Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 312-331 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/312.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 312
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/313.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E'

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ  ΣΧΟΛΕΣ

Σελ. 313
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/314.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 314
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/315.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

I

ΠΙΝΑΚΕΣ

Σελ. 315
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/316.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 316
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/317.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1, Ωρολόγιο πρόγραμμα Πετριτσείου Σχολής 1900

Τάξεις

α/α Μαθήματα 1 Σύνολο %

A Β Γ

1

Νέα Ελληνική γλώσσα

6

6

5

17

16,8

2

Γαλλική γλώσσα

5

5

4

14

13,9

3

Αγγλική γλώσσα

4

4

3

11

ιο,9

4

Αριθμητική Εμπορική

3

2

- .

5

5,0

5

Λογιστική και καταστιχογραφία

-

3

3

6

5,9

6

Εμπορική γεωγραφία

3

2

-

5

5,0

7

Στοιχεία εμπορικού δικαίου

-

-

6

6

5,9

8

Εμπορευματολογία

-

4

2

6

5,9

9

Στοιχεία πολιτικής η δημοσίας Οικονομίας

-

-

2

2

2,ο

10

: Εμπορική αλληλογραφία

-

-

3

3

2,9

11

Ιστορία Ελληνική αρχαία και νεωτέρα

2

-

-

2

2,ο

12

Ιστορία του Εμπορίου

-

2

-

2

2,0

13

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

4

-

-

Μ 8

7,9

1 Καλλιγραφία

-

2

2

4 1

14

Γυμναστική

5

5

4

14

13,9

Σύνολο 32 35 34 101 100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων με βάση τον εβδομαδιαίο χρόνο διδασκαλίας τους: 1 Νέα Ελληνική γλώσσα, 2α Γαλλική γλώσσα, 2β Γυμναστική, 4 Αγγλική γλώσσα, 5 Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 6α Εμπορευματολογία, 6β Λογιστική και Καταστιχογραφία, 6γ Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, 9α Αριθμητική Εμπορική, 9β Εμπορική Γεωγραφία, 11 Εμπορική αλληλογραφία, 12α Ιστορία, 12β Ιστορία του εμπορίου, 12γ Στοιχεία πολιτικής η δημοσίας Οικονομίας.

ΠΗΓΗ: Β. Διάταγμα 21 Σεπτεμβρίου: Κείμενο E12 (τ. Β', σ. 623-626).

Σελ. 317
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/318.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙ

ΝΑΚΑΣ 2. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1903

Τάξεις

 

α/α

Μαθήματα1

.

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

1

Θρησκευτικά

1

1

-

-

2

1,3

2

Ελληνικά

4

4

3

-

11

7,3

3

- Μαθηματικά

5

5

4

4

18

11,8

4

Φυσικά (Φυσική, Χημεία, Φυσική ιστορία) 2

2

2

-

6

4,θ

5

Εμπορευματολογία

-

-

2

2

4

2,6

6

Γαλλικά

5

5

4

4

18

11,8

7:

Αγγλικά

4

4

5

5

18

11,8

8

Γερμανικά

4

4

5

5

18

11,8

9

Γενική ιστορία

2

2

2

-

6

4,0

1ο

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

2

2

1.3

11

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

4,6

12

Εμπορικά (Εμποριολογία

και Λογιστική)

Εμπορικά 2

2

2

3 9

18

11,8

13

Αλληλογραφία και

πρακτικαί ασκήσεις

-

2

2

5 9

14

Πολιτική Οικονομία

-

-

-

2

2

1,3

15

Εμπορικόν Δίκαιον

-

-

-

3

3

2,0

16

Καλλιγραφία

2

2

-

-

4

2,7

17

Στενογραφία

-

-

2

1

3

2,0

18

Γυμναστική

3

3

3

3

12

7,9

Σύνολο

36

38

38

40

152

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1α Αγγλικά, 1β Γαλλικά,, 1γ Γερμανικά, 1δ Εμπορικά, 1ε Μαθηματικά, 6 Γυμναστική, 7 Ελληνικά, 8 Γεωγραφία, 9α Ιστορία, 9β Φυσικά, 11α Εμπορευματολογία, 11β Καλλιγραφία, 13α Εμπορικό Δίκαιο, 13β Στενογραφία, 15α Θρησκευτικά, 15β Ιστορία του Εμπορίου, 15γ Πολιτική Οικονομία.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 11 Σεπτεμβρίου 1903: Κείμενο Ε16 (τ. Β', σ. 635-638).

