Έρευνες
Αρχική » Πληροφοριακό Υλικό » Πληροφοριακό υλικό » Έρευνες

Α΄ ΣΩΜΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

α΄ Παιδικά και νεανικά έντυπα. Καταγραφή

1. Μάρθα Καρπόζηλου, Ελληνικός νεανικός τύπος (1830-1914). Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 12, Αθήνα 1987, σ. 205.
2. Κώστας Γ. Τσικνάκης, Ελληνικός νεανικός τύπος (1915-1936). Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 5, Αθήνα 1986, σ. 804.
3. Αγγελική Πανοπούλου – Κώστας Γ. Τσικνάκης, Ελληνικός νεανικός τύπος (1936-1941). Εκδόθηκε: Ελληνικός νεανικός τύπος (1936-1941). Καταγραφή, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Παράρτημα περιοδικού Μνήμων αρ. 8, 1992, σ. 263.
4. Οντέτ Βαρών, Ελληνικός νεανικός τύπος (1941-1945). Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 10, Αθήνα 1987, τ. Α΄- Β΄, σ. ρε΄+ 828.
5. Κυριάκος Ντελόπουλος, Ελληνική βιβλιογραφία της παιδικής λογοτεχνίας (19ος-20ός αι.). Εκδόθηκε: Παιδικά και νεανικά βιβλία του 19ου αιώνα. Σχολιασμένη και εικονογραφημένη βιβλιογραφική καταγραφή. Πρώτη προσέγγιση. Συμβολή στη μελέτη της νεοελληνικής παιδικής λογοτεχνίας, Αθήνα, Ε.ΕΛΙΑ, 1995, σ. 528.

β΄ Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών

6. Άννα ΑγγελοπούλουΑίγλη Μπρούσκου, Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών ΑΤ 700-749 <Γεωργίου Α. Μέγα, Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών – 2>. Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 23, Αθήνα 1994, σελ. 271. Γαλλική έκδοση: ΙΑΕΝ αρ. 26, Αθήνα 1995, σ. 285.
7. Άννα Αγγελοπούλου – Αίγλη Μπρούσκου, Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών ΑΤ 300-499 <Γεωργίου Α. Μέγα, Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών – 3>. Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 34, τ. Α΄- Β΄, Αθήνα 1999, σ. 975.
8. Άννα Αγγελοπούλου – Εμμανουέλα Κατρινάκη, Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών. Παραμυθιακοί τύποι και παραλλαγές ΑΤ 500-699. Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 41, Αθήνα 2004, σ. 511 και αρ. 44, Αθήνα 2007, σ. 519.

γ΄ Εκπαίδευση

9. Ελένη Φουρναράκη, Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών. Ελληνικοί προβληματισμοί (1830-1910). Ένα Ανθολόγιο. Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 11, Αθήνα 1987, σ. 630.
10. Χριστίνα Κουλούρη, Ιστορία και γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914). Γνωστικό αντικείμενο και ιδεολογικές προεκτάσεις. Ανθολόγιο κειμένων – βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων. Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 18, Αθήνα 1988, σ. 789.
11. Ελευθερία Κοψιδά-Μεσσήνη, Τα σχολικά βιβλία της Μέσης Εκπαίδευσης (1913-1936). Βιβλιογραφία.
12. Δαυίδ Αντωνίου, Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929). Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 17, τ. Α΄, Αθήνα 1987, σ. 759, τ. Β΄, Αθήνα 1988, σ. 960, τ. Γ΄, Αθήνα 1989, σ. 487.
13. Παναγιώτης Μουλλάς, Οι εισηγητικές εκθέσεις των πανεπιστημιακών ποιητικών διαγωνισμών (1851-1877). Πβ. ΙΑΕΝ αρ. 22, Αθήνα 1989, σ. 488.
14. Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Ανθολόγιο για τη διδασκαλία της ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1837-1911). Βλ. Γ΄ Συμπόσιο αρ. 3 και την έκδοση ΙΑΕΝ αρ. 42, Αθήνα 2006, σ. 551.
15. Δημήτρης Τσερές, Το Αρχείο του Ελληνικού Σχολείου και του Γυμνασίου Λευκάδας (1829-1960). Κατάλογος και επεξεργασμένα στοιχεία. Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 43, Αθήνα 1996, σ. 419 + CD-ROM.

