Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 935-954 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/935.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4196.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως του καταστατικού του Εταιρικού Διδασκαλικού Ταμείου.

31 Δεκ. 1899

Ε. τ. Κ φ. 2, 7 Ιαν. 1900.

Πρόκειται περί του υπ' αριθ. 1 ΦΕΚ που εκ παραδρομής αριθμήθηκε ως 2ο.

1900

4197 .-ΒΔ. Περί κυρώσεως του καταστατικού του Νοσοκομείου των Παίδων " Αγία Σοφία " .

9 Ιαν. 1900 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Άρθρ. 2. Σκοπός του νοσοκομείου τούτου είναι· α') Η νοσηλεία παιδίων αγόντων ηλικίαν μέχρι του 10 έτους, των μεν απόρων δωρεάν, των δ' ευπόρων επί πληρωμή και β') Η μόρφωσις νοσοκόμων γυναικών [...]

Ε. τ. Κ φ. 4, 15 Ιαν. 1900 (Β'). 4198.-ΒΔ. Περί προσθήκης και τρίτης τάξεως εις το εν Ζαχάρω ελλην. σχολείον και συστάσεως ελλην. σχολείων εν Κεφαλοβρύσω < Λεύκαις Υρίας, Πεταλιδίω, Μεγάλω Κεσερλί και Νεμπεγλέρ >.

9 Ιαν. 1900

Ε. τ. Κ φ. 7, 10 Ιαν. 1900.

4199 .-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείων εις Πουρνάρι < τού δήμου Νέσσωνος - Σούμπασι - Κραννώνος > και Αναμπακλή < Σκουτούσης >.

9 Ιαν. 1900

Ε. τ. Κ φ. 7, 10 Ιαν. 1900.

4200.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείων εις Ποταμουνια < του δήμου Στυρέων. εν ω θα φοιτώσι και οι παίδες των χωρίων Τσακαίων και Καραλήδων > και Μαλετιάνους < τού δήμου Κοτυλαίων, ν. Ευβοίας >.

9 Ιαν. 1900

Ε. τ. Κ φ. 7, 10 Ιαν. 1900.

4201 .-ΒΔ. Περί προαγωγής του εν Κερκυρα τρίτου δημοτ. σχολείου των αρρένων εις πλήρες.

9 Ιαν. 1900

Ε. τ. Κ φ. 7, 10 Ιαν. 1900. 4202.-ΒΔ. Περί προαγωγής του εν Μαλικίοις < δήμου Λευκιμμαίων, ν. Κερκύρας > γραμματοσχολείου εις δημοτικόν σχολείον.

9 Ιαν. 1900

Ε. τ. Κ φ. 7, 10 Ιαν. 1900.

Σελ. 935
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/936.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4203. - ΒΔ. Περί Γυμναστικής και Γυμναστικών και Αθλητικών αγώνων.

22 Ιαν. 1900

Άρθρ. 1. Πάντες οι μαθηταί της Δημοτικής και Μέσης 'Εκπαιδεύσεως υποχρεούνται να υποστώσιν εξέτασιν εν τη Γυμναστική ως αύτη εν τοις επομένοις άρθροις ορίζεται.

Της τοιαύτης εξετάσεως άπαλλάττονται οι και της γυμναστικής διδασκαλίας διαρκώς η προσωρινώς άπαλλαγέντες [...]

Μαθητής αδικαιολογήτως αποσχών των εξετάσεων τούτων αποκλείεται και των εξετάσεων εν τοις άλλοις μαθήμασι και υποχρεούται να επαναλάβη τα μαθήματα της αυτής τάξεως.

Άρθρ. 2. Αι εν τη Γυμναστική εξετάσεις των εν τω ήγουμένω άρθρω μνημονευομένων μαθημάτων γίνεται τας τελευταίας εβδομάδας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. [...]

Ε. τ. Κ φ. 18, 25 Ιαν. 1900.

4204.-ΒΔ.. Περί εγκρίσεως του κανονισμού των εν Αθήναις και εν Πειραιεί Λεσβίων.

24 Ιαν. 1900

Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 5, 29 Ιαν. 1900 (Β').

4205.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματο σχολείων εις τας κώμας Λαγκαδάκια και Φιολήτι του δήμου Αρτεμησίων.

24 Ιαν. 1900

Ε. τ. Κ φ. 21, 28 Ιαν. 1900.

4206.- Διάταγμα Υπάτου Αρμοστού. Περί τροποποιήσεως του περί Ιεροδιδασκαλείου Νόμου.

24 Ιαν. 1900

Προστίθεται εις το άρθρον 5ον του περί Ιεροδιδασκαλείου Νόμου το εξής: " Ελλείψει πτυχιούχου καθηγητού των μαθηματικών η των φυσικών επιστημών επιρέπεται να διορισθή προσωρινώς και τελειόφοιτος των επιστημών τούτων μέ μηνιαίαν μισθοδοσίαν δραχ. 180 " .

Επίσημος 'Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας άρ. 1, 29 Ιαν. 1900.

4207.-ΒΔ. Περί καταργήσεως του εν Πεσσάδες Ελληνικού Σχολείου.

28 Ιαν. 1900

[...] Καταργείται [...] δι' έλλειψιν μαθητών. Ε. τ. Κ φ. 22, 29 Ιαν. 1900.

4208.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείου εν Άνω Μερά του δήμου Φολεγάνδρου.

28 Ιαν. 1900

Ε. τ. Κ φ. 23, 31 Ιαν. 1900.

4209 . - ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισσίας " Ηρώδης ο Αττικός " .

30 Ιαν. 1900

Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 6, 7 Φεβρ. 1900 (Ι^).

Σελ. 936
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/937.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4210.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείων εις τα χωρία Σαρχουλάρ και Σουφλάρ του δήμου Οχγήστου < Λαρίσσης >.

30 Ιαν. 1900

Ε. τ. Κ φ. 27, 3 Φεβρ. 1900.

4211.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείου εις Ζερμπίσια του δήμου Ιθώμης < ν. Μεσσηνίας >.

30 Ιαν. 1900

Ε. τ. Κ φ. 27, 3 Φεβρ. 1900.

4212.-ΒΔ. Περί εξετάσεως εις την Γυμναστικήν των δευτεροετών φοιτητών του Εθνικού Πανεπιστημίου και των μαθητών της Β' τάξεως της Σχολής των Βιομηχάνων Τεχνών.

31 Ιαν. 1900

Άρθρ. 1. Οι το δεύτερον έτος της φοιτήσεως αυτών εις πάσας τας Σχολας του Εθνικού Πανεπιστημίου διανύσαντες φοιτηταί και οι μαθηταί της δευτέρας τάξεως της Σχολής των Βιομηχάνων Τεχνών υποχρεούνται να υποστώσιν εξέτασιν επί πάντων των εν τω Ακαδημαϊκώ Γυμναστηρίω διδασκομένων γυμναστικών μαθημάτων [...]