Σελ. 318
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/319.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 3, Ωρολόγιο πρόγραμμα Αχιλλοπουλείου. Εμπορικής Σχολής 1903

Τάξεις

 

Μαθήματα1

- Σύνολο

%

α/α

 

A

1

Θρησκευτικά

1

-

1

1,3

2 ..

Ελληνικά

4

4

8

10,3

3

Μαθηματικά

5

5

10

12,8

4

Φυσικά

3

3

6

7,7

5

.Γαλλικά

6

6

12

15,4

6

Αγγλικά

5

5

10

12,8

7

Γενική ιστορία

2

2

4

5,1

8

Γεωγραφία

3

2

5

6,4

9

Εμπορικά (Εμποριολογία και Λογιστική

2

3

5 12

15,4

Αλληλογραφία και Πρακτικαί ασκήσεις)

3

4

7

10

Καλλιγραφία

2

2

4

5,1

11 .

Γυμναστική

3

3

6

7,7

Σύνολο

39

39

78

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: Ια Γαλλικά, 1β Εμπορικά, 3α Αγγλικά, 3β Μαθηματικά, 5 Ελληνικά, 6α Γυμναστική, 6β Φυσικά, 8 Γεωγραφία, 9α Γενική ιστορία, 9β Καλλιγραφία, 11 Θρησκευτικά.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 7 Νοεμβρίου 1903: Κείμενο E18 (τ. Β', σ. 640-641).

Σελ. 319
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/320.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1906

α/α

Μαθήματα 1

τάξεις

 

Σύνολο %

A

Β

Γ

Δ

1

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2

Ελληνικά

5

4

2

2

13

9,4

s

Μαθηματικά

3

3

3

3

12

8,6

4

Φυσικά (Φυσική, Χημεία, Φυσική ιστορία)

2

2

2

-

6

4,3

5

Εμπορευματολογία

-

-

2

2

4

2,9

6

Γαλλικά

5

4

3

4

16

11,5

7

Αγγλικά

-

5

5

4

14

10,1

8

Γερμανικά

4

4

4

4

16

11,5

9

Γενική ιστορία

3

-

-

-

3

2,2

10

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

11

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

5,0

12

Εμπορικά (εμποριολογία, λογιστική.

αλληλογραφία και πρακτικαί ασκήσεις)

3

4

5

6

18

12,9

13

Στοιχεία Πολιτικής Οικονομίας, Δημοσιονομίας,

φορολογικής νομοθεσίας και ιδία

τελωνειακής νομοθεσίας

-

-

-

3

3

2,2

14

Έμπορικόν δίκαιον

-

-

-

3

3

2,2

15

καλλιγραφία

3

3

3

1

10

7,2

16

Γυμναστική

3

3

3

3

12

8,6

Σύνολο

34

34

34

37

139

100,0

Προαιρετικόν:

Στενογραφία

-

-

2

2

4

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Εμπορικά, 2α Γαλλικά, 2β Γερμανικά, 4 Αγγλικά, 5 Ελληνικά, 6α Γυμναστική, 6β Μαθηματικά, 8 Καλλιγραφία, 9 Γεωγραφία, 10 Φυσικά, 11 Εμπορευματολογία, 12α Γενική ιστορία, 12β Εμπορικό δίκαιο, 12γ Πολιτική Οικονομία, 15α Θρησκευτικά, 15β Ιστορία του εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 7 Σεπτεμβρίου 1906: Κείμενο E19 (τ. Β1, σ. 642-643).

