Συγγραφέας:Τσερές, Δημήτρης Σπ.
 
Τίτλος:Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
 
Υπότιτλος:Κατάλογος του Αρχείου του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:43
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2006
 
Σελίδες:419
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος + 1 DVD
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Λευκάδα
 
Χρονική κάλυψη:1829-1929
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό, σημαντική συμβολή στην ιστορία της Μέσης Εκπαίδευσης, έχει ως θέμα του το Ελληνικό Σχολείο και το (μοναδικό στο νησί ως το 1960), Γυμνάσιο Λευκάδος. Χωρίζεται σε τρία μέρη: προηγείται μια Εισαγωγή με ιστορικά προλεγόμενα και παρουσίαση των συμπερασμάτων από την επεξεργασία των δεδομένων, ακολουθεί μία μεγάλη σειρά γραφημάτων με τα οποία παρουσιάζονται παραστατικά τα στατιστικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, και ακολουθεί ο κατάλογος του αρχείου στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα. Το βιβλίο αποτελεί και το πρώτο «υβριδικό» δημοσίευμα του ΙΑΕΝ, καθώς συνοδεύεται από ένα CD-ROM, που περιέχει μια βάση δεδομένων με τα στοιχεία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και μία σειρά φωτογραφιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 80.88 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 282-301 από: 422
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/282.gif&w=600&h=915

Β. ΑΡΧΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 1. ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

117 124 1923-1927 121 128 1955-1959

118 125 1932-1937 122 129 1959-1962

119 126 1937-1948 123 131 1961-1962

120 127 1948-1955 124 130 1962-1965

2. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 3. ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ

α.α. α.κ.

ΕΤΗ

125 133

1960-1976

α.α.

α.κ.

ΕΤΗ

126

132

1940-1948

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ

α.α. α.κ.

ΕΤΗ

127 136

1969

II. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

128

23

1865-1867

132

4

1884-1889

129

13

1867-1889

133

94

1889-1910

130

93

1889-1915

134

95

1910-1929

131

89

1915-1929

- Λείπουν οι Ειδικοί Έλεγχοι των ετών 1865-1884.

- Λείπουν οι Ειδικοί Έλεγχοι των ετών 1865-1884.

Σελ. 282
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/283.gif&w=600&h=915

3. ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

α.α. α.κ. ΕΤΗ

135 24 1868-1912

136 25 1913-1925

137 9 1925-1930

α.α. α.κ. ΕΤΗ

138 5 1887-1905

139 8 1.1.1929-7.9.1929

- Λείπουν τα βιβλία των ετών 1865-87, 1905-29.

5. ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ 6. ΒΙΒΛΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

140

11

1867-1868

146

10«

1866-1868

141

62

1868-1890

147

10

1868-1892

142

70

1890-1904

148

96

1892-1929

143

92

1905-1917

149

96?

1828-1929

144 91 1917-1928

145 90 1928-1929

144 91 1917-1928

145 90 1928-1929

7. ΔΙΑΦΟΡΑ

7. ΔΙΑΦΟΡΑ

α.α.

α.κ.

ΕΤΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟΥ

150

102

1868-1889

Βιβλίο εισπράξεων τελών από χορήγηση τίτλων.

151

88

1924-1929

Βιβλίο μισθοδοσίας προσωπικού.

Σελ. 283
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/284.gif&w=600&h=915

Γ' ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ α.κ. ΚΑΙ ΝΕΩΝ α.α. ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ [ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ]

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ

Παλαιός

Νέος

Παλαιός

Νέος

Νέος

Παλαιός

Νέος

Παλαιός

α.κ.

α.α.

α.κ.

α.α.

α.α.

α.κ.

α.α.

α.κ.

1

2

71

86

1

101

77

122

2

55

72

95

2

1

78

121

3

80

73

92

3

81

79

123

4

132

74

94

4

82

80

3

5

138

75

93

5

83

81

63

6

54

76

7

6

84

82

63α

7

104

77

35

7

76

83

63β

8

139

78

11

8

79

84

69

9

137

79

8

9

86

85

68

10

147

80

33

10

85

86

71

10α

146

81

3

11

78

87

64

11

140

82

4

12

15

88

65

12

96

83

5

13

57

89

66

13

129

84

6

14

47

90

67

14

56

85

10

15

55

91

61

15

12

86

9

16

54

92

73

16

52

87

103

17

44

93

75

17

57

88

151

18

56

94

74

18

59

89

131

19

52

95

72

19

58

90

145

20

58

96

12

20

60

91

144

21

49

97

98

21

73

92

143

22

43

98

103

22

38

93

130

23

43α

99

99

23

128

94

133

24

53

100

104

24

135

95

134

25

48

101

105

25

136

96

148

26

42

102

97

26

36

96α

149

27

42α

103

87

27

37

97

102

28

42β

104

7

28

39

98

97

29

51

105

100

29

41

99

99

30

50

106

139

30

40

100

105

31

46

107

138

31

42

101

1

32

45

108

137

Σελ. 284
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/285.gif&w=600&h=915

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ

Παλαιός

Νέος

Παλαιός

Νέος

Νέος

Παλαιός

Νέος

Παλαιός

α.κ.

α.α.

α.κ.

α.α.

α.α.

α.κ.

α.α.

α.κ.

32

43

102

150

33

80

109

140

33

44

103

98

34

60

110

59

34

45

104

100

35

77

111

134

35

46

105

101

36

26

112

135

36

47

106

62

37

27

113

135α

37

48

107

64

38

22

114

135β

38

49

108

63

39

28

115

135γ

39

50

109

70

40

30

116

135δ

40

51

110

72

41

29

117

124

41

53

111

66

42

31

118

125

42

26

112

69

43

32

119

126

42α

27

113

61

44

33

120

127

42 β

28

114

65

45

34

121

128

43

22

115

67

46

35

122

129

43α

23

116

68

47

36

123

131

44

17

117

74

48

37

124

130

45

32

118

71

49

38

125

133

46

31

119

75

50

39

126

132

47

14

120

76

51

40

127

136

48

25

121

78

52

16

128

23

49

21

122

77

53

41

129

13

50

30

123

79

54

6

130

93

51

29

124

117

55

2

131

89

52

19

125

118

56

14

132

4

53

24

126

119

57

17

133

94

54

16

127

120

58

19

134

95

55

15

128

121

59

18

135

24

56

18

129

122

60

20

136

25

57

13

130

124

61

113

137

9

58

20

131

123

62

106

138

5

59

110

132

126

63

108

139

8

60

34

133

125

64

107

140

11

61

91

134

111

65

114

141

62

62

141

135

112

66

111

142

70

63

81

135α

113

67

115

143

92

63α

82

135β

114

68

116

144

91

63β

83

135γ

115

69

112

145

90

64

87

1353

116

70

109

146

10α

65

88

136

127

71

118

147

10

66

89

137

108

72

110

148

96

67

90

138

107

73

21

149

96α

68

85

139

106

74

117

150

102

69

84

140

109

75

119

151

88

70

142

76

120

Σελ. 285
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/286.gif&w=600&h=915

