Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 252-271 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/252.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ε'.  ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

1. Το πρώτο πρόγραμμα είναι της προσωρινής σχολής γυμναστών που λειτούργησε το θέρος του 1884. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό,1 οι σπουδαστές παρακολουθούσαν σε εβδομαδιαίο χρόνο 30 ωρών Θεωρητικά μαθήματα σε ποσοστό 40% και ασκούνταν πρακτικά σε ποσοστό 60%.

2. Το 1893 δημοσιεύτηκε διάταγμα με το οποίο -βάσει του νόμου AXH'/ 1887 "περί του κεντρικού γυμναστηρίου"2- προβλεπόταν η ίδρυση ειδικής γυμναστικής σχολής, διάρκειας ενός και μισού σχολικού έτους, καθώς και τα διδακτέα μαθήματα,3 η σχολή όμως αυτή δε λειτούργησε. Τα προβλεπόμενα μαθήματα ήταν : Ιστορία της γυμναστικής. Παιδαγωγία της γυμναστικής, Πειραματική φυσική. Φυσιολογία, Ανατομία και Υγιεινή, περιγραφή των γυμναστικών μηχανημάτων, καθώς και πρακτικές ασκήσεις.

3. Το 1897 λειτούργησε η Ιδρυμένη από το 1893 ειδική γυμναστική σχολή, με νέο όμως κανονισμό - πρόγραμμα,* κατά πολύ πλουσιότερο από εκείνο του 1893. Η διδασκαλία ήταν θεωρητική και πρακτική· η πρακτική κατελάμβανε το μεγαλύτερο ποσοστό του εβδομαδιαίου χρόνου,

4. Τον επόμενο χρόνο -1898- δημοσιεύτηκε νέος κανονισμός- πρόγραμμα της ειδικής γυμναστικής σχολής, 5 με τα ίδια μαθήματα αλλά με αυξημένο τον εβδομαδιαίο χρόνο διδασκαλίας.

5. Με το διάταγμα της 10 Αυγούστου 1899 καθορίστηκε το πρόγραμμα της Σχολής των Γυμναστών (που είχε ιδρυθεί με το νόμο ,ΒΧΚΑ'/1899). Το πρόγραμμα αυτό6 σε γενικές γραμμές κινείται στο ίδιο περίπου πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος, με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις: α') Απουσιάζουν τα μαθήματα της Πειραματικής φυσικής και των Στρατιωτικών ασκήσεων.

1. Βλ. Γ25 (τ. Β', σ. 118-120) και Πίνακα Γ44.

2. Βλ. Γ30 (τ. Β', σ. 137-138).

3. Βλ. Γ38 (τ. Β', σ. 180-185).

4. Βλ. Γ41 (τ. Β', σ. 191-193) και πίνακα Γ45.

5. Βλ. Γ44 (τ. Β', σ. 199-202) και πίνακα Γ46.

6. Βλ. Γ45α (τ. Β', σ. 2ο5-2θ9) και πίνακα Γ47.

Σελ. 252
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/253.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

β') Η Κολυμβητική διδάσκεται από την αρχή. γ') Οι ασκήσεις αποκτούν ιδιαίτερή βαρύτητα, και δ') ο εβδομαδιαίος χρόνος είναι κάπως αυξημένος, και αν υπολογίσουμε και τις, ώρες. των δοκιμαστικών ασκήσεων (που δεν αναφέρονται ακριβώς), τότε έχουμε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση του εβδομαδιαίου χρόνου.

: 6. Το 1909 με το νόμο ,ΓΥΛΗ"7 -που τροποποιούσε το νόμο ,ΒΧΚΑ'/ 1899- ορίστηκαν νέα μαθήματα για τη Σχολή Γυμναστών, και τον επόμενο χρόνο δημοσιεύτηκε νέος οργανισμός - πρόγραμμα της Σχολής,8 με το οποίο δόθηκε, βαρύτητα στη λεγόμενη σουηδική γυμναστική.

7. Για το πρόγραμμα της τάξης των γυμναστριών του Εκπαιδευτικού Τμήματος της "Ενώσεως Ελληνίδων" που Ιδρύθηκε το 1897 έχουμε τα ακόλουθα στοιχεία:

α') Το διάταγμα της 30 Μαΐου 1898, με το οποίο καθορίζονται τα σχετικά με τις εξετάσεις υποψηφίων γυμναστριών^ ορίζει τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται: οι υποψήφιες, που είναι: από τα θεωρητικά, η ιστορία της γυμναστικής, η παιδαγωγία·, της- γυμναστικής, η υγιεινή, η φυσική και η φυσιολογία, και από τα πρακτικά^η άσκηση των ίδιων των υποψηφίων στην ανόργανη και ενόργανη γυμναστική και η διδασκαλία από τις υποψήφιες μικρών μαθητριών στις παιδιές και γυμναστικές ασκήσεις με άσματα.9

