Συγγραφέας:Καλαφάτη, Ελένη
 
Τίτλος:Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1821-1929)
 
Υπότιτλος:Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:8
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:288
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Πρωτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1821-1929
 
Περίληψη:Οι όροι της γέννησης του σχολικού κτιρίου ως εξειδικευμένου χώρου και η ανάδειξη του σε «νέα εκδήλωση του δημοσίου βίου» αποτελεί το αντικείμενο αυτής της μελέτης. Στο πρώτο μέρος της μελέτης, εξετάζεται αφενός πώς το πρόβλημα του σχολικού χώρου διατυπώνεται σε σχέση με την εγκαθίδρυση ενός εθνικού σχολικού συστήματος και την ομοιόμορφη οργάνωση των σχολείων στη βάση μιας συγκεκριμένης μεθόδου διδασκαλίας, και αφετέρου πώς μορφοποιείται η λύση του σε σχέση με τις νέες πρακτικές και αντιλήψεις. Στο δεύτερο μέρος σκιαγραφείται η εξέλιξη του ζητήματος των σχολικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 58.29 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 281-300 από: 372
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/281.gif&w=600&h=915

ΕΙΚΟΝΑ 1. Δάσκαλοι και μαθητές κατά την ώρα της διδασκαλίας. Κοσμήματα-ξυλογραφίες από εκδόσεις της Οκτωήχου (α': 1683, β': 1789).

ΕΙΚΟΝΑ 2. Παράσταση σχολείου από σελίδα τίτλου Αλφαβηταρίου (1820).

Σελ. 281
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/282.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 3.  Η σχολή του Άγιου Γεωργίου της Γρόττας στη Νάξο. Ιδρύθηκε το 1773.

ΕΙΚΟΝΑ 4.  Η σχολή της Δημητσάνας.

α' Το ελληνικό σχολείο. Κατασκευάστηκε γύρω στο 1770. β' Το αλληλοδιδακτικό σχολείο. Κατασκευάστηκε το 1828. Οι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι είναι μεταγενέστεροι.

Σελ. 282
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/283.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 5.  Το Ελληνομουσείο της Ζαγοράς στο Πήλιο. Κατασκευάστηκε γύρω στα 1776. α' Γραφική αποκατάσταση του συγκροτήματος, β' Τοπογραφικό Με διακεκομμένη γραμμή σημειώνεται η πιθανή διάταξη των τμημάτων του συγκροτήματος που κατεδαφίστηκαν μεταξύ 1876 και 1886.

Σελ. 283
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/284.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 6.  Η βιβλιοθήκη (;) του Ελληνομουσείου της Ζαγοράς. α' Ανατολική όψη, β' Κάτοψη ισογείου, γ' Κάτοψη ορόφου.

Σελ. 284
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/285.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 7.  Tο αρχοντικό Δ. Σβαρτς στα Αμπελάκια της Θεσσαλίας (1803). α' Όψη, β' Κάτοψη ισογείου γ' Κάτοψη ορόφου:

Σελ. 285
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/286.gif&w=600&h=393 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 8.  Το σχολείο των Μηλιών (1814)

Σελ. 286
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/287.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 9. Σχεδιάγραμμα της περιοχής της Πλάκας στην Αθήνα. Με κύκλο σημειώνεται η θέση του σχολείου Ντέκα.

ΕΙΚΟΝΑ 10. Σχηματική κάτοψη του σχολείου Ντέκα, σύμφωνα με την περιγραφή του Γ. Ψύλλα.

Α' Ισόγειο, Β' Όροφος, θ' δωμάτια για τους σπουδαστές, μ' μαγειρείο, τρ' τραπεζαρία, α' αποθήκες, π' πηγάδι, αι' αίθουσα διδασκαλίας, δ' αίθουσα διδάσκαλου.

Σελ. 287
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/288.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

11.  Σχηματική κάτοψη της σχολής των Κυδωνιών, σύμφωνα με την περιγραφή της Χαρίκλειας Σταυράκη.

A' Ισόγειο, Β' Όροφος, ε' είσοδοι, π' παράθυρα με θέα στη θάλασσα, κρ' πηγή, θ' θάλαμοι, μ' μαγειρείο, α1' χώρος διδασκαλίας των μικρότερων τάξεων, α2' χώρος διδασκαλίας των "Εγκυκλίων και Γραμματικών Μαθημάτων", επ' "μεγάλη παράδοσις των ανωτάτων Εγκυκλίων Μαθημάτων", βι' "θάλαμος Βιβλιοθήκης και Εικονοστασίου", ερ' θάλαμος πειραματικών οργάνων φυσικής, γεωμετρίας κλπ.

Σελ. 288
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/289.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 12. Εσωτερικό του αλληλοδιδακτικού σχολείου της οδού Port-Mahon, κατά την ώρα των ασκήσεων της γραφής. Λιθογραφία 1818.

ΕΙΚΟΝΑ 13. Η εκτέλεση των διαφόρων προσταγμάτων της αλληλοδιδακτικής μεθόδου.

Σελ. 289
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/290.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 14. α' Μαθητές και πρωτόσχολοι στο μάθημα της γραφής.

Σελ. 290
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/291.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 14. β' Μαθητές και πρωτόσχολοι, κατά την διόρθωση των ασκήσεων της γραφής.

Σελ. 291
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/292.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 15. Σχέδιο αλληλοδιδακτικού σχολείου χωρητικότητας 64-70 μαθητών  (1818).

Σελ. 292
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/293.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 16. Σχέδιο αλληλοδιδακτικού σχολείου χωρητικότητας 350 μαθητών (1818)

Σελ. 293
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/294.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 17. Σχέδιο αλληλοδιδακτικού σχολείου.

ΕΙΚΟΝΑ 18. Αίθουσα αλληλοδιδακτικής διδασκαλίας για 210 παιδιά

Σελ. 294
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/295.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 18

Σελ. 295
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/296.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 19.  «Πίναξ των διαστάσεων ενός τινός διδακτηρίου αλληλοδιδακτικού δι' οποσουσδήποτε μαθητάς».

Σελ. 296
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/297.gif&w=600&h=915

ΕΙΚΟΝΑ 20 Σχηματική κάτοψη του αλληλοδιδακτικού σχολείου της Καρύταινας Αρχ. Δ Σταυρίδης, 1830

ΕΙΚΟΝΑ 21 Tο αλληλοδιδακτικό σχολείο των Μεγάρων Αρχ. Α Γ Κάλανδρος, 1831-1835

Σελ. 297
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/298.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 22.  Μελέτη για την μετατροπή μιας κατοικίας στην Ανδρίτσαινα σε αίθουσα αλληλοδιδακτικής διδασκαλίας. Αρχ. Δ. Σταυρίδης, 1830. Πίνακας Ι, αποτύπωση της υφισταμένης κατάστασης. Πίνακας II, πρόταση.

Σελ. 298
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/299.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ

Σελ. 299
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/300.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 23. Αλληλοδιδακτικό σχολείο στο Κρανίδι. Αρχ. Α.Γ. Κάλανδρος, 1829.

Σελ. 300
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1821-1929)
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 281
    

    ΕΙΚΟΝΑ 1. Δάσκαλοι και μαθητές κατά την ώρα της διδασκαλίας. Κοσμήματα-ξυλογραφίες από εκδόσεις της Οκτωήχου (α': 1683, β': 1789).

    ΕΙΚΟΝΑ 2. Παράσταση σχολείου από σελίδα τίτλου Αλφαβηταρίου (1820).