Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = ''). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 733-752 TEXT_OF 766
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/733.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

των ριζών. Ασύμμετροι αριθμοί. Φανταστικοί και μιγάδες αριθμοί. Ασκήσεις.

4) Δευτεροβάθμιοι εξισώσεις, μορφαί και λύσεις αυτών. Συνθήκη υπάρξεως ριζών. Προβλήματα ων η λύσις άγει εις εξίσωσιν του β', βαθμού. Ασκήσεις.

5) Πρόοδοι με πεπερασμένον πλήθος όρων. Ασκήσεις Λογάριθμοι: ορισμός αυτών ως εκθετών με βάσιν τον αριθμόν 10, Ιδιότητες των λογαρίθμων. Λογαριθμικοί πίνακες και χρήσις αυτών, Υπολογισμός παραστάσεων διά των λογαρίθμων. Προβλήματα ανατοκισμού, ίσων καταθέσεων και χρεωλυσίας. Ασκήσεις.

Γ'. Γεωμετρία.- Ώραι 2 καθ' εβδομάδα.

1) Γεωμετρικοί τύποι. Σχετικά γεωμετρικά προβλήματα. Συνθετική και αναλυτική μέθοδος, εφαρμογαί αυτών. Ασκήσεις,

2) Λόγος δύο ομοειδών μεγεθών. Σύμμετρα και ασύμμετρα μεγέθη. Μέτρησις ευθείας γραμμής και ευθυγράμμων σχημάτων. Ασκήσεις. Αναλογίαι, ιδιότητες αυτών. Μεγέθη ανάλογα. Γεωμετρικαί εφαρμογαί των αναλογιών. Ιδιότητες των διχοτομουσών εσωτερικήν η εξωτερικήν γωνίαν τριγώνου.

3) Όμοια πολύγωνα, Ορισμοί. Γνωρίσματα ομοίων τριγώνων. Εφαρμογαί των ομοίων τριγώνων. Ιδιότητες των όμοίων πολυγώνων. Ιδιότητες του ορθογωνίου τριγώνου. Θεώρημα του Πυθαγόρου, γενίκευσις του θεωρήματος τούτου. Ασκήσεις.

4) Θεωρήματα περί των διαμέσων τριγώνου, περί των διαγωνίων τετραπλεύρου, περί της διχοτόμου γωνίας τριγώνου, περί της ακτίνος κύκλου περιγεγραμμένου εις τρίγωνον. Σχετικά προβλήματα. Ασκήσεις.

5) Περί ορίων. Κανονικά πολύγωνα. Μέτρησις του κύκλου. Ασκήσεις.

Τάξις Γ', α'.) Άλγεβρα- Ώραι 2 καθ' εβδομάδα,

1) Ορισμός της θέσεως σημείου κειμένου επ' ευθείας (άξονος). Συντεταγμέναι. Ισοταχής κίνησις και έξίσωσις αυτής. Προβλήματα ισοταχούς κινήσεως. Λύσις και διερεύνησις του γενικού συστήματος δύο πρωτοβαθμίων εξισώσεων μετά δύο αγνώστων. Πρώτη έννοια της ορίζουσας. Κανών του Grammer. Διερεύνησις συστήματος ως προς μίαν παράμετρον. Λύσις διαφόρων συστημάτων. Απλά γενικά προβλήματα και ιδίως εκ της γεωμετρίας μετά διερευνήσεως. Απροσδιόριστος ανάλυσις του α', βαθμού. Ασκήσεις.

2) Προσδιορισμός της θέσεως σημείου του επιπέδου διά ορθογωνίων συντεταγμένων. Έννοια της συναρτήσεως. Απλά παραδείγματα. Σπουδή των μεταβολών των συναρτήσεων. Ψ=αχ και Ψ=αχ+β και γραφική παράστασις αυτών. Θεωρία των ριζών και των δυνάμεων με κλασματικούς και αρνητικούς εκθέτας, Έκθετικαί εξισώσεις. Απλοποίησις παραστάσεων της μορφής Va+ Vβ ± fa-Vβ Ασκήσεις.

TEXT_PAGE_SHORT733
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/734.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3) Ασκήσεις επί της λύσεως εξισώσεων δευτέρου βαθμού με γενικούς συντελεστάς; Σχέσεις μεταξύ των ριζών και των συντελεστών της δευτεροβαθμίου εξισώσεως. Προβλήματα στηριζόμενα επί των σχέσεων τούτων,

4) Σπουδή του τριγώνου του β' βαθμού. Διάφοροι μορφαί αυτού. Περί του σημείου τριωνύμου όταν το Χ λαμβάνη πάσας τας τιμάς από -" μέχρι + " Σύγκρισις αριθμών προς τας ρίζας του τριωνύμου. Ανισότητες του β' βαθμού. Προβλήματα β' βαθμού. Ασκήσεις.

5) Εξισώσεις διτετράγωνοι. Λύσις και διερεύνησις της διτετραγώνου εξισώσεως. Εξισώσεις διώνυμοι, τριώνυμοι. Εξισώσεις με ριζικά. Απλά συστήματα του β', βαθμού. Ασκήσεις,

6) Πρόσοδοι και γενικαί έννοιαι περί σειρών. Θεωρίαι των λογαρίθμων ως εκθετών. Εύρεσις του λογαρίθμου ενός αριθμού ως προς βάσιν 10 κατά προσέγγισιν 1)10. Λογαριθμικαί και εκθετικαί εξισώσεις. Ασκήσεις.

Β'. Γεωμετρία- Ώραι 2 καθ' εβδομάδα.

Στερεομετρία- πλην των περί ισότητος και κατασκευής των τριέδρων γωνιών και των σφαιρικών τριγώνων και πολυγώνων. Ασκήσεις μεθ' έκαστον κεφάλαιον.

Γ'. Τριγωνομετρία- Ώραι 2 καθ' εβδομάδα.

1) Περί ανυσμάτων, τόξων και γωνιών. Μέτρησις των τόξων και γωνιών. Συστήματα μετρήσεως και μετάβασις από ενός τούτων εις άλλο. Ασκήσεις.

2) Τριγωνομετρικός κύκλος. Ορισμός του ημιτόνου, συνημιτόνου, εφαπτομένης και συνεφαπτομένης, Σπουδή των μεταβολών αυτών όταν το τόξον μεταβάλλεται από 00 μέχρι 360°. Σχέσεις συνδέουσαι τους τριγωνομετρικούς αριθμούς του αυτού τόξου, Έκφρασις των τριγωνομετρικών αριθμών τόξων αντιθέτων, συμπληρωματικών, διαφερόντων κατά 90°, παραπληρωματικών, διαφερόντων κατά 180° και αποτελούντων ολόκληρον περιφέρειαν. Αναγωγή των τόξων εις το α', τεταρτημόριον. Τριγωνομετρικοί αριθμοί τόξων 45°, 30°, 60°, 120° και 135°, Σχέσεις μεταξύ των τριγωνομετρικών αριθμών του αθροίσματος και της διαφοράς δύο τόξων και των τριγωνομετρικών αριθμών των τόξων τούτων. Έκφρασις των τριγονωμετρικών αριθμών του τόξου 2α διά των τριγωνομετρικών αριθμών του τόξου α. Ομοίως των τριγωνομετρικών αριθμών του τόξου - διά του συνημιτόνου του α. Μετασχηματισμός του αθροίσματος 2 ή της διαφοράς δύο ημιτόνων η συνημιτόνων εις γινόμενα. Ασκήσεις.

3) Λογαριθμικοί πίνακες των τριγωνομετρικών αριθμών. Διάταξις και χρήσις αυτών. Εύρεσις τόξου, ου δίδεται εις των τριγωνομετρικών αριθμών. Ασκήσεις.

4) Σχέσεις μεταξύ των κυρίων στοιχείων του ορθογωνίου τριγώνου και

TEXT_PAGE_SHORT734
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/735.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

επίλυσις αυτού. Σχέσεις μεταξύ των κυρίων στοιχείων οίου δήποτε τρίγωνου και επίλυσις αυτού. Εμβαδόν του τριγώνου. Ασκήσεις.

Δ'. Παραστατική.- Ώραι 2 καθ' εβδομάδα.

Προβολαί εφ' ενός επιπέδου, Παράστασις του σημείου και της ευθείας. Κατάκλισις ευθείας επί του προβολικού επιπέδου η επί άλλου οριζοντίου. Προβλήματα σχετικά προς την ευθείαν. Ευθείαι παράλληλοι. Τομή δύο ευθειών. Παράστασις του επιπέδου. Προβλήματα σχετικά προς την ευθείαν, Ευθείαι παράλληλοι. Τομή δύο ευθειών. Παράστασις του επιπέδου. Προβλήματα σχετικά προς το επίπεδον. Επίπεδα παράλληλα. Τομή δύο παραλλήλων επιπέδων. Τομή ευθείας και επιπέδου. Ευθείαι και επίπεδα κάθετα. Μέθοδος των κατακλίσεων. Μέθοδος της περιστροφής. Μέθοδος των κατακορύφων βοηθητικών επιπέδων. Εφαρμογαί των γενικών μεθόδων εις την εύρεσιν της αποστάσεως σημείου από ευθείας η επιπέδου, της γωνίας δύο ευθειών, της γωνίας δύο επιπέδων και άλλων προβλημάτων. Παράστασις των πολυέδρων. Τομή δύο πολυέδρων. Παράστασις άλλων γραμμών και επιφανειών. Επίπεδον εφαπτόμενον εις κύλινδρον, κώνον και σφαίραν. Εφαρμογή των προηγουμένων εις την τοπογραφίαν και τους τοπογραφικούς χάρτας. Ασκήσεις.

Τάξις Δ',

Α'. Άλγεβρα.- Ώραι 2 καθ' εβδομάδα.