β') Στον απολογισμό του έργου της "Ενώσεως Ελληνίδων" κατά τον πρώτο χρόνο της δράσεως της, η Καλλιρρόη Παρρέν γράφει για την τάξη των γυμναστριών: "Διδασκόμενα μαθήματα. Γυμναστική άνευ και μετά οργάνων. Γυμναστική Ρυθμική μετά οργάνων. Γυμναστική των παιδιών, ρυθμικά παίγνια, θεωρητικά μαθήματα. Ιστορία της Γυμναστικής, Ανθρωπολογία και Υγιεινή. "Άσματα Γυμναστικής και Ρυθμικών παιγνίων".10

γ') Στον απολογισμό του Εκπαιδευτικού Τμήματος της "Ενώσεως των Ελληνίδων", για τα έτη 1901 και 1902 γράφονται-τα ακόλουθα:

Η τάξις των γυμναστριών απετελείτο κατά το 1901 εκ 40 μαθητριών και κατά το 1902 εκ 46 μαθητριών. Εδιδάχθησαν δε κατά τα σχολικά έτη 1901 και 1902 λίαν επιτυχώς υπό του Κου Ζούττερ. Από του Σεπτεμβρίου

7. Βλ. Γ50 (τ. Β', σ. 227-228).

8. Βλ. Γ52 (τ. Β', σ. 233-237) και Πίνακα Γ48.

9. Βλ. το άρθρο του διατάγματος, στο Γ42 (τ. Β', σ. 194-196). 10. Αογοδοσία της Ενώσεως των Ελληνίδων κατά το Α' αυτής έτος συνταχθείσα υπό Καλλιρρόης Παρρέν, Γεν. Γραμματέως της Ενώσεως των Ελληνίδων. "Ετος 1897, Αθήνα 1898, σ. 79. Τα ΐδια μαθήματα αναφέρονται και σε ένα οίρΟρο με τον τίτλο "Αι γυμνάστριαι της Ενώσεως των Ελληνίδων", δημοσιευμένο στην Εφημερίδα των Κυριών, έτ.. IB', αρ.. 535, 7 Ιουνίου 1898, σ. 4.

Σελ. 253
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/254.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

όμως 1902 ανέλαβε την τάξιν των γυμναστριών o επί διετίαν εν Γερμανία και Σουηδία την γυμναστικήν των θηλέων ιδιαιτέρως μελετήσας γυμναστής Κος Ι. Χρυσαφής, όστις ετροποποίησε τας εν τη τάξει ταύτη ασκήσεις κατά το σύστημα της Σουηδικής γυμναστικής, Συνεπεία τούτου εγκατελείφθησαν εντελώς τα τέως κατά την γυμναστικήν των θηλέων εν χρήσει όργανα, αι κορύναι δηλαδή; οι αλτήρες και οι κοντοί, επεκράτησαν αι ελεύθεραι ασκήσεις, δι' ων, αντί πάσης βιαίας 'στρατιωτικής και αθλητικής ασκήσεως, κατορθούται απ' εναντίας δι' -ελαφρών και πλαστικών κινήσεων και στάσεων η αρμονική διάπλασις και επίρρωσις του γυναικείου σώματος, άνευ καταστροφής της φυσικής αυτού χάριτος. Το Σουηδικόν σύστημα εισήγαγεν από του Σεπτεμβρίου 1902 και ο Κος Ζούττερ εις τας τάξεις του γυμναστηρίου.

Αι μαθήτρια., της τάξεως των γυμναστριών, πλην των ανωτέρω ασκήσεων, εδιδάχθησαν και αυτήν την διδασκαλίαν της γυμναστικής, ην κατ' αμφότερα τα έτη ταύτα κατά τας εξετάσεις αυτών εξήσκησαν εν τω Λαϊκώ Νηπιαγωγείω εις τα παιδία της τάξεως του Προτύπου. Ενώ δε κατά το 1901 ησκήθησαν και εδίδαξαν ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής χάριν του εις το πτυχίον του Νηπιαγωγού εγγραφόμενου βαθμού της γυμναστικής, κατά το σχολικόν έτος 1901-1902 προητοιμάσθησαν και Θεωρητικώς διά τας επί πτυχίω γυμνάστριας εξετάσεις. Προς τούτο εδιδάχθησαν και Θεωρητικά μαθήματα, ήτοι υπό του Κου A. Κουρτίδου την ιστορίαν της γυμναστικής και υπό των Ιατρών Κων M. Καλαποθάκη και A. Κατσίγρα την υγιεινήν και την φυσιολογίαν".11

δ') Σύμφωνα με τον Εσωτερικό κανόνισμα του Εκπαιδευτικού τμήματος της Ενώσεως των Ελληνίδων του 1908, το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης των γυμναστριών ρυθμίστηκε ως εξής:

Θεωρητική διδασκαλία (Υγιεινή, Ανθρωπολογία, Φυσική, Ιστορία της Γυμναστικής και Παιδαγωγική της Γυμναστικής) ώρες 6 την εβδομάδα. Ωδική (άσματα Γυμναστικής και ρυθμικών παιγνίων) ώρες 3 την εβδομάδα. Πρακτικές ασκήσεις ώρες 6 την εβδομάδα. Ασκήσεις ρυθμικών παιγνίων ώρες 2 την εβδομάδα.

