Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 29-48 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/29.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

14

Γεωγραφία

2

2'

1

5

5,5

2

2

_

_

4

3,0

9

4,0

15

Κοσμογραφία

-

-

-

-

-

-

-

1

1

0,7

1

0,4

16

Ιστορία

-

2

2

4

4,4

3

3

3

3

12

9,0

16

7,1

17

Φιλοσοφία

-

-

-

-

-

-

1

1

2

1,5

2

0,9

18

Γαλλικά

-

3

3

6

6,6

3

3

3

3

12

9,0

18

8,0

19

2ο

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία Τεχνικά Ιχνογραφία

3

1

1

4

2

5

5,5

-

-

-

-

_

._

-

3

2

5

2,2

21

Γυμναστική

3

3

3

9

9,9

3

3

-

-

6

4,5

15

6,7

22

Στρατιωτικαί ασκήσεις 2

-

-

-

-

-

-

-

3

3

6

4,5

6

2,7

Σύνολο

28

31

32

91

100,0

33

33

34

34

134

100,0

225

100,0

1. Πρώτη εμφάνιση του μαθήματος, όχι αυτοτελούς, αλλά ως υποδιαίρεσης των Ελληνικών".

2. Πρώτη "επίσημη" εμφάνιση) στα προγράμματα Ελληνικών σχολείων - Γυμνασίων. ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 23 Ιουνίου 1884: Κείμενο Α52 (τ. Α', σ. 243-256).

Σελ. 29
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/30.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

30

ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Σειρά εμφάνισης των μαθημάτων κατά τάξεις στο πρόγραμμα του 1884

Ελληνικό Σχολείο

α

β

γ

1 [Αρχαία] Ελληνικά

1 [Αρχαία]Ελληνικά

1 [Αρχαία] Ελληνικά

2 [Νέα Ελληνικά]

2 [Νέα Ελληνικά]

2 [Νέα Ελληνικά]

3 Θρησκευτικά

3 Θρησκευτικά

3 Θρησκευτικά

4 Μαθηματικά

4 Μαθηματικά

4 Μαθηματικά

5 Γεωγραφία

5 Φυσιογνωσία

5 Φυσιογνωσία

6 Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

6 Γεωγραφία

6 Γεωγραφία

7 Γυμναστική

7 Ιστορία

7 Ιστορία

8 Γαλλικά

8 Λατινικά

9 Ιχνογραφία

9 Γαλλικά

10 Γυμναστική

10 Γυμναστική

11 Ιχνογραφία

Σελ. 30
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/31.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 14

(συνέχεια)

Γυμνάσιο

Α

Β

Γ

Δ

1

[Αρχαία]

Ελληνικά

1

[Αρχαία]

Ελληνικά

1

[Αρχαία] Ελληνικά

1

[Αρχαία] Ελληνικά

2

Θρησκευτικά

2

Θρησκευτικά

2

Θρησκευτικά

2

Λατινικά

3

Λατινικά

3

Λατινικά

3

Λατινικά

3

Μαθηματικά

4

Μαθηματικά

4

Μαθηματικά

4

Μαθηματικά

4

Φυσική Πειραματική

5

Φυσική ιστορία

5

Φυσική ιστορία

5

Φυσική Πειραματική

5

Χημεία

6

Γεωγραφία

e

Γεωγραφία

6

Φιλοσοφία

6

Κοσμογραφία

7

Ιστορία

7

Ιστορία

7

Ιστορία

7

Φιλοσοφία

8

Γαλλικά

8

Γαλλικά

8

Γαλλικά

8

Ιστορία

9

Γυμναστική

9

Γυμναστική

9

Στρατιωτικαί ασκήσεις

9

Γαλλικά

10

Στρατιωτικαί ασκήσεις

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 23 Ιουνίου 1884: Κείμενο A52 (τ. A', σ. 243-256).