1) Ιδιότητες των ακεραίων πολυωνύμων. Μέθοδος των προσδιοριστέων συντελεστών. Εφαρμογή της μεθόδου ταύτης εις την λύσιν διαφόρων προβλητών και την ανάλυσιν ρητών κλασμάτων εις άπλά. Στοιχειώδης θεωρία των οριζουσών. Εφαρμογή αυτών εις την λύσιν πρωτοβαθμίων τινών συστημάτων, Ασκήσεις.

2) Σπουδή του τριωνύμου αΧ2=βΧ=γ. Σημείον και μεταβολαί αυτού, Ανισότητες της μορφής. A. B >< 0 και Α/Β>< 0, Εφαρμογαί εις την διερεύνησιν εξισώσεων και προβλημάτων αλγεβρικών η τριγωνομετρικών του β' βαθμού κατά τας τιμάς μιας παραμέτρου. Μέγιστα και ελάχιστα παραστάσεων υπό συνθήκας. Ασκήσεις.

3) Περί ορίων. Θεωρία των ασύμμετρων. Δυνάμεις με ασύμμετρους εκθέτας. Στοιχειώδης θεωρία των συναρτήσεων, Η έννοια της συνεχείας. Παράγωγος συναρτήσεως. Γεωμετρική σημασία της παραγώγου. Υπολογισμός της παραγώγου αθροίσματος, γινομένου, πηλίκου, δυνάμεως και ρίζης. Εφαρμογαί των παραγώγων εις την σπουδήν των μεταβολών των συναρτήσεων και την εύρεσιν της μεγίστης και της ελαχίστης τιμής αυτών εν τινί διαστήματι. Ασκήσεις.

4) Ορισμός του διαφορικού, Παράγουσα, Υπολογισμός του εμβαδού χωρίου

TEXT_PAGE_SHORT735
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/736.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

επιπέδου, Σπουδή της συναρτήσεως Ψ= αχ, Γενικωτέρα θεωρία των λογαρίθμων ως εκθετών. Μεταθέσεις, διατάξεις και συνδυασμοί. Τύπος του διωνύμου. Τινά περί πιθανοτήτων. Ασκήσεις εφ' όλης της ύλης της Άλγεβρας.

Β'. Τριγωνομετρία.- Ώρα 1 καθ' εβδομάδα.

1) Γενίκευσις της εννοίας του τόξου και της γωνίας. Γενική έκφρασις των τόξων, ων τα πέρατα συμπίπτουσιν η είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα των ημιτόνων η συνημιτόνων η συμμετρικά ως προς το κέντρον.

2) Αντίστροφοι κυκλικαί συναρτήσεις. Εορεσις του τόξου εκ του ήμιτόνου, του συνημιτονου, της εφαπτομένης η της συνεφαπτομένης αυτού. Σχέσεις των τόξων των εχόντων τα ημίτονα η συνημίτονα η τας εφαπτομένας η τας συνεφαπτομένας ίσας. Ασκήσεις,

3) Περί προβολών επί άξονα. Θεώρημα των προβολών, θεώρημα των προβολών παραλλήλων ανυσμάτων. Μέτρησις της ορθής προβολής τμήματος επί άξονα,

4) Πρόσθεσις και αφαίρεσις των τόξων. Πολλαπλασιασμός τόξων. Τριγωνομετρικοί αριθμοί των τόξων 2α καί3α. Διαίρεσις τόξων. Έκφρασις των τριγωνομετρικών αριθμών του τόξου - συναρτήσει του συνημιτόνου του α.

2

Έκφρασις των τριγωνομετρικών αριθμών του τόξου α συναρτήσει της εφ.

(α/2) Ασκήσεις.

5) Μετασχηματισμοί αθροισμάτων εις γινόμενα και αντιστρόφως. Άθροισμα η διαφορά ημιτόνων η συνημιτόνων η εφαπτόμενων η συνεφαπτομένων. Μετασχηματισμοί παραστάσεων της μορφής α+β εις μονώνυμα. Τριγωνομετρικού εξισώσεις και συστήματα. Ασκήσεις.

6) θεωρία της κατασκευής των τριγωνομετρικών λογαριθμικών πινάκων. Σχέσις τόξου μικρότερου των 90° προς το ημίτονον και την εφαπτομένην αυτού.

Όρια των λόγων ημ. χ/χ και εφ. χ/χ, όταν το τόξον τείνη προς το 0. Υπολογισμός του ημιτόνου 1'. Λογισμός τριγωνομετρικών αριθμών τόξων μικρότερων των 2° και μεγαλειτέρων των 88°. Ασκήσεις.

7) Σχέσεις μεταξύ των στοιχείων των ορθογωνίων τριγώνων και επίλυσις αυτών όταν δίδωνται κύρια η δευτερεύοντα στοιχεία των. Όμοίως περί οιουδήποτε τριγώνου. Διάφοροι εκφράσεις του εμβαδού του τριγώνου. Επίλυσις του κυρτού εγγραψίμου εις κύκλον τετραπλεύρου. Πρακτικά προβλήματα. Ασκήσεις εφ' όλης της ύλης της τριγωνομετρίας.

Γ'. Γεωμετρία. - Ώραι 2 καθ' εβδομάδα. Ομοιοθεσία. Δύναμις σημείων ως προς κύκλον. Διατέμνουσαι. Αντιστροφή

TEXT_PAGE_SHORT736
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/737.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Συμμετρία. Περί ισότητος των τριέδρων γωνιών. Κατασκευή τριέδρου γωνίας. Κεντρικαί προβολαί. Θεώρημα του Desargues. Περί ν κορυφών και ν πλευρών. Αρμονικοί και γεωμετρικοί σχηματισμοί. Σφαιρομετρία. Ασκήσεις εφ' όλης της Γεωμετρίας.

Δ', Παραστατική.- Ώρα 1 καθ' εβδομάδα,

Προβολαί επί δύο προβολικά επίπεδα. Παράστασις σημείου ευθείας και επιπέδου. Προβλήματα σχετικά προς ευθείαν και έπίπεδον. Ευθεία και επίπεδον κάθετα. Μέθοδος της περιστροφής. Αλλαγή του ετέρου των προβολικών επιπέδων. Μέθοδος της κατακλίσεως. Προσδιορισμός αποστάσεων και γωνιών. Προβολή πρίσματος και πυραμίδος. Τομαί αυτών επίπεδοι. Προβολαί κύκλου και έλικος,

Ε'. Αναλυτική Γεωμετρία.- Ώρα 1 καθ' εβδομάδα.

1) Ορισμός της θέσεως σημείου έπ' ευθείας και επί επιπέδου διά καρτεσιανών συντεταγμένων. Τύποι μεταβάσεως από συστήματας αξόνων εις άλλο (διάφοροι περιπτώσεις). Συντεταγμέναι προβολαί τμήματος. Θεμελιώδες θεώρημα περί των προβολών παραλλήλων τμημάτων. Εφαρμογαί,

2) Παράστασις των γραμμών δι' εξισώσεων και αντιστρόφως. Πάσα ευθεία παρίσταται υπό πρωτοβαθμίου εξισώσεως και αντιστρόφως πάσα πρωτοβάθμιος έξισωσις, ως προς χ και ψ παριστά ευθείαν. Εύρεσις της εξισώσεως ευθείας οριζόμενης γεωμετρικώς. Κατασκευή ευθείας εκ της εξισώσεώς της. Ευθείαι παράλληλοι και συμπίπτουσαι. Προβλήματα èrti ευθειών, ων δίδονται αι εξισώσεις. Αναγκαία και επαρκής συνθήκη ίνα δύο ευθείαι είναι κάθεται επ' αλλήλας. Περί της τομής δύο ευθειών. Εξίσωσις επιπέδου δέσμης ευθειών. Ασκήσεις. Αναγκαία και επαρκής συνθήκη, ίνα τρεις ευθείαι διέρχωνται διά του αυτού σημείου. Εξίσωσις ευθείας περιέχουσα παράμετρον εις τον α', βαθμόν. Ασκήσεις,

4) Εξίσωσις της περιφερείας κύκλου. Κοινά σημεία ευθείας και περιφερείας, Εξίσωσις του αποδοθέντος σημείου εφαπτόμενων του κύκλου. Σημασία του πολυωνύμου Χ2+ψ2+Αχ-|-Βψ-|-Γ,, Κοινά σημεία δύο περιφερειών. Εξίσωσις της κοινής χορδής, Ριζικός άξων δύο κύκλων. Ασκήσεις,

5) Έλλειψις, ορισμός αυτής,Εύρεσις σημείου διά γεωμετρικής κατασκευής, Γραφή της ελλείψεως διά συνεχούς κινήσεως, Γεωμετρικαί ιδιότητες της ελλείψεως. Διευθετούσαι ευθείαι της ελλείψεως και ιδιότητες αυτών. Κατασκευή της εφαπτομένης και των κοινών σημείων ευθείας και ελλείψεως, Εξίσωσις της ελλείψεως εις άξονας ορθογωνίους. Ασκήσεις, Εξίσωσις της εφαπτομένης ελλείψεως, Η έλλειψις ως προβολή κύκλου. Εμβαδόν της ελλείψεως. Ελλειψογράφος. Διάφοροι κατασκευαί σημείου ελλείψεως. Ασκήσεις.

6) Υπερβολή, ορισμός αυτής. Εύρεσις σημείων διά γεωμετρικής κατασκευής, Γεωμετρικαί ιδιότητες της υπερβολής. Διευθετούσαι της υπερβολής

47

TEXT_PAGE_SHORT737
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/738.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και ιδιότης αυτών. Κατασκευή της εφαπτομένης και των κοινών σημείων ευθείας και υπερβολής. Εξίσωσις αυτής εις άξονας όρθογωνίους. Ασκήσεις. Ασύμπτωτοι. Εξίσωσις της υπερβολής, όταν ληφθώσιν ως άξονες αι ασύμπτωτοι. Εξίσωσις της εφαπτομένης αυτής. Ασκήσεις.