δ΄ Οργανώσεις νεολαίας

16. Δημήτρης ΔημητρόπουλοςΕυδοκία Ολυμπίτου, Τεκμήρια για την ιστορία της ΕΠΟΝ. Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 35, Αθήνα 2000, σ. 263.
17. Ιωάννα Παπαθανασίου – Πολίνα Ιορδανίδου – Άντα Κάπολα – Τάσος Σακελλαρόπουλος – Αγγελική Χριστοδούλου, Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη: η αναζήτηση ταυτότητας της νεολαίας στη δεκαετία του 1960. Αρχείο-ιστορία-μνήμη. Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 47, Αθήνα 2008, σ. 679 + CD.
18. Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Τεκμηριώνοντας τα γεγονότα του Νοεμβρίου 1973: Χρονολόγιο, χαρτογράφηση, προσωπογραφικά.

ε΄ Έλληνες νέοι στο εξωτερικό

19. Καλλιόπη ΠολέμηΕλευθερία Ζέη. Η ελληνική νεολαία στις Ανατολικές χώρες: καταγραφή τεκμηρίων από τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής ιστορίας. Βλ. Πόπη Πολέμη, “Η ελληνική νεολαία στις ανατολικές χώρες 1948-1968: καταγραφή τεκμηρίων από τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας”, Τα Ιστορικά 14, τχ. 27 (Δεκ. 1997) 445-450.

ς΄ Αθλητισμός

20. Γιώργος ΚόκκινοςΕλένη Φουρναράκη, Η σωματική αγωγή στην εκπαίδευση (1833-1929). Συλλογή τεκμηρίων. Βλ. Γ΄ Συμπόσιο αρ. 23, 24.

ζ΄ Νομοθεσία

21. Κώστας Σοφιανός, Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900). Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 16, τ. Α΄- Β΄, Αθήνα 1987, σ. ιη΄+ 1055.

 

Β΄ ΕΡΕΥΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Ι. ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