8. Το 1918 με το νόμο 140612 η Σχολή των Γυμναστών μετασχηματίστηκε σε τριτάξιο Διδασκαλείο της Γυμναστικής, Όπως σημειώνει ο Φιλ. Καρβελάς, διευθυντής του, "ηυξήθησαν τα μαθήματα προστεθέντος του προσκοπισμού, της μηχανικής των κινήσεων, της ορθοπεδικής και μαλάξεως, ηυξήθησαν 

11. Ένωσις Ελληνίδων, Λογοδοσία του Εκπαιδευτικού τμήματος: 1901 και 1902, 'Αθήνα' 1903, σ. 22-23. Βλ. και παραπάνω, ενότητα Γ, παρ. 1.

12. Βλ. Γ72 και 77 (τ. Β', σ. 300-303 και 316-326).

Σελ. 254
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/255.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

αι ώραι διδασκαλίας και ελειτούργησε συγχρόνως ίδιον τμήμα θηλέων προς καταρτισμόν επίσης καλών γυμναστριών".13

Το Διδασκαλείο της Γυμναστικής λειτούργησε ως τριτάξιο μέχρι το 1920, όποτε και μετασχηματίστηκε σε διτάξιο14 (μέχρι το σχολικό έτος 1928-29).

Σχετικά με την ύπαρξη συγκεκριμένου ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος του Διδασκαλείου της Γυμναστικής μέχρι, το τέλος της περιόδου που εξετάζουμε, και η έρευνα και οι διάφορες μαρτυρίες15 συγκλίνουν στην άποψη ότι δεν υπήρξε επίσημο κείμενο τέτοιου προγράμματος. Έτσι, τα μόνα επίσημα κείμενα που μας δίνουν ένα περίγραμμα λειτουργίας του Διδασκαλείου είναι τα διατάγματα που αναφέρονται στον τρόπο με τον Οποίο προάγονται και απολύονται, οι μαθητές του Διδασκαλείου. Τα διατάγματα αυτά είναι: της 24 Ιουνίου 1919 -που κανόνιζε τα σχετικά με την προαγωγή και απόλυση των μαθητών και των μαθητριών κατά το σχολικό έτος 1918-1919, της 24 Ιουνίου 1920 -που ρύθμιζε τα θέματα τα σχετικά με την προαγωγή και απόλυση των μαθητών του Διδασκαλείου, και το όμοιο της 4 Ιουνίου 1923,16

Με βάση λοιπόν αυτά τα διατάγματα, κατασκευάσαμε δύο Πίνακες: α') τον Γ49 -που δείχνει τα διδασκόμενα και εξεταζόμενα μαθήματα στο τμήμα αρρένων του τριτάξιου Διδασκαλείου17 και β') τον Γ 50 -που δείχνει την κατανομή των μαθημάτων και στα δύο τμήματα του διτάξιου Διδασκαλείου, όπου τα περισσότερα μαθήματα διδάσκονται στη Β' και τελευταία τάξη, και επομένως ο εβδομαδιαίος χρόνος διδασκαλίας θα ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της A' τάξεως.

13. Φιλ. Καρβελάς, "Σύντομος ιστορική επισκόπησις του Διδασκαλείου της Γυμναστικής και η λειτουργία αυτού κατά το σχολικόν έτος 1929-1930", στον τόμο: Διδασκαλείον Γυμναστικής. Επετηρίς 1929-30, Αθήνα (1930), σ. 11.

14. Βλ. Γ84 (τ. Β', σ. 354).

15. Μαρτυρία του Τρ. Καρατασάκη, πρώην Γενικού Επιθεωρητή ΜΕ και μαθητή -το 1927- του Διδασκαλείου της Γυμναστικής. "Ισως, πάντως, στο Αρχείο του Διδασκαλείου να υπάρχει κάτι σχετικό, αλλά παρά την αναζήτηση μας δεν μπορέσαμε να το εντοπίσουμε

ακόμη.

16. Βλ. Γ81 και 86 (τ. Β', σ. 337-344 και 357-359).

17. Στα διδασκόμενα και εξεταζόμενα κατά το σχολικό έτος 1918-19 μαθήματα δεν περιλαμβάνονται η "Ορθοπεδική και θεραπευτική γυμναστική, τρίψις και κινησιοθεραπεία" και ο "Προσκοπισμός" που περιλαμβάνονται στο διάταγμα του 1920.

