Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 262-281 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/262.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1883

1067. -Υ. Α. 107 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων εν Κρυνόφτα και Τζοροτά του δήμου Λευκασίας.

4 Ιαν. 1883

[...] ανά εν αρρένων [...] Ε. τ. Κ φ. 4, 5 Ιαν. 1883.

1068. -ΒΔ. Περί διδασκαλικών μεταβολών.

5 Ιαν. 1883

[...] Ανατίθεται προσωρινώς εις τον Φ. Πορτέλλην η διδασκαλία του μαθήματος της Ιταλικής εν τω γυμνασίω Καλαμών [ ...]

Ε. τ. Κ φ. 23, 20 Ιαν. 1883.

1069. -Υ. Α. 14450 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Τοπόλια του δήμου Παρνασσίων.

5 Ιαν. 1883

[...] δαπάναις του δήμου. Ε. τ. Κ φ. 7, 8 Ιαν. 1883.

1070 . -ΒΔ. Περί συστάσεως Ελληνικού σχολείου εν Παυλιανη του δήμου Ηρακλειωτών.

7 Ιαν. 1883

[...] Συσταίνεται Ελλην. σχολείον με μίαν επί του παρόντος τάξιν εν Παύλιανη του δήμου Ηρακλειωτών της επαρχίας Φθιώτιδος. [...]

Ε. τ. Κ φ. 9, 11 Ιαν. 1883.

1071 . -Υ. Α. 279 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Κοκοτοίς της επαρχίας Αλμυρού.

8 Ιαν. 1883

Ε. τ. Κ φ. 9, 11 Ιαν. 1883.

1072. -Υ. Α. 14345 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Μπεντενίω του δήμου Λαμπείας.

10 Ιαν. 1883

Ε. τ. Κ φ. 12, 13 Ιαν. 1883.

1073. -Υ. Α. 281 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Βελεστίνω.

12 Ιαν. 1883

Επαρχίας Βόλου. Ε. τ. Κ φ. 14, 14 Ιαν. 1883.

Σελ. 262
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/263.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1074. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του Β. διατάγματος περί εξετάσεων κλπ. εν τη σχολή των υπαξιωματικών.

12 Ιαν. 1883

Ε. τ. Κ φ. 16, 15 Ιαν. 1883.

1075. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του άρθρου 2 του από 19 Αυγούστου

1882 Β. διατάγματος περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών.

12 Ιαν. 1883 Ε. τ. Κ φ. 16, 15 Ιαν. 1883.

1076. -ΒΔ. Περί συστάσεως < μονοταξίου > Ελληνικού σχολείου εν Δελίμπαλι του δήμου Πηνιείων < Ηλείας >.

12 Ιαν. 1883 Ε. τ. Κ φ. 16, 15 Ιαν. 1883.

1077. -ΒΔ. Περί προσθήκης β' τάξεως κλπ. εις το εν Αγά Φθιώτιδος Ελληνικόν σχολειον.

12 Ιαν. 1883

τα μαθήματα θ' αρχίσουν όταν διοριστεί δάσκαλος.

Ε. τ. Κ φ. 16, 15 Ιαν. 1883.

1078. -Υ. Α. 361 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Μίερι της επαρχίας Τζουμέρκων.

13 Ιαν. 1883

Ε. τ. Κ φ. 16, 15 Ιαν. 1883.

1079. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως εις δύο τμήματα της β' τάξεως του εν Ναυπλίω ελλην. σχολείου.

14 Ιαν. 1883

[...] ένεκα της πληθύος των μαθητών [...] Ε. τ. Κ φ. 19, 18 Ιαν. 1883.

1080. -Υ. Α. 596 Υ. ΕΔΕ. Περί διορισμού δημοδιδασκάλου < εις τό > εν Πυρί Θηβών < αργούν δημοτικόν σχολείον >.

15 Ιαν. 1883

Ε. τ. Κ φ. 18, 17 Ιαν. 1883.

1081 . -ΒΔ. Περί συστάσεως < μονοταξίου > Ελλ. σχολείου εν Μεϊσδανίω της Καρδίτσης.

18 Ιαν. 1883 Ε. τ. Κ φ. 24, 21 Ιαν. 1883.

Σελ. 263
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/264.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1082. -ΒΔ. Περί καταρτίσεως του γυμνασίου Πειραιώς κατά τον ΑΙΔ'

< 16 Ιουν. 1882 > νόμον.

18 Ιαν. 1883

Ε. τ. Κ φ. 24, 21 Ιαν. 1883.

1083. -Υ. Α. 716 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Προμυρίω της επαρχίας Βόλου.

19 Ιαν. 1883

Ε. τ. Κ φ. 24, 21 Ιαν. 1883.

1084. -Υ. Α. 715 Υ. ΕΔΕ. Περί διορισμού δημοδιδασκάλου εν τω εν Λαρίσση τουρκικώ < προκαταρκτικώ " σχολείω < αρρένων >.

19 Ιαν. 1883

[...] διορίζομεν διδάσκαλον της ελληνικής αναγνώσεως, γραφής, ωδικής, γυμναστικής και ιχνογραφίας [...]

Ε. τ. Κ φ. 25, 21 Ιαν. 1883.

1085. -Υ. Α. 464 Υ. ΕΔΕ. Περί διορισμού β' δημοδιδασκαλίσσης εν Ύδρα.

20 Ιαν. 1883

[...] εις την [...] β' δημοτικήν σχολήν των θηλέων.

Ε. τ. Κ φ. 27, 22 Ιαν. 1883.

1086. -Α. άρ. 28 Δημάρχου Δολιανών. Περί δημοπρασίας της εκποιησεως οικοπέδων και μέρους ελαιοπεριβόλου των σχολείων Δολιανών < ν. Αρκαδίας >.

21 Ιαν. 1883

Ε. τ. Κ φ. 37, 31 Ιαν. 1883.

1087. -Υ. Α. 549 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων αρρένων και θηλέων εν τω δήμω Λυκοσούρας.

21 Ιαν. 1883

[...] αρρένων εν Δεδέμπεη και Καρυαίς [...] θηλέων εν Ίσαρι [...] συστηθησομένων δαπάναις του δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 26, 22 Ιαν. 1883.

1088 . -ΒΔ. Περί γυμναστικής των μαθητών των ελλην. σχολείων.

24 Ιαν. 1883

[...] Οι μαθηταί των εις γυμνάσια προσηρτημένων ελληνικών σχολείων θέλουσιν ασκείσθαι εν τοις των οικείων γυμνασίων γυμναστηρίοις, ουχί όμως συγχρόνως ότε και οι του

Σελ. 264
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/265.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

γυμνασίου μαθηταί γυμνάζονται. [...] Τα περί υποχρεωτικής ασκήσεως [...] ισχύουσι και εις τους μαθητάς των ειρημένων σχολείων [...]

Εκτελεστικό άρθρου 14 κανονισμού ελλην. σχολείων και γυμνασίων και άρθρου 10 του από 8 Δεκ. 1862 ψηφίσματος της Προσ. Κυβερνήσεως "περί εισαγωγής της γυμναστικής εν τοις εκπαιδευτηρίοις".

Ε. τ. Κ φ. 31, 27 Ιαν. 1883.

1089. -ΒΔ. Περί συστάσεως < μονοταξίου > ελληνικού σχολείου εν Μανωλάδα Βουπρασίων.

