Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 320-339 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/320.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1906

α/α

Μαθήματα 1

τάξεις

 

Σύνολο %

A

Β

Γ

Δ

1

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2

Ελληνικά

5

4

2

2

13

9,4

s

Μαθηματικά

3

3

3

3

12

8,6

4

Φυσικά (Φυσική, Χημεία, Φυσική ιστορία)

2

2

2

-

6

4,3

5

Εμπορευματολογία

-

-

2

2

4

2,9

6

Γαλλικά

5

4

3

4

16

11,5

7

Αγγλικά

-

5

5

4

14

10,1

8

Γερμανικά

4

4

4

4

16

11,5

9

Γενική ιστορία

3

-

-

-

3

2,2

10

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

11

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

5,0

12

Εμπορικά (εμποριολογία, λογιστική.

αλληλογραφία και πρακτικαί ασκήσεις)

3

4

5

6

18

12,9

13

Στοιχεία Πολιτικής Οικονομίας, Δημοσιονομίας,

φορολογικής νομοθεσίας και ιδία

τελωνειακής νομοθεσίας

-

-

-

3

3

2,2

14

Έμπορικόν δίκαιον

-

-

-

3

3

2,2

15

καλλιγραφία

3

3

3

1

10

7,2

16

Γυμναστική

3

3

3

3

12

8,6

Σύνολο

34

34

34

37

139

100,0

Προαιρετικόν:

Στενογραφία

-

-

2

2

4

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Εμπορικά, 2α Γαλλικά, 2β Γερμανικά, 4 Αγγλικά, 5 Ελληνικά, 6α Γυμναστική, 6β Μαθηματικά, 8 Καλλιγραφία, 9 Γεωγραφία, 10 Φυσικά, 11 Εμπορευματολογία, 12α Γενική ιστορία, 12β Εμπορικό δίκαιο, 12γ Πολιτική Οικονομία, 15α Θρησκευτικά, 15β Ιστορία του εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 7 Σεπτεμβρίου 1906: Κείμενο E19 (τ. Β1, σ. 642-643).

Σελ. 320
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/321.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Ωρολόγιο πρόγραμμα Αχιλλοπουλείου Εμπορικής Σχολής 1908

Τάξεις

α/α

Μαθήματα1

Σύνολο

%

A

Β

Γ

1

Θρησκευτικά

1

-

-

1

1,1

2

Ελληνικά

4

4

2

10

11,1

3

Μαθηματικά

4

4

4

12

13,3

4

Φυσικά

3

3

2

8

8,9

5

Εμπορευματολογία

-

-

2

2

2,2

6

Γεωγραφία

2

2

1

5

5,6

7

Ιστορία

2

2

-

4

4,5

8

Ιστορία εμπορίου

-

-

1

1

1,1

9

Εμπορικά (εμποριολογία, επιστολογραφία.

λογιστική )

2

4

6

12

13,3

10

Γαλλικά

4

4

4

12

13,3

11

Αγγλικά

5

5

e

16

17,8

12

Καλλιγραφία

3

2

2

7

7,8

Σύνολo

30

30

30

90

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Αγγλικά, 2α Γαλλικά, 2β Εμπορικά, 2γ Μαθηματικά, 5 Ελληνικά, 6 Φυσικά, 7 Καλλιγραφία, 8 Γεωγραφία, 9 Ιστορία, 10 Εμπορευματολογία, 11α Θρησκευτικά, 11β Ιστορία του Εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 16 Σεπτεμβρίου 1908: Κείμενο Ε20 (τ. Β', σ. 644-645).

21

Σελ. 321
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/322.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙ

ΝΑΚΑΣ 6. "'Ωρολόγιο πρόγραμμα

1909

α/α

Μαθήματα

Τάξεις

 

Σύνολο

%

Α

Β

Γ

Δ

4-

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2

Ελληνικά

5

4

2

2

13

9,6

3

Μαθηματικά

3

3

3

3

12

8,9

4

Φυσικά (Φυσική, Χημεία, Φυσική ιστορία)

2

2

2

-

6

4,4

5

Εμπορευματολογία

-

-

2

2

4

3,0

6

Γαλλικά

5

4

3

4

16

11,9

7

Αγγλικά

-

5

5

4

14

10,4

8

Γερμανικά

4

4

4

4

16

11,9

9

Γενική ιστορία

3

-

-

-

3

2,2

10

Ιστορία του εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

11

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

5,2

12

Εμπορικά (εμποριολογία, λογιστική, αλληλογραφία και πρακτικαί ασκήσεις)

3

4

5

6

18

13,3

13

Στοιχεία Πολιτικής Οικονομίας, Δημοσιονομίας, φορολογικής νομοθεσίας και ιδία τελωνειακής νομοθεσίας

 

-

-

-

3

3

2,2

14

Εμπορικόν δίκαιον

-

-

-

3

3

.2,2

15

Καλλιγραφία

3

3

2

1

9

6,7

16

Γυμναστική

3

2

2

2

9

6,7

Σύνολο

34

33

32

36

135

100,0

Προαιρετικά:

1

Στενογραφία

-

-

2

2

4

2

Ιταλικά

3

3

3

3

12

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: l Εμπορικά, 2œ Γαλλικά, 2β Γερμανικά, 4 Αγγλικά, 5 Ελληνικά, 6 Μαθηματικά, 7α Γυμναστική, 7β Καλλιγραφία, 9 Γεωγραφία, 10 Φυσικά, 11 Εμπορευματολογία, 12α Γενική ιστορία, 12β Εμπορικό Δίκαιο, 12γ Πολιτική Οικονομία, 15α Θρησκευτικά, 15β Ιστορία ίου εμπορίου.

