Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 1075-1078 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/1075.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Βενθύλος Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον της δημοτικής εκπαιδεύσεως, τ. 1 - 4, Αθήνα 1884 - 1898.

Γιαννούλης Β. Γιαννούλης, Εγκύκλιοι διαταγαί, οδηγίαι και διατάξεις του Υπουργείου των Εσωτερικών [1845 - 1885· δεν βρήκα τα έτη: 1874 - 1879, 1882 - 1884], τ. 1 - 7, Αθήνα 18571886.

Δημητριάδης Σ. Χ. Δημητριάδης, Συλλογή των περί μέσης εκπαιδεύσεως Ιδία ισχυόντων Νόμων [...] από του 1833 - 1899 έτους, Αθήνα 1899.

Δηληγιάννης - Ζηνόπουλος Θ. Π. Δηληγιάννης - Γ. Κ. Ζηνόπουλος, Ελληνική Νομοθεσία από του 1833 μέχρι του 1875, τ. ΣΤ', Αθήνα 1875, τ. Ζ', Αθήνα 1876. [Οι δύο αυτοί τόμοι περιέχουν νομοθεσία Υ. ΕΔΕ].

Δυοβουνιώτης Γ. Δυοβουνιώτης, Ελληνικοί Κώδικες [...], τ. 1 - 2, Αθήνα 1901.

Θανόπουλος - Κρασσάς Γ. Α. Θανόπουλος - Αλ. Κρασσάς, Συλλογή των εγκυκλίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης [...] των ετών 1834 - 1846, Αθήνα 1870, [...] των ετών 1870 - 1871, Αθήνα 1871.

Κλάδος Π. Κλάδος, Εκκλησιαστικά και εκπαιδευτικά ήτοι νόμοι, διατάγματα, εγκύκλιοι, οδηγίαι κλπ. αποβλέποντα εις την εκκλησίαν και την δημοσίαν εκπαίδευσιν εν Ελλάδι [...], τ. Α΄ (1833 - 1859), Αθήνα 1860, τ. Β΄ (1860 - 1868), Αθήνα 1869.

Λιακόπουλος Η. Λιακόπουλος, Κώδιξ της "Ελληνικής Νομοθεσίας [...], τ. 1 - 16, Αθήνα 1892 - 1896.

Παρίσης Σ. Μ. Παρίσης, Ανωτέρα και μέση Εκπαίδευσις ήτοι Συλλογή [...] Νόμων Β. διαταγμάτων και εγκυκλίων του [...]

<Υ. ΕΔΕ> από του 1833 - 1884, τ. 1 - 3, Αθήνα 1884 - 1893. Ράλλης Γ. Α. Ράλλης, οι Ελληνικοί Κώδικες [...], τ. Α΄, Αθήνα 1856.

Σελ. 1075
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/1076.gif&w=600&h=915 16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Α. Απόφαση

Αγγ. Αγγελία

Άρθρ. Άρθρο

ΒΔ. Βασιλικό Διάταγμα

Γν. Γνωστοποίηση

Γρ. Γραμματεία

Γρ. ΕΔΕ Γραμματεία επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Γρ. Εσωτ. Γραμματεία επί των Εσωτερικών

Γρ. Ναυτ. Γραμματεία επί των Ναυτικών

Γρ. Οικ. Γραμματεία επί των Οικονομικών

Γρ. Στρατ. Γραμματεία επί των Στρατιωτικών

Δκ. Διακήρυξη

Δλ. Δηλοποίηση

Δτ. Διάταξη

Ε. Ειδοποίηση

Εγ. Εγκύκλιος

Ε. τ. Κ * Εφημερίς της Κυβερνήσεως*

Θ. Θέσπισμα

K. Κοινοποίηση

Ν. Νόμος

ν. νομός

Πρ. Προκήρυξη

Υ. Α. Υπουργική Απόφαση

Υ. ΕΔΕ Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Υ. Εσωτ. Υπουργείο Εσωτερικών

