Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = ''). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 622-641 TEXT_OF 766
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/622.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Στοιχεία φυτολογίας. Εισαγωγή. Ανατομική και φυσιολογία των φυτών. Δευτέρα τάξις, ώραι 3,

Συστηματική φυτολογία μετά ορυκτολογίας και γεωλογίας. Ασκήσεις εις το ταξινομείν τα φυτά και ορυκτά.

Ακριβής περιγραφή των εν ταις ελληνικαίς χώραις φυτών και ορυκτών. Η Ελλάς υπό ορυκτολογικήν και γεωλογικήν έποψιν,

Τρίτη τάξις, ώραι 4,

Φυσική πειραματική. Εισαγωγή. 'Ιδιότητες των σωμάτων, στοιχειώδεις γνώσεις εκ της μηχανικής, μάζα, βαρύτης, υδροστατική, αέρια και θερμότης.

Ώραι 3 Στοιχεία ανόργανου χημείας. Ώρα 1

Τετάρτη τάξις, ώραι 4.

Φυσική πειραματική. Μαγνητισμός, ηλεκτρισμός (στατικός και δυναμικός), ακουστική και οπτική. Ώραι 3

Στοιχεία οργανικής χημείας. Ώρα 1 . Υγιεινή. Έννοια και ωφέλεια αυτής.

Αήρ· ποσότης αέρος αναγκαία εις την κατοικίαν, αίτια αλλοιώσεως αυτού, γειτνίασις ελωδών τόπων. Ύδωρ· πόσιμα ύδατα, καθαρισμός του ποσίμου υδατος, Τροφαί ζωϊκαί και φυτικαί, νοθεία τροφών, κρέατα επικίνδυνα, αρτυματα, διαφύλαξις τροφών, δίαιτα. Ποτά οινοπνευματώδη, μέθη, αλκοολισμός και εκφυλιστική επίδρασις αυτού, καφές, τέιον, αναψυκτικά. Οίκος· κατασκευή, θέσις, θέρμανσις, αερισμός, φωτισμός και καθαριότης αυτού. Επιμέλεια του σώματος· λουτρά θερμά και ψυχρά, καθαριότης κόμης, οδόντων, σωμασκία, περίπατοι και ανάπαυσις, υγιεινή των αισθήσεων, περί ενδυμασίας. Περί των λοιμωδών εν γένει νόσων και της απ5 αυτών προφυλάξεως. Νόσοι εκ των κατοικιδίων ζώων.

Σημ. Τα κεφάλαια της υγιεινής διδάσκει κατά το τελευταίον τρίμηνον ανά μίαν καθ' εβδομάδα ώραν, λαμβανομένην εκ των ωρών της διδασκαλίας των φυσικών, ο καθηγητής τούτων η ο σχολικός ιατρός η ο βοηθός αυτού η έτερος ιατρός υπό του Υπουργείου προτάσει του γυμνασιάρχου, διοριζόμενος.

5) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Τρίτη τάξις, ώραι 2.

Στοιχειώδης εισαγωγή εις την φιλοσοφίαν. Στοιχεία ψυχολογίας.

TEXT_PAGE_SHORT622
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/623.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τετάρτη τάξις, ώραι 2.

Στοιχεία λογικής και μετά το πέρας της διδασκαλίας αυτών στοιχειώδεις γνώσεις φιλοσοφικής ηθικής και του ισχύοντος δικαίου.

Σημ. Η διδασκαλία της φιλοσοφικής ηθικής πρέπει να περιορίζηται ιδία εις τα της οικογενείας, της κοινωνίας και της πολιτείας.

6) ΙΣΤΟΡΙΑ Πρώτη τάξις, ώραι 3,

Ελληνική ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της εν Ιψώ μάχης. Δευτέρα τάξις, ώραι 3.

Ιστορία ελληνική και ρωμαϊκή από της εν Ιψώ μάχης μέχρι του θανάτου Θεοδοσίου του μεγάλου,

Τρίτη τάξις, ώραι 3.

Ελληνική ιστορία από των διαδόχων Θεοδοσίου του μεγάλου (395 μ.Χ.) μέχρι της υπό των Τούρκων αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μετά των άλλων σπουδαιότατων γεγονότων της μεσαιωνικής ιστορίας.

Τετάρτη τάξις, ώραι 3.

Ιστορία ελληνική και της Ευρώπης από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι των καθ' ημάς χρόνων.

Μεθοδική παρατήρησις.

Εν εκάστη τάξει ο οικείος καθηγητής της ιστορίας οφείλει να διδάσκη εποπτικώς και εν συνδυασμώ προς τα σχετικά κεφάλαια της πολιτικής ιστορίας την ιστορίαν της τέχνης και καθόλου του πολιτισμού κατά τας διαφόρους περιόδους. Μετά δε το πέρας της διδασκαλίας της ιστορίας εν τη τετάρτη τάξει παρέχεται, τοις μαθηταίς γενική σύνοψις της ιστορίας του πολιτισμού από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς.

7) ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Πρώτη τάξις, ώραι 4.

Ανάγνωσις και ερμηνεία προτάσεων και διηγημάτων εκ του εγκεκριμένου λατινικού αναγνωσματαρίου και από του Μαρτίου μέχρι τέλους του σχολικού έτους εκ του Lhomond de viris illustribus urbis Romae.

Απομνημόνευσις εν εκάστω μαθήματι της σημασίας και ορθογραφίας των απαντωσών νέων λέξεων και επανάληψις αυτών διά καταλλήλων φράσεων. Ώρα 1 από της αρχής του σχολικού έτους μέχρι Μαρτίου και 2 μετά ταύτα.