ΠΗΓΕΣ: α) Πίνακας 4" β) Β. διάταγμα 29 Οκτωβρίου 1908: Κείμενο Ε21 (τ. Β', σ. 646)· γ) Β. διάταγμα 15 Δεκεμβρίου 1909: Κείμενο Ε22 (τ. B', σ. 647).

Σελ. 322
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/323.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Ωρολόγιο πρόγραμμα

1915-1916

α/α

Μαθήματα 1

Τάξεις

Σύνολο %

Α

Β

Γ

Δ

1

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2

Ελληνικά

6

6

3

3

18

12,5

3

Μαθηματικά

3

3

3

3

12

8,3

4

Φυσικά (Φυσική, Χημεία, Φυσική ιστορία)

2

2

2

-

6

4,2

5

Εμπορευματολογία

-

-

2

2

4

2,8

6

Γαλλικά

5

4

3

4

16

11,1

7

Αγγλικά

-

5

5

4

14

9,7

8

Γερμανικά

4

4

4

4

16

11,1

9

Γενική ιστορία

3

-

-

-

3

2,1

10

Ιστορία του εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

11

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

4,9

12

Εμπορικά (εμποριολογία, λογιστική, αλληλογραφία και πρακτικαί ασκήσεις)

3

4

5

6

18

12,5

13

Στοιχεία πολιτικής Οικονομίας, Δημοσιονομίας,

φορολογικής νομοθεσίας και

ιδία τελωνειακής νομοθεσίας

-

-

-

3

3

2,1

14

Εμπορικόν δίκαιον

-

-

-

3

3

2,1

15

Καλλιγραφία

3

3

2

1

9

6,2

16

Στενογραφία

-

-

2

2

4

2,8

17

Γυμναστική

3

2

2

2

9

6,2

Σύνολο

35

35

35

39

144

100,0

Προαιρετικό :

Ιταλικά

3

3

3

3

12

1 Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1α Ελληνικά, 1β Εμπορικά, 3α Γαλλικά, 3β Γερμανικά, 5 Αγγλικά, 6 Μαθηματικά, 7α Γυμναστική, 7β Καλλιγραφία, 9 Γεωγραφία, 10 Φυσικά, 11α Εμπορευματολογία, 11β Στενογραφία, 13α Εμπορικό δίκαιο, 13β Ιστορία, 13γ Πολιτική οικονομία, 16α Θρησκευτικά, 16β Ιστορία του εμπορίου.

ΠΗΓΕΣ: α) Πίνακας 6' β) Β. διάταγμα 13 Απριλίου 1915: Κείμενο E27 (τ. Β', σ. 654-655)· γ) B. διάταγμα 7 Απριλίου 1916: Κείμενο E29 (τ. Β', σ. 658).

Σελ. 323
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/324.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Ωρολόγιο πρόγραμμα της κοινοτικής Χίου 1916

Εμπορικής

σχολής

α/α-

Μαθήματα 1

Τάξεις

 

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

1 .

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2'

Ελληνικά

5

5

4

4

18

12,7

3

Μαθηματικά

3

3

3

3

12

8,5

4

Φυσικά (Φυσική, Χημεία, Φυσική ιστορία)

2

2

2

2

8

5,6

5

Έμπορευματολογία

-

-

2

2

4

2,8

6

Γαλλικά

5

5

5

5

10

14,1

7

Αγγλικά

5

5

4

4

18

12,7

8

Γενική ιστορία

2

2

2

-

6

4,2

9

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

2

2

1,4

10

Γεωγραφία

2

2

2

2

8

5,6

11

Εμπορικά (εμποριολογία, λογιστική, αλληλογραφία, ασκήσεις)

 

3

4

5

6

18

12,7

12

Στοιχεία πολιτικής Οικονομίας και Δημοσιονομίας.

Φορολογική νομοθεσία και

ιδία τελωνειακή νομοθεσία

-

-

2

2

4

2,8

13

Εμπορικόν Δίκαιον

-

-

2

2

4

2,8

14

Καλλιγραφία

2

2

1

1

6

4,2

15

Δακτυλογραφία

-

1

1

1

3

24

16

Γυμναστική

3

3

2

2

10

7,1

Σύνολο

33

34

37

38

142

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Γαλλικά, 2α Αγγλικά, 2β Ελληνικά,

2γ Εμπορικά, 5 Μαθηματικά, 6 Γυμναστική, 7α Γεωγραφία, 7β Φυσικά, 9α Ιστορία, 9β Καλλιγραφία., 11α Εμπορευματολογία, 11β Εμπορικό Δίκαιο, 11γ Πολιτική Οικονομία, 14 Δακτυλογραφία, 15 Ιστορία του Εμπορίου, 16 Θρησκευτικά,

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 21 Αυγούστου 1916: Κείμενο E30 (τ. Β', σ. 659-660).

Σελ. 324
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/325.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Ωρολόγιο πρόγραμμα

1916 .

