Συγγραφέας:Παπαδάκη, Λία
 
Τίτλος:Το εφηβικό πρότυπο και η Δελφική Προσπάθεια του Άγγελου Σικελιανού
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:28
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1995
 
Σελίδες:159
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1900-1951
 
Περίληψη:Στη μελέτη αυτή εξετάσθηκε το έργο του Σικελιανού στο σύνολό του (λυρικό, δραματικό, θεωρητικό) προκειμένου να διερευνηθεί η σχετική με την εφηβεία και τη νεότητα ιδεολογία που το διαπνέει, σε μια κρίσιμη περίοδο του νεότερου Ελληνισμού (1900-1951), όταν οι εξωτερικοί καθορισμοί και οι εσωτερικές ανεπάρκειες αναζητούσαν επίμονα την ανανέωσή του "με την πνοήν της μητρικής Ελλάδος, την πνοήν της αιωνίας νεότητος". Αυτή η παραθετική ταύτιση της ουσίας της διαχρονικής ελληνικής παράδοσης με τις δυναμικές μιας ανακυκλούμενης νεότητας αποτελεί τον άξονα της προβληματικής του βιβλίου, η συγγραφή του οποίο έχει αφετηρία την υπόθεση ότι η συχνή εκμετάλλευση των εφηβικών αρετών από τον Σικελιανό δεν συνιστά μονάχα την αναγκαστική θητεία ενός ποιητή στη συμβατική αισθητική θεματολογία της εποχής του, αλλά κυρίως στοχεύει στη διάδοση μιας συστηματικής μαθητείας στα ιδανικά της ελληνικής αρχαιότητας, που καλούνταν να μεσολαβήσουν λυτρωτικά στην αναγέννηση της σύγχρονης Ελλάδας αλλά και του κόσμου ολόκληρου.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 10.43 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 129-148 από: 162
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/129.gif&w=600&h=915 28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

ΕΙΚΟΝΕΣ

Σελ. 129
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/130.gif&w=600&h=915 28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 130
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/131.gif&w=600&h=915 28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

ΕΙΚΟΝΑ

1/131

Σελ. 131
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/132.gif&w=600&h=915 28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

ΕΙΚΟΝΑ

2/132

Σελ. 132
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/133.gif&w=600&h=915 28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

ΕΙΚΟΝΑ

3/133

Σελ. 133
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/134.gif&w=600&h=915 28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

ΕΙΚΟΝΑ

4/134

Σελ. 134
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/135.gif&w=600&h=393 28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

ΕΙΚΟΝΑ

5/135

Σελ. 135
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/136.gif&w=600&h=393 28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

ΕΙΚΟΝΑ

6/136

Σελ. 136
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/137.gif&w=600&h=393 28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

ΕΙΚΟΝΑ

7/137

Σελ. 137
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/138.gif&w=600&h=393 28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

ΕΙΚΟΝΑ

8/138

Σελ. 138
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/139.gif&w=600&h=91528. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Στον πίνακα συγκεντρώνονται όσες ομιλίες και μελέτες του Αγγέλου Σικελιανού αναφέρονται στο βιβλίο αυτό. Σε αγκύλες παραπέμπουμε στη συγκεντρωτική έκδοση του έργου από τις εκδόσεις «Ίκαρος» (η οποία χρησιμοποιήθηκε για την παραπομπή των αποσπασμάτων στα κεφάλαια της μελέτης). ΠΛ = Πεζός Λόγος· ΛΒ = Λυρικός Βίος.