Δ' ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

I. ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α. ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ α. Ετήσιων αποτελεσμάτων 1 (101)

Βιβλίο Εξετάσεων Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1842/43-1851/52

Κατάστιχο χαρτόδετο, 29x20, φύλλα 38, αριθμημένα. Άγραφα τα φύλλα 34-38.

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον εξετάσεων από του 1842-43 Σχ. Έτους μέχρι του 1851-52 Σχ.

Έτους, Ελλ. Σχολείον φύλλα 38.

Περιεχόμενα: Βιβλίο εξετάσεων, στο οποίο αναγράφονται οι μαθητές που εξετάστηκαν κατά σχολικό έτος, τάξη και μάθημα, η ύλη (γενικώς), στην οποία εξετάστηκαν, και ο χαρακτηρισμός της βαθμολογίας τους (άριστα, καλά, μέτρια). Στο σχολικό έτος 1844-45 αναγράφονται λεπτομερώς και τα θέματα των εξετάσεων σε κάθε μάθημα.

2 (1)

Βιβλίο Εξετάσεων Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1852/53-1856/57 και Λυκείου Λευκάδος 1857/58-1864/65

Κατάστιχο δερματόδετο [στην ετικέτα και στο πίσω εσωτερικό του δεσίματος είναι τυπωμένο: presso E. Gemmelli in Trieste], 34,5x22,5. Σελίδες 4 χ.αρ. + 180. Οι σ. 1-50 αριθμημένες αρχικά, η αρίθμηση σ. 51-180 δική μου. Άγραφες οι σ. 1, 2, 4 χ.αρ., 104-105, 110165, 168-180.

Στην ετικέτα του εξωφύλλου με μεταγενέστερη πρόχειρη κόκκινη γραφή: Ελλ. Σχολείον. Αρχική εγγραφή: Βιβλίον εξετάσεων. Από του 1853. Μεταγενέστερη διαγραφή του εξετάσεων και αναγραφή: Εισπράξεων και εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων 1866/67.

Περιεχόμενα: 1. Βιβλίο εξετάσεων από το σχολικό έτος 1852-53 μέχρι το σχολικό έτος 1864-65 (σ. 3 χ.αρ. - 103).

2. Βιβλίον εισπράξεων σχολικού έτους 1866-67 (σ. 106-109).

3. Βιβλίον εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων 1866-67, χωρίς καμία πρωτοκόλληση (σ. 166-167).

Σελ. 286
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/287.gif&w=600&h=915

3 (81)

Βιβλίο Εξετάσεων (= Γενικός Έλεγχος) τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1867/68-1888/89

Κατάστιχο από συρραμμένα φύλλα ντυμένο, πολύ μεταγενέστερα, με γαλάζιο χαρτί περιτυλίγματος, 34x30,5, σελίδες γραμμένες και αριθμημένες 102. Αρχίζει με: Θεοχάρης Αλέξανδρος και τελειώνει με: Κοντογούρης Ηλίας.

Στην 1η σελίδα: Έλεγχος των γενικών εξετάσεων του εν Λευκάδι γυμνασίου περιέχων σελίδας τριακοσίας ενενήκοντα δύο (αριθ. 392), Εν Λευκάδι τη 10 Ιουνίου 1868 Άγγελος Καππώτας Γυμ νασιάρχης (τίθεται η σφραγίδα του Σχολείου).

Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος των ετήσιων αποτελεσμάτων, που καταγράφει κατά στήλες: τον α.α., ονοματεπώνυμο (και όνομα πατρός), πατρίδα, ηλικία, επάγγελμα γονέων, ετήσιο βαθμό κάθε μαθήματος, γενικό ετήσιο μέσο όρο, διαγωγή, απουσίες, παρατηρήσεις (διακόψαντες, ανεξεταστέοι κ.λπ.).

4 (82)

Γενικός Έλεγχος τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1889/90-1925/26

Κατάστιχο πανόδετο, 44,5x30,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 239 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [1], Γ, 234ν-239.

Αρχίζει με: Κτενάς Μ. Πάνος και τελειώνει με: Βακαλόπουλος Γερ. Θεόδωρος.

Στο εξώφυλλο με πολύ μεταγενέστερη γραφή: ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 18891926.

Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος των ετήσιων αποτελεσμάτων, που καταγράφει κατά στήλες: τον α.α., ονοματεπώνυμο (και όνομα πατρός), πατρίδα, ηλικία, διαγωγή, επάγγελμα γονέων, ετήσιο βαθμό κάθε μαθήματος, γενικό ετήσιο μέσο όρο, παρατηρήσεις (διακόψαντες, αποκλεισθέντες, ανεξεταστέοι κ.λπ. όχι οι προαγόμενοι).

5 (83)

Γενικός Έλεγχος 1. Τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1926/27-1928/29 2. Εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος Παλαιού Τύπου 1929/30-1943/44

Κατάστιχο πανόδετο, 42x30,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [1r ], 194ν-200.

Αρχίζει με: Αρβανίτης Δημήτριος και τελειώνει με: Σάντας Νικόλαος.

Σε πολύ μεταγενέστερα επικολλημένη ετικέτα του εξωφύλλου: ΒΙΒΛΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, 1926/27-1943/44.

Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος των ετήσιων αποτελεσμάτων, που καταγράφει κατά στήλες: τον α.α., ονοματεπώνυμο (και όνομα πατρός), πατρίδα, ηλικία, δια-

Σελ. 287
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/288.gif&w=600&h=915

διαγωγή, επάγγελμα γονέων, ετήσιο βαθμό κάθε μαθήματος, γενικό ετήσιο μέσο όρο, παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται, ανεξεταστέος, δεν ανανέωσε εγγραφή κ.λπ.).

