Συγγραφέας:Χαρίτος, Χαράλαμπος
 
Τίτλος:Το Παρθεναγωγείο του Βόλου, Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:20
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:467
 
Αριθμός τόμων:2ος από 2 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα, Βόλος
 
Χρονική κάλυψη:1908-1911
 
Περίληψη:Θέμα του βιβλίου αυτού είναι η ιστορία του Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου του Βόλου, του σχολείου που ίδρυσε ο Δήμος Παγασών (Βόλου) εγκρίνοντας την εισήγηση του Δημητρίου Ι. Σαράτση και του οποίου διευθυντής υπήρξε ο Αλέξανδρος Π. Δελμούζος. Ουσιαστικά ο συγγραφέας ασχολείται με τη χρονική περίοδο της εξαετίας 1908-1914, με την εποχή δηλαδή κατά την οποία ιδρύθηκε και λειτούργησε το Σχολείο του Βόλου και δημιουργήθηκε –μετά τη διακοπή της λειτουργίας του– ο θόρυβος εναντίον των δημιουργών του, καθώς και εναντίον των στελεχών του Εργατικού Κέντρου της πόλης, γνωστός ως υπόθεση των «Αθεϊκών» του Βόλου, με κατάληξη τη Δίκη τον Ναυπλίου. Ο δεύτερος τόμος περιέχει ένα απάνθισμα αντιπροσωπευτικών κειμένων της εποχής, που αφορούν στην ίδρυση, τη λειτουργία και τη δικαστική δίωξη του Παρθεναγωγείου. Περιλαμβάνονται εκεί η Εισηγητική Έκθεση για την ίδρυση του Σχολείου και η σχετική απόφαση του Δήμου Παγασών, δύο από τους δημόσιους απολογισμούς του διδακτικού έργου, η αλληλογραφία των πρωταγωνιστών του Σχολείου, η απόφαση για την κατάργησή του και το Κατηγορητήριο που διατυπώθηκε εναντίον τους, και στο τέλος καταχωρίζονται δείγματα από την απήχηση που είχε η λειτουργία του Σχολείου στην κοινή γνώμη και τις μαθήτριές του.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 13.21 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 0-19 από: 476
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/0.gif&w=600&h=915 20 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΧΑΡΙΤΟΣ

ΤΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

—————————————— 20 ——————————————

ΑΘΗΝΑ 1989

Σελ. 0
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/1.gif&w=600&h=915 20 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 1
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/2.gif&w=600&h=915 20 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 2
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/3.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

ΤΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Σελ. 3
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/4.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΛΙΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

© ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Αχαρνών 417, τηλ. 25 30 872 και 25 30 873

ISBN (set) 960-7138-05-8

ISBN (τ.2) 960-7138-07-4

Σελ. 4
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/5.gif&w=600&h=915 20 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΧΑΡΙΤΟΣ

ΤΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Μαρτυρίες και Κείμενα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

—————————————— 20 ——————————————

ΑΘΗΝΑ 1989

Σελ. 5
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/6.gif&w=600&h=915 20 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 6
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/7.gif&w=600&h=915 20 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μετά την έκδοση της μελέτης μου με τον τίτλο «ΤΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ», που περιέχει την ιστορία του Σχολείου του Βόλου, η Επιτροπή του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας έκρινε χρήσιμο να συμπληρωθεί ο τόμος εκείνος με τον παρόντα δεύτερο, που περιέχει μια σειρά από κείμενα και μαρτυρίες σχετικά με το ιστορικό πλαίσιο, τα γεγονότα δηλαδή και τη δράση των προσώπων που πρωταγωνίστησαν στη λειτουργία τον Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου και τη δικαστική συνέχεια της υπόθεσης των «Αθεϊκών» τον Βόλου (1908-1914).

Θεωρώ προφανή τη σκοπιμότητα της δημοσίευσης των κειμένων, που περιέχονται στον παρόντα τόμο. Επιλέγονται και παρουσιάζονται εδώ τα κείμενα εκείνα, στο περιεχόμενο των οποίων κατά κανόνα αποκαλύπτονται οι προθέσεις και οι ενέργειες των προσώπων καθώς και το σκηνικό μέσα στο οποίο εκτυλίχτηκαν τα γεγονότα. Ο αναγνώστης μπορεί να βρει εδώ συγκεντρωμένες μερικές από τις πηγές, από όπου αντλήθηκαν συχνά παραθέματα και πληροφορίες για τη σύνθεση τον πρώτου τόμου. Οι πρώτες δημοσιεύσεις των κειμένων, που καταχωρίζονται σ' αυτόν τον τόμο, είναι δυσεύρετες, καθώς είχαν περιληφθεί σε εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία, που αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολα προσπελάσιμα στο μελετητή.

