Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 324-343 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/324.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Ωρολόγιο πρόγραμμα της κοινοτικής Χίου 1916

Εμπορικής

σχολής

α/α-

Μαθήματα 1

Τάξεις

 

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

1 .

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2'

Ελληνικά

5

5

4

4

18

12,7

3

Μαθηματικά

3

3

3

3

12

8,5

4

Φυσικά (Φυσική, Χημεία, Φυσική ιστορία)

2

2

2

2

8

5,6

5

Έμπορευματολογία

-

-

2

2

4

2,8

6

Γαλλικά

5

5

5

5

10

14,1

7

Αγγλικά

5

5

4

4

18

12,7

8

Γενική ιστορία

2

2

2

-

6

4,2

9

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

2

2

1,4

10

Γεωγραφία

2

2

2

2

8

5,6

11

Εμπορικά (εμποριολογία, λογιστική, αλληλογραφία, ασκήσεις)

 

3

4

5

6

18

12,7

12

Στοιχεία πολιτικής Οικονομίας και Δημοσιονομίας.

Φορολογική νομοθεσία και

ιδία τελωνειακή νομοθεσία

-

-

2

2

4

2,8

13

Εμπορικόν Δίκαιον

-

-

2

2

4

2,8

14

Καλλιγραφία

2

2

1

1

6

4,2

15

Δακτυλογραφία

-

1

1

1

3

24

16

Γυμναστική

3

3

2

2

10

7,1

Σύνολο

33

34

37

38

142

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Γαλλικά, 2α Αγγλικά, 2β Ελληνικά,

2γ Εμπορικά, 5 Μαθηματικά, 6 Γυμναστική, 7α Γεωγραφία, 7β Φυσικά, 9α Ιστορία, 9β Καλλιγραφία., 11α Εμπορευματολογία, 11β Εμπορικό Δίκαιο, 11γ Πολιτική Οικονομία, 14 Δακτυλογραφία, 15 Ιστορία του Εμπορίου, 16 Θρησκευτικά,

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 21 Αυγούστου 1916: Κείμενο E30 (τ. Β', σ. 659-660).

Σελ. 324
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/325.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Ωρολόγιο πρόγραμμα

1916 .

α/α Μαθήματα1

Τάξεις

 

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

Υποχρεωτικά:

1

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2

Ελληνικά

5

5

3

3

16

11,3

3

Μαθηματικά

4

3

3

3

13

9,2

4

Φυσική (Φυσική, Χημεία, Φυσική ιστορία)

2

2

2

• -

6

4,2

5

Έμπορευματολογία

-

-

2

2

4

2ο ,0

6

Γαλλικά

5

4

3

4

16

11,3

7 :

Αγγλικά

-

5

5

4

14

9,9

8-

Γερμανικά

3

4

4

4

15

10,6

9

Γενική ιστορία

3

-

-

-

3

24

10

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

11

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

4,9

12

Εμπορικά (Έμποριολογία, Λογιστική αλληλογραφία. Ασκήσεις)

3

4

5

6

18

12,7

13

Στοιχεία; πολιτικής Οικονομίας και Δημοσιονομίας (και ιδία φορολογικά και τελωνειακά)

-

-

2

2

4

2,8

14

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου και του αποτελούντος

την βάσιν αυτού μέρους του

Αστικού Δικαίου

-

-

2

.2

4

2,8

15

Καλλιγραφία

2

2

1

1

6

4,2

16

Δακτυλογραφία

1

1

1

2

. 5

3,5

17

Γυμναστική

3

2

2

2

9!

6,3

Σύνολο

34

-34

37

3?

142

100,0

Προαιρετικά:

1

Ιταλικά

3

3

3

3

12

2

Στενογραφία

-

-

2

2

4

16

1, Ιεράρχηση των μαθημάτων: l Εμπορικά, 2α Γαλλικά, 2β Ελληνικά, 4 Γερμανικά, 5 'Αγγλικά, 6 Μαθηματικά, 7 Γυμναστική, 8 Γεωγραφία, 9α Καλλιγραφία, 9β Φυσική, 11 Δακτυλογραφία, 12α Εμπορευματολογία, 12β Εμπορικό Δίκαιο, 12γ Πολιτική Οικονομία. 15 Ιστορία,; 16α Θρησκευτικά 16β Ιστορία του "Εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 21 Σεπτεμβρίου 1916: Κείμενο,Ε32 (τ. Β', σ. 662-665).

Σελ. 325
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/326.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1919

α/α

Μάθηματα 1

Τάξεις

 

Σύνολο

%

Α

Β

Γ

Δ

α) Υποχρεωτικά:

1

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2

Ελληνικά

5

5

3

3

16

11,1

3

Μαθηματικά

4

3

3

3

13

9,0

4

Φυσικά (Φυσική ιστορία. Φυσική πειραματική,

Χημεία)

2

2

2

-

6

4,1

5

Έμπορευματολογία

-

-

2

2

4

2,8

6

Γαλλικά

5

4

4

4

17

11,8

7

Αγγλικά

-

5

5

4

14

9,7

8

Γερμανικά

3

4

3

4

14

9,7

9

Γενική ιστορία

2

2

-

-

4

2,8

10

Ιστορίο; του Εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

11

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

4,9

12

Εμπορικά (εμποριολογία, λογιστική, αλληλογραφία,

ασκήσεις)

4

4

5

6

19

13,2

13

Στοιχεία πολιτικής οικονομίας και δημοσιονομίας

(και ιδία φορολογικά και τελωνειακά)

-

-

2

2

4

2,8

14

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου και του αποτελούντος

την βάσιν αυτού μέρους του

αστικού δικαίου

-

-

2

2

4

2,8

15

Καλλιγραφία

3

2

1

1

7

4,9

16

Δακτυλογραφία

-

1

1

2

4

2,8

17

Γυμναστική

3

2

2

2

9

6,2

Σύνολο

34

36

37

37

144

100,0

β) Προαιρετικά:

