Συγγραφέας:Μπόμπου - Σταμάτη, Βασιλική
 
Τίτλος:Τα καταστατικά του Σωματείου (Nazione) των Ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (17ος-18ος αι.)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:25
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1995
 
Σελίδες:215
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά - Ιταλικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Νεανικές οργανώσεις
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ιταλία, Πάδοβα
 
Χρονική κάλυψη:17ος-18ος αι.
 
Περίληψη:Στο βιβλίο αυτό δημοσιεύονται τα δύο καταστατικά του ελληνικού φοιτητικού Συλλόγου της Πάδοβας, της Nazione Oltramarìna όπως ονομαζόταν, που σώζονται σήμερα σε δύο χειρόγραφα, γραμμένα στην ιταλική γλώσσα. Οι Έλληνες φοιτητές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας είχαν αποφασίσει στο τέλος της τετάρτης δεκαετίας του 18ου αι. να εκδώσουν το καταστατικό τους, αλλά η έκδοση αυτή δεν έγινε ποτέ. Στο προοίμιο του καταστατικού αυτού οι φοιτητές αναφέρονταν με ιδιαίτερη υπερηφάνεια στην καταγωγή τους: απόγονοι αυτοί του Γένους των Ελλήνων που θέσπισαν τους πιο τέλειους νόμους για την ευδαιμονία των λαών και τη Δημοκρατία, ως μέλη της Nazione των Υπερπόντιων, μιας από τις πιο ξακουστές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας, ζούσαν σύμφωνα με δικό τους σύστημα νόμων με σύνεση και αξιοπρέπεια και εξέφραζαν έτσι μια idea alla Greca. Το Καταστατικό της Nazione Oltramarina ήταν προϊόν αποφάσεων που είχαν ωριμάσει ύστερα από τη διεξαγωγή πολλών συζητήσεων και την αντιμετώπιση ποικίλων περιπτώσεων μέσα στα χρόνια της ζωής της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 8.46 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 77-96 από: 218
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/77.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

Α'. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ 1663 

Σελ. 77
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/78.gif&w=600&h=91525. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

Εικ. 1. Το φύλλο τίτλου του χειρογράφου S Ι 

Σελ. 78
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/79.gif&w=600&h=91525. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

STATUTI

DELL' INCLITA ΝΑΤΙΟΝΕ OLTRAMARINA In Padova 23 marzo 1663 1

1. Στο verso του φύλλου του τίτλου αναγράφεται: Statuti dell'inclita Nazione Oltramarina /1057./ [Μια λέξη διαγραμμένη] /Statuti.

Σελ. 79
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/80.gif&w=600&h=91525. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

Εικ. 2 το φ. 1r του χειρογράφου SI

Σελ. 80
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/81.gif&w=600&h=91525. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

Proemio

In tranquilissima pace conducevano beati i giorni e gl'anni fortunati gl'habitatori del mondo all'hor che da pietà celeste eran ristretti nel profondo || senno || della terra quel geminati metalli, che poi 11 da empia mano 11 alla luce esposti poterò col suo chiarore abbacinare il lume alla di loro raggione, e servirne di faci lugubri per celebrare i funerali alla lor quiete. In questa guisa introdotte le risse, principiati i rancori, dato loco alle straggi, si vidde, quasi in un baleno, cangiato il teatro del piacere in tragica scena.

In questo tempo appunto celebrava il mondo con lingua d'ammiratione le rare doti e la virtù singolare dei Sette famosissimi Oracoli della Grecia, quali prevedendo tante e tali rovine incontanenti frenorono con il morso ben rigoroso d'una giustissima Legge le dissolutezze di tanti ingegni capricciosi e sfrenati; emuli di questi si resero i non men valorosi che saggi spartani, ma con differente maniera: Mentre quegli alle cere et alle corteccie degl'arbori incidevano le sue leggi, questi a caratteri indelebili le registravano nel libro della mente φ· 1v de' suoi concivi. D'ambi questi potentissimi | popoli presero i romani la norma d'un perfetto governo, quali poi, diffondendo questo balsamo salubre per tutto l'universo, non tanto lo resero dovitioso con pregio così rinomato quanto lo preservorono dal letale veneno delle passioni mortali.

