Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 1069-1078 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/1069.gif&w=600&h=915 16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Για τον χρήστη

Στον πρώτο αυτόν τόμο περιέχονται 2353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους · αλλά 2123 «λήμματα» περιέχονται στον επόμενο, δεύτερο, τόμο.

Το υλικό πήρα (αποδελτιώνοντας τα, κατά την κρίση μου, ενδιαφέροντά, με την ορθογραφία, σχεδόν πάντα, και τη στίξη της πηγής) από τα φύλλα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), από κωδικοποιήσεις νόμων και βασιλικών διαταγμάτων και από συλλογές εγκυκλίων διαταγών.

Πρόκειται δηλαδή για απάνθισμα, εκ του συνόλου της νομικής παραγωγής εξήντα οκτώ (1833 - 1900) χρόνων, * και ή ευθύνη για την ποσότητα και τα είδη του συγκομισθέντος υλικού είναι δική μου.

Ή αποδελτίωση έγινε, κυρίως, από τα ΦΕΚ, δευτερευόντως δε, για την πληρότητα της συλλογής, από κωδικοποιήσεις νόμων και βασιλικών διαταγμάτων, δεδομένου ότι ούτε όλη ή ενδιαφέρουσα ύλη βρίσκεται στα ΦΕΚ, ούτε όλα τα ΦΕΚ βρίσκονται στη θέση τους βιβλιοδετημένα στα ετήσια σώματα.

Ή δημοσίευση των «λημμάτων» γίνεται κατά την, χρονολογική, σειρά εκδόσεως των κειμένων και όχι κατά την σειρά δημοσιεύσεως των στα ΦΕΚ, εκτός κι αν ή δημοσίευση έγινε σε φύλλο πολύ απομακρυσμένο από την ημερομηνία εκδόσεως, οπότε το «λήμμα» δημοσιεύεται με την σειρά που ορίζει ή ημερομηνία καταχωρίσεως του στο ΦΕΚ.

Τόπος εκδόσεως δεν σημειώνεται προς αποφυγήν πλησμονής στοιχείων εις βάρος, ίσως, της γραφικότητος του πράγματος, αφού τα νομοθετήματα υπογράφονταν οπού ο εκάστοτε μονάρχης «εφέρετο» εκ της φοράς των πραγμάτων: Ναύπλιο, Αθήνα, Τατόι, Κέρκυρα ή Fredensborg (Δανίας, τόπος θερινής διαμονής της εκεί δυναστείας).

Επειδή ή νομοθεσία, και όλη αν δίνονταν, δίνει κατόψεις μόνον της δαιδαλώδους δομής που συνιστά τέτοιο, νεοελληνικώτατο, πλέγμα νόμων

* Ή περίοδος Ι 821 - 1832 δεν καλύπτεται εδώ, γιατί δεν περιέχονταν στα χρονικά όρια της σειράς του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας.

Σελ. 1069
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/1070.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

και διαταγμάτων, διάλεξα και καταχώρισα ικανό αριθμό εγκυκλίων διαταγών ώστε ο χρήστης, έχοντας στην διάθεση του και τομές του νομοθετικού λαβυρίνθου ευκολώτερα να οδηγηθεί στην έξοδο προς την όποια, αντικειμενικώς βέβαια, τείνει...Ή διαβάση του αυτή από "τους διαδρόμους της εξουσίας" στο "φως της επιστήμης" ασφαλώς και θα 'ταν ασφαλέστερη αν παρείχα και την διάρκεια ισχύος καθενός από τα περιεχόμενα νομοθετήματα, σημειώνοντας ποιος νόμος ποιον λ. χ. καταργεί και πότε· αλλά το εγχείρημα παραήταν φιλόδοξο και το εγκατέλειψα* μεταθέτοντας στους ώμους του χρήστη το βάρος, άλλα και την αίγλη, των αναγκαίων σημάνσεων.