Σελ. 255
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/256.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΣΤ'. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ

Η προσπάθεια που έγινε κατά καιρούς να "ειδικοποιηθούν" τα Διδασκαλεία με τη δημιουργία Υποδιδασκαλείων για το προσωπικό των μουσουλμανικών σχολείων. Διδασκαλείου για τη μόρφωση των καθηγητών της Γαλλικής Γλώσσας και Αγροτικών Διδασκαλείων δεν υλοποιήθηκε ποτέ και έτσι τα σχετικά κείμενα περιλαμβάνονται, στη συλλογή εδώ "για την ιστορία".1

1. Βλ. λεπτομέρειες στην Εισαγωγή και στα κείμενα Γ75, 77, 79, 80 (τ. Β', σ. 308-311, 316-326,331-334,335-336).

Σελ. 256
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/257.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΣΧΟΛΕΣ)

17

Σελ. 257
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/258.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 258
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/259.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

I  ΠΙΝΑΚΕΣ

Σελ. 259
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/260.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ  ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 260
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/261.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  Ωρολόγιο πρόγραμμα 1844

Τάξεις

Σύνολο

%

α/α Μαθήματα 1

A

Β

Γ

Δ

Ε

Ιερά ιστορία

2

-

-

-

-

2

1,6

Κατήχησις

-

3

-

-

-

Β

2,5

1 Ηθική του Ευαγγελίου Θεολογικά

-

-

3

-

3

28

2,5

23,1

Ρητορική τέχνη

-

-

3

-

-

3

2,5

Κατ' ήθος απαγγελία

-

-

-

2

-

2

1,6

Εκκλησιαστική μουσική

4

3

4

4

-

15

12,4

2 Ελληνική γλώσσα

10

10

12

12

-

44

36,3

3 Λατινική γλώσσα

4

4

5

6

-

19

15,7

4 Γενική ιστορία

-

2

2

-

-

4

3,3

5 Γεωγραφία

2

2

2

-

------

6

5,0

6 Στοιχειώδη Μαθηματικά Αριθμητική

3

-

-

-

-

3

6

5,0

Άλγεβρα

-

3

• -

-

-

3

7 Γαλλική γλώσσα

-

-

3

-

-

3

2,5

8 Εβραϊκή γλώσσα

-

-

-

4

-

4

3,3

9 Καλλιγραφία και Ιχνογραφία Τεχνικά

4

-

-

-

-

4

7

3,8

5,8

Ιχνογραφία

-

3

-

-

-

3

2,5

10 Εισαγωγή εις τας Αγίας Γραφάς της Παλαιάς τε και Καινής Διαθήκης

-

-

-

_

*

11 Εκκλησιαστική ιστορία

-

-

-

_

.*

12 Δογματική Θεολογία και Χριστιανική Ηθική

-

--

-

_

*

13 Ποιμαντορική και το περί των ίερων κανόνων της Εκκλησίας

-

-

-

_

*

14 Η περί τους Αγίους πατέρας φιλολογία

-

-

-

_

*

Σύνoλo

29

3,0

34

28

121

1

00,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων με βάση τον εβδομαδιαίο χρόνο διδασκαλίας τους: 1 Ελληνική γλώσσα, 2 Θεολογικά, 3 Λατινική γλώσσα, 4 Τεχνικά, 5α Γεωγραφία, 5β Στοιχειώδη Μαθηματικά, 7α Γενική ιστορία, 7β Εβραϊκή γλώσσα, 9 Γαλλική γλώσσα. ΠΗΓΗ: Κανονισμός 1844: Κείμενο Δ2 (τ. Β', σ. 425-429).

Σελ. 261
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/262.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1852

Τάξεις

α/α Μαθήματα1

---

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

E

Ιερά Ιστορία

2

-

-

-

-

2

Εκκλησιαστική ιστορία

-

-

-

2-3

2

4-5

Κατήχησις

_ -_

3

__

__

-

3

Περί τους αγίους Πατέρας φιλολογία

--

--

--

--

3

3

Εισαγωγή εις τας Αγίας Γραφάς

_

_

_

2

-

2

1 Ερμηνευτική των Αγίων Γραφών Θεολογικά

-

-

-

-

4

4

46-47

33,6

Δογματική θεολογία

-

-

-

-

4

4

Ηθική του Ευαγγελίου

_

_

2

_

_

2

Ρητορική τέχνη

_

_

2

_

-

2

Κατ' ήθος . απαγγελία

-

-

-

-

-

-

Ποιμαντορική

-

-

-

-

3

3

Εκκλησιαστική μουσική

4

3

3

3

4

17

2 Ελληνική γλώσσα

10

10

12

12

-

44

31,4

3 Λατινική γλώσσα

5

5

5

6

-

21

15,0

4 Γενική ιστορία

-

3

3

-

-

6

4,3

5 Γεωγραφία

2

3

2

-

-

7

5,0

Αριθμητική

3

_

_

_

__

g

6 Στοιχειώδη Μαθηματικά Άλγεβρα

_

3

_

_

-

3

11

7,8

Γεωμετρία

-

-

3

-

-

3

Τριγωνομετρία

_

_ _

_

2

-

2

7 Στοιχειώδης Φιλοσοφία

_

_

_

4

-

4

2,9

Σελ. 262
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/263.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γαλλική γλώσσα 2

__

__

_

[3]

[3]

[6]

_

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία Τεχνικά2

[2]

-

-

-

-

[2] [5]

-

Ιχνογραφία

-

[3]

-

-

-

[3]

Σύνολο

26

30

32

31-32

20

139-140

100,0

[28]

[33]

[34-35]

[3]

[150-151]

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Θεολογικά, 2 Ελληνική γλώσσα, 3 Λατινική γλώσσα, 4 Στοιχειώδη Μαθηματικά, 5 Γεωγραφία, 6 Γενική ιστορία, 7 Στοιχειώδης φιλοσοφία.