7) Παραβολή, Σπουδή αυτής καθ' ον τρόπον και των δύο προηγουμένων καμπυλών. Ασκήσεις.

8) Ορισμός της θέσεως σημείου εν τω χώρω.

Ζ'. ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑ

Ταξις Δ'.- Ώραι 2 καθ' εβδομάδα.

1) Η ουρανία σφαίρα. Πρώτα φαινόμενα και ορισμοί. Ημερησία κίνησις και σπουδή αυτής. Νόμοι της ημερησίας κινήσεως. Αστρονομικά όργανα. Θεοδόλιχος, μεσημβρινόν τηλεσκόπιον, παράτοιχος κύκλος' περιγραφή και χρήσις αυτών. Αστρικός χρόνος. Ουράνιοι συντεταγμέναι: α') οριζόντιοι, αζιμούθιον, ύψος, β') ισημεριναί, ωριαία γωνία, απόκλισις.

γ') Ουρανογραφικαί - ορθή αναφορά, απόκλισις. Σχέσις μεταξύ αστρικού χρόνου, ωριαίας γωνίας και ορθής αναφοράς· Ασκήσεις. Αστέρες - μέγεθος, πλήθος και χρώμα αυτών. Αστερισμοί.

Αναγνώρισις αστερισμού και αστέρων επί της ουρανίου σφαίρας. Σύντομος περιγραφή του ενάστρου ουρανού,

2) Η γη. Σχήμα της γης και περιστροφική κίνησις αυτής. Άξων της γης, πόλοι, ισημερινός, παράλληλοι μεσημβρινοί, Γεωγραφικαί συντεταγμέναι γεωγραφικον μήκος και πλάτος, εύρεσις αυτών. Ασκήσεις. Διάφοροι θέσεις της ουρανίου σφαίρας σχετικώς προς τους κατά τόπους παρατηρητάς. Ασκήσεις. Γεωγραφικοί χάρται, ορθογραφική και στερεογραφική προβολή. Θεμελιώδη θεωρήματα των στερεογραφικών προβολών. Ναυτικοί χάρται. Ακριβές σχήμα της γης, διαστάσεις, μάζα και πυκνότης αυτής. Ατμόσφαιρα της γης και οπτικά αποτελέσματα ταύτης. Ασκήσεις,

3) Ο ήλιος.- Φαινόμενη κίνησις του ήλιου. Εκλειπτική, κλίσις, κύρια σημεία και μέρη ταύτης. Προσδιορισμός των ισημερινών σημείων, μετάπτωσις αυτών και αποτελέσματα ταύτης. Αστρικόν έτος. Ζωδιακός κύκλος. Ζώδια, Ασκήσεις.

Ημέρα και νυξ, διάρκεια τούτων εις τας διαφόρους ζώνας, κατά τας διαφόρους ώρας του έτους, υπολογισμός ταύτης. Ηλιακά ωρολόγια, θερμοκρασία και μεταβολαί ταύτης κατά τας ώρας του έτους. Μέτρησις του χρόνου, μέση ηλιακή ημέρα, μέσος χρόνος. Σχέσις του μέσου προς τον αληθή χρόνον, Ωριαίαι άτρακτοι .

Διάρκεια του τροπικού και του αστρικού έτους. Ημερολόγια, Ασκήσεις. Παράλλαξις του ηλίου. Απόστασις αυτού από της γης, μέγεθος, μάζα, πυκνότης

TEXT_PAGE_SHORT738
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/739.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και βαρύτης αυτού. Πραγματική κίνησις της γης περί του ήλιον. Φυσική σύστασις του ηλίου και στροφή αυτού περί τον άξονα. Ασκήσεις.

4) Η σελήνη.- Φαινόμενη κίνησις της σελήνης, απόστασις αυτής από της γής, μέγεθος και αστρική και συνοδική περιφορά αυτής. Φάσεις της σελήνης; Φυσική σύστασις της σελήνης. Εκλείψεις σελήνης και ήλιου. Επίδρασις της σελήνης επί της γής, παλλίρροιαι. Ασκήσεις.

5) Πλανήται.- Πτολεμαικόν και κοπερνίκειον σύστημα, νόμος, του Κεπλέρου, νόμος του Νεύτωνος. Γενικαί γνώσεις περί των πλανητών, περιγραφή αυτών. Ασκήσεις.

6) Κομήται. Γενική μορφή και τροχιαί των κομητών, φύσις αυτών.

Διάττοντες, βολίδες και αερόλιθοι, φύσις αυτών. Ζωδιακόν φώς.

8) Απλανείς αστέρες. Παράλλαξις, απόστασις αυτών από της γης και ιδία κίνησις των απλανών και του ηλιακού συστήματος. Αστέρες μεταβλητοί, πρόσκαιροι και πολλαπλοί. Φυσική σύστασις των απλανών. Νεφελοειδείς. Γαλαξίας. Κοσμογονία. Ασκήσεις εφ' όλων των κεφαλαίων της κοσμογραφίας.

Η'. ΦΥΣΙΚΑ Τάξις Α'.

Φυσική Ιστορία.- Ώραι 3 καθ' εβδομάδα. Χειμερινόν εξάμηνον.

Ζωολογία α'.) Αρθρόποδα (έντομα, μυριόποδα, αραχνοειδή, μαλακόστρακα), β'.) Μαλάκια, γ'.) Σκώληκες (δακτυλωτοί, νηματέλμινθες, πλατυέλμινθες κλπ. ζώντες ελευθέρως η εν τω εντερικώ σωλήνι των ζώων, ίδια εντός των σπλάγχνων του ανθρώπου, παράσιτα εν γένει' προέλευσις αυτών), δ') εχινόδερμα (αστεροειδή, αφιουροειδή, κρινοειδή, κλπ,), ε',) κοιλεντερωτά, σπόγγοι, πολύποδες, μέδουσαι, κοράλλια), στ'.) πρωτόζωα (ριζόποδα, βλεφαριδοφόρα εγχυματογενή κλ.π.) χαρακτηριστικά είδη αυτών. Μικροσκοπική τούτων εξέτασις. Ασκήσεις.

Επισκόπησις της ποικιλίας των αναγκών του βίου των ανωτέρων ζώων και της προς ταύτας σχετιζόμενης ικανότητος των οργάνων αυτών, της εξετάσεως των φαινομένων της προσαρμογής του ζωικού οργανισμού προς τους εξωτερικούς όρους της ζωής (έδαφος, τροφή, ύδωρ, αήρ, φώς, θερμότης κλπ.),

Ασκήσεις.

Θερινόν εξάμηνον.

Φυτολογία. Ιουλοφόρα (Ιτέα, Κόρυλος η αβελλάνειος κ. φουντουκιά, καστανέα κλπ. Ούλμος η πτελέα, Κνίδη (διάφορα είδη αυτής), Τα σπουδαιότερα εκ των αγροστωδών) β'.) φυτά καθαρώς εντομόφιλα (Άρον κ. φειδόχορτο. Αριστολοχία,

TEXT_PAGE_SHORT739
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/740.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ορχεΐδαι κλπ.) γ'.) Φυτά αποτελούντα μετάβασιν από των εντομοφίλων εις τα αερόφιλα (είδος πλανταγίνου). Ασκήσεις,

Σπουδή αντιπροσώπων εκ των συζυγών, χλωροφυκών, μυκήτων, βακτηρίων, διατομωδών, μονοκυττάρων, φυκών, φυκών γλυκέων υδάτων και θαλασσής, λειχήνων, πτερίδων, εκουϊζετών βρύων κλπ.

Απλουστάτη ανάπτυξις της εσωτερικής κατασκευής του φυτικού σώματος εκ κυττάρων. Αγγειώδεις, δεσμίδες. Ασκήσεις.

Σπουδή της διαρθρώσεως του φυτικού σώματος από μορφολογικής απόψεως. Όργανα των φυτών. Περιγραφή και λειτουργία εκάστου τούτων. Ασκήσεις περί τον προσδιορισμόν των ζώων και φυτών.

Τάξις Β΄

Α'. Φυσική Ιστορία.- Ώραι 3 καθ' εβδομάδα. Χειμερινόν εξάμηνον.

1) Σπουδή των λοιπών τύπων του ζωικού βασιλείου, των μη διδαχθέντων εν τη A' τάξει, πλην της σωματολογίας του ανθρώπου. Ταξινόμησις των ζώων. Σκοπός, βάσις, ιστορία και συστήματα ταξινομήσεως. Το νυν κρατούν σύστημα ταξινομήσεως. Ασκήσεις.

2) Εξάπλωσις των ζώων επί της γης (ζώα της ξηράς, των γλυκέων υδάτων, της θαλάσσης, ζωικός κόσμος των υψιπέδων, κάτοικοι, των σπηλαίων, ζώα της ακτής και των βαθειών θαλασσών μεταναστεύσεις των ζώων). Ασκήσεις.

3) Σχέσεις των ζώων προς άλληλα: α'.) των φύλλων προς άλληλα και προς τους απογόνους (μέσα προελεύσεως και αναγνωρίσεως, περιποίησις των νεογνών β'.) προς ζώα του αυτού είδους (οικογένεια, αγέλη, εσμός, πολιτεία, ανταγωνισμός περί την τροφήν, κατοικία, πολλαπλασιασμός) και γ'.) προς ζώα άλλου είδους (ζώα αρπακτικά και παράσιτα, μέσα αμυντικά και επιθετικά, ψυχικαί ενέργειαι, συνεστίασις, συμβίωσις). Ασκήσεις,

4) Ζώα ωφέλιμα και επιβλαβή εις τον άνθρωπον,

Θερινόν εξάμηνον.