α/α Μαθήματα1

Τάξεις

 

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

Υποχρεωτικά:

1

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2

Ελληνικά

5

5

3

3

16

11,3

3

Μαθηματικά

4

3

3

3

13

9,2

4

Φυσική (Φυσική, Χημεία, Φυσική ιστορία)

2

2

2

• -

6

4,2

5

Έμπορευματολογία

-

-

2

2

4

2ο ,0

6

Γαλλικά

5

4

3

4

16

11,3

7 :

Αγγλικά

-

5

5

4

14

9,9

8-

Γερμανικά

3

4

4

4

15

10,6

9

Γενική ιστορία

3

-

-

-

3

24

10

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

11

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

4,9

12

Εμπορικά (Έμποριολογία, Λογιστική αλληλογραφία. Ασκήσεις)

3

4

5

6

18

12,7

13

Στοιχεία; πολιτικής Οικονομίας και Δημοσιονομίας (και ιδία φορολογικά και τελωνειακά)

-

-

2

2

4

2,8

14

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου και του αποτελούντος

την βάσιν αυτού μέρους του

Αστικού Δικαίου

-

-

2

.2

4

2,8

15

Καλλιγραφία

2

2

1

1

6

4,2

16

Δακτυλογραφία

1

1

1

2

. 5

3,5

17

Γυμναστική

3

2

2

2

9!

6,3

Σύνολο

34

-34

37

3?

142

100,0

Προαιρετικά:

1

Ιταλικά

3

3

3

3

12

2

Στενογραφία

-

-

2

2

4

16

1, Ιεράρχηση των μαθημάτων: l Εμπορικά, 2α Γαλλικά, 2β Ελληνικά, 4 Γερμανικά, 5 'Αγγλικά, 6 Μαθηματικά, 7 Γυμναστική, 8 Γεωγραφία, 9α Καλλιγραφία, 9β Φυσική, 11 Δακτυλογραφία, 12α Εμπορευματολογία, 12β Εμπορικό Δίκαιο, 12γ Πολιτική Οικονομία. 15 Ιστορία,; 16α Θρησκευτικά 16β Ιστορία του "Εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 21 Σεπτεμβρίου 1916: Κείμενο,Ε32 (τ. Β', σ. 662-665).

Σελ. 325
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/326.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1919

α/α

Μάθηματα 1

Τάξεις

 

Σύνολο

%

Α

Β

Γ

Δ

α) Υποχρεωτικά:

1

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2

Ελληνικά

5

5

3

3

16

11,1

3

Μαθηματικά

4

3

3

3

13

9,0

4

Φυσικά (Φυσική ιστορία. Φυσική πειραματική,

Χημεία)

2

2

2

-

6

4,1

5

Έμπορευματολογία

-

-

2

2

4

2,8

6

Γαλλικά

5

4

4

4

17

11,8

7

Αγγλικά

-

5

5

4

14

9,7

8

Γερμανικά

3

4

3

4

14

9,7

9

Γενική ιστορία

2

2

-

-

4

2,8

10

Ιστορίο; του Εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

11

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

4,9

12

Εμπορικά (εμποριολογία, λογιστική, αλληλογραφία,

ασκήσεις)

4

4

5

6

19

13,2

13

Στοιχεία πολιτικής οικονομίας και δημοσιονομίας

(και ιδία φορολογικά και τελωνειακά)

-

-

2

2

4

2,8

14

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου και του αποτελούντος

την βάσιν αυτού μέρους του

αστικού δικαίου

-

-

2

2

4

2,8

15

Καλλιγραφία

3

2

1

1

7

4,9

16

Δακτυλογραφία

-

1

1

2

4

2,8

17

Γυμναστική

3

2

2

2

9

6,2

Σύνολο

34

36

37

37

144

100,0

β) Προαιρετικά:

1

Ιταλικά

3

3

3

3

12

2

Στενογραφία

-

-

2

2

4

16

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Εμπορικά, 2 Γαλλικά, 3 Ελληνικά, 4α Αγγλικά, 4β Γερμανικά, 6 Μαθηματικά, 7 Γυμναστική, 8α Γεωγραφία, 8β Καλλιγραφία, 10 Φυσικά, 11α Δακτυλογραφία, 11β Εμπορευματολογία, 11γ Εμπορικό Δίκαιο, 11δ Ιστορία, 11ε Πολιτική Οικονομία, 16α Θρησκευτικά, 16β Ιστορία του Εμπορίου.

ΠΗΓΗ: B. διάταγμα 31 Οκτωβρίου 1919: Κείμενο E34 (τ. Β', σ. 667-671),

Σελ. 326
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/327.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙ

ΝΑΚΑΣ 11. Ωρολόγιο πρόγραμμα

1920

α/α

Μαθήματα1

τάξεις

 

Σύνολο % :

A

Β

Γ

Δ

α) Υποχρεωτικά:

1

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

'2

Ελληνικά

6

5

4

3

18

12,8

3

Μαθηματικά

4

4

4

4

16

11,3

4

Εμπορευματολογία (μετά των στοιχείων

της Φυσικής ιστορίας και Χημείας)

2

2

2

2 ;

8

5,7

5

Φυσική πειραματική

1

1

-

-

2

1,4

6=

Γαλλικά

6

5

5

5

21

14,9

7:

Αγγλικά

-

6

6

6

18

12,8

8

Γενική ιστορία

2

2

-

-

4

2,8

9

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

10

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

5,0

Εμποριολογία

2

2':

1

1

6

11

Εμπορικά Λογιστική και ασκήσεις

2

2.

3

. 4

11 19

13,5

Αλληλογραφία

-

-

1

1

2

12

Εμπορικόν Δίκαιον

-

-

2

2

4

2,8

13-:

Πολιτική Οικονομία

-

-

1

2

3

2,1

14

Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

3

2

2

1

8

5,7

1-5

Γυμναστική

3

2

2

2

9

6,4

Υγιεινή [2 ώρας]

34

35

35

35

139

16

Ασκήσεις εργαστηρίου

-

-

1

1

2

1,4

Σύνολο

34

35

36

36

141

100,0

β) .Προαιρετικά:

1

Γερμανικά

3

3

3

3

12

2

Ιταλικά

3

3

3

3

12

3

Τουρκικά

3

3

3

3

12

4

Στενογραφία

-

-

3

3

6

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Γαλλικά, 2 Εμπορικά, 3α Αγγλικά, 3β Ελληνικά, 5 Μαθηματικά, 6 Γυμναστική και Υγιεινή, 7α Εμπορευματολογία, 7β Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία, 9 Γεωγραφία, 10α Γενική ιστορία, 10β Εμπορικό Δίκαιο, 12 Πολιτική Οικονομία, 13α Ασκήσεις εργαστηρίου, 13β Φυσική πειραματική, 15α Θρησκευτικά, 15β Ιστορία του εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 16 Αυγούστου 1920: Κείμενο Ε36 (τ. Β', σ. 675-677).