Σελ. 31
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/32.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 15. Ιεράρχηση μαθημάτων τον προγράμματος 1884

α/α

Ελληνικό σχολείο

α/α

Γυμνάσιο

α/α

Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

2

Νέα Ελληνικά

Γαλλικά

2

Μαθηματικά

3

Μαθηματικά

Γυμναστική

3

Γυμναστική

4

Γυμναστική

Ιστορία

4

Γαλλικά

Γαλλικά

Λατινικά

5

Ιστορία

Θρησκευτικά

Μαθηματικά

Λατινικά

Γεωγραφία

7

Φυσικά

Νέα Ελληνικά

Τεχνικά

8

Θρησκευτικά

8

Φυσικά

Ιστορία

9

Γεωγραφία

9

Θρησκευτικά

Φυσικά

10

Φιλοσοφικά

10

Γεωγραφία

11

Λατινικά

11

Κοσμογραφία

11

Τεχνικά

12

Φιλοσοφικά

 

13

Κοσμογραφία

ΠΗΓΗ : Στοιχεία Πίνακα 13.

Σελ. 32
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/33.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 16. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1885

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α Μαθήματα Τάξεις

Τάξεις

Γενικό

%

Σύν

ολο

%

-Σύνολο

%

Σύνολο

α

β

γ

A

Β

Γ

Δ

1 Ελληνικά

9

9

9

27

10

10

10

10

40

67

2 Ασκήσεις ορθογραφικαί

Αρχαία Ελληνικά 3

2

2

7

34

37,0

-

-

-

-

-

48

38,1

7

82

37,6

3 θέματα και εκθέσεις ιδεών

-

_-

-

_

2

2

2

2

8

4 [Νέα Ελληνικά]

2

2

2

6

6,5

-

-

-

-

-

-

6

2,8

5 Θρησκευτικά

6 Λειτουργική

7 Χριστιανική ηθική

2 Θρησκευτικά

2

2

6

6

6,5

1 1

2

1

-

1

5

4,0

1

11

5,0

8 Λατινικά

-

-

2

2

2,2

4

4

3

3

14

11,1

16

7,3

9 Μαθηματικά

4

3

3

10

10,9

3

3

3

3

12

9,5

22

10,1

10 Φυσιογνωσία

-

2

2

4

-

-

-

-

-

4

11 Φυσική ιστορία

-

-

-

-

2

2

-

-

4

4

12 Φυσική πειραματική

Φυσικά

-

-

-

4

4,3

-

-

2

2

4

8

6,3

4

12

5,5

13 Χημεία

-

-

-

-

-

-

-

-

14 Γεωγραφία

2

2

2

6

6,5

1

1

-

-

2

1,6

8

3,6

15 Κοσμογραφία

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

0,8

1

0,5

16 Ιστορία

-

2

2

4

4,3

2

2

3

3

10

7,9

14

6,4

1 7 Φιλοσοφία

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

1,6

2

0,9

18 Γαλλικά

-

2

3

5

5,5

3

3

3

3

12

9,5

17

7,8

19 Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

20 Ιχνογραφία

Τεχνικά 3

1 1

1

4

2

6

6,5

-

-

_

_

-

4

2

6

2,8

21 Γυμναστική

3

3

3

9

9,8

3

3

-

-

6

4,8

15

6,9

22 Στρατιωτικαί ασκήσεις

-

-

-

-

-

-

-

3

3

6

4,8

6

2,8

Σύνολο 28

31

33

92 '

100,0

32

32

31

31

126

100,0 218

100,0

ΠΗΓΕΣ: α) Πίνακας 13· β) B. διάταγμα 31 Αυγούστου 1885: Κείμενο Α59 (τ. Α', σ. 279-282).

Σελ. 33
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/34.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1885

α/α

Ελληνικό σχολείο

α/α

Γυμνάσιο

α/α

Ελληνικό σχολείο καί Γυμνάσιο

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

2

Μαθηματικά

2

Λατινικά

2

Μαθηματικά

3

Γυμναστική

Γαλλικά -

3

Γυμναστική

Γεωγραφία

Γυμναστική

4

Γαλλικά

"Θρησκευτικά

Μαθηματικά

5

Λατινικά

Νέα Ελληνικά

6

Ιστορία

6

Ιστορία

Τεχνικά

7

Φυσικά

7

Φυσικά

8

Γαλλικά

8

Θρησκευτικά

8

Θρησκευτικά

Ιστορία

Γεωγραφία

9

Γεωγραφία

Φυσικά

Φιλοσοφικά

10α

Νέα Ελληνικά .

