Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 255-274 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/255.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

αι ώραι διδασκαλίας και ελειτούργησε συγχρόνως ίδιον τμήμα θηλέων προς καταρτισμόν επίσης καλών γυμναστριών".13

Το Διδασκαλείο της Γυμναστικής λειτούργησε ως τριτάξιο μέχρι το 1920, όποτε και μετασχηματίστηκε σε διτάξιο14 (μέχρι το σχολικό έτος 1928-29).

Σχετικά με την ύπαρξη συγκεκριμένου ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος του Διδασκαλείου της Γυμναστικής μέχρι, το τέλος της περιόδου που εξετάζουμε, και η έρευνα και οι διάφορες μαρτυρίες15 συγκλίνουν στην άποψη ότι δεν υπήρξε επίσημο κείμενο τέτοιου προγράμματος. Έτσι, τα μόνα επίσημα κείμενα που μας δίνουν ένα περίγραμμα λειτουργίας του Διδασκαλείου είναι τα διατάγματα που αναφέρονται στον τρόπο με τον Οποίο προάγονται και απολύονται, οι μαθητές του Διδασκαλείου. Τα διατάγματα αυτά είναι: της 24 Ιουνίου 1919 -που κανόνιζε τα σχετικά με την προαγωγή και απόλυση των μαθητών και των μαθητριών κατά το σχολικό έτος 1918-1919, της 24 Ιουνίου 1920 -που ρύθμιζε τα θέματα τα σχετικά με την προαγωγή και απόλυση των μαθητών του Διδασκαλείου, και το όμοιο της 4 Ιουνίου 1923,16

Με βάση λοιπόν αυτά τα διατάγματα, κατασκευάσαμε δύο Πίνακες: α') τον Γ49 -που δείχνει τα διδασκόμενα και εξεταζόμενα μαθήματα στο τμήμα αρρένων του τριτάξιου Διδασκαλείου17 και β') τον Γ 50 -που δείχνει την κατανομή των μαθημάτων και στα δύο τμήματα του διτάξιου Διδασκαλείου, όπου τα περισσότερα μαθήματα διδάσκονται στη Β' και τελευταία τάξη, και επομένως ο εβδομαδιαίος χρόνος διδασκαλίας θα ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της A' τάξεως.

13. Φιλ. Καρβελάς, "Σύντομος ιστορική επισκόπησις του Διδασκαλείου της Γυμναστικής και η λειτουργία αυτού κατά το σχολικόν έτος 1929-1930", στον τόμο: Διδασκαλείον Γυμναστικής. Επετηρίς 1929-30, Αθήνα (1930), σ. 11.

14. Βλ. Γ84 (τ. Β', σ. 354).

15. Μαρτυρία του Τρ. Καρατασάκη, πρώην Γενικού Επιθεωρητή ΜΕ και μαθητή -το 1927- του Διδασκαλείου της Γυμναστικής. "Ισως, πάντως, στο Αρχείο του Διδασκαλείου να υπάρχει κάτι σχετικό, αλλά παρά την αναζήτηση μας δεν μπορέσαμε να το εντοπίσουμε

ακόμη.

16. Βλ. Γ81 και 86 (τ. Β', σ. 337-344 και 357-359).

17. Στα διδασκόμενα και εξεταζόμενα κατά το σχολικό έτος 1918-19 μαθήματα δεν περιλαμβάνονται η "Ορθοπεδική και θεραπευτική γυμναστική, τρίψις και κινησιοθεραπεία" και ο "Προσκοπισμός" που περιλαμβάνονται στο διάταγμα του 1920.

Σελ. 255
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/256.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΣΤ'. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ

Η προσπάθεια που έγινε κατά καιρούς να "ειδικοποιηθούν" τα Διδασκαλεία με τη δημιουργία Υποδιδασκαλείων για το προσωπικό των μουσουλμανικών σχολείων. Διδασκαλείου για τη μόρφωση των καθηγητών της Γαλλικής Γλώσσας και Αγροτικών Διδασκαλείων δεν υλοποιήθηκε ποτέ και έτσι τα σχετικά κείμενα περιλαμβάνονται, στη συλλογή εδώ "για την ιστορία".1

1. Βλ. λεπτομέρειες στην Εισαγωγή και στα κείμενα Γ75, 77, 79, 80 (τ. Β', σ. 308-311, 316-326,331-334,335-336).

