Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 897-916 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/897.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3962.-ΒΔ. Περί προαγωγής εις δημοτικόν σχολείον των γραμματοσχολείων Μεσοχωρίου του δήμου Μεθώνης και Οσμάναγα του δήμου Πυλίων < ν. Μεσσηνίας >.

31 Δεκ. 1898

[...] Προάγονται εις δημοτικά σχολεία τα γραμματοσχολεία·

Μεσοχωρίου του δήμου Μεθώνης ένθα θα φοιτώσι και οι παίδες των χωρίων Χόντζογλι - Μπαράκαις - Καινούργιον, και Οσμάναγα του δήμου Πυλίων, ένθα θα φοιτώσι και οι των χωρίων Ρωμανού - Πετροχωρίου - Πισάσων < ν. Μεσσηνίας > και Τραγάνου παίδες.

Ε. τ. Κ φ. 4, 9 Ιαν. 1899.

3963.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείων εις Λούτσες και Άγιον Παντελεήμονα του δήμου Κασσωπαίων < ν. Κερκύρας >.

31 Δεκ. 1898

Ε. τ. Κ φ. 4, 9 Ιαν. 1899.

1899

3964.-Υ.Α. 19885 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις τον Δημήτριον Σ. Γαλάνην, αδείας ιδρύσεως εν Αθήναις ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου > περιλαμβάνοντος δημοτικόν, ελληνικόν σχολείον και γυμνάσιον, υπό την επίβλεψιν του γυμνασιάρχου του Α΄ εν Αθήναις γυμνασίου >.

2 Ιαν. 1899

Ε. τ. Κ φ. 1, 2 Ιαν. 1899 (Γ').

3965.-ΒΔ. Περί συστάσεως δημοτικής σχολής αρρένων εις Καρυάν του δήμου Τρικκάλων.

4 Ιαν. 1899

Ε. τ. Κ φ. 4, 9 Ιαν. 1899. 3966. - ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείων εν Χατζηαμάρ του δήμου Φαρσάλων και εις Μέγα Γκουσγουνάρι (Ευϊδρίου) < ν. Λαρίσης " και περί αναγνωρίσεως ως πλήρων διαφόρων δημοτικών σχολείων.

4 Ιαν. 1899 [...] Β) Αναγνωρίζονται ως πλήρη [...]

1) το εν Βόλω Α' δημοτικόν σχολείον των θηλέων, 2) το εν Λαρίση Α΄ των θηλέων, 3) το εν Καζακλαρ - Τυρνάβου δημοτικόν σχολείον των θηλέων, * 4) το εν Τυρνάβω δημοτικόν σχολείον των θηλέων και 5) το εν Κεραμιδίω Κασθαναίας των αρρένων [...]

Ε. τ. Κ φ. 4, 9 Ιαν. 1899. * αρρένων· διορθωτικό: Ε. τ. Κ φ. 29, 12 Φεβρ. 1899.

Σελ. 897
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/898.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3967.-ΒΔ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων των θηλέων εις Δελφους - Κρίσης, εις Σουβάλαν - Δωριέων και εις Μαυρολιθάρι - Καλλιέων.

4 Ιαν. 1899

Ε. τ. Κ φ. 4, 9 Ιαν. 1899.

3968.-ΒΔ.. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Αθήναις Συνδέσμου των 'Εφέδρων Αξιωματικών.

5 Ιαν. 1899

Ε. τ. Κ φ. 13, 7 Απρ. 1899 (Β').

3969. - Υ.Α. 73334 Υ. Εσωτ. Περί χορηγήσεως αδείας προς συλλογήν εισφορών διά την ανέγερσιν κτιρίου του Ορφανοτροφείου Κερκύρας.

8 Ιαν. 1899

Ε. τ. Κ φ. 3, 8 Ιαν. 1899.

3970.-ΒΔ. Περί διαιρέσεως του εν Μήλω < ν. Κυκλάδων " τριταξίου δημοτ. σχολείου των αρρένων εις τρία μονοτάξια και ορισμού εδρών αυτών.

9 Ιαν. 1899

[...] έδραι ορίζονται τα χωρία Πλάκα, Τρυπητή και Τριβάσαλον.

Ε. τ. Κ φ. 13, 25 Ιαν. 1899.

3971 . - ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Αθήναις και εν Πειραιεί Σωματείου των Καθεκλοποιών.

9 Ιαν. 1899 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 12ον. Ο εν Πειραιεί και Αθήναις καθεκλοποιός δύναται να γείνη μέλος του Συνδέσμου μόνον εντός τριών (3) μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού, πλην των μαθητευομένων παίδων και των εγκαθισταμένων εν Πειραιεί και Αθήναις καθεκλοποιών εκ της ημεδαπής, οίτινες οφείλουσι εντός τριών (3) μηνών να εγγραφώσιν, εάν θέλωσι να γείνωσι μέλη [...] αχρονολόγητο

Ε. τ. Κ φ. 5, 4 Φεβρ. 1899 (Β'). 3972.-ΒΔ. Περί ορισμού δύο εδρών καθηγητών παρά τη Σχολή των Ναυτικών Δοκίμων διά τα μαθήματα της Φυσικής και της Χημείας.

9 Ιαν. 1899 [...] αντί της μιας της ορισθείσης διά του από 6 Σεπτεμβρίου 1895 έτους Ημετέρου διατάγματος.

Ε. τ. Κ φ. 5, 11 Ιαν. 1899.

Σελ. 898
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/899.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3973.-ΒΔ. Περί μεταθέσεως εις Μονοπωλάτα της έδρας του δημοτικού σχολείου θηλέων Αγίας Θέκλας του δήμου Ανωγητών < ν. Κεφαλληνίας >.

12 Ιαν. 1899

Ε. τ. Κ φ.27, 9Φεβρ.1899.

3974.-ΒΔ. Περί συστάσεως Β' δημοτικού σχολείου αρρένων εν Μεσσήνη του δήμου Παμίσων < ν. Μεσσηνίας >.

12 Ιαν. 1899

Ε. τ. Κ φ. 26, 8 Φεβρ. 1899.

3975.-ΒΔ. Περί συστάσεως μονοταξίου δημοτ. σχολείου των αρρένων εις Κεραμιαίς του δήμου Ανω Λιβαθούς < ν. Κεφαλληνίας >.

12 Ιαν. 1899

[...] επί τω όρω καταβολής της προς συντήρησιν αυτού δαπάνης υπό των αδελφών Βαλλιάνων.

Ε. τ. Κ φ. 12, 23 Ιαν. 1899.

3976.-Υ.Α. 16343 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγησεως, εις τον Δ. Κουρελίδην, αδείας συστάσεως εν Σπάρτη ιδιωτικού δημοτικού σχολείου αρρένων >.

16 Ιαν. 1899

Ε. τ. Κ φ. 13, 16 Ιαν. 1899 (Γ').

3977.-Υ.Α. 1925 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγησεως, εις τον Ευστ. Δάλλαν, αδείας συστάσεως εν Βλωβοκά του δήμου Αιγείρας ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, περιλαμβάνοντος μίαν τάξιν ελληνικού σχολείου, υπό την επίβλεψιν του γυμνασιάρχου Αιγίου >.

16 Ιαν. 1899

Ε. τ. Κ φ. 13, 16 Ιαν. 1899 (Γ').

3978.-Υ.Α. 1013 Υ. Εσωτ. Περί εγκρίσεως των διά το έτος 1899 προυπολογισμών εσόδων και εξόδων της πρακτικής Γεωργικής Σχολής και των Γεωργικών Σταθμών και αγροκηπίων.

16 Ιαν. 1899

Ε. τ. Κ φ. 17, 29 Ιαν. 1899.

