Συγγραφέας:Καλαφάτη, Ελένη
 
Τίτλος:Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1821-1929)
 
Υπότιτλος:Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:8
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:288
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Πρωτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1821-1929
 
Περίληψη:Οι όροι της γέννησης του σχολικού κτιρίου ως εξειδικευμένου χώρου και η ανάδειξη του σε «νέα εκδήλωση του δημοσίου βίου» αποτελεί το αντικείμενο αυτής της μελέτης. Στο πρώτο μέρος της μελέτης, εξετάζεται αφενός πώς το πρόβλημα του σχολικού χώρου διατυπώνεται σε σχέση με την εγκαθίδρυση ενός εθνικού σχολικού συστήματος και την ομοιόμορφη οργάνωση των σχολείων στη βάση μιας συγκεκριμένης μεθόδου διδασκαλίας, και αφετέρου πώς μορφοποιείται η λύση του σε σχέση με τις νέες πρακτικές και αντιλήψεις. Στο δεύτερο μέρος σκιαγραφείται η εξέλιξη του ζητήματος των σχολικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 58.29 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 221-240 από: 372
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/221.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 221
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/222.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 222
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/223.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΟΚΚΩΝΗ

(έκδοση 1830) 

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 64-65

Σελ. 223
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/224.gif&w=600&h=393 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΟΚΚΩΝΗ

(έκδοση 1830) 

 

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 66-67

Σελ. 224
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/225.gif&w=600&h=393 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΟΚΚΩΝΗ

(έκδοση 1830) 

 

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 68-69

15

Σελ. 225
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/226.gif&w=600&h=393 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΟΚΚΩΝΗ

(έκδοση 1830) 

 

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 70-71

Σελ. 226
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/227.gif&w=600&h=393 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΟΚΚΩΝΗ

(έκδοση 1830) 

 

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 72-73

Σελ. 227
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/228.gif&w=600&h=393 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΟΚΚΩΝΗ

(έκδοση 1830) 

 

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 74-75

Σελ. 228
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/229.gif&w=600&h=393 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΟΚΚΩΝΗ

(έκδοση 1830) 

 

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 76-77

Σελ. 229
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/230.gif&w=600&h=393 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΟΚΚΩΝΗ

(έκδοση 1830) 

 

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 78-79

Σελ. 230
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/231.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ A' ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΟΚΚΩΝΗ (έκδοση 1830)

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 4-5

Σελ. 231
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/232.gif&w=600&h=393 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ A' ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΟΚΚΩΝΗ (έκδοση 1830)

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

Σελ. 232
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/233.gif&w=600&h=393 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ A' ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΟΚΚΩΝΗ (έκδοση 1830)

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9

Σελ. 233
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/234.gif&w=600&h=393 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ A' ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΟΚΚΩΝΗ (έκδοση 1830)

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 10-11

Σελ. 234
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/235.gif&w=600&h=393 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ A' ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΟΚΚΩΝΗ (έκδοση 1830)

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13

Σελ. 235
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/236.gif&w=600&h=393 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ A' ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΟΚΚΩΝΗ (έκδοση 1830)

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 14-15

Σελ. 236
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/237.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σελ. 237
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/238.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 238
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/239.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΠΗΓΕΣ 

Α. ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Γενικά Αρχεία του Κράτους

-Σειρά ΑΠ 7 Β: Αρχείον του Αγώνος, Υπουργείον Θρησκείας και Παιδείας, Καποδιστρίου, φ. 19,20,30,32.

-Σειρά L/: Αρχείον Όθωνος, Υπουργείον Παιδείας, Δημοτική Εκπαίδευσις (1835-1862), φ. 40, 41. οικοδομαί (1836-1872), φ. 57.

Ιστορικό Αρχείο Δήμου Ερμουπόλεως (Βλ. Χ. Λούκος-Π. Πολέμη, Οδηγός Δημοτικού Αρχείου Ερμούπολης 1821-1949, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 1987). Ι, Δημογεροντία Ερμουπόλεως (1828-1835) II. Δήμος Ερμουπόλεως

A' Έγγραφα

-Ι/Εκπαίδευση, φ. 1(1-20), 2Γ(1), 4(1-6), 5(1-15), 7(3), 8(7).

-Τ/Δημοτικά έργα, φ. 12(2), 14(1), 16(2), 19(6,7,8,11), 22(3), 24(2,6), 28(3), 35(4,5), 39(1), 46,48(3), 52(3), 55(2), 61(1), 67(1), 68(4), 70(4), 72(1).

