Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 330-349 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/330.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Ωρολόγιο πρόγραμμα αρρένων, 1922

α/α

Μαθήματα1

Τάξεις

 

Σύνολο %

A

Β

Γ

Δ

1

α  Υποχρεωτικά: Θρησκευτικά

1

1

0,7

Εμποριολογία

2

Εμπορικά  Λογιστική

3

4

5

6

18

12,3

' Αλληλογραφία

3

Εμπορευματολογία

-

-

2

3

5

3,4

4

Ελληνικά

6

6

5

4

21

14,4

5

Μαθηματικά

4

4

4

3

15

10,3

6

Γαλλικά

5

5

4

5

19

13,0

7

Αγγλικά

-

5

5

6

16

11,0

Ί Φυσική ιστορία

8

Φυσικά " Πειραματική Φυσική και

3

3

2

-

8

5,5

J Στοιχεία Χημείας

9

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

4,8

ίο

Γενική Ιστορία

2

2

-

-

4

2,7

11

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

2

2

1,4

12

Εμπορικόν Δίκαιον

-

-

2

2

4

2,7

13

Πολιτική Οικονομία

-

-

2

2

4

2,7

14

Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

3

2

1

1

7

4,8

15

Γυμναστική και Υγιεινή

3

2.

2

2

9

6,2

32

35

36

37

140

16

Στενογραφία

-

-

3

3

6

4,1

Σύνολο

32

35

39

40

146

100,0

β) Προαιρετικά:

1 Γερμανικά

3

3

4

4

14

2 Ιταλικά

2

2

3

3

10

3 Τουρκικά

2

2

3

3

10

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3 Εμπορικά, 4 Αγγλικά, 5 Μαθηματικά, 6 Γυμναστική και Υγιεινή, 7 Φυσικά, 8α Γεωγραφία, 8β Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία, 10 Στενογραφία, 11 Εμπορευματολογία, 12α Γενική ιστορία, 12β Εμπορικό Δίκαιο, 12γ Πολιτική Οικονομία, 15 Ιστορία του Εμπορίου, 16 Θρησκευτικά.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 29 Ιουλίου 1922: Κείμενο Ε40 (τ. Β', ,σ. 748-751).

Σελ. 330
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/331.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15, Ωρολόγιο πρόγραμμα θηλέων 1922

α/α

Μαθήματα1

τάξεις

 

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

1

α) Υποχρεωτικά: Θρησκευτικά

1

1

0,7

Εμποριολογία

2

Λογιστική

3

3

5

5

16

11,1

Αλληλογραφία

3

Εμπορευματολογία

-

: -

2

2

4

2,8

4

Ελληνικά

6

5

5

4

20

13,9

5

Μαθηματικά

4

4

3

3

14

9,7

6

Γαλλικά

5

4

4

5

18

12,5

7

Αγγλικά

-

5

4

4

13

9,0

Φυσική ιστορία

8

Πειραματική Φυσική και

2

3

2

-

7

4,9

Στοιχεία Χημείας

9

Γεωγραφία

2

2

1

1

6

4,2

10

Γενική ιστορία

2

2

-

-

4

2,8

11

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

2

2

1,4

12

Έμπορικόν Δίκαιον

-

-

1

1

2

1,4

13

Πολιτική και Οικιακή Οικονομία

-

-

2

2

4

: 2,8

14

Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

3

2

2

2

9

6,2

15

Χειροτεχνία (κοπτική, ραπτική, εργόχειρον)

2

2

2

2

8

5,5

16

Γυμναστική και υγιεινή (και στοιχεία

νοσηλευτικής)

2

2

3

3

10

6,9

32

34

36

36

138

17

Στενογραφία

-

-

3

3

6

4,2

Σύνολo

32

34

39

39

144

100,0

β) Προαιρετικά:

1

Γερμανικά

3

3

4

4

14

2

Ιταλικά

2

2

3

3

10

,3

Τουρκικά

2

2

3

3 .

10

1. Ιεράρχηση μαθημάτων: l Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3 Εμπορικά, 4 Μαθηματικά, 5 Αγγλικά, 6 Γυμναστική και Υγιεινή, 7 Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία, 8 Χειροτεχνία, 9 Φυσικά, 10α Γεωγραφία, 10β Στενογραφία, 12α Εμπορευματολογία, 12β Γενική ιστορία, 12γ Πολιτική και Οικιακή Οικονομία, 15α Εμπορικό Δίκαιο, 15β Ιστορία του Εμπορίου, 17 Θρησκευτικά.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 29 Ιουλίου 1922: Κείμενο E40 (τ. Β', σ. 748-751).