Σελ. 256
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/257.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΣΧΟΛΕΣ)

17

Σελ. 257
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/258.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 258
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/259.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

I  ΠΙΝΑΚΕΣ

Σελ. 259
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/260.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ  ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 260
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/261.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  Ωρολόγιο πρόγραμμα 1844

Τάξεις

Σύνολο

%

α/α Μαθήματα 1

A

Β

Γ

Δ

Ε

Ιερά ιστορία

2

-

-

-

-

2

1,6

Κατήχησις

-

3

-

-

-

Β

2,5

1 Ηθική του Ευαγγελίου Θεολογικά

-

-

3

-

3

28

2,5

23,1

Ρητορική τέχνη

-

-

3

-

-

3

2,5

Κατ' ήθος απαγγελία

-

-

-

2

-

2

1,6

Εκκλησιαστική μουσική

4

3

4

4

-

15

12,4

2 Ελληνική γλώσσα

10

10

12

12

-

44

36,3

3 Λατινική γλώσσα

4

4

5

6

-

19

15,7

4 Γενική ιστορία

-

2

2

-

-

4

3,3

5 Γεωγραφία

2

2

2

-

------

6

5,0

6 Στοιχειώδη Μαθηματικά Αριθμητική

3

-

-

-

-

3

6

5,0

Άλγεβρα

-

3

• -

-

-

3

7 Γαλλική γλώσσα

-

-

3

-

-

3

2,5

8 Εβραϊκή γλώσσα

-

-

-

4

-

4

3,3

9 Καλλιγραφία και Ιχνογραφία Τεχνικά

4

-

-

-

-

4

7

3,8

5,8

Ιχνογραφία

-

3

-

-

-

3

2,5

10 Εισαγωγή εις τας Αγίας Γραφάς της Παλαιάς τε και Καινής Διαθήκης

-

-

-

_

*

11 Εκκλησιαστική ιστορία

-

-

-

_

.*

12 Δογματική Θεολογία και Χριστιανική Ηθική

-

--

-

_

*

13 Ποιμαντορική και το περί των ίερων κανόνων της Εκκλησίας

-

-

-

_

*

14 Η περί τους Αγίους πατέρας φιλολογία

-

-

-

_

*

Σύνoλo

29

3,0

34

28

121

1

00,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων με βάση τον εβδομαδιαίο χρόνο διδασκαλίας τους: 1 Ελληνική γλώσσα, 2 Θεολογικά, 3 Λατινική γλώσσα, 4 Τεχνικά, 5α Γεωγραφία, 5β Στοιχειώδη Μαθηματικά, 7α Γενική ιστορία, 7β Εβραϊκή γλώσσα, 9 Γαλλική γλώσσα. ΠΗΓΗ: Κανονισμός 1844: Κείμενο Δ2 (τ. Β', σ. 425-429).

Σελ. 261
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/262.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1852

Τάξεις

α/α Μαθήματα1

---

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

E

Ιερά Ιστορία

2

-

-

-

-

2

Εκκλησιαστική ιστορία

-

-

-

2-3

2

4-5

Κατήχησις

_ -_

3

__

__

-

3

Περί τους αγίους Πατέρας φιλολογία

--

--

--

--

3

3

Εισαγωγή εις τας Αγίας Γραφάς

_

_

_

2

-

2

1 Ερμηνευτική των Αγίων Γραφών Θεολογικά

-

-

-

-

4

4

46-47

33,6

Δογματική θεολογία

-

-

-

-

4

4

Ηθική του Ευαγγελίου

_

_

2

_

_

2

Ρητορική τέχνη

_

_

2

_

-

2

Κατ' ήθος . απαγγελία

-

-

-

-

-

-

Ποιμαντορική

-

-

-

-

3

3

Εκκλησιαστική μουσική

4

3

3

3

4

17

2 Ελληνική γλώσσα

10

10

12

12

-

44

31,4

3 Λατινική γλώσσα

5

5

5

6

-

21

15,0

4 Γενική ιστορία

-

3

3

-

-

6

4,3

5 Γεωγραφία

2

3

2

-

-

7

5,0

Αριθμητική

3

_

_

_

__

g

6 Στοιχειώδη Μαθηματικά Άλγεβρα

_

3

_

_

-

3

11

7,8

Γεωμετρία

-

-

3

-

-

3

Τριγωνομετρία

_

_ _

_

2

-

2

7 Στοιχειώδης Φιλοσοφία

_

_

_

4

-

4

2,9

Σελ. 262
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/263.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γαλλική γλώσσα 2