α΄ Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση

22. Χαράλαμπος Νούτσος, Το παιδί στη νεοελληνική παιδαγωγική. Η παραδοσιακή αντίληψη. Πβ. Α΄ Συμπόσιο αρ. 25.
23. Παναγιώτης ΠαπακωνσταντίνουΑποστόλης Ανδρέου, Η ανάπτυξη της παιδαγωγικής σκέψης και η εκπαίδευση των δασκάλων (1875-1914). Προγράμματα Διδασκαλείων, διδάσκοντες, καταλογογράφηση βιβλίων παιδαγωγικής και παιδαγωγικών περιοδικών. Εκδόθηκε: Τα Διδασκαλεία και η ανάπτυξη της παιδαγωγικής σκέψης 1875-1914, Αθήνα, Οδυσσέας, 1992,σ. 309.
24. Επαμεινώνδας Παπαγεωργίου, Οι φιλελεύθερες παιδαγωγικές αντιλήψεις στην Ελλάδα (1944-1964).
25. Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1821-1929). Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό. Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 8, Αθήνα 1988, σ. 278 + 88 πίνακες.
26. Δαυίδ Αντωνίου, Σχέδια και απόπειρες μεταρρύθμισης της Μέσης Εκπαίδευσης τον 19ο αιώνα. Εκδόθηκε: Οι απαρχές του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο νεοελληνικό κράτος: Το Σχέδιο της Επιτροπής του 1833, Αθήνα, Πατάκης, 1992, σ. 221.
27. Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893). Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 2, Αθήνα 1986, σ. 467.
28. Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1893-1929). Ιστορική εξέλιξη και προβληματική.
29. Αλεξάνδρα ΜπακαλάκηΕλένη Ελεγμίτου, Η εκπαίδευση “εις τα του οίκου” και τα γυναικεία καθήκοντα (1830-1929). Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 9, Αθήνα 1987, σ. 302.
30. Χαράλαμπος Χαρίτος, Το Παρθεναγωγείο του Βόλου (1908-1914). Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 20, τ. Α΄- Β΄, Αθήνα 1989, σ. 400+467.
31. Αικατερίνη Βεντούρα, Τα διδακτικά εγχειρίδια ιστορίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο μεσοπόλεμο. Πβ. Διδακτορική διατριβή: L’ histoire dans l’ enseignement secondaire en Grèce entre les guerres: Permanences et innovations, Université Paris I, Παρίσι 1990.
32. Μαρία Πάλλα, Η ιστορική συνείδηση των εφήβων στη σύγχρονη Ελλάδα. Πβ. “Σχολικό-εξωσχολικό περιβάλλον και ιστορική συνείδηση”, Τα Ιστορικά 7, τχ 12-13 (Ιαν.-Δεκ. 1990) 217-22.
33. Στέφανος Παπαγεωργίου, Η εκπαίδευση στις Ναυτικές (πολεμικές) Σχολές (1828-1909).
34. Αλέξης ΔημαράςΕλευθερία Κοψιδά-Μεσσήνη, Οι μαθητικές κοινότητες στην Ελλάδα. Η εξέλιξη ενός θεσμού (1920-1981). Βλ. Α΄ Συμπόσιο αρ. 29.
35. Δημήτρης Κυρτάτας, Ζητήματα ηθικής διαπαιδαγώγησης στην ύστερη αρχαιότητα. Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 24, Αθήνα 1994, σ. 183.
36. Δαυίδ Αντωνίου, Νεόφυτος Νικητόπλος (1795-1846): οι ανεκπλήρωτες ελπίδες ενός δασκάλου. Βλ. Δαυίδ Αντωνίου, Νεόφυτος Νικητόπουλος (1795-1846). Πορεία ζωής ενός Δημητσανίτη δασκάλου ανάμεσα στην ελπίδα και την πραγματικότητα, Αθήνα 1998, σ. 40.
37. Γιάννης Κόκκωνας, Οι μαθητές του Κεντρικού Σχολείου (1830-1834). Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 31, Αθήνα 1997, σ. 809.
38. Κώστας Σοφιανός, Η διδασκαλία της ποίησης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
39. Λυδία Εμμ. Παπαδάκη, Τα ελληνικά διδασκαλεία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τον 19ο αιώνα.
40. Δέσποινα Καρακατσάνη, Εκπαιδευτικές πρακτικές και σχολικά ήθη στο πρωτοβάθμιο σχολείο κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1950-1975).
41. Αθηνά Χατζηδημητρίου, Παραστάσεις εκπαίδευσης νέων στην αττική αγγειογραφία κατά τους αρχαίους και κλασικούς χρόνους.
42. Κωνσταντίνος Ταμπάκης, Η εκπαίδευση των δασκάλων και των διδασκαλισσών στις φυσικές επιστήμες την περίοδο 1835-1935.

β΄ Πανεπιστήμιο

43. Κώστας Λάππας, Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών (19ος αιώνας). Γεωγραφική και κοινωνική προέλευση, σπουδές, απασχολήσεις, ενδοπανεπιστημιακές και εξωπανεπιστημιακές σχέσεις, κοινωνική ενσωμάτωση. Βλ. Α΄ Συμπόσιο αρ. 27. Διδακτορική διατριβή: Πανεπιστήμιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1998, σ. 582. Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 39, Αθήνα 2004, σ. 743.
44. Αγγελική Φενερλή, Οι πρώτοι σπουδαστές του Πολυτεχνείου. Βλ. Β΄ Συμπόσιο αρ. 10.
45. Νίκος Φίλης, Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών στο μεσοπόλεμο.
46. Αντωνία Μερτύρη. Η καλλιτεχνική εκπαίδευση των νέων στην Ελλάδα (1836-1945). Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 36, Αθήνα 2000, σ. 703.