Σελ. 327
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/328.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Ωρολόγιο πρόγραμμα αρρένων 1921

α/α

Μαθήματα 1

Τάξεις

 

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

α) Υποχρεωτικά:

1

Θρησκευτικά

1

-

-

- ,

1

0,7

2

Ελληνικά

6

6

5

4

21

14,9

3

Μαθηματικά

4

4

4

3

15

10,6

4

Εμπορευματολογία (μετά των στοιχείων

της Φυσικής ιστορίας και Χημείας)

2

2

2

Ί

8

5,7

5

Φυσική πειραματική

1

1

-

-

2

1,4

6

Γαλλικά

6

5

5

5

21

14,9

7

Αγγλικά

-

5

6

6

17

12,1

8

Γενική ιστορία

2

2

-

4

2,8

9

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

10

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

5,0

}Εμποριολογία

2

2

1

1

6

11

Λογιστική και ασκήσεις

2

2

3

4

11 19

13,5

Αλληλογραφία

-

-

1

1

2

12

Εμπορικόν Δίκαιον

-

-

2

2

4

2.8

13

Πολιτική Οικονομία

-

-

1

2 .

3

2,1

14

Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

3

2

1

1

7

5,0

15

Γυμναστική

3

2

2

2

9

6,4

και Υγιεινή [2 -ώρας]

34

35

35

35

139

16

Ασκήσεις εργαστηρίου

-

-

1

1

2

1,4

Σύνολο

34

35

36

36

141

100,0

β) Προαιρετικά:

1

Γερμανικά

3

3

3

3

12

2

Ιταλικά

3

3

3

3

12

S

Τουρκικά

3

3

3

3

12

4

Στενογραφία

-

-

3

3

6

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: Ια Γαλλικά, 1 β Ελληνικά, 3 Εμπορικά, 4 Αγγλικά, 5 Μαθηματικά, 6 Γυμναστική και Υγιεινή, 7 Εμπορευματολογία, 8α Γεωγραφία, 8β Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία., 10α. Γενική ιστορία, 10β Εμπορικό Δίκαιο, 12 Πολιτική Οικονομία, 13α Ασκήσεις εργαστηρίου, 13β Φυσική πειραματική, 15α Θρησκευτικά, 15β Ιστορία του εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 15 Αυγούστου 1921: Κείμενο Ε38 (τ. Β', σ. 679-683).

Σελ. 328
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/329.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Ωρολόγιο πρόγραμμα θηλέων 1921

α/α

Μαθήματα1

τάξεις

 

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

α) Υποχρεωτικά:

-

1

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2

Ελληνικά

6

6

5

4

21

14,5

3

Μαθηματικά

4

4

3'

3

14

9,7

4

Εμπορευματολογία (μετά των στοιχείων

τής Φυσικής ιστορίας και Χημείας)

2

2

2

-2

8

5,5

5

Φυσική πειραματική

1

1

-

-

2

1,4

6

Γαλλικά

6

5

5

5

21

14,6

7

Αγγλικά

-

5

6

6

17

11,8

8

Γενική ιστορία

2

1

1

-

4

2,8

9

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

10

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

4,9

1 Εμποριολογία

2

2

;2

2

8

11

Εμπορικά Λογιστική και ασκήσεις

2

2

2 ·

2

8 18

12,5

Αλληλογραφία;

-

-

1

1

2

ι~2

Εμπορικόν Δίκαιον

-

-

-

2

2

1,4

13

Πολιτική και Οικιακή Οικονομία

-

-

1

2

3

2,1

14

Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

3

2

2

7

4,9

15

Γυμναστική

2

2

2

2

8

5,5

16

Υγιεινή και Νοσηλευτική

-

1

1

- ·

2

1,4

17

Χειροτεχνία

2

1

1

-

4

2,8

18

Οικιακή παιδαγωγική

-

-

-

2

2

1,4

35

36

36

35

; 142

19

Ασκήσεις εργαστηρίου

-

-

1

i

2

1,4

Σύνολο

35

36

37

36

144

100,0

β) Προαιρετικά:

1

Γερμανικά

3

3

3

3

12

2

Ιταλικά

3

3

3

3

12

3

Τουρκικά

3

3

3

3

12

4

Στενογραφία

-

' -

3

3

6

1.Ιεράρχηση των :μαθημάτων: 1α Γαλλικά; 1β; Ελληνικά, 3 Εμπορικά, 4 Αγγλικά, .5 Μαθηματικά, 6α Γυμναστική, 6β Έμπορευματολογία, 8α Γεωγραφία,. 8β Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία, 10α-Γενική ιστορία, 10β Χειροτεχνία, 12 Πολιτική και Οικιακή Οικονομία, 13α Ασκήσεις εργαστηρίου, 13β Εμπορικό Δίκαιο, 13γ Οικιακή Παιδαγωγική, 13δ Υγιεινή και Νοσηλευτική, 13ε Φυσική πειραματική, 18α Θρησκευτικά, 18β Ιστορία του Εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 15 Αυγούστου 1921: Κείμενο E38 (τ. Β', σ. 679-683).