Έλεγχος Γυμνασίου Παλαιού Τύπου γίνεται από 1938-39 (A.N. 1849/1939): 1939-40 τάξεις Β'-ΣΤ', 1940-41 τάξεις Γ-ΣΤ, 1941-42 τάξεις Δ'-ΣΤ, 1942-43 τάξεις Ε'-ΣΤ', 1943-44 μόνο η ΣΤ, οπότε και κλείνει. Παράλληλα συνεχίζει το μικτό εξατάξιο Γυμνάσιο Νέου Τύπου (βλ. α.α. 6/84).

6 (84)

Γενικός Έλεγχος εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος Νέου Τύπου 1937/38-1946/47

Κατάστιχο χαρτόδετο, 42x29,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [1r ], 168ν-199.

Αρχίζει με: Αραβανής Σπ. Θεόδωρος και τελειώνει με: Σπυροπούλου Ν. Ανδρομάχη.

Στο εξώφυλλο, σε ετικέτα πολύ μεταγενέστερα επικολλημένη: Γενικός Έλεγχος ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1937/38-1946/47 Νέου Τύπου.

Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος των ετήσιων αποτελεσμάτων, που καταγράφει κατά στήλες: τον α.α., ονοματεπώνυμο (και όνομα πατρός), πατρίδα, ηλικία, διαγωγή, επάγγελμα γονέων, ετήσιο βαθμό κάθε μαθήματος, γενικό ετήσιο μέσο όρο, παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται, ανεξεταστέος, δεν ανανέωσε εγγραφή κ.λπ.).

Έλεγχος Γυμνασίου Νέου Τύπου (A.N. 1849/1839) γίνεται από 1939/401943/44. Από 1944/45 κ.ε. γίνεται Έλεγχος οκταταξίου Γυμνασίου (Ν. 1468/1944) με τάξεις Γ-Η'. Οι τάξεις Α' και Β' δεν λειτουργούν.

β. Ανεξεταστέων και άλλων

7 (76)

Γενικός Έλεγχος Ανεξεταστέων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1938/39-1942/43

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 29x20. Φύλλα 60 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 24ν-60. Αρχίζει με: Λογοθέτης Γεώργιος και τελειώνει με: Σολδάτος Γερ. Σπυρίδων.

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ Από ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 1838/39.

Περιεχόμενα: Βαθμολογία προφορικών και γραπτών στο μάθημα (ή στα μαθήματα) που παραπέμφθηκε και αποτέλεσμα.

8 (79)

Γενικός Έλεγχος Ανεξεταστέων (και άλλων κατηγοριών) του εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1967/68

Σελ. 288
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/289.gif&w=600&h=915

Κατάστιχο χαρτόδετο, 42,5x29. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 195ν-100. Αρχίζει με: Αργυρός Δίον. Κων/νος και τελειώνει με: Ραυτόπουλος Γερ. Λεωνίδας. Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1967 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974.

Περιεχόμενα: 1. Αποτελέσματα ανεξεταστέων.

2. » συμπληρωματικών απολυτηρίων εξετάσεων.

3. » επαναληπτικών εξετάσεων.

4. » ολικών, λόγω απουσιών, εξετάσεων.

5. » προαγωγικών εξετάσεων μαθητών από άλλα σχολεία.

6. » εξετάσεων στρατευσίμων.

γ. Κατ' ιδίαν διδαχθέντων

9 (86)

Γενικός Έλεγχος των κατ' ιδίαν διδαχθέντων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου

Λευκάδος (Παλαιού και Νέου Τύπου) 1940/41-1947/48 (= 1.10.1947)

Τετράδιο συρραμμένων φύλλων με χάρτινο εξώφυλλο 29,5x19,5. Φύλλα 40 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 33ν-40.

Αρχίζει με: Κατωπόδης Κων. Μάριος και τελειώνει με: Σκληρός Άρεως Σπυρίδων.

Στο εξώφυλλο: Σχολ. έτος 1940-4, Βιβλίον Γενικού Ελεγχου των κατ' ιδίαν διδαχθέντων.

Περιεχόμενα: Βαθμολογία προφορικών και γραπτών και αποτελέσματα των ετήσιων εξετάσεων των μαθητών που, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, δεν φοίτησαν στο σχολείο, αλλά διδάχτηκαν κατ' ιδίαν.

10 (85)

Γενικός Έλεγχος των κατ' ιδίαν διδαχθέντων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου

Λευκάδος (Παλαιού και Νέου Τύπου) 1940/41-1955/56

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 40x29,5. Φύλλα 48 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 2ν, 3Γ, 4Γ, 29Γ-40.

Αρχίζει με: Κατωπόδης Μάριος και τελειώνει με: Κοψιδάς Δημήτριος.

Στο εξώφυλλο: ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤ' ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ 1940-41.

Περιεχόμενα: 1. Τα αποτελέσματα των ετήσιων εξετάσεων των μαθητών που, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, δεν φοίτησαν στο σχολείο, αλλά διδάχτηκαν κατ' ιδίαν. Καταγράφονται: α.α., ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, πατρίδα, διαγωγή (δεν συμπληρώνεται η στήλη), επάγγελμα πατρός, ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος, γενικός ετήσιος μέσος όρος, τίτλος σπουδών που χορηγείται. Στο κατάστιχο περιέχονται τα αποτελέσματα των σχολικών ετών 1940/411945/46, καθ' όσον εν τω παλαιώ βιβλίω Γενικού Ελέγχου τα στοιχεία ήσαν ελλιπή και κατόπιν της υπ' αρ. 17/22-1-48 τηλεγρ. Διαταγής ΥΠΕΠΘ. 2. Τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων των σχολικών ετών 1954-55 (δύο μαθητών) και 1955-56 (ενός μαθητή).

Σελ. 289
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/290.gif&w=600&h=915

δ. Εισιτηρίων και κατατακτηρίων εξετάσεων

11 (78)

Γενικός Έλεγχος Εισιτηρίων Εξετάσεων μικτού εξαταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 1937/38-1955/56

Κατάστιχο πανόδετο, 43x30,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Αγραφα τα [1r], 199ν.