Σελ. 331
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/332.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 16, Ωρολόγιο πρόγραμμα αρρένων 1925

α/α

Μαθήματα 1

Τάξεις A Β Γ Δ

Σύνολο

%

α) Υποχρεωτικά: 1 "Θρησκευτικά 2 Νεοελληνικά (εκθέσεις-ασκήσεις) Ί

3 Αρχαία Ελληνικά 

4 Γενική ιστορία 5 Ιστορία του Εμπορίου

Εμπορική Αριθμητική

6 "Στοιχεία Γεωμετρίας ' Στοιχεία Άλγεβρας Οικονομική Άλγεβρα

Μετά στοιχείων Φυσικής ιστορίας 7 Χημείας Εμπορευματολογία και Φυσική πειραματική 8 Γενική, Φυσική, Μαθηματικά, Εμπορική-Οικονομική 9 Γαλλικά

Αγγλικά Εμποριολογία

11 Λογιστική και ασκήσεις

Αλληλογραφία

12 Εμπορικόν Δίκαιον 13 Πολιτική Οικονομία

1 __ __ __

5 5 3 2 1 1 2 2

2 2 - - - - 1 1

4 4 4 3

2 - -- -- --

- 2 1 -- - 2 3 2 1 1 -

2 2 2· 1 5 5 4 5 - 5 5 6 2 2 1 1 2 2 3 4 - - 1 1 - - 2 2

- - 2 2

1

15 21

6

4 2

15

2 3 14

5 4

7

19 16

6 11 19

2

4 4

0,7

14,8

2,8 1,4

10,6

9,8

4,9

13,4

11,3 13,4

2,8

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 (Αρχαία και Νέα) Ελληνικά, 2α Γαλλικά, 2β Εμπορικά, 4 Αγγλικά, 5 Μαθηματικά, 6 Εμπορευματολογία, 7 Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία, 8 Γεωγραφία, 9ά Γενική ιστορία, 9β Εμπορικό Δίκαιο, 9γ Πολιτική Οικονομία, 9δ. Στενογραφία, 13α Ιστορία του Εμπορίου, 13β Υγιεινή, 15 Θρησκευτικά.

Σελ. 332
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/333.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 (συνέχεια)

Τάξεις

α/α

Μαθήματα

Α

Β

Γ

Σύνολο

%

Τεχνικά

14 Καλλιγραφία

Δακτυλογραφία

3

2

2 1

1

1

10

7,1

15 Στενογραφία

1

1

2

4

2,8

16' Χειροτεχνία

· —

'· —

~

17 Υγιεινή

1

1

——

' 2

1,4

Σύνολο

34

36

36

36

142

100,0

β) Προαιρετικά:

1

Γερμανική

3

3

3

3

12

2

Ιταλική

2

2

3

3

10

3

Σερβική

2

2

3

3

10

η καθ' ομάδας

A' ομάς Β' ομάς

Γερμανική 3 3

Ιταλική 3 3

Σερβική 3-3

ΠΗΓΗ: Π. διάταγμα 30 Δεκεμβρίου 1925: Κείμενο Ε41 (τ. Β', σ. 752-761).

Σελ. 333
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/334.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 17. Ωρολόγιο πρόγραμμα

θηλέων

1925

Τάξεις

 

α/α Μαθήματα1

Σύνολο

%

A

Β

-Γ Δ

α.) Υποχρεωτικά:

Ελληνικά

1 Θρησκευτικά

1

- -

1 0,7

2 Νεοελληνικά (εκθέσεις-ασκήσεις)

5

5

3 2 15

21 14,8

3 Αρχαία Ελληνικά

1

1

226

4 Γενική ιστορία

2

2

- -

4 2,8

5 Ιστορία του Εμπορίου

-

1 1

2 1,4

Μαθηματικά

Εμπορική Αριθμητική

6 Στοιχεία Γεωμετρίας

4

4

3 3

14 9,9

Στοιχεία Αλγέβρας

οικονομική Άλγεβρα

Εμπορευματολογία

Μετά στοιχείων Φυσικής ιστορίας

2

-

- - 2

7 " " Χημείας

-

2

1-3

12 8,4

Εμπορευματολογία

-

-

2 ' 2 4

καί Φυσική πειραματική

1

1

1-3

Γεωγραφία

8 Γενική, Φυσική, Μαθηματική,

Εμπορική-ΟΙκονομική

2

2

2 ι

7 4,9

9 Γαλλικά

5

4

4 5

18 12,7

10 Αγγλικά

-

5

4 4

13 9,2

Εμπορικά

Εμποριολογία

2

1

115

11 Λογιστική και ασκήσεις

2

2

3 4 11

18 12,7

Αλληλογραφία

-

-

1 1 2

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 (Αρχαία και Νέα) Ελληνικά, 2α Γαλλικά, 2β Εμπορικά, 4 Μαθηματικά, 5 Αγγλικά, 6 Εμπορευματολογία, 7 Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία, 8 Χειροτεχνία, 9 Γεωγραφία, 10α Γενική ιστορία, 10β Πολιτική Οικονομία, 10γ Στενογραφία, 12α Εμπορικό Δίκαιο, 13β Υγιεινή, 15 Ιστορία του Εμπορίου, 16 Θρησκευτικά.