Ε. τ. Κ φ. 28, 5 Φεβρ. 1900.

4213.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείου εις το χωρίον Πάγον του δήμου Σύρου.

8 Φεβρ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 31, 9 Φεβρ. 1900.

4214.-Υ.Α. 2505 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικής δημοτικής σχολής θηλέων εν Καλάμαις, υπό της κ. Ανθής Χρηστοπούλου, * υπό τον όρον της ακριβούς τηρήσεως των κειμένων νόμων >.

14 Φεβρ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 38, 15 Φεβρ. 1900 (Γ'). * Ανθή Χρυσικοπούλου· διόρθωση: Ε. τ. Κ φ. 40, 17 Φεβρ. 1900 (Γ').

4215.-Υ.Α. 4518 Υ. Εσωτ. Περί λειτουργίας κατά το τρέχον έτος της σχολής μαθημάτων τηλεγραφίας < παρά τω σχολείω των Βιομηχάνων Τεχνών >.

16 Φεβρ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 38, 18 Φεβρ. 1900.

4216.-ΒΔ. Περί προαγωγής του εν Γραμματικώ Μαραθώνος γραμματοσχολείου εις τριτοβάθμιον δημοτ. σχολείον άορένων.

17 Φεβρ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 38, 18 Φεβρ. 1900.

Σελ. 937
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/938.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4217.-ΒΔ. Περί διαθέσεως των εξ εθνικών βοσκών εσόδων του δήμου Ακραιφνίου.

[...] επί τετραετίαν [...] και μέχρι του ποσού των δραχμών 5000 ετησίως, υπέρ της δημοτικής εκπαιδεύσεως και της Αστυνομίας.

Ε. τ. Κ φ. 38, 18 Φεβρ. 1900.

4218 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού των εν Αθήναις και περιχώροις καρραγωγέων.

19 Φεβρ. 1900

Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 8, 28 Φεβρ. 1900 (Β').

4219.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Λαυρίω Συλλόγου " Αδελφότης Καρυστίων " .

19 Φεβρ. 1900

Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 8, 28 Φεβρ. 1900 (Β').

4220.-ΒΔ. Περί χορηγίας συνδρομών εις απόρους δήμους του νομού Αρκαδίας.

19 Φεβρ. 1900 Υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Ε. τ. Κ φ. 41, 23 Φεβρ. 1900.

4221 .-ΒΔ. Περί προαγωγής του εν Αγκιστρίω γραμματοσχολείου εις δημοτικόν σχολείον και συστάσεως γραμματοσχολείου εις Σταμάτα - Μαραθώνος.

23 Φεβρ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 43, 25 Φεβρ. 1900.

4222.-ΒΔ. Περί χορηγίας συνδρομής εις τον δήμον Οιτύλου.

23 Φεβρ. 1900

Δραχμές 18593 υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως.

Ε. τ. Κ φ. 43, 25 Φ.^βρ. 1900.

4223.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείου εις Τσορωτά του δήμου Ανδανείας < ν. Μεσσηνίας >.

28 Φεβρ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 48, 3 Μαρτ. 1900.

4224.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της " Φιλεργατικής Αδελφότητος Ζίτσης " .

2 Μαρτ. 1900 Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 9, 4 Μαρτ. 1900 (Β΄).

Σελ. 938
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/939.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4225.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του " Συνδέσμου των εξ επαγγέλματος Μουσικών " .

2 Μαρτ. 1900 Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 9, 4 Μαρ^. 1900 (Β΄)

4226.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Βόλω Σωματείου των Οπωροπωλών και Λαχανοπωλών.

3 Μαρτ. 1900 Ε. τ. Κ φ. 10, 8 Μαρτ. 1900 (Β΄).

4227 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Χαλκίδι μεγάλης Λαϊκής Σχολής των επαγγελματιών.

3 Μαρτ. 1900 Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 10. 8 Μαρτ. 1900 (Β΄).

4228.-Υ.Α. 4580 Υ. ΕΔΕ. Περί της διά το έτος 1900 εισφοράς των μονών υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως.

7 Μαρτ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 70, 23 Μαρτ. 1900.

4229 .-ΒΔ. Περί δρομολογίου εργασιών Στρατολογικών Συμβουλίων.

7 Μαρτ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 51, 8 Μαρτ. 1900.

4230.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως τροποποιήσεων των άρθρων 6 και 7 του καταστατικού του Ιερού Συνδέσμου.

9 Μαρτ. 1900

Σωματείο άλληλο βοηθείας κληρικών Αθηνών - Πειραιώς, που ιδρύθηκε το 1890· η τροποποίηση αφορά στο εφ' άπαξ ποσό εγγραφής και την ετησια συνδρομη.

Ε. τ. Κ φ. 11, 11 Μαρτ. 1900 (Β').

4231 .-ΒΔ. Περί παρατάσεως του χρόνου των προς ανανέωσιν εγγραφών των φοιτητών εις το μητρώον του Εθν. Πανεπιστημίου κατά το θερινόν εξάμηνον.

9 Μαρτ. 1900 Ε. τ. Κ φ. 53, 10 Μαρτ. 1900.

4232.-ΒΔ. Περί προαγωγής του εν Μέση Γωνιά του δήμου Καλλίστης γραμματοσχολείου εις δημοτ. σχολείον αρρένων < ν. Κυκλάδων >.

9 Μαρτ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 53, 10 Μαρτ. 1900.

Σελ. 939
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/940.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4233.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχ. εις Ριβιώτισσαν - Σπαρτιατών < ν. Λακωνίας >.

9 Μαρτ. 1900 Ε. τ. Κ φ. 53, 10 Μαρτ. 1900.

4234.-Διεύθυνσις της Διοικητικής 'Αστυνομίας Αθηνών - Πειραιώς άρ. 12. Περί κινήσεως και φορτώσεως αμαξών και κάρρων.

13 Μαρτ. 1900

[...] 2) Άπαντες οι οδηγοί αμαξών, κάρρων, διτρόχων η τετράτροχων και σουστών δέον να ώσιν εφωδιασμένοι μέ άδειαν, οι μεν των αμαξών ήμετέραν, οι των κάρρων και σουστών του Σωματείου των τεθεωρημενην υφ' ημών και άγωσιν ηλικίαν άνω των 17 ετών.

Ε. τ. Κ φ. 61, 16 Μαρτ. 1900 (Παράρτημα Β').

4235.-ΒΔ. Περί καταργήσεως και συστάσεως Ελληνικού Σχολείου.

13 Μαρτ. 1900

[...] το διά του Ημετέρου διατάγματος της 12 'Οκτωβρίου 1871 συσταθέν ελληνικόν σχολείον εν Μακρυωτίκοις και λειτουργούν νυν εν τω χωρίω Ποταμιανάτα, καταργούμεν, συνιστώμεν δε ελληνικόν σχολείον εν Μακρυωτίκοις, έδραν έχον το χωρίον τούτο.