Γραμματικής· το φθογγολογικόν, το όμαλον τυπικόν μετά των κυριωτάτων περί τας κλίσεις των ονομάτων ανωμαλιών. Συντακτικοί κανόνες εμπειρικώς

TEXT_PAGE_SHORT623
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/624.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

συναγόμενοι περί χρονικών και τοπικών διορισμών, αφαιρετικής οργανικής, περί χρήσεως συνηθέστερων τινών προθέσεων και των συχνοτέρων συνδέσμων cum, postquam, ut, ne,

Άσκησις εν τω σχολείω προφορική και γραπτή επί του πίνακος εις έκαστον των διδασκομένων μερών της γραμματικής εκ των επισυνημμένων εις την εγκεκριμένην γραμματικήν γυμνασμάτων. Μετά την διδασκαλίαν εκάστου ενιαίου τμήματος της γραμματικής γραφή κατ' οίκον καταλλήλου γυμνάσματος εξελεγχομένου εν τω σχολείω κατά την ώραν της διδασκαλίας της γραμματικής.

Άπαξ του μηνός γραπτή εν τω σχολείω εκ του προχείρου μετάφρασις εκ του λατινικού εις το ελληνικόν και τανάπαλιν προτάσεων εσχηματισμένων ιδία εκ των κατά τον μήνα δεδιδαγμένων, Ώραι 3 από της αρχής του σχολικού έτους μέχρι Μαρτίου και 2 μετά ταύτα,

Δευτέρα τάξις, ώραι 4.

Ερμηνεία εκ των βίων του Κορνηλίου Νέπωτος των σχετιζομένων ιδία προς την εν τη τάξει διδασκομένην ιστορίαν (1ον εξάμηνον).

Ερμηνεία έκ του de bello civili του Ιουλίου Καίσαρος των κατά την εν Φαρσάλω μάχην (βιβλ. III κεφάλαια 82-104) η εκ της του Κουρτίου Ρούφου historiae Alexandri Magni Macedonis εκλεκτών μερών (βιβλ. III κεφ. 1, 2, 5,7,8,10,12· βιβλ. IV 7,8,15· βιβλ. VI κεφ. 2 § 1-8, βιβλ, VIII κεφ. 1 και 2 § 5-8, βιβλ. X κεφ. 5),

Απομνημόνευσις λέξεων και φράσεων και επανάληψις αυτών, ως εν τη προηγουμένη τάξει. Ώραι 2

Γραμματικής συμπλήρωσις,

Συντακτικού το περί πτώσεων εν γένει, αντωνυμιών, χρόνων, εγκλίσεων, υπτίου, γερουνδίου και γερουνδιακού μετά συχνής αντιπαραβολής προς την ελληνικήν.

Άσκησις εις την γραμματικήν και το συντακτικόν και γραπταί εργασίαι,. ως εν τη προηγουμένη τάξει. Ώραι 2

Τρίτη τάξις, ώραι 3.

Ερμηνεία ενός τώνδε των λόγων του Κικέρωνος: III η IV in Callinam, pro Archiae poeta, in Verrem IV de signis, de imperio Gn. Pompei και δύο η τριών εκ τώνδε των επιστολών του Κικέρωνος ad familiäres II, 4, 5, 6, iv, 4, v 7, xiv, 2, ad Atticum ii,7, v, 15, vi, 9, vu, 9, xin, 52, xiv, 10, XVI, 4, από δε των μέσων Μαρτίου μέχρι τέλους κατ' εκλογήν μερών εκ των Οβιδίου Μεταμορφώσεων.

Εκ της λατινικής μετρικής τα αναγκαιούντα.περί του δακτυλικού εξαμέτρρυ και έμμετρος ανάγνωσις του εκάστοτε ερμηνευομένου μέρους. Ώραι 2

TEXT_PAGE_SHORT624
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/625.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Συμπλήρωσις του συντακτικού και άσκησις εις αυτό, ως εν τη προηγουμένη τάξει.

Άπαξ του μηνός γραπτή εκ του προχείρου μετάφρασις τεμαχίου συμμέτρου προς τας δυνάμεις των μαθητών εκ του ελληνικού είςτόλατινικον η τανάπαλιν εναλλάξ, Ώρα 1

Τετάρτη τάξις, ώραι 3.

Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ της Αινειάδος του Ουεργιλίου, από δε του Φεβρουαρίου μέχρι τέλους Μαρτίου εκλεκτών μερών του II βιβλίου του de officiis (κεφ. 1, 2, 6, 7,8,9-14, 15-24) η του Somnii Scipionis του Κικέρωνος και από του Απριλίου μέχρι τέλους του σχολικού έτους ωδών του Οράτιου.

Ώραι 2

Άσκησις εν τω σχολ,είω εις μετάφρασιν εκ του λατινικού εις το ελληνικόν και τανάπαλιν εναλλάξ, και αντ' αυτής κατά διμηνίαν γραπτή εκ του προχείρου εργασία, ως εν τη προηγουμένη τάξει. Ώρα 1

Μεθοδική παρατήρησις.

Εις έκαστον διδασκόμενον λατίνον συγγραφέα πρέπει να γίνωνται συνοπτικαί γραμματολογικαί εισαγωγαί.

8) ΓΑΛΛΙΚΑ

Πρώτη τάξις, ώραι 3.

Ανάγνωσις και ερμηνεία τεμαχίων εκ γαλλικής χρηστομάθειας ποικιλοτάτου περιεχομένου μεθ' ερμηνευτικών σημειώσεων εν τω τέλει του βιβλίου.

Επεξεργασία προς εμπέδωσιν του εκάστοτε ερμηνευομένου κειμένου διά καταλλήλων ερωτήσεων του διδάσκοντος και απομνημόνευσις της σημασίας και ορθογραφίας των εν εκάστω μαθήματι, απαντωσών νέων λέξεων και ερμηνευθέντων ποιημάτων.

Ορθογραφικαί ασκήσεις. Αντιγραφή κειμένου κατ' οίκον και γραφή καθ' υπαγόρευσιν εν τω σχολείω, Ώρα 1

Γραμματικής της γαλλικής γλώσσης συστηματική απ' αρχής διδασκαλία μέχρι των αντωνυμιών μετ' ανελλιπούς εκτελέσεως των περιεχομένων εν εκάστω μαθήματι θεμάτων, Ώρα 1

Εποπτική διδασκαλία της εικόνος του έαρος εκ της εγκεκριμένης μεθόδου και εκτέλεσις των εν τω σχετικώ κέφαλαίω γυμνασμάτων προς άσκησιν εις το διαλέγεσθαι και γράφειν γαλλιστί. Ώρα 1

Δις του μηνός γραπτή εργασία κατά τινά των ωρών της διδασκαλίας των γαλλικών εν τη τάξει, διάφορον δε κατά το δυνατόν εκάστοτε ως προς το είδος (γραμματικήν, ερμηνείαν και μέθοδον) των γαλλικών, ανθ' ου το έγγραφον γύμνασμα τελείται.