«Το νέον έργον του Γαβριήλ Δ'Αννούντσιο, Ίσως ναι, ίσως όχι», εφ. Το Σέλας (Πατρών), 23-30 Ιανουαρίου 1910. [ΠΛ Α' 13-25]

«Ο Τυπάλδος», εφ. Το Σέλας (Πατρών), 29 Ιανουαρίου 1910. [ΠΛ Α' 26-27]

«Ομιλίες με τον Rodin», [«Παρίσι 18 του Μάη 1912»], περ. Γράμματα (Αλεξανδρείας) 1 (Γενάρης 1912) 385-391. [ΠΛ Α' 35-40]

«Συνέχεια της ομιλίας μου με τον Rodin και αισθητικά σημειώματα», [«Ολυμπία, Ιούνιος 1912»], περ. Γράμματα (Αλεξανδρείας) 2 (Απρίλιος 1913 - Ιούνιος 1914) 124-130. [ΠΛ Α' 41-52]

«Αύγουστος Ροντέν», περ. Γράμματα (Αλεξανδρείας) 4 (Γενάρης 1917 - Ιούλης 1918) 495-501. [ΠΛ Α' 53-61]

Περικλής Γιαννόπουλος, Τυπογραφείο «Εστία», Κ. Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη, 1919. 15 σ. [ΠΛ Α' 65-76]

Ανοιχτό Υπόμνημα στη Μεγαλειότητά του, Μάρτης 1922. 114 σ. [ΠΛ Α' 77-113]

«Ομιλίες μου στους αρίστους», Α', Β', Γ', Νέα Πολιτική Α' (15 Ιουλίου, 1 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου 1923) 310-312, 331-333, 380-382. Ανατύπωση στο περ. Νέα Πολιτική, Περ. Β', Έτος Β' (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος 1938) 562-568, 665-671, 777-784. [ΠΛ Α' 115-137]

Σελ. 139
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/140.gif&w=600&h=91528. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

«Οι Δρούσοι», εφ. Η Βραδυνή, 8 Νοεμβρίου 1925. [ΠΛ Α' 147-157]

Δελφικές Εορτές 1927 (Προκήρυξη), Τυπογραφείο "Εστία", Κ. Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη, 1926. [ΠΛ Β' 25]

Δελφικοί Αγώνες 1927 (Προκήρυξη), 1926. [ΠΛ Β' 26]

«Η προσπάθειά μου στους Δελφούς - Τα πραγματικά κίνητρα», εφ. Ελεύθερον Βήμα, 26 και 29 Αυγούστου 1926. [ΠΛ Β' 27-37]

«Η Δελφική Ελλάδα», εφ. Ελεύθερον Βήμα, 28 Σεπτεμβρίου 1926. [ΠΛ Β' 38-46]

«Η πνευματική βάση της Δελφικής Προσπάθειας», εφ. Ελεύθερον Βήμα, 8-14 Δεκεμβρίου 1927. [ΠΛ Β' 67-118]

«Τ' αετώματα της Ολυμπίας» [ανέκδοτη ομιλία του 1928], περ. Αγγλοελληνική Επιθεώρηση Ε' (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1952) 457-461. [ΠΛ Α' 165-178]

Δελφικές Εορτές 1930 (Προκήρυξη), 1929. 9 σ. [ΠΛ Β' 223-224]

«Το Δωρικό Πανεπιστήμιο των Δελφών», εφ. Πρωία, 20-25 Οκτωβρίου 1929.

Plan général du mouvement delphique. L'Université de Delphes, "Les Belles Lettres", Παρίσι 1930. 60 σ.

Δελφικό Πανεπιστήμιο (Προσχέδιο), Τύποις Εταιρείας Π. Δ. Σακελλάριος, [1930]. 31 σ. [ΠΛ Β' 131-156]

Δελφική Έκκληση, 1930. 13 σ. [ΠΛ Β' 225-233]

«Η Δελφική Ιδέα», περ. Εργασία Α' (14 Ιουνίου 1930) 5-6. [ΠΛ Β' 243-248]

«Η αποστολή της Κοινότητος» (Ομιλία, 1930): Διαλέξεις υπέρ της Αυτοδιοικήσεως γενόμεναι δημοσία εις την αίθουσαν της Αρχαιολογικής Εταιρείας υπό των μελών της Ενώσεως κατά το εταιρικόν έτος 1929-30, εκδότης Ν. Η. Μαργαρίτης, 1931, 77-104. [ΠΛ Β' 163-183]