__

__

_

[3]

[3]

[6]

_

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία Τεχνικά2

[2]

-

-

-

-

[2] [5]

-

Ιχνογραφία

-

[3]

-

-

-

[3]

Σύνολο

26

30

32

31-32

20

139-140

100,0

[28]

[33]

[34-35]

[3]

[150-151]

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Θεολογικά, 2 Ελληνική γλώσσα, 3 Λατινική γλώσσα, 4 Στοιχειώδη Μαθηματικά, 5 Γεωγραφία, 6 Γενική ιστορία, 7 Στοιχειώδης φιλοσοφία.

2."...εάν μένη ικανός χρόνος".

ΠΗΓΗ: Κανονισμός 1852: Κείμενο Δ3 (τ. Β', σ. 430-434).

Σελ. 263
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/264.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1867

α/α Μαθήματα1

Τάξεις

- Σύνολο

%

Α

Β

Γ

Δ

Ε

α) θεολογικά

Ιερά Ιστορία Ιερά κατήχησις Εισαγωγή εις τας αγίας Γραφάς και ερμηνεία αυτών Δογματική 1 Χριστιανική ηθική Εκκλησιαστική ιστορία Ομιλητική μετ' ασκήσεων, λειτουργική και τα λοιπά της ποιμαντικής Εκκλησιαστική μουσική Ανάγνωσις πατέρων

3

5

3 3

3 3

1

3 3 1

4 4 3 3 4

1

3 3 10 4 3 47 6 4 11 3

32,0

β) Εγκύκλιος

2 Ελληνική γλώσσα 3 Λατινική γλώσσα 4 Γενική ιστορία 5 Γεωγραφία

10

5

2

10

5

3 3

122 5 3

2

10 5

1 1

43 21 6

7

29,2 14,3 4,1 4,8

Αριθμητική

Άλγεβρα Στοιχειώδη Μαθηματικά Γεωμετρία

Τριγωνομετρία

3

3

3

2

-

3

3 11

3

2

7,8

7 Στοιχειώδης Φιλοσοφία 8 Στοιχειώδης Φυσική 9 Γαλλική γλώσσα

-

-

-

3 3 3

3

3 3 6

2,0 2,0 4,1

Σελ. 264
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/265.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

(10) Καλλιγραφία - Ιχνογραφία 3

[2+2]

[2]

_

_

_

[6]

_

(11) Κατ' ήθος απαγγελία - γύμνασις εις την νεωτέραν γλώσσαν3

-

-

*

-

-

-

-

·Σύνολο

28

30

32

33

24

147

100,0

[32]

[32]

[153]

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Θεολογικά, 2 Ελληνική γλώσσα, 3 Λατινική γλώσσα, 4 Στοιχειώδη Μαθηματικά, 5 Γεωγραφία' 6α Γενική ιστορία, 6β Γαλλική γλώσσα, 8α Στοιχειώδης Φιλοσοφία, 8β Στοιχειώδης Φυσική;

2. Συμπεριλαμβάνονται και 2 ώρες της Ρητορικής.

3. "...εάν μένη χρόνος ικανός".ΠΗΓΗ: Κανονισμός 1867: Κείμενο Δ8 (τ. Β', σ. 449-454).

Σελ. 265
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/266.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Ωρολόγιο πρόγραμμα σχολικού έτους 1890-1891

Α

Β

Γ

Δ

Ε

"

Σύνολο

%

α/α Μαθήματα1

11 22

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 Ελληνικά

12 12

12 12

12 12

7 8

3 3

46 47

29,1 27,6

2 Λατινικά

4 4

4 4

4 4

4 4

2 2

18 18

11,4 10,6

3 Θεολογικά

3 3

4 4

3 4

6 6

15 15

31 32

19,6 18,8

4 Ιστορικά

2 3

2 2

2 2

6 7

3,8 4,1

5 Φιλοσοφικά

3 3

2 2

5 5

3,2 2,9

6 Φυσικά

3 3

3 3

1,9 1,8

7 Μαθηματικά

3 3

3 3

3 3

3 3

3 2

15 14

9,5 8,3

8 Γεωγραφικά

1 1

1 1

1 1

3 3

1,9 1,8

9 Ανάγνωσις πατέρων3

[1] [1]

