Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 402-421 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/402.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.

1897

" 11

Β.Δ.

Περί προγράμματος των εν τοις ελλην. σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

Α' 341-369

Γ 44-46, 51-52, 100-103

Οκτωβρ. 20

"

Περί συμπληρώσεως τον από 9 Σεπτεμβρίου 1897 οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Β' 517-520

Γ' 306

Νοεμβρ. 11

"

Περί προγράμματος μαθημάτων διδασκαλείου θηλέων

Β' 188-190

Α' 35- Γ' 199, 243

" 13

"

Περί της διδασκαλίας των μαθημάτων τον προπαιδευτικού τμήματος της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Β' 520-521

Γ' 806

" 17

"

Περί τροποποιήσεως του από 11 Σεπτεμβρίου 1897 Β. διατάγματος, περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις ελλην. σχολείοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

Α' 370-374

Γ' 45-46, 51-52, 101

Δεκεμβρ. 14

"

Κανονισμός της εν Αθήναις ιδρυμένης ειδικής γυμναστικής σχολής

Β' 191-193

Α' 40- Γ' 217, 252

1898

Ίανουάρ. 12

Έγκ,

Περί εφαρμογής των οδηγιών της διδασκαλίας των êv τοις γυμνασίοις και ελληνικοίς σχολείοις διδακτέων μαθημάτων κατά τα από 9 Σεπτεμβρίου και 17 Νοεμβρίου π.ε. προγράμματα

A' 375-377

Γ' 101-103

Φεβρ. (;)

"

Περί γυμνασιακών εκδρομών

Α' 378-382

Γ' 101

Μαΐου 30

Β,Δ.

Περί εξετάσεως υποψηφίων γυμναστριών

Β' 194-196

Α' 40· Γ 253

Σελ. 402
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/403.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1898

Ιούν. 11

Β.Δ.

Περί εξετάσεως υποψηφίων νηπιαγωγών

Β' 197-198

A' 36· Γ' 247

Όκτωβρ, 6

Έγκ.

Περί εκκλησιασμού και θρησκευτικής μορφώσεων των μαθητών

Α' 383-384

Γ' 101

" 9

"

Συμπληρωματικός κανονισμός των γυμνασίων και ελληνικών σχολείων

Α' 386-389

A' 13

Δεκεμβρ. 11

Β.Δ.

Κανονισμός της εν Αθήναις Ειδικής Γυμναστικής Σχολής

Β' 199-202

Γ 218, 252

1899

Φεβρ. 16

Β.Δ.

Περί εισαγωγής της διδασκαλίας του μαθήματος της ελληνικής γραμματολογίας εν τοις γυμνα-σίοις τον Κράτους

Α' 390-392

Γ' 103

Μαρτ. 22

"

Περί ορισμού θρησκευτικών μαθημάτων από 1 Σεπτεμβρίου 1899 εν τοις ελληνικοίς σχολείοις

A' 393-395

Γ' 103

Ιουλ. 10 Ν

. ,ΒΧΚΑ

Περί γυμναστικής και γυμναστικών και αθλητικών αγώνων

A' 396-397

Γ 232

Αύγ.10

Β.Δ.

Περί οργανισμού της Σχολής των Γυμναστών

Β' 205-209

Γ 219, 252-253

Νοεμβρ. 20

"

Περί της διδασκαλίας της Γυμναστικής εν τοις σχολείοις της Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως και εν τοις Διδασκαλείοις εκατέρου φύλου

Α' 398-410

Γ 103

)) "

"

Περί του αναλυτικού προγράμματος της Γυμναστικής εν τοις σχολείοις της Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως

A' 411-422

Γ' 103

Σελ. 403
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/404.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΊΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1900

Σεπτ. 2

Β. Δ.

Περί οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

B' 522-531

Α' 44- Γ' 276-279,

306

" 21

"

Περί τροποποιήσεως των , από 11 Σεπτεμβρίου 1897 και 17 Νοεμβρίου 1897 Β. διαταγμάτων περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις ελληνικοί σχολείοις και Γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

Α.' 423-430

Γ' 47-48, 51-52, 103-104

" "

"

Περί συστάσεως εμπορικής Σχολής εν Ληξουρίω

Β' 623-626

A' 54-5S- Γ 317, 352-353

Οκτωβρ. 19

"

Περί εκκλησιασμού των μαθητών

Α' 384-385

Γ' 101

1901 Ίουν. 8

"

Περί ιδρύσεως εν Αθήναις Εμπορικής Σχολής

B' 627-628

Α' 55- Γ' 352-353

Ίουλ. 20

"

Περί μεταρρυθμίσεως και προσθήκης όρθρων του Β. διατάγματος της 8 Ιουνίου ε.ε. περί Ιδρύσεως εν Αθήναις Εμπορικής Σχολής

Β' 628-629

Α' 55

" 27

" "

Περί τον προγράμματος των μαθημάτων της 1ης τάξεως της εν Αθήναις ιδρυθείσης Εμπορικής Σχολής

Β' 630-631

Γ' 353

Αύγ. 10

Β.Δ.