24 Ιαν. 1883

[...] ο διδάσκαλος διορισθήσεται ακολούθως [...]

Ε. τ. Κ φ. 31, 27 Ιαν. 1883.

1090. -ΒΔ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Γαρδικίω του δήμου Φαλαισίας κλπ.

25 Ιαν. 1883

[...] δαπάναις του δήμου, του κοινού μέχρι τούδε σχολείου Γαρδικίου και Σκορτσινού γενομένου μονίμου εν Σκορτσινού.

Ε. τ. Κ φ. 31, 27 Ιαν. 1883.

1091 . -Α. άρ. 1074 Νομάρχου 'Αττικής και Βοιωτίας. Περί δημοπρασίας προς κατασκευήν κλπ. γυμναστικών οργάνων των ενταύθα γυμνασίων.

25 Ιαν. 1883

για τα γυμναστήρια των α΄, Β', Γ' και Α γυμνασίων.

Ε. τ. Κ φ. 33, 28 Ιαν. 1883.

1092. -Υ. Α. 564 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Μπαλιάγα του δημου Άριος < νομού Μεσσηνίας >.

26 Ιαν. 1883

[...] δαπάναις του δήμου, παρέχοντος και του δημοσίου ανάλογον συνδρομήν.

Ε. τ. Κ φ. 34, 29 Ιαν. 1883.

1093. -ΒΔ. Περί απολύσεως του καθηγητού < της αρχιτεκτονικής > της Σχολής των τεχνών Ερν. Τσίλλερ.

28 Ιαν. 1883 Ε. τ. Κ φ. 38, 1 Φεβρ. 1883.

1094 . -Υ. Α. 13368 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εις Ζούπαινα του δήμου Θεραπνών και ορισμού της έδρας του σχολείου Αγριάνων < ν. Λακωνίας >.

29 Ιαν. 1883

Σελ. 265
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/266.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] έχοντος και θερινήν έδραν το χωρίον Τσίτσινα, ως χειμερινήν δε έδραν του σχολείου Αγριάνων ορίζομεν αντί του χωρίου Ζούπαινα [...] το χωρίον Κεφαλά. [...]

Ε. τ. Κ φ. 39, 2 Φεβρ. 1883.

1095. -Υ. Α. 1344 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων αρρένων εν Χατζημισι και Τουρσουνλάρ της επαρχίας Λαρίσσης.

2 Φεβρ. 1883 Ε. τ. Κ φ. 41, 3 Φεβρ. 1883.

1096. -ΒΔ. Περί συστάσεως < μονοταξίου > Ελλ. σχολείου εν Νωνάκριδι Καλαβουτων.

3 Φεβρ. 1883

[...] εις ο διορισθησεται ακολούθως ο διδάσκαλος. [...]

Ε. τ. Κ φ. 46, 7 Φεβρ. 1883.

1097. -Υ. Α. 13673 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Βετοψίστη του δημου Αποδοτίας < ν. Ναυπακτίας >.

[...] δαπάναις του δήμου, χορηγούντος και του δημοσίου ανάλογον συνδρομήν. [...]

Ε. τ. Κ φ. 46, 7 Φεβρ. 1883.

1098. -ΒΔ. Περί συστάσεως < μονοταξίου > Ελλ. σχολ. εν Σούρπη Πτελεατών < επαρχίας Φθιώτιδος >.

3 Φεβρ. 1883

[...] ο δε διδάσκαλος διορισθήσεται ακολούθως. [...]

Ε. τ. Κ φ. 46, 7 Φεβρ. 1883.

1099. -ΒΔ. Περί συστάσεως < μονοταξίου > ελλην. σχολείου εν τω δήμω Νεμέας.

[...] ο δε διδάσκαλος διορισθήσεται ακολούθως. [...]

Ε. τ. Κ φ. 50, 10 Φεβρ. 1883.

1100. -ΒΔ. Περί συστάσεως < μονοταξίου > ελλην. σχολείου εν τω δήμω Στυρίων < επαρχίας Καρυστίας >.

3 Φεβρ. 1883

[...] ο δε διδάσκαλος διορισθήσεται ακολούθως. [...]

Ε. τ. Κ φ. 50, 10 Φεβρ. 1883.

1101. -ΒΔ. Περί προσθήκης τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Λιγουδίστης.

7 Φεβρ. 1883

[...] Προστίθεται και τρίτη τάξις [...] ο δε διδάσκαλος διορισθήσεται ακολούθως.

Ε. τ. Κ φ. 50, 10 Φεβρ. 1881.

Σελ. 266
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/267.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1102. --ΥΑ. 1710 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Νεοχωρίω της επαρχίας Βόλου.

9 Φεβρ. 1883 Ε. τ. Κ φ. 54, 13 Φεβρ. 1883.

1103. Υ. Α. 1474 Υ^ ΕΔΕ. Περί της έδρας του δημοτικού σχολείου Λαυκου της επαρχίας Βόλου.

10 Φεβρ. 1883

[...] εγκρίνομεν την κατά τους χειμερινούς μήνας μετάθεσιν της έδρας του δημοτικού σχολείου των αρρένων Λαύκου της επαρχίας Βόλου εις την παραλίαν Μηλίνης, όπου μετάβαίνουσιν οι κάτοικοι κατά τον χειμώνα. [...]

Ε. τ. Κ φ. 54, 13 Φεβρ. 1883.

1104. -ΒΔ. Περί διορισμού του Ν. Καζάζη καθηγητού του Εθνικού Πανεπιστημίου.

10 Φεβρ. 1883

[...] το φυσικόν δίκαιον θέλει διδάσκεται και εν τη Νομική Σχολή του Εθνικού Πανεπιστημίου ως ειδικόν μάθημα, συν αυτώ δε και η έγκυκλοπαιδεία του δικαίου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 55, 14 Φεβρ. 1883.

1105. -Υ. Α. 1824 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως β' δημοτ. σχολείου θηλέων εν Τυρνάβω.

11 Φεβρ. 1883 [...] δαπάνη του δημοσίου. Ε. τ. Κ φ. 56^ 15 Φ^βρ. 1883.

1106. -Υ. Α. 1891 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Νεοχωρακίω της επαρχίας Α. ρτης.

12 Φεβρ. 1883 Ε. τ. Κ φ. 56, 15 Φεβρ. 1883.

1107. -Υ. Α. 645, 1745 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων αρρένων εν τω δήμω 'Ωλένης < ν. Ήλείας >.

12 Φεβρ. 1883

[...] εις Γούμερον, Χειλιδώνι, Λανζόϊ και Λάνθη [...] δαπάναις του δήμου, παρέχοντος και του δημοσίου ανάλογον συνδρομήν.

Ε. τ. Κ φ. 56, 15 Φεβρ. 1883.

1108 . -Υ. Α. 1516 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων αρρένων εν Νικόβη και Νεράιδα του δήμου Φαλάρων < ν. Φθιώτιδος και Φωκίδος >.

12 Φεβρ. 1883

[...] συντηρουμένων δαπάναις του δήμου, παρέχοντος και του δημοσίου ανάλογον συνδρομήν.

Ε. τ. Κ φ. 56, 15 Φεβρ. 1883.

Σελ. 267
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/268.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1109. -Υ. Α. 1742 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων αρρένων εν Άρμπουνα και Βρώστενα του δήμου Κλειτορίας < επαρχίας Καλαβρύτων >.