11

Λατινικά

11

Κοσμογραφία

10β

Τεχνικά

12

Φιλοσοφικά

13

Κοσμογραφία

ΠΗΓΗ: Στοιχεία Πίνακα 16.

Σελ. 34
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/35.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 18, Ωρολόγιο πρόγραμμα 1886

Ελληνικό

σχολείο

 

Γυμνάσιο

α/α

Μαθήματα

Τάξεις

Σύνολο

%

Τάξεις

Σύνολο

%

Γενικό Σύνολο

%

α

β

γ

A

Β

Γ

Δ

1

2

Ελληνική γλώσσα Αρχαία Ελληνικά

Θέματα και εκθέσεις

8

9

9

26 26

28,9

10

2

10

2

10

2

10

2

40 48

8

35,8

66 1 74 8 j

33,0

3

[Νέα Ελληνικά]

4

2

2

8

8,9

-

-

-

-

-

-

8

3,6

4

Θρησκευτικά

2

2

2

6

6,7

2

2

1

-

5

3,7

11

4,9

5

Μαθηματικά

4

3

3

10

11,1

3

4

4

3

14

10,4

24

10,7

6

Κοσμογραφία

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

1,5

2

0,9

7 8

9

Φυσιογνωσία Φυσική ιστορία Φυσικά Φυσική πειραματική

-

2

2

4

4,4

2

2

3

3

4 10

6

7,4

4

4 14

6

6,3

10

Λατινική γλώσσα

-

-

3

3

3,3

3

4

4

4

15

11,2

18

8,0

11

Γεωγραφία

2

2

2

6

6,7

2

__ 1

-

-

2

1,5

8

3,6

12

Ιστορία

2

2

3

7

7,8

3

3

3

3

12

9,0

19

8,5

13

Γαλλική γλώσσα

-

3

2

5

5,5

3

3

3

3

12

9,0

17

7,6

14

Φιλοσοφία

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

1,5

. 2

0,9

15

Καλλιγραφία και ιχνογραφία Τεχνικά

3

2

-

6

6,7

-

-

-

-

.-

--

6

2,7

16

Καλλιγραφία

-

-

1

_

-

-

-

-

_

17

Γυμναστική

3

3

3

9

10,0

3

3

-

-

6

4,5

15

6,5

18

Στρατιωτικαί ασκήσεις

-

-

-

-

-

-

-

3

3

6

4,5

6

2,7

Σύνολο

28

30

32

90

100,0

33

33

34

34

134

100,0

224

100,0

1. Σύμφωνα με την τροποποίηση του 1894 (Κείμενο A73, τ. Α', σ. 308-310) προστίθενται 2 ώρες Γεωγραφίας, οι οποίες όμως επηρεάζουν ανεπαίσθητα την 8λη εικόνα του προγράμματος.

ΠΗΓΗ: Απόφαση 16209/31 Οκτωβρίου 1886: Κείμενο A66 (τ. A', σ. 291-297).

Σελ. 35
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/36.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 19. Σειρά εμφάνισης των μαθημάτων κατά τάξεις στο πρόγραμμα τον 1886

Ελληνικό Σχολείο

α

β

γ

1 Ελληνική γλώσσα

1. Ελληνική γλώσσα

1 Ελληνική γλώσσα

2 Θρησκευτικά

2 Θρησκευτικά

2 Θρησκευτικά

3 Μαθηματικά

3 Μαθηματικά

3 Μαθηματικά

4 Γεωγραφία

4 Φυσιογνωσία

4 Φυσιογνωσία

5 Ιστορία

5 Γεωγραφία

5 Γεωγραφία

6 Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

6 Ιστορία

6 Ιστορία

7 Γυμναστική

7 Γαλλική γλώσσα

7 Λατινική γλώσσα

8 Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

8 Γαλλική γλώσσα

9 Γυμναστική

9 Καλλιγραφία

Σελ. 36
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/37.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 (συνέχεια)