Περί συστάσεως εν Πάτραις Εμπορικής σχολής εκ τριών τάξεων κλπ.

Β' 631

Α' 55

Όκτωβρ. 22

"

Περί τροποποιήσεως κλπ. άρθρων του Β. διατάγματος της 20 Νοεμβρίου 1899 περί διδασκαλίας της Γυμναστικής

Α' 431-432

F 103

Σελ. 404
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/405.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1901

" 26

Β.Δ.

Περί συστάσεως ιδίου ναυτικού τμήματος εν τη Πετριτσείω Εμπορική Σχολή Ληξουρίου

Β' 867-870 A' 62-63· Γ' 367, 380

1902

Ιουλ. 6

Σεπτ. 10

"

Περί προγράμματος μαθημάτων Διδασκαλείου θηλέων Πρόγραμμα των εν τη Εκκλησιαστική Ριζα-ρείω Σχολή κατά το σχολικόν έτος 1902-1903 διδαχθέντων μαθημάτων

F 210-215 Γ' 2oo-2oi, 243-244

Β΄ 533-536 Γ΄306

1903

Ιούν. 9

Ιουλ. 22

Σεπτ. 6

" 11

)) ))

Νοεμβρ 7

"

Ν. ,Β^ΑΑ' Β.Δ.

" " "

Περί συστάσεως Ιερατικής Σχολής εν Άρτη και περί οργανισμού αυτής Περί συστάσεως εμπορικών σχολών Περί τροποποιήσεως των από 11 Σεπτεμβρίου 1897, 17 Νοεμβρίου 1897, 22 Μαρτίου 1899 και 21 Σεπτεμβρίου 1900 Β. Διαταγμάτων περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων Περί εκτελέσεως του περί εμπορικών σχολών,, ,Β/7Λ' νόμου Περί συστάσεως εμπορικών σχολών εν Αθήναις και Πάτραις Περί συστάσεως Αχιλλοπουλείου εμπορικής Σχολής εν Τσαγκαράδα του δήμου Μυρεσίου του νόμου Μαγνησίας

Β' 537-539 A' 45 Β' 632-633 A' 55· Γ' 353

A' 433-435 Γ' 49-52, ιο4 Β' 635-638 Γ· 318, 353-354 Β' 639 Γ' 353-354

Β' 640-641 r 3ι9, 354

Σελ. 405
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/406.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1904

Ίουν. 2

ΕΙΔΟΣ Β.Δ.

ΤΙΤΛΟΣ

Περί αναγνωρίσεως τον υπό της Ενώσεως των Ελληνίδων ιδρυθέντος Διδασκαλείου Νηπιαγωγών

ΚΕΙΜΕΝΟ

Β' 216-217

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Α' 37· Γ' 248

1905

Ίουν. 30

"

Περί τροποποιήσεως του από 30 Μαΐου 1898 Β. διατάγματος περί εξετάσεως υποψηφίων γυμναστριών

Β' 196

A' 40

1906

Ιανουαρ. 21

"

Περί τροποποιήσεως του προγράμματος των μαθημάτων της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

B' 540

Γ' 278-279, 306

Σεπτ. 7

"

Περί της κατά τάξεις χρονικής διανομής των μαθημάτων εν ταις εμπορικαίς σχολαίς

Β' 642-643

Γ' 320, 354-355

Όκτωβρ. 5

"

Περί κανονισμού τον προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και Γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

A' 436-456

Γ' 53-55, 104-105

Νοεμβρ. 27

"

Περί συμπληρώσεως τον από 5 Οκτωβρίου 1906 Β.Δ περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων ως προς την διδασκαλίαν των θρησκευτικών και γαλλικών εν τω γυμνασίω

A' 564-565

F 53-55, 104

1907

Φεβρ. 7

"

Περί τροποποιήσεως άρθρων του εν ισχύι οργανισμού της Εκκλησιαστικής

Σελ. 406
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/407.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

. ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1907

Ριζαρείου Σχολής

Β' 541-545

Γ' 280-281, 307

'Ιουλ. 5

Άπόφ.

'Αριθ. 10210. Προκήρυξις διαγωνισμού προς συγγραφήν διδακτικών βιβλίων προς χρήσιν των σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως αμφοτέρων των φύλων

A' 457-523

Γ' 105, 150

Δεκεμβρ. 20

Β.Δ.

Περί ασκήσεως εις την σκοποβολήν των μαθητών Γυμνασίων, ελληνικών σχολείων κλπ.