Σελ. 320
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/321.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Ωρολόγιο πρόγραμμα Αχιλλοπουλείου Εμπορικής Σχολής 1908

Τάξεις

α/α

Μαθήματα1

Σύνολο

%

A

Β

Γ

1

Θρησκευτικά

1

-

-

1

1,1

2

Ελληνικά

4

4

2

10

11,1

3

Μαθηματικά

4

4

4

12

13,3

4

Φυσικά

3

3

2

8

8,9

5

Εμπορευματολογία

-

-

2

2

2,2

6

Γεωγραφία

2

2

1

5

5,6

7

Ιστορία

2

2

-

4

4,5

8

Ιστορία εμπορίου

-

-

1

1

1,1

9

Εμπορικά (εμποριολογία, επιστολογραφία.

λογιστική )

2

4

6

12

13,3

10

Γαλλικά

4

4

4

12

13,3

11

Αγγλικά

5

5

e

16

17,8

12

Καλλιγραφία

3

2

2

7

7,8

Σύνολo

30

30

30

90

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Αγγλικά, 2α Γαλλικά, 2β Εμπορικά, 2γ Μαθηματικά, 5 Ελληνικά, 6 Φυσικά, 7 Καλλιγραφία, 8 Γεωγραφία, 9 Ιστορία, 10 Εμπορευματολογία, 11α Θρησκευτικά, 11β Ιστορία του Εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 16 Σεπτεμβρίου 1908: Κείμενο Ε20 (τ. Β', σ. 644-645).

21

Σελ. 321
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/322.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙ

ΝΑΚΑΣ 6. "'Ωρολόγιο πρόγραμμα

1909

α/α

Μαθήματα

Τάξεις

 

Σύνολο

%

Α

Β

Γ

Δ

4-

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2

Ελληνικά

5

4

2

2

13

9,6

3

Μαθηματικά

3

3

3

3

12

8,9

4

Φυσικά (Φυσική, Χημεία, Φυσική ιστορία)

2

2

2

-

6

4,4

5

Εμπορευματολογία

-

-

2

2

4

3,0

6

Γαλλικά

5

4

3

4

16

11,9

7

Αγγλικά

-

5

5

4

14

10,4

8

Γερμανικά

4

4

4

4

16

11,9

9

Γενική ιστορία

3

-

-

-

3

2,2

10

Ιστορία του εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

11

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

5,2

12

Εμπορικά (εμποριολογία, λογιστική, αλληλογραφία και πρακτικαί ασκήσεις)

3

4

5

6

18

13,3

13

Στοιχεία Πολιτικής Οικονομίας, Δημοσιονομίας, φορολογικής νομοθεσίας και ιδία τελωνειακής νομοθεσίας

 

-

-

-

3

3

2,2

14

Εμπορικόν δίκαιον

-

-

-

3

3

.2,2

15

Καλλιγραφία

3

3

2

1

9

6,7

16

Γυμναστική

3

2

2

2

9

6,7

Σύνολο

34

33

32

36

135

100,0

Προαιρετικά:

1

Στενογραφία

-

-

2

2

4

2

Ιταλικά

3

3

3

3

12

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: l Εμπορικά, 2œ Γαλλικά, 2β Γερμανικά, 4 Αγγλικά, 5 Ελληνικά, 6 Μαθηματικά, 7α Γυμναστική, 7β Καλλιγραφία, 9 Γεωγραφία, 10 Φυσικά, 11 Εμπορευματολογία, 12α Γενική ιστορία, 12β Εμπορικό Δίκαιο, 12γ Πολιτική Οικονομία, 15α Θρησκευτικά, 15β Ιστορία ίου εμπορίου.

ΠΗΓΕΣ: α) Πίνακας 4" β) Β. διάταγμα 29 Οκτωβρίου 1908: Κείμενο Ε21 (τ. Β', σ. 646)· γ) Β. διάταγμα 15 Δεκεμβρίου 1909: Κείμενο Ε22 (τ. B', σ. 647).

