνονται αραιές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες προτείνονται σχέδια για διαλέξεις, συζητήσεις και εκδρομές καθώς και για την επανέκδοση του περιοδικού, αλλά απ' όλ' αυτά δεν έγινε παρά μια διάλεξη του Αχιλλέα Τζάρτζανου για τη Νεοδημοτική -που ήταν τότε το επίμαχο θέμα- και μια εκδρομή στο Σούνιο με τον καθηγητή Κεραμόπουλλο.

27. Πέθανε το 1970. Βλ. Γ. Δημητράκου, "Αλέκος Παπαγεωργίου (Ο αναστηλωτής του Λασκαράτου)", εφ. Η Βραδυνή, 27 Ιουλίου 1970, σ. 10.

28. Εκτελέστηκε στον εμφύλιο πόλεμο στα Γιάννενα, τον Ιούλιο του 1948. Βλ. Ερμή Ευαγγελίδη, "Πριν 30 χρόνια. Η εκτέλεση των 16 στα Γιάννενα", περ. Αντί, περίοδ. B', αρ. 107, 9 Σεπτεμβρίου 1978, σ. 34. [Toυ ιδίου], "Γιάννενα, Καλοκαίρι 1948. Οι μεγάλες δίκες", περ. Αντί, αρ. 179, 5 Ιουνίου 1981, αφιέρωμα στα Γιάννενα, σ. 36-37. Πρβλ. αυτόθι, σ. 39, το ποίημα του Γιάννη Δάλλα "Επεισόδια από τη διάλειψη του χρόνου", στο τέλος (= Του ίδιου, Το τίμημα, Αθήνα 1981, σ. 37). Βλ. επίσης ανωνύμου "Πριν από 31 χρόνια. Η εκτέλεση των 16 Γιαννιωτών", εφ. Η Αυγή, 10 Αύγ. 1979, σ. 2. Επίσης εφ. Ριζοσπάστης, 19 Αυγούστου 1984, ένθετο 7 μέρες Ριζοσπάστης, σ. 9, με δύο άρθρα του Στέφανου Παππά ("Η υπόθεση Πρίντζου συγκλονίζει τα Γιάννενα" κτλ.).

TEXT_PAGE_SHORT678
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/679.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

Από ένα μπλόκ συνδρομών -το μόνο που σώζεται στο αρχείο μου- μαθαίνουμε ότι το Φεβρουάριο του 1936 εγγράφονται πολλά νέα μέλη: Καλλιόπη Ελευθερίου, Μιχάλης Νάσκος, Φώτης Τόσκας, Νίκος Ασωνίτης, Μπάμπης Δρακόπουλος, Γιώργος Σίμος, Σπύρος Λουκάτος, Λιανεράκη, Παπαντωνίου, Ελισαίου, Εύα Γουδούρη, Όλγα Ρομπάκη, Δημοκρατία Ηλιάδου, Θειοπούλου, Παπαδάκη, Ρομποτή, Κατηφόρη, Κοπανέλη, Ταμβάκη, Οκτωράτου, Φώτης Βαρέλης, Νίκος Βερδελής,29 Τσαούση, Χρύσα Λιοναράκη, Χριστίνα Παπαδιονυσίου, Καλλιόπη Σταυράκη, Μανούσος Μανούσακας, Χρίστος Πετρώνδας, Σωτηρόπουλος, Συριόπουλος, Κώστας Καλοκαιρινός, Αθηνά Παμφίλη, Έλλη Κοντούλη, Τζούλια Βλασοπούλου, Ελένη Χαραλαμποπούλου, Έλλη Ιωαννίδου, Δημήτρης Δαφέρμος, Ελένη Πάνου, Κουτρολύκος.

Αλλά παρά την εγγραφή τόσων μελών ο "Όμιλος" στο τέλος Φεβρουαρίου 1936 περιέπεσε σε μαρασμό. Μάλιστα ή εγγραφή αυτή των νέων μελών δεν πέρασε ούτε στα Πρακτικά. Η τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει χρονολογία 25 Φεβρουαρίου 1936 (και δεν αναφέρει τα νέα ονόματα). Από τότε ο "Ακαδημαϊκός Όμιλος" της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών έπαυσε να υπάρχει, Ύστερα ήρθε η 4η Αυγούστου και δεν υπήρχε πια περιθώριο για νέα δράση.