2."...εάν μένη ικανός χρόνος".

ΠΗΓΗ: Κανονισμός 1852: Κείμενο Δ3 (τ. Β', σ. 430-434).

Σελ. 263
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/264.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1867

α/α Μαθήματα1

Τάξεις

- Σύνολο

%

Α

Β

Γ

Δ

Ε

α) θεολογικά

Ιερά Ιστορία Ιερά κατήχησις Εισαγωγή εις τας αγίας Γραφάς και ερμηνεία αυτών Δογματική 1 Χριστιανική ηθική Εκκλησιαστική ιστορία Ομιλητική μετ' ασκήσεων, λειτουργική και τα λοιπά της ποιμαντικής Εκκλησιαστική μουσική Ανάγνωσις πατέρων

3

5

3 3

3 3

1

3 3 1

4 4 3 3 4

1

3 3 10 4 3 47 6 4 11 3

32,0

β) Εγκύκλιος

2 Ελληνική γλώσσα 3 Λατινική γλώσσα 4 Γενική ιστορία 5 Γεωγραφία

10

5

2

10

5

3 3

122 5 3

2

10 5

1 1

43 21 6

7

29,2 14,3 4,1 4,8

Αριθμητική

Άλγεβρα Στοιχειώδη Μαθηματικά Γεωμετρία

Τριγωνομετρία

3

3

3

2

-

3

3 11

3

2

7,8

7 Στοιχειώδης Φιλοσοφία 8 Στοιχειώδης Φυσική 9 Γαλλική γλώσσα

-

-

-

3 3 3

3

3 3 6

2,0 2,0 4,1

Σελ. 264
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/265.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

(10) Καλλιγραφία - Ιχνογραφία 3

[2+2]

[2]

_

_

_

[6]

_

(11) Κατ' ήθος απαγγελία - γύμνασις εις την νεωτέραν γλώσσαν3

-

-

*

-

-

-

-

·Σύνολο

28

30

32

33

24

147

100,0

[32]

[32]

[153]

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Θεολογικά, 2 Ελληνική γλώσσα, 3 Λατινική γλώσσα, 4 Στοιχειώδη Μαθηματικά, 5 Γεωγραφία' 6α Γενική ιστορία, 6β Γαλλική γλώσσα, 8α Στοιχειώδης Φιλοσοφία, 8β Στοιχειώδης Φυσική;

2. Συμπεριλαμβάνονται και 2 ώρες της Ρητορικής.

3. "...εάν μένη χρόνος ικανός".ΠΗΓΗ: Κανονισμός 1867: Κείμενο Δ8 (τ. Β', σ. 449-454).

Σελ. 265
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/266.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Ωρολόγιο πρόγραμμα σχολικού έτους 1890-1891

Α

Β

Γ

Δ

Ε

"

Σύνολο

%

α/α Μαθήματα1

11 22

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 Ελληνικά

12 12

12 12

12 12

7 8

3 3

46 47

29,1 27,6

2 Λατινικά

4 4

4 4

4 4

4 4

2 2

18 18

11,4 10,6

3 Θεολογικά

3 3

4 4

3 4

6 6

15 15

31 32

19,6 18,8

4 Ιστορικά

2 3

2 2

2 2

6 7

3,8 4,1

5 Φιλοσοφικά

3 3

2 2

5 5

3,2 2,9

6 Φυσικά

3 3

3 3

1,9 1,8

7 Μαθηματικά

3 3

3 3

3 3

3 3

3 2

15 14

9,5 8,3

8 Γεωγραφικά

1 1

1 1

1 1

3 3

1,9 1,8

9 Ανάγνωσις πατέρων3

[1] [1]

[1] [1]

[1] [1]

[1] [1]

10 Γαλλικά

3 3

3 3

3 3

3 3

12 12

7,6 7,1

11 Μουσικά

3 3

3 3

2 3

1 __

9 9

5,7 5,3

12 Γυμναστική

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

10 15

6,3 8,8

13 Καλλιγραφία

- 2

- 1

- 1

___ 1

- 5

- 2,9

Σύνολο

30 34

34 36

32 36

29 31

33 33

158 170

100,0 100,0

1. Ιεράρχηση μαθημάτων: α) Χειμερινό εξάμηνο: 1 Ελληνικά, 2 Θεολογικά, 3 Λατινικά, 4 Μαθηματικά, 5 Γαλλικά, 6 Γυμναστική, 7 Μουσική, 8 Ιστορικά, 9 Φιλοσοφικά, 10α Γεωγραφικά, 10β Φυσικά, β) Θερινό εξάμηνο; 1 Ελληνικά, 2 Θεολογικά, 3 Λατινικά, 4 Γυμναστική, 5 Μαθηματικά, 6 Γαλλικά, 7 Μουσική, 8 Ιστορικά, 9α Καλλιγραφία, 9β Φιλοσοφικά, 11α Γεωγραφικά, 11β Φυσικά.