14 Φεβρ. 1883 [...] του μεν εν τω χωρίω Άρμπουνα, έχοντος και έδραν χειμερινήν εν τω χωρίω αγίω Νικολάω, του δε εν τω χωρίω Βρώστενα, έχοντος και έδραν χειμερινήν εν τω χωρίω Καστρία. Συντηρηθήσονται δε ταύτα επί του παρόντος από του δημοσίου, δυνάμει του άρθρου 59 του από 6 / 18 Αυγούστου 1834 περί δημοτικών σχολείων νόμου.

Ε. τ. Κ φ. 61, 19 Φεβρ. 1883.

1110. -Υ. Α. 1623 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου εν Τρικκάλοις υπό Αστερίου Γεωργιάδου.

16 Φεβρ. 1883

Ε. τ. Κ φ. 61, 19 Φεβρ. 1883.

1111. -Α. άρ. 2152 Νομάρχου Αττικής και Βοιωτίας. Περί δημοπρασίας προς επισκευήν των εν Αιγίνη σχολαρχείου, Παρθεναγωγείου κλπ.

16 Φεβρ. 1883 και αλληλοδιδακτικού. Ε. τ. Κ φ. 64. 21 Φεβρ. 1883.

1112. -Υ. Α. 1790 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Δομβραίνη του δημου Θίσβης < επαρχίας Θηβών >.

18 Φεβρ. 1883

[...] συντηρούμενον υπό του δήμου, εις ο θέλει παρέχει και το δημόσιον ανάλογον συνδρομήν.

Ε. τ. Κ φ. 63, 21 Φεβρ. 1883.

11 13 . -ΒΔ. Περί του τρόπου τελέσεως διαγωνισμού προς πλήρωσιν χηρευούσης έδρας εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω.

22 Φεβρ. 1883

Εκτελεστικό ΒΔ. της 9 Απρ. 1882. Ε. τ. Κ φ. 84, 8 Μαρτ. 1883.

1114. -ΒΔ. Περί συστάσεως εν Λευκάδι ανωνύμου εταιρίας υπό την επωνυμίαν "Φιλαρμονική Εταιρία".

23 Φεβρ. 1883

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. Α'. [...] σκοπόν έχουσα, κύριον μεν την εις την οργανικήν μουσικήν εκπαίδευσιν νέων εχόντων τ' απαιτούμενα προσόντα, δευτερευόντως δε την τέρψιν των πολιτών κατά τας εορτάσιμους και άλλας επισήμους ήμερας.

Άρθρ. ε΄. Ως μαθηταί προς εκπαίδευσιν εισί δεκτοί νέοι μετερχόμενοι οιονδήποτε επάγγελμα η επιτήδευμα και εγνωσμένης καλής διαγωγής.

Σελ. 268
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/269.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Η περί τούτου κρίσις και απόφασις απόκειται εις την κρίσιν της επιτροπής < που διοικεί την εταιρία > [...]

Ε. τ. Κ φ. 75. 3 Μαρτ. 1883.

11 15 . -ΒΔ. Περί του μισθού των διδασκάλων και της εν γένει συντηρήσεως του εν Μακρινίτση Ελλ. σχολείου.

23 Φεβρ. 1883

[...] θέλουν καταβάλλεσθαι εκ του ειδικού του σχολείου τούτου κληροδοτήματος, όπως και ποότερον εγένετο. [...]

Ε. τ. Κ φ. 71, 1 Μαρτ. 1883.

1116. -Υ. Α. 2259 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου εν Σουδενοίς.

24 Φεβρ. 1883

[...] συνιστώμεν εν Σουδενοίς, πρωτευούση του ομωνύμου δήμου της επαρχίας Καλάβουτων, δημοτικόν σχολείον θηλέων Β' τάξεως. [...]

Ε. τ. Κ φ. 71, 1 Μαρτ. 1883.

1117. -Υ. Α. 1560 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Λάπι του δήμου Δωρίου < ν. Μεσσηνίας >.

2 Μαρτ. 1883

[...] συντηρηθησόμενον προσωρινώς δαπάναις του δημοσίου.

Ε. τ. Κ φ. 79, 5 Μαρτ. 1883.

1118. -Υ. Α. 2364 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων αρρένων εν Μακρυράχι της επαρχίας Βόλου και Κόπραινα της επαρχίας Καλαμπάκας.

2 Μαρτ. 1883 Ε. τ. Κ φ. 79, 5 Μαρτ. 1883.

1119. -Υ. Α. 2384 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Λαμία.

4 Μαρτ. 1883

[...] εγκρίνομεν την σύστασιν δευτέρας δημοτικής σχολής θηλέων εν Λαμία, συντηρηθησομενης δαπάναις του δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 82, 7 Μαρτ. 1883.

1120. -Υ. Α. 2592 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Μοστενίτζα του δήμου Λαμπείας.

4 Μαρτ. 1883

[...] συντηρηθησομένου επί του παρόντος υπό του δημοσίου.

Ε. τ. Κ φ. 82, 7 Μαρτ. 1883.

Σελ. 269
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/270.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1121. -ΒΔ. Περί ατελείας οργάνων φυσικής του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών.

6 Μαρτ. 1883 Ε. τ. Κ φ. 87, 10 Μαρτ. 1883.

1122. -Υ. Α. 2698 Υ. ΕΔΕ. Περί των πτυχίων των εκ των Διδασκαλείων απολυομένων δημοδιδασκάλων.

7 Μαρτ. 1883

Ε. τ. Κ φ. 84, 8 Μαρτ. 1883.

1123. -Υ. Α. 1566 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Βιτάλι του δημου Γαυρίου < ν. Κυκλάδων >.

9 Μαρτ. 1883

[...] συντηρηθησόμενον επί του παρόντος δαπάναις του δημοσίου.

Ε. τ. Κ φ. 87, 10 Μαρτ. 1883.

1124. -Υ. Α. 2647 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως ιδιοσυντηρητων δημοτικών σχολείων αρρένων και θηλέων εις Ανδριώτικα της πόλεως Αθηνών.

9 Μαρτ. 1883 Ε. τ. Κ φ. 87, 10 Μαρτ. 1883.

1125. -Υ. Α. 2597 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων αρρένων εν Χαμάκω και θηλέων εν Σούρπη του δήμου Πτελεατών < ν. Φθιώτιδος και Φωκίδος >.

11 Μαρτ. 1883

[...] συντηρηθησομενων δαπάναις του δήμου, χορηγούντος και του δημοσίου ανάλογον συνδρομήν.

Ε. τ. Κ φ. 92, 14 Μαρτ. 1883.

1126. -ΒΔ. Περί συμπληρώσεως του Ελλην. σχολείου Σουλιμά.

14 Μαρτ. 1883

[...] Προστίθεται και τρίτη τάξις εις το εν Σουλιμά του δήμου Δωρίου Ελληνικόν σχολείον, ης τα μαθήματα θέλουσιν αρχίσει μετά τον διορισμόν διδασκάλου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 107, 23 Μαρτ. 1883.

1127. -ΒΔ. Περί προσθήκης Βας τάξεως εις τα Ελληνικά σχολεία Κερασόβου και Προυσσού < πρωτευουσών των δήμων Αγραίων και Αρακυνθίων, αντιστοίχως >.

14 Μαρτ. 1883

Ε. τ. Κ φ. 121, 31 Μαρτ. 1883.