Γυμνάσιο

Α

Β

Γ

Δ

1 Ελληνική γλώσσα

1 Ελληνική γλώσσα

1 Ελληνική γλώσσα

1 Ελληνική γλώσσα

2 Θρησκευτικά

2 Θρησκευτικά

2; Θρησκευτικά

2 Μαθηματικά

3 Μαθηματικά

3 Μαθηματικά

3 Μαθηματικά

3 Κοσμογραφία

4 Λατινική γλώσσα

4 Λατινική γλώσσα

4 Φυσική πειραματική

4 Φυσική πειραματική

5 Γαλλική γλώσσα

5 Γαλλική γλώσσα

5 Λατινική γλώσσα

5 Λατινική γλώσσα

6 Φυσική ιστορία

6 Φυσική ιστορία

6 Γαλλική γλώσσα

6 Γαλλική γλώσσα

7 Γεωγραφία

7 Ιστορία

7 Ιστορία

7 Φιλοσοφία

8 Ιστορία

8 Γυμναστική

8 Φιλοσοφία

8 Ιστορία

9 Γυμναστική

9 Στρατιωτικαί ασκήσεις

9 Στρατιωτικαί ασκήσεις

ΠΗΓΗ: Βλ. Πίνακα 18.

Σελ. 37
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/38.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

38

ΠΙΝΑΚΑΣ 20 Ιεράρχηση μαθημάτων τον προγράμματος 1886

α/α

Ελληνικό σχολείο

α/α

Γυμνάσιο

α/α ,

Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

2

Μαθηματικά·

2

Λατινικά

2

Μαθηματικά

3

Γυμναστική

3

Μαθηματικά

3

Γυμναστική

4

Νέα Ελληνικά

Γαλλικά

4

Ιστορία

5

Ιστορία

Γυμναστική

5

Λατινικά

Γεωγραφία

Ιστορία

6

Γαλλικά

Θρησκευτικά

7

Φυσικά

7

Φυσικά

Τεχνικά

8

Θρησκευτικά

8

Θρησκευτικά

9

Γαλλικά

Γεωγραφία

Γεωγραφία

1ο

Φυσικά

Κοσμογραφία

Νέα Ελληνικά

11

Λατινικά

Φιλοσοφικά

11

Τεχνικά

12α

Κοσμογραφία

12β

Φιλοσοφικά

ΠΗΓΗ: Στοιχεία Πίνακα 18.

Σελ. 38
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/39.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 21, Ωρολόγιο πρόγραμμα 1896

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α Μαθήματα

Τάξεις

Τάξεις

Γενικό Σύνολο

% ;

Σύνολο

Σύνολο

%

%

α

ß

γ

A

Β

Γ

Δ

1 Ερμηνεία

4

4

5

13

4

4

4

4

16

29

2 Γραμματική

3

2

1

6

6

3 Ορθογραφικαί ασκήσεις

1

1

1

4 Συντακτικόν Αρχαία Ελληνικά

2

2

4

24

26,3

4

2

6

40

28,8

10

64

27,8 :

5 Θεματογραφία

2

1

2

2

7

7

6 Ανάγνωσις

2

2

2

6

6

7 Γραμματολογία

1

2

2

5

5

8 Σύνθεσις ιδεών

2

2

2

6

2

2

2

2

8

14

9 ποιήματα - Νέα Ελληνικά

1

1

1

3

12

13,2

8

5,8

3

20

8,7

10 Νεοελληνικά

1

1

1

3

3

11 Θρησκευτικά

2

2

2

6

6,6

2

2

1

5

3,6

11

4,8

12 Μαθηματικά

2

2

1

5

3

4

4

3

14

19-

13 Προβλήματα / Γεωμετρία Μαθηματικά

1

1

2

4

9

9,9

_ .

'

16

11,5

4

25

10,9

14 Κοσμογραφία

2

2.