Η Δελφική Ιδέα: Ομιλία πρώτη, Τύποις Εταιρείας Π. Δ. Σακελλάριος 1931. [ΠΛ Β' 263-285]

«Ο Δελφικός Πυρήν φορεύς της παγκοσμίου πνευματικής

Σελ. 140
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/141.gif&w=600&h=915 28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

θελήσεως», εφ. Ελεύθερον Βήμα, 21-23 Ιουνίου 1931. [ΠΛ Β' 286-308]

«Το πρόβλημα της Μουσικής και του Χορού στο Αρχαίο Δράμα», εφ. Ελεύθερον Βήμα, 20-21 Οκτωβρίου 1931. [ΠΛ Β' 309-322]

Η Δελφική Ένωση: ένα προανάκρουσμα, Αθήνα 1932. [ΠΛ Β' 323-383]

«Η επιστροφή στη Γη και στο Λαό», εφ. Δημοκρατία, 14-21 Αυγούστου 1932. [ΠΛ Β' 184-199]

«Η επιστροφή προς τον βαθύτερον ιστορικό εαυτό μας», εφ. Δημοκρατία, 1, 9 και 16 Οκτωβρίου 1932. [ΠΛ Β' 200-222]

«Η ζωή και το έργο του Πινδάρου», εφ. Η Βραδυνή, 13-14 Φεβρουαρίου 1933. [ΠΛ Β' 387-400]

«Ο Δελφισμός και η θέση του στην εποχή μας», περ. Ελληνικά Φύλλα Α' (Μάρτιος 1935) 2-3. [ΠΛ Β' 409-412]

«Ο Rupert Brooke και η Αιώνια Ποίηση», εφ. Ελεύθερον Βήμα, 4 Απριλίου 1931. [ΠΛ Γ' 21-24]

«Η Ελευσίνια Διαθήκη» (τέσσερις ομιλίες), περ. Τα Νέα Γράμματα Β' (Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης 1936) σ. 45, 63, 134-148, 237-251. [ΠΛ Γ' 45-94]

«Ο Παλαμάς ασκητής και μύστης» (ομιλία στα πενηντάχρονα του Παλαμά), περ. Τα Νέα Γράμματα Β' (Μάης-Ιούνης 1936) 369-390. [ΠΛ Γ' 95-116]

«Η Δελφική Ιδέα» (ομιλία στον «Παρνασσό» στις 15 Δεκεμβρίου 1936), εφ. Η Καθημερινή, 16-20 Δεκεμβρίου 1936. [ΠΛ Β' 413-432]

«Η πνευματική στάση του Πάλλη», περ. Νεοελληνικά Γράμματα (6 Φεβρουαρίου 1937). [ΠΛ Γ' 120-125]

«Συνέντευξη με τον Γ. Ρούσσο», εφ. Αθηναϊκά Νέα, 2 Μαΐου 1939. [ΠΛ Δ' 187-188]

«Ίων Δραγούμης», περ. Νέα Εστία 29 (15 Μαρτίου 1941) 214-220. [ΠΛ Δ' 16-28]

«Πρόλογος στον Λυρικό Βίο», περ. Νέα Εστία 32 (1 Σεπτεμβρίου 1942) 837-860. [ΛΒ Α' 10-81]

Σελ. 141
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/142.gif&w=600&h=91528. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

Κωστής Παλαμάς, Εκδόσεις Άλφα, Αθήνα 1943.

