Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 361-380 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/361.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1632. -Υ. Α. 16554 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως ενταύθα ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων >.

18 Δεκ. 1886

[...] εις την δημοδιδάσκαλον Αικατερίνην Αργυροπούλου [...] κατά την συνοικίαν Πινακωτών [...]

Ε. τ. Κ φ. 353, 20 Δεκ. 1886.

1633. -ΒΔ. Περί επισκευής του < δημοτικού > σχολείου της κοινότητος Κερασόβου του δημου Αγραίων εκ των ενοικίων λιβαδίου αυτής.

22 Δεκ. 1886 Ε. τ. Κ φ. 356, 23 Δεκ. 1886.

1634. -Υ. Α. 19784 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εις το χωρίον Πέντε Ορια του δήμου Μυονίας.

22 Δεκ. 1886

[...] εις ου την συντήρησιν θα παρέχηται και ανάλογος υπό του δημοσίου συνδρομή.

Ε. τ. Κ φ. 357, 24 Δεκ. 1886.

1635. -Υ. Α. 19844 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Τεμένη του δήμου Αιγίου.

23 Δεκ. 1886

[...] συντηρηθησόμενον καθ' ολοκληρίαν υπό του οικείου δήμου

Ε. τ. Κ φ. 359, 27 Δεκ. 1886.

1887

1636. -Υ. Α. 20035 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Κρηνερίτη του δήμου Τελεθρίων < ν. Ευβοίας >.

10 Ιαν. 1887

[...] συντηρηθησόμενο ν δαπάναις του οικείου δήμου καθ' ολοκληρίαν.

Ε. τ. Κ φ. 7, Ι3 Ιαν. 1887.

1637. -Υ. Α. 19990 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Κερασίτσα του δημου Τεγέας < ν. Αρκαδίας >.

10 Ιαν. 1887

[...] συντηρηθησομένου δαπάναις του οικείου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 7, 13 Ιαν. 1887.

Σελ. 361
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/362.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1638. -Υ. Α. 19295 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων >.

[...] χορηγείται εις τον Μιχαήλ Γρηγοριάδην η αδειανά συστήση εν Φιλιατροίς, πρωτευούση του δήμου Εράνης, δημοτικόν σχολείον αρρένων εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 9, 14 Ιαν. 1887.

1639. -Β. Δ. < Περί απολύσεως βοηθών Ελληνικών σχολείων >.

19 Ιαν. 1887

[...] απολύονται της υπηρεσίας οι εξής βοηθοί Ελληνικών σχολείων εν οις διδάσκουσιν· ο του εν Κορωπίω [...] ο του εν Πλατάνω [...] ο του εν Αγίω Ανδρέα (Κυνουρίας) [...] ο του εν Ίσαρι [...] ο του εν Βουργαρελίω [...] ο του εν Καστελλάνοις [...] ο του εν Σταυρώ [...] ο του εν Καρδακάτοις [...] ο του εν Δρυοπίδι [...] ο του εν Στενή (Τήνου) [...] ο του εν Νεαπόλει Βοιών [...] ο του εν Άνω Βώλω [...] ο του εν Κισσώ [...] ο του εν Ρενδίνα [...] ο του εν Σούρπη [ ...] και ο Ελληνοδιδάσκαλος του εν Αδάμαντι Ελληνικού σχολείου Μ. Βλαβιανός, διά τον αυτόν λόγον.

Ε. τ. Κ φ. 17, 22 Ιαν. 1887.

1640. -ΒΔ. Περί κυρώσεως του καταστατικού του Ιερατικού Ταμείου της Αρχιεπισκοπής Πατρών και 'Ηλείας.

19 Ιαν. 1887 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

1. [...] σκοπόν έχον·

α) Την εν καιρώ ασθενείας η ανικανότητος προς ιεροτελεστίαν περίθαλψιν των κατά την Αρχιεπισκοπήν ιερέων και οικογενειών αυτών, των διατελούντων μετόχων του ταμείου τούτου.

42) το ήμισυ της περιθάλψεως του ισόβιον περίθαλψιν λαβόντος ιερέως μεταβαίνει εις την πρεσβυτεραν και τα τέκνα [...] αναλόγως δε της καταστάσεως του ταμείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 20, 27 Ιαν. 1887.

1641 . -ΒΔ. Περί εκτελέσεως διαφόρων έργων εν τω χωρίω Βασιλοπούλω εξ ενοικίων κοινοτικών λιβαδίων.

19 Ιαν. 1887

[...] ήτοι·

γ΄) της ανεγέρσεως δημοτικού σχολείου [...] Ε. τ. Κ φ. 20, 27 Ιαν. 1887.

1642. -ΒΔ. < Περί αναθέσεως της διδασκαλίας του μαθήματος της φυσικής >.

22 Ιαν. 1887

[...] ανατίθεται η διδασκαλία του μαθήματος της φυσικής εν τω εν Αθήναις Λυκείω τω καθηγητή του Εθνικού Πανεπιστημίου Αναστασίω Χρηστομάνω επί μηνιαίω επιμισθίω δραχμών εκατόν.

Ε. τ. Κ φ. 18, 23 Ιαν. 1887.

Σελ. 362
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/363.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1643. -ΒΔ. Περί καταργήσεως Β. διατάγματος του 1885 εις έδρας τινάς επιτίμων καθηγητών άφορώντος.

23 Ιαν. 1887

Καταργεί ΒΔ. της 31 Μαΐου 1885 που καταργούσε έδρες επιτίμων καθηγητών.

Ε. τ. Κ φ. 20, 27 Ιαν. 1887.

1644. -Υ. Α. 921 Υ^ ΕΔΕ. ^ < Περί συστάσεως δύο τάξεων Ελληνικού σχολείου >.

25 Ιαν. 1887

[...] επιτρέπεται εις την Μαρίαν Λεωπούλου ίνα συστήση εις το παρ' αυτής διευθυνόμενον εν Πειραιεί ιδιωτικόν σχολείον των θηλέων δύο τάξεις Ελληνικού σχολείου Α΄ και β΄.

Ε. τ. Κ φ. 19, 26 Ιαν. 1887.

1645. -Υ. Α. 746 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού σχολείου >.

26 Ιαν. 1887

[...] χορηγείται η άδεια εις τον δημοδιδάσκαλον Ηλίαν Κοντόν να συστήση ιδιωτικόν σχολείον αρρένων εν Αμφίσση [...]

Ε. τ. Κ φ. 21, 28 Ιαν. 1887

1646. -ΒΔ. Περί καταργήσεως του εν Χρυσάφη Ελληνικού σχολείου

< δι' έλλειψιν μαθητών >.

28 Ιαν. 1887

Ε. τ. Κ φ. 23, 30 Ιαν. 1887.

1647. -ΒΔ. Περί καταργήσεως του εν Λαύκα της Κορινθίας Ελληνικού Σχολείου < ως μη λειτουργησαντος επί τριετίαν >.

28 Ιαν. 1887

Ε. τ. Κ φ. 23, 30 Ιαν. 1887.

1648. -ΒΔ. Περί ορισμού έδρας του εν Βυζακίω < δήμου Τροπαίων " Ελληνικού Σχολείου.

30 Ιαν. 1887

[...] το χωρίον Βερβίτσα [...] Ε. τ. Κ φ. 24, 31 Ιαν. 1887.

1649. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του κανονισμού του προς προίκισιν κορασίων εν Ερμουπόλει καθιδρύματος του αοιδίμου Σταματίου Κ. Πρωΐου.

20 Φεβρ. 1887

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρ. 14. Αι κόραι Ερμουπόλεως και Σύρου, αι της δωρεάς εφιέμεναι, καθώς και οι συγγενείς αυτών εν γένει οι περί της αποκαταστάσεως των ενδιαφερόμενοι, δύνανται να αιτήσωσιν αυτήν δι' αναφοράς των προς την επιτροπήν, συνοδευομένης διά πιστοποιήσεως του οικείου αυτών Δημάρχου, ότι εισίν εξ Ερμουπόλεως η Σύρου, προς δε και άλλων τυχόν

Σελ. 363
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/364.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

πιστοποιητικών ότι δικαιούνται εις προτίμησιν ως ορφαναί και τιμίας διαγωγής, κατά την θελησιν του ιδρυτού. [...]

Άρθρ. 15. [...] Η επιτροπή είναι ελευθέρα και δύναται να εκλέξη [...] και κοράσια άπορα Ερμουπόλεως και Σύρου μη αιτήσαντα την προίκισιν, και ουδόλως δεσμεύεται περί την εκλογήν αυτής εκ της προσαγωγής η μη πιστοποιητικών. [...]

Άρθρ. 16. [...] Η επιτροπή δύναται μέχρι της τελέσεως του γάμου να ανακαλέση την δωρεάν τη εγκρίσει του Υπουργού των Εσωτερικών, εάν η εκλεχθείσα παρεκτραπή εις πράξεις, αίτινες ήθελον εμποδίσει την εκλογήν της, αν ελάμβανον χώραν προ ταύτης.

Άρθρ. 17. Προ της τελέσεως του γάμου συντάσσεται μεταξύ νυμφίων και του δημάρχου Ερμουπόλεως, ως αντιπροσώπου της επιτροπής, το προσήκον προικοσύμφωνον συμβόλαιον· το δε ποσόν της προικός πληρόνεται εις τον νυμφίον εντός δέκα ημερών από της τελέσεως του γάμου [...] 6 Οκτ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 48, 27 Φεβρ. 1887.