Πρέπει όμως να προσθέσω ότι τα τελευταία χρόνια του "Ακαδημαϊκού Ομίλου" (1932 κ.ε.) ομάδες φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλη του "Ομίλου" ή και μη μέλη, παρακολουθούσαν και άλλους κύκλους πνευματικών αναζητήσεων, μέσα στο Πανεπιστήμιο ή και έξω απ1 αυτό" εννοώ το "Φιλολογικό Κυκλο" του Ι. Συκουτρή (1932 κ.ε.), το επιστημονικό Φροντιστήριο του ίδιου,30 το γλωσσικό Φροντιστήριο του Μανόλη Τριανταφυλλίδη (1934 κ.ε,, όταν παραιτήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης),31 το φιλοσοφικό Φροντιστήριο του Κωνσταντίνου Τσάτσου και το κοινωνιολογικό

29. Πέθανε στις 12 Αυγούστου 1966. Βλ. Ελένης Γαρίδη, "Ο θάνατος του Διευθυντή της Ακροπόλεως Νικολάου Βερδελή", εφ. Η Αυγή, 21 Αύγ. 1966, σ. 6.Αρχαιολόγου, "Νικόλαος Βερδελής", εφ. Το Βήμα, 24 Αύγ. 1966, σ. 2. Αθηνάς Γ. Καλογεροπούλου, "Ν. Βερδελής. Μια ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη του", εφ. Ελευθερία, 28 Αύγ. 1966, σ. 6. Ανωνύμου, "Νικολάω Βερδελή Ιερόν", Θεσσαλικά Βόλου, τ. Ε', τχ. 1-2, Οκτώβρ. 1966, σ. 3-4.

30. Για το "Φιλολογικό Κύκλο" και το επιστημονικό Φροντιστήριο του Ι. Συκουτρή βλ. Βασ. Λαούρδα, "Ο Ιωάννης Συκουτρής και οι μαθηταί του", Νέα Εστία, τ. 23, 1938, σ. 127-128. Πρβλ. τις επιστολές Γεωργίου Ι. Φουσάρα και Νάσου Δετζώρτζη με κοινό τίτλο " 'Ο Ευβοϊκός' του Δίωνος Χρυσοστόμου", Νέα Εστία, αυτόθι, σ. 57-58. Επίσης Νάσου Δετζώρτζη, "Ο Ιωάννης Συκουτρής ως διδάσκαλος", Τα Νέα Γράμματα, τ. 4, 1938, σ. 355-356, και σε ανάτυπο, σ. 19-20.

31. Λεπτομέρειες γι' αυτό αναφέρω στο ανέκδοτο βιβλίο μου για τη ζωή και το "έργο του Τριανταφυλλίδη, στο κεφ. "Τα Φροντιστήρια του Μανόλη Τριανταφυλλίδη".

TEXT_PAGE_SHORT679
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/2/gif/680.gif&w=600&h=9151. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

του Παναγιώτη Κανελλόπουλου (1930-1935· και τα δύο της Νομικής Σχολής)32 και τα "μαθήματα" του Δημήτρη Γληνού (1930-1934).33

32. Για τα δύο αυτά Φροντιστήρια βλ. Κ. Ι. Δεσποτόπουλου, Δοκίμια και Λόγοι, Αθήναι 1983, σ. 73-76, στο κεφ. "Αναμνήσεις από τα χρόνια των πανεπιστημιακών σπουδών".

33. Βλ. Θανάση Λυκογιάννη, "Κοντά στο Δάσκαλο", συλλογικός τόμος Στη μνήμη Δημήτρη Α. Γληνού, Αθήνα 1946, σ. 81-86 (κεφ. "Ο Γληνός, ο μεγάλος δάσκαλος των φοιτητών"). Τάσου Βουρνά, Δημήτρης Γληνός, ο Δάσκαλος του Γένους, Αθήνα I960, σ. 60-65 (και β' έκδοση, 1975, ίδιες σελίδες).

TEXT_PAGE_SHORT680
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    1. Πρακτικά Συμποσίου, Ιστορικότητα ...

