Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 482-490 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/482.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

44. Πρόγραμμα της προσωρινής σχολής Γυμναστών 1884 216

45. Ωρολόγιο πρόγραμμα Ειδικής γυμναστικής σχολής 1897 217

46. Ωρολόγιο πρόγραμμα της Ειδικής γυμναστικής σχολής 1898 218

47. Ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής των Γυμναστών 1899 219

48. Ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής των Γυμναστών 1910 220

49. Διδασκόμενα μαθήματα στο τριτάξιο Διδασκαλείο της Γυμναστικής 1920 221

50. Διδασκόμενα μαθήματα στο διτάξιο Διδασκαλείο της Γυμναστικής 1923 222

II. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 223-256

A'. Διδασκαλεία αρρένων . 225-237

Β'. Διδασκαλεία θηλέων 238-246

Γ'. Διδασκαλεία Νηπιαγωγών 247-249

Δ'. Διδασκαλείο Τεχνικής Εκπαιδεύσεως 250-251

Ε'. Διδασκαλείο της Γυμναστικής 252-255

ΣΤ'. Ειδικά Διδασκαλεία 256

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -

ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΣΧΟΛΕΣ) 257-311

Ι. ΠΙΝΑΚΕΣ 259-295

Δ1. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1844 . 261

2. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1852 262-263

3. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1867 264-265

4. Ωρολόγιο πρόγραμμα σχολικού έτους 1890-1891 266

5. Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου σχολικού έτους 1891-92 267

6. Ωρολόγιο πρόγραμμα του σχεδίου 1893α 268-269

7. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1893β . 270

8. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1894 271

9. Τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα 1895 272-273

10. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1897 274-275

11. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1900 276-277

12. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1905 . 278-279

13. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1907 . . 280-281

14. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1910 282-283

Σελ. 482
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/483.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

15. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1912 284-285

16.Ωρολόγιο πρόγραμμα 1918 . 286-287

17. Ωρολόγιο πρόγραμμα σχολικού έτους 1927-1928 . 288-289

18. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου 290

19.- Εξέλιξη του ωρολογίου προγράμματος 291-292

20. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά μάθημα 293

21. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων (σε ποσοστιαία τοις % κατανομή) 294 Γραφική παράσταση 9. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου των Εκκλησιαστικών Σχολών κατά κατηγορίες μαθημάτων 295

22. Ωρολόγιο πρόγραμμα ιερατικών σχολείων 1856 . 296

23.Ωρολόγιο πρόγραμμα ιερατικών σχολών 1911 297

24. Ωρολόγιο πρόγραμμα διετούς τμήματος ιερατικών σχολών = 1920 298

25. Ωρολόγιο πρόγραμμα τετραετούς τμήματος ιερατικών σχολών 1921 299

ΙΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  310-311

A'. Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή 303-310

Β'. Ιερατικά Σχολεία-Σχολές 310-311

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 313-362

Ι, ΠΙΝΑΚΕΣ 315-348

1. Ωρολόγιο πρόγραμμα Πετριτσείου Σχολής 1900 317

2. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1903 318

3. Ωρολόγιο πρόγραμμα Αχιλλοπουλείου Εμπορικής Σχολής 1903 319

4. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1906 320

5. Ωρολόγιο πρόγραμμα Αχιλλοπουλείου Εμπορικής Σχολής 1908 321

6. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1909" , 322

7. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1915-1916" 323

8. Ωρολόγιο πρόγραμμα της κοινοτικής Εμπορικής σχολής Χίου 1916 324

9. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1916 325

10. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1919 326

11. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1920 , 327

Σελ. 483
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/484.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

12. Ωρολόγιο πρόγραμμα αρρένων 1921 328

13. Ωρολόγιο πρόγραμμα θηλέων 1921 329

14. Ωρολόγιο πρόγραμμα αρρένων 1922 . 330

15. Ωρολόγιο πρόγραμμα θηλέων 1922 331

16. Ωρολόγιο πρόγραμμα αρρένων 1925 332-333

17. Ωρολόγιο πρόγραμμα θηλέων 1925 334-335

18. Ωρολόγιο πρόγραμμα πενταταξίων μέσων εμπορικών σχολών αρρένων 1928 336-337

19. Ωρολόγιο πρόγραμμα πενταταξίων μέσων εμπορικών σχολών Θηλέων 1928 338-339

20. Ωρολόγιο πρόγραμμα τριταξίων πρακτικών εμπορικών σχολών αρρένων 1928 340

21. Ωρολόγιο πρόγραμμα τριταξίων πρακτικών εμπορικών σχολών θηλέων 1928 341

22. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου 342

23, Εξέλιξη του ωρολογίου προγράμματος 343-344

24. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά μάθημα 345-346

25. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων (σε ποσοστιαία τοις % κατανομή) 347 Γραφική παράσταση 10. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου των Εμπορικών Σχολών κατά κατηγορίες μαθημάτων 348