Υ. Ναυτ. Υπουργείο Ναυτικών

Υ. Οικ. Υπουργείο Οικονομικών

Υ. Στρατ. Υπουργείο Στρατιωτικών

Ψ. Ψήφισμα

* Τις φορές που υπήρχαν για τον ίδιο χρόνο περισσότεροι από ένας τόμοι Εφημερίδος της

Κυβερνήσεως, με χωριστή αρίθμηση ο καθένας, δηλώθηκε στη σχετική παραπομπή ο τόμος

Β΄ η Γ΄ η Δ΄. Σ΄ αύτη την περίπτωση, αν δεν υπάρχει μνεία του τόμου, το αναφερόμενο λήμμα θα πρέπει να αναζητηθεί στον Α΄ τόμο. Εξαίρεση αποτέλεσε το έτος 1885, όπου με τις ενδείξεις Α΄ 1 και Α΄ 2 δηλώθηκαν τα δύο τμήματα, με χωριστή αρίθμηση, του σχετικού τόμου.

Σελ. 1076
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/1077.gif&w=600&h=915 16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΝΟΜΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Σελ. 1077
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/1078.gif&w=600&h=915 16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 1078
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 1075
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

  Βενθύλος Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον της δημοτικής εκπαιδεύσεως, τ. 1 - 4, Αθήνα 1884 - 1898.

  Γιαννούλης Β. Γιαννούλης, Εγκύκλιοι διαταγαί, οδηγίαι και διατάξεις του Υπουργείου των Εσωτερικών [1845 - 1885· δεν βρήκα τα έτη: 1874 - 1879, 1882 - 1884], τ. 1 - 7, Αθήνα 18571886.

  Δημητριάδης Σ. Χ. Δημητριάδης, Συλλογή των περί μέσης εκπαιδεύσεως Ιδία ισχυόντων Νόμων [...] από του 1833 - 1899 έτους, Αθήνα 1899.

  Δηληγιάννης - Ζηνόπουλος Θ. Π. Δηληγιάννης - Γ. Κ. Ζηνόπουλος, Ελληνική Νομοθεσία από του 1833 μέχρι του 1875, τ. ΣΤ', Αθήνα 1875, τ. Ζ', Αθήνα 1876. [Οι δύο αυτοί τόμοι περιέχουν νομοθεσία Υ. ΕΔΕ].

  Δυοβουνιώτης Γ. Δυοβουνιώτης, Ελληνικοί Κώδικες [...], τ. 1 - 2, Αθήνα 1901.

  Θανόπουλος - Κρασσάς Γ. Α. Θανόπουλος - Αλ. Κρασσάς, Συλλογή των εγκυκλίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης [...] των ετών 1834 - 1846, Αθήνα 1870, [...] των ετών 1870 - 1871, Αθήνα 1871.

  Κλάδος Π. Κλάδος, Εκκλησιαστικά και εκπαιδευτικά ήτοι νόμοι, διατάγματα, εγκύκλιοι, οδηγίαι κλπ. αποβλέποντα εις την εκκλησίαν και την δημοσίαν εκπαίδευσιν εν Ελλάδι [...], τ. Α΄ (1833 - 1859), Αθήνα 1860, τ. Β΄ (1860 - 1868), Αθήνα 1869.

  Λιακόπουλος Η. Λιακόπουλος, Κώδιξ της "Ελληνικής Νομοθεσίας [...], τ. 1 - 16, Αθήνα 1892 - 1896.

  Παρίσης Σ. Μ. Παρίσης, Ανωτέρα και μέση Εκπαίδευσις ήτοι Συλλογή [...] Νόμων Β. διαταγμάτων και εγκυκλίων του [...]

  <Υ. ΕΔΕ> από του 1833 - 1884, τ. 1 - 3, Αθήνα 1884 - 1893. Ράλλης Γ. Α. Ράλλης, οι Ελληνικοί Κώδικες [...], τ. Α΄, Αθήνα 1856.