Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 341-360 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/341.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] εις την δημοδιδάσκαλον Φανήν Κανελλοπούλου [...] ενταύθα κατά την συνοικίαν των Ταξιαρχών παρά τον σταθμόν του σιδηροδρόμου Αθηνών και Πειραιώς.

Ε. τ. Κ φ. 132, 29 Δεκ. 1885 (Α΄ 2).

1512. -ΒΔ. Περί χορηγήσεως αποζημιώσεως < δραχμών τεσσαράκοντα κατά μήνα > τοις ναυτ. δοκίμοις α΄ τάξεως προς βελτίωσιν του συσσιτίου αυτών < μέχρις ου έξακολουθή η επιστράτευσις της ναυτικής δυνάμεως του κράτους >.

30 Δεκ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 4, 4 Ιαν. 1886.

1513. -ΒΔ. Περί χορηγήσεως υπό του Δημοσίου μηνιαίων βοηθημάτων υπέρ δημοτ. σχολείων κλπ.

30 Δεκ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 136, 31 Δεκ. 1885 (Α΄ 2).

1514. -Υ. Α. 16240 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου εν Νουτσουμπρού κτλ. < δήμου Βωμέας· ν. Φθιώτιδος και Φωκίδος >.

30 Δεκ. 1885

[...] ίνα το μεταβατικόν δημοτικόν σχολείον των χωρίων Νούτσουμπρου και Σουρουστίου εδρεύη και λειτουργή εις το χωρίον Σουρούστιον, εις Ντούτσουβρον δε συστηθή μόνιμον δημοτικόν σχολείον [...] χορηγούντος του δημοσίου προς τούτο από 1ης Ιανουαρίου προς τον δήμον βοήθημα δραχμών τεσσαράκοντα κατά μήνα.

Ε. τ. Κ φ. 134, 31 Δεκ. 1885 (Α΄ 2).

1515. -ΒΔ. Περί της εν Ληξουρίω Πετριτσείου Σχολής.

30 Δεκ. 1885

[...] αποτελείται τούντεύθεν εκ πλήρους Ελληνικού σχολείου και εκ πλήρους γυμνάσίου [...] Ε. τ. Κ φ. 4, 4 Ιαν. 1886^

1516. -Ν. ΚΒ'. . Περί φόρου οικοδομών.

31 Δεκ. 1863

Άρθρ. 2. Εις τον φόρον τούτον δεν υποβάλλονται

ε΄) Αι εν τοις γεωργικοίς κτήμασιν οικίαι, τα φιλανθρωπικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκτός των ιδιωτικών σχολείων.

Ε. τ. Κ φ. 134, 31 Δεκ. 1885 (Α΄ 2) .

1886

1517. -Υ. Α. 114 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Βαρυμπόπη του δήμου Αυλώνος.

3 Ιαν. 1886

[...] συντηρηθησόμενον εκ των παρά του δημοσίου χορηγουμένων βοηθημάτων.

Ε. τ. Κ φ. 5, 7 Ιαν. 1886.

Σελ. 341
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/342.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1518. -Υ. Α. 10118 (1884) Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Σαραβαλίω του δήμου Πατρέων.

10 Ιαν. 1886

[...] συντηρηθησόμενον υπό του οικείου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 9, 11 Ιαν. 1886.

1519. -Υ. Α. 9768, 14076, 16379 π.ε. Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τη κώμη Καρβουνάδων του δήμου Κυθηρίων.

13 Ιαν. 1886

Βιτσαμάνειον κληροδότημα. Ε. τ. Κ φΑ2. 14 Ι. Ιαν. 1886.

1520. -Υ. Α. 655 Υ. ΕΔΕ. Περί εξετάσεων των φοιτητών της θεολογικής σχολής εις την Ελληνικήν και Λατινικήν φιλολογίαν.

16 Ιαν. 1886

[...] ουχ ήττον αυστηρώς η οι φοιτηταί του φιλολογικού τμήματος της φιλοσοφικής σχολής [...]

Ε. τ. Κ φ. 15, 18 Ιαν. 1886.

1521 . -Υ. Α. 17529 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Αγία Σοφία του δήμου Ληλαντίων < ν. Ευβοίας >.

16 Ιαν. 1886

[...] δαπάναις του δήμου [...] χορηγούντος του Δημοσίου [...] δραχμών πεντήκοντα μηνιαίως. Ε. τ. Κ φ. 16, 20 Ιαν. 1886.

1522. -ΒΔ. Περί συστάσεως < μονοταξίων > Ελλ. σχολείων εν Βερζόβη < δήμου Κορυθίου της Μαντινείας >, Κάτω Αχαΐα < τού δήμου Δυμης > και

Αδάμαντι. 20 Ιαν. 1886

Ε. τ. Κ φ. 18, 22 Ιαν. Ι886.

1523. -ΒΔ. Περί συστάσεως < μονοταξίου > Ελλ. σχολείου εν Διαβολιτζίω του δήμου Ανδανίας < επαρχίας Μεσσήνης >.

20 Ιαν. 1886

Ε. τ. Κ φ. Ι8, 22 Ιαν. 1886.

1524. -ΒΔ. Περί μεταθέσεως της έδρας του Ελλην. σχολείου Πενταγιών κλπ. < δήμου Κροκυλίου, επαρχίας Δωρίδος >.

20 Ιαν. 1886

[...] εκ Πενταγιών του δήμου Κροκυλίου εις Άνω Παλαιοξάριον του δήμου Ποτιδανείας.

Ε. τ. Κ φ. 18, 22 Ιαν. 1886.

Σελ. 342
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/343.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1525. -ΒΔ. < Περί χορηγήσεως δραχμών εκατόν είκοσι κατά μήνα εις τον Απόστολον Ι. Αποστόλη >.

20 Ιαν. 1886

[...] εγκρίνεται, ίνα εκ των τόκων του Βαρβακείου κληροδοτήματος, των περισσευόντων μετά την καταβολήν των δαπανών της συντηρήσεως του Βαρβακείου Λυκείου και ωρισμένων υπό του αειμνήστου κληροδότου εις βοήθειαν πτωχών Ελληνικών οικογενειών, χορηγώνται εξαιρετικώς εις τον μαθητήν του ελληνικού σχολείου [...] υιόν πατρός πένητος και δισέγγονον του ναυάρχου των Ψαρρών Ν. Αποστόλη, [...] αρχής από του ενεστώτος έτους μέχρι τέλους των γυμνασιακών σπουδών αυτού.

Ε. τ. Κ φ. 19, 22 Ιαν. 1886.

1526. -ΒΔ. Περί συστάσεως < μονοταξίου > ελληνικού σχολείου εν Βενδίστη < επαρχίας Καλαμπάκας > .

23 Ιαν. 1886

Ε. τ. Κ φ. Ι03, 29 Απρ. 1886.

1527. -ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ' τάξεως εν τω Ελλην. σχολείω Λειβαρτζίου.

29 Ιαν. 1886

Κληροδότημα Σ. Σακελλαρίου. Ε. τ. Κ φ. 30, 3 Φεβρ. 1886.

1528. -Υ. Α. 1650 Υ. ΕΔΕ. Περί καταργήσεως δημοτικών σχολείων του δήμου Αθηναίων.