Ή διάρθρωση της ύλης έγινε έτσι: αύξων, κατά χρονολογική σειρά, αριθμός καταχώρισης· είδος καταχωριζόμενου κειμένου (νόμος, βασιλικό διάταγμα, εγκύκλιος κοκ. )· τίτλος κειμένου, ως έχει στην πηγή -ΦΕΚ, κωδικοποίηση κλπ. - ή όπως εγώ τον διαμορφώνω, οσάκις δεν τον βρίσκω έτοιμο, ανάλογα κάθε φορά με το αντικείμενο (ιδρυτικό λχ. σχολείου), οπότε ο τίτλος δημοσιεύεται με στοιχεία πλάγια** σε τριγωνική παρένθεση < >· ημερομηνία εκδόσεως ' απόσπασμα. Τα αποσπάσματα δηλώνονται με τετραγωνικές παρενθέσεις, [...], *** και καταχωρίζονται όχι μόνον όταν ο τίτλος δεν αποκαλύπτει το ενδιαφέρον του κειμένου που ακολουθεί -όπως είχε, αρχικά, αποφασισθεί-, αλλά κι όταν το κείμενο, ως εκ της μικρής, σχετικά, έκτασης του, παρέχει την δυνατότητα αποσπασματικής αποδόσεως του πυρήνα του. Προσπάθησα, έτσι, να εξασφαλίσω υπέρ του χρήστη όσα περισσότερα γίνονταν στοιχεία από την "ψίχα" της νομικής ύλης που τυχόν τον ενδιαφέρει, ώστε και με μόνη την ύλη αύτη να έχει εποπτεία του αντικειμένου αρκετή για να αποφασίσει αν του χρειάζεται να δει και όσα δεν του δείχνω. Έμειναν, όμως, ακαταχώριστα τα μεγάλα νομοθετήματα, όπως ο Ν. ΧΠΘ' περί ανηλίκων επιτροπείας, χειραφεσίας και κηδεμονίας αυτών, του 1861, ή ο Ν. Τ' - Α': Αστυκός Ελληνικός Νόμος, του 1856, των οποίων ή εδώ δημοσίευση θα βάραινε με πρόσθετες σελίδες τον κομιστή του έργου, ενώ θα στερούσε τον φιλέρευνο μελετητή της χαράς που παρέχει ή αναδίφηση, σπαρταριστής νομοθεσίας, σε τόπους "αναψύξεως", ως είναι οι αίθουσες των άψογων βιβλιοθηκών μας, ένθα "απέδρα", φαίνεται, το πνεύμα που άλλοτε έδρα.

* Καταχωρίζω, πάντως, όσες καταργητικές ή τροποποιητικές διατάξεις βρίσκω μπροστά μου.

** ή με όρθια, προκειμένου για λέξη ή φράση δική μου που δεν υπάρχει στην πηγή.

*** Παραλείψεις τυπικών φράσεων της εξουσίας όπως "εις τον ημέτερον υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του διατάγματος τούτου", δεν σημαίνονται τις περισσότερες φορές για να μη γεμίζει ή σελίδα με [...]

Σελ. 1070
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/1071.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Τελευταία, στη διάταξη του "λήμματος", μπαίνει ή χρονολογία δημοσίευσης του νομοθετήματος στο ΦΕΚ, προτελευταία δε, όταν υπάρχει, ή χρονολογία υπογραφής του δημοσιευόμενου, αποσπάσματος, καταστατικού από τα μέλη.

Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, άφορα, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, ή οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο - πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία.

Δεν είναι κατάλληλος ο τόπος να τεκμηριώσω απόψεις μου για τις απόψεις της εποχής εκείνης περί των παιδιών και των νέων με το υλικό όμως που μελέτησα -και που δεν είναι, βέβαια, όλο μέσα εδώ- πλησίασα, νομίζω, αρκετά την αίσθηση που είχαν για τα παιδιά και τους νέους οι συντάκτες των καταχωρισμένων, εδώ, κειμένων, αίσθηση της οποίας έκανα χρήση ως εξής:

Παιδιά θεώρησα τα μέχρι δώδεκα χρονών αγόρια και κορίτσια · εφήβους, ή "άτομα νεαράς ηλικίας" τους -και τις- μεταξύ δεκατριών και δεκαοκτώ χρονών νέους τέλος, μεταξύ 19 και 25, όσους και όσες διανύουν τα τελευταία "στάδια" της ολοκληρωτικής προσαρμογής τους στις απαιτήσεις των ήδη κατεστημένων ηλικιών, τις όποιες καλούνται, "ευδοκιμούντες", να διαδεχθούν.

Τέτοια έχοντας κατά νουν, ανάλογο υλικό συνέλεξα · συνέλεξα δηλαδή ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.