Hora noi, che per pietà di qualche benèfica stella dalla

Σελ. 81
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/82.gif&w=600&h=91525. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

miserabil caduta della più famosa natione quasi retaggio siamo riservati, per godere sotto il glorioso Dominio Veneto benigni e fortunati i suoi influssi imitatori de' nostri sapientissimi, ma antichi Padri, habbiamo con ordine aristocratico -mentre il monarchico, il più delle volte, tirannico et odioso riesce- instituito per ben governarsi alcune leggi, quali dalla mutanza del tempo, dalla diversità de gl'accidenti conosciute in qualche parte diffettose, per Parte presa adì 21 luglio 1655 dalla nostra nobilissima Natione, furono creati per regolatori delle rnederne i qui sottoscritti Soggetti, || quali || hanno riformati con maturato consiglio li qui seguenti Statuti, perché osservati da'nostri Conationali possano meritar quella gloria valevole a render il di lor nome immortale e gloriosa la nostra Natione, la quale, comprendendo tutti quel che, essendo di rito greco o d'oltramare, non hanno in questo Studio Nazion propria, si rende per sé stessa tra tutte le altre considerabile.

Domino Stanco da Corfu i Regolatori o riformatori Domino Francesco da Rettirno degli Statuti

Σελ. 82
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/83.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

Εικ. 3. Tό φ. 1ν του χειρογράφου S I

Σελ. 83
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/84.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

Εικ. 4. Tο φ. 2r του χειρογράφου SI

Σελ. 84
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/85.gif&w=600&h=91525. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

Delli Proffessori 1 e numero della Natione

Capitolo 1°.

Perché nasce confusione ove tutti commandano, tiranide ove un solo, perciò nella Natione nostra, che a guisa d'una picciol Republica si mantiene e si governa, né a tutti né ad un solo, ma a sei elletti dal Corpo della medema per Soggetti, che o per nascita o per virtù | o per altra condizione resi e conosciuti per i più riguardevoli, sia concesso il potere, autorità e special obligo più che ad ogni altro membro della Natione di trattar gl'interessi delia medema.

Siano adunque creati dal Corpo della Natione: un Consiglier Legista, qua! s'intenda Capo della medema. Due Consiglieri Artisti - Primo, Secondo - perché possano, così l'uno come l'altro, intravenire nelle publiche Università. Un Sindico della Natione per mantenere i Statuti e censurar le Parti et altro, come a suo | loco diransi. Due Esatori per riscuotere il danaro della Natione con la forma che si dirà al proprio Capitolo, uno dal 2 Regno, l'altro dall' 2 Isole o altri dalla Grecia. E tutti questi siano e s'intendano Officiali della Natione dalla medema elletti e confermati con secreta ballotatione, e non altrimenti. Siano però queste Cariche annuali né alcuno possa esser confermato nella medema Carica l'anno susseguente, se

1. Διορθωμένο από Prottetori. (βλ. Εικ. 4).

2. Υπάρχουν σημεία που παραπέμπουν σε σημείωση στο περιθώριο δεξιά, όπου αναγράφεται: Era scritto del Regno και delle Isole, e così deve essere, e non dal Regno né dalle Isole, che sarebbe contrario ed opposto a gli altri Capitoli e Parti.

Σελ. 85
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/86.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

non in grandissima necessità di soggetto habile a quella Carica; ben possa pretender altro officio e non quel medemo, se non | fosse almeno trasoorssa la contumacia d'un anno.

E perché la Natione in qualsivoglia tempo et occasione non rimanga destituta di Proifesione1, siano elletti due soggetti di qualità. Lettori Publici delle prime Catedre o ordinarie ο estraordinarie, Proffessori, uno di Legge, l'altro di Medecina o ver Filosofia, quali volendo intravenire nelli nostri congressi, debbano essi congressi farsi in casa d'uno d'essi, potendo ciaschuno d'essi ballotare con due votti; che, per altro,doveranno le radunanze o | Università farsi nel Collegio Greco, instituito dalla somma Clemenza della Serenissima Republica.

Acciò gl'Officiali siano con quel decoro et honorevolezza che deve essere propria a quelli che rapresentano una Natione ed anco acciò sia chi porti gl'ordini loro agl'altri Conationali, però sia condotto un Bidello che serva alla Natione; il quale sia persona honorevole et habbia prattica delle cose di Padova, e massime dello Studio, a cui sia statuito un tanto all'anno per ricognitione delle sue fatiche, conforme | si dirà al proprio Capitolo,

Della Consulta e modo e conditione Capitolo 2°.