Σελ. 322
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/323.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Ωρολόγιο πρόγραμμα

1915-1916

α/α

Μαθήματα 1

Τάξεις

Σύνολο %

Α

Β

Γ

Δ

1

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2

Ελληνικά

6

6

3

3

18

12,5

3

Μαθηματικά

3

3

3

3

12

8,3

4

Φυσικά (Φυσική, Χημεία, Φυσική ιστορία)

2

2

2

-

6

4,2

5

Εμπορευματολογία

-

-

2

2

4

2,8

6

Γαλλικά

5

4

3

4

16

11,1

7

Αγγλικά

-

5

5

4

14

9,7

8

Γερμανικά

4

4

4

4

16

11,1

9

Γενική ιστορία

3

-

-

-

3

2,1

10

Ιστορία του εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

11

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

4,9

12

Εμπορικά (εμποριολογία, λογιστική, αλληλογραφία και πρακτικαί ασκήσεις)

3

4

5

6

18

12,5

13

Στοιχεία πολιτικής Οικονομίας, Δημοσιονομίας,

φορολογικής νομοθεσίας και

ιδία τελωνειακής νομοθεσίας

-

-

-

3

3

2,1

14

Εμπορικόν δίκαιον

-

-

-

3

3

2,1

15

Καλλιγραφία

3

3

2

1

9

6,2

16

Στενογραφία

-

-

2

2

4

2,8

17

Γυμναστική

3

2

2

2

9

6,2

Σύνολο

35

35

35

39

144

100,0

Προαιρετικό :

Ιταλικά

3

3

3

3

12

1 Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1α Ελληνικά, 1β Εμπορικά, 3α Γαλλικά, 3β Γερμανικά, 5 Αγγλικά, 6 Μαθηματικά, 7α Γυμναστική, 7β Καλλιγραφία, 9 Γεωγραφία, 10 Φυσικά, 11α Εμπορευματολογία, 11β Στενογραφία, 13α Εμπορικό δίκαιο, 13β Ιστορία, 13γ Πολιτική οικονομία, 16α Θρησκευτικά, 16β Ιστορία του εμπορίου.

ΠΗΓΕΣ: α) Πίνακας 6' β) Β. διάταγμα 13 Απριλίου 1915: Κείμενο E27 (τ. Β', σ. 654-655)· γ) B. διάταγμα 7 Απριλίου 1916: Κείμενο E29 (τ. Β', σ. 658).

Σελ. 323
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/324.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Ωρολόγιο πρόγραμμα της κοινοτικής Χίου 1916

Εμπορικής

σχολής

α/α-

Μαθήματα 1

Τάξεις

 

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

1 .

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2'

Ελληνικά

5

5

4

4

18

12,7

3

Μαθηματικά

3

3

3

3

12

8,5

4

Φυσικά (Φυσική, Χημεία, Φυσική ιστορία)

2

2

2

2

8

5,6

5

Έμπορευματολογία

-

-

2

2

4

2,8

6

Γαλλικά

5

5

5

5

10

14,1

7

Αγγλικά

5

5

4

4

18

12,7

8

Γενική ιστορία

2

2

2

-

6

4,2

9

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

2

2

1,4

10

Γεωγραφία

2

2

2

2

8

5,6

11

Εμπορικά (εμποριολογία, λογιστική, αλληλογραφία, ασκήσεις)

 

3

4

5

6

18

12,7

12

Στοιχεία πολιτικής Οικονομίας και Δημοσιονομίας.

Φορολογική νομοθεσία και

ιδία τελωνειακή νομοθεσία

-

-

2

2

4

2,8

13

Εμπορικόν Δίκαιον

-

-

2

2

4

2,8

14

Καλλιγραφία

2

2

1

1

6

4,2

15

Δακτυλογραφία

-

1

1

1

3

24

16

Γυμναστική

3

3

2

2

10

7,1

Σύνολο

33

34

37

38

142

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Γαλλικά, 2α Αγγλικά, 2β Ελληνικά,

2γ Εμπορικά, 5 Μαθηματικά, 6 Γυμναστική, 7α Γεωγραφία, 7β Φυσικά, 9α Ιστορία, 9β Καλλιγραφία., 11α Εμπορευματολογία, 11β Εμπορικό Δίκαιο, 11γ Πολιτική Οικονομία, 14 Δακτυλογραφία, 15 Ιστορία του Εμπορίου, 16 Θρησκευτικά,

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 21 Αυγούστου 1916: Κείμενο E30 (τ. Β', σ. 659-660).

Σελ. 324
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/325.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Ωρολόγιο πρόγραμμα

1916 .