1

Ιταλικά

3

3

3

3

12

2

Στενογραφία

-

-

2

2

4

16

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Εμπορικά, 2 Γαλλικά, 3 Ελληνικά, 4α Αγγλικά, 4β Γερμανικά, 6 Μαθηματικά, 7 Γυμναστική, 8α Γεωγραφία, 8β Καλλιγραφία, 10 Φυσικά, 11α Δακτυλογραφία, 11β Εμπορευματολογία, 11γ Εμπορικό Δίκαιο, 11δ Ιστορία, 11ε Πολιτική Οικονομία, 16α Θρησκευτικά, 16β Ιστορία του Εμπορίου.

ΠΗΓΗ: B. διάταγμα 31 Οκτωβρίου 1919: Κείμενο E34 (τ. Β', σ. 667-671),

Σελ. 326
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/327.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙ

ΝΑΚΑΣ 11. Ωρολόγιο πρόγραμμα

1920

α/α

Μαθήματα1

τάξεις

 

Σύνολο % :

A

Β

Γ

Δ

α) Υποχρεωτικά:

1

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

'2

Ελληνικά

6

5

4

3

18

12,8

3

Μαθηματικά

4

4

4

4

16

11,3

4

Εμπορευματολογία (μετά των στοιχείων

της Φυσικής ιστορίας και Χημείας)

2

2

2

2 ;

8

5,7

5

Φυσική πειραματική

1

1

-

-

2

1,4

6=

Γαλλικά

6

5

5

5

21

14,9

7:

Αγγλικά

-

6

6

6

18

12,8

8

Γενική ιστορία

2

2

-

-

4

2,8

9

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

10

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

5,0

Εμποριολογία

2

2':

1

1

6

11

Εμπορικά Λογιστική και ασκήσεις

2

2.

3

. 4

11 19

13,5

Αλληλογραφία

-

-

1

1

2

12

Εμπορικόν Δίκαιον

-

-

2

2

4

2,8

13-:

Πολιτική Οικονομία

-

-

1

2

3

2,1

14

Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

3

2

2

1

8

5,7

1-5

Γυμναστική

3

2

2

2

9

6,4

Υγιεινή [2 ώρας]

34

35

35

35

139

16

Ασκήσεις εργαστηρίου

-

-

1

1

2

1,4

Σύνολο

34

35

36

36

141

100,0

β) .Προαιρετικά:

1

Γερμανικά

3

3

3

3

12

2

Ιταλικά

3

3

3

3

12

3

Τουρκικά

3

3

3

3

12

4

Στενογραφία

-

-

3

3

6

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Γαλλικά, 2 Εμπορικά, 3α Αγγλικά, 3β Ελληνικά, 5 Μαθηματικά, 6 Γυμναστική και Υγιεινή, 7α Εμπορευματολογία, 7β Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία, 9 Γεωγραφία, 10α Γενική ιστορία, 10β Εμπορικό Δίκαιο, 12 Πολιτική Οικονομία, 13α Ασκήσεις εργαστηρίου, 13β Φυσική πειραματική, 15α Θρησκευτικά, 15β Ιστορία του εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 16 Αυγούστου 1920: Κείμενο Ε36 (τ. Β', σ. 675-677).

Σελ. 327
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/328.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Ωρολόγιο πρόγραμμα αρρένων 1921

α/α

Μαθήματα 1

Τάξεις

 

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

α) Υποχρεωτικά:

1

Θρησκευτικά

1

-

-

- ,

1

0,7

2

Ελληνικά

6

6

5

4

21

14,9

3

Μαθηματικά

4

4

4

3

15

10,6

4

Εμπορευματολογία (μετά των στοιχείων

της Φυσικής ιστορίας και Χημείας)

2

2

2

Ί

8

5,7

5

Φυσική πειραματική

1

1

-

-

2

1,4

6

Γαλλικά

6

5

5

5

21

14,9

7

Αγγλικά

-

5

6

6

17

12,1

8

Γενική ιστορία

2

2

-

4

2,8

9

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

10

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

5,0

}Εμποριολογία

2

2

1

1

6

11

Λογιστική και ασκήσεις

2

2

3

4

11 19

13,5

Αλληλογραφία

-

-

1

1

2

12

Εμπορικόν Δίκαιον

-

-

2

2

4

2.8

13

Πολιτική Οικονομία

-

-

1

2 .

3

2,1

14

Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

3

2

1

1

7

5,0

15

Γυμναστική

3

2

2

2

9

6,4

και Υγιεινή [2 -ώρας]

34

35

35

35

139

16

Ασκήσεις εργαστηρίου

-

-

1

1

2

1,4

Σύνολο

34

35

36

36

141

100,0

β) Προαιρετικά:

1

Γερμανικά

3

3

3

3

12

2

Ιταλικά

3

3

3

3

12

S

Τουρκικά

3

3

3

3

12

4

Στενογραφία

-

-

3

3

6

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: Ια Γαλλικά, 1 β Ελληνικά, 3 Εμπορικά, 4 Αγγλικά, 5 Μαθηματικά, 6 Γυμναστική και Υγιεινή, 7 Εμπορευματολογία, 8α Γεωγραφία, 8β Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία., 10α. Γενική ιστορία, 10β Εμπορικό Δίκαιο, 12 Πολιτική Οικονομία, 13α Ασκήσεις εργαστηρίου, 13β Φυσική πειραματική, 15α Θρησκευτικά, 15β Ιστορία του εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 15 Αυγούστου 1921: Κείμενο Ε38 (τ. Β', σ. 679-683).