A' 566-567

Γ 104

1908

Μαρτ. 4

Άπόφ.

'Αριθ. 3423. Προκήρυξις διαγωνισμού προς συγγραφήν διδακτικών βιβλίων της μέσης εκπαιδεύσεως κλπ.

A' 523-524

Γ' 105

Ιουν. 5

Κανον.

[Πρόγραμμα Διδασκαλείου Νηπιαγωγών της Ενώσεως των Ελληνίδων

Β' 219-224

Γ' 208, 248

" "

"

[Πρόγραμμα τάξεων Γυμναστριών της Ενώσεως των Ελληνίδων}

Γ 225-226

Σεπτ. 16

Β.Δ.

Περί μεταρρυθμίσεως τον από 7 Νοεμβρίου 1903 Β. διατάγματος περί συστάσεως Αχιλλοπουλείου εμπορικής σχολής εν Τσαγκαράδα του δήμου Μυρεσίου του νομού Μαγνησίας

Β' 644-645

F 321, 355

" 17

"

Περί τροποποιήσεως τον άρθρον 2 τον από 2 Ιουνίου 1904 Β.Δ. περί αναγνωρίσεως του υπό της Ενώσεως των Ελληνίδων ιδρυθέντος Διδασκαλείου Νηπιαγωγών

Β' 218

Α'37

Σελ. 407
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/408.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1908

Όκτωβρ. 17

Β.Δ.

Περί εξετάσεων των Ελλήνων εμποροπλοιάρχων κλπ.

Β' 797-810

Α'58

" 29

"

Περί διδασκαλίας της 'Ιταλικής γλώσσης εν ταις Εμπορικαίς Σχολαίς

Β' 646

Γ' 322, 355

1909

Ίουν, 23

"

ΙΙερί κανονισμού του προγράμματος της διδακτέας γυμναστικής εν τοις σχολείοις της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως

Α' 568-599

Γ 104-105

Όκτωβρ. 8

"

Περί διδασκαλίας εν τοις Γυμνασίοις νεοελληνικών αναγνωσμάτων και στοιχειωδών γνώσεων χημείας

A' 600

F 55-56, 105

Νοεμβρ. 27

Ν. ,ΓΥΛΕ' (3435)

Περί τροποποιήσεως των εδαφίων β' και δ' του 1ου άρθρον τον ΤΞΖ' νόμου περί ιερατικών σχολείων

Β' 437

A' 45

" "

Ν. ΓΥΛΗ' (3438)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του βΧΚΆ νόμου "περί γυμναστικής κλπ."

Β' 227-228

Α' 40- Γ' 258

Δεκεμβρ. 15

Β.Δ.

Περί κανονισμού της κατά τάξεις χρονικής διανομής των μαθημάτων καλλιγραφίας και γυμναστικής εν ταις εμπορικαίς σχολαίς

Β' 647

Γ' 322, 355

1910

Άπριλ. 1

Ν. .rxyß'

(3692)

Περί του εν Αθήναις Διδασκαλείου της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως

Β' 229-232

Α' 28· Γ' 233

" 9

Ν. ,ΓΨΚΒ'

(3722)

Περί Σχολής εμποροπλοιάρχων

Β' 871-874

Α' 63- Γ' 380

Μαΐου 10

Β.Δ.

Περί οργανισμού της Σχολής Γυμναστών

Β' 233-237

Γ' 220, 253

Σελ. 408
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/409.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1910

Οκτωβρ. 30

Β.Δ.

Περί κατανομής των μαθημάτων και των ωρών της διδασκαλίας εν τη κατωτάτη τάξει του διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως

Β' 238-239

F 169, 233

Δεκεμβρ. 9

"

Περί αντικαταστάσεως των άρθρων 10 και 11 τον εν Ισχύι οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Β' 546-550

Γ282-283, 307

1911

Άπριλ. 15

"

Περί ορισμού ως υποχρεωτικού μαθήματος της Ιταλικής γλώσσης εν τη Εμπορική Σχολή Σύρου

Β' 648

Γ' 355

Ιουλ. 22

"

Περί ορισμού ως προαιρετικών μαθημάτων της διδασκαλίας της 'Αλβανικής και Τουρκικής γλώσσης εν τη" Εμπορική Σχολή Κερκύρας

Β' 649

Γ' 355

Αυγ. 28

Άπόφ.

Αριθ. 16778. Προκήρυξις διαγωνισμού προς συγγραφήν διδακτικών βιβλίων της μέσης εκπαιδεύσεως

Α' 524-563

Γ' 105

Όκτωβρ. 8

Β.Δ.

