Συγγραφέας:Καλαφάτη, Ελένη
 
Τίτλος:Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1821-1929)
 
Υπότιτλος:Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:8
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:288
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Πρωτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1821-1929
 
Περίληψη:Οι όροι της γέννησης του σχολικού κτιρίου ως εξειδικευμένου χώρου και η ανάδειξη του σε «νέα εκδήλωση του δημοσίου βίου» αποτελεί το αντικείμενο αυτής της μελέτης. Στο πρώτο μέρος της μελέτης, εξετάζεται αφενός πώς το πρόβλημα του σχολικού χώρου διατυπώνεται σε σχέση με την εγκαθίδρυση ενός εθνικού σχολικού συστήματος και την ομοιόμορφη οργάνωση των σχολείων στη βάση μιας συγκεκριμένης μεθόδου διδασκαλίας, και αφετέρου πώς μορφοποιείται η λύση του σε σχέση με τις νέες πρακτικές και αντιλήψεις. Στο δεύτερο μέρος σκιαγραφείται η εξέλιξη του ζητήματος των σχολικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 58.29 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 287-306 από: 372
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/287.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 9. Σχεδιάγραμμα της περιοχής της Πλάκας στην Αθήνα. Με κύκλο σημειώνεται η θέση του σχολείου Ντέκα.

ΕΙΚΟΝΑ 10. Σχηματική κάτοψη του σχολείου Ντέκα, σύμφωνα με την περιγραφή του Γ. Ψύλλα.

Α' Ισόγειο, Β' Όροφος, θ' δωμάτια για τους σπουδαστές, μ' μαγειρείο, τρ' τραπεζαρία, α' αποθήκες, π' πηγάδι, αι' αίθουσα διδασκαλίας, δ' αίθουσα διδάσκαλου.

Σελ. 287
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/288.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

11.  Σχηματική κάτοψη της σχολής των Κυδωνιών, σύμφωνα με την περιγραφή της Χαρίκλειας Σταυράκη.

A' Ισόγειο, Β' Όροφος, ε' είσοδοι, π' παράθυρα με θέα στη θάλασσα, κρ' πηγή, θ' θάλαμοι, μ' μαγειρείο, α1' χώρος διδασκαλίας των μικρότερων τάξεων, α2' χώρος διδασκαλίας των "Εγκυκλίων και Γραμματικών Μαθημάτων", επ' "μεγάλη παράδοσις των ανωτάτων Εγκυκλίων Μαθημάτων", βι' "θάλαμος Βιβλιοθήκης και Εικονοστασίου", ερ' θάλαμος πειραματικών οργάνων φυσικής, γεωμετρίας κλπ.

Σελ. 288
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/289.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 12. Εσωτερικό του αλληλοδιδακτικού σχολείου της οδού Port-Mahon, κατά την ώρα των ασκήσεων της γραφής. Λιθογραφία 1818.

ΕΙΚΟΝΑ 13. Η εκτέλεση των διαφόρων προσταγμάτων της αλληλοδιδακτικής μεθόδου.

Σελ. 289
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/290.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 14. α' Μαθητές και πρωτόσχολοι στο μάθημα της γραφής.

Σελ. 290
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/291.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 14. β' Μαθητές και πρωτόσχολοι, κατά την διόρθωση των ασκήσεων της γραφής.

Σελ. 291
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/292.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 15. Σχέδιο αλληλοδιδακτικού σχολείου χωρητικότητας 64-70 μαθητών  (1818).

Σελ. 292
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/293.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 16. Σχέδιο αλληλοδιδακτικού σχολείου χωρητικότητας 350 μαθητών (1818)

Σελ. 293
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/294.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 17. Σχέδιο αλληλοδιδακτικού σχολείου.

ΕΙΚΟΝΑ 18. Αίθουσα αλληλοδιδακτικής διδασκαλίας για 210 παιδιά

Σελ. 294
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/295.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 18

Σελ. 295
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/296.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 19.  «Πίναξ των διαστάσεων ενός τινός διδακτηρίου αλληλοδιδακτικού δι' οποσουσδήποτε μαθητάς».