Αρχίζει με: Αρβανίτης Χρ. Ζώης και τελειώνει με: Χρηστιάς Περικλέους Ελευθέριος.

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1937/381955/56.

Περιεχόμενα: Αποτελέσματα των εισιτηρίων και κατατακτηρίων εξετάσεων από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο (και τη βαθμολογία, προφορικών και γραπτών, στα οφειλόμενα μαθήματα).

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ α. Ετήσιας προόδου

12 (15)

Ειδικός Έλεγχος μικτού τετραταξίου Γυμνασίου Λευκάδος 1884/85-1888/89

Κατάστιχο χαρτόδετο 34,5x25. Φύλλα 96 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 13ν-14Γ, 22ν-96. Αρχίζει με: Βασίλειος Α. Γολέμης και τελειώνει με: Παναγ. Αντύπας. Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εν Λευκάδι τη 5η Δεκεμβρίου 1884-1889 [sic].

Περιεχόμενα: α.α., τάξη, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμός και απουσίες σε κάθε μάθημα, γενικός ετήσιος μέσος όρος, διαγωγή (δεν συμπληρώνεται η στήλη), παρατηρήσεις. Οι βαθμοί και οι απουσίες κάθε μαθήματος καταχωρίζονται ως εξής:

1. αρχήθεν μέχρι τέλους Νοεμβρίου

2. κατά τας χειμερινάς εξετάσεις

3. μέχρι τέλους Απριλίου

4. κατά τας γενικής εξετάσεις.

13 (57)

Ειδικός Έλεγχος τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1889/90-1929/30

Κατάστιχο πανόδετο 44x30. Φύλλα 1 χ.αρ. + 279 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [1r], 279ν.

Κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο διδάσκων. Αρχίζει με: Κτενάς Πάνος και τελειώνει με: Μελαχροινίδης Νικόλαος.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον Λευκάδος, Ειδικός Έλεγχος, 1889-90 έως 1929-30.

Σελ. 290
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/291.gif&w=600&h=915

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμολογία σε κάθε μάθημα (= α εξαμήνου, β' εξαμήνου, εξετάσεων), γενικός ετήσιος μέσος όρος, παρατηρήσεις (σημειώνονται μόνο όσοι δεν προσήλθαν στις εξετάσεις για οποιονδήποτε λόγο).

14 (47)

Ειδικός Έλεγχος εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος Παλαιού Τύπου 1930/31-1943/44

Κατάστιχο πανόδετο 42x29,5. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα 1r χ.αρ., 1163ν-199.

Κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο διδάσκων. Αρχίζει με: Αραβανής Αριστ. Νικόλαος και τελειώνει με: Σάντας Αριστ. Νικόλαος.

Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1930-1944.

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμολογία σε κάθε μάθημα (= α τριμήνου, β' τριμήνου, γ' τριμήνου, εξετάσεων), γενικός ετήσιος μέσος όρος, παρατηρήσεις (δεν σημειώνεται τίποτα).

15 (55)

Ειδικός Έλεγχος εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1937/38-1947/48

Κατάστιχο πανόδετο 43,5x30. Φύλλα 1 χ.αρ. + 199 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [Γ], 1r-2r, 198v-199.

Κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο διδάσκων. Αρχίζει με: Αραβανής Θεόδωρος και τελειώνει με: Ζούβελος Μιχαήλ.

Στο εξώφυλλο: Ειδικός Έλεγχος ΟΚΤΑΤΑΞΙΟΥ 1937-38/1947-48. Στο οπισθόφυλλο: Γενικόν Επιθ. Σχολείων, Ιωάννινα.

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου (δεν δηλώνεται), ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμολογία σε κάθε μάθημα (= α' τριμήνου, β' τριμήνου, γ' τριμήνου, εξετάσεων), γενικός ετήσιος μέσος όρος, παρατηρήσεις.

16 (54)

Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και του Παραρτήματος της Βόνιτσας 1948/49-1952/53

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 43x29. Φύλλα 120 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 101ν-120. Κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο διδάσκων. Αρχίζει με: Αθανίτης Αναστάσιος και τελειώνει με: Χαλικιάς Δημήτριος.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, Από σχ. Έτους 1948-1946 έως 1952-1953.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμολογία σε κάθε μάθημα (= α' εξαμήνου, β' εξαμήνου, εξετάσεων), γενικός ετήσιος μέσος όρος, παρατηρήσεις (σημειώνονται μόνο όσοι δεν προσήλθαν στις εξετάσεις για οποιονδήποτε λόγο).

Σελ. 291
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/292.gif&w=600&h=915

17 (44)

Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1951/52

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 43x29. Σελίδες 2 χ.αρ. + 198 αριθμημένες. Άγραφες οι σ. 1, 193-198.

Αρχίζει με: Αντύπα Σπυρ. Κων/να και τελειώνει με: Χαλικιάς Ευαγγ. Χριστόδουλος.

Στο εξώφυλλο: ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟ ΛΟΓΙΑΣ, Σχολικό ν Έτος 1951-52.

Περιεχόμενα: Προφορική και γραπτή βαθμολογία, απουσίες και ποινές των μαθητών των Γ, Δ', Ε', ΣΤ, Ζ', Η' τάξεων του οκταταξίου Γυμνασίου.

18 (56)

Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1953/54-1958/59

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 39x29. Φύλλα 1 χ.αρ. + 279 αριθμημένα με σφραγίδα. Άγραφα τα [1r], 228ν-237.

Αρχίζει με: Αραβανή Ελένη και τελειώνει με: Φερεντίνου Θεοδώρα.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ αρχόμενος από του Σχολικού Έτους 1953-54.

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμολογία κάθε μαθήματος (= α' εξαμήνου, β' εξαμήνου, εξετάσεων, ετήσιος μέσος όρος), παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται κ.λπ.).

19 (52)

Ειδικός Έλεγχος 1. Εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και του Παραρτήματος της Βόνιτσας 1959/60-1960/61

2. Εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1961/62-1963/64

3. Λυκείου Αρρένων Λευκάδος 1964/65-1966/67

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 38,5x30. Φύλλα 285 χ.αρ. Άγραφα τα 1-3Γ, 274ν-285. Σπανίως υπογράφει ο διδάσκων κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας. Αρχίζει με: Αμοργιανού Αθηνά και τελειώνει με: Μπλαντζώνης Γρηγόριος.

Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1959-60 Ο Γυμνασιάρχης Αθ. Πιτσαδιώτης [Τ.Σ.].

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμολογία κάθε μαθήματος (= α' εξαμήνου, β' εξαμήνου, εξετάσεων, ετήσιος μέσος όρος), παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται κ.λπ.).

Σελ. 292
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/293.gif&w=600&h=915

20 (58)

Ειδικός Έλεγχος εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1968/69-1971/72

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 43x29,5. Φύλλα 116 χ.αρ. Άγραφα τα 1r-2Γ, 1Ο2ν-116. Κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο διδάσκων. Αρχίζει με: Αραβανής Σπυρίδων και τελειώνει με: Κελεσίδης Θωμάς.

Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ TOT ΕΤΟΥΣ 1968-69.

Περιεχόμενα: α.α.. αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' τετραμήνου, β' τετραμήνου, γραπτών, ετήσιος μέσος όρος).

21 (49)

Ειδικός Έλεγχος εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1972/73

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 43x29,5. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1-2Γ, 18ν-200. Κάτω από κάθε στήλη μαθήματος στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο διδάσκων. Αρχίζει με: Αραβανής Μηνάς Δημητρίου και τελειώνει με: Παπουτσόπουλος Ελευθέριος Σπυρίδωνος.

Στο εξώφυλλο: ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από Σχολ. Έτος 1972-73.

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' τετραμήνου, β' τετραμήνου, γραπτών, ετήσιος μέσος όρος).

β. Βοηθητικοί Ειδικοί Έλεγχοι

22 (43)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος Ε' τάξης εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος και Παραρτήματος Βόνιτσας 1959/60

Κατάστιχο από συρραμμένα έντυπα φύλλα Ειδικού Ελέγχου, 40x30. Φύλλα 40 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 12ν-13Γ, 17ν-40.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/5050.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αλέξης Βασίλειος Βασιλείου και τελειώνει με: Θερμός Ελευθέριος. Στο εξώφυλλο: Βαθμολόγιο Ε' τάξεως.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α'+ β' διμήνου, γραπτών α' εξαμήνου, μέσος όρος α' εξαμήνου τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες, παρατηρήσεις.

Σελ. 293
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/294.gif&w=600&h=915

23 (43α)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1953/54

Κατάστιχο πανόδετο, 35x23. Φύλλα 150 χ.αρ. Άγραφα τα 133Γ-150.

Αρχίζει με: Αραβανη Ελένη Δημητρίου και τελειώνει με: Χρησμάς Κων/νος Περικλέους.

Στο εξώφυλλο με σφραγίδα: ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ Κ' ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, (με το χέρι) Σχολ. έτους 1953-54.

Περιεχόμενα: α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο, απουσίες κατά δίμηνο (= 4 δίμηνα), βαθμολογία κάθε μαθήματος (στα προφορικά των 4 τριμήνων, στα γραπτά των 2 εξαμήνων, οι μέσοι όροι προφορικών και γραπτών των εξαμήνων), παρατηρήσεις και ποινές.

24 (53)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και Παραρτήματος Βόνιτσας 1954/55-1956/57

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 39x29,5. Φύλλα 30 χ.αρ. Άγραφα τα 1r-2Γ, 249ν-300.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/50-

50.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αμαριανού Κων/να και τελειώνει με: Καρβούνης Νικόλαος.

Στο εξώφυλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, Βοηθητικόν Ειδικού Ελέγχου, Από του Σχολ. Ετους 1954-55.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α' + β' διμήνου, γραπτών α' εξαμήνου, μέσος όρος α' εξαμήνου τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες, παρατηρήσεις.

25 (48)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και Παραρτήματος Βόνιτσας 1957/58-1958/59

Κατάστιχο πανόδετο, 37x29,5. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1-2Γ, 195ν-200.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/50-

50.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αμαργιανός Επαμεινώδας του Γεωργίου και τελειώνει με: Φερεντίνου Θεοδώρα Νικολάου.

Στο εξώφυλλο: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ Σ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1957/58-1958/59.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α'+ β' διμήνου, γραπτών α' εξαμήνου, μέσος όρος α' εξαμήνου τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες, παρατηρήσεις.

Σελ. 294
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/295.gif&w=600&h=915

26 (42)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος Δ' τάξης εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και Παραρτήματος Βόνιτσας 1959/60

Κατάστιχο από συρραμμένα έντυπα φύλλα Ειδικού Ελέγχου, 39,5x30. Φύλλα 40 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 13ν-14Γ, 17ν-40.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/5050.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αραβανή Ευαγγελία Νικολάου και τελειώνει με: Αραβανή Ευαγγελία Νικολάου. Στο εξώφυλλο: ΤΑΞΙΣ Δ' ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΝ.

Περιεχόμενα: α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμός κάθε μαθήματος (= α διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α'+β' διμήνου, γραπτών α' εξαμήνου, μέσος όρος α' εξαμήνου τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες, παρατηρήσεις.

27 (42α)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος Β' τάξης εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος (ίσως και του παραρτήματος Βόνιτσας) 1959/60

Κατάστιχο από συρραμμένα έντυπα φύλλα Ειδικού Ελέγχου, 39x30. Φύλλα 60 χ.αρ. Άγραφα τα 1-2Γ, 35ν-60.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/5050.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αραβανή Κων/να Χρυσοστόμου και τελειώνει με: Ζαχαρτζή Χρυσούλα Κωνσταντίνου.

Στο εξώφυλλο σε ετικέτα επικολλημένη: Τάξις Β', Βαθμολόγιον.

Περιεχόμενα: α.α, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α'+β' διμήνου, γραπτών, μέσος όρος α' εξαμήνου - τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες κατά μάθημα, σύνολο απουσιών, παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται, ανεξεταστέος κ.λπ.).