2. 1 = Χειμερινό εξάμηνο. 2 = Θερινό εξάμηνο.

3. Συνυπολογίζεται στα Θεολογικά μαθήματα.

ΠΗΓΗ: Πρόγραμμα χειμερινού και θερινού εξαμήνου 1890-91: Κείμενο Δ9 (τ. Β', σ. 455-460).

Σελ. 266
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/267.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 5, Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου σχολικού έτους 1891-92

Τάξεις

α/α

Μαθήματα

Α

Β

Γ

Δ

E

Σύνολο

%

1

Ελληνικά

12

12

11

12

10

57

31,1

2

Λατινικά

4

4

4

4

3

19

10,4

3

Θεολογικά2

2

4

4

6

9

25

13,6

4

Ιστορικά

3

2

2

2

2

11

6.0

5

Φιλοσοφικά

-

-

-

3

2

5

2,7

6

Φυσική ιστορία

-

-

2

-

-

2 6

3,3

Φυσική

-

-

-

2.

2

4

7

Μαθηματικά

3

3

3

3

l3

13

7,1

8

Γεωγραφικά

1

2

1

-

-

4

2,2

9

Γαλλικά

2

3

3

3

3

14

7,7

10

Μουσική

4

3

2

-

-

9

4,9

11

Γυμναστική

2

2

2

2

2

10

5,5

12

Καλλιγραφία, και Ιχνογραφία

3

2

-

-

-

5 10

5,5

Ιχνογραφία

-

-

2

2

1

5

[13]

Ανάγνωσις πατέρων2

Σύνολο

36

37

36

[1]

39

[1] 35

183

100,0

1. Ιεράρχηση μαθημάτων: l Ελληνικά, 2 Θεολογικά, 3 Λατινικά, 4 Γαλλικά, 5 Μαθηματικά, 6 Ιστορικά, 7α Γυμναστική, 7β Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 9 Μουσική, 10 Φυσικά, 11 Φιλοσοφικά, 12 Γεωγραφικά.

2. Στα θεολογικά μαθήματα υπολογίζεται και η "Ανάγνωσις πατέρων".

3. Κοσμογραφία.

ΠΗΓΗ: Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου σχολικού έτους 1891-1892: Κείμενο ΔΙΟ (τ. Β', σ. 461-463).

Σελ. 267
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/268.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Ωρολόγιο πρόγραμμα τον σχεδίου 1893α

α/α

Μαθήματα1

Τάξεις

Σύνολο %

A

Β

Γ

Δ

Ε

1

1 2 3

4

Α. Θεολoγικά Ιερά \ Ιστορία Ιερά Κατήχησις Εγκυκλοπαιδεία Θεολογίας Εισαγωγή κλπ. εις Γραφάς

: 3

__

-

3

-

g

1

__

-

__

-

__

-

__

-

__

-

3

3 1 3

5

Γραφική Αρχαιολογία

-

2

-

-

-

2

6

Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης

-

-

3

3

2

8

7

Ερμηνεία Καινής Διαθήκης

-

-

3

3

2

8

8

Εκκλησιαστική Ιστορία

-

-

3

3

1

7

9

Πατρολογία

_

_

2

_

-

2

10

Ιστορία των Δογμάτων

.-

-

-

3

-

3

68 38,6

11

Συμβολική

_

_

_

2

-

2

12

Χριστιανική Αρχαιολογία

-

-

2

-

-

2

13

Απολογητική

-

-

2

-

-

2

14

Δογματική

-

-

-

3

1

4

15

Αντιρρητική

-

-

-

2

-

2

16

Ηθική

__

_

_

_

2

2

17

Ομιλητική

-

-

-

3

2

5

18

Κατηχητική

-

-

.-

-

2

2

19

Ποιμαντική

-

-

-

-

2

2

20

Λειτουργική

-

-

- '

-

2

2

21

Κανονικόν δίκαιον '

• -

-

-

-

3

3

22

Παιδαγωγική

-

-

-

-

2

2 1,1

1. Ιεράρχηση μαθημάτων: 1 Θεολογικά, 2 Ελληνικά, 3 Γαλλικά,. 4α Γερμανικά, 4β Γυμναστική, 4γ Λατινικά, 7 Ιστορία, 8 Φιλοσοφικά, 9α Γεωγραφία, 9β Εκκλησιαστική μουσική, 11α Εβραϊκά, 11ß Μαθηματικά, 11γ Φυσικά (Φυσική + Ζωολογία και Ανθρωπολογία), 14 Παιδαγωγικά.