«Το κοινωνικό περιεχόμενο του Χριστιανισμού», εφ. Ελεύθερον Βήμα, 26 Ιανουαρίου 1944. [ΠΛ Δ' 102-107]

«Αρχιτεκτονική και Μουσική» (ομιλία στο θέατρο Ηρώδη του Αττικού), εφ. Ελεύθερον Βήμα, 10-12 Αυγούστου 1944. [ΠΛ Δ' 136-147]

«Προς μια αποφασιστική πνευματική στροφή» (Λόγος στην πανηγυρική συνέλευση της Εταιρείας Λογοτεχνών ύστερα από την απελευθέρωση), περ. Νέα Εστία 36 (15 Σεπτεμβρίου - 1 Νοεμβρίου 1944). [ΠΛ Δ' 178-187]

«Ένα ξεκίνημα» (Επιστολή για Τα Δέντρα της Μαργαρίτας Καραπάνου [= Λυμπεράκη]), περ. Νέα Εστία 38 (15 Αυγούστου 1945) 727-728. [ΠΛ Ε' 281-283]

«Γιάννης Κητς» (ομιλία στο Βρετανικό Ινστιτούτο Αθηνών στις 10 Δεκεμβρίου 1946), περ. Αγγλοελληνική Επιθεώρηση Β' (Ιανουάριος 1947) 345-350. [ΠΛ Ε' 125-143]

«Χαιρετισμός στις νεότερες Ολυμπιακές γενιές», περ. Βωμός (Πύργου Ηλείας), (Αύγουστος 1947) 35-36. [ΠΛ Ε' 297-298]

«Στο άνθος των Ελλήνων», εφ. Φοιτητική Φωνή, 12 Ιανουαρίου 1948. [ΠΛ Ε' 165-170]

«Οι αυτοδίδακτοι», περ. Αγγλοελληνική Επιθεώρηση Δ' (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1950) 297-300. [ΠΛ Ε' 171-179]

«Απόσπασμα μελέτης για την Κατερίνα Κοτέλνικωφ. Ολόγυρα σ' ένα όνειρό της», περ. Σκαραβαίος Α' (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1950) 195-196. [ΠΛ Ε' 180-183]

«Κατερίνα Κοτέλνικωφ. Τα στάδια της μαθητείας μιας μεγάλης γλύπτριας», περ. Ο Αιώνας μας Δ' (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1950) 195-196. [ΠΛ Ε' 184-193]

«Η Τρικυμία του Σαίξπηρ» (ομιλία στο Βρετανικό Ινστιτούτο Αθηνών την 1η Απριλίου 1949), περ. Αγγλοελληνική Επιθεώρηση Δ' (Απρίλιος 1949) 81-86. [ΠΛ Δ' 213-230]

«Γεώργιος Βιζυηνός» (ομιλία στο θέατρο Αλίκης στις 20 Μαΐου 1949), περ. Ελεύθερα Γράμματα, Περ. Γ' (Χριστούγεννα 1949) 242-262. [ΠΛ Δ' 231-256]

Σελ. 142
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/143.gif&w=600&h=915 28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Οι φωτογραφίες 2-8 προέρχονται από το αρχείο της Νέλλης Σεραϊδάρη, γνωστής ως Nelly, που υπήρξε η επίσημη φωτογράφος των Δεύτερων Δελφικών Εορτών. Το αρχείο της Ν.Σ. βρίσκεται στο Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη (κωδικός Ν).

1. Ο Άγγελος Σικελιανός σε αθλητική πόζα την εποχή που κατοικούσε «εις το υγιεινόν κλίμα της Παρνασσίδος» και προετοίμαζε τη Δελφική Προσπάθεια. Φωτογραφία από το βιβλίο του Θεοχάρη Μελισσάρη, Η ιστορία της Αμφίσσης και των πέριξ κωμοπόλεων και χωρίων, Άμφισσα 1923, σ. 48-49, έκδοση την οποία χρηματοδότησε το ζεύγος Άγγελου και Εύας Σικελιανού.           131

2-4. Νεαροί αθλητές των Γυμνικών Αγώνων σε κλασικά αθλήματα: δίσκο, ακόντιο, τοξοβολία. [Ν 1818, 1819α, 1822]           132-134