1) Σπουδή της διανομής της χλωρίδος επί της γης. Εξάρτησις της εξαπλώσεως των φυτών από του εδάφους, του ύδατος, του αέρος και του φωτός (φυτά φυόμενα επί ασβεστούχου η πυριτουχου εδάφους, αλόφυτα, υδρόβια, υγροφιλή, ξηρόφιλα κλπ,). Προστατευτικά μέσα των φυτών κατά του ισχυρού φωτός και της ξηρασίας. Επίδρασις των εποχών του έτους επί της βλαστήσεως, Σημασία του κλίματος. Περιοχαί χλωρίδος. Ασκήσεις.

2) Σχέσεις των φυτών προς άλληλα. Αγενής και ευγενής πολλαπλασιασμός. Μέσα διαδόσεως των σπερμάτων και των καρπών δι' ύδατος, ανέμου και ζώων. Ανταγωνισμός υπέρ των ευνοϊκών όρων διά την ζωήν του εδάφους, του

TEXT_PAGE_SHORT740
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/741.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

αέρος και του φωτός, Περιαλλόβλαστα και παράσιτα φυτά. Αλλαγή των τροφέων (ετερόοικα, ουρεδενίδαι) και επαμοιβή των γενεών. Φυτικαί κοινότητες και συμβιωτικαί, Συμβίωσις (λειχήνες, ριζική συμβίωσις των δένδρων του δάσους, των ψυχανθών.) Ασκήσεις.

3) Σχέσεις των φυτών προς τα ζώα εν γένει: το φυτόν ως θεμελιώδης όρος της ζωής των ζώων εν γένει επί της ξηράς και εν τω υδατι. Ζώα επιβλαβή διά τα φυτά. Κηλίδες. Μηχανικά και χημικά προασπιστικά μέσα των φυτών κατά των ζώων. Όπλα και δηλητηριώδεις ουσίαι. Φυτά εντομοφάγα. Φυτά παράσιτο, επί ζώων. Ζώα διενεργούντα την επικονίασιν και την διάδοσιν των σπερμάτων.- Φυτά ως κρύπτη και καταφύγιον των ζώων. Αμοιβαίαι σχέσεις, συμβίωσις, φυτά φιλοξενούντα μύρμηκας (Vydra Viriadis κλπ.)

4) Ταξινόμησις των φυτών. Σκοπός. Βάσις, ιστορία και συστήματα ταξινομήσεως. Ασκήσεις.

Β', Φυσική.- Ώραι 3 καθ' εβδομάδα.

1) Εισαγωγή. Φυσικαί καταστάσεις και ιδιότητες των σωμάτων. Φυσικά φαινόμενα. Παρατήρησις και πείραμα. Φυσικός νόμος.

2) Θερμότης. Πηγαί θερμότητος και διάδοσις αυτής. Θερμαγωγόν, Ακτινοβολία θερμότατος. Διαστολή των σωμάτων (στερεών, υγρών και αερίων). Θερμόμετρα, θερμοκρασία. Βρασμός και εξάτμισις του ύδατος. Τήξις και πήξις, νόμοι αυτών. Ειδική θερμότης, θερμότης καύσεως. Φλοξ, αέρια αυτής. Διάλυσις και κρυστάλλωσις. Ψυκτικά μίγματα. Υγροποίησις των ατμών, Απόσταξις. Υγρασία του αέρος. Υγρόμετρα. Υδρομετέωρα (νέφη, βροχή, χιών, δρόσος, πάχνη κλ.π.).

3) Βαρύτης. Βάρος των σωμάτων. Δύναμις. Δυναμόμετρον (ζυγός μετ' ελατηρίου). Σύνθεσις καί. ανάλυσις δυνάμεων. Παραλληλόγραμμον των δυνάμεων. Κέντρον βάρους. Πειραματική εύρεσις αυτού. Ισορροπία των στερεών (ευσταθής, ασταθής και αδιάφορος). Μοχλός. Ζυγός. Τροχαλίαι.

4) Έργον των δυνάμεων. Μονάδες έργου. Υδροστατική. Ισορροπία ομογενών και ετερογενών υγρών, όροι ταύτης. Συγκοινωνούντες σωλήνες. Πίεσις των υγρών επί του πυθμένος και των τοιχωμάτων των περιεχόντων ταύτα αγγείων. Αρχή του Pascal. Αρχή του Αρχιμήδους και συνέπεια αυτής. Ειδικον βάρος των στερεών και των υγρών σωμάτων. Πυκνόμετρα, αραιόμετρα και οίνοπνευματόμετρον του Cay Lussac.

Συνοχή και συνάφεια. Τριχοειδείς σωλήνες. Διάχυσις και διαπίδυσις.

5) Αεροστατική-Ατμόσφαιρα, πυκνότης, πίεσις και ύψος αυτής. Βαρόμετρα. Αρχή του Αρχιμήδους διά τα αέρια. Ελαστικότης και πυκνότης των αερίων. Νόμος του Μαριόττου. Μανόμετρα.

Αεραντλίαι και καταθλιπτικαί αντλίαι. Πειράματα. Υδραντλίαι. Σιφώνιον. Σίφωνες.

TEXT_PAGE_SHORT741
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/742.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6) Μαγνητισμός. Φυσικοί και τεχνητοί μαγνήται. Μαγνητική βελόνη. Έλξις και ώσις και νόμοι αυτών. Γήινος μαγνητισμός.

Έγκλισις και απόκλισις της μαγνητικής βελόνης, μεταβολαί αυτών Ναυτική πυξίς. Ασκήσεις εν εκάστω κεφαλαίω της φυσικής.

Γ'. Χημεία.- Ώραι 5 καθ' εβδομάδα.

1) Εισαγωγή. Χημικά φαινόμενα και διαίρεσις αυτών. Σώματα απλά και σύνθτεα. Χημική ρηχική ένωσις και μηχανικόν μίγμα. Μέσα προκαλούντα τας αντιδράσεις, συνθέσεις και αναλύσεις. Έργον της χημείας. Διαίρεσις των στοιχείων εις αμέταλλα και μέταλλα. Φυσικά τούτων γνωρίσματα. Χημικά σύμβολα. Άτομα,καί ατομικον βάρος. Χημικοί τύποι. Μόρια και μοριακόν, βάρος. Αξίωμα αφθαρσίας της ύλης. Χημικαί εξισώσεις. Χημική συγγένεια. Χημική αντικατάστασις. Σθένος στοιχείων. Νόμος των ωρισμένων αναλογιών. Προσδιορισμός των ατομικών βαρών. Υπόθεσις Auogadrο Ampère. Νόμος της κατ' όγκον ενώσεως του Gay Lussac. Διαίρεσις της Χημείας. Ασκήσεις εν εκάστω κεφαλαίω.

2) Αμέταλλα.- Ηλεκτρόλυσις του ύδατος. Όξυγόνον και υδρογόνον; Όξείδωσις, οξείδια, καύσις. Όζον. Ανασύνθεσις του ύδατος, κροτούν αέριον, λυχνία 'κρατούντος αερίου (φως του Drumond), Άζωτον, ενώσεις αυτού μετά οξυγόνου.- Νόμος των πολλαπλών αναλογιών, Νιτρικόν οξύ, Οξέα, Αμμωνία, Βάσεις. Ευγενή αέρια και τρόποι ανακαλύψεως αυτών. Ατμοσφαιρικός αήρ. "Αλατα, στοιχεία αλογόνα. Χλώριον, υδροχλωρικον όξύ. Βασιλικόν ύδωρ. Βρώμιον.- Ίώδιον, νάτριον και κάλιον, ενώσεις αυτού. Φθόριον.- Υδροφθόριον. Χάραξις υάλου. Θείον.- Υδρόθειον, διοξείδιον θείου. Θεϊκόν οξύ. Φωσφόρος-αερώδες φωσφορούχον υδρογόνον. Κατασκευή πυρείων. Αρσενικόν- Αρσενικούχον, υδρογόνον. Μέθοδοι Marsch. Άνθραξ, άνθρακες φυσικοί και τεχνητοί, Οξείδιον και διοξείδιον του άνθρακος, Πυρίτιον - Διοξείδιον πυριτίου. Ασκήσεις ως ανωτέρω,

Τάξις Γ.

Α'. Φυσική Ιστορία.- Ώραι 2 καθ' εβδομάδα. Χειμερινόν έξάμηνον.

1) Συγκριτική ανατομία και φυσιολογία των ζώων, αρχομένη από του άνευ μεμβράνης πρωτοπλάσματος των πρωτοζώων, Λήψις της τροφής, ερεθιστότης, κίνησις, μερισμός. Ασβεστολιθικός και πυριτικός σκελετός των ριζοπόδων, Υφή των βλεφαριδοφόρων. Εγκίστωσις, σύζευξις. Προϊούσα διάκρισις παρά τοις πολυκυττάροις ζώοις, "Εννοια του κυττάρου, φαινόμενα γονιμοποιήσεως. Αγενής γένεσις. Μερισμός, εκβλάστησις. Πολυμορφισμός (σιφωνοφόρα, βρυόζωα). Επαμοιβή των γενεών.

TEXT_PAGE_SHORT742
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/743.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2) Σπουδή επί τη βάσει της συγκριτικής ανατομίας των συστημάτων των οργάνων διά της σειράς των ζωικών τύπων. Είδη ιστών, κάλυμμα του σώματος, όργανα θρέψεως, όργανα κινήσεως, όργανα αισθήσεων, νευρικόν σύστημα. Η ποικίλη διάπλασις των οργάνων ως προσαρμοστική ικανότης προς τους εξωτερικούς όρους της ζωής. Αλλαγή της λειτουργίας των οργάνων. Υποτυπώδη όργανα.

3) Ανατομία και φυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος μετά συσχετισμού' προς τα ανώτερα σπονδυλωτά. Φυσιολογική επισκόπησις εν στενώ συσχετισμώ μετά της ανατομίας των συστημάτων της πέψεως, της κυκλοφορίας του αίματος, της αναπνοής και της εκκρίσεως. Ο σκελετός, το μυϊκόν σύστημα, τα όργανα των αισθήσεων, το νευρικόν σύστημα, ο εγκέφαλος ως έδρα των ψυχικών ενεργειών. Στοιχεία της φυσιολογικής ψυχολογίας. Υγιεινή του νευρικού συστήματος. Ασκήσεις εν εκάστω κεφαλαίω,

Θερινόν εξάμηνον.