1650. -Υ. Α. 252 Υ. ΕΔΕ. Περί μεταθέσεως κατά τους θερινους μήνας του δημοτ. σχολείου των αρρένων Βαλαρίου εις Δάρα < επαρχίας Τροιζηνίας, ν. Αργολίδος και Κορινθίας >.

23 Φεβρ. 1887

Ε. τ. Κ φ. 45, 25 Φεβρ. 1887.

1651 . -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του συσταθέντος ενταύθα " Γυμναστικού συλλόγου του Σχολείου των Τεχνών ".

9 Μαρτ. 1887 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός [...] η διά της σωματικής γυμνασίας των μελών αυτού προπαρασκευή αυτού εις την στρατιωτικήν εκπαίδευσιν του Ελληνικού λαού και η ενίσχυσις του εθνικού φρονήματος.

Άρθρ. 3. Εταίροι του συλλόγου δύνανται να εγγραφώσιν οι επιθυμούντες εκ των μαθητών του Σχολείου των Τεχνών των τμημάτων βιοτεχνικού και καλλιτεχνικού, των συμπληρωσάντων το 17ον έτος της ηλικίας των [...]

Ε. τ. Κ φ. 59, 12 Μαρτ. 1887.

1652. -Υ. Α. 3808 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Μαυρίκη του δήμου Τεγέας < ν. Αρκαδίας >.

13 Μαρτ. 1887

Δημοσυντήρητο. Ε. τ. Κ φ. 65, 18 Μαρτ. 1887.

1653. -ΒΔ. Περί κανονισμού της υπηρεσίας του Εθνικού Σφραγιστηρίου.

14 Μαρτ. 1887

Άρθρ. 6. Όπως διορισθή τις εργάτης του Εθνικού Σφραγιστηρίου, οφείλει να έχη ηλικίαν 21 - 30 ετών. Πρός τούτοις να προσαγάγη απολυτήριον Δημοτικού Σχολείου η την άφεσίν του, δι' ής να βεβαιούται ότι υπηρέτησεν ως υπαξιωματικός εν τω στρατω της ξηράς ή

Σελ. 364
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/365.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

της θαλάσσης ή τη χωροφυλακή και ότι απέδειξε κατά την υπηρεσίαν του εξαίρετον διαγωγήν, ή ν' αποδείξη δι' εξετάσεων, ενώπιον του Διευθύνοντος το Σφραγιστήριον Ελεγκτού και του Εργοστασιάρχου, ότι γιγνώσκει ανάγνωσιν, γραφήν και εκ της αριθμητικής πρόσθεσιν και αφαίρεσιν.

Ουδείς εργάτης του Εθνικού Σφραγιστηρίου απολύεται, ει μη πρότερον επεβλήθη αυτώ τρις εντός έτους πειθαρχική ποινή, εκτός εάν υπάρχωσιν υπόνοιαι κατ' αυτού απιστίας περί την ύπηρεσίαν, η απεδείχθη ανίκανος προς εκπλήρωσιν της εργασίας του.

Εκ της διατάξεως ταύτης ουδέν δύναται να πηγάση δικαίωμα αποζημιώσεως η αγωγής [...]

Ε. τ. Κ φ. 62, 16Μαρτ. 1887.

1654. -Υ. Α. 3352 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εις το χωρίον Λυκότραφον < δήμου Παμίσου, ν. Μεσσηνίας >.

21 Μαρτ. 1887

Ε. τ. Κ φ. 69, 23 Μαρτ. 1887.

1655. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Σπάρτη γυμναστικού συλλόγου " Ευρώτα ".

26 Μαρτ. 1887

Άρθρ. 1. [...] Σκοπός του Γυμναστικού Συλλόγου είναι η διά της καταλλήλου διδασκαλίας άσκησις των μελών του προς βελτίωσιν και κραταίωσιν των σωματικών των δυνάμεων και η εκπαίδευσις αυτών διά την αποτελεσματικήν εκπλήρωσιν του προς την πατρίδα καθήκοντος.

Άρθρ. 4. Ο αριθμός των μελών του Συλλόγου είναι απεριόριστος· πας πολίτης πάσης τάξεως και παίδες δι' εγγράφου αιτήσεως των γίνονται δεκτοί ως μέλη, πληρόνοντες την συνδρομήν των· οι παίδες οι άγοντες ηλικίαν κάτω των δώδεκα ετών εγγράφονται υπό των γονέων, κηδεμόνων η επιτρόπων και δι'αύτών αντιπροσωπεύονται εν ταις συνελεύσεσι των εταίρων· αλλ' οι οπωσδήποτε επιτροπεύοντες ανηλίκους παίδας δεν δύνανται να εκλεχθώσιν ως μέλη της γεν. εφορείας, εάν μη ώσιν οι ίδιοι τακτικα του Συλλόγου μέλη. Έκαστος οικογενειάρχης, έχων τέκνα μέλλοντα ν' ασκηθώσιν εις τα γυμναστήρια του Συλλόγου, οφείλει να προπληρώση προς τον ταμίαν του Συλλόγου δραχμάς δύο λόγω εγγραφής, κατά τριμηνίαν δε δραχ. 2. 50· οι άγαμοι και οι παίδες πληρόνουσι διά μεν την εγγραφήν δραχμάς 1, κατά τριμηνίαν δε δραχ. 2 . Έχουσι το δικαίωμα οι έγγαμοι να πέμπωσιν ελευθέρως τα τέκνα των εις τα γυμναστήρια του Συλλόγου άνευ άλλης πληρωμής [...]

Άρθρ. 7. Προς επίτευξιν των σκοπών του Συλλόγου θέλουσι συστηθή εν Σπάρτη α΄) γυμναστήριον ως οίον τε πλήρες, β΄) σχολείον σκοποβολής και γ΄) εφ' όσον είναι δυνατόν, δεξαμενή κολυμβητικής εις κατάλληλον του Ευρώτα μέρος· [...]

Άρθρ. 8. Ο Σύλλογος θέλει τελεί δημοσίους αγώνας τετράκις τουλάχιστον του έτους. Ο πρώτος των αγώνων τελείται κατά την εορτήν του Συλλόγου [...]. Ουδείς δειλιάσας εν πολέμω η καταδικασθείς δι' ατιμωτικήν πράξιν γίνεται δεκτός εις τους αγώνας και αν έτι είναι μέλος του Συλλόγου. Εις τους νικώντας εις τους δημοσίους αγώνας δίδεται ως βραβείον στέφανος εκ δάφνης του Ευρώτα η μύρτου, ως και εκ δένδρων εικονιζόντων αλληγορικώς την ανδρείαν, ρώμην, και εν γένει αρετήν [...] αλλ' επ' ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται να δώση < ο Σύλλογος > οιονδήποτε χρηματικόν ποσόν [...] κήρυξ [...] φωνεί μεγαλοφώνως εν τω σταδίω τα ονόματα των νικητών.

Άρθρ. 9. . Ο Σύλλογος τελεί την επετειον της εορτής του την 25 Μαρτίου, ημέραν της

Σελ. 365
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/366.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Εθνικής ανεξαρτησίας. Κατά την εορτήν ταύτην προηγείται επίσημος ιεροτελεστία, μετά ταύτα δε παρατίθεται κοινώ των μελών εράνω εταιρικόν γεύμα, εις ο παρακάθηνται και όσοι εκ των παίδων εισί μέλη του Συλλόγου υπό την εποπτείαν του οικείου διδασκάλου. [...]

11 Ιαν. 1887 Ε. τ. Κ φ. 76, 1 Απρ. 1887.

1656. -Υ. Α. 18256 (π.ε. ) Υ. ΕΔΕ. < Περί προσθέσεως τριών τάξεων Ελληνικού σχολείου >.

30 Μαρτ. 1887

[...] παρέχεται εις την δημοδιδάσκαλον Ζηνοβίαν Καμπάνη η άδεια να προσθέση εις το υπό την διεύθυνσίν της ιδιωτικόν σχολείον των θηλέων τρεις τάξεις ελληνικού σχολείου

Α', Β' και Γ' [...]

Ε. τ. Κ φ. 77, 1 Απρ. 1887·

1657. -Υ. Α. 5393 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >. .

14 Απρ. 1887

[...] χορηγείται εις τον Ν. Δ. Νικολαΐδην άδεια να συστήση εις το ύπ' αυτού διευθυνόμενον ιδιωτικόν εν Βόλω εκπαιδευτήριον και τας τέσσαρας γυμνασιακάς τάξεις [...] τίθεται δε [...] τούτο [...] υπό την άμεσον επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Βόλω γυμνασίου.

Ε. τ. Κ φ. 87, 15 Απρ. 1887.

1658. -Υ. Α. 5077 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Μώλω < δήμου Θερμοπυλών, ν. Φθιώτιδος και Φωκίδος >.

17 Απρ. 1887

Ε. τ. Κ φ. 92, 20 Απρ. 1887.

1659. -Υ. Α. 3073 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

17 Απρ. 1887

[...] χορηγείται εις την δημοδιδάσκαλον Μαρίαν 'Αργυροπούλου η άδεια να συστήση εν Κέρκυρα ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον θηλέων εκ τεσσάρων τάξεων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 92, 20 Απρ. 1887.

1660. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Πειραιεί γυμναστικού συλλόγου "Θησέως".