40

TEXT_PAGE_SHORT625
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/626.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αντί του γυμνάσματος τούτου κατά διμηνίαν επί μίαν ώραν γραπτή εν τω σχολείω μετάφρασις προτάσεων συμμέτρων προς τας δυνάμεις των μαθητών, αναφερομένων δε εις την κατά τον χρόνον τούτον διδαχθείσαν ύλην, κατ' οίκον εξελεγχομένη και βαθμολογούμενη υπό του διδάσκοντος.

Δευτέρα τάξις, ώραι 3.

Ανάγνωσις και ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών της Histoire de Charles XII του Voltaire η του Chateaubriand εκ του itinéraire η των Martyrs και εκ των διηγημάτων αυτού της Alala η του dernier des Avenceragues. Επεξεργασία προς εμπέδωσιν του εκάστοτε ερμηνευομένου κειμένου, απομνημόνευσις λέξεων και φράσεων και ποιημάτων και ορθογραφικαί ασκήσεις, ως εν τη προηγουμένη τάξει, Ώρα 1.

Γραμματικής της γαλλικής γλώσσης· αι αντωνυμίαι, τα ομαλά και ανώμαλα ρήματα μετ' ανελλιπούς εκτελέσεως των περιεχομένων γυμνασμάτων.

Ώρα 1

Εποπτική διδασκαλία των εικόνων του φθινοπώρου, χειμώνος και θέρους εκ της εγκεκριμένης γαλλικής μεθόδου μετ' ανελλιπούς εκτελέσεως των περιεχομένων γυμνασμάτων, Ώρα 1

Άπαξ του μηνός και κατά διμηνίαν γραπταί εν τω σχολείω ως εν τη προηγουμένη τάξει, εργασίαι.

Τρίτη τάξις, ώραι 3.

Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών της Mme de Staël εκ της Corinne η του Renan εκ των souvenirs de jeunesse και της prière sur 1' Acropole, του Prosper Mérimée εκ της Colomba η του Bernardin de St. Pierre εκ του Paul et Virginie και εκλεκτών λυρικών ποιημάτων του Bouleau, Lafontaine, A. Chenier, Beranger, Lamartine και V. Hugo.

Από του Ιανουαρίου ερμηνεία ενός δράματος του Κορνηλίου η του Ρακίνα όλου η και παραλειπομένων σκηνών τινών.

Επεξεργασία προς εμπέδωσιν του εκάστοτε ερμηνευομένου κειμένου, απομνημόνευσις λέξεων, φράσεων και εκλεκτών ερμηνευθέντων μερών και ορθογραφικαί ασκήσεις, ως εν τη προηγουμένη τάξει. Ώρα 1

Γραμματικής της γαλλικής γλώσσης· σύνταξις της παθητικής μετοχής, χρήσις των χρόνων και εγκλίσεων, του απαρεμφάτου και της μετοχής μετ' ασκήσεων εις τα περιεχόμενα θέματα. Ώρα 1

Εποπτική διδασκαλία των εικόνων της επαύλεως, του λιμένος και του διαμερίσματος της οικίας εκ της εγκεκριμένης γαλλικής μεθόδου μετ' εκτελέσεως των περιεχομένων γυμνασμάτων και συνθέσεων αναφερομένων εις την εικόνα της πόλεως των Παρισίων και εις μικράς οικογενειακάς, φιλικάς και εμπορικάς επιστολάς. Ώρα 1

TEXT_PAGE_SHORT626
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/627.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άπαξ του μηνός και κατά διμηνίαν γραπταί εν τω σχολείω, ως εν τη προηγουμένη τάξει, εργασίαι.

Ανάγνωσις κατ' οίκον εκλεκτών διηγημάτων, ως του Anatole France, και άλλων λογοτεχνικών τεμαχίων οριζομένων τοις μαθηταίς υπό του διδάσκοντος, κατά μήνα υπ' αυτού εξελεγχομένη επί παραδόσεως προφορικώς η και γραπτώς.

Τετάρτη τάξις, ώραι 3.

Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών του Montesquieu εκ του grandeur et décadence des Romains, η εκλεκτών τεμαχίων εκ του Pascal, του Rousseau, του Thiers και του V. Hugo, και εκλεκτών λυρικών ποιημάτων, ως εν τη προηγουμένη τάξει, από δε του Ιανουαρίου και μιάς τώνδε των κωμωδιών του Μολιέρου· Avare ή Misanthrope, όλης η και παραλειπομένων σκηνών τινών.

Απομνημόνευσις λέξεων, φράσεων και εκλεκτών ερμηνευθέντων μερών, ως εν τη προηγουμένη τάξει· διδασκαλία των κυριωτάτων ιδιωματικών εκφορών, παροιμιών και συνωνύμων της γαλλικής γλώσσης, Ώραι 2

Άσκησις εις το διαλέγεσθαι και γράφειν γαλλιστί δι' αφηγήσεων, περιγραφών και κοινωνικών επιστολών, και αντ' αυτής άπαξ του μηνός εν τω σχολείω γραπτή εκ του προχείρου μετάφρασις εις το ελληνικόν υπαγορευθέντος γαλλικού κειμένου και θέματος νεοελληνικού εις το γαλλικόν. Ώρα 1

Ανάγνωσις κατ' οίκον εκλεκτών τεμαχίων, ως εν τη προηγουμένη τάξει.