Ο τόμος αυτός, με τις «Μαρτυρίες και τα Κείμενα», περιλαμβάνει εννιά ενότητες, ανισομερείς ως προς την έκτασή τους. Τα δημοσιευόμενα κείμενα παρουσιάζονται σε δεύτερη —τα περισσότερα— παρουσίαση και σε βελτιωμένη μορφή και επεξεργασία.

Σελ. 7
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/8.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

Πρόθεση του ερανιστή των κειμένων, που εδώ δημοσιεύονται, είναι να τα κάμει προσιτά στον ερευνητή, ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα οι πληροφορίες που παρέχουν σε όποιον θα ήθελε να εμβαθύνει και να προεκτείνει την έρευνα των γεγονότων του Βόλου. Τα κείμενα, που εδώ δημοσιεύονται, είναι τα ακόλουθα:

Α' Η εισηγητική Έκθεση που συνέταξε και εκφώνησε ο ιδρυτής τον Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου, Δημήτρης Σαράτσης, ενώπιον των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών (Βόλου), κατά τη συνεδρίαση του της 8ης Σεπτεμβρίου 1908. Το κείμενο αυτό υπήρξε βασικό για τη δημιουργία του Παρθεναγωγείου, ως προϊόν μελέτης των εκπαιδευτικών πραγμάτων και ιδιαίτερα των αδυναμιών της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα κορίτσια και ακόμη πιο συγκεκριμένα στο Βόλο πριν λήξει η πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα· περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις του εισηγητή για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της υφισταμένης ως τότε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θηλέων και εντελώς συγκεκριμένους τρόπους οργάνωσης του προτεινόμενου νέου σχολείου, ώστε να εξυπηρετηθούν οι μορφωτικές ανάγκες των θυγατέρων των αστικών οικογενειών της αναπτυσσόμενης πόλης.

Το κείμενο της εισηγητικής Έκθεσης Σαράτση υπήρξε γνωστό μόνο από παραπομπές των πρωταγωνιστών του Σχολείου στην πρώτη του δημοσίευση στην εφημερίδα "Πρόμαχος" του Βόλου του 1908, τα φύλλα της οποίας έχουν χαθεί, δεδομένου ότι το πρωτότυπο τον κειμένου είχε κατατεθεί στο Δήμο Παγασών, στα παρελκόμενα των συνεδριάσεων τον Δημ. Συμβουλίου τα οποία δε βρέθηκαν. Πρώτη ολοκληρωμένη και σχολιασμένη έκδοση επιχείρησα, όταν βρήκα στα κατάλοιπα του Δημ. Σαράτση δακτυλογράφο αντίγραφο του πρωτοτύπου με ιδιόχειρες συμπληρώσεις του συντάκτη του. Η πρώτη δημοσίευση έγινε (με αρκετά τυπογραφικά λάθη) στις σελίδες τον περιοδικού "Θεσσαλική Εστία", στο τεύχος 32 (Μάρτης-Απρίλης 1978), σσ. 329-341, και σε ανατύπωση Αθήνα 1978, με τον τίτλο "Η εισηγητική Έκθεση του Δημ. Σαράτση για την ίδρυση του Παρθεναγωγείου

Σελ. 8
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/9.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

Βόλου". Οι παραπομπές, που χρησιμοποιώ στον πρώτο τόμο, γίνονται στο εδώ δημοσιευόμενο κείμενο με τη συντομογραφική ένδειξη: "Εισηγητική Έκθεση".

Β' Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών για την ίδρυση του Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου, δηλ. η με αριθμ. 156 πράξη τον Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίστηκε η σύσταση του βολιώτικου Παρθεναγωγείου στη συνεδρίασή του ΚΗ' της 8ης Σεπτεμβρίου του 1908. Το κείμενο της απόφασης αυτής πρωτοπαρουσιάστηκε από το Γ. Πατελοδήμο στο δημοσίευμα του "Το χρονικό της ιδρύσεως και το παιδαγωγικό σύστημα του Ανωτέρου Παρθεναγωγείου Βόλου" στο περιοδικό "Αργοναύτης", τχ. 3 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 5. Φωτοτυπία του πρωτοτύπου δημοσιεύεται στον πρώτο τόμο.

Γ' Η Εισήγηση του Δημ. Σαράτση για το Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων του σχολείου με τη λήξη του πρώτου σχολικού έτους, στις 14 Ιουνίου τον 1909. Η ομιλία αυτή του Σαράτση περιέχει έναν πρώτο απολογισμό των σκοπών, των μεθόδων και της διδασκαλίας στο σχολείο και συνοπτική καταγραφή τον περιεχομένου σπουδών στην Πρώτη (και μόνη ως τότε) λειτουργούσα τάξη.

Πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Πανθεσσαλική" του Βόλου, στο φύλλο της 15ης Ιουνίου 1909, σσ. 1 και 4, από όπου και αναδημοσιεύεται.

Δ' Η Έκθεση της Εφορείας του Ανωτέρου Δημοτικού Παρθεναγωγείου προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών υποβλήθηκε από τα τρία μέλη της Εφορείας του σχολείου, που ασκούσαν την ουσιαστική εποπτεία της λειτουργίας του, αμέσως μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε στην κοινωνική ζωή του Βόλου, όταν καταγγέλθηκαν

Σελ. 9
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/10.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

δημοσία -από το Μητροπολίτη Γερμανό, την εφημερίδα "Κήρυξ" και δημοτικούς συμβούλους- τα "σκάνδαλα" σχετικά με τη γλωσσική και θρησκευτική διδασκαλία στο Παρθεναγωγείο. Αποτελεί και αυτό το κείμενο έναν απολογισμό των διδακτικών μεθόδων και τον προγράμματος που εφαρμόστηκε στο σχολείο. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Θεσσαλία" του Βόλου, στο φύλλο της 8ης Μαρτίου τον 1911, από όπου και αναδημοσιεύεται.

Ε' Η αλληλογραφία των πρωταγωνιστών περιέχει εκατόν εξήντα εννιά επιστολές, που έστειλαν ή δέχτηκαν ο Αλέξανδρος Δελμούζος και ο Δημήτρης Σαράτσης, κατά την περίοδο 1908-1914 (εποχή της λειτουργίας του Παρθεναγωγείου και των "Αθεϊκών" του Βόλου) και σχετίζονται άμεσα με το Σχολείο και τις δικαστικές περιπέτειες των ίδιων.

Τα πρωτότυπα των επιστολών ανήκουν στα Αρχεία του Δ. Σαράτση (Αθήνα) και Α. Δελμούζου (Άμφισσα). Οι περισσότερες από τις επιστολές αυτές πρωτοδημοσιεύτηκαν -με εκτεταμένη εισαγωγή και σχόλια- στον τόμο, με τον ίδιο τίτλο, που εξέδωσε η Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών στο Βόλο το 1980· ο τόμος εκείνος είναι εξαντλημένος. Από το σύνολο των επιστολών, οι 25 (αυτές που αντάλλαξαν ο Α. Δελμούζος και η Πην. Δέλτα) βρέθηκαν στο Αρχείο της δεύτερης και πρωτοδημοσιεύτηκαν στον τόμο "'Αλληλογραφία της Π. Σ. Δέλτα" με επιμέλεια του Ξ. Λευκοπαρίδη από το βιβλιοπωλείο της "Εστίας", το 1956.

Εδώ επαναδημοσιεύονται οι επιστολές με νέα διάρθρωση και διορθώσεις συνοδευόμενες με τον απαραίτητο υπομνηματισμό. Εφτά από τις δημοσιευόμενες επιστολές παρουσιάζονται για πρώτη φορά.

ς' Το Πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών της 2ας Μαρτίου του 1911 περιέχει τη συζήτηση που έγινε μεταξύ των μελών τον Δημ. Συμβουλίου, τις απόψεις που ακούστηκαν υπέρ και κατά της λειτουργίας του Παρθεναγωγείου και την τελική απόφαση της πλειοψηφίας τον Δημ. Συμβουλίου να καταργήσει

Σελ. 10
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/11.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

το Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου, μέσα στο κλίμα αναβρασμού της κοινής γνώμης και την εκτόξευση των κατηγοριών εναντίον των ιθυνόντων του Σχολείου για αθεϊστική, ανήθικη και αντεθνική συμπεριφορά, σε μια περίοδο άλλωστε έντονης πολεμικής εναντίον των δημοτικιστών που είχε αφορμή τη συζήτηση στην Αναθεωρητική Βουλή σχετικά με το άρθρο του Συντάγματος που ουσιαστικά επέβαλλε ως επίσημη γλωσσική μορφή την καθαρεύουσα.

Το κείμενο του Πρακτικού αυτού, που δημοσιεύεται για πρώτη φορά εδώ, λαμβάνεται από το οικείο βιβλίο του Δήμου Παγασών (Βόλου) και παρουσιάζεται χωρίς σχόλια.

Ζ' Το Κατηγορητήριο των «Αθεϊκών» είναι το κείμενο που διατυπώθηκε από την κατηγορούσα αρχή (Εφέτη Τιμ. Αμπελά) και κοινοποιήθηκε σ' όλους τους παραπεμπόμενους να δικαστούν και εμπλεκόμενους στην υπόθεση των «Αθεϊκών», τα εικοσιτρία πρόσωπα κατοίκους Βόλου, Λάρισας και Αργαλαστής.