17 Απρ. 1887

Άρθρ. 1. [...] σκοπός του οποίου είναι η διά της σωματικής γυμνασίας των μελών υγιεινή του σώματος παρασκευή εις την στρατιωτικήν εκπαίδευσιν του Ελληνικού Λαού και η ενίσχυσις του Εθνικού φρονήματος. [...]

Άρθρ. 2. Εταίρος του Συλλόγου δύναται να εκλεγή τη εγκρίσει του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτουμένης της προηγουμένης προτάσεως πέντε εκ των μελών του Συλλόγου, πας Έλλην η μη συμπεπληρωμένον όμως έχων το 18 έτος της ηλικίας.

Σελ. 366
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/367.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 3. Έκαστος των εταίρων υποχρεούται να καταβάλλη εις το Ταμείον του Συλλόγου ετησίως δραχμάς 12, [...]

Άρθρ. 18. [...] Τα γυμναστήρια < τού Συλλόγου > θέλουσιν είναι προσιτα και εις τους μη συμπληοώσαντας το 18 έτος της ηλικίας [...]

Ε. τ. Κ φ. 94, 22 Απρ. 1887.

1661 . -Ν. ΑΥΚΕ'. Περί τελωνιακού δασμολογίου.

18 Απρ. 1887

Άρθρ. 14. Απαλλάσσονται ωσαύτως του εισαγωγικού τέλους·

γ΄) Τα διά την υπηρεσίαν του εθνικού πανεπιστημίου και των παραρτημάτων αυτού εισαγόμενα, επί τη εγγράφω αιτήσει του πρυτάνεως [...]

Ε. τ. Κ φ. 100, 30 Απρ. 1887.

1662. -Υ. Α. 5845 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως δύο τάξεων Ελληνικού σχολείου >. 20 Απρ. 1887

[...] χορηγείται τω Μ. Γρηγοριάδη άδεια να συστήσ'η εν Φιλιατροίς δύο τάξεις (α΄ και β΄) Ελληνικού σχολείου [...] τίθεται δε [...] τούτο [...] υπό την άμεσον επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Φιλιατροίς γυμνασίου.

Ε. τ. Κ φ. 94, 22 Απρ. 1887.

1663 . -Υ. Α. 6534 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >. 12 Μαΐου 1887

[...] χορηγείται εις Νικόλαον Παπανδρέου η άδεια να συστήση εν τη πόλει Μεσολογγίου ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον αρρένων εκ τεσσάρων μόνον τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 108, 13 Μαΐου 1887.

1664. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Χαλκίδι ιδρυθέντος γυμναστικού συλλόγου " Αμφιδάμαντος ".

12 Μαΐου 1887

Ε. τ. Κ φ. 210, 4 Αυγ. 1887.

1665. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του Καταστατικού του εν Λεβαδεία συσταθέντος " Γυμναστικού Συλλόγου Λεβαδείας ".

13 Μαΐου 1887

Ε. τ. Κ φ. 210, 4 Αυγ. 1887.

1666. -ΒΔ. Περί ορίου ηλικίας προς κατάταξιν εν τω Στρατιωτικώ

Σχολείω των Ευελπίδων.

18 Μαΐου 1887

Άρθρον μόνον. Μετά την λήξιν της κατά το άρθρον 24 του ΑΝ' νόμου της 5ης Ιουλίου 1882, περί οργανισμού του Στρατιωτικού Σχολείου των Ευελπίδων, πενταετίας, παρατείνεται κατά την διάρκειαν τριετίας μέχρι της ηλικίας 19 ετών συμπεπληρωμένων το κατά το άρθρον 3 του αυτού νόμου ανώτερον όριον της προς κατάταξιν εν τω Σχολείω ηλικίας [...]

Ε. τ. Κ φ. 119, 21 Μαΐου 1887.

Σελ. 367
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/368.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1667. -Ν. ΑΥΑΕ'. Περί κυρώσεως του " περί αυξήσεως των μαθητών του Προπαρασκευαστικού υπαξιωματικών Σχολείου " Β. διατάγματος της 25 Αυγουστου 1886 και περί αντικαταστάσεως άρθρων του περί συστάσεως του Σχολείου τούτου νόμου ΑΡΟΖ'.

18 Μαΐου 1887

Άρθρ. 3. Εν τω Προπαρασκευαστικω σχολείω κατατάσσονται πολίται Έλληνες·

1. Όντες εγγεγραμμένοι εις το μητρωον των αρρένων ως άγοντες ηλικίαν ουχί ελάσσονα των 16 ετών η μείζονα των 18 συμπεπληρωμένων.

2. Έχοντες διαγωγήν άνεπίληπτον, αρμοδίως πιστοποιουμένην.

3. Κριθέντες σωματικώς ικανοί προς κατάταξιν.

4. Κεκτημένοι απολυτήριον σχολαρχείου η ανεγνωρισμένου ομοταγούς εκπαιδευτηρίου.

Επίσης κατατάσσονται [...] και αλλοδαποί, ων ο πατήρ η η μήτηρ είναι ομογενείς, ήτοι Έλλην η 'Αλβανός την καταγωγήν [...]

Άρθρ. 4. Εκ των εχόντων τα προς κατάταξιν [...] προσόντα νέων προτιμώνται τα τέκνα των στρατιωτικών και μετ' αυτά τα των πολιτικών συνταξιούχων η υπαλλήλων, διανυσάντων εικοσαετή υπηρεσίαν [...]

Ε. τ. Κ φ. 119, 21 Μαΐου 1887.

1668. -Ν. ΑΥΑς'. Περί κατατάξεως εις τον στρατόν με τον βαθμόν του ανθυπολοχαγού η του ανθυπασπιστού των εις τα στρατιωτικά σχολεία ξένων Κοατών εκπαιδευθέντων Ελλήνων.

19 Μαΐου 1887

Άρθρ. 1. [...] κατατάσσονται [...] με τον βαθμόν του ανθυπολοχαγού, εάν

α΄) Ώσιν εγγεγραμμένοι εις τα μητρώα των αρρένων ως άγοντες ηλικίαν ανωτέραν μεν των 18, κατωτέραν δε των 25 ετών συμπεπληρωμένων.

β΄) Έλαβον απολυτηριον γυμνασίου ελληνικού η πτυχίον ομοταγές ξένου Κράτους, η πτυχίον προπαρασκευαστικού σχολείου ξένου Κράτους, παρέχον το προσόν προς κατάταξιν εν τω στρατιωτικώ σχολείω του Κράτους τούτου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 120, 22 Μαΐου 1887.

1669. -Υ. Α. 3925, 4939 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Βιστινίκη του δήμου Σπαλάθρων < ν. Λαρίσσης >.

22 Μαΐου 1887

Δημοσυντήρητο. Ε. τ. Κ φ. 121, 23 Μαΐου 1887.

1670. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της ενταύθα συσταθείσης εταιοίας "Αδελφότητος των άμαξηλατών".

24 Μαΐου 1887 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός της οποίας είναι η οικονομική ανάπτυξις των μελών αυτής και η φιλανθρωπική μεταξύ αυτών επικουρία και συνδρομη.

Άρθρ. 7. Πας τίμιος και φιλόπονος εργάτης, άνηκων οπωσδήποτε εις τον βιομηχανικό ν κλάδον της αμαξηλασίας η άμαξοποιΐας, δύναται να γείνη μέλος της εταιρίας [...] και καταθέση εν αρχή δικαίωμα εισόδου δραχμάς τρείς.

Σελ. 368
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/369.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 39. Εκ του ταμείου φιλανθρωπίας καταβάλλονται μετά της μεγαλητέρας φειδούς τα έξοδα της κηδείας των απόρων μελών της εταιρίας και χορηγούνται βοηθήματα α΄) εις τους ενδεείς εκ των μελών, οίτινες ένεκα της ηλικίας η σωματικής εξαντλήσεως εγένοντο απόμαχοι της εργασίας, β΄) εις τους νοσούντας ενδεείς, εφ' όσον χρόνον διαρκεί η νόσος αυτών μετά προηγουμένην ειδοποίησιν εις το διοικητικόν συμβούλιον παρά του νοσούντος. και γ΄) εις τας ενδεείς οικογενείας αποβιωσάντων μελών.

Άρθρ. 40. Ουδεμία βοήθεια δύναται να δοθή εις τον μέτοχον εκείνον, όστις δυστυχεί εξ αεργίας, μέθης η και εγκληματικής τινός πράξεως.

Άρθρ. 41. Εις τους ενδεείς εκείνους μετόχους, τους εκ της ηλικίας η της μακροχρονίου ασθενείας κατασταθέντας ανικάνους προς πάσαν εργασίαν, δύναται η συνέλευσις ν' απονείμη ετήσιόν τι βοήθημα, εάν αι πρόσοδοι του σωματείου επιτρέψωσι τούτο. Ωσαύτως εάν οι πόροι επιτρέψωσι τούτο, δύναται να δοθή κατ' απόφασιν του συμβουλίου εις την οικογένειαν του εν πενία αποβιώσαντος μετόχου χρηματική τις βοήθεια κατά τας ημέρας των Χριστουγέννων, των απόκρεων και του Πάσχα. [...] 2 Μαρτ. 1887

Ε. τ. Κ φ. 190, 15 Ιουλ. 1887.

1671. -Ν. ΑΥΠΓ'. Περί μισθοδοσίας και τροφοδοσίας των τεχνιτών των συνεργείων του εργοστασίου του Β. Ναυστάθμου.