Ε. τ. Κ φ. 58, 15 Μαρτ. 1900.

4236.-ΒΔ. Περί των σωματικώς ανικάνων οπλιτών.

15 Μαρτ. 1900

[...] Ακυρούμεν το από 25 Φεβρουαρίου π.έ. Βασιλικόν διάταγμα περί σωματικής ικανότητος των στρατευσίμων, τίθεμεν δε προσωρινώς εν ισχύι το από 16 Σεπτεμβρίου 1892 Βασιλικόν διάταγμα μετά των συνημμένων αυτώ πινάκων.

Ε. τ. Κ φ. 59, 16 Μαρτ. 1900.

4237.-Ν. ^ΒΧΘς'. Περί μεταρρυθμίσεως των περί προσωπικής κρατήσεως διατάξεων.

Άρθρ. 3. Αντί του άρθρου 1003 της Πολιτικής Δικονομίας ορίζονται τα επόμενα: " Κατ' ουδεμίαν περίπτωσιν απαγγέλλεται προσωπική κράτησις 1) κατ'ανηλίκων, εκτός επί εμπόρων και δι' εμπορικά αυτών χρέη " . [...]

Ε. τ. Κ φ. 61, 18 Μαρτ. 1900.

4238 .-ΒΔ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εις Ομβριακήν - Ξυνιάδος.

19 Μαρτ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 62, 21 Μαρτ. 1900.

4239 .-ΒΔ. Περί συστάσεως δημοτ. σχολείου θηλέων εις Μοσχοχώριον και Κομποτάδες του δήμου Ηοακλειωτών < ν. Φθιώτιδος >.

19 Μαρτ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 62, 21 Μαρτ. 1900.

Σελ. 940
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/941.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4240.-ΒΔ. Περί συστάσεως δημοτικής σχολής θηλέων εις Σταγιάταις του δήμου Μακρυνίτσης < ν. Μαγνησίας >.

19 Μαρτ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 62, 21 Μαρτ. 1900. 4241.-Υ. Ναυτ. άρ. 5580. Προκήρυξις διαγωνισμού προς κατάταξιν οκτώ ναυτικών δοκίμων.

21 Μαρτ. 1900

[...] ηλικίαν έως 16 το πολύ ετών. Ε. τ. Κ φ. 64, 21 Μαρτ. 1900 (Παράρτημα Β').

4242.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Αθήναις Συνδέσμου των υπαλλήλων αντικρυστών του Χρηματιστηρίου.

26 Μαρτ. 1900 Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 15, 1 Απρ. 1900 (Β').

4243.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της εν Λεβαδεία Φιλαρμονικής Εταιρίας.

26 Μαρτ. 1900 Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 15, 1 Απρ. 1900 (Β').

4244.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως τροποποιήσεων άρθρων τινών του καταστατικού του Συνδέσμου της Εργατικής Αδελφότητος.

26 Μαρτ. 1900 Ιδρύθηκε το 1895. Ε. τ. Κ φ. 15, 1 Απρ. 1900 (Β').

4245.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του κανονισμού της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος Βουρμπιάνης.

26 Μαρτ. 1900 Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 15, 1 Απρ. 1900 (Β').

4246.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως των τροποποιήσεων του καταστατικού του Σωματείου " Ένωσις Κουρέων Τεχνιτών " .

26 Μαρτ. 1900 Δεν δημοσιεύονται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 15, 1 Απρ. 1900 (Β').

4247.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του Μετοχικού Ταμείου των Ελλήνων Μηχανουργών < " ο Προμηθεύς " >.

26 Μαρτ. 1900 Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 15, 1 Απρ.. 1900 (Β΄).

Σελ. 941
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/942.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4248 .-Ν. ΒΧ - ς'. Περί παραχωρήσεως εκκλησιαστικού χώρου προς ίδρυσιν Ναυτικής Σχολής εν Πειραιεί.

26 Μαρτ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 75, 29 Μαρτ. 1900

4249.-ΒΔ. Περί παρατάσεως του χρόνου των εις το Μητρώον του Εθν. Πανεπιστημίου εγγραφών των φοιτητών και των ανανεώσεων αυτών κατά το θερινόν εξάμηνον του ε. Ακαδημ. έτους.

27 Μαρτ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 75, 29 Μαρτ. 1900.

4250.-Διεύθυνσις της Διοικητικής 'Αστυνομίας Αθηνών - Πειραιώς άρ. 17. Περί υπηρετομεσιτών, υπηρετών, υπηρετριών και τροφών.

29 Μαρτ. 1900 Ε. τ. Κ φ. 70, 4 Απρ. 1900 (Παράρτημα Β').

4251 .-Ν. ^ΒΨΗ'. Περί μεταρρυθμίσεως των Προξενικών νόμων.

31 Μαρτ. 1900

Άρθρ. 12. Εις το κεφάλαιον Β' του ΧΝς' νόμου υπ'άρθρ. 33 τίθενται αι εξής διατάξεις: " Γραμματεύς προξενείου η γραμματεύς β' τάξεως γενικού προξενείου και του προξενικού γραφείου της εν Κων/πόλει Πρεσβείας διορίζεται·

Β' Ο πρωτεύσας εν διαγωνισμω, ούτινος τας λεπτομερείας θέλει ορίσει Β. Διάταγμα, έχων δε συμπεπληρωμένον το 23 έτος της ηλικίας του, φερων δίπλωμα της νομικής η άλλου ομοταγούς Πανεπιστημίου, εξασκήσας το δικηγορικόν επάγγελμα επί διετίαν και γιγνώσκων να λαλή και γράφη την Γαλλικήν. Οι παρουσιαζόμενοι όπως διαγωνισθώσιν οφείλουσι να προκαταβάλωσι δραχμάς εκατόν δι' εξέταστρα, διανεμόμενα εξ ίσου μεταξύ των εξεταστών " . [ . . . ]

Ε. τ. Κ φ. 80, 1 Απρ. 1900. 4252.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της εν Βόλω Φιλανθρωπικής των Ηπειρωτών Αδελφότητος.

31 Μαρτ. 1900 Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 17, 8 Απρ. 1900 (Β΄).

4253.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της Ηπειρωτικής Ενώσεως.

1 Απρ. 1900 Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 16, 3 Απρ. 1900 (Β΄).

4254.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Αθήναις Συνδέσμου των ελληνικών Αθλητικών και Γυμναστικών Σωματείων.

4 Απρ. 1900

Ακολουθεί το καταστατικό. Ε. τ. Κ φ. 17, 8 Απρ. 1900 (Β΄).

Σελ. 942
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/943.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4255.-Ν. ΒΨΚΘ'. Περί τροποποιήσεως του άρθρου 8 του ΒΥΚΒ' Νόμου περί Εφηβείου Αβέρωφ.