Το κείμενο αναδημοσιεύεται από την καταχώρηση του στο βιβλίο του Α. Δελμούζου, Σαν παραμύθι, έκδοση του 1911, σσ. 5-9.

Η' Το Παρθεναγωγείο και το Εργατικό Κέντρο του Βόλου στην επιθεώρηση. Δημοσιεύονται εδώ αποσπάσματα τραγουδιών, που συντέθηκαν το 1911 από τους Κ. Νταΐφά και Π. Σταματίου και περιλήφτηκαν στην επιθεώρηση με τον τίτλο «Πανόραμα του Βόλου». Στα αποσπάσματα σατιρίζονται ορισμένες πτυχές της διδασκαλίας στο Παρθεναγωγείο και της κατηγορίας εναντίον του καθώς και η δράση του Εργατικού Κέντρου του Βόλου.

Θ' Ο τόμος κλείνει με τις Μαρτυρίες μαθητριών του Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου, που επιζούν. Περιέχονται εδώ αποσπάσματα από συνεντεύξεις, που πήρα από παλιές μαθήτριες του Σχολείου του Βόλου,

Σελ. 11
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/12.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

και αποτελούν τις τελευταίες ζωντανές πηγές της ιστορίας του Σχολείου.

Σε όλα τα κείμενα που δημοσιεύονται εδώ διατηρείται η ορθογραφική και τονική μορφή των πρωτοτύπων ή των πρώτων δημοσιεύσεων· σιωπηρά, καταργήθηκε μόνο η υπογεγραμμένη. Το μονοτονικό σύστημα χρησιμοποιείται στα εισαγωγικά και συνδετικά κείμενα, στα σχόλια, και στις συνεντεύξεις με τις μαθήτριες του Παρθεναγωγείου.

Τα περιεχόμενα του τόμου πολύ απέχουν από το να αποτελούν το σύνολο των πηγών της ιστορίας του Παρθεναγωγείου και των «Αθεϊκών» τον Βόλου. Λείπουν λ.χ. τα πολλά και ποικίλα δημοσιεύματα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο της εποχής που σχετίζονται με την υπόθεση και είναι κατεσπαρμένα σε ποικίλα έντυπα. Λείπουν επίσης τα κείμενα των ίδιων των πρωταγωνιστών, ή και τρίτων, που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στα καθέκαστα των γεγονότων. Ευκταίο είναι να συγκεντρωθούν κάποτε όλα τα κείμενα και ντοκουμέντα, που συναπαρτίζουν τις πηγές, και να φωτίσουν συγκεντρωτικά την ιστορία του βολιώτικου Σχολείου. Η παρούσα εργασία τρέψει τη φιλοδοξία ότι προσκομίζει στην έρευνα ένα σημαντικό αριθμό μαρτυριών. Πολλά ακόμη μένουν να ερευνηθούν ή να ανακαλυφτούν, καθώς αρκετά σημεία ακόμη μένουν αφώτιστα και αναζητούν τη διαλεύκανσή τους. Μέγα όφελος για την αποκατάσταση σκοτεινών ή και άγνωστων πτυχών της ιστορίας του Παρθεναγωγείου θα υπήρχε, αν ανευρίσκονταν τα χαμένα —ήδη από το 1914— περιεχόμενα του κιβωτίου με το υλικό της δικογραφίας της προδικασίας και της Δίκης του Ναυπλίου.

Εκφράζονται και στο σημείο αυτό οι πολλές ευχαριστίες μου προς τα μέλη της Επιτροπής του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας, στην προτροπή και συγκατάνευση των οποίων οφείλεται η συγκέντρωση των κειμένων-μαρτυριών και η δημοσίευσή τους στον τόμο αυτό.

Βόλος Χ. Γ. Χ.

Σελ. 12
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/13.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

(8 Σεπτεμβρίου 1908)

Υπό του κ. Δημητρίου Ι. Σαράτση, ιατρού και Δημοτικού Συμβούλου, κατά την συνεδρίασιν της 8 7/βρίου του 1908.