26 Μαΐου 1887

Άρθρ. 2. [...] τοις αμίσθοις μαθητευομένοις τεχνίταις χορηγούνται τριακόσια δράμια άρτου νωπού καθ' εκάστην η διακόσια διπύρου άνευ ουδενός ετέρου είδους τροφής. [...]

Ε. τ. Κ φ. 134, 2 Ιουν. 1887.

1672. -Ν. ΑΥΞΕ'. Περί μεταρρυθμίσεως του περί Στρατιωτικής ποινικής Νομοθεσίας Φ^Β' νόμου της 19 Μαΐου 1860.

26 Μαΐου 1887

Άρθρ. 220. Θεωρείται ως φυγόστρατος και τιμωρείται με φυλάκισιν τριών μηνών μέχρι δύο ετών πας κληρωτός, εθελοντής, υποκατάστατης η έφεδρος, όστις γενόμενος δεκτός διά την υπηρεσίαν του στρατού και καταταχθείς παρά του στρατολογικού γραφείου, δεν παρουσιασθή εις το σώμα του εντός οκτώ ημερών από της ορισθείσης αυτώ προς προσέλευσιν, εν καιρώ δε πολέμου με φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους. [...]

Ε. τ. Κ φ. 137, 4 Ιουν. 1887.

1673. -Υ. Α. 7268 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου και μιάς γυμνασιακής τάξεως >.

26 Μαΐου 1887

[...] χορηγείται τω Π. Βατοπούλω πρώην σχολάρχη και ήδη διευθυντή ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, η άδεια να συστήση δημοτικόν σχολείον και μίαν (πρώτην) γυμνασιακήν τάξιν, [...] τίθεται δε το μεν ελληνικόν σχολείον και η πρώτη γυμνασιακή τάξις υπό την άμεσον επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Πύργω γυμνασίου [...] το δε δημοτικόν σχολείον υπό την επιτήρησιν του επαρχιακού δημοδιδασκάλου Ηλείας [...]

Ε. τ. Κ φ. 127, 28 Μαΐου 1887. .

24

Σελ. 369
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/370.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1674. -Ν. ΑΥΝΕ'. Περί τροποποιήσεως του νόμου ^ΑΡΝς' της 27 Μαρτίου 1884 " περί συστάσεως σχολής των ναυτικών δοκίμων ".

26 Μαΐου 1887

Ε. τ. Κ φ. 131, 1 Ιουν. 1887.

1675. -Ν. ΑΦΜΑ'. Περί οργανισμού του εν Αθήναις σχολείου των βιομηχάνων τεχνών.

27 Μαΐου 1887

Άρθρ. 1. το εν Αθήναις σχολείον των βιομηχάνων τεχνών, ύπαγόμενον εις την άρμοδιότητα του επί των Εσωτερικών Υπουργείου, σκοπόν έχει την μόρφωσιν τεχνικών ανδρών διά τε την δημοσίαν υπηρεσίαν και την βιομηχανίαν.

Άρθρ. 2. το σχολείον αποτελείται εκ τριών ειδικών σχολών επί του παρόντος, ήτοι

α΄) της των πολιτικών μηχανικών,

β΄) της των μηχανουργών, και

γ΄) της των γεωμετρών και εργοδηγών.

Άρθρ. 3. Η σχολή των πολιτικών μηχανικών παρασκευάζει μηχανικούς διά τε τας δημοσίας και ιδιωτικάς ανάγκας, καταλλήλους προς κατασκευήν οδών, γεφυρών, σιδηροδρόμων, υδραυλικών έργων και οικοδομών [...]

Άρθρ. 4. Η σχολή των μηχανουργών σκοπόν έχει την μόρφωσιν των μελλόντων ν' άσχοληθώσιν εις τους διά της χρήσεως των μηχανών διεξαγομένους κλάδους της τε δημοσίας υπηρεσίας και βιομηχανίας [...]

Άρθρ. 5. Η σχολή των γεωμετρών και εργοδηγών σκοπόν έχει να παρασκευάση ικανους γεωμέτρας και εργοδηγούς διά τε τας δημοσίας και τας ιδιωτικας ανάγκας [...]

Άρθρ. 6. Άπαντες οι εις το σχολείον των βιομηχάνων τεχνών φοιτώντες είναι τακτικοί μαθηταί.

Άρθρ. 7. Εν τη σχολή των πολιτικών μηχανικών και τη των μηχανουργών κατατάσσονται οι από του προτύπου λυκείου αποφοιτώντες μαθηταί μετά προηγουμένην εν τω σχολείω των βιομηχάνων τεχνών δοκιμασίαν εις τα τεχνικά μαθήματα και τας σχεδιάσεις. Κατατάσσονται επίσης και οι φέροντες απολυτήριον γυμνασίου του Κράτους, αφού πρώτον υποστώσι δοκιμασίαν εν τω λυκείω εις όσα μαθήματα δεν ήκροάσθησαν, και εν τω σχολείω των βιομηχάνων τεχνών εις τα τεχνικά μαθήματα και τας σχεδιάσεις.

Άρθρ. 8. Εν τη σχολή των γεωμετρών και εργοδηγών κατατάσσονται οι αποφοιτήσαντες εκ της πέμπτης τάξεως του λυκείου, η οι μη δυνάμενοι εκ των εν ταις ειδικά ίς σχολαίς εγγεγραμμένων να εξακολουθήσωσιν ανώτερα μαθήματα. Κατατάσσονται επίσης και οι αποφοιτήσαντες εκ της δευτέρας τάξεως γυμνασίου του Κράτους, αφού υποστώσι δοκιμασίαν εν τω Λυκείω εις όσα μαθήματα δεν ήκροάσθησαν.

Άρθρ. 9. Αι εγγραφαί των μαθητών ενεργούνται εντός δεκαημέρου προ της ενάρξεως των μαθημάτων του σχολικού έτους, αρχομένων την 10 Σεπτεμβρίου και περατουμένων την

10 Μαΐου.

Άρθρ. 10. Από της 10 μέχρι τέλους Μαΐου γίνονται επαναλήψεις των διδαχθεντων μαθημάτων προς λύσιν των επ' αυτών αποριών των μαθητών.

Άρθρ. 11. Αι εξετάσεις, γινόμεναι δημοσία, άρχονται την 1ην 'Ιουνίου [...]

Άρθρ. 13. Οι μη τυχόντες προβιβασμού, η οι μη κριθέντες άξιοι διπλώματος, έχουν δικαίωμα να υποστώσιν εξετάσεις και κατά το επόμενον έτος, μένοντες εις την αυτήν τάξιν. Άρθρ. 14. Οι δις αποτυχόντες κατά τας εξετάσεις τάξεως τινός δεν δύνανται να εξακολουθήσωσιν όντες μαθηταί.

Σελ. 370
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/371.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 15. Οι αποτυχόντες κατά τας εξετάσεις τάξεως τινός της ειδικής σχολής των πολιτικών μηχανικών δύνανται, εάν μεν ώσιν μαθηταί του πρώτου έτους, να μεταγραφώσιν εις την σχολήν των γεωμετρών και εργοδηγών, εάν δε τάξεως ανωτέρας, να λάβωσι δίπλωμα γεωμέτρου η εργοδηγού, αν ήθελον κριθή υπό της εξεταστικής επιτροπής άξιοι. Οι αποτυχόντες κατά τας εξετάσεις τάξεως τινός της ειδικής σχολής των μηχανουργών δύνανται να μεταγραφώσιν εις την σχολήν των γεωμετρών και εργοδηγών.

Άρθρ. 16. Οι αποφοιτώντες μαθηταί υφίστανται εξετάσεις επί μόνων των του τελευταίου έτους μαθημάτων [...]

Άρθρ. 37. Η οπλασκία θέλει διδάσκεσθαι εν τω σχολείω των βιομηχάνων τεχνών συμφώνως προς τα εν τοις γυμνασίοις του Κράτους διατεταγμένα.

Άρθρ. 43. Μέχρις ου δι' ειδικού νόμου οργανωθή το μετά του σχολείου των βιομηχάνων τεχνών σήμερον λειτουργούν σχολείον των καλών τεχνών, θα διατελή υπό την αυτήν διεύθυνσιν μετά του ήδη διοργανουμένου σχολείου των βιομηχάνων τεχνών, συμφώνως προς τα από 26 Αυγούστου 1863 υπό της προσωρινής κυβερνήσεως περί αυτού θεσπισθέντα.

Άρθρ. 45. Οι μέχρι της πλήρους εφαρμογής του παρόντος νόμου εξελθόντες εκ του σχολείου των τεχνών και οι της τετάρτης τάξεως αυτού μαθηταί δύνανται να καταταχθώσιν ούτοι μεν εις την δευτέραν τάξιν, οι δε λοιποί εις την πρώτην τάξιν του σχολείου των βιομηχάνων τεχνών, αν ήθελον ευδοκιμήσει εις τας εξετάσεις των μαθημάτων, άτινα θέλουσιν ορισθή διά του εκτελεστικού διατάγματος [...]

Ε. τ. Κ φ. 159, 20 Ιουν. 1887.

1676. -Ν. ΑΦΝ^'. Περί Νομαρχιακών Συμβουλίων.

27 Μαΐου 1887

Άρθρ. 1. Ο νομός είναι πρόσωπον νομικον.

Άρθρ. 2. Εν εκάστω νομώ καθίσταται νομαρχιακόν συμβούλιον, εκλεγόμενον κατά τετραετίαν.

