Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 473-490 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/473.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

επιστήμες A' 157

φυσικοτεχνία Β' 271, 281, 285, 316

φυσιογνωσία - φυσιογνωστικά Ά' 247, 248, 292, 293, 315, 317, 333-334, 553554, 611-Β' 113,114, 115,126, 131-134, 155-158, 229, 251, 253, 268, 309, 322, 323, 347, 360, 376, - 384, 386-387, 390, 392-393, 396, 398-399, 407-408, 410, 415, 723724 -Γ΄ 86,98, 115, 117,236,237, 239-242, 244, 246, 249' φυσιογραφία Β' 24-27, 140, 141 - Γ' 239

φυσιολογία Β' 119,. 138, 181-184, 192, 194, 195, 199-201, 203, 205, 206, 228, 234, 300, 301, 320, 338, 339, 340, 342, 358, 551, 880-881-Γ' 252, 253, 254

φυτολογία Α' 295, 320, 366, 454, 506 (βιβλία), 555 (βιβλ.), 622, 691-692, 72ο - Β' 55, 106, 107, 131, 140, 156, 189, 241, 407-408, 519, 520, 527, 534, 542, 548, 574-575, 575- 576, 590, 592, 881

Φωκιανός Ιωάννης Α' 39 - Β. 119 - Γ' 96

Χάλκη Α' 53 Χαλκίδα Α' 12, 45

Χαραλάμπης Α. Β' 354

Χαριτάκης Κ. Α' 668

Χασιώτης Γ. Γ' 351

Χατζάκος Μ. Α' 633

Χατζηκυριάκος Α. Β' 363, 367, 370, 934, 936

Χατζιδάκης Ι. Γ. Α' 258 - Β' 133, 155, 156,158, 455, 456, 457, 459

Χατζίσκος Δ. Α' 154

χειρισμός εργαλείων Β' 272, 317

χειροτεχνία - χειροτεχνήματα Α' 39, 631, 635,637,640, 642,646-647,648,720 - B' 24, 25, 26, 27, 28, 45, 46,55, 126,132-134, 156-159, 169,177,189, 190, 217, 23ο, 239, 241-243, 245, 248, 251, 254, 262, 263, 265, 268, 272, 278, 281, 285, 287, 292, 294, 295, 297, 306, 309, 314, 317, 322, 324, 327, 328, 348, 355, 361, 367, 373, 376, 385, 387, 390, 393, 397, 399, 409, 41ο, 415, 579,. 580, 59ο, 679, 681, 749, 750, 753, 755, 757, 774, 777, 876, 883, 885 -Γ΄106, 107, 233, 236, 238-240, 242, 244, 246, 248, 251, 307, 309, 357,360, 361' βλ. και εργόχειρα, κοπτική και ραπτική

χημεία A' 16, 18, 79,98, 105,159,190, 254, 281, 289-290, 293, 317, 333334,366, 504-505 (βιβλία), 509-511 (βιβλία), 558-561 (βιβλία), 600, 622, 678, 692, 693, 703, 704, 711, 712, 713, 714, 720, 742, 744-745, 748, 751 - Β' 58, 63,72,89,90, 109, 115, 126, 134, 141, 158, 169, 179, 189, 213, 241, 261, 281, 283, 384, 387, 392-393, 396, 399, 526, 528, 531, 535, 543, 545, 547, 549, 573, 574, 575, 578, 587, 589, 630, 632, 635, 642, 659, 663, 668, 669, 676, 680, 68l, 725-726,750,754,753,773,754, 876, 881, 885, 891, 914, 923, 928, 939, 940 -F 96, 98, 99, 105, 111, 117, 150, 233, 353· χημικοτεχνία Β' 27l, 281, 285, 316

χορός B' 87-89, 90, 91, 125, 220, 233, 234, 300, 301, 320, 338-343, 358, 359, 876