αχρονολόγητο

[...] μη ψηφισθείσης διά του προϋπολογισμού υπό του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αθηναίων της απαιτουμένης δαπάνης προς συντήρησιν των συσταθέντων δημοτικών σχολείων θηλέων εν ταις ενταύθα αγροτικαίς συνοικίαις Βαθρακονησίω, Αγία Μαρίνη, Φωταερίω, Σεπολίοις, Πατησίοις, Αμπελοκήποις και εν τοις χωρίοις Χαλανδρίω, Αμαρουσίω και Κηφισσία ανακαλούμεν την περί συστάσεως τούτων Υπουργικήν πράξιν [...] και απαλλάσσομεν της υπηρεσίας τας εν αυτοίς υπηρετούσας δημοδιδασκαλίσσας [...]

Ε. τ. Κ φ. 38, 10 Φεβρ. 1886.

1529. -Υ. Α. 17140 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου εν Πάτραις >.

[...] τω Χαριλάω Δημητροπούλω [...] συνιστάμενου εκ τεσσάρων τάξεων δημοτικού σχολείου και τριών Ελληνικών.

Ε. τ. Κ φ. 45, 18 Φεβρ. 1886.

1530. -ΒΔ. Περί γενικού επόπτου των στρατιωτικών ασκήσεων < των μαθητών των γυμνασίων >.

12 Φεβρ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 44, 17 Φεβρ. 1886.

Σελ. 343
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/344.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1531. -Ν. ΑΤΝΒ'. Περί τροποποιήσεως του άρθρου 2ου του ^ΑΡΝς' νόμου " περί συστάσεως σχολής των ναυτικών δοκίμων ".

12 Φεβρ. 1886

[...] ο [. . . ] οριστικός αριθμός των τεσσαράκοντα δοκίμων αυξάνει εις εβδομήκοντα.

Ε. τ. Κ φ. 41, 13 Φεβρ. 1886.

1532. -ΒΔ. Περί προσόντων εισαγωγής μονίμων δοκίμων μηχανικών εν τω Β. Ναυτικώ και προβιβασμού των εν τω μηχανικώ σώματι υπηρετούντων.

13 Φεβρ. 1886

Άρθρ. 1. Ουδεμία αναφορά προς κατάταξιν δοκίμου μηχανικού εις το πολεμικόν ναυτικόν είναι δεκτή [...] εάν δεν συνοδεύεται υπό των εξής εγγράφων· α΄) Δι' αποσπάσματος εξηγμένου εκ του μητρώου των αρρένων, μαρτυρούντος ότι ο αιτών την κατάταξιν του είναι εγγεγραμμένος εις το μητρώον των αρρένων και άγει ηλικίαν από 18 - 25 το πολύ ετών· β΄) Δι' επισήμου απολυτηρίου της ημετέρας σχολής των τεχνών η ξένης τοιαύτης, δηλούντος ότι αποπεράτωσεν εν αύτη τας ατμομηχανικας σπουδάς του [...]

Προηγούνται εξετάσεις. Ε. τ. Κ φ. 48, 21 Φεβρ. 1886.

1533 . -ΒΔ. Περί συστάσεως έδρας τεχνικών σχεδίων εν τω Σχολείω των Τεχνών.

13 Φεβρ. 1886

[...] 1) Εγκρίνομεν την σύστασιν έδρας τεχνικών σχεδίων εν τω Σχολείω των Τεχνών προς διδασκαλίαν και τελειοποίησιν των επαγγελλομένων διαφόρους τέχνας και ορίζομεν προς τούτο χρόνον της διδασκαλίας τας Κυριακάς και λοιπας εορτάς του ενιαυτού και καθ' εκάστην έσπέοαν. [...]

Ε. τ. Κ φ. 43, 15 Φεβρ. 1886.

1534. -ΒΔ. Περί ναυτοδιδασκάλων.

21 Φεβρ. 1886

Εκτελεστικό Ν. ΑΛΘ' περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών.

Ε. τ. Κ φ. 73, 21 Μαρτ. 1886.

1535. -Υ. Α. 2530 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως < δημοτικού > σχολείου θηλέων εν Κριεκουκίω του δήμου Ερυθρών < επαρχίας Μεγαρίδος >.

6 Μαρτ. 1886

[...] δαπάναις του οικείου δήμου, χορηγούντος του δημοσίου βοήθημα δραχμών τεσσαράκοντα κατά μήνα [...]

Ε. τ. Κ φ. 61, 8 Μαρτ. 1886.

1536. -ΒΔ. Περί εξετάσεων επί προβιβασμώ διδασκάλων και διδασκαλισσών.

11 Μαρτ. 1886 Ε. τ. Κ φ. 75, 24 Μαρτ. 1886.

Σελ. 344
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/345.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1537. -ΒΔ. Περί προσόντων διδασκαλισσών των εργοχείρων.

13 Μαρτ. 1886

Άρθρ. 1. < διοριζομένων > [...] είτε εν δημοτικοίς σχολείοις θηλέων είτε και εν ανωτέροις παρθεναγωγείοις [...] < ευπόρων δήμων >.

Ε. τ. Κ φ. 74, 22 Μαρτ. 1886.

1538 . -Υ. Α. 456 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως ιδιωτικού σχολείου θηλέων εν Γαλαξιδίω >.

14 Μαρτ. 1886

[...] εις την Αικατερίνην Παπαδόγιαννη [...] εκ τεσσάρων τάξεων δημοτικού σχολείου.

Ε. τ. Κ φ. 69, 17 Μαρτ. 1886.

1539. -Υ. Α. 2252 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν χωρίω Μωσιά του δήμου Φενεού < επαρχίας Κορινθίας >.

17 Μαρτ. 1886

[...] συντηρηθησόμενον δαπάναις του οικείου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 71, 19 Μαρτ. 1886.

1540. -ΒΔ. Περί προσόντων των καθηγητών και διδασκάλων των διδασκαλείων και της Ριζαρείου Σχολής.

19 Μαρτ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 75, 24 Μαρτ. 1886.

1541 . -Υ. Α. 3665 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως ενταύθα ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων >.

24 Μαρτ. 1886

[...] εις την Ελίζαν Δημοπούλου [...] κατά την συνοικίαν Καλαμιώτου.

Ε. τ. Κ φ. 76, 27 Μαρτ. 1886.

1542. -Υ. Α. 3961 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Αρχοντικώ του δήμου Μελιτίνης.

28 Μαρτ. 1886

[...] δαπάναις του [...] δήμου. Ε. τ. Κ φ. 78, 29 Μαρτ. 1886.

1543. -Υ. Α. 2413, 4050 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως σχολείων >.

1 Απρ. 1886

α) [...] παρέχεται εις τον Διονύσιον Ραζή το δικαίωμα της συστάσεως εν τω εν Αργοστολίω Ελληνικώ αυτού σχολείω και δύο γυμνασιακών τάξεων.

β) [...] χορηγείται εις την δημοδιδάσκαλον Ζωήν Κορωναίου η άδεια να επεκτείνη το υπό την διεύθυνσίν της ιδιωτικόν σχολείον των θηλέων εν Βόλω, συνιστώσα πλην του δημοτικού σχολείου εκ τεσσάρων τάξεων, και τρεις ανωτέρας.

Ε. τ. Κ φ. 81, 2 Απρ. 1886.

Σελ. 345
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/346.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1544. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Αταλάντης.

9 Απρ. 1886

[...] Εισίν απηλλαγμένα δασμού τα κατά το μέχρι του ^ΑΡ^ νόμου ισχύον δασμολόγιον ατελή, τοιαύτα δε εισί και [...] άβακες γραφής, τα κονδύλια αβάκων [...]

Ε. τ. Κ φ. 89, 10 Απρ. 1886.

1545. -ΒΔ. Περί συστάσεως εν Γυθείω πλήρους δημοτικού Γυμνασίου.