Σελ. 334
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/335.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 (συνέχεια)

Τάξεις

α/α

Μαθήματα

A

Β

Γ

Σύνολο %

Δ

Νομικά

12

Εμπορικόν Δίκαιον

1

2

3

2,1

13

Πολιτική Οικονομία

2

2

4

2,8

Τεχνικά

14

Καλλιγραφία

3

2

ι

1 |

10

7,1

Δακτυλογραφία

2

ι

Ι

15

Στενογραφία

1

1

2

4

2,8

16

Χειροτεχνία

2

2

2

2

8

5,6

17

Υγιεινή

1

1

1

3

2,1

Σύνολο

34

36

36

36

142

100,0

ß)

Προαιρετικά:

1

Γερμανική

3

3

3

3

12

2 Ιταλική

2

2

3

3

10

3

Σερβική

2

2

3

3

10

η καθ' ομάδας

Α' ομάς Β' ομάς

Γερμανική 3 3

Ιταλική 3 3

Σερβική 3 3

ΠΗΓΗ: Π. διάταγμα 30 Δεκεμβρίου 1925: Κείμενο E41 (τ. Β', σ 752-761)

Σελ. 335
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/336.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 18. Ωρολόγιο πρόγραμμα πενταταξίων μέσων εμπορικών σχολών αρρένων 1928

Mαθήματα *

Τάξεις

   

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

E

Υποχρεωτικά:

Ελληνικά

Γραμματική και ασκήσεις

3

2

1

-

- ·

Συντακτικόν

1

2

2

-

-

38

21,2

Εκθέσεις

2

2

1

1

1

Κείμενα1

5

4

4

4

3.

Θρησκευτικά

1

1

ι2

ι2

-

3

1,7

Τεχνική Ιστορία

2

2

1

-

- ·

5

2,8

Ιστορία Εμπορίου

-

-

-

1

1

2

1,1

Μαθηματικά

Εμπορική Αριθμητική

- 4

3

2

1

1

Στοιχεία Πρακτικής Γεωμετρίας 1 - - - - ~-

18

104

Στοιχεία Άλγεβρας

-

-

2

• 2

2

Εμπορευματολογία

Στοιχεία Φυσικής Ιστορίας

2

2

-

-

-

' " " Πειραματικής -

2

2

1

-

18

10,1

" " Χημείας

-

-

2

1

-

" Εμπορευματολογίας

5- .-

-

-

2

2

Ασκήσεις Εργαστηριακαί

----

-

-

1

1

Γεωγραφία

Γενική Φυσική

· Μαθηματική Εμπορική

. 2

2

2

1

1

8

4,5

Οικονομική

Γαλλικά

4

4

4

- '4

- 5

21

--11,7

Αγγλικά  *

- -

:-

: 5

5

5

15

8,4

* Ιεράρχηση των μαθημάτων: l Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3 Εμπορικά, 4 Μαθηματικά, 5 Αγγλικά, 6α Γυμναστική, 6β Φυσικά, 8 Γεωγραφία, 9 Καλλιγραφία, 10 Γενική Ιστορία, 11α Εμπορευματολογία, 11β Εμπορικόν Δίκαιον, 11γ Στενογραφία, 14α Θρησκευτικά, 14β Πολιτική Οικονομία, 16α Ασκήσεις Εργαστηρίου, 16β Δακτυλογραφία, 16γ Ιστορία του Εμπορίου. (Οι 18 ώρες της Εμπορευματολογίας επιμερίζονται ως εξής : 12 Φυσικά, 4 Εμπορευματολογία, 2 Ασκήσεις εργαστηρίου.)

Παρατηρήσεις :

1. Εν οις και καθήκοντα πολίτου.

2. Η Γ και Δ των αρρένων θα συνδιδάσκωνται υπό τύπον διαλέξεως κατά Σάββατον.

Σελ. 336
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/337.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 (συνέχεια)

Τάξεις

α/α Μαθήματα

A Β Γ

Σύνολο % Δ

Εμπορικά

Εμποριολογία

- 2 2 1

Λογιστική και Ασκήσεις

- 2 2 4

5

20

11,2

Αλληλογραφία

- - - ι

1

Νομικά

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου3

_ _ _ 2

2

4

2,2

" Πολιτικής Οικονομίας 4

- - - 1

2

3

1,7

" Οικιακής Οικονομίας

. - - - -

-

-

-

Τεχνικά

Καλλιγραφία

321 -

-

6

3,3

Δακτυλογραφία

- - - 1

1

2

1,1

Στενογραφία

- - ' 1 1

2

4

2,2

Χειροτεχνία

- - - -

-

-

-

Γυμναστική

3322

2

12

6,7

Υγιεινή νοσηλευτική

- - - -

-

-

-

Σύνολο

33 35 37 38

37

179

100,0

Προαιρετικά:

1 Γερμανική γλώσσα

- 3 3 3

3

12

2 Ιταλική "

- 2 2 3

3

10

Β Σερβική "

- 2 2 3

3

10

η καθ'

ομάδας

A' ομάς Β' ομάς

Γ' ομάς Σύνολον

Γερμανική γλώσσα

3 3

4

10

Ιταλική "

2 3

4

9

Σερβική "

2 3

4

9

3. Ως επίσης νομοθεσίας συνεταιρισμών. Ναυτικού Δικαίου κτλ.

4. Οικονομολογικών.

ΠΗΓΗ: Π. διάταγμα 28-Σεπτεμβρίου 1928: Κείμενο Ε45 (τ. Β', σ. 772-778).