2

15 Φυσιογνωσία

2

2

4

4

16 Φυσική ιστορία Φυσικά

4

4,4

2

2

4

10

7,2

4

14

6,1

17 Φυσική πειραματική

_ —

3

3

6

6

1 8 Γεωγραφία

2

2

2

6

6,6

2

2

4

2,9

10

4,4

19 Ιστορία

. 2

2

2

6

6,6

3

3

3

3

12

8,6

18

7,8

Σελ. 39
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/40.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 21  (συνέχεια)

Ελληνικό

σχολείο

Γυμνάσιο

α/α

Μαθήματα

Τάξεις

Τάξεις

Γενικό

— Σύνολο

%

Σύνολο

%

Σύνολο

%

α

β

γ

Α

Β

Γ

Δ

20

Λατινικά / Λατινική

γλώσσα

2

2

2

2

2

3

9

11

21

Γραμματική

Λατινικά

1

1

3

3,3

2

1

3

16

11,5

4

19

8,3

22

Συντακτικόν

_

1

1

— .

2

2

23

Θεματογραφία

1

1

2

2

24

Γαλλική γλώσσα

3

2

5

2

2

2

2

8

13

25

Γραμματική

Γαλλικά

_

1

1

6

6,6

1

1

2

12

8,6

3

18

7,8

26

Συντακτικόν

1

1

1

27

Θεματογραφία

__

1

1

1

28

Φιλοσοφία

2

2

4

2,9

4

1,7

29 30

Καλλιγραφία και ιχνογραφία Τεχνικά Ιχνογραφία

3

2

1

5 6 l

6,6

1

5 6 l

2,6

31

Γυμναστική

3

3

3

9

9,9

3

3

3

3

12

8,6

21

9,1

Σύνολο

27

31

33

91 1

100,0

34

35

35

35

139 1

100,0

230 .

100,0

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 23 Αυγούστου 1896: Κείμενο Α74 (τ. Α', σ. 311-322).

Σελ. 40
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/41.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 22. Σειρά εμφάνισης των μαθημάτων κατά τάξεις στο πρόγραμμα τον 1896

Ελληνικό Σχολείο

α

β

γ

1 Ελληνικά

ι Ελληνικά

1 Ελληνικά

2 Γραμματική

2 Γραμματική

2 Γραμματική

3 Συνθέσεις ιδεών

3 Νεοελληνικά

3 Συντακτικόν επίτομον

4 Ορθογραφικαί ασκήσεις

4 Συνθέσεις ιδεών

4 Νεοελληνικά

5 Ποιήματα

5 Συντακτικόν

5 Συνθέσεις Ιδεών

6 Νεοελληνικά

6 Ποιήματα

6 Ποιήματα

7 Θρησκευτικά

7 Θρησκευτικά

7 Θρησκευτικά

8 Μαθηματικά

8 Μαθηματικά

8 Μαθηματικά

9 προβλήματα

9 Αριθμητικά

προβλήματα

9 Αριθμητικά προβλήματα

10 Γεωγραφία

10 Γεωγραφία

10 Γεωμετρία

11 Ιστορία

11 Ιστορία

11 Φυσιογνωσία

12 Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

12 Γαλλική γλώσσα

12 Γεωγραφία

13 Γυμναστική

13 Φυσιογνωσία

13 Ιστορία

14 Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

14 Λατινικά

15 Γυμναστική

15 Λατινική γραμματική

16 Γαλλικά

17 Γαλλική γραμματική

18 Ιχνογραφία

19 Γυμναστική

Σελ. 41
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/42.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 22

(συνέχεια)

Γυμνάσιo

Α

Β

Γ

Δ

1 Ελληνικά

1 Ελληνικά

1 Ελληνικά

1 Ελληνικά

2 Συντακτικόν

2 Συντακτικόν

2 Συνθέσεις ιδεών

2 Συνθέσεις ιδεών

3 Εκθέσεις ιδεών

3 Συνθέσεις ιδεών

3 Γραμματολογία

3 Θεματογραφία

4 Θεματογραφία

:4 Θεματογραφία

4 Θεματογραφία;