5 Απρ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 85, 6 Απρ. 1900.

4256.-ΒΔ. Περί κατατάξεως εξ μαθητών εν τω λεπτοξυλουργικώ τμήματι του Γεωργικού Σταθμού Βυτίνης.

5 Απρ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 86, 8 Απρ. 1900.

4257 .-Ν. ΒΨΜΗ'. Περί συμπληρώσεως του νόμου ^ΒΧΕ' περί νομών και της διοικήσεως αυτών.

8 Απρ. 1900

Καταργεί τα επαρχιακά συμβούλια. Ε. τ. Κ φ. 91, 15 Απρ. 1900. 4258.-Ν. ^ΒΨΝΑ'. Περί τροποποιήσεως του άρθρου 9 του ΨΞς' νόμου του 1878 περί διανομής της περιουσίας Λευκάδος.

8 Απρ. 1900

Άρθρ. 1. [...] Η διοίκησις [...] του Νοσοκομείου και Ορφανοτροφείου και η διαχείρισις της περιουσίας αυτού ανατίθεται εις Αδελφάτον, συγκείμενον εκ του Δημάρχου Λευκαδίων, ως προέδρου, και εκ τεσσάρων δημοτών, εγκατεστημένων εν τω αυτώ δήμω και μη όντων δημοτικών Συμβούλων μηδέ δημοτικών υπαλλήλων διοριζομένων υπό του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκαδίων [...]

Ε. τ. Κ φ. 91, 15 Απρ. 1900.

4259 .-Ν. ΒΨΝΔ'. Περί κυρώσεως συμβάσεως περί κατασκευής και εκμεταλλεύσεως σιδηροδρόμου πλάτους 1μ. 44 από Πειραιώς μέχρι Δεμερλή και των οθωμανικών συνόρων.

8 Απρ. 1900

[...] ΣΥΓΓΡΑΦΗ [...]

Άρθρ. 54. [...] Παίδες ηλικίας ελάσσονος των τριών ετών ουδέν πληρώνουσιν υπό τον όρον να φέρωνται επί των γονάτων των συνοδευόντων αυτούς.

Ηλικίας από τριών μέχρις επτά ετών πληρώνουσι το ήμισυ των τιμών και δικαιούνται εις θέσιν· εν τω αυτώ χωρίσματι όμως, δύο παίδες κατέχουσι θέσιν ενός επιβάτου.

Ηλικίας μείζονος των επτά ετών πληρώνουσιν ολόκληρον θέσιν [...]

9/22 Μαρτ. 1900 Ε. τ. Κ φ. 92, 17 Απρ. 1900.

4260.-Ν. ΒΨΞΓ'. Περί μηχανικών των εμπορικών Ελληνικών άτμοπλοίων.

10 Απρ. 1900

Σελ. 943
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/944.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 2. Ουδείς Έλλην δύναται, μετά παρέλευσιν δύο ετών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου, να ναυτολογηθή επί ελληνικών εμπορικών ατμοπλοίων ως μηχανικός, αν μη κέκτηται το κατά τας διατάξεις του παοοντος νόμου οριζόμενον δίπλωμα η πτυχίον μαθητευομένου [...]

Ε. τ. Κ φ. 113, 11 Μαΐου 1900. 4261 .-Ν. ΒΨΑΑ'. Περί συμπληρώσεως του περί στοιχειώδους η δημοτικής εκπαιδεύσεως νόμου.

10 Απρ. 1900

Ποιοι μετέχουν των εποπτικών συμβουλίων. Ε. τ. Κ φ. 91, 15 Απρ. 1900.

4262.-Ν. ΒΨΑΓ'. Περί χορηγίας εις το Εθνικόν Πανεπιστήμιον.

10 Απρ. 1900

Άρθρ. 1. Επιτρέπεται ίνα πληρόνωνται εκ του Δημοσίου Ταμείου έξοδα της εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω διδασκαλίας [...]

Ε. τ. Κ φ. 91, 15 Απρ. 1900.

4263.-Υ.Α. 5999 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως, υπό Γερασ. Μέγγουλα, εν Αθήναις και εν τη συνοικία Κολωνακίου, ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, περιλαμβάνοντος πλήρες δημοτικόν και ελληνικόν σχολείον και τας τρεις τάξεις του γυμνασίου, τιθεμένου δε υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του Α' εν Αθήναις γυμνασίου >.

22 Απρ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 94, 24 Απρ. 1900 (Γ').

4264.-Ν. ΒΨΞΑ'. Περί εκπαιδεύσεως δημοσία δαπάνη τεσσάρων νέων εν Γεωργικαίς, Επιστημονικαίς και Πρακτικαίς Σχολαίς της Εσπερίας.

23 Απρ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 104, 27 Απρ. 1900.

4265.-ΒΔ. Περί συστάσεως δημοτικής σχολής θηλέων εις Καπαρέλιον Πλαταιών < ν. Αττικής και Βοιωτίας >.

29 Απρ. 1900 Ε. τ. Κ φ. 110, 6 Μαΐου 1900.

4266.-ΒΔ. Περί υποβιβασμού εις γραμματοσχολείον του εν Κομήτω του δήμου Καρυστίων < ν. Ευβοίας " δημοτ. σχολείου.

29 Απρ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 111, 9 Μαΐου 1900.

Σελ. 944
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/945.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4267.-ΒΔ. Περί καταργήσεως του εν Σουλεμέζ - Φακίου < ν. Λαρίσης > γραμματοσχολείου.

29 Απρ. 1900

[...] Καταργείται [...] ως αποτελούν μίαν σχολικήν περιφερειαν μετά του Χατζή Μπαϊράκ.

Ε. τ. Κ φ. 111, 9 Μαΐου 1900.

4268 .-ΒΔ. Περί κανονισμού των επί προαγωγή εξετάσεων των γραμματιστών.

1 Μαΐου 1900

Ε. τ. Κ φ. 110, 6 Μαΐου 1900.

Σχετικό: Ν. ^ΒΟΘ' " περί συστάσεως Υποδιδασκαλείων " .

4269.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του Γυμναστικού Συλλόγου Αργοστολίου.

1 Μαΐου 1900

Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 21, 11 Μαΐου 1900 (Β').

4270.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της εν Λαρίσση Νυκτερινής Λαϊκής Σχολής.

1 Μαΐου 1900

Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 21, 11 Μαΐου 1900 (Β΄).

4271 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του Γυμναστικού εν Λεβαδεία Συλλόγου " Ο Λέβαδος " .

1 Μαΐου 1900

Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 21, 11 Μαΐου 1900 (Β').

4272.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της εν Λαρίσση Αδελφότητος των Υποδηματοποιών.

1 Μαΐου 1900

Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 21, 11 Μαΐου 1900 (Β΄)

4273.-Περί υποβιβασμού εις γραμματοσχολεία των δημοτικών σχολείων Μάλεσι και Δραγουμάνου - Ανδριτσαίνης και προαγωγής του εν Βρύσεσι Κυπαρισσίας γραμματοσχολείου εις δημοτικόν σχολείον < ν. Μεσσηνίας >.