22

Σελ. 337
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/338.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 19. Ωρολόγιο πρόγραμμα πενταταξίων μέσων εμπορικών σχολών θηλέων 1928

-

Μαθήματα*

Τάξεις

Σύνολο

ο/ /ο

A

Ε

Γ

Δ

Ε

Υποχρεωτικά:

Γραμματική και ασκήσεις Συντακτικόν

3 1

2 1

1 1

-

-

34

19,2

Ελληνικά

Εκθέσεις Κείμενα Θρησκευτικά Τεχνική Ιστορία Ιστορία Εμπορίου

2 4 1 2

2 4

1

3

1

4 12

1 3 12

1

2

1

1

1

4 5 1

2,3

2,8

0,5

Μαθηματικά

Εμπορική Αριθμητική . Στοιχεία Πρακτικής Γεωμετρίας " Άλγεβρας

4

2 1

2

1

1

2

1

_

2

16

9,0

Εμπορευματολογία

Στοιχεία- Φυσικής Ιστορίας :" " Πειραματικής

" " Χημείας

" Εμπορευματολογίας Ασκήσεις Εργαστηριακαί

2

1

2

2

1

1 1 2

1 13

14

7,9

Γεωγραφία

Γενική Φυσική Μαθηματική Εμπορική Οικονομική

2

2

1

1

1

7

4,0

* Ιεράρχηση των μαθημάτων: l Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3 Εμπορικά, 4 Μαθηματικά, 5 Αγγλικά, 6 Γυμναστική, 7α Φυσικά, 7β Χειροτεχνία, 9 Γεωγραφία, 10 Καλλιγραφία, 11 Γενική ιστορία, 12α Θρησκευτικά, 12β Στενογραφία, 12γ Υγιεινή, 15α Δακτυλογραφία, 15β Εμπορευματολογία, 15γ Οικιακή Οικονομία, 18 Εμπορικό Δίκαιο, 19α Ασκήσεις εργαστηρίου, 19β Ιστορία του εμπορίου. Παρατηρήσεις :

1. Εν ο'ίς και καθήκοντα πολίτου.

2. Η Δ και Ε των θηλέων θα συνδιδάσκωνται υπό τύπον διαλέξεως κατά Σάββατον.

3. Κατά 15ήμερον.

Σελ. 338
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/339.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 (συνέχεια)

Τάξεις

α/α

Μαθήματα

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

Γαλλικά

4

4

4

4

4

20

11,3

Αγγλικά

-

-

5

4

5

14

7,9

Εμπορικά

Εμποριολογία

-

2

1

1

Λογιστική και Ασκήσεις

-

2

2

3

4

18

10,2

Αλληλογραφία

-

-

1

1

1

Νομικά

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου 4

-

-

-

1

1

2

1,1

" Πολιτικής Οικονομίας

-

-

-

-

-

-

-

" Οικιακής Οικονομίας

-

-

-

1

2

3

1,7

Τεχνικά

Καλλιγραφία

3

2

1

-

-

6

3,4

Δακτυλογραφία

-

-

1

1

1

3

1,7

Στενογραφία

-

-

1

1

2

4

2,3

Χειροτεχνία5

2

2

2

2

2

10

5,6.

Γυμναστική

3

3

2

2

2

12

6,8

Υγιεινή νοσηλευτική

-

-

1

1

26

47

2,3

Σύνολο

33

35

36

.37

37

177

100.0

Προαιρετικά:

1

Γερμανική γλώσσα

.-

3

3

3

3

12

2

Ιταλική "

-

2

2

3

3

10

3

Σερβική . "

-

2

2

3

3

10

η

καθ* ομάδας

A' ομάς

Β' ομάς

Γ' Ομάς Σύνολον

Γερμανική γλώσσα

3

3

4

10

Ιταλική "

2

3

4

9

Σερβική "

2

3

4

9

4. Ως επίσης νομοθεσίας συνεταιρισμών. Ναυτικού Δικαίου κτλ.

5. Ιχνογραφία, κοπτική, ραπτική, επιδιορθώσεις ειδών ιματισμού, πυρογραφία, χειροτεχνήματα και άλλα.

6. Συμπεριλαμβανομένης και της υγιεινής.

7. Υπό ιατρού γυναικός. ΠΗΓΗ: Π. διάταγμα 28 Σεπτεμβρίου 1928: Κείμενο E45 (τ, B', σ. 772-778).

Σελ. 339
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/340.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 20. Ωρολόγιο πρόγραμμα

τριταξίων πρακτικών εμπορικών

σχολών αρρένων 1928

Τάξεις

 

Μαθήματα*

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Θρησκευτικά

1

1

1

3

2,8

Ελληνικά

Γραμματική και Ασκήσεις

2

2

1

5

Συντακτικόν " "

1

1

1

3

22

20,8

Εκθέσεις

2

2

1

5

Κείμενα νεοελληνικά

3

3

3

9

Ιστορία

2

2

1

5

4,7

Μαθηματικά

Αριθμητική

4

4

4

12

13

12,3

Πρακτική Γεωμετρία

1

-

-

1

Εμπορικά

Εμποριολογία1 Λογιστική και Ασκήσεις Αλληλογραφία

2 2

1 4 1

1 4

1

4

10

2

16

15,1

Φυσικά

Στοιχεία Φυσικής Ιστορίας

2

1

-

3

" " Πειραματικής

1

2 .