Κύριοι Σύμβουλοι,

Κατά την συζήτησιν του προϋπολογισμού του έτους τούτου, ενθυμείσθε ότι, προκειμένου περί της πιστώσεως διά τας δύο ανωτέρας τάξεις του A' Παρθεναγωγείου, ηκούσθησαν εν τη αιθούση ταύτη πολλαί γνώμαι, διά των οποίων εξεφράζοντο αμφιβολίαι περί της χρησιμότητος της διδασκαλίας όπως αύτη γίνεται εις τας τάξεις ταύτας. Μετά μακράν επ' αυτών συζήτησιν, το Συμβούλιον εψήφισε μεν την πίστωσιν προς λειτουργίαν των τάξεων τούτων μέχρι τέλους του σχολικού έτους, ανέθηκε δ' εις επιτροπήν να μελετήση και υποδείξη κατά ποίον τρόπον είναι δυνατή μεταρρύθμισις της ανωτέρας αυτής εκπαιδεύσεως, ώστε να προσαρμοσθή αύτη τούτο μεν προς τον προορισμόν της γυναικός, και δή της Ελληνίδος, τούτο δε προς τας απαιτήσεις των καθ' ημάς χρόνων. Της επιτροπής ταύτης αποτελών και εγώ μέλος, σάς παρακαλώ να ακούσητε τας επί του ζητήματος σκέψεις μου.

Α'

Όπως γνωρίζετε και όπως θα ίδητε εκ του εν παραρτήματα

Σελ. 13
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/14.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

προγράμματος, αι δύο ανώτεραι τάξεις του παρθεναγωγείου λειτουργουν επί τη βάσει του προγράμματος των αντιστοίχων τάξεων του Αρσακείου, το οποίον πάλιν δεν διαφέρει εν πολλοίς του εν τοις σχολείοις των αρρένων υφισταμένου. Το πρόγραμμα τούτο εφαρμόζεται εις την μέσην εκπαίδευσιν των θηλέων κατά συνήθειαν ούτως ειπείν και κατ' επέκτασιν διατάξεως του νόμου, κατά την οποίαν τα ιδιωτικά σχολεία πρέπει να προσαρμόζωνται ακριβώς προς τα αντίστοιχα δημόσια.

Αι δύο ανώτεραι τάξεις, αι υπό του Δήμου ημών συντηρούμεναι, αποτελούσι βεβαίως ιδιωτικήν διδασκαλίαν εφ' όσον εξέρχονται των ορίων της δημοτικής εκπαιδεύσεως διά την οποίαν κατά καθήκον οι δήμοι φροντίζουσιν. Αλλ' εις την προκειμένην περίστασιν το Αρσάκειον δεν είναι ποσώς δημόσιον καθ' όσον διευθύνεται υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, δεν δύναται δε και να χρησιμεύση ως υπόδειγμα διά τα υπό του Δήμου ή άλλων ιδιωτών συντηρούμενα σχολεία. Διότι το μεν Αρσάκειον είναι διδασκαλείον θηλέων παραλαμβάνον τας μαθητρίας άμα τη συμπληρώσει του δημοτικού σχολείου και παραδίδον αυτάς διδασκαλίσσας, ενώ ο Δήμος Παγασών συντηρών τας δύο ανωτέρας τάξεις δεν εσκόπει ούτε σκοπεί εις παραγωγήν διδασκαλισσών αλλ' εις την παροχήν ανωτέρας μορφώσεως, ώστε αι εκ των τάξεων αυτών αποφοιτώσαι να είναι ευπρόσωποι κοινωνικώς, εθνικώς κατηρτισμέναι, και άρτιαι διά το μέλλον αυτών, το οποίον, ως γνωρίζομεν όλοι, είναι η δημιουργία υγιούς και ηθικής οικογενείας.

Περί τοιούτων όμως σχολείων, συμπληρωτικών ούτως ειπείν της εκπαιδεύσεως των θηλέων και αντιστοίχων προς τα Ελληνικά σχολεία και τα Γυμνάσια των αρρένων, η Ελληνική Πολιτεία δεν έλαβεν ακόμη καιρόν να μεριμνήση και διά τούτο ούτε πρόγραμμα ούτε κανονισμοί περί του διδακτικού προσωπικού αυτών υπάρχουσιν.

Η περίστασις λοιπόν αυτή -ότι δηλαδή εφαρμόζεται πρόγραμμα διδασκαλείου εις σχολείον καθαρώς μορφωτικόν- είναι μία των αιτιών διά τας οποίας κατ' εμέ απέτυχεν η διδασκαλία αύτη. Αλλά

Σελ. 14
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/15.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

δεν είναι και η μόνη. Υπάρχουν και άλλαι. Εν πρώτοις το διδακτικόν προσωπικόν δεν εξελέγετο πάντοτε μετά της δεούσης επιμελείας, υπεισήρχοντο δε εις αυτό πολλάκις διδάσκαλοι αμέθοδοι και μη παιδαγωγικοί, εξ εκείνων οι οποίοι προορισμός του σχολείου νομίζουν ότι είναι η εις τον νουν των μαθητών εντύπωσις ωρισμένων γραμματικών τύπων και πλέον ου.