4 Γραμματολογία

5 Θρησκευτικά

S Γραμματολογία

5 Θρησκευτικά

5 Μαθηματικά

6 Μαθηματικά

6 Θρησκευτικά

6 Μαθηματικά

6 Κοσμογραφία

7 Λατινικά

7 Μαθηματικά

7 Φυσική πειραματική

7 Φυσική πειραματική

8 Λατινική γραμματική

8 Λατινική γλώσσα

8 Λατινική γλώσσα

8 Λατινικά

9 Γαλλική γλώσσα

9 Λατινική γραμματική

9 Λατινικό συντακτικόν

9 (Λατινικά) αναγνωστικής

10 Γαλλική γραμματική

10 Λατινικό συντακτικόν

10 Λατινική Θεματογραφία

10 Λατινική Θεματογραφία

11 Φυσική ιστορία 12 Γεωγραφία

11 Γαλλική γλώσσα

12 Γαλλική γραμματική

11. Γαλλική γλώσσα

12 Γαλλικό συντακτικόν

11 Γαλλική γλώσσα

12 Γαλλική Θεματογραφία

13 Ιστορία

13 Φυσική ιστορία

13 Ιστορία

13 Φιλοσοφία

14 Γυμναστική

14 Ιστορία

14 Φιλοσοφία

14 Ιστορία

15 Γεωγραφία

15 Γυμναστική

15 Γυμναστική

16 Γυμναστική

ΠΗΓΗ: Βλ. Πίνακα 21.

Σελ. 42
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/43.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ , 23 Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1896

α/α

Ελληνικό σχολείο

α/α

Γυμνάσιο

α/α

Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

2

Νέα Ελληνικά

Λατινικά

2

Μαθηματικά

Γυμναστική

Μαθηματικά

3

Γυμναστική

Μαθηματικά

Γαλλικά

4

Νέα Ελληνικά

Γαλλικά

Γυμναστική

5

Λατινικά

Γεωγραφία

Ιστορία

Γαλλικά

Θρησκευτικά

7

Φυσικά

Ιστορία

58

Ιστορία

8

Νέοι Ελληνικά-

8

Φυσικά

Τεχνικά

9

Θρησκευτικά

9

Θρησκευτικά

10

Φυσικά

10α

Γεωγραφία

10

Γεωγραφία

11

Λατινικά

10β

Φιλοσοφικά

11

Τεχνικά

12

Φιλοσοφικά

ΠΗΓΗ : Στοιχεία Πίνακα 21.

Σελ. 43
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/44.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 24. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1897 α

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α Μαθήματα

Τάξεις

Τάξεις

Γενικό

%

Σύνολο

%

Σύνολο

%

Σύνολο

α

β

γ

A

Β

Γ

Δ

Α. Θρησκευτικά (= Ιερά)

2

2

2

6

6,5

2

2

2

2

8

5,9

14

6,2

Β. Ελληνικά : Ι. Αρχαία

9

9

9

27

29,0

J37.6

12

12

12

11

47

34,8

134,8

74

82

32,4

35,9

II. Νέα Ελληνικά

3

3

2

8

35

8,6

47

8

3,5

Γ'. Λατινικά

3

3

3,2

4

4

4

4

16

11,9

19

8,3

Δ. Γαλλικά

3

3

6

6,5

3

3

3

3

12

8,9

18

7,9

Ε. Ιστορία

2

2

3

7

7,5

3

3

3

3

12

8,9

19

8,3

ΣΤ. Γεωγραφία

2

2

2

6

6,5

6

2,6

Ζ. Μαθηματικά

4

4

3

11

11,8

4

4

3

5

16

11,9

27

11 9

Η. Φυσικά :

Ι. Φυσική Ιστορία

2

2

4

6,5

2

2

4

10

7,4

8

7,0

Π. Φυσική

_

_

2

2

6

_

_

3

3

6

8

16

Θ. Φιλοσοφικά

1

1

2

1,4

2

0,9

Ι΄ Ιχνογραφία

2

1

1

4

4,3

4

1,8

IA Γυμναστική

3

3

3

9

9,6

3

3

3

3

12

8,9

21

9,2

Σύνολο

29

31

33

93

100,0

33

33

34

35

135

100,0

228

100,0

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 11 Σεπτεμβρίου 1897: Κείμενο Α77 (τ. Α', σ. 341-$69).