-

3

" " Εμπορευματολογίας 2

-

-

3

3

16

15,1

" : Γεωγραφίας

2

2

2

6

" Υγιεινής

-

-

1

1

Υγιεινή και νοσηλευτική

-

-

-

-

Τεχνικά

Καλλιγραφία

3

2

2

7

Δακτυλογραφία

-

1

2

3

1-

9,4

Χειροτεχνία

-

-

-

-

Γυμναστική

3

3

3

9

8,5

Γαλλικά

3

4

5

12

11,3

Σύνολο

34

36

36

1Ο6

100,0

Παρατηρήσεις :

1. Εν αυτή θα εξετάζωνται συνοπτικώτατα και απλούστατα τα κυριώτατα σημεία του Εμπορικού Δικαίου, ως και τα περί συνεταιρισμών, εργατική., νομοθεσίας και τελωνειακής τοιαύτης.

2. Όλως στοιχειωδώς πραγματογνωστικώς με βαθυτέραν εξέτασιν των κυρίων προϊόντων της περιφερείας εκάστης Σχολής.

* Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 1α Εμπορικά, 2β Φυσικά, 4 Μαθηματικά, 5 Γαλλικά, 6 Τεχνικά, 7 Γυμναστική, 8 Ιστορία, 9 Θρησκευτικά.

ΠΗΓΗ: Π. διάταγμα· 28 Σεπτεμβρίου 1928: .Κείμενο Ε45 (τ. Β', σ. 772-778).

Σελ. 340
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/341.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 21, Ωρολόγιο πρόγραμμα

τριταξίων

πρακτικών

εμπορικών

σχολών θηλέων 1928

Τάξεις

 

Μαθήματα*

Σύνολο

%

Α

Β

Γ

Θρησκευτικά

ι

1

1

3 2,8

Ελληνικά

Γραμματική και Ασκήσεις

1

2

1 5

Συντακτικόν " "

ί

1

1 3

22 20,4

Εκθέσεις

2

2

1 5

Κείμενα νεοελληνικά

3

3

3 9

Ιστορία

2

2

1

5 4,6

Μαθηματικά

Αριθμητική"

4

3

4 11

Ι 12 11,

Πρακτική Γεωμετρία

-

1

___ 1

Εμπορικά

Εμποριολογία1

2

1

1 4

Λογιστική και Ασκήσεις

2

4

4 10

• 16 14,8

Αλληλογραφία

-

1

1 2

Στοιχεία Φυσικής Ιστορίας

3

-

- 3

Εμπορικά

" " Πειραματικής

1

1

- 2

" · " Εμπορευματολογίας

-

-

2 2

16 14,8

" Γεωγραφίας

2

2

2 6

" Υγιεινής

-

-

Υγιεινή και νοσηλευτική3

-

1

2 3

Τεχνικά

Καλλιγραφία

3

2

1 6

Δακτυλογραφία

-

1

2 3

15 13,9

Χειροτεχνία

2

2

2 6

Γυμναστική

3

2

2

7 6,5

Γαλλικά

3

4

5

12 11,1

Σύνολο

36

36

36

108 100,0

Παρατηρήσεις :

1. Εν αύτη θα εξετάζωνται συνοπτικώτατα και απλούστατα τα κυριώτατα σημεία του Εμπορικού Δικαίου, ως και τα περί συνεταιρισμών, εργατικής νομοθεσίας και τελωνειακής τοιαύτης.

2. Όλως στοιχειωδώς πραγματογνωστικώς με βαθυτέραν εξέτασιν των κυρίων προϊόντων της περιφερείας εκάστης Σχολής.

3. Διδακτέα υπό γυναικός ιατρού εφ' όσον τούτο είναι δυνατόν. * Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2α Εμπορικά, 2β Φυσικά, 4 Τεχνικά, 5α Γαλλικά, 5β Μαθηματικά, 7 Γυμναστική, 8 Ιστορία, 9 Θρησκευτικά.

ΠΗΓΗ: Π. διάταγμα 28 Σεπτεμβρίου 1928: Κείμενο Ε45 (τ. Β', σ. 772-778).

Σελ. 341
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/342.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ

22 Εξέλιξη

του εβδομαδιαίου χρόνου

Προγράμματα

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών

Μεταβολή ± Μεταβολή ± ως ως προς το 1903 προς το αμέσως προηγούμενο*

Ώρες

%

Ώρες

%

1903

152

-

-

-

-

1906

139

-13

- 8,6

-13

- 8,6

"1909"

135

-17

-11,2

- 4

- 2,9

"1915-16"

144

- 8

- 5,3

+ 9

+ 6,7

1916

142

-10

- 6,6

_ 2

- 1,4

1919

144

- 8

-5,3

+ 2

+ 1,4

1920

141

-11

- 7,2

_ 3

-- 2,1

1921α

141

-11

- 7,2-

-

--

1921Θ

144

_ 8

- 5,3

+ 3

+ 2,1

1922α

146

-6

- 3,9

+ 5

+ 3,5

1922Θ

144

- 8

-5,3

-

--

1925α

142

-10

- 6,6

- 4

- 2,7

1925Θ

142

-10

- 6,6

_ 2

-- 1,4

1928α

179

+27

+17,8

+37

+ 26,1

1928Θ

177

+25

+16,4

+35

+24,6

* Σημείωση: Στα διπλά προγράμματα (αρρένων-θηλέων) η μεταβολή υπολογίζεται ως προς το αμέσως όμοιο προηγούμενο.