Χρηστομάθεια A' 308, 353· γαλλική A' 180-182, 360, 625- Καρασούτσα Β' 106,107,112-115· r. N. Οικονομίδου Β' 48,49, 50- Ραγκαβή A' 118-119, 177-179 -Γ΄ 92, 93- Φαρμακίδου Β. 23,24 -Γ΄ 92,93· Ν. Φωσκίδου Β1 48,49, 105, 106,112

Χρηστομάνος A. A' 666

Χρηστομάνος Αν. Κ. Α' 258

χριστιανική αρχαιολογία Β' 473, 475, 479, 501, 504, 509, 511

χριστιανική ηθική Α' 176, 182-183, 203, 251, 279, 296, 321, 339, 352, 371, 434, 437, 615, 700, 708 -Β' 25, 26, 27, 28, 46, 52, 55, 58, 89,92, 93,1Ο7,114,129,133,141,157,171, 189, 406, 429, 439, 443, 447, 454, 457, 460, 463, 476, 484, 486, 488, 492, 493, 510, 512, 515, 525, 529, 531, 535, 544, 546, 550, 552, 553,

Σελ. 473
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/474.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

564,580,587,592 — Γ' 95, 149,240

Χριστόπουλος Άθ. Α' 316, 725

Χριστόπουλος Ν. A' 668

Χριστόπουλος Χαρ. Α' 16, 19, 21, 48, 58, 122-9, 131-134,142-3,147-148,153, 172-3, 177— Β' 22, 29, 30, 39, 42, 43,435,437,438,440, 441,444,445, 448, 449, 454, 603-607, 811, ,812, 814-816

Χρυσάφης Ι. Γ' 96, 254

Χρυσοβέργης Γ. A' 47

Χωρομετρία Β' 923, 939

Ψαράς Περ. Α' 258

ψαλμωδός Β' 428, 434, 453

Ψαρριανοί Α' 683

ψυχολογία (καί ψυχολογία εμπειρική) Α' 121, 182, 253, 296, 307, 321, 367, 455,561-562 (βιβλίο), 622,711, 713, 727-728,751- Β' 58,62,67,88,91, 92, 97,114,128,133,140, 157, 175176, 189, 213, 216, 220, 222, 229, 242, 244, 248, 261, 265, 367, 371, 408,410, 457, 460, 463, 475, 484486, 488, 492, 493, 497, 510, 511, 515, 526, 528, 531, 535, 543, 545, 547, 549, 552, 553, 592 —Γ΄ 92, 95,112, 149,226,243,248, 249· βλ. και φιλοσοφικά

ωδική Α' 614, 615,628,635,636,637, 640, 641, 642,720,721 — Β' 24, 25, 44, 45, 46, 54, 55, 57, 87-89, 90-92, 105-108,112-115,126, 128, 129,132 -134, 140, 141, 156-159, 169, 178, 189, 190, 192, 206, 214, 215, 217, 220-222,224,226,229,239,241-243, 245, 248, 251, 26ι, 263, 265, 269, 270, 278, 279, 301, 314, 320, 322, 327, 338-343, 348-349, 352, 355, 361,367, 373, 376, 385,387, -390, 393, 397, 399, 409, 41ο, 415, :562, 580, 596, 883, 885 —Γ΄ 106, 113, 117-120, 122, 123, 152, 153, 238, 240, 241, 248, 251, 254· βλ. και άσματα, μουσική

Σελ. 474
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/475.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

DAVID ANTONIOU

LES PROGRAMMES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

(1833-1929) vol, Ι-ΙΙΙ

RÉSUMÉ

L'objectif de cet ouvrage est de rassembler et de présenter de manière cohérente, autant que possible, le matériel disséminé et difficile à trouver, dont on dispose aujourd'hui (provenant d'Archives, du Journal Officiel, de Réglementations, de Collections etc.). Par la suite, une codification est effectuée par type d'école, afin de rendre ces informations facilement accessibles, de donner aux lecteurs la possibilité d' «étudier» l'histoire de l'enseignement secondaire, d'en tirer des conclusions utiles et, enfin, d'offrir aux chercheurs dans le domaine éducatif, un outil qui permettra une meilleure compréhension des efforts successifs fournis par l'état grec, en vue d'une transformation du système d'enseignement.