Σελ. 268
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/269.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 (συνέχεια)

α/ α

Μαθήματα

Τάξεις

Σύνολο %

A

Β

Γ

Δ

Ε

Β. Εγκύκλια

23

Ελληνικά

9

9

3

2

1

24

13,6

24

Λατινικά

3

3

2

1

1

10

. 5,1

25

Εβραϊκά

2

2

-

-

-

4

2,3

26

Γαλλικά

3

3

2

2

1

11

6,3

27

Γερμανικά

-

2

3

3

2

10

5,7

28

Φιλοσοφικά

-

2

2

2

2

8

4,5

29

Μαθηματικά

2

2

-

-

-

4

2,3

30

Φυσική

2

-

-

-

-

2

1,1

31

Γεωγραφία

-

2

2

2

-

6

3,4

32

Ζωολογία και Ανθρωπολογία

2

-

-

-

-

2

1,1

33

Ιστορία

3

3

3

-

-

9

5,1

34

Εκκλησιαστική Μουσική

2

2

2

-

-

6

3,4

35

Γυμναστική

2

2

2

2

2

10

5,7

Σύνoλo

36

38

36

36

30

176

100,0

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 2 Οκτωβρίου 1893: Κείμενο Δ11 (τ. Β', σ. 464-479).

Σελ. 269
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/270.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1893β

α/α

Μαθήματα1

Τάξεις

 Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

E

Α. Θεολογικά

1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12

13

14 15 16

Ιερά Ιστορία Ιερά Κατήχησις Έγκυκλοπαιδεία Θεολογίας Εισαγωγή κλπ. εις Γραφάς Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης Ερμηνεία Καινής Διαθήκης Εκκλησιαστική Ιστορία Πατρολογία Δογματικόν Φροντιστήριον Απολογητική Δογματική Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων Ηθική Χριστιανική Ομιλητική Ποιμαντική Λειτουργική

3

2

3

2

2

2

2

3 3

-

- -

- 3 3

2 - -

3 -

-

3 -

-

-

- -

3 3 -

- 2 2

- -

2

3 1

2

3

2 2

3 8 6

2 2 2

3 6

2

6 1

2

53

32,9

Β. Εγκύκλια

17

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

1

1

1

1

-

4

2,5

18

Ψυχολογία Φιλοσοφικά

-

-

1

1

-

2 3

1,9

19

Λογική

-

-

-

1

-

1

20

Ελληνικά

10

10

8

6

2

36

22,4

21

Λατινικά

3

3

-

-

-

6

3,7

22

Εβραϊκά

-

-

1

2

-

3

1,9

23

Γαλλικά

3

3

3

3

3

15

9,3

24

Μαθηματικά

3

2

2

-

10

6,2

25

Φυσική ιστορία Φυσικά

-

2

-

-

-

2 4

2,5

26

Φυσική

-

-

2

-

-

2

27

Γεωγραφία

2

2

2

-

-

6

3,7

28

Ιστορία .

3

3

3

3

-

12

7,5

29

Εκκλησιαστική Μουσική

1

1

1

1

-

4

2,5

30

Γυμναστική

1

1

1

1

1

5

3,1

Σύνολο

32

35

34

36

24

161

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Θεολογικά, 2 Ελληνικά, 3 Γαλλικά, 4 Ιστορία, 5 Μαθηματικά, 6α Γεωγραφία, 6β Λατινικά, 8 Γυμναστική, 9α Εκκλησιαστική μουσική, 9β Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 9γ Φυσικά, 12α Εβραϊκά, 12β Φιλοσοφικά.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 3 Δεκεμβρίου 1893: Κείμενο Δ12 (τ. B', σ. 480-489).

Σελ. 270
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/271.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Ωρολόγιο:πρόγραμμα 1894

α/α

Μαθήματα1

Τάξεις

Σύνολο %

A.

Β

Γ

Δ

Ε

1

Α. θεολογικά Ιερά Ιστορία

3

-

-

3

2

Ιερά Κατήχησις

-

3

-

__

__

3

3

Έγκυκλοπαιδεία Θεολογίας

-

-

1

---

-

i

4

ΕΙσαγωγή κλπ. εις Γραφας

-

2

-

- -

-

2

5

Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης

-

3

3

6

Ερμηνεία Καινής Διαθήκης

2 '

3

3

8

7

Εκκλησιαστική Ιστορία

3

3

-

6

'

8

Πατρολογία

-

-

-

-

2

2

 

9

Δογματικόν Φροντιστήριον

-

2

2

62 36,5

10

Απολογητική

-

-

-

-

2

2

11

Δογματική

-

-

- "

3

3

12

Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων

2

2

2

2

2

10

13

Ανάγνωσις Λατίνων Πατέρων - -

2

2

2

6

14

Ηθική Χριστιανική · - - - --

--- .