Acciò la Nation nostra per ogni minima occasione non habbia a convocarsi, et anche per maggiore maturatezza dei negottij ch'hanno a trattarsi, sia perpetuamente osservato che quelli negotij per i quali ha la medema ad esser convocata, siano prima consultati dagl' Officiali, ed in questa privata ridutione si prendano quelle

1. Διορθωμένο από Prottetione.

Σελ. 86
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/87.gif&w=600&h=91525. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

le deliberationi che saranno stimate | proprie ; le quali però non possino terminarsi senza l'intervento della Natione, la quale non doverà esser convocata se non viene decrettato dalla Consulta per ballotatione ; né mai Decretto o Parte di sorte immaginabile possa esser proposta o ballotata nella Natione, se prima non sarà proposta, discorsa e maturata nella Consulta e dal Sindico registrata nel Libro per tal effetto destinato ; e se altrimenti fosse, sia e s'intenda invalida e di nium momento. Et acciò questa privata ridutione non habbia a farsi con quella dimora che può apportare alla Nations qualche danno, statuimo però che quelli o quello che desidera detta ridutione, sia o non sia Officiale, habbi a ricercare dal Sindico che inviti questa Consulta, con questa differenza però, che il Scolaro privato solamente sia in obligo dare il suo proposto o instaza in scrittura al Sindico, non essendo ciò neccessario agl'Officiali; qua! Sindico informato, richiesto et avisato, debba con ogni celerità possibile invitare gl'altri Officiali o a voce | o in scritto, o a casa o fuori di casa per il tal tempo e in tal luoco, o con Bidello o senza; e ciò non facendo, possa ogn'altro Officiale convocarla.

Se gl'Officiali tra di loro non convenissero circa il chiamar la Natione, vadi in tal caso in ballotatione; et ogni volta non1 non haverà almeno votti tre a prò, non si possi convocare ; e che le parti proposte nella Consulta mentre haveranno a pro due votti, siano portate alla Natione; e per tre volte in tempi diversi possano esser solamente proposte le parti, quando non passassero nella forma sudetta; e che i Conseglieri, così Legista come Primo Artista, nella Consulta in ogni tempo dovranno ballottare con un sol votto.

1, Μετά το non έχει διαγραφεί η λ. volta.

Σελ. 87
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/88.gif&w=600&h=91525. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

Ma se per qualche privata sedutione non volessero gl'Officiali l'instanza del rimanente della Natione per qualche convitto, essendo manifesto pregiudicio della medema, quella volta possano li Scolari Connationaii, quando fossero almeno al numero di due terzi di tutta la Natione, unirsi e convocar loro Università e proveder a'publici bisogni con | il termine solito di tre giorni avanti, dovendo però farlo sapere agl'Officiali o a casa o personalmente col Bidello, il quale debba ubedire quando con questo numero gli venga imposto simile officio, dovendo l'Università farsi nel luogo solito- e se gli fosse negato, ove a loro meglio piacesse; dichiarando però invalida, ed ogni trattato che si facesse, quando non intervenisse così il consenso come l'assistenza in questa ridutione di uno degl'illustrissimi Signori nostri Proffessori 1.

Non possano gl'Officiali convocare la Natione se tra loro e gli Scolari non eccedessero il numero di dieci, eccetuando se fosse negotio che non potesse esser differito et il differirlo portasse notabile danno. Debba però nella susseguente Università eccedente tal numero di dieci legitimarsi2 ciò fosse oprato nella precedente, altrimenti resti di niun valore.

Ma perché nascono rare volte occasioni che nella Consulta per mantenimento di qualche statuto o altro si trattarà contro alcuno, ed il rivellare ciò può esser causa di rancori od inimicitie, sì come per rispetto di non incontrare in questo può esser che non si difenda quello della Natione, però, per levare ogni rispetto ed ovviare ogni male, sia osservato che, prima di trattare cosa alcuna nella Consulta, essendo ciò ricercato da qualche

1. Διορθωμένο από Prottettori.

2. Διορθωμένο από legitimarci.

Σελ. 88
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/89.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

Officiale, debbano giurare di secretezza tutti; e chi di loro paleserà cosa alcuna, resti privo et annullato dalla Carica come stato non fosse mai | né possa in alcun tempo pretendere altra Carica ; e, come spergiuro, s'intenda parimente escluso da ogni congresso, e privo d'ogni beneficio della Natione.