Ο αριθμός των μελών του νομαρχιακού συμβουλίου ορίζεται επί τη βάσει του ολικού πληθυσμού των εν τοις οριστικοίς καταλόγοις των δήμων του νομού εγγεγραμμένων εκλογεων. 'Αναλογούσι δε δώδεκα νομαρχιακοί σύμβουλοι επί πληθυσμού εκλογέων μέχρις είκοσι χιλιάδων, και προστίθεται εις νομαρχιακός σύμβουλος ανά τρισχιλίους επί πλέον εκλογείς.

Άρθρ. 23. το νομαρχιακόν συμβούλιον επιτηρεί, υπό την εποπτείαν του νομάρχου, την διοίκησιν των δήμων και των δημοσυντηρήτων αγαθοεργών καταστημάτων, την εκπαίδευσιν εν τοις δημοτικοίς και δημοσίοις σχολείοις [...]

Ε. τ. Κ φ. 202, 28 Ιουλ. 1887.

1677. -Ν. ΑΦΜ'. Περί οργανισμού του τηλεγραφικού εργοστασίου.

27 Μαΐου 1887

Άρθρ. 2. το τεχνικόν προσωπικόν του εργοστασίου αποτελείται [...] και εξ αμίσθων μαθητευομένων παίδων, ων ο αριθμός δεν δύναται να υπερβή τους τέσσαρας. [...]

Άρθρ. 3. [...] όπως διορισθή τις δόκιμος απαιτείται να εμαθήτευσεν εν τω εργοστασίω επί εν τουλάχιστον έτος και να έχη ηλικίαν ουκ ανωτέραν των 16 ετών [...]

Ε. τ. Κ φ. 156, 18 Ιουν. 1887.

1678. -Ν. ΑΦΑΔ'. Περί τροποποιήσεως των νόμων περί Προξενικών αρχών 28 Μαΐου 1887

Σελ. 371
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/372.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 2. [...] Ουδείς διορίζεται έμμισθος προξενικός υπάλληλος [...] β' αν δεν συνεπλήρωσε το 18 έτος της ηλικίας.

Άρθρ. 33. [...] Ουδείς διορίζεται γραμματεύς προξενείου η του προξενικού γραφείου της εν Κωνσταντινουπόλει πρεσβείας.

α΄. αν δεν συνεπλήρωσε το 23 έτος της ηλικίας του.

β΄. αν δεν φέρη δίπλωμα νομικής του ημετέρου η άλλου πανεπιστημίου.

γ΄. αν δεν γιγνώσκη να λαλή και γράφη την γαλλικήν.

δ΄. αν δεν πρωτεύση εν διαγωνισμώ ούτινος τας λεπτομερείας θέλει ορίσει Βασιλικόν διάταγμα.

Ε. τ. Κ φ. 157, 19 Ιουν. 1887.

1679. -Ν. ΑΦΑΒ'. Περί του προσωπικού της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

28 Μαΐου 1887

Άρθρ. 2. Έφορος αρχαιοτήτων διορίζεται ο φέρων δίπλωμα διδάκτορος φιλοσοφικής σχολής και ευδοκιμήσας εν διαγωνισμώ. [...]

Άρθρ. 4. Έπιστάται αρχαιοτήτων και φύλακες α΄ τάξεως διορίζονται οι άγοντες ηλικίαν από του 23 μέχρι του 45 έτους και ευδοκιμήσαντες εν δοκιμασία εις γραφήν, αρίθμησιν και ανάγνωσιν. [...]

Ε. τ. Κ φ. 150, 15 Ιουν. 1887.

1680. -Ν. ΑΥ^Π'. Περί της κατωτέρας εκπαιδεύσεως εν τω πολεμικώ Ναυτικώ.

28 Μαΐου 1887

Άρθρ. 1. Συνιστάται ναυτικόν προγυμναστήριον, καλούμενον " κεντρικόν προγυμναστήριον ", ου σκοπός είνε α΄) η γενική διδασκαλία των μαθητευομένων ναυτών των το πρώτον κατατασσομένων· β΄) η βεβαίωσις της ικανότητος αυτών εις τας διαφόρους ειδικότητας και επαγγέλματα· γ΄) η κατάρτισις των μαθητευομένων εις τας διαφόρους ναυτικάς ειδικότητας και επαγγέλματα.

Άρθρ. 2. το κεντρικόν προγυμναστήριον ιδρύεται προσωρινώς εν Πόρω και υπάγεται εις τας διαταγάς του Υπουργείου των Ναυτικών.

Άρθρ. 4. το κεντρικόν προγυμναστήριον χορηγεί α΄) διπλώματα διδασκάλου κατόπιν εξετάσεων· β΄) διπλώματα τεχνίτου μηχανικού κατόπιν δοκιμασίας επί του προσκεκολλημένου εις το προγυμναστήριον πλοίου, και επί τη προσαγωγή προηγουμένων πιστοποιητικών· γ΄) δίπλωμα θερμαστών [...] δίπλωμα δύτου, ξυλουργού, ιστιοποιού, διανάκτου [...]

Ε. τ. Κ φ. 138, 4 Ιουν. 1887.

1681 . -Ν. ΑΦΕ'. Περί οργανισμού των πληρωμάτων του στόλου.

28 Μαΐου 1887

Άρθρ. 7. Οι ναυτόπαιδες ονομάζονται μαθητευόμενοι ναύται, άμα συμπληρώσιν ηλικίαν 18 ετών. Μεταβαίνουσι δε εις την τάξιν των ναυτών γ' τάξεως την 1 'Οκτωβρίου του έτους καθ' ο συμπληρούσιν ηλικίαν 21 ετών.

Άρθρ. 8. Οι απογεγραμμένοι και οι αλλοδαποί ναυτικοί, οι ναυτολογημένοι από του 18 έτους της ηλικίας αυτών, μεταβαίνουσιν εις την τάξιν των ναυτών γ' τάξεως μετά συμπλήρωσιν διετούς υπηρεσίας. [...]

Ε. τ. Κ φ. 139, 5 Ιουν. 1887.

Σελ. 372
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/373.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1682. -Ν. ΑΦΔ'. Περί συμβιβαστικής λύσεως των εκκρεμών διαφορών μεταξύ του δημοσίου, της εγχωρίου περιουσίας της νήσου Κερκύρας και του Μοτζενιγείου κληροδοτήματος.

28 Μαΐου 1887

Ε. τ. Κ φ. 142, 8 Ιουν. 1887.

1683. -Ν. ΑΦΙ'. Περί διανομής της εγχωρίου περιουσίας Κερκύρας.

28 Μαΐου 1887

Άρθρ. 2. Προς συντήρησιν των εν τω δήμω Κερκυραίων αγαθοεργών ιδρυμάτων, νοσοκομείου, ορφανοτροφείου και πτωχοκομείου, προωρισμένων διά τους δημότας πάντων των δήμων των τριών επαρχιών της νήσου, πλην των ήδη ανηκόντων εις έκαστον αυτών κεφαλαίων και κτημάτων ορίζονται κατά τα επόμενα κεφάλαια και κτήματα εξαιρούμενα διανομής. Άρθρ. 3. Ωσαύτως εξαιρούνται της διανομής και τα εξής κτήματα. 1. το οίκημα το χρησιμεύον εις το 'Αρσάκειον παρθεναγωγείον. [...]

Ε. τ. Κ φ. 142, 8 Ιουν. 1887.

1684. -Ν. ΑΦΝΠ'. Περί πειθαρχικών ποινών, παύσεως και μεταθέσεως των δημοδιδασκάλων αμφοτέρων των φυλων.

28 Μαΐου 1887

Ε. τ. Κ φ. 216, 7 Αυγ. 1887.

1685. -Ν. ΑΦΜΔ'. Περί καταργήσεως διατάξεων τινών των περί πειθαρχικής τιμωρίας και προσόντων των δημοσίων λειτουργών νόμων και περί συμπληρώσεως των νόμων τουτων.

28 Μαΐου 1887

Άρθρ. 2. Διορίζεται γραφεύς β' η γ' τάξεως η μαθητευόμενος εν τοις Υπουργείοις, εν τω ελεγκτικω συνεδρίω, εν τω γενικω λογιστηρίω και εν τη εθνική βιβλιοθήκη μόνος ο έχων απολυτήριον γυμνασίου και πρωτεύσας εν διαγωνισμω, εν πάσι δε τοις λοιποίς δημοσίοις γραφείοις διορίζονται άνευ διαγωνισμού και οι έχοντες απολυτήριον ελληνικού σχολείου, αλλ' εις τούτους δεν εφαρμόζονται αι διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του ^ΑΡ^Γ' νόμου.

Τροποποιητικός των εξής νόμων: ^Ρ^Γ' / 1884, ΑΣΝΑ' / 1885 και ^ΣΠΓ' / 1885.

Ε. τ. Κ φ. 161, 22 Ιουν. 1887.

1686. -Ν. ΑΦΑ'. Περί μεταρρυθμίσεως διατάξεων του νόμου Χ^ - Δ' περί του σώματος της τελωνοφυλακής.

28 Μαΐου 1887

Άρθρ. 1. Η εις θέσιν τελωνιακού φύλακος κατάταξις γίνεται ως εξής. [...]

α΄ < υποβάλλεται > πιστοποιητικόν του αρμοδίου δημάρχου, ότι είνε εγγεγραμμένοι εν τω μητρώω των αρρένων, ότι είναι άγαμοι, ότι άγουσιν ηλικίαν 23 - 40 ετών και ότι απολαύουσι των πολιτικών και αστικών δικαιωμάτων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 161, 22 Ιουν. 1887.