Π. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 349-362

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΝΑΥΤΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ 363-382

Ι. ΠΙΝΑΚΕΣ 365-375

ΣΤ1. Ωρολόγιο πρόγραμμα Ναυτικού τμήματος της Πετριτσείου Εμπορικής σχολής Ληξουρίου 1901 367

2. Ωρολόγιο πρόγραμμα αστικών σχολείων 1914 368

3. Ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα αστικών σχολείων κτλ. σχολικού έτους 1917-1918 369

4. Ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα αστικών σχολείων κτλ. σχολικού έτους 1918-1919 370

5. Ωρολόγιο πρόγραμμα Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής 1918 371

6. Ωρολόγιο πρόγραμμα Μέσων Γεωργικών Σχολών 1920 372

7. Ωρολόγιο πρόγραμμα Μέσης Δενδροκομικής και Αμπελουργικής Σχολής Πατρών 1921 373

Σελ. 484
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/485.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

8. Ωρολόγιο πρόγραμμα Μέσων Γεωργικών Σχολών 1925 374

9, Ωρολόγιο πρόγραμμα Μέσης Δενδροκομικής και Αμπελουργικής Σχολής Πατρών 1926 375

ΙΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 377-382

A'. Ναυτικά σχολεία 379-380

Β', Αστικά σχολεία θηλέων 380-381

Γ'. Γεωργικά σχολεία 381-382

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 383-424

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 425-436

ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 437-474

RÉSUMÉ 475-476

Σελ. 485
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/486.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 486
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/487.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(1833 -1929)

ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ, ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ

ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ε. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ - Α. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ O.E.

ΦΩΤΟΜΑΡΑ 54-Ν. ΚΟΣΜΟΣ

ΤΗΛ. 92.38.933-92.36.675

ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 1989

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΒΑΣΩΣ KYPIAZAKOY

Σελ. 487
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/488.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 488
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/489.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 489
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/490.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 490
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 482
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  44. Πρόγραμμα της προσωρινής σχολής Γυμναστών 1884 216

  45. Ωρολόγιο πρόγραμμα Ειδικής γυμναστικής σχολής 1897 217

  46. Ωρολόγιο πρόγραμμα της Ειδικής γυμναστικής σχολής 1898 218

  47. Ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής των Γυμναστών 1899 219

  48. Ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής των Γυμναστών 1910 220

  49. Διδασκόμενα μαθήματα στο τριτάξιο Διδασκαλείο της Γυμναστικής 1920 221

  50. Διδασκόμενα μαθήματα στο διτάξιο Διδασκαλείο της Γυμναστικής 1923 222

  II. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 223-256

  A'. Διδασκαλεία αρρένων . 225-237

  Β'. Διδασκαλεία θηλέων 238-246

  Γ'. Διδασκαλεία Νηπιαγωγών 247-249

  Δ'. Διδασκαλείο Τεχνικής Εκπαιδεύσεως 250-251

  Ε'. Διδασκαλείο της Γυμναστικής 252-255

  ΣΤ'. Ειδικά Διδασκαλεία 256

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -

  ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΣΧΟΛΕΣ) 257-311

  Ι. ΠΙΝΑΚΕΣ 259-295

  Δ1. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1844 . 261

  2. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1852 262-263

  3. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1867 264-265

  4. Ωρολόγιο πρόγραμμα σχολικού έτους 1890-1891 266

  5. Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου σχολικού έτους 1891-92 267

  6. Ωρολόγιο πρόγραμμα του σχεδίου 1893α 268-269

  7. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1893β . 270

  8. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1894 271

  9. Τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα 1895 272-273

  10. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1897 274-275

  11. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1900 276-277

  12. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1905 . 278-279

  13. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1907 . . 280-281

  14. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1910 282-283