Σελ. 329
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/330.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Ωρολόγιο πρόγραμμα αρρένων, 1922

α/α

Μαθήματα1

Τάξεις

 

Σύνολο %

A

Β

Γ

Δ

1

α  Υποχρεωτικά: Θρησκευτικά

1

1

0,7

Εμποριολογία

2

Εμπορικά  Λογιστική

3

4

5

6

18

12,3

' Αλληλογραφία

3

Εμπορευματολογία

-

-

2

3

5

3,4

4

Ελληνικά

6

6

5

4

21

14,4

5

Μαθηματικά

4

4

4

3

15

10,3

6

Γαλλικά

5

5

4

5

19

13,0

7

Αγγλικά

-

5

5

6

16

11,0

Ί Φυσική ιστορία

8

Φυσικά " Πειραματική Φυσική και

3

3

2

-

8

5,5

J Στοιχεία Χημείας

9

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

4,8

ίο

Γενική Ιστορία

2

2

-

-

4

2,7

11

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

2

2

1,4

12

Εμπορικόν Δίκαιον

-

-

2

2

4

2,7

13

Πολιτική Οικονομία

-

-

2

2

4

2,7

14

Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

3

2

1

1

7

4,8

15

Γυμναστική και Υγιεινή

3

2.

2

2

9

6,2

32

35

36

37

140

16

Στενογραφία

-

-

3

3

6

4,1

Σύνολο

32

35

39

40

146

100,0

β) Προαιρετικά:

1 Γερμανικά

3

3

4

4

14

2 Ιταλικά

2

2

3

3

10

3 Τουρκικά

2

2

3

3

10

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3 Εμπορικά, 4 Αγγλικά, 5 Μαθηματικά, 6 Γυμναστική και Υγιεινή, 7 Φυσικά, 8α Γεωγραφία, 8β Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία, 10 Στενογραφία, 11 Εμπορευματολογία, 12α Γενική ιστορία, 12β Εμπορικό Δίκαιο, 12γ Πολιτική Οικονομία, 15 Ιστορία του Εμπορίου, 16 Θρησκευτικά.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 29 Ιουλίου 1922: Κείμενο Ε40 (τ. Β', ,σ. 748-751).

Σελ. 330
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/331.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15, Ωρολόγιο πρόγραμμα θηλέων 1922

α/α

Μαθήματα1

τάξεις

 

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

1

α) Υποχρεωτικά: Θρησκευτικά

1

1

0,7

Εμποριολογία

2

Λογιστική

3

3

5

5

16

11,1

Αλληλογραφία

3

Εμπορευματολογία

-

: -

2

2

4

2,8

4

Ελληνικά

6

5

5

4

20

13,9

5

Μαθηματικά

4

4

3

3

14

9,7

6

Γαλλικά

5

4

4

5

18

12,5

7

Αγγλικά

-

5

4

4

13

9,0

Φυσική ιστορία

8

Πειραματική Φυσική και

2

3

2

-

7

4,9

Στοιχεία Χημείας

9

Γεωγραφία

2

2

1

1

6

4,2

10

Γενική ιστορία

2

2

-

-

4

2,8

11

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

2

2

1,4

12

Έμπορικόν Δίκαιον

-

-

1

1

2

1,4

13

Πολιτική και Οικιακή Οικονομία

-

-

2

2

4

: 2,8

14

Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

3

2

2

2

9

6,2

15

Χειροτεχνία (κοπτική, ραπτική, εργόχειρον)

2

2

2

2

8

5,5

16

Γυμναστική και υγιεινή (και στοιχεία

νοσηλευτικής)

2

2

3

3

10

6,9

32

34

36

36

138

17

Στενογραφία

-

-

3

3

6

4,2

Σύνολo

32

34

39

39

144

100,0

β) Προαιρετικά:

1

Γερμανικά

3

3

4

4

14

2

Ιταλικά

2

2

3

3

10

,3

Τουρκικά

2

2

3

3 .

10

1. Ιεράρχηση μαθημάτων: l Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3 Εμπορικά, 4 Μαθηματικά, 5 Αγγλικά, 6 Γυμναστική και Υγιεινή, 7 Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία, 8 Χειροτεχνία, 9 Φυσικά, 10α Γεωγραφία, 10β Στενογραφία, 12α Εμπορευματολογία, 12β Γενική ιστορία, 12γ Πολιτική και Οικιακή Οικονομία, 15α Εμπορικό Δίκαιο, 15β Ιστορία του Εμπορίου, 17 Θρησκευτικά.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 29 Ιουλίου 1922: Κείμενο E40 (τ. Β', σ. 748-751).

Σελ. 331
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/332.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 16, Ωρολόγιο πρόγραμμα αρρένων 1925

α/α

Μαθήματα 1

Τάξεις A Β Γ Δ

Σύνολο

%

α) Υποχρεωτικά: 1 "Θρησκευτικά 2 Νεοελληνικά (εκθέσεις-ασκήσεις) Ί

3 Αρχαία Ελληνικά 

4 Γενική ιστορία 5 Ιστορία του Εμπορίου

Εμπορική Αριθμητική

6 "Στοιχεία Γεωμετρίας ' Στοιχεία Άλγεβρας Οικονομική Άλγεβρα

Μετά στοιχείων Φυσικής ιστορίας 7 Χημείας Εμπορευματολογία και Φυσική πειραματική 8 Γενική, Φυσική, Μαθηματικά, Εμπορική-Οικονομική 9 Γαλλικά

