Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 0-19 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/0.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΔΑΥΙΔ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(1833-1929)

ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

————— 17 —————

ΑΘΗΝΑ 1989

Σελ. 0
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/1.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 1
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/2.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 2
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/3.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(1833 -1929)

Σελ. 3
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/4.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ. Ι. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΛΙΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΠΉΣ.

(c) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Αχαρνών 417, τηλ. 25 30 872 και 25 30 873

SET ISBN 960 - 7138 - 00 = 7 Τ3 ISBN 960 - 7138 - 01 - 5

Σελ. 4
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/5.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΔΑΥΙΔ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(1833-1929)

ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

————— 17 —————

ΑΘΗΝΑ 1989

Σελ. 5
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/6.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 6
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/7.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η «ΑΝΑΓΝΩΣΗ»

Σελ. 7
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/8.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γενική οδηγία: Οι ενδείξεις Α (Β, Γ,...) 1 (2, 3...) δηλώνουν το κεφάλαιο και τον αριθμό του κειμένου, όπως αυτά έχουν ταξινομηθεί στο Πρώτο Μέρος (1ος και 2ος τόμος)· οι ενδείξεις Πίνακας Α (Β, Γ,...) 1 (2, 3...) παραπέμπουν στο κεφάλαιο και τον αριθμό του πίνακα, όπως αυτοί έχουν καταχωριστεί στο Δεύτερο Μέρος (3ος τόμος).

Το υλικό που περιέχεται στους δύο πρώτους τόμους αξιοποιείται καλύτερα με την παράλληλη μελέτη των Πινάκων και της Επισκόπησης που περιλαμβάνονται στον τρίτο τόμο.

Σελ. 8
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/9.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

EΛΛHNIKA ΣXOΛEIA - ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Σελ. 9
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/10.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 10
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/11.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ι

ΠΙΝΑΚΕΣ

Σελ. 11
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/12.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 12
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/13.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1836

Ελληνικό σχολείο

α/α Μαθήματα 1

Τ ά ξ ε ι ς

Σύνολο

τάξεις

Σύνολο

%

Σύνολο

%

α

β

γ

A

Β

Γ

Δ

1 Ελληνική [γλώσσα] 2 Σύνθεσις

Αρχαία Ελληνικά

12

-

12

12 3

36 \

3 139

42,4

8

6

5

4

23

31

32,3

59

3

70

37,2

3 Γύμνασις εις το γράφειν ελληνιστί

-

-

-

")

2

-

-

-

2

2

4 θεωρία των περί τον λόγον επιστημών

-

-

-

-

-

2

2

2

6

6

5 Ιερά ιστορία

2

-

- ·

2

-

-

_

_

_

2

6 Κατήχησις

Θρησκευτικά

-

2

-

2 6

6,5

2

2

2

1

7

7

7,3

9

13

6,9

7 Αρχαί της ανθρωπολογίας η ηθικής

-

-

2

2

-

-

-

-

-

2

8 Γεωγραφία

3

2

2

- 7

7,6

-

-

_

_

-

-

7

3,7

9 Ιστορία

10 Ιστορία και Γεωγραφία

Ιστορία

- -

3

3

6 --1 6

6,5

2

2

-

2

-

2

-

8

8

8,3

6 14

8

7,5

11 Αριθμητική | Μαθηματική 12 Γεωμετρία και φυσική

Μαθηματικά

3 -

3

3

61 3 1 9

9,8

2

2

_ -

_ -

4 -

12

12,5

10

3

21

11,2

13 Μαθηματική και Μαθηματικοφυσική Γεωγραφία

-

-

-

-

-

4

4

8

8

14 Φυσική ιστορία

3

3

-

-

-

_

_

_

6

15 Φυσική και Φυσική Ιστορία

Φυσικά

-

-

-

- 6

6,5

2

2

2

-

6

9

9,4

6

15

8,0

16 Φυσική, Φυσική Ιστορία και

Αρχαί Χημείας

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

17 Λογική Φιλοσοφία

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2,1

2

1,1

18 Γαλλικά

4

4

4

12

13,1

2

2

2

2

8

8,3

20

10,6

19 Λατινικά

-

.-

3

3

3,3

4

6

5

4

19

19,8

22

11,7

20 Καλλιγραφία

2

2

-

4

4,3

-

-

-

-

-

-

4

2,1

Σύνολο

29

31

32

92

100,0

24

24

24

24

96 1

00,0

188

100,0

1. Για τους κλάδους των μαθημάτων βλ. οπωσδήποτε την υποσημ. 84 της Επισκόπησης.

2. Δηλ. γυμνάσματα στην αρχαία ελληνική (="αντίστροφο" θέμα)' βλ. άρθρο 70 του διατάγματος.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα (=νόμος) 31 Δεκεμβρίου 1836/12 Ιανουαρίου 1837, άρθρα 15 και 81: Κείμενο A4 (τ. Α', σ. 88-89 και 101-102).