[1] [1]

[1] [1]

[1] [1]

10 Γαλλικά

3 3

3 3

3 3

3 3

12 12

7,6 7,1

11 Μουσικά

3 3

3 3

2 3

1 __

9 9

5,7 5,3

12 Γυμναστική

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

10 15

6,3 8,8

13 Καλλιγραφία

- 2

- 1

- 1

___ 1

- 5

- 2,9

Σύνολο

30 34

34 36

32 36

29 31

33 33

158 170

100,0 100,0

1. Ιεράρχηση μαθημάτων: α) Χειμερινό εξάμηνο: 1 Ελληνικά, 2 Θεολογικά, 3 Λατινικά, 4 Μαθηματικά, 5 Γαλλικά, 6 Γυμναστική, 7 Μουσική, 8 Ιστορικά, 9 Φιλοσοφικά, 10α Γεωγραφικά, 10β Φυσικά, β) Θερινό εξάμηνο; 1 Ελληνικά, 2 Θεολογικά, 3 Λατινικά, 4 Γυμναστική, 5 Μαθηματικά, 6 Γαλλικά, 7 Μουσική, 8 Ιστορικά, 9α Καλλιγραφία, 9β Φιλοσοφικά, 11α Γεωγραφικά, 11β Φυσικά.

2. 1 = Χειμερινό εξάμηνο. 2 = Θερινό εξάμηνο.

3. Συνυπολογίζεται στα Θεολογικά μαθήματα.

ΠΗΓΗ: Πρόγραμμα χειμερινού και θερινού εξαμήνου 1890-91: Κείμενο Δ9 (τ. Β', σ. 455-460).

Σελ. 266
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/267.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 5, Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου σχολικού έτους 1891-92

Τάξεις

α/α

Μαθήματα

Α

Β

Γ

Δ

E

Σύνολο

%

1

Ελληνικά

12

12

11

12

10

57

31,1

2

Λατινικά

4

4

4

4

3

19

10,4

3

Θεολογικά2

2

4

4

6

9

25

13,6

4

Ιστορικά

3

2

2

2

2

11

6.0

5

Φιλοσοφικά

-

-

-

3

2

5

2,7

6

Φυσική ιστορία

-

-

2

-

-

2 6

3,3

Φυσική

-

-

-

2.

2

4

7

Μαθηματικά

3

3

3

3

l3

13

7,1

8

Γεωγραφικά

1

2

1

-

-

4

2,2

9

Γαλλικά

2

3

3

3

3

14

7,7

10

Μουσική

4

3

2

-

-

9

4,9

11

Γυμναστική

2

2

2

2

2

10

5,5

12

Καλλιγραφία, και Ιχνογραφία

3

2

-

-

-

5 10

5,5

Ιχνογραφία

-

-

2

2

1

5

[13]

Ανάγνωσις πατέρων2

Σύνολο

36

37

36

[1]

39

[1] 35

183

100,0

1. Ιεράρχηση μαθημάτων: l Ελληνικά, 2 Θεολογικά, 3 Λατινικά, 4 Γαλλικά, 5 Μαθηματικά, 6 Ιστορικά, 7α Γυμναστική, 7β Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 9 Μουσική, 10 Φυσικά, 11 Φιλοσοφικά, 12 Γεωγραφικά.

2. Στα θεολογικά μαθήματα υπολογίζεται και η "Ανάγνωσις πατέρων".

3. Κοσμογραφία.

ΠΗΓΗ: Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου σχολικού έτους 1891-1892: Κείμενο ΔΙΟ (τ. Β', σ. 461-463).

Σελ. 267
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/268.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Ωρολόγιο πρόγραμμα τον σχεδίου 1893α

α/α

Μαθήματα1

Τάξεις

Σύνολο %

A

Β

Γ

Δ

Ε

1

1 2 3

4

Α. Θεολoγικά Ιερά \ Ιστορία Ιερά Κατήχησις Εγκυκλοπαιδεία Θεολογίας Εισαγωγή κλπ. εις Γραφάς