α/α Μαθήματα1

Τάξεις

 

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

Υποχρεωτικά:

1

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2

Ελληνικά

5

5

3

3

16

11,3

3

Μαθηματικά

4

3

3

3

13

9,2

4

Φυσική (Φυσική, Χημεία, Φυσική ιστορία)

2

2

2

• -

6

4,2

5

Έμπορευματολογία

-

-

2

2

4

2ο ,0

6

Γαλλικά

5

4

3

4

16

11,3

7 :

Αγγλικά

-

5

5

4

14

9,9

8-

Γερμανικά

3

4

4

4

15

10,6

9

Γενική ιστορία

3

-

-

-

3

24

10

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

11

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

4,9

12

Εμπορικά (Έμποριολογία, Λογιστική αλληλογραφία. Ασκήσεις)

3

4

5

6

18

12,7

13

Στοιχεία; πολιτικής Οικονομίας και Δημοσιονομίας (και ιδία φορολογικά και τελωνειακά)

-

-

2

2

4

2,8

14

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου και του αποτελούντος

την βάσιν αυτού μέρους του

Αστικού Δικαίου

-

-

2

.2

4

2,8

15

Καλλιγραφία

2

2

1

1

6

4,2

16

Δακτυλογραφία

1

1

1

2

. 5

3,5

17

Γυμναστική

3

2

2

2

9!

6,3

Σύνολο

34

-34

37

3?

142

100,0

Προαιρετικά:

1

Ιταλικά

3

3

3

3

12

2

Στενογραφία

-

-

2

2

4

16

1, Ιεράρχηση των μαθημάτων: l Εμπορικά, 2α Γαλλικά, 2β Ελληνικά, 4 Γερμανικά, 5 'Αγγλικά, 6 Μαθηματικά, 7 Γυμναστική, 8 Γεωγραφία, 9α Καλλιγραφία, 9β Φυσική, 11 Δακτυλογραφία, 12α Εμπορευματολογία, 12β Εμπορικό Δίκαιο, 12γ Πολιτική Οικονομία. 15 Ιστορία,; 16α Θρησκευτικά 16β Ιστορία του "Εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 21 Σεπτεμβρίου 1916: Κείμενο,Ε32 (τ. Β', σ. 662-665).

Σελ. 325
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/326.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1919

α/α

Μάθηματα 1

Τάξεις

 

Σύνολο

%

Α

Β

Γ

Δ

α) Υποχρεωτικά:

1

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2

Ελληνικά

5

5

3

3

16

11,1

3

Μαθηματικά

4

3

3

3

13

9,0

4

Φυσικά (Φυσική ιστορία. Φυσική πειραματική,

Χημεία)

2

2

2

-

6

4,1

5

Έμπορευματολογία

-

-

2

2

4

2,8

6

Γαλλικά

5

4

4

4

17

11,8

7

Αγγλικά

-

5

5

4

14

9,7

8

Γερμανικά

3

4

3

4

14

9,7

9

Γενική ιστορία

2

2

-

-

4

2,8

10

Ιστορίο; του Εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

11

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

4,9

12

Εμπορικά (εμποριολογία, λογιστική, αλληλογραφία,

ασκήσεις)

4

4

5

6

19

13,2

13

Στοιχεία πολιτικής οικονομίας και δημοσιονομίας

(και ιδία φορολογικά και τελωνειακά)

-

-

2

2

4

2,8

14

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου και του αποτελούντος

την βάσιν αυτού μέρους του

αστικού δικαίου

-

-

2

2

4

2,8

15

Καλλιγραφία

3

2

1

1

7

4,9

16

Δακτυλογραφία

-

1

1

2

4

2,8

17

Γυμναστική

3

2

2

2

9

6,2

Σύνολο

34

36

37

37

144

100,0

β) Προαιρετικά:

1

Ιταλικά

3

3

3

3

12

2

Στενογραφία

-

-

2

2

4

16

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Εμπορικά, 2 Γαλλικά, 3 Ελληνικά, 4α Αγγλικά, 4β Γερμανικά, 6 Μαθηματικά, 7 Γυμναστική, 8α Γεωγραφία, 8β Καλλιγραφία, 10 Φυσικά, 11α Δακτυλογραφία, 11β Εμπορευματολογία, 11γ Εμπορικό Δίκαιο, 11δ Ιστορία, 11ε Πολιτική Οικονομία, 16α Θρησκευτικά, 16β Ιστορία του Εμπορίου.