Σελ. 328
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/329.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Ωρολόγιο πρόγραμμα θηλέων 1921

α/α

Μαθήματα1

τάξεις

 

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

α) Υποχρεωτικά:

-

1

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2

Ελληνικά

6

6

5

4

21

14,5

3

Μαθηματικά

4

4

3'

3

14

9,7

4

Εμπορευματολογία (μετά των στοιχείων

τής Φυσικής ιστορίας και Χημείας)

2

2

2

-2

8

5,5

5

Φυσική πειραματική

1

1

-

-

2

1,4

6

Γαλλικά

6

5

5

5

21

14,6

7

Αγγλικά

-

5

6

6

17

11,8

8

Γενική ιστορία

2

1

1

-

4

2,8

9

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

10

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

4,9

1 Εμποριολογία

2

2

;2

2

8

11

Εμπορικά Λογιστική και ασκήσεις

2

2

2 ·

2

8 18

12,5

Αλληλογραφία;

-

-

1

1

2

ι~2

Εμπορικόν Δίκαιον

-

-

-

2

2

1,4

13

Πολιτική και Οικιακή Οικονομία

-

-

1

2

3

2,1

14

Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

3

2

2

7

4,9

15

Γυμναστική

2

2

2

2

8

5,5

16

Υγιεινή και Νοσηλευτική

-

1

1

- ·

2

1,4

17

Χειροτεχνία

2

1

1

-

4

2,8

18

Οικιακή παιδαγωγική

-

-

-

2

2

1,4

35

36

36

35

; 142

19

Ασκήσεις εργαστηρίου

-

-

1

i

2

1,4

Σύνολο

35

36

37

36

144

100,0

β) Προαιρετικά:

1

Γερμανικά

3

3

3

3

12

2

Ιταλικά

3

3

3

3

12

3

Τουρκικά

3

3

3

3

12

4

Στενογραφία

-

' -

3

3

6

1.Ιεράρχηση των :μαθημάτων: 1α Γαλλικά; 1β; Ελληνικά, 3 Εμπορικά, 4 Αγγλικά, .5 Μαθηματικά, 6α Γυμναστική, 6β Έμπορευματολογία, 8α Γεωγραφία,. 8β Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία, 10α-Γενική ιστορία, 10β Χειροτεχνία, 12 Πολιτική και Οικιακή Οικονομία, 13α Ασκήσεις εργαστηρίου, 13β Εμπορικό Δίκαιο, 13γ Οικιακή Παιδαγωγική, 13δ Υγιεινή και Νοσηλευτική, 13ε Φυσική πειραματική, 18α Θρησκευτικά, 18β Ιστορία του Εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 15 Αυγούστου 1921: Κείμενο E38 (τ. Β', σ. 679-683).

Σελ. 329
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/330.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Ωρολόγιο πρόγραμμα αρρένων, 1922

α/α

Μαθήματα1

Τάξεις

 

Σύνολο %

A

Β

Γ

Δ

1

α  Υποχρεωτικά: Θρησκευτικά

1

1

0,7

Εμποριολογία

2

Εμπορικά  Λογιστική

3

4

5

6

18

12,3

' Αλληλογραφία

3

Εμπορευματολογία

-

-

2

3

5

3,4

4

Ελληνικά

6

6

5

4

21

14,4

5

Μαθηματικά

4

4

4

3

15

10,3

6

Γαλλικά

5

5

4

5

19

13,0

7

Αγγλικά

-

5

5

6

16

11,0

Ί Φυσική ιστορία

8

Φυσικά " Πειραματική Φυσική και

3

3

2

-

8

5,5

J Στοιχεία Χημείας

9

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

4,8

ίο

Γενική Ιστορία

2

2

-

-

4

2,7

11

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

2

2

1,4

12

Εμπορικόν Δίκαιον

-

-

2

2

4

2,7

13

Πολιτική Οικονομία

-

-

2

2

4

2,7

14

Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

3

2

1

1

7

4,8

15

Γυμναστική και Υγιεινή

3

2.

2

2

9

6,2

32

35

36

37

140

16

Στενογραφία

-

-

3

3

6

4,1

Σύνολο

32

35

39

40

146

100,0

β) Προαιρετικά:

1 Γερμανικά

3

3

4

4

14

2 Ιταλικά

2

2

3

3

10

3 Τουρκικά

2

2

3

3

10

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3 Εμπορικά, 4 Αγγλικά, 5 Μαθηματικά, 6 Γυμναστική και Υγιεινή, 7 Φυσικά, 8α Γεωγραφία, 8β Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία, 10 Στενογραφία, 11 Εμπορευματολογία, 12α Γενική ιστορία, 12β Εμπορικό Δίκαιο, 12γ Πολιτική Οικονομία, 15 Ιστορία του Εμπορίου, 16 Θρησκευτικά.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 29 Ιουλίου 1922: Κείμενο Ε40 (τ. Β', ,σ. 748-751).