: 3

__

-

3

-

g

1

__

-

__

-

__

-

__

-

__

-

3

3 1 3

5

Γραφική Αρχαιολογία

-

2

-

-

-

2

6

Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης

-

-

3

3

2

8

7

Ερμηνεία Καινής Διαθήκης

-

-

3

3

2

8

8

Εκκλησιαστική Ιστορία

-

-

3

3

1

7

9

Πατρολογία

_

_

2

_

-

2

10

Ιστορία των Δογμάτων

.-

-

-

3

-

3

68 38,6

11

Συμβολική

_

_

_

2

-

2

12

Χριστιανική Αρχαιολογία

-

-

2

-

-

2

13

Απολογητική

-

-

2

-

-

2

14

Δογματική

-

-

-

3

1

4

15

Αντιρρητική

-

-

-

2

-

2

16

Ηθική

__

_

_

_

2

2

17

Ομιλητική

-

-

-

3

2

5

18

Κατηχητική

-

-

.-

-

2

2

19

Ποιμαντική

-

-

-

-

2

2

20

Λειτουργική

-

-

- '

-

2

2

21

Κανονικόν δίκαιον '

• -

-

-

-

3

3

22

Παιδαγωγική

-

-

-

-

2

2 1,1

1. Ιεράρχηση μαθημάτων: 1 Θεολογικά, 2 Ελληνικά, 3 Γαλλικά,. 4α Γερμανικά, 4β Γυμναστική, 4γ Λατινικά, 7 Ιστορία, 8 Φιλοσοφικά, 9α Γεωγραφία, 9β Εκκλησιαστική μουσική, 11α Εβραϊκά, 11ß Μαθηματικά, 11γ Φυσικά (Φυσική + Ζωολογία και Ανθρωπολογία), 14 Παιδαγωγικά.

Σελ. 268
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/269.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 (συνέχεια)

α/ α

Μαθήματα

Τάξεις

Σύνολο %

A

Β

Γ

Δ

Ε

Β. Εγκύκλια

23

Ελληνικά

9

9

3

2

1

24

13,6

24

Λατινικά

3

3

2

1

1

10

. 5,1

25

Εβραϊκά

2

2

-

-

-

4

2,3

26

Γαλλικά

3

3

2

2

1

11

6,3

27

Γερμανικά

-

2

3

3

2

10

5,7

28

Φιλοσοφικά

-

2

2

2

2

8

4,5

29

Μαθηματικά

2

2

-

-

-

4

2,3

30

Φυσική

2

-

-

-

-

2

1,1

31

Γεωγραφία

-

2

2

2

-

6

3,4

32

Ζωολογία και Ανθρωπολογία

2

-

-

-

-

2

1,1

33

Ιστορία

3

3

3

-

-

9

5,1

34

Εκκλησιαστική Μουσική

2

2

2

-

-

6

3,4

35

Γυμναστική

2

2

2

2

2

10

5,7

Σύνoλo

36

38

36

36

30

176

100,0

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 2 Οκτωβρίου 1893: Κείμενο Δ11 (τ. Β', σ. 464-479).

Σελ. 269
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/270.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1893β

α/α

Μαθήματα1

Τάξεις

 Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

E

Α. Θεολογικά

1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12

13

14 15 16

Ιερά Ιστορία Ιερά Κατήχησις Έγκυκλοπαιδεία Θεολογίας Εισαγωγή κλπ. εις Γραφάς Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης Ερμηνεία Καινής Διαθήκης Εκκλησιαστική Ιστορία Πατρολογία Δογματικόν Φροντιστήριον Απολογητική Δογματική Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων Ηθική Χριστιανική Ομιλητική Ποιμαντική Λειτουργική

3

2

3

2

2

2

2

3 3

-

- -

- 3 3

2 - -

3 -

-

3 -

-

-

- -

3 3 -

- 2 2

- -

2

3 1

2

3

2 2

3 8 6

2 2 2

3 6

2

6 1

2

53

32,9

Β. Εγκύκλια

17

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

1

1

1

1

-

4

2,5

18

Ψυχολογία Φιλοσοφικά

-

-

1

1

-

2 3

1,9

19

Λογική

-

-

-

1

-

1

20

Ελληνικά

10

10

8

6

2

36

22,4

21

Λατινικά

3

3

-

-

-

6

3,7

22

Εβραϊκά

-

-

1

2

-

3

1,9

23

Γαλλικά

3

3

3

3

3

15

9,3

24

Μαθηματικά

3

2

2

-

10

6,2

25

Φυσική ιστορία Φυσικά

-

2

-

-

-

2 4

2,5

26

Φυσική

-

-

2

-

-

2

27

Γεωγραφία

2

2

2

-

-

6

3,7

28

Ιστορία .