Επειδή όμως ο 19ος αιώνας δεν διαδήλωνε το ενδιαφέρον του για τα παιδιά και τους νέους, όπως ο πολλά διαδηλώνων 20ός, και δεν είχε επομένως αναγάγει εις απόλυτον αξίαν την σχετικότητα της υπάρξεως εκείνων οι οποίοι καλούνται να υποστούν την "Ιστορία" που άλλοι διαπράττουν, αναγκάστηκα να συμπεριλάβω, εδώ, κείμενα τα όποια μπορούν-o μη γένοιτο- να ξαφνιάσουν τον χρήστη ως ανοίκεια και ουτιδανά!

Ούτε λόγος ότι ζητώ συγγνώμη - αλλά και ο χρήστης πρέπει να κατανοήσει ότι αλλιώς έπρεπε να περιοριστώ στα εκπαιδευτικά και στρατιωτικά, αφήνοντας έξω ό, τι ο νομοθέτης, ή ο εκδότης γενικότερα του κειμένου, δεν χαρακτήριζε ως ad hoc ρυθμιστικό του Status των ηλικιών που εξ ορισμού με ενδιαφέρουν.

Αν έτσι έκανα, ένα μεγάλο μέρος των ήδη περιεχομένων δεν θα περιέχονταν

Σελ. 1071
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/1072.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

εδώ μέσα, θα είχαν όμως εξοβελισθεί "λήμματα"* των οποίων ή σχέση προς το αντικείμενο μου όσο κι αν είναι έμμεση παραμένει πάντως δηλωτική των νομοθετημένων ορίων ζωής και δράσεως των νέων ηλικιών.

Τούτο θα ήταν και το ευκολώτερο, γιατί δεν θα αναγκαζόμουν να διαβάσω, σελίδα - σελίδα, όλες τις αναφερόμενες πηγές που και λίγες δεν είναι και διόλου ευπρόσιτες. Προτίμησα όμως να επιμείνω αναζητώντας ύλη οπού κι αν βρισκόταν, όσο ελάχιστη κι αν ήταν αρκεί και νύξη μόνο να 'δίνε περί του αντικειμένου, ώστε και ο χρήστης να έχει την ευχέρεια μάλλον απορρίψεως παρά την δυσχέρεια αναζητήσεως υλικού, και εγώ την αίσθηση ότι δίνω αφειδώλευτα όσα με, πολύ φειδώ, οι όροι παραγωγής του έργου μου επέτρεψαν να θησαυρίσω.

Δίνω, λοιπόν, 4. 476 "λήμματα", τα όποια θα παραμείνουν ανενεργό σύνολο τυχαίων, νομικών, γεγονότων, έως ότου ο χρήστης - δημιουργός, ασκημένος ιχνευτής της άδηλης αλληλουχίας και της λανθάνουσας δυναμικής των απλών στοιχείων, πλάσει μ' αυτά τον κόσμο που θέλει, "αντικειμενικό", βέβαια, και "κατ5 επιστήμην", αλλά με το δικό του πνεύμα, πάντως, εμψυχωμένο. Κατ' αυτό, άλλωστε, είναι ποιητής ο ιστορικός και αυτό περιμένουμε από τον δημιουργό - χρήστη: να επιβάλει την ιδιοφυΐα του στα πράγματα και, λειτουργώντας, καταλυτικά, ως συντελεστής μεταβολής** του αδρανούς παρελθόντος σε δραστικώτατο παρόν, να μας οδηγήσει από την ξερή πολυμάθεια των αυτονόητων γεγονότων στην αφυπνιστική περιέργεια που προκαλούν οι δημιουργικές υποθέσεις · να μας κάνει δηλαδή να σκεφτούμε πέρα από τις σκέψεις του και πέρα από το γεγονός. Αλλιώς, δημιουργός θα ήταν ο κάθε μικρογράφος - συλλέκτης λεπτομερειών (του οποίου ή συμβολή δεν πρέπει να υποτιμάται, γιατί αυτός παρέχει την υποδομή των συνθετικών έργων είναι, όμως, δημιουργός προϋποθέσεων και όχι θέσεων - άφετηριών προς νέες επιστημονικές συνθέσεις όπως αυτός που αναδεικνύει το υλικό), και θα 'φτανε να ξέρουμε πόσα τόπια δίμιτο μεταφέρθηκαν μεταξύ 1787 και 1826 από το Τσιρίγο στην Τεργέστη, για να μας πέφτει λόγος περί του πως νοούσαν, αισθάνονταν και 200 δρχ αυτοί που ύφαιναν, αυτοί που μετέφεραν, αυτοί που πούλησαν και αυτοί που αγόρασαν το δίμιτο του παραδείγματος μας.