Σελ. 270
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/271.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1128. -ΒΔ. Περί συστάσεως Ελλην. σχολείου εν Άσσω.

14 Μαρτ. 1883

[...] Συνιστάται Ελληνικόν σχολείον με μίαν επί του παρόντος τάξιν εν Άσσω πρωτευούση του ομωνύμου δήμου της επαρχίας Σάμης, ο δε διδάσκαλος διορισθήσεται εν καιρώ. [...]

Ε. τ. Κ φ. 107, 23 Μαρτ. 1883.

1129. -Υ. Α. 3231 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου < άρρένων > εν Δράκια της επαρχίας Βόλου.

18 Μαρτ. 1883 Ε. τ. Κ φ. 105, 22 Μαρτ. 1883.

1130. __Υ. Α. 283 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων εν τοις δήμοις Αμβρακίας και Ιδομένης < επαρχίας Βάλτου >.

18 Μαρτ. 1883

[...] αρρένων εν Λουτρώ του δήμου 'Αμβρακίας και εν Μπονικέβω και Γιαννοπούλοις του δήμου Ιδομένης [...] δαπάναις των οικείων δήμων, συντρέχοντος και του δημοσίου δι' αναλόγου βοηθήματος.

Ε. τ. Κ φ. 105, 22 Μαρτ. 1883.

1131 . -Υ. Α. 3364 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου εν Σπολάϊτα του δήμου Αγρινίου.

21 Μαρτ. 1883

[...] αρρένων [...] Γ' τάξεως [...] δαπάναις του δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 107, 23 Μαρτ. 1883.

1132. -Υ. Α. 3274 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Γαυοολίμνη του δήμου Ναυπακτίδος.

21 Μαρτ. 1883

Κατόπιν αιτήσεως των κατοίκων των χωριών Καλαβρούζης, Μπεζαιδέ, Γαυρολίμνης και

Βασιλικής. Ε. τ. Κ. φ. 107, 23 Μαρτ. 1883.

1133. -Υ. Α. 3363 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Ζεμενώ του δήμου Σικυώνος.

21 Μαρτ. 1883

[...] συντηρηθησόμενον επί του παρόντος δαπάναις του δημοσίου.

Ε. τ. Κ φ. 107, 23 Μαρτ. 1883.

1134. -Υ. Α. 3207 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Βενίτζαις < δήμου Μεσοχωριτών >.

21 Μαρτ. 1883 [...] δαπάναις του Δημοσίου. Ε. τ. Κ φ. 107, 23 Μαρτ. 1883

Σελ. 271
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/272.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1135. -Υ. Α. 3367 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων < αρρένων > εν Ράμια της επαρχίας Τζουμέρκων και Κρανιά της επαρχίας Καλαμπάκας.

21 Μαρτ. 1883 Ε. τ. Κ φ. 107, 23 Μαρτ. 1883.

1136. -Υ. Α. 3216 Υ. ΕΔΕ. Περί εγκρίσεως προσωρινού κανονισμού της δημοσίας Βιβλιοθήκης Ζακύνθου.

22 Μαρτ. 1883

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

1 . Η δημοσία βιβλιοθήκη Ζακύνθου συνίσταται εκ των βιβλίων των ανηκόντων εις τα πρώην λύκεια, τα κατώτερα σχολεία, το Ελληνικόν γυμνάσιον, ως και πάντων των προερχομενων εκ των εις ταύτα κληροδοτημάτων.

14. Βιβλία εκ της βιβλιοθήκης Ζακύνθου δικαιούνται να λαμβάνωσι εις δάνειον μόνον οι εξής.

α) Οι καθηγηταί και διδάσκαλοι του Β. γυμνασίου.

β) Οι διδάσκαλοι των Ελληνικών σχολείων.

γ) Οι επιστήμονες και οι ασχολούμενοι εις συγγραφήν γνωστοί λόγιοι, αν ούτοι τύχωσι κάτοχοι ακινήτου περιουσίας εν τη νήσω η παράσχωσι αξιόχρεων εγγυητήν.

25. το αναγνωστήριον της βιβλιοθήκης μένει ανοικτόν και προσιτόν εις πάντα αναγνώστην επί τέσσαρας 4 ορισθησομένας υπό του επόπτου ώρας καθ' εκάστην, πλην των εορτών και των διακοπών, αίτινες εισίν ως και διά το ελληνικόν γυμνάσιον ώρισμεναι. [...]

Ε. τ. Κ φ. 111, 26 Μαρτ. 1883.

1137. -Υ. Α. 3244 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως ιδιοσυντηρήτου δημοτικού σχολείου θηλέων εν Καρύστω.

22 Μαρτ. 1883

Ε. τ. Κ φ. 109, 24 Μαρτ. 1883.

1138. -Υ. Α. 3299 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Αρτεμώνι του δημου Σίφνου.

24 Μαρτ. 1883

[...] συ ντηρηθησομένου επί του παρόντος δαπάναις του δημοσίου.

Ε. τ. Κ φ. 113, 28 Μαρτ. 1883.

1139. -Υ. Α. 3022 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Δομιανών του δήμου Κτημενίων < ν. Αιτωλίας και Ακαρνανίας >.

28 Μαρτ. 1883

[...] συντηρηθησόμενον δαπάναις του δήμου, χορηγούντος δε και του δημοσίου ανάλογον συνδρομήν.

Ε. τ. Κ φ. 118, 30 Μαρτ. 1883.

Σελ. 272
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/273.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1140. -Ν. Α^Γ'. Περί ορίου ηλικίας των εν τω πολεμικώ ναυτικώ εθελουσίως κατατασσομένων ναυτών και θερμαστών.

30 Μαρτ. 1883

[...] οι άγοντες ηλικίαν από του 18 έτους άρχομένου, μέχρι του 45 συμπεπληρωμένου.

Καταργείται εδ. α΄ αρθρ. 27 Ν. ^ΝΒ' / 13 Μαΐου Ι 8 82 περί ναυτικής στρατολογίας.

Ε. τ. Κ φ. 121, 31 Μαρτ. 1883.

1141. -Ν. Α^Π'. Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του ΨΓ νόμου της 9 Νοεμβρίου 1878 περί διαχειρίσεως της εγχωρίου περιουσίας Κεφαλληνίας.

30 Μαρτ. 1883

Άρθρ. 2. Εκ των < κατά το άρθρον 4 του νόμου εκείνου κατατιθεμένων εν τη Ιονική Τραπεζη > δεκατημορίων λαμβάνει η επιτροπή ετησίως διά τας ανάγκας του Νοσοκομείου και του Βρεφοκομείου μέχρι της αποσβέσεως των χρεών της εγχωρίου περιουσίας και της διανομής του εκπλειστηριάσματος των εκποιουμένων κτημάτων δραχμάς 6000.

Άρθρ. 6. το άρθρον 9 του ΨΓ νόμου αντικαθίσταται διά του εξής·

"Οι τόκοι των εν τη Ιονική Τραπέζη, η άλλη τοιαύτη, κατατιθεμένων χρημάτων, άτινα δεν δύνανται να διατεθώσιν άλλως, και τα οποία εισίν απηλλαγμένα πάσης κατασχέσεως, τα ενοίκια του καταστήματος της οινοποιΐας, ως και παν προς τον σκοπόν τούτον κληροδότημα, δωρεά η άλλη συνεισφορά, θέλουσι χρησιμεύσει προς σύστασιν και συντήρησιν των εξής αγαθοεργών καταστημάτων. 1) Νοσοκομείου, 2) Βρεφοκομείου, 3) Πτωχοκομείου και 4) Φρενοκομείου".