Ce matériel fait allusion à la période datant de l'arrivée du roi Othon (1833) à la veille de la première réforme effective d'éducation (1929). Il renferme les lois fondatrices des divers types d'écoles de l'enseignement secondaire (publiques ou reconnues par l'Etat) appartenant à toute région hellénique libre. De surcroît, il comprend les horaires et programmes d'enseignement détaillés en vigueur durant toute cette période, et les circulaires-directives ayant trait à l'enseignement des matières.

L'ensemble de l'ouvrage présenté en trois volumes, s'articule comme suit: précédé par une introduction qui—sans vouloir être une histoire de l'enseignement secondaire de la période 1833-1929— décrit la façon dont cet ouvrage s'est organisé, constituant ainsi le cadre historique dans lequel s'insèrent toutes les réglementations législatives se rapportant aux divers types d'écoles et aux programmes d'enseignement de cette période. Le corpus de l'ouvrage se divise en deux parties. La première —intitulée «Les textes»— présente le matériel numéroté par chapitres selon le type d'école et par ordre chronologique; plus particulièrement, les six chapitres de cette partie comportent le matérial qui renvoit, par

Σελ. 475
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/476.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ordre d'apparition, aux types d'écoles suivants: 1. Écoles helléniques — Gymnases, 2, Lycée Varvakeio— Lycées professionnels, 3, Écoles Normales, 4, Écoles Ecclésiastiques, 5. Écoles de Commerce, 6. Écoles spécialisées d'enseignement professionnel(écoles de la marine, écoles urbaines, écoles agricoles). Tout ce matériel, ainsi que l'introduction, est compris dans les deux premiers volumes de l'ouvrage. La deuxième partie qui occupe le troisième volume, intitulée «La lecture», divisée en autant de chapitres que la première partie, renferme:

a) Des tableaux analytiques et de synthèse de tous les horaires des programmes de la première partie, où apparaît la participation de chaque cours dans la durée hebdomadaire d'enseignement. Ces tableaux indiquent également l'ordre d'apparition de chaque cours, la hiérarchisation des cours par programme, de même que l'évolution de la durée hebdomadaire par type d'école, par matière et par catégorie de matières, présentée de façon récapitulative pour toute la période.

b) Un examen synoptique des données comprises dans ces tableaux. Enfin, cette deuxième partie propose un tableau chronologique de tous les textes, afin de pouvoir suivre systématiquement la formation et l'évolution des écoles du second degré.

L'éditeur de cet ouvrage pense que cette oeuvre de documentation en trois volumes, convenablement exploitée par ses lecteurs et chercheurs, constituera un point de départ "dans la recherche de l'histoire de l'éducation sur le premier siècle de l'état néohellénique.

Σελ. 476
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/477.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η  "ΑΝΑΓΝΩΣΗ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ 9-123

1. ΠΙΝΑΚΕΣ 11-82 A1, Ωρολόγιο πρόγραμμα 1836 13

2. Ωρολόγιο πρόγραμμα διταξίου Ελληνικού σχολείου 1836 ; 14

3. Σειρά εμφάνισης των μαθημάτων κατά τάξεις στο πρόγραμμα του 1836 15-16

4. Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1836 με βάση τον εβδομαδιαίο χρόνο διδασκαλίας τους 17

5. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1855 18 .