Σελ. 330
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/331.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15, Ωρολόγιο πρόγραμμα θηλέων 1922

α/α

Μαθήματα1

τάξεις

 

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

1

α) Υποχρεωτικά: Θρησκευτικά

1

1

0,7

Εμποριολογία

2

Λογιστική

3

3

5

5

16

11,1

Αλληλογραφία

3

Εμπορευματολογία

-

: -

2

2

4

2,8

4

Ελληνικά

6

5

5

4

20

13,9

5

Μαθηματικά

4

4

3

3

14

9,7

6

Γαλλικά

5

4

4

5

18

12,5

7

Αγγλικά

-

5

4

4

13

9,0

Φυσική ιστορία

8

Πειραματική Φυσική και

2

3

2

-

7

4,9

Στοιχεία Χημείας

9

Γεωγραφία

2

2

1

1

6

4,2

10

Γενική ιστορία

2

2

-

-

4

2,8

11

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

2

2

1,4

12

Έμπορικόν Δίκαιον

-

-

1

1

2

1,4

13

Πολιτική και Οικιακή Οικονομία

-

-

2

2

4

: 2,8

14

Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

3

2

2

2

9

6,2

15

Χειροτεχνία (κοπτική, ραπτική, εργόχειρον)

2

2

2

2

8

5,5

16

Γυμναστική και υγιεινή (και στοιχεία

νοσηλευτικής)

2

2

3

3

10

6,9

32

34

36

36

138

17

Στενογραφία

-

-

3

3

6

4,2

Σύνολo

32

34

39

39

144

100,0

β) Προαιρετικά:

1

Γερμανικά

3

3

4

4

14

2

Ιταλικά

2

2

3

3

10

,3

Τουρκικά

2

2

3

3 .

10

1. Ιεράρχηση μαθημάτων: l Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3 Εμπορικά, 4 Μαθηματικά, 5 Αγγλικά, 6 Γυμναστική και Υγιεινή, 7 Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία, 8 Χειροτεχνία, 9 Φυσικά, 10α Γεωγραφία, 10β Στενογραφία, 12α Εμπορευματολογία, 12β Γενική ιστορία, 12γ Πολιτική και Οικιακή Οικονομία, 15α Εμπορικό Δίκαιο, 15β Ιστορία του Εμπορίου, 17 Θρησκευτικά.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 29 Ιουλίου 1922: Κείμενο E40 (τ. Β', σ. 748-751).

Σελ. 331
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/332.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 16, Ωρολόγιο πρόγραμμα αρρένων 1925

α/α

Μαθήματα 1

Τάξεις A Β Γ Δ

Σύνολο

%

α) Υποχρεωτικά: 1 "Θρησκευτικά 2 Νεοελληνικά (εκθέσεις-ασκήσεις) Ί

3 Αρχαία Ελληνικά 

4 Γενική ιστορία 5 Ιστορία του Εμπορίου

Εμπορική Αριθμητική

6 "Στοιχεία Γεωμετρίας ' Στοιχεία Άλγεβρας Οικονομική Άλγεβρα

Μετά στοιχείων Φυσικής ιστορίας 7 Χημείας Εμπορευματολογία και Φυσική πειραματική 8 Γενική, Φυσική, Μαθηματικά, Εμπορική-Οικονομική 9 Γαλλικά

Αγγλικά Εμποριολογία

11 Λογιστική και ασκήσεις

Αλληλογραφία

12 Εμπορικόν Δίκαιον 13 Πολιτική Οικονομία

1 __ __ __

5 5 3 2 1 1 2 2

2 2 - - - - 1 1

4 4 4 3

2 - -- -- --

- 2 1 -- - 2 3 2 1 1 -

2 2 2· 1 5 5 4 5 - 5 5 6 2 2 1 1 2 2 3 4 - - 1 1 - - 2 2

- - 2 2

1

15 21

6

4 2

15

2 3 14

5 4

7

19 16

6 11 19

2

4 4

0,7

14,8

2,8 1,4

10,6

9,8

4,9

13,4

11,3 13,4

2,8

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 (Αρχαία και Νέα) Ελληνικά, 2α Γαλλικά, 2β Εμπορικά, 4 Αγγλικά, 5 Μαθηματικά, 6 Εμπορευματολογία, 7 Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία, 8 Γεωγραφία, 9ά Γενική ιστορία, 9β Εμπορικό Δίκαιο, 9γ Πολιτική Οικονομία, 9δ. Στενογραφία, 13α Ιστορία του Εμπορίου, 13β Υγιεινή, 15 Θρησκευτικά.

Σελ. 332
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/333.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 (συνέχεια)

Τάξεις

α/α

Μαθήματα

Α

Β

Γ

Σύνολο

%

Τεχνικά

14 Καλλιγραφία

Δακτυλογραφία

3

2

2 1

1

1

10

7,1

15 Στενογραφία

1

1

2

4

2,8

16' Χειροτεχνία

· —

'· —

~

17 Υγιεινή

1

1

——

' 2

1,4

Σύνολο

34

36

36

36

142

100,0

β) Προαιρετικά:

1

Γερμανική

3

3

3

3

12

2

Ιταλική

2

2

3

3

10

3

Σερβική

2

2

3

3

10

η καθ' ομάδας

A' ομάς Β' ομάς

Γερμανική 3 3

Ιταλική 3 3

Σερβική 3-3

ΠΗΓΗ: Π. διάταγμα 30 Δεκεμβρίου 1925: Κείμενο Ε41 (τ. Β', σ. 752-761).

Σελ. 333
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/334.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 17. Ωρολόγιο πρόγραμμα

θηλέων

1925

Τάξεις

 

α/α Μαθήματα1

Σύνολο

%

A

Β

-Γ Δ

α.) Υποχρεωτικά:

Ελληνικά

1 Θρησκευτικά

1

- -

1 0,7

2 Νεοελληνικά (εκθέσεις-ασκήσεις)