Εκτός τούτου αι τάξεις αύται διετέλουν και διατελούν άνευ πραγματικής διευθύνσεως και εποπτείας. Διότι η μεν συνήθως διευθύνουσα αυτάς διευθύντρια του πρώτου δημοτικού σχολείου των θηλέων ούτε τον καιρόν έχει να διευθύνη ούτε και αρμοδιότητα, καθ' όσον αι τάξεις αύται δεν υπάγονται εις την δημοτικήν εκπαίδευσιν. Ως προς δε την εποπτείαν, η λειτουργία αυτών διαφεύγουσα την δικαιοδοσίαν του επιθεωρητού της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως δεν υπάγεται και υπό την του της Μέσης, υπό τον οποίον έπρεπε δικαίως να υπαχθή.

Προσθέσατε εις αυτά και το ελαττωματικόν εν γένει του εκπαιδευτικού συστήματος παρ' ημίν, κατά το οποίον αποδίδεται μεγάλη σημασία εις την απομνημόνευσιν λέξεων και γεγονότων ουχί δε εις την εξάσκησιν της παρατηρήσεως και εις την πνευματικήν αυτενέργειαν των μαθητευομένων. Περί τούτου εγράφησαν ήδη πλείσται όσαι μελέται και εις τα αλλά κράτη (εφ' όσον το ελάττωμα τούτο παρατηρείται ακόμη και εκεί, έστω και εις μικρόν βαθμόν) και παρ' ημίν· ο θέλων δε να ίδη πώς κρίνεται η κατάστασις αύτη δύναται να αναγνώση τας εκτεταμένας εισηγήσεις αίτινες εδημοσιεύθησαν εις τα πρακτικά του A' Εκπαιδευτικού Συνεδρίου1.

Β'

Ο Δήμος Παγασών δεν έχει βεβαίως σκοπόν να αναμορφώση την όλην εκπαίδευσιν των θηλέων. Εκείνο το οποίον επιθυμεί είναι να καταρτίζωνται ταύτα ως άριστα μετά την αποφοίτησίν των εκ του δημοτικού σχολείου. Αλλά κατά ποίαν διεύθυνσιν πρέπει

——————————————

1. Πρώτον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδριον 1904.

Σελ. 15
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/16.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

να στραφή η εκπαίδευσις ίνα γίνη χρήσιμος εις την θήλειαν νεολαίαν και δι' αυτής εις όλον το έθνος;

Αφ' ενός πρέπει να τείνη εις μόρφωσιν του πνεύματος και δημιουργίαν χαρακτήρος και αφ' ετέρου να χορηγήση όλας εκείνας τας πρακτικάς γνώσεις διά των οποίων η σημερινή μαθήτρια θα καταστή εν τω μέλλοντι πρότυπον μητρός, συζύγου και νοικοκυράς. Την ανάγκην ταύτην ομολογούσι πάντες οι μελετήσαντες τα της εκπαιδεύσεως παρ' ημίν, εξεδήλωσαν δε και δι' επιστολών, τας οποίας μοι απηύθυνον διαπρεπείς λόγιοι ειδικοί περί τα παιδαγωγικά, προς τους οποίους χάριν του έργου τούτου έγραψα, τοιούτοι δε είναι οι κ.κ. Γ. Δροσίνης, Γενικός Επιθεωρητής της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, Γ. Παπασωτηρίου, Διευθυντής του Διδασκαλείου της Κρήτης, Ν. Καπετανάκης, σπουδάσας ειδικώς την παιδαγωγικήν και ήδη διευθύνων την Ελληνικήν Εμπορικήν Σχολήν της Χάλκης, και Κυρία Παρρέν, η γνωστή λογία και δημοσιογράφος.

Πλην των γνωμών τούτων έλαβον υπ' όψει και τας συζητήσεις τας γενομένας εν τω A' Εκπαιδευτικώ Συνεδρίω, προς τούτοις δε διαφόρους μελέτας γραφείσας Ελληνιστί: 1) Εθνική Αγωγή 1904, Γαλλιστί 2) René Leblanc, La reforme des Écoles primaires Supérieures. Lanessan, l'éducation de la femme moderne, και Γερμανιστί 3) Gerhad Budde, Mehr Freude an der Schule, Martin, Die höher Mädchenschule in Deutschland, επί πλέον δε, τα προγράμματα του Αμερικανικού Παρθεναγωγείου της Κωνσταντινουπόλεως, των σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως της Λωζάνης και των Γαλλικών Ανωτέρων Παρθεναγωγείων. Τα τελευταία ταύτα οφείλω εις την ευμενή παραχώρησιν του Συλλόγου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων και του βουλευτού μας κ. Κ. Τοπάλη, μετ' ενδιαφέροντος ασχολουμένου εις τα εκπαιδευτικά.

