Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = ''). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 579-598 TEXT_OF 766
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/579.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Πίναξ 13ος.

1. Επανάληψις των προηγουμένων,

2. Κάμψις και τάσις των χειρών κατά διαφόρους διευθύνσεις μετ' ακροστασίας και οκλάσεως.

3. Τας χείρας επί των ισχίων, προεκβολή - ακροστασία.

4. Τας χείρας επί των ισχίων, προβολή εκτός, μετά στροφής του κορμού προς τον προβαλλόμενον πόδα.

5. Περιφορά των χειρών μετ' ακροστασίοις.

6. Ανάτασις, διάστασις, έκτασις του κορμού - κάμψις και τάσις των χειρών, ακολούθως επίκυψις, ανάκυψις· ακολούθως ανάκαμψις μετ' ακροστασίας, όκλασις.

7. Υπτία εξάρτησις - έλξις.

8. Σύμπτυξις, προσαγωγή, ανάτασις, προεκβολή - ακροστασία,

9. Ισοσταθμική βάδισις επί της δοκού,

10. Σύμπτυξις, ανάτασις, προβολή εμπρός, πρόκυψις, ανάκυψις· ακολούθως τάσις των χειρών επί τα πλάγια.

11. Πρότασις - άρσις των σκελών εναλλάξ εμπρός,

12. Πρηνής θέσις - εκλάκτισις των ποδών.

13. Έκτασις της κεφαλής μετά στροφής των παλαμών.

14. Προσαγωγή, ημιανάτασις - κάμψις του κορμού πλαγία (προς το μέρος της μη ανατεταμένης χειρός).

15. Πρόπτυξις, διάστασις - στροφή του κορμού μετ' εκτινάξεως των χειρών.

16. Προεισαγωγικόν άλμα και επί τόπου άλματα.

17. Παιδιά (σφαιρίσεις εν κύκλω).

Πίναξ 14ος.

1. Επανάληψις των προηγουμένων,

2. Σύμπτυξις ακροστασία.

3. Έκτασις ακροστασία - κάμψις των γονάτων μετά συγχρόνου άρσεως των χειρών (άνω εκ των πλαγίων).

4. Έκτασις των χειρών μετά προβολής εκτός,

5. Προεισαγωγικόν άλμα (τέσσαρες χρόνοι).

6. Έκτασις κεφαλής (οπίσω),

7. Διάστασις, ανάτασις, επέρεισις, έκτασις του κορμού - κάμψις και τάσις των χειρών ακολούθως πρόκυψις - αιώρησις των χειρών.

8. Ακροστασία - στροφή της κεφαλής δεξιά και αριστερά,

9. Εξάρτησις - χειροβάδισις, 10. Ισοσταθμική βάδισις επί της δοκού.

TEXT_PAGE_SHORT579
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/580.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11. Πρηνής κατάκλισις - έκτασις των χειρών,

12. Εξάρτησις - άρσις των σκελών κεκαμμένων κατά το γόνυ και βραδύτερον τάσις αυτών εμπρός,

13. Τας χείρας επί των ισχίων, άκροστασία - βραδεία κάμψις των γονάτων.

14. Ανάκαμψις, διάστασις - κάμψις του κορμού αριστερά (δεξιά)· ακολούθως στροφή του κορμού αριστερά (δεξιά).

15. Ημιανάτασις προβολή εκτός,

16. Βάδισις, δρόμος +. '

17. Άλματα ελεύθερα.

18. Έκτασις μετά βραδείας ακροστασίας.

19. Όκλασις βραδέως.

20. Περιφορά των χειρών.

21. Παιδιά (ποδοσφαίρισις η οιαδήποτε εκ των προηγουμένων).

Πίναξ 15ος.

1. Έπανάληψις των προηγουμένων.

2. Τας χείρας επί των ισχίων, εκβολαί των ποδών καθ' απάσας τας διευθύνσεις, ακροστασία.

3. Τας χείρας επί των ισχύων, εκβολή, στροφή του κορμού (προς τον εκβληθέντα πόδα) - έκτασις του κορμού οπίσω και πρόκυψις.

4. Ακροστασία, σύμπτυξις - ανάτασις, κάμψις των γονάτων.

5. Ανάτασις προεκβολή - έκτασις του κορμού οπίσω· ακολούθως πρόκυψις· ακολούθως μεταβολή επί των πτερνών και επανάληψις των προηγουμένων κινήσεων' μετ' αυτήν δε κλίσις επί των πτερνών, θέσις των χειρών επί του αυχένος και εκείθεν ακροστασία, όκλασις.

6. Κάμψις και τάσις των χειρών κατά διαφόρους διευθύνσεις.

7. Εξάρτησις - έλξις.

8. Εξάρτησις - χειροβάδισις.

9. Ισοσταθμική βάδισις επί της οριζόντιας δοκού.

10. Έκτασις των χειρών, άρσις του αριστερού (δεξιού) ποδός οπίσω, ισορροπία επί του ετέρου κεκαμμένου κατά το γόνυ.

11. Ανάτασις προβολή εμπρός - πρόκυψις ακολουθούμενη υπό κάμψεως και τάσεως των χειρών η αιωρήσεως αυτών.

12. Πρηνής θέσις - ακολουθούμενη υπό εξαρτήσεως και άρσεως αμφοτέρων των σκελών.

13. Ανάτασις προσαγωγή - κάμψις δεξιά και αριστερά, ακολουθούμενη υπ ο στροφής του κορμού.

14. Ημιανάτασις και προβολή.

TEXT_PAGE_SHORT580
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/581.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

15. Βάδισις.

16. Παιδιά (περιλαμβάνουσα άλματα).

17. Περιφορά των χειρών, ακολούθως όκλασις βραδεία.

18. Έκτασις μετ' ακροστασίας.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Γενικοί παρατηρήσεις διά τας ασκήσεις των μαθητών των γυμνασίων.

1. Οι έξ πρώτοι πίνακες δύνανται να χρησιμεύσωσι και διά τους μαθητάς της Γ' τάξεως του ελληνικού σχολείου. Διά τους λοιπούς μαθητάς των ελληνικών σχολείων γίνεται χρήσις των πινάκων του δημοτικού σχολείου.

2. Διά τας μαθήτριας της αυτής ηλικίας γίνεται χρήσις των αυτών πινάκων, αποκλειομένων των αλμάτων εις ύψος και βάθος, των αλμάτων διαστάδην, των εφάλσεων και ανακυβιστήσεων, καθώς και των όμοιας φύσεως γυμναστικών παιδιών. Επί πλέον η βαθμολογική των ασκήσεων πρόοδος βαίνει, βραδύτερρν και μετά περισσοτέρας παραμονής εις τας στοιχειώδεις ασκήσεις.

3. Όργανα των οποίων γίνεται χρήσις εις τας ασκήσεις είναι α') η δοκός (απλή και διπλή), β') το πολύζυγον (η διάστρα), γ') το θρανίον, δ') το εφαλτήριον (μέγα η μικρόν) και ε') οι στυλοβάται των αλμάτων,

Του πολύζυγου γίνεται χρήσις σχεδόν αποκλειστικά διά τας υπερεκτάσεις' εν ελλείψει πολύζυγου αι ύπερεκτάσεις αντικαθίστανται υπό έπερείσεων και ελευθέρων εκτάσεων του κορμού οπίσω. Η χρήσις της δοκού και του θρανίου είναι απολύτως απαραίτητος, ιδίως διά τους μαθητάς των γυμνασίων. Το εφαλτήριον δυνατόν να άντικατασταθή εν τινί μέτρω διά παιδιών.