Άρθρ. 7. το εν Αργοστολίω οικοδόμημα της εγχωρίου περιουσίας υπό το όνομα "Κατάστημα οινοποιΐας" επιτρέπεται να εκποιηθή κατά τας διατάξεις του ΨΓ νόμου, αφού προηγουμένως εκτιμηθή διά πραγματογνωμόνων, συμφώνως προς το περί εκτιμήσεως των λοιπών κτημάτων της εγχωρίου περιουσίας Κεφαλληνίας Β. διάταγμα, το δ' εκπλειστηρίασμα αυτού θέλει καταβληθή εις τρεις ετησίας δόσεις επί τόκω τεσσάρων τοις εκατόν, όπωςχρησιμευση διά τας ανάγκας του Νοσοκομείου και Βρεφοκομείου Κεφαλληνίας. [...]

Ε. τ. Κ φ. 123, 1 Απρ. 1883...

1142. -Ν. ΑΡΙΕ'. Περί επιμισθίων των καθηγητών, διδασκάλων και δημοδιδασκάλων.

31 Μαρτ. 1883 Ε. τ. Κ φ. 131, 6 Απρ.. 1883.

1143. -Ν. ΑΡΚ'. Περί επικούρων αξιωματικών του ΒΝ.

31 Μαρτ. 1883

Άρθρ. 2. [...] ν' άγωσιν ηλικίαν ουχί ανωτέραν του τεσσαρακοστού τρίτου έτους [...]

Ε. τ. Κ φ. 141, 12 Απρ. 1883.

1144. -Ν. ΑΡΙΘ^. Περί εισαγωγής των στρατιωτικών ασκήσεων εις τα γυμνάσια και ελληνικά σχολεία.

31 Μαρτ. 1883

Σελ. 273
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/274.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 1. Εις τα γυμνάσια [...] ως τακτικόν υποχρεωτικόν μάθημα [...] < και > εφ' όσον είναι εφικτόν και εις την τρίτην τάξιν των ελληνικών σχολείων.

Άρθρ. 2. Ο μερικός βαθμός του μαθήματος τούτου, αποτελούμενος εκ του αθροίσματος δύο ειδικών αριθμών, ων ο μεν αναφέρεται εις την [...] δεξιότητα και επίδοσιν, ο δε εις την κατά τας ασκήσεις πειθαρχικήν διαγωγήν, προστίθεται εις το διαιρετόν άθροισμα των μερικών βαθμών εν άπασι τοις μαθήμασιν. Εις τους διαιρέτας προστίθεται ως διαιρέτης διά το μάθημα των στρατιωτικών ασκήσεων ο αριθμός δύο (2).

Άρθρ. 3. Απαλλάσσονται, τη αιτήσει των, της υποχρεώσεως του μετέχειν των στρατιωτικών ασκήσεων μόνον όσοι των μαθητών θεωρηθώσιν ανίκανοι δι' αποφάσεως συμβουλίου, συγκροτουμένου εξ ενός ανωτέρου αξιωματικού της φρουράς, ενός στρατιωτικού ιατρού και του αρμοδίου γυμνασιάρχου του δημοσίου γυμνασίου, η του εις ον υπάγεται το ιδιοσυντήρητον.

Άρθρ. 5. Οι μαθηταί θέλουσι φέρει κατά τας ασκήσεις ομοιόμορφον χιτώνιον εκ λινού υφάσματος και πιλίσκον.

Εις τους αποδεδειγμένους απόρους μαθητάς, τους φέροντας περί της απορίας αυτών προσήκουσαν πιστοποίησιν του οικείου δημάρχου, θελει χορηγείσθαι η κεκανονισμένη στολή έτοίμη, δαπάναις του δημοσίου.

Άρθρ. 6. [...] εις [...] τους μη προσερχομένους τακτικώς εις τας ασκήσεις μαθητάς, τους δεικνύοντας ασύγνωστον περί αυτάς αδιαφορίαν και τους οπωσδήποτε περιπίπτοντας εις αντιπειθαρχικα παραπτώματα κατά την ώραν των ασκήσεων, επιβάλλονται αι κεκανονισμέναι γυμνασιακαί ποιναί υπό του γυμνασιάρχου, επί τη προτάσει του προγυμνάζοντος άνθυπασπιστού.

Άρθρ. 9. Εις τους μαθητάς ουδείς απονέμεται διακριτικός βαθμός. [...]

Ε. τ. Κ φ. 139, 11 Απρ. 1883.

1145. -Υ. Α. 8843 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων < Γ' τάξεως > εν Αμβρακία < ν. Ακαρνανίας >. 1 Απρ. 1883

Ε. τ. Κ φ. 131, 6 Απρ. 1883.

1146. -ΒΔ. Περί συστάσεως Ελλ. σχολείου εν Πιαλή < πρωτευούση του δήμου Τεγέας της επαρχίας Μαντινείας >. 5 Απρ. 1883

[...] με μίαν επί του παρόντος τάξιν [...] ο δε διδάσκαλος διορισθήσεται εν καιρώ [...]

Ε. τ. Κ φ. 133, 7 Απρ. 1883.

1147. -Υ. Α. 1196 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Ακράτα < ν. Αχαΐας και Ήλιδος >. 5 Απρ. 1883 [...] συντηρηθησόμενον επί του παρόντος υπό του δημοσίου.

Ε. τ. Κ φ. 133, 7 Απρ. 1883.

1148. -Υ. Α. 3253 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων αρρένων εν τοις χωρίοις Βίνιανη του δήμου Αγραίων. Ζελενίτζα του δήμου 'Απεραντίων και Χούνι του δήμου Παρακαμπυλίων < Ευρυτανίας >.

5 Απρ. 1883

Ε. τ. Κ φ. 133, 7 Απρ. 1883.

Σελ. 274
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/275.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1149. -ΒΔ. Περί συστάσεως εν Ύδρα ανωνύμου μετοχικής εταιρίας υπό την επωνυμίαν "Εφημεριακόν ταμείον της επισκοπής Ύδρας και Σπετσών".

5 Απρ. 1883 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός του οποίου εστίν η περίθαλψις των εις ανικανότητα περιερχομένων εφημερίων και των χηρών πρεσβυτέρων και απροστατεύτων αδυνάτων τέκνων τούτων.

Άρθρ. 28. Η περίθαλψις κανονιζομένη [...] < δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκεκριμένης υπό της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων > εστί προσωρινή, μηνιαία, η ισόβιος [...]

24 Φεβρ. 1883 Ε. τ. Κ φ. 143, 13 Απρ. 1883.

1150. -ΒΔ. Περί συστάσεως ελλ. σχολείου εν Αγία Θέκλη του δήμου Ανωγητών < της επαρχίας Πάλλης >.

8 Απρ. 1883

[...] με μίαν επί του παρόντος τάξιν [...] ο δε διδάσκαλος διορισθήσεται ακολούθως.

Ε. τ. Κ φ. 137, 9 Απρ. 1883.

1151Ι. -ΒΔ. Περί προσωρινού Κανονισμού του Σχολείου των Υπαξιωματικών.