5. Στρατιωτικός σχηματισμός. Όρκος. [Ν 1829]           135

6. Είσοδος των ιππέων για τους ιππικούς αγώνες. [Ν 2936]            136

7. Ο χορός των Ωκεανίδων. [Ν 2956]           137

8. Ο χορός των Ικέτιδων σε πανοραμική άποψη του θεάτρου. [Ν 1859]           138

Σελ. 143
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/144.gif&w=600&h=915 28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 144
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/145.gif&w=600&h=915 28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Αγγλία / Άγγλοι 63-65, 101, 103

Αγησίας 56σ

Άγιος Γεώργιος 54

Άγιος Δημήτριος 54

Αδοσίδης, Κ. 118

Άδωνης 21, 35, 64

Αθηνά 67,70

Αθήνα / Αθηναίοι 54, 67, 91, 108

Άθλος 32, 56, 57

Αιγαίο 50

Αίγυπτος / Αιγύπτιοι 110

Αιξωνή (Γλυφάδα) 87σ

Αισχύλος 96, 109, 110

Αλαφροΐσκιωτος 13, 59-63

Αλέξανδρος, Μέγας 97-98

Αμαζόνα 35

Αμερική 111, 124, 125

Αμφικτίονες / αμφικτιονισμός 89, 94, 101

Αναγέννηση 78, 92

Ανδρίτσος, Κ. 118

Άνω Αγόριανη 112

Απόλλων 15, 17, 19, 20, 34, 57, (63), (72), 96, (108), 111

Άραβες 37

Αράχωβα 112

Άρειοι 96, 100, 110

Αριστείδης 31

Αριστοτέλης (96)

Αρίων 35

Αρκάδες 20

Άρτεμη 23, 24, 25, 83σ

Άρτεμις Ορθία βλ. Άρτεμη

Ασκληπιός 21, 31, 32, 36, 38, 127, 128

Αφροδίτη 22, 23, 51

Ουρανία 24

Πάνδημη 51

Αχιλλέας 25, 26

Βαβυλώνα 64

Βαγγέλης 40

Βάκχος / Βακχεία / Βακχίδες 16, 17, 18, 30σ

Βασίλειος Α' 37, 39

Βαυαροί 99

Βέδες 96

Βενέζης, Ηλίας 66

Βενιζέλος, Ελευθέριος 83, 124

Βία 109

Βιζυηνός, Γεώργιος 72

Βλάχος, Γ. 119

Βρετανία βλ. Αγγλία

Βυζάντιο 98, 99, 107

Γαλλία / Γάλλοι 87, 100

Γανυμήδης 52, 53σ, 54

Γερμανία 100

Γιαννακόπουλος, Α. 118

Γιάννενα 39

Γιαννόπουλος, Περικλής 36, 67-71, 72, 80

Γκάντι, Μαχάτμα 88, 102, 125

Γκόγκολ, Νικολάι 101

Δαίδαλος 32, 33, 34, 38

Δελφικές Εορτές 89, 107-122, 124, 125

Δελφική Ιδέα 82, 85, 87σ, 89, 97-99, 119, 124

Δελφική Προσπάθεια 56, 68, 81, 82, 88-90, 99, 107, 108, 120, 121, 123, 124-126

Δελφικό Πανεπιστήμιο 103-104, 122-123, 124

Δελφικό Ωδείο 123

«Δελφικοί» (ομάδα) 117

10

Σελ. 145
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/146.gif&w=600&h=91528. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