ΙΙ. ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΣ

47. Στρατής Μπουρνάζος, Στρατιωτική αγωγή και εθνική ιδεολογία. Η περίπτωση του στρατοπέδου της Μακρονήσου (1947-1954). Βλ. Γ΄ Συμπόσιο αρ. 8.
48. Νίκος Ροτζώκος – Γιώργος Αγγελόπουλος – Παύλος Πανταζής – Αντώνης Σαπουντζής, Νεολαία και Στρατός: Όψεις του νεολαιίστικου κριτικού λόγου απέναντι στη στρατιωτική θητεία (1981-1995).
49. Παναγιώτης Γρηγορίου, Νεολαία και ΣτρατόςΑναπαραστάσεις, συμβολικά συστήματα και μορφές κοινωνικότητας των στρατευμένων νέων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1918-1923.

ΙΙΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

α΄ Μύηση

50. Στέλλα Γεωργούδη, Κούροι και κόρες, ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις πρακτικές και ιερουργίες που σημαδεύουν τη “μύηση” αγοριών και κοριτσιών στην αρχαία Ελλάδα. Βλ. Α΄ Συμπόσιο αρ. 12.
51. Σοφία Πέττα, Νέες μορφές θρησκευτικότητας στη σύγχρονη Ελλάδα (1974-2003): οι διαδικασίες εξατομίκευσης και οι θρησκευτικές αναζητήσεις των νέων.
52. Άννα Αγγελοπούλου, Παραμύθι και μυθικός λόγος. Η θαυματουργή γέννηση του ήρωα (μελέτη της μυητικής του πορείας). Πβ. Διδακτορική διατριβή: La naissance merveilleuse et le destin du héros dans le conte grec, EHESS, Παρίσι 1988.

β΄ Οικογένεια

53. Βάσω Ρόκου, Το παιδί στη διευρυμένη οικογένεια του αγροτικού κόσμου της κτηνοτροφίας.

γ΄ Κοινωνική πρόνοια και κατασταλτικοί μηχανισμοί

54. Χρήστος Λούκος, Τα έκθετα βρέφη: τα πρώτα θύματα της παθολογίας μιας κοινωνίας (19ος αιώνας). Πβ. “Τα έκθετα βρέφη της Ερμούπολης”, Αφιέρωμα στον πανεπιστημιακό δάσκαλο Βασ. Βλ. Σφυρόερα από τους μαθητές του, Αθήνα 1992, σ. 247-264.
55. Πελαγία Μαρκέτου, Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών: πρόνοια και βρεφική εγκατάλειψη στην Αθήνα (19ος-αρχές 20ού αιώνα).
56. Μαρία Κορασίδου, Τα παιδιά στις διαδικασίες μεταμόρφωσης της οικογένειας στην Αθήνα του 19ου αιώνα. Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 29, Αθήνα 1995, σ. 263.
57. Βάσω Θεοδώρου, Κοινωνική πρόνοια και κατασταλτικοί μηχανισμοί. Η οργάνωση και λειτουργία των Ορφανοτροφείων “Αμαλίειο” και “Ζάννειο” στο β΄ μισό του 19ου αιώνα. Πβ. “Φιλανθρωπία και πόλη. Ορφανοί και άστεγοι παίδες στον Πειραιά γύρω στο 1875”, Μνήμων 14 (1992) 71-90.- “Πειθαρχικά συστήματα και εργασία στα Ορφανοτροφεία το β΄ μισό του 19ου αιώνα”, Μνήμων 21 (1999) 55-84.
58. Ρίκα Μπενβενίστε, Νεανική εγκληματικότητα και οικογενειακή βία. Το παιδί στο δίκαιο του 19ου αιώνα. Εκδόθηκε: Η ποινική καταστολή της νεανικής εγκληματικότητας τον 19ο αιώνα (1833-1911), Αθήνα / Κομοτηνή, Σάκκουλας, 1994, σ. 214.
59. Κατερίνα Μαρινάκη-Βασιλειάδη, Ελληνικές φυλακές ανηλίκων. Η εξέλιξη του θεσμού (1924-1982). Βλ. Α΄ Συμπόσιο, αρ. 5.
60. Μαρία Κορασίδου, Φυσική επιβίωση και προστασία της υγείας των παιδιών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Βλ. Γ΄ Συμπόσιο αρ. 6. Εκδόθηκε: Όταν η αρρώστια απειλεί. Επιτήρηση και έλεγχος της υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα, Τυπωθήτω, 2002, σ. 238.
61. Τασούλα Βερβενιώτη, Οι παιδόπολεις της Βασίλισσας. Φιλανθρωπία και εθνικισμός (1947-1950).