12 Απρ. 1883 Εκτελεστικό Ν. ΑΑΒ'. Ε. τ. Κ φ. 179, 4 Μαΐου 1883.

1152. -Υ. Α. 4312 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων αρρένων εν τοις δήμοις Μακρυνείας και Ωλένου.

13 Απρ. 1883

[...] συνιστώμεν εις τα χωρία Ματαράγκα, Πουρλέσι και Μεσάριστα του δήμου Μακρυνείας ως και εις το χωρίον Ζευγαράκι του δήμου Ωλένου, ανά εν δημοτικόν σχολείον αρρένων, δαπάναις του Δημοσίου...

Ε. τ. Κ φ. 145, 14 Απρ. 1883.

1153 . -ΒΔ. Περί αυξήσεως της μισθοδοσίας του διδάσκοντος την Γερμανικήν Θ. Ευγενειάδου.

14 Απρ. 1883

[...] του εν αμφοτέροις τοις τμήμασι του Βαρβακείου Λυκείου διδάσκοντος την Γέρμανικήν, [...] εκ των τόκων του Βαρβακείου κληροδοτήματος. [...]

Ε. τ. Κ φ. 148, 20 Απρ. 1883.

1154. -ΒΔ. Περί εισαγωγής των στρατιωτικών ασκήσεων εις τα Διδασκαλεία του Κράτους.

14 Απρ. 1883

Σελ. 275
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/276.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 1. [...] εισάγονται [...] ως μάθημα ύποχρεωτικόν, επιδρών επί του γενικού βαθμού κατά τας προαγωγάς. κατά δε την έξαγωγήν του γενικού βαθμού ο μερικός βαθμός, ου ήξιωθη ο μαθητής εν ταις στρατιωτικαίς ασκήσεσι, πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμόν 2.

Άρθρ. 2. [...] του περί διδασκαλείων ΧΘ' νόμου απαιτούντος σώμα αρτιμελές παρά των εις το διδασκαλείον νεωστί κατατασσομένων, ουδείς δύναται να εξαιρεθή των στρατιωτικών ασκήσεων πλην αν, ων εκ των παλαιών δημοδιδασκάλων, προσαγάγη απόδειξιν δύο ιατρών, ενόρκως ενώπιον του ειρηνοδίκου μαρτυρούντων, ότι έχει οργανικήν τινα πάθησιν, παρακωλύουσαν αυτόν από των [...] ασκήσεων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 149, 21 Απρ. 1883.

1155. -Υ. Α. 16827 Υ. Στρατ. Περί εξετάσεως της σωματικής ικανότητος των κληρωτών.

16 Απρ. 1883

Ερμηνευτική άρθρου 33 Ν. ΨΙ^ περί στρατολογίας.

Ε. τ. Κ φ. 152, 22 Απρ. 1883.

1156. -Πρ. ΕΕΕΒ. Περί διαγωνισμού προς υποτροφίαν της γεωργίας εν τη αλλοδαπή.

20 Απρ. 1883 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΨΥΧΩΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ [...]

[...] προς διαγωνισμόν γίνονται δεκτοί:

α) Οι φοιτηταί του Πανεπιστημίου και οι φέροντες απολυτήριον Γυμνασίου και των εκτός της Ελλάδος ανεγνωρισμένων σχολών.

β) Οι έχοντες ηλικίαν 17 - 25 ετών πλήρη δε την υγείαν, βεβαιουμένην υπό ιατρού διοριζομένου πάρα της Επιτροπής.

Εκ των τριών αποσταλησομένων υποτρόφων ο μεν εις θέλει σπουδάσει την Δασονομίαν και την δασονομικήν βιομηχανίαν εν Γερμανία, ο έτερος την Κτηνοτροφίαν και την κτηνοτροφικήν βιομηχανίαν εν Γαλλία, και ο τρίτος την Δενδροκομίαν και Κηπουρικήν ωσαύτως εν Γαλλία. Επομένως οι μεν δύω τελευταίοι οφείλουσι να έχωσιν αρκούσας γνώσεις της Γαλλικής γλώσσης, ο δε πρώτος της Γερμανικής. [...]

Οι ευδοκιμήσαντες των υποτρόφων επανερχόμενοι υποχρεούνται να εργασθώσιν ίσα προς τα της υποτροφίας αυτών έτη, εντός του Ελληνικού Βασιλείου, όπου αν η Κυβέρνησις η η επιτροπή ήθελεν αποστείλει αυτούς, όπως διδάξωσιν είτε εν Γεωργική Σχολή είτε τους γεωργούς θεωρητικώς [...] και [...] πρακτικώς. [...]

Ε. τ. Κ φ. 204, 23 Μαΐου 1883.

1157-Υ. Α. 28999 Υ. Οικ. Περί κανονισμού των προς εξακρίβωσιν παθημάτων απαιτουμένων και του χρόνου της εξακριβώσεως προς περίθαλψιν των εν τοις ορυχείοις εργαζομένων.

20 Απρ. 1883

Δ΄ [...] η χήρα του αποβιώσαντος εργάτου οφείλει να προσαγάγη πλην των μαρτυρικών των βεβαιούντων το πάθημα και τον εκ τούτου επελθόντα θάνατον του συζύγου αυτής και τα εξής·

Σελ. 276
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/277.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3. Επίσημον μαρτυρικόν εμφαίνον τον αριθμόν των τέκνων αυτής και αν ταύτα συνεπλήρωσαν το δωδέκατον της ηλικίας των έτος [...]

Εκτελεστικό Β. Δ. της 31 Μαΐου 1882 "περί συστάσεως ειδικού ταμείου...^ κλπ.

Ε. τ. Κ φ. 157, 27 Απρ. 1883.

1158. -Υ. Α. 4724 Υ. ΕΔΕ. Περί μεταθέσεως της έδρας του < ιδιοσυντηρήτου εν Σόλω του δήμου Νωνάκριδος > δημοτικού σχολείου < εις το χωρίον Μεσορούγι του ιδίου δήμου ένθα υπάρχει προς τούτο ωκοδομημένον ιδιαίτερον κατάστημα υπό της κοινότητος >.

28 Απρ. 1883

Ε. τ. Κ φ. 181, 5 Μαΐου 1883.

1159. -Υ. Α. 4941 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως < δαπάναις του δημοσίου > δημοτ. σχολείου θηλέων < Γ' τάξεως > εν Κρεκουκίω του δήμου Ολυμπίων.

29 Απρ. 1883 Ε. τ. Κ φ. 181, 5 Μαΐου 1883.

1160. -ΒΔ. Περί διατηρήσεως του εν Οία Θήρας Ελλ. σχολείου υπό του δημοσίου < καθ' ολοκληρίαν >.

29 Απρ. 1883 Ε. τ. Κ φ. 181, 5 Μαΐου 1883.

1161. -Υ. Α. 3682 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν καθώς του δήμου Σικυώνος < ν. Κορινθίας >. [...] συντηρηθησομένου δαπάναις του δήμου, χορηγούντος και του δημοσίου ανάλογον συνδρομήν.

2 Μαΐου 1883

Ε. τ. Κ φ. 181, 5 Μαΐου 1883.

1162. -Υ. Α. 5181 Υ. ΕΔΕ. Περί διορισμού ιατρού εν τω δημοσίω γυμναστηρίω Αθηνών.

5 Μαΐου 1883

Ε. τ. Κ φ. 182, 5 Μαΐου 1883.