4. Έν τελεία ελλείψει οργάνων θα καταρτίζη ο γυμναστής ημερησίαν άσκησιν αποκλειστικώς εξ ελευθέρων ασκήσεων και παιδιών, ακολουθών την καθωρισμένην σειράν των ασκήσεων ήτοι:

α') Προασκήσεις.

β') Εκτάσεις του κορμού όπίσω.

γ') Κάμψεις και τάσεις των χειρών.

δ') Ίσορροπίαι εν χώρα. Βήματα κατά διαφόρους διευθύνσεις επί των δακτύλων και διά τελείως τεταμένων σκελών.

ε') Ασκήσεις του αυχένος, των ώμων και της ράχεως.

στ') Ασκήσεις των κοιλιακών μυών.

ζ') Ετερόπλευροι ασκήσεις του κορμού.

η') Βάδισις, παιδιαί δρομικαί και σφαιρίσεις, άλματα.

θ') Αναπνευστικαί ασκήσεις.

5. Η μετάβασις από πίνακος εις πίνακα γίνεται βαθμιαίως και μετά της

TEXT_PAGE_SHORT581
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/582.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

προσηκούσης γυμναστικής συνεχείας, ώστε σχεδόν να μη καθίσταται αντιληπτή εις τους μαθητάς η αύξησις της εντάσεως των ασκήσεων.

Σημείωσις. Αϊ τακτικαί ασκήσεις (κλίσεις, μεταβολαί, σχηματισμός τετράδων, αλλαγαί κατευθύνσεως κλπ.), εκτελούνται πάντοτε συμφώνως τοις εν ισχύι κανονισμοίς της εκπαιδεύσεως του στρατιώτου (βλ. Υπουργείον Στρατιωτικών. Κανονισμός της εκπαιδεύσεως του πεζικού, τεύχος 1 και 2, Αθήναι 1905).

Πίναξ 1ος

1. Παράταξις εφ' ενός ζυγού κατά παραγωγήν (μετά 2 - 3 μαθήματα και κατά μέτωπον). Ζύγισις εμπρός βραδύτερον δεξιά (αριστερά). Αρίθμησις ανά δύο (τρεις). Αραίωσις πλαγίως (εμπρός). Κλίσεις δεξιά (αριστερά). Μεταβολή.

2. Τας χείρας επί των ισχίων.

Προσαγωγή, απαγωγή των ποδών.

Εκβολή των ποδών.

Διάστασις των ποδών,

Τας χείρας επί των ισχίων - ακροστασία.

Τάς χείρας επί των ισχίων - στροφή της κεφαλής.

3. Σύμπτυξις - τάσις των χειρών κάτω.

Τάς χείρας ετά των ισχίων - έκτασις του κορμού οπίσω.

Τας χείρας επί των ισχίων - πρόκυψις.

4. Προσαγωγή - ακροστασία. Εν, δύο η τρία βήματα εμπρός (οπίσω).

Λύσις των ζυγών και ταχεία ανασύνταξις εις άλλο μέρος της αυλής, των μαθητών προσερχόμενων ταχέως και σιωπηλώς.

5. Τας χείρας επί των ισχίων - στροφή της κεφαλής, Άρσις των χειρών πλαγίως.

Πίναξ 2ος.

1. Σύνταξις αφ' ενός η και δύο ζυγών. Επανάληψις των τακτικών ασκήσεων του προηγουμένου πίνακος. Εκβολαί των ποδών. Τας χείρας επί των ισχίων - ακροστασία, Τας χείρας επί των ισχίων - διάστασις,

2. Άρσις των χειρών πλαγίως.

Σύμπτυξις - τάσις των χειρών κάτω.

Τας χείρας επί των ισχίων, διάστασις - ακροστασία.

3. Υπτία εξάρτησις (δοκός). Εξάρτησις (λαβή πρώτη) άρσις αμφοτέρων των σκελών κεκαμμένων (διπλή δοκός η πολύζυγον).

TEXT_PAGE_SHORT582
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/583.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4. Προσαγωγή - ακροστασία,

Τας χείρας επί των ισχίων - έκτασις του κορμού οπίσω, ανόρθωσις. Πρόκυψις, ανάκυψις.

Εν, δύο η τρία βήματα εμπρός (οπίσω).

5. Προσαγωγή και απαγωγή των ποδών.

Τας χείρας επί των ισχίων, προσαγωγή - κάμψις πλαγία του κορμού.

Προσαγωγή - ακροστασία.

6. Άρσις των χειρών πλαγίως.

Σύμπτυξις - τάσις των χειρών οπίσω.

Έκτασις της κεφαλής οπίσω μετά στροφής των παλαμών.

Πίναξ 3ος.

1. Τακτικαί ασκήσεις (μεγίστης διαρκείας 2 λεπτών).

Προσαγωγή και απαγωγή των ποδών.

Τας χείρας επί των ισχίων, διάστασις - ακροστασία, όκλασις.

Άρσις των χειρών πλαγίως - άνω.

Έκτασις της κεφαλής οπίσω.

2. Σύμπτυξις - τάσις των χειρών άνω (η πλαγίως),

Τας χείρας επί των ισχίων, διάστασις - έκτασις του κορμού οπίσω, ακολουθούμενη υπό προκύψεως.

Άρσις των χειρών εμπρός και άνω.

3. Υπτία έξάρτησις (δοκός) έλξις.

Στροφή των παλαμών μετ' εκτάσεως της κεφαλής οπίσω.

4. Τας χείρας επί των ισχίων - προεκβολή.

Τας χείρας επί των ισχίων, πρόκυψις - στροφή της κεφαλής.

5. Προεισαγωγικόν άλμα.

Κλίσεις, μεταβολή, 1 - 3 βήματα εμπρός (οπίσω).

6. Τας χείρας επί των ισχίων, προσαγωγή - στροφή του κορμού ημιανάτασις - εναλλαγή των χειρών. Προεισαγωγικόν και επιτόπιον άλμα.

7. Τας χείρας επί των ισχίων, διάστασις - ακροστασία. Σύμπτυξις - τάσις βραδεία των χειρών πλαγίως.

Πίναξ 4ος.

1. Τακτικαί ασκήσεις.

Άρσις των χειρών πλαγίως.

Εκβολαί (προεκβολαί) των ποδών.

Εν η δύο βήματα αριστερά (δεξιά). Κλίσεις δεξιά (αριστερά).

Σύμπτυξις - ακροστασία.

TEXT_PAGE_SHORT583
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/584.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2. Ανάτασις (ανάκαμψις)  -  διάστασις' εκείθεν έκτασις του κορμού οπίσω, ακολουθούμενη υπό προκύψεως.

3. Ύπτία έξάρτησις - έλξις, στροφή της κεφαλής. Προεισαγωγικόν άλμα.

4. Τας χείρας επί των ισχίων, προσαγωγή - προεκβολή. Τας χείρας επί των ισχίων, εκβολή - ακροστασία.

5. Τας χείρας επί των ισχίων - προβολή.

Τας χείρας επί των ισχίων, διάστασις - στροφή του κορμού.

6. Βήματα εμπρός (οπίσω), αριστερά (δεξιά).

Προεισαγωγικόν άλμα μετά συγχρόνου άρσεως των χειρών πλαγίως. Επιτόπιον άλμα μετά και άνευ εξάρσεως των χειρών. Άλμα εμπρός, μεθ' ενός βήματος φοράς.

7. Σύμπτυξις - ανάτασις.

Κλίσεις και βήματα.

Άρσις των χειρών πλαγίως μετά συγχρόνου ακροστασίας.

Πίναξ 5ος.

1. Τας χείρας επί των ισχίων, ακροστασία - όκλασις. Σύμπτυξις - Τάσις των χειρών άνω (πλαγίως), δις εκάστη Τάσις. Τας χείρας επί των ισχίων, προσαγωγή - πλαγία κάμψις του κορμού. Κλίσεις και βήματα. Προεισαγωγικόν άλμα.