Αγγλικά Εμποριολογία

11 Λογιστική και ασκήσεις

Αλληλογραφία

12 Εμπορικόν Δίκαιον 13 Πολιτική Οικονομία

1 __ __ __

5 5 3 2 1 1 2 2

2 2 - - - - 1 1

4 4 4 3

2 - -- -- --

- 2 1 -- - 2 3 2 1 1 -

2 2 2· 1 5 5 4 5 - 5 5 6 2 2 1 1 2 2 3 4 - - 1 1 - - 2 2

- - 2 2

1

15 21

6

4 2

15

2 3 14

5 4

7

19 16

6 11 19

2

4 4

0,7

14,8

2,8 1,4

10,6

9,8

4,9

13,4

11,3 13,4

2,8

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 (Αρχαία και Νέα) Ελληνικά, 2α Γαλλικά, 2β Εμπορικά, 4 Αγγλικά, 5 Μαθηματικά, 6 Εμπορευματολογία, 7 Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία, 8 Γεωγραφία, 9ά Γενική ιστορία, 9β Εμπορικό Δίκαιο, 9γ Πολιτική Οικονομία, 9δ. Στενογραφία, 13α Ιστορία του Εμπορίου, 13β Υγιεινή, 15 Θρησκευτικά.

Σελ. 332
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/333.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 (συνέχεια)

Τάξεις

α/α

Μαθήματα

Α

Β

Γ

Σύνολο

%

Τεχνικά

14 Καλλιγραφία

Δακτυλογραφία

3

2

2 1

1

1

10

7,1

15 Στενογραφία

1

1

2

4

2,8

16' Χειροτεχνία

· —

'· —

~

17 Υγιεινή

1

1

——

' 2

1,4

Σύνολο

34

36

36

36

142

100,0

β) Προαιρετικά:

1

Γερμανική

3

3

3

3

12

2

Ιταλική

2

2

3

3

10

3

Σερβική

2

2

3

3

10

η καθ' ομάδας

A' ομάς Β' ομάς

Γερμανική 3 3

Ιταλική 3 3

Σερβική 3-3

ΠΗΓΗ: Π. διάταγμα 30 Δεκεμβρίου 1925: Κείμενο Ε41 (τ. Β', σ. 752-761).

Σελ. 333
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/334.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 17. Ωρολόγιο πρόγραμμα

θηλέων

1925

Τάξεις

 

α/α Μαθήματα1

Σύνολο

%

A

Β

-Γ Δ

α.) Υποχρεωτικά:

Ελληνικά

1 Θρησκευτικά

1

- -

1 0,7

2 Νεοελληνικά (εκθέσεις-ασκήσεις)

5

5

3 2 15

21 14,8

3 Αρχαία Ελληνικά

1

1

226

4 Γενική ιστορία

2

2

- -

4 2,8

5 Ιστορία του Εμπορίου

-

1 1

2 1,4

Μαθηματικά

Εμπορική Αριθμητική

6 Στοιχεία Γεωμετρίας

4

4

3 3

14 9,9

Στοιχεία Αλγέβρας

οικονομική Άλγεβρα

Εμπορευματολογία

Μετά στοιχείων Φυσικής ιστορίας

2

-

- - 2

7 " " Χημείας

-

2

1-3

12 8,4

Εμπορευματολογία

-

-

2 ' 2 4

καί Φυσική πειραματική

1

1

1-3

Γεωγραφία

8 Γενική, Φυσική, Μαθηματική,

Εμπορική-ΟΙκονομική

2

2

2 ι

7 4,9

9 Γαλλικά

5

4

4 5

18 12,7

10 Αγγλικά

-

5

4 4

13 9,2

Εμπορικά

Εμποριολογία

2

1

115

11 Λογιστική και ασκήσεις

2

2

3 4 11

18 12,7

Αλληλογραφία

-

-

1 1 2

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 (Αρχαία και Νέα) Ελληνικά, 2α Γαλλικά, 2β Εμπορικά, 4 Μαθηματικά, 5 Αγγλικά, 6 Εμπορευματολογία, 7 Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία, 8 Χειροτεχνία, 9 Γεωγραφία, 10α Γενική ιστορία, 10β Πολιτική Οικονομία, 10γ Στενογραφία, 12α Εμπορικό Δίκαιο, 13β Υγιεινή, 15 Ιστορία του Εμπορίου, 16 Θρησκευτικά.

Σελ. 334
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/335.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 (συνέχεια)

Τάξεις

α/α

Μαθήματα

A

Β

Γ

Σύνολο %

Δ

Νομικά

12

Εμπορικόν Δίκαιον

1

2

3

2,1

13

Πολιτική Οικονομία

2

2

4

2,8

Τεχνικά

14

Καλλιγραφία

3

2

ι

1 |

10

7,1

Δακτυλογραφία

2

ι

Ι

15

Στενογραφία

1

1

2

4

2,8

16

Χειροτεχνία

2

2

2

2

8

5,6

17

Υγιεινή

1

1

1

3

2,1

Σύνολο

34

36

36

36

142

100,0

ß)

Προαιρετικά:

1

Γερμανική

3

3

3

3

12

2 Ιταλική

2

2

3

3

10

3

Σερβική

2

2

3

3

10

η καθ' ομάδας

Α' ομάς Β' ομάς

Γερμανική 3 3

Ιταλική 3 3

Σερβική 3 3

ΠΗΓΗ: Π. διάταγμα 30 Δεκεμβρίου 1925: Κείμενο E41 (τ. Β', σ 752-761)

Σελ. 335
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/336.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 18. Ωρολόγιο πρόγραμμα πενταταξίων μέσων εμπορικών σχολών αρρένων 1928

Mαθήματα *

Τάξεις

   

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

E

Υποχρεωτικά:

Ελληνικά

Γραμματική και ασκήσεις

3

2

1

-

- ·

Συντακτικόν

1

2

2

-

-

38

21,2

Εκθέσεις

2

2

1

1

1

Κείμενα1

5

4

4

4

3.