28 (42β)

Βοηθητικός Ε ιδικός Έλεγχος εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1959/60

Κατάστιχο από συρραμμένα έντυπα φύλλα Ειδικού Ελέγχου, 39x30. Φύλλα 52 χ.αρ. Άγραφα τα 1-2r, 18ν-19r, 23ν-52.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/5050.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αμαργιανός Επαμεινώνδας Γεωργίου και τελειώνει με: Κατσαντώνης Ιωάννης Οδυσσέως.

Στο εξώφυλλο σε ετικέτα επικολλημένη: Τάξις Γ', Βαθμολόγιον.

Περιεχόμενα: α.α, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμός κάθε μαθήματος (= α δι-

Σελ. 295
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/296.gif&w=600&h=915

διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α'+β' διμήνου, γραπτών, μέσος όρος α' εξαμήνου - τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες κατά μάθημα, σύνολο απουσιών, παρατηρήσεις (προάγεται, απορρίπτεται, ανεξεταστέος κ.λπ.).

29 (51)

Βοηθητικός Ε ιδικός Έλεγχος εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1960/61 και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1961/62-1962/63 και 1969/701975/76

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 39x28,5. Φύλλα 500 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 561ν-500.

Στο κάτω μέρος των σελίδων με περιττό αριθμό τυπωμένο με σφραγίδα: 3224-27/9/50-

50.000 - A.M. 881.

Αρχίζει με: Αγγελοπούλου Σοφία και τελειώνει με: Χαλκιοπούλου Φωτεινή. Στο εξώφυλλο: Βοηθητικόν Ειδικού Ελέγχου από I960-,

Περιεχόμενα: 1. α.α., ονοματεπώνυμο, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α' + β' διμήνου, γραπτών α' εξαμήνου, μέσος όρος α' εξαμήνου - τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες, παρατηρήσεις.

2. Λείπουν τα σχολικά έτη 1963/64-1968/69.

3. Η υπηρεσία παραγωγής είναι το εξατάξιο μικτό Γυμνάσιο Λευκάδος (1960/61), το εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων Λευκάδος (1961/63) και το (επανασυσταθέν) εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων Λευκάδος (1969/76).

30 (50)

Βοηθητικός Ειδικός Έλεγχος Λυκείου Αρρένων Λευκάδος 1976/77

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 43x30. Φύλλα 200 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 34ν-200. Αρχίζει με: Αλβανίτης Σπυρίδων Δημητρίου και τελειώνει με: Φούρος Σπυραντώνης Γεωργίου.

Στο εξώφυλλο: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ σχολ. Έτος 1976-1977.

Περιεχόμενα: α.α, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, βαθμός κάθε μαθήματος (= α' διμήνου, β' διμήνου, μέσος όρος α'+β' διμήνου, γραπτών, μέσος όρος α' εξαμήνου - τα ίδια για το β' εξάμηνο), απουσίες (δεν σημειώνονται).

β. Ειδικοί Έλεγχοι ανεξεταστέων

31 (46)

Ειδικός Έλεγχος Ανεξεταστέων οκταταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1946/47-1951/52

Φύλλα λευκά, χαραγμένα, συρραμμένα και ντυμένα με χάρτινο εξώφυλλο, 29x20. Φύλλα 40 χ.αρ. Άγραφα τα 1r-2Γ, 39ν-40.

Αρχίζει με: Γατζίας Σωτ. Άγγελος και τελειώνει με: Σκιαδάς Δημ. Κλεόβουλος.

Σελ. 296
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/297.gif&w=600&h=915

Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ανεξεταστέων, Σχολ. Έτος 1946-47 και εφεξής, με Σχολ. έτος 1951-1952 [sic].

Περιεχόμενα: Η βαθμολογία, προφορική και γραπτή, και τα αποτελέσματα των παραπεμπομένων στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και του Φεβρουαρίου (περιλαμβάνει και αυτούς που δίνουν απολυτήριες εξετάσεις).

32 (45)

Ειδικός Έλεγχος Ανεξεταστέων οκταταξίου και εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1952/53-1960/61 και εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1961/62

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 30x20. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφα τα 1r και τα 99ν-100. Αρχίζει με: Κούρτης Νικ. Χαράλαμπος και τελειώνει με: Κοψιδάς Σπυρίδων Δημ.

Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ανεξεταστέων, Από 1952-1962.

Περιεχόμενα: Η βαθμολογία, προφορική και γραπτή, και τα αποτελέσματα των ανεξεταστέων.

33 (80)

Ειδικός Έλεγχος Ανεξεταστέων, συμπληρωματικών απολυτηρίων και κατατακτηρίων εξετάσεων εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος 1961/62Οκτ. 1964

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 34x24,5. Φύλλα 150 χ.αρ. Άγραφα τα 1r, 33ν-150. Αρχίζει με: Αραβανής Βασίλειος του Χρυσοστόμου και τελειώνει με: Κοντογιάννης Αναστάσιος του Θωμά.

Στο εξώφυλλο με κόκκινη μελάνη: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑ ΤΑ ΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤ.

Περιεχόμενα: Η βαθμολογία, προφορική και γραπτή, και τα αποτελέσματα των μαθητών στα οφειλόμενα μαθήματα στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και του Φεβρουαρίου για να προαχθούν, να απολυθούν ή να καταταγούν.

34 (60)

Ειδικός Έλεγχος Ανεξεταστέων, κατατακτηρίων εξετάσεων και επαναληπτικών απολυτηρίων εξετάσεων Λυκείου Αρρένων Λευκάδος 1964/65-1967/68 (κλείνει 30/9/1967)

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 34x24,5. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφα τα 13ν-100.

Αρχίζει με: Κουκουβίνος Κων/νος του Σπυρίδωνος και τελειώνει με: Κιτσάκης Κων/νος

του Χρήστου.

Στο εξώφυλλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ, ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

Σελ. 297
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/298.gif&w=600&h=915

Περιεχόμενα: Η βαθμολογία, προφορική και γραπτή, και τα αποτελέσματα των μαθητών στα οφειλόμενα μαθήματα στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και του Φεβρουαρίου για να προαχθούν, να απολυθούν ή να καταταγούν.