Δελφικοί Αγώνες 112-122

Δελφοί 57, 88-97, 111, 112, 113, 115, 118, 119

Δηιάνειρα 29

Δήλος / Δηλιακός χορός 34, 38

Δήμητρα 22

Διαφωτισμός 80

Διόνυσος 16, 17, 18, 19, 22, 51

Δίας 15, 45, 52, 53, 54

Διγενής 13, 20, 37, 38

Δραγούμης, Ίων 68

Δρούσοι 86, 87

Δωριείς 86, 93, 95, 111

Εγγλέζος ("Πόρφυρας") 59

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 114

Ελβετία / Ελβετοί 41σ, 88

Ελένη 65

Έλεος 56

Ελευσίνια Μυστήρια 22, 93, 96, 109, 110

Επίδαυρος (θέατρο) 127

Επτάνησα 77

Ερμής 109

Ευαγγέλιο 51

Ευριπίδης 110

Ζαρατούστρα 62

Ζεύς βλ. Δίας

Ήβη 23, 30, 31, 32, 48, 52

Ηγεσίας 31, 36, 38, 56, 127-128

Ηλείοι 20 Ήλιος 95

Ηρακλής 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 56, 67

Ησαΐας, Η. 117σ, 118

Θεόφιλος 78σ

Θεσσαλία 26, 53

Θησέας 34, 35

Θράκη / Θράκες 72, 119, 121, 122

Ιερομνήμονες 94

Ίκαρος 32, 49, 50

Ιησούς βλ. Χριστός

Ινδία 102, 103, 124

Ιππόλυτος 35, 36, 37, 49, 67

Ιρλανδία 102-103

Ίσθμια 57, 97

Ιταλία 77

Ιτέα 115

Ιωάννης (Ευαγγελιστής) 96

Καβάφης, Κ. Π. 51

Καββαδίας, Παναγιώτης 32

Καζαντζάκης, Νίκος 23, 54, 83σ

Καθολικισμός 101

Καλιαμπέτσος, Κ. 118

Καμπάνης, Άριστος 60σ

Κανέλλος, Βάσσος 61, 111

Κανέλλου, Τανάγρα 111

Καποδίστριας, Ιωάννης 99

Κεμάλ 84

Κιθαιρώνας 17

Κλεισούρα 29

Κοινωνία των Εθνών 89, 101

Κοινωνιολογική Σχολή Δελφών 123

Κονδυλάκης, Ιωάννης 61

Κοντολέων, Γεώργιος 114, 115

Κοτέλνικωφ, Κατερίνα 37σ

Κράτος 109

Κρήτη / Κρήτες 33, 34, 38

Κρόνος (65)

Κροπότκιν, Π. Α. 101

Κωνσταντίνος Α' 38, 39, 83, 85

Λατίνοι 78, 87

Λένιν, Β. Ι. 100

Λευκάδα 41, 77

Λιβαδάς, Γ. 118

Λιβυκή έρημος 59

Λουντέμης, Μενέλαος 30

Μαβίλης, Λορέντζος 72

Μαζαράκης-Αινιάν, Αλέξανδρος 115, 116

Μακεδονία 119, 121

Μακρόπουλος, Ιωάννης 125

Μανέτας, Κωνσταντίνος 115σ

Μάνη 38

Μαραθώνας 96

Μεγάλη Ιδέα 80, 85

Μελάς, Μ. 118

Σελ. 146
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/147.gif&w=600&h=915 28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