ΠΗΓΗ: B. διάταγμα 31 Οκτωβρίου 1919: Κείμενο E34 (τ. Β', σ. 667-671),

Σελ. 326
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/327.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙ

ΝΑΚΑΣ 11. Ωρολόγιο πρόγραμμα

1920

α/α

Μαθήματα1

τάξεις

 

Σύνολο % :

A

Β

Γ

Δ

α) Υποχρεωτικά:

1

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

'2

Ελληνικά

6

5

4

3

18

12,8

3

Μαθηματικά

4

4

4

4

16

11,3

4

Εμπορευματολογία (μετά των στοιχείων

της Φυσικής ιστορίας και Χημείας)

2

2

2

2 ;

8

5,7

5

Φυσική πειραματική

1

1

-

-

2

1,4

6=

Γαλλικά

6

5

5

5

21

14,9

7:

Αγγλικά

-

6

6

6

18

12,8

8

Γενική ιστορία

2

2

-

-

4

2,8

9

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

10

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

5,0

Εμποριολογία

2

2':

1

1

6

11

Εμπορικά Λογιστική και ασκήσεις

2

2.

3

. 4

11 19

13,5

Αλληλογραφία

-

-

1

1

2

12

Εμπορικόν Δίκαιον

-

-

2

2

4

2,8

13-:

Πολιτική Οικονομία

-

-

1

2

3

2,1

14

Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

3

2

2

1

8

5,7

1-5

Γυμναστική

3

2

2

2

9

6,4

Υγιεινή [2 ώρας]

34

35

35

35

139

16

Ασκήσεις εργαστηρίου

-

-

1

1

2

1,4

Σύνολο

34

35

36

36

141

100,0

β) .Προαιρετικά:

1

Γερμανικά

3

3

3

3

12

2

Ιταλικά

3

3

3

3

12

3

Τουρκικά

3

3

3

3

12

4

Στενογραφία

-

-

3

3

6

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Γαλλικά, 2 Εμπορικά, 3α Αγγλικά, 3β Ελληνικά, 5 Μαθηματικά, 6 Γυμναστική και Υγιεινή, 7α Εμπορευματολογία, 7β Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία, 9 Γεωγραφία, 10α Γενική ιστορία, 10β Εμπορικό Δίκαιο, 12 Πολιτική Οικονομία, 13α Ασκήσεις εργαστηρίου, 13β Φυσική πειραματική, 15α Θρησκευτικά, 15β Ιστορία του εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 16 Αυγούστου 1920: Κείμενο Ε36 (τ. Β', σ. 675-677).

Σελ. 327
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/328.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Ωρολόγιο πρόγραμμα αρρένων 1921

α/α

Μαθήματα 1

Τάξεις

 

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

α) Υποχρεωτικά:

1

Θρησκευτικά

1

-

-

- ,

1

0,7

2

Ελληνικά

6

6

5

4

21

14,9

3

Μαθηματικά

4

4

4

3

15

10,6

4

Εμπορευματολογία (μετά των στοιχείων

της Φυσικής ιστορίας και Χημείας)

2

2

2

Ί

8

5,7

5

Φυσική πειραματική

1

1

-

-

2

1,4

6

Γαλλικά

6

5

5

5

21

14,9

7

Αγγλικά

-

5

6

6

17

12,1

8

Γενική ιστορία

2

2

-

4

2,8

9

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

10

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

5,0

}Εμποριολογία

2

2

1

1

6

11

Λογιστική και ασκήσεις

2

2

3

4

11 19

13,5

Αλληλογραφία

-

-

1

1

2

12

Εμπορικόν Δίκαιον

-

-

2

2

4

2.8

13

Πολιτική Οικονομία

-

-

1

2 .