1 Μαΐου 1900

[...] ένεκα του μικρού αριθμού των μαθητών [...]

Ε. τ. Κ φ. 111, 9 Μαΐου 1900. 60

Σελ. 945
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/946.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4274.-ΒΔ. Περί προκηρύξεως διαγωνισμών προς αποστολήν εις Εσπερίαν 4 νέων όπως εκπαιδευθώσιν εν Γεωργικαίς Επιστημονικαίς και Πρακτικαίς Σχολαίς.

5 Μαΐου 1900

Διόρθωσις ημαρτημένου κειμένου.

Διορθούται το εν άρθρω 1 του από 5 Μαΐου Β. Διατάγματος, δημοσιευθέντος εν τω υπ' αριθ. 109 (τεύχος Α') φύλλω της 'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως παρεισφρήσαν λάθος εν αρχή του στίχου 12 ως εξής: Αντί του εσφαλμένου " και έχοντες " εις το ορθόν " καί μη έχοντες συμπληρώσει το 22ον έτος της ηλικίας των " .

Ε. τ. Κ φ. 115, 13 Μαΐου 1900.

4275.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως τροποποιήσεων άρθρων τινών του κανονισμού του Συλλόγου των Μικρασιατών η " Ανατολή " .

16 Μαΐου 1900

Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 22, 19 Μαΐου 1900 (Β').

4276.-ΒΔ. Περί καθηκόντων των επιθεωρητών των γεωμετρών και περί εξετάσεως προς διορισμόν εις θέσιν δοκίμου γεωμέτρου.

16 Μαΐου 1900

Κατώτατο όριο ηλικίας υποψηφίων δοκίμων γεωμετρών το 21ο έτος.

Ε. τ. Κ φ. 119, 19 Μαΐου 1900. 4277.-ΒΔ. Περί παρατάσεως προθεσμίας προς ανανέωσιν εγγραφής των εκ Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας και Κρήτης φοιτητών του Εθνικού Πανεπιστημίου.

16 Μαΐου 1900

Ε. τ. Κ φ. 118, 17 Μαΐου 1900.

4278 .-ΒΔ. Περί προαγωγής του γραμματοσχολείου Μπαϊσλάρ - Λαρίσης εις δημοτικόν σχολείον.

16 Μαΐου 1900

Ε. τ. Κ φ. 120, 22 Μαΐου 1900.

4279 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του 'Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς.

18 Μαΐου 1900

Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 23, 24 Μαΐου 1900 (Β').

4280.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Λαυρίω Συνδέσμου των Πελοποννησίων " ο Πέλοψ " .

18 Μαΐου 1900 Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 23, 24 Μαΐου 1900 (Β').

Σελ. 946
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/947.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4281 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της εν Λαυρίω " Ενώσεως των Χειμαρριωτών " .

18 Μαΐου 1900

Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 23, 24 Μαΐου 1900 (Β')

4282 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Λαυρίω Συλλόγου υπό την επωνυμίαν " Εμπορικός Σύλλογος Λαυρίου " .

18 Μαΐου 1900

Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 23, 24 Μαΐου 1900 (Β΄).

4283.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της Εταιρίας των εργατών των μεταλλοπλυσίων της Γαλλικής Εταιρείας των μεταλλείων Λαυρίου η " Αλληλοβοήθεια " .

18 Μαΐου 1900

Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 23, 24 Μαΐου 1900 (Β').

4284.-ΒΔ. Περί αντικαταστάσεως άρθρων 52 και 56 κανονισμού εκπαιδευσεως Συντάγματος Μηχανικού.

20 Μαΐου 1900

Ε. τ. Κ φ. 126, 26 Μαΐου 1900.

4285.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Λαυρίω " Συνδέσμου Ειδυλλιέων " .

23 Μαΐου 1900

Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 26, 31 Μαΐου 1900 (Β΄).

4286.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Λαυρίω " Σωματείου των τεχνιτών των οικοδομών εν Λαυρίω " .

27 Μαΐου 1900

Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 27, 2 Ιουν. 1900 (Β').

4287.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του κανονισμού της εν Πύργω " Εν Χριστώ Αδελφότητος των Κυριών " .

30 Μαΐου 1900

Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 27, 2 Ιουν. 1900 (Β΄).

4288.-ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του σχεδίου της πόλεως Μεσολογγίου προς ίδρυσιν επαγγελματικής σχολής.

30 Μαΐου 1900 Ε. τ. Κ φ. 132, 1 Ιουν. 1900.

Σελ. 947
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/948.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4289.-Ν. ΒΨΞΗ'. Περί ταχυδρομικής, τηλεγραφικής και τηλεφωνικής υπηρεσίας.

30 Μαΐου 1900

Άρθρ. 30. Διορίζονται ταχυδρομικοί διανομείς οι άγοντες ηλικίαν 22 ετών συμπεπληρωμένων [...] μη υπερβάντες δε το τεσσαρακοστόν πέμπτον έτος της ηλικίας των και εκπληρώσαντες μέ διαγωγήν άμεμπτον την στρατιωτικήν η μέ καλήν την ναυτικήν αυτών υποχρέωσιν.

Τηλεγραφικοί δε διανομείς οι άγοντες ηλικίαν ουχί κατωτέραν των δεκαπέντε συμπεπληρωμένων ετών ουδέ ανωτέραν των είκοσι δύο και έχοντες πάντα τα ανωτέρω κατονομαζόμενα προσόντα, πλην της εκπληρώσεως της στρατιωτικής υποχρεώσεως. Ο χρόνος της υπηρεσίας τούτων Δεν δύναται να παραταθή πέραν του εικοστού δευτέρου της ηλικίας των έτους, ότε αποχωρούσι προς εκπλήρωσιν της στρατιωτικής αυτών υποχρεώσεως.

Οι τε ταχυδρ. και οι τηλεγραφικοί διανομείς [...] όπως διορισθώσιν, οφείλουσι να προσαγάγωσιν απολυτήριον δημοτικού σχολείου [ ...] να υποστώσι δε υπό του οικείου αστυνομικού ιατρού εξέτασιν, όπως πιστοποιηθη υπό τούτου, ότι εισίν αρτιμελείς και υγιείς.

Οι τηλεγραφικοί διανομείς απομακρυνόμενοι της υπηρεσίας προς εκπλήρωσιν της στρατιωτικής των υποχρεώσεως δύνανται να επαναδιορισθώσιν ως τηλεγραφικοί διανομείς αμέσως μετά το πέρας αυτής και παραμένουσιν ως τοιούτοι μέχρι του τεσσαρακοστού έτους της ηλικίας των.