Σελ. 373
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/374.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1687. -Ν. ΑΦΜΒ'. Περί συστάσεως γεωργικών σχολείων.

28 Μαΐου 1887

Άρθρ. 1. Συνιστώνται επί του παρόντος αλληλοδιαδόχως και κατά διαλείμματα ενός τουλάχιστον έτους τρία γεωργικά σχολεία, υπαγόμενα εις την αρμοδιότητα του επί των Εσωτερικών Υπουργείου.

Τα σχολεία ταύτα κληθησόμενα " Τριανταφυλλίδεια ", θέλουσι συντηρείσθαι εκ των τόκων του κληροδοτήματος του αειμνήστου Τριανταφυλλίδου και σκοπόν έχουσι την μόρφωσιν πρακτικών γεωργών· τούτο δε διά προσφόρου διδασκαλίας των τελειοτέρων μεθόδων της καλλιεργείας της γης και της ανατροφής των φυτών και των ζώων, ως και της διδασκαλίας των στοιχειωδεστέρων επιστημονικών περί γεωργίας γνώσεων, αίτινες θα μεταδίδωνται τοις μαθητευομένοις δι' ομιλιών εύληπτων. Προς τούτοις δε δι' ασκήσεως εις την λογιστική ν, την όσον ένεστιν απλουστέραν καταμέτρησιν γαιών και την κατάστρωσιν διαγραμμάτων, ήτοι την καθαρώς πρακτικήν χωρογραφίαν.

Άρθρ. 2. Εκ των σχολείων τούτων ιδρυθήσονται το μεν εν τω παρά τας Αθήνας κτήματι Ρούφ, εν ώ θα συμπεριληφθώσι τα κτήματα Χασεκή, το δημόσιον δενδροκομείον, ο βοτανικός κήπος και ο λαχανόκηπος μετά του ύδατος αύτών, και αι περί ταύτα γαίαι, α ι άνηκουσαι εις το δημόσιον, ασκεπείς τε και πεφυτευμεναι. το δεύτερον εν Τίρυνθι, περιλαμβάνον τας εθνικάς γαίας της πρώην γεωργικής σχολής Τίρυνθος μετά του παρακειμένου ιπποφορβείου, ως και πάντα τα εν αυταίς δημόσια κτίρια. και το τρίτον εν τινί των παρά την Λάρισαν εθνικών κτημάτων.

Άρθρ. 3. Οι εν τοις γεωργικοίς σχολείοις μαθητευόμενοι είνε τρόφιμοι μόνον, η δ' εν τω σχολείω συντήρησις αύτών, ως προς την τροφήν, την κατοικίαν, τον ιματισμόν και τας ασχολίας, κανονισθήσεται διά Β. διατάγματος· δεν θα διαφέρη δε κατά πολύ του βίου της εύπορου παρ' ημίν γεωργικής τάξεως.

Άρθρ. 4. Γίνονται δεκτοί ως μαθητευόμενοι νέοι, άγοντες ηλικίαν 14 - 18 ετών, ισχυράν και ύγιά έχοντες κράσιν, κατά πιστοποίησιν ιατρού, έχοντες δε απολυτήριον ελληνικού σχολείου.

Άρθρ. 5. Πας ημεδαπός η αλλοδαπός, ο έχων τ' ανωτέρω προσόντα, δύναται να εγγραφή εν τινί των σχολείων τούτων μέχρι της συμπληρώσεως του διά Βασιλικού διατάγματος ορισθησομένου δι' έκαστον αυτών αριθμού των μαθητών, ποοκαταβάλλων τριακοσίας εξήκοντά δραχμάς ετησίως.

Άρθρ. 6. Η διάρκεια της εν τω σχολείω διδασκαλίας είνε τριετής, μεθ' ήν οι μαθητευόμενοι υποβάλλονται εις εξετάσεις. Οι επιτυγχάνοντες λαμβάνουσιν άπολυτήριον. Εινε δε η διδασκαλία έφηρμοσμένη και θεωρητική. και η μεν εφηρμοσμένη διαρκεί πέντε ώρας καθ' εκάστην εργάσιμον ημέραν, καθ' άς οι μαθητευόμενοι, υπό την επίβλεψιν των εργοδηγών, εκτελούσιν ιδίαις χερσί πάσας τας γεωργικάς εργασίας του σχολείου. Η δε θεωρητική διδασκαλία εκτελουμένη υπό του διευθυντού, του υποδιευθυντού και του λογιστού, διαρκεί τρεις ώρας καθ' εκάστην. Διαρκούσης της τριετούς διδασκαλίας, οι μαθητευόμενοι δικαιούνται εις αναβολήν κατατάξεως εν τω στρατω κατά το άρθρον 38 του περί στρατολογίας ΨΙΣΤ' νόμου, ήν υποχρεούνται να εκπληρώσωσι μετά την αποφοίτησιν αύτών, άλλα προς σωματικήν αυτών άσκησιν και εύτονίαν υποβάλλονται εις γυμναστικήν εν τω σχολείω διδασκαλίαν. Αι του σχολικού έτους διακοπαί διαρκούσι τον Αύγουστον μήνα, καθ' ον και μόνον δύνανται οι μαθηταί να απουσιάσωσιν.

Άρθρ. 7. Δι' αμέλειαν η αταξίαν επιβάλλονται παρά της διευθύνσεως αι εξής πειθαρχικαι ποιναί εις τους μαθητάς: Επίπληξις κατ' ιδίαν. Επίπληξις διά διαταγής τοιχοκολλημένης. Προσωρινή αποβολή μέχρι δέκα πέντε ήμερων. Οριστική αποβολή τη εγκρίσει του

Σελ. 374
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/375.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

προϊσταμένου Υπουργείου, διά πάσαν σπουδαίαν παρεκτροπήν η εξάντλησιν των ελαφροτέρων ποινών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 159, 20 Ιουν. 1887.

1688. -Ν. ΑΥ^Θ'. Περί ναυτικής στρατολογίας.

28 Μαΐου 1887

Άρθρ. 28. Γίνονται δεκτοί εις εθελουσίαν κατάταξιν, ως ναυτόπαιδες, παίδες οικογενειων ναυτικών, άγοντες ηλικίαν 15 μέχρι 16 ετών.

Άρθρ. 30. Ο ολικός αριθμός των κατατασσομένων ως ναυτοπαίδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνη τους εξήκοντα.

Άρθρ. 31. Άμα τη παραδοχή των οι ναυτόπαιδες υποχρεούνται να υπηρετήσωσι μέχρι της 1 'Οκτωβρίου του έτους, καθ' ο συμπληρούσιν ηλικίαν 21 ετών, αφ' ής εποχής άρχεται η υποχρέωσις αυτών να υπηρετήσωσιν επί διετίαν εις το πολεμικόν ναυτικόν, καθώς και οι λοιποί εκ της ναυτικής απογραφής στρατεύσιμοι.

Άρθρ. 32. Οι εν τοις μητρώοις των εργατών θαλάσσης απογεγραμμένοι γίνονται δεκτοί εις εθελουσίαν κατάταξιν, κατατασσόμενοι ως μαθητευόμενοι ναύται, από της ηλικίας του 18 έτους και μέχρι της πρώτης 'Οκτωβρίου του έτους καθ' ο υποχρεούνται εις διετή υπηρεσίαν εν τω ναυτικω, εάν γιγνώσκωσι να γράφωσι και ν' άναγιγνώσκωσι. [...]

Ε. τ. Κ φ. 139, 5 Ιουν. 1887.

1689. -Υ. Α. 7418 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Συρνα του δημου Τρικολώνων < ν. Αρκαδίας >.

29 Μαΐου 1887

Δημοσυντήρητο. Ε. τ. Κ φ. 131, 1 Ιουν. 1887.

1690. -Υ. Α. 7566 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Μέλανες του δήμου Βύβλου < επαρχίας Νάξου, ν. Κυκλάδων >.

29 Μαΐου 1887

Ε. τ. Κ φ. 131, 1 Ιουν. 1887.

1691. -Ν. ΑΥΝΔ'. Περί τροποποιήσεως του νόμου ^ΑΡΞΒ'τής 29 Μαρτίου

του 1884, " περί βαθμολογίας και προσόντων των οικονομικών βαθμοφόρων του Β. Ναυτικού ".

30 Μαΐου 1887

Άρθρ. 1. [...]

α΄) Να η πολίτης Έλλην, εγγεγραμμένος εις τα μητρώα των αρρένων και να άγη ηλικίαν ουχί μείζονα του 24 έτους, ουδέ ελάσσονα του 18 συμπεπληρωμενου.

β΄) Να προσαγάγ'η απολυτήριον γυμνασίου φέρον βαθμόν τουλάχιστον " αλώς ". [...]

Ε. τ. Κ φ. 131, 1 Ιουν. 1887.

1692. -Υ. Α. 6878 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου των θηλέων >.

31 Μαΐου 1887

Σελ. 375
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/376.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] επετράπη τη δημοδιδασκαλίσση Ασπασία Ν. Ξάνθου να συστήση εν Πειραιεί κατά την λεωφόρον Αθηνών ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον των θηλέων εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 134, 2 Ιουν. 1887.