    επιτυγχάνονται ή των ρήξεων που δημιουργούνται, Τα συμπεράσματα αφορούν κατά κανόνα τις ιδέες και τις αντιλήψεις που κυριάρχησαν ή που εξέλιπαν μέσα στο ίδιο το πρωτοποριακό κίνημα.

    Εκείνο που επείγει, ωστόσο, να γίνει είναι να μετρηθεί ο πρωτοποριακός χαρακτήρας μιας ομάδας ή ενός κινήματος "ανάποδα", με βάση, δηλαδή, το μέγεθος της αντίστασης που πρόβαλλε ή ίδια ή κοινωνία απέναντι σε ό,τι εξέφραζε αυτή ή ομάδα και το οποίο ενδεχομένως να διατάραζε τις υπάρχουσες κοινωνικές και πολιτισμικές ισορροπίες.

    Για να διερευνηθεί ή περίπτωση της Φοιτητικής Συντροφιάς ως πρωτοποριακού σωματείου μ' αυτόν τον τρόπο, προτείνω να μελετηθούν τα εξής ζεύγη: α) Φοιτητική Συντροφιά και Πανεπιστήμιο, β) Φοιτητική Συντροφιά και φοιτητικό σώμα και γ) Φοιτητική Συντροφιά και κοινή γνώμη.

    Η αντιπαράθεση των ζευγών αυτών φαίνεται καθαρά σε δύο παραδείγματα. Τα παραδείγματα αντλούνται από τα παρακάτω πολιτικά γεγονότα που σημειώθηκαν κατά την περίοδο που έδρασε ή Φοιτητική Συντροφιά: Το Μάρτιο του 1910, μέσα στο γενικό πλαίσιο των εκκαθαριστικών αιτημάτων που είχε διατυπώσει ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος και σύμφωνα με το Νόμο ΓΨΛΑ/ 31-3-1910 αποφασίστηκε ή εκκαθάριση του καθηγητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με ειδική πράξη του Υπουργείου Δημοσίας Εκπαιδεύσεως απολύθηκαν μετά από τρεις μήνες περίπου 17 καθηγητές από τους 54. Στη διάρκεια του τριμήνου ο σάλος που δημιουργήθηκε ήταν μεγάλος. Η Φοιτητική Συντροφιά δήλωσε αμέσως, στο πρώτο της μάλιστα δημοσίευμα, ότι τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ των εκκαθαρίσεων.6 Τα τρία άλλα σύνολα που αναφέρθηκαν παραπάνω αντέδρασαν ως εξής: Το Πανεπιστήμιο αρνήθηκε ακόμη και τη δυνατότητα που του έδινε ο νόμος να συστήσει γνωμοδοτικές επιτροπές, οι όποιες θα έκριναν τους απολυτέους, δηλώνοντας ότι αφήνει την Κυβέρνηση να αναλάβει μόνη τη βαρειά ευθύνη μιας τέτοιας ενέργειας, Το φοιτητικό σώμα ή μερίδα του φοιτητικού σώματος που δεν έχει σταθεί δυνατόν να εξακριβώσουμε το μέγεθος αλλά πάντως τόση ώστε να δημιουργεί ταραχές στους δρόμους, πραγματοποίησε δύο διαδηλώσεις με επικεφαλής τον καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής Γεώργιο Μιστριώτη και υπέβαλε υπόμνημα στη Βουλή και στον Υπουργό, με το οποίο ζητούσε να παραμείνουν οι καθηγητές στις θέσεις τους.

    Η στάση της κοινής γνώμης είναι βέβαια δυσκολότερο να περιγραφεί. Ωστόσο από τις αθηναϊκές εφημερίδες, μόνον ή φιλοκυβερνητική Ακρόπολις και ο περιθωριακός Νουμάς έδωσαν κάποια μάχη για να στηριχτεί η κυβερνητική ενέργεια. Οι άλλες εφημερίδες, π,χ, Αθήναι και Χρόνος αφιερώνουν κατά μέσο όρο ένα άρθρο την ήμερα, σε διάρκεια δύο περίπου μηνών, σφυροκοπώντας

    6. Βλ. π. Ο Νουμάς, φ. 384, 21 του Μάρτη 1910, σ. 4.