3

2,1

14

Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

3

2

1

1

7

5,0

15

Γυμναστική

3

2

2

2

9

6,4

και Υγιεινή [2 -ώρας]

34

35

35

35

139

16

Ασκήσεις εργαστηρίου

-

-

1

1

2

1,4

Σύνολο

34

35

36

36

141

100,0

β) Προαιρετικά:

1

Γερμανικά

3

3

3

3

12

2

Ιταλικά

3

3

3

3

12

S

Τουρκικά

3

3

3

3

12

4

Στενογραφία

-

-

3

3

6

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: Ια Γαλλικά, 1 β Ελληνικά, 3 Εμπορικά, 4 Αγγλικά, 5 Μαθηματικά, 6 Γυμναστική και Υγιεινή, 7 Εμπορευματολογία, 8α Γεωγραφία, 8β Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία., 10α. Γενική ιστορία, 10β Εμπορικό Δίκαιο, 12 Πολιτική Οικονομία, 13α Ασκήσεις εργαστηρίου, 13β Φυσική πειραματική, 15α Θρησκευτικά, 15β Ιστορία του εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 15 Αυγούστου 1921: Κείμενο Ε38 (τ. Β', σ. 679-683).

Σελ. 328
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/329.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Ωρολόγιο πρόγραμμα θηλέων 1921

α/α

Μαθήματα1

τάξεις

 

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

α) Υποχρεωτικά:

-

1

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2

Ελληνικά

6

6

5

4

21

14,5

3

Μαθηματικά

4

4

3'

3

14

9,7

4

Εμπορευματολογία (μετά των στοιχείων

τής Φυσικής ιστορίας και Χημείας)

2

2

2

-2

8

5,5

5

Φυσική πειραματική

1

1

-

-

2

1,4

6

Γαλλικά

6

5

5

5

21

14,6

7

Αγγλικά

-

5

6

6

17

11,8

8

Γενική ιστορία

2

1

1

-

4

2,8

9

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

10

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

4,9

1 Εμποριολογία

2

2

;2

2

8

11

Εμπορικά Λογιστική και ασκήσεις

2

2

2 ·

2

8 18

12,5

Αλληλογραφία;

-

-

1

1

2

ι~2

Εμπορικόν Δίκαιον

-

-

-

2

2

1,4

13

Πολιτική και Οικιακή Οικονομία

-

-

1

2

3

2,1

14

Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

3

2

2

7

4,9

15

Γυμναστική

2

2

2

2

8

5,5

16

Υγιεινή και Νοσηλευτική

-

1

1

- ·

2

1,4

17

Χειροτεχνία

2

1

1

-

4

2,8

18

Οικιακή παιδαγωγική

-

-

-

2

2

1,4

35

36

36

35

; 142

19

Ασκήσεις εργαστηρίου

-

-

1

i

2

1,4

Σύνολο

35

36

37

36

144

100,0

β) Προαιρετικά:

1

Γερμανικά

3

3

3

3

12

2

Ιταλικά

3

3

3

3

12

3

Τουρκικά

3

3

3

3

12

4

Στενογραφία

-

' -

3

3

6

1.Ιεράρχηση των :μαθημάτων: 1α Γαλλικά; 1β; Ελληνικά, 3 Εμπορικά, 4 Αγγλικά, .5 Μαθηματικά, 6α Γυμναστική, 6β Έμπορευματολογία, 8α Γεωγραφία,. 8β Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία, 10α-Γενική ιστορία, 10β Χειροτεχνία, 12 Πολιτική και Οικιακή Οικονομία, 13α Ασκήσεις εργαστηρίου, 13β Εμπορικό Δίκαιο, 13γ Οικιακή Παιδαγωγική, 13δ Υγιεινή και Νοσηλευτική, 13ε Φυσική πειραματική, 18α Θρησκευτικά, 18β Ιστορία του Εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 15 Αυγούστου 1921: Κείμενο E38 (τ. Β', σ. 679-683).