Σημ. α'. Κατά την διδασκαλίαν των γαλλικών συνιστάται η κατά το δυνατόν χρήσις της γαλλικής γλώσσης,

Σημ. β'. Τα εκ δοκίμων Γάλλων λογογράφων και ποιητών προς ερμηνείαν εκλεγόμενα τεμάχια πρέπει να είνε τοιαύτα, ώστε να κινώσι κατά το δυνατόν και το εθνικόν διαφέρον του ελληνόπαιδος,

9) ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Η γυμναστική εν πάσαις ταις τάξεσι του γυμνασίου διδάσκεται επί 3 ώρας καθ' εβδομάδα, συμφώνως προς το οικείον αναλυτικόν πρόγραμμα του Υπουργείου, άπαξ δε της εβδομάδος κατά Πέμπτην μ,μ. γίνεται εκδρομή των μαθητών, κατά μεν την πρώτην και τρίτην εβδομάδα εκάστου μηνός απάντων υπό την οδηγίαν του γυμναστού και ενός των καθηγητών εκ περιτροπής, κατά δε την δευτέραν και τετάρτην κατά τάξεις υπό την οδηγίαν των οικείων καθηγητών. Κατά τας πρώτας εκδρομάς, επί δίωρον διαρκούσας, γίνονται μόνον παιδιαί, αγωνιστικαί ασκήσεις, σκοποβολία, και εθνικοί χοροί. Των δε δευτέρων εκδρομών, αίτινες δύνανται να είνε και ημερήσιαι, ο σκοπός είνε διδακτικός, ήτοι επίσκεψις μνημείων, αρχαιολογικών τόπων, βιομηχανικών εργοστασίων και καταστημάτων, εφαρμογαί μαθηματικών και φυσικών γνώσεων, κτ.λ.

TEXT_PAGE_SHORT627
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/628.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

10) ΩΔΙΚΗ

Πρώτη τάξις, ώρα 1, Δευτέρα τάξις, ώρα 1.

Τρίτη τάξις, ώρα 1.

Τετάρτη τάξις, ώρα 1. Γενική παρατήρησις.

Εν τοις εξατάκτοις γυμνασίοις των νέων χωρών ως προς μεν την δευτέραν τάξιν ισχύει το πρόγραμμα των μαθημάτων της τρίτης του ελληνικού σχολείου, ως προς δε την πρώτην το της δευτέρας αυτού· αλλ' εν τη τάξει ταύτη προεισαγωγικώς εν συντόμω κατά τους δύο πρώτους μήνας του σχολικού έτους διδάσκονται και τα επιστημονικά μαθήματα της πρώτης του ελληνικού.

Ως προς τας λοιπάς τέσσαρας ανωτέρας τάξεις των γυμνασίων τούτων ισχύει το πρόγραμμα των μαθημάτων του τετρατάκτου γυμνασίου.

Ωρολόγιον πρόγραμμα των μαθημάτων του γυμνασίου.

Ώραι καθ' εβδομάδα Μαθήματα Τάξεις

Α' Β' Γ' Δ'

1)

Ιερά .......... ...................

 2

2

2

1

2)

Ελληνικά .........................

 12

12

1ο

1ο

3)

Μαθηματικά και κοσμογραφία .........

 4

4

4

5

4)

Φυσικά και υγιεινή ..................

  3

3

4

4

5)

Φιλοσοφικά .......................

  -

-

2

2

6)

Ιστορία .........................

 3

3

3

3

7)

Λατινικά .........................

  4

4

3

3

8)

Γαλλικά ..........................

  3

3

3

3

9)

Γυμναστική ......................

 3

3

3

3

10)

Ωδική ...........................

 1

1

1

1

Σύνολον ωρών

 35

35

35

35

Πάσα διάταξις αντικείμενη εις το παρόν διάταγμα καταργείται. Εις τον αυτόν Ημέτερον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 31 Οκτωβρίου 1914.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

TEXT_PAGE_SHORT628
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/629.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

100

ΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΑΠΟ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1914 Β.Δ.

(Νόμος 402/17 Νοεμβρίου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός /. Τσιριμώκος

Περί κυρώσεως τον από 19 Αυγούστου ε.ε. Β. Δ, "περί

τον προσωπικού των σχολείων της δημοτικής και μέσης

εκπαιδεύσεως των νέων χωρών"

ΝΟΜΟΣ 402

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αττεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Η ισχύς του προντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 17 Νοεμβρίου 1914.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

[Ακολουθεί το κείμενο του N. Δ., όπως ακριβώς δημοσιεύεται εδώ στον αριθμό A98].

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 348, τχ. A'/25 Νοεμβρίου 1914.

TEXT_PAGE_SHORT629
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/630.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

101

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(Β. Διάταγμα / 9 Ιανουαρίου 1916)

Κυβέρνηση Σ. Σκουλούδη Υπουργός Α. Μιχελιδάκης

Περί ορισμού ωρών διδασκαλίας εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως κλπ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν το από 31 Δεκεμβρίου 1836 "περί κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων" Β. διάταγμα, το από 6 Δεκεμβρίου 1914, περί ορισμού των εν τοις διδασκαλείοις διδασκομένων μαθημάτων, ωρών διδασκαλίας Β. διάταγμα, και τα από 31 Οκτωβρίου 1914 περί προγράμματος των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου και του γυμνασίου και περί προγράμματος των μαθημάτων του διδασκαλείου των νηπιαγωγών Β, διάταγμα, προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε'

Άρθρον 1. Ώραι διδασκαλίας εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως και τοις διδασκαλείοις είνε κατά μεν τους μήνας Σεπτέμβριον και Οκτώβριον 8-12 και 2-4 η και μέχρι 5, κατά δε τους μήνας Νοέμβριον, Δεκέμβριον, Ιανουάριον και Φεβρουάριον 8 1/2-12 και 2-4 η και μέχρι 4 1/2, κατά δε τους μήνας Μάρτιον και Απρίλιον 8-12 και 3-5 η και μέχρι 6, και κατά τους μήνας Μάιον και Ιοούνιον 7-11 και 4-6 η και μέχρι 7,

Άρθρον 2. Η ωριαία διδασκαλία των μαθημάτων διαρκεί 50' λεπτά· ο υπόλοιπος χρόνος διατίθεται διά τα μεταξύ διαλείμματα, άτινα είνε δεκάλεπτα, πλην του τελευταίου, όπερ παρατείνεται εις 13' λεπτά. Καθ' ους δ' όμως μήνας τα πρωινά μαθήματα άρχονται από της 81/2, τα δε μεταμεσημβρινά περαίνονται τη 4 1/2, η μεν ωριαία διδασκαλία διαρκεί 45' λεπτά, των δε διαλειμμάτων το μεν πρώτον 5', το δε δεύτερον 10' και το τρίτον 15' λεπτά.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 14, τχ. A'/18 Ιανουαρίου 1916.