5

5

3 2 15

21 14,8

3 Αρχαία Ελληνικά

1

1

226

4 Γενική ιστορία

2

2

- -

4 2,8

5 Ιστορία του Εμπορίου

-

1 1

2 1,4

Μαθηματικά

Εμπορική Αριθμητική

6 Στοιχεία Γεωμετρίας

4

4

3 3

14 9,9

Στοιχεία Αλγέβρας

οικονομική Άλγεβρα

Εμπορευματολογία

Μετά στοιχείων Φυσικής ιστορίας

2

-

- - 2

7 " " Χημείας

-

2

1-3

12 8,4

Εμπορευματολογία

-

-

2 ' 2 4

καί Φυσική πειραματική

1

1

1-3

Γεωγραφία

8 Γενική, Φυσική, Μαθηματική,

Εμπορική-ΟΙκονομική

2

2

2 ι

7 4,9

9 Γαλλικά

5

4

4 5

18 12,7

10 Αγγλικά

-

5

4 4

13 9,2

Εμπορικά

Εμποριολογία

2

1

115

11 Λογιστική και ασκήσεις

2

2

3 4 11

18 12,7

Αλληλογραφία

-

-

1 1 2

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 (Αρχαία και Νέα) Ελληνικά, 2α Γαλλικά, 2β Εμπορικά, 4 Μαθηματικά, 5 Αγγλικά, 6 Εμπορευματολογία, 7 Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία, 8 Χειροτεχνία, 9 Γεωγραφία, 10α Γενική ιστορία, 10β Πολιτική Οικονομία, 10γ Στενογραφία, 12α Εμπορικό Δίκαιο, 13β Υγιεινή, 15 Ιστορία του Εμπορίου, 16 Θρησκευτικά.

Σελ. 334
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/335.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 (συνέχεια)

Τάξεις

α/α

Μαθήματα

A

Β

Γ

Σύνολο %

Δ

Νομικά

12

Εμπορικόν Δίκαιον

1

2

3

2,1

13

Πολιτική Οικονομία

2

2

4

2,8

Τεχνικά

14

Καλλιγραφία

3

2

ι

1 |

10

7,1

Δακτυλογραφία

2

ι

Ι

15

Στενογραφία

1

1

2

4

2,8

16

Χειροτεχνία

2

2

2

2

8

5,6

17

Υγιεινή

1

1

1

3

2,1

Σύνολο

34

36

36

36

142

100,0

ß)

Προαιρετικά:

1

Γερμανική

3

3

3

3

12

2 Ιταλική

2

2

3

3

10

3

Σερβική

2

2

3

3

10

η καθ' ομάδας

Α' ομάς Β' ομάς

Γερμανική 3 3

Ιταλική 3 3

Σερβική 3 3

ΠΗΓΗ: Π. διάταγμα 30 Δεκεμβρίου 1925: Κείμενο E41 (τ. Β', σ 752-761)

Σελ. 335
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/336.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 18. Ωρολόγιο πρόγραμμα πενταταξίων μέσων εμπορικών σχολών αρρένων 1928

Mαθήματα *

Τάξεις

   

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

E

Υποχρεωτικά:

Ελληνικά

Γραμματική και ασκήσεις

3

2

1

-

- ·

Συντακτικόν

1

2

2

-

-

38

21,2

Εκθέσεις

2

2

1

1

1

Κείμενα1

5

4

4

4

3.

Θρησκευτικά

1

1

ι2

ι2

-

3

1,7

Τεχνική Ιστορία

2

2

1

-

- ·

5

2,8

Ιστορία Εμπορίου

-

-

-

1

1

2

1,1

Μαθηματικά

Εμπορική Αριθμητική

- 4

3

2

1

1

Στοιχεία Πρακτικής Γεωμετρίας 1 - - - - ~-

18

104

Στοιχεία Άλγεβρας

-

-

2

• 2

2

Εμπορευματολογία

Στοιχεία Φυσικής Ιστορίας

2

2

-

-

-

' " " Πειραματικής -

2

2

1

-

18

10,1

" " Χημείας

-

-

2

1

-

" Εμπορευματολογίας

5- .-

-

-

2

2

Ασκήσεις Εργαστηριακαί

----

-

-

1

1

Γεωγραφία

Γενική Φυσική

· Μαθηματική Εμπορική

. 2

2

2

1

1

8

4,5

Οικονομική

Γαλλικά

4

4

4

- '4

- 5

21

--11,7

Αγγλικά  *

- -

:-

: 5

5

5

15

8,4

* Ιεράρχηση των μαθημάτων: l Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3 Εμπορικά, 4 Μαθηματικά, 5 Αγγλικά, 6α Γυμναστική, 6β Φυσικά, 8 Γεωγραφία, 9 Καλλιγραφία, 10 Γενική Ιστορία, 11α Εμπορευματολογία, 11β Εμπορικόν Δίκαιον, 11γ Στενογραφία, 14α Θρησκευτικά, 14β Πολιτική Οικονομία, 16α Ασκήσεις Εργαστηρίου, 16β Δακτυλογραφία, 16γ Ιστορία του Εμπορίου. (Οι 18 ώρες της Εμπορευματολογίας επιμερίζονται ως εξής : 12 Φυσικά, 4 Εμπορευματολογία, 2 Ασκήσεις εργαστηρίου.)

Παρατηρήσεις :

1. Εν οις και καθήκοντα πολίτου.

2. Η Γ και Δ των αρρένων θα συνδιδάσκωνται υπό τύπον διαλέξεως κατά Σάββατον.

Σελ. 336
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/337.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 (συνέχεια)

Τάξεις

α/α Μαθήματα

A Β Γ

Σύνολο % Δ

Εμπορικά

Εμποριολογία

- 2 2 1

Λογιστική και Ασκήσεις

- 2 2 4

5

20

11,2

Αλληλογραφία

- - - ι

1

Νομικά

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου3

_ _ _ 2

2

4

2,2

" Πολιτικής Οικονομίας 4

- - - 1

2

3

1,7

" Οικιακής Οικονομίας

. - - - -

-

-

-

Τεχνικά

Καλλιγραφία

321 -

-

6

3,3

Δακτυλογραφία

- - - 1

1

2

1,1

Στενογραφία

- - ' 1 1

2

4

2,2

Χειροτεχνία

- - - -

-

-

-

Γυμναστική

3322

2

12

6,7

Υγιεινή νοσηλευτική

- - - -

-

-

-

Σύνολο

33 35 37 38

37

179

100,0

Προαιρετικά:

1 Γερμανική γλώσσα

- 3 3 3

3

12

2 Ιταλική "

- 2 2 3

3

10

Β Σερβική "

- 2 2 3

3

10

η καθ'

ομάδας

A' ομάς Β' ομάς

Γ' ομάς Σύνολον

Γερμανική γλώσσα

3 3

4

10

Ιταλική "

2 3

4

9

Σερβική "

2 3

4

9

3. Ως επίσης νομοθεσίας συνεταιρισμών. Ναυτικού Δικαίου κτλ.