Θρησκευτικά

1

1

ι2

ι2

-

3

1,7

Τεχνική Ιστορία

2

2

1

-

- ·

5

2,8

Ιστορία Εμπορίου

-

-

-

1

1

2

1,1

Μαθηματικά

Εμπορική Αριθμητική

- 4

3

2

1

1

Στοιχεία Πρακτικής Γεωμετρίας 1 - - - - ~-

18

104

Στοιχεία Άλγεβρας

-

-

2

• 2

2

Εμπορευματολογία

Στοιχεία Φυσικής Ιστορίας

2

2

-

-

-

' " " Πειραματικής -

2

2

1

-

18

10,1

" " Χημείας

-

-

2

1

-

" Εμπορευματολογίας

5- .-

-

-

2

2

Ασκήσεις Εργαστηριακαί

----

-

-

1

1

Γεωγραφία

Γενική Φυσική

· Μαθηματική Εμπορική

. 2

2

2

1

1

8

4,5

Οικονομική

Γαλλικά

4

4

4

- '4

- 5

21

--11,7

Αγγλικά  *

- -

:-

: 5

5

5

15

8,4

* Ιεράρχηση των μαθημάτων: l Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3 Εμπορικά, 4 Μαθηματικά, 5 Αγγλικά, 6α Γυμναστική, 6β Φυσικά, 8 Γεωγραφία, 9 Καλλιγραφία, 10 Γενική Ιστορία, 11α Εμπορευματολογία, 11β Εμπορικόν Δίκαιον, 11γ Στενογραφία, 14α Θρησκευτικά, 14β Πολιτική Οικονομία, 16α Ασκήσεις Εργαστηρίου, 16β Δακτυλογραφία, 16γ Ιστορία του Εμπορίου. (Οι 18 ώρες της Εμπορευματολογίας επιμερίζονται ως εξής : 12 Φυσικά, 4 Εμπορευματολογία, 2 Ασκήσεις εργαστηρίου.)

Παρατηρήσεις :

1. Εν οις και καθήκοντα πολίτου.

2. Η Γ και Δ των αρρένων θα συνδιδάσκωνται υπό τύπον διαλέξεως κατά Σάββατον.

Σελ. 336
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/337.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 (συνέχεια)

Τάξεις

α/α Μαθήματα

A Β Γ

Σύνολο % Δ

Εμπορικά

Εμποριολογία

- 2 2 1

Λογιστική και Ασκήσεις

- 2 2 4

5

20

11,2

Αλληλογραφία

- - - ι

1

Νομικά

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου3

_ _ _ 2

2

4

2,2

" Πολιτικής Οικονομίας 4

- - - 1

2

3

1,7

" Οικιακής Οικονομίας

. - - - -

-

-

-

Τεχνικά

Καλλιγραφία

321 -

-

6

3,3

Δακτυλογραφία

- - - 1

1

2

1,1

Στενογραφία

- - ' 1 1

2

4

2,2

Χειροτεχνία

- - - -

-

-

-

Γυμναστική

3322

2

12

6,7

Υγιεινή νοσηλευτική

- - - -

-

-

-

Σύνολο

33 35 37 38

37

179

100,0

Προαιρετικά:

1 Γερμανική γλώσσα

- 3 3 3

3

12

2 Ιταλική "

- 2 2 3

3

10

Β Σερβική "

- 2 2 3

3

10

η καθ'

ομάδας

A' ομάς Β' ομάς

Γ' ομάς Σύνολον

Γερμανική γλώσσα

3 3

4

10

Ιταλική "

2 3

4

9

Σερβική "

2 3

4

9

3. Ως επίσης νομοθεσίας συνεταιρισμών. Ναυτικού Δικαίου κτλ.

4. Οικονομολογικών.

ΠΗΓΗ: Π. διάταγμα 28-Σεπτεμβρίου 1928: Κείμενο Ε45 (τ. Β', σ. 772-778).

22

Σελ. 337
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/338.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 19. Ωρολόγιο πρόγραμμα πενταταξίων μέσων εμπορικών σχολών θηλέων 1928

-

Μαθήματα*

Τάξεις

Σύνολο

ο/ /ο

A

Ε

Γ

Δ

Ε

Υποχρεωτικά:

Γραμματική και ασκήσεις Συντακτικόν

3 1

2 1

1 1

-

-

34

19,2

Ελληνικά

Εκθέσεις Κείμενα Θρησκευτικά Τεχνική Ιστορία Ιστορία Εμπορίου

2 4 1 2

2 4

1

3

1

4 12

1 3 12

1

2

1

1

1

4 5 1

2,3

2,8

0,5

Μαθηματικά

Εμπορική Αριθμητική . Στοιχεία Πρακτικής Γεωμετρίας " Άλγεβρας

4

2 1

2

1

1

2

1

_

2

16

9,0

Εμπορευματολογία

Στοιχεία- Φυσικής Ιστορίας :" " Πειραματικής

" " Χημείας

" Εμπορευματολογίας Ασκήσεις Εργαστηριακαί

2

1

2

2

1

1 1 2

1 13

14

7,9

Γεωγραφία

Γενική Φυσική Μαθηματική Εμπορική Οικονομική

2

2

1

1

1

7

4,0

* Ιεράρχηση των μαθημάτων: l Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3 Εμπορικά, 4 Μαθηματικά, 5 Αγγλικά, 6 Γυμναστική, 7α Φυσικά, 7β Χειροτεχνία, 9 Γεωγραφία, 10 Καλλιγραφία, 11 Γενική ιστορία, 12α Θρησκευτικά, 12β Στενογραφία, 12γ Υγιεινή, 15α Δακτυλογραφία, 15β Εμπορευματολογία, 15γ Οικιακή Οικονομία, 18 Εμπορικό Δίκαιο, 19α Ασκήσεις εργαστηρίου, 19β Ιστορία του εμπορίου. Παρατηρήσεις :

1. Εν ο'ίς και καθήκοντα πολίτου.