1163. -Υ. Α. 5242 Υ. ΕΔΕ. Περί διορισμού δημοδιδασκάλου < εις το άργούν δημοτικόν σχολείον Κατούνης του δήμου Εχίνου >.

6 Μαΐου 1883

Ε. τ. Κ φ. 187, 9 Μαΐου 1883.

1164. -Υ. Α. 5370 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων εν τοις δήμοις Κοτυλαίων και Αυλώνος.

10 Μαΐου 1883

Σελ. 277
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/278.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] εν τοις χωρίοις Κουρούνια του δήμου Κοτυλαίων και Αχλαδερή του δήμου Αύλώνος, ανά εν [...] αρρένων χορηγούντος του δημοσίου πλήρη τον μισθόν των διορισθησομένων εν αυτοίς δημοδιδασκάλων από της ενάρξεως.

Ε. τ. Κ φ. 191, 12 Μαΐου 1883.

1165. -Υ. Α. 5491 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Δρυσθενοίς του δήμου Κροκυλίου.

13 Μαΐου 1883

Ε. τ. Κ φ. 193, 13 Μαΐου 1883.

1166. -Υ. Α. 2968 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου [...] < αρρένων εν Σπαρτιά του δήμου Φαλάρων ν. Φθιώτιδος και Φωκίδος >.

17 Μαΐου 1883

[...] συντηρηθησομένου δαπάναις του δήμου, χορηγούντος και του δημοσίου ανάλογον συνδρομήν.

Ε. τ. Κ φ. 201, 20 Μαΐου 1883.

1167. -Υ. Α. 5676 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων εν τω δήμω Σικυώνος.

17 Μαΐου 1883

[...] αρρένων εν τοις χωρίοις Λιόπεσι, Διμινιό και Ζεμενόν [...] συντηρηθησόμενα υπό του δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 201, 20 Μαΐου Ι883.

1168. -Υ. Α. 10875 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου < αρρένων Γ' τάξεως > εν Βαλαρειώ του δημου Τροιζηνίων.

19 Μαΐου 1883

[...] χορηγούντος του δημοσίου προς τούτο δραχμάς πεντήκοντα τέσσαρας εκ του άρμοδίου κεφαλαίου και άρθρου του προϋπολογισμού του ε. έτους προς μισθοδοσίαν του διορισθησομένου εις αυτό διδασκάλου.

Ε. τ. Κ φ. 205, 24 Μαΐου 1883 .

1169. -ΒΔ. Περί του εσωτερικού κανονισμού του στρατιωτικού σχολείου των Ευελπίδων.

20 Μαΐου 1883

Ε. τ. Κ φ. 228, 10 Ιουν. 1883.

1170. -ΒΔ. Περί χορηγίας βοηθημάτων εις απόρους δήμους.

23 Μαΐου Ι883

[...] Εις τον δήμον Αχαρνών δραχ. νεαι διακόσιαι είκοσι τέσσαρες [...] προς συμπλήρωσιν της μισθοδοσίας του δημοδιδασκάλου Κουκουβαούνων διά το έτος 1882.

Σελ. 278
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/279.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Εις τον δήμον Στράτου δραχ. νέαι τετρακόσιαι τριάκοντα δύο [...] δι' αντιμισθίαν του γραμματοδιδασκάλου των σκηνιτών βλαχοποιμένων διά το έτος 1882 ωσαύτως. [...]

Ε. τ. Κ φ. 211, 28 Μαΐου 1883.

1171. -Υ. Α. 2166 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου < αρρένων Γ' τάξεως " εν Πουλακίδα του δήμου Μιδέας < ν. Αργολίδος και Κορινθίας >.

24 Μαΐου 1883

[...] χορηγούντος του δημοσίου πλήρη την μισθοδοσίαν του εν αυτώ δημοδιδασκάλου.

Ε. τ. Κ φ. 211, 28 Μαΐου 1883.

1172. -ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Βελεστίνω < πρωτευουση του δήμου Φερών της επαρχίας Βόλου >.

26 Μαΐου 1883

Ε. τ. Κ φ. 214, 31 Μαΐου 1883.

1173. -ΒΔ. Περί απολυσεως των καθηγητών και διδασκάλων των εμπορικών ναυτικών σχολών.

30 Μαΐου 1883

Διότι, κατά τον υπουργό των Ναυτικών: 'Από της ιδρύσεως των [...] εν ουδεμιά τούτων προσήλθον μαθηταί τοσούτοι τον αριθμόν, ώστε να προσδοκώνται [...] καρποί οπωσδήποτε ανάλογοι προς τας απαιτουμένας διά την συντήρησιν του προσωπικού [...] δαπάνας [...]

Ε. τ. Κ φ. 218, 2 Ιουν. 1883.

1174. -ΒΔ. Περί περιεκτικότητος εκάστου τυπογραφικού φύλλου των διαγωνιζομένων βιβλίων της μέσης και κατωτέρας εκπαιδεύσεως.

30 Μαΐου 1883

[...] Εις 27. 000 (είκοσι επτά χιλιάδας) περίπου τυπογραφικά στοιχεία έκαστον τυπογραφικόν φύλλον [...] αντί των εν άρθρω 8 του από 4 Σεπτεμβρίου 1882 ημετέρου διατάγματος [...] οριζομένων δεκαοκτώ χιλιάδων στοιχείων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 219, 3 Ιουν. 1883.

1175. -Υ. Α. 5850 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου < αρρένων Γ' τάξεως " εν Σπινάσα του δήμου Δολόπων < επαρχίας Ευρυτανίας >.

31 Μαΐου 1883

[...] συντηρηθησόμενον υπό του δημοσίου. Ε. τ. Κ φ. 219, 3 Ιουν. 1883.

1176. -Υ. Α. 6194 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου < αρρένων Γ' τάξεως > εν τω χωρίω Κυσέλη του δήμου Τολοφώνος < επαρχίας Δωρίδος >.

4 Ιουν. 1883

[...] χορηγούντος του δημοσίου πλήρη τον μισθόν του δημοδιδασκάλου.

Ε. τ. Κ φ. 224, 8 Ιουν. 1883.

Σελ. 279
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/280.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1177. -Υ. Α. 6195 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου < αρρένων Γ' τάξεως > εν Μαρατζά του δημου Τολοφώνος < επαρχίας Δωρίδος >.

4 Ιουν. 1883

Ε. τ. Κ φ. 224, 8 Ιουν. 1883.

1178. -ΒΔ. Περί Ισραηλιτικών σχολείων.

9 Ιουν. 1883 Εκτελεστικό Ν. ΑΙΓ' / 16 Ιουν. 1882. Ε. τ. Κ φ. 232, 14 Ιουλ. Ι883.

1179. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Κύμη σωματείου "Ο Εργάτης".

21 Ιουν. 1883

Άρθρ. 34. [...] πας εταίρος, η η οικογένεια αυτού, δυστυχήσας δικαιούται εις περίθαλψιν [...]

Ε. τ. Κ φ. 254, 30 Ιουν. 1883.

1180. -Υ. Α. 6996 Υ. ΕΔΕ. Περί αδείας της Φ. Παπαστάμου προς σύστασιν ιδιωτικής σχολής θηλέων εν Αθήναις.

23 Ιουν. 1883

[...] Κατά την συνοικίαν του οινοποιείου Σόλωνος [...]