Σελ. 13
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/14.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ωρολόγιο πρόγραμμα διτάξιου Ελληνικού σχολείου 1836

α/α

Μαθήματα

Τάξεις α β

Σύνολο

%

1

Ελληνική [γλώσσα] Αρχαία Ελληνικά

12

12

24

27

43,6

2

Σύνθεσις

3

4

3

Ιερά ιστορία και κατηχησις Θρησκευτικά

4

1

8,1

4

Ανθρωπολογία η ηθική

1

5

Ιστορία

-

3

3

4,8

6

Γεωγραφία

3

2

5

8,1

7

8 9

Αριθμητική Αριθμητική η Άλγεβρα Μαθηματικά Γεωμετρία και Φυσική

3

2 2

3 2

2

7

11,3

10

Καλλιγραφία

2

1

3

4,8

11

Φυσική ιστορία

2

-

2

3,2

12

Γαλλικά

4

4

8

12,9

13

Λατινικά

-

2

2

3,2

Σύνολο

30

32

62

100,0

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα (= νόμος) 31 Δεκεμβρίου 1836/12 Ιανουαρίου 1837, άρθρο 15, β': Κείμενο A4 (τ. Α', σ. 89).

Σελ. 14
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/15.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 3, Σειρά εμφάνισης των μαθημάτων κατά τάξεις στο πρόγραμμα τον 1836

Ελληνικό Σχολείο

α

β

γ

1 Ελληνική [γλώσσα]

1 Ελληνική [γλώσσα]

1 Ελληνική [γλώσσα]

2 Ιερά ιστορία

2 Κατήχησις

2 Σύνθεσις

3 Γεωγραφία

3 Ιστορία

3 Αρχαί της ανθρωπολογίας η ηθικής

4 Αριθμητική

4 Γεωγραφία

4 Ιστορία

5 Καλλιγραφία

5 Αριθμητική

5 Γεωγραφία

6 Φυσική ιστορία

6 Καλλιγραφία

6 Γεωμετρία και Φυσική

7 Γαλλικά

7 Φυσική Ιστορία

7 Γαλλικά

8 Γαλλικά

8 Λατινικά

Σελ. 15
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/16.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (συνέχεια)

Γυμνάσιο

A

Β

Γ

Δ

1 Ελληνική [γλώσσα]

1 Ελληνική [γλώσσα]

1 Ελληνική [γλώσσα]

1 Ελληνική [γλώσσα]

2 Λατινική [γλώσσα]

2 Λατινική [γλώσσα]

2 Λατινική [γλώσσα]

2 Λατινική [γλώσσα]

3 Γύμνασις εις το γράφειν ελληνιστί

3 Θεωρία των περί τον λόγον επιστημών

3 Θεωρία των περί τον λόγον επιστημών

3 Θεωρία των περί τον λόγον επιστημών

4 Κατήχησις

4 Κατήχησις

4 Κατήχησις

4 Ιστορία και γεωγραφία

5 Ιστορία και Γεωγραφία

5 Ιστορία και Γεωγραφία

5 Ιστορία και Γεωγραφία

5 Κατήχησις

6 Μαθηματική

6 Μαθηματική

6 Μαθηματική και μαθηματικοφυσική γεωγραφία

6 Μαθηματική και μαθηματικοφυσική γεωγραφία

7 Φυσική και Φυσική Ιστορία

7 Φυσική και Φυσική ιστορία

7 Φυσική και Φυσική ιστορία

7 Φυσική, Φυσική ιστορία και αρχαί

τής χημείας

8 Γαλλική [γλωσσά]

8 Γαλλική [γλώσσα]

8 Γαλλική [γλώσσα]

8 Λογική και γενική εισαγωγή εις την φιλοσοφίαν

9 Γαλλική [γλώσσα]

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα (= νόμος) 31 Δεκεμβρίου 1836/12 Ιανουαρίου 1837, άρθρα 15 και 81: Κείμενο A4 (τ. Α', σ. 88-89 και 101-102).

Σελ. 16
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/17.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1836 με βάση τον εβδομαδιαίο χρόνο διδασκαλίας τους

α/α

Ελληνικό σχολείο

α/α

Γυμνάσιο

α/α

Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

ο

Γαλλικά

2

Λατινικά

2

Λατινικά

3

Μαθηματικά

3

Μαθηματικά

3

Μαθηματικά

4

Γεωγραφία

4

Φυσικά

4

Γαλλικά

Θρησκευτικά

Γαλλικά

5

Φυσικά

Ιστορία

Ιστορία

e

Ιστορία

Φυσικά

7

Θρησκευτικά

7

Θρησκευτικά

8 .