2. Ανάτασις - έκτασις του κορμού οπίσω, πρόκυψις, επίκυψις, ανάκυψις και έκτασις οπίσω εκ νέου.

Τας χείρας επί των ισχίων, προεκβολή - ακροστασία,

3. Υπτία εξάρτησις, έλξις - άρσις εναλλάξ των σκελών. Προεισαγωγικόν άλμα,

4. Τας χείρας επί των ισχίων, προβολή εμπρός - στροφή της κεφαλής. Ημιανάτασις - αιώρησις των χειρών.

5. Ανάτασις, προσαγωγή - στροφή του κορμού, Τας χείρας επί των ισχίων - στροφή της κεφαλής,

6. Βήματα πλάγια και κλίσεις,

Προεισαγωγικόν άλμα.

Επιτόπια άλματα μετ' εξάρσεως χειρών και σκελών.

Άλμα εμπρός, από τόπου η μετά φοράς 1 - 3 βημάτων,

7. Ημιανάτασις, προσαγωγή, κάμψις του κορμού πλαγία.

Τας χείρας επί των ισχίων, ακροστασία - τρία βήματα εμπρός (οπίσω).

8. Πρόπτυξις - εκτίναξις των χειρών.

Έκτασις της κεφαλής οπίσω μετά στροφής των παλαμών.

Περιφορά των χειρών.

TEXT_PAGE_SHORT584
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/585.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Πίναξ 6ος.

1. Ανάτασις, διάστασις - ακροστασία.

Σύμπτυξις, ανάτασις μετά συγχρόνου ακροστασίας (τέσσαρες χρόνοι).

Μεταβολή, κλίσεις, βήματα πλάγια,

Τας χείρας επί των ισχίων, εκβολή - στροφή του κορμού.

Ακροστασία, έκτασις μετά συγχρόνου εκτάσεως των χειρών,

2. Ανάτασις, διάστασις - έκτασις του κορμού οπίσω. Σύμπτυξις, επέρεισις (απλή δοκός) - έκτασις του κορμού οπίσω. Ανάτασις, διάστασις - πρόκυψις, επίκυψις.

3. Εξάρτησις - άρσις των σκελών κεκαμμένων (πολύζυγον η διπλή δοκός)· Πρηνής εξάρτησις.

4. Εκβολαι των ποδών (καθ' απάσας τας διευθύνσεις), μετά συγχρόνου συμπτύξεως, ανατάσεως.

Πρότασις - αιώρησις των χειρών.

Σύμπτυξις, διάστασις, πρόκυψις - τάσις των χειρών πλαγίως και εκείθεν άρσις αυτών άνω.

5. Άρσις εναλλάξ των σκελών κεκαμμένων (βραδύτερον τεταμένων). Αι χείρες επί των ισχίων η στηριζόμεναι επί της δοκού", ευρισκομένης εις το οψος του στήθους.

Υπτία εξάρτησις, έλξις - άρσις εναλλάξ των σκελών,

6. Τας χείρας επί των ισχίων, προβολή - εναλλαγή των ποδών. Ημιανάτασις, προεκβολή, επέρεισις (δοκός) - κάμψις πλαγία του κορμού, Ημιανάτασις - κάμψις πλαγία του κορμού.

7. Βάδισις και δρόμος (μεγίστης διαρκείας 30" λεπτών)· μετ' αυτήν α') βάδισις επί των δάκτυλων και β') άρσις των χειρών πλαγίως - άνω (μετά το αλτ),

8. Επιτόπιον άλμα μετά η άνευ στροφής 90°. Όρθια στήριξις (δοκός),

9. Ανάτασις - έκτασις· ελαφρά του κορμού οπίσω.

Άρσις των χειρών πλαγίως - άνω, μετ' εκτάσεως της κεφαλής οπίσω.

Πίναξ 7ος.

1. Τας χείρας επί των ισχίων, ακροστασία, Όκλασις - στροφή της κεφαλής. Ημιέκτασις - εναλλαγή των χειρών.

Ανάτασις - έκβολαί των ποδών καθ' απάσας τας διευθύνσεις. Ανάκαμψις - ακροστασία.

2. Ανάτασις, προεκβολή, έκτασις του κορμού οπίσω - κάμψις και τάσις των χειρών,

Σύμπτυξις, επέρεισις (δοκός), έκτασις του κορμού οπίσω - τάσις και κάμψις των χειρών.

TEXT_PAGE_SHORT585
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/586.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ανάτασις, πρόκυψις - επίκυψις, ανάκυψις.

3. Υπτία εξάρτησις (η ημιεξάρτησις) - άρσις εναλλάξ των σκελών (τεταμένων).

Πρηνής εξάρτησις,

4. Ανάτασις, ακροστασία - τρία βήματα εμπρός (όπίσω). Βάδισις ισοσταθμική επί της δοκίδος του Θρανίου (ανεστραμμένου).

5. Πρηνής κατάκλισις, τας χείρας επί των ισχίων - στροφή της κεφαλής. Μετ' αυτήν άλμα εις βάθος από του θρανίου, μετά η άνευ αιωρήσεως εκατέρου των σκελών.

Προτασις - αιώρησις των χειρών,

6. Βάδισις και δρόμος, ως εν τω προηγουμένω πίνακι,

7. Ανάτασις, διάστασις - στροφή του κορμού.

Τάς χείρας επί των ισχίων - προβολαί καθ' απάσας τας διευθύνσεις.

Άρσις των χειρών πλαγίως - άνω μετά συγχρόνου ακροστασίας.

8. Επιτόπια άλματα.

Όρθια στήριξις (δοκός).

Άλμα εμπρός.

Πλαγία υπερπήδησις μετά στροφής (δοκός, εφαλτήρια, ίππος),

9. Ανάτασις - ακροστασία.

Τρία βήματα εμπρός (όπίσω).

Περιφορά των χειρών.

Σύμπτυξις - βραδεία τάσις των χειρών πλαγίως.

Πίναξ 8ος.

1. Σύμπτυξις, διάστασις - ακροστασία, Προεισαγωγικόν άλμα.

Ανάτασις - έκτασις του κορμου, πρόκυψις, επίκυψις, ανάκυψις. Ανάκαμψις, προσαγωγή - στροφή του κορμού.

Τας χείρας επί των ισχίων, εκβολή (καθ' απάσας τας διευθύνσεις) - ακροστασία.

2. Ανάτασις, προεκβολή - έκτασις οπίσω, πρόκυψις,

Υπερέκτασις (πολύζυγον),

Ανάτασις, πρόκυψις - επίκυψις, ανάκυψις.

3.Υπτία εξάρτησις - έλξις. Πρηνής εξάρτηση - στροφή της κεφαλής.

Εξάρτησις - απαγωγή των σκελών κεκαμμένων (βραδύτερον και τάσις αυτών).

4. Ανάτασις, προεκβολή - ακροστασία. Ισοσταθμική βάδισις επί κεκλιμένου θρανίου.

TEXT_PAGE_SHORT586
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/587.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάς χείρας επί των ισχίων - άρσις εναλλάξ των γονάτων,

5. Πρηνής κατάκλισις (θρανίον) - ανάκυψις μετ' άνατάσεως. Σύμπτυξις, πρόκυψις - τάσις των χειρών πλαγίως.

6. Βάδισις και δρόμος (ως εν πίν. 6 και 7). Αλλαγή βήματος. Σχηματισμός τετράδων εκ βαδίσεως. Βάδισις μετ' ανορθώσεως επί των δακτύλων.