Dei tempo e luogo di convocare la Natione

e quali possono intravenire

Capitolo 3°.

Doppo presa Parte nella Consulta per Ί convito della Natione, diasi ordine dal Consiglier 1 o Primo d'Artisti φ. 9r al Bidello per tal effetto, quale convito sia in | termine di tre giorni includendo il giorno dell'invito, eccetuando però i casi d'improviso bisogno e che, fraponendosi questa dimora, potesse nascer gran danno alla Natione,

Debba annualmente, tre giorni avanti la ridutione dell' Università publiche solite a farsi il primo e secondo d'agosto per la creatione de Pro-Rettori e Sindici di questo gloriosissimo Studio di Padova, ridursi la Natione al luogo di sopra statuito, cioè nel Collego Greco, | ove per secretta baJlotatione si ellegono i tre Consiglieri della Natione con il resto degl'Officiali, per dover poscia esser presentati nell' Università Generale, conforme costumano tutte le Nationi Oltramontane.

E se alcuno de'nostri Scolari Connationali fosse creato da questo famosissimo Studio Pro-Rettore e Sindico, in quel caso s'intenda lui Capo della Natione: si doveranno ridurre così le Consulte come l'Università della Natione in casa sua, nelle quali tutte dovrà esser la sua assistenza; e ballotarà con due voti, stimandosi da noi

1. Στο δεξιό περιθώριο μεταγενέστερη προσθήκη: Leggista

Σελ. 89
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/90.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

per dovuta osservanza del Titolo che egli porta e dell' istessa Facoltà anco di due voti, con quali ballota nelle Publiche Università.

Doveranno nelle nostre Università intravenire ed haver voto consultivo e deliberativo solamente quelli che sono veramente Scolari. E però niuno possa essere in questo congresso admesso, se non effettivamente e compitamente sodisfatto havesse così dell'esborso alla Cassa come d'ogn'altro che fosse obligato, e che di ciò apparisca ne'nostri | Libri. Niuno che non habbia per anco compiti gli quindeci anni, benché havesse sodisfatto il tutto, e vogli sodisfare; della qual cosa dubitando, cioè di questa età, stetur juramento ipsius. Niuno che sia privo o condannato per vigore di questi nostri Statuti, niuno che sia intacatore o debitore della Cassa in qualsivoglia maniera, cioè o sia appostato debitore nei Libri o pure, ricercato di fare il conto del denaro avuto, non habbia pienamente sodisfatto o procurato di sodisfare, intendendosi il tutto con effettivo esborso di danaro e non altrimente per qualsivoglia immagina !bil via o inventata maniera.

Che niuno ardisca portar armi in questi congressi di qualsisia sorte, ma quelle sia obligato a deponere mentre volesse intravenire; altrimente, volendo questo tentare con violenza l'ingresso, avvertendolo alcuno degl'Officiali e non ubbidendo, sia privo per anno uno intiero del congresso della nostra Università e d'ogni Carica che avesse o potesse pretender.

Possano li Dottori nostri, tanto Leggisti come Artisti, continuando però a trattenersi a Padova per progredimento ancora de'suoi studii, e non altrimenti; i quali doveranno j solamente haver voce attiva e non passiva in alcuna immaginabil Carica della Natione, salvo in deficienza de'Scolari Connationali, nel quai caso babbi a

Σελ. 90
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/91.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

regolarsi con la forma della Parte presa li 21 zugno 1657. Ma perché nella creatione degl'Officiali solita a farsi tre giorni avanti il primo d'agosto si ricerca più profondo giudicio e cognitione di quello può ricercare altro interesse, perciò, questa non potendo haver chi novamente sarà capitato in questo Studio, onde non havendo prattica della quantità de'concorrenti nelle Cariche —anzi, per qualche | broglio fosse informato sinistramente— non può formare sincero giuditio et così potrà prender origine il disordine del buon governo, però resti inviolabilmente osservato che nella creatione de gli Officiali, oltre le sopranommate conditioni, debba chi intende intrare a ballottare essere matricolato almeno due mesi avanti la detta creatione, et che la maggior parte di questo tempo sia tratenuto in questa Città, dichiarando però che, se fosse alcun Scolaro in questo sudetto tempo in | Padova et per non haver comodo di adempire le conditioni sopradette che si ricercano per intravenire alle Università, a questo sia permesso ballottare gli Officiali, satisfacendo però il tutto almeno il giorno avanti della riduttione dell' Università.