9 Απρ. 1886

[...] διατίθενται ετησίως 16. 000 δρ. προς σύστασιν δημοτικού εν Γυθείω Γυμνασίου < δυνάμει Ν. ΑΤΑΒ' / 1885 > [...] ύποχρεούται < δε > ο δήμος να καταβάλλη [...] το τυχόν αναγκαιούν έτι ποσόν προς συμπλήρωσιν της [...] απαιτουμένης δαπάνης [...]

Ε. τ. Κ φ. 98, 22 Απρ. 1886.

1546. -Υ. Α. 2109, 4833 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως εν Αυλωναρίω δημοτικού σχολείου θηλέων, και εν Ωρολογίω δημοτ. σχολείου αρρένων.

18 Απρ. 1886

Καρυστίας. Ε. τ. Κ φ. 94, 18 Απρ. 1886.

1547. -Υ. Α. 5088 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Χρυσάφη, πρωτευούση του δήμου Θεραπνών < ν. Λακωνίας >.

25 Απρ. 1886 Ε. τ. Κ φ. 103, 29 Απρ. 1886.

1548. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως των διατάξεων της διαθήκης 'Αναστ. Βελιανίτου, όσον αφορά εις την παροχήν προς τον δήμον Γαϊανών < Παξών > κληροδοτημάτων τινών.

3 Μαΐου 1886

[...] εις εκπαίδευσιν ενδεών και εις προίκισιν νεανίδων πτωχών και χρηστοήθων [...]

Ε. τ. Κ φ. 110, 5 Μαΐου 1886.

1549. -Υ. Α. 5174 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως εν Λευκάδι ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

6 Μαΐου 1886

[...] εις τον δημοδιδάσκαλον Πέτρον Λοβέρδου [...] εκ τεσσάρων μόνον τάξεων.

Ε. τ. Κ φ. 112, 7 Μαΐου 1886.

1550. -ΒΔ. Περί κανονισμού της εσωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

16 Μαΐου 1886

Άρθρ. 1. Η εσωτερική υπηρεσία του Υπουργείου [...] διαιρείται εις εξ τμήματα· α΄) το Εκκλησιαστικόν, ου προΐσταται ο αρμόδιος τμηματάρχης, β΄) το της ανωτέρας εκπαιδεύσεως,

Σελ. 346
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/347.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ου προΐσταται ο αρμόδιος τμηματάρχης, γ΄) το της μέσης εκπαιδεύσεως, ου προΐσταται ο αρμόδιος τμηματάρχης, δ΄) το της δημοτικής εκπαιδεύσεως, ου προΐσταται ο Γένικός επιθεωρητής των δημοτικών σχολείων, ε΄) το αρχαιολογικόν, ου προΐσταται ο Γενικός έφορος των αρχαιοτήτων και στ') το λογιστικόν, ου προΐσταται ο αρμόδιος τμηματάρχης.

Άρθρ. 2. το τμήμα της ανωτέρας εκπαιδεύσεως διεξάγει τας εργασίας τας αναγομένας εις το Πανεπιστήμιον και τα παραρτήματα αυτού, εις την στατιστικήν των διαφόρων κλάδων της εκπαιδεύσεως, εις τα των δημοσίων και γυμνασιακών βιβλιοθηκών και πάσαν άλλην εκάστοτε ανατιθεμένην αυτώ δι' Υπουργικής αποφάσεως.

Άρθρ. 3. το από 9 Μαΐου π. έτους Ημέτερον διάταγμα περί τροποποιήσεως της εσωτερικής υπηρεσίας του αυτού Υπουργείου καταργείται [...]

Ε. τ. Κ φ. 126, 19 Μαΐου 1886.

1551 . -ΒΔ. Περί συστάσεως εν Κονίσκη, < τού δήμου Παρευηνίων, μονοταξίου > Ελλην. σχολείου.

7 Ιουν. 1886

Ε. τ. Κ φ. Ι68, 26 Ιουν. 1886.

1552. -Υ. Α. 17417 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού σχολείου εν Ερμουπόλει >.

7 Ιουν. 1886

[...] αποτελουμένου εκ τριών τάξεων αντιστοίχων ταις του Ελληνικού σχολείου και διευθυνομένου υπό του Λουδοβίκου Μαζίνου.

Ε. τ. Κ φ. 150, 9 Ιουν. 1886.

1553. -Ν. ΑΤ^ Γ'. Περί υπηρεσίας διδακτόρων της ιατρικής και πτυχιούχων φαρμακοποιών.

18 Ιουν. 1886

Άρθρον μόνον. [...] προσερχόμενοι η προσαγόμενοι προς εκπλήρωσιν της επιβαλλομένης αυτοίς υπό των περί στρατολογίας νόμων υποχρεώσεως εν τω ενεργώ στρατω κατατάσσονται εις τον εν Αθήναις 1ον λόχον των νοσοκόμων ως νοσοκόμοι. Μετά τρίμηνον προκαταρκτικήν άσκησιν, ορισθησομενην διά διοικητικού κανονισμού, ονομάζονται διά Β. διατάγματος επίκουροι μεν ανθυπίατροι η ανθυποφαρμακοποιοί οι κεκτημένοι την προς άσκησιν του εαυτων επαγγέλματος πρακτικήν άδειαν, επίκουροι δε δόκιμοι ιατροί η φαρμακοποιοί οι μη κεκτημένοι ταύτην, και εκτελούσι, διαρκούσης της υποχρεώσεως των καθήκοντα του βαθμού, ον φέρουν, λαμβάνοντες αποδοχάς νοσοκόμου.

Ούτοι, μετά την λήξιν της θητείας των, μεταβαίνοντες εις την εφεδρείαν του ενεργού στρατού, ονομάζονται έφεδροι ανθυπίατροι, ανθυποφαρμακοποιοί η δόκιμοι [...]

Ε. τ. Κ φ. 161, 19 Ιουν. 1886.

1554. -ΒΔ. Περί συστάσεως ειδικών ναυτικών σχολών προς εκπαίδευσιν άρμενιστών, πηδαλιούχων και πυροβολητών.

19 Ιουν. 1886 Εκτελεστικό αρθρ. 3 Ν. ΑΡΟΘ' / 18 Απρ. 1884. Ε. τ. Κ φ. 168, 26 Ιουν. 1886.

Σελ. 347
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/348.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1555. -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του ^ΑΤ^ Γ' νόμου περί υπηρεσίας διδακτόρων της ιατρικής και πτυχιουχων φαρμακοποιών.

27 Ιουν. 1886

Ε. τ. Κ φ. 175, 1 Ιουλ. 1886.

1556. -ΒΔ. Περί εισαγωγής και εκπαιδεύσεως εν τη ναυτική των δοκίμων σχολή αλλοδαπών Ελληνικής η Αλβανικής καταγωγής κλπ.

4 Ιουλ. 1886 [...] Αλλοδαποί, ων ο πατήρ ή η μήτηρ είνε ομογενής, ήτοι Έλλην η Αλβανός την καταγωγήν, επιτρέπεται να εισάγωνται και εκπαιδεύωνται εν τη ναυτική των δοκίμων σχολή υφ' ους όρους εισάγονται εις την σχολήν ταύτην και εκπαιδεύονται οι την ελληνικήν ιθαγένειαν κεκτημένοι. [...]

Ε. τ. Κ φ. 179, 5 Ιουλ. 1886.

1557. -ΒΔ. Περί ελευθέρας εισόδου εις την Ακρόπολιν και τα Μουσεία.

4 Ιουλ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 189, 17 Ιουλ. 1886.