4. Οικονομολογικών.

ΠΗΓΗ: Π. διάταγμα 28-Σεπτεμβρίου 1928: Κείμενο Ε45 (τ. Β', σ. 772-778).

22

Σελ. 337
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/338.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 19. Ωρολόγιο πρόγραμμα πενταταξίων μέσων εμπορικών σχολών θηλέων 1928

-

Μαθήματα*

Τάξεις

Σύνολο

ο/ /ο

A

Ε

Γ

Δ

Ε

Υποχρεωτικά:

Γραμματική και ασκήσεις Συντακτικόν

3 1

2 1

1 1

-

-

34

19,2

Ελληνικά

Εκθέσεις Κείμενα Θρησκευτικά Τεχνική Ιστορία Ιστορία Εμπορίου

2 4 1 2

2 4

1

3

1

4 12

1 3 12

1

2

1

1

1

4 5 1

2,3

2,8

0,5

Μαθηματικά

Εμπορική Αριθμητική . Στοιχεία Πρακτικής Γεωμετρίας " Άλγεβρας

4

2 1

2

1

1

2

1

_

2

16

9,0

Εμπορευματολογία

Στοιχεία- Φυσικής Ιστορίας :" " Πειραματικής

" " Χημείας

" Εμπορευματολογίας Ασκήσεις Εργαστηριακαί

2

1

2

2

1

1 1 2

1 13

14

7,9

Γεωγραφία

Γενική Φυσική Μαθηματική Εμπορική Οικονομική

2

2

1

1

1

7

4,0

* Ιεράρχηση των μαθημάτων: l Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3 Εμπορικά, 4 Μαθηματικά, 5 Αγγλικά, 6 Γυμναστική, 7α Φυσικά, 7β Χειροτεχνία, 9 Γεωγραφία, 10 Καλλιγραφία, 11 Γενική ιστορία, 12α Θρησκευτικά, 12β Στενογραφία, 12γ Υγιεινή, 15α Δακτυλογραφία, 15β Εμπορευματολογία, 15γ Οικιακή Οικονομία, 18 Εμπορικό Δίκαιο, 19α Ασκήσεις εργαστηρίου, 19β Ιστορία του εμπορίου. Παρατηρήσεις :

1. Εν ο'ίς και καθήκοντα πολίτου.

2. Η Δ και Ε των θηλέων θα συνδιδάσκωνται υπό τύπον διαλέξεως κατά Σάββατον.

3. Κατά 15ήμερον.

Σελ. 338
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/339.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 (συνέχεια)

Τάξεις

α/α

Μαθήματα

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

Γαλλικά

4

4

4

4

4

20

11,3

Αγγλικά

-

-

5

4

5

14

7,9

Εμπορικά

Εμποριολογία

-

2

1

1

Λογιστική και Ασκήσεις

-

2

2

3

4

18

10,2

Αλληλογραφία

-

-

1

1

1

Νομικά

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου 4

-

-

-

1

1

2

1,1

" Πολιτικής Οικονομίας

-

-

-

-

-

-

-

" Οικιακής Οικονομίας

-

-

-

1

2

3

1,7

Τεχνικά

Καλλιγραφία

3

2

1

-

-

6

3,4

Δακτυλογραφία

-

-

1

1

1

3

1,7

Στενογραφία

-

-

1

1

2

4

2,3

Χειροτεχνία5

2

2

2

2

2

10

5,6.

Γυμναστική

3

3

2

2

2

12

6,8

Υγιεινή νοσηλευτική

-

-

1

1

26

47

2,3

Σύνολο

33

35

36

.37

37

177

100.0

Προαιρετικά:

1

Γερμανική γλώσσα

.-

3

3

3

3

12

2

Ιταλική "

-

2

2

3

3

10

3

Σερβική . "

-

2

2

3

3

10

η

καθ* ομάδας

A' ομάς

Β' ομάς

Γ' Ομάς Σύνολον

Γερμανική γλώσσα

3

3

4

10

Ιταλική "

2

3

4

9

Σερβική "

2

3

4

9

4. Ως επίσης νομοθεσίας συνεταιρισμών. Ναυτικού Δικαίου κτλ.

5. Ιχνογραφία, κοπτική, ραπτική, επιδιορθώσεις ειδών ιματισμού, πυρογραφία, χειροτεχνήματα και άλλα.

6. Συμπεριλαμβανομένης και της υγιεινής.

7. Υπό ιατρού γυναικός. ΠΗΓΗ: Π. διάταγμα 28 Σεπτεμβρίου 1928: Κείμενο E45 (τ, B', σ. 772-778).

Σελ. 339
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/340.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 20. Ωρολόγιο πρόγραμμα

τριταξίων πρακτικών εμπορικών

σχολών αρρένων 1928

Τάξεις

 

Μαθήματα*

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Θρησκευτικά

1

1

1

3

2,8

Ελληνικά

Γραμματική και Ασκήσεις

2

2

1

5

Συντακτικόν " "

1

1

1

3

22

20,8

Εκθέσεις

2

2

1

5

Κείμενα νεοελληνικά

3

3

3

9

Ιστορία

2

2

1

5

4,7

Μαθηματικά

Αριθμητική

4

4

4

12

13

12,3

Πρακτική Γεωμετρία

1

-

-

1

Εμπορικά

Εμποριολογία1 Λογιστική και Ασκήσεις Αλληλογραφία

2 2

1 4 1

1 4

1

4

10

2

16

15,1

Φυσικά

Στοιχεία Φυσικής Ιστορίας

2

1

-

3

" " Πειραματικής

1

2 .