1) Ανατομία και φυσιολογία των φυτών, πρωτίστως των ατελέστερων, Το κύτταρον ως στοιχειώδης οργανισμός, η υφή και ο βίος αυτού. Πρωτόπλασμα, πυρήν, χρωματοφόρα. Αφομοίωσις και κυτταροτομία. Ασκήσεις.

2) Μονοκύτταρα μύκητες, και φύκη. Σχιζομύκητες. Βακτηριολογία, φαινόμενα ζυμωσεως, σήψις, νόσοι. Ζακχαρομύκητες, οινοπνευματική ζύμωσις. Διατομώδη, διατομογενή Ασκήσεις.

3) Πολυκύτταρα, θαλλόφυτα και βρυόφυτα. Πολυκύτταρος οργανισμός. Κύτταρα και αγγεία, φυτά αγγειώδη. Τα σπουδαιότερα των συστημάτων των ιστών. Το δερμικόν σύστημα (τρίχες, αδένες), το σύστημα των αγγειωδών δεσμίδων (αγγειώδεις δεσμίδες ανοικταί και κλεισταί, διάταξις τούτων), το σύστημα του διαμέσου ιστού, Η εσωτερική κατασκευή των οργάνων των τελειότερων φυτών (ρίζα, κορμός, φύλλον κλ.π.). Κίνησις του ύδατος εν τω φυτώ (πείραμα διά θρεπτικών διαλύσεων κλπ.). Ασκήσεις.

4) Σπαργή των κυττάρων και τάσις των ιστών, Διαπνοή, Αφομοίωσις του άνθρακος, συμμετοχή του φωτός (κατάδειξις διά πειραμάτων της δράσεως των διαφόρων φωτεινών ακτίνων), Σχηματισμός αμύλου, αποβολή οξυγόνου (πειράματα δι' υδροβίων φυτών). Μεταφορά των προϊόντων της αφομοιώσεως (πειράματα της δακτυλοειδούς αποφλοιώσεως). Αποταμιευτικαί ουσίαι.. Αναπνοή των φυτών, ανάπτυξις θερμότητος, φωσφορισμός. Αύξησις του φυτού. Έπίδρασις της θερμότητος, του φωτός, της υγρασίας, της βαρύτητος. Ηλιοτροπισμός, γεωτροπισμός (πειράματα). Ερεθιστόν και φαινόμενα κινήσεως. Η εξέλιξις του φυτού εκ του ωοκυττάρου. Οι διάφοροι τρόποι της γονιμοποιήσεως, Βλάστησις των σπερμάτων. Ασκήσεις.

TEXT_PAGE_SHORT743
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/744.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Β'. Φυσική.- Ώραι 4 καθ' εβδομάδα.

1) Θερμότης, Γραμμική και κυβική διαστολή των στερεών. Διαστολή των υγρών. Διαστολή του υδραργύρου. Διαστολή του ύδατος. Αναγωγή του βαρομετρικού ύψους εις 0°. Εκκρεμή σταθερού μήκους. Δυνάμεις αναπτυσσόμεναι κατά την διαστολήν των αερίων. Νόμος και εξίσωσις των τελείων αερίων. Αερικόν θερμόμετρον. Πυκνότης των αερίων και μέτρησις αυτής. Μονάς θερμότητος, θερμοχωρητικότης, ειδική θερμοτης. Θερμιδομετρία, μέτρησις ειδικής θερμότητος στερεών και υγρών. Μέτρησις της ειδικής θερμότητος τήξεως και εξαερώσεως, Ίσοδύναμον της Θερμότητος, σχέσις της θερμότητος και του έργου. Αδιαβατική μεταβολή αερίου. Υγροποίησις αερίων, κρίσιμος Θερμοκρασία. Ατμομηχαναί, μηχαναί δι' εκρήξεως κλ.π. Ασκήσεις εν εκάστω κεφαλαίω.

2) Ηλεκτροστατική, Ηλέκτρησις διά τριβής, καλοί και κακοί αγωγοί, μονοτήρες. Νόμοι του Goulomb, Πλευρική τάσις, δύναμις των ακίδων, Ηλέκτρισις εξ επιδράσεως, ηλεκτρικά διαφράγματα, ηλεκτροσκόπιον, κλωβός του Faraday, ηλεκτροδυναμικόν, ηλεκτροχωρητικότης. Μονάδες ηλεκτροστατικαί, ηλεκτροφόρον, ηλεκτρικαί μηχαναί. Πειράματα διάφορα. Πυκνωταί και ηλεκτρικαί συστοιχίαι. Διηλεκτρική σταθερά. Ατμοσφαιρικός ηλεκτρισμός, αστραπή, βροντή, κεραυνός, αλεξικέραυνον. Ασκήσεις ως ανωτέρω,

3) Δυναμικός ηλεκτρισμός.- Ανάπτυξις ηλεκτρισμού διά χημικής δράσεως. Υδροηλεκτρικόν στοιχείον, πόλωσις. Στοιχεία σταθερού ρεύματος. Ξηρά στοιχεία. Νόμος του Ohm. Σύνθεσις στοιχείων και στηλών. Θερμοηλεκτρικά στοιχεία, θερμοπολλαπλασιαστής. Ηλεκτρόλυσις, βολτάμετρον, ιόντα, έντασις ρεύματος, νόμος του Faraday.

Γαλβανοπλαστική. Αρχή των συσσωρευτών, συσσωρευταί. Θέρμανσις δι' ηλεκτρικού ρεύματος, νόμος του Joule. Ηλεκτρική λυχνία πυρακτώσεως. Βολταϊκόν τόξον, ηλεκτρικαί αντιστάσεις, ώμειον ρείθρον, νόμος του Kirchoft. Μέτρησις αντιστάσεως, γέφυρα του Wheatstone και Kohlrausch. Μαγνητικόν πεδίον ρεύματος, σωληνοειδή. Επίδρασις μαγνήτου επί ρεύματος, ηλεκτροκινητήρες, επίδρασις ρεύματος επί ετέρου ρεύματος, Ηλεκτρομαγνήται, ηλεκτρικός κώδων, δέκτης τηλεγράφου Μορς, Γαλβανόμετρα, πυξίς των εφαπτόμενων. Αμπερειόμετρα και βολτάμετρα. Ρεύματα εξ επαγωγής, αυτεπαγωγή, τηλέφωνον, μικρόφωνον, δυναμοηλεκτρικαί μηχαναί. Επαγωγικόν πηνίον. Εκκενώσεις εις ηραιωμένα αέρια, σωλήνες Geissler και Crooks. Ακτίνες καθοδικαί Lenard, ακτίνες Röntgen. Ακτινοσκοπία. Ασκήσεις ως ανωτέρω,

Γ. Χημεία.- Ώραι 3 καθ' εβδομάδα.

1) Μέταλλα- Φυσικά και χημικά γνωρίσματα των μετάλλων. Μεταλλικά κράματα. Ελατόν και όλκιμον αυτών. Ανθεκτικότης μετάλλων, Εύρεσις και διάδοσις αυτών. Μεταλλουργία, έργον αυτής. Αμαλγάματα και χρήσις αυτών, άλατα απλά και διπλά, διαλυτότης αυτών. Κάλιον, κάλιον καυστικόν, ανθρακικόν,

TEXT_PAGE_SHORT744
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/745.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

κικόν, νιτρικόν, χλωρικόν.- Νάτριον- νάτριον καυστικόν, ανθρακικόν, νιτρικόν. Πυρίτις· υαλοποιία. Ασβέστιον-Άσβεστος, κονιάματα. Ανθρακικόν ασβέστιον, σταλακτίται, Θειϊκόν ασβέστιον. Μαγνήσιον. Οξείδιον μαγνησίου, θειικόν και ανθρακικόν μαγνήσιον, Αργίλιον, όξείδιον άργιλίου, στυπτηρία. Αγγειοπλαστική. Σίδηρος και τα εν τη βιομηχανία είδη αύτού, ανθρακικός σίδηρος και θειικός σίδηρος, Νικέλιον - Μαγγάνιον. Ψευδάργυρος, οξείδιον ψευδαργύρου, χλωριούχος και θειικός ψευδάργυρος. Μόλυβδος, οξείδιον μολύβδου, ανθρακικός μόλυβδος.' Κασσίτερος. Χαλκός, θειικός χαλκός, Τα εν τη βιομηχανία κράματα των ανωτέρω μετάλλων, Υδράργυρος, οξείδιον υδραργύρου και αι μετά του χλωρίου ενώσεις αυτού. Άργυρος, νιτρικός άργυρος, κράματα αυτού. Χρυσός, χλωριούχος χρυσός και κράματα αυτού, ενώσεις φωτοπαθείς. Φωτογραφία. Περιοδικόν σύστημα. Ασκήσεις,

2) Συναφής προς τα ανωτέρω σειρά μαθημάτων ορυκτολογίας. Στοιχεία της κρυσταλλογραφίας. Φυσικά και χημικά γνωρίσματα των ορυκτών. Τα σπουδαιότερα ορυκτά εκ των σχηματιζόντων πετρώματα από φυσικής και χημικής απόψεως. Ασκήσεις,

Τάξις Δ'.

Α'. Φυσική ιστορία.- Ώραι 2 καθ' εβδομάδα.