3979.-Υ.Α. 19006 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγησεως, εις Ξανθήν Μακρή Πετράτου, αδείας συστάσεως εν Αργοστολίω ιδιωτικού παρθεναγωγείου, περιλαμβάνοντος πλήρες δημοτικόν και γ' τάξιν ελληνικού σχολείου θηλέων >.

20 Ιαν. 1899

Ε. τ. Κ φ. 16, 20 Ιαν. 1899 (Γ΄).

Σελ. 899
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/900.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3980.-Υ.Α. 129 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις τον Δ . Γ. Πετρόπουλον αδείας συστάσεως.. ενταύθα και επί της οδού Αχαρνών, πλήρους δημοτικού σχολείου των θηλέων >.

20 Ιαν. 1899

Ε. τ. Κ φ. 16, 20 Ιαν. 1899 (Γ').

3981 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του συλλόγου των εν Πειραιεί αμαξοκαρραγωγέων " ο Φαέθων " .

22 Ιαν. 1899

Ε. τ. Κ φ. 5, 4 Φεβρ. 1899 (Β').

3982.-Υ.Α. 791 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Ελευθερίαν Παπαζαφειρίου, αδείας συστάσεως εν Βόλω ιδιωτικού παρθεναγωγείου >.

23 Ιαν. 1899

Ε. τ. Κ φ. 19, 23 Ιαν. 1899 (Γ').

3983.-ΒΔ. Περί προαγωγής εις πλήρη των εν Αργοστολίω και Ληξουρίω δημοτ. σχολείων των θηλέων.

25 Ιαν. 1899

Ε. τ. Κ φ. 21, 2 Φεβρ. 1899.

3984.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Γυθείω εμπορικού Συλλόγου υπό την επωνυμίαν " η Ομόνοια " .

30 Ιαν. 1899 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. Σκοπός του Συλλόγου είνε η ανάπτυξις των καθόλου εμπορικών και βιομηχανικών συμφερόντων και η μεταξύ των μελών αυτού επικοινωνία προς σύσκεψιν των προοδευτικών εμπορικών και βιομηχανικών γνώσεων, επί τω σκοπώ της καταλήψεως της άνηκούσης εις την εμπορικήν και βιομηχανικήν τάξιν θέσεως.

Άρθρ. 2. Ο σκοπός ούτος επιδιώκεται ιδίως: [...] γ') Δια της χειραγωγίας των υφισταμένων εν τοις διαφόροις καταστήμασι [...] 8 Νοεμ. 1898

Ε. τ. Κ φ. 8, 17 Φεβρ. 1899 (Β').

3985. - - ΒΔ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εις Άγαλι του δήμου Νάσσων.

30 Ιαν. 1899

[...] μέ έδραν χειμερινήν μεν τον Κάτω Άγαλι, θερινήν δε το Άνω Άγαλι.

Ε. τ. Κ φ. 21, 2 Φεβρ. 1899.

Σελ. 900
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/901.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3986.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείου εν Δερμπούνιον Λυκοσούρας < ν. Αρκαδίας >.

3 Φεβρ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 26, 8 Φεβρ. 1899. 3987.-Υ.Α. 17640 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις τον Διονύσιον Αναγνωστόπουλον, αδείας συστάσεως εν Κορίνθω πλήρους ιδιωτικού δημοτικού σχολείου των αρρένων >.

9 Φεβρ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 34, 9 Φεβρ. 1899 (Γ').

3988.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείων εις Βούντελι - Πατρέων, Μάνεσι - Τριταίας, Τρεκλίστραν - Λαπαθών, Καστέλι - Κλειτορίας και Σπάτα - Βουπρασίων < ν. Αχαΐας και Ηλιδος >.

13 Φεβρ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 33, 19 Φεβρ. 1899.

3989.-ΒΔ. Περί υποβιβασμού του δημοτικού σχολείου Κάτω Κερασόβου Αγραίων* εις γραμματοσχολείον και συστάσεως γραμματοσχολείου εις Ανω Κεράσοβον < ν. Αιτωλίας και Ακαονανίας >.

13 Φεβρ. 1899

*δήμου Μακρυνείας " · διορθωτικό: Ε. τ. Κ φ. 46, 11 Μαρτ. 1899.

Ε. τ. Κ φ. 33, 19 Φεβρ. 1899.

3990.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της Στατιστικής Εταιρείας της Ελλάδος.

13 Φεβρ. 1899

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...] Άρθρ. 3. Αντικείμενα της μελέτης της Εταιρείας είναι ιδίως Βιομηχανία, Γεωργία,

Εγκληματικότης, Εμπόριον, Μεταλλευτική και Μεταλλουργία, Ναυτιλία, Παιδεία, Πληθυσμός, Πλούτος, Συγκοινωνία και Υγεία [...] 24 Δεκ. 1898

Ε. τ. Κ φ. 10, 27 Φεβρ. 1899.

3991.-ΒΔ. Περί προαγωγής εις πλήρες του Β' εν Ύδρα δημοτικού σχολείου των θηλέων.

13 Φεβρ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 32, 17 Φεβρ. 1899. 3992.-ΒΔ. Περί προαγωγής εις δημοτικόν σχολείον του εν Ζαχλωρού - Κερπινής γραμματοσχολείου < ν. Αχαΐας και Ήλιδος >.

13 Φεβρ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 31, 15 Φεβρ. 1899.

Σελ. 901
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/902.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3993.-ΒΔ. Περί προαγωγής εις δημοτικόν σχολείον του εν Μάζι του δήμου Σκιλλούντος < ν. Μεσσηνίας > γραμματοσχολείου.

15 Φεβρ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 32, 17 Φεβρ. 1899.

3994.-ΒΔ. Περί συστάσεως δημοτικής σχολής θηλέων εις Γράλισταν του δήμου Ιθώμης < ν. Τρικκάλων >.

15 Φεβρ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 32, 17 Φεβρ. 1899.

3995. - - ΒΔ. Περί εξετάσεως και εισαγωγής υπαξιωματικών μαθητών εν τω Σχολείω των υπαξιωματικών, προωρισμένων διά το πεζικόν, ιππικόν και οικονομικόν σώμα.

16 Φεβρ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 52, 20 Μαρτ. 1899. 3996.-ΒΔ. Περί εισαγωγής της διδασκαλίας του μαθήματος της ελληνικής γραμματολογίας εν τοις γυμνασίοις του Κράτους.

16 Φεβρ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 48, 15 Μαρτ. 1899.

3997.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείου εις Λιμοχώριον Κορινθίων.

18 Φεβρ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 34, 20 Φεβρ. 1899. 3998.-ΒΔ. Περί καταργήσεως < ελλείψει μαθητριών > του εν Μαχαλά - Εχίνου < ν. Αιτωλίας και Ακαρνανίας > δημοτικού σχολείου των θηλέων.

18 Φεβρ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 35, 22 Φεβρ. 1899.

3999.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείου εις Καρακάσι - Διδυμων < ν. Αργολίδος και Κορινθίας >.

18 Φεβρ. 1899 Ε. τ. Κ φ. 35, 22 Φεβρ. 1899.

4000.-ΒΔ. Περί προαγωγής γραμματοσχολείων εις δημοτ. σχολεία και συστάσεως γραμματοσχολείων εν τω νομώ Τρικκάλων.

18 Φεβρ. 1899

Σελ. 902
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/903.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Α΄. Προάγονται [...]

1) το εν Μεριχόβω - Σιλάνων, 2) το εν Μαυραχάδες - Κιερίου και 3) το εν Ασλανα - Ταμασίου.

Β'. Συνιστώνται [...]