6. Σειρά εμφάνισης των μαθημάτων κατά τάξεις στο πρόγραμμα του 1855 19-20 ;

7. Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1855 21

8. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1867 22

9. Σειρά εμφάνισης των μαθημάτων κατά τάξεις στο πρόγραμμα του 1867 23

10. Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1867 . 24

11, Ωρολόγιο πρόγραμμα 1870-1883" 25-26

12. Ιεράρχηση μαθημάτων του "προγράμματος 1870-1883" . 27

13. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1884 28-29

14. Σειρά εμφάνισης των μαθημάτων κατά τάξεις στο πρόγραμμα του 1884 30-31

15. Ιεράρχηση μαθημάτων -του προγράμματος 1884 , 32

16. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1885 . . 33

17. Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1885 34

18. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1886 35

Σελ. 477
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/478.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

19, Σειρά εμφάνισης των μαθημάτων κατά τάξεις στο πρόγραμμα του 1886 36-37

20. Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1886 38

21. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1896 39-40

22. Σειρά εμφάνισης των μαθημάτων κκτά τάξεις στο πρόγραμμα του 1896 41-42

23. Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1896 43

24. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1897α 44

25. τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα 1897β 45

26. Ιεράρχηση μαθημάτων των προγραμμάτων 1897α-1897β 46

27. 'Ωρολόγιο πρόγραμμα 1900 47

28. Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1900 48

29. 'Ωρολόγιο πρόγραμμα 1903 49

30. Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1903 50

31. Σειρά εμφάνισης των μαθημάτων στα προγράμματα 1897α- 1903 51-52

32. 'Ωρολόγιο πρόγραμμα 1906 53

33. Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 19.06 54

34, 'Ωρολόγιο πρόγραμμα 1909 (=τροποποίηση του προγράμματος 1906) 55

35. Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1909 56

36. 'Ωρολόγιο πρόγραμμα 1914 57

37. Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1914 58

38. 'Ωρολόγιο πρόγραμμα 1918 (= τροποποίηση του προγράμματος 1914) 59

39. Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1918 60

40. Ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα σχολικού έτους 1917-1918 6ι

41. Ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα σχολικού έτους 1918-1919 62-63

42. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου: Ελληνικό σχολείο 64

43. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου: Γυμνάσιο 65

44. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου: Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο 66

45. Εξέλιξη του ωρολογίου προγράμματος: Ελληνικό σχολείο 67-68

46. Εξέλιξη του ωρολογίου προγράμματος: Γυμνάσιο 69-70

47. Εξέλιξη του ωρολογίου προγράμματος: Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο 71-72

48. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά μάθημα: Ελληνικό σχολείο ' 73

49. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά μάθημα: Γυμνάσιο 74

Σελ. 478
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/479.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

50. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά μάθημα: Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο 75

51. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων (σε ποσοστιαία τοις % κατανομή): Ελληνικό σχολείο 76

52. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων (σε ποσοστιαία τοις % κατανομή) :^ Γυμνάσιο 77

53. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων (σε ποσοστιαία τοις % κατανομή): Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο 78

Γραφική παράσταση 1. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου: Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο 79

Γραφική παράσταση 2. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων: Ελληνικό σχολείο 80

Γραφική παράσταση 3. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων: Γυμνάσιο 81

Γραφική παράσταση 4. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων 82

ΙΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 83-123

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 125-153

Ι, ΠΙΝΑΚΕΣ ' 127-143

Β1. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1886 129

2. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1890 13ο

3. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1893 . 131

4, Τροποποιημένο - ως προς τα μαθηματικά-- ωρολόγιο πρόγραμμα 1912 132 5. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1922 133

6. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου . 134

7. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου των 4 ανωτέρων τάξεων 135

8. Εξέλιξη του ωρολογίου προγράμματος . 136

9. Εξέλιξη του ωρολογίου προγράμματος των 4 ανωτέρων τάξεων 137 10. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά μάθημα 138 : 11. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά μάθημα των 4 ανωτέρων τάξεων 139 12. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων (σε ποσοστιαία τοις % κατανομή) 140

Σελ. 479
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/480.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

13. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου των 4 ανωτέρων τάξεων κατά κατηγορίες μαθημάτων (σε ποσοστιαία τοις % κατανομή) 141