1) Γεωλογία .- Ενέργεια του ύδατος: διάβρωσις, απόξεσις, απόθεσις αδρομερεστέρων και λεπτομερέστερων υλικών. Κροκάλαι, χάλυκες, ψάμμος, ιλύς, σχηματισμός ασβεστόλιθου, σχιστού, ψαμμίτου κλπ. Στερεοποίησις ελευθέρων μαζών, ιστός και πάχος αυτών. Αποθέσεις, γλυκέων και θαλασσίων αλάτων, υφάλμυροι και δελτοειδεϊς αποθέσεις. Περιεκτικότης εις οργανικά λείψανα. Aι χημικαί ενέργειαι του ύδατος, Μετατροπαί, εκπλυσις (σχηματισμός σπηλαίων), αποσύνθεσις και αποσάθρωσις πετρωμάτων.

Σχηματισμός κοιτασμάτων γύψου και μαγειρικού άλατος, αρόσιμου γης, μάργας, πηλού, αργίλου, καολίνου κλπ, Σχηματισμός παγετώνων, λιθώνες, βορειογερμανικόν βαθύπεδον, Πηγαί, ατμοσφαιρικά ιζήματα υδατοσυλλεκτική περιοχή των πηγών, αρτεσιανά φρέατα, εδαφικόν ύδωρ. Ρύπανσις δι' ανόργανων και οργανικών υλών, σιδηρούχοι πηγαί, αλκαλιπηγαί.

Β',) Δράσις του ανέμου: θίνες, αποθέσεις κλπ.

γ'.) Πετρογονική δράσις των φυτών και των ζώων. Τύρφη, λιγνίται, λιθάνθρακες, κοραλλιογενείς ύφαλοι, οστεοπαγείς τράπεζαι κλ.π.

δ'.) Ηφαίστεια φαινόμενα: Γένεσις της γης' κατασκευή της υδρογείου εκ διαπύρου πυρήνος, στερεού φλοιού, υδροσφαίρας και ατμοσφαίρας. Ηφαίστεια και ενέργεια αυτών, εκρηζιγενή πετρώματα (γρανίτης, βασάλτης, λάβα τόφφος, τέφρα, σκωρίαι κλπ.) Θερμαί πηγαί.

ε'.) Σχηματισμός ορέων: αλλοιώσεις της αρχής αποθέσεως, πτυχώσεις.

TEXT_PAGE_SHORT745
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/746.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

λεκάναι, σάγματα, ρήγματα και πλήρωσις αυτών (μεταλλεύματα), μεταπτώσεις, ολισθήσεις, έξαρσις και συνίζησις του εδάφους. Ασκήσεις·

ζ';) Σεισμοί, όρη, επιφάνειαι αποξέσεως, στρωματοπεδιάδες, κλιτύες, ράχεις, κοιλάδες, οροσειραί.

2) Στοιχεία ιστορικής γεωλογίας και στρωματογραφίας: χαρακτηριστικά απολιθώματα. Γεωγραφική διάδοσις των διαπλάσεων.

3) Στοιχεία παλαιοντολογίας: Εξέλιξις του φυτικού και του ζωικού κόσμου εις τας γεωλογικάς περιόδους. Πρώτη εμφάνισις, μεγίστη ανάπτυξις" και εμφάνισις αγγειοκρυψιγόνων, βελοφόρων, πιτυϊδών, αγγειοσπέρμων, τριλοβιτών, αμμωνιτών, βελεμνιτών. Πρώτη εμφάνισις και ανάπτυξις των ιχθύων δακροειδών, πτηνών και θηλαστικών. ·

4) Ο προϊστορικός άνθρωπος. Παλαιολιθική εποχή. Νεολιθική εποχή. Εποχή του: χαλκού και του σιδήρου. Πασσαλοπαγείς καλύβαι.

5) Άνθρωπος και πολιτισμός. Αι διάφοροι φυλαί του ανθρώπου, γεωγραφική αυτών εξάπλωσις. Ασκήσεις εν εκάστω κεφαλαίω.

Β'. Φυσική - Ώραι 5 καθ' εβδομάδα.

1) Ακουστική. Ήχος, οχήματα αυτού. Ταχύτης του ήχου, τρόποι διαδόσεως αυτού. Ανάκλασις του ήχου, ηχώ, αντήχησις. Ύψος, ισχύς και χροιά του ήχου. Μέτρησις του ύψους, γραφική μέθοδος. Παλμοί των τεταμένων χορδών, κυμάνσεις επιμήκεις και εγκάρσιοι. Αρχή του Doppler. Θεωρία των κυμάνσεων στοιχειωδώς. Ηχητικοί σωλήνες. Μουσικαί κλίμακες. Το φωνητικόν και το ακουστικόν όργανον του ανθρώπου. Φωνογράφος. Ασκήσεις εν εκάστω κεφαλαίω,

2) Οπτική. Φως, θεωρία των κυμάνσεων. Αρχή του Huyghens, Ευθύγραμμος διάδοσις του φωτός, αποτελέσματα αυτής. Ταχύτης του φωτός, νόμοι, φωτομετρία. Ανάκλασις του φωτός. Κάτοπτρα επίπεδα και σφαιρικά είδωλα. Διάθλασις του φωτός, νόμοι, ολική ανάκλασις και ορική γωνία. Ατμοσφαιρική διάθλασις, αντικατοπτρισμός. Διπλή διάθλασις. Φαινόμενα συμβολής του φωτός. Φαινόμενα περιθάλψεως. Πόλωσις του φωτός. Λεπτοί φακοί, είδωλα. Οπτικόν πρίσμα. Πρίσματα Ολικής ανακλάσεως. Ανάλυσις και σύνθεσις του φωτός. Ηλιακόν φάσμα, θέρμαντικαί και χημικαί ακτίνες (ενδέρυθροι, υπεριώδεις), φωτοχημεία. Γραμμαί του ηλιακού φάσματος. Φασματοσκόπιον και φασματοσκοπική ανάλυσις, νόμοι αυτής. Αστροφυσικά. Αντιχρωστικά συστήματα. Οφθαλμός, πορεία των ακτινών, εμμετρωπία, πρεσβυωπία, μυωπία, υπερμετρωπία. Μεταίσθημα, Κινηματογράφος. Οπτικά όργανα, Διόπτραι, τηλεσκόπια, μικροσκόπια, υπερμικροσκόπιον. Φωτεινά μετέωρα. Ασκήσεις ως ανωτέρω,

3) Μηχανική, α') Ορισμός και διαίρεσις αυτής. Υλικόν σημείον, στερεόν σώμα. Δυνάμεις, δυναμόμετρα, σύνθεσις δυνάμεων ενεργουσών επί σημείου.

TEXT_PAGE_SHORT746
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/747.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

πολύγωνον των δυνάμεων. Ανάλυσις δυνάμεων. Στατική των στερεών. Ροπή δυνάμεως προς σημείον. Σύνθεσις παραλλήλων δυνάμεων, εφαρμογή επί του μοχλού. Κέντρον βάρους, εύρεσις αυτού. Ζεύγος. Μετάθεσις ζεύγους και μετασχηματισμός εις ζεύγος ισόρροπον. Σύνθεσις ζευγών, Σύνθεσις οσωνδήποτε δυνάμεων επί στερεού σώματος, Συνθήκαι ισορροπίας ελευθέρου στερεού και στερεού στηριζόμενου επί επιπέδου οριζοντίου. Ισορροπία των απλών μηχανών.

β') Κίνησις ομαλή. Ταχύτης. Εξίσωσις κινήσεως υλικού σημείου, Ταχύτης εις πάσαν κίνησιν. Ευθύγραμμος ομαλώς μεταβαλλόμενη κίνησις, επιτάχυνσις. Έπιτάχυνσις εν οία δήποτε κινήσει. Κεντρομόλος επιτάχυνσις. Κίνησις κυκλική, κίνησις περιοδική, Κίνησις απλή παλμική. Κίνησις στερεού σώματος μεταβατική, περιστροφική, ελικοειδής. Κοχλίας. Ο κοχλίας ως μηχανή. Μετατροπή κινήσεως ευθυγράμμου εις κυκλικήν και αντιστρόφως. Μετατροπή συνεχούς κινήσεως εις παλινδρομικήν και αντιστρόφως.

γ') Δυναμική. Αρχαί, μάζα. Θεωρία ταύτης, ενέργεια, αρχή της διατηρήσεως της ενεργείας. Φυγόκεντρος δύναμις, Νευτώνειος έλξις. Βαρύτης, πτώσις των σωμάτων εν τω κενώ, νόμοι αυτής, Πτώσις εν υλικώ μέσω, αντίστασις του μέσου. Εφαρμογαί των νόμων του Μαριόττου, του Αρχιμήδους κλπ, της αντιστάσεως του μέσου εις την κίνησιν των αεροστάτων, των αεροπλάνων, των υποβρυχίων. Σύντομος ιστορική έκθεσις και περιγραφή των αεροστάτων και των αεροπλάνων.

δ') Εκκρεμές.- Απλούν εκκρεμές, φυσικόν εκκρεμές, αναστρέψιμα εκκρεμή. Εκκρεμή ωρολόγια. Ρυθμόμετρον. Αιτίαι μεταβάλλουσαι το θ. Μεταβολαί του απολύτου βάρους των σωμάτων καθ' ύψος. Αποδείξεις της περιστροφής της γής.

ε') Συστήματα μονάδων. Όργανα μετρήσεων, σφάλματα. Βερνιέρος, καθετόμετρον, αερόσταθμα, μικρομετρικός κοχλίας.

ζ') Ελαστικότης.- Ελαστικότης των στερεών, εφελκισμός και συμπίεσις. Νόμος του Hootke. Κάμψις, στρέψις. Όριον ελαστικότητος. Μόνιμοι αλλοιώσεις των στερεών, σκληρότης. Φορτίον Θραύσεως.

Ασκήσεις πειραματικαί και θεωρητικαί εν εκάστω κεφαλαίω. - 4) Μαγνητισμός και ηλεκτρισμός.

α') Δυναμικά επίπεδα. Πεδίον μαγνητικόν, μαγνητικόν φάσμα. Μαγνητική ροπή ράβδου. Μαγνητική ροή. Γραμμαί επαγωγής. Μαγνητοπερατόν.