δ. Ειδικοί Έλεγχοι Εισιτηρίων Εξετάσεων 35 (77)

Ειδικός Έλεγχος Εισιτηρίων Εξετάσεων:

1. Εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και Παραρτήματος Βόνιτσας, Ιούλιος 1956-Σεπτέμβριος 1961

2. Εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος, Ιούλιος 1961-Ιούλιος 1965

3. Λύκειο Αρρένων Λευκάδος, Ιούλιος 1965-Ιούλιος 1967

4. Εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων Λευκάδος, Σεπτέμβριος 1967-Σεπτέμβριος 1976

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 43x30,5. Φύλλα 2 χ.αρ + 1-30 αριθμημένα + 31-198 χ.αρ.

Αγραφα τα 1-2, 142Μ98.

Αρχίζει με: Αμαργιανός Επαμεινώνδας του Γεωργίου και τελειώνει με: Φωτεινός Ευστάθιος του Νικολάου.

Στο εξώφυλλο: 1η ετικέτα: ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ, Ειδικός έλεγχος Εισιτηρίων Εξετάσεων 1955-56 έως και.

2η ετικέτα: Λύκειον Αρρένων εν Λευκάδι, Ειδικός έλεγχος εισιτηρίων 1965-1967.

Περιεχόμενα: Τα αποτελέσματα των εισιτηρίων εξετάσεων, οι οποίες -γίνονταν τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο κάθε σχολικού έτους. Τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο του 1964 έχουν καταργηθεί οι εισιτήριες εξετάσεις για το (τριτάξιο, σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση του 1964) Γυμνάσιο και εισάγονται οι εισιτήριες για το Λύκειο, οι οποίες όμως τη χρονιά αυτή (Ιούλιος και Σεπτέμβριος του 1964) δεν γίνονται, διότι δεν υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος για την οργάνωση τους. Αρχίζει η διεξαγωγή τους από τον Ιούλιο του 1965 και καταργούνται από το Σεπτέμβριο του 1967, οπότε, μετά την κατάργηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης από τη δικτατορία, επανιδρύεται το εξατάξιο Γυμνάσιο και επανέρχονται οι εισαγωγικές από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, όπως και πριν. Το κατάστιχο περιλαμβάνει: α.α., ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, τόπο καταγωγής, ηλικία, αριθμό και χρονολογία πιστοποιητικού δήμου ή κοινότητας που προσκομίζουν οι μαθητές, διαγωγή, επάγγελμα πατρός, θρήσκευμα (δεν συμπληρώνεται η στήλη), βαθμολογία (προφορικών και γραπτών), μέσο όρο προφορικών και γραπτών, αποτέλεσμα.

Σελ. 298
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/299.gif&w=600&h=915

3. ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ α. Συλλόγου και Διευθυντή 36 (26)

Βιβλίο Πράξεων 1. Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 10/22 Ιουνίου 1853-1857

2. Λυκείου Λευκάδος 1857/58-1865/66

3. Τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1866-25.10.1880

Κατάστιχο δερματόδετο. [Στην ετικέτα και στο πίσω μέρος του δεσίματος τυπωμένο:

Rresso Ε.Gemelli in Trieste], 34,5x23. Σελίδες 137. Αριθμημένες οι 1-72, χ.αρ. οι 73-137.

Άγραφες οι σ. 113-137.

Στο εξώφυλλο: Καταστατικόν του εν λευκάδι Γυμνασίου [αργότερα διαγραμμένο], Βφλίον

πιστοποιητικών από έτους 1853 [με κόκκινη μελάνη], από του 1853 [με μαύρη μελάνη].

Περιεχόμενα: 1. Στις σ. 1-100 περιέχει πράξεις.

2. Μετά τη σ. 100 γίνεται Βιβλίο ν πιστοποιητικών σπουδής των σχολικών ετών 1865/66-1866/67.

3. Μετά ακολουθεί καταστατικόν περιέχον άπασαν την περιουσίαν του Γυμνασίου και Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος (παραδίδει ο Γυμνασιάρχης Άγγελος Καππώτας στον Πέτρο Βρυώνη την 4η Ιουλίου 1868) και ακολουθούν διαδοχικά άλλα πρωτόκολλα παραλαβής και παραδόσεως μέχρι την 25.10.1880.

Σημειώσεις: 1. Στις σ. 3-7 υπάρχει κατάλογος βιβλίων, υλικών κ.λπ. του Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος με ημερομηνία 15/27 Ιαν. 1853 (παραδίδει ο I. Τούμπας στον Σπ. Βρεττό). Ομοίως στις σ. 64-68 (παράδοση του Σπ. Βρεττού στον Γ. Στεφανίτση τη 19/31 Δεκ. 1857), στις σ. 69-72 (παράδοση Γ. Στεφανίτση σε Κ. Ποταμιάνο, μέλος του Επιχωρίου Συμβουλίου) και στη σ. 95 (παράδοση Π. Κοντογεώργη σε Π. Σπανόπουλο).

2. Περιέχει επίσης Κατάλογο εισφορών μαθητών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 1853 (σ. 8), Καταλόγους δαπανών (σ. 9, 20), Ωρολόγια Προγράμματα (σ. 10, 15, 18, 19, 30) και Γενικά Εξαγόμενα (= τελικά αποτελέσματα) σχολικών ετών 1852/53-1856/57.

37 (27)

Βιβλίο Πράξεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος από 5/4/186827/12/1868 και από 15/9/1876-22/6/1909

Κατάστιχο δερματόδετο, 34,5x22. Σελίδες 392 αριθμημένες. Άγραφες οι 390-392.

Στο εξώφυλλο: [με κόκκινη μελάνη] ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ, [με μαύρη μελάνη] Βιβλίον Πρακτικών 1888-1909.

Στο φ. 1r: Βιβλίον Πρακτικών του εν Λευκάδι Γυμνασίου περιέχον σελίδας τριακοσίας ενενήκοντα δύο (σελ. 392).

Σελ. 299
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/300.gif&w=600&h=915

Εν Λευκάδι τη 10η Ιουνίου 1868 Άγγελος Καππώτας Γυμνασιάρχης [ακολουθεί σφραγίδα: ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ].

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή. Σημειωτέον ότι το Σχολείο καταργείται την 27/12/1868 και επαναλειτουργεί τη 15/9/1867.