In tutti i congressi possano ballottare tanto i Scolari Conationali Leggisti quanto Artisti, né sia mai messa distintione che a parte i Leggisti et a parte gl'Artisti ballottino, tanto circa la creatione de gli Officiali della loro pròfessione quanto circa qualsivoglia altro interesse, essendo che in una natione che vive in tutto unita repugni il dividersi in così importanti interessi, ove più valido si stima il giuditio che da' molti viene consigliato. Et acciò le deliberationi fatte dalla Natione non habbino altro fine che il solo ben publico né possino trattarsi se non con incorotta Giustitia, senza che punto prevaglia l'interesse privato, statuimo che e | nella creatione de gl'Officiali et in qualsivoglia altra occasione, o

Σελ. 91
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/92.gif&w=600&h=91525. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

che s'havesse da trattar negotij della Cassa ο danari della medema, et in tutte le altre Università nostre nelle quali si trattaranno cose gravi, prima di venire alla baUottatione debbano tutti giurare di far coi suo voto ciò che più giusto e più raggionevole viene da essi loro stimato in coscienza, senza riguardo d'interesse veruno, E quello che per avventura ricusasse di fare detto giuramento, non possi | haver voto in detto affare.

Ninna Parte sia o s'intendi presa, se non superi almeno la metà de'voti. In caso però che due concorrenti in una Carica havessero parità de voti, vogliamo in tal caso che prevaglia il giudicio degl'Officiali, e così debbano essi Officiali soli ballotare quel due concorenti; e se parimenti in questo caso vi fosse uguaglianza de voti, vogliamo che si cavi a sorte uno di questi soggetti. Se fosse negotio spettante alla Cassa ed in qualsivoglia modo reducibile a quella, in quella maniera non | s'intendi presa Parte se non bavera quelle conditioni poste nel proprio, cioè nel 6 Capitolo,

Del modo di renunciare le Cariche

e delle Sostitutiom

Capitolo 4o.

Se alcuno de'Consiglieri o altri Officiali volesse rinunciare la sua Carica, debba osservare questo ordine: . Comparisca dal Sindico nostro e facia la sua renuncia, con dichiaratione che non possa ellegere altri in suo luogo, ma la Natione dop|po la rinontia debba venire in elletione d'altro soggetto, che stimarà habile a tal Carica.

Ninno possi sostituire altri in suo luogo ritrovandosi egli in Padova -essendo questo ancho osservato nelle publiche Università- se non in caso di legittimo impedimento; ma partendo alcuno senza sostituire, possano

Σελ. 92
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/93.gif&w=600&h=91525. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

gl'Offitiali sostituire altro sino al ritorno di quello ; possa però l'absente sostituire con lettere dirette al Sindico, ma con queslta differenza, che la sostitutione per lettere vaglia per un mese solo e non più, e quella che fa personalmente vaglia per sempre sino al suo ritorno, dovendo questa sostitutione cadere sopra persone idonee; ma volendo partirsi il Sindico, lasciando parimente idoneo Scolare, debba avvisare uno degl'altri Officiali.

Acciò nella Natione sia sempre il giusto numero degl' Officiali per gl'interessi che in ogni tempo possano nascere, sia osservato | che niun Officiale1 ma bensì un Scolaro, ellegendo però sempre soggetto idoneo. Et in caso che partisce alcuno dei Consiglieri e che fra'Scolari non fosse alcun abile e prattico per entrare nell'Università, del che sia giudice solo il sostituente, in tal caso detto Consigliero possa mandare il Sindico o uno degl' Esatori nell'Università Grande non ostante la sostitutione fatta nella persona d'altro Scolaro per gl'affari della Natione, acciò | per questo mezzo non resti diminuito il numero degl'Officiali, né meno resti pregiudicata la riputatione della Natione nella persona d'un inesperto,

Dell'obligo della Natione verso i Lettori e delli Nationali verso gl'Officiali

capitolo 5°.