Σελ. 44
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/45.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 25. Τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα 1897 β

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α Μαθήματα

Τάξεις

Τάξεις

Γενικό

%

Σύνολο

%

Σύνολο

%

Σύνολο

α

β

γ

Α

Β

Γ

Δ

Α. Θρησκευτικά

2

2

2

6

6,3

2

2

2

2

8

5,9

14

6,0

Β. Ελληνικά :

Ι. Αρχαία II. Νέα Ελληνικά

9 3

9 3

9 2

27

8

35

28,4

8,4

136,8

12

12

12

11

47

47

34,6

134,6

74

8

82

32,0 3,5

135,5

Γ. Λατινικά

3

3

3,2

4

4

4

4

16

11,8

19

8,2

Δ. Γαλλικά

3

3

6

6,3

3

3

3

3

12

8,8

18

7,9

Ε. Ιστορία

2

2

3

7

7,4

3

3

3

3

12

8,8

19

8,2

ΣΤ. Γεωγραφία

2

2

2

6

6,3

6

2,6

Ζ. Μαθηματικά

4

4

3

11

11,6

4

4

4

5

17

12,5

28

12,1

Η. Φυσικά :

Ι. Φυσική ιστορία II. Φυσική

2

2

2

4

2

6,3

2

2

3

3

4 6

10

7,3

8-8

Γ

6,9

Θ. Φιλοσοφικά

1

1

2

1,5

2

0,9

I. Καλλιγραφία και

Ιχνογραφία

3

2

1

6

6,3

6

2,6

ΙΑ. Γυμναστική

3

3

3

9

9,5

3

3

3

3

12

8,8

21

9,1

Σύνολο

30

32

33

95

100,0

33

. 33

35

35

136

100,0

231

100,0

ΠΗΓΕΣ : α) Πίνακας 24' β) Β. διάταγμα 17 Νοεμβρίου 1897 : Κείμενο Α78 (τ. Α', σ. 370-374).

Σελ. 45
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/46.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 26, Ιεράρχηση μαθημάτων των προγραμμάτων 1897α-1897β1

α/α

Ελληνικό σχολείο

α/α

Γυμνάσιο

α/α

Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο 

 

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία .Ελληνικά

2

Μαθηματικά

Λατινικά

2

Μαθηματικά

3

Γυμναστική

Μαθηματικά

3

Γυμναστική

4

Νέα Ελληνικά

Γαλλικά

40.

Ιστορία

5

Ιστορία

Γυμναστική

Λατινικά

Γαλλικά

Ιστορία

6

Γαλλικά

Γεωγραφία

7

Φυσικά

7

Φυσικά

Θρησκευτικά

8

Θρησκευτικά

8

Θρησκευτικά

Φυσικά

9

Φιλοσοφικά

9

Νέα Ελληνικά

10

Τεχνικά

10

Γεωγραφία

11

Λατινικά

11

Τεχνικά

12

Φιλοσοφικά

1. Το πρόγραμμα 1897 β παρουσιάζει ελάχιστες διαφοροποιήσεις ως προς την ιεράρχηση των μαθημάτων.

ΠΗΓΗ: Στοιχεία Πινάκων 24 και 25.

Σελ. 46
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/47.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 27. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1900

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α Μαθήματα

Τάξεις

Τάξεις

Γενικό

%

Σύνολο

% -

Σύνολο

%

Σύνολο

α

β γ

A

Β

Γ

Δ

Α. Θρησκευτικά

2

2 2

6

7,0

2

2

1

1

6

4,7

12

5,6

Β. Ελληνικά :

Ι. Αρχαία II. Νέα Ελληνικά

7

2

8 8 23 2 2 6

29

26,7

7,0

33,7

10

10

10

10

40

40

31,5

131,5

63 6

69

29,6 2,8

32,4

Γ. Λατινικά

-

- 1

1

1,2

2

3

3

3

11

8,7

12

5,6

Δ. Γαλλικά

-

_ 1

1

1,2

3

3

3

3

12

9,4

13

6,1

Ε. Ιστορία

2

2 2

6

7,0

3

3

8

3

12

9,4

18

8,5

ΣΤ. Γεωγραφία

2

2 2

6

7,0

-

-

-

-

-

-

6

2,8

Ζ. Μαθηματικά

3

3 3

9

10,4

3

3

3

51

14

11,0

23

10,8.