TEXT_PAGE_SHORT630
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/631.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τους μαθητάς κατά τα διαλείμματα επιτηρεί εκ περιτροπής εις των καθηγητών, βοηθούμενος υπό του επιστάτου.

Άρθρον 3. Εν τω ωρολογίω προγράμματι αι πρώται πρωιναί ώραι ορίζονται, διά την διδασκαλίαν των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών, των λατινικών και της κοσμογραφίας, αι δε πρώτα., μεταμεσημβριναί διά την των τεχνικών, πλην της γυμναστικής, των νεοελληνικών, των ιερών, της φυσικής ιστορίας και της γεωγραφίας, αι δε τελευταίαι προ μεσημβρίας και μετά μεσημβρίαν διά την γυμναστικήν, πάσαι δε αι μεταμεσημβριναί ώραι της Πέμπτης δι' εκδρομάς, εθνικούς χορούς, σκοποβολίαν και χειροτεχνίαν.

Άρθρον 4. Πάσα προηγουμένη διάταξις αντικείμενη προς τας του παρόντος διατάγματος, καταργείται.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 9 Ιανουαρίου 1916.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

O Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ

TEXT_PAGE_SHORT631
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/632.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

102

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ

(Β. Διάταγμα / 28 Μαΐου 1916)

Κυβέρνηση Σ. Σκουλούδη

Υπουργός Α. Μιχελιδάκης

Περί επεκτάσεως της Ισχύος των κειμένων διατάξεων περί μέσης και δημοτικής εκπαιδεύσεως κλπ. εις την Βόρειον Ήπειρον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον ,ΔΡΛΔ' της 28 Φεβρουαρίου 1913 "περί διοικήσεως των στρατιωτικώς κατεχομένων χωρών", τον τροποποιήσαντα αυτόν υπ' αριθ. 80 νόμον της 16 Νοεμβρίου 1913 και τον νόμον 147 της 5 Ιανουαρίου 1914 "περί της εν ταις προσηρτημέναις χώραις εφαρμοστέας νομοθεσίας και της δικαστικής αυτών οργανώσεως" προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου διατάσσομεν τάδε'

Άρθρον 1, Επεκτείνεται και εις την Βόρειον Ήπειρον η ισχύς πασών των περί μέσης και δημοτικής εκπαιδεύσεως και γυμναστικής και σκοποβολίας κειμένων διατάξεων και αι σχετικαί διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος της 19 Αυγούστου 1914, ως ετροποποιήθησαν διά του κυρώσαντος αυτό υπ' αριθ. 402 νόμου.

Άρθρον 2, Προς τούτοις επεκτείνεται εις την Βόρειον Ήπειρον και η ισχύς των διατάξεων του νομού 347 "περί μισθώσεως ιδιωτικών οικημάτων ως διδακτηρίων των σχολείων του Κράτους" και του προς εκτέλεσιν αυτού εκδοθέντος B. διατάγματος της 18 Ιανουαρίου 1915, των περί εκπαιδευτικών τελών διατάξεων του νόμου ΑΧΚΕ', ως ετροποποιήθησαν διά του νόμου ΒΤΕ' και των λοιπών μεταγενεστέρων νόμων και η ισχύς των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του νόμου ,ΓΥΛΗ' του 1909 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του περί γυμναστικής και γυμναστικών και αθλητικών αγώνων ΒΧΚΑ' νόμου" και του προς εκτέλεσιν αυτού εκδοθέντος Β. διατάγματος της 8 Ιουνίου 1910

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 97, τχ. Α'/31 Μαΐου 1916.

TEXT_PAGE_SHORT632
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/633.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

"περί ενσήμου των ενδεικτικών προαγωγής από τάξεως εις τάξιν των μαθητών των δημοτικών σχολείων αμφοτέρων των φύλων".

Εις τον Ημέτερον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 28 Μαΐου 1916.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο πρόεδρος

ΣΤΕΦ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ τα μέλη

Μ. ΧΑΤΖΑΚΟΣ, Δ. Π. ΓΟΥΝΑΡΗΣ,

Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ, Δ. Γ. ΡΑΛΛΗΣ,

ΙΩ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΑΣ, Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

TEXT_PAGE_SHORT633
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/634.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

103

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1917-1918

(Β. Διάταγμα / 25 Δεκεμβρίου 1917)

Κυβέρνηση Έλ. Βενιζέλου Υπουργός Δ. Λίγκας

Περί ορισμού ωρών διδασκαλίας των διαφόρων μαθημάτων

εν τοις σχολείοις του Κράτους κατά το σχολικόν έτος

1917-1918 κλπ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το 3ον άρθρον του νόμου 686 "περί λήψεως μέτρων υπέρ της εκπαιδεύσεως κτλ.", προτάσει, του Ημετέρου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, λαβόντος προ οφθαλμών και την υπ' αριθ. 154 πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. Κατά το σχολικόν έτος 1917-18 αι ώραι της καθ' εβδομάδας διδασκαλίας των μαθημάτων εν τοις σχολείοις της Μ. εκπαιδεύσεως κανονίζονται ως εξής:

Ι. Δια την χειμερινήν περίοδον (Δεκέμβριον, Ιανουάριον και Φεβρουάριον) .

A' Εν τοις ελληνικοίς σχολείοις:

1) Ιερά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα εν τη A' τάξει ανά πέντε και εν τη Β' και Γ' ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Ελληνικά αρχαία εν τη A' τάξει ανά τέσσαρας και εν τη Β' και Γ' ανά εξ ώρας καθ' εβδομάδα.