Περί των διδακτέων μαθημάτων εν ταις Ιερατικαίς Σχολαίς

Β' 551-552

Γ 297, 310-311

" "

"

Περί κατανομής των μαθημάτων και των ωρών διδασκαλίας εν ταις τάξεσι του Διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως

Β' 240-243

Γ' 170-171, 233

" 11

"

Περί διδαχής εν τη Εμπορική Σχολή Κερκύρας της Ιταλικής γλώσσης ως προαιρετικού μαθήματος

Β' 651

F 355

Σελ. 409
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/410.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1912

Μάρτ. 21

"Ιούν. 14

" 27

Αύγ. 21

ΕΙΔΟΣ

Έγκ,

Β.Δ.

Έγκ.

Β.Δ.

ΤΙΤΛΟΣ

Περί μη διακοπής τον μαθήματος της γυμναστικής προ της 20 Μαΐου εκάστου έτους Περί εισαγωγής εν τη εν Αθήναις Εμπορική Σχολή του μαθήματος της Νομισματικής και Μετρολογίας κλπ'. Περί εξομοιώσεως των γυμναστών προς τους λοιπούς λειτουργούς της μέσης εκπαιδεύσεως Περί ορισμού των ωρών της διδασκαλίας των μαθηματικών εν τω Βαρβακείω Λυκείω; του αριθμόν των διδασκόντων τα μαθηματικά εν τω αυτώ Λυκείω κλπ. {Πρόγραμμα Ριζαρείου Σχολής 1912)

ΚΕΙΜΕΝΟ

A' 601

B·' 652-653 A' 602-603

A' 715-716

Β' 553-554

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.

Γ' 105 Γ' 355

Γ' 105

F 131-132, 150 Γ' 284-285, 307

1913

Αύγ. 17

" 31

Σεπτ. 5 Οκτωβρ. 3

" "

Απόφ. "

Περί συστάσεως και λειτουργίας τριών έτι μονοταξίων διδασκαλείων αρρένων Περί Ιδρύσεως κατά το σχολικόν έτος 1913-14 τριών μονοταξίων διδασκαλείων αρρένων Περί ορισμού των εδρών των συσταθέντων μονοταξίων διδασκαλείων αρρένων . Περί ορισμού των εν τοις μονοταξίοις διδασκαλείοις των αρρένων διδαχθησομένων μαθημάτων κλπ.

Β' 244-246 Β' 246 Β' 247

Β' 248

Α' 29- Γ' 233-234 Γ' 233 Γ 233

Γ' 174, 233

1914

Μαρτ. 9

Ν. 169

Περί κυρώσεως του περί συστάσεως μονοταξίων

Σελ. 410
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/411.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1914

διδασκαλείων αρρένων και τροποποιήσεως διατάξεων τινών του νόμου ,ΓΧ'/Β' περί του εν Αθήναις διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως Β. Διατάγματος

Β' 249

Α'29

Αύγ. 19

Β.Δ.

Περί του προσωπικού των σχολείων της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως των νέων χωρών, κλπ.

A' 604-605

Α'15

Αύγ. 26

Ν.Δ.

Περί ιδρύσεως διδασκαλείων εκατέρου των φύλων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως

B' 250-255

Α' 29, 36-37· Γ' 234, 249-250

Σεπτ. 8

" 17

Β.Δ. "

Περί χορηγίας αδείας εις την Φιλεκπαιδευτικήν Έταιρίαν ιδρύσεως αστικών σχολείων θηλέων Περί διατηρήσεως, αναγνωρίσεως και ιδρύσεως διδασκαλείων αρρένων και θηλέων

Β' 875-877 Β' 256-257

Α' 63-64 Α' 29-Γ 234

Οκτωβρ. 5

"

Περί αναγνωρίσεως ως Ισοτίμου προς τα τον Κράτους διδασκαλεία τον εν Αθήναις (Καλλιθέα) διδασκαλείου των νηπιαγωγών της Ενώσεως των Ελληνίδων κλπ.

Β' 258

F 234, 249

" 6

"

Περί προσαρτήσεως τάξεως εις τα διδασκαλεία αρρένων προς διδασκαλίαν φιλοσοφικών κλπ. μαθημάτων

B'' 259

A' 30· Γ' 234

Οκτωβρ. 6

"

Περί ορισμού των εν τοις διδασκαλείοις διδασκομένων μαθημάτων, ωρών διδασκαλίας, κλπ

Β' 260-265

Γ 172-173, 175, 234, 244

Σελ. 411
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/412.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ1Α

1914

" 31

" "

Νοεμβρ. 13

Β.Δ.

))

Ν. 381

Περί προγράμματος των μαθημάτων των [διδασκαλείων ] νηπιαγωγείων [= νηπιαγωγών] Περί προγράμματος των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου και τον γυμνασίου Περί κυρώσεως τον από 26 Αυγούστου ε.ε. Β. διατάγματος "περί Ιδρύσεως διδασκαλείων εκατέρου των φύλων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως"

Β' 266-269

A' 606-628

Β' 270

Γ' 209, 249

Γ 57-60, 106-115, 151

A'29

" 15

Άπόφ.