3

3

3

3

-

12

7,5

29

Εκκλησιαστική Μουσική

1

1

1

1

-

4

2,5

30

Γυμναστική

1

1

1

1

1

5

3,1

Σύνολο

32

35

34

36

24

161

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Θεολογικά, 2 Ελληνικά, 3 Γαλλικά, 4 Ιστορία, 5 Μαθηματικά, 6α Γεωγραφία, 6β Λατινικά, 8 Γυμναστική, 9α Εκκλησιαστική μουσική, 9β Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 9γ Φυσικά, 12α Εβραϊκά, 12β Φιλοσοφικά.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 3 Δεκεμβρίου 1893: Κείμενο Δ12 (τ. B', σ. 480-489).

Σελ. 270
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/271.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Ωρολόγιο:πρόγραμμα 1894

α/α

Μαθήματα1

Τάξεις

Σύνολο %

A.

Β

Γ

Δ

Ε

1

Α. θεολογικά Ιερά Ιστορία

3

-

-

3

2

Ιερά Κατήχησις

-

3

-

__

__

3

3

Έγκυκλοπαιδεία Θεολογίας

-

-

1

---

-

i

4

ΕΙσαγωγή κλπ. εις Γραφας

-

2

-

- -

-

2

5

Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης

-

3

3

6

Ερμηνεία Καινής Διαθήκης

2 '

3

3

8

7

Εκκλησιαστική Ιστορία

3

3

-

6

'

8

Πατρολογία

-

-

-

-

2

2

 

9

Δογματικόν Φροντιστήριον

-

2

2

62 36,5

10

Απολογητική

-

-

-

-

2

2

11

Δογματική

-

-

- "

3

3

12

Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων

2

2

2

2

2

10

13

Ανάγνωσις Λατίνων Πατέρων - -

2

2

2

6

14

Ηθική Χριστιανική · - - - --

--- .

0 '

-, ί ,

0

vi

15

Ομιλητική

-

-

.3

3

6

16

Ποιμαντική

-

-

- "

-

ι

ϊ

1

17

Λειτουργική

-

-

-

_

2

Ì2

Β. Εγκύκλια

18

Ψυχολογία Φιλοσοφικά - -

1

1

-

2

1 3 1,8

19

Λογική

-

-

-

1

-

1

J

20

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

1

1

1

1

-

4 2,4

21

Ελληνικά

10

10

8

6

2

36 21,2

22.

Λατινικά

3

3

-

'-

, -

6 3,5

'23 :

Εβραϊκά

' -

-

2

2

_

4 2,4

24

Γαλλικά :

3

3

3

3

3

is 8,8

25

Μαθηματικά

Μαθηματικά

3

2

2

2

-

9

i 10 5,6

26

Κοσμογραφία

-

-

-

1

-

1

J

27

Φυσική

Φυσικά

-

-

2

-

-

2

ι s 2,9

28

Φυσική ιστορία

2

1

-

-

-

3

29

Γεωγραφία

2

2

2

-

-

6 3,5

3ο

Ιστορία

3

3

3

-

-

9 5,3

Εκκλησιαστική

Μουσική

1

1

1

1

1

5 2,9

32

Γυμναστική

1

1

1

1

1

5 2,9

Σύνολο

34

34

36

35 31

170 100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Θεολογικά, 2 Ελληνικά, 3 Γαλλικά, 4 Μαθηματικά, 5 Ιστορία, 6α Γεωγραφία, 6β Ακτινικά, 8α Γυμναστική, 8β Εκκλησιαστική μουσική, 8γ Φυσικά, 11α Εβραϊκά, 11β Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 13 Φιλοσοφικά.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 21 Σεπτεμβρίου 1894: Κείμενο Δ13 (τ. Β', σ. 490-494).