1) Εις Τσούκα Τυμφαίων, 2) εις Ξυλοπάροικον, 3) εις Πρόδρομον, 4) εις Βαλτσινόν, 5) εις Μικράν Πολιάναν, 6) εις Στεφανοσαίους, 7) εις Γορζή και 8) εις Μαγούλαν Τσάρα του δήμου Πιαλίων [...]

Ε. τ. Κ φ. 36, 23 Φεβρ. 1899. 4001 .-ΒΔ. Περί προαγωγής εις δημοτ. σχολεία των εν Σταγιάταις Μακρυνίτσης και εν Συκή και Μπιστινίκα Σπαλάθρων γραμματοσχολείων < ν. Λαρίσης >.

18 Φεβρ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 36, 23 Φεβρ. 1899.

4002.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού του σωματείου των εν Καλάμαις Κουρέων.

22 Φεβρ. 1899 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 2. Μέλη του σωματείου γίνονται κουρείς (καταστηματάρχαι, καλφάδες και μαθητευόμενοι) ως και πας πολίτης αποδεχόμενος τον παρόντα κανονισμόν.

Άρθρ. 13. Οι μη όντες κουρείς εκ των μελών και οι μαθητευόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα ούτε του εκλέγειν ούτε του εκλέγεσθαι. του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στερούνται και οι μη συμπληρώσαντες το εικοστόν πρώτον έτος της ηλικίας των εκ των καλφάδων, περί ου αποφαίνεται το διοικητικόν συμβούλιον και κατ' έφεσιν η ολομέλεια [...]

24 Ιουλ. 1898

Ε. τ. Κ φ. 11, 12 Μαρτ. 1899 (Β').

4003.-ΒΔ. Περί εκτελέσεως του νόμου περί στρατολογίας του κατά γην Στρατού, όσον αφορά εις την εξέτασιν της σωματικής ικανότητος των στρατευσίμων.

25 Φεβρ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 55, 24 Μαρτ. 1899.

4004.-ΒΔ. Περί παρατάσεως των μαθημάτων του εν Θεσσαλία Διδασκαλείου < μέχρις της 24 Αυγ. 1899 > και περί της ημέρας ενάρξεως των εξετάσεων αυτού διά το σχολ. έτος 1898 - 1899.

26 Φεβρ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 42, 4 Μαρτ. 1899.

4005.-ΒΔ. Περί ορισμού < ως > έδρας του γραμματοσχολείου Νομίων - Μονεμβασίας του χωοίου Χαζαλάγα < ν. Λακωνίας >.

27 Φεβρ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 39, 27 Φεβρ. 1899.

Σελ. 903
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/904.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4006.-ΒΔ. Περί διαθέσεως κληροδοτήματος του Ευσταθίου Χ. Γιαννάκη η Καρυάδου υπέρ του δήμου Όθρυος.

10 Μαρτ. 1899

Για αμοιβές δασκάλων Γούρας και ανακαίνιση διδακτηρίων

Ε. τ. Κ φ. 47, 12 Μαρτ. 1899.

4007.-Υ.Α. 3065 Υ. ΕΔΕ. Περί ορισμού της εισφοράς των μονών υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως διά το έτος 1899.

11 Μαρτ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 49, 16 Μαρτ. 1899.

4008. - - ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείων εις Ξηροκαρύταιναν. Πέτα και Συριάμου και δημοτικού σχολείου θηλέων εις Βάχλιαν του δήμου Ελευσίνος.

13 Μαρτ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 51, 19 Μαρτ. 1899.

4009. - ΒΔ. Περί μετονομασίας του Ανθρωπολογικού Μουσείου του Εθν. Πανεπιστημίου < εις " Μουσείον Ανθρωπολογικόν και των αρχαίων πατρίων λειψάνων " >.

18 Μαρτ. 1899 Ε. τ. Κ φ. 51, 19 Μαρτ. 1899.

4010.-ΒΔ. Περί ιδρύσεως Β' Στρατιωτικού Νοσοκομείου εν Αθήναις.

18 Μαρτ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 53, 22 Μαρτ. 1899.

4011 .-ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικών σχολείων εν Βάλταις, πρωτευούση του δήμου Πρόννων και εν Ίσαρι, πρωτευούση του δήμου Λυκοσούρας.

20 Μαρτ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 53, 22 Μαρτ. 1899.

4012.-ΒΔ. Περί ορισμού θρησκευτικών μαθημάτων από 1 Σεπτεμβρίου 1899 εν τοις ελληνικοίς σχολείοις.

22 Μαρτ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 57, 26 Μαρτ. 1899.

4013. - - ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Ερετρία (Ν Ψαροίς) του δήμου Ψαρών.

24 Μαρτ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 58, 27 Μαρτ. 1899.

Σελ. 904
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/905.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4014.-ΒΔ. Περί διαθέσεως χρημάτων της κοινότητος Καζακλάρ του δήμου Τυρνάβου διά την κατασκευήν θρανίων, πινάκων κλπ. των εν Καζακλάρ δημοτ. σχολείων.

24 Μαρτ. 1899 [...] μέχρι των δραχμών 1332 [...] Ε. τ. Κ φ. 60, 29 Μαρτ. 1899.

4015.-ΒΔ. Περί παραχωρήσεως γηπέδου της μονής Ασωμάτων η Πετράκη προς ανέγερσιν του Μαιευτηρίου " Αλεξάνδρα " .

30 Μαρτ. 1899

[...] εγκρίνομεν την [...] γενομενην παραχώρησιν γηπέδου κειμένου προς ανατολάς του Αρεταιείου νοσοκομείου, εκτάσεως πήχεων τεκτονικών τετραγωνικών 10530, 66, [...] προς αποζημίωσιν του οποίου θέλουσι δοθή δραχμαί πέντε δι' έκαστον πήχυν [...]

Ε. τ. Κ φ. 62, 30 Μαρτ. 1899.

4016.-Υ.Α. 4879 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις δημοδιδασκάλισσαν Μαρίαν Βαρικοπούλου, αδείας συστάσεως εν Πειραιεί ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων >.

22 Απρ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 96, 24 Απρ. 1899 (Γ').

4017.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείου εις Δημαρίστικα του δήμου Λαγείας < ν. Λακωνίας >.

25 Απρ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 76, 28 Απρ. 1899. 4018.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του οργανισμού της εν Καλυβίοις Χασιάς εταιρείας " Σύνδεσμος Γεωργοκτηματοκηπουρών Φυλής " .

25 Απρ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 16, 12 Μαΐου 1899 (Β΄)

4019.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του κανονισμού της εν Αθήναις Κυπριακής Αδελφότητος " ο Ζήνων " .

25 Απρ. 1899 Ιδρύθηκε την 16 Απρ. 189Ι. Ε. τ. Κ φ. Ι9, 19 Μαΐου 1899 (Β΄)

4020.-ΒΔ. Περί καταργήσεως του εν Σοφικώ (Κορινθίας) ελλην. σχολείου.

25 Απρ. 1899 [...] ελλείψει μαθητών [...] Ε. τ. Κ φ. 76, 28 Απρ. 1899.

Σελ. 905
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/906.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4021 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του κανονισμού της εν Βενισουέφ * Ορθοδόξου Ελληνικής κοινότητος.

30 Απρ. 1899 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2ον. Σκοπός της κοινότητος κατά πρώτον είναι η συντήρησις του ιερού αυτής ναού μετά του ιερέως και είτα, καθ' όσον οι πόροι της κοινότητος επιτρέπουσιν, η ίδρυσις ελληνικού σχολείου και άλλων κοινωφελών ιδρυμάτων [...] 21/5 Μαρτ. 1899

* Αιγύπτου. Ε. τ. Κ φ. 23, 3 Ιουν. 1899 (Β').