Περί προγράμματος των αστικών σχολείων θηλέων

Β' 878-885

Γ' 368, 380

" 17

Ν. 402

Περί κυρώσεως του από 19 Αυγούστου ε.ε. Β.Δ. "περί του προσωπικού των σχολείων της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως των νέων χωρών"

A'629

Α'15

Δεκεμβρ. 31

Ν. 572

Περί ιδρύσεως εν Αθήναις διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως

Β' 271-274

Α' 38· Γ' 250

1915

Ίανουαρ. 31

" "

Μαρτ. 11

Β.Δ.

" "

Περί διδασκαλίας φιλοσοφικών και παιδαγωγικών μαθημάτων εν τω διδασκαλείω θηλέων Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1914-1915 Περί προσθήκης μαθήματος εις τα εν διδασκαλοίς διδασκόμενα Περί επεκτάσεως εις τας Γενικάς Διοικήσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, νήσων Αιγαίου πελάγους,

Β' 277-278 Β' 279

Γ' 234

Γ 175

Σελ. 412
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/413.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ .

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1915

Κρήτης και την Διοίκησιν της Σάμου της εν τη παλαιά Ελλάδι υφισταμένης νομοθεσίας περί εμπορικών σχολών

Β' 634 Α' 55

Απριλ, 13

Β,Δ.

Περί κανονιά μου της κατά τάξεις χρονικής διανομής του μαθήματος των ελληνικών εν ταις Εμπορικαίς σχολαίς και του μαθήματος της νομισματικής και μετρολογίας εν τη Εμπορική σχολή Αθηνών και περί ορισμού τον επιμισθίου του διδάσκοντος νομισματικήν και μετρολογίαν εν τη Εμπορική σχολή Αθηνών

Ε' 654-655 Γ' 323, 355-356

Σεπτ. 16

Ν. 671

Περί αφομοιώσεως της εν Χίω Κοινοτικής Εμπορικής Σχολής προς τας δημοσίας εμπορικός σχολάς του Κράτους και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής

Β' 656-657 Γ' 356

" 21

Β.Δ.

Περί εφαρμογής του νόμου 572 ((περί Ιδρύσεως εν Αθήναις διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως"

Β' 280-289 Γ' 212, 25ο

1916

Ίανουαρ. 9

Άπριλ. 7 Μαΐου 28

"

" "

Περί ορισμού ωρών διδασκαλίας εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως κλπ. Περί διδασκαλίας εν ταις εμπορικαίς σχολαίς της στενογραφίας Περί επεκτάσεως της Ισχύος των κειμένων διατάξεων περί μέσης και

Α' 630-631 Γ' 114 Β' 658 Γ 323, 355-356

Σελ. 413
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/414.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1916

Αυγ. 2ι

Σεπτ. 16

" 2ι

Οκτωβρ. 14 Νοεμβρ. 16

Β.Δ.

" " "

"

δημοτικής εκπαιδεύσεως κλπ. εις την Βόρειον Ήπειρον Περί των προσόντων των εν τη κοινοτική εμπορική σχολή Χίου διδασκόντων και κανονισμού των μαθημάτων αυτής Περί μεταρρυθμίσεως της διδασκαλίας μαθημάτων εν τη Εμπορική Σχολή Αθηνών Περί εκτελέσεως του νόμου ,Β^/7Α' "περί συστάσεως Εμπορικών σχολών" Περί τον προγράμματος των εν τω διδασκαλείω της τεχνικής εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων Περί διδασκαλίας ως προαιρετικού μαθήματος της δακτυλογραφίας εν ταις δημοσίαις εμπορικαίς σχολαίς

A' 632-633

,Β' 659-660 Β' 661 Β' 662-665

B' 290-297 Β' 666

Α'15

Γ 324, 356 Γ' 355 F 325, 356

Γ' 213-214, 250 Γ 356

1917

Απριλ. 4

Οκτωβρ. 9 Δεκεμβρ. 18

"

Ν. 940

"

Περί εξετάσεων κτλ. του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως Περί μεταρρυθμίσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων του νόμου 572 "περί ιδρύσεως διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως" Περί τροποποιήσεων εις το πρόγραμμα των εν τω διδασκαλείω της τεχνικής εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων

Β' 283-289 Β' 275-276 Β' 298

Γ' 250

Α'38

Γ΄ 214, 250

Σελ. 414
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/415.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1917

" 25

Ν. 94ο

Περί ορισμού ωρών διδασκαλίας των διαφόρων μαθημάτων εν τοις σχολείοις του Κράτους κατά το σχολικόν έτος 1917-1918 κλπ.