1558 . -ΒΔ. Περί συστάσεως Β' Ελλ. σχολείου εν Πειραιεί κτλ.

14 Ιουλ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 192, 19 Ιουλ. 1886.

1559. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του αρθρ. 7 του περί των εξετάσεων εν τω Διδασκαλείω Βασ. διατάγματος της 21 Αυγουστου 1878.

15 Ιουλ. 1886

Άρθρ. 7. Βαθμολογική αξία των αριθμών ορίζεται η εξής· 10=άριστα· 9 και 8 =λίαν καλώς· 7 και 6= καλώς· 5= ικανώς· 4 και 3=ενδεώς· 2=ενδεέστατα και 1=κακώς. Έσχατος βαθμός δι' ου κατατάσσεται η προβιβάζεται ο εξετασθείς είναι ο 5 [...]

Ε. τ. Κ φ. 194, 21 Ιουλ. 1886.

1560. -Υ. Α. 9194 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Μεγάλη Βάλτσα δήμου Σικυώνος < ν. Αργολίδος και Κορινθίας >.

15 Ιουλ. 1886 Ε. τ. Κ φ. 189, 17 Ιουλ. 1886.

1561. -Υ. Α. 9268 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως μιας έτι τάξεως εις το εν Μεσσήνη ιδιοσυντηρητον δημοτικόν σχολείον >.

16 Ιουλ. 1886

[...] αντιστοίχου τη α΄ τάξει του Ελληνικού σχολείου, υπό του διευθύνοντος το [...] σχολείον Αποστόλου Ανδρικοπούλου.

Ε. τ. Κ φ. 19Ι, 18 Ιουλ. 1886.

Σελ. 348
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/349.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1562. -Υ. Α. 7264 Υ. ΕΔΕ. Περί ανασυστάσεως τάξεως τηλεγραφικής σχολής εν τω Πολυτεχνείω κλ.π.

17 Ιουλ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 198, 25 Ιουλ. 1886.

1563. -Υ. Α. 9694 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως εν Καλάμαις ιδιωτικού σχολείου >.

25 Ιουλ. 1886

[...]εις την Μαρίαν Πετροπούλου [...] εκ τεσσάρων τάξεων και ελληνικόν εκ τριών τάξεων. Ε. τ. Κ φ. 200, 26 Ιουλ. 1886.

1564. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως δωρεάς γηπέδου της μονής Ασωμάτων τη εν Αθήναις συστηθησομένη Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή.

25 Ιουλ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 202, 28 Ιουλ. 1886.

1565. -Υ. Α. 10037 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως εν τη πόλει του Βόλου ιδιωτικού δημοτικού σχολείου αρρένων >.

30 Ιουλ. 1886

[...] εις τον Ιωάννην Παπαχρήστου [...] εκ τεσσάρων τάξεων.

Ε. τ. Κ φ. 208, 1 Αυγ. 1886.

1566 . -ΒΔ. Περί συστάσεως ελλην. σχολείου εν Τριπόλει, διαιρέσεως της α΄ τάξεως του εν Λαρίσση κλπ.

4 Αυγ. 1886

Διαιρείται εις δύο τμήματα η α΄ τάξις του εν Λαρίσση ελληνικού σχολείου, εγγραφέντων εις αυτήν κατά το λήξαν σχολικόν έτος μαθητών υπέρ τους εκατόν· του εν Γυθείω και του εν Θουρία ελληνικού σχολείου, ομοίως εγγραφέντων εις την α΄ τάξιν εκατέρου μαθητών πλειόνων των εκατόν.

Συνιστάται και γ' ελληνικόν σχολείον εν Τριπόλει, των μαθητών των δύο άχρι τούδε υφιστάμενων εν τη πόλει ταύτη [...] υπερβαινόντων τους πεντακοσίους [...]

Αναγνωρίζεται ως νομίμως υφισταμένη η β' τάξις του εν Αραχώβη Λεβαδείας ελληνικού σχολείου, εις ο ήτο διωρισμενος κατά το λήξαν έτος και δεύτερος διδάσκαλος, εγγραφέντων εν τη β' τάξει ταύτη μαθητών περί τους είκοσιν [...]

Ε. τ. Κ φ. 212, 5 Αυγ. 1886.

1567. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Άνδρω συσταθέντος εμπορ. συλλόγου " Ομόνοια ".

4 Αυγ. 1886 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 14. Εάν του Ταμείου οι πόροι αυξηθώσιν, ώστε να επαρκώσιν εις τας ετησίους ανάγκας του Συλλόγου, ο Πρόεδρος δύναται να συνδράμη και άλλους ενδεείς εκ των μή εγγεγραμμένων 

Σελ. 349
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/350.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

εις το μητρώον του Συλλόγου· προς δε και προσφέρη εις φιλανθρωπικάς εταιρίας και σχολεία μετά προηγουμένην του Συμβουλίου γνωμοδότησιν [...]

Ε. τ. Κ φ. 215, 8 Αυγ. 1886.

1568. -< Διά ΒΔ. της 4ης Αυγούστου 1886 " απαλλάσσονται της υπηρεσίας ελλείψει πιστώσεως ο διδάσκαλος της γαλλικής και ιταλικής εν τω γυμνασίω Αργοστολίου Στέφανος Μαρτζώκης και ο διδάσκαλος της αγγλικής εν τω γυμνασίω Ανδρέας Άννινος.

Ε. τ. Κ φ. 212, 5 Αυγ. 1886.

1569. -Υ. Α. 10328 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως εν Αιγίω πλήρους ελληνικού σχολείου >.

7 Αυγ. 1886 [...] εις τον Χρήστον Νικολαΐδην. Ε. τ. Κ φ. 217, 11 Αυγ. 1886.

1570. -Υ. Α. 10245 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως εν Ερμουπόλει ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων >.

9 Αυγ. 1886

[...] εις την Ζηνοβίαν A. Καμπάνη, το γένος Ψωμαδάκη, [...] εκ τεσσάρων τάξεων.

Ε. τ. Κ φ. 218, 12 Αυγ. 1886.

1571. -Υ. Α. 10454 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως ενταύθα ιδιωτικού Λυκείου >.

11 Αυγ. 1886

[...] εις τον Αθανάσιον Παπαγεωργίου, [...] περιλαμβάνον προκαταρκτικόν σχολείον, Ελληνικόν και γυμνάσιον πλήρες.

Ε. τ. Κ φ. 218, 12 Αυγ. 1886

1572. -ΒΔ. Περί συντηρήσεως κλπ. του εν Γυθείω Γυμνασίου.

18 Αυγ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 225, 20 Αυγ. 1886.

1573. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του Καταστατικού του εν Αθήναις συσταθέντος " Ελληνικού Αθλητικού Συλλόγου ".

18 Αυγ. 1886

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός είνε η διά της γυμναστικής, δι' αθλητικών ασκήσεων, νηκτικής η κολυμβητικής και ιππευτικής, διά της επί σκοπόν βολής, των καθ' ωρισμένας εποχάς του έτους πορειών, και πάσης άλλης ασκήσεως επίρρωσις των σωματικών δυνάμεων παντός Έλληνος προς κτήσιν ύγιείας, ευεξίας, ρωμαλεότητος και στρατιωτικών προσόντων, δι' ων τα μέλη του Συλλόγου θέλουσι δυνηθή ποτέ να επιτελέσωσιν εύσκοπώτερον και πληρέστερον το προς την πατρίδα καθήκον αυτών.