7. Τας χείρας επί των ισχίων, διάστασις - στροφή του κορμού. Ανάτασίς, επέρεισις (δοκός) - πλαγία κάμψις του κορμού και μετ' αυτήν ανάτασις, ακροστασία - τρία βήματα εμπρός (οπίσω).

8. Όρθια στήριξις μετά φοράς (δοκός).

Πλαγία υπερπήδησις μετά στροφής (δοκός, εφαλτήρια).

Εισαγωγή εις την κυβίστησιν (δοκός).

Άλμα εις βάθος.

Άλματα ελεύθερα, μετά φοράς 1 - 3 βημάτων.

9. Πρόπτυξις - έκτίναξις των χειρών.

Ανάτασις - έκτασις του κορμού οπίσω (ελαφροτάτη),

Ανάτασις, προσαγωγή - στροφή του κορμού,

Στροφή των παλαμών μετ' εκτάσεως της κεφαλής οπίσω,

Πίναξ 9ος.

1. Σύμπτυξις, ανάτασις - μετά συγχρόνου ακροστασίας, οκλάσεως (βραδέως),

Πρότασις - αιώρησις των χειρών.

Ανάκαμψις, εκβολή - στροφή του κορμού,

Προεισαγωγικόν άλμα,

Έκτασις των χειρών και, άρσις αυτών άνω μετ' ακροστασίας (βραδέως).

2. Ανάτασις, επέρεισις (δοκός), έκτασις του κορμού - κάμψις και τάσις των χειρών.

Υπερέκτασις - ακροστασία.

Ανάτασις, προεκβολή, έκτασις του κορμού - κάμψις και τάσις των χειρών,

Ανάτασις, διάστασις - πρόκυψις, επίκυψις, ανάκυψις,

3. Εξάρτησις, διάστασις των σκελών (δοκός).

Πρηνής εξάρτησις - έλξις.

Εξάρτησις - κάμψις και τάσις των σκελών εναλλάξ (πολύζυγον η δοκός).

4. Ανάτασις, προσαγωγή, προεκβολή - ακροστασία, Τας χείρας επί των Ισχίων - άρσις των γονάτων εναλλάξ. Τας χείρας επί των ισχίων, ακροστασία - εκβολαί των ποδών (τελείως τεταμένων) καθ' απάσας τας διευθύνσεις.

5. Πρηνής κατάκλισις, ανάκυψις, τας χείρας επί των ισχίων - στροφή της

TEXT_PAGE_SHORT587
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/588.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

κεφαλής. Βραδύτερον από της αυτής αφετηρίας, σύμπτυξις - έκτασις (η ανάτασις), βραδέως.

Ανάτασις, πρόκυψις - αιώρησις των χειρών' μετ' αυτήν επίκυψις, ανάκυψις.

6. Εδραία θέσις, τας χείρας επί των ισχίων - πτώσις οπίσω (θρανίον).

Πρηνής θέσις.,

Ημιεξάρτησις - άρσις των σκελών εναλλάξ (δοκός),

7. Βάδισις και δρόμος (μεγίστης διαρκείας 1' λεπτού), Βάδισις α') διά μεγάλων βημάτων, β') μετά τάσεως του οπισθίου ποδός και γ') επί των δακτύλων.

8. Ημιανάτασις - κάμψις πλαγία του κορμού.

Τας χείρας επί των ισχίων, διάστασις - στροφή του κορμού.

Ανάτασις, διάστασις - κάμψις ταχεία του κορμού πλαγίως.

9. Επανάληψις των ασκήσεων των ποδών και των εξαρτήσεων, αν υπάρχη χρόνος διαθέσιμος,

10. Επιτόπια άλματα,

Ορθία στήριξις μετά φοράς.

Πλαγία υπερπήδησις μετ' αντιθέτου στροφής (δοκός, εφαλτήριον),

Εισαγωγή εις την κυβίστησιν (δοκός).

Επιτόπιον άλμα μετά στροφής και επαναστροφής.

Προεισαγωγικόν άλμα.

11. "Εκτασις - ανάτασις μετ' ακροστασίας.

Ανάτασις, διάστασις - στροφή του κορμού και μετ' αυτήν πρόκυψις, επίκυψις, ανάκυψις.

Άρσις των χειρών πλαγίως μετ' ακροστασίας. Περιφορά των χειρών.

Πίναξ 10ος.

1. Τας χείρας επί των ισχίων - εκβολαί καθ' αΛάσας τας διευθύνσεις μετ' ακροστασίας· κατόπιν δε και μετά συμπτύξεως, ανατάσεως.

Τάς χείρας επί των ισχίων - άρσις εναλλάξ των σκελών κεκαμμένων, Ανάτασις, προσαγωγή - κάμψις πλαγία του κορμού. Άρσις των χειρών πλαγίως μετ' ακροστασίας. Προεισαγωγικόν άλμα.

2. Υπερέκτασις - ακροστασία (πολύζυγον).

Ανάτασις, έκτασις του κορμού οπίσω - κάμψις και τάσις των χειρών μετά προεκβολής των ποδών, ακολουθούμενη υπό επικύψεως, ανακύψεως.

Ανάτασις, διάστασις, έπέρεισις (δοκός) - έκτασις του κορμού οπίσω μετ' αυτήν επίκυψις, ανάκυψις (βραδεία).

3. Πρηνής εξάρτησις - έλξις. Οριζοντία εξάρτησις (δοκός).

TEXT_PAGE_SHORT588
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/589.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4. Ανάκαμψις - άρσις εναλλάξ των σκελών κεκαμμένων. Τας χείρας επί των ισχίων, ακροστασία - βάδισις διά τεταμένων σκελών εμπρός (οπίσω).

Ίσοσταθμική βάδισις επί της δοκού,

5. Πρηνής κατάκλισις, ανάκυψις, σύμπτυξις - τάσις των χειρών πλαγίως (άνω). Μετ' αυτήν τας χείρας επί των ισχίων, πρόκυψις, επίκυψις, από της αυτής αφετηρίας και μετ' αυτήν πλάγιον άλμα εις βάθος (από του θρανίου) μετ' αιωρήσεως εκατέρου των σκελών.

6. Υπτία εξάρτησις, έλξις - άρσις των σκελών εναλλάξ (δοκός). Τας χείρας επί των ισχίων, γονυπετής, διάστασις  - πτωσις οπίσω. Εξάρτησις - ανακυβίστησις (δοκός)' μετ' αυτήν τας χείρας επί των ισχίων, ακροστασία, όκλασις - κάθισμα.

7. Βάδισις και δρόμος ως εν τω προηγουμένω πινάκι' επί πλέον βάδισις μετ3 άρσεως των σκελών κεκαμμένων εμπρός (βήμα ιππικόν εν κινήσει),

8. Σύμπτυξις, στροφή του κορμού - τάσις των χειρών άνω. Τας χείρας επί των ισχίων - άρσις των σκελών πλαγίως.

9. Ασκήσεις των ποδών και εξαρτήσεις (αν υπάρχη καιρός και όργανα),

10. Τροχάδην επί κεκλιμένου θρανίου και άλμα εις βάθος.

Έφαλσις μέχρις ιππαστί θέσεως (εφαλτήριον),

Εισαγωγή εις την κυβίστησιν (δοκός).

Πλάγιον άλμα εις βάθος (θρανίον η και υψηλοτέρων τι όργανον).

Ελεύθερα άλματα μετά φοράς.

11. Πρόπτυξις, έκτασις ελαφρά του κορμού οπίσω - εκτίναξις των χειρών.

Περιφορά των χειρών μετά στροφής του κορμού.

Στροφή των παλαμών μετ' εκτάσεως της κεφαλής οπίσω,

Πίναξ 11ος.

1. Τας χείρας επί των ισχίων, εκβολή - ακροστασία. Σύμπτυξις - ανάτασις μετ' εκβολής των ποδών.