Οι διατελέσαντες δε επί συνεχή πενταετίαν τουλάχιστον τηλεγραφικοί διανομείς εν τινί πόλει προτιμώνται μεταξύ ίσων προσόντων εις τον διορισμόν ταχυδρομικών διανομέων εν τη αύτη πόλει, εάν υπηρέτησαν ευδοκίμως και εξεπλήρωσαν την στρατιωτικήν αυτών υποχρέωσιν μέ διαγωγήν άμεμπτον, η την ναυτικήν μέ διαγωγήν καλήν.

Επίσης προτιμώνται μεταξύ ίσων προσόντων και οι γνωρίζοντες ν' αναγιγνώσκωσιν ευχερώς την Γαλλικήν η Ιταλικήν, η Γερμανικήν η Αγγλικήν γλώσσαν. [...]

Άρθρ. 32. [...] Ο μισθός των τηλεγρ. διανομέων προσδιορίζεται εις δραχμάς πεντήκοντα κατά μήνα εν ταις ταχ. και τηλ. υποδιευθύνσεσι και τοις ταχ. και τηλεγραφικοίς γραφείοις Α΄ τάξεως, εις δραχμάς δε τεσσαράκοντα εν τοις ταχ. και τηλ. γραφείοις Β' τάξεως και εις δραχμάς είκοσιν εν τοις ταχ. και τηλ. γραφείοις Γ' τάξεως. [...]

Δια Β. Διατάγματος [...] κανονισθήσεται ιδία στολή διανομέων, ης η δαπάνη δύναται να προκαταβληθή υπό του δημοσίου ταμείου επί συμψηφισμω δι' αναλόγων μηνιαίων εκ του μισθού αυτών κρατήσεων

Άρθρ. 34. προς φύλαξιν και συντήρησιν των τηλεγρ. και τηλεφων. γραμμών του Κράτους διορίζονται υπό του Γενικού Διευθυντού των Ταχ. και Τηλεγράφων φύλακες, ων ο μηνιαίος μισθός ορίζεται εις δραχμάς εξηκοντα και αυξάνει ανά πάσαν πενταετίαν ανά δραχμάς δέκα μέχρι του ανωτάτου ορίου των δραχμών εκατόν [...]

Άρθρ. 35. ένα διορισθή τις φύλαξ, απαιτείται να ήναι πολίτης Έλλην, να έχη ηλικίαν

23 έως 30 ετών, να γνωρίζη καλώς γραφήν και ανάγνωσιν, να ήναι αρτιμελής και υγιής

[...] και να εξεπλήρωσε την στρατιωτικήν υποχρέωσιν μέ διαγωγήν άμεμπτον η την ναυτικήν μέ καλήν [...]

Ε. τ. Κ φ. 135, 5 Ιουν. 1900. 4290.-Υ.Α. 33752 Υ. Εσωτ. Περί χορηγησεως αδείας τω Κ. Α. Διαλησμά όπως προσθέση εις το ιδιωτικόν αυτού εκπαιδευτήριον τρεις αυτοτελείς εμπορικάς τάξεις.

31 Μαΐου 1900

Ε. τ. Κ φ. 134, 3 Ιουν. 1900.

Σελ. 948
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/949.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4291.-ΒΔ. Περί ορισμού έδρας των εν Πειραιεί ς' και Ζ' δημοτ. σχολείων των αρρένων κλπ.

6 Ιουν. 1900

[...] Ορίζεται έδρα του μεν ς΄ δημοτικού σχολείου των αρρένων Πειραιώς η συνοικία " Εργαστήρια " , του δε Ζ' τοιούτου εν τη αυτή πόλει η συνοικία " Άγιος Κωνσταντίνος " και του Α' πλήρους των αρρένων εν τη αυτή ωσαύτως πόλει, η μεταξύ του Ζ' και Δ΄ των αρρένων συνοικία.

Ε. τ. Κ φ. 139, 9 Ιουν. 1900.

4292.-ΒΔ. Περί συστάσεως δημοτ. σχολείου των θηλέων εις Προστοβίτσαν του δήμου Τριταίας < ν. Αχαΐας >.

6 Ιουν. 1900

Ε. τ. Κ φ. 139, 9 Ιουν. 1900. 4293.-ΒΔ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εις Λαρδιάν - Κορθίου < ν. Κυκλάδων >.

6 Ιουν. 1900

Ε. τ. Κ φ. 139, 9 Ιουν. 1900.

4294.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείων εις Γερακάριον < Τυμφαίων >, Λόγγον < Αχμέταγα Τρικκαίων > και Κρηνίτσαν < Παραληθαίων > εν τω νομώ Τρικκάλων.

6 Ιουν. 1900

Ε. τ. Κ φ. 139, 9 Ιουν. 1900.

4295.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείου εις άνω Γαύριον του δήμου Γαυρίου < ν. Κυκλάδων >.

6 Ιουν. 1900

Ε. τ. Κ φ. 139, 9 Ιουν. 1900.

4296.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείου εν Μπάλτσα του δήμου Πλαταιών < ν. Αττικής και Βοιωτίας >.

6 Ιουν. 1900

Ε. τ. Κ φ. 139, 9 Ιουν. 1900. 4297 .-ΒΔ. Περί χορηγίας συνδρομών εις ανεπαρκείς δήμους του νομού Κυκλάδων.

7 Ιουν. 1900

Υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Ε. τ. Κ φ. 155, 23 Ιουν. 1900.

Σελ. 949
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/950.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4298.-ΒΔ. Περί χορηγίας συνδρομών εις ανεπαρκείς δήμους των νομών Λακωνικής, Λακεδαίμονος, Βοιωτίας και Λευκάδος.

7 Ιουν. 1900

Υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Ε. τ. Κ φ. 152, 21 Ιουν. 1900.

4299.-ΒΔ. Περί μετατροπής του δημοτ. σχολείου των θηλέων Καράτουλα - Ωλένης < ν. Ηλείας " εις τοιούτον των αρρένων.

11 Ιουν. 1900

Ε. τ. Κ φ. 143, 15 Ιουν. 1900.

4300.-ΒΔ. Περί υποβιβασμού του εν Ζηλίστη του δήμου Οφιονείας < ν. Ακαρνανίας και Αιτωλίας > δημοτικού σχολείου εις γραμματοσχολείον.

11 Ιουν. 1900

Ε. τ. Κ φ. 143, 15 Ιουν. 1900.

4301 .-ΒΔ. Περί συστάσεως δημοτ. σχολείου των θηλέων εις Μύτικα - Σολίου του δήμου Σολίου < ν. Ακαρνανίας >.

11 Ιουν. 1900

Ε. τ. Κ φ. 142, 14 Ιουν. 1900.

4302.-ΒΔ. Περί χορηγίας συνδρομών εις ανεπαρκείς δήμους των νομών Αιτωλίας και Ακαρνανίας και Αργολίδος.

13 Ιουν. 1900

Υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Ε. τ. Κ φ. 159, 28 Ιουν. 1900.