Σελ. 350
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/351.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 3. Μέλη του Συλλόγου γίνονται πολίται Έλληνες, πάσης κοινωνικής τάξεως, πάσης ηλικίας και παντός επαγγέλματος, ως και πάσης άλλης εθνικότητος άνδρες, άμα τη εγγράφω δηλώσει αυτών [...]

Δικαίωμα εγγραφής 1 δρχ. και μηνιαία συνδρομή 1 δρχ.

Ε. τ. Κ φ. 232, 26 Αυγ. 1886.

1574. -ΒΔ. Περί αυξήσεως των μαθητών του προπαρασκευαστικού  υπαξιωματικών σχολείου.

25 Αυγ. 1886

[...] Ο ολικός αριθμός των μαθητών [...] αυξάνεται μέχρι τριακοσίων εξήκοντα [...]

Ε. τ. Κ φ. 237, 30 Αυγ. 1886.

1575. -ΒΔ. Περί εισαγωγής και εκπαιδεύσεως εν τω Στρατιωτικώ Σχολείω των Ευελπίδων αλλοδαπών Ελληνικής η 'Αλβανικης καταγωγής.

25 Αυγ. 1886

[...] Αλλοδαποί, ων ο πατήρ η η μήτηρ είναι ομογενείς, ήτοι Έλλην η Αλβανός την καταγωγήν, επιτρέπεται να εισάγωνται και εκπαιδεύωνται εν τω Στρατιωτικώ Σχολείω των Ευελπίδων, υφ' ους όρους εισάγονται εν τω Σχολείω τούτω και εκπαιδεύονται οι την Ελληνικήν ιθαγένειαν κεκτημένοι. [...]

Ε. τ. Κ φ. 236, 29 Αυγ. 1886.

1576. -ΒΔ. Περί αναγνωρίσεως, συστάσεως και καταργήσεως τάξεων Ελλην. σχολείων.

27 Αυγ. 1886

[...] Αναγνωρίζεται ως υφισταμένη η κατά το παρελθόν σχολικόν έτος λειτουργήσασα τρίτη τάξις του εν άνω Βώλω Ελληνικού σχολείου.

Επίσης η [...] δευτέρα τάξις του εν Κατούνη Ελληνικού σχολείου.

Προστίθεται και τρίτη τάξις εις το εν Μαζεΐκοις της επαρχίας Καλαβρύτων Ελληνικόν σχολείον.

Καταργείται η τρίτη τάξις του εν Στρεζόβη της αυτής επαρχίας Ελληνικού σχολείου.

Ε. τ. Κ φ. 238, 30 Αυγ. 1886.

1577. -ΒΔ. Περί κανονισμού του Βελλιείου κληροδοτήματος.

27 Αυγ. 1886

Άρθρ. 1. ένα διορισθή τις υπότροφος του Βελλιείου κληροδοτήματος απαιτείται· Α'. Να ήνε Μακεδών γεννημένος και αποκατεστημένος εν Μακεδονία η εν Νέα Πελλη.

β΄. Να ήνε επιμελής, ευφυής, χρηστοήθης και ενδεής [...]

Άρθρ. 3. Υπότροφοι εκ του Βελλιείου κληροδοτήματος διορίζονται εν τω εν Αθήναις Διδασκαλείω και εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω [...]

Οι προ της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος διορισθέντες υπότροφοι μαθηταί Γυμνασίου θέλουσιν εξακολουθήσει την υποτροφίαν αυτών μέχρι λήξεως της τετραετίας. [...]

Άρθρ. 6. Πάντες οι εν τω Πανεπιστημίω υπότροφοι υποχρεούνται κατά το τρίτον έτος της υποτροφίας των να δώσωσι διδασκαλικας εξετάσεις. των δε διακρινομένων κατ' αυτάς δύναται ν' ανανεωθή η υποτροφία επί δύο έτη ακόμη, υποχρεουμένων όμως κατά το πέμπτον

Σελ. 351
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/352.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

έτος να υποστώσι τας διδακτορικάς εξετάσεις. εις δε των διακρινομένων εν ταις διδακτορικαίς εξετάσεσι θέλει άποστελλεσθαι εις Γερμανίαν κατά τριετίαν, ίνα σπουδάζη φιλολογίαν και παιδαγωγικά.

Άρθρ. 7. Πας υπότροφος του Βελλιείου κληροδοτήματος υποχρεούται μετά το πέρας των σπουδών αυτού να διδάξη εν δημοσίω τινί σχολείω της Μακεδονίας επί τοσαύτα έτη, εφ' όσα διήρκεσεν η υποτροφία αυτού [...]

Άρθρ. 9. Πας αιτών υποτροφίαν οφείλει να προσαγάγη [...] τας προσηκούσας αποδείξεις της οικείας κοινότητος εις πίστωσιν των [...] προσόντων αυτού [...] < και > προς τούτοις [...] εγγυητήριον έγγραφον της κοινότητος [...] εις ασφάλειαν των κατά το άρθρον 6 και 7 υποχρεώσεων αυτού [...]

Ε. τ. Κ φ. 237, 30 Αυγ. 1886.

1578. -ΒΔ. Περί συμπληρώσεως Ελληνικών σχολείων.

27 Αυγ. 1886

[...] Τα εν Μενιδίω και εν Αραχώβη (Λεβαδείας^ Ελληνικά σχολεία, [...] συμπληρούνται προστιθεμένης εις αυτά και τρίτης τάξεως.

Προστίθεται και β' τάξις εις το εν Πιαλίω Ελληνικόν σχολείον [...].

Ε. τ. Κ φ. 238, 30 Αυγ. 1886.

1579. -Υ. Α. 11166 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως ενταύθα ιδιωτικού δημοτικού και ελληνικού σχολείου >.

29 Αυγ. 1886

[...] χορηγείται εις τον Κωνστ. Α. Διαλεισμάν [...] υπό την άμεσον επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του γ' εν Αθήναις γυμνασίου.

Ε. τ. Κ φ. 239, 1 Σεπτ. 1886.

1580. -Υ. Α. 11465 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως εν Θήρα γυμνασίου ιδιωτικού >.

4 Σεπτ. 1886

[...] χορηγείται εις τον Νικόλαον Β. Ακύλαν, διδάκτορα της φιλοσοφίας [...] τίθεται δε [...] τούτο [...] υπό την άμεσον επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Σύρω γυμνασίου...

Ε. τ. Κ φ. 247, 8 Σεπτ. 1886.

1581 . -ΒΔ. Περί κατανομής των μαθημάτων και των ωρών της διδασκαλίας εν τοις διδασκαλείοις.

5 Σεπτ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 247, 8 Σεπτ. 1886.

1582. -ΒΔ. Κανονισμός του ανατομικού φροντιστηρίου.

6 Σεπτ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 251, 12 Σεπτ. 1886.

Σελ. 352
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/353.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1583. -Υ. Α. 11244 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως εν Καλάμαις ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων εκ τεσσάρων τάξεων και ελληνικόν εκ τριών >.

16 Σεπτ. 1886

[...] χορηγείται εις την Σταματούλαν Γ. Πουλάκου [...]

Ε. τ. Κ φ. 257, 18 Σεπτ. 1886.

1584. -Υ. Α. 11249 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως β΄. δημοτ. σχολείου θηλέων εν Μακρυνίτση < ν. Λαρίσσης >.

19 Σεπτ. 1886

[...] συντηρηθησόμενον καθ' ολοκληρίαν υπό του οικείου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 259, 22 Σεπτ. 1886.

1585. -ΒΔ. Περί προσθήκης και Β' τάξεως εις το εν Κίττη < επαρχίας Οιτύλου > Ελληνικόν σχολείον.