Τας χείρας επί των ισχίων, άρσις του αριστερού (δεξιού) σκέλους κεκαμμένου - εναλλαγή των σκελών.

Ανάκαμψις, προσαγωγή - στροφή του κορμού. Προεισαγωγικόν άλμα,

2. Υπερέκτασις - ακροστασία (πολύζυγον).

Ανάτασις, προεκβολή, έκτασις του κορμού οπίσω - κάμψις και τάσις των χειρών μετ' εναλλαγής των ποδών. Μετ' αυτήν δε πρόκυψις, επίκυψις, ανάκυψις, από της αυτής αφετηρίας.

3. Πρηνής εξάρτησις - έλξις (δοκός). Μετ' αυτήν εναλλαγή πρηνούς και υπτίας εξαρτήσεως.

Εξάρτησις (λαβή πρώτη, δοκός) - διάστασις των σκελών.

TEXT_PAGE_SHORT589
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/590.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4. Σύμπτυξις, προσαγωγή - άνάτασις, προεκβολή· εκείθεν βραδεία ακροστασία,

Τας χείρας επί των ισχίων - κάμψις και τάσις εκατέρου των σκελών εμπρός (οπίσω).

Ακροστασία - βραδεία βάδισις όπίσω,

5. Ανάτασις, πρόκυψις - αΐώρησις των χειρών. : Τας χείρας επί των ισχίων (σύμπτυξις), προβολή εμπρός (η οπίσω) - τάσις και κάμψις των χειρών.

Σύμπτυξις, πρόκυψις -  βραδεία τάσις των χειρών πλαγίως και εκείθεν άρσις αυτών άνω.

6. Εξάρτησις (πολύζυγον η διπλή δοκός) - κάμψις και τάσις των σκελών εμπρός.

Πρηνής θέσις - κάμψις και εκλάκτισις των σκελών,

Τας χείρας επί των Ισχίων, ημιγονυπετής θέσις -  - πτώσις οπίσω.

7. Βάδισις και δρόμος (βάδισις μετ' ακροστασίας ανά παν βήμα, μετά τάσεως των σκελών εμπρός, οπίσω κλπ,).

8. Τας χείρας επί των ισχίων, στροφή του κορμού - έκτασις οπίσω και μετ' αυτήν πρόκυψις,

9. Τας χείρας επί των ισχίων, προβολή - στροφή του κορμού (προς τον προβεβλημένον πόδα).

10. Ασκήσεις των ποδών και εξαρτήσεις.

11. Άλμα εμπρός (άνευ η μετά φοράς 1 - 3 βημάτων). Υπερπήδησις μετά στροφής (δοκός, εφαλτήριον), Ενδιάμεσον άλμα (διπλή δοκός, εφαλτήριον κατά πλάτος), Άλμα εις μήκος (ύψος) μετά φοράς.

12. Πρόπτυξις - εκτίναξις των χειρών.

Σύμπτυξις, διάστασις, στροφή του κορμού - τάσις και κάμψις των χειρών, Άρσις των χειρών άνω εκ των πλαγίων μετά συγχρόνου ακροστασίας, οκλάσεως.

Περιφορά των χειρών (απλή η και μετά στροφής του κορμού).

Πίναξ 12ος.

1. Τας χείρας επί των ισχίων - στροφή της κεφαλής,

Άρσις των χειρών πλαγίως άνω μετά συγχρόνου ακροστασίας, οκλάσεως,

Ανάτασις, διάστασις - στροφή του κορμού,

Τάς χείρας επί των ισχίων, εκβολή, ακροστασία - όκλασις.

Έκτασις της κεφαλής οπίσω.

Σύμπτυξις, ακροστασία - ανάτασις, όκλασις,

2. Υπερέκτασις - ακροστασία (πολύζυγον).

TEXT_PAGE_SHORT590
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/591.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ανάτασις, επέρεισις, έκτασις οπίσω - απαγωγή και προσαγωγή των χειρών.

Ανάτασις, προεκβολή, έκτασις όπισω - εναλλαγή των ποδών· όρθια στήριξις (δοκός), κυβίστησις, υπτία εξάρτησις, υπερέκτασις, ανόρθωσις, πρόκυψις, επίκυψις, ανάκυψις, Μεθ' ην προεισαγωγικόν άλμα και μετ' αυτό περιφορά των χειρών.

3. Εξαρτήσεις από διαφόρων λαβών.

Πρηνής εξάρτησις, έλξις - στροφή της κεφαλής,

Εξάρτησις - χειροβάδισις διά τεταμένων χειρών (κατ' αρχάς επί τόπου).

4. Τας χείρας επί των ισχίων - άρσις των σκελών πλαγίως. Ακροστασία - άρσις των σκελών εναλλάξ (μετά στηρίξεως των χειρών επί της δοκού ευρισκομένης εις το ύψος του στήθους). Ανάβασις και κατάβασις από της δοκού.

5. Πρηνής κατάκλισις, ανάκυψις, σύμπτυξις - τάσις και κάμψις των χειρών (θρανίον).

Σύμπτυξις, προβολή εμπρός - τάσις και κάμψις των χειρών. Ανάτασις, διάστασις, πρόκυψις - αιώρησις των χειρών.

6. Πρηνής θέσις - άρσις των σκελών εναλλάξ. Εδραία Θέσις (Θρανίον), σύμπτυξις - πτώσις οπίσω. Πρηνής θέσις - κάμψις και εκλάκτισις των σκελών.

7. Βάδισις και δρόμος (μεγίστης διάρκειας 1' λεπτού).

8. Ανάτασις, διάστασις, στροφή του κορμού - έκτασις όπίσω, πρόκυψις. Ανάκαμψις, διάστασις - κάμψις του κορμού πλαγία, ακολουθούμενη υπό στροφής του κορμού από της αυτής αφετηρίας.

Τας χείρας επί των ισχίων, ακροστασία - στροφή της κεφοιλής.

9. Ασκήσεις των ποδών και εξαρτήσεις,

10. Ελεύθερα και επιτόπια άλματα, ως εν τοις προηγουμένοις πίναξιν. Όρθια στήριξις (δοκός).

Ενδιάμεσον άλμα (διπλή δοκός η εφαλτήρια κατά πλάτος), Υπερπήδησις μετά στροφής (δοκός η εφαλτήριον).

11. Έκτασις των χειρών, στροφή των παλαμών - άρσις των χειρών άνω μετ' εκτάσεως της κεφαλής οπίσω,

Ανάτασις, διάστασις - κάμψις του κορμού πλαγία. Ανάκαμψις - έκτασις του κορμού οπίσω (ελαφρότατη). Περιφορά των χειρών (απλή η και μετά στροφής του κορμού),

Πίναξ 13ος.

1. Ανάτασις, διάστασις, ακροστασία - όκλασις.

Σύμπτυξις, πρόκυψις - τάσις και κάμψις των χειρών άνω (πλαγίως).

TEXT_PAGE_SHORT591
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/592.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ημιανάτασις, προσαγωγή, προεκβολή - κάμψις του κορμού πλαγία. Σύπτυξις - άνάτασις, μετά στροφής του κορμού. Προεισαγωγικόν άλμα.

2. Υπερέκτασις, ακροστασία - άρσις των σκελών κεκαμμένων εναλλάξ. Τας χείρας επί των ισχίων - προβολή.

3. Εξάρτησις - διάστασις των σκελών και μετ' αυτήν χειροβάδισις διά τεταμένων χειρών.

Πρηνής εξάρτησις, έλξις - στροφή της κεφαλής.

4. Τας χείρας επί των ισχίων - άρσις των σκελών πλαγίως. Ανάβασις και κατάβασις από της δοκού ευρισκομένης εις ύψος ανωτέρω των γονάτων.