Καλλιγραφία (= Τεχνικά)

8

Φιλοσοφικά

8

9

Γεωγραφία

Καλλιγραφία = (Τεχνικά)

9

Λατινικά

 

10

Φιλοσοφικά

ΠΗΓΗ: Στοιχεία Πίνακα 1.

Σελ. 17
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/18.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1855

Ελληνικό σχολείo

Γυμνάσιο

Γενικό

α/α

Μαθήματα

Τάξεις

Σύνολο %

Τάξεις

Σύνολο

%

Σύνολο

%

α

β

γ

A

Β

Γ

Δ

1

Ελληνικά

9

9

9

27

12

12

12

12

48

75

2

Γραμματική και γραφικαί ασκήσεις

6

6

_

12

__

__

_

_

__ .

12

3

Στοιχεία συντάξεως μετά συντόμου θεματογραφίας

Αρχαία Ελληνικά

_

_

6

6

47 50

0

__

_

_

. __

48

40,3

6

95

44,6

4

Περί συνθέσεως λόγου

-

-

2

2

-

-

-

-

--

2

5

Αριθμητική

4

4

-

8

-

-

-

-

8

6

Αρχαί της Γεωμετρίας

-

-

4

4

-

-

-

-

4

7

Άλγεβρα

-

-

-

-

5

4

-

-

9

9

8

Επιπεδομετρία

Μαθηματικά

-

-

-

-

12

12,8

-

-

3

-

3

17

14,3

3

29

13,6

9

Στερεομετρία και επίπεδος Τριγωνομετρία

_

_

_

__

_

_

_

3

3

3

10

Γεωγραφία Μαθηματική και Φυσική

_

_

_

_

_

_

2

2

2

11

Ιστορία της Π. Διαθήκης

3

-

-

3

-

-

-

-

3

12

Ιστορία της Ν. Διαθήκης

. Θρησκευτικά

-

2

-

2

7

7,4

-

-

-

-

-

6

5,0

2

13

6,1

13

Κατήχησις

-

-

2

2

2

2.

1

1

6

8

14

Γεωγραφία

3

2

2

7

7,4

-

-

-

-

-

-

7

3,3

15

Φυσική Ιστορία

Φυσικά

2

2

-

4

4

4,3

-

-

-

-

-

4

3,4

4

8

3,7

16

Φυσική Πειραματική

-

-

-

-

-

2

2

-

4

4

17

Ιστορία

-

3

3

6

6,4

3

3

3

2

11

9,2

17

8,0

18

Γαλλικά

-

2

3

5

5,3

4

3

3

4

14

11,8

19

8,9

19

Λατινικά

-

-

2

2

2,1

4

4

4

3

15

12,6

17

8,0

20

2l

Ψυχολογία εμπειρική

Λογική

Φιλοσοφικά

Ι

_

-

_

--

_

_

2

2

2

2

4

3,4

2

4

1,9

22

Καλλιγραφία

Τεχνικά 

2

-

-

2

4

4,3

-

-

-

-

__ -

2

4

1 9

23

Ιχνογραφία και Καλλιγραφία .

-

2

-

2

-

-

-

-

-,

_

-

2

Σύνολο

29

32

33

94

100,0

30

30

30

29

119

100,0

5

13

100,0

ΠΗΓΗ: Εγκύκλιος 4168/31 Αυγούστου 1855: Κείμενο A7 (τ. Α', σ. 118-121).

Σελ. 18
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/19.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Σειρά εμφάνισης των μαθημάτων κατά τάξεις στο πρόγραμμα του 1855

Ελληνικό Σχολείο

α

β

γ

1 Ελληνικά

1 Ελληνικά

1 Ελληνικά

2 Γραμματική και γραφικαί ασκήσεις

2 Γραμματική και γραφικαί ασκήσεις

2 Στοιχεία της συντάξεως μετά συντόμου Θεματογραφίας

3 Αριθμητική

3 Αριθμητική

3 Περί συνθέσεως λόγου

4 Ιστορία τήςΠα-. λαιας Διαθήκης

4 Φυσική ιστορία

4 Αρχαί της Γεωμετρίας...

5 Γεωγραφια της Ελλάδος

5 Γεωγραφια Ευρώπης

5 Ιστορία μέση και νεωτέρα

6 Φυσική ιστορία

6 Ιστορία αρχαία

6 Γεωγραφία Ασία, Αφρική και Αμερική

7 Καλλιγραφία

7 Αρχαί της Γαλλικής

7 Γαλλικά

8 Ιστορία της νέας Διαθήκης

8 Ιερά κατήχησις

9 Ιχνογραφία και Καλλιγραφία

9 Λατινικά

Σελ. 19
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 0
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  ΔΑΥΙΔ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

  ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  (1833-1929)

  ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

  ————— 17 —————

  ΑΘΗΝΑ 1989