Σελ. 329
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/330.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Ωρολόγιο πρόγραμμα αρρένων, 1922

α/α

Μαθήματα1

Τάξεις

 

Σύνολο %

A

Β

Γ

Δ

1

α  Υποχρεωτικά: Θρησκευτικά

1

1

0,7

Εμποριολογία

2

Εμπορικά  Λογιστική

3

4

5

6

18

12,3

' Αλληλογραφία

3

Εμπορευματολογία

-

-

2

3

5

3,4

4

Ελληνικά

6

6

5

4

21

14,4

5

Μαθηματικά

4

4

4

3

15

10,3

6

Γαλλικά

5

5

4

5

19

13,0

7

Αγγλικά

-

5

5

6

16

11,0

Ί Φυσική ιστορία

8

Φυσικά " Πειραματική Φυσική και

3

3

2

-

8

5,5

J Στοιχεία Χημείας

9

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

4,8

ίο

Γενική Ιστορία

2

2

-

-

4

2,7

11

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

2

2

1,4

12

Εμπορικόν Δίκαιον

-

-

2

2

4

2,7

13

Πολιτική Οικονομία

-

-

2

2

4

2,7

14

Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

3

2

1

1

7

4,8

15

Γυμναστική και Υγιεινή

3

2.

2

2

9

6,2

32

35

36

37

140

16

Στενογραφία

-

-

3

3

6

4,1

Σύνολο

32

35

39

40

146

100,0

β) Προαιρετικά:

1 Γερμανικά

3

3

4

4

14

2 Ιταλικά

2

2

3

3

10

3 Τουρκικά

2

2

3

3

10

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3 Εμπορικά, 4 Αγγλικά, 5 Μαθηματικά, 6 Γυμναστική και Υγιεινή, 7 Φυσικά, 8α Γεωγραφία, 8β Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία, 10 Στενογραφία, 11 Εμπορευματολογία, 12α Γενική ιστορία, 12β Εμπορικό Δίκαιο, 12γ Πολιτική Οικονομία, 15 Ιστορία του Εμπορίου, 16 Θρησκευτικά.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 29 Ιουλίου 1922: Κείμενο Ε40 (τ. Β', ,σ. 748-751).

Σελ. 330
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/331.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15, Ωρολόγιο πρόγραμμα θηλέων 1922

α/α

Μαθήματα1

τάξεις

 

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

1

α) Υποχρεωτικά: Θρησκευτικά

1

1

0,7

Εμποριολογία

2

Λογιστική

3

3

5

5

16

11,1

Αλληλογραφία

3

Εμπορευματολογία

-

: -

2

2

4

2,8

4

Ελληνικά

6

5

5

4

20

13,9

5

Μαθηματικά

4

4

3

3

14

9,7

6

Γαλλικά

5

4

4

5

18

12,5

7

Αγγλικά

-

5

4

4

13

9,0

Φυσική ιστορία

8

Πειραματική Φυσική και

2

3

2

-

7

4,9

Στοιχεία Χημείας

9

Γεωγραφία

2

2

1

1

6

4,2

10

Γενική ιστορία

2

2

-

-

4

2,8

11

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

2

2

1,4

12

Έμπορικόν Δίκαιον

-

-

1

1

2

1,4

13

Πολιτική και Οικιακή Οικονομία

-

-

2

2

4

: 2,8

14

Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

3

2

2

2

9

6,2

15

Χειροτεχνία (κοπτική, ραπτική, εργόχειρον)

2

2

2

2

8

5,5

16

Γυμναστική και υγιεινή (και στοιχεία

νοσηλευτικής)

2

2

3

3

10

6,9

32

34

36

36

138

17

Στενογραφία

-

-

3

3

6

4,2

Σύνολo

32

34

39

39

144

100,0

β) Προαιρετικά:

1

Γερμανικά

3

3

4

4

14

2

Ιταλικά

2

2

3

3

10

,3

Τουρκικά

2

2

3

3 .

10

1. Ιεράρχηση μαθημάτων: l Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3 Εμπορικά, 4 Μαθηματικά, 5 Αγγλικά, 6 Γυμναστική και Υγιεινή, 7 Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία, 8 Χειροτεχνία, 9 Φυσικά, 10α Γεωγραφία, 10β Στενογραφία, 12α Εμπορευματολογία, 12β Γενική ιστορία, 12γ Πολιτική και Οικιακή Οικονομία, 15α Εμπορικό Δίκαιο, 15β Ιστορία του Εμπορίου, 17 Θρησκευτικά.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 29 Ιουλίου 1922: Κείμενο E40 (τ. Β', σ. 748-751).

Σελ. 331
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 312
    17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

    ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