4) Μαθηματικά εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

5) Φυσικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

6) Ιστορία εν εκάστη τάξει δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 3, τχ. A'/2 Ιανουαρίου 1918.

TEXT_PAGE_SHORT634
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/635.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

7) Γεωγραφία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

8) Γαλλικά εν τη Β' και Γ' τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Ιχνογραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

10) Καλλιγραφία εν τη A' μόνο τάξει μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

11) Γυμναστική εν τη A' τάξει ανά δύο και εν τη Β' και Γ' ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

12) Ωδική εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

Β' Εν τοις γυμνασίοις:

1) Ιερά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

2) Ελληνικά νέα και αρχαία εν τη A' και B' τάξει ανά εννέα και Γ' και Δ' ανά 8 ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Μαθηματικά κλπ. εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

4) Φυσικά κλπ. εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα, ανά δύο δε όπου διδάσκεται και η ωδική.

5) Φιλοσοφικά εν τη Γ' και Δ' τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

6) Ιστορία εν εκάστη τάξει, ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Λατινικά εν εκάστη τάξει, ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

8) Γαλλικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα. 10) Ωδική εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

Γ' Εν τοις αστικοίς σχολείοις των θηλέων:

1) Θρησκευτικά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα και αρχαία εν εκάστη τάξει ανά εξ ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

4) Γεωγραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

5) Φυσικοϊστορικά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

6) Φυσικά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

7) Μαθηματικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

8) Οικιακή οικονομία και παιδαγωγική εν τη Γ' τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

9) Ιχνογραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

10) Καλλιγραφία εν τη A' τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

11) Χειροτεχνία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

12) Ωδική εν εκάστη τάξει, ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

13) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

14) Γαλλικά εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

Π. Διά την εαρινήν περίοδον (Μάρτιον, Απρίλιον και Μάιον).

TEXT_PAGE_SHORT635
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/636.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

A' Εν τοις ελληνικοίς σχολείοις:

1) Ιερά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα εν τη Α' τάξει ανά πέντε και εν τη Β' και Γ' τάξει ανά τέσσαρας ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Ελληνικά αρχαία εν τη A' τάξει ανά πέντε και εν τη Β' και Γ' ανά εξ ώρας καθ' εβδομάδα.

4) Μαθηματικά εν τη Α' και Β' τάξει ανά τρεις και εν τη" Γ' ανά τέσσαρας ώρας καθ' εβδομάδα.

5) Φυσικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

6) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Γεωγραφία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

8) Γαλλικά εν τη Β' και Γ' τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Καλλιγραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

10) Ιχνογραφία εν τη A' και Β' τάξει ανά δύο και εν τη Γ' ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

11) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

12) Ωδική εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

Β' Εν τοις γυμνασίοις:

1) Ιερά εν τη Α' και Β' τάξει ανά δύο και εν τη Γ' και Δ' τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα και αρχαία εν εκάστη τάξει ανά δέκα ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Μαθηματικά κτλ. εν εκάστη τάξει ανά τέσσαρας ώρας καθ' εβδομάδα.

4) Φυσικά κτλ. εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα, ανά δύο δε όπου διδάσκεται, και η ώδική.

5) Φιλοσοφικά εν τη Γ' και Δ' τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

6) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Λατινικά εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

8) Γαλλικά εν τη Α' και Β' ανά τρεις και εν τη Γ' και Δ' ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

10) Ωδική εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

Γ' Εν τοις αστικοίς σχολείοις των θηλέων:

1) Θρησκευτικά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα και αρχαία ανά εξ ώρας καθ' εβδομάδα εν εκάστη τάξει.

3) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

4) Γεωγραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

5) Φυσικοϊστορικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

TEXT_PAGE_SHORT636
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/637.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6) Φυσικά εν τη Α' και Β' τάξει ανά δύο ώρας και εν τη Γ' ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

7) Μαθηματικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

8) Οικιακή οικονομία και παιδαγωγική εν τη Γ' τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Ιχνογραφία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

10) Καλλιγραφία εν τη Α' τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

11) Χειροτεχνία εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα,

12) Ωδική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

13) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

14) Γαλλικά εν εκάστη τάξει ανά τέσσαρας ώρας καθ' εβδομάδα.

Αι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων εφαρμόζονται και εις τας αντιστοίχους τάξεις των ημιγυμνασίων, των γυμνασίων και των γυμνασιακών παρθεναγωγείων των νέων χωρών.

Το σύνολον των ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των μαθημάτων του Βαρβακείου Λυκείου δύναται, κατ' απόφασιν του συλλόγου των εν αυτώ διδασκόντων, μετ' έγκρισιν του Υπουργού, να περιορισθή μέχρι 24 μεν ωρών κατά τάξιν διά την χειμερινήν περίοδον, μέχρι δε 30 διά την εαρινήν.

Αι κατ' οίκον σχολικαί εργασίαι των μαθητών περιορίζονται, κατ' απόφασιν των διδασκόντων, εις το ελάχιστον δυνατόν όριον.

Αν το διδακτικού προσωπικόν σχολείου τινός είνε ελλιπές η αν τα μαθήματα σχολείου τινός γίνωνται μόνον μετά μεσημβρίαν δι' έλλειψιν διδακτηρίου, δύνανται, οι κατά εκπαιδευτικάς περιφερείας γενικοί επιθεωρηταί να διατάσσωσιν ανάλογον περιορισμόν των ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των ανωτέρω μαθημάτων η και την προσωρινήν διακοπήν των δευτερευόντων εκ τούτων.

Άρθρον 2. Κατά την χειμερινήν περίοδον του υφισταμένου σχολικού έτους τα μαθήματα των σχολείων της Μ. Εκπαιδεύσεως άρχονται καθ' εκάστην την 8 1/2 π.μ. και λήγουσι την 12 1/2.