Έως ότου, λοιπόν, φανεί ο χρήστης - δημιουργός, αυτός που θα αποφύγει

* "Οπως τα περί σωματείων λ. χ. ή περί μαιών, ή περί προϋποθέσεων διορισμού στις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες κ. ο. κ.

** Τέτοιος συντελεστής υπήρξε ο Παπαρρηγόπουλος, ο όποιος εκσφενδόνισε στο αλωνάκι του Σολωμού και στην βελάδα του Τρικούπη 24 αιώνες "Ελληνικού" παρελθόντος που ακόμα ενοχλούν το "παρόν" μας.

Σελ. 1072
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/1073.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

την πεπατημένη ένας ακόμη υπέρ αδυνάτων* λόγου, ας αρκεστούμε στην αφιλόδοξη τούτη συναγωγή "τυχαίων" νομικών γεγονότων, τα όποια δεν χάνουν την αξία τους ενόσω θυμόμαστε -για να παραφράσω το απομυθοποιητικό μονόστιχο της Γερτρούδης Στάιν**- ότι: ένα γεγονός, είναι ένα γεγονός, είναι ένα γεγονός και τίποτα άλλο!

Η υποψία ότι είπα περισσότερα από όσα εύχονταν να ακούσει ο χρήστης, του παρέχει την δυνατότητα να με απομακρύνει -το έκανε κιόλας!- από το, καθόλα νόμιμο, αυτό παράθυρο που για χάρη του, άλλωστε, άνοιξε στον απέραντο 19ο, νεοελληνικό μας, αιώνα · το αν θα δει όλα όσα περιμένει, δεν γνωρίζω, το ότι όμως οράματα και θάματα συμβαίνουν εκεί πέρααύτό το εγγυώμαι και για τον περίεργο ακόμα που απλώς θα ρίξει μια ματιά και θα το κλείσει.

Κλείνοντας κ ' εγώ τα προεισαγωγικά αυτά οφείλω, πρώτα - πρώτα, να ευχαριστήσω: τον Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη που προκάλεσε το έργο προτείνοντάς το και δίνοντας μου την ευκαιρία να πραγματοποιήσω, εν μέρει, κάτι που από τα χρόνια της στρατιωτικής μας ζωής εν "Ελλάδι (1972 - 1974) του είχα εκμυστηρευθεί ότι σκόπευα · την επιτροπή του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας, που το συμπεριέλαβε στα ενδιαφέροντά της · την Γενική Γραμματεία της Νέας Γενιάς για την ανάθεση της εντολής · τον Χρήστο Λούκο για τον κόπο των διορθώσεων και την επιμέλεια των χειρόγραφων "λημμάτων"* την Πόπη Πολέμη για την σύλληψη και σύνθεση του ευρετηρίου, που ακολουθεί στον β΄ τόμο · και όλους όσους έφεραν σε πέρας την τυποεκδοτική δουλειά.

Τελευταίους ευχαριστώ τους δικούς μου: την Hanna και τα παιδιά για τις θυσίες στις όποιες τους υπέβαλλα, από τον Σεπτέμβριο του 1983 ως τον Απρίλιο του 1988, οπότε ολοκληρώθηκε-σε δεύτερη φάση-το ελάχιστο τούτο έργο · ας είναι καλά και κέρδος θα έχουν την γνώση ότι και τα βιβλία που αφορούν στα παιδιά-και αυτά ακόμη - προϋποθέτουν την θυσία των παιδιών εκείνων που τα γράφουν, και μάλιστα την αποσιωπημένη θυσία...Τι να κάνουμε, έτσι γίνονταν πάντα: sic transit gloria mundi.

Αθήνα, 21 Μαΐου 1988 Κ. Σ.