22 Σεπτ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 261, 24 Σεπτ. 1886.

1586. -Υ. Α. 11559 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως εν Πύργω ιδιωτικού Ελληνικού σχολείου >.

22 Σεπτ. 1886

[...] χορηγείται τω Περικλεί Βατοπούλω [...] τίθεται δε [...] τούτο [...]υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Πύργω γυμνασίου.

Ε. τ. Κ φ. 261, 24 Σεπτ. 1886.

1587. -Υ. Α. 11416, 11951, 12535, 13019 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως ιδιωτικών σχολείων >.

23 Σεπτ. 1886

α) χορηγείται εις τον δημοδιδάσκαλον Ελευθέριον Καστρηνσίου η άδεια να συστήση ενταύθα, κατά την συνοικίαν Μεταξουργείου, ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον αρρένων εκ τεσσάρων τάξεων [...]

β) χορηγείται εις τον δημοδιδάσκαλον Μούγιον Παπουλάκον η άδεια να συστήση ενταύθα, κατά την συνοικίαν Αγίων Αποστόλων, ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον αρρένων εκ τεσσάρων τάξεων [...]

γ) εγκρίνεται η σύστασις εν Πειραιεί ιδιωτικού σχολείου εκ τριών τάξεων, αντιστοιχουσών προς τας τάξεις του Ελληνικού σχολείου, και διευθυνομένου υπό του Στυλ. Π. Πετρέα [...] η δε άμεσος επιτήρησις τούτου [...] ανατίθεται τω γυμνασιάρχη του εν Πειραιεί γυμνασίου [...]

δ) χορηγείται εις τον Ανδρέαν Παπαποστόλου η άδεια να συστήση εν Πύργω ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 264, 26 Σεπτ. 1886.

Σελ. 353
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/354.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1588. -ΒΔ. Περί της ημερησίας επιχορηγήσεως προς βελτίωσιν του συσσιτίου < εκάστου > των μαθητών κλπ. του προπαρασκ. Υπαξιωματικών Σχολείου.

[...] λεπτά (40) τεσσαράκοντα [...] Ε. τ. Κ φ. 271, 1 Οκτ. 1886.

1589. -Υ. Α. 11066 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως ενταύθα ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων >.

26 Σεπτ. 1886

[...] χορηγείται εις τους Β. Γεννηματάν και Χ. Διοσκορίδην [...] εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 267, 29 Σεπτ. 1886.

1590. -Υ. Α. 12977 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως εν Πειραιεί ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων >.

26 Σεπτ. 1886

[...] χορηγείται εις την δημοδιδάσκαλον Θεοδώραν Δελαζάνου, το γενος Στεφάνου, [...] κατά την συνοικίαν Αγίου Κωνσταντίνου [...] εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 267, 29 Σεπτ. 1886.

1591 . -ΒΔ. Περί μεταβολής εν τω Β. διατάγματι της 31 Αυγουστου 1885 περί του προγράμματος των εν τοις γυμνασίοις διδασκομένων μαθημάτων.

29 Σεπτ. 1886

[...] Οι μαθηταί της Δ' τάξεως του γυμνασίου διδάσκονται επί μίαν καθ' εβδομάδα ώραν το μάθημα της χημείας, απαλλασσόμενοι της υποχρεώσεως να συνδιδάσκωνται το μάθημα των θρησκευτικών μετά των μαθητών της Γ' τάξεως [...]

Αναφέρεται στο Ν. της 31 Δεκ. 1836 (αρθρ. 66) και στο ΒΔ. της 23 Ιουν. 1884.

Ε. τ. Κ φ. 270, 1 Οκτ. 1886.

1592. -ΒΔ. Περί συστάσεως και Β' Ελληνικού σχολείου εν Αιγίω.

29 Σεπτ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 270, 1 Οκτ. 1886.

1593. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως εις δύο τμήματα της α΄ τάξεως του εν Πειραιεί Α΄ Ελλην. σχολείου.

1 Οκτ. 1886

[...] ενεκα της πληθύος των εν αυτή μαθητών [...]

Ε. τ. Κ φ. 274, 4 Οκτ. 1886.

Σελ. 354
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/355.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1594. -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του νόμου ΑΡΞΒ' ως προς την κατάταξιν υπολογιστών και λογιστών του Β. Ναυτικού.

3 Οκτ. 1886

Άρθρ. 2. Ουδεμία αναφορά προς κατάταξιν [...] γίνεται δεκτή, [...] εάν μη συνοδεύηται υπό των εξής εγγράφων·

α΄. ) 'Αποσπάσματος [...] μητρώου [...] αρρένων [...] εμφαίνοντος ότι ο αιτών [...] άγει ηλικίαν μη υπερβαίνουσαν το 24 έτος.

β'. ) Επισήμου ενδεικτικού Γυμνασίου του Κράτους, δηλούντος, ότι εδιδάχθη τα μαθήματα της τρίτης τάξεως [...] και ότι προεβιβάσθη εκ ταύτης εις την τετάρτην με τον βαθμόν τουλάχιστον "καλώς".

Εκτελεστικό Ν. ΑΡΞΒ' / 29 Μαρτ. 1884. Ε. τ. Κ φ. 282, 10 Οκτ. 1886.

1595. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως και της Β' τάξεως του εν Αμφίσση Γιαγτσείου Ελλ. Σχολείου εις δύο τμήματα.

3 Οκτ. 1886

[...] ένεκα της πληθύος των εν αυτή μαθητών· του καταρτισμού δε και του τμήματος τούτου τα έξοδα και μισθοδοσία του διορισθησομένου διδασκάλου θέλουσι καταβάλλεσθαι εκ του Γιαγτσείου κληροδοτήματος [...]

Ε. τ. Κ φ. 275, 6 Οκτ. 1886.

1596. -ΒΔ. Περί ιδρύσεως Λυκείου.

6 Οκτ. 1886

Βαρβάκειο. Ε. τ. Κ φ. 277, 7 Οκτ. 1886.

Σχετικό:

Υ. Α. 14320 Υ. ΕΔΕ. Περί προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων εν τω Βαρβακείω Λυκείω.

6 Οκτ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 277, 7 Οκτ. 1886.

1597. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της α΄ τάξεως του εν Κερκυρα γυμνασίου εις δύο τμήματα.

6 Οκτ. 1886

[...] ένεκα της εν αυτή πληθύος των μαθητών [...]

Ε. τ. Κ φ. 279, 9 Οκτ. 1886.

1598. -Υ. Α. 13346 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως εν Αθήναις ιδιωτικού σχολείου θηλέων >.

14 Οκτ. 1886

[...] χορηγείται εις την Αικατερίνην Ζαφειρίου [...] εν τη αγροτική συνοικία Κάτω Πατήσια του δήμου Αθηναίων [...] εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 285, 15 Οκτ. 1886.

Σελ. 355
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/356.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1599. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως εις δύο τμήματα της Α΄ τάξεως του εν Αθήναις Δ' ελληνικού σχολείου.

16 Οκτ. 1886

[...] ένεκα της εν αυτή πληθύος των μαθητών [...]

Ε. τ. Κ φ. 288, 18 Οκτ. 1886.

1600. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως εις δύο τμήματα της Α΄ τάξεως του εν Πύργω ελλην. σχολείου.