δ΄ Μαθητεία και εργασία

62. Γιώργος Παπαγεωργίου, Η μαθητεία στα επαγγέλματα (16ος-20ός αι.). Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 3, Αθήνα 1986, σ. 192.
63. Χρήστος Κωνσταντινόπουλος, Η μαθητεία στις κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου. Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 14, Αθήνα 1987, σ. 136.
64. Μιχάλης Ρηγίνος, Μορφές παιδικής εργασίας και διάρθρωση των βιομηχανικών δομών στην Ελλάδα (1909-1936). Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 27, Αθήνα 1995, σ. 173.
65. Παναγιώτα Σαλίμπα, Οι εργάτριες το 19ο αιώνα. Βλ. Γ΄ Συμπόσιο αρ. 5. Διδακτορική διατριβή: Le profil de l’ ouvrière dans l’ industrie et l’ artisanat en Grèce (1870-1922), Université de Ρaris I, 1999, σ. 485. Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 37, Αθήνα 2002, 22004, σ. 366.
66. Ζιζή Σαλίμπα, Υπηρέτρια στην ελληνική πόλη (1834-1940).

ε΄ Νεανικές συσσωματώσεις

67. Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου, Η “Φοιτητική Συντροφιά” (1910-1929). Βλ. Α΄ Συμπόσιο αρ. 40.
68. Αντώνης Λιάκος, Οι νεανικές οργανώσεις της Θεσσαλονίκης (1900-1936). Βλ. Α΄ Συμπόσιο αρ. 35 και πβ. Η εμφάνιση των νεανικών οργανώσεων. Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, Αθήνα, Λωτός, 1988, σ.
69. Gunnar Hering, Η Ε.Ο.Ν. Πβ. “Aspecte der Kulturpolitik des Metaxas-Regimes (1936-1940)”, Reinhard Lauer - Peter Schreiner (επιμ.), Die Kultur Griechenlands in Mittelalter und Neuzeit, Γοτίγγη 1996, σ. 285-321.
70. Κώστας Τσικνάκης, Ο “Σύλλογος Λεσβίων Φοιτητών” του Πανεπιστημίου Αθηνών (1924-1925).
71. Χριστίνα Κουλούρη, Αθλητισμός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας. Γυμναστικά και αθλητικά σωματεία (1870-1922). Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 32, Αθήνα 1997, σ. 447. Γαλλική, συντομευμένη, έκδοση: Christina Koulouri, Sportetsociété bourgeoise. Les associations sportives en Grèce 1870-1922, Παρίσι-Μόντρεαλ, L’ Harmattan, 2000, σ. 306.
72. Γιούλα Κουτσοπανάγου, Οι μη κυβερνητικές νεανικές οργανώσεις: Πρόσκοποι, Οδηγοί, ΧΑΝ, ΧΕΝ στην Ελλάδα (1910-1939).
73. Πολύκαρπος Καραμούζης, Θρησκευτικές Νεολαίες στη νεοελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Οργανωτική μορφή και ιδεολογικοπολιτική λειτουργία.

ς΄ Δημογραφικές όψεις της νεότητας – αναλήψεις κοινωνικών ρόλων – συμβολικοί κώδικες – συμπεριφορές