4022.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του Συνδέσμου των εν Αθήναις Βαρελοποιών.

30 Απρ. 1899 'Ανασύσταση του από 26 Ιουν. 1896 σωματείου. Ε. τ. Κ φ. 16, 12 Μαΐου 1899 (Β').

4023.-ΒΔ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων κλπ. εν τη επαρχία Βόλου.

30 Απρ. 1899

1) Εν Μακρυνίτση και εν τη συνοικία " Άγιος Γεώργιος " δεύτερον των θηλέων.

2) Εν Βόλω του δήμου Παγασών τέταρτον των αρρένων και τέταρτον των θηλέων.

3) Εν Νιάου του δήμου Αφετών σχολείον των θηλέων.

4) Εν Μύρεσι Μυρεσίου σχολείον των θηλέων.

5) Εν Τσαγκαράδα και εν τη συνοικία " Αγία Κυριακή " του δήμου Μυρεσίου γραμματο σχολείον.

6) Εν Πινακάταις του δήμου Μηλεών και εν Βυζίτσα του αυτού δήμου σχολεία θηλέων [...]

Ε. τ. Κ φ. 79, 3 Μαΐου 1899.

4024.-ΒΔ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων κλπ. εν τη επαρχία Λαρίσης.

30 Απρ. 1899

1) Εν Λαρίση κατά την συνοικίαν Αρναούτ τέταρτον αρρένων.

2) Εν Τοπουζλάρ του δήμου Συκουρίου και εν τη συνοικία " Άνω Μαχαλάς " δεύτερον των αρρένων.

3) Εν Νεμπεγλέρ του δήμου Φακίου δημοτικόν σχολείον των θηλέων.

4) Εν Σαλτζιλάρ του δήμου Συκουρίου δημοτικόν σχολείον των θηλέων.

5) Εν Μαϊμουλίω του δήμου Ογχήστου δημοτικόν σχολείον των θηλέων [...]

Ε. τ. Κ φ. 79, 3 Μαΐου 1899. 4025.-Υ.Α. 2177 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Β. Αθανασιάδην, αδείας συστάσεως εις Μπαξέδες δήμου Ιωλκού Λαρίσης ιδιωτικού δημοτικού σχολείου αρρένων >.

1 Μαΐου 1899

Ε. τ. Κ φ. 104, 4 Μαΐου 1899 (Γ΄)

Σελ. 906
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/907.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4026.-ΒΔ. Περί συστάσεως δημοτ. σχολής θηλέων εις Κιούρκα του δήμου Μαραθώνος.

3 Μαΐου 1899

Ε. τ. Κ φ. 81, 6 Μαΐου 1899.

4027.-ΒΔ. Περί καταργήσεως του εν Δραγουλά του δήμου Μαρπίσσης γραμματοσχολείου και συστάσεως δημοτ. σχολείου θηλέων εν Τσιπίδω του δήμου Μαρπίσσης < ν. Κυκλάδων >.

3 Μαΐου 1899 Ε. τ. Κ φ. 80, 4 Μαΐου 1899.

4028.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του νέου καταστατικού του 'Ορφανοτροφείου των αδελφών Μπαμπαγιώτου.

6 Μαΐου 1899 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...] Άρθρ. 1. Συνιστάται εν Ερμουπόλει της Σύρου φιλανθρωπικόν καθίδρυμα, συμφώνως μέ την επιθυμίαν και την θέλησιν του εξ Ιωαννίνων της 'Ηπείρου Αλεξάνδρου Μπαμπάγιώτου, σκοπόν έχον την περίθαλψιν, την άνατροφήν, και την εις διαφόρους βιωτικάς τέχνας εκπαίδευσιν ορφανών κορασίων, ομολογουμένως απόρων, φέρον δε την επωνυμίαν " Τό υπό την προστασίαν της Α.Μ. της Βασιλίσσης 'Ορφανοτροφείο ν θηλέων των αδελφών Μπαμπάγιώτου " και υπαγόμενον εις την ανωτάτην εποπτείαν της Κυβερνήσεως, κατά τους νόμους του Κράτους [...] αχρονολόγητο

Ε. τ. Κ φ. 28, 23 Ιουν. 1899 (Β'). 4029.-ΒΔ. Περί χορηγίας συνδρομών εις απόρους δήμους εκ του ειδικού προϋπολογισμού του επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργείου του έτους 1898.

6 Μαΐου 1899

Ε. τ. Κ φ. 87, 15 Μαΐου 1899.

4030.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματο σχολείων κατά τον νομόν Τρικκάλων.

6 Μαΐου 1899 [...] Εν Αγίω Δημητρίω, εν Λασποχωρίω, εν Ηλιά του δήμου Φύλλου.

Εν Κνισόβω και εν Αργυρίω του δήμου Αργιθεας.

Εν Αγία Κυριακή, εν Πατουλιά και εν Καρυά του δήμου Τρικκαίων.

Ε. τ. Κ φ. 83, 10 Μαΐου 1899. 4031 .-ΒΔ.. Περί μειώσεως της εισφοράς της εν Φωκίδι μονής Προφήτου Ηλιού υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως.

8 Μαΐου 1899

'Από 6270 σε 5573 δρχ. Ε. τ. Κ φ. 83, 10 Μαΐου 1899.

Σελ. 907
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/908.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4032.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της ανωνύμου " Ελληνικής Εταιρείας Μαρμάρων " .

11 Μαΐου 1899 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 48ον. Συνιστάται υπό του διοικητικού συμβουλίου και ταμείον αυτοβοηθείας προς περίθαλψιν των εν τοις λατομείοις και τοις εργοστασίοις της εταιρείας τραυματισμένων η καθισταμένων προσκαίρως η διαρκώς ανικάνων εργατών και τεχνιτών [...]

5 Μαρτ. 1899 Ε. τ. Κ φ. 20, 20 Μαΐου 1899 (Β').

4033.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του " Συλλόγου των εν Πειραιεί εργατών ατμομύλων " .

11 Μαΐου 1899 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2ον. Ο Σύλλογος ούτος σκοπόν έχει την ηθικήν και υλικήν αλληλοβοηθειών των μελών του.

Άρθρ. 4ον. Τακτικά < μέλη > [...] εισί μόνον εργάται ατμομύλων [...] Άρθρ. 5ον. Δια να γείνη τις τακτικόν μέλος, οφείλει να υποβάλη εις τον Σύλλογον έγγραφον αίτησιν διά του προϊσταμένου της ομάδος (συμβούλου) εις ην ανήκει (άρθρον 32), συνοδευομένην δε μέ το δικαίωμα εγγραφής χρηματικόν αντισήκωμα, οριζόμενον εις δραχμάς δύο.

Άρθρ. 7ον. Τακτικά μέλη γίνονται δεκτοί και οι εργάται πάντων των ατμομύλων και λοιπών εργοστασίων της Ελλάδος.

Άρθρ. 15ον. Εις παν τακτικόν άπορον μέλος χορηγείται ιατρική βοήθεια εν άσθενεία διατελών, αυτώ τε και τοις δηλωθείσι τω Συλλόγω νομίμοις μέλεσι της οικογενείας αυτού μέχρις αναρρώσεώς των. Τούτοις χορηγείται και ανάλογος προς ανάρρωσιν χρηματική βοήθεια [...]

Άρθρ. 16ον. Ομοίας βοηθείας τυγχάνει η νόμιμος και μη επιληψίμου διαγωγής σύζυγος αποβιώσαντος και εντελώς απόρου μέλους, εις ην απονέμεται, αναλόγως των αναγκών της και των πόρων του Συλλόγου, μηνιαία σύνταξις τη εγκρίσει αυτού [...] . Η ούτως ορισθείσα σύνταξις καταργείται, αν άπαξ σαφώς αποδειχθή παραβαίνουσα τα εν τη αρχή της παραγράφου ταύτης εκτιθέμενα.