Η, Φυσικά :

Ι. Φυσική ιστορία

2

2 -

4

6

7,0

2

.2

-

-

4

7,9

8

16

7,5

II. Φυσική

-

- 2

2

-

-

3

3

6

Γ

8

Θ. Φιλοσοφικά

-

- -

--

-

-

-

1

1

2

1,6

2

0,9

Ι. Καλλιγραφία και

Ιχνογραφία

3

2 2

7

8,1

-

-

-

-

-

-

.7

3,3

IA. Γυμναστική

5

5 5

15

17,4

5

5

5

5

20

15,8

35

16,5

Σύνολο

28

28 3ο

86

100,0

30

31

32

34

127

100,0

213

100,0

1. Συμπεριλαμβάνονται και 2 ώρες για την Κοσμογραφία.  ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 21 Σεπτεμβρίου 1900: Κείμενο A88 (τ. A', σ. 423-430).

Σελ. 47
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/48.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 28  Ιεράρχηση μαθημάτων τον προγράμματος 1900

α/α

Ελληνικό σχολείο

α/α

Γυμνάσιο

α/α

Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

2

Γυμναστική

2

Γυμναστική

2

Γυμναστική

3

Μαθηματικά

3

Μαθηματικά

3

Μαθηματικά

4

Τεχνικά

Γαλλικά

4

Ιστορία

Γεωγραφία

Ιστορία

5

Φυσικά

Θρησκευτικά

6

Λατινικά

6

Γαλλικά

Ιστορία

7

Φυσικά

Θρησκευτικά

58

Νέα Ελληνικά

8

Θρησκευτικά

Λατινικά

Φυσικά

9

Φιλοσοφικά

9

Τεχνικά

10α

Γαλλικά

10α

Γεωγραφία

10β

Λατινικά

10β

Νέα Ελληνικά

12

Φιλοσοφικά

ΠΗΓΗ : Στοιχεία Πίνακα 27.

Σελ. 48
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 29
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  14

  Γεωγραφία

  2

  2'

  1

  5

  5,5

  2

  2

  _

  _

  4

  3,0

  9

  4,0

  15

  Κοσμογραφία

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1

  1

  0,7

  1

  0,4

  16

  Ιστορία

  -

  2

  2

  4

  4,4

  3

  3

  3

  3

  12

  9,0

  16

  7,1

  17

  Φιλοσοφία

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1

  1

  2

  1,5

  2

  0,9

  18

  Γαλλικά

  -

  3

  3

  6

  6,6

  3

  3

  3

  3

  12

  9,0

  18

  8,0

  19

  2ο

  Καλλιγραφία και Ιχνογραφία Τεχνικά Ιχνογραφία

  3

  1

  1

  4

  2

  5

  5,5

  -

  -

  -

  -

  _

  ._

  -

  3

  2

  5

  2,2

  21

  Γυμναστική

  3

  3

  3

  9

  9,9

  3

  3

  -

  -

  6

  4,5

  15

  6,7

  22

  Στρατιωτικαί ασκήσεις 2

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  3

  3

  6

  4,5

  6

  2,7

  Σύνολο

  28

  31

  32

  91

  100,0

  33

  33

  34

  34

  134

  100,0

  225

  100,0

  1. Πρώτη εμφάνιση του μαθήματος, όχι αυτοτελούς, αλλά ως υποδιαίρεσης των Ελληνικών".

  2. Πρώτη "επίσημη" εμφάνιση) στα προγράμματα Ελληνικών σχολείων - Γυμνασίων. ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 23 Ιουνίου 1884: Κείμενο Α52 (τ. Α', σ. 243-256).