Β' Κατάστιχα

-Δ/Β/Προτάσεις του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο 2 (1848-1856).

--Δ/Β/Πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 1-18 (1840-1903).

-Δ/Β/Ψηφίσματα Δημοτικού Συμβουλίου 1-15 (1846-1901).

-Ο/Καθολικά Βιβλία εσόδων και εξόδων 1-13 (1865-1899).

Γ' Σχέδια

Δημοτικό Αρχείο Ναυπλίου

(Βλ. T.E. Σκλαβενίτης, Ευρετήριο Δημοτικού Αρχείου Ναυπλίου 1828-1899, Αθήνα, ΚΝΕ/EIE, 1984).

A' Έγγραφα

-1. προϋπολογισμός, φ. A(2)/1835, Β(3)/1836, 1(1,3), 2(5,6)/1837, 1(1,2)/1838, A(1) /1839-1841, Β(7)/1841, A(1)/1842-1849, A/0850-1853, A(1,3,4)/1854-1855, Α(ΐ,3)/ΐ856-1857, Α1)/1858-1859, Α(1,3)/0860-1899.

-2. Απολογισμός, φ. Α(1,2)/ΐ835-1836, 1(1,3)/1837, 1(2)/1838,2(3)/1838, Α(2,3)/1839, A(2)/184o-1849, (A)/1850-1853, Α(2)/1854-1856, Ε(27)/1854-1856, A(2)/1857-1899.

-18. Ετοιμόρροπα και εύθυγραμμία της πόλεως, φ. Κ(22Γ28)/1848.

Σελ. 239
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/240.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

-25. Εκπαίδευση, φ. Σ(4θ-42)/1835-1836, 18(58-61)/1837, 13(33-34)/ι838, Ρ(36-37)/ 1839-1846, n/1847-1853, o(56)/i854-i85s, O(3o)/1856-1899.

-26. Δημοτικά έργα, φ. π(31-32)/1874,188ι.

Β' Κατάστιχα

-1. Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, 1-18 (1835-1895).

-3. Προϋπολογισμοί, απολογισμοί, λογαριασμοί, 2 (1837-1845).

'Αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νόμου Αργολίδος

-Σχολικά κτίρια: Περιλαμβάνει τους φακέλους των σχολικών κτιρίων 105 οικισμών του Νομού. Το υλικό (αλληλογραφία, εκθέσεις, συμβόλαια κλπ. και μερικά σχέδια) αφορά την περίοδο 1911-1960. To αρχείο αυτό αποτελούσε τμήμα του Αρχείου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας μέχρι το 1972.

Υπουργείο Παιδείας

-Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας: Περιλαμβάνει σχέδια διδακτηρίων κυρίως της περιόδου 1911-1960.

-Απογραφή στοιχείων δημοτικής εκπαιδεύσεως 1978: Αδημοσίευτα αναλυτικά δελτία. Χρησιμοποιήθηκε σαν βοηθητική πηγή για την χρονολόγηση της κατασκευής διαφόρων σχολικών κτιρίων.

Β' ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 1. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, (1833-1929)

2. Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής

-Περίοδος Η', Σύνοδος Α'-Β' (1879-1881)

-Περίοδος Ι, Σύνοδος Α' (1885)

-Περίοδος ΙΑ, Σύνοδος Γ' (1888-1889)

-Περίοδος IΓ, ΣύνοδοςΑ' (1892)

-Περίοδος ΙΓ', Σύνοδος Β' (1892-1893)

-Περίοδος ΙΓ', Σύνοδος Δ' (1894)

-Περίοδος ΙΔ', Σύνοδος Α' (1895)

-Β' Αναθεωρητική Βουλή (1911)

-Περίοδος ΙΘ', Σύνοδος Γ' (1914)

3. Νομοσχέδια (με χρονολογική σειρά)

(Μιλήσης Γ.), Νομοσχέδιον περί Δημοτικής και Γυμνασιακής Παιδεύσεως, Αθήνα 1877.

(Θεοτόκης Γ.), Εκπαιδευτικά, Νομοσχέδια υποβληθέντα εις την Βουλήν των Ελλήνων υπό του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού τη 4 Δεκεμβρίου 1889, Αθήνα 1899.

(Παπαμάρκος Χ.), Παράρτημα των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων εκδιδόμενον κατ' αίτησιν της επ' αυτώ ειδικής επιτροπής της Βουλής τη επιστασία του Γενικού Επιθεωρητού των Δημοτικών σχολείων, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1890.

Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια Ι. Αιτιολογική έκθεσις και αγορεύσεις περί Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1899.

Σελ. 240
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1821-1929)
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 221
    8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

     

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