0 '

-, ί ,

0

vi

15

Ομιλητική

-

-

.3

3

6

16

Ποιμαντική

-

-

- "

-

ι

ϊ

1

17

Λειτουργική

-

-

-

_

2

Ì2

Β. Εγκύκλια

18

Ψυχολογία Φιλοσοφικά - -

1

1

-

2

1 3 1,8

19

Λογική

-

-

-

1

-

1

J

20

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

1

1

1

1

-

4 2,4

21

Ελληνικά

10

10

8

6

2

36 21,2

22.

Λατινικά

3

3

-

'-

, -

6 3,5

'23 :

Εβραϊκά

' -

-

2

2

_

4 2,4

24

Γαλλικά :

3

3

3

3

3

is 8,8

25

Μαθηματικά

Μαθηματικά

3

2

2

2

-

9

i 10 5,6

26

Κοσμογραφία

-

-

-

1

-

1

J

27

Φυσική

Φυσικά

-

-

2

-

-

2

ι s 2,9

28

Φυσική ιστορία

2

1

-

-

-

3

29

Γεωγραφία

2

2

2

-

-

6 3,5

3ο

Ιστορία

3

3

3

-

-

9 5,3

Εκκλησιαστική

Μουσική

1

1

1

1

1

5 2,9

32

Γυμναστική

1

1

1

1

1

5 2,9

Σύνολο

34

34

36

35 31

170 100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Θεολογικά, 2 Ελληνικά, 3 Γαλλικά, 4 Μαθηματικά, 5 Ιστορία, 6α Γεωγραφία, 6β Ακτινικά, 8α Γυμναστική, 8β Εκκλησιαστική μουσική, 8γ Φυσικά, 11α Εβραϊκά, 11β Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 13 Φιλοσοφικά.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 21 Σεπτεμβρίου 1894: Κείμενο Δ13 (τ. Β', σ. 490-494).

Σελ. 271
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 252
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  Ε'.  ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

  1. Το πρώτο πρόγραμμα είναι της προσωρινής σχολής γυμναστών που λειτούργησε το θέρος του 1884. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό,1 οι σπουδαστές παρακολουθούσαν σε εβδομαδιαίο χρόνο 30 ωρών Θεωρητικά μαθήματα σε ποσοστό 40% και ασκούνταν πρακτικά σε ποσοστό 60%.

  2. Το 1893 δημοσιεύτηκε διάταγμα με το οποίο -βάσει του νόμου AXH'/ 1887 "περί του κεντρικού γυμναστηρίου"2- προβλεπόταν η ίδρυση ειδικής γυμναστικής σχολής, διάρκειας ενός και μισού σχολικού έτους, καθώς και τα διδακτέα μαθήματα,3 η σχολή όμως αυτή δε λειτούργησε. Τα προβλεπόμενα μαθήματα ήταν : Ιστορία της γυμναστικής. Παιδαγωγία της γυμναστικής, Πειραματική φυσική. Φυσιολογία, Ανατομία και Υγιεινή, περιγραφή των γυμναστικών μηχανημάτων, καθώς και πρακτικές ασκήσεις.

  3. Το 1897 λειτούργησε η Ιδρυμένη από το 1893 ειδική γυμναστική σχολή, με νέο όμως κανονισμό - πρόγραμμα,* κατά πολύ πλουσιότερο από εκείνο του 1893. Η διδασκαλία ήταν θεωρητική και πρακτική· η πρακτική κατελάμβανε το μεγαλύτερο ποσοστό του εβδομαδιαίου χρόνου,

  4. Τον επόμενο χρόνο -1898- δημοσιεύτηκε νέος κανονισμός- πρόγραμμα της ειδικής γυμναστικής σχολής, 5 με τα ίδια μαθήματα αλλά με αυξημένο τον εβδομαδιαίο χρόνο διδασκαλίας.

  5. Με το διάταγμα της 10 Αυγούστου 1899 καθορίστηκε το πρόγραμμα της Σχολής των Γυμναστών (που είχε ιδρυθεί με το νόμο ,ΒΧΚΑ'/1899). Το πρόγραμμα αυτό6 σε γενικές γραμμές κινείται στο ίδιο περίπου πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος, με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις: α') Απουσιάζουν τα μαθήματα της Πειραματικής φυσικής και των Στρατιωτικών ασκήσεων.

  1. Βλ. Γ25 (τ. Β', σ. 118-120) και Πίνακα Γ44.

  2. Βλ. Γ30 (τ. Β', σ. 137-138).

  3. Βλ. Γ38 (τ. Β', σ. 180-185).

  4. Βλ. Γ41 (τ. Β', σ. 191-193) και πίνακα Γ45.

  5. Βλ. Γ44 (τ. Β', σ. 199-202) και πίνακα Γ46.

  6. Βλ. Γ45α (τ. Β', σ. 2ο5-2θ9) και πίνακα Γ47.