16 Οκτ. 1886

[...] Πλην της διά του Ημέτερου διατάγματος της 15 'Ιανουαρίου 1885 διαιρεθείσης τάξεως του εν Πύργω ελληνικού σχολείου, διαιρείται και η Α΄ τάξις του αυτού σχολείου εις 2 τμήματα, ένεκα της εν αυτή πληθύος των μαθητών.

Ε. τ. Κ φ. 288, 18 Οκτ. 1886.

1601 . -Υ. Α. 14865 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως εν Πειραιεί ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

21 Οκτ. 1886

[...] χορηγείται εις τον Αλκιβιάδην Τσούμαν [...] μετά τριών τάξεων Ελληνικού σχολείου [...] τίθεται δε [...] τούτο [...] υπό την άμεσον επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Πειραιεί γυμνασίου.

Ε. τ. Κ φ. 290, 21 Οκτ. 1886.

1602. -Υ. Α. 14812 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως εν Βώλω ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

21 Οκτ. 1886

[...] χορηγείται εις τον Ν. Δ. Νικολαΐδην [...] μετά τριών τάξεων ελληνικού σχολείου [...] Τίθεται δε [...] τούτο [...] υπό την άμεσον επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Βώλω γυμνασίου.

Ε. τ. Κ φ. 292, 23 Οκτ. 1886.

1603. -Υ. Α. 14072 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως εν Βώλω πρώτης και δευτέρας τάξεως ιδιωτικού Ελληνικού σχολείου >.

24 Οκτ. 1886

[...] χορηγείται εις τον Ν. Νίκα [...] τίθεται δε [...] τούτο υπό την άμεσον επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Βώλω γυμνασίου.

Ε. τ. Κ φ. 296, 28 Οκτ. 1886.

1604. -ΒΔ. Περί συντηρήσεως του εν Φιλιατροίς < δήμου Εράνης > Ελλ. σχολείου υπό του Δημοσίου.

28 Οκτ. 1886

[...] την συντήρησιν καθ' ολοκληρίαν αναλαμβάνει το δημόσιον από 1ης Ιανουαρίου

1887 [...]

Ε. τ. Κ φ. 299, 31 Οκτ. 1886.

Σελ. 356
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/357.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1605. -ΒΔ. < Περί διαιρέσεως της πρώτης και δευτέρας τάξεως του εν Πάτραις Β' Ελληνικού σχολείου >.

31 Οκτ. 1886

[...] ένεκα της εν αυταίς πληθύος των μαθητών, εις δύο τμήματα.

Ε. τ. Κ φ. 301, 3 Νοεμ. Γ886.

1606. -Υ. Α. 16209 Υ. ΕΔΕ. Περί του προγράμματος των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων.

31 Οκτ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 302, 4 Νοεμ. 1886.

1607. -ΒΔ. Περί λειτουργίας < όλων > των τάξεων του άρτισυστάτου < Βαρβακείου > Λυκείου.

3 Νοεμ. 1886 Ε. τ. Κ φ. 302, 4 Νοεμ. 1886.

1608. -ΒΔ. Περί συστάσεως Ελληνικού σχολείου εν Κρεσταίνη < δήμου Σκυλλούντος της επαρχίας Ολυμπίας > με μίαν τάξιν.

3 Νοεμ. 1886 Ε. τ. Κ φ. 302, 4 Νοεμ. 1886.

1609. -Υ. Α. 9146, 10843 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Δρίσκαλι του δήμου Ευϊδρίου < ν. Λαρίσσης >.

14 Νοεμ. 1886

[...] συντηρηθησομένου δαπάναις του οικείου δήμου καθ' ολοκληρίαν.

Ε. τ. Κ φ. 314, 17 Νοεμ. 1886.

1610. -Υ. Α. 14074 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Καρυτσα του δήμου Ευρυμενών < ν. Λαρίσσης >.

14 Νοεμ. 1886

[...] συντηρηθησόμενον δαπάναις του οικείου δήμου καθ' ολοκληρίαν.

Ε. τ. Κ φ. 314, 17 Νοεμ. 1886.

1611. -ΥΑ. 15266 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Καινουρίω του δήμου Θέρμου < ν. Ακαρνανίας και Αιτωλίας >.

18 Νοεμ. 1886

[...] συντηρηθησόμενον δαπάναις του οικείου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 318, 20 Νοεμ. 1886.

Σελ. 357
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/358.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1612. -Υ. Α. 14781 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Γερακίω του δήμου Γερονθρών < ν. Λακωνίας >.

19 Νοεμ. 1886

[...] συντηρηθησομένου δαπάναις του οικείου δήμου καθ' ολοκληρίαν.

Ε. τ. Κ φ. 318, 20 Νοεμ. 1886.

1613. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Ζακύνθω αγαθοεργού ιδρύματος της Αθηναΐδος Ψιμάρη.

20 Νοεμ. 1886

Άρθρ. δ΄. το αγαθοεργόν ίδρυμα θέλει υπανδρεύει κατ' έτος τρεις εκ των απολύτως πτωχών νεανίδων της νήσου Ζακύνθου, πόλεως και χωρίων, προτιμωμένων πάντοτε των φερουσών το όνομα Άθηναΐς.

Άρθρ. ε΄. Η εκλογή των τριών [... ] νεανίδων γίνεται διά κλήρου [...]

Ε. τ. Κ φ. 329, 29 Νοεμ. 1886.

1614. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Ερμουπόλει συσταθέντος " Γυμναστικού Συλλόγου ".

20 Νοεμ. 1886

Άρθρ. 1. [...] σκοπός είναι η βελτίωσις των σωματικών δυνάμεων και η υγιεινή μόρφωσις και ευεξία των εταίρων αυτού και παντός άλλου Έλληνος πολίτου, κατοικούντος η διαμένοντος εν Σύρω, διά διαφόρων σωματικών γυμνασμάτων, διά διοργανώσεως λεμβοδρομιών και ασκήσεως εις την επί σκοπόν βολήν. [...] 8 Νοεμ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 329, 29 Νοεμ. 1886.

1615. -Υ. Α. 17781 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως εν Τσιπιανοίς < δήμου Μαντινείας > δημοτικού σχολείου θηλέων.

21 Νοεμ. 1886

[...] εις ου την συντήρησιν θα παρέχεται ανάλογος συνδρομή και υπό του δημοσίου.

Ε. τ. Κ φ. 320, 22 Νοεμ. 1886.

1616. -Υ. Α. 17783 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως εν Σπηλιά < δήμου Αμπελακίων > δημοτικού σχολείου αρρένων.

22 Νοεμ. 1886

[...] εις ου την συντήρησιν θα παρέχεται ανάλογος συνδρομή και υπό του δημοσίου.

Ε. τ. Κ φ. 323, 24 Νοεμ. 1886.

1617. -Υ. Α. 15724 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Στρουτζά < δήμου Μελιτίνης, ν. Λακωνίας >.

22 Νοεμ. 1886

[...] συντηρηθησομένου καθ' ολοκληρίαν δαπάναις του οικείου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 323, 24 Νοεμ. 1886.

Σελ. 358
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/359.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1618 . -Β. Δ. Περί συμπληρώσεως του γυμνασίου Φιλιατρών < προστιθεμένης αυτώ και τετάρτης τάξεως >.

22 Νοεμ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 327, 27 Νοεμ. 1886.

1619. -Υ. Α. 17872 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως εν Αχουρίοις < δημου Τεγέας > δημοτικού σχολείου θηλέων.

22 Νοεμ. 1886

[...] εις ου την συντήρησιν θα παρέχεται και ανάλογος συνδρομή εκ του δημοσίου.

Ε. τ. Κ φ. 323, 24 Νοεμ. 1886.