74. Ματούλα Τομαρά-ΣιδέρηΝίκος Σιδέρης, Συγκρότηση και διαδοχή των γενεών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα: η δημογραφική τύχη της νεότητας. Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 4, Αθήνα 1986, σ. 231.
75. Αγαπούλα Κώτση, Νοσολογία της νεολαίας και των παιδικών ηλικιών (20ός αιώνας). Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 46, Αθήνα 208, σ. 308.
76. Δέσπω Κριτσωτάκη – Βάσια Λέκκα, Παιδική ηλικία και νεότητα στην ψυχιατρική και νευρολογική θεωρία και πράξη: Το παράδειγμα των εξωτερικών ιατρείων του Αιγινήτειου Νοσοκομείου (1904-1939).
77. Μαρία Παπαθανασίου, Καθημερινή ζωή και κοινωνικοποίηση των παιδιών σε ένα ορεινό χωριό της Δωρίδας (1900-1940). Πβ. Γ΄ Συμπόσιο αρ. 4. Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 38, Αθήνα 2002, σ. 287.
78. Ευγενία Μπουρνόβα, Η νεολαία της Ραψάνης: Έρευνα στην οικονομική και κοινωνική ιστορία και ιστορική δημογραφία του 20ού αιώνα. Εκδόθηκε: Ιστορική δημογραφία και ιστορία της καθημερινότητας στη Ραψάνη από το 1900 έως το 1950, Αθήνα, Πλέθρον, 1995, σ. 159.
79. Κωνσταντίνα Μπάδα, Παιδικοί-νεανικοί ενδυματολογικοί κώδικες και το κοινωνικό ιστορικό τους ισοδύναμο στην “παραδοσιακή” ελληνική κοινωνία. Εκδόθηκε: Ενδυματολογικοί κώδικες της παιδικής-νεανικής ηλικίας. Το κοινωνικό-ιστορικό τους ισοδύναμο, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1993, σ. 145+54 φωτ.
80. Αντωνία Κιουσοπούλου, Η ηλικία του πολιτικού προσωπικού στην Επανάσταση του 1821 και την περίοδο του Καποδίστρια. Βλ. Α΄ Συμπόσιο αρ. 39 και πβ. “Η ταυτότητα των μελών της Β΄ Εθνοσυνέλευσης”, Η Επανάσταση του 1821. Μελέτες στη μνήμη της Δέσποινας Θεμελή-Κατηφόρη, Αθήνα 1994, σ. 63-92.
81. Ευθυμία Βαϊκούση, Χρηστοήθειες και διαμόρφωση της συμπεριφοράς των νέων στην Ελλάδα (μέσα 18ου – μέσα 19ου αιώνα). Βλ. Α΄ Συμπόσιο αρ. 17.
82. Άννα Ματθαίου, Ο κύκλος της παιδικότητας: συμπεριφορές και αντιλήψεις για το παιδί στις αναπαραστάσεις της Τουρκοκρατίας. Βλ. Γ΄ Συμπόσιο αρ. 14.
83. Αντωνία Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες στη βυζαντινή κοινωνία. Η κλίμακα των ηλικιών από τα αγιολογικά κείμενα της μέσης εποχής (7ος-11ος αι.). Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 30, Αθήνα 1997, σ. 167.
84. Γεώργιος Μαργαρίτης, Οι νέοι και οι κρίσεις αυτοκαταστροφής: νεανικές επιδημίες αυτοκτονιών στην Ελλάδα του 20ού αι. (1896-1940). Πβ. "Γυναικείες αυτοκτονίες στο γύρισμα του αιώνα", Άνθρωποι στα άκρα. Ο θάνατος ως επιλογή, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Επιστήμης Κοινωνία. Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις, Αθήνα 2002, σ. 49-69.
85. Κλειώ Γκουγκουλή, Παιγνίδι και παιδική ηλικία στις λαογραφικές συλλογές (1850-1950). Ιδεολογικές αφετηρίες, λειτουργίες και πρακτικές.

IV. NΟΟΤΡΟΠΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

α΄ Ο νέος στην τέχνη και τη λογοτεχνία

86. Ηλίας Αντωνόπουλος, Η παράσταση της παιδικής και της νεανικής ηλικίας στην παραδοσιακή και τελετουργική τέχνη. Βλ. Α΄ Συμπόσιο αρ. 16 και Γ΄ Συμπόσιο αρ. 16.
87. Νίκος Χατζηνικολάου, Άρνηση των δυτικών πρωτοποριών και ανακάλυψη της ελληνικότητας. Μια ελληνική πρωτοπορία: Πικιώνης, Παπαλουκάς, Κόντογλου (1914-1930).
88. Ελένη Μαχαίρα, Η νεολαία της 4ης Αυγούστου. Φωτο-γραφές. Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 13, Αθήνα 1987, σ. 216.
89. Βασιλική Κολυβά, Ο νέος της δεκαετίας 1930-1940 μέσα από τη φασιστική προπαγάνδα, τις αντιλήψεις της διανόησης της εποχής και τις λογοτεχνικές του απηχήσεις στο έργο της Γενιάς του τριάντα. Βλ. Α΄ Συμπόσιο αρ. 31.
90. Θόδωρος Γραμματάς, Θέση και σχέση του νέου με το σύστημα στο ελληνικό θέατρο του 20ού αιώνα. Εκδόθηκε: Νεοελληνικό θέατρο και κοινωνία. Η σύγκρουση των νέων με το σύστημα στο ελληνικό θέατρο του 20ού αιώνα, Αθήνα, Στέφ. Δ. Βασιλόπουλος, 1990, σ. 206.
91. Έρη Σταυροπούλου, Τα παιδιά και οι νέοι στην πεζογραφία του 19ου αιώνα. Βλ. Β΄ Συμπόσιο αρ. 41.
92. Βασιλική Κοντογιάννη, Οι τύποι του νέου ήρωα στο μυθιστόρημα του 19ου αιώνα (1839-1879).
93. Μαριέττα Σέρβου, Οι νέοι μέσα από το “λαϊκό μυθιστόρημα” (1840-1860). Βλ. Γ΄ Συμπόσιο αρ. 17.
94. Λία Παπαδάκη, Το εφηβικό πρότυπο στον Σικελιανό. Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 28, Αθήνα 1995, σ. 159.
95. Αγγέλα Καστρινάκη, Νεανικότητα και νεανικός λόγος στην ελληνική πεζογραφία. Η σχέση του συγγραφέα με τη νεότητα μέσω της αφηγηματικής τεχνικής και του νεανικού λόγου. Εκδόθηκε: Οι περιπέτειες της νεότητας. Η αντίθεση των γενεών στην ελληνική πεζογραφία (1890-1945), Αθήνα, Καστανιώτης. 1995, σ. 500.
96. Ελίζα-Άννα Δελβερούδη, Οι νέοι στις κωμωδίες του ελληνικού κινηματογράφου (1950-1970). Βλ. Γ΄ Συμπόσιο αρ. 20. Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 40, Αθήνα 2004, σ. 560.
97. Κώστας Κατσάπης, Κοινωνική ιστορία του rock and roll φαινομένου, 1955-1967. Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 45, Αθήνα 2007, σ. 463.
98. Κώστας Κατσάπης, Sympathy for the devil; Συγκρότηση, λογικές και πρακτικές του Αντι-ροκ κινήματος στην Ελλάδα (1964-1974).

β΄ Παιδική και εφηβική λογοτεχνία και παραλογοτεχνία

99. Χάρης Καμπουρίδης, Ελληνικά παιδικά περιοδικά περιπετειών σε συνέχειες (1949-1967) και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση της ιδεολογίας των παιδιών της εποχής. Βλ. Α΄ Συμπόσιο αρ. 32.
100. Βίκυ Πάτσιου, “Η Διάπλασις των Παίδων” (1879-1922). Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 15, Αθήνα 1987, σ. 236. Β΄ έκδοση, Αθήνα, Καστανιώτης, 1995, σ. 271.
101. Ράνια Πολυκανδριώτη, Ο Αριστοτέλης Κουρτίδης και η παιδική λογοτεχνία. Εκδόθηκε: Η διάπλαση των Ελλήνων. Αριστοτέλης Π. Κουρτίδης (1858-1928),  ΙΑΕΝ αρ. 48, Αθήνα 2011, σ. 432. Βλ. και  Γ΄ Συμπόσιο αρ. 18.

V. ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΕΟΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

102. Αλόη Σιδέρη, Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861). Εκδόθηκε: ΙΑΕΝ αρ. 21, τ. Α΄, Αθήνα 1989, σ. 404, τ. Β΄, Αθήνα 1989-1994, σ. 405-687.
103. Κωνσταντίνα Ζορμπαλά, Έλληνες φοιτητές στη Γερμανία (19ος αι.). Βλ. Γ΄ Συμπόσιο αρ. 2.