A' 634-638, 717, Β' 299,

Γ' 61, 114, 369, 886 381

1918

Απριλ. ίο " 16

" 30

Αυγ. 23

Σεπτ. 7 " 15

Όκτωβρ. 8 " 19

Δεκεμβρ. 15

Ν. 1278 Ν. 1432,

Ν. 1406 Β.Δ.

" "

Εγκ.

Β.Δ. Ν. 1612

Περί της εν Λαρίση Αβερωφείου "μέσης Γεωργικής Σχολής Περί οργανισμού της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής και τον Ιερατικού Φροντιστηρίου Περί διδασκαλείου της γυμναστικής Περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων των μαθητών της Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής Λαρίσης Περί οργανισμού της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής Περί εγγραφών, εξετάσεων και ωρών διδασκαλίας εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1918-1919 [Ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα ελληνικών σχολείων] Περί προγράμματος των μαθημάτων της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής Περί συμπληρώσεως του νόμου 581 ως προς τα περί λειτουργίας ανωτέρου τμήματος' εν τω διδασκαλείω των νηπιαγωγών Καλλιθέας

Β' 887-888

Β' 555-557

Β' 300-303

Β' 889-895 Β' 561-563

A' 639-643, - B' 304,

Α' 644-645 Β' 564-580

Β' 305-307

Α' 67 Α' 45- r 3Ö7 '

Α' 40-42- Γ' 254

Α' 67· Γ' 371, 38ι Α' 45- Γ' 307

Γ 62-63, 114, 37ο, 897 381

Γ' 114 Γ' 286-287, 307

Γ' 249

Σελ. 415
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/416.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

KEIMENO

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1918

Δεκεμβρ. 17

" "

Β.Δ, "

Περί προσθήκης εδαφίου εις το πρόγραμμα των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου Περί τροποποιήσεως και προσθήκης εδαφίων εις το Β. Α. της 15 Σεπτεμβρίου 1918 "περί εγγραφώ", εξετάσεων κτλ. εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως"

A' 646-647 A' 648

Γ' 59-60, 106-115 Γ' 62-63, 114

1919

Ίανουαρ. 3

" 16

Ν. 1627 Β.Δ.

Περί συστάσεως υποδιδασκαλείων προς μόρφωσιν υποδιδασκάλων διά τα Μουσουλμανικά σχολεία Περί προγράμματος των μαθημάτων του ανωτέρου τμήματος των διδασκαλείων των νηπιαγωγών

Β' 308-309

Β' 312-315

Α' 30, 43- Γ' 256 Γ' 210, 249

Μάρτ. 14 Ιούν. 24

" "

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως τον από 23 Αυγούστου 1918 Β.Δ. ((περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων των μαθητών της Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής Λαρίσης" Περί κανονισμού της προαγωγής και απολύσεως των μαθητών αμφοτέρων των τμημάτων του διδασκαλείου της γυμναστικής κατά τα σχολικόν έτος 1918-1919

Β' 896 Β' 339-344

Γ' 371, 381 Γ' 221, 255

" "

"

Περί κωδικοποιήσεως των εις την μέσην εκπαίδευσιν αναγομένων διατάξεων

Σελ. 416
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/417.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ·

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1919

Ίουλ. 3ι

Αυγ. 19

"24

Σεπτ. 23

Οκτωβρ. 31 Νοεμβρ. 21

Ν.Δ. Απόφ.

Β.Δ.

Ν.Δ.

Β.Δ.

"

(= Νόμοι 1242 Α', 1242 Β') Περί λειτουργίας εν Θεσσαλονίκη Μέσης Γεωργικής Σχολής Περί μεταρρυθμίσεως του προγράμματος των εν τοις αστικοίς σχολείοις των θηλέων και τοις ανωτέροις η γυμνασιακοίς παρθεναγωγείοις διδασκομένων μαθηματικών Περί αφομοιώσεως των' εν τω κρατεί δημοσίων γυμνασιακών η ανωτέρων παρθεναγωγείων προς τα αστικά σχολεία των θηλέων, ως προς το πρόγραμμα των μαθημάτων και τας Ισχυούσας διατάξεις περί εισαγωγής, προαγωγής, απολύσεως και προσόντων των μαθητριών αυτών Περί συμπληρώσεως του Ν. Α. της 31 Ιουλίου 1919 'περί λειτουργίας εν Θεσσαλονίκη Μέσης Γεωργικής Σχολής Περί εκτελέσεως τον νόμου Β>>Α' "περί συστάσεως εμπορικών σχολών" Περί διαρρυθμίσεως των Ιερατικών σχολών Τριπόλεως και Άρτης

Α' 649-656· B' 316-326, 557-560

Β' 898-899 Β' 902-905

Β' 906-907

Β' 900-901

Β' 667-671 Β' 581-583

Γ' 254-255 Γ' 380

Α'64

Α'67

Γ' 326, .356-357 Α' 45· Γ' 311

1920

Ιανουαρ. 27

27

Ν. 1956

Περί μέσων γεωργικών σχολών και κυρώσεως των από 31 Ιουνίου

Σελ. 417
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/418.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

 ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1920

Μαΐου 4

Ιούν. 24

" " " "

" "

" " " "

" 25 Ίουλ. 25

Β.Δ.