Debba una volta l'anno congregarsi ed unirsi tutta la Natione per andarsene a riverire a casa gl'illlustrissimi

Proffessori 2 della medema e rinovare il suo ossequio et

1. Πρβλ. SII, cap. VII: Μετά το officiale: possa sostituire altro Officiale

2. Δεν έχει ολοκληρωθεί εδώ η διόρθωση του Prottettori σε Professori.

Πρβλ. φ. 2r και 7ν.

Σελ. 93
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/94.gif&w=600&h=91525. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

osservanza, et massimante nel mese di décembre coll'occasione di annunciare le Buone Feste Natalitie, et il medemo ancor ufficio passare appresso gl'eccelentissimi Rettori, conforme costumano tytte le altri Nationi e da noi sin hora fu osservato e mantenuto, Ne sia Connatio nale alcuno che non s'accompa|gni cogl'Officiali per così importante e neccessario negotio, ove consiste il credito e la riputatione della nostra Natione, e per consequenza di sé medemi. Et per tal effetto debba il Consiglier Legista della nostra Natione, ed in sua absenza il Primo Consigliero degli Artisti, dare l'ordine al Bidello della medema che invitti tutti li nostri Conationalli un giorno almeno innanzi; e chi non venisse, resti caduto, se non è Officiale, in pena di ducato uno da lire 6 soldi 4, e se è Officiale, resti privo della Carica, salvo qualche legitimo impedimento, della qua! cosa dubitando, stetur iuramento ipsius in presenza di tutti nella seguente Università, altrimente s'intenda haver contratto detto debito. Nascendo qualche differenza tra li Scolari della Natione, debbano infrapporsi gl'Ufficiali della | medema per acquietarli, valendosi anco, quando bisognasse, del mezzo de gl'illustrissimi nostri Processori.

Siano tutti, et in particolare ogn'uno, obligati d'interessarsi in ogni evento et in qualsivogia occorrenza per diffondere le raggioni di qualsivoglia Scolaro della Natione, secondo gl'accidenti che occorrer potessero; questo però s'intendi in causa publica, spettante all'interesse commune et honorevolezza della Natione. Et se alcuno per sorte non volesse interessarsi, deb|bano gì' Officiali escluderlo dal Corpo della Natione con notare la causa in modo tale, che non habbia mai da esser riputato per suo legitimo membro.

Se qualche volta occorresse che i Consiglieri Ο altri Officiali non adempissero il loro debito nell'essercitare

Σελ. 94
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/95.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

essattamente la sua Carica, si possa rimovere tal officiale et in suo loco crearne un'altra persona, et si possa senza il consenso di lui convocare la Natione dagl'altri Officiali, dichiarando | però che debba esser prima ammonito dal Sindico; il quale così avvertito e non rendendosi utile alla Natione, si passi all'elletione d'altro, né possi per anno uno pretendere o essere in alcuna Carica della Natione, dovendo però prima a publica Natione esser ascoltate le sue diffese di quanto viene incolpato.

Perché alle volte alcun Scolaro overo Officiale non viene nell'Università impedito da légitime cause, acciò la notata dal Sindi|co absenza ingiustamente non rimanga confirmata, debba questo tale nella seguente Università portare le sue scuse in presenza almeno de gl'Officiali, delle quali cose dubitando, stetur iuramento ipsius, dovendo il Sindico procurare la decisione di questi negotij prima che si venga ad altro trattato.

Siano in obligo gl'Officiali della Natione di non lasciare spendere il nome della medema, tanto a voce quanto in scritto, e | così ogn'altro Conationale da qualsivoglia Scolaro della Natione o altra persona; né possa mai alcuno proporre nella nostra Università e dimandare licenza che al nome della medema si dedichi alcun Elogio, Raccolta, Oratione o altra compositione. Effigie o altro che pottesse comparire in publico, essendo per ordinario tutte queste cose protesti, che prendono origine da privati bisogni, rendono mercenarie le dedicationi con ignominia del nome speso, eccetto però il caso quando colui al quale si dedica, fosse uno de gl'eccellentissimi Rettori e soggetti simili, o alcuno pure de'nostri illustrissimi Proffessori1.

1. Διορθωμένο από Prottettori (βλ. Είκ. 5, σ. 96).

Σελ. 95
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/96.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

Εικ. 5. Το φ. 21r του χειρογράφου S Ι

Σελ. 96
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα καταστατικά του Σωματείου (Nazione) των Ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (17ος-18ος αι.)
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 77
    25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

    Α'. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ 1663