ΠΗΓΗ: Προηγούμενοι Πίνακες προγραμμάτων.

Σελ. 342
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/343.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 23. Εξέλιξη του ωρολογίου προγράμματος

Προγράμματα

1903

1906

"1909"

"1915-16"

1916

1919

1920"

Μαθήματα

Ώρες %

Ώρες %

Ώρες %

Ώρες %

Ώρες %

Ώρες %

Ώρες %

Θρησκευτικά

Ελληνικά

Μαθηματικά Φυσικά Εμπορευματολογία Γαλλικά

Αγγλικά

Γερμανικά Γενική Ιστορία Ιστορία του Εμπορίου

Γεωγραφία

Εμπορικά Εμπορικόν Δίκαιον Πολιτική Οικονομία Οικιακή Οικονομία

Καλλιγραφία

Δακτυλογραφία Στενογραφία Χειροτεχνία Οικιακή Παιδαγωγική Γυμναστική Υγιεινή Ασκήσεις εργαστηρίου

2 1,3 11 7,3 18 11,8 6 4,0 4 2,6 18 11,8 18 11,8

18 11,8

6 4,0 2 1,3 7 4,6

18 11,8

3 2,0 2 1,3

4 2,7 3 2,0

12 7,9

1 0,7 13 9,4 12 8,6 6 4,3 4 2,9 16 11,5 14 10,1 16 11,5 3 2,2 1 0,7

7 5,0

18 12,9 3 2,2 3 2,2

10 7,2 '12 8,6

1 0,7 13 9,6 12 8,9 6 4,4 4 3,0 16 11,9 14 10,4 16 11,9 3 2,2 1 0,7 7 5,2 18 13,3 3 2,2 3 2,2

9 6,7 9. 6.7

1 0,7 18 12,5 12 8,3 6 4,2 4 2,8 16 11,1 14 9.7 16 11,1 3 2,1 1 0,7 7 4,9 18 12,5 3 2,1 3 2,1

9 6,2 4 2,8

9 6,2

1 0,7 16 11,3 13 9,2 6 4,2 4 2,8 16 11,3 14 9,9 15 10,6 3 2,1 1 0,7 7 4,9 18 12,7 4 2,8 4 2,8

6 4,2

5 3,5

9 6,3

1 0,7 16 11,1 13 9,ο 6 4,1 4 2,8 17 11,8 14 9,7 14 9,7 4 2,8 1 0,7

7 4,9

19 13,2 4 2,8 4 2,8

7 4,9 4 2,8

9 6,2

1 0,7 18 12,8 16 11,3 2 1,4

8 5,7

21 14,9

18 12,8

4 2,8

1 0,7 7 5,0

19 13,5 4 2,8 3 2,1

8 5,7

7 5,0

2 1,4 2 1,4

Σύνολο

152 100,0

139 100,0

135 100,0

144 100,0

142 100,0

144 100,0

141 100,0

Σελ. 343
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/344.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 23 (συνέχεια)

1921 1922 1925 1928 Προγράμματα  Μαθήματα αρρένων θηλέων αρρένων θηλέων αρρένων θηλέων αρρένων θηλέων

Ώρες %

Ώρες %

Ώρες % '

Ώρες %

Ώρες %

Ώρες %

Ώρες %

Ώρες %

Θρησκευτικά Ελληνικά Μαθηματικά Φυσικά Εμπορευματολογία Γαλλικά Αγγλικά Γερμανικά Γενική Ιστορία Ιστορία του Εμπορίου Γεωγραφία Εμπορικά Εμπορικόν Δίκαιον Πολιτική Οικονομία Οικιακή Οικονομία Καλλιγραφία Δακτυλογραφία Στενογραφία Χειροτεχνία Οικιακή Παιδαγωγική Γυμναστική Υγιεινή Ασκήσεις εργαστηρίου