1693. -Υ. Α. 7825 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τω χωρίω Μέγα Κεσερλή < δήμου Νέσσωνος, ν. Λαρίσσης >.

2 Ιουν. 1887

Δημοσυντήρητο. Ε. τ. Κ φ. 141, 6 Ιουν. 1887.

1694. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως της συστάσεως της ενταύθα " Εταιρίας των οινοπαντοπωλών " και επικυρώσεως του καταστατικού αυτής.

4 Ιουν. 1887 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός της οποίας είναι πρώτον η φιλάνθρωπος μεταξύ των μελών αύτης επικουρία, δεύτερον η ανάπτυξις της οινοποιητικής βιομηχανίας και της παντοπωλικής εμπορίας επί τη βάσει της νεωτέρας τεχνουργικής και επαγγελματικής προόδου, και τρίτον η μελέτη και ενέργεια επί των αφορώντων αυτάς φορολογικών ζητημάτων [ . . ]

Άρθρ. 36. Ένεκεν της ουχί καλής διαγωγής πολλών εκ των ύπαλληλων των ύπηρετούντων εις τα καταστήματα των μετόχων, θεωρείται επάναγκες, όταν ο αποβαλών μέτοχος υπάλληλον εκ του καταστήματος του εφοδιάση αυτόν με πιστοποιητικόν περί της καλής η μη διαγωγής του, ώστε ο θέλων να παραλάβη τοιούτον να διατελή εν γνώσει της διαγωγής του· το πιστοποιητικόν τούτο φέρει την υπογραφήν του προέδρου η του αντιπροέδρου του συμβουλίου [...] 1 Φεβρ. 1887

Ε. τ. Κ φ. 174, 1 Ιουλ. 1887.

1695. -Υ. Α. 3721 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Ζάρκα του δήμου Στύρων < επαρχίας Καρυστίας >.

10 Ιουν. 1887

Ε. τ. Κ φ. 146, 11 Ιουν. 1887.

1696. -Ν. ΑΦΚΠ'. Περί στρατολογίας του κατά γην στρατού.

10 Ιουν. 1887

Ε. τ. Κ φ. 151, 15 Ιουν. 1887.

1697. -ΒΔ. Περί χορηγήσεως υποδυτών και σκελεών εις υπαξιωματικους μαθητάς.

18 Ιουν. 1887

[...] Εγκρίνομεν, ίνα εις τους εισερχομενους κατά πρώτον εις το σχολείον των υπαξιωματικών υπαξιωματικούς μαθητάς χορηγούνται εξ (6^ ύποδύται και εξ (6) σκελέαι δι' ολόκληρον την εν Σχολείω τριετή διαμονήν των [...]

Ε. τ. Κ φ. 163, 24 Ιουν. 1887.

Σελ. 376
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/377.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1698. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος.

18Ιουν. 1887 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 2ον. Σκοπός της κοινότητος είναι η διατήρησις και ανάπτυξις των ήδη υπαρχόντων εν Αλεξανδρεία εθνικών ιδρυμάτων, ήτοι του ιερού ναού του Ευαγγελισμού, του νεκροταφείου, του νοσοκομείου, της "Τοσιτζαίας Σχολής", καθώς επίσης και παντός άλλου ούτινος ήθελεν αποφασισθή βραδύτερον η σύστασις, επ' αγαθώ του εν Αλεξανδρεία Ελληνισμού. Πάσα δε προσπάθεια πρέπει να καταβάλληται προς τελειοποίησιν και ανάπτυξιν ιδία της ρηθείσης σχολής, όπως κατορθωθή προϊόντος του χρόνου να επαρκή αύτη εις τελείαν εκπαίδευσιν και πνευματικήν ανάπτυξιν της εν Αιγύπτω Ελληνικής νεότητος και εν γένει παντός ομογενούς η αλλοδαπού νέου φοιτώντος εις αυτήν [...]

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Αβέρωφ

τα μέλη: Γεώργιος Κάραμ, Κωνστ. Μ. Σαλβάγος, Σοφοκλής Αχιλλόπουλος, Εμμαν. Α. Μπενάκης, Θεμιστ. Συναδινός, Μιχ. Συναδινός, Γεώργιος Ράλλης, Γεώργιος Γρυπάρης, Χαρ.

Ο Αντιπρόεδρος Βολανάκης, Δημ. Ταμπακόπουλος, Χαρ. Μεταξόπουλος,

Κ. Γ. Ζερβουδάκης Ιωαν. Αφουδάκης, Δημήτρ. Μπόλλας, Γεράσιμος Μακρής.

Ε. τ. Κ φ. 190, 17 Ιουλ. 1887. ^

1699. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του από 30 Μαΐου ε. ε. καταστατικού του εν Αθήναις " Διδασκαλικού εταιοικού ταμείου " κλπ.

22 Ιουν. 1887 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. Ι. το εν Αθήναις τω 1880 Βασιλική εγκρίσει συσταθέν ειδικόν ταμείον υπό την επωνυμίαν " Διδασκαλικόν μετοχικόν ταμείον " ομοφώνω ψήφω των μετόχων μεταρρυθμισθέν, μετονομάζεται νυν " Διδασκαλικόν εταιρικόν ταμείον ", σκοπόν έχον την υπό των άπανταχού Ελλήνων διδασκάλων μικρόν κατά μικρόν συγκέντρωσιν κεφαλαίων προς αμοιβαίαν αυτών και των οικογενειών αυτών υλικήν βοήθειαν και προς χορηγίαν ισοβίως χρηματικής

αρωγής [...] 30 Απρ. 1887

Ε. τ. Κ φ. 195, 20 Ιουλ. 1887.

1700. -Υ. Α. 9377 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως Ελληνικού σχολείου >.

27 Ιουν. 1887

[...] παρέχεται η άδεια τω Ανδρέα Παπαποστόλου, ιερεί, να συστήση πλήρες ελληνικόν σχολείον εν Πύργω [...] τίθεται δε [...] τούτο [...] υπό την άμεσον επιτήρησιν του εν Πύργω γυμνασιάρχου [...]

Ε. τ. Κ φ. 193, 17 Ιουλ. 1887.

1701 . -ΒΔ. Περί κατατάξεως μαθητευομένων μουσικών.

28 Ιουν. 1887

Άρθρ. Ι. Επιτρέπεται η εις τας στρατιωτικός μουσικός κατάταξις, ως μαθητευομένων μουσικών, νέων

Σελ. 377
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/378.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

α΄) αγόντων ηλικίαν ανωτέραν των 14 και κατωτέραν των 18 ετών, συμπεπληρωμένων, β΄) εχόντων διαγωγήν άνεπίληπτον, και

γ΄) εχόντων την προς κατάταξιν συγκατάθεσιν του πατρός, ή, εν ελλείψει πατρός, του νομίμου κηδεμόνος αυτών [...]

Ε. τ. Κ φ. 183, 7 Ιουλ. 1887.

1702. -ΒΔ. Περί κατατάξεως μαθητευομένων τεχνιτών εν τω λόχω των τεχνιτών του Οπλοστασίου.

28 Ιουν. 1887

Άρθρ. 1. Επιτρέπεται η εις τον λόχον των τεχνιτών του οπλοστασίου κατάταξις ως μαθητευομένων τεχνιτών, προς εκμάθησιν τέχνης τινός, νέων:

α΄) 'Αγόντων ηλικίαν ανωτέραν των 14 και κατωτέραν των 18 ετών συμπεπληρωμένων,

β΄) Εχόντων διαγωγήν ανεπίληπτον και

γ΄) Εχόντων την προς κατάταξιν συγκατάθεσιν του πατρός, ή, εν ελλείψει πατρός, του νομίμου κηδεμόνος αύτών.

Σχετικός ο Ν. ΑΦΚΗ' / 28 Μαΐου 1887. Ε. τ. Κ φ. 181, 6 Ιουλ. 1887.

1703. -ΒΔ. Περί σωματικής ικανότητος και λοιπών προσόντων απαιτουμένων προς κατάταξιν εις τα διάφορα όπλα και σώματα.

30 Ιουν. 1887

Άρθρ. 1ον. το ελάχιστον ανάστημα προς κατάταξιν εις την ενεργόν υπηρεσίαν του στρατού ορίζεται 1 μέτρον και 56 εκατοστά.

Άρθρ. 2ον. Ελάχιστον ανάστημα προς κατάταξιν εις τα διάφορα όπλα και σώματα ορίζεται το εξής.

διά το πεζικόν 1 μ. 56

διά το ιππικόν 1 μ. 64

διά το πυροβολικόν 1 μ. 68

διά το μηχανικόν 1 μ. 60

διά τους νοσοκόμους 1 μ. 60

διά την πεζήν χωροφυλακήν 1 μ. 56

διά την έφιππον χωροφυλακήν 1 μ. 64.

Ε. τ. Κ φ. 183, 7 Ιουλ. '1887.

1704. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του Καταστατικού της εν Σπάρτη συσταθείσης εταιρίας " Σπαρτιατικός Συνδεσμος ".

4 Ιουλ. 1887 ΚΔΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Άρθρ. 1. [...] σκοπός της οποίας είναι 1) να δανείζη επί μετρίω τόκω εις τα μέλη αυτής τα αναγκαία διά την βιομηχανίαν των και λοιπας ανάγκας των χρηματικά ποσά· και 2) να βελτιώση την καλλιέργειαν και ποιότητα των προϊόντων της Λακεδαίμονος, και ν' ανάπτυξη την εγχώριον βιομηχανίαν. Η εταιρία θεωρείται ιδρυμένη, άμα παραδεχθώσιν εγγράφως το παρόν καταστατικόν 15 τουλάχιστον άτομα, και άρχεται των εργασιών της αμέσως.