Κατά τους μήνας Μάρτιον και Απρίλιον τα μαθήματα διδάσκονται προ μεσημβρίας μεν από της 8ης μέχρι της 11ης, μετά μεσημβρίαν δε, από της 3ης μέχρι της 5ης, κατά δε τον Μάϊον από της 8ης μέχρι της 11ης π.μ. και από της 4ης μέχρι της 6ης μ.μ.

Αν ένεκα επιτάξεως η δι' άλλην αιτίαν διδάσκωνται εν τω αυτώ διδακτηρίω τα μαθήματα δύο σχολείων, τα μεν του ενός τούτων γίνονται προ μεσημβρίας, από της 8ης μέχρι της 12ης κατά την χειμερινήν περίοδον, και από της 7ης μέχρι της 12ης κατά την εαρινήν, τα δε του ετέρου μετά μεσημβρίαν, κατά μεν τους μήνας Δεκέμβριον, Ιανουάριον και Φεβρουάριον από της 1ης μέχρι της 5ης, κατά τον Μάρτιον καί Απρίλιον από της 2ας μέχρι της 6ης και κατά τον Μάϊον, από της 3ης μέχρι της 7ης·

TEXT_PAGE_SHORT637
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/638.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Οι γενικοί επιθεωρηταί της εκπαιδεύσεως δύνανται ένεκα ειδικών κατά τόπους κλιματολογικών όρων η και δι' άλλους αποχρώντας λόγους να κανονίζωσιν άλλως τα της καθ' ημέραν ενάρξεως και λήξεως των μαθημάτων εις σχολεία της περιφερείας των.

[...]'

Άρθρον 7. To σύνολον των ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των μαθημάτων των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως αμφοτέρων των φύλων και των νηπιαγωγείων δύναται να περιορισθή κατά το σχολικόν έτος 19171918 διά πράξεως των οικείων συλλόγων ως προς μεν τας δύο κατωτέρας τάξεις των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως και την πρώτην των διδασκαλείων νηπιαγωγών μέχρι 32 ωρών κατά την χειμερινήν περίοδον και 36 κατά την θερινήν, ως προς δε την ανωτέραν και την προσηρτημένην τάξιν των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως και την δευτέραν τάξιν των διδασκαλείων των νηπιαγωγών μέχρι 34 ωρών κατά την χειμερινήν περίοδον και 38 κατά την θερινήν.

Εντός δύο ημερών από της συντάξεως της σχετικής πράξεως υποβάλλεται υπό του διευθύνοντος έκαστον των διδασκαλείων εις τε το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και εις τον οικείον γενικόν επιθεωρητήν της εκπαιδεύσεως αντίγραφον της πράξεως, εν η θα εμφαίνηται ο τε καθ' εβδομάδα περιορισμός των ωρών της διδασκαλίας εκάστου μαθήματος εν εκάστη τάξει και το ωρολόγιον της καθ' εκάστην διδασκαλίας αυτών διά τε την χειμερινήν και την θερινήν περίοδον, όπερ συντάσσεται υπό των οικείων συλλόγων λαμβανόντων υπ' όψει τας κλιματολογικάς και λοιπάς συνθήκας του τόπου, εν ω λειτουργεί το διδασκαλείον,

Αι κατ' οίκον σχολικαί εργασίαι των μαθητών πάντων των διδασκαλείων περιορίζονται μετ' απόφασιν των διδασκόντων εις το ελάχιστον δυνατόν οριον,

Η τε προαγωγή και η απόλυσις των μαθητών πάντων των διδασκαλείων διενεργούνται κατά το σχολικόν έτος 1917-1918 κατά τας ισχυούσας περί αυτών διατάξεις,

[.....]

Αναστέλλεται μέχρι της ενάρξεως του επομένου σχολικού έτους (1918 1919) η ισχύς πάσης διατάξεως αντικειμένης εις τας του παρόντος διατάγματος.

Εις τον αυτόν Ημέτερον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 25 Δεκεμβρίου 1917.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

TEXT_PAGE_SHORT638
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/639.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

104

ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1918-1919

(Β. Διάταγμα / 15 Σεπτεμβρίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί εγγραφών, εξετάσεων, και ωρών διδασκαλίας εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1918-1919

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 3 του νόμου 686, "περί λήψεως μέτρων υπέρ της εκπαιδεύσεως κτλ.", προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, λαβόντες προ οφθαλμών και την υπ' αριθ. 204 πράξιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

[............]

Άρθρον 2. 1) Αι ώραι της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των μαθημάτων εις τα σχολεία της Μέσης εκπαιδεύσεως κανονίζονται διά το σχολικόν έτος 1918-1919 ως εξής·.

A') Δια την φθινοπωρινήν περίοδον (Σεπτέμβριον, Οκτώβριον και Νοέμβριον) και την εαρινήν (Μάρτιον, Απρίλιον και Μάιον):

α') Εις τα ελληνικά σχολεία και τας εις ταύτα αντιστοίχους τάξεις των ημιγυμνασίων και των εξαταξίων και πενταταξίων γυμνασίων των νέων χωρών:

1) Ιερά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα εν τη α' τάξει ανά πέντε και εν τη β' και γ' τάξει ανά τέσσαρας ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Ελληνικά αρχαία εν τη α' τάξει ανά πέντε και εν τη β' και γ' ανά εξ ώρας καθ' εβδομάδα.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 210, τχ. Α'/28 Σεπτεμβρίου 1918.

TEXT_PAGE_SHORT639
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/640.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4) Μαθηματικά εν τη α' και β' τάξει ανά τρεις και εν τη γ' ανά τέσσαρας ώρας καθ' εβδομάδα.

5) Φυσικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

6) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Γεωγραφία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

8) Γαλλικά εν τη β' και γ' τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα,

9) Καλλιγραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

10) Ιχνογραφία εν τη α' και β' τάξει ανά δύο και εν τη γ' ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

11) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

12) 'Ωδική εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

β') Εις τα αστικά σχολεία των θηλέων και τα ανώτερα η γυμνασιακά παρθεναγωγεία:

1) Θρησκευτικά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα και αρχαία ανά εξ ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

4) Γεωγραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

5) Φυσικοϊστορικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

6) Φυσικά εν τη α' και β' τάξει ανά δύο ώρας και εν τη γ' ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

7) Μαθηματικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

8) Οικιακή οικονομία και παιδαγωγική εν τη γ' τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

9) Ιχνογραφία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

10) Καλλιγραφία εν τη α' τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

11) Χειροτεχνία εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

12) Ωδική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

13) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

14) Γαλλικά εν εκάστη τάξει ανά τέσσαρας ώρας καθ' εβδομάδα.