Σύνoλο

1 0,7

21 14,9 15 10,6

2 1,4

8 5,7

21 14,9

17 12,1

4 2,8 1 0,7

7 5,0

19 13,5 4 2,8

3 2,1

7 5,0

7 5,0

2 1,4 2 1,4

141 100,0

1 0,7

21 14,5 14 9,7 2 1,4 8 5,5 21 14,6 17 11,8

4 2,8

1 0,7 7 4,9

18 12,5 2 1,4

3 2,1

7 4,9

4 2,8 2 1,4

8 5,5

2 1,4

2 1,4

144 100,0

1 0,7

21 14,4

15 10,3

8 5,5

5 3,4 19 13,0

16 11,0

4 2,7 2 1,4 7 4,8 18 12,3 4 2,7

4 2,7

7 4,8

6 4,1

7 4,8

2 1,4

146 100,0

1 ο,7 20 13,9 14 9,7 7 4,9 4 2,8

18 12,5

13 9,0

4 2,8 2 1,4 6 4,2 16 11,1 2 1,4 4 2,8

9 6,2

6 4,2 8 5,5

8 5,5

2 1,4 144 100,0

1 0,7 21 14,8 15 10,6

9 6,3 5 3,5 19 13,4 16 11,3

4 2,8

2 1,4

7 4,9 19 13,4

4 2,8 4 2,8

10 7,1 4 2,8

2 1,4

142 100,0

ι ο,7

21 14,8 14 9,9

9 6,3 3 2,1

18 12,7

13 9,2

4 2,8 2 1,4

7 4,9

18 12,7

3 2,ι

4- 2,8

ι ίο 7,ι

4 2,8 8 5,6

3 2,1 142 100,0

3 1,7 38 21,2

18 10,1 12 6,8

4 2,2

21 11,7 15 8,4

5 2,8 2 1,1 8 4,5 20 11,2 4 2,2

3 ι;7 e 3,3

2 1,1 4 2,2

12 6,7 2 1,1

179 100,0

4 2,3

34 19,2 16 9,0

ίο 5,7 3 ι,7 20 11,3

14 7,9

5 2,8 1 0,5 7 4,0 18 10,2 2 1,1

3 1,7 6 3,4

3 1,7

4 2,3 10 5,6

12 6,8 4 2,3 1 0,5

177 100,0

ΠΗΓΗ: Ι

Προηγούμενοι

πίνακες

προγραμμάτων

Σελ. 344
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/345.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 24. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά μάθημα

προγράμματα

1903

1906

1909

1915-

1916

1919

1920

1921

1

916

Μαθήματα

Θρησκευτικά

2

_1

_

_

_

_

__

- -

Ελληνικά

11

+2

-

+5

-2

-

+2

+3 +3

Μαθηματικά

18

-6

-

-

+1

-

+3

-1 -2

Φυσικά

6

_

_

_

_

_

_4

- -

Εμπορευματολογία

4

_

_

_

_

_

+4

- -

Γαλλικά

18

-2

-

-

-

+1

+4

- -

Αγγλικά

18

-4

-

-

-

-

+4

-1 -1

Γερμανικά

18

._2

-

-

- 1

-1

-14

-

Γενική ιστορία

6

-3

-

-

-

+1

-

- -

Ιστορία του Εμπορίου

2

- 1

-

-

-

-

-

_

Γεωγραφία

7

-

-

-

-

-

Εμπορικά

18

__

_

_

_

+1

_

- - 1

Εμπορικόν Δίκαιον

3

-

-

-

+1

-

-

_ _ 2

Πολιτική Οικονομία Οικιακή Οικονομία

Καλλιγραφία

2

4

+-1

+6

-

-1

-

-

+1

-3

-

+1

-1

1 -3

- 1 - 1

Δακτυλογραφία

-

__

__

+5

1

-

Στενογραφία

3

-3

-

+4

- 4

" -

-

+6 +6

Χειροτεχνία

-

-

-

-

-

-

-

- +4

Οικιακή Παιδαγωγική

-

-

-

--

-

-

-

- +2

Γυμναστική

12

_

_ 3

_

_

_

_ 2

- +1

Υγιεινή

-

-

_

_

_

_

+2

- -

Ασκήσεις εργαστηρίου

-

_

_

_

_

_

+2

-

Σύνολο μεταβολής

-

-13

-4

+9

-2

+2

-3

- +3

Σελ. 345
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/346.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 24 (συνέχεια)

προγράμματα 1922 1925 Σύνολο 1928 Σύνολο

Μαθήματα α. θ. α. θ. α. θ. α. θ. α. θ.

Θρησκευτικά — — — — —1 +2 +3 +1 +2

Ελληνικά — —1 - +1 +10 +17 +13 +27 +23

Μαθηματικά — — — — —3 —4 +3+2 — —2

Φυσικά +6 +5 +1 +2 +3 +3 +1 +6 +4

Εμπορευματολογία —3 —4 — —1 +1—1 —1 — — —1

Γαλλικά —2 —3 — — +1 — +2 +2 +3 +2

Αγγλικά —1 —4 — — —2 —5 —1 +1 —3—4

Γερμανικά — — — — —18 — — —18

Γενική ιστορία — — — — — 2 +1+1

Ιστορία Εμπορίου +1 +1 — — — — —1

Γεωγραφία — —ι — +1 — +1 — +1 —

Εμπορικά —ι —2 +ι +2 +1 — +1 — +2 —

Εμπορικόν Δίκαιον — — — +1 +1 — — —1 +1—1

Πολιτική Οικονομία +1 +1 — — +2 —1—4+1-2

Οικιακή Οικονομία — — — — — +3 — +3

καλλιγραφία — +2 +3 +1 +6 —2 —1 +4 —

Δακτυλογραφία — — — — — — — +5 — —

Στενογραφία —2—2 +1 — — +1 — —

Χειροτεχνία — — — +8 — +2 — +10 — +4

Οικιακή Παιδαγωγ. — —2 — — — — — —

Γυμναστική — — —7 —8 —12 +12 +12

Υγιεινή — — — +1 +2 +3 —2 +1 — +4

Ασκήσεις εργαστ. —2—2 — — — +2 +1 +2 +1

Σύνολο μεταβολής +5 —· —4 —2 —10 —10 +37 +35 +2' +25

ΠΗΓΗ : Προηγούμενοι πίνακες προγραμμάτων.