-

3

" " Εμπορευματολογίας 2

-

-

3

3

16

15,1

" : Γεωγραφίας

2

2

2

6

" Υγιεινής

-

-

1

1

Υγιεινή και νοσηλευτική

-

-

-

-

Τεχνικά

Καλλιγραφία

3

2

2

7

Δακτυλογραφία

-

1

2

3

1-

9,4

Χειροτεχνία

-

-

-

-

Γυμναστική

3

3

3

9

8,5

Γαλλικά

3

4

5

12

11,3

Σύνολο

34

36

36

1Ο6

100,0

Παρατηρήσεις :

1. Εν αυτή θα εξετάζωνται συνοπτικώτατα και απλούστατα τα κυριώτατα σημεία του Εμπορικού Δικαίου, ως και τα περί συνεταιρισμών, εργατική., νομοθεσίας και τελωνειακής τοιαύτης.

2. Όλως στοιχειωδώς πραγματογνωστικώς με βαθυτέραν εξέτασιν των κυρίων προϊόντων της περιφερείας εκάστης Σχολής.

* Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 1α Εμπορικά, 2β Φυσικά, 4 Μαθηματικά, 5 Γαλλικά, 6 Τεχνικά, 7 Γυμναστική, 8 Ιστορία, 9 Θρησκευτικά.

ΠΗΓΗ: Π. διάταγμα· 28 Σεπτεμβρίου 1928: .Κείμενο Ε45 (τ. Β', σ. 772-778).

Σελ. 340
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/341.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 21, Ωρολόγιο πρόγραμμα

τριταξίων

πρακτικών

εμπορικών

σχολών θηλέων 1928

Τάξεις

 

Μαθήματα*

Σύνολο

%

Α

Β

Γ

Θρησκευτικά

ι

1

1

3 2,8

Ελληνικά

Γραμματική και Ασκήσεις

1

2

1 5

Συντακτικόν " "

ί

1

1 3

22 20,4

Εκθέσεις

2

2

1 5

Κείμενα νεοελληνικά

3

3

3 9

Ιστορία

2

2

1

5 4,6

Μαθηματικά

Αριθμητική"

4

3

4 11

Ι 12 11,

Πρακτική Γεωμετρία

-

1

___ 1

Εμπορικά

Εμποριολογία1

2

1

1 4

Λογιστική και Ασκήσεις

2

4

4 10

• 16 14,8

Αλληλογραφία

-

1

1 2

Στοιχεία Φυσικής Ιστορίας

3

-

- 3

Εμπορικά

" " Πειραματικής

1

1

- 2

" · " Εμπορευματολογίας

-

-

2 2

16 14,8

" Γεωγραφίας

2

2

2 6

" Υγιεινής

-

-

Υγιεινή και νοσηλευτική3

-

1

2 3

Τεχνικά

Καλλιγραφία

3

2

1 6

Δακτυλογραφία

-

1

2 3

15 13,9

Χειροτεχνία

2

2

2 6

Γυμναστική

3

2

2

7 6,5

Γαλλικά

3

4

5

12 11,1

Σύνολο

36

36

36

108 100,0

Παρατηρήσεις :

1. Εν αύτη θα εξετάζωνται συνοπτικώτατα και απλούστατα τα κυριώτατα σημεία του Εμπορικού Δικαίου, ως και τα περί συνεταιρισμών, εργατικής νομοθεσίας και τελωνειακής τοιαύτης.

2. Όλως στοιχειωδώς πραγματογνωστικώς με βαθυτέραν εξέτασιν των κυρίων προϊόντων της περιφερείας εκάστης Σχολής.

3. Διδακτέα υπό γυναικός ιατρού εφ' όσον τούτο είναι δυνατόν. * Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2α Εμπορικά, 2β Φυσικά, 4 Τεχνικά, 5α Γαλλικά, 5β Μαθηματικά, 7 Γυμναστική, 8 Ιστορία, 9 Θρησκευτικά.

ΠΗΓΗ: Π. διάταγμα 28 Σεπτεμβρίου 1928: Κείμενο Ε45 (τ. Β', σ. 772-778).

Σελ. 341
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/342.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ

22 Εξέλιξη

του εβδομαδιαίου χρόνου

Προγράμματα

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών

Μεταβολή ± Μεταβολή ± ως ως προς το 1903 προς το αμέσως προηγούμενο*

Ώρες

%

Ώρες

%

1903

152

-

-

-

-

1906

139

-13

- 8,6

-13

- 8,6

"1909"

135

-17

-11,2

- 4

- 2,9

"1915-16"

144

- 8

- 5,3

+ 9

+ 6,7

1916

142

-10

- 6,6

_ 2

- 1,4

1919

144

- 8

-5,3

+ 2

+ 1,4

1920

141

-11

- 7,2

_ 3

-- 2,1

1921α

141

-11

- 7,2-

-

--

1921Θ

144

_ 8

- 5,3

+ 3

+ 2,1

1922α

146

-6

- 3,9

+ 5

+ 3,5

1922Θ

144

- 8

-5,3

-

--

1925α

142

-10

- 6,6

- 4

- 2,7

1925Θ

142

-10

- 6,6

_ 2

-- 1,4

1928α

179

+27

+17,8

+37

+ 26,1

1928Θ

177

+25

+16,4

+35

+24,6

* Σημείωση: Στα διπλά προγράμματα (αρρένων-θηλέων) η μεταβολή υπολογίζεται ως προς το αμέσως όμοιο προηγούμενο.