* Και όχι μόνο γιατί προσφέρεται το θέμα, αλλά γιατί και ή Ιστορία, κατατρυχόμενη, φαίνεται, από τύψεις -αιώνες τώρα για δυνατούς και υπέρ δυνατών να ομιλεί- δεν έχει πια λόγια 7 άρα υπέρ αδυνάτων μόνον...Τα αίτια όμως της μεταστροφής αυτής, που είναι ταυτοτική της σύγχρονης ιστοριογραφίας, ούτε να θίγουν καν γίνεται εδώ.

** Ένα ρόδο, είναι ένα ρόδο, είναι ένα ρόδο, είναι ένα ρόδο.

Σελ. 1073
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/1074.gif&w=600&h=915 16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 1074
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/1075.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Βενθύλος Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον της δημοτικής εκπαιδεύσεως, τ. 1 - 4, Αθήνα 1884 - 1898.

Γιαννούλης Β. Γιαννούλης, Εγκύκλιοι διαταγαί, οδηγίαι και διατάξεις του Υπουργείου των Εσωτερικών [1845 - 1885· δεν βρήκα τα έτη: 1874 - 1879, 1882 - 1884], τ. 1 - 7, Αθήνα 18571886.

Δημητριάδης Σ. Χ. Δημητριάδης, Συλλογή των περί μέσης εκπαιδεύσεως Ιδία ισχυόντων Νόμων [...] από του 1833 - 1899 έτους, Αθήνα 1899.

Δηληγιάννης - Ζηνόπουλος Θ. Π. Δηληγιάννης - Γ. Κ. Ζηνόπουλος, Ελληνική Νομοθεσία από του 1833 μέχρι του 1875, τ. ΣΤ', Αθήνα 1875, τ. Ζ', Αθήνα 1876. [Οι δύο αυτοί τόμοι περιέχουν νομοθεσία Υ. ΕΔΕ].

Δυοβουνιώτης Γ. Δυοβουνιώτης, Ελληνικοί Κώδικες [...], τ. 1 - 2, Αθήνα 1901.

Θανόπουλος - Κρασσάς Γ. Α. Θανόπουλος - Αλ. Κρασσάς, Συλλογή των εγκυκλίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης [...] των ετών 1834 - 1846, Αθήνα 1870, [...] των ετών 1870 - 1871, Αθήνα 1871.

Κλάδος Π. Κλάδος, Εκκλησιαστικά και εκπαιδευτικά ήτοι νόμοι, διατάγματα, εγκύκλιοι, οδηγίαι κλπ. αποβλέποντα εις την εκκλησίαν και την δημοσίαν εκπαίδευσιν εν Ελλάδι [...], τ. Α΄ (1833 - 1859), Αθήνα 1860, τ. Β΄ (1860 - 1868), Αθήνα 1869.

Λιακόπουλος Η. Λιακόπουλος, Κώδιξ της "Ελληνικής Νομοθεσίας [...], τ. 1 - 16, Αθήνα 1892 - 1896.

Παρίσης Σ. Μ. Παρίσης, Ανωτέρα και μέση Εκπαίδευσις ήτοι Συλλογή [...] Νόμων Β. διαταγμάτων και εγκυκλίων του [...]

<Υ. ΕΔΕ> από του 1833 - 1884, τ. 1 - 3, Αθήνα 1884 - 1893. Ράλλης Γ. Α. Ράλλης, οι Ελληνικοί Κώδικες [...], τ. Α΄, Αθήνα 1856.

Σελ. 1075
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/1076.gif&w=600&h=915 16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Α. Απόφαση

Αγγ. Αγγελία

Άρθρ. Άρθρο

ΒΔ. Βασιλικό Διάταγμα

Γν. Γνωστοποίηση

Γρ. Γραμματεία

Γρ. ΕΔΕ Γραμματεία επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Γρ. Εσωτ. Γραμματεία επί των Εσωτερικών

Γρ. Ναυτ. Γραμματεία επί των Ναυτικών

Γρ. Οικ. Γραμματεία επί των Οικονομικών

Γρ. Στρατ. Γραμματεία επί των Στρατιωτικών

Δκ. Διακήρυξη

Δλ. Δηλοποίηση

Δτ. Διάταξη

Ε. Ειδοποίηση

Εγ. Εγκύκλιος

Ε. τ. Κ * Εφημερίς της Κυβερνήσεως*

Θ. Θέσπισμα

K. Κοινοποίηση

Ν. Νόμος

ν. νομός

Πρ. Προκήρυξη

Υ. Α. Υπουργική Απόφαση

Υ. ΕΔΕ Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Υ. Εσωτ. Υπουργείο Εσωτερικών

