Συγγραφέας:Παπαδάκη, Λία
 
Τίτλος:Το εφηβικό πρότυπο και η Δελφική Προσπάθεια του Άγγελου Σικελιανού
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:28
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1995
 
Σελίδες:159
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1900-1951
 
Περίληψη:Στη μελέτη αυτή εξετάσθηκε το έργο του Σικελιανού στο σύνολό του (λυρικό, δραματικό, θεωρητικό) προκειμένου να διερευνηθεί η σχετική με την εφηβεία και τη νεότητα ιδεολογία που το διαπνέει, σε μια κρίσιμη περίοδο του νεότερου Ελληνισμού (1900-1951), όταν οι εξωτερικοί καθορισμοί και οι εσωτερικές ανεπάρκειες αναζητούσαν επίμονα την ανανέωσή του "με την πνοήν της μητρικής Ελλάδος, την πνοήν της αιωνίας νεότητος". Αυτή η παραθετική ταύτιση της ουσίας της διαχρονικής ελληνικής παράδοσης με τις δυναμικές μιας ανακυκλούμενης νεότητας αποτελεί τον άξονα της προβληματικής του βιβλίου, η συγγραφή του οποίο έχει αφετηρία την υπόθεση ότι η συχνή εκμετάλλευση των εφηβικών αρετών από τον Σικελιανό δεν συνιστά μονάχα την αναγκαστική θητεία ενός ποιητή στη συμβατική αισθητική θεματολογία της εποχής του, αλλά κυρίως στοχεύει στη διάδοση μιας συστηματικής μαθητείας στα ιδανικά της ελληνικής αρχαιότητας, που καλούνταν να μεσολαβήσουν λυτρωτικά στην αναγέννηση της σύγχρονης Ελλάδας αλλά και του κόσμου ολόκληρου.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 10.43 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 151-162 από: 162
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/151.gif&w=600&h=91528. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

LIA PAPADAKI

L'ARCHÉTYPE DE L'ÉPHÈBE

ET LE MOUVEMENT DELPHIQUE

D'ANGÉLOS SIKÉLIANOS

(Résumé)

Cette étude se propose de présenter la Poésie et l'Action d'Angélos Sikélianos en prenant comme point de référence l'archétype de l'éphèbe, tel que le poète le concevait. En effet, pour Sikélianos, l'adolescence représente la «concentration des innombrables virtualités d'une âme créatrice, qui recevra à l'avenir son Initiation essentielle, âge non plus considéré d'un point de vue étroit —ainsi qu'il l'est trop souvent— comme l'époque d'une transition brutale: de l'indifférenciation psychique et organique de l'homme à l'embrasement sexuel anarchique de son organisme, mais au contraire comme la première réunion organique effective de ses forces —psychiques, physiques, intellectuelles— autour du noyau triplement profond de sa polarisation érotique générale et de son rayonnement érotique général, afin que soient plus immédiates, plus amples et, à la fois, plus spirituelles, son assimilation créatrice, sa transsubtantiation et sa compréhension profonde du Tout».

La première partie de cette étude s'attache à tracer un portrait de l'adolescent dans l'œuvre littéraire de Sikélianos, portrait qui, réunissant les traits épars de l'adolescence, reconstitue l'«archétype de l'éphèbe». En dehors des éphèbes

Σελ. 151
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/152.gif&w=600&h=91528. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

mythologiques et historiques, nous examinons également les individus ou groupes d'individus qui, alors qu'ils ne se trouvent pas à l'âge biologique de l'adolescence, en possèdent les traits distinctifs. Ces figures ne s'écartent jamais des vertus attribuées à l'adolescence. Quand ce ne sont pas des Dieux, ils exercent leur corps pour leur ressembler, se placent audessus du monde des antinomies et des passions et ne portent aucun des signes qui caractérisent la «jeunesse académique, compassée et si peu littéraire qui doit», selon Sikélianos, «disparaître ou se transformer». Leur déification est leur ambition ultime et ils y parviennent lorsque leur est donnée la jeunesse éternelle.

La deuxième partie concerne la tentative «réelle», entreprise par le poète pour associer les jeunes contemporains au combat pour le redressement de la Grèce Nouvelle. Le mot d'ordre de l'adolescent: BEAUTÉ - JEUNESSE - VERTU, dépasse les ambitions individuelles pour devenir une revendication nationale. Le passage de l'idéologie à l'action est concrétisé par le projet et la réalisation partielle du Mouvement Delphique, qui tente de faire revivre l'esprit amphictyonique en attribuant à la Grèce moderne un rôle régulateur dans la mission spirituelle d'éclairer l'Humanité. En concevant ce projet de Mouvement Delphique, Sikélianos tient sa promesse de donner à «la nouvelle génération d'intellectuels grecs une première orientation, essentielle cependant, pour parvenir à l'appréciation et l'étude du contenu réel, intellectuel et historique, du monde antique, afin qu'ils assument leur responsabilité, non pas en amateurs ou en hommes de lettres, mais en historiens pleinement conscients, et qu'ils définissent leur position face à notre présent grec». L'«archétype de l'éphèbe» s'incarne spectaculairement dans les jeux gymniques et les représentations théâtrales des Fêtes Delphiques et provoque un réveil momentané de la conscience de la continuité historique grecque, en particulier chez les jeunes qui, plus tard,

Σελ. 152
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/153.gif&w=600&h=91528. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

s'engageront passionnément dans la recherche de la «grécité». Sikélianos, préoccupé par la nécessité d'éclairer la Jeunesse, donne un aspect pratique à son idée dans son projet de fonder une Université Delphique, qui aurait compris la Faculté de Sociologie et le Conservatoire de Delphes.