Μέστροβιτς 53

Μικρασιατική Καταστροφή 39, 80, 81, 115σ

Μίνως 33, 34, 39

Μιχαήλ Γ' Μέθυσος 37

Μπενάκης, Αντώνης 116, 117, 124

Μπερντιάγεφ, Ν. 100

μπολσεβικισμός 101

Νέα Πολιτική (περ.) 85

Νεμέα 57, 97

Νεμέας, λιοντάρι 26, 67

Νεοπλατωνικοί 96

Νέρων 39

Νέσσος 30

Νίκη 45, 47, 50

Νικολαΐδης, Μ. 118

Νικολαΐδης, Νίκος 67σ

Νοεμβριανά 38

Ντοστογιέφσκι, Φ. Μ. 64σ, 101

Όθωνας 99

Ολυμπία 26, 50-58 passim, 67

Ολύμπια 57, 97

Ολυμπιακοί Αγώνες / ολυμπιονίκες 15, 39, (50), (53), (56), (58), 108, 112, 113σ

Ολύμπιοι θεοί 53

Όλυμπος 15, 30, 35, 52

Όμηρος 96

Ομπίλιτς, Μιλός 30

Ορφέας / ορφισμός 16, 19, 21, 46, 57, 80-82, 93, 95, 96, 125

Όσιος Λουκάς 21, 40

Όσιρης 64

Πακτωλός 16

Παλαμάς, Κωστής 30, 62, 65, 66, 68, 69, 70

Πάλλης, Αλέξανδρος 68, 70

Παναγία 38

Πανεπιστήμιο, Εθνικό Καποδιστριακό 123

Παντάρκης 15, 35, 51

Παπαδόπουλος, Β. 118

Παρθενών 98

Παρίσι 124

Παρνασσός 112

Πάρος 72

Πασαγιάννης, Σπήλιος 60

Πασιφάη 50

Παυλικιανοί 13, 20, 37

Πέλοπας 54

Πελοπόννησος 55

Πεντέλη 72

Περικλής 97

Περσεφόνη 22

Πήλιο 26

Πικιώνης, Δημήτρης 87σ

Πίνδαρος 15, 56σ, 72, 96

Πλάτων 65, 85σ, 96, 99

Πλούταρχος 24, 111

Πλούτων 22

Πνευματικό Κέντρο Δελφών 125

πόλεμοι

Βαλκανικοί 24, 26, 38, 81, 115σ

Μηδικοί 97

Μικρασιατικός βλ Μικρασιατική Καταστροφή

Α' Παγκόσμιος 39

Πολωνοί 101

Προμηθέας 88, 96, 109, 110, 112

Προσωκρατικοί 92, 97

Πρωτέας 39

Πυθαγόρας 96

Πύθια 57, 97

Πύθων 20, 111

Πυρρίχιος (χορός) 114, 115, 117, 118

Ρέγκλης, Ν. 118

Ρωμαίοι 98· βλ. και Λατίνοι

Ρωσία/Ρώσοι 100, (101)

Ρωσική επανάσταση 102

Σαλαμίνα 96

Σάτυροι 67

Σεπτήρια 111

Σεραϊδάρη, Νέλλη βλ. Nelly

Σεφέρης, Γιώργος 40σ

Σημίτες / αντισημιτισμός 100, 101

Σικελιανός, Ιωάννης 28

Σικελιανού, Εύα 22σ, 42, 108, 110, 112, 113-117, 119-121, 124, 125

Σικελιανού, Πηνελόπη 41σ

Σκόπας 27

Σκύρος 64

Σελ. 147
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/148.gif&w=600&h=915 28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

Σλάβοι 101

Σολόβιεβ, Β. Σ. 101

Σολωμός, Διονύσιος 59, 68

Σουβάλα 112

Σουηδία 113

Σοφοκλής 110

Σοφούλης, Θεμιστοκλής 117

Σπάρτη 23, 83σ

Σταυρίδης, Κ. 118

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 127

Στρατός 98, 115-121

Σχέδιο Μάρσαλ 125

Σωκράτης 97

Ταγκόπουλος, Δ. Π. 62σ

Ταγκόρ, Ραμπιντρανάθ 124

Τέμπη 111

Τιτάνες (109)

Τολστόι 101

Τουρκία / Τούρκοι 28, 814,9

Τουρκοκρατία 98

Τουρνάκης, Ι. 85σ

Τροιζήνα 32

Τσέστοφ, Λ. 100

Τσιεσκόβσκι 101

Τυρταίος 118

Τυφώνας 64

Υγεία 32

Υπερίονας 59

Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 112

Υπουργείο Παιδείας 113, 116, 125

Υπουργείο Στρατιωτικών 115, 116

Φαρισαίοι, 21

φασισμός 101

Φειδίας 51, 96

Φιλοπάππου (θέατρο) 125

φιντεϊσμός 101

Φοίβος βλ. Απόλλων

Χατζόπουλος, Κ. 61

Χριστός / χριστιανισμός 13, 16, 19, 20, 21, 37, 96, 97

Χρυσάφης, Ιωάννης 113σ

Σελ. 148
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το εφηβικό πρότυπο και η Δελφική Προσπάθεια του Άγγελου Σικελιανού
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 129
    28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

    ΕΙΚΟΝΕΣ