Προεκβολή, ισορροπία - περιφορά των ποδών οπίσω και εμπρός.

5. Τας χείρας επί των ισχίων, πρόκυψις - στροφή της κεφαλής και μετ' αυτήν ανάτασις - αιώρησις των χειρών, εκείθεν δε επίκυψις, ανάκυψις.

Πρηνής κατάκλισις, ανάκυψις μετ' ανατάσεως - πρόκυψις, επίκυψις, Ημιανάτασις, πρόκυψις - εναλλαγή των χειρών δι' αιωρήσεως, Ημιανάτασις, ημιέκτασις, πρόκυψις - εναλλαγή των χειρών (δια κάμψεως και τάσεως αυτών).

6. Τας χείρας επί των ισχίων, γονυπετής θέσις, διάστασις - πτώσις οπίσω,

Ημιεξάρτησις - άρσις εναλλάξ των σκελών τεταμένων (δοκός), Εξάρτησις (δοκός) - ανακυβίστησις.

7. Βάδισις και δρόμος (ως εν πίνακι 13ω),

8. Προεκβολή, άνάτασις - κάμψις του κορμού πλαγία.

Σύμπτυξις, προβολή, στροφή του κορμού - τάσις και κάμψις των χειρών.

9. Ασκήσεις των ποδών εντονώτερον και εξαρτήσεις.

10. Επιτόπια, ελεύθερα και εφηρμοσμένα άλματα, ως εν τω προηγουμένω πινάκι.

11. Άρσις των χειρών πλαγίως μετ' ακροστασίας.

Πρόκυψις, έκτασις του κορμού οπίσω - βραδεία τάσις των χειρών πλαγίως.

Ανάτασις, προεκβολή - πλαγία κάμψις του κορμού.

Στροφή των παλαμών μετ' εκτάσεως της κεφαλής οπίσω,

Πίναξ 14ος.

1. Τας χείρας επί των ισχίων, ακροστασία, όκλασις - στροφή της κεφαλής, Σύμπτυξις, πρόκυψις - τάσις των χειρών άνω (πλαγίως), ακολουθούμενη υπό επικύψεως, ανακύψεως.

Ανάτασις - έκτασις του κορμού.

Τας χείρας επί των ισχίων - άρσις των σκελών πλαγίως.

TEXT_PAGE_SHORT592
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/593.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Περιφορά των χειρών μετ' ακροστασίας, οκλάσεως,

2. Υπερέκτασις, διάστασις - άκροστασία.

Ύπτια έξάρτησις - εναλλαγή υπτίας εξαρτήσεως και υπερεκτάσεως περατουμένης εις ανάτασιν, οπόθεν πρόκυψις, επίκυψις, ανάκυψις.

3. Εξάρτησις - έλξις. Χειροβάδισις (διά τεταμένων χειρών). Ύπτια εξάρτησις, έλξις - στροφή της κεφαλής.

4. Τας χείρας επί των ισχίων - άρσις των σκελών πλαγίως. Ισοσταθμική βάδισις εμπρός (οπίσω). Δοκός η ανεστραμμένον Θρανίον.

5. Σύμπτυξις, διάστασις, πρόκυψις - τάσις των χειρών πλαγίως, άνω και πλαγίως (άνω, πλαγίως και άνω), ακολουθούμενη υπό επικύψεως, ανακύψεως.

Πρηνής κατάκλισις, ανάκυψις μετ' ανατάσεως - απαγωγή και προσαγωγή των χειρών.

Τάς χείρας επί των ισχίων, προβολή εμπρός - προκυψις.

6. Τας χείρας επί των ισχίων, ημικατάκλισις - πτώσις οπίσω (Θρανίον).

Πρηνής θέσις - α') στροφή της κεφαλής, β') κάμψις και τάσις των χειρών, γ') κάμψις και εκλάκτισις των σκελών δις, περατουμενη εις κάθισμα, όττόθέν γονυπετής θέσις, διάστασις - πτώσις οπίσω.

7. Βάδισις και δρόμος (ως εν πίνακι 13ω).

8. Ανάτασις, διάστασις, στροφή του κορμού - έκτασις οπίσω και μετ' αυτήν πρόκυψις, ανάκυψις, ακολουθούμενη υπό πλαγίας κάμψεως του κορμού από της αυτής αφετηρίας.

9. Ασκήσεις των ποδών και εξαρτήσεις,

10, Άλματα ως εν πίναξι. 12 - 14.

11. Τας χείρας επί των ισχίων, εκβολή - ακροστασία, όκλασις. Ανάτασις, διάστασις - στροφή του κορμού' εκείθεν έκτασις οπίσω, πρόκυψις,

Προεισαγωγικόν άλμα,

Πρόπτυξις, προεκβολή, έκτασις οπίσω - εκτίναξις των χειρών.

Περιφορά των χειρών (μετά η άνευ στροφής του κορμού).

Πίναξ 15ος.

1. Τας χείρας επί των ισχίων, ακροστασία.

Τάσις των χειρών πλαγίως και άνω, Οκλασις.

Έκτασις της κεφαλής οπίσω μετά στροφής των παλαμών.

Σύμπτυξις, έκτασις, προκυψις, στροφή του κορμού

Ανάτασις, προεκβολή, έκτασις του κορμου.

Εισαγωγή εις το άλμα.

Ακροστασία μετά τάσεως των χειρών πλαγίως.

2. Υπερέκτασις, διάστασις - ακροστασία, ακολουθούμενη υπό ανατάσεως  - επικύψεως,

38

TEXT_PAGE_SHORT593
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/594.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3. Υπτία έξάρτησις - κάμψις των χειρών, Εξάρτησις - χειροβάδισις.

4. Τας χείρας επί των ισχίων, άρσις των σκελών πλαγίως. Ισοσταθμική βάδισι,ς εμπρός (οπίσω). Δοκός η ανεστραμμένον θρανίον.

5. Ανάτασις - διάστασις, πρόκυψις - αιώρησις των χειρών οπίσω και άνω, τάσις των χειρών πλαγίως και άνω.

Πρηνής κατάκλισις, ανάκυψις, μετ' ανατάσεως, απαγωγή και προσαγωγή των χειρών.

Σύμπτυξις, προβολή εμπρός - πρόκυψις.

6. Πρηνής οριζόντια θέσις - κάμψις και εκλάκτισις των σκελών δις. Γονυπετής θέσις, ανάτασις - πτώσις οπίσω, απαγωγή και προσαγωγή των χειρών.

7. Βάδισις και δρόμος ως εν πίνακι 14.

8. Ανάτασις, διάστασις, στροφή του κορμού, έκτασις οπίσω, ανόρθωσις, πρόκυψις· ακολούθως κάμψις του κορμού πλαγίως εκ της τάσεως των χειρών πλαγίως.

9. Ασκήσεις των ποδών και εξαρτήσεις.

10. Άλματα ως εν πίναξι 12 - 14.

11. Σύμπτυξις, εκβολή - ακροστασία, όκλασις.

Ημιανάτασις - κάμψις του κορμού πλαγίως.

Στροφή του κορμού μετά τάσεως των χειρών πλαγίως,

Προεισαγωγικόν άλμα.

Περιφορά των χειρών μετ' ακροστασίας.

Πίναξ 16ος.

1. Τας χείρας, επί των ισχίων, ακροστασία, όκλασις - στροφή κεφαλής. Σύμπτυξις - στροφή του κορμού μετ' ανατάσεως. Περιφορά των χειρών μετ' ακροστασίας, οκλάσεως, Πρότασις, πρόκυψις - αιώρησις των χειρών.