Άρθρ. 17ον. τα τέκνα του αποβιώσαντος, αφ' ου έκπαιδευθώσιν εις τα του δημοτ. σχολείου μαθήματα, ώσι δε ικανά προς εργασίαν της ως είρηται περί βοηθειών επιτροπής, αποκαθίστανται εις εργασίαν προτιμωμένης της εις ην μεγαλειτέραν τάσιν δεικνύουσι.

Άρθρ. 42ον. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα φερουσαν εν τω μέσω την Δήμητραν κρατούσαν εν αμφοτέροις ταις χερσί δέσμην στάχεων [...]

Άρθρ. 43ον. Η σημαία είνε εθνική, φέρουσα ένθεν μεν τα γράμματα της σφραγίδος του Συλλόγου, ένθεν δε την εικόναν της Ευαγγελιστρίας [...] 16 Δεκ. 1898

Ε. τ. Κ φ. 24, 4 Ιουν. 1899 (Β'). 4034.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως της διατάξεως της διαθήκης του Χρ. Κουταβά προς ίδρυσιν σχολής εις το χωρίον Χαλιωτάτα του δήμου Σαμαίων.

11 Μαΐου 1899

[...] κατέλιπε φράγκα χρυσά πέντε χιλιάδες. Ε. τ. Κ φ. 85, 13 Μαΐου 1899.

Σελ. 908
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/909.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4035.-ΒΔ. Περί συστάσεως δημοτ. σχολής θηλέων εν Γραβιά - Δωριέων < ν. Φθιώτιδος και Φωκίδος >.

11 Μαΐου 1899

Ε. τ. Κ φ. 86, 14 Μαΐου 1899 (Β').

4036.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του Συνδέσμου των Εμποροϋπαλλήλων Πειραιώς.

13 Μαΐου 1899 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του σωματείου είναι η εμπορική και ηθική μόρφωσις, η διανοητική ανάπτυξις και η αλληλοβοήθεια των μελών αυτού.

Άρθρ. 3ον. Ο σκοπός ούτος επιδιώκεται: α^ διά δημοσίων διαλέξεων και αναγνώσεως εμπορικών και οικονομολογικών διατριβών· β' δι' εκδόσεως εμπορικού περιοδικού· γ΄ διά καταρτισμού βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου· δ' διά συστάσεως εντευκτηρίου· ε' δι' ιδρύσεως πρακτικής εμπορικής σχολής κατά τα εν εσπερία τελειότερα συστήματα πρακτικών εμπορικών σχολών και λογιστικής· ς δι' αναγραφής εν τω προύπολογισμώ πιστώσεως προς χρηματικήν αρωγήν των μελών, και τέλος ζ' διά παντός ετέρου μέτρου τείνοντος προς ευόδωσιν του επιδιωκομένου σκοπού [...]

Άρθρ. 6ον. Τακτικά μέλη εισίν αποκλειστικώς οι εν τοις γραφείοις εμπορικών και βιομηχανικών καταστημάτων, σιδηροδρομικών και ατμοπλοϊκών εταιρειών και τραπεζικών, παραγγελιοδοχικών και μεσιτικών γραφείων εργαζόμενοι υπάλληλοι και έχοντες ηλικίαν ουχί ελάσονα των είκοσι ετών [...] 11 Απρ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 34, 14 Ιουλ. 1899 (Β').

4037.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Αθήναις Συνδέσμου των Μεθανιτών.

13 Μαΐου 1899

Ε. τ. Κ φ. 14, 26 Ιουν. 1899 (Β').

4038.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του Μουσικού Συλλόγου Λαμίας.

13 Μαΐου 1899 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] ου σκοπός είναι η διδασκαλία και διάδοσις της μουσικής τέχνης.

Άρθρ. 2. προς επίτευξιν του σκοπού τούτου συνιστώνται: α^) Σχολή οργανικής μουσικής. β') Σχολή ωδικής μουσικής. γ') Μουσικά σώματα. δ') Βιβλιοθήκη ιδία μουσικών συγγραμμάτων. δι' ιδιαιτέρων κανονισμών θέλει ορισθή ο τρόπος της λειτουργίας αυτών.

Άρθρ. 3. τον Σύλλογον αποτελούσι μέλη εξ αμφοτέρων των φύλων [...]

Άρθρ. 29. Εις τας σχολάς εγγράφονται μαθηταί τακτικοί διδασκόμενοι αμισθί και ερασιτεχναι διδασκόμενοι επί καταβολή διδάκτρων οριζομένων εν τω οικείω κανονισμώ [...]

15 Ιαν. 1899 Ε. τ. Κ φ. 29, 26 Ιουν. 1899 (Β΄).

Σελ. 909
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/910.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4039 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Αλισσώ (δήμου Πατρέων) Κτηματικού Συλλόγου ο " Προφήτης Ελισσαίος " .

13 Μαΐου 1899 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του Συλλόγου είναι η διά κοινής ενεργείας προστασία και προαγωγή . των συμφερόντων των μελών αυτού και των πέριξ χωρίων υπό οιανδήποτε μορφήν παρίστανται εν τη εξελίξει του βίου.

Άρθρ. 4. [...] τακτικα < μέλη > [...] εισίν [...] οι ως ιδρυταί υπογράψαντες το παρόν και οι κατόπιν γενόμενοι δεκτοί εκ των εγκατεστημένων εν ταις περιφερείαις Αλισσού, Αχαΐας, Μπεδρωνίου, Καμενίτζης και Θερειανούς και συμπληρώσαντες το 18ον έτος της ηλικίας των [...] 25 Δεκ. 1897

Ε. τ. Κ φ. 25, 9 Ιουν. 1899 (Β').

4040.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Δημητσάνη " Γορτυνιακού Γυμναστικού Συλλόγου " .

28 Μαΐου 1899 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 23. Διαλυομένου του Συλλόγου, η περιουσία αυτού, πλην των γυμναστικών οργάνων, των υπό της Κυβερνήσεως αποσταλέντων εις το ενταύθα δημοτικόν σχολείον και εις αυτό αποκλειστικώς ανηκόντων, μεταβαίνει εις το ενταύθα κληροδότημα Νικολάου Μακρή.

[...] 15 Μαΐου 1898

Ε. τ. Κ φ. 32, 5 Ιουλ. 1899 (Β').

4041 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Πειραιεί Συλλόγου η " Πειραϊκή Αδελφότης " .

28 Μαΐου 1899 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

2) Σκοπός του Συλλόγου τούτου είναι η δωρεάν παροχή ιατρού και φαρμάκων προς τους εκ των μελών αυτού ασθενούντας και τας οικογενείας αύτών, η ενέργεια προς εύρεσιν εργασίας διά τα μέλη τα έχοντα τοιαύτην πρότερον και είτα εκ μη δεδικαιολογημένης αιτίας απολυόμενα, η υποστήριξις επί ωρισμένον διάστημα της οικογενείας μέλους αποθνήσκοντος, η διοργάνωσις εορτών, αι εκ των οποίων εισπράξεις να διατίθενται υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών, και εν γένει η εκτέλεσις έργων υπό της φιλανθρωπίας και της προς αλλήλους αγάπης υπαγορευομένων .

5) Τακτικόν μέλος του Συλλόγου γίνεται πας κατέχων τ' αναγκαία προσόντα και έχων εργασίαν [...]

19) [...] εν [...] περιπτώσει < διαλύσεως > η περιουσία του < Συλλόγου > περιέρχεται εις το ορφανοτροφείον Πειραιώς [...] 4 Απρ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 30, 1 Ιουλ. 1899.