Σελ. 271
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/272.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9, Τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα 1895

α/α

Μαθήματα 1

Τάξεις

Σύνολο %

Β

Γ

Δ

E

Α. Θεολογικά

1

Ιερά Ιστορία

3

__

__

__

-

3

2

Ιερά Κατήχησις

-

3

-

-

-

3

3

Έγκυκλοπαιδεία Θεολογίας

-

-

1

-

-

1

4

Εισαγωγή κλπ, εις Γραφάς

-

2

-

:-

-

2

5

Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης

_

_

_

._

3

3

6

Ερμηνεία Καινής Διαθήκης

-

-

2

3

3

8

7

Εκκλησιαστική Ιστορία

-

-

3

3

-

6

8;

Πατρολογία

_

_

_

_

2

2

9

Δογματικόν Φροντιστήριον

-

-

-

-

2

2

62 34,8

10

Απολογητική

-

--

-

-

2

2

11

Δογματική

__

__

__

3

-

3

12

Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων

2

2

2

2

2

10

13

Ανάγνωσις Λατίνων Πατέρων

_

_

2

2

2

6

14

Ηθική Χριστιανική

_

-

_

_

2

2

15

Ομιλητική

-

-

-

3

3

6

-

16

Ποιμαντική-

-

-

-

-

1

1

17

Λειτουργική

-

-

-

-

2

2

1, Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Θεολογικά, 2 Ελληνικά, 3 Γαλλικά, 4 Μαθηματικά,, 5 Φυσικά, 6 Ιστορία, 7α Γεωγραφία, 7β Λατινικά, 9α Γυμναστική,. 9β Εκκλησιαστική μουσική, 11α Εβραϊκά, 11β Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 11γ Φιλοσοφικά.

Σελ. 272
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/273.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 9  (συνέχεια)

α/α

Μαθήματα

Τάξεις

Σύνολο

%

Α

Β

Γ

Δ

E

Β. Εγκύκλια

18 19

Ψυχολογία Φιλοσοφικά Λογική

-

-

-

2

1 1

3 4 1

2,3

20

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

1

1

1

1

-

4

2,3

21

Ελληνικά

10

10

8

6

2

36

20,2

22

Λατινικά

3

3

-

-

-

6

3,4

23

Εβραϊκά

-

-

2

2

-

4

2,3

24

Γαλλικά

3

3

3

3

3

15

8,4

25

Μαθηματικά Μαθηματικά

3

3

2

3

-

11 12

6,7

26

Κοσμογραφία

-

-

-

-

1

1

27

Φυσική Φυσικά

-

-

3

1

1

5

5,6

28

Φυσική ιστορία

3

2

-

-

-

5 10

29

Γεωγραφία

2

2

2

-

-

6

3,4

30

Ιστορία

3

3

3

-

-

9

5,0

31

Εκκλησιαστική Μουσική

1

1

1

1

1

5

2,8

32

Γυμναστική

1

1

1

1

1

5

2,8

Σύνολο

35

36

36

36

35

178

100,0

ΠΗΓΕΣ: α) Πίνακας 8· β) Β. διάταγμα 15 Δεκεμβρίου 1895: Κείμενο Δ15 (τ. Β', σ. 497-498).

18

Σελ. 273
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/274.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.  Ωρολόγιο πρόγραμμα 1897

α/α

Μαθήματα1

Tάξεις

Σύνολο %

A B

Γ

Δ

Ε

Α. Θεολογικά

1

Ιερά Κατήχησις κατ' έκτασιν

3 _

-

-

-

5

2

Έγκυκλοπαιδεία Θεολογίας

- 1

-

-

-

1

3

Εισαγωγή εις Παλαιάν Διαθήκην

3 _

-

-

-

3

4

Εισαγωγή εις Καινήν Διαθήκην

- 3

-

-

-

3

5

Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης

2 3

2

2

1

10

6

Ερμηνεία Καινής Διαθήκης

- 3

3

3

1

10

1;