Γραφική παράσταση 5, Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου του Βαρβακείου Λυκείου - Πρακτικών Λυκείων κατά κατηγορίες μαθημάτων 142

Γραφική παράσταση 6. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων στις 4 ανώτερες τάξεις του Βαρβακείου Λυκείου 143

ΙΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 145-153

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 155-256

Ι ΠΙΝΑΚΕΣ 157-222 Γ1. Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείων αρρένων 1878 159-160

2. Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης 1877 161

3. Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείων αρρένων 1879 (=τροποποίηση του προγράμματος του 1878) 162-163

4. Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείων αρρένων 1886 164-165

5. Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείων αρρένων 1888 166-167

6. Ωρολόγιο πρόγραμμα Υποδιδασκαλείων 1893 168

7, Ωρολόγιο πρόγραμμα A' τάξεως Μαρασλείου Διδασκαλείου 1910 .169 8. Ωρολόγιο πρόγραμμα Μαρασλείου Διδασκαλείου 1911 170-171

9. Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείων "εκατέρου των φύλων" 1914 - 172-173

10. Ωρολόγιο πρόγραμμα μονοταξίων Διδασκαλείων αρρένων 1913 174

11. Ωρολόγιο πρόγραμμα προσαρτημένης τάξεως 1914 175

12. Πρόγραμμα πενταταξίων Διδασκαλείων (N. 3182/1924) 176-177

13. Ωρολόγιο πρόγραμμα εξαταξίων Διδασκαλείων (N, 31S2/ 1924) . 178-179

14. Ωρολόγιο πρόγραμμα μονοταξίων Διδασκαλείων 1923 180

15. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου 181

16. Εξέλιξη του ωρολογίου προγράμματος 182

17. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά μάθημα 183

18. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων (σε ποσοστιαία τοις % κατανομή) 184

Σελ. 480
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/481.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γραφική παράσταση 7. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου των Διδασκαλείων αρρένων κατά κατηγορίες μαθημάτων 185

19. Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Φ.Ε, 1842 . 186

20. Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Φ,Ε, 1851 187

21, Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Φ.Ε. 1870 188

22. Ωρολόγιο πρόγραμμα εσωτερικού Διδασκαλείου της Φ,Ε. κατά το σχολικόν έτος 1876-77 189-190

23. Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Φ,Ε, 1877 191-192

24. Ωρολόγιο πρόγραμμα -Διδασκαλείου της Φ,Ε; σχολικού έτους 1882-83 193 25. 'Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Φ.Ε. 1883-84 194

26. Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Φ,Ε. σχολικού έτους

27. Συνοπτικά ωρολόγια προγράμματα Διδασκαλείου Φ.Ε. 196 28. Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείων της Φ.Ε. σχολικού έτους 1892-93 197

29. πρόγραμμα Διδασκαλείων θηλέων 1893 198

30. πρόγραμμα Διδασκαλείων θηλέων 1897 199

31. πρόγραμμα Διδασκαλείων θηλέων 1902 200-201

32, Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου 202

33. Εξέλιξη του ωρολογίου προγράμματος 203-204

34. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά μάθημα 205

35. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων (σε ποσοστιαία τοις % κατανομή) 206 Γραφική παράσταση 8. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου των Διδασκαλείων θηλέων κατά κατηγορίες μαθημάτων 207

36. Ωρολόγιο πρόγραμμα του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών 1908 208

37. Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείων των Νηπιαγωγών 1914 209

38. Ωρολόγιο πρόγραμμα ανωτέρου τμήματος Διδασκαλείων των Νηπιαγωγών 1919 ··- 210

39. Ωρολόγιο πρόγραμμα κατωτέρου τμήματος Διδασκαλείων των Νηπιαγωγών 1920 211

40. Ωρολόγιο πρόγραμμα A' τάξεως Διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1915-16 212

41. 'Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως 1916 213

42. 'Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως 1917 214

43. Διδασκόμενα μαθήματα κατά τάξεις στο Διδασκαλείο  Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (1920) 215

31

Σελ. 481
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/482.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