Σελ. 910
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/911.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4042.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Σύρω συλλόγου των Νέων " Αγίου Αλοϋσίου " .

28 Μαΐου 1899 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. Ο υπό την επωνυμίαν " Σύλλογος των Νέων Άγιος Αλοΰσιος " τη επιμελεία των Αιδεσίμων Πατέρων της εταιρείας του Ιησού και τη εγκρίσει του σεβ. επισκόπου Σύρου συσταθείς σύλλογος, σκοπόν έχει α') την ηθικήν μόρφωσιν της νεολαίας της Σύρου· β') την διανοητικήν και κοινωνικήν ανάπτυξιν αυτής· και γ') την σύστασιν ταμιευτηρίου. Ο σκοπός ούτος επιδιώκεται α') διά της υπό της διοικήσεως του συλλόγου συστάσεως σχολών προς εκμάθησιν ξένων γλωσσών· β') δι' ομιλιών, γινομένων εν τω καταστήματι του συλλόγου [...] γ') διά της καταρτίσεως και του πλουτισμού βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου· και δ') διά της συντηρήσεως εντευκτηρίου των μελών εν ιδιαιτέρα αιθούση του καταστήματος του συλλόγου.

Άρθρ. 3. [...] Τα τακτικά μέλη δέον να έχωσιν υπερβή το 17ον έτος της ηλικίας αυτών [...]

Άρθρ. 6. Οι μέλλοντες να εγγραφώσιν εις τον σύλλογον " Άγιον Αλοΰσιον " πρέπει να ώσι γνωστοί και ευάγωγοι διακρινόμενοι επ' ευλαβεία και αρετή.

Άρθρ. 7. Οι νέοι, οι επιθυμούντες να ώσι μέλη του συλλόγου, πρέπει να έχωσιν ύπ' όψιν, ότι πρώτιστον αυτών καθήκον είνε να δίδωσι καλόν παράδειγμα διά της συμπεριφοράς αύτών, επιζητούντες τα κάλλιστα, πάντοτε αναδεικνύμενοι καλοί χριστιανοί. 'Επειδή δε τούτο Δεν κατορθούται άνευ της θείας χάριτος και της άνωθεν Δυνάμεως, της άντλουμένης εκ των Θείων και ιερών Μυστηρίων, οφείλουσι να συχνάζωσιν εις την τέλεσιν αυτών.

Άρθρ. 12. Ο Σύλλογος διοικείται ύφ' ενός διευθυντού διοριζομένου υπό του ηγουμένου της εν Σύρω μονής της εταιρείας του Ιησού, και υπό διοικητικού συμβουλίου, εκλεγομένου υπό του Συλλόγου κατά διετίαν, και αποτελουμένου εκ προέδρου, αντιπροέδρου και τεσσάρων συμβούλων, οίτινες δέον να έχωσι συμπεπληρωμένον το 21 έτος της ηλικίας αυτών, και υπό τοσούτων εφόρων, διοριζομένων υπό του διοικητικού συμβουλίου όσα και τα τμήματα, εις ά διαιρεθήσεται ο Σύλλογος κατ' απόφασιν αύτού. Οι έφοροι ουδαμώς αναμίγνυνται εις τα καθήκοντα και τας πράξεις του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρ. 53. Ο σύλλογος έχει ιδίαν σφραγίδα, φέρουσαν εν τω μέσω την προτομήν του Αγίου Αλοϋσίου [...] Περί πάσης δε πράξεως αφορώσης το ταμιευτήριον έχει ετέραν σφραγίδα, φέρουσαν εν τω μέσω μύρμηκα, πέριξ δε τας λέξεις " εργασία και οικονομία " [...]

4 Οκτ. 1898 Ε. τ. Κ φ. 34, 14 Ιουλ. 1899 (Β').

4043.-Ν. ΒΦΞς'. Περί απαλλαγής φοιτητών του Εθνικού Πανεπιστημίου από της καταβολής εκπαιδευτικών τελών.

28 Μαΐου 1899

Αφορά στους από Θεσσαλία, Κρήτη, Ήπειρο και Μακεδονία φοιτητές.

Ε. τ. Κ φ. 99, 29 Μαΐου 1899.

4044. - Υ.Α. 30204 Υ. Εσωτ. Περί μη εισαγωγής μαθητευομένων εν τη Πρακτική Γεωργική Σχολή Αϊδινίου κατά το σχολικόν έτος 1899 - 1900.

28 Μαΐου 1899

Ε. τ. Κ φ. 99, 29 Μαΐου 1899.

Σελ. 911
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/912.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4045.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού * της Φιλανθρωπικής Αδελφότητος των Ηπειρωτών εν Πειραιεί.

3 Ιουν. 1899 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [....]

Άρθρ. α'. Ανασυνιστάται από σήμερον 16 Μαΐου 1899 ο Σύνδεσμος των εν Πειραιεί 'Ηπειρωτών υπό την επωνυμίαν " Φιλανθρωπική αδελφότης των 'Ηπειρωτών εν Πειραιεί " . ης σκοπός η αλληλοβοήθεια και ηθική βελτίωσις των μελών αυτής, η ηθική υποστήριξις παντός Ηπειρώτου αφικνουμένου εν Πειραιεί επί σκοπώ εξευρέσεως εργασίας, η και διερχομενου εντεύθεν. Εφ' όσον δε οι πόροι επιτρέπουσι, και η παροχή συνδρομών υπέρ σχολείων απόρων κοινοτήτων εν 'Ηπείρω.

Άρθρ. β'. την Αδελφότητα αποτελούσιν οι εγγραφόμενοι ως μέλη Ηπειρώται [...]

Άρθρ. ε'. Τα εκλεγόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δέον να έχωσι συμπεπληρωμένον το εικοστόν πέμπτον έτος της ηλικίας των πλην του γραμματέως, δυναμένου έχειν ηλικίαν νεωτεραν, ουχί όμως και των είκοσιν ετών [...] 16 Μαΐου 1899

* Τροποποιητικού του από 1 Δεκ. 1886 καταστατικού.

Ε. τ. Κ φ. 37, 30 Ιουλ. 1899 (Β'). 4046.-ΒΔ. Περί απαλλαγής των εκ Θεσσαλίας, Κρήτης και Μακεδονίας φοιτητών του Εθν. Πανεπιστημίου από της καταβολής εκπαιδευτικών τελών κατά το ήμισυ.

3 Ιουν. 1899

Ε. τ. Κ φ. 102, 4 Ιουν. 1899.

4047.-ΒΔ. Περί ιδρύσεως στρατιωτικών νοσοκομείων εν Χαλκίδι, Λαμία, Πάτραις και Καλάμαις.

7 Ιουν. 1899

Ε. τ. Κ φ. 106, 9 Ιουν. 1899.

4048.-ΒΔ. Περί χορηγίας χρηματικού βοηθήματος υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως εις τους δήμους Θελπουσης, Σιλινούντος και Αετού διά το έτος 1897.

7 Ιουν. 1899

Ε. τ. Κ φ. 105, 8 Ιουν. 1899. 4049.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως χορηγίας χρηματικού ποσού εις τον δήμον Προσχίου υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως.

16 Ιουν. 1899

1337 δραχμές. Ε. τ. Κ φ. 116, 18 Ιουν. 1899.

Σελ. 912
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/913.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4050.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της εν Αθήναις εταιρείας " Σύνδεσμος Καπνεμπόρων Αθηνών και Πειραιώς " .