γ') Εις τα τετρατάξια γυμνάσια και τας εις ταύτα αντιστοίχους τάξεις των ημιγυμνασίων και των εξαταξίων και πενταταξίων γυμνασίων των νέων χωρών:

1) Ιερά εν τη α' και β' τάξει ανά δύο και εν τη γ' και δ' τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα και αρχαία εν εκάστη τάξει ανά δέκα ώρας καθ' εβδομάδα,

3) Μαθηματικά κτλ. εν εκάστη τάξει ανά τέσσαρας ώρας καθ' εβδομάδα.

4) Φυσικά κτλ, εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα, ανά δύο δε όπου διδάσκεται και η Ωδική.

5) Φιλοσοφικά εν τη γ' και δ' τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

TEXT_PAGE_SHORT640
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/641.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Λατινικά εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα,

8) Γαλλικά εν τη α' και β' ανά τρεις και εν τη γ' και δ' ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα. 10) Ωδική εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

Β') Δια την χειμερινήν περίοδον (Δεκέμβριον, Ιανουάριον και Φεβρουάριον):

α') Εις τα ελληνικά σχολεία και τας εις ταύτα αντιστοίχους τάξεις των ημιγυμνασίων και των εξαταξίων και πενταταξίων γυμνασίων των νέων χωρών:

1) Ιερά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα εν τη α' τάξει ανά τέσσαρας και εν τη" β' και γ' ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Ελληνικά αρχαία εν τη α' τάξει ανά τέσσαρας και εν τη β' και γ' ανά εξ ώρας καθ' εβδομάδα.

4) Μαθηματικά εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

5) Φυσικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

6) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Γεωγραφία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα:.

8) Γαλλικά εν τη β' και γ' τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Ιχνογραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

10) Καλλιγραφία εν τη α' μόνον τάξει μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

11) Γυμναστική εν τη α' τάξει ανά δύο ώρας και εν τη β' και γ' ανά μίαν καθ' εβδομάδα.

12) Ωδική εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

β') Εις τα αστικά σχολεία των θηλέων και τα ανώτερα η γυμνασιακά παρθεναγωγεία:

1) Θρησκευτικά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα και αρχαία εν εκάστη τάξει ανά εξ ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

4) Γεωγραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

5) Φυσικοϊστορικά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

6) Φυσικά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

7) Μαθηματικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

8) Οικιακή οικονομία και παιδαγωγική εν τη Γ' τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα

9) Ιχνογραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

10) Καλλιγραφία εν τη A' τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

41

TEXT_PAGE_SHORT641
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

    Στοιχεία φυτολογίας. Εισαγωγή. Ανατομική και φυσιολογία των φυτών. Δευτέρα τάξις, ώραι 3,

    Συστηματική φυτολογία μετά ορυκτολογίας και γεωλογίας. Ασκήσεις εις το ταξινομείν τα φυτά και ορυκτά.

    Ακριβής περιγραφή των εν ταις ελληνικαίς χώραις φυτών και ορυκτών. Η Ελλάς υπό ορυκτολογικήν και γεωλογικήν έποψιν,

    Τρίτη τάξις, ώραι 4,

    Φυσική πειραματική. Εισαγωγή. 'Ιδιότητες των σωμάτων, στοιχειώδεις γνώσεις εκ της μηχανικής, μάζα, βαρύτης, υδροστατική, αέρια και θερμότης.

    Ώραι 3 Στοιχεία ανόργανου χημείας. Ώρα 1

    Τετάρτη τάξις, ώραι 4.

    Φυσική πειραματική. Μαγνητισμός, ηλεκτρισμός (στατικός και δυναμικός), ακουστική και οπτική. Ώραι 3

    Στοιχεία οργανικής χημείας. Ώρα 1 . Υγιεινή. Έννοια και ωφέλεια αυτής.

    Αήρ· ποσότης αέρος αναγκαία εις την κατοικίαν, αίτια αλλοιώσεως αυτού, γειτνίασις ελωδών τόπων. Ύδωρ· πόσιμα ύδατα, καθαρισμός του ποσίμου υδατος, Τροφαί ζωϊκαί και φυτικαί, νοθεία τροφών, κρέατα επικίνδυνα, αρτυματα, διαφύλαξις τροφών, δίαιτα. Ποτά οινοπνευματώδη, μέθη, αλκοολισμός και εκφυλιστική επίδρασις αυτού, καφές, τέιον, αναψυκτικά. Οίκος· κατασκευή, θέσις, θέρμανσις, αερισμός, φωτισμός και καθαριότης αυτού. Επιμέλεια του σώματος· λουτρά θερμά και ψυχρά, καθαριότης κόμης, οδόντων, σωμασκία, περίπατοι και ανάπαυσις, υγιεινή των αισθήσεων, περί ενδυμασίας. Περί των λοιμωδών εν γένει νόσων και της απ5 αυτών προφυλάξεως. Νόσοι εκ των κατοικιδίων ζώων.

    Σημ. Τα κεφάλαια της υγιεινής διδάσκει κατά το τελευταίον τρίμηνον ανά μίαν καθ' εβδομάδα ώραν, λαμβανομένην εκ των ωρών της διδασκαλίας των φυσικών, ο καθηγητής τούτων η ο σχολικός ιατρός η ο βοηθός αυτού η έτερος ιατρός υπό του Υπουργείου προτάσει του γυμνασιάρχου, διοριζόμενος.

    5) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

    Τρίτη τάξις, ώραι 2.

    Στοιχειώδης εισαγωγή εις την φιλοσοφίαν. Στοιχεία ψυχολογίας.