44. Πρόγραμμα της προσωρινής σχολής Γυμναστών 1884 216

45. Ωρολόγιο πρόγραμμα Ειδικής γυμναστικής σχολής 1897 217

46. Ωρολόγιο πρόγραμμα της Ειδικής γυμναστικής σχολής 1898 218

47. Ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής των Γυμναστών 1899 219

48. Ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής των Γυμναστών 1910 220

49. Διδασκόμενα μαθήματα στο τριτάξιο Διδασκαλείο της Γυμναστικής 1920 221

50. Διδασκόμενα μαθήματα στο διτάξιο Διδασκαλείο της Γυμναστικής 1923 222

II. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 223-256

A'. Διδασκαλεία αρρένων . 225-237

Β'. Διδασκαλεία θηλέων 238-246

Γ'. Διδασκαλεία Νηπιαγωγών 247-249

Δ'. Διδασκαλείο Τεχνικής Εκπαιδεύσεως 250-251

Ε'. Διδασκαλείο της Γυμναστικής 252-255

ΣΤ'. Ειδικά Διδασκαλεία 256

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -

ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΣΧΟΛΕΣ) 257-311

Ι. ΠΙΝΑΚΕΣ 259-295

Δ1. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1844 . 261

2. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1852 262-263

3. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1867 264-265

4. Ωρολόγιο πρόγραμμα σχολικού έτους 1890-1891 266

5. Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου σχολικού έτους 1891-92 267

6. Ωρολόγιο πρόγραμμα του σχεδίου 1893α 268-269

7. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1893β . 270

8. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1894 271

9. Τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα 1895 272-273

10. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1897 274-275

11. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1900 276-277

12. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1905 . 278-279

13. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1907 . . 280-281

14. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1910 282-283

Σελ. 482
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/483.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

15. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1912 284-285

16.Ωρολόγιο πρόγραμμα 1918 . 286-287

17. Ωρολόγιο πρόγραμμα σχολικού έτους 1927-1928 . 288-289

18. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου 290

19.- Εξέλιξη του ωρολογίου προγράμματος 291-292

20. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά μάθημα 293

21. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων (σε ποσοστιαία τοις % κατανομή) 294 Γραφική παράσταση 9. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου των Εκκλησιαστικών Σχολών κατά κατηγορίες μαθημάτων 295

22. Ωρολόγιο πρόγραμμα ιερατικών σχολείων 1856 . 296

23.Ωρολόγιο πρόγραμμα ιερατικών σχολών 1911 297

24. Ωρολόγιο πρόγραμμα διετούς τμήματος ιερατικών σχολών = 1920 298

25. Ωρολόγιο πρόγραμμα τετραετούς τμήματος ιερατικών σχολών 1921 299

ΙΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  310-311

A'. Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή 303-310

Β'. Ιερατικά Σχολεία-Σχολές 310-311

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 313-362

Ι, ΠΙΝΑΚΕΣ 315-348

1. Ωρολόγιο πρόγραμμα Πετριτσείου Σχολής 1900 317

2. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1903 318

3. Ωρολόγιο πρόγραμμα Αχιλλοπουλείου Εμπορικής Σχολής 1903 319

4. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1906 320

5. Ωρολόγιο πρόγραμμα Αχιλλοπουλείου Εμπορικής Σχολής 1908 321

6. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1909" , 322

7. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1915-1916" 323

8. Ωρολόγιο πρόγραμμα της κοινοτικής Εμπορικής σχολής Χίου 1916 324

9. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1916 325

10. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1919 326

11. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1920 , 327

Σελ. 483
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/484.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