17 Ιουν. 1899 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 3ον. Μέλη της εταιρείας εγγράφονται πάντες οι εν Αθήναις και Πειραιεί καπνέμποροι, καταστηματάρχαι, συνέταιροι, τεχνίται και υπάλληλοι αυτών, αρκεί να καταβάλωσιν εις το φιλανθρωπικόν ταμείον αυτής εφ' α'παξ ως δικαίωμα εγγραφής οι μεν καταστηματάρχαι και συνέταιροι δραχ. δύο (2)^ οι δε υπάλληλοι και τεχνίται δραχ. μίαν (1) [...]

Άρθρ. 4ον. Αι προς τα ταμεία της εταιρείας καταθέσεις των μελών ορίζονται κατά μήνα αι μεν προς το μετοχικόν ταμιευτήριον, των μεν καταστηματαρχών και συνεταίρων εις δραχ. δύο (2), των δε τεχνιτών και υπαλλήλων εις δραχμήν (1)· αι δε προς το φιλανθρωπικόν ταμείον, των μεν καταστηματαρχών και συνεταίρων εις δραχμήν (1^, των δε υπαλλήλων και τεχνιτών εις λεπτά πεντήκοντα (50ο/ο), καταβαλλόμενα ι αυθορμήτως κατά το πρώτοι πενθήμερον εκάστου μηνός.

Άρθρ. 8ον. προς χρήσιν των μελών της εταιρείας, εκδοθήσονται 50)δραχμοι ονομαστικαί μετοχαί. Έκαστον μέλος κέκτηται οσασδήποτε τοιαύτας, μη ενεχόμενον πέραν της αρχικής αξίας αυτών [...]

Άρθρ. 14ον. Η εταιρεία διοικείται από πρόεδρον, αντιπρόεδρον και από 12)μελές γνωμοδοτικόν συμβούλιον· παρ' αυτοίς υπάρχει εις ταμίας και εις γραμματεύς. Πάντες ούτοι αλληλεγγύως όντες υπεύθυνοι ως και τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής, εκλέγονται εκ των τακτικών μετόχων της εταιρείας [...]

Άρθρ. 28ον. κατά τας αρχαιρεσίας της εταιρείας, οι υποψήφιοι, καταστηματάρχαι η συνέταιροι αυτών όντες και εκ των τακτικών μετόχων αυτής, συμπληρούντες δε μίαν τουλάχιστον μετοχήν κατά διετίαν, υπόκεινται εις ιδιαιτέρας υπέρ του φιλανθρωπικού ταμείου καταθέσεις, οι πρόεδροι εκ δραχ. 50, οι αντιπρόεδροι και ταμίαι εκ δραχ. 30, οι δε σύμβουλοι και έλεγκταί εκ δραχ. 20. Δικαιώματα δε εκλογικα κέκτηνται μόνον οι κατά νόμον ενήλικοι, εκ των τακτικών μετόχων της εταιρείας.

Άρθρ. 29ον. Ο εγγραφόμενος ως μέλος εις την εταιρείαν, διά να αποκτήση τα εκ του οργανισμού απορρέοντα δικαιώματα, υποχρεούται να κατάθεση, εκτός του δικαιώματος της εγγραφής του, και τρεις παρελθούσας μηνιαίας δόσεις εις αμφότερα τα ταμεία αυτής [...]

10 Ιαν. 1899 Ε. τ. Κ φ. 36, 24 Ιουλ. 1899 (Β΄).

4051 .-ΒΔ. Περί κανονισμού της καταβαλλομένης δαπάνης υπό των αδελφών Βαλλιάνων προς συντήρησιν του εν Κεραμιαίς Ανω - Λειβαθούς δημοτ. σχολείου αρρένων.

21 Ιουν. 1899

Ε. τ. Κ φ. 121, 25 Ιουν. 1899. 4052.-ΒΔ. Περί ορισμού χειμερινής και θερινής έδρας του δημοτικού σχολείου των αρρένων Νεοχωρίου του δήμου Υπάτης.

24 Ιουν. 1899

[...] ορίζεται χειμερινή μεν έδρα τα λουτρά Υπάτης από 26 'Οκτωβρίου μέχρι 23 Απριλίου, θερινή δε το Νεοχώριον από 24 Απριλίου μέχρι 25 Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Ε. τ. Κ φ. 122, 26 Ιουν. 1899.

58

Σελ. 913
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/914.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4053.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείων εις διαφόρους κώμας του νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος.

25 Ιουν. 1899

[...] Εις Κούρνοβον Παραχελωϊτών

Εις Βασιλικούς Υπάτης

Εις Χαμάκον Πτελεατών

Εις Προκοβενίκον και εις Δύο Βουνά Ηρακλειωτών

Εις Κατμάτας και εις Λιαπάτα Θερμοπυλών

Εις Αγνάντην και εις Γολέμιον Δαφνησίων

Εις Μάζι Λαρύμνης

Εις Κάτω Μουσουνίτζαν Καλλιέων Εις Ιμπραΐλαν Αιγιτίου

Εις Ομέρ Εφένδην Ευπαλίου

Εις Μεγάλην Βρύσιν Λαμιαίων, και

Εις Δερνίτσαν Δρυμίας.

Ε. τ. Κ φ. 122, 26 Ιουν. 1899.

4054.-Υ.Α. 8165 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις τας δημοδιδασκαλίσσας Άνναν Ε. Τριανταφυλλίδου και Ελένην Ε. Τριανταφυλλίδου, αδείας συστάσεως ιδιωτικού ελληνικού Παρθεναγωγείου υπό τον τίτλον " Πρότυπον ελληνικόν Παρθεναγωγείον αδελφών Τριανταφυλλίδου, πρώην Συλλόγου Κυριών " >.

26 Ιουν. 1899

Μάλλον στην Αθήνα, γιατί γίνεται μνεία γνωμοδοτήσεως νομάρχου Αττικής και Βοιωτίας.

Ε. τ. Κ φ. 151, 28 Ιουν. 1899 (Γ').

4055.-Ν. ^ΒΦ^Γ'. Περί αυξήσεως του αριθμού των εισακτέων < ναυτικών > δοκίμων.

29 Ιουν. 1899

Ε. τ. Κ φ. 127, 30 Ιουν. 1899.

4056. -ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείων εν Παλιουρίω του δήμου Μακρυνίτσης και εν Μπαξέδες του δήμου Ιωλκού < ν. Λαρίσης >.

30 Ιουν. 1899

Ε. τ. Κ φ. 130, 2 Ιουλ. 1899.

4057.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του κανονισμού της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος Κονίτσης.

30 Ιουν. 1899

Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 40, 5 Αυγ. 1899 (Β').

4058.-ΒΔ. Περί συστάσεως συνοικισμού των Καμαριναίων και άλλων Ηπειρωτών.

30 Ιουν. 1899

Σελ. 914
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/915.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 1. 'Επιτρέπεται εις τον Υπουργόν των Οικονομικών να παραχωρήση δωρεάν το εν Βονίτση εκκλησιαστικόν λιβάδιον της Αγίας Παρασκευής του Μυρταρίου προς σύστασιν συνοικισμού των Καμαρινέων και άλλων προσφύγων 'Ηπειρωτών [...]

Άρθρ. 2. Η ενί εκάστω των συνοικισθησομενων οικογενειάρχη η χήρα μετά των τέκνων της παραχωρηθησομένη έκτασις εν τω χώρω μεν του συνοικισμού δι' οικίαν και κήπον ορίζεται εις πεντακόσια μέτρα, εκτός δε αυτού προς καλλιέργειαν εις τεσσαράκοντα στρέμματα. [...]

Ε. τ. Κ φ. 128, 1 Ιουλ. 1899.

4059.-ΒΔ. Περί τροποποιήσεων άρθρων του περί οργανισμού του Στρατιωτικού Σχολείου των Ευελπίδων Β. διατάγματος.