2. Υπερέκτασις, διάστασις - ακροστασία (πολύζυγον). Ανάτασις, διάστασις, επέρεισις (δοκός) - έκτασις οπίσω, ακολουθούμενη πάντοτε υπό έπικύψεως, ανακύψεως.

3. Εναλλαγή πρηνούς και υπτίας εξαρτήσεως. Εξάρτησις - ανακυβίστησις. Εξάρτησις - χειροβάδισις.

4. Ισορροπίαι ως εν τω προηγουμένω πίνακι.

5. Τας χείρας επί των ισχίων, προβολή εμπρός - πρόκυψις. Ανάτασις, προβολή - στροφή του κορμού' βραδύτερον κάμψις και τάσις των χειρών.

TEXT_PAGE_SHORT594
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/595.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ημιανάτασις - εναλλαγή των χειρών (δι' αίωρήσεως), Σύμπτυξις, προβολή μετά στηρίξεως των δακτύλων - τάσις και κάμψις των χειρών.

6. Πρηνής οριζόντια θέσις - στροφή της κεφαλής και μετ' αυτήν κάμψις και τάσις των χειρών.

Εδραία θέσις (θρανίον), τας χείρας επί των ισχίων - πτώσις οπίσω (ελαφροτάτη), στροφή της κεφαλής.

7. Βάδισις και δρόμος (βλ, πίν. 14).

8. Ανάκαμψις, διάστασις, στροφή του κορμού - έκτασις οπίσω, ανόρθωσις και κάμψις αυτού πλαγία.

Ανάτασις προεκβολή - έκτασις οπίσω, πρόκυψις, ανάκυψις, πλαγία κάμψις του κορμού.

Σύμπτυξις, προσαγωγή - στροφή του κορμού μετ' ανατάσεως.

9. Ασκήσεις των ποδών και εξαρτήσεις.

10. Εισαγωγή εις την κυβίστησιν (δοκός).

Υπερπήδησις μετ' αντιθέτου στροφής (δοκός η εφαλτήριον κατά πλάτος).

Επιτόπια και ελεύθερα άλματα.

11. Τας χείρας επί των ισχίων, ακροστασία - εκβολαί των ποδών. Πρόπτυξις, στροφή του κορμού - εκτίναξις των χειρών. Έκτασις στροφή των παλαμών - ανάτασις, ακροστασία.. Περιφορά των χειρών μετά στροφής του κορμού.

Πίναξ 17ος.

1. Προσαγωγή, απαγωγή των ποδών.

Ανάτασις, διάστασις, άκροστασία - όκλασις η έκτασις, ακροστασία - ανάτασις, όκλασις.

Κάμψεις και τάσεις (η άρσεις) των χειρών κατά διαφόρους διευθύνσεις.

Ανάτασις, διάστασις - έκτασις του κορμού οπίσω, ανόρθωσις, πρόκυψις, επίκυψις, ανάκυψις· μετ' αυτήν α') στροφή του κορμού και β') προεισαγωγικόν άλμα.

2. Υπερέκτασις, ακροστασία - άρσις των σκελών εναλλάξ (τεταμένων)' (πολύζυγον).

Διάστασις, ανάτασις, επέρεισις - έκτασις οπίσω (δοκός). Ανάτασις - επίκυψις, ανάκυψις. Προεισαγωγικόν άλμα.

3. Εγκαρσία εξάρτησις - χειροβάδισις μεθ' έτερομερούς έλξεως. Εξάρτησις - ανακυβίστησις. Εξάρτησις - χειροβάδισις (δοκός).

4. Ακροστασία· - άρσις των γονάτων εναλλάξ (μετά στηρίξεως των χειρών επί της δοκού).

TEXT_PAGE_SHORT595
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/596.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τας χείρας επί των ισχίων - κάμψις και τάσις εκατέρου των σκελών εμπρός (οπίσω).

Ίσοσταθμική βάδισις (δοκός).

5. Σύμπτυξις, προβολή μετά στηρίξεως των δακτύλων - τάσις και κάμψις των χειρών' μετ' αυτήν στροφή της κεφαλής.

6. Εδραία θέσις (θρανίον), άνάτασις - πτώσις οπίσω. Πρηνής οριζοντία θέσις - στροφή της κεφαλής, κάμψις και τάσις των χειρών, κάθισμα και ανόρθωσις διά βραδείας τάσεως των σκελών.

7. Βάδισις και δρόμος.

8. Σύμπτυξις εκβολή, στροφή του κορμού, έκτασις οπίσω - τάσις και κάμψις των χειρών.

Σύμπτυξις, στροφή του κορμού - πρόκυψις, ανάκυψις, έκτασις οπίσω.

Τας χείρας επί των ισχίων, προβολή - στροφή του κορμού προς τον οπίσθιον πόδα.

9. Ασκήσεις ποδών και εξαρτήσεις.

10. Άλμα εις βάθος (ύψος ανώτερον του γόνατος). Έφαλσις μέχρις ιππαστί θέσεως (εφαλτήριον).

Πλαγία υπερπήδησις μετά στροφής (δοκός η εφαλτήριον κατά πλάτος). Ελεύθερα άλματα.

Ανάτασις, ακροστασία - εκβολή των ποδών.

Ανάτασις, εκβολή στροφή του κορμού - πλαγία κάμψις του κορμού. Άρσις των χειρών πλαγίως μετ' ακροστασίας και εκτάσεως της κεφαλής οπίσω.

Πίναξ 18ος.

1. Κάμψις και τάσις των χειρών μετ' ακροστασίας, οκλάσεως, Ημιανάτασις - εναλλαγή των χειρών.

Ανάτασις, διάστασις - στροφή του κορμού και μετ' αυτήν πλαγία κάμψις αυτού.

Τας χείρας επί των ισχίων, ακροστασία, όκλασις - στροφή της κεφαλής.

2. Ανάτασις, επέρεισις, έκτασις οπίσω - απαγωγή και προσαγωγή των χειρών.

Εναλλαγή υπτίας εξαρτήσεως και υπερεκτάσεως περατουμένη εις ανάτασιν, οπόθεν επίκυψις - ανάκυψις. Προεισαγωγικόν άλμα.

3. Εξαρτήσεις ως εν τω προηγουμένω πίνακι.

4. Δρόμος επί κεκλιμένου θρανίου, μεθ' ον ισοσταθμική βάδισις επί της δοκού μετ' ακροστασίας ανά παν βήμα και κατάβασις δι' άλματος εις βάθος.

5. Σύμπτυξις, προβολή, στροφή του κορμού - τάσις και κάμψις των χειρών (άνω, πλαγίως).

TEXT_PAGE_SHORT596
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/597.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ανάτασις, πρόκυψις - αιώρησις των χειρών.

Ανάτασις, προβολή εμπρός - κάμψις και τάσις των χειρών μετ' εναλλαγής των ποδών,

6. Πρηνής θέσις, κάμψις των χειρών - άρσις των σκελών εναλλάξ' μετ' αυτήν α') κάμψις και εκλάκτισις των σκελών, β') γονυπετής θέσις - πτώσις οπίσω και γ') αποκατάστασις εις την προσοχήν και περιφορά των χειρών.

7. Βάδισις και δρόμος, ως εν τοις προηγουμένους πίναξιν επί πλέον βάδισις κατά μέτωπον συνήθης και μετ' άρσεως των σκελών τεταμένων, αλλαγαί κατευθύνσεως κλπ.

8. Ανάτασις, προβολή - στροφή του κορμού.

Ανάτασις, διάστασις, στροφή του κορμού - πλαγία κάμψις του κορμού. Μετ' αυτήν πρόκυψις, επίκυψις, ενάκυψις' εκείθεν δε πρόκυψις, έκτασις οπίσω (ελαφρότατη) - εκτίναξις των χειρών.