38 (22)

Βιβλίο Πράξεων τετραταξίου Μικτού Γυμνασίου Λευκάδος από 23/6/190915/9/1924

Κατάστιχο δερματόδετο, που έχει επικολληθεί πάνω του μεταγενέστερα λευκό χαρτί, 33,5x22. Σελίδες 2 χ.αρ. + 1-4 αριθμημένες + 5-288 χ.αρ. Οι τελευταίες 8 είναι διαφορετικού μεγέθους και προστέθηκαν εκ των υστέρων. Άγραφη η 2.

Στο εξώφυλλο: ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ Βιβλίον Πράξεων 1909-1924.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή. Μέσα στις πράξεις καταγράφονται και τα θέματα που δίνονται στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις. Επίσης, με πράξεις του Συλλόγου καθορίζονται τα διδακτικά βιβλία που επιλέγει ο Σύλλογος για το επόμενο σχολικό έτος.

39 (28)

Βιβλίο Πράξεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου και εξαταξίου Μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 15/9/1924-8/9/1930

Κατάστιχο χαρτόδετο, 34x22. Φύλλα 76 χ.αρ. Άγραφο το 76ν. Στο εξώφυλλο: Βιβλίον Πράξεων Γυμνασίου 1924-1930.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή. Μέσα σε αυτές και όσες καθορίζουν τα διδακτικά βιβλία που επιλέγει ο Σύλλογος για το επόμενο σχολικό έτος. Η υπ' αρ. 18/7-12-1929 πράξη αποτελεί πρωτόκολλο παράδοσης των βιβλίων, του υλικού και της λοιπής περιουσίας του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος από τη Σοφία Κονιδάρη στο Γυμνασιάρχη του Γυμνασίου Λευκάδος Κ. Γουρζή, «συνεπεία της συγχωνεύσεως του πρώην Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος μετά του Γυμνασίου» (ο ν. 4397/1929 καταργεί τη διαίρεση της Μ.Ε. σε τριτάξια Ελληνικά Σχολεία και τετρατάξια Γυμνάσια και ιδρύει το εξατάξιο Γυμνάσιο ως μοναδικό τύπο σχολείου Μ.Ε.).

40 (30)

Βιβλίο Πράξεων κατατακτηρίων εξετάσεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος και εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1/9/1924-15/7/1930

Κατάστιχο χαρτόδετο, 34x21,5. Σελίδες με αρίθμηση 102-343, που αρχίζει από την εσωτερική σελίδα του εξωφύλλου. Άγραφες οι 133-243.

Σελ. 300
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/301.gif&w=600&h=915

Στο νέο εξώφυλλο με γαλάζιο χαρτί επί ετικέτας: Βιβλίον πράξεων κατατακτηρίων εξετάσεων 1924-1930.

Στο παλιό εξώφυλλο, που τώρα είναι 1ο φύλλο: Γυμνάσιον εν Λευκάδι, βιβλίον πρακτικών κατατακτηρίων εξετάσεων < από 11 Σ/βρίου 1924-.

Περιεχόμενα: Πράξεις με τις οποίες γίνονται δεκτοί σε κατατακτήριες εξετάσεις μαθητές από ιδιωτικά σχολεία ή κατ' οίκον διδαχθέντες -ίσως και άλλοι- και αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών. Κατ' ουσίαν, δηλαδή, το βιβλίο ανήκει στον τύπο του Γενικού Ελέγχου.

41 (29)

Βιβλίο Πράξεων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 26/6/1930-30/9/1933 Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 31,5x21. Φύλλα 76 χ.αρ. Άγραφα τα Γ, 73ν- 76. Στο εξώφυλλο: Βιβλίον πράξεων 1930-1933.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή. Μέσα σε αυτές και όσες καθορίζουν τα διδακτικά βιβλία που επιλέγει ο Σύλλογος για το επόμενο σχολικό έτος.

42 (31)

Βιβλίο Πράξεων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 15/10/1933-16/10/1936 Κατάστιχο χαρτοπανόδετο 33,5x25. Φύλλα 80 χ.αρ. Άγραφο το 1. Στο εξώφυλλο: Βιβλίον πράξεων 1933-1936.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή. Μέσα σε αυτές και όσες καθορίζουν τα διδακτικά βιβλία που επιλέγει ο Σύλλογος για το επόμενο σχολικό έτος.

43 (32)

Βιβλίο Πράξεων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 20/10/1936-27/9/1938

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 35,5x25. Φύλλα 100 χ.αρ. Άγραφα τα 1, 99-100.

Στο εξώφυλλο με γραφή μεταγενέστερη: Βιβλίον πράξεων 1936-1938.

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή. Μέσα σε αυτές και όσες καθορίζουν τα διδακτικά βιβλία που επιλέγει ο Σύλλογος για το επόμενο σχολικό έτος.

44 (33)

Βιβλίο Πράξεων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 27/9/1938-10/6/1940

Κατάστιχο χαρτοπανόδετο, 30,5x20,5. Φύλλα 74 χ.αρ. Άγραφο κανένα.

Στο εξώφυλλο: Βιβλίον πράξεων Συλλόγου Από 27 Σ/βρίου 1938 μέχρι 26 Ιουνίου 1940. Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου και Διευθυντή. Μέσα σε αυτές και όσες καθορίζουν τα διδακτικά βιβλία που επιλέγει ο Σύλλογος για το επόμενο σχολικό έτος.

Σελ. 301
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 282
  

  Β. ΑΡΧΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 1. ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

  α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

  117 124 1923-1927 121 128 1955-1959

  118 125 1932-1937 122 129 1959-1962

  119 126 1937-1948 123 131 1961-1962

  120 127 1948-1955 124 130 1962-1965

  2. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 3. ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ

  α.α. α.κ.

  ΕΤΗ

  125 133

  1960-1976

  α.α.

  α.κ.

  ΕΤΗ

  126

  132

  1940-1948

  4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ

  α.α. α.κ.

  ΕΤΗ

  127 136

  1969

  II. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

  α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

  α.α. α.κ. ΕΤΗ α.α. α.κ. ΕΤΗ

  128

  23

  1865-1867

  132

  4

  1884-1889

  129

  13

  1867-1889

  133

  94

  1889-1910

  130

  93

  1889-1915

  134

  95

  1910-1929

  131

  89

  1915-1929

  - Λείπουν οι Ειδικοί Έλεγχοι των ετών 1865-1884.

  - Λείπουν οι Ειδικοί Έλεγχοι των ετών 1865-1884.