Σελ. 346
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/347.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ

25 Εξέλιξη

 του εβδομαδιαίου

χρόνου κατά κατηγορίες

μαθημάτων

 

(σε ποσοστιαία τοις % κατανομή)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

πρόγραμμα

Φιλολογικά Φυσικομαθηματικά

Νομικά

Ξένες

Πρακτικά Γενικά

 

Εμπορικά

γλώσσες

1903

12,6

18,4

15,1

35,4

12,6

5,9

1906

12,3

15,8

17,3

33,1

15,8

5,7

«1909»

12,5

16,3

17,7

34,2

13,4

5,9

«1915-1916»

15,3

15,3

16,7

31,9

15,2

5,6

1916

14,1

16,2

18,3

31,8

14,0

5,6

1919

14,6

15,9

18,8

31,2

13,9

5,6

1920

16,3

18,4

18,4

27,7

13,5

5,7

α.

18,4

17,7

18,4

27,0

12,8

5,7

1921

 

18,0

16,6

16,0

26,4

17,4

5,6

α.

18 ,.5

19,2

17,7

24,0

15,1

5,5

1922

θ.

18,1;

17,4

15,3

21,5

22,8

4,9

α.

19,0

20,4

19,0

24,7

11,3

5,6

1925

θ

19,0

18,3

17,6

21,9

17,6

5,6

α.

25,1

19,1

15,1

20,1

14,4

6,2

1928

θ.

22,5

16,4

13,0

19,2

22,6

6,3

ΠΗΓΗ: Προηγούμενοι πίνακες προγραμμάτων.

Σελ. 347
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/348.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 10

Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου των Εμπορικών Σχολών κατά κατηγορίες μαθημάτων

Σελ. 348
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/349.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΙΙ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Σελ. 349
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 330
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Ωρολόγιο πρόγραμμα αρρένων, 1922

  α/α

  Μαθήματα1

  Τάξεις

   

  Σύνολο %

  A

  Β

  Γ

  Δ

  1

  α  Υποχρεωτικά: Θρησκευτικά

  1

  1

  0,7

  Εμποριολογία

  2

  Εμπορικά  Λογιστική

  3

  4

  5

  6

  18

  12,3

  ' Αλληλογραφία

  3

  Εμπορευματολογία

  -

  -

  2

  3

  5

  3,4

  4

  Ελληνικά

  6

  6

  5

  4

  21

  14,4

  5

  Μαθηματικά

  4

  4

  4

  3

  15

  10,3

  6

  Γαλλικά

  5

  5

  4

  5

  19

  13,0

  7

  Αγγλικά

  -

  5

  5

  6

  16

  11,0

  Ί Φυσική ιστορία

  8

  Φυσικά " Πειραματική Φυσική και

  3

  3

  2

  -

  8

  5,5

  J Στοιχεία Χημείας

  9

  Γεωγραφία

  2

  2

  2

  1

  7

  4,8

  ίο

  Γενική Ιστορία

  2

  2

  -

  -

  4

  2,7

  11

  Ιστορία του Εμπορίου

  -

  -

  -

  2

  2

  1,4

  12

  Εμπορικόν Δίκαιον

  -

  -

  2

  2

  4

  2,7

  13

  Πολιτική Οικονομία

  -

  -

  2

  2

  4

  2,7

  14

  Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

  3

  2

  1

  1

  7

  4,8

  15

  Γυμναστική και Υγιεινή

  3

  2.

  2

  2

  9

  6,2

  32

  35

  36

  37

  140

  16

  Στενογραφία

  -

  -

  3

  3

  6

  4,1

  Σύνολο

  32

  35

  39

  40

  146

  100,0

  β) Προαιρετικά:

  1 Γερμανικά

  3

  3

  4

  4

  14

  2 Ιταλικά

  2

  2

  3

  3

  10

  3 Τουρκικά

  2

  2

  3

  3

  10

  1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3 Εμπορικά, 4 Αγγλικά, 5 Μαθηματικά, 6 Γυμναστική και Υγιεινή, 7 Φυσικά, 8α Γεωγραφία, 8β Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία, 10 Στενογραφία, 11 Εμπορευματολογία, 12α Γενική ιστορία, 12β Εμπορικό Δίκαιο, 12γ Πολιτική Οικονομία, 15 Ιστορία του Εμπορίου, 16 Θρησκευτικά.

  ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 29 Ιουλίου 1922: Κείμενο Ε40 (τ. Β', ,σ. 748-751).