12. Ωρολόγιο πρόγραμμα αρρένων 1921 328

13. Ωρολόγιο πρόγραμμα θηλέων 1921 329

14. Ωρολόγιο πρόγραμμα αρρένων 1922 . 330

15. Ωρολόγιο πρόγραμμα θηλέων 1922 331

16. Ωρολόγιο πρόγραμμα αρρένων 1925 332-333

17. Ωρολόγιο πρόγραμμα θηλέων 1925 334-335

18. Ωρολόγιο πρόγραμμα πενταταξίων μέσων εμπορικών σχολών αρρένων 1928 336-337

19. Ωρολόγιο πρόγραμμα πενταταξίων μέσων εμπορικών σχολών Θηλέων 1928 338-339

20. Ωρολόγιο πρόγραμμα τριταξίων πρακτικών εμπορικών σχολών αρρένων 1928 340

21. Ωρολόγιο πρόγραμμα τριταξίων πρακτικών εμπορικών σχολών θηλέων 1928 341

22. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου 342

23, Εξέλιξη του ωρολογίου προγράμματος 343-344

24. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά μάθημα 345-346

25. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων (σε ποσοστιαία τοις % κατανομή) 347 Γραφική παράσταση 10. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου των Εμπορικών Σχολών κατά κατηγορίες μαθημάτων 348

Π. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 349-362

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΝΑΥΤΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ 363-382

Ι. ΠΙΝΑΚΕΣ 365-375

ΣΤ1. Ωρολόγιο πρόγραμμα Ναυτικού τμήματος της Πετριτσείου Εμπορικής σχολής Ληξουρίου 1901 367

2. Ωρολόγιο πρόγραμμα αστικών σχολείων 1914 368

3. Ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα αστικών σχολείων κτλ. σχολικού έτους 1917-1918 369

4. Ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα αστικών σχολείων κτλ. σχολικού έτους 1918-1919 370

5. Ωρολόγιο πρόγραμμα Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής 1918 371

6. Ωρολόγιο πρόγραμμα Μέσων Γεωργικών Σχολών 1920 372

7. Ωρολόγιο πρόγραμμα Μέσης Δενδροκομικής και Αμπελουργικής Σχολής Πατρών 1921 373

Σελ. 484
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/485.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

8. Ωρολόγιο πρόγραμμα Μέσων Γεωργικών Σχολών 1925 374

9, Ωρολόγιο πρόγραμμα Μέσης Δενδροκομικής και Αμπελουργικής Σχολής Πατρών 1926 375

ΙΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 377-382

A'. Ναυτικά σχολεία 379-380

Β', Αστικά σχολεία θηλέων 380-381

Γ'. Γεωργικά σχολεία 381-382

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 383-424

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 425-436

ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 437-474

RÉSUMÉ 475-476

Σελ. 485
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/486.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 486
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/487.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(1833 -1929)

ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ, ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ

ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ε. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ - Α. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ O.E.

ΦΩΤΟΜΑΡΑ 54-Ν. ΚΟΣΜΟΣ

ΤΗΛ. 92.38.933-92.36.675

ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 1989

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΒΑΣΩΣ KYPIAZAKOY

Σελ. 487
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/488.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 488
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/489.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 489
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/490.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 490
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 473
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  επιστήμες A' 157

  φυσικοτεχνία Β' 271, 281, 285, 316

  φυσιογνωσία - φυσιογνωστικά Ά' 247, 248, 292, 293, 315, 317, 333-334, 553554, 611-Β' 113,114, 115,126, 131-134, 155-158, 229, 251, 253, 268, 309, 322, 323, 347, 360, 376, - 384, 386-387, 390, 392-393, 396, 398-399, 407-408, 410, 415, 723724 -Γ΄ 86,98, 115, 117,236,237, 239-242, 244, 246, 249' φυσιογραφία Β' 24-27, 140, 141 - Γ' 239

  φυσιολογία Β' 119,. 138, 181-184, 192, 194, 195, 199-201, 203, 205, 206, 228, 234, 300, 301, 320, 338, 339, 340, 342, 358, 551, 880-881-Γ' 252, 253, 254

  φυτολογία Α' 295, 320, 366, 454, 506 (βιβλία), 555 (βιβλ.), 622, 691-692, 72ο - Β' 55, 106, 107, 131, 140, 156, 189, 241, 407-408, 519, 520, 527, 534, 542, 548, 574-575, 575- 576, 590, 592, 881