β') Ηλεκτρικόν πεδίον. Έργον εν τω πεδίω. Ηλεκτροδυναμικόν, ισόρροποι επιφάνεια. Χωρητικοτης. Μέτρησις ηλεκτροδυναμικού, ηλεκτρόμετρα. Μαγνητικόν πεδίον ρεύματος ευθυγράμμου, κυκλικού, σωληνοειδούς. Νόμος του Laplace. Επίδρασις μαγνητικού πεδίου επί ρεύματος, νομός του Maxwell. Συστήματα μονάδων.

γ') Ηλεκτρικαί παλμώσεις. Υψίσυχνα ρεύματα. Πειράματα του Herz.

TEXT_PAGE_SHORT747
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/748.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Μετάδοσις των ηλεκτρικών κυμάνσεων. Δέκται, Στοιχειώδεις γνώσεις ασυρμάτου τηλεγραφίας και τηλεφωνίας.

δ') Περί ραδιοενεργείας (συντομώτατα),

Ασκήσεις ως ανωτέρω.

Γ'. Χημεία.- Ώραι 3 καθ' εβδομάδα.

1) Εισαγωγή εις την οργανικήν χημείαν, ιστορική αυτής ανασκόπησις, το έργον αυτής. Ουσίαι οργανικαί και οργανωμέναι. Συστατικά των Οργανικών ενώσεων. Στοιχειώδεις ανάλυσις οργανικής ενώσεως. Καταρτισμός του μοριακού τύπου της οργανικής ενώσεως. Ενώσεις ισομερείς και πολυμερείς. Ασκήσεις.

2) Διαίρεσις των οργανικών ενώσεων: α') υδρογονάνθρακες και σπουδαιότερα τούτων σειραί. 1) μεθάνιον, αιθάνιον, πετρέλαια, αιθυλένιον. οξυλένιον, φωταέριον, τερενβιθέλαιον. 2) Αρωματικοί υδρογονάνθρακες, βενζόλη, νιτροβενζόλη, τουλουόλη, ναυθαλίνη, πνεύματα, οινοπνευματική ζύμωσις οίνος, ζύθος, γλυκερίνη, νιτρογλυκερίνη, δυναμίτις, αιθέρες, λίπη, έλαια, ουρία, αλδεΰδαι. 3) Οργανικά οξέα, οξεικόν όξύ, οξαλικόν, ηλεκτρικόν, τρυγικόν, κιτρικόν, στεατικόν, φαινικόν, ελαϊκόν, κηρία, σάπωνες. Ασκήσεις,

β') Υδατάνθρακες, σταφυλοζάκχαρον, γαλακτοζάκχαρον, άμυλον, και εξαγωγή αυτού, δεξιτρίνη, αραβικόν κόμμι, κυτταρίνη και χρήσις αυτής, νιτροταρίνη, πικρικόν όξύ, πικρικά άλατα, Αλκαλοειδή γενικώς, αιθέρια έλαια, ρητίναι, έλαστικόν κόμι, γουταπέρκα, ουσίαι λευκωματώδεις. Ασκήσεις.

Θ'. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Τάξις .Α'.- Ώραι 3 καθ' εβδομάδα.

α') Στοιχεία φυσικής και μαθηματικής γεωγραφίας,

1) Η γη, Σχήμα και μέγεθος της γης. Άξων, πόλοι, μέγιστοι και μικροί κύκλοι αυτής (ισημερινός, παράλληλοι, μεσημβρινοί, πρώτος μεσημβρινός, εκλειπτική, τροπικοί και πολικοί κύκλοι), Ζώναι της γης. Κίνησις της γης περί τον άξονα της, ημέρα και νυξ, διάρκεια αυτών. Κίνησις της γης περί τον ήλιον, τροπικόν έτος, αι τέσσαρες ώραι αυτού.

2) Η υδρόγειος σφαίρα, Γεωγραφικόν πλάτος και μήκος, μέτρησις αυτού. Εύρεσις της θέσεως σημείου επί της υδραγωγείου σφαίρας, δεδομένου του γεωγραφικού πλάτους και μήκους αυτού και τανάπαλιν. Εύρεσις της εις μοίρας, μέτρα και ώρας αποστάσεως απ' αλλήλων δύο πόλεων. Σχετικαί ασκήσεις.

3) Ορίζων. Κύρια και δευτερεύοντα σημεία αυτού, προσανατολισμός. Πυξίς.

4) Χάρται γεωγραφικοί και ναυτικοί, Δίκτυον παραλλήλων και μεσημβρινών. Κλίμαξ σμικρύνσεως. Εύρεσις επί του χάρτου σημείου η πόλεως, ων δίδονται

TEXT_PAGE_SHORT748
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/749.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

το γεωγραφικόν πλάτος και μήκος και τανάπαλιν εις μέτρα και ώρας. Σχετικαί ασκήσεις.

5) Διαμελισμός της επιφανείας της γης. Ήπειροι και ωκεανοί, θέσις και μέγεθος αυτών. Όρη, γένεσις και ύψος αυτών, Οροπέδια, πεδιάδες, έρημοι, ποταμοί, λίμναι, θάλασσαι, βάθος, θερμοκρασία και ρεύματα της θαλάσσης, ευεργετική επίδρασις ταύτης επί της ξηράς. Μεταβολαί επί της επιφανείας της γης διά των βροχών, των χιονών, των ποταμών, των παγετών, των ανέμων κττ,

6) Η ατμόσφαιρα. Πάχος και Θερμοκρασία αυτής. Ρεύματα εν τη ατμόσφαιρα. Άνεμος, νέφη, βροχαί, χιών, παγετώνες. Κλίματα,

Β'. Γεωγραφία της Ελλάδος.

1) Η Ευρώπη ως ήπειρος εξεταζόμενη. Θέσις και όρια αυτής. Κράτη της Ευρώπης.

2) Η Ελλάς ως κράτος της Ευρώπης. Θέσις, όρια, φυσική και πολιτική διαίρεσις, έκτασις και πληθυσμός αυτής. Όρη, πεδιάδες, ποταμοί και λίμναι της Ελλάδος. Παραλίαι, διαμελισμός τούτων και επίδρασις αυτών εις την ανάπτυξιν του λαού, την συγκοινωνίαν, την ναυτιλίαν και το έμπόριον. Αρμονική διάπλασις του εδάφους, επίδρασις ταύτης υπό έποψιν κλιματολογικήν και ποικιλίας προϊόντων. Ορυκτά, γεωργία, κτηνοτροφία, ιχθυοτροφία, βιομηχανία, ναυτιλία και εμπόριον, αίτια της κατά τύπους αναπτύξεως αυτών, Συγκοινωνία, μέσα αυτής. Η Ελλάς ως ναυτική δύναμις. Πολίτευμα της Ελλάδος, διοίκησις εν γένει, θρησκεία, εκπαίδευσις, γλώσσα. Ο Ελληνικός λαός, καταγωγή αυτού. Πυκνότης και αύξησις του πληθυσμού, συνοικισμοί.

Τάξις Β'.- Ώραι 2 καθ' εβδομάδα.

1) Τα γειτονικά κράτη της Ελλάδος.- θέσις, όρια, έκτασις, πληθυσμός και πολίτευμα αυτών. Διάπλασις του εδάφους, όρη, ποταμοί, λίμναι και κλίμα των Κρατών τούτων. Ασχολίαι των κατοίκων, προϊόντα και μέσα συγκοινωνίας. Λόγος της εν εκάστω τούτων αναπτύξεως της γεωργίας η της κτηνοτροφίας η της αλιείας η της βιομηχανίας η της ναυτιλίας η του εμπορίου κλπ. Κέντρα γεωργικά, βιομηχανικά και εμπορικά και αι μετά της Ελλάδος σχέσεις αυτών.

2) Εξέτασις κατά το προηγούμενον εδάφιον των λοιπών κρατών της Ευρώπης.

3) Ομοία εξέτασις των λοιπών Ηπείρων, εξαιρομένων των εν εκάστη τούτων ιδιαζόντων όρων προς ανάπτυξιν εν αυτοίς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, βιομηχανίας, ναυτιλίας, εμπορίου κλπ. όρη, οροπέδια, πεδιάδες, ποταμοί, λίμναι, θάλασσαι, έρημοι, στέππαι κλ.π. Πυκνότερον η αραιότερον κατωκημέναι χώραι, αύξησις η ελάττωσις του πληθυσμού αυτών, κυριώτεραι πόλεις. Μεταναστεύσεις. Ευρωπαϊκαί κτήσεις επί των άλλων ηπείρων, ελεύθερα Κράτη εν αυταίς, πολιτεύματα τούτων.

TEXT_PAGE_SHORT749
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/750.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ι'. ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ Τάξις .4'.- Ώραι 3 καθ' εβδομάδα.

1) Αρχαί προοπτικής μετ' ασκήσεων εις την παρατήρησιν διαφόρων απλών αντικειμένων και ανωμαλιών του εδάφους, πρόχειρος σχεδιαγράφησις αυτών.

2) Ελευθέρα ιχνογραφία διά μολυβδοκονδύλου εκ του φυσικού φύλλων, ανθέων, φυτών και απλών αντικειμένων σχολικής και οικιακής χρήσεως,

3) Ιχνογράφησις αναγλύφων φυτών και ζώων και διδακτικών οργάνων.

4) Ασκήσεις κατ' οίκον επί των εκάστοτε διδασκομένων προς ανάπτυξιν της δεξιότητος των μαθητών εις το ιχνογραφείν δι' ελευθέρας χειρός.

Τάξις Β.- Ώραι 3 καθ' εβδομάδα,

1) Προοπτική ως εν τη A'. τάξει.