Les incessantes tentatives pour institutionnaliser le Mouvement Delphique, lesquelles échouèrent, aussi bien en raison de l'atonie innée du nouvel État grec qu'en raison de l'originalité de la vision, démontrent que les revendications idéologiques de l'époque relativement à l'antiquité grecque exigeaient un champ d'expression plus stable, qui aurait requis la participation personnelle des jeunes à travers le symbolisme de la représentation théâtrale et athlétique, participation de nature initiatique, non pas festive.

Σελ. 153
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/154.gif&w=600&h=915 28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 154
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/155.gif&w=600&h=915 28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7

ΜΕΡΟΣ Α'

Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

Η συμβολοποίηση της παιδικής και εφηβικής ηλικίας 13

Η εφηβική προσωπογραφία στο λΥρικό και δραματικό έργο του Σικελιανού 15

Μυθολογικά και ιστορικά πρόσωπα 15

Οι νέοι θεοί 15 ~ Οι θέαινες όλων των καιρών και των τόπων 22 ~ Οι ήρωες 25 ~ Μεσαιωνικοί και σύγχρονοι ήρωες 37 ~ Οι ηρωίδες 41 ~ Οι ερωτικοί έφηβοι 49 ~ Οι κεραστές της αιώνιας νιότης 52 ~ Οι αθηναίοι έφηβοι 54 ~ Οι αθλητές 54

Ποιητές και διανοούμενοι 59

Ο Αλαφροΐσκιωτος 59 ~ Οι απολλώνιοι άγγλοι λυρικοί 63 ~ Η νεότητα των δημιουργών 65 ~ Ο Περικλής Γιαννόπουλος 67 ~ Η επίκληση στη νεότητα 71

ΜΕΡΟΣ Β'

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Η μυστικιστική αντίληψη της ζωής 77

Ο μυστικός εθνικισμός 79

Τα σύγχρονα προβλήματα και η επιλογή της Ορφικής Ελλάδας 80

Προς τη συγκρότηση πολιτικής ιδεολογίας 82

Η Δελφική ιδεολογία με βάση τα κείμενα 88

Σελ. 155
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/156.gif&w=600&h=915 28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

Τα αδιέξοδα της σύγχρονης Ελλάδας 90

Το παρελθόν και η αποστολή της σύγχρονης Ελλάδας 92

Η Δελφική Ελλάδα 93

Η ελληνική ιστορία και οι Δελφικές αρχές 97

Η στάση του Σικελιανού απέναντι στα επαναστατικά κινήματα και τις θεωρίες της εποχής του 99

Ο ρόλος των εκλεκτών 103

Ο ρόλος της νεότητας 104

Η «εμπράγματη» προσπάθεια 107

Οι Δελφικές Εορτές 107

Οι θεατρικές παραστάσεις 108 ~ Το κεντρικό θρησκευτικό δράμα «Τα Σεπτήρια» 111 ~ Οι Δελφικοί Αγώνες 112

Το Δελφικό Πανεπιστήμιο 122

Η πρακτική αποτυχία της Δελφικής Προσπάθειας 124

Η λύση του δράματος και ο αποθεραπευτείς Ηγεσίας 127

ΕΙΚΟΝΕΣ 129

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 139

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 143

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 145

RÉSUMÉ 151

Σελ. 156
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/157.gif&w=600&h=915 28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 157
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/158.gif&w=600&h=915 28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 158
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/159.gif&w=600&h=91528. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΤΗΣ ΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΤΟ ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΚΑΙ Η ΔΕΛΦΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ ΠΑΛΗΒΟΓΙΑΝΝΗ,

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΒ ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΑΝΟΥΤΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗ

ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1995

ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Σελ. 159
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/160.gif&w=600&h=915 28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 160
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/161.gif&w=600&h=915 28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ

Σελ. 161
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/45/gif/162.gif&w=600&h=915 28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 162
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το εφηβικό πρότυπο και η Δελφική Προσπάθεια του Άγγελου Σικελιανού
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 151
  28. Παπαδάκη, Εφηβικό πρότυπο

  LIA PAPADAKI

  L'ARCHÉTYPE DE L'ÉPHÈBE

  ET LE MOUVEMENT DELPHIQUE

  D'ANGÉLOS SIKÉLIANOS

  (Résumé)

  Cette étude se propose de présenter la Poésie et l'Action d'Angélos Sikélianos en prenant comme point de référence l'archétype de l'éphèbe, tel que le poète le concevait. En effet, pour Sikélianos, l'adolescence représente la «concentration des innombrables virtualités d'une âme créatrice, qui recevra à l'avenir son Initiation essentielle, âge non plus considéré d'un point de vue étroit —ainsi qu'il l'est trop souvent— comme l'époque d'une transition brutale: de l'indifférenciation psychique et organique de l'homme à l'embrasement sexuel anarchique de son organisme, mais au contraire comme la première réunion organique effective de ses forces —psychiques, physiques, intellectuelles— autour du noyau triplement profond de sa polarisation érotique générale et de son rayonnement érotique général, afin que soient plus immédiates, plus amples et, à la fois, plus spirituelles, son assimilation créatrice, sa transsubtantiation et sa compréhension profonde du Tout».

  La première partie de cette étude s'attache à tracer un portrait de l'adolescent dans l'œuvre littéraire de Sikélianos, portrait qui, réunissant les traits épars de l'adolescence, reconstitue l'«archétype de l'éphèbe». En dehors des éphèbes