4303.-Υ.Α. 9498 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως., εις Σοφίαν Κ. Μπαμπινιώτη, αδείας συστάσεως, εν Αθήναις και κατά την συνοικίαν Γαργαρέτας ιδιωτικού δημοτικού σχολείου των θηλέων >.

16 Ιουν. 1900

Ε. τ. Κ φ. 147, 26 Ιουν. 1900 (Γ').

4304.-ΒΔ. Περί κανονισμού του Εγχειρητικού Φροντιστηρίου.

18 Ιουν. 1900

Άρθρ. 1. Σκοπός του [...] Φροντιστηρίου είνε η πρακτική εξάσκησις των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής εις τας επί πτωμάτων εγχειρήσεις και την εφαρμογήν των διαφόρων επιδέσμων είτε επί πτωμάτων είτε επί τεχνητού ανδρεικέλου (mannequin) [...]

Πανεπιστήμιο Αθηνών, έδρα Εγχειρητικής και Τοπογραφικής Ανατομικής.

Ε. τ. Κ φ. 152, 29 Ιουν. 1900.

4305.-ΒΔ. Περί χορηγίας συνδρομών εις απόρους δήμους του νομού Κερκύρας.

18 Ιουν. 1900

Υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Ε. τ. Κ φ. 153, 22 Ιουν. 1900.

Σελ. 950
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/951.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4306 .-ΒΔ. Περί χορηγίας συνδρομών εις ανεπαρκείς δήμους των νομών Αχαΐας και Λαρίσσης.

18 Ιουν. 1900

Υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Ε. τ. Κ φ. 153, 22 Ιουν. 1900.

4307 .-ΒΔ. Περί χορηγίας συνδρομών εις ανεπαρκείς δήμους των νομών Αρκαδίας, Ηλείας και Άρτης.

18 Ιουν. 1900

Υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Ε. τ. Κ φ. 159, 28 Ιουν. 1900.

4308 .-ΒΔ. Περί χορηγίας ετησίας συνδρομής εις τον εν Κερκύρα Καλλιτεχνικόν και Βιοτεχνικόν Συλλογον και τον εν τη αυτή νήσω Ωδικόν τοιούτον εκ των εισοδημάτων του κληροδοτήματος του Παύλου Φίλη.

19 Ιουν. 1900

[...] δραχμαί δε 1000 < ετησίως > εις τον [...] " Ωδικόν Σύλλογον " υποχρεούμενον να παρέχη, άνευ άλλης αμοιβής, την διδασκαλίαν της ωδικής εις τους μαθητάς των εν Κερκύρα δημοσίων και δημοτικών σχολείων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 152, 21 Ιουν. 1900.

4309.-ΒΔ. Περί μετατροπής του εν Παραλία - Άστρους δημοτικού σχολείου των θηλέων εις τοιούτον των αρρένων < ν. Αρκαδίας >.

20 Ιουν. 1900

Ε. τ. Κ φ. 154, 23 Ιουν. 1900.

4310.-Υ.Α. 9731 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Παύλον Παρίσην, αδείας συστάσεως εν Ληξουρίω ιδιωτικού Νηπιαγωγείου, υπό τον όρον της ακριβούς τηρήσεως των κειμένων νόμων >.

21 Ιουν. 1900 Ε. τ. Κ φ. 144, 22 Ιουν. 1900 (Γ').

4311 .-ΒΔ. Περί χορηγίας συνδρομών εις ανεπαρκείς δήμους των νομών Κορινθίας, Καρδίτσης και Κεφαλληνίας.

23 Ιουν. 1900

Υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Ε. τ. Κ φ. 161, 1 Ιουλ. 1900.

4312.-Υ.Α. 9966 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Μαρίαν Ν. Σφακτού, αδείας συστάσεως, εν Ερμουπόλει Σύρου και κατά την συνοικίαν Βροντάδου, ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων >.

24 Ιουν. 1900

Ε. τ. Κ φ. 147, 26 Ιουν. 1900 (Γ΄).

Σελ. 951
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/952.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4313.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Λαμία Συλλόγου των Καπνεργατών < η Τεχνοεργατών >.

25 Ιουν. 1900

Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 34, 27 Ιουν. 1900 (Β').

4314.-ΒΔ. Περί κανονισμού του Φυσιολογείου του Εθνικού Πανεπιστημίου.

25 Ιουν. 1900 Άρθρ. 1. Εν τω Φυσιολογείω [...] ένθεν μεν διδάσκεται εν ιδίω αμφιθεάτρω η Φυσιολογία πειραματικώς και ασκούνται πρακτικώς περί την Φυσιολογίαν οι φοιτηταί της Ιατρικής, ένθεν δε γίνονται πειραματικαί φυσιολογικαί έρευναι [...]

Ε. τ. Κ φ. 160, 30 Ιουν. 1900

4315.-ΒΔ. Περί χορηγίας συνδρομών εις ανεπαρκείς δήμους του νομού Ζακύνθου διά το έτος 1899.

25 Ιουν. 1900

Υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Ε. τ. Κ φ. 161, 1 Ιουλ. 1900.

4316.-ΒΔ. Περί χορηγίας συνδρομών εις ανεπαρκείς δήμους του νομού Φθιώτιδος.

30 Ιουν. 1900

Υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Ε. τ. Κ φ. 163, 3 Ιουλ. 1900.

43 17 .-ΒΔ. Περί χορηγίας συνδρομών εις ανεπαρκείς δήμους Σαμαίων, Λυκοσούρας, Στυρέων και Δειλινητών.

30 Ιουν. 1900

Υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Ε. τ. Κ φ. 163, 3 Ιουλ. 1900.

4318.-Υ.Α. 10409 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Νικολέταν Βαρυπάτη, αδείας συστάσεως εν Ζακύνθω ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων >.

4 Ιουλ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 155, 5 Ιουλ. 1900 (Γ΄).

4319.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Αθήναις " Ελληνικού Διδασκαλικού Συλλόγου " .

6 Ιουλ. 1900 Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 36, 10 Ιουλ. 1900 (Β').

4320.-ΒΔ. Περί υποβιβασμού εις γραμματοσχολεία των δημοτικών σχολείων Αγ. Κωνσταντίνου Αλποσπήτων και Μακρύσει < ν. Φθιώτιδος >.

6 Ιουλ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 165, 7 Ιουλ. 1900.

Σελ. 952
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/953.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4321 .-ΒΔ. Περί προαγωγής του εν Καλάμαις κοινού δημοτ. σχολείου των θηλέων εις πλήρες και ορισμού χειμερινής και θερινής έδρας του εν Μιναγίοις Μεθώνης < ν. Μεσσηνίας " γραμματοσχολείου.

13 Ιουλ. 1900

[...] Ορίζεται [...] χειμερινή μεν έδρα [...] το " Κάτω Μινάγια " , θερινή δε το " Άνω Μινάγια " .

Ε. τ. Κ φ. 171, 14 Ιου^. 1900.

4322.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Λαρίση Συλλόγου " η Ηπειρωτική Ένωσις " .

13 Ιουλ. 1900

Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 36, 17 Ιουλ. 1900 (Β').

4323.-ΒΔ. Περί χορηγίας συνδρομής εις τον δήμον Καλαρρυτών.

13 Ιουλ. 1900

Υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Ε. τ. Κ φ. 171, 14 Ιουλ. 1900.

4324.-ΒΔ. Περί χορηγίας συνδρομών εις απόρους δήμους του νομού Ζακύνθου.

13 Ιουλ. 1900

Υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Ε. τ. Κ φ. 173, 17 Ιουλ. 1900.

4325.-ΒΔ. Περί χορηγίας συνδρομών εις απόρους δήμους του νομού Φωκίδος.

13 Ιουλ. 1900 Υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Ε. τ. Κ φ. 173, 17 Ιουλ. 1900.

4326.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του Συνδέσμου των εν Τριπόλει Βαλτετσιωτών.

20 Ιουλ. 1900

Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 41, 24 Ιουλ. 1900 (Β').

4327.-Υ.Α. 10200 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγησεως, εις Θωμάν Σταύρου, αδείας ιδρύσεως εν Αθήναις ιδιωτικής σχολής, περιλαμβανούσης α') φιλολογικόν τμήμα. αποτελούμενον εκ των τριών τάξεων του ελληνικού σχολείου και των δύο κατωτέρων του γυμνασίου, β') εμπορικόν τμήμα, αποτελούμενον εκ τριών τάξεων και γ') τμήμα των θετικών επιστημών, αποτελούμενον εκ τριών τάξεων >.

22 Ιουλ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 173, 24 Ιουλ. 1900 (Γ').

Σελ. 953
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/954.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

4328.-Υ. ΕΔΕ. αρ. 12455. Προκήρυξις διαγωνισμού περί συγγραφής διδακτικών βιβλίων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως.

27 Ιουλ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 163, 27 Ιουλ. 1900 (Παράρτημα Β').

4329.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του Συλλόγου των εν Πειραιεί και Αθήναις Καλαβρυτινών " η Αγία Λαύρα " .

27 Ιουλ. 1900

Δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ε. τ. Κ φ. 42, 29 Ιουλ. 1900 (Β΄).

4330.-ΒΔ. Περί ορισμού έδρας του 16ου δημοτ. σχολείου των θηλέων.

27 Ιουλ. 1900

[...] η συνοικία " Αγίου Σάββα " αντί της συνοικίας " Πλάκας " .

Ε. τ. Κ φ. 179, 27 Ιουλ. 1900.

4331 .-ΒΔ. Περί καταργήσεως Υποδιδασκαλείων.

27 Ιουλ. 1900

[...] Μαζεΐκων, Αρεοπόλεως, Δαδίου και Σοφάδων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 179, 27 Ιουλ. 1900.

4332.-ΒΔ. Περί χορηγίας συνδρομών εις ανεπαρκείς δήμους των νομών Ευρυτανίας, Ευβοίας και Τριφυλίας.

27 Ιουλ. 1900 Υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Ε. τ. Κ φ. 181, 29 Ιουλ. 1900.

4333.-ΒΔ. Περί δοκιμασίας των εφιεμένων να διορισθώσι νομαρχιακοί επιθεωρηταί της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως.

1 Αυγ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 186, 3 Αυγ. 1900.

4334.-Υ.Α. 12544 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Ι.Π.Π. Χοϊδάν, αδείας συστάσεως εν Ληξουρίω ιδιωτικού δημοτικού σχολείου αρρένων >.

4 Αυγ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 183, 4 Αυγ. 1900 (Γ').

4335.-Υ.Α. 12783 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Ολυμπιάδα Νικολαΐδου, αδείας συστάσεως, εν Αθήναις και κατά την οδόν Πειραιώς, ιδιωτικού παρθεναγωγείου >.

7 Αυγ. 1900

Ε. τ. Κ φ. 187, 8 Αυγ. 1900 (Γ΄).

Σελ. 954
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 935
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  4196.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως του καταστατικού του Εταιρικού Διδασκαλικού Ταμείου.

  31 Δεκ. 1899

  Ε. τ. Κ φ. 2, 7 Ιαν. 1900.

  Πρόκειται περί του υπ' αριθ. 1 ΦΕΚ που εκ παραδρομής αριθμήθηκε ως 2ο.

  1900

  4197 .-ΒΔ. Περί κυρώσεως του καταστατικού του Νοσοκομείου των Παίδων " Αγία Σοφία " .

  9 Ιαν. 1900 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

  Άρθρ. 2. Σκοπός του νοσοκομείου τούτου είναι· α') Η νοσηλεία παιδίων αγόντων ηλικίαν μέχρι του 10 έτους, των μεν απόρων δωρεάν, των δ' ευπόρων επί πληρωμή και β') Η μόρφωσις νοσοκόμων γυναικών [...]

  Ε. τ. Κ φ. 4, 15 Ιαν. 1900 (Β'). 4198.-ΒΔ. Περί προσθήκης και τρίτης τάξεως εις το εν Ζαχάρω ελλην. σχολείον και συστάσεως ελλην. σχολείων εν Κεφαλοβρύσω < Λεύκαις Υρίας, Πεταλιδίω, Μεγάλω Κεσερλί και Νεμπεγλέρ >.

  9 Ιαν. 1900

  Ε. τ. Κ φ. 7, 10 Ιαν. 1900.

  4199 .-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείων εις Πουρνάρι < τού δήμου Νέσσωνος - Σούμπασι - Κραννώνος > και Αναμπακλή < Σκουτούσης >.

  9 Ιαν. 1900

  Ε. τ. Κ φ. 7, 10 Ιαν. 1900.

  4200.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείων εις Ποταμουνια < του δήμου Στυρέων. εν ω θα φοιτώσι και οι παίδες των χωρίων Τσακαίων και Καραλήδων > και Μαλετιάνους < τού δήμου Κοτυλαίων, ν. Ευβοίας >.

  9 Ιαν. 1900

  Ε. τ. Κ φ. 7, 10 Ιαν. 1900.

  4201 .-ΒΔ. Περί προαγωγής του εν Κερκυρα τρίτου δημοτ. σχολείου των αρρένων εις πλήρες.

  9 Ιαν. 1900

  Ε. τ. Κ φ. 7, 10 Ιαν. 1900. 4202.-ΒΔ. Περί προαγωγής του εν Μαλικίοις < δήμου Λευκιμμαίων, ν. Κερκύρας > γραμματοσχολείου εις δημοτικόν σχολείον.

  9 Ιαν. 1900

  Ε. τ. Κ φ. 7, 10 Ιαν. 1900.