2) Αρχαί διακοσμητικής. Ιχνογράφησις δι' ελευθέρας χειρός απλών κοσμημάτων,

3) Χρήσις χρωματιστικών κονδυλίων και υδατοχρώματος. Ιχνογράφησις μνημείων τέχνης Ελληνικής, του Μεσαίωνος και της Αναγεννήσεως κατά προτίμησιν εκ των σχετιζομένων προς την εκάστοτε διδασκομένην ιστορικήν ύλην.

4) Ασκήσεις κατ' οίκον ως εν τη προηγουμένη τάξει.

Τάξις Γ'.- Ώραι 3 καθ' εβδομάδα,

1) Γεωμετρικόν σχέδιον.- Ορισμός αυτού, όργανα και μέσα χρήσιμα εις τον σχεδιαστήν, λύσις διά κατασκευών απλών γεωμετρικών προβλημάτων, Ιχνογράφησις υπό κλίμακα επιπέδων σχημάτων.

2) Γεωμετρικά σχέδια πατωμάτων, ορόφων και των τοιούτων. Προβολικά επίπεδα. Προβολαί σημείου, γραμμών και επιπέδων σχημάτων, Σχεδιογραφήματα και ιχνογραφήματα στερεών γεωμετρικών σχημάτων, επίπλων και οικιακών σκευών, εχόντων γεωμετρικόν σχήμα.

3) Χρήσις της σινικής μελάνης.

4) Ασκήσεις κατ' οίκον ως και εν ταις κατωτέραις τάξεσιν.

Τάξις Δ'.- Ώραι 3 καθ' εβδομάδα.

1) Συνέχεια του προγράμματος της τρίτης τάξεως.

2) Εφαρμογαί της παραστατικής γεωμετρίας και της προοπτικής επί διαφόρων σχεδίων κατά προτίμησιν αρχιτεκτονικών. Αντιγραφή αρχιτεκτονικών σχεδίων υπό κλίμακα.

3) Ασκήσεις κατ' οίκον ως και εν ταις κατωτέραις τάξεσιν,

ΙΑ'. Γυμναστική και σκοποβολία.

Εφαρμογή του ισχύοντος διά τα γυμνάσια προγράμματος των μαθημάτων τούτων.

TEXT_PAGE_SHORT750
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/751.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ωρολόγιον Πρόγραμμα

Των μαθημάτων τον Βαρβακείου Λυκείου και των προς τούτο ομοτίμων πρακτικών Λυκείων.

 

Μαθήματα

ΤΑΞΕΙΣ

Ώραι

Α'

Β'

Γ'

Δ'

εν όλω

A'.

Θρησκευτικά ...................

.,....,,. 1

1

-

-

2

Β'.

Ελληνικά Νέα

......... 3

3

2

2

10

" αρχαία ...............

......... 6

5

4

4

19

Γ'.

Ιστορία ......................

......... 2

2

2

2

:8

Δ'.

Ψυχολογία και Λογική ...........

......... -

"-

2

-

2

Ε'

Γαλλικά ......................

......... 5

4

4

3

16

ΣΤ',

Μαθηματικά ...................

1.

Αριθμητική ...................

......... 2

1

-

-

3

2,

'Άλγεβρα .....................

......... 2

2

2

2

8

3.

Γεωμετρία ....................

......... 2

2

2

2

8

4.

Τριγωνομετρία .................

......... -

-

2

1

3

5.

Παραστατική ..................

..'..'.. i ..' -

-

2

1

3

6.

Αναλυτική γεωμετρία ...........

......... -

-

-

2

2

Ζ',

Κοσμογραφία ..................

.......... -

-

-

2

2

Η',

Φυσικά και Υγιεινή .......

1,

Φυσική Ιστορία .............. . .

...Λ.:.. 4

2

2

2

10

2,

 Πειραματική ..............

......... -

3

3

5

11

3.

Χημεία .......................

......... -

3

3

3

9

Θ',

Γεωγραφία .........'...........

......... 3

2

-

-

5

Γ,

Ιχνογραφία ...,..,,,..........

......... 3

3

3

3

12

ΙΑ'.

Γυμναστική και Σκοποβολία ......

......... 3

3

3

2

11

Ώραι καθ' εβδομάδα ............

......... 36

36

36

36

Εν Αθήναις τη 25 Νοεμβρίου 1922

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

Ι. ΣΙΩΤΗΣ

TEXT_PAGE_SHORT751
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/752.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

(Π. Διάταγμα / 4 Ιανουαρίου 1926)

Κυβέρνηση Θ. Πάγκαλου Υπουργός Ρ. Λιβαθινόπουλος

Περί τροποποιήσεως της υπ' άριθ, 44598 Υπουργικής αποφάσεως

"περί προγράμματος των μαθημάτων

τον Βαρβακείου Λυκείου κλπ."

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 7 εδ. 2 του κωδικοποιηθέντος υπ' αριθ. 1242α νόμου "περί μέσης εκπαιδεύσεως", προτάσει του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, εκτελούντος την υπ' αριθ. 764 πράξιν, του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, αποφασίζομεν:

Τροποποιείται η υπ' αριθ. 44598 υπουργική απόφασις της 25 Νοεμβρίου 1922 "περί προγράμματος των μαθημάτων του Βαρβακείου Λυκείου κλπ.", προστιθεμένων εις το τέλος του τμήματος "Η' Φυσικά" των εξής: "Δ' Υγιεινή, ώρα 1 καθ' εβδομάδα, διδασκόμενη επί τη βάσει του διά τα γυμνάσια εγκεκριμένου διδακτικού βιβλίου υπό του σχολιάτρου, εν ελλείψει δε τοιούτου υπό του διδάσκοντος την Φυσικήν ιστορίαν καθηγητού η ιατρού υγειονολογικώς προπαιδευθέντος".

Εις τον αυτόν επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 4 Ιανουαρίου 1926

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

ΡΙΧ. ΛΙΒΑΘΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 10, τχ. A'/ 11 Ιανουαρίου 1926. Βλ. και κείμενο A112.

TEXT_PAGE_SHORT752
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

    των ριζών. Ασύμμετροι αριθμοί. Φανταστικοί και μιγάδες αριθμοί. Ασκήσεις.

    4) Δευτεροβάθμιοι εξισώσεις, μορφαί και λύσεις αυτών. Συνθήκη υπάρξεως ριζών. Προβλήματα ων η λύσις άγει εις εξίσωσιν του β', βαθμού. Ασκήσεις.

    5) Πρόοδοι με πεπερασμένον πλήθος όρων. Ασκήσεις Λογάριθμοι: ορισμός αυτών ως εκθετών με βάσιν τον αριθμόν 10, Ιδιότητες των λογαρίθμων. Λογαριθμικοί πίνακες και χρήσις αυτών, Υπολογισμός παραστάσεων διά των λογαρίθμων. Προβλήματα ανατοκισμού, ίσων καταθέσεων και χρεωλυσίας. Ασκήσεις.

    Γ'. Γεωμετρία.- Ώραι 2 καθ' εβδομάδα.

    1) Γεωμετρικοί τύποι. Σχετικά γεωμετρικά προβλήματα. Συνθετική και αναλυτική μέθοδος, εφαρμογαί αυτών. Ασκήσεις,

    2) Λόγος δύο ομοειδών μεγεθών. Σύμμετρα και ασύμμετρα μεγέθη. Μέτρησις ευθείας γραμμής και ευθυγράμμων σχημάτων. Ασκήσεις. Αναλογίαι, ιδιότητες αυτών. Μεγέθη ανάλογα. Γεωμετρικαί εφαρμογαί των αναλογιών. Ιδιότητες των διχοτομουσών εσωτερικήν η εξωτερικήν γωνίαν τριγώνου.

    3) Όμοια πολύγωνα, Ορισμοί. Γνωρίσματα ομοίων τριγώνων. Εφαρμογαί των ομοίων τριγώνων. Ιδιότητες των όμοίων πολυγώνων. Ιδιότητες του ορθογωνίου τριγώνου. Θεώρημα του Πυθαγόρου, γενίκευσις του θεωρήματος τούτου. Ασκήσεις.

    4) Θεωρήματα περί των διαμέσων τριγώνου, περί των διαγωνίων τετραπλεύρου, περί της διχοτόμου γωνίας τριγώνου, περί της ακτίνος κύκλου περιγεγραμμένου εις τρίγωνον. Σχετικά προβλήματα. Ασκήσεις.

    5) Περί ορίων. Κανονικά πολύγωνα. Μέτρησις του κύκλου. Ασκήσεις.

    Τάξις Γ', α'.) Άλγεβρα- Ώραι 2 καθ' εβδομάδα,

    1) Ορισμός της θέσεως σημείου κειμένου επ' ευθείας (άξονος). Συντεταγμέναι. Ισοταχής κίνησις και έξίσωσις αυτής. Προβλήματα ισοταχούς κινήσεως. Λύσις και διερεύνησις του γενικού συστήματος δύο πρωτοβαθμίων εξισώσεων μετά δύο αγνώστων. Πρώτη έννοια της ορίζουσας. Κανών του Grammer. Διερεύνησις συστήματος ως προς μίαν παράμετρον. Λύσις διαφόρων συστημάτων. Απλά γενικά προβλήματα και ιδίως εκ της γεωμετρίας μετά διερευνήσεως. Απροσδιόριστος ανάλυσις του α', βαθμού. Ασκήσεις.

    2) Προσδιορισμός της θέσεως σημείου του επιπέδου διά ορθογωνίων συντεταγμένων. Έννοια της συναρτήσεως. Απλά παραδείγματα. Σπουδή των μεταβολών των συναρτήσεων. Ψ=αχ και Ψ=αχ+β και γραφική παράστασις αυτών. Θεωρία των ριζών και των δυνάμεων με κλασματικούς και αρνητικούς εκθέτας, Έκθετικαί εξισώσεις. Απλοποίησις παραστάσεων της μορφής Va+ Vβ ± fa-Vβ Ασκήσεις.