Σελ. 296
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/297.gif&w=600&h=915

ΕΙΚΟΝΑ 20 Σχηματική κάτοψη του αλληλοδιδακτικού σχολείου της Καρύταινας Αρχ. Δ Σταυρίδης, 1830

ΕΙΚΟΝΑ 21 Tο αλληλοδιδακτικό σχολείο των Μεγάρων Αρχ. Α Γ Κάλανδρος, 1831-1835

Σελ. 297
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/298.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 22.  Μελέτη για την μετατροπή μιας κατοικίας στην Ανδρίτσαινα σε αίθουσα αλληλοδιδακτικής διδασκαλίας. Αρχ. Δ. Σταυρίδης, 1830. Πίνακας Ι, αποτύπωση της υφισταμένης κατάστασης. Πίνακας II, πρόταση.

Σελ. 298
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/299.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ

Σελ. 299
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/300.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 23. Αλληλοδιδακτικό σχολείο στο Κρανίδι. Αρχ. Α.Γ. Κάλανδρος, 1829.

Σελ. 300
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/301.gif&w=600&h=393 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 24.  Αλληλοδιδακτικό σχολείο Μεθώνης, Αρχ. Audoy 1830

Σελ. 301
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/302.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ

Σελ. 302
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/303.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 25. Αλληλοδιδακτικό σχολείο Άργους,1 Αρχ. De Vaud, Λ. Ζαβός, 1831.

α. Κάτοψη. Οι διαχωριστικοί τοίχοι: είναι μεταγενέστεροι, β. Όψη προς την αυλή.

γ. Όψη προς το δρόμο 1V

Σελ. 303
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/304.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 26. "Σχέδιον δημοτικού σχολείου συνθέτου υπό Ι. Δραΐκη"1855.

Σελ. 304
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/305.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ  27. Σχέδιο της νέας πόλεως Κρίσσας (Ιτέα), 1831, αρχ. Α.Γ. Κάλανδρος. Α. Σχολείο. Β. Διοικητήριο. Γ. Έδρα τοπικών αρχών. Δ. 'Εκκλησία.

28. Σχέδιον της Ερέτριας,. 1834, αρχ. Ed. Schaubert. Ανασχεδίαση Ι. Τραυλός. (7) Ναυτικό σχολείο. (8) Αλληλοδιδακτικό σχολειό. (9) Βιβλιοθήκη.

Σελ. 305
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/306.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ  29. Τοπογραφικό σχέδιο Ερμούπολης

(α) Κεντρικό αλληλοδιδακτικό σχολείο, 1828,'(21) 'Αλληλοδιδακτικό σχολειό της συνοικίας των Ψαριανών, 1838 (βλ. εικ. 32).

ΕΙΚΟΝΑ 30. Σχέδιο του Πειραιά., 1834, αρχ. Στ. Κλεάνθης και Ed Schaubert  Ανασχεδίαση Ι. Τραυλός. (6) Βιβλιοθήκη, (7) Σχολείο, (8) Τράπεζα, (9) Δημαρχείο.

Σελ. 306
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1821-1929)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 287
  8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

  ΕΙΚΟΝΑ 9. Σχεδιάγραμμα της περιοχής της Πλάκας στην Αθήνα. Με κύκλο σημειώνεται η θέση του σχολείου Ντέκα.

  ΕΙΚΟΝΑ 10. Σχηματική κάτοψη του σχολείου Ντέκα, σύμφωνα με την περιγραφή του Γ. Ψύλλα.

  Α' Ισόγειο, Β' Όροφος, θ' δωμάτια για τους σπουδαστές, μ' μαγειρείο, τρ' τραπεζαρία, α' αποθήκες, π' πηγάδι, αι' αίθουσα διδασκαλίας, δ' αίθουσα διδάσκαλου.