Αλλ' όταν σκοπή τις να μεταρρυθμίση τα κακώς κείμενα, δεν πρέπει, νομίζω, μόνον να αρκήται εις θεωρητικάς μελέτας αλλά να παρατηρή και τας ανάγκας και τας τάσεις της κοινωνίας, εν τη οποία πρόκειται να εισαχθώσιν αι μεταρρυθμίσεις και να 

Σελ. 16
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/17.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

κανονίζη ταύτας αναλόγως των οικονομικών δυνάμεων, αι οποίαι προς τούτο είναι δυνατόν να διατεθώσιν.

Όλα λοιπόν αυτά έχων υπ' όψιν, προτείνω υμίν τα εξής:

1) Ο Δήμος Παγασών ιδρύει Σχολήν Ανωτέραν Θηλέων, η οποία ονομαζόμενη Ανώτερον Δημοτικόν Παρθεναγωγείον ή Γυμνάσιον θηλέων αποτελεί ίδιον εκπαιδευτικόν ίδρυμα, σύγκειται εκ τριών τάξεων, και λειτουργεί εν ιδίω οικήματι και υπό ιδίαν διεύθυνσιν.

Της Σχολής ταύτης σκοπός είναι η ευρύτερα μόρφωσις των νεανίδων και η πρακτική αυτών κατάρτισις.

2) Το πρόγραμμα της Σχολής ταύτης κανονίζεται κατά τον εν παραρτήματι πίνακα, ο οποίος εν πολλοίς ομοιάζει προς τα προγράμματα των αντιστοίχων Ελβετικών σχολείων.

3) Το διδακτικού προσωπικόν της σχολής αποτελείται εξ ενός διευθυντού είτε διευθυντρίας διδάκτορος της Φιλοσοφίας, μιας Γαλλίδος διδασκαλίσσης, με ανώτερον πτυχίον, μιας πρωτοβαθμίου διδασκαλίσσης κεκτημένης την περί την κοπτικήν και ραπτικήν μάθησιν, ενός καθηγητού της μουσικής, ενός της υγιεινής και νοσηλευτικής, και ενός καθηγητού της ζωγραφικής.

4) Επειδή η εκπαίδευσις αύτη δεν ανάγεται εις τας υποχρεώσεις του Δήμου, αι δαπάναι προς λειτουργίαν αυτής καταβάλλονται υπό των μαθητριών, του Δήμου συντρέχοντος μόνον κατά το ήμισυ ή το τρίτον της όλης ετησίας δαπάνης,

5) Η Σχολή αύτη διοικείται υπό πενταμελούς εφορείας, της οποίας πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Παγασών, μέλη δε δύο Κυρίαι και δύο Κύριοι εκλεγόμενοι υπό του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γ'

Επί των πέντε τούτων προτάσεων επιτρέψατέ μου, παρακαλώ, μικράν ανάπτυξιν.

Επί της ΠΡΩΤΗΣ προτάσεως:

Η αυθυπαρξία του ανωτέρου τούτου σχολείου υπαγορεύεται αφ' ενός μεν υπό του γοήτρου το οποίον πρέπει να εμπνέη εις τας

2

Σελ. 17
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/18.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

μαθητρίας -το οποίον είναι απαραίτητον προς επιτυχίαν πάσης εκπαιδευτικής επιχειρήσεως- και αφ' ετέρου υπό της ανάγκης της ενιαίας διευθύνσεως. Ως έχουσι σήμερον αι δύο τάξεις, διευθύνονται υπό της διευθυντρίας του πρώτου σχολείου των θηλέων η οποία όσον ζήλον και αν έχη -και έχει ομολογουμένως πολύν η ήδη διευθύνουσα- απησχολημένη υπό της διευθύνσεως των 6 τάξεων του υπ' αυτήν πλήρους Σχολείου, είναι φύσει αδύνατον να επαρκέση και διά τας δύο ανωτέρας. Έπειτα, είναι ασυμβίβαστον προς τας αξιώσεις της υπαλληλικής ιεραρχίας διδάσκαλοι έχοντες ανώτερα πτυχία, ως είναι οι σήμερον διδάσκοντες και ως θα είναι, κατά τα προτεινόμενα, εν τω μέλλοντι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου, να έχουν επί κεφαλής συνάδελφόν των της οποίας το πτυχίον δεν εξισούται υπό της Πολιτείας προς το ιδικόν των.

Υπάρχει όμως και είς άλλος λόγος της εγκαταστάσεως της σχολής εν ιδίω οικήματι. Κατά τας προτάσεις ταύτας, η διδασκαλία ενίων μαθημάτων (όπως είναι η νοικοκυρωσύνη εν γένει και η ζωγραφική) θα διδάσκωνται και διά πρακτικών εφαρμογών, αι οποίαι απαιτούσι την δέουσαν ευρυχωρίαν. Επί πλέον χρειάζεται και αυλή και κήπος εις τον οποίον υποχρεωτικώς θα ασχολώνται αι μαθήτριαι διότι, ως γνωρίζετε, η κηπευτική και η ανθοκομία συντείνουν ουκ ολίγον εις την εξημέρωσιν των ηθών.