3 Ιουλ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 133, 6 Ιουλ. 1899.

4060.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείων εις τας κώμας Καλύβια του δήμου Πλατάνου και Δεμαρλί του δήμου Ευϊδρίου < ν. Λαρίσης >.

6 Ιουλ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 138, 9 Ιουλ. 1899.

4061 .-Ν. ^ΒΧΕ'. Περί Νομών και της διοικήσεως αυτών.

6 Ιουλ. 1899

Άρθρ. 1. Ο Νομός αποτελεί πρόσωπον νομικόν.

Άρθρ. 2. Οι Νομοί διοικούνται υπό του Νομάρχου, του Νομαρχιακού Συμβουλίου και της Επιτροπής του Νομού [...]

Άρθρ. 3.Εν εκάστω νομώ συνιστάται Νομαρχιακόν  Συμβούλιον εκλεγόμενον κατά τας διατάξεις του περί εκλογής βουλευτών νόμου κατά τετραετίαν [...]

Άρθρ. 71. το Ν. Συμβούλιον συνιστά εκ των πόρων του νομού επαγγελματικάς σχολάς και εφορά την διαχείρισιν, διοίκησιν και διδασκαλίαν εν αύταίς.

Η ίδρυσις της επαγγελματικής σχολής υπόκειται εις την έγκρισιν του νομάρχου.

Άρθρ. 77. το νομαρχιακόν συμβούλιον επιτηρεί [...] την εκπαίδευσιν εν τοις δημοτικοίς και δημοσίοις σχολείοις [...]

Ε. τ. Κ φ. 136, 8 Ιουλ. 1899.

4062.-ΒΔ. Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρου 5 του ^ΛΣΛΖ' νόμου " περί τροποποιήσεως άρθρων του νόμου ΛΛΒ' περί συστάσεως σχολείου υπαξιωματικών " .

7 Ιουλ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 143, 13 Ιουλ. 1899.

4063.-Ν. ΒΧΔ'. Περί Διοικητικής Διαιρέσεως του Κράτους.

8 Ιουλ. 1899

Σελ. 915
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/916.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 1. το κράτος διαιρείται διοικητικώς εις είκοσι και εξ νομούς.

Άρθρ. 16. Εν εκάστω Νομω διορίζεται επί βαθμώ και μισθώ υπουργικού γραμματέως α' τάξεως επιθεωρητής της δημοτικής εκπαιδεύσεως, έχων υπό την δικαιοδοσίαν του τα δημοτικά σχολεία εκατέρου φύλου και τα γραμματεία, δημοσιά τε και ιδιωτικά. Καταργούνται αι θέσεις των βοηθών των επιθεωρητών των Δημοτικών Σχολείων [...]

Ε. τ. Κ φ. 136, 8 Ιουλ. 1899. 4064.-Ν. ΒΧΙΓ'. Περί παραχωρήσεως εκκλησιαστικού χώρου προς ίδρυσιν Ναυτικής Σχολής εν Πειραιεί.

8 Ιουλ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 137, 9 Ιουλ. 1899.

4065.-Ν. ΒΧΙς'. Περί παρατάσεως της ισχύος των νόμων και διατάγματος των αφορώντων εις την συντήρησιν του δημοτικού γυμνασίου Μεσσήνης.

8 Ιουλ. 1899

Παράταση, μέχρις 31 Αυγ. 1901, Ν. ΑΩΞΑ/4 Ιουν. 1890 και Ν. ^ΒΦΜΔ'/23 Μαρτ. 1898. Ε. τ. Κ φ. 137, 9 Ιουλ. 1899.

4066.-Ν. ΒΧΚΑ'. Περί γυμναστικής και γυμναστικών αγώνων.

10 Ιουλ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 141, 12 Ιουλ. 1899.

4067.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείου εις Κουτσόχειρον του δήμου Λαρίσης.

12 Ιουλ. 1899

Ε. τ. Κ φ.148, 17 Ιουλ. 1899.

4068.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείων εις τας κώμας Στόλον και Αγίαν Σοφίαν του δήμου Τανίας < ν. Αρκαδίας >.

12 Ιουλ. 1899 Ε. τ. Κ φ.148, 17 Ιουλ. 1899.

4069. - Ν. ^ΒΧΑΖ'. Περί διοικήσεως των εν Ζακυνθω φιλανθρωπικών ιδρυμάτων νοσοκομείου και ορφανοτροφείου και καθορισμού των πόρων αυτών.

19 Ιουλ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 152, 21 Ιουλ. 1899.

4070.-Υ. ΕΔΕ. άρ. 9630. Δήλωσις περί των εγκριθέντων διδακτικών βιβλίων διά τα ελληνικά σχολεία.

19 Ιουλ. 1899 Ε. τ. Κ φ. 101, 20 Ιουλ. 1899 (Παράρτημα Β').

Σελ. 916
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 897
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  3962.-ΒΔ. Περί προαγωγής εις δημοτικόν σχολείον των γραμματοσχολείων Μεσοχωρίου του δήμου Μεθώνης και Οσμάναγα του δήμου Πυλίων < ν. Μεσσηνίας >.

  31 Δεκ. 1898

  [...] Προάγονται εις δημοτικά σχολεία τα γραμματοσχολεία·

  Μεσοχωρίου του δήμου Μεθώνης ένθα θα φοιτώσι και οι παίδες των χωρίων Χόντζογλι - Μπαράκαις - Καινούργιον, και Οσμάναγα του δήμου Πυλίων, ένθα θα φοιτώσι και οι των χωρίων Ρωμανού - Πετροχωρίου - Πισάσων < ν. Μεσσηνίας > και Τραγάνου παίδες.

  Ε. τ. Κ φ. 4, 9 Ιαν. 1899.

  3963.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείων εις Λούτσες και Άγιον Παντελεήμονα του δήμου Κασσωπαίων < ν. Κερκύρας >.

  31 Δεκ. 1898

  Ε. τ. Κ φ. 4, 9 Ιαν. 1899.

  1899

  3964.-Υ.Α. 19885 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις τον Δημήτριον Σ. Γαλάνην, αδείας ιδρύσεως εν Αθήναις ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου > περιλαμβάνοντος δημοτικόν, ελληνικόν σχολείον και γυμνάσιον, υπό την επίβλεψιν του γυμνασιάρχου του Α΄ εν Αθήναις γυμνασίου >.

  2 Ιαν. 1899

  Ε. τ. Κ φ. 1, 2 Ιαν. 1899 (Γ').

  3965.-ΒΔ. Περί συστάσεως δημοτικής σχολής αρρένων εις Καρυάν του δήμου Τρικκάλων.

  4 Ιαν. 1899

  Ε. τ. Κ φ. 4, 9 Ιαν. 1899. 3966. - ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείων εν Χατζηαμάρ του δήμου Φαρσάλων και εις Μέγα Γκουσγουνάρι (Ευϊδρίου) < ν. Λαρίσης " και περί αναγνωρίσεως ως πλήρων διαφόρων δημοτικών σχολείων.

  4 Ιαν. 1899 [...] Β) Αναγνωρίζονται ως πλήρη [...]

  1) το εν Βόλω Α' δημοτικόν σχολείον των θηλέων, 2) το εν Λαρίση Α΄ των θηλέων, 3) το εν Καζακλαρ - Τυρνάβου δημοτικόν σχολείον των θηλέων, * 4) το εν Τυρνάβω δημοτικόν σχολείον των θηλέων και 5) το εν Κεραμιδίω Κασθαναίας των αρρένων [...]

  Ε. τ. Κ φ. 4, 9 Ιαν. 1899. * αρρένων· διορθωτικό: Ε. τ. Κ φ. 29, 12 Φεβρ. 1899.