Ν. 2242

. Ν. 2244

N. 2246 N. 2249 Ν. 2476 :

Β.Δ.

N, 2261 Β.Δ.

και 23 Σεπτεμβρίου 1919 νομοθετικών διαταγμάτων Περί προσθήκης της Τουρκικής γλώσσης ως προαιρετικού μαθήματος εν τη Εμπορική Σχολή Ηρακλείου Περί τροποποιήσεως διατάξεων τίνων τον νόμου 572 "περί Διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως" Περί μεταρρυθμίσεως τον Βαρβακείου Λυκείου Περί ιδρύσεως διδασκαλείου προς μόρφωσιν καθηγητών της Γαλλικής γλώσσης Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών των νόμων 2145 και 1242β' ((περί δημοτικής εκπαιδεύσεως" ['Αγροτικά Διδασκαλεία ] Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των νόμων ΒΧΚΑ', ,ΓΫΑΗ' "περί γυμναστικής κλπ." Περί του τρόπου προαγωγής των μαθητών της Α' και Β' τάξεως του τμήματος των αρρένων του Διδασκαλείου της Γυμναστικής Περί Μέσης Εμπορικής Εκπαιδεύσεως Περί καθορισμού του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων των εν Τριπόλει και Άρτη ιερατικών σχολών

Β' 908-911 Β' 650

Β' 327-330 A1 719-722

Β' 331-334 Β' 335-336

Α'657

Β' 337-344 Β' 672-674

Β' 584-590

Α' 67 Γ' 355 Α' 38- Γ' 250

A1 22-23, 15ο Α' 30, 43· Γ' 255

Α' 31, 43-

Γ' 249, 255

Γ' 114

Γ' 221, 255 Α' 55-56- Γ' 357

Γ' 298, 311

Σελ. 418
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/419.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ;

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1920

Αύγ. 7

" 16

Σεπτ. 10

" 21

Β.Δ.

" "

"

Περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων , των μαθητών των γενικών μέσων γεωργικών, σχολών Περί εκτελέσεως του νόμου 2261 ((περί Μέσης Εμπορικής Εκπαιδεύσεως" Περί προγράμματος των μαθημάτων του κατωτέρου τμήματος των Διδασκαλείων Νηπιαγωγών. Περί λειτουργίας του Διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως και περί εισιτηρίων και επί πτυχίω εξετάσεων, προαγωγών κλπ. των μαθητών αυτού.

Β' 912-919 Β' 675-677

B' 345-349 Β' 350-353

Γ' 372, 381

327

Γ' 211, 249 Γ' 215, 250-251

1921

Φεβρ. 1

Αυγ. 15 ' " 31

Σεπτ. 23

"

" "

"

Περί προσθέσεως του μαθήματος της Ιταλικής γλώσσης ως προαιρετικού εις την Εμπορικήν Σχολήν Χανίων Περί οργανισμού των Δημοσίων Εμπορικών Σχολών : Περί Ιδρύσεως και λειτουργίας εν Πάτραις Μέσης Δενδροκομικής και Αμπελουργικής Σχολής Περί Ιερατικών Σχολών και προγράμματος των εν αυταίς διδασκομένων μαθημάτων

B' 678 Β' 679-683

Β' 922-925 Β' 591-593

Γ' 328-329,

357-358

A' 67· Γ' 373, 375, 382

A' 45· Γ' 299, 311

1922

Φεβρ. 20

Έγκ.

Αναλυτικόν πρόγραμμα , των εν ταις Εμπορικαίς

Σελ. 419
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/420.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1922

Ιουλ. 29

Οκτωβρ. 6

" 22

Νοεμβρ. 25

Β.Δ.

Ν.Δ.

Β.Δ.

Απόφ.

Σχολαίς διδασκομένων μαθημάτων.

Περί του διδακτικού προσωπικού και τον προγράμματος των μαθημάτων των Δημοσίων Εμπορικών Σχολών Περί παρατάσεως προθεσμίας προς επανεξέτασιν των κατά το τέλος του λήξαντος σχολικού έτους απορριφθέντων μαθητών μέχρι 15 Οκτωβρίου 1922 [Το Διδασκαλείο της Γυμναστικής διτάξιο] Περι των κατά το αρξάμενον σχολικόν έτος εν τω Διδασκαλείω της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως μαθημάτων Περί προγράμματος των μαθημάτων του Βαρβακείου Λυκείου και των προς τούτο ομοτίμων πρακτικών Λυκείων, δημοσίων και Ιδιωτικών

Β' 684-747 Β' 748-751

Β' 354 Β' 355-356

A' 723-751

Γ' 357-358 Γ' 330-331, 358

Γ' 255 Γ' 251

Γ' 133, 150-151

1923

Ιούν. 4

Ίουλ. 2 .