Άρθρ. 4. Ο αριθμός των συνεταίρων είναι απεριόριστος [...]

Σελ. 378
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/379.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Έκαστος συνέταιρος δύναται να λάβη μίαν μέχρι πέντε μετοχών, δύναται δε ωσαύτως να λάβη μετοχάς διά την σύζυγον και δι' έκαστον των τέκνων του, ως και δι' άλλα άτομα ανήλικα η άλλως πως έπιτροπευόμενα παρ' αυτού.

Δι' εκάστην μετοχήν καταβάλλεται κατά την εγγραφήν το εκ δραχμών πέντε (5) δικαίωμα εισόδου [...] οι ανήλικοι και οι επιτροπευόμενοι δεν δύνανται να αποτελεσωσι μέρος της συνελεύσεως, μήτε να ψηφίσωσιν εν αυταίς [...]

Εις το κατάστημα της εταιρίας ανοίγεται κατάλογος περιέχων τα ονόματα των συνεταίρων και το επάγγελμα αυτών, ως και την κατάστασιν των ανηλίκων η επιτροπευομένων. Αι μετοχαί των ανηλίκων, και επιτροπευομένων εγγράφονται εις ίδιον μετοχ. βιβλίον, τηρουμένου ιδίου αύξ. αριθμού.

Άρθρ. 9. Προς επίτευξιν του ετέρου των εν τω άρθρω 1 του παρόντος καταστατικού αναγραφομένων σκοπών, η εταιρία θέλει συστήσει α΄) σχολήν του λαού, β΄) ετησίαν έκθεσιν των εγχωρίων γεωργικών, βιομηχανικών κλπ. προϊόντων, μετά δημοσιεύσεων αγώνων, και γ΄) κατάστημα προς πώλησιν όλων των υπό των εταίρων καλλιεργουμένων γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων. [...]

Τα μαθήματα της σχολής του λαού άρχονται την α΄ Κυριακήν του 'Οκτωβρίου και λήγουσι την 25 Μαρτίου.

Η διδασκαλία πρέπει να γίνεται εις γλώσσαν καταληπτήν εις τον λαόν. Πάν, ό, τι αφορά εις την βελτίωσιν του λαού θέλει διδάσκεσθαι. Κατά προτίμησιν όμως και επί το πρακτικώτερον, η πρακτική βοτανική, η δενδροκομία, η βιομηχανία, η πολιτική οικονομία, η χριστιανική διδακαλία και η ιστορία, και το περί των καθηκόντων και δικαιωμάτων του πολίτου μέρος του συνταγματικού δικαίου.

Ε. τ. Κ φ. 196, 21 Ιουλ. 1887.

1705. -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του ^ΑΦΜΑ' νόμου " περί οργανισμού του εν Αθήναις Σχολείου των Βιομηχάνων Τεχνών ".

4 Ιουλ. 1887 Ε. τ. Κ φ. 185, 10 Ιουλ. 1887.

1706. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του " Συνδέσμου των εν Πειραιεί παρεπιδήμων Ηπειρωτών ".

4 Ιουλ. 1887 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. Ι. [...] σκοπόν προτίθεται την αλληλοβοήθειαν και ηθικήν βελτίωσιν των μελών αυτού, την συντήρησιν σχολείων, διδασκάλων και διανομήν βιβλίων εις απόρους Ηπειρωτικας κοινότητας.

Άρθρ. 2. Μέλος του "Συνδέσμου" δύναται να ήνε πας εν Ελλάδι παρεπίδημος Ηπειρώτης, προτεινόμενος υπό πέντε των μελών αυτού και εγκρινόμενος υπό του Προεδρείου.

Άρθρ. 3. Έκαστον μέλος του "Συνδεσμου" καταθέτει κατά μήνα ό, τι μεν εύαρεστείται, άλλ' ουχί ολιγώτερον της μιας δραχμής, της πληρωμής γινομένης καθ' εξαμηνίαν [...]

Ε. τ. Κ φ. '197, 22 Ιουλ. 1887.

1707. -Υ. Α. 9972 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως δύο έτι γυμνασιακών τάξεων >.

11 Ιουλ. 1887

Σελ. 379
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/380.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] χορηγείται τω Β. Βαμβέτσω διευθυντή ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου εν Τρικκάλοις, η άδεια να συστήση εις το υπ' αυτού διευθυνόμενον ιδιωτικόν εκπαιδευτήριον δύο έτι γυμνάσιακας τάξεις δευτέραν και τρίτην, τηρών απαρεγκλίτως πάντα τα περί ιδιωτικών σχολείων νενομισμένα και διατεταγμένα. Τίθεται δε η άμεσος επιτήρησις και των δύο τούτων τάξεων τω γυμνασιάρχη του εν Τρικκάλοις γυμνασίου.

Ε. τ. Κ φ. 189, 14 Ιουλ. 1887.

1708. -Υ. Α. 10450 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως και τρίτης τάξεως Ελληνικού σχολείου >.

21 Ιουλ. 1887

[...] χορηγείται η άδεια τω [...] Δ. Μανωλοπούλω να συστήση προς ταις συνεσταμέναις ήδη υπ' αυτού < εν Χαλκίδι > δυσί τάξεσιν Ελληνικού σχολείου, και τρίτην (τήν ανωτάτην) τάξιν, υπό τον όρον της ακριβούς τηρήσεως των περί ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων νενομισμενων και διατεταγμένων. Τίθεται δε το εκπαιδευτήριον τούτο, κατά το άρθρον 116 του Β. διατάγματος της 31 Δεκεμβρίου 1836, υπό την άμεσον επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Χαλκίδι γυμνασίου.

Ε. τ. Κ φ. 198, 23 Ιουλ. 1887.

1709. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως της συστάσεως εν Ναυπλίω φιλανθρωπικής εταιρίας "εν Χριστώ αδελφότητος Κυριών" κλπ.

23 Ιουλ. 1887 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. Ι. Συνιστάται [...] προς ανακούφισιν των εν ταις αυτόθι και ταις εν Παλάμηδίω φυλακαίς καταδίκων, αν δε οι πόροι της αδελφότητος επιτρεψωσι, και προς περίθαλψιν των οικογενειών αυτών [...]

Ε. τ. Κ φ. 200, 25 Ιουλ. 1887.

1710. -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του ^ΑΦΚΙΓ νόμου περί στρατολογίας του κατά γην στρατού, όσον αφορά εις την εξέτασιν της σωματικής ικανότητος των στρατευσίμων.

23 Ιουλ. 1887 Ε. τ. Κ φ. 200, 25 Ιουλ. 1887.

1711. -Υ. Α. 10840 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως πλήρους ελληνικού σχολείου >.

27 Ιουλ. 1887

[...] χορηγείται τοις [...] ανωτέρω Δ. Χρηστοπούλω και Ιω. Παπούλια η άδεια να συστήσωσι πλήρες ελληνικόν σχολείον εν Καλάμαις [...] τίθεται δε η άμεσος επιτήρησις του σχολείου τούτου τω γυμνασιάρχη του εν Καλάμαις γυμνασίου συμφώνως τη διατάξει του άρ0ρου 116 του κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων.

Ε. τ. Κ φ. 203, 28 Ιουλ. Ι887.

Σελ. 380
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 361
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  1632. -Υ. Α. 16554 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως ενταύθα ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων >.

  18 Δεκ. 1886

  [...] εις την δημοδιδάσκαλον Αικατερίνην Αργυροπούλου [...] κατά την συνοικίαν Πινακωτών [...]

  Ε. τ. Κ φ. 353, 20 Δεκ. 1886.

  1633. -ΒΔ. Περί επισκευής του < δημοτικού > σχολείου της κοινότητος Κερασόβου του δημου Αγραίων εκ των ενοικίων λιβαδίου αυτής.

  22 Δεκ. 1886 Ε. τ. Κ φ. 356, 23 Δεκ. 1886.

  1634. -Υ. Α. 19784 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εις το χωρίον Πέντε Ορια του δήμου Μυονίας.

  22 Δεκ. 1886

  [...] εις ου την συντήρησιν θα παρέχηται και ανάλογος υπό του δημοσίου συνδρομή.

  Ε. τ. Κ φ. 357, 24 Δεκ. 1886.

  1635. -Υ. Α. 19844 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Τεμένη του δήμου Αιγίου.

  23 Δεκ. 1886

  [...] συντηρηθησόμενον καθ' ολοκληρίαν υπό του οικείου δήμου

  Ε. τ. Κ φ. 359, 27 Δεκ. 1886.

  1887

  1636. -Υ. Α. 20035 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Κρηνερίτη του δήμου Τελεθρίων < ν. Ευβοίας >.

  10 Ιαν. 1887

  [...] συντηρηθησόμενο ν δαπάναις του οικείου δήμου καθ' ολοκληρίαν.

  Ε. τ. Κ φ. 7, Ι3 Ιαν. 1887.

  1637. -Υ. Α. 19990 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Κερασίτσα του δημου Τεγέας < ν. Αρκαδίας >.

  10 Ιαν. 1887

  [...] συντηρηθησομένου δαπάναις του οικείου δήμου.

  Ε. τ. Κ φ. 7, 13 Ιαν. 1887.