Επί της ΔΕΥΤΕΡΑΣ προτάσεως:

Το πρόγραμμα κατήρτισα συμφώνως προς τον σκοπόν τον οποίον θα επιδιώκη το σχολείον. Ως θα ίδητε, η διδασκαλία της αρχαίας Ελληνικής είναι ηλαττωμένη κατά ποσόν ωρών, αλλ' ελπίζω ότι ο τρόπος κατά τον οποίον θα γίνηται αύτη θα αποζημιώση διά την μείωσιν του χρόνου. Όπως σήμερον διδάσκονται τα Ελληνικά, παραμένουσιν εις την μνήμην των μαθητών μόνον τύποι τινές γραμματικοί διά μέσου των οποίων διάφευγει όλως διόλου το πνεύμα του συγγραφέως. Διά τούτο θα επεθύμουν, αντί των αγόνων και ματαίων γραμματικών και συντακτικών παρατηρήσεων, να γίνεται ανάπτυξις του νοήματος του συγγραφέως, αντί δε της αποστροφής η οποία εμπνέεται διά της ξηράς διδασκαλίας τουναντίον αι μαθήτριαι να έχουσιν αγάπην και θαυμασμόν

Σελ. 18
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/19.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

προς τα μεγάλα πνεύματα της αρχαιότητος. Εάν υπήρχον καλαί μεταφράσεις θα επρότεινα να διδάσκωνται δι' αυτών οι αρχαίοι συγγραφείς. Αλλά προτιμώ η περί τούτων κρίσις να αφεθή εις τον διδάσκαλον, ο οποίος εάν είναι πράγματι γνώστης του κάλλους της αρχαίας Ελληνικής φιλολογίας θα κατορθώση να μεταδώση αυτό χωρίς σχολαστικότητα και αποκτηνωτικάς αποστηθίσεις.

Παρά την αρχαίαν θα διδάσκηται αφθόνως και η νεοελληνική γλώσσα και φιλολογία της οποίας πλείστα όσα ωραία έργα πεζά τε και έμμετρα, παραμένουν άγνωστα διά την μαθητευομένην νεότητα.

Γνωρίζω τας αντιρρήσεις αι οποίαι πολλάκις ακούονται· ότι ουδέν υπάρχει εξυψούν μάλλον το πνεύμα και την καρδίαν όσον η μελέτη των αρχαίων συγγραφέων και ότι ημείς οι απόγονοι, αυτών έχομεν καθήκον να καλλιεργώμεν την γλώσσαν εις την οποίαν εγράφησαν τα αριστουργήματα ταύτα. Συμφωνώ, αλλά πρέπει επί τέλους η καθημερινή παρατήρησις να μας πείση ότι η ασφαλής γνώσις της αρχαίας Ελληνικής και του τυπικού αυτής δεν επιτυγχάνεται εις τα σχολεία μας διά πολλούς και διαφόρους λογούς, των οποίων η ανάπτυξις δεν είναι αντικείμενον της παρούσης μελέτης.

Άλλως δε, προκειμένου περί της μορφωτικής ταύτης δυνάμεως, οι δύο των εγκρίτων παιδαγωγών, εις τους οποίους, ως σας είπον, απηυθύνθην, ιδού τι μοι απήντησαν. Ο κ. Καπετανάκης: "Μαθήματα εν τη σχολή ταύτη ας διδάσκωνται, μόνον η νεωτέρα Ελληνική γλώσσα και φιλολογία ως μάθημα μορφωτικόν και φρονηματικόν εις όλας τας τάξεις. Εκ της αρχαίας γλώσσης δύνανται να διδάσκωνται ολίγας ώρας καθ' εβδομάδα κατά τας δύο τελευταίας τάξεις, τόσα μόνον, όσο να δύνανται να εννοώσι το ευαγγέλιον αναγιγνωσκόμενον εκ του πρωτοτύπου. Το μορφωτικόν πνεύμα της αρχαίας Ελληνικής φιλολογίας δύναται να μετοχετευθή εις τας καρδίας των νεανίδων μας διά καλών μεταφράσεων και διά της μεθοδικής και ζωντανής διδασκαλίας." Ο δε κ. Παπασωτηρίου γράφει ως εξής: "Προτείνω να αυξηθώσιν αι ώραι της

Σελ. 19
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το Παρθεναγωγείο του Βόλου, Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 0
  20 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΧΑΡΙΤΟΣ

  ΤΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

  ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

  —————————————— 20 ——————————————

  ΑΘΗΝΑ 1989