1620. -ΒΔ. Περί συστάσεως εν Πόρτα Παζάρ < επαρχίας Τρικκάλων > Ελληνικού σχολείου με μίαν τάξιν.

24 Νοεμ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 326, 26 Νοεμ. 1886.

1621. -ΒΔ. Περί συστάσεως εν Τσιπιανοίς < δήμου Μαντινείας > μονοταξίου Ελλ. σχολείου.

24 Νοεμ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 325, 25 Νοεμ. 1886.

1622. -Υ. Α. 17868 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως εν Λαρίσση Γ' δημοτικού σχολείου αρρένων < δαπάναις του δήμου Λαρίσσης >.

26 Νοεμ. 1886 Ε. τ. Κ φ. 328, 28 Νοεμ. 1886.

1623. -ΒΔ. Περί προσθήκης και Β' τάξεως εις το εν Γκούρα Ελληνικόν σχολείον και συστάσεως Ελλην. σχολείου με μίαν τάξιν εις Μέγα χωρίον < Καρπενησίου >.

8 Δεκ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 339, 10 Δεκ. 1886.

1624. -ΒΔ. Περί προσθήκης και Γ' τάξεως < ανωτέρας > εις το εν Στεμνίτση Ελληνικόν σχολείον.

8 Δεκ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 339, 10 Δεκ. 1886.

1625. -Υ. Α. 19003 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Μπεντένι του δήμου Τριπόλεως.

9 Δεκ. 1886

[...] εις ου την συντήρησιν θα παρεχηται ανάλογος συνδρομή και υπό του Δημοσίου.

Ε. τ. Κ φ. 341, 11 Δεκ. 1886.

Σελ. 359
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/360.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1626. -Υ. Α. 19004 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Μπεσίρι του δήμου Τριπόλεως.

9 Δεκ. 1886

[...] εις ου την συντήρησιν θα παρέχηται ανάλογος συνδρομή και υπό του Δημοσίου.

Ε. τ. Κ φ. 341, 11 Δεκ. 1886.

1627. -ΒΔ. Περί συστάσεως < μονοταξίου > Ελληνικού σχολείου εν Κιμώλω.

15 Δεκ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 350, 18 Δεκ. 1886.

1628 . -ΒΔ. Περί σχολικών εορτών.

15 Δεκ. 1886

Πλήν των Κυριακών η διδασκαλία των μαθημάτων κατά το σχολικόν έτος θα διακόπτηται εν τοις εκπαιδευτηρίοις της μέσης και της δημοτικής εκπαιδεύσεως και κατά τας επομένας εορτάς· 1) την πρώτην του έτους· 2) των Θεοφανείων· 3) του Αγίου 'Ιωάννου (7 Ιανουαρίου)· 4) των τριών Ιεραρχών· 5) της Υπαπαντής· 6) την 25 Μαρτίου· 7) του Αγίου Γεωργίου· 8) των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης· 9) των Αγίων Αποστόλων· 10) των Εισοδίων της Θεοτόκου· 11) του Αγίου Νικολάου· 12) του Αγίου Σπυρίδωνος· 13) τας δύο ημέρας της του Χριστού γεννήσεως· 14) την δευτέραν ημέραν της πρώτης εβδομάδος των νηστειών· 15) από της μεγάλης Τετάρτης μέχρι της Τρίτης της διακαινησίμου, περιλαμβανομένης· 16) της Αναλήψεως· 17) την ημέραν της Πεντηκοστής. [...]

Ε. τ. Κ φ. 352, 19 Δεκ. 1886.

1629. -Υ. Α. 15722Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Κουτώ του δήμου Ευρωστίνης < ν. Αργολίδος και Κορινθίας >.

18 Δεκ. 1886

[...] συντηρηθησομένου δαπάναις του οικείου δήμου καθ' ολοκληρίαν.

Ε. τ. Κ φ. 353, 20 Δεκ. 1886.

1630 . -Υ. Α. 18897 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων εν Καλάμαις >.

18 Δεκ. 1886

[...] χορηγείται [...] εις την δημοδιδάσκαλον Χαρίκλειαν Αγγελάτου [...]

Ε. τ. Κ φ. 353, 20 Δεκ. 1886.

1631. -Υ. Α. 15723 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Στόμι του δήμου Ευρωστίνης < ν. Αργολίδος και Κορινθίας >.

18 Δεκ. 1886

[...] συντηρηθησομένου υπό του οικείου δήμου καθ' ολοκληρίαν.

Ε. τ. Κ φ. 353, 20 Δεκ. 1886.

Σελ. 360
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 341
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  [...] εις την δημοδιδάσκαλον Φανήν Κανελλοπούλου [...] ενταύθα κατά την συνοικίαν των Ταξιαρχών παρά τον σταθμόν του σιδηροδρόμου Αθηνών και Πειραιώς.

  Ε. τ. Κ φ. 132, 29 Δεκ. 1885 (Α΄ 2).

  1512. -ΒΔ. Περί χορηγήσεως αποζημιώσεως < δραχμών τεσσαράκοντα κατά μήνα > τοις ναυτ. δοκίμοις α΄ τάξεως προς βελτίωσιν του συσσιτίου αυτών < μέχρις ου έξακολουθή η επιστράτευσις της ναυτικής δυνάμεως του κράτους >.

  30 Δεκ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 4, 4 Ιαν. 1886.

  1513. -ΒΔ. Περί χορηγήσεως υπό του Δημοσίου μηνιαίων βοηθημάτων υπέρ δημοτ. σχολείων κλπ.

  30 Δεκ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 136, 31 Δεκ. 1885 (Α΄ 2).

  1514. -Υ. Α. 16240 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου εν Νουτσουμπρού κτλ. < δήμου Βωμέας· ν. Φθιώτιδος και Φωκίδος >.

  30 Δεκ. 1885

  [...] ίνα το μεταβατικόν δημοτικόν σχολείον των χωρίων Νούτσουμπρου και Σουρουστίου εδρεύη και λειτουργή εις το χωρίον Σουρούστιον, εις Ντούτσουβρον δε συστηθή μόνιμον δημοτικόν σχολείον [...] χορηγούντος του δημοσίου προς τούτο από 1ης Ιανουαρίου προς τον δήμον βοήθημα δραχμών τεσσαράκοντα κατά μήνα.

  Ε. τ. Κ φ. 134, 31 Δεκ. 1885 (Α΄ 2).

  1515. -ΒΔ. Περί της εν Ληξουρίω Πετριτσείου Σχολής.

  30 Δεκ. 1885

  [...] αποτελείται τούντεύθεν εκ πλήρους Ελληνικού σχολείου και εκ πλήρους γυμνάσίου [...] Ε. τ. Κ φ. 4, 4 Ιαν. 1886^

  1516. -Ν. ΚΒ'. . Περί φόρου οικοδομών.

  31 Δεκ. 1863

  Άρθρ. 2. Εις τον φόρον τούτον δεν υποβάλλονται

  ε΄) Αι εν τοις γεωργικοίς κτήμασιν οικίαι, τα φιλανθρωπικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκτός των ιδιωτικών σχολείων.

  Ε. τ. Κ φ. 134, 31 Δεκ. 1885 (Α΄ 2) .

  1886

  1517. -Υ. Α. 114 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Βαρυμπόπη του δήμου Αυλώνος.

  3 Ιαν. 1886

  [...] συντηρηθησόμενον εκ των παρά του δημοσίου χορηγουμένων βοηθημάτων.

  Ε. τ. Κ φ. 5, 7 Ιαν. 1886.