Ε. τ. Κ φ. 246, 24 Ιουν. 1883.

1181. -Υ. Α. 5077, 6874 Υ. ΕΔΕ. Περί αδείας του Ν. Δρογγίτου προς σύστασιν ιδιωτικού < δημοτικού > σχολείου εν Ζακύνθω.

23 Ιουν. 1883

Ε. τ. Κ φ. 246, 24 Ιουν. 1883.

1182. -Εγ. 7101 Υ. ΕΔΕ. Περί διδάκτρων των εκ των νέων διδασκαλείων

δημοδιδασκάλων.

23 Ιουν. 1883

[...] Οι εκ των νέων διδασκαλείων δημοδιδάσκαλοι δεν στερούνται των κεκανονισμένων διδάκτρων < διατάξεις των άρθρων 24, 26 και 27 του από 6 / 18 Φεβρ. 1834 περί δημοτικών σχολείων νόμου αίτινες ισχύουσι δι' άπαντας τους δημοδιδασκάλους του Κράτους άνευ τινός έξαιρέσεως > [...] Γενήσεται δε η διανομή μεταξύ συνυπηρετούντων παλαιών και νέων δημοδιδασκάλων επί τη βάσει του βαθμού, ουχί δε του μισθού.

Ε. τ. Κ φ. 272, 12 Ιουλ. 1883.

1183. -ΒΔ. Περί ασκήσεως παλαιών δημοδιδασκάλων εν Αθήναις, Τριπόλει, Λαρίσση, Κερκύρα και Σύρω.

23 Ιουν. 1883

Εκτελεστικό άρθρου 4 του από 16 Μαρτ. 1881 σχετικού ΒΔ.

Ε. τ. Κ φ. 247, 25 Ιουν. 1883.

Σελ. 280
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/281.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1184. -Υ. Α. 7052 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Λαμυροις του δ. Ανδρου.

23 Ιουν. 1883

[...] συντηρηθησομένου το μεν εκ των τόκων του κληροδοτήματος του αποβιώσαντος Νικ. Ιω. Καμπανάκη και της χορηγίας του δημοτικού ταμείου του δήμου Άνδρου, το δε εξ αναλόγου επιχορηγήσεως του δημοσίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 247, 25 Ιουν. 1883.

1185. -Υ. Α. 7626 Υ. ΕΔΕ. Περί ασκήσεων γυμναστικής των δημοδιδασκάλων.

7 Ιουλ. 1883

Εκτελεστικό του από 8 Δεκ. 1862 ψηφίσματος της Προσωρινής Κυβερνήσεως Περί εισαγωγής της γυμναστικής εις τα εκπαιδευτήρια του Κράτους.

Ε. τ. Κ φ. 270, 9 Ιουλ. 1883.

1186. -ΒΔ. Περί προσθήκες και Β^ τάξεως εν τω Ελλ. σχολείω Ασλάναγα < δήμου Αριος >.

9 Ιουλ. 1883

Ε. τ. Κ φ. 274, 13 Ιουλ. 1883.

1187. -ΒΔ. Περί της εν τη τηλεγραφική σχολή διδασκαλίας και των εξετάσεων.

17 Ιουλ. 1883

Άρθρ. 2. Δεκτοί ώς μαθηταί [...] γίνονται όσοι [...] ήθελον προσαγάγει· 1) απολυτήριον ενός των Γυμνασίων του Κράτους, 2) Πιστοποίησιν [...] ότι άγουσιν ηλικίαν ουδέ κατωτέραν των 18 ουδέ ανωτέραν των 30 ετών, ότι κέκτηνται την Ελληνικήν Ιθαγένειαν και ότι έχουσι διαγωγή ν χρηστήν. [...]

Εκτελεστικό του Ν. ΑΚς' / 22 Ιουν. 1882. Ε. τ. Κ φ. 293, 17 Ιουλ. 1883.

1188. -Εγ. 141. Υ. Οικ. Περί των όρων διά την εργολαβίαν της κοπής του καπνού κ. λ. π. < εις τα δημόσια καπνοκοπτήρια >.

19 Ιουλ. 1883

[...] Η κοπή των ειδών περί ων πρόκειται είναι τεχνη, δι' ήν απαιτούνται ειδήμονες, αλλ' η ζύγισις και η συσκευή, η εις δοχεία δηλαδή η σακκίδια τοποθετησις, είναι εργασία ήτις και εις παίδας ακόμη είναι προσιτή. Εις όλας τας επαρχίας υπάρχουσιν ειδήμονες [...] και παντού παίδες δυνάμενοι επί μετριωτάτη αμοιβή ν' αναλάβωσι το απλούστατον έργον της ζυγίσεως και σκευής. [...]

Ουδένα λανθάνει ότι η συστηματοποίησες της εργασίας και το εις παίδας ακόμη, ως είρηται, προσιτόν του πλείστου μέρους αυτής, είναι όροι οίτινες και το έργον αποδεικνύουσιν ευχερές και την αναδοχήν αυτού επικερδή διά τον νοήμονα και επιχειρηματικόν < εργολάβον > ούτε δύναται' τις να ισχυρισθή ότι [...] δεν θα ευρεθώσιν εν τη υπό την δικαιοδοσίαν σας επαρχία < εργολάβοι > ικανοί να εννοήσωσι τους τοιούτους όρους του έργου και την εξ αυτών ωφέλειαν

Σελ. 281
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 262
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  1883

  1067. -Υ. Α. 107 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων εν Κρυνόφτα και Τζοροτά του δήμου Λευκασίας.

  4 Ιαν. 1883

  [...] ανά εν αρρένων [...] Ε. τ. Κ φ. 4, 5 Ιαν. 1883.

  1068. -ΒΔ. Περί διδασκαλικών μεταβολών.

  5 Ιαν. 1883

  [...] Ανατίθεται προσωρινώς εις τον Φ. Πορτέλλην η διδασκαλία του μαθήματος της Ιταλικής εν τω γυμνασίω Καλαμών [ ...]

  Ε. τ. Κ φ. 23, 20 Ιαν. 1883.

  1069. -Υ. Α. 14450 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Τοπόλια του δήμου Παρνασσίων.

  5 Ιαν. 1883

  [...] δαπάναις του δήμου. Ε. τ. Κ φ. 7, 8 Ιαν. 1883.

  1070 . -ΒΔ. Περί συστάσεως Ελληνικού σχολείου εν Παυλιανη του δήμου Ηρακλειωτών.

  7 Ιαν. 1883

  [...] Συσταίνεται Ελλην. σχολείον με μίαν επί του παρόντος τάξιν εν Παύλιανη του δήμου Ηρακλειωτών της επαρχίας Φθιώτιδος. [...]

  Ε. τ. Κ φ. 9, 11 Ιαν. 1883.

  1071 . -Υ. Α. 279 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Κοκοτοίς της επαρχίας Αλμυρού.

  8 Ιαν. 1883

  Ε. τ. Κ φ. 9, 11 Ιαν. 1883.

  1072. -Υ. Α. 14345 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Μπεντενίω του δήμου Λαμπείας.

  10 Ιαν. 1883

  Ε. τ. Κ φ. 12, 13 Ιαν. 1883.

  1073. -Υ. Α. 281 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Βελεστίνω.

  12 Ιαν. 1883

  Επαρχίας Βόλου. Ε. τ. Κ φ. 14, 14 Ιαν. 1883.