" 27 Οκτωβρ. 11

Β.Δ.

Ν.Δ.

" "

Περί εξετάσεων μαθητών και μαθητριών του Διδασκαλείου της Γυμναστικής Περί καθορισμού της λειτουργίας τον εν Αθήναις Διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως μετονομαζομένου εις Τεχνικόν Διδασκαλείον Περί Ιδρύσεως μονοταξίων διδασκαλείων Περί του εν Αθήναις Μαρασλείου Διδασκαλείου

Β' 357-359

Β" 360-363 Β' 364-367 Β' 368-370

Γ' 222, 255

Α' 38-39- Γ' 251 Α' 31· Γ' 234 Α'31

Σελ. 420
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/421.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1924

Ίανουάρ. 4

Β.Δ.

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του "περί κατατάξεως σπουδών και καθηκόντων των μαθητών των Γενικών μέσων Γεωργικών Σχολών Β. Δ. της 7: Αυγούστου 1920

Β' 920-921

Γ 372, 381

Φεβρ. 2

" 29

Αύγ. 5 " "

Οκτωβρ. 16

" Έγκ.

Ν. 3179

Ν. 3182 Π.Δ.

Περί του προγράμματος των Μονοταξίων Διδασκαλείων [Διδασκαλία της Υγιεινής στα Γυμνάσια] Περί του προσωπικού των σχολείων Θράκης Περί Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως

Περί καθορισμοί του προγράμματος των εν τη πρώτη τάξει των πενταταξίων και εξαταξίων Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων

Β' 371-374

Α' 667-668

Β' 309-311 Β' 375-381

Β' 382-387

Γ 180, 234, Γ' 114 Α' 30, 43

Α' 31-33

Γ' 176-179, 235, 244

1925

Ίουλ. 9

Σεπτ. 13 " 14

Νοεμβρ. 13

Π.Δ.

"

Ν.Δ.

Π.Δ.

Περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων των μαθητών των γενικών μέσων γεωργικών σχολών Περί καθορισμού του προγράμματος Των εν τη δευτέρα τάξει των πενταταξίων και εξαταξίων Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων Περί Ναυτικής Εκπαιδεύσεως Περί αναλυτικού προγράμματος

Β' 926-933

Β' 388-393 Β' 934-936

Α' 68· Γ' 374, 382

Γ' 176-179, 235, 244

Α' 63- Γ' 380

Σελ. 421
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 402
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

  ΕΙΔΟΣ

  ΤΙΤΛΟΣ

  ΚΕΙΜΕΝΟ

  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.

  1897

  " 11

  Β.Δ.

  Περί προγράμματος των εν τοις ελλην. σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

  Α' 341-369

  Γ 44-46, 51-52, 100-103

  Οκτωβρ. 20

  "

  Περί συμπληρώσεως τον από 9 Σεπτεμβρίου 1897 οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

  Β' 517-520

  Γ' 306

  Νοεμβρ. 11

  "

  Περί προγράμματος μαθημάτων διδασκαλείου θηλέων

  Β' 188-190

  Α' 35- Γ' 199, 243

  " 13

  "

  Περί της διδασκαλίας των μαθημάτων τον προπαιδευτικού τμήματος της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

  Β' 520-521

  Γ' 806

  " 17

  "

  Περί τροποποιήσεως του από 11 Σεπτεμβρίου 1897 Β. διατάγματος, περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις ελλην. σχολείοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

  Α' 370-374

  Γ' 45-46, 51-52, 101

  Δεκεμβρ. 14

  "

  Κανονισμός της εν Αθήναις ιδρυμένης ειδικής γυμναστικής σχολής

  Β' 191-193

  Α' 40- Γ' 217, 252

  1898

  Ίανουάρ. 12

  Έγκ,

  Περί εφαρμογής των οδηγιών της διδασκαλίας των êv τοις γυμνασίοις και ελληνικοίς σχολείοις διδακτέων μαθημάτων κατά τα από 9 Σεπτεμβρίου και 17 Νοεμβρίου π.ε. προγράμματα

  A' 375-377

  Γ' 101-103

  Φεβρ. (;)

  "

  Περί γυμνασιακών εκδρομών

  Α' 378-382

  Γ' 101

  Μαΐου 30

  Β,Δ.

  Περί εξετάσεως υποψηφίων γυμναστριών

  Β' 194-196

  Α' 40· Γ 253