Εβραϊκή Αρχαιολογία

- 2

-

-

-

2

8

Εκκλησιαστική Ιστορία

- -

3

3

1

7

9

Πατρολογία

- -

2

-

-

2

ΙΟ

Χριστιανική Αρχαιολογία

- -

2

-

-

2

το 41,9

11

Ιστορία Δογμάτων

- -

-

2

-

2

12

Συμβολική

- -

2

-

-

2

13

Απολογητική

- -

2

-

-

2

14

Δογματική

- -

-

3

1

4

15

Πολεμική η Αντιρρητική

- -

-

-

2

2

16

Χριστιανική Ηθική

- -

-

-

2

2

17

Ομιλητική

- -

-

2

1

3

18

Κατηχητική

- · -

-

2

1

3

19

Λειτουργική

- -

-

-

2

2

20

Ποιμαντική

- -

-

-

2

2

21

Κανονικόν Δίκαιον

- -

-

-

3

3

Β. Φιλολογικά

22

Ελληνική φιλολογία

8 7

4

3

1

23 13,7

23

Λατινική φιλολογία

3 3

2

2

1

11 6,6

24

Γαλλική γλώσσα

3 2

2

1

1

9 5,4

25

Γερμανική γλώσσα

- -

-

3

3

6 3,6

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Θεολογικά, 2 Ελληνική φιλολογία, 3 Λατινική φιλολογία, 4 Γυμναστική, 5α Γαλλική γλώσσα, 5β Ιστορία, 7 Εκκλησιαστική μουσική, 8α Γερμανική γλώσσα, 8β Μαθηματικά, 10α Φιλοσοφικά, 10β Φυσικά (Φυσική στοιχειώδης + Κοσμογραφία και Γεωλογία), 12 Ιχνογραφία, 13 Παιδαγωγικά.

Σελ. 274
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 255
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  αι ώραι διδασκαλίας και ελειτούργησε συγχρόνως ίδιον τμήμα θηλέων προς καταρτισμόν επίσης καλών γυμναστριών".13

  Το Διδασκαλείο της Γυμναστικής λειτούργησε ως τριτάξιο μέχρι το 1920, όποτε και μετασχηματίστηκε σε διτάξιο14 (μέχρι το σχολικό έτος 1928-29).

  Σχετικά με την ύπαρξη συγκεκριμένου ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος του Διδασκαλείου της Γυμναστικής μέχρι, το τέλος της περιόδου που εξετάζουμε, και η έρευνα και οι διάφορες μαρτυρίες15 συγκλίνουν στην άποψη ότι δεν υπήρξε επίσημο κείμενο τέτοιου προγράμματος. Έτσι, τα μόνα επίσημα κείμενα που μας δίνουν ένα περίγραμμα λειτουργίας του Διδασκαλείου είναι τα διατάγματα που αναφέρονται στον τρόπο με τον Οποίο προάγονται και απολύονται, οι μαθητές του Διδασκαλείου. Τα διατάγματα αυτά είναι: της 24 Ιουνίου 1919 -που κανόνιζε τα σχετικά με την προαγωγή και απόλυση των μαθητών και των μαθητριών κατά το σχολικό έτος 1918-1919, της 24 Ιουνίου 1920 -που ρύθμιζε τα θέματα τα σχετικά με την προαγωγή και απόλυση των μαθητών του Διδασκαλείου, και το όμοιο της 4 Ιουνίου 1923,16

  Με βάση λοιπόν αυτά τα διατάγματα, κατασκευάσαμε δύο Πίνακες: α') τον Γ49 -που δείχνει τα διδασκόμενα και εξεταζόμενα μαθήματα στο τμήμα αρρένων του τριτάξιου Διδασκαλείου17 και β') τον Γ 50 -που δείχνει την κατανομή των μαθημάτων και στα δύο τμήματα του διτάξιου Διδασκαλείου, όπου τα περισσότερα μαθήματα διδάσκονται στη Β' και τελευταία τάξη, και επομένως ο εβδομαδιαίος χρόνος διδασκαλίας θα ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της A' τάξεως.

  13. Φιλ. Καρβελάς, "Σύντομος ιστορική επισκόπησις του Διδασκαλείου της Γυμναστικής και η λειτουργία αυτού κατά το σχολικόν έτος 1929-1930", στον τόμο: Διδασκαλείον Γυμναστικής. Επετηρίς 1929-30, Αθήνα (1930), σ. 11.

  14. Βλ. Γ84 (τ. Β', σ. 354).

  15. Μαρτυρία του Τρ. Καρατασάκη, πρώην Γενικού Επιθεωρητή ΜΕ και μαθητή -το 1927- του Διδασκαλείου της Γυμναστικής. "Ισως, πάντως, στο Αρχείο του Διδασκαλείου να υπάρχει κάτι σχετικό, αλλά παρά την αναζήτηση μας δεν μπορέσαμε να το εντοπίσουμε

  ακόμη.

  16. Βλ. Γ81 και 86 (τ. Β', σ. 337-344 και 357-359).

  17. Στα διδασκόμενα και εξεταζόμενα κατά το σχολικό έτος 1918-19 μαθήματα δεν περιλαμβάνονται η "Ορθοπεδική και θεραπευτική γυμναστική, τρίψις και κινησιοθεραπεία" και ο "Προσκοπισμός" που περιλαμβάνονται στο διάταγμα του 1920.