Υ. Ναυτ. Υπουργείο Ναυτικών

Υ. Οικ. Υπουργείο Οικονομικών

Υ. Στρατ. Υπουργείο Στρατιωτικών

Ψ. Ψήφισμα

* Τις φορές που υπήρχαν για τον ίδιο χρόνο περισσότεροι από ένας τόμοι Εφημερίδος της

Κυβερνήσεως, με χωριστή αρίθμηση ο καθένας, δηλώθηκε στη σχετική παραπομπή ο τόμος

Β΄ η Γ΄ η Δ΄. Σ΄ αύτη την περίπτωση, αν δεν υπάρχει μνεία του τόμου, το αναφερόμενο λήμμα θα πρέπει να αναζητηθεί στον Α΄ τόμο. Εξαίρεση αποτέλεσε το έτος 1885, όπου με τις ενδείξεις Α΄ 1 και Α΄ 2 δηλώθηκαν τα δύο τμήματα, με χωριστή αρίθμηση, του σχετικού τόμου.

Σελ. 1076
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/1077.gif&w=600&h=915 16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΝΟΜΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Σελ. 1077
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/1078.gif&w=600&h=915 16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 1078
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 1069
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  Για τον χρήστη

  Στον πρώτο αυτόν τόμο περιέχονται 2353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους · αλλά 2123 «λήμματα» περιέχονται στον επόμενο, δεύτερο, τόμο.

  Το υλικό πήρα (αποδελτιώνοντας τα, κατά την κρίση μου, ενδιαφέροντά, με την ορθογραφία, σχεδόν πάντα, και τη στίξη της πηγής) από τα φύλλα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), από κωδικοποιήσεις νόμων και βασιλικών διαταγμάτων και από συλλογές εγκυκλίων διαταγών.

  Πρόκειται δηλαδή για απάνθισμα, εκ του συνόλου της νομικής παραγωγής εξήντα οκτώ (1833 - 1900) χρόνων, * και ή ευθύνη για την ποσότητα και τα είδη του συγκομισθέντος υλικού είναι δική μου.

  Ή αποδελτίωση έγινε, κυρίως, από τα ΦΕΚ, δευτερευόντως δε, για την πληρότητα της συλλογής, από κωδικοποιήσεις νόμων και βασιλικών διαταγμάτων, δεδομένου ότι ούτε όλη ή ενδιαφέρουσα ύλη βρίσκεται στα ΦΕΚ, ούτε όλα τα ΦΕΚ βρίσκονται στη θέση τους βιβλιοδετημένα στα ετήσια σώματα.

  Ή δημοσίευση των «λημμάτων» γίνεται κατά την, χρονολογική, σειρά εκδόσεως των κειμένων και όχι κατά την σειρά δημοσιεύσεως των στα ΦΕΚ, εκτός κι αν ή δημοσίευση έγινε σε φύλλο πολύ απομακρυσμένο από την ημερομηνία εκδόσεως, οπότε το «λήμμα» δημοσιεύεται με την σειρά που ορίζει ή ημερομηνία καταχωρίσεως του στο ΦΕΚ.

  Τόπος εκδόσεως δεν σημειώνεται προς αποφυγήν πλησμονής στοιχείων εις βάρος, ίσως, της γραφικότητος του πράγματος, αφού τα νομοθετήματα υπογράφονταν οπού ο εκάστοτε μονάρχης «εφέρετο» εκ της φοράς των πραγμάτων: Ναύπλιο, Αθήνα, Τατόι, Κέρκυρα ή Fredensborg (Δανίας, τόπος θερινής διαμονής της εκεί δυναστείας).

  Επειδή ή νομοθεσία, και όλη αν δίνονταν, δίνει κατόψεις μόνον της δαιδαλώδους δομής που συνιστά τέτοιο, νεοελληνικώτατο, πλέγμα νόμων

  * Ή περίοδος Ι 821 - 1832 δεν καλύπτεται εδώ, γιατί δεν περιέχονταν στα χρονικά όρια της σειράς του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας.