Συγγραφέας:Λάππας, Κώστας
 
Τίτλος:Πανεπιστήμιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:39
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2004
 
Σελίδες:743
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:19ος αι.
 
Περίληψη:Στο βιβλίο αυτό διερευνώνται δύο κυρίως ζητήματα της ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στον 19ο αιώνα: πρώτον το θεσμικό του πλαίσιο και η οργάνωση των σπουδών και δεύτερον η συγκρότηση του φοιτητικού σώματος και η παρουσία των φοιτητών στην πανεπιστημιακή και εξωπανεπιστημιακή ζωή. Ειδικότερα εξετάζονται, μετά από μια σύντομη αναδρομή στην «προϊστορία» του Πανεπιστημίου, οι προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα στα χρόνια 1834-1837• τα αλλεπάλληλα σχέδια για την ίδρυση Πανεπιστημίου, ο πανεπιστημιακός Κανονισμός του 1837 με βάση τον οποίο λειτούργησε το ίδρυμα ως το 1911 και οι σχέσεις του με την αντίστοιχη γερμανική πανεπιστημιακή νομοθεσία• η θεσμική οργάνωση του Πανεπιστημίου, τα ιδεολογήματα γύρω από την αποστολή του, η συγκρότηση του διδακτικού προσωπικού, οι δυσλειτουργίες του θεσμικού πλαισίου του Πανεπιστημίου και οι αποτυχημένες προσπάθειες που γίνονται σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα για τη μεταρρύθμιση του ιδρυτικού Κανονισμού του. Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας αναφέρεται στους φοιτητές : στον τρόπο οργάνωσης των σπουδών τους, τους Οδηγούς σπουδών, τις διπλωματικές εξετάσεις, τα εκπαιδευτικά τέλη και άλλα συναφή θέματα, με έμφαση στις θεωρητικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε το όλο σύστημα.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 48.54 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 0-19 από: 746
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/0.gif&w=600&h=915

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΠΠΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

——————————— 39 ————————————

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.I.E.

ΑΘΗΝΑ 2004

Σελ. 0
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/1.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 1
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/2.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 2
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/3.gif&w=600&h=915

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

Σελ. 3
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/4.gif&w=600&h=915

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΑΣΔΡΑΧΑΣ , ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

© ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Αχαρνών 417, Τ.Θ. 1048,111 43 Αθήνα Τηλ. 210 2599485, Fax 210 2599302 ISBN 960-7138-30-9

Σελ. 4
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/5.gif&w=600&h=915

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΠΠΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

- 39 -

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Ι.Ε.

ΑΘΗΝΑ 2004

Σελ. 5
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/6.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 6
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/7.gif&w=600&h=915

Στη Μαρία και τη Δάφνη

Σελ. 7
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/8.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 8
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/9.gif&w=600&h=915

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο μελετητής της ιστορίας του ελληνικού Πανεπιστημίου στον 19ο αιώνα έχει στη διάθεση του ένα πλούσιο υλικό. Πρυτανικοί και άλλοι πανεπιστημιακοί λόγοι, προγράμματα μαθημάτων, οδηγοί σπουδών, στατιστικές, συλλογές νομοθεσίας, βιογραφίες καθηγητών και ευεργετών του Πανεπιστημίου, άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά είναι μερικά από τα τεκμήρια που συγκροτούν το σώμα της πανεπιστημιακής βιβλιογραφίας. Σ' αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε, βέβαια, τον μεγάλο όγκο υλικού που σώζεται στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Ο πλούτος αυτός προσφέρει στον ερευνητή τη δυνατότητα να προσεγγίσει από πολλές πλευρές την ιστορία του Πανεπιστημίου. Ως τα τελευταία χρόνια όμως το Πανεπιστήμιο δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής ερευνάς, παρότι δεν έλειψαν από τον 19ο αιώνα ήδη μονογραφίες και άρθρα γύρω από την ιστορία του ιδρύματος και των σχολών του. Αξίζει να σταθούμε λίγο στη σχετική βιβλιογραφία.

Ουσιαστικά η πανεπιστημιακή ιστοριογραφία αρχίζει το 1889 με το βιβλίο του Ιωάννη Πανταζίδη Χρονικόν της πρώτης πεντηκονταετίας του ελληνικού Πανεπιστημίου. Η στιγμή της εμφάνισης του βιβλίου δεν ήταν τυχαία. Δύο χρόνια πριν το Πανεπιστήμιο είχε γιορτάσει τα πενήντα χρόνια της λειτουργίας του, γεγονός που αποτέλεσε αφορμή για τη συγγραφή του έργου. Πανεπιστημιακές επέτειοι θα αποτελέσουν επίσης την αφορμή και για άλλες σχετικές εργασίες, και δεν θα ήταν υπερβολικό αν λέγαμε ότι η ιστοριογραφία του Πανεπιστημίου χρωστάει πολλά στις επετείους του. Πραγματικά, οι τελευταίες δεν υπήρξαν μόνο ευκαιρίες για πανηγυρισμούς και ρητορικούς λόγους, αλλά συνετέλεσαν παράλληλα στο να υποκινηθεί ένα γενικότερο ενδιαφέρον για την ιστορία του Πανεπιστημίου, που σε ορισμένες περιπτώσεις απέδωσε σημαντικούς καρπούς. Πέρα όμως από τις επετείους, και οι ίδιες οι πανεπιστημιακές αρχές δείχνουν να συνειδητοποιούν αρκετά πρώιμα την ανάγκη καταγραφής με τον ένα ή τον άλλο τρόπο της ιστορίας του ιδρύματος.

Η πρώτη γνωστή προσπάθεια για τη συγγραφή της ιστορίας του Πανεπιστημίου

Σελ. 9
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/10.gif&w=600&h=915

στημίου χρονολογείται στα 1864. Με τη συμπλήρωση εικοσιπέντε χρόνων από την ίδρυση του, ο πρύτανης Κωνσταντίνος Φρεαρίτης απηύθυνε μια εγκύκλιο «προς τους απανταχού διδάκτορας, τελειοδιδάκτους, τελειοφοίτους, και αποφοιτητάς εν γένει» του ιδρύματος, ζητώντας τους να στείλουν στην πρυτανεία

ένα σημείωμα γιοι τις θέσεις που κατέλαβαν μετά την αποχώρηση τους από το Πανεπιστήμιο, επισημειώνοντας «και έτερά τινα τυχόν σπουδαία συμβεβηκότα» σχετικά με τον δημόσιο βίο και την επιστήμη που ασκούσαν1. Τα σημειώματα αυτά η πρυτανεία θα τα χρησιμοποιούσε για τη συγγραφή της ιστορίας του Πανεπιστημίου : μιας ιστορίας που θα περιέγραφε τη βαθμιαία ανάπτυξη των υλικών μέσων του ιδρύματος, την κίνηση του διδακτικού προσωπικού, τα «επισημότερα» πανεπιστημιακά συμβάντα και τα προϊόντα που παρήγαγε η «εικοσιπενταετής πανεπιστημιακή διδασκαλία», με σκοπό να αναδειχθεί η «ευεργετική» επίδραση του Πανεπιστημίου στην ελληνική κοινωνία.

Η έκκληση του Φρεαρίτη δεν είχε ικανή ανταπόκριση, αφού τελικά ελάχιστοι ήταν εκείνοι που έστειλαν βιογραφικά σημειώματα. Παρά ταύτα, η σχετική προσπάθεια κάτι απέδωσε. Έγινε μια στατιστική των διπλωματούχων του Πανεπιστημίου και καταρτίστηκε, όπως βεβαιώνει ο Φρεαρίτης, η «εσωτερική ιστορία» του ιδρύματος, «εμπεριέχουσα εν λεπτομερεία εξ αρχής μέχρι της ημέρας ταύτης, πάνθ' όσα εν τω Πανεπιστημίω τούτω συνέβησαν,

αφορώντα τους τε καθηγητάς και την επιστήμην». Ποια ήταν η τύχη της πρώτης αυτής «εσωτερικής ιστορίας» του Πανεπιστημίου δεν είναι γνωστό. Είναι

ενδιαφέρον, πάντως, ότι από νωρίς η πρυτανεία αισθάνεται την ανάγκη να καταγράψει την ιστορία του ιδρύματος με σκοπό τη δημοσιοποίηση και προβολή του έργου του.

Η έγνοια αυτή είναι αισθητή και στις πρυτανικές λογοδοσίες. Κάθε χρόνο οι απερχόμενοι πρυτάνεις, εκτός από τα συμβάντα στη διάρκεια της πρυτανείας τους, αναφέρονται σχολαστικά στην κίνηση του φοιτητικού πληθυσμού, δημοσιεύουν πίνακες με τα ονόματα των διπλωματούχων και επιχειρούν να δείξουν με αναδρομές στο παρελθόν την εξέλιξη του ιδρύματος. Αν και οι καταγραφές αυτές υπαγορεύονται από γραφειοκρατικές συνήθειες και ανάγκες, υποδηλώνουν όμως και τη θέληση των πρυτανικών αρχών να καταστήσουν γνωστά στο ευρύ κοινό τα πεπραγμένα του Πανεπιστημίου. Να δείξουν στους Έλληνες του εσωτερικού και του εξωτερικού, αλλά και στους ξένους «φιλέλληνες», τις προόδους που επιτελεί κάθε χρόνο το ίδρυμα και να εξάρουν τη συμβολή του στην πνευματική ανάπτυξη της χώρας και στη διάχυση των φώ-

1. Κ. Φρεαρίτης, Λόγος και Ευθύναι, Α', Αθήνα 1864, σ. 35.

Σελ. 10
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/11.gif&w=600&h=915

φώτων στην Ανατολή. Η τάση για προβολή του έργου του Πανεπιστημίου είναι ιδιαίτερα εμφανής στις συγκρίσεις που επιχειρούν οι πρυτάνεις με άλλα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια για να δείξουν την υπεροχή του ως προς τον αριθμό τουλάχιστο των φοιτητών.

Εικοσιπέντε χρόνια μετά την απόπειρα του Φρεαρίτη, στα πενηντάχρονα του Πανεπιστημίου, η Σύγκλητος, θεωρώντας ότι είχε έρθει η ώρα για μια συνολική αποτίμηση της πορείας του ιδρύματος, θα αναθέσει στον καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωάννη Πανταζίδη τη συγγραφή του γνωστού Χρονικού, που λειτούργησε ως βιβλίο-οδηγός για τη μεταγενέστερη πανεπιστημιακή ιστοριογραφία. Βασικές πηγές του Πανταζίδη ήταν, εκτός από τις προσωπικές του εμπειρίες, οι πρυτανικοί Λόγοι, τα Πρακτικά της Συγκλήτου και η συλλογή της πανεπιστημιακής νομοθεσίας που είχε εκδοθεί το 1885 από τον Αριστείδη Βαμπά. Το βιβλίο του Πανταζίδη δεν είναι μια συστηματική ιστορία του Πανεπιστημίου, αλλά ένα «χρονικό» -όπως αναφέρεται άλλωστε και στον τίτλο του-, που θέλει να καταγράψει «πιστά» τα πεπραγμένα του Πανεπιστημίου στα πενήντα χρόνια της λειτουργίας του. «Ούτω δε γεγραμμένον», σημειώνεται στον πρόλογο, «δύναται μεν να χρησιμεύση και εις τον μέλλοντα ιστορικόν του Πανεπιστημίου· αλλά προ πάντων θα συντελέση εις τον σχηματισμόν ορθοτέρας περί του ανωτάτου ημών εκπαιδευτηρίου γνώμης».

Η επέτειος της πεντηκονταετίας στάθηκε, επίσης, η αφορμή να δημοσιευθούν σε εορταστικούς τόμους, περιοδικά και εφημερίδες αρκετά άρθρα με

αναδρομές στην ιστορία του Πανεπιστημίου και κρίσεις για την πορεία του. Κάτι ανάλογο θα γίνει και με την ευκαιρία άλλων επετείων : της 75ετίας (1912) και της 100ετίας (1937) του ιδρύματος. Ανάμεσα στους καρπούς των επετείων αυτών ήταν η δημοσίευση το 1912 συγκεντρωτικών πινάκων της κίνησης του φοιτητικού πληθυσμού από την ίδρυση του Πανεπιστημίου, ένα αφιέρωμα στο Πανεπιστήμιο του περιοδικού Νέα Εστία (1937) και η έκδοση σειράς τευχών μεταξύ του 1937 και 1952 με την ιστορία διαφόρων σχολών (Θεολογικής, Ιατρικής, Φυσικομαθηματικής).

Περισσότερο γόνιμη ήταν η επέτειος της 150ετίας του Πανεπιστημίου. Με την ευκαιρία αυτή δημοσιεύθηκε το 1987 η σημαντική ιστορική και φιλολογική μελέτη του Κ. Θ. Δημαρά για την έναρξη της λειτουργίας του Πανεπιστημίου (Εν Αθήναις τη 3 Μαΐου 1837), ενώ την ίδια χρονιά το Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς οργάνωσε Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία», το οποίο κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της ιστορίας του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι λίγα χρόνια πριν από την επέ-

Σελ. 11
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/12.gif&w=600&h=915

επέτειο της 150ετίας είχε αρχίσει να συζητείται η ιδέα της δημιουργίας Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία και πραγματοποιήθηκε το 1991.

Όλα αυτά όμως δεν ήταν τυπικές εκδηλώσεις ενός επετειακού εορτασμού. Αντίθετα, αποτελούσαν έκφραση ενός Ιστορικού προβληματισμού γύρω από τον χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και τη θέση του στην ελληνική κοινωνία, καθώς και της ανάγκης για τη θεμελίωση σε πιο στέρεες βάσεις της ιστορίας του. Η οπτική αυτή ασφαλώς δεν ήταν άσχετη με την ανανέωση των ιστορικών σπουδών στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1970. Θα πρέπει να επισημανθεί ωστόσο ότι προς την κατεύθυνση αυτή είχε γίνει ήδη μια αξιόλογη προεργασία. Αναφέρομαι, κυρίως, στον Κ. Θ. Δημαρά, ο οποίος ήταν εκείνος που «ανακάλυψε» και επέβαλε το Πανεπιστήμιο ως αντικείμενο ιστορικής μελέτης, αναδεικνύοντας τη βαρύνουσα σημασία του στη διαμόρφωση της νεοελληνικής ιδεολογίας στον 19ο αιώνα. Θυμίζω ακόμη τη συνθετική μελέτη του Κωνσταντίνου Τσουκαλά Εξάρτηση και αναπαραγωγή (1977), που πραγματεύεται την κοινωνική δυναμική των εκπαιδευτικών μηχανισμών, στους οποίους

ανήκει και το Πανεπιστήμιο, και τον ρόλο τους στη νεοελληνική κοινωνία.

Σημαντική για την προώθηση της πανεπιστημιακής ιστοριογραφίας στάθηκε επίσης η δημιουργία του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας (1983). Στον θεσμό αυτό οφείλουμε μια σειρά ερευνητικών προγραμμάτων και εκδόσεων που εστιάζονται στη μελέτη της νεολαίας ως ιστορικής κατηγορίας, στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκαν και εργασίες για τους φοιτητές· το Συνέδριο για το Πανεπιστήμιο, στο οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω, καθώς και δύο ακόμη Συνέδρια με θέματα σχετικά με την ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Από το ίδιο Αρχείο εκδόθηκε το 1989 η σημαντική μελέτη του Παναγιώτη Μουλλά για τους πανεπιστημιακούς ποιητικούς διαγωνισμούς. Το κλίμα αυτό, σε συνδυασμό με την ίδρυση του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, προκάλεσε ένα ευρύτερο ενδιαφέρον για την ιστορία του ιδρύματος στον χώρο κυρίως των μεταπτυχιακών φοιτητών, που εκδηλώθηκε στα επόμενα χρόνια με την εκπόνηση άρθρων και διδακτορικών διατριβών, που πραγματεύονται θέματα σχετικά με το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών και τη διδασκαλία σε ορισμένους επιστημονικούς κλάδους.

Κλείνοντας την επισκόπηση αυτή θα πρέπει να σημειώσω ότι στα μεταδικτατορικά χρόνια είδαν το φως της δημοσιότητας και ορισμένες εργασίες για το φοιτητικό κίνημα. Οι περισσότερες όμως από τις εργασίες αυτές δίνουν μια σχηματοποιημένη εικόνα των πραγμάτων, καθώς το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται άμεσα ή έμμεσα στην αναζήτηση συνεχειών στις κινητοποιήσεις των φοιτητών από τον 19ο αιώνα ως τη σύγχρονη εποχή και στην ανάδειξη των

Σελ. 12
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/13.gif&w=600&h=915

στοιχείων εκείνων που φέρονται να επιβεβαιώνουν αναδρομικοί τον προοδευτικό χαρακτήρα των φοιτητικών κινημάτων.

Η παρούσα εργασία ξεκίνησε γύρω στο 1980, αλλά η ενασχόλησή μου με θέματα της ιστορίας του Πανεπιστημίου είχε αρχίσει μερικά χρόνια πρωτύτερα. Η συμμετοχή μου στην Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, το ενδιαφέρον μου για τη νεοελληνική εκπαίδευση και κυρίως οι νέοι ορίζοντες που άνοιγε σε ένα νέο της εποχής με ιστοριογραφικές αναζητήσεις η συνάντηση του με τη σκέψη και το έργο του Κ. Θ. Δημαρά, συνετέλεσαν ώστε να επιλέξω, με την

ενθάρρυνση του ίδιου του Δημαρά, το Πανεπιστήμιο ως θέμα διδακτορικής διατριβής. Ένα από τα πρώτα πράγματα που με απασχόλησαν ήταν οι προσπάθειες για την ίδρυση Πανεπιστημίου στην Ελλάδα (1834-1837), θέμα που

αποτέλεσε και το αντικείμενο της μεταπτυχιακής μου εργασίας στο Παρίσι το 1981 (Université de Paris IV, Institut Néo-Hellénique). Λίγο αργότερα, το ενδιαφέρον μου επεκτάθηκε και στους φοιτητές του Πανεπιστημίου και η σχετική μελέτη εντάχθηκε στα ερευνητικά προγράμματα του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας. Σε ολοκληρωμένη μορφή η εργασία υποβλήθηκε ως διδακτορική διατριβή στο Τμήμα ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1998. Στην ίδια μορφή, αλλά επεξεργασμένη σε αρκετά σημεία και ενημερωμένη βιβλιογραφικά, εκδίδεται σήμερα σε βιβλίο.

Στην εργασία διερευνώνται δύο κυρίως ζητήματα της ιστορίας του Πανεπιστημίου στον 19ο αιώνα: πρώτον το θεσμικό του πλαίσιο και η οργάνωση των σπουδών και δεύτερον η συγκρότηση του φοιτητικού σώματος και η παρουσία των φοιτητών στην πανεπιστημιακή και εξωπανεπιστημιακή ζωή. Ειδικότερα εξετάζονται, μετά από μια σύντομη αναδρομή στην «προϊστορία» του Πανεπιστημίου, οι προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου

εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα στα χρόνια 1834-1837· τα αλλεπάλληλα σχέδια για την ίδρυση Πανεπιστημίου, ο πανεπιστημιακός Κανονισμός του 1837 με βάση τον οποίο λειτούργησε το ίδρυμα ως το 1911 και οι σχέσεις του με την αντίστοιχη γερμανική πανεπιστημιακή νομοθεσία· η θεσμική οργάνωση του Πανεπιστημίου, τα ιδεολογήματα γύρω από την αποστολή του, η συγκρότηση του διδακτικού προσωπικού, οι δυσλειτουργίες του θεσμικού πλαισίου του Πανεπιστημίου και οι αποτυχημένες προσπάθειες που γίνονται σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα για τη μεταρρύθμιση του ιδρυτικού Κανονισμού του.

Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας αναφέρεται στους φοιτητές : στον τρό-

Σελ. 13
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/14.gif&w=600&h=915

τρόπο οργάνωσης των σπουδών τους, τους Οδηγούς σπουδών, τις διπλωματικές

εξετάσεις, τα εκπαιδευτικά τέλη και άλλα συναφή θέματα, με έμφαση στις θεωρητικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε το όλο σύστημα. Η σχετική διαπραγμάτευση δεν υπεισέρχεται στα προγράμματα μαθημάτων και τη διδασκαλία στις διάφορες σχολές, καθώς τα θέματα αυτά δεν μπορούν να μελετηθούν παρά στο πλαίσιο ειδικών μονογραφιών. Ως προς τη συγκρότηση του φοιτητικού σώματος, διερευνήθηκαν με βάση το Μητρώο φοιτητών και το Μητρώο διπλωματούχων η γεωγραφική και εν μέρει η κοινωνική προέλευση των φοιτητών, η ηλικία, το Γυμνάσιο που τελείωσαν, η κατανομή τους στις διάφορες σχολές, ενώ παράλληλα διατυπώθηκαν κάποιες υποθέσεις σχετικά με το ζήτημα του «πληθωρισμού» των φοιτητών. Ένα άλλο θέμα που με απασχόλησε είναι η ιδεολογική και πολιτική διαμόρφωση των φοιτητών και η συλλογική παρουσία τους στα πανεπιστημιακά και τα δημόσια πράγματα. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται το ενδημικό φαινόμενο των φοιτητικών «ταραχών» στον χώρο του Πανεπιστημίου, η συμμετοχή των φοιτητών στις σύγχρονες πολιτικές και εθνικές κινητοποιήσεις και παράλληλα η βαθμιαία ανάπτυξη συλλογικής συνείδησης στο φοιτητικό σώμα.

Θα ήταν ίσως περιττό να σημειώσω ότι η μελέτη των εξεταζόμενων θεμάτων δεν είναι -και δεν θα μπορούσε να είναι- εξαντλητική. Εξάλλου, εκείνο που με ενδιέφερε πρωτίστως ήταν να δώσω, με επίκεντρο τους φοιτητές, μια κατά το δυνατόν συνεκτική εικόνα της λειτουργίας του Πανεπιστημίου στον 19ο αιώνα και της εμβέλειας του στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Σχετικά με τις αρχειακές πηγές που χρησιμοποίησα, θα ήθελα να πω ότι η πρόσβαση σ' αυτές δεν ήταν πάντοτε εύκολη. Όταν ξεκίνησα την εργασία το Αρχείο του Πανεπιστημίου ήταν σχεδόν απρόσιτο, εκτός από το Μητρώο φοιτητών και τα Πρακτικά της Συγκλήτου. Απρόσιτο και σχεδόν άγνωστο ήταν

επίσης το Αρχείο του υπουργείου Παιδείας στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, που περιέχει ένα πλούσιο υλικό για το Πανεπιστήμιο. Η ίδρυση του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1991 και η καταλογογράφηση του σχετικού υλικού των ΓΑΚ μου επέτρεψαν να συμπληρώσω αρκετά από τα κενά της έρευνάς μου.

Η εργασία αυτή χρωστά πολλά σε πολλούς, οι οποίοι μου πρόσφεραν κάθε είδους βοήθεια στο μακρύ διάστημα της ερευνάς μου. Και πρώτα πρώτα στα μέλη της Επιτροπής του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας, τον Σπύρο Ασδραχά, τον Γιάννη Γιαννουλόπουλο, τον Φίλιππο Ηλιού και τον Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη, που ενέταξαν την εργασία στα ερευνητικά προγράμματα

Σελ. 14
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/15.gif&w=600&h=915

του Αρχείου και έγινε έτσι δυνατή η μεταγραφή και μηχανογράφηση του Μητρώου φοιτητών του Πανεπιστημίου, καθώς και η μηχανογράφηση του Μητρώου διπλωματούχων. Πολύτιμη στάθηκε στη φάση αυτή, αλλά και στις επόμενες, η φιλική και γενναιόδωρη συνδρομή του Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την εξέλιξη της εργασίας και ανταποκρίθηκε πρόθυμα σε κάθε ερευνητική μου αναζήτηση. Η Ελίζα-Άννα Δελβερούδη, η Εύη Καρούζου και ο Δημήτρης Ραυτόπουλος ανέλαβαν το βάρος της μεταγραφής του Μητρώου φοιτητών, ενώ ο Δήμος Γερασούδης επεξεργάστηκε ηλεκτρονικά στο μηχανογραφικό τμήμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού τα δεδομένα των Μητρώων, δίνοντας ευρηματικές λύσεις στα ποικίλα προβλήματα που παρουσιάστηκαν.

Επίσης, φίλοι και συνάδελφοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην προώθηση της ερευνάς μου. Ο Δαυίδ Αντωνίου έθεσε πρόθυμα στη διάθεση μου ένα ποικίλο αρχειακό υλικό για το Πανεπιστήμιο και την εκπαίδευση γενικά στον 19ο αιώνα. Η Μαρία Στασινοπούλου, η Όλγα Κατσιαρδή-Hering και η Πόπη Πολέμη διευκόλυναν αποτελεσματικά τις βιβλιογραφικές αναζητήσεις μου. Ο Μανόλης Φραγκίσκος μου πρόσφερε χρήσιμο υλικό για τα πρώτα χρόνια του Πανεπιστημίου που αποδελτίωσε από εφημερίδες της εποχής, στο πλαίσιο των προσωπικών του ερευνών. Σημαντική ήταν και η βοήθεια που μου πρόσφεραν σε όλες τις φάσεις της ερευνάς μου, με την ανταπόκρισή τους στις βιβλιογραφικές και αρχειακές μου αναζητήσεις αλλά και με τις γόνιμες συζητήσεις, φίλοι από το περιβάλλον του «Μνήμονα»: ο Χρήστος Λούκος, ο Αλέξης Πολίτης, η Σοφία Ματθαίου, ο Γιάννης Μπαφούνης, ο Παναγιώτης Μιχαηλάρης, ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης, ο Γιάννης Κόκκωνας. Ο Χρήστος Ευθυμιόπουλος μου πρόσφερε πολύτιμη βοήθεια σε θέματα στατιστικής, ο Ανέστης Ποϊράζης σχεδίασε με υπομονή και γνώση τον χάρτη του βιβλίου, ενώ

αρκετοί ήταν εκείνοι που διευκόλυναν με διάφορους τρόπους τη δουλειά μου: ο Γιώργος Μητροφάνης, η Ρόδη Σταμούλη, η Πηνελόπη Στάθη, η Ελένη Κατσιαδάκη, ο Παναγιώτης Κιμουρτζής, η Φανή-Μαρία Τσιγκάκου, ο Μάνος Χαριτάτος, ο Ευστάθιος Φινόπουλος, ο Κώστας Μανώλης, ο Γιάννης Πελεκούδας, το προσωπικό των Γενικών Αρχείων του Κράτους, του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου. Σε όλους θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες.

Ευχαριστώ επίσης την επιτροπή των καθηγητών που ενέκρινε την εργασία ως διδακτορική διατριβή στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών: τον Αντώνη Λιάκο, τον Γεώργιο Λεονταρίτη και την Όλγα Κατσιαρδή-Hering, μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, τον Γιώργο Δερτιλή, τον Κώστα

Σελ. 15
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/16.gif&w=600&h=915

Κριμπά, τον Στέφανο Πεσμαζόγλου και τον Κωνσταντίνο Σβολόπουλο.

Ευχαριστώ, τέλος, το προσωπικό του τυπογραφείου Αργυρόπουλου, και ιδιαιτέρως τη Σοφία Αργυροπούλου, τη Σαλώμη Πολυγερινού και τον Κώστα Αργυρόπουλο, για την άψογη τυπογραφική εμφάνιση του βιβλίου αλλά και για την κατανόηση με την οποία αντιμετώπισαν τις καθυστερήσεις μου στη διάρκεια της εκτύπωσης. Επίσης, τη Γιούλη Ευαγγέλου για την επιμέλεια με την οποία έκανε τις διορθώσεις των τυπογραφικών δοκιμίων.

Ξεχωριστή είναι η οφειλή μου στη σύζυγό μου Μαρία Καζανάκη-Λάππα, που, εκτός των άλλων, διάβασε με πολλή υπομονή το κείμενο από τα πρώτα σχεδιάσματα ως το τέλος, συνεισφέροντας με τις κριτικές παρατηρήσεις της στη βελτίωση της εργασίας, καθώς και στην κόρη μας Δάφνη για την αποτελεσματική βοήθειά της στην τελευταία φάση του βιβλίου.

Κλείνοντας το προλογικό αυτό σημείωμα, ο νους μου στρέφεται στον αξέχαστο Φίλιππο Ηλιού, φίλο και δάσκαλο για πολλούς από τους ανθρώπους της γενιάς μου, ο οποίος μου πρόσφερε αφειδώλευτα, όποτε χρειάστηκε, την πολύτιμη γνώση και συνδρομή του.

Σελ. 16
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/17.gif&w=600&h=915

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΗΓΕΣ

Βαμπάς, Νόμοι ΓΑΚ, ΑΥΕΔΕ

ΓΑΚ, ΟΑ, ΥΕΠ

Δηλιγιάννης-Ζηνόπουλος, Νομοθεσία Α. Δημαράς, Μεταρρύθμιση Διαθήκαι και δωρεαί

Κλάδος, Εκπαιδευτικά

Νόμοι και διατάγματα, 1896

Νόμοι και διατάγματα, 1901

Νόμοι και διατάγματα, 1906 Οργανικοί Νόμοι

Βαμπάς Αρ., Οι νόμοι τον Εθνικού Πανεπιστημίου , Αθήνα 1885 Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Οθωνικό Αρχείο, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Παιδείας

Δηλιγιάννης Θεόδωρος. Π.-Ζηνόπουλος Γ. Κ., Ελληνική Νομοθεσία, τ. Γ', ΣΤ', Ζ', Αθήνα 1862,1875,1876 Δημαράς Αλέξης, Η μεταρρύθμιση που δεν

έγινε, (Τεκμήρια ιστορίας), τ. Α'-Β', Αθήνα, Ερμής, 1973

Διαθήκαι και δωρεαί υπέρ του Εθνικού Πανεπιστημίου μετά διαφόρων σχετικών εγγράφων από της ιδρύσεως αυτού μέχρι τέλους του 1899, πρυτανεία Αλκιβιάδου Χ. Κρασσά, μέρος Α'-Β', Αθήνα 1900 Κλάδος Πέτρος Ι., Εκκλησιαστικά και Εκπαιδευτικά, ήτοι νόμοι, διατάγματα, εγκύκλιοι, οδηγίαι κλπ., αποβλέποντα εις την εκκλησίαν και την δημοσίαν εκπαίδευσιν εν Ελλάδι, τ. Α'-Β', Αθήνα 1860,1869 Νόμοι και διατάγματα περί του Εθνικού Πανεπιστημίου (από του έτους 1886-1895), εκδιδόμενα επί της πρυτανείας Αν. Διομήδους Κυριακού, Αθήνα 1896 Νόμοι και διατάγματα περί του Εθνικού Πανεπιστημίου [από του έτους 1895-1900], εκδιδόμενα επί της πρυτανείας Κ. Μητσοπούλου, Αθήνα 1901

Νόμοι και Διατάγματα περί του Εθνικού

Πανεπιστημίου [από του έτους 1900-1906], πρυτανεία Γ. Ν. Χατζηδάκι, Αθήνα 1906 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον. Πρυτανεία Σπυρ. Π. Λάμπρου (1911-

Σελ. 17
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/18.gif&w=600&h=915

Πανταζίδης, Χρονικόν

Παρίσης, Συλλογή

Π.Γ.Σ. Π.Σ.

Π.Σ.Ν.Σ. Π.Σ.Φ.Σ.

1912). Αναγραφή των πανεπιστημιακών αρχών, Πρόγραμμα των μαθημάτων, Οργανικοί Νόμοι και Β. Διατάγματα, Οδηγίαι και αγγέλματα, Αθήνα 1912 Πανταζίδης Ιωάννης, Χρονικόν της πρώτης πεντηκονταετίας του Ελληνικού Πανεπιστημίου, Αθήνα 1889

Παρίσης Στέφανος Μ., Ανωτέρα και Μέση

εκπαίδευσις, ήτοι συλλογή των διεπόντων την ανωτέραν και μέσην εκπαίδευσιν νόμων, Β. διαταγμάτων και εγκυκλίων του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου, τ. Α'-Γ', Αθήνα 1884, 1886,1893

Πρακτικά Γενικών Συνεδριάσεων Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρακτικά Ακαδημαϊκής Συγκλήτου Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Κ. Σχινάς, Λόγος, 1838

Γ. Ράλλης, Λόγος, 1842

Ν. Κωστής, Λόγος, 1842

Μ. Αποστολίδης, Έκθεσις, 1843 Κ. Ασώπιος, Ομιλία, [1844;]

Ν. Βάμβας-Θ. Μανούσης, Λόγοι, 1845

Θ. Μανούσης-Α. Βενιζέλος, Λόγοι, 1846

Α. Βενιζέλος-Ι. Σούτσος, Λόγοι, 1847

Λόγος εκφωνηθείς υπό του κυρίου Κωνστ. Δ. Σχινά κατά την γ' Μαΐου ΑΩΛΗ'..., Αθήνα 1838

Λόγος εκφωνηθείς την 9 Νοεμβρίου 1841 υπό του πρώην πρυτάνεως κ. Γ. Α. Ράλλη..., Αθήνα 1842

Λόγος εκφωνηθείς τη 4 Οκτωβρίου 1842 υπό του πρώην πρυτάνεως κ. Ν. Κωστή..., Αθήνα 1842

Έκθεσις του αρχιμ. κ. Μ. Αποστολίδου, [Αθήνα 1843]

Κωνσταντίνου Ασωπίου Ομιλία, εκφωνηθείσα υπ' αυτού επί της παραδόσεως της του Πανεπιστημίου πρυτανείας, [Αθήνα 1844;] Λόγοι εκφωνηθέντες την 30 Σεπτεμβρίου

1845 υπό του πρώην πρυτάνεως κ. Ν. Βάμβα..., Αθήνα 1845

Λόγοι εκφωνηθέντες την 29 Σεπτεμβρίου

1846 υπό του πρώην πρυτάνεως κ. θ. Μανούση..., Αθήνα [1846]

Λόγοι εκφωνηθέντες την 5 Οκτωβρίου 1847 υπό του πρώην πρυτάνεως κ. Α. Βενιζέλου..., Αθήνα 1847

Σελ. 18
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/19.gif&w=600&h=915

I. Σούτσος-Φ. Ιωάννου, Λόγοι, 1848

Φ. Ιωάννου-Γ. Μαυροκορδάτος, Λόγοι, 1849

Γ. Μαυροκορδάτος, Λόγοι, 1850

Σπ. Πήλληκας-Π. Αργυρόπουλος, Λόγοι, 1853

Π. Αργυρόπουλος, Λογοδοσία, [1854;]

Ν. Κωστής-Κ. Κοντογόνης, Λόγοι, 1855

Κ. Κοντογόνης-Ι. Ολύμπιος, Λόγοι, 1856

I. Ολύμπιος, Λόγος, 1857

Κ. Ασώπιος, Λόγος, 1857 Β. Οικονομίδης-Α. Πάλλης, Λόγοι, 1860

Π. Παπαρρηγόπουλος, Λόγος, 1863

Κ. Φρεαρίτης, Λόγος, 1864

Η. Μητσόπουλος, Λόγος, 1865

Μ. Βενιζέλος, Λόγος, 1867

Μ. Βενιζέλος, Λόγος, 1868

Λόγοι εκφωνηθέντες την 10 Οκτωβρίου 1848 υπό του πρώην πρυτάνεως κ. I. Σούτσου..., Αθήνα 1848

Λόγοι εκφωνηθέντες την 2 Οκτωβρίου 1849 υπό του πρώην πρυτάνεως κ. Φιλίππου Ιωάννου..., Αθήνα 1849

Λόγοι εκφωνηθέντες παρά Γ. Α. Μαυροκορδάτου επί της πρυτανείας αυτού κατά το έτος 1849-1850..., Αθήνα 1850 Λόγοι εκφωνηθέντες την 28 Σεπτεμβρίου 1852 υπό του πρώην πρυτάνεως Σπυρίδωνος Πήλληκα..., Αθήνα 1853

Λογοδοσία του πρυτάνεως Περικλέους Αργυροπούλου κατά την εγκατάστασιν των Ακαδημαϊκών αρχών του 1853-1854..., [Αθήνα 1854 ;] Λόγοι εκφωνηθέντες τη 3 Οκτωβρίου 1854 υπό του... Νικολάου Κωστή, παραδίδοντος την πρυτανείαν..., Αθήνα 1855 Λόγοι εκφωνηθέντες τη 2 Οκτωβρίου 1855 υπό του... Κωνσταντίνου Κοντογόνου, παραδίδοντος την πρυτανείαν..., Αθήνα 1856 Λόγος εκφωνηθείς δημοσία τη 25 Σεπτεμβρίου 1856 υπό του πρυτάνεως Ιωάννου Ολυμπίου..., Αθήνα 1857

Λόγος Κ. Ασωπίου παραδίδοντος την δευτέραν αυτού πρυτανείαν..., Αθήνα 1857 Λόγοι εκφωνηθέντες τη 18 Σεπτεμβρίου 1860... υπό του καθηγητού της πολιτικής δικονομίας Β. Οικονομίδου..., Αθήνα 1860 Λόγος εκφωνηθείς τη κζ Οκτωβρίου 1863... υπό του καθηγητού του Ρωμαϊκού Δικαίου Πέτρου Παπαρρηγοπούλου..., Αθήνα 1863 Λόγος και ευθύναι του πρυτάνεως Κωνσταντίνου Φρεαρίτου παραδίδοντος την πρυτανείαν..., Αθήνα 1864

Λόγος εκφωνηθείς τη κδ' Οκτωβρίου 1865... υπό του καθηγητού της φυσιογραφίας Ηρ. Μητσοπούλου, παραδίδοντος την πρυτανείαν..., Αθήνα 1865

Λόγος εκφωνηθείς τη ιστ' Οκτωβρίου 1866... υπό του τακτικού καθηγητού... Μιλτιάδου Βενιζέλου, παραδίδοντος την πρυτανείαν..., μέρος Α'-Β', Αθήνα 1867 Λόγος εκφωνηθείς τη κατ' Οκτωβρίου 1867... υπό του καθηγητού της μαιευτικής Μιλτιάδου Βενιζέλου εν απουσία του κυρίου Α. Ρ. Ραγκαβή..., Αθήνα 1868

Σελ. 19
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Πανεπιστήμιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 0
  

  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΠΠΑΣ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

  ——————————— 39 ————————————

  ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.I.E.

  ΑΘΗΝΑ 2004