ΠΗΓΗ: Προηγούμενοι Πίνακες προγραμμάτων.

Σελ. 342
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/343.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 23. Εξέλιξη του ωρολογίου προγράμματος

Προγράμματα

1903

1906

"1909"

"1915-16"

1916

1919

1920"

Μαθήματα

Ώρες %

Ώρες %

Ώρες %

Ώρες %

Ώρες %

Ώρες %

Ώρες %

Θρησκευτικά

Ελληνικά

Μαθηματικά Φυσικά Εμπορευματολογία Γαλλικά

Αγγλικά

Γερμανικά Γενική Ιστορία Ιστορία του Εμπορίου

Γεωγραφία

Εμπορικά Εμπορικόν Δίκαιον Πολιτική Οικονομία Οικιακή Οικονομία

Καλλιγραφία

Δακτυλογραφία Στενογραφία Χειροτεχνία Οικιακή Παιδαγωγική Γυμναστική Υγιεινή Ασκήσεις εργαστηρίου

2 1,3 11 7,3 18 11,8 6 4,0 4 2,6 18 11,8 18 11,8

18 11,8

6 4,0 2 1,3 7 4,6

18 11,8

3 2,0 2 1,3

4 2,7 3 2,0

12 7,9

1 0,7 13 9,4 12 8,6 6 4,3 4 2,9 16 11,5 14 10,1 16 11,5 3 2,2 1 0,7

7 5,0

18 12,9 3 2,2 3 2,2

10 7,2 '12 8,6

1 0,7 13 9,6 12 8,9 6 4,4 4 3,0 16 11,9 14 10,4 16 11,9 3 2,2 1 0,7 7 5,2 18 13,3 3 2,2 3 2,2

9 6,7 9. 6.7

1 0,7 18 12,5 12 8,3 6 4,2 4 2,8 16 11,1 14 9.7 16 11,1 3 2,1 1 0,7 7 4,9 18 12,5 3 2,1 3 2,1

9 6,2 4 2,8

9 6,2

1 0,7 16 11,3 13 9,2 6 4,2 4 2,8 16 11,3 14 9,9 15 10,6 3 2,1 1 0,7 7 4,9 18 12,7 4 2,8 4 2,8

6 4,2

5 3,5

9 6,3

1 0,7 16 11,1 13 9,ο 6 4,1 4 2,8 17 11,8 14 9,7 14 9,7 4 2,8 1 0,7

7 4,9

19 13,2 4 2,8 4 2,8

7 4,9 4 2,8

9 6,2

1 0,7 18 12,8 16 11,3 2 1,4

8 5,7

21 14,9

18 12,8

4 2,8

1 0,7 7 5,0

19 13,5 4 2,8 3 2,1

8 5,7

7 5,0

2 1,4 2 1,4

Σύνολο

152 100,0

139 100,0

135 100,0

144 100,0

142 100,0

144 100,0

141 100,0

Σελ. 343
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 324
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
   

  ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Ωρολόγιο πρόγραμμα της κοινοτικής Χίου 1916

  Εμπορικής

  σχολής

  α/α-

  Μαθήματα 1

  Τάξεις

   

  Σύνολο

  %

  A

  Β

  Γ

  Δ

  1 .

  Θρησκευτικά

  1

  -

  -

  -

  1

  0,7

  2'

  Ελληνικά

  5

  5

  4

  4

  18

  12,7

  3

  Μαθηματικά

  3

  3

  3

  3

  12

  8,5

  4

  Φυσικά (Φυσική, Χημεία, Φυσική ιστορία)

  2

  2

  2

  2

  8

  5,6

  5

  Έμπορευματολογία

  -

  -

  2

  2

  4

  2,8

  6

  Γαλλικά

  5

  5

  5

  5

  10

  14,1

  7

  Αγγλικά

  5

  5

  4

  4

  18

  12,7

  8

  Γενική ιστορία

  2

  2

  2

  -

  6

  4,2

  9

  Ιστορία του Εμπορίου

  -

  -

  -

  2

  2

  1,4

  10

  Γεωγραφία

  2

  2

  2

  2

  8

  5,6

  11

  Εμπορικά (εμποριολογία, λογιστική, αλληλογραφία, ασκήσεις)

   

  3

  4

  5

  6

  18

  12,7

  12

  Στοιχεία πολιτικής Οικονομίας και Δημοσιονομίας.

  Φορολογική νομοθεσία και

  ιδία τελωνειακή νομοθεσία

  -

  -

  2

  2

  4

  2,8

  13

  Εμπορικόν Δίκαιον

  -

  -

  2

  2

  4

  2,8

  14

  Καλλιγραφία

  2

  2

  1

  1

  6

  4,2

  15

  Δακτυλογραφία

  -

  1

  1

  1

  3

  24

  16

  Γυμναστική

  3

  3

  2

  2

  10

  7,1

  Σύνολο

  33

  34

  37

  38

  142

  100,0

  1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Γαλλικά, 2α Αγγλικά, 2β Ελληνικά,

  2γ Εμπορικά, 5 Μαθηματικά, 6 Γυμναστική, 7α Γεωγραφία, 7β Φυσικά, 9α Ιστορία, 9β Καλλιγραφία., 11α Εμπορευματολογία, 11β Εμπορικό Δίκαιο, 11γ Πολιτική Οικονομία, 14 Δακτυλογραφία, 15 Ιστορία του Εμπορίου, 16 Θρησκευτικά,

  ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 21 Αυγούστου 1916: Κείμενο E30 (τ. Β', σ. 659-660).