2. Η Δ και Ε των θηλέων θα συνδιδάσκωνται υπό τύπον διαλέξεως κατά Σάββατον.

3. Κατά 15ήμερον.

Σελ. 338
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/339.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 (συνέχεια)

Τάξεις

α/α

Μαθήματα

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

Γαλλικά

4

4

4

4

4

20

11,3

Αγγλικά

-

-

5

4

5

14

7,9

Εμπορικά

Εμποριολογία

-

2

1

1

Λογιστική και Ασκήσεις

-

2

2

3

4

18

10,2

Αλληλογραφία

-

-

1

1

1

Νομικά

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου 4

-

-

-

1

1

2

1,1

" Πολιτικής Οικονομίας

-

-

-

-

-

-

-

" Οικιακής Οικονομίας

-

-

-

1

2

3

1,7

Τεχνικά

Καλλιγραφία

3

2

1

-

-

6

3,4

Δακτυλογραφία

-

-

1

1

1

3

1,7

Στενογραφία

-

-

1

1

2

4

2,3

Χειροτεχνία5

2

2

2

2

2

10

5,6.

Γυμναστική

3

3

2

2

2

12

6,8

Υγιεινή νοσηλευτική

-

-

1

1

26

47

2,3

Σύνολο

33

35

36

.37

37

177

100.0

Προαιρετικά:

1

Γερμανική γλώσσα

.-

3

3

3

3

12

2

Ιταλική "

-

2

2

3

3

10

3

Σερβική . "

-

2

2

3

3

10

η

καθ* ομάδας

A' ομάς

Β' ομάς

Γ' Ομάς Σύνολον

Γερμανική γλώσσα

3

3

4

10

Ιταλική "

2

3

4

9

Σερβική "

2

3

4

9

4. Ως επίσης νομοθεσίας συνεταιρισμών. Ναυτικού Δικαίου κτλ.

5. Ιχνογραφία, κοπτική, ραπτική, επιδιορθώσεις ειδών ιματισμού, πυρογραφία, χειροτεχνήματα και άλλα.

6. Συμπεριλαμβανομένης και της υγιεινής.

7. Υπό ιατρού γυναικός. ΠΗΓΗ: Π. διάταγμα 28 Σεπτεμβρίου 1928: Κείμενο E45 (τ, B', σ. 772-778).

Σελ. 339
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 320
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1906

  α/α

  Μαθήματα 1

  τάξεις

   

  Σύνολο %

  A

  Β

  Γ

  Δ

  1

  Θρησκευτικά

  1

  -

  -

  -

  1

  0,7

  2

  Ελληνικά

  5

  4

  2

  2

  13

  9,4

  s

  Μαθηματικά

  3

  3

  3

  3

  12

  8,6

  4

  Φυσικά (Φυσική, Χημεία, Φυσική ιστορία)

  2

  2

  2

  -

  6

  4,3

  5

  Εμπορευματολογία

  -

  -

  2

  2

  4

  2,9

  6

  Γαλλικά

  5

  4

  3

  4

  16

  11,5

  7

  Αγγλικά

  -

  5

  5

  4

  14

  10,1

  8

  Γερμανικά

  4

  4

  4

  4

  16

  11,5

  9

  Γενική ιστορία

  3

  -

  -

  -

  3

  2,2

  10

  Ιστορία του Εμπορίου

  -

  -

  -

  1

  1

  0,7

  11

  Γεωγραφία

  2

  2

  2

  1

  7

  5,0

  12

  Εμπορικά (εμποριολογία, λογιστική.

  αλληλογραφία και πρακτικαί ασκήσεις)

  3

  4

  5

  6

  18

  12,9

  13

  Στοιχεία Πολιτικής Οικονομίας, Δημοσιονομίας,

  φορολογικής νομοθεσίας και ιδία

  τελωνειακής νομοθεσίας

  -

  -

  -

  3

  3

  2,2

  14

  Έμπορικόν δίκαιον

  -

  -

  -

  3

  3

  2,2

  15

  καλλιγραφία

  3

  3

  3

  1

  10

  7,2

  16

  Γυμναστική

  3

  3

  3

  3

  12

  8,6

  Σύνολο

  34

  34

  34

  37

  139

  100,0

  Προαιρετικόν:

  Στενογραφία

  -

  -

  2

  2

  4

  1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Εμπορικά, 2α Γαλλικά, 2β Γερμανικά, 4 Αγγλικά, 5 Ελληνικά, 6α Γυμναστική, 6β Μαθηματικά, 8 Καλλιγραφία, 9 Γεωγραφία, 10 Φυσικά, 11 Εμπορευματολογία, 12α Γενική ιστορία, 12β Εμπορικό δίκαιο, 12γ Πολιτική Οικονομία, 15α Θρησκευτικά, 15β Ιστορία του εμπορίου.

  ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 7 Σεπτεμβρίου 1906: Κείμενο E19 (τ. Β1, σ. 642-643).