9. Ασκήσεις των ποδών και εξαρτήσεις.

10. Άλματα ως εν τω προηγουμένω πινάκι.

11. Ανάτασις, ακροστασία - τρία βήματα εμπρός (οπίσω). Πρόκυψις, διάστασις - εκτίναξις των χειρών μετά στροφής του κορμού. Στροφή των παλαμών μετ' εκτάσεως της κεφαλής οπίσω.

Πίναξ 19ος.

1. Εκβολαί μετ' ακροστασίας, οκλάσεως και συγχρόνου συμπτύξεως, ανατάσεως.

Προσαγωγή και απαγωγή των ποδών.

Έκτασις της κεφαλής οπίσω.

Ανάτασις, πρόκυψις - κάμψις και τάσις των χειρών (1 - 3 φοράς)' μετ' αυτήν επίκυψις, ανάκυψις.

Ανάτασις, διάστασις, στροφή του κορμού - απαγωγή και προσαγωγή των χειρών.

Προεισαγωγικόν άλμα.

2. Υπερέκτασις, ακροστασία - άρσις εναλλάξ των σκελών τεταμένων. Εναλλαγή υπτίας εξαρτήσεως και υπερεκτάσεως ως εν τω προηγουμένω πίνακι.

3. Εξάρτησις - διάστασις των σκελών. Εξάρτησις - χειροβάδισις διά τεταμένων χειρών (δοκός). Εγκάρσια εξάρτησις - χειροβάδισις περιστροφική (δοκός). Οριζόντια έξάρτησις - μετάβασις εις την ορθίαν στήριξιν (δοκός).

4. Τας χείρας επί των ισχίων - άρσις των σκελών πλαγίως. Ισοσταθμική βάδισις μετ' ακροστασίας οκλάσεως, ανά παν βήμα (δοκός). Κατάβασις δι' άλματος εις βάθος.

TEXT_PAGE_SHORT597
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/598.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

5. Πρόκυψις, προβολή οπίσω - εκτίναξις των χειρών.

Πρηνής κατάκλισις, ανάτασις - απαγωγή και προσαγωγή των χειρών.

Ανάτασις, προβολή, πρόκυψις - κάμψις και τάσις των χειρών.

6. Εδραία θέσις, σύμπτυξις, πτώσις οπίσω - τάσις και κάμψις των χειρών (θρανίον).

Ημιεξάρτησις - άρσις των σκελών εναλλάξ τεταμένων (δοκός). Πρηνής θέσις - κάμψις και εκλάκτισις των σκελών.

7. Βάδισις και δρόμος (η δρομική παιδιά).

8. Ημιανάτασις, προβολή, εναλλαγή των χειρών μετά στροφής του κορμού (εναλλαγή δια κάμψεως και τάσεως η αιωρήσεως).

Ανάκαμψις, διάστασις - α') κάμψις πλαγία του κορμού, β') στροφή του κορμού και γ') στροφή και κάμψις του κορμού.

9. Ασκήσεις ποδών και εξαρτήσεις.

10. Έφαλσις μέχρις ιππαστί θέσεως και εκείθεν αιώρησις των σκελών οπίσω (εμπρός), εναλλαγή ιππασίας και εδραίας θέσεως. Επιτόπια και ελεύθερα άλματα.

11. Περιφορά των χειρών μετ' ακροστασίας, οκλάσεως.

Η αυτή μετά στροφής του κορμού.

Άρσις των χειρών πλαγίως μετ' ακροστασίας.

Πίναξ 20ός.

1. Προσαγωγή, απαγωγή των ποδών.

Άρσις των χειρών πλαγίως, στροφή των παλαμών - ανάτασις, ακροστασία. Εκβολαί καθ' απάσας τας διευθύνσεις μετ' ακροστασίας και συγχρόνου συμπτύξεως, ανατάσεως.

Ανάτασις, προσαγωγή, προεκβολή - πλαγία κάμψις του κορμού. Ακροστασία - έκτασις της κεφαλής οπίσω.

2. Υπερέκτασις, διάστασις - ακροστασία. Ημιγονυπετής θέσις, ανάτασις - έκτασις οπίσω. Προεισαγωγικόν άλμα.

3. Εξάρτησις, ανακυβίστησις, εδραία θέσις (δοκός) - εκείθεν ανάβασις επί της δοκού, ισοσταθμική βάδισις και κατάβασις δι' άλματος εις βάθος.

4. Ανάτασις, προβολή - ισορροπία.

Ανάτασις, διάστασις, πρόκυψις - απαγωγή και προσαγωγή των χειρών. Σύμπτυξις, προβολή μετά στηρίξεως των δακτύλων (του ταρσού) - τάσις και κάμψις των χειρών.

5. Πρηνής θέσις, κάμψις των χειρών - άρσις εναλλάξ των σκελών. Εδραία θέσις - πτώσις οπίσω μέχρις οριζόντιας θέσεως. Τας χείρας επί των ισχίων - άρσις των σκελών εναλλάξ.

TEXT_PAGE_SHORT598
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

    Πίναξ 13ος.

    1. Επανάληψις των προηγουμένων,

    2. Κάμψις και τάσις των χειρών κατά διαφόρους διευθύνσεις μετ' ακροστασίας και οκλάσεως.

    3. Τας χείρας επί των ισχίων, προεκβολή - ακροστασία.

    4. Τας χείρας επί των ισχίων, προβολή εκτός, μετά στροφής του κορμού προς τον προβαλλόμενον πόδα.

    5. Περιφορά των χειρών μετ' ακροστασίοις.

    6. Ανάτασις, διάστασις, έκτασις του κορμού - κάμψις και τάσις των χειρών, ακολούθως επίκυψις, ανάκυψις· ακολούθως ανάκαμψις μετ' ακροστασίας, όκλασις.

    7. Υπτία εξάρτησις - έλξις.

    8. Σύμπτυξις, προσαγωγή, ανάτασις, προεκβολή - ακροστασία,

    9. Ισοσταθμική βάδισις επί της δοκού,

    10. Σύμπτυξις, ανάτασις, προβολή εμπρός, πρόκυψις, ανάκυψις· ακολούθως τάσις των χειρών επί τα πλάγια.

    11. Πρότασις - άρσις των σκελών εναλλάξ εμπρός,

    12. Πρηνής θέσις - εκλάκτισις των ποδών.

    13. Έκτασις της κεφαλής μετά στροφής των παλαμών.

    14. Προσαγωγή, ημιανάτασις - κάμψις του κορμού πλαγία (προς το μέρος της μη ανατεταμένης χειρός).

    15. Πρόπτυξις, διάστασις - στροφή του κορμού μετ' εκτινάξεως των χειρών.

    16. Προεισαγωγικόν άλμα και επί τόπου άλματα.

    17. Παιδιά (σφαιρίσεις εν κύκλω).

    Πίναξ 14ος.

    1. Επανάληψις των προηγουμένων,

    2. Σύμπτυξις ακροστασία.

    3. Έκτασις ακροστασία - κάμψις των γονάτων μετά συγχρόνου άρσεως των χειρών (άνω εκ των πλαγίων).

    4. Έκτασις των χειρών μετά προβολής εκτός,

    5. Προεισαγωγικόν άλμα (τέσσαρες χρόνοι).

    6. Έκτασις κεφαλής (οπίσω),

    7. Διάστασις, ανάτασις, επέρεισις, έκτασις του κορμού - κάμψις και τάσις των χειρών ακολούθως πρόκυψις - αιώρησις των χειρών.

    8. Ακροστασία - στροφή της κεφαλής δεξιά και αριστερά,

    9. Εξάρτησις - χειροβάδισις, 10. Ισοσταθμική βάδισις επί της δοκού.