  Φωκιανός Ιωάννης Α' 39 - Β. 119 - Γ' 96

  Χάλκη Α' 53 Χαλκίδα Α' 12, 45

  Χαραλάμπης Α. Β' 354

  Χαριτάκης Κ. Α' 668

  Χασιώτης Γ. Γ' 351

  Χατζάκος Μ. Α' 633

  Χατζηκυριάκος Α. Β' 363, 367, 370, 934, 936

  Χατζιδάκης Ι. Γ. Α' 258 - Β' 133, 155, 156,158, 455, 456, 457, 459

  Χατζίσκος Δ. Α' 154

  χειρισμός εργαλείων Β' 272, 317

  χειροτεχνία - χειροτεχνήματα Α' 39, 631, 635,637,640, 642,646-647,648,720 - B' 24, 25, 26, 27, 28, 45, 46,55, 126,132-134, 156-159, 169,177,189, 190, 217, 23ο, 239, 241-243, 245, 248, 251, 254, 262, 263, 265, 268, 272, 278, 281, 285, 287, 292, 294, 295, 297, 306, 309, 314, 317, 322, 324, 327, 328, 348, 355, 361, 367, 373, 376, 385, 387, 390, 393, 397, 399, 409, 41ο, 415, 579,. 580, 59ο, 679, 681, 749, 750, 753, 755, 757, 774, 777, 876, 883, 885 -Γ΄106, 107, 233, 236, 238-240, 242, 244, 246, 248, 251, 307, 309, 357,360, 361' βλ. και εργόχειρα, κοπτική και ραπτική

  χημεία A' 16, 18, 79,98, 105,159,190, 254, 281, 289-290, 293, 317, 333334,366, 504-505 (βιβλία), 509-511 (βιβλία), 558-561 (βιβλία), 600, 622, 678, 692, 693, 703, 704, 711, 712, 713, 714, 720, 742, 744-745, 748, 751 - Β' 58, 63,72,89,90, 109, 115, 126, 134, 141, 158, 169, 179, 189, 213, 241, 261, 281, 283, 384, 387, 392-393, 396, 399, 526, 528, 531, 535, 543, 545, 547, 549, 573, 574, 575, 578, 587, 589, 630, 632, 635, 642, 659, 663, 668, 669, 676, 680, 68l, 725-726,750,754,753,773,754, 876, 881, 885, 891, 914, 923, 928, 939, 940 -F 96, 98, 99, 105, 111, 117, 150, 233, 353· χημικοτεχνία Β' 27l, 281, 285, 316

  χορός B' 87-89, 90, 91, 125, 220, 233, 234, 300, 301, 320, 338-343, 358, 359, 876

  Χρηστομάθεια A' 308, 353· γαλλική A' 180-182, 360, 625- Καρασούτσα Β' 106,107,112-115· r. N. Οικονομίδου Β' 48,49, 50- Ραγκαβή A' 118-119, 177-179 -Γ΄ 92, 93- Φαρμακίδου Β. 23,24 -Γ΄ 92,93· Ν. Φωσκίδου Β1 48,49, 105, 106,112

  Χρηστομάνος A. A' 666

  Χρηστομάνος Αν. Κ. Α' 258

  χριστιανική αρχαιολογία Β' 473, 475, 479, 501, 504, 509, 511

  χριστιανική ηθική Α' 176, 182-183, 203, 251, 279, 296, 321, 339, 352, 371, 434, 437, 615, 700, 708 -Β' 25, 26, 27, 28, 46, 52, 55, 58, 89,92, 93,1Ο7,114,129,133,141,157,171, 189, 406, 429, 439, 443, 447, 454, 457, 460, 463, 476, 484, 486, 488, 492, 493, 510, 512, 515, 